Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder"

Transkript

1 O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE 23/28-4 MFA OSW

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger EU-konformtetserklærng Typeoversgt 4 1.3Leverngsomfang Kedelbeskrvelse Tlslutnngstlbehør Dmensoner Funktonsskema Eldagram Teknske data 8 2 Forskrfter 9 3 Installaton Vgtge råd Vælg opstllngsrum Monterng af montagetlslutnngsplade og ophæng Fornstallaton af rørlednnger Installaton af rørlednnger Brugsvand Centralvarme Gasttlslutnng Montage af kedel Monterng af aftræk Generelt Aftrækssystemerne Dmensonerng af aftrækssystemer efter de ækvvalente rørlængders metode Aftrækstlbehøret Ø 80/ Aftrækstlbehøret Ø 80/ Monter aftræksførng Sådan monteres drosselskve aftrækket Afprøv tlslutnnger 27 4 El-tlslutnng Nettlslutnng Tlslutnng af varmestyrng, fjernbetjennger og tdsure 29 6 Indvduel ndstllng Mekanske ndstllnger Kontroller ekspansonsbeholderens størrelse Indstllng af fremløbstemperatur Ændrng af pumpens kurve Indstllnger på Bosch Heatronc Betjenng af Bosch Heatronc Vælg pumpestllng for varmedrft (Servcefunkton 2.2) Indstllng af pendlngsspærre (Servcefunkton 2.4) Indstllng af max. fremløbstemperatur (Servcefunkton 2.5) Indstllng af skftedffernes (Servcefunkton 2.6) Indstllng af varmeydelse (Servcefunkton 5.0) Udlæsnng af værder fra Bosch Heatronc 38 7 Gasndstllng Gastypendstllng Forberedelse Dysetryk ndstllngsmetode Volumetrsk ndstllngsmetode Konverterng tl en anden gasart 42 8 Vedlgeholdelse Regelmæssge vedlgeholdelesarbejder Røggasmålng Opvarmnng va konvektorer (ved 1-strengs system) Opvarmnng med radatorer eller konvektorer (ved 2-strengs systemer) 44 9 Tllæg Fejl Gas-ndstllngsværder, gasflowmængde (l/mn) Gas-ndstllngsværder, dysetryk (mbar) Opstartsprotokol for kedel 47 5 Opstart Før opstart Start og stop kedel Start centralvarme Centralvarmestyrng Indstl varmtvandstemperatur Sommerdrft (kun varmtvandsopvarmnng) Frostbeskyttelse Fejl Pumpeblokerngsbeskyttelse 32 2

3 Skkerhedsforskrfter Skkerhedsforskrfter Ved gaslugt: B Luk for gassen. B Åbn vnduerne. B Betjen kke el-kontakter. B Sluk åben ld. B Tlkald straks gasleverandøren. Ved røggaslugt: B Sluk kedlen (se sde 29). B Åbn døre og vnduer. B Tlkald VVS-nstallatør. Installaton, ændrnger B Kedlen må kun servceres af autorseret personale (se servceaftale). B Der må kke ændres på dele aftrækssystemet. B Hvs forbrændngsluften tages fra rummet må luftåbnnger døre, vnduer og vægge kke lukkes eller gøres mndre. Ved efternstallaton af tætte vnduer skal der tl stadghed skres forsynng af frskluft ( tlfælde af at forbrændngsluften tages fra rummet). Symbolforklarnger Sgnalord vser den rsko, der forelgger, hvs man kke følger anvsnngerne for at undgå rsko. Forsgtg betyder, at der kan forekomme lette tngskader. Advarsel betyder, at der kan forekomme lette personskader og alvorlge tngskader. Fare betyder, at der kan forekomme alvorlge personskader. Skkerhedshenvsnnger teksten vses med en advarselstrekant på grå baggrund. Henvsnnger vses med dette symbol og begrænses med horsontale lner over og under teksten. Henvsnnger ndeholder vgtge nformatoner tlfælde, hvor der kke ekssterer fare for mennesker eller kedel. Vedlgeholdelse B Anbefalng: I henhold tl Gasreglementet er brugeren forplgtet tl at få kedlen regelmæssgt servceret for at skre en fejlfr og skker funkton. V anbefaler tegnng af servceabonnement. B Bruger er ansvarlg for anlæggets skkerhed. B Anvend kun orgnale reservedele! Eksplosve og let brændbare stoffer B Opbevar og anvend aldrg brændbare materaler (f.eks. papr, opløsnngsmdler, lakker etc.) nærheden af kedlen. Forbrændngs-/rumluft B Forbrændngs/rumluft skal holdes fr for aggresve stoffer (som f.eks. kulbrnteforbndelsen som ndeholder klor og fluor). Derved undgår man korroson. Informaton tl kunden B Informer kunden om kedlens funkton og betjenng. B Gør kunden opmærksom på, at han kke selv må foretage ændrnger eller reparatoner. 3

4 Kedeloplysnnger 1 Kedeloplysnnger 1.1 EU-konformtetserklærng Denne kedel opfylder de gældende EU retnngslner 90/396/EWG, 92/42/EWG, 73/23/EWG, 89/336/ EWG og de EG-type-prøveattesten beskrevne type. Prod.-ID-Nr. CE-0049 AT 2418 Kategor: II 2H 3+ Kedeltype: C 12, C 32, C 42, C 52, C 82, B 32 Tab Typeoversgt ZWSE 23-4 MF A 23 Tab. 2 Z Centralvarmekedel W Indbygget varmtvandsprodukton S Beholdertlslutnng E Automatsk tændng 23 Centralvarmeydelse 23 kw 28 Centralvarmeydelse 28 kw MF Multfunktonsdsplay A Kedel med blæser men uden trækafbryder 23 Naturgas H 31 F-gas Koden angver gasfamlen ht EN 437: Kode Wobbe-Index (15 C) Gas-Famle 2311,4-15,2 kwh/m Naturgas gruppe H 31 20,2-24,3 kwh/kg F-gas gruppe 3B/P Tab Leverngsomfang Kedlerne leveres 2 kasser: Den første ndeholder kedlen, det nødvendge montagematerale (skruer med tlbehør), drosselskver for tlpasnng tl aftrækstlbehøret og dokumentaton. Den anden ndeholder montagetlslutnngspladen. 1.4 Kedelbeskrvelse Væghængt gaskedel, EUROCOMPACT tl radator opvarmnng og produkton af varmt vand med ndbygget varmtvandsbeholder Lukket kammer med balanceret aftræk Produkton af varmt vand Busforberedt Bosch Heatronc Multfunktonsdsplay Manometer for vandtryk Elektronsk tændng Modulaton af ydelsen Mulghed for at reducerng af centralvarme ydelsen ved fastholdelse af den maksmale ydelse tl varmtvands produkton Fuldskret va Heatronc med onserngsovervågnng og magnetventl ht EN 298 Temperaturbegrænser Temperaturføler og termostat for opvarmnng Temperaturføler fremløb Temperaturbegrænser 24 V-strømkreds Crkulatonspumpe med to hastgheder Trykekspansonsbeholder Skkerhedsventl ved opvarmnng (max. 3 bar) Skkerhedsventl ved varmtvandsbeholder (max. 10 bar) Integreret mekansme for vandpåfyldnng af anlægget Prortet tl produkton af varmt vand Integreret 50 lters varmtvandsbeholder rustfrt stål 3-vejsventl med motor. 1.5 Tlslutnngstlbehør (se prslste) Ekspansonsbeholder varmtvand 2 l (best. nr ) Tlslutnngssæt for tlslutnng af ekspansonsbeholder for varmtvand Crkulatonstlslutnng Varmestyrng Tænd- og slukur (ndbygnng) Balanceret aftræk koncentrsk (Ø 80/110 mm) eller med splt (Ø 80 mm) Konverterngssæt (gasart). 4

5 Kedeloplysnnger 1.6 Dmensoner Ø mm MINI , O Bllede 1 ZWSE 23-4 MFA 5

6 Kedeloplysnnger 1.7 Funktonsskema ϑ ECO ϑ E ϑ max max O Bllede 2 Funktonsskema ZWSE 23/28-4 MFA 3 Målestuds (dysetryk) 4 Bosch Heatronc 6 Temperaturbegrænser varmeveksler 7 Målestuds for tlslutnngstryk 8.1 Manometer 11 Bypass 13 Montagetlslutnngsplade (tlbehør) 14 Vandlås med afløbstragt (tlbehør) 15 Skkerhedsventl (centralvarmekreds) 18 Crkulatonspumpe 20 Ekspansonsbeholder 26 Ventl for kvælstoffyldnng 27 Automatsk udlufter 29 Dyse 30 Brænderdække 32 Overvågnngselektrode 33 Tændelektrode 35 Varmeveksler 36 Temperaturføler, fremløb 43 Fremløb centralvarme 44 Varmtvand 45 Gas 46 Koldt vand 47 Retur centralvarme 48 Afløb 53 Trykregulator 55 Flter 56 Gasarmatur 57 Skkerhedsventl 1 61 Fejlknap (reset) 63 Indstllngsskrue for max. gasmængde 64 Indstllngsskrue mn. gasmængde 69 Regulerngsventl 69.1 Skkerhedsventl vejsventl 91 Skkerhedsventl for varmtvandsbeholder 226 Ventlator 228 Dfferenstryk omskfter 229 Luftkasse 234 Målestuds for røggas Målestuds for forbrændngsluft 317 Dsplay 406 Flter koldtvandforsynng 409 Crkulatonstlslutnng 411 Brændkammer 412 Tlslutnng tl dfferenstryk målng 429 Varmtvandsbeholder rustfrt stål 48 l 432 NTC-føler beholder 433 NTC-føler beholder returløb 434 Magnesumanode 441 Trykudlgnngsåbnng 445 Beholderspral 446 Ekspansonsbeholder Varmt vand (tlbehør) 6

7 Kedeloplysnnger 1.8 Eldagram ECO V 230V/AC V L N Ns Ls LR M M M O Bllede 3 Eldagram ZWSE 23/28-4 MFA 4.1 Tændtrafo 6 Temperaturbegrænser varmeveksler 18 Crkulatonspumpe 32 Overvågnngselektrode 33 Tændelektrode 36.1 Temperaturføler fremløb 52 Magnetventl Magnetventl 2 56 Gasarmatur 61 Fejlknap (reset) 68 Regulerngsmagnet 84 Motor 3-vejsventl 135 Hovedafbryder 136 Temperaturregulator for centralvarme-fremløb 151 Skrng T 2,5 A, AC 230 V 153 Transformator 161 Bro 226 Ventlator 228 Dfferenstryk omskfter 300 Stk 302 Tlslutnng for beskyttelseslednng 310 Temperaturregulator for varmt vand 312 Skrng T 1,6 A 313 Skrng T 0,5 A 314 Stklste ndbygnngsstyrng/busenhed 315 Klemlste for styrng 317 Dsplay 318 Klemforbndelse for tdsur 325 Hovedprnt 328 Klemforbndelse AC 230 V Bro 329 Stkforbndelse LSM 363 Kontrollampe for brænderdrft 364 Kontrollampe for net (tændt) 365 Skorstenfejerknap 366 Servceknap 367 ECO-knap 432 NTC-føler beholder 433 NTC-føler beholder returløb 7

8 Kedeloplysnnger 1.9 Teknske data Enhed ZWSE 23-4 MFA Max. nomnel varmeydelse kw 23 1) Max. nomnel varmebelastnng kw 25,7 Mn. nomnel varmeydelse kw 8 Mn. nomnel varmebelastnng kw 10,4 Modulerngsområde, varme % Max. nomnel varmeydelse varmtvand kw 23 Modulerngsområde, varmt vand % Gas-tlslutnngsværd Naturgas H (H S = 9,5 kwh/m 3 ) m 3 /h 2,75 F-gas (H = 12,9 kwh/kg) kg/h 2,02 Tlladt gas-tlslutnngstryk Naturgas H mbar F-gas mbar Ekspansonsbeholder Fortryk bar 0,4 Totalndhold l 7,5 Nyttendhold l 5,4 Tlladt totalndhold centralvarmeanlægget ved fremløbstemperatur op tl 75 C l 120 Opvarmnng Vandndhold opvarmnng l 0,42 Max. temperatur C 90 Mn. temperatur C 45 Max. drftstryk bar 2,5 Mn. drftstryk bar 0,5 Max. ydelse crkulatonspumpe ( t = 20 C) bar 0,14 Vand Max tryk VVB bar 7 Mn tryk VVB bar 0,2 Varmtvandsbeholderens kapactet l 48 Beskyttelse af varmtvandsbeholderen rustfr Varmtvandsbeholderens opvarmnngstd ( t 45 ) mn 12 Specfk gennemstrømsmængde ved t 30 C (tlslutnng max 10 mn.) L/mn 15 Specfk gennemstrømsmængde ved vedvarende drft ved t 30 C L/mn 11 Parametre for forbrændng Røggasmassestrøm ved max./mn. nom. varmeydelse g/s 15,75/19,1 Røggastemperatur ved max./mn. nom. varmebelastnng C 131/106 CO 2 ved max. nom. varmebelastnng % 6,30/7,65 CO 2 ved mn. varmebelastnng % 1,95/2,55 Dameter for røgaftræk mm Ø 80/110 eller Ø 80/80 NO x -klasse ht EN El-tlslutnng Elektrsk spændng AC... V 230 Frekvens Hz 50 Max. ydelse W 125 Beskyttelsesgrad IP 44 Regulerngstlslutnng 24-V-modulerende regulator eller 230-V-ON/OFF Generelt Vægt (uden emballage) + Montagetlslutnngsplade kg 68+2 Højde mm 892 Bredde mm 600 Dybde mm 487 Tab. 4 1) I tlfælde af drft med F-gas (G31) ved 30 mbar (efter retnngslnerne) er det nødvendgt at nedsætte værderne under ydelse/gennemstrømnng tl 88% 8

9 Forskrfter 2 Forskrfter Følgende forskrfter skal overholdes ved nstallaton af gaskedlen: Gasreglementet afsnt A. Bygnngsreglementet for småhuse BR-S 98. Dansk Ingenørforenngs norm for vandnstallatoner. 2 udg. NP-197-N. Dansk Ingenørforenngs almndelge betngelser for udførelse af varmeanlæg 2. udg. NP-128-B. Forskrfter for fyrede varmtvandsanlæg Publkaton nr. 42 Arbejdstlsynet Installaton Fare: Eksplosonsfare! B Luk gashanen før arbejde på gasførende dele. Fabrkant Varebeskrvelse Koncentraton BASF Glythermn NF % Hoechst Antfrogen N % Schllng Cheme Vardos FSK % Tyforop Cheme Tyfocor L % Tab. 5 Korrosonsbeskyttelsesmdler Korrosonsbeskyttelsesmdler Følgende korrosonsbeskyttelsesmdler er tlladt: Fabrkant Cllt Wassertechnk Varebeskrvelse Koncentraton Cllt HS Comb 2 0,5 % Fernox Copal 1 % Kedelnstallaton, tlslutnng af gas- og aftrækssystem samt drftsætnng må kun udføres af en autorseret VVS nstallatør. El-nstallaton skal udføres ht. stærkstrømsreglement. Ondeo Nalco Nalco % Schllng Cheme Vardos KK 0,5 % Schllng Cheme Vardos AP 1-2 % Schllng Cheme Vardos % 3.1 Vgtge råd B Før nstallaton af kedel skal gasleverandørens forhåndsgodkendelse ndhentes. B Kedlen er egnet tl nstallaton med kunststofrør (P.E.R.). B Det laveste punkt på anlægget skal være forsynet med aftapnngs- og påfyldnngsventl. Åbne centralvarmeanlæg Åbne centralvarmeanlæg skal ombygges tl lukkede systemer. Gulvvarme Se blad for Bosch Gaskedlers funkton gulvvarmeanlæg. Tab. 6 Tætnngsmddel Det kan efter vor erfarng gve problemer med tlsætnng af tætnngsmdler centralvarmevandet (aflejrnger varmeveksler). Dette frarådes derfor. Strømnngsstøj Strømnngsstøj kan undgås ved monterng af en bypass (tlbehør nr. 687) eller ved 2-strengsanlæg en 3-vejsventl på den sdste radator på strengen. Før kedlen tændes B Rengør anlægget med vandcrkulaton for at fjerne alle dele og fedtpartkler, som evt. kan skade den korrekte funkton. B Fremløbstemperatur skal styres ht. den tlladte max. temperatur. Forznkede radatorer og rørlednnger For at undgå luftdannelser frarådes det an anvende forznkede radatorer og rørlednnger. Brug af rumtemperaturstyrng Monter kke radatortermostat på radator styrerummet. Frostbeskyttelsesmdler Følgende frostbeskyttelsesmdler er tlladt: 9

10 Installaton 3.2 Vælg opstllngsrum Forskrfter tl opstllngsrum Gaskedlen skal nstalleres ht. det tl enhver td gældende Gasreglement og Bygnngsreglement. B Overholdelse af de gældende regler landet. B Overhold nstallatonsvejlednnger for aftrækstlbehør for mn. ndbygnngsmål. B Sæt montagetlslutnngspladen op på væggen med de leverede og skruer og dyvler. Fjern montageskabelonen, før nstallaton af montagetlslutnngsplade og tlbehør. B Check at ophængssknner og montagetlslutnngsplade hænger lge og skru skruerne fast. Forbrændngsluft For at undgå korroson, skal forbrændngsluften være fr for aggressve stoffer. 120 Som korrosonsfremmende kan f.eks. nævnes kulbrnteforbndelser, der ndeholder klor eller fluorforbndelser, som kan være ndeholdt opløsnngsmdler, lakfarver, lm, drvgasser og husholdnngsrengørngsmdler ,5 291, ,5 268,5 Overfladetemperatur 8 Max. overfladetemperaturen lgger under 85 C. Der kræves derfor ngen særlge forholdsregler for brændbare byggemateraler eller ndbygnngsmøbler. Forskrfter der er afvgende enkelte lande skal overholdes. 8 F-gas anlæg under jordhøjde V anbefaler montage af magnetventl tlslutnng tl LSM5. Herved frgves F-gastlførsel kun ved varmebehov. M Monterng af montagetlslutnngsplade og ophæng Det er nødvendgt med et frt stykke på 200 mm under kedlen for at kunne sænke kontrolkassen ned. Bestem montagested - her skal der tages hensyn tl følgende: Max. afstand tl alle ujævnheder på overflader som f.eks. slanger, rør, murfremsprng etc. Adgangsmulghed for alle vedlgeholdelsesarbejde (hold en mn. afstand på 50 mm rundt om kedlen). Opsætnng på væg B Ret montageskabelonen op på det valgte sted på vægget og gør den fast. B Bor huller tl skruerne (Ø 8 mm). -eller- B Når der kke er murværk nok tl at bære: bor huller tl gennemgående gevndstang ø 10 mm (kun for ophængssknnen). B Hvs det er nødvendgt: Lav en væggennemførng tl aftrækstlbehøret. B Sæt ophængssknnen op på væggen med de 2 skruer og dyvler der er leveret med kedlen. Bllede Detal: 8 GAS GAZ 200 X2 X O Borehul mur (X1 = 676,5 mm) tl anvendelse af 0,8 murpløk med skruer (nkluderet) tl kompakte mure. Borehul mur (X2 = 668,5 mm) tl anvendelse af 1,0 murpløk med gevndskærehoved (kke nkluderet) tl mure med huller. 8 X = 715,5 (707,5) 10

11 Installaton 3.4 Fornstallaton af rørlednnger 3.5 Installaton af rørlednnger 30 VORLAUF 200 GAS RÜCKLAUF 13 1, Brugsvand Når alle haner er lukket, må det statske tryk kke være over 10 bar. 68, R 1 / 2 " R 3 / 4 " 23,5 21 R 1 / 2 " R 1 / 2 " 22 Eller: B Monter en trykbegrænser på anlægget. R 3 / 4 " R 3 / 4 " Indeholder kedlen ved brugsvandstlgangen en kontraventl eller en trykbegrænser: B Monter skkerhedsarmatur med tlslutnng tl et synlg afløbsudstyr R Brugsvandsrørlednnger og armaturer skal være dmensoneret tlstrækkelgt stort tl at de alt efter forsynngstryk skrer det nødvendge vandflow tl tappestederne. Bllede 5 Montagetlslutnngsplade 43 Fremløb centralvarme 47 Retur centralvarme 112 Tlslutnngsnppel R 3/4 for gas (monteret) 114 Tlslutnngsnppel R 1/2 for beholder frem- og returløb 115 Tlslutnngsnppel R 1/2 for gas (vedlagt) B Fnd rørdameter for gastlførsel ht DVGW-TRGI (naturgas) eller TRF (F-gas). B Monter vedlgeholdelseshane 1), gashane 1) eller membranventl 1) og afløb 1). B Anvend ved F-gas overgangsstykke på R 1/2 (Tlbehør nr. 252). For at beskytte kedlen mod høje tryk skal der nstalleres en trykregulerng med skkerhedsventl. B Anbrng en hane på et lavt lggende sted ved anlægget tl fyldnng og aftapnng af anlægget Centralvarme Skkerhedsventl centralvarme En skkerhedsventl skal beskytte centralvarmeanlægget og hele nstallatonen mod et mulgt overtryk. Fabrksndstllngen er således, at ventlen åbner, når trykket kredsløbet når ca 3 bar Gasttlslutnng Gasforsynngslednnger skal være dmensoneret tlstrækkelgt tl at forsyne alle tlsluttede apparater. VORLAUF RÜCKLAUF 13 GAS O Bllede 6 Montagetlslutnngsplade med skjult nstallaton (færdgmonteret) 14 Vandlås med afløbstragt (tlbehør) 170 Servcehane frem- og returløb 171 Varmtvandstlslutnng 172 Gashane eller membranventl 173 Koldtvandstlslutnng 174 Aftapnng 1) Tlbehør ( D kræves termsk afspærrngsventl) 11

12 d bar C Installaton 3.6 Montage af kedel Forsgtg: Kedlen kan beskadges hvs der er slam eller andet rørlednngen. B Skyl derfor varmesystemet gennem for at fjerne restprodukter. B Fjern emballagen og følg nstruktonerne på denne. Forberedelse tl montage B Tag alle tlslutnngernes beskyttelseskapper af og monter orgnalpaknnger, der ndgår leverancen. Fastgørelse af kedel Montage af kappen Kabnettet er skret med en skrue mod utlsgtet demontage (el skkerhed). B Husk altd at skre kabnettet med denne skrue. B Sæt pladekrogene tl venstre del af kappen hullerne øverst oppe (1), og sæt også pladekrogen, der befnder sg nederst på venstre sde (på sden af stellet) det hul (1'), der er på sden tl venstre, se fg B Hæng kedlen på ophængssknnen. B Udfør tlslutnnger fra kedlen tl montagetlslutnngspladen med de medleverede rør med paknnger (bllede 7). B Check at alle paknngerne på montagetlslutnngspladen sdder korrekt og spænd rørtlslutnngernes omløbermøtrkker O 1' 0 I ECO O Bllede 8 Bllede 7 1 Retur centralvarme 2 Koldt vand (1/2") 3 Gas 4 Varmtvand (1/2") 5 Fremløb centralvarme 12

13 I bar C 1 25 I bar C 1 25 Installaton B Sæt pladekrogene tl højre del af kappen hullerne (2), der befnder sg øverst oppe, og fastspænd den medleverede skrue nederste del (2'), se fg B Den forreste ramme af plast påsættes ved at fastgøre den øverste del, der hælder nd mod kedlen, ndtl plastkrogene går på plads, som det set på fg. 11. Monterng af blændeplade på forsden blændepladen Fg. D O Afmonterng af blændepladen 2 5' 1 Bllede Monterng af aftræk d ECO O 2' Generelt Denne væghængte gaskedel EuroCompact er godkendt tl aftrækstyperne B 32, C 12, C 32, C 42, C 52, C 82. Monterngen af aftrækssystemerne er omtalt på de følgende sder og skal ske ht. gasreglementets GR-A bestemmelser. Bllede 9 B Sæt pladekrogene tl den forreste del af kappen de huller (3), der befnder sg øverst oppe, og fastspænd den nederste del med de 2 medleverede skruer (3'), se fg Aftrækssystemerne Det balancerede aftrækssystem der er beregnet tl kedlen er Ø 80/110 mm. Det splt aftrækssystem der er beregnet tl kedlen er Ø 80/80. Aftrækssystemets enkelte dele er beskrevet vor prslste samt vor samlede nstallatonsvejlednng for Bosch aftræk. 3 3' d ECO O Bllede 10 13

14 Installaton Dmensonerng af aftrækssystemer efter de ækvvalente rørlængders metode Aftrækstype C 12 Aftrækssystemet fremstlles med koncentrske rør eller med adsklte forbrændngsluft-/aftræksrør drekte gennem ydervæggen. Lokale regler skal agttages med hensyn tl tlladelse tl denne aftræksførng. Vandret balanceret aftræk Ø 80/110 mm. Bllede 12 Brug af aftrækstlbehør AZ O Apparattype Max. længde (med bøjnng 90 ) Mn. længde (med bøjnng 90 ) ZWSE 23-4 MFA 4,0 m 0,5 m Tab. 7 Apparattype ZWSE 23-4 MFA/ZWSE 28-4 MFA Aftrækstlbehøret Aftræksrør Ø 80/110 Længde 1 m Bøjnng 45 Ø 80/110 Bøjnng 90 Ø 80/110 Redukton af aftrækslængde 1,0 m 1,0 m 2,0 m Tab. 8 14

15 Installaton Aftrækstype C 12 Aftrækssystemet fremstlles med koncentrske rør eller med adsklte forbrændngsluft-/aftræksrør drekte gennem ydervæggen. Lokale regler skal agttages med hensyn tl tlladelse tl denne aftræksførng. Vandret spltaftræk med balanceret afslutnng Ø 80/80 mm Drosselblende med stopplade 15.5 må kke anvendes fra AZ O Bllede 13 Apparattype Max. længde (med AZ 171) Mn. længde (med AZ 171) ZWSE 23-4 MFA 37,2 m 23,5 m Tab. 9 Apparattype ZWSE 23-4 MFA/ZWSE 28-4 MFA Aftrækstlbehør Rør Ø 80 Længde 1 m Bøjnng 45 Ø 80 Bøjnng 90 Ø 80 Drosselskve Vandret aftræksrør 1,0 m 1,2 m 4,0 m Lodret aftræksrør 1) Vandret eller lodret Forbrændngsluftrør 8,5 m 1,2 m 4,0 m 0,8 m 0,6 m 2,1 m Tab. 10 1) den ekvvalente rørlængde varerer på grund af trækket det lodrette rør 15

16 Installaton Aftrækstype C 32 Aftrækssystemet fremstlles med koncentrske rør eller med adsklt forbrændngsluft-/aftræksrør over tag. Lodret balanceret aftræk Ø 80/110 mm Bllede O Apparattype Max. længde (med AZ 262) Mn. længde (med AZ 262) ZWSE 23-4 MFA 5,0 m 2,0 m Tab. 11 Apparattype ZWSE 23-4 MFA/ZWSE 28-4 MFA Aftrækstlbehøret Aftræksrør Ø 80/110 Længde 1 m Bøjnng 45 Ø 80/110 Bøjnng 90 Ø 80/110 Drosselskve Redukton af aftrækslængder 1,0 m 1,0 m 2,0 m Tab

17 Installaton Aftrækstype C 32 Aftrækssystemet fremstlles med koncentrske rør eller med adsklt forbrændngsluft-/aftræksrør over tag. Lodret spltaftræk med balanceret afslutnng Ø 80/80 mm Drosselblende med stopplade 15.5 må kke anvendes fra AZ O Bllede 15 Apparattype Max. længde (med adapter og termnal) Mn. længde (med adapter og termnal) ZWSE 23-4 MFA 28,2 m 14,5 m Tab. 13 Apparattype ZWSE 23-4 MFA/ZWSE 28-4 MFA Aftrækstlbehør Rør Ø 80 Længde 1 m Bøjnng 45 Ø 80 Bøjnng 90 Ø 80 Bøjnng Kondensatafløb Vandret aftræksrør 1,0 m 1,2 m 4,0 m Lodret aftræksrør 1) Vandret eller lodret Forbrændngsluftrør 8,5 m 1,2 m 4,0 m 3,0 m 0,8 m 0,6 m 2,1 m Tab. 14 1) den ekvvalente rørlængde varerer på grund af trækket det lodrette rør 17

18 Installaton Aftrækstype C 52 Aftrækssystem med forbrændngsluftndsugnng drekte va den udv. væg genem et vandret rør og røggasudførng med lodret aftræksrør over tag. Lodret spltaftræk Ø 80/80 mm Drosselblende med stopplade 15.5 må kke anvendes fra AZ Bllede O 1 Tlbehør AZF Tlbehør AZF 003 Apparattype ZWSE 23-4 MFA Max. længde (uden adapter og termnal) Mn. længde (uden adapter og termnal) 30,9 m 17,0 m Tab. 15 Apparattype ZWSE 23-4 MFA/ZWSE 28-4 MFA Aftrækstlbehør Rør Ø 80 Længde 1 m Bøjnng 45 Ø 80 Bøjnng 90 Ø 80 Drosselskve Indsugnngsrør med luftgtter AZ 283 Tag gennemførng AZ 262 Kondensatafløb Vandret aftræksrør 1,0 m 1,2 m 4,0 m 9,3 m 3,0 m Lodret aftræksrør 1) Vandret eller lodret Forbrændngsluftrør 8,5 m 1,2 m 4,0 m 9,3 m 3,0 m 0,8 m 0,6 m 2,1 m 5,9 m Tab. 16 1) den ekvvalente rørlængde varerer på grund af trækket det lodrette rør 18

19 Installaton Aftrækstype C 82 Aftrækssystem med ndsugnng af forbrændngsluft drekte va ydervæggen et vandret rør og røggasudførng tl aftræksskakt. Drosselblende med stopplade 15.5 må kke anvendes fra AZ 277. Bllede O Apparattype Max. længde (uden adapter og termnal) Mn. længde (uden adapter og termnal) ZWSE 23-4 MFA 30,9 m 17,0 m Tab. 17 Apparattype ZWSE 23-4 MFA/ZWSE 28-4 MFA Aftrækstlbehør Rør Ø 80 Længde 1 m Bøjnng 45 Ø 80 Bøjnng 90 Ø 80 Drosselskve Indsugnngsrør Med lufter AZ 283 Kondensatafløb Vandret aftræksrør 1,0 m 1,2 m 4,0 m Lodret aftræksrør 1) Vandret eller lodret Forbrændngsluftrør 8,5 m 1,2 m 4,0 m 3,0 m 0,8 m 0,6 m 2,1 m 5,9 m Tab. 18 1) den ekvvalente rørlængde varerer på grund af trækket det lodrette rør 19

20 Installaton Aftrækstlbehøret Ø 80/110 Aftrækstlbehøret Beskrvelse Best.-Nr. AZ 266 AZ 265 AZ 263 AZ 264 Grundtlbehør vandret aftræksførng: Væggennemførng med vndbeskyttelse længde 800 mm Bøjnng 90 Indv. blende Udv. blende Dobbeltrørsforlængelse Længde 500 mm Dobbeltrørsforlængelse Længde 1000 mm Dobbelrørsforlængelse Længde 2500 mm C 12 Aftræksførng C 12, C C 12, C C 12, C 32 Bllede AZ 267 Dobbeltrørbøjnng C 12, C 32 AZ 268 Dobbeltrørbøjnng C 12, C 32 AZ 271 Inspektonsåbnng længde 350 mm C 32 AZ 262 Grundtlbehør lodret aftræksførng: Taggennemførng Længde 1350 mm Adapter Ø 80/125 tl Ø 80/110 Drosselskve Stopplade C 32, C 52 AZ 136 Flange for fladt tag C 32, C 52 Tab

21 Installaton Aftrækstlbehøret Beskrvelse Best.-Nr. Aftræksførng Bllede AZ 137 Skråtagstagsten C 32, C 52 AZ 243 Unversaltagsten med blyskørt C 32, C 52 Tab

22 Installaton Aftrækstlbehøret Ø 80/80 Aftrækstlbehøret Beskrvelse Best.-Nr. AZ 277 AZ 284 AZF 002 Dobbeltrørtlslutnng Ø 80/80 med Målestudser: Røggastlslutnng Forbrændngslufttlslutnng Drosselskve Dobbeltrørtlslutnng Ø 80/80 med Målestuds for røggastlslutnng >5000 mm: Røggastlslutnng Forbrændngsluftstlslutnng med Kondensatafløb Drosselskve Afløbsslange for skkerhedsventl Afløbsslange for kondensat Kondensatafløb Ø 80 for lodret Aftræksrør Aftræksførng C 12, C 32, C 42, C C 12, C 32, C C 12, C 32, C 42, C 52 Bllede AZF 003 Dolbbeltrørstlslutnng for Ø 60/100 på Ø 80/80 med målestuds for aftræksførngsart C C 52 AZ 280 Forlængerrør Ø 80, længde 500 mm AZ 281 Forlængerrør Ø 80, længde 1000 mm AZ 282 Forlængerrør Ø 80, længde 2000 mm C 12, C 32, C 42, C AZ 278 Bøjnng 90 Ø C 12, C 32, C 42, C 52 AZ 279 Bøjnng 45 Ø C 12, C 32, C 42, C 52 AZ 283 Tab. 20 Væggennemførng Ø 80 med vndbeskyttelse Væggennenførng Længde 1000 mm Indv. blende Udv. blende C 52, C 82 22

23 Installaton Aftrækstlbehøret Beskrvelse Best.-Nr. AZ 171 Vandret væggennemførng Ø 80/ mm for dobbelrørførng C 12 : Væggennemførng 780 mm Adapter Ø80/80 på Ø80/125 Blende AZ 175 Adapter Ø80/80 på Ø80/125 Lodret aftræksførng C 32 : Aftræksførng C 32, C C 32, C 52 Bllede AZ 262 Grundtlbehør lodret afttræksførng: Taggennemførng Længde 1350 mm Adapter Ø 80/125 på Ø 80/110 Drosselskve Stopplade C 32, C 52 AZ 136 Flange tl fladt tag C 32, C 52 AZ 137 Tagsten skråtag C 32, C 52 AZ 243 Unversaltagsten med blyskørt C 32, C 52 Tab

24 Installaton Monter aftræksførng Se nstallatonsvejlednng for aftrækstlbehøret for nærmere nformaton om nstallaton. B Sæt aftræksrørbøjnng på aftræksrørsstutsen og tryk nedefter tl stop. B Ret aftræksrørbøjnngen op og stram spændebåndet fast tl Sådan monteres drosselskve aftrækket B Tag kabnettet af. B Tag luftkassedækslet af. B Træk el-tlslutnngskablet på ventlatoren af. B Demonter ventlator. B Monter drosselskve (2) på aftræksrørsden af ventlatoren O Bllede 18 Forsgtg: Kedel skal tlpasses tl aftrækstlbehør ved hjælp af drosselskver (se nstallatonsvejlednng tl det anvendte grundtlbehør). Bllede 19 Demontage af ventlator 1 Overgangsstykke 2 Drosselskrve 3 Ventlator B Genmonter ventlator og tlslut. B Monter luftkassedækslet og kabnettet O 24

25 Installaton 3.8 Afprøv tlslutnnger Vandtlslutnnger B Åben koldtvandsafspærrngsventl og fyld varmtvandskredsen (Prrøveetryk max. 10 bar). B Åbn servcehane for centralvarmefremløb og returløb og fyld centralvarmeanlægget. B Tæthedsprøv tætnnger og forskrunnger (prøvetryk: max. 3,0 bar på manometer). B Udluft kedlen på den ndbyggede udlufter. B Tæthedsprøv tætnnger og forskrunnger. Udluftnng af anlægget Kedlen er forsynet med en automatsk udlufter ved centralvarmereturløbet (luftudskller + aut. udlufter med svømmer). Allgevel skal kedlen tlsluttes en fuldstændg udluftet varmekreds, der er fr for forurennger. For at forenkle udluftnnger ved opstarten: B Fyld centralvarmekredsen tl et tryk på 1,5 bar. Hvs dsse nstallatonsforskrfter kke overholdes, kan det resultere en ydelsesnedgang eller en betragtelg støjdannelse anlægget. Gaslednng B Luk gashane for at beskytte gasarmaturet mod overtrykskader (max. tryk 150 mbar). B Tæthedsprøv gaslednngen. B Udfør trykudlgnng. Aftræksførng B Afprøv aftræksrørets afslutnng samt vndhætten for fr gennemgang. 25

26 El-tlslutnng 4 El-tlslutnng Fare: Fare for elektrsk stød! B Før arbejde med elektrske dele skal dsse være spændngsfr tlstand (Skrng, hovedafbryder). B Drej skruen ud og træk afdæknngen fremad og ud. Alle regulerngs- styre- og skkerhedsudstyr kedlen er forsynet med lednnger og kontrolleret. B Før kabel for nettlslutnng (AC 230 V, 50 Hz). Følgende kabeltyper er egnede: NYM-I 3 x 1,5 mm 2 HO5VV-F 3 x 0,75 mm 2 (kke umddelbar nærhed af badekar eller bruser; områderne 1 og 2 ht. VDE 0100, Tel 701) HO5VV-F 3 x 1,0 mm 2 (kke umddelbar nærhed af badekar eller bruser; områderne 1 og 2 ht VDE 0100, Tel 701). B Lad kabel gå mn. 50 cm ud fra væggen. B Sprøjtevandsbeskyttelse (IP): Hullet kabelgenneførngen bør vælges ud fra kabeldameteren, bllede 22. B Ved 2 faset net: For at skre tlstrækkelg nonserngsstrøm skal der ndsættes en modstand (best.-nr ) mellem N-lednng og beskyttelseslednngstlslutnng. 4.1 Nettlslutnng B Nettlslutnng, herunder beskyttelsesforanstaltnnger, skal udføres ht stærkstrømsreglementets bestemmelser. B Kedel tlsluttes på klemforbndelse kontrolkasses og over sklleprnt med mn. 3mm kontaktafstand (f.eks. skrnger, LS kontakt). Der må kke tlsluttes andre forbrugere. B Træk blenden nedad og ud og tag den af. Bllede 21 B Skær trækaflastnngen af efter nettlslutnngskablets dameter. Bllede 22 B Før kabel gennem trækaflastnng og tlslut. B Skre kabel tl trækaflastnng. Bllede 20 Bllede 23 26

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

Kondenserende kedel CeraPur

Kondenserende kedel CeraPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng Kondenserende kedel CeraPur 6 720 610 793-00.2O ZSBR 3-16 A 23 ZSBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder Betjeningsvejledning Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet Dem for et topprodukt fra vores

Læs mere

Betjeningsvejledning. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder. EuroCompact ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA DK (03.

Betjeningsvejledning. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder. EuroCompact ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA DK (03. Betjeningsvejledning Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder EuroCompact 6 720 611 241-00.1O ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg 63043970.0-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC- tl fladtags- og facademonterng for osch solvarmeanlæg 6 70 64 90 DK (006/04) DK Generelt............................................... 3 Teknske

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04)

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04) 604975.00-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC-, ntegreret tagflade for osch solvarmeanlæg 6 70 64 98 DK (006/04) DK Generelt............................................... Teknske data...........................................

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montage- og drftsvejlednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng Project 115 Arless Sprayer 0418A Ejermanual DK 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) 3 1) 2) c) b) a) (a) (b) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a)

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Bosch Termoteknik. EuroCompact. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder. Installationsvejledning

Bosch Termoteknik. EuroCompact. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder. Installationsvejledning Installationsvejledning EuroCompact Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 01.01.02 DK Med naturligt aftræk og åbent forbrændingskammer: ZWSE 23 3 MFK Med balanceret aftræk og lukket forbrændingskammer:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Installationsvejledning Geminox Egalis Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændingskammer: NGVB 23-1 H Installation og service må kun udføres af en autoriseret

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I.

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I. BRUGER VEJLEDNING Super Exclusive Micromix C.S.I. caldaie GASKEDLER Super Exclusive Micromix C.S.I. er produceret i overensstemmelse med gældende normer, herunder: - 90/396/CEE - 92/42/CEE - 89/336/CEE

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 70 3 085-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZS 4-3 C ZS -3 C ZW 8-3 C 70 4 59 (007/07) OSW da etjeningsvejledning Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af

Læs mere

I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g

I n s t a l l a t i o n s v e j l e d n i n g NGVS14-1H Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer I n s t a l l a t o n s v e j l e d n n g la chaleur haute fdélté -1 DK (04.09) OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Gaskedel CERAMINI. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder ZSN 7/11-6 AE...

Gaskedel CERAMINI. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder ZSN 7/11-6 AE... Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning 6 0 60 8 Da (99.09) OSW ZS - MF A... 99-./O For Deres sikkerhed I tilfælde af gaslugt: Luk for gassen (se side, pos ) Åbn vinduerne Tænd/sluk ikke elektriske kontakter Sluk evt.

Læs mere

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053 A800 Orgnal betjenngsvejlednng Kaffemaskne: FCS050 - Køleenhed: FCS053 Læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. Opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og gv

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange Referencevejlednng Opsætnng og prmng med forudtlsluttet slange Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: En 500 ml eller 1000 ml pose/flaske fysologsk saltvand med en (1) enhed (U) heparn pr. mlllter (ml)

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL KONDENSERENDE MYNUTE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MYNUTE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk Teknologi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright note

Indholdsfortegnelse. Copyright note Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed... 182 1.1 Anvendelsesområde...182 1.2 Mærker denne håndbog...182 1.3 Almndelge skkerhedsanvsnnger...183 2. Klargørng tl brug... 183 2.1 Udpaknng...183 2.2 Pakkens ndhold...184

Læs mere

HW 90. Deutsch 2 Dansk 7 6 720 611 528 (03.12) OSW 6 720 604 811-00.2O

HW 90. Deutsch 2 Dansk 7 6 720 611 528 (03.12) OSW 6 720 604 811-00.2O HW 90 7 719 00 304 6 70 604 811-00.O Deutsch Dansk 7 OSW Inhaltsverzechns Inhaltsverzechns Hnwese Symbolerklärung 1 Angaben zum Gerät 3 1.1 Leferumfang 3 1. Verwendung 3 1.3 Regelung 3 1.4 Abmessungen

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng 2 års garant WallPerfect Flexo 995 WallPerfect Flexo 995 Inholdsfortegnelse. Forklarng af de anvendte symboler... 2. Generelle skkerhedsanvsnnger....2 3. Skkerhedsanvsnnger

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

Kondenserende kedel EuroPur

Kondenserende kedel EuroPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng Kondenserende kedel EuroPur 6 720 610 790-00.2O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 3 EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 7 719 002 335 65 L. VVB til Europur (fast kappe) 850 x 440 x 360 34 2188 065 850 x 440 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Mindre og dog

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

ASOLA P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme

ASOLA P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr Central/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse W (dt60) (watt) AHC6540 331200140 AKC6540 331200144 650x400 8 371 AHC00 331200150 AKC00 331200154 790x480 439

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til Vejlednng for tlslutnng tl Grndsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord Grndsted Vandværk A.m.b.a. er gældende nden for Grndsted Vandværks forsynngsområde. Denne Vejlednng for tlslutnng tl Følgende er grundlag

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Kondenserende oliekedel WTC-OW 15-A. Rensevejledning for skorstensfejere

Kondenserende oliekedel WTC-OW 15-A. Rensevejledning for skorstensfejere Rensevejledning for skorstensfejere Denne vejledning er et uddrag af afsnit fra den originale drifts- og montage-vejledning til den kondenserende oliekedel WTC-OW 15 A fra Weishaupt. Disse afsnit er det

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I BRUGERVEJLEDNING Super Exclusive Green R.S.I BERETTA SUPER EXCLUSIVE GREEN ER PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE NORMER. CE MÆRKNING ER OPNÅET I OVERENSSTEMMELSE HERMED. CE: 0694BM3380 2 INDEX

Læs mere

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-100 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Forberedelse & feature Informaton

Læs mere

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren 70 3 303-00.O Kondenserende gaskedel EuroPur DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..................... 4. Symbolforklaring.....................

Læs mere

Kondenserende kedel EuroPur

Kondenserende kedel EuroPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel EuroPur $ % $!!! 4 ZSB 16-1 A 23 ZWB 26-1 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur Betjenngsvejlednng Trådløs rumtemperaturføler med ur 1186.. Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Funkton af den trådløse rumtemperaturføler... 2 Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Generelle specifikationer 1 Tryk/temperaturtabeller 1

Generelle specifikationer 1 Tryk/temperaturtabeller 1 Nr. Type Kuglehaner 11Armaturer Generelle specfkatoner 1 Tryk/temperaturtabeller 1 Størelser rftstryk /-NT Tlslutnng 7017 Enkelt 8-0 Gevnd 2 7019 Todelt 8-80 70/ Gevnd 2 7021 Tredelt 8-100 70/ Gevnd 3

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng er overensstemmelse med skkerhedskravene

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere