Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder"

Transkript

1 O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE 23/28-4 MFA OSW

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger EU-konformtetserklærng Typeoversgt 4 1.3Leverngsomfang Kedelbeskrvelse Tlslutnngstlbehør Dmensoner Funktonsskema Eldagram Teknske data 8 2 Forskrfter 9 3 Installaton Vgtge råd Vælg opstllngsrum Monterng af montagetlslutnngsplade og ophæng Fornstallaton af rørlednnger Installaton af rørlednnger Brugsvand Centralvarme Gasttlslutnng Montage af kedel Monterng af aftræk Generelt Aftrækssystemerne Dmensonerng af aftrækssystemer efter de ækvvalente rørlængders metode Aftrækstlbehøret Ø 80/ Aftrækstlbehøret Ø 80/ Monter aftræksførng Sådan monteres drosselskve aftrækket Afprøv tlslutnnger 27 4 El-tlslutnng Nettlslutnng Tlslutnng af varmestyrng, fjernbetjennger og tdsure 29 6 Indvduel ndstllng Mekanske ndstllnger Kontroller ekspansonsbeholderens størrelse Indstllng af fremløbstemperatur Ændrng af pumpens kurve Indstllnger på Bosch Heatronc Betjenng af Bosch Heatronc Vælg pumpestllng for varmedrft (Servcefunkton 2.2) Indstllng af pendlngsspærre (Servcefunkton 2.4) Indstllng af max. fremløbstemperatur (Servcefunkton 2.5) Indstllng af skftedffernes (Servcefunkton 2.6) Indstllng af varmeydelse (Servcefunkton 5.0) Udlæsnng af værder fra Bosch Heatronc 38 7 Gasndstllng Gastypendstllng Forberedelse Dysetryk ndstllngsmetode Volumetrsk ndstllngsmetode Konverterng tl en anden gasart 42 8 Vedlgeholdelse Regelmæssge vedlgeholdelesarbejder Røggasmålng Opvarmnng va konvektorer (ved 1-strengs system) Opvarmnng med radatorer eller konvektorer (ved 2-strengs systemer) 44 9 Tllæg Fejl Gas-ndstllngsværder, gasflowmængde (l/mn) Gas-ndstllngsværder, dysetryk (mbar) Opstartsprotokol for kedel 47 5 Opstart Før opstart Start og stop kedel Start centralvarme Centralvarmestyrng Indstl varmtvandstemperatur Sommerdrft (kun varmtvandsopvarmnng) Frostbeskyttelse Fejl Pumpeblokerngsbeskyttelse 32 2

3 Skkerhedsforskrfter Skkerhedsforskrfter Ved gaslugt: B Luk for gassen. B Åbn vnduerne. B Betjen kke el-kontakter. B Sluk åben ld. B Tlkald straks gasleverandøren. Ved røggaslugt: B Sluk kedlen (se sde 29). B Åbn døre og vnduer. B Tlkald VVS-nstallatør. Installaton, ændrnger B Kedlen må kun servceres af autorseret personale (se servceaftale). B Der må kke ændres på dele aftrækssystemet. B Hvs forbrændngsluften tages fra rummet må luftåbnnger døre, vnduer og vægge kke lukkes eller gøres mndre. Ved efternstallaton af tætte vnduer skal der tl stadghed skres forsynng af frskluft ( tlfælde af at forbrændngsluften tages fra rummet). Symbolforklarnger Sgnalord vser den rsko, der forelgger, hvs man kke følger anvsnngerne for at undgå rsko. Forsgtg betyder, at der kan forekomme lette tngskader. Advarsel betyder, at der kan forekomme lette personskader og alvorlge tngskader. Fare betyder, at der kan forekomme alvorlge personskader. Skkerhedshenvsnnger teksten vses med en advarselstrekant på grå baggrund. Henvsnnger vses med dette symbol og begrænses med horsontale lner over og under teksten. Henvsnnger ndeholder vgtge nformatoner tlfælde, hvor der kke ekssterer fare for mennesker eller kedel. Vedlgeholdelse B Anbefalng: I henhold tl Gasreglementet er brugeren forplgtet tl at få kedlen regelmæssgt servceret for at skre en fejlfr og skker funkton. V anbefaler tegnng af servceabonnement. B Bruger er ansvarlg for anlæggets skkerhed. B Anvend kun orgnale reservedele! Eksplosve og let brændbare stoffer B Opbevar og anvend aldrg brændbare materaler (f.eks. papr, opløsnngsmdler, lakker etc.) nærheden af kedlen. Forbrændngs-/rumluft B Forbrændngs/rumluft skal holdes fr for aggresve stoffer (som f.eks. kulbrnteforbndelsen som ndeholder klor og fluor). Derved undgår man korroson. Informaton tl kunden B Informer kunden om kedlens funkton og betjenng. B Gør kunden opmærksom på, at han kke selv må foretage ændrnger eller reparatoner. 3

4 Kedeloplysnnger 1 Kedeloplysnnger 1.1 EU-konformtetserklærng Denne kedel opfylder de gældende EU retnngslner 90/396/EWG, 92/42/EWG, 73/23/EWG, 89/336/ EWG og de EG-type-prøveattesten beskrevne type. Prod.-ID-Nr. CE-0049 AT 2418 Kategor: II 2H 3+ Kedeltype: C 12, C 32, C 42, C 52, C 82, B 32 Tab Typeoversgt ZWSE 23-4 MF A 23 Tab. 2 Z Centralvarmekedel W Indbygget varmtvandsprodukton S Beholdertlslutnng E Automatsk tændng 23 Centralvarmeydelse 23 kw 28 Centralvarmeydelse 28 kw MF Multfunktonsdsplay A Kedel med blæser men uden trækafbryder 23 Naturgas H 31 F-gas Koden angver gasfamlen ht EN 437: Kode Wobbe-Index (15 C) Gas-Famle 2311,4-15,2 kwh/m Naturgas gruppe H 31 20,2-24,3 kwh/kg F-gas gruppe 3B/P Tab Leverngsomfang Kedlerne leveres 2 kasser: Den første ndeholder kedlen, det nødvendge montagematerale (skruer med tlbehør), drosselskver for tlpasnng tl aftrækstlbehøret og dokumentaton. Den anden ndeholder montagetlslutnngspladen. 1.4 Kedelbeskrvelse Væghængt gaskedel, EUROCOMPACT tl radator opvarmnng og produkton af varmt vand med ndbygget varmtvandsbeholder Lukket kammer med balanceret aftræk Produkton af varmt vand Busforberedt Bosch Heatronc Multfunktonsdsplay Manometer for vandtryk Elektronsk tændng Modulaton af ydelsen Mulghed for at reducerng af centralvarme ydelsen ved fastholdelse af den maksmale ydelse tl varmtvands produkton Fuldskret va Heatronc med onserngsovervågnng og magnetventl ht EN 298 Temperaturbegrænser Temperaturføler og termostat for opvarmnng Temperaturføler fremløb Temperaturbegrænser 24 V-strømkreds Crkulatonspumpe med to hastgheder Trykekspansonsbeholder Skkerhedsventl ved opvarmnng (max. 3 bar) Skkerhedsventl ved varmtvandsbeholder (max. 10 bar) Integreret mekansme for vandpåfyldnng af anlægget Prortet tl produkton af varmt vand Integreret 50 lters varmtvandsbeholder rustfrt stål 3-vejsventl med motor. 1.5 Tlslutnngstlbehør (se prslste) Ekspansonsbeholder varmtvand 2 l (best. nr ) Tlslutnngssæt for tlslutnng af ekspansonsbeholder for varmtvand Crkulatonstlslutnng Varmestyrng Tænd- og slukur (ndbygnng) Balanceret aftræk koncentrsk (Ø 80/110 mm) eller med splt (Ø 80 mm) Konverterngssæt (gasart). 4

5 Kedeloplysnnger 1.6 Dmensoner Ø mm MINI , O Bllede 1 ZWSE 23-4 MFA 5

6 Kedeloplysnnger 1.7 Funktonsskema ϑ ECO ϑ E ϑ max max O Bllede 2 Funktonsskema ZWSE 23/28-4 MFA 3 Målestuds (dysetryk) 4 Bosch Heatronc 6 Temperaturbegrænser varmeveksler 7 Målestuds for tlslutnngstryk 8.1 Manometer 11 Bypass 13 Montagetlslutnngsplade (tlbehør) 14 Vandlås med afløbstragt (tlbehør) 15 Skkerhedsventl (centralvarmekreds) 18 Crkulatonspumpe 20 Ekspansonsbeholder 26 Ventl for kvælstoffyldnng 27 Automatsk udlufter 29 Dyse 30 Brænderdække 32 Overvågnngselektrode 33 Tændelektrode 35 Varmeveksler 36 Temperaturføler, fremløb 43 Fremløb centralvarme 44 Varmtvand 45 Gas 46 Koldt vand 47 Retur centralvarme 48 Afløb 53 Trykregulator 55 Flter 56 Gasarmatur 57 Skkerhedsventl 1 61 Fejlknap (reset) 63 Indstllngsskrue for max. gasmængde 64 Indstllngsskrue mn. gasmængde 69 Regulerngsventl 69.1 Skkerhedsventl vejsventl 91 Skkerhedsventl for varmtvandsbeholder 226 Ventlator 228 Dfferenstryk omskfter 229 Luftkasse 234 Målestuds for røggas Målestuds for forbrændngsluft 317 Dsplay 406 Flter koldtvandforsynng 409 Crkulatonstlslutnng 411 Brændkammer 412 Tlslutnng tl dfferenstryk målng 429 Varmtvandsbeholder rustfrt stål 48 l 432 NTC-føler beholder 433 NTC-føler beholder returløb 434 Magnesumanode 441 Trykudlgnngsåbnng 445 Beholderspral 446 Ekspansonsbeholder Varmt vand (tlbehør) 6

7 Kedeloplysnnger 1.8 Eldagram ECO V 230V/AC V L N Ns Ls LR M M M O Bllede 3 Eldagram ZWSE 23/28-4 MFA 4.1 Tændtrafo 6 Temperaturbegrænser varmeveksler 18 Crkulatonspumpe 32 Overvågnngselektrode 33 Tændelektrode 36.1 Temperaturføler fremløb 52 Magnetventl Magnetventl 2 56 Gasarmatur 61 Fejlknap (reset) 68 Regulerngsmagnet 84 Motor 3-vejsventl 135 Hovedafbryder 136 Temperaturregulator for centralvarme-fremløb 151 Skrng T 2,5 A, AC 230 V 153 Transformator 161 Bro 226 Ventlator 228 Dfferenstryk omskfter 300 Stk 302 Tlslutnng for beskyttelseslednng 310 Temperaturregulator for varmt vand 312 Skrng T 1,6 A 313 Skrng T 0,5 A 314 Stklste ndbygnngsstyrng/busenhed 315 Klemlste for styrng 317 Dsplay 318 Klemforbndelse for tdsur 325 Hovedprnt 328 Klemforbndelse AC 230 V Bro 329 Stkforbndelse LSM 363 Kontrollampe for brænderdrft 364 Kontrollampe for net (tændt) 365 Skorstenfejerknap 366 Servceknap 367 ECO-knap 432 NTC-føler beholder 433 NTC-føler beholder returløb 7

8 Kedeloplysnnger 1.9 Teknske data Enhed ZWSE 23-4 MFA Max. nomnel varmeydelse kw 23 1) Max. nomnel varmebelastnng kw 25,7 Mn. nomnel varmeydelse kw 8 Mn. nomnel varmebelastnng kw 10,4 Modulerngsområde, varme % Max. nomnel varmeydelse varmtvand kw 23 Modulerngsområde, varmt vand % Gas-tlslutnngsværd Naturgas H (H S = 9,5 kwh/m 3 ) m 3 /h 2,75 F-gas (H = 12,9 kwh/kg) kg/h 2,02 Tlladt gas-tlslutnngstryk Naturgas H mbar F-gas mbar Ekspansonsbeholder Fortryk bar 0,4 Totalndhold l 7,5 Nyttendhold l 5,4 Tlladt totalndhold centralvarmeanlægget ved fremløbstemperatur op tl 75 C l 120 Opvarmnng Vandndhold opvarmnng l 0,42 Max. temperatur C 90 Mn. temperatur C 45 Max. drftstryk bar 2,5 Mn. drftstryk bar 0,5 Max. ydelse crkulatonspumpe ( t = 20 C) bar 0,14 Vand Max tryk VVB bar 7 Mn tryk VVB bar 0,2 Varmtvandsbeholderens kapactet l 48 Beskyttelse af varmtvandsbeholderen rustfr Varmtvandsbeholderens opvarmnngstd ( t 45 ) mn 12 Specfk gennemstrømsmængde ved t 30 C (tlslutnng max 10 mn.) L/mn 15 Specfk gennemstrømsmængde ved vedvarende drft ved t 30 C L/mn 11 Parametre for forbrændng Røggasmassestrøm ved max./mn. nom. varmeydelse g/s 15,75/19,1 Røggastemperatur ved max./mn. nom. varmebelastnng C 131/106 CO 2 ved max. nom. varmebelastnng % 6,30/7,65 CO 2 ved mn. varmebelastnng % 1,95/2,55 Dameter for røgaftræk mm Ø 80/110 eller Ø 80/80 NO x -klasse ht EN El-tlslutnng Elektrsk spændng AC... V 230 Frekvens Hz 50 Max. ydelse W 125 Beskyttelsesgrad IP 44 Regulerngstlslutnng 24-V-modulerende regulator eller 230-V-ON/OFF Generelt Vægt (uden emballage) + Montagetlslutnngsplade kg 68+2 Højde mm 892 Bredde mm 600 Dybde mm 487 Tab. 4 1) I tlfælde af drft med F-gas (G31) ved 30 mbar (efter retnngslnerne) er det nødvendgt at nedsætte værderne under ydelse/gennemstrømnng tl 88% 8

9 Forskrfter 2 Forskrfter Følgende forskrfter skal overholdes ved nstallaton af gaskedlen: Gasreglementet afsnt A. Bygnngsreglementet for småhuse BR-S 98. Dansk Ingenørforenngs norm for vandnstallatoner. 2 udg. NP-197-N. Dansk Ingenørforenngs almndelge betngelser for udførelse af varmeanlæg 2. udg. NP-128-B. Forskrfter for fyrede varmtvandsanlæg Publkaton nr. 42 Arbejdstlsynet Installaton Fare: Eksplosonsfare! B Luk gashanen før arbejde på gasførende dele. Fabrkant Varebeskrvelse Koncentraton BASF Glythermn NF % Hoechst Antfrogen N % Schllng Cheme Vardos FSK % Tyforop Cheme Tyfocor L % Tab. 5 Korrosonsbeskyttelsesmdler Korrosonsbeskyttelsesmdler Følgende korrosonsbeskyttelsesmdler er tlladt: Fabrkant Cllt Wassertechnk Varebeskrvelse Koncentraton Cllt HS Comb 2 0,5 % Fernox Copal 1 % Kedelnstallaton, tlslutnng af gas- og aftrækssystem samt drftsætnng må kun udføres af en autorseret VVS nstallatør. El-nstallaton skal udføres ht. stærkstrømsreglement. Ondeo Nalco Nalco % Schllng Cheme Vardos KK 0,5 % Schllng Cheme Vardos AP 1-2 % Schllng Cheme Vardos % 3.1 Vgtge råd B Før nstallaton af kedel skal gasleverandørens forhåndsgodkendelse ndhentes. B Kedlen er egnet tl nstallaton med kunststofrør (P.E.R.). B Det laveste punkt på anlægget skal være forsynet med aftapnngs- og påfyldnngsventl. Åbne centralvarmeanlæg Åbne centralvarmeanlæg skal ombygges tl lukkede systemer. Gulvvarme Se blad for Bosch Gaskedlers funkton gulvvarmeanlæg. Tab. 6 Tætnngsmddel Det kan efter vor erfarng gve problemer med tlsætnng af tætnngsmdler centralvarmevandet (aflejrnger varmeveksler). Dette frarådes derfor. Strømnngsstøj Strømnngsstøj kan undgås ved monterng af en bypass (tlbehør nr. 687) eller ved 2-strengsanlæg en 3-vejsventl på den sdste radator på strengen. Før kedlen tændes B Rengør anlægget med vandcrkulaton for at fjerne alle dele og fedtpartkler, som evt. kan skade den korrekte funkton. B Fremløbstemperatur skal styres ht. den tlladte max. temperatur. Forznkede radatorer og rørlednnger For at undgå luftdannelser frarådes det an anvende forznkede radatorer og rørlednnger. Brug af rumtemperaturstyrng Monter kke radatortermostat på radator styrerummet. Frostbeskyttelsesmdler Følgende frostbeskyttelsesmdler er tlladt: 9

10 Installaton 3.2 Vælg opstllngsrum Forskrfter tl opstllngsrum Gaskedlen skal nstalleres ht. det tl enhver td gældende Gasreglement og Bygnngsreglement. B Overholdelse af de gældende regler landet. B Overhold nstallatonsvejlednnger for aftrækstlbehør for mn. ndbygnngsmål. B Sæt montagetlslutnngspladen op på væggen med de leverede og skruer og dyvler. Fjern montageskabelonen, før nstallaton af montagetlslutnngsplade og tlbehør. B Check at ophængssknner og montagetlslutnngsplade hænger lge og skru skruerne fast. Forbrændngsluft For at undgå korroson, skal forbrændngsluften være fr for aggressve stoffer. 120 Som korrosonsfremmende kan f.eks. nævnes kulbrnteforbndelser, der ndeholder klor eller fluorforbndelser, som kan være ndeholdt opløsnngsmdler, lakfarver, lm, drvgasser og husholdnngsrengørngsmdler ,5 291, ,5 268,5 Overfladetemperatur 8 Max. overfladetemperaturen lgger under 85 C. Der kræves derfor ngen særlge forholdsregler for brændbare byggemateraler eller ndbygnngsmøbler. Forskrfter der er afvgende enkelte lande skal overholdes. 8 F-gas anlæg under jordhøjde V anbefaler montage af magnetventl tlslutnng tl LSM5. Herved frgves F-gastlførsel kun ved varmebehov. M Monterng af montagetlslutnngsplade og ophæng Det er nødvendgt med et frt stykke på 200 mm under kedlen for at kunne sænke kontrolkassen ned. Bestem montagested - her skal der tages hensyn tl følgende: Max. afstand tl alle ujævnheder på overflader som f.eks. slanger, rør, murfremsprng etc. Adgangsmulghed for alle vedlgeholdelsesarbejde (hold en mn. afstand på 50 mm rundt om kedlen). Opsætnng på væg B Ret montageskabelonen op på det valgte sted på vægget og gør den fast. B Bor huller tl skruerne (Ø 8 mm). -eller- B Når der kke er murværk nok tl at bære: bor huller tl gennemgående gevndstang ø 10 mm (kun for ophængssknnen). B Hvs det er nødvendgt: Lav en væggennemførng tl aftrækstlbehøret. B Sæt ophængssknnen op på væggen med de 2 skruer og dyvler der er leveret med kedlen. Bllede Detal: 8 GAS GAZ 200 X2 X O Borehul mur (X1 = 676,5 mm) tl anvendelse af 0,8 murpløk med skruer (nkluderet) tl kompakte mure. Borehul mur (X2 = 668,5 mm) tl anvendelse af 1,0 murpløk med gevndskærehoved (kke nkluderet) tl mure med huller. 8 X = 715,5 (707,5) 10

11 Installaton 3.4 Fornstallaton af rørlednnger 3.5 Installaton af rørlednnger 30 VORLAUF 200 GAS RÜCKLAUF 13 1, Brugsvand Når alle haner er lukket, må det statske tryk kke være over 10 bar. 68, R 1 / 2 " R 3 / 4 " 23,5 21 R 1 / 2 " R 1 / 2 " 22 Eller: B Monter en trykbegrænser på anlægget. R 3 / 4 " R 3 / 4 " Indeholder kedlen ved brugsvandstlgangen en kontraventl eller en trykbegrænser: B Monter skkerhedsarmatur med tlslutnng tl et synlg afløbsudstyr R Brugsvandsrørlednnger og armaturer skal være dmensoneret tlstrækkelgt stort tl at de alt efter forsynngstryk skrer det nødvendge vandflow tl tappestederne. Bllede 5 Montagetlslutnngsplade 43 Fremløb centralvarme 47 Retur centralvarme 112 Tlslutnngsnppel R 3/4 for gas (monteret) 114 Tlslutnngsnppel R 1/2 for beholder frem- og returløb 115 Tlslutnngsnppel R 1/2 for gas (vedlagt) B Fnd rørdameter for gastlførsel ht DVGW-TRGI (naturgas) eller TRF (F-gas). B Monter vedlgeholdelseshane 1), gashane 1) eller membranventl 1) og afløb 1). B Anvend ved F-gas overgangsstykke på R 1/2 (Tlbehør nr. 252). For at beskytte kedlen mod høje tryk skal der nstalleres en trykregulerng med skkerhedsventl. B Anbrng en hane på et lavt lggende sted ved anlægget tl fyldnng og aftapnng af anlægget Centralvarme Skkerhedsventl centralvarme En skkerhedsventl skal beskytte centralvarmeanlægget og hele nstallatonen mod et mulgt overtryk. Fabrksndstllngen er således, at ventlen åbner, når trykket kredsløbet når ca 3 bar Gasttlslutnng Gasforsynngslednnger skal være dmensoneret tlstrækkelgt tl at forsyne alle tlsluttede apparater. VORLAUF RÜCKLAUF 13 GAS O Bllede 6 Montagetlslutnngsplade med skjult nstallaton (færdgmonteret) 14 Vandlås med afløbstragt (tlbehør) 170 Servcehane frem- og returløb 171 Varmtvandstlslutnng 172 Gashane eller membranventl 173 Koldtvandstlslutnng 174 Aftapnng 1) Tlbehør ( D kræves termsk afspærrngsventl) 11

12 d bar C Installaton 3.6 Montage af kedel Forsgtg: Kedlen kan beskadges hvs der er slam eller andet rørlednngen. B Skyl derfor varmesystemet gennem for at fjerne restprodukter. B Fjern emballagen og følg nstruktonerne på denne. Forberedelse tl montage B Tag alle tlslutnngernes beskyttelseskapper af og monter orgnalpaknnger, der ndgår leverancen. Fastgørelse af kedel Montage af kappen Kabnettet er skret med en skrue mod utlsgtet demontage (el skkerhed). B Husk altd at skre kabnettet med denne skrue. B Sæt pladekrogene tl venstre del af kappen hullerne øverst oppe (1), og sæt også pladekrogen, der befnder sg nederst på venstre sde (på sden af stellet) det hul (1'), der er på sden tl venstre, se fg B Hæng kedlen på ophængssknnen. B Udfør tlslutnnger fra kedlen tl montagetlslutnngspladen med de medleverede rør med paknnger (bllede 7). B Check at alle paknngerne på montagetlslutnngspladen sdder korrekt og spænd rørtlslutnngernes omløbermøtrkker O 1' 0 I ECO O Bllede 8 Bllede 7 1 Retur centralvarme 2 Koldt vand (1/2") 3 Gas 4 Varmtvand (1/2") 5 Fremløb centralvarme 12

13 I bar C 1 25 I bar C 1 25 Installaton B Sæt pladekrogene tl højre del af kappen hullerne (2), der befnder sg øverst oppe, og fastspænd den medleverede skrue nederste del (2'), se fg B Den forreste ramme af plast påsættes ved at fastgøre den øverste del, der hælder nd mod kedlen, ndtl plastkrogene går på plads, som det set på fg. 11. Monterng af blændeplade på forsden blændepladen Fg. D O Afmonterng af blændepladen 2 5' 1 Bllede Monterng af aftræk d ECO O 2' Generelt Denne væghængte gaskedel EuroCompact er godkendt tl aftrækstyperne B 32, C 12, C 32, C 42, C 52, C 82. Monterngen af aftrækssystemerne er omtalt på de følgende sder og skal ske ht. gasreglementets GR-A bestemmelser. Bllede 9 B Sæt pladekrogene tl den forreste del af kappen de huller (3), der befnder sg øverst oppe, og fastspænd den nederste del med de 2 medleverede skruer (3'), se fg Aftrækssystemerne Det balancerede aftrækssystem der er beregnet tl kedlen er Ø 80/110 mm. Det splt aftrækssystem der er beregnet tl kedlen er Ø 80/80. Aftrækssystemets enkelte dele er beskrevet vor prslste samt vor samlede nstallatonsvejlednng for Bosch aftræk. 3 3' d ECO O Bllede 10 13

14 Installaton Dmensonerng af aftrækssystemer efter de ækvvalente rørlængders metode Aftrækstype C 12 Aftrækssystemet fremstlles med koncentrske rør eller med adsklte forbrændngsluft-/aftræksrør drekte gennem ydervæggen. Lokale regler skal agttages med hensyn tl tlladelse tl denne aftræksførng. Vandret balanceret aftræk Ø 80/110 mm. Bllede 12 Brug af aftrækstlbehør AZ O Apparattype Max. længde (med bøjnng 90 ) Mn. længde (med bøjnng 90 ) ZWSE 23-4 MFA 4,0 m 0,5 m Tab. 7 Apparattype ZWSE 23-4 MFA/ZWSE 28-4 MFA Aftrækstlbehøret Aftræksrør Ø 80/110 Længde 1 m Bøjnng 45 Ø 80/110 Bøjnng 90 Ø 80/110 Redukton af aftrækslængde 1,0 m 1,0 m 2,0 m Tab. 8 14

15 Installaton Aftrækstype C 12 Aftrækssystemet fremstlles med koncentrske rør eller med adsklte forbrændngsluft-/aftræksrør drekte gennem ydervæggen. Lokale regler skal agttages med hensyn tl tlladelse tl denne aftræksførng. Vandret spltaftræk med balanceret afslutnng Ø 80/80 mm Drosselblende med stopplade 15.5 må kke anvendes fra AZ O Bllede 13 Apparattype Max. længde (med AZ 171) Mn. længde (med AZ 171) ZWSE 23-4 MFA 37,2 m 23,5 m Tab. 9 Apparattype ZWSE 23-4 MFA/ZWSE 28-4 MFA Aftrækstlbehør Rør Ø 80 Længde 1 m Bøjnng 45 Ø 80 Bøjnng 90 Ø 80 Drosselskve Vandret aftræksrør 1,0 m 1,2 m 4,0 m Lodret aftræksrør 1) Vandret eller lodret Forbrændngsluftrør 8,5 m 1,2 m 4,0 m 0,8 m 0,6 m 2,1 m Tab. 10 1) den ekvvalente rørlængde varerer på grund af trækket det lodrette rør 15

16 Installaton Aftrækstype C 32 Aftrækssystemet fremstlles med koncentrske rør eller med adsklt forbrændngsluft-/aftræksrør over tag. Lodret balanceret aftræk Ø 80/110 mm Bllede O Apparattype Max. længde (med AZ 262) Mn. længde (med AZ 262) ZWSE 23-4 MFA 5,0 m 2,0 m Tab. 11 Apparattype ZWSE 23-4 MFA/ZWSE 28-4 MFA Aftrækstlbehøret Aftræksrør Ø 80/110 Længde 1 m Bøjnng 45 Ø 80/110 Bøjnng 90 Ø 80/110 Drosselskve Redukton af aftrækslængder 1,0 m 1,0 m 2,0 m Tab

17 Installaton Aftrækstype C 32 Aftrækssystemet fremstlles med koncentrske rør eller med adsklt forbrændngsluft-/aftræksrør over tag. Lodret spltaftræk med balanceret afslutnng Ø 80/80 mm Drosselblende med stopplade 15.5 må kke anvendes fra AZ O Bllede 15 Apparattype Max. længde (med adapter og termnal) Mn. længde (med adapter og termnal) ZWSE 23-4 MFA 28,2 m 14,5 m Tab. 13 Apparattype ZWSE 23-4 MFA/ZWSE 28-4 MFA Aftrækstlbehør Rør Ø 80 Længde 1 m Bøjnng 45 Ø 80 Bøjnng 90 Ø 80 Bøjnng Kondensatafløb Vandret aftræksrør 1,0 m 1,2 m 4,0 m Lodret aftræksrør 1) Vandret eller lodret Forbrændngsluftrør 8,5 m 1,2 m 4,0 m 3,0 m 0,8 m 0,6 m 2,1 m Tab. 14 1) den ekvvalente rørlængde varerer på grund af trækket det lodrette rør 17

18 Installaton Aftrækstype C 52 Aftrækssystem med forbrændngsluftndsugnng drekte va den udv. væg genem et vandret rør og røggasudførng med lodret aftræksrør over tag. Lodret spltaftræk Ø 80/80 mm Drosselblende med stopplade 15.5 må kke anvendes fra AZ Bllede O 1 Tlbehør AZF Tlbehør AZF 003 Apparattype ZWSE 23-4 MFA Max. længde (uden adapter og termnal) Mn. længde (uden adapter og termnal) 30,9 m 17,0 m Tab. 15 Apparattype ZWSE 23-4 MFA/ZWSE 28-4 MFA Aftrækstlbehør Rør Ø 80 Længde 1 m Bøjnng 45 Ø 80 Bøjnng 90 Ø 80 Drosselskve Indsugnngsrør med luftgtter AZ 283 Tag gennemførng AZ 262 Kondensatafløb Vandret aftræksrør 1,0 m 1,2 m 4,0 m 9,3 m 3,0 m Lodret aftræksrør 1) Vandret eller lodret Forbrændngsluftrør 8,5 m 1,2 m 4,0 m 9,3 m 3,0 m 0,8 m 0,6 m 2,1 m 5,9 m Tab. 16 1) den ekvvalente rørlængde varerer på grund af trækket det lodrette rør 18

19 Installaton Aftrækstype C 82 Aftrækssystem med ndsugnng af forbrændngsluft drekte va ydervæggen et vandret rør og røggasudførng tl aftræksskakt. Drosselblende med stopplade 15.5 må kke anvendes fra AZ 277. Bllede O Apparattype Max. længde (uden adapter og termnal) Mn. længde (uden adapter og termnal) ZWSE 23-4 MFA 30,9 m 17,0 m Tab. 17 Apparattype ZWSE 23-4 MFA/ZWSE 28-4 MFA Aftrækstlbehør Rør Ø 80 Længde 1 m Bøjnng 45 Ø 80 Bøjnng 90 Ø 80 Drosselskve Indsugnngsrør Med lufter AZ 283 Kondensatafløb Vandret aftræksrør 1,0 m 1,2 m 4,0 m Lodret aftræksrør 1) Vandret eller lodret Forbrændngsluftrør 8,5 m 1,2 m 4,0 m 3,0 m 0,8 m 0,6 m 2,1 m 5,9 m Tab. 18 1) den ekvvalente rørlængde varerer på grund af trækket det lodrette rør 19

20 Installaton Aftrækstlbehøret Ø 80/110 Aftrækstlbehøret Beskrvelse Best.-Nr. AZ 266 AZ 265 AZ 263 AZ 264 Grundtlbehør vandret aftræksførng: Væggennemførng med vndbeskyttelse længde 800 mm Bøjnng 90 Indv. blende Udv. blende Dobbeltrørsforlængelse Længde 500 mm Dobbeltrørsforlængelse Længde 1000 mm Dobbelrørsforlængelse Længde 2500 mm C 12 Aftræksførng C 12, C C 12, C C 12, C 32 Bllede AZ 267 Dobbeltrørbøjnng C 12, C 32 AZ 268 Dobbeltrørbøjnng C 12, C 32 AZ 271 Inspektonsåbnng længde 350 mm C 32 AZ 262 Grundtlbehør lodret aftræksførng: Taggennemførng Længde 1350 mm Adapter Ø 80/125 tl Ø 80/110 Drosselskve Stopplade C 32, C 52 AZ 136 Flange for fladt tag C 32, C 52 Tab

21 Installaton Aftrækstlbehøret Beskrvelse Best.-Nr. Aftræksførng Bllede AZ 137 Skråtagstagsten C 32, C 52 AZ 243 Unversaltagsten med blyskørt C 32, C 52 Tab

22 Installaton Aftrækstlbehøret Ø 80/80 Aftrækstlbehøret Beskrvelse Best.-Nr. AZ 277 AZ 284 AZF 002 Dobbeltrørtlslutnng Ø 80/80 med Målestudser: Røggastlslutnng Forbrændngslufttlslutnng Drosselskve Dobbeltrørtlslutnng Ø 80/80 med Målestuds for røggastlslutnng >5000 mm: Røggastlslutnng Forbrændngsluftstlslutnng med Kondensatafløb Drosselskve Afløbsslange for skkerhedsventl Afløbsslange for kondensat Kondensatafløb Ø 80 for lodret Aftræksrør Aftræksførng C 12, C 32, C 42, C C 12, C 32, C C 12, C 32, C 42, C 52 Bllede AZF 003 Dolbbeltrørstlslutnng for Ø 60/100 på Ø 80/80 med målestuds for aftræksførngsart C C 52 AZ 280 Forlængerrør Ø 80, længde 500 mm AZ 281 Forlængerrør Ø 80, længde 1000 mm AZ 282 Forlængerrør Ø 80, længde 2000 mm C 12, C 32, C 42, C AZ 278 Bøjnng 90 Ø C 12, C 32, C 42, C 52 AZ 279 Bøjnng 45 Ø C 12, C 32, C 42, C 52 AZ 283 Tab. 20 Væggennemførng Ø 80 med vndbeskyttelse Væggennenførng Længde 1000 mm Indv. blende Udv. blende C 52, C 82 22

23 Installaton Aftrækstlbehøret Beskrvelse Best.-Nr. AZ 171 Vandret væggennemførng Ø 80/ mm for dobbelrørførng C 12 : Væggennemførng 780 mm Adapter Ø80/80 på Ø80/125 Blende AZ 175 Adapter Ø80/80 på Ø80/125 Lodret aftræksførng C 32 : Aftræksførng C 32, C C 32, C 52 Bllede AZ 262 Grundtlbehør lodret afttræksførng: Taggennemførng Længde 1350 mm Adapter Ø 80/125 på Ø 80/110 Drosselskve Stopplade C 32, C 52 AZ 136 Flange tl fladt tag C 32, C 52 AZ 137 Tagsten skråtag C 32, C 52 AZ 243 Unversaltagsten med blyskørt C 32, C 52 Tab

24 Installaton Monter aftræksførng Se nstallatonsvejlednng for aftrækstlbehøret for nærmere nformaton om nstallaton. B Sæt aftræksrørbøjnng på aftræksrørsstutsen og tryk nedefter tl stop. B Ret aftræksrørbøjnngen op og stram spændebåndet fast tl Sådan monteres drosselskve aftrækket B Tag kabnettet af. B Tag luftkassedækslet af. B Træk el-tlslutnngskablet på ventlatoren af. B Demonter ventlator. B Monter drosselskve (2) på aftræksrørsden af ventlatoren O Bllede 18 Forsgtg: Kedel skal tlpasses tl aftrækstlbehør ved hjælp af drosselskver (se nstallatonsvejlednng tl det anvendte grundtlbehør). Bllede 19 Demontage af ventlator 1 Overgangsstykke 2 Drosselskrve 3 Ventlator B Genmonter ventlator og tlslut. B Monter luftkassedækslet og kabnettet O 24

25 Installaton 3.8 Afprøv tlslutnnger Vandtlslutnnger B Åben koldtvandsafspærrngsventl og fyld varmtvandskredsen (Prrøveetryk max. 10 bar). B Åbn servcehane for centralvarmefremløb og returløb og fyld centralvarmeanlægget. B Tæthedsprøv tætnnger og forskrunnger (prøvetryk: max. 3,0 bar på manometer). B Udluft kedlen på den ndbyggede udlufter. B Tæthedsprøv tætnnger og forskrunnger. Udluftnng af anlægget Kedlen er forsynet med en automatsk udlufter ved centralvarmereturløbet (luftudskller + aut. udlufter med svømmer). Allgevel skal kedlen tlsluttes en fuldstændg udluftet varmekreds, der er fr for forurennger. For at forenkle udluftnnger ved opstarten: B Fyld centralvarmekredsen tl et tryk på 1,5 bar. Hvs dsse nstallatonsforskrfter kke overholdes, kan det resultere en ydelsesnedgang eller en betragtelg støjdannelse anlægget. Gaslednng B Luk gashane for at beskytte gasarmaturet mod overtrykskader (max. tryk 150 mbar). B Tæthedsprøv gaslednngen. B Udfør trykudlgnng. Aftræksførng B Afprøv aftræksrørets afslutnng samt vndhætten for fr gennemgang. 25

26 El-tlslutnng 4 El-tlslutnng Fare: Fare for elektrsk stød! B Før arbejde med elektrske dele skal dsse være spændngsfr tlstand (Skrng, hovedafbryder). B Drej skruen ud og træk afdæknngen fremad og ud. Alle regulerngs- styre- og skkerhedsudstyr kedlen er forsynet med lednnger og kontrolleret. B Før kabel for nettlslutnng (AC 230 V, 50 Hz). Følgende kabeltyper er egnede: NYM-I 3 x 1,5 mm 2 HO5VV-F 3 x 0,75 mm 2 (kke umddelbar nærhed af badekar eller bruser; områderne 1 og 2 ht. VDE 0100, Tel 701) HO5VV-F 3 x 1,0 mm 2 (kke umddelbar nærhed af badekar eller bruser; områderne 1 og 2 ht VDE 0100, Tel 701). B Lad kabel gå mn. 50 cm ud fra væggen. B Sprøjtevandsbeskyttelse (IP): Hullet kabelgenneførngen bør vælges ud fra kabeldameteren, bllede 22. B Ved 2 faset net: For at skre tlstrækkelg nonserngsstrøm skal der ndsættes en modstand (best.-nr ) mellem N-lednng og beskyttelseslednngstlslutnng. 4.1 Nettlslutnng B Nettlslutnng, herunder beskyttelsesforanstaltnnger, skal udføres ht stærkstrømsreglementets bestemmelser. B Kedel tlsluttes på klemforbndelse kontrolkasses og over sklleprnt med mn. 3mm kontaktafstand (f.eks. skrnger, LS kontakt). Der må kke tlsluttes andre forbrugere. B Træk blenden nedad og ud og tag den af. Bllede 21 B Skær trækaflastnngen af efter nettlslutnngskablets dameter. Bllede 22 B Før kabel gennem trækaflastnng og tlslut. B Skre kabel tl trækaflastnng. Bllede 20 Bllede 23 26

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Generelle specifikationer 1 Tryk/temperaturtabeller 1

Generelle specifikationer 1 Tryk/temperaturtabeller 1 Nr. Type Kuglehaner 11Armaturer Generelle specfkatoner 1 Tryk/temperaturtabeller 1 Størelser rftstryk /-NT Tlslutnng 7017 Enkelt 8-0 Gevnd 2 7019 Todelt 8-80 70/ Gevnd 2 7021 Tredelt 8-100 70/ Gevnd 3

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E F 8 E MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 8 E Præsentation... Dimensioner... Tekniske data... Varmeanlæg... Varmtvandsproduktion... Kedlen skematisk... Kedlens placering... Aftrækssystemmer... 5-8

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd.

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd. Beboer nfomøde 08. maj 2014 Almen Bo Aarhus Afd. 16 Græsvangen Flytteassstance/ Genhusnng med Transport ApS.. team: relocatons ransformng relocalon Almen Bo - Græsvangen - 5vær.127m2 5vær.115m2 Om Flytteprocessen

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere

Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere Retnngslnjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tlsluttes lavspændngsnettet va vekselrettere 8. oktober 2012 SFJ/AKN Retnngslnjer dækker de elementære krav tl elproducerende

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 Udgave 2008.10 DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. ecotec plus VC 126/35 A H / VC 246/35 A H Egnet til ethvert forhold ecotec

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Kampagnepakker Wolf kondenserende gaskedler

Kampagnepakker Wolf kondenserende gaskedler Kampagnepakker Wolf kondenserende gaskedler Wolf med særskilt varmtvandsbeholder Vælg kedelstørrelse passende til dit behov: 1 stk Wolf CGB 11 kondenserende gaskedel til 185 m² hus VVS 342470210 1 stk

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED Kondenserende kedel med præmixbrænder 6 0 60 89 Da (0.06) OSW -0./O ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A Miljøvenlig efter RAL UZ 6 (BLÅ NGL) ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A FOR DRS SIKKRHD I tilfælde af gaslugt: Luk for

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg.

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder WKS Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder: enkel, hurtig og effektiv luft/vandvarmepumpe for opstilling

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Hvad er rustfrit - Rustfrie ståltyper 1-3. Mekaniske værdier 5. Sammenligningstabel - Rustfrit stål - Egenskaber 6. Sammenligning af mekanisk styrke 7

Hvad er rustfrit - Rustfrie ståltyper 1-3. Mekaniske værdier 5. Sammenligningstabel - Rustfrit stål - Egenskaber 6. Sammenligning af mekanisk styrke 7 1Rustfr Info Hvad er rustfrt - Rustfre ståltyper 1-3 Rustfre og syrefaste standardkvalteter - Farvemærknng 4 Mekanske værder 5 Sammenlgnngstabel - Rustfrt stål - Egenskaber 6 Sammenlgnng af mekansk styrke

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere