Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder"

Transkript

1 O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE 23/28-4 MFA OSW

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger EU-konformtetserklærng Typeoversgt 4 1.3Leverngsomfang Kedelbeskrvelse Tlslutnngstlbehør Dmensoner Funktonsskema Eldagram Teknske data 8 2 Forskrfter 9 3 Installaton Vgtge råd Vælg opstllngsrum Monterng af montagetlslutnngsplade og ophæng Fornstallaton af rørlednnger Installaton af rørlednnger Brugsvand Centralvarme Gasttlslutnng Montage af kedel Monterng af aftræk Generelt Aftrækssystemerne Dmensonerng af aftrækssystemer efter de ækvvalente rørlængders metode Aftrækstlbehøret Ø 80/ Aftrækstlbehøret Ø 80/ Monter aftræksførng Sådan monteres drosselskve aftrækket Afprøv tlslutnnger 27 4 El-tlslutnng Nettlslutnng Tlslutnng af varmestyrng, fjernbetjennger og tdsure 29 6 Indvduel ndstllng Mekanske ndstllnger Kontroller ekspansonsbeholderens størrelse Indstllng af fremløbstemperatur Ændrng af pumpens kurve Indstllnger på Bosch Heatronc Betjenng af Bosch Heatronc Vælg pumpestllng for varmedrft (Servcefunkton 2.2) Indstllng af pendlngsspærre (Servcefunkton 2.4) Indstllng af max. fremløbstemperatur (Servcefunkton 2.5) Indstllng af skftedffernes (Servcefunkton 2.6) Indstllng af varmeydelse (Servcefunkton 5.0) Udlæsnng af værder fra Bosch Heatronc 38 7 Gasndstllng Gastypendstllng Forberedelse Dysetryk ndstllngsmetode Volumetrsk ndstllngsmetode Konverterng tl en anden gasart 42 8 Vedlgeholdelse Regelmæssge vedlgeholdelesarbejder Røggasmålng Opvarmnng va konvektorer (ved 1-strengs system) Opvarmnng med radatorer eller konvektorer (ved 2-strengs systemer) 44 9 Tllæg Fejl Gas-ndstllngsværder, gasflowmængde (l/mn) Gas-ndstllngsværder, dysetryk (mbar) Opstartsprotokol for kedel 47 5 Opstart Før opstart Start og stop kedel Start centralvarme Centralvarmestyrng Indstl varmtvandstemperatur Sommerdrft (kun varmtvandsopvarmnng) Frostbeskyttelse Fejl Pumpeblokerngsbeskyttelse 32 2

3 Skkerhedsforskrfter Skkerhedsforskrfter Ved gaslugt: B Luk for gassen. B Åbn vnduerne. B Betjen kke el-kontakter. B Sluk åben ld. B Tlkald straks gasleverandøren. Ved røggaslugt: B Sluk kedlen (se sde 29). B Åbn døre og vnduer. B Tlkald VVS-nstallatør. Installaton, ændrnger B Kedlen må kun servceres af autorseret personale (se servceaftale). B Der må kke ændres på dele aftrækssystemet. B Hvs forbrændngsluften tages fra rummet må luftåbnnger døre, vnduer og vægge kke lukkes eller gøres mndre. Ved efternstallaton af tætte vnduer skal der tl stadghed skres forsynng af frskluft ( tlfælde af at forbrændngsluften tages fra rummet). Symbolforklarnger Sgnalord vser den rsko, der forelgger, hvs man kke følger anvsnngerne for at undgå rsko. Forsgtg betyder, at der kan forekomme lette tngskader. Advarsel betyder, at der kan forekomme lette personskader og alvorlge tngskader. Fare betyder, at der kan forekomme alvorlge personskader. Skkerhedshenvsnnger teksten vses med en advarselstrekant på grå baggrund. Henvsnnger vses med dette symbol og begrænses med horsontale lner over og under teksten. Henvsnnger ndeholder vgtge nformatoner tlfælde, hvor der kke ekssterer fare for mennesker eller kedel. Vedlgeholdelse B Anbefalng: I henhold tl Gasreglementet er brugeren forplgtet tl at få kedlen regelmæssgt servceret for at skre en fejlfr og skker funkton. V anbefaler tegnng af servceabonnement. B Bruger er ansvarlg for anlæggets skkerhed. B Anvend kun orgnale reservedele! Eksplosve og let brændbare stoffer B Opbevar og anvend aldrg brændbare materaler (f.eks. papr, opløsnngsmdler, lakker etc.) nærheden af kedlen. Forbrændngs-/rumluft B Forbrændngs/rumluft skal holdes fr for aggresve stoffer (som f.eks. kulbrnteforbndelsen som ndeholder klor og fluor). Derved undgår man korroson. Informaton tl kunden B Informer kunden om kedlens funkton og betjenng. B Gør kunden opmærksom på, at han kke selv må foretage ændrnger eller reparatoner. 3

4 Kedeloplysnnger 1 Kedeloplysnnger 1.1 EU-konformtetserklærng Denne kedel opfylder de gældende EU retnngslner 90/396/EWG, 92/42/EWG, 73/23/EWG, 89/336/ EWG og de EG-type-prøveattesten beskrevne type. Prod.-ID-Nr. CE-0049 AT 2418 Kategor: II 2H 3+ Kedeltype: C 12, C 32, C 42, C 52, C 82, B 32 Tab Typeoversgt ZWSE 23-4 MF A 23 Tab. 2 Z Centralvarmekedel W Indbygget varmtvandsprodukton S Beholdertlslutnng E Automatsk tændng 23 Centralvarmeydelse 23 kw 28 Centralvarmeydelse 28 kw MF Multfunktonsdsplay A Kedel med blæser men uden trækafbryder 23 Naturgas H 31 F-gas Koden angver gasfamlen ht EN 437: Kode Wobbe-Index (15 C) Gas-Famle 2311,4-15,2 kwh/m Naturgas gruppe H 31 20,2-24,3 kwh/kg F-gas gruppe 3B/P Tab Leverngsomfang Kedlerne leveres 2 kasser: Den første ndeholder kedlen, det nødvendge montagematerale (skruer med tlbehør), drosselskver for tlpasnng tl aftrækstlbehøret og dokumentaton. Den anden ndeholder montagetlslutnngspladen. 1.4 Kedelbeskrvelse Væghængt gaskedel, EUROCOMPACT tl radator opvarmnng og produkton af varmt vand med ndbygget varmtvandsbeholder Lukket kammer med balanceret aftræk Produkton af varmt vand Busforberedt Bosch Heatronc Multfunktonsdsplay Manometer for vandtryk Elektronsk tændng Modulaton af ydelsen Mulghed for at reducerng af centralvarme ydelsen ved fastholdelse af den maksmale ydelse tl varmtvands produkton Fuldskret va Heatronc med onserngsovervågnng og magnetventl ht EN 298 Temperaturbegrænser Temperaturføler og termostat for opvarmnng Temperaturføler fremløb Temperaturbegrænser 24 V-strømkreds Crkulatonspumpe med to hastgheder Trykekspansonsbeholder Skkerhedsventl ved opvarmnng (max. 3 bar) Skkerhedsventl ved varmtvandsbeholder (max. 10 bar) Integreret mekansme for vandpåfyldnng af anlægget Prortet tl produkton af varmt vand Integreret 50 lters varmtvandsbeholder rustfrt stål 3-vejsventl med motor. 1.5 Tlslutnngstlbehør (se prslste) Ekspansonsbeholder varmtvand 2 l (best. nr ) Tlslutnngssæt for tlslutnng af ekspansonsbeholder for varmtvand Crkulatonstlslutnng Varmestyrng Tænd- og slukur (ndbygnng) Balanceret aftræk koncentrsk (Ø 80/110 mm) eller med splt (Ø 80 mm) Konverterngssæt (gasart). 4

5 Kedeloplysnnger 1.6 Dmensoner Ø mm MINI , O Bllede 1 ZWSE 23-4 MFA 5

6 Kedeloplysnnger 1.7 Funktonsskema ϑ ECO ϑ E ϑ max max O Bllede 2 Funktonsskema ZWSE 23/28-4 MFA 3 Målestuds (dysetryk) 4 Bosch Heatronc 6 Temperaturbegrænser varmeveksler 7 Målestuds for tlslutnngstryk 8.1 Manometer 11 Bypass 13 Montagetlslutnngsplade (tlbehør) 14 Vandlås med afløbstragt (tlbehør) 15 Skkerhedsventl (centralvarmekreds) 18 Crkulatonspumpe 20 Ekspansonsbeholder 26 Ventl for kvælstoffyldnng 27 Automatsk udlufter 29 Dyse 30 Brænderdække 32 Overvågnngselektrode 33 Tændelektrode 35 Varmeveksler 36 Temperaturføler, fremløb 43 Fremløb centralvarme 44 Varmtvand 45 Gas 46 Koldt vand 47 Retur centralvarme 48 Afløb 53 Trykregulator 55 Flter 56 Gasarmatur 57 Skkerhedsventl 1 61 Fejlknap (reset) 63 Indstllngsskrue for max. gasmængde 64 Indstllngsskrue mn. gasmængde 69 Regulerngsventl 69.1 Skkerhedsventl vejsventl 91 Skkerhedsventl for varmtvandsbeholder 226 Ventlator 228 Dfferenstryk omskfter 229 Luftkasse 234 Målestuds for røggas Målestuds for forbrændngsluft 317 Dsplay 406 Flter koldtvandforsynng 409 Crkulatonstlslutnng 411 Brændkammer 412 Tlslutnng tl dfferenstryk målng 429 Varmtvandsbeholder rustfrt stål 48 l 432 NTC-føler beholder 433 NTC-føler beholder returløb 434 Magnesumanode 441 Trykudlgnngsåbnng 445 Beholderspral 446 Ekspansonsbeholder Varmt vand (tlbehør) 6

7 Kedeloplysnnger 1.8 Eldagram ECO V 230V/AC V L N Ns Ls LR M M M O Bllede 3 Eldagram ZWSE 23/28-4 MFA 4.1 Tændtrafo 6 Temperaturbegrænser varmeveksler 18 Crkulatonspumpe 32 Overvågnngselektrode 33 Tændelektrode 36.1 Temperaturføler fremløb 52 Magnetventl Magnetventl 2 56 Gasarmatur 61 Fejlknap (reset) 68 Regulerngsmagnet 84 Motor 3-vejsventl 135 Hovedafbryder 136 Temperaturregulator for centralvarme-fremløb 151 Skrng T 2,5 A, AC 230 V 153 Transformator 161 Bro 226 Ventlator 228 Dfferenstryk omskfter 300 Stk 302 Tlslutnng for beskyttelseslednng 310 Temperaturregulator for varmt vand 312 Skrng T 1,6 A 313 Skrng T 0,5 A 314 Stklste ndbygnngsstyrng/busenhed 315 Klemlste for styrng 317 Dsplay 318 Klemforbndelse for tdsur 325 Hovedprnt 328 Klemforbndelse AC 230 V Bro 329 Stkforbndelse LSM 363 Kontrollampe for brænderdrft 364 Kontrollampe for net (tændt) 365 Skorstenfejerknap 366 Servceknap 367 ECO-knap 432 NTC-føler beholder 433 NTC-føler beholder returløb 7

8 Kedeloplysnnger 1.9 Teknske data Enhed ZWSE 23-4 MFA Max. nomnel varmeydelse kw 23 1) Max. nomnel varmebelastnng kw 25,7 Mn. nomnel varmeydelse kw 8 Mn. nomnel varmebelastnng kw 10,4 Modulerngsområde, varme % Max. nomnel varmeydelse varmtvand kw 23 Modulerngsområde, varmt vand % Gas-tlslutnngsværd Naturgas H (H S = 9,5 kwh/m 3 ) m 3 /h 2,75 F-gas (H = 12,9 kwh/kg) kg/h 2,02 Tlladt gas-tlslutnngstryk Naturgas H mbar F-gas mbar Ekspansonsbeholder Fortryk bar 0,4 Totalndhold l 7,5 Nyttendhold l 5,4 Tlladt totalndhold centralvarmeanlægget ved fremløbstemperatur op tl 75 C l 120 Opvarmnng Vandndhold opvarmnng l 0,42 Max. temperatur C 90 Mn. temperatur C 45 Max. drftstryk bar 2,5 Mn. drftstryk bar 0,5 Max. ydelse crkulatonspumpe ( t = 20 C) bar 0,14 Vand Max tryk VVB bar 7 Mn tryk VVB bar 0,2 Varmtvandsbeholderens kapactet l 48 Beskyttelse af varmtvandsbeholderen rustfr Varmtvandsbeholderens opvarmnngstd ( t 45 ) mn 12 Specfk gennemstrømsmængde ved t 30 C (tlslutnng max 10 mn.) L/mn 15 Specfk gennemstrømsmængde ved vedvarende drft ved t 30 C L/mn 11 Parametre for forbrændng Røggasmassestrøm ved max./mn. nom. varmeydelse g/s 15,75/19,1 Røggastemperatur ved max./mn. nom. varmebelastnng C 131/106 CO 2 ved max. nom. varmebelastnng % 6,30/7,65 CO 2 ved mn. varmebelastnng % 1,95/2,55 Dameter for røgaftræk mm Ø 80/110 eller Ø 80/80 NO x -klasse ht EN El-tlslutnng Elektrsk spændng AC... V 230 Frekvens Hz 50 Max. ydelse W 125 Beskyttelsesgrad IP 44 Regulerngstlslutnng 24-V-modulerende regulator eller 230-V-ON/OFF Generelt Vægt (uden emballage) + Montagetlslutnngsplade kg 68+2 Højde mm 892 Bredde mm 600 Dybde mm 487 Tab. 4 1) I tlfælde af drft med F-gas (G31) ved 30 mbar (efter retnngslnerne) er det nødvendgt at nedsætte værderne under ydelse/gennemstrømnng tl 88% 8

9 Forskrfter 2 Forskrfter Følgende forskrfter skal overholdes ved nstallaton af gaskedlen: Gasreglementet afsnt A. Bygnngsreglementet for småhuse BR-S 98. Dansk Ingenørforenngs norm for vandnstallatoner. 2 udg. NP-197-N. Dansk Ingenørforenngs almndelge betngelser for udførelse af varmeanlæg 2. udg. NP-128-B. Forskrfter for fyrede varmtvandsanlæg Publkaton nr. 42 Arbejdstlsynet Installaton Fare: Eksplosonsfare! B Luk gashanen før arbejde på gasførende dele. Fabrkant Varebeskrvelse Koncentraton BASF Glythermn NF % Hoechst Antfrogen N % Schllng Cheme Vardos FSK % Tyforop Cheme Tyfocor L % Tab. 5 Korrosonsbeskyttelsesmdler Korrosonsbeskyttelsesmdler Følgende korrosonsbeskyttelsesmdler er tlladt: Fabrkant Cllt Wassertechnk Varebeskrvelse Koncentraton Cllt HS Comb 2 0,5 % Fernox Copal 1 % Kedelnstallaton, tlslutnng af gas- og aftrækssystem samt drftsætnng må kun udføres af en autorseret VVS nstallatør. El-nstallaton skal udføres ht. stærkstrømsreglement. Ondeo Nalco Nalco % Schllng Cheme Vardos KK 0,5 % Schllng Cheme Vardos AP 1-2 % Schllng Cheme Vardos % 3.1 Vgtge råd B Før nstallaton af kedel skal gasleverandørens forhåndsgodkendelse ndhentes. B Kedlen er egnet tl nstallaton med kunststofrør (P.E.R.). B Det laveste punkt på anlægget skal være forsynet med aftapnngs- og påfyldnngsventl. Åbne centralvarmeanlæg Åbne centralvarmeanlæg skal ombygges tl lukkede systemer. Gulvvarme Se blad for Bosch Gaskedlers funkton gulvvarmeanlæg. Tab. 6 Tætnngsmddel Det kan efter vor erfarng gve problemer med tlsætnng af tætnngsmdler centralvarmevandet (aflejrnger varmeveksler). Dette frarådes derfor. Strømnngsstøj Strømnngsstøj kan undgås ved monterng af en bypass (tlbehør nr. 687) eller ved 2-strengsanlæg en 3-vejsventl på den sdste radator på strengen. Før kedlen tændes B Rengør anlægget med vandcrkulaton for at fjerne alle dele og fedtpartkler, som evt. kan skade den korrekte funkton. B Fremløbstemperatur skal styres ht. den tlladte max. temperatur. Forznkede radatorer og rørlednnger For at undgå luftdannelser frarådes det an anvende forznkede radatorer og rørlednnger. Brug af rumtemperaturstyrng Monter kke radatortermostat på radator styrerummet. Frostbeskyttelsesmdler Følgende frostbeskyttelsesmdler er tlladt: 9

10 Installaton 3.2 Vælg opstllngsrum Forskrfter tl opstllngsrum Gaskedlen skal nstalleres ht. det tl enhver td gældende Gasreglement og Bygnngsreglement. B Overholdelse af de gældende regler landet. B Overhold nstallatonsvejlednnger for aftrækstlbehør for mn. ndbygnngsmål. B Sæt montagetlslutnngspladen op på væggen med de leverede og skruer og dyvler. Fjern montageskabelonen, før nstallaton af montagetlslutnngsplade og tlbehør. B Check at ophængssknner og montagetlslutnngsplade hænger lge og skru skruerne fast. Forbrændngsluft For at undgå korroson, skal forbrændngsluften være fr for aggressve stoffer. 120 Som korrosonsfremmende kan f.eks. nævnes kulbrnteforbndelser, der ndeholder klor eller fluorforbndelser, som kan være ndeholdt opløsnngsmdler, lakfarver, lm, drvgasser og husholdnngsrengørngsmdler ,5 291, ,5 268,5 Overfladetemperatur 8 Max. overfladetemperaturen lgger under 85 C. Der kræves derfor ngen særlge forholdsregler for brændbare byggemateraler eller ndbygnngsmøbler. Forskrfter der er afvgende enkelte lande skal overholdes. 8 F-gas anlæg under jordhøjde V anbefaler montage af magnetventl tlslutnng tl LSM5. Herved frgves F-gastlførsel kun ved varmebehov. M Monterng af montagetlslutnngsplade og ophæng Det er nødvendgt med et frt stykke på 200 mm under kedlen for at kunne sænke kontrolkassen ned. Bestem montagested - her skal der tages hensyn tl følgende: Max. afstand tl alle ujævnheder på overflader som f.eks. slanger, rør, murfremsprng etc. Adgangsmulghed for alle vedlgeholdelsesarbejde (hold en mn. afstand på 50 mm rundt om kedlen). Opsætnng på væg B Ret montageskabelonen op på det valgte sted på vægget og gør den fast. B Bor huller tl skruerne (Ø 8 mm). -eller- B Når der kke er murværk nok tl at bære: bor huller tl gennemgående gevndstang ø 10 mm (kun for ophængssknnen). B Hvs det er nødvendgt: Lav en væggennemførng tl aftrækstlbehøret. B Sæt ophængssknnen op på væggen med de 2 skruer og dyvler der er leveret med kedlen. Bllede Detal: 8 GAS GAZ 200 X2 X O Borehul mur (X1 = 676,5 mm) tl anvendelse af 0,8 murpløk med skruer (nkluderet) tl kompakte mure. Borehul mur (X2 = 668,5 mm) tl anvendelse af 1,0 murpløk med gevndskærehoved (kke nkluderet) tl mure med huller. 8 X = 715,5 (707,5) 10

11 Installaton 3.4 Fornstallaton af rørlednnger 3.5 Installaton af rørlednnger 30 VORLAUF 200 GAS RÜCKLAUF 13 1, Brugsvand Når alle haner er lukket, må det statske tryk kke være over 10 bar. 68, R 1 / 2 " R 3 / 4 " 23,5 21 R 1 / 2 " R 1 / 2 " 22 Eller: B Monter en trykbegrænser på anlægget. R 3 / 4 " R 3 / 4 " Indeholder kedlen ved brugsvandstlgangen en kontraventl eller en trykbegrænser: B Monter skkerhedsarmatur med tlslutnng tl et synlg afløbsudstyr R Brugsvandsrørlednnger og armaturer skal være dmensoneret tlstrækkelgt stort tl at de alt efter forsynngstryk skrer det nødvendge vandflow tl tappestederne. Bllede 5 Montagetlslutnngsplade 43 Fremløb centralvarme 47 Retur centralvarme 112 Tlslutnngsnppel R 3/4 for gas (monteret) 114 Tlslutnngsnppel R 1/2 for beholder frem- og returløb 115 Tlslutnngsnppel R 1/2 for gas (vedlagt) B Fnd rørdameter for gastlførsel ht DVGW-TRGI (naturgas) eller TRF (F-gas). B Monter vedlgeholdelseshane 1), gashane 1) eller membranventl 1) og afløb 1). B Anvend ved F-gas overgangsstykke på R 1/2 (Tlbehør nr. 252). For at beskytte kedlen mod høje tryk skal der nstalleres en trykregulerng med skkerhedsventl. B Anbrng en hane på et lavt lggende sted ved anlægget tl fyldnng og aftapnng af anlægget Centralvarme Skkerhedsventl centralvarme En skkerhedsventl skal beskytte centralvarmeanlægget og hele nstallatonen mod et mulgt overtryk. Fabrksndstllngen er således, at ventlen åbner, når trykket kredsløbet når ca 3 bar Gasttlslutnng Gasforsynngslednnger skal være dmensoneret tlstrækkelgt tl at forsyne alle tlsluttede apparater. VORLAUF RÜCKLAUF 13 GAS O Bllede 6 Montagetlslutnngsplade med skjult nstallaton (færdgmonteret) 14 Vandlås med afløbstragt (tlbehør) 170 Servcehane frem- og returløb 171 Varmtvandstlslutnng 172 Gashane eller membranventl 173 Koldtvandstlslutnng 174 Aftapnng 1) Tlbehør ( D kræves termsk afspærrngsventl) 11

12 d bar C Installaton 3.6 Montage af kedel Forsgtg: Kedlen kan beskadges hvs der er slam eller andet rørlednngen. B Skyl derfor varmesystemet gennem for at fjerne restprodukter. B Fjern emballagen og følg nstruktonerne på denne. Forberedelse tl montage B Tag alle tlslutnngernes beskyttelseskapper af og monter orgnalpaknnger, der ndgår leverancen. Fastgørelse af kedel Montage af kappen Kabnettet er skret med en skrue mod utlsgtet demontage (el skkerhed). B Husk altd at skre kabnettet med denne skrue. B Sæt pladekrogene tl venstre del af kappen hullerne øverst oppe (1), og sæt også pladekrogen, der befnder sg nederst på venstre sde (på sden af stellet) det hul (1'), der er på sden tl venstre, se fg B Hæng kedlen på ophængssknnen. B Udfør tlslutnnger fra kedlen tl montagetlslutnngspladen med de medleverede rør med paknnger (bllede 7). B Check at alle paknngerne på montagetlslutnngspladen sdder korrekt og spænd rørtlslutnngernes omløbermøtrkker O 1' 0 I ECO O Bllede 8 Bllede 7 1 Retur centralvarme 2 Koldt vand (1/2") 3 Gas 4 Varmtvand (1/2") 5 Fremløb centralvarme 12

13 I bar C 1 25 I bar C 1 25 Installaton B Sæt pladekrogene tl højre del af kappen hullerne (2), der befnder sg øverst oppe, og fastspænd den medleverede skrue nederste del (2'), se fg B Den forreste ramme af plast påsættes ved at fastgøre den øverste del, der hælder nd mod kedlen, ndtl plastkrogene går på plads, som det set på fg. 11. Monterng af blændeplade på forsden blændepladen Fg. D O Afmonterng af blændepladen 2 5' 1 Bllede Monterng af aftræk d ECO O 2' Generelt Denne væghængte gaskedel EuroCompact er godkendt tl aftrækstyperne B 32, C 12, C 32, C 42, C 52, C 82. Monterngen af aftrækssystemerne er omtalt på de følgende sder og skal ske ht. gasreglementets GR-A bestemmelser. Bllede 9 B Sæt pladekrogene tl den forreste del af kappen de huller (3), der befnder sg øverst oppe, og fastspænd den nederste del med de 2 medleverede skruer (3'), se fg Aftrækssystemerne Det balancerede aftrækssystem der er beregnet tl kedlen er Ø 80/110 mm. Det splt aftrækssystem der er beregnet tl kedlen er Ø 80/80. Aftrækssystemets enkelte dele er beskrevet vor prslste samt vor samlede nstallatonsvejlednng for Bosch aftræk. 3 3' d ECO O Bllede 10 13

14 Installaton Dmensonerng af aftrækssystemer efter de ækvvalente rørlængders metode Aftrækstype C 12 Aftrækssystemet fremstlles med koncentrske rør eller med adsklte forbrændngsluft-/aftræksrør drekte gennem ydervæggen. Lokale regler skal agttages med hensyn tl tlladelse tl denne aftræksførng. Vandret balanceret aftræk Ø 80/110 mm. Bllede 12 Brug af aftrækstlbehør AZ O Apparattype Max. længde (med bøjnng 90 ) Mn. længde (med bøjnng 90 ) ZWSE 23-4 MFA 4,0 m 0,5 m Tab. 7 Apparattype ZWSE 23-4 MFA/ZWSE 28-4 MFA Aftrækstlbehøret Aftræksrør Ø 80/110 Længde 1 m Bøjnng 45 Ø 80/110 Bøjnng 90 Ø 80/110 Redukton af aftrækslængde 1,0 m 1,0 m 2,0 m Tab. 8 14

15 Installaton Aftrækstype C 12 Aftrækssystemet fremstlles med koncentrske rør eller med adsklte forbrændngsluft-/aftræksrør drekte gennem ydervæggen. Lokale regler skal agttages med hensyn tl tlladelse tl denne aftræksførng. Vandret spltaftræk med balanceret afslutnng Ø 80/80 mm Drosselblende med stopplade 15.5 må kke anvendes fra AZ O Bllede 13 Apparattype Max. længde (med AZ 171) Mn. længde (med AZ 171) ZWSE 23-4 MFA 37,2 m 23,5 m Tab. 9 Apparattype ZWSE 23-4 MFA/ZWSE 28-4 MFA Aftrækstlbehør Rør Ø 80 Længde 1 m Bøjnng 45 Ø 80 Bøjnng 90 Ø 80 Drosselskve Vandret aftræksrør 1,0 m 1,2 m 4,0 m Lodret aftræksrør 1) Vandret eller lodret Forbrændngsluftrør 8,5 m 1,2 m 4,0 m 0,8 m 0,6 m 2,1 m Tab. 10 1) den ekvvalente rørlængde varerer på grund af trækket det lodrette rør 15

16 Installaton Aftrækstype C 32 Aftrækssystemet fremstlles med koncentrske rør eller med adsklt forbrændngsluft-/aftræksrør over tag. Lodret balanceret aftræk Ø 80/110 mm Bllede O Apparattype Max. længde (med AZ 262) Mn. længde (med AZ 262) ZWSE 23-4 MFA 5,0 m 2,0 m Tab. 11 Apparattype ZWSE 23-4 MFA/ZWSE 28-4 MFA Aftrækstlbehøret Aftræksrør Ø 80/110 Længde 1 m Bøjnng 45 Ø 80/110 Bøjnng 90 Ø 80/110 Drosselskve Redukton af aftrækslængder 1,0 m 1,0 m 2,0 m Tab

17 Installaton Aftrækstype C 32 Aftrækssystemet fremstlles med koncentrske rør eller med adsklt forbrændngsluft-/aftræksrør over tag. Lodret spltaftræk med balanceret afslutnng Ø 80/80 mm Drosselblende med stopplade 15.5 må kke anvendes fra AZ O Bllede 15 Apparattype Max. længde (med adapter og termnal) Mn. længde (med adapter og termnal) ZWSE 23-4 MFA 28,2 m 14,5 m Tab. 13 Apparattype ZWSE 23-4 MFA/ZWSE 28-4 MFA Aftrækstlbehør Rør Ø 80 Længde 1 m Bøjnng 45 Ø 80 Bøjnng 90 Ø 80 Bøjnng Kondensatafløb Vandret aftræksrør 1,0 m 1,2 m 4,0 m Lodret aftræksrør 1) Vandret eller lodret Forbrændngsluftrør 8,5 m 1,2 m 4,0 m 3,0 m 0,8 m 0,6 m 2,1 m Tab. 14 1) den ekvvalente rørlængde varerer på grund af trækket det lodrette rør 17

18 Installaton Aftrækstype C 52 Aftrækssystem med forbrændngsluftndsugnng drekte va den udv. væg genem et vandret rør og røggasudførng med lodret aftræksrør over tag. Lodret spltaftræk Ø 80/80 mm Drosselblende med stopplade 15.5 må kke anvendes fra AZ Bllede O 1 Tlbehør AZF Tlbehør AZF 003 Apparattype ZWSE 23-4 MFA Max. længde (uden adapter og termnal) Mn. længde (uden adapter og termnal) 30,9 m 17,0 m Tab. 15 Apparattype ZWSE 23-4 MFA/ZWSE 28-4 MFA Aftrækstlbehør Rør Ø 80 Længde 1 m Bøjnng 45 Ø 80 Bøjnng 90 Ø 80 Drosselskve Indsugnngsrør med luftgtter AZ 283 Tag gennemførng AZ 262 Kondensatafløb Vandret aftræksrør 1,0 m 1,2 m 4,0 m 9,3 m 3,0 m Lodret aftræksrør 1) Vandret eller lodret Forbrændngsluftrør 8,5 m 1,2 m 4,0 m 9,3 m 3,0 m 0,8 m 0,6 m 2,1 m 5,9 m Tab. 16 1) den ekvvalente rørlængde varerer på grund af trækket det lodrette rør 18

19 Installaton Aftrækstype C 82 Aftrækssystem med ndsugnng af forbrændngsluft drekte va ydervæggen et vandret rør og røggasudførng tl aftræksskakt. Drosselblende med stopplade 15.5 må kke anvendes fra AZ 277. Bllede O Apparattype Max. længde (uden adapter og termnal) Mn. længde (uden adapter og termnal) ZWSE 23-4 MFA 30,9 m 17,0 m Tab. 17 Apparattype ZWSE 23-4 MFA/ZWSE 28-4 MFA Aftrækstlbehør Rør Ø 80 Længde 1 m Bøjnng 45 Ø 80 Bøjnng 90 Ø 80 Drosselskve Indsugnngsrør Med lufter AZ 283 Kondensatafløb Vandret aftræksrør 1,0 m 1,2 m 4,0 m Lodret aftræksrør 1) Vandret eller lodret Forbrændngsluftrør 8,5 m 1,2 m 4,0 m 3,0 m 0,8 m 0,6 m 2,1 m 5,9 m Tab. 18 1) den ekvvalente rørlængde varerer på grund af trækket det lodrette rør 19

20 Installaton Aftrækstlbehøret Ø 80/110 Aftrækstlbehøret Beskrvelse Best.-Nr. AZ 266 AZ 265 AZ 263 AZ 264 Grundtlbehør vandret aftræksførng: Væggennemførng med vndbeskyttelse længde 800 mm Bøjnng 90 Indv. blende Udv. blende Dobbeltrørsforlængelse Længde 500 mm Dobbeltrørsforlængelse Længde 1000 mm Dobbelrørsforlængelse Længde 2500 mm C 12 Aftræksførng C 12, C C 12, C C 12, C 32 Bllede AZ 267 Dobbeltrørbøjnng C 12, C 32 AZ 268 Dobbeltrørbøjnng C 12, C 32 AZ 271 Inspektonsåbnng længde 350 mm C 32 AZ 262 Grundtlbehør lodret aftræksførng: Taggennemførng Længde 1350 mm Adapter Ø 80/125 tl Ø 80/110 Drosselskve Stopplade C 32, C 52 AZ 136 Flange for fladt tag C 32, C 52 Tab

21 Installaton Aftrækstlbehøret Beskrvelse Best.-Nr. Aftræksførng Bllede AZ 137 Skråtagstagsten C 32, C 52 AZ 243 Unversaltagsten med blyskørt C 32, C 52 Tab

22 Installaton Aftrækstlbehøret Ø 80/80 Aftrækstlbehøret Beskrvelse Best.-Nr. AZ 277 AZ 284 AZF 002 Dobbeltrørtlslutnng Ø 80/80 med Målestudser: Røggastlslutnng Forbrændngslufttlslutnng Drosselskve Dobbeltrørtlslutnng Ø 80/80 med Målestuds for røggastlslutnng >5000 mm: Røggastlslutnng Forbrændngsluftstlslutnng med Kondensatafløb Drosselskve Afløbsslange for skkerhedsventl Afløbsslange for kondensat Kondensatafløb Ø 80 for lodret Aftræksrør Aftræksførng C 12, C 32, C 42, C C 12, C 32, C C 12, C 32, C 42, C 52 Bllede AZF 003 Dolbbeltrørstlslutnng for Ø 60/100 på Ø 80/80 med målestuds for aftræksførngsart C C 52 AZ 280 Forlængerrør Ø 80, længde 500 mm AZ 281 Forlængerrør Ø 80, længde 1000 mm AZ 282 Forlængerrør Ø 80, længde 2000 mm C 12, C 32, C 42, C AZ 278 Bøjnng 90 Ø C 12, C 32, C 42, C 52 AZ 279 Bøjnng 45 Ø C 12, C 32, C 42, C 52 AZ 283 Tab. 20 Væggennemførng Ø 80 med vndbeskyttelse Væggennenførng Længde 1000 mm Indv. blende Udv. blende C 52, C 82 22

23 Installaton Aftrækstlbehøret Beskrvelse Best.-Nr. AZ 171 Vandret væggennemførng Ø 80/ mm for dobbelrørførng C 12 : Væggennemførng 780 mm Adapter Ø80/80 på Ø80/125 Blende AZ 175 Adapter Ø80/80 på Ø80/125 Lodret aftræksførng C 32 : Aftræksførng C 32, C C 32, C 52 Bllede AZ 262 Grundtlbehør lodret afttræksførng: Taggennemførng Længde 1350 mm Adapter Ø 80/125 på Ø 80/110 Drosselskve Stopplade C 32, C 52 AZ 136 Flange tl fladt tag C 32, C 52 AZ 137 Tagsten skråtag C 32, C 52 AZ 243 Unversaltagsten med blyskørt C 32, C 52 Tab

24 Installaton Monter aftræksførng Se nstallatonsvejlednng for aftrækstlbehøret for nærmere nformaton om nstallaton. B Sæt aftræksrørbøjnng på aftræksrørsstutsen og tryk nedefter tl stop. B Ret aftræksrørbøjnngen op og stram spændebåndet fast tl Sådan monteres drosselskve aftrækket B Tag kabnettet af. B Tag luftkassedækslet af. B Træk el-tlslutnngskablet på ventlatoren af. B Demonter ventlator. B Monter drosselskve (2) på aftræksrørsden af ventlatoren O Bllede 18 Forsgtg: Kedel skal tlpasses tl aftrækstlbehør ved hjælp af drosselskver (se nstallatonsvejlednng tl det anvendte grundtlbehør). Bllede 19 Demontage af ventlator 1 Overgangsstykke 2 Drosselskrve 3 Ventlator B Genmonter ventlator og tlslut. B Monter luftkassedækslet og kabnettet O 24

25 Installaton 3.8 Afprøv tlslutnnger Vandtlslutnnger B Åben koldtvandsafspærrngsventl og fyld varmtvandskredsen (Prrøveetryk max. 10 bar). B Åbn servcehane for centralvarmefremløb og returløb og fyld centralvarmeanlægget. B Tæthedsprøv tætnnger og forskrunnger (prøvetryk: max. 3,0 bar på manometer). B Udluft kedlen på den ndbyggede udlufter. B Tæthedsprøv tætnnger og forskrunnger. Udluftnng af anlægget Kedlen er forsynet med en automatsk udlufter ved centralvarmereturløbet (luftudskller + aut. udlufter med svømmer). Allgevel skal kedlen tlsluttes en fuldstændg udluftet varmekreds, der er fr for forurennger. For at forenkle udluftnnger ved opstarten: B Fyld centralvarmekredsen tl et tryk på 1,5 bar. Hvs dsse nstallatonsforskrfter kke overholdes, kan det resultere en ydelsesnedgang eller en betragtelg støjdannelse anlægget. Gaslednng B Luk gashane for at beskytte gasarmaturet mod overtrykskader (max. tryk 150 mbar). B Tæthedsprøv gaslednngen. B Udfør trykudlgnng. Aftræksførng B Afprøv aftræksrørets afslutnng samt vndhætten for fr gennemgang. 25

26 El-tlslutnng 4 El-tlslutnng Fare: Fare for elektrsk stød! B Før arbejde med elektrske dele skal dsse være spændngsfr tlstand (Skrng, hovedafbryder). B Drej skruen ud og træk afdæknngen fremad og ud. Alle regulerngs- styre- og skkerhedsudstyr kedlen er forsynet med lednnger og kontrolleret. B Før kabel for nettlslutnng (AC 230 V, 50 Hz). Følgende kabeltyper er egnede: NYM-I 3 x 1,5 mm 2 HO5VV-F 3 x 0,75 mm 2 (kke umddelbar nærhed af badekar eller bruser; områderne 1 og 2 ht. VDE 0100, Tel 701) HO5VV-F 3 x 1,0 mm 2 (kke umddelbar nærhed af badekar eller bruser; områderne 1 og 2 ht VDE 0100, Tel 701). B Lad kabel gå mn. 50 cm ud fra væggen. B Sprøjtevandsbeskyttelse (IP): Hullet kabelgenneførngen bør vælges ud fra kabeldameteren, bllede 22. B Ved 2 faset net: For at skre tlstrækkelg nonserngsstrøm skal der ndsættes en modstand (best.-nr ) mellem N-lednng og beskyttelseslednngstlslutnng. 4.1 Nettlslutnng B Nettlslutnng, herunder beskyttelsesforanstaltnnger, skal udføres ht stærkstrømsreglementets bestemmelser. B Kedel tlsluttes på klemforbndelse kontrolkasses og over sklleprnt med mn. 3mm kontaktafstand (f.eks. skrnger, LS kontakt). Der må kke tlsluttes andre forbrugere. B Træk blenden nedad og ud og tag den af. Bllede 21 B Skær trækaflastnngen af efter nettlslutnngskablets dameter. Bllede 22 B Før kabel gennem trækaflastnng og tlslut. B Skre kabel tl trækaflastnng. Bllede 20 Bllede 23 26

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED Kondenserende kedel med præmixbrænder 6 0 60 89 Da (0.06) OSW -0./O ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A Miljøvenlig efter RAL UZ 6 (BLÅ NGL) ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A FOR DRS SIKKRHD I tilfælde af gaslugt: Luk for

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 INDHOLD I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A. Bestykning

Læs mere

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E DA Kondenserende gaskedel C 230 ECO Installations- og servicemanual 300015171-001-E EU overensstemmelseserklæring og mærkning Udstyret er i overensstemmelse med typemodellen, beskrevet i overensstemmelse

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION DK/707//-05-00 Side BLOCK OLIE SOL Centralvarmekedel for olie + solvarmelagertank (unit for olie og solvarme for brugsvand) Block Olie Sol VX (unit for olie og

Læs mere

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING EVOLUTION EV FC-D CALDERAS KONDENSERENDE OLIEKEDEL vare nr.: 30 1810 030 CGM-04/392 Tak fordi ER-0170/1996 1 Tak, fordi du valgte en DOMUSA CALDERAS Oliekedel. I rækken

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E F 8 E MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 8 E Præsentation... Dimensioner... Tekniske data... Varmeanlæg... Varmtvandsproduktion... Kedlen skematisk... Kedlens placering... Aftrækssystemmer... 5-8

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R.

STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R. INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING STØBEJERNSGASKEDEL med lukket forbrændingskammer MGS/C A.R. Kære Kunde. Tillykke med Deres Beretta gaskedel. De har valgt et af markedets bedste produkter,

Læs mere

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00)

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) Generelle sikkerhedshenvisninger Installation af anlægget Checkliste for idrifttagning: El-installation: Varmeanlæg må kun installeres af et varmeinstallatørfirma

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere