Prøvelejligheder og demonstrationsejendomme i 360 -projektet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prøvelejligheder og demonstrationsejendomme i 360 -projektet."

Transkript

1 LR & JL , rev. LR Prøvelejligheder og demonstrationsejendomme i 360 -projektet. 1. I Ryesgade 25 i København har et omfattende fornyelsesprojekt været under udvikling siden Projektet omfatter totalrenovering af 42 boliger og etablering af 7 nye tagboliger. I projektet indgår en lang række tiltag til energi- og indeklimaoptimering: a. Indvendig facadeisolering, udvendig gavlisolering b. Nye klasse A dannebrogsvinduer i træ c. Etablering af 1-2 franske altaner pr. lejlighed d. Nyt isoleret tag med 700 m 2 nyt boligareal e. Isolering mod kælder og portrum f. Nyt 2-strenget varmeanlæg med intelligente termostater g. Behovsstyret ventilation med varmegenvinding h. Nye el-installationer med udstyr til el-besparelser Der er udført en prøvelejlighed i 2013, og det samlede byggeprojekt realiseres i I Mønsgade 16 i Aarhus gennemføres et mere begrænset fornyelsesprojekt som et eksempel på, hvordan tiltrængte vedligeholdelsesarbejder kan suppleres med / konverteres til energi- og indeklimaoptimering med a. Nyt tag med bedre isolering og integrerede solceller b. Nye klasse B dannebrogsvinduer i træ/alu c. Udvendig isolering af gårdfacade d. Indvendig isolering af gadefacade e. Behovsstyret ventilation med varmegenvinding f. El-installationer med udstyr til el-besparelser Pkt. d.-f. er udført i to prøvelejligheder i Pkt. a.-c. udføres i det samlede byggeprojekt, der afsluttes ultimo I Andreas Bjørnsgade 1 / Brobergsgade 3 på Christianshavn er en tiltrængt tagrenovering konverteret til etablering af et nyt tag med bedre isolering og integrerede solceller. Projektet er realiseret i Et showroom for indvendig isolering, etableret hos Enemærke&Petersen i Glostrup 1

2 Udviklings- og demonstrationstemaer Klimaskærm I bruttolisten fra 360 -projektets fase 1 er beskrevet en række produkter til indvendig isolering. Et, af disse, PUR skum fra Kingspan, er opsat i prøvelejlighederne i Ryesgade og Mønsgade. Materialet har vist sig let at montere og vurderes at have en god effekt med en materialetykkelse på 4 cm isolering (λ 0,021) + 1 cm gipsplade. Hvis DEAS vurderer at indvendig isolering med Kingspan er en god og holdbar løsning, kan det blive en tilvalgsmulighed for beboerne og en del af den istandsættelse der foretages ved fraflytning. I prøvelejligheden i Ryesgade (se fotos næste side) er også udført indvendig isolering med et produkt, som ikke var med på bruttolisten : IQ-therm (λ 0,031, isoleringstykkelse 5 cm på væg og vinduesbrystning og 1½ cm i lysning). Fordelen ved dette produkt er at det er diffusionsåbent Ulemperne er at det er mere omstændeligt at opsætte, og at der kun må anvendes diffusionsåben maling (derfor har DEAS valgt dette produkt fra). Af samme årsager, plus den lavere λ-værdi og dermed bedre isoleringsevne, vil den indvendige isolering i alle lejligheder i det samlede fornyelsesprojekt for Ryesgade 25 blive udført med Kingspan. I beslutningsgrundlaget vedr. valg af isoleringsmateriale er indgået en vurdering af, at Kingspan, IQ-therm og Ytong Multipor scorer ens på DGNB-skalaen (4 ud af 5). I showroom et i Glostrup er foreløbig opsat Kingspan PUR og IQ-therm, og der er plads til flere materialer. Indvendig isolering i prøvelejlighed Mønsgade 16 B, 1.th. Der er lavet indvendig isolering fra Kingspan. 50 mm isolering på vægge mod facaden og 30 mm i lysninger begge med en U-værdi på 0,02 W/m 2 K. Radiatorer udskiftet til mere varmeøkonomisk model. 2

3 Klimaskærm i prøvelejlighed Ryesgade 25 B 4.tv. Facadevæg med indvendig isolering (IQtherm) og ventilationsvindue Vindue og brystning i stue udskiftet til altandør Køkkenvindue udskiftet til altandør. Ydervæg isoleret med Kingspan 3

4 Til udvendig isolering af facader beskriver bruttolisten forskellige mineraluldsprodukter. Men til udvendig isolering af gårdfacaden i demonstrationsprojektet i Mønsgade anvendes Kingspan for at opnå samme isoleringseffekt med mindre tykkelse. Både på Mønsgade og i solcelletaget på Christianshavn skal der udføres isolering af taget til opfyldelse af BRkravet om U-værdi på 0,1. Af hensyn til hhv. loftshøjden i tagboligerne og tagets ydre form og afslutning mod brandkamme, murkroner mm. skal isoleringen udføres med en meget begrænset forøgelse af tagets tykkelse. Derfor er der i Enemærke&Petersens showroom i Glostrup udviklet og testet løsninger hvor isoleringen udføres med 22 cm Kingspan PUR. Løsningen er implementeret i solcelletaget på Christianshavn og indgår i den igangværende tagrenovering i Mønsgade. Ventilation Blandt emnerne i bruttolisten er der i projektforløbet kun arbejdet med decentrale ventilationsanlæg med en unit i hver lejlighed. I prøvelejligheden i Ryesgade er opsat en AirMaster unit med kapacitet til også at tage afkast fra emhætten (kulfilterløsningen accepteres ikke i Københavns kommune). Kanalføringer til og fra det fri er etableret interimistisk i prøvelejligheden, men ser i den igangværende projektring for hele ejendommen ud til at kunne udføres tilfredsstillende med indtag via gårdfacaden og afkastkanal fra hver lejlighed ført i installationsskakt op over tag. Al kanalføring i lejligheden udføres over nedhængt loft i entré og badeværelse (hvor AirMaster-unit en også er ophængt), så det eneste synlige er ventilerne i stue og værelse og emhætten i køkkenet. Èt vindue i prøvelejligheden er udført som ventilationsvindue med ventil fra WinVent. Dette er ikke fulgt op med instruktion i brug af ventilation og ventilationsvindue evaluering af funktion og effekt af ventilation og ventilationsvindue hver for sig og i kombination og der monteres ikke ventiler i vinduerne i demonstrationsprojektet i Ryesgade 25 4

5 I én af prøvelejlighederne i Mønsgade er opsat en mindre AirMaster unit, uden tilslutning fra emhætten, som er med kulfilter. Kanalføring til og fra det fri sker via kanaler til facade, da der er ikke mulighed for at etablere lodret afkast op gennem boligerne. Al kanalføring internt i lejligheden udføres over nedhængt loft i entré (hvor AirMaster-unit en også er ophængt). Ud over funktion af effekt vil et vigtigt tema i evalueringen af ventilationen i prøvelejlighederne være servicering: kan ejendommens driftspersonale komme til at skifte filtre mm.? eller kan beboerne selv gøre det, ligesom de f.eks. renser filter i opvaskemaskine eller skifter pose i støvsuger? Bruttolisten omfatter også centrale anlæg, som ikke ser ud til at blive aktuelle i 360 -projektets demonstrationsejendomme derfor fokuseres ressourcerne i projektet på de decentrale anlæg mikro-anlæg i hvert enkelt rum kan evt. være supplement til de decentrale anlæg og etableres i rum, som af den ene eller anden grund er svære at nå med diskret kanalføring. Ventilation i prøvelejlighed Mønsgade th. Ventilationsanlægget fra AirMaster monteret i gangen sikres optimal drift for komfort og energi, gennem brugervenligt panel, der er simpelt at betjene. Samtidig er der avancerede programmerbare muligheder, for energieffektiv ventilation. Disse kan indstilles centralt, som billede, decentralt eller externt. Indblæsning i stue og værelse. Risiko for kortslutning af ventilationsluften er kontrolleret med røgpind. Det er lykkedes at styre ventilationsluften med integreret afskærmning som sikrer opadrettet ventilationsstrøm, så ventilationseffektiviteten forøges. 5

6 Ventilation i prøvelejlighed Mønsgade th. Udsugning sker fra køkken og badeværelse. Emhætten kører ikke på ventilationsanlægget, men emmen renses gennem kulfilter og luften recirkulerer. I loftet i køkkenet sidder udsugningsarmatur som sikrer grundluftskiftet. Over nedhængt loft i gangen er det varmegenvindende ventilationsaggregat placeret. Vedligehold af aggregatet sker gennem lemmen i gangen. LED-lys i loftet. 6

7 Varme Varme og brugsvand i prøvelejlighed Mønsgade th. På alle radiatorer er monteret nye elektroniske termostater som eco living fra Danfoss. De kan indstilles efter behov med spareprogrammer, der gør det muligt at køre med natsænkning, samt arbejdstidssænkning Termostaten lukker automatisk, hvis der er åbent vindue. Disse tiltag medvirker varmebesparelser på optil 46 % I køkkenet er der opsat radiator af komforthensyn. Da ydervæggen endnu ikke er efterisoleret er der risiko for større forbrug. Hårde hvide varer er byttet til energi A+ mærkede. Der er LED-lys i loftet Brugsvandsmængder aflæses mekanisk med Techem-produkter over nedhængt loft. Mængder angives digitalt på toilettet over vask, for at give bruger nem adgang hertil og opmærksomhed herpå. 7

8 El I prøvelejligheden i Mønsgade er det muligt at undersøge sit strømforbrug i 8 forskellige zoner. Det gør det muligt at se hvor der er mulighed for at spare energi og penge. Forbruget på de 8 relæer leveret af Develco kan aflæses på webbaseret brugerflade fra Saseco. Herfra er det muligt at få vist sit totalforbrug, stand-by forbrug og trends mm. Der er lavet aftale om at lejerne kan afprøve systemet, som er under udvikling, over de næste 2 år gratis. Herefter kan der tegnes abonnement. Hovedmåler Ventilations-styring Relæ 8 stk. Fungerer som bimålere Som i Ryesgade er der ved udgangen placeret en sluk-alt knap. Indstillinger for hvilke relæer der virker med denne funktion kan ligeledes opsættes via Saseco. Under etablering af nye el-installationer er der lavet 8 relæer fra Develco. Opdeling er sket af to hensyn: Det er muligt at holde øje med den enkelte gruppes forbrug og tendens. For det andet kan man ved at programmere systemet beslutte hvilke grupper der skal slukke ved sluk-alt knappen ved udgangsdøren. Der er webbaseret brugerflade fra Saseco 8

9 I prøvelejligheden i Ryesgade er der etableret ny el-tavle med 6 relæer/målere 1. Køleskab kun måling 2. Ventilation kun måling 3. Opvaskemaskine kun måling 4. Komfur (230V) måling og sluk alt 5. Stikkontakter måling og sluk alt 6. Lys m.m. måling og sluk alt Der er nye el-installationer overalt i lejligheden. De fleste føringer er bag fodpanelerne, så der næsten ikke har været behov for at fræse riller i pudsen før og retablere efter kabel-føringen. 9

10 Det er ikke alle tiltagne i prøvelejligheden, der udføres i de øvrige lejligheder i demonstrationsprojektet i Ryesgade 25: På lejerniveau etableres en sluk alt funktion, som kan lette lejeres hverdag, da denne kan forlade lejligheden og slukke alt lys med et tryk. Funktionen forventes at bidrage med en energibesparelse som kommer lejere til gode. Besparelsen opstår ved at lyset, huskes slukket i større omfang. På administratorniveau bliver det muligt at foretage månedsvis fakturering af forbrug for el, vand og varmt brugsvand på baggrund af målt forbrug i de enkelte lejligheder. Den mere direkte kobling mellem afregning og forbrug giver større bevidsthed hos lejeren om forbrugsmæssig adfærd. På administratorniveau vil det med den påtænkte målerløsning være muligt at få advarsler om lækager på lejlighedsniveau i forbindelse med brugsvandsanlægget og derved begrænse skaderne og risikoen for svamp, råd og skimmel. Ud over måling på lejlighedsniveau bliver der mulighed for visualisering på af energiproduktion fra solceller samt forbrug på hovedmålere. Med disse tal kan ejendomsadministratoren i fremtidig sammenligning med tal fra andre ejendomme identificerer ejendomme med optimeringspotentiale. Solceller På taget af Andreas Bjørns Gade 1 / Brobergsgade 3 er der to felter (SØ og SV) med i alt 110 solcellepaneler med et areal på 140 m². Den beregnede produktion er kwh pr. år. Den målte produktion det første år har været ca kwh, svarende til 27% af det samlede elforbrug i bygning og boliger. På taget (V) af Mønsgade 16 vil der blive opsat 45 solcellepaneler med et areal på ca. 60 m². På Ryesgade 25 vil der blive opsat ca. 160 m² solceller i tre felter på taget (SØ og SV) og 120 m² på en gavl (SV) 10

Ryesgade 30 Byfornyelsesprojekt

Ryesgade 30 Byfornyelsesprojekt Ryesgade 30 Byfornyelsesprojekt Energirenovering / indeklima-udfordringer Rune Korsholm Andersen Ph.d. Center for indeklima og energi DTU www.ie.dtu.dk Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

DEN NYE KAKKELOVNSKROG

DEN NYE KAKKELOVNSKROG DEN NYE KAKKELOVNSKROG DEMONSTRATIONSPROJEKT ABSALONSGADE 24 Rapport Sept. 2003 Byens Tegnestue Stig Lindholm sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept. 03 1 emne Rapport side 1 0. Forord Indholdsfortegnelse:

Læs mere

RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013

RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013 BOLIGER 01 RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013 Ryesgade 30 havde slidt klimaskærm og stort energiforbrug samt boliger uden bad. Ejendommen er totalistandsat og maksimalt energioptimeret med respekt

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Agenda. EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger. Spørgsmål og diskussion

Agenda. EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger. Spørgsmål og diskussion Agenda EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger Spørgsmål og diskussion 2 22 MAJ 2013 BYFORNYELSE PÅ RYESGADE 30 - UDFØRSEL OG ERFARINGER EUDP projekt: "Udvikling og 1:1

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse EBB projektet er en øvelse i paradigme skiftet Projektets idé er at vende billedet, så energispare tiltag Energirigtig og Brugerdreven vedligeholdelsesbehov ønsker om bedre boligkvalitet Bygningsfornyelse

Læs mere

Periode Ydervægge Loft/Tag Terrændæk

Periode Ydervægge Loft/Tag Terrændæk Vejledning til Inspirationsliste til renovering Denne inspirationsliste anvendes til at vurdere og sammenligne forskellige energirenoveringsmuligheder i statens ejendomme. Inspirationslisten kan anvendes

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013 ENERGIRAPPORT 02. december 2013 Energirapport for A/B Bomhoffs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på Frederiksberg som

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene.

Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene. Kategori Beskrivelse af forbedringsmuligheder Fremgangsmåde Generelt Isolering - vægge Isolering - vægge Forbrugskontrol Følg husstandens forbrug af el, varme og vand, i en periode, for at få et indtryk

Læs mere

Energirigtigt byggeri

Energirigtigt byggeri Energirigtigt byggeri Energiteknolog Sofiendalsvej 60 Telefon 72 50 59 00 Fax 72 50 59 99 http://www.ucn.dk Titel: Afgangsprojekt. Tema: Passivhuse. Projektperiode: 4.semester afgangsprojekt. Deltager:

Læs mere

Energirenovering af en 50 er ejendom. Designmappe. Diplom Bygningsdesign Architectural Engineering. Mads Holten Rasmussen René Bukholt

Energirenovering af en 50 er ejendom. Designmappe. Diplom Bygningsdesign Architectural Engineering. Mads Holten Rasmussen René Bukholt Energirenovering af en 50 er ejendom Designmappe Diplom Bygningsdesign Architectural Engineering Mads Holten Rasmussen René Bukholt Indholdsfortegnelse Designfase 1 Dagslys og Termisk indeklima Indledning

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by: SIDE 1 AF 21 Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-331045-510 Energikonsulent: Henning Tinggaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Åboulevarden 45 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562535-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Hyldemosen Udarbejdet for KAB

Hyldemosen Udarbejdet for KAB Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk Hyldemosen Udarbejdet for KAB Dato: 24. april 2013 CVR-nr: 26369126 Kontaktoplysninger: Init: SAM/.ls

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Peter Bangs Vej 91 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093276-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Grøn Støj. Bygningsrenovering i støjbelastede boliger

Grøn Støj. Bygningsrenovering i støjbelastede boliger B Y F O R N Y E L S E Grøn Støj Bygningsrenovering i støjbelastede boliger 1 Grøn støj Rapporten er udgivet af: Socialministeriet Rapporten er udarbejdet af: Anna Højlund Rasmussens Tegnestue Wissenberg

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skjoldhøjkollegiet - Bloktype B Spobjergvej 5 8220 Brabrand Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. januar 2014 Til den

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 35 Sæby ældrecenter, Gasværksvej, 9300 Sæby en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold Indledning... 3 Bygningsbeskrivelse...

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blok 49, 51 og 53 Snogebæksvej 23 8210 Aarhus V Bygningernes energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere