Lokal Undervisningsplan for snedkeruddannelse Københavns Tekniske Skole Tæbyvej 65 Rødovre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal Undervisningsplan for snedkeruddannelse Københavns Tekniske Skole Tæbyvej 65 Rødovre"

Transkript

1 Lokal Undervisningsplan for snedkeruddannelse Københavns Tekniske Skole Tæbyvej 65 Rødovre Gælder fra 1 juli 2011

2 Praktiske forhold Hovedforløb for uddannelsens til snedker udbydes på Københavns Tekniske Skoles afdeling: Tæbyvej 65, 2610 Rødovre. Medarbejdere fdelingernes pædagogisk ansvarlige er inspektør Ole Rømer. nsvarlig for den daglige drift er uddannelsesleder o Jürgensen. Til afdelingen er der tilknyttet en uddannelses- og erhvervsvejleder der kan kontaktes på tlf Desuden er der administrativt personale, som koordinerer og håndterer optagelsen på uddannelsen, indkaldelse til skoleophold m.v.. Spørgsmål besvares på tlf Der er pt. ansat 11 snedkerfaglærere og en værkstedsassistent i snedkerafdelingen. Desuden er der ansat en SKP instruktør. Denne undervisningsplan henvender sig til kommende og nuværende praktikvirksomheder, elever og andre brugere af Københavns Tekniske Skole. Planen er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i "Uddannelsesordning for uddannelsen til snedker" af 25 juni 2010, ekendtgørelse nr 144 af 29 februar 2008 og bekendtgørelse nr 427 af 26 maj Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg dec 2010 Pædagogiske og didaktiske overvejelser Det pædagogisk didaktiske grundlag for snedkeruddannelsen rummer følgende hovedmålsætninger: Den personlig uddannelsesplan for skolens elever udarbejdes i samarbejde med eleven og tager afsæt i en vurdering af den enkeltes kompetencer. I tilrettelæggelsen af undervisningen arbejdes med læringstilbud, der differentieret matcher den enkeltes særlige forudsætninger og uddannelsesønske Skolen kvalificerer elever til virke på arbejdsmarkedet gennem 37 timers ugentlig læring Undervisningen er overvejende praksis nær, problemorienteret og projektbaseret. Det betyder, at lærlingene gennem snedkeruddannelsen individuelt eller i projektgrupper arbejder selvstændigt med aktuel og virksomhedsnære problemstillinger. Tilrettelæggelsen af læringsaktiviteterne hviler på ligeværdighed, medindflydelse og aktiv inddragelse. Skolen evaluerer på kvaliteten af uddannelsen og udvikler den i dialog med skolens elever, mestre og lokale uddannelsesudvalg. Lærerne er organiseret i teams der løser faglige og pædagogiske problemstillinger i relation til undervisningen. Skolen prioriterer et godt og tidssvarende skole- og studiemiljø både hvad angår fysiske rammer, indretning, materialer og læringsfaciliteter.

3 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger: Kriterier for vurdering af elevernes forudsætninger for at starte på en snedkeruddannelse beskrives i Uddannelsesordning for uddannelsen til Snedker, udstedt 25. juni Der er bl.a. særlige regler for elever, der har gennemført en byggemontagetekninkker uddannelse, og elever der har studentereksamen. Det faglige udvalg træffer afgørelse om afkortning af hovedforløbets uddannelsestid. Skolen afgør eventuel godskrivning for skoleundervisning efter hovedbekendtgørelsens 50 og 54.. Grundfagsundervisning er obligatorisk. Der gives ikke merit for matematik og engels da disse fag har en snedkerfaglig toning og integreres i den øvrige undervisning. Undervisningen i hovedforløbet Snedkeruddannelsen har tre specialer der alle udbydes på skolen på Tæbyvej: ygningssnedker, møbelsnedker og orgelbygger. Uddannelsestiden for disse specialer er mellem 3år og 3 måneder og 3 år og 9 måneder. Snedkeruddannelse er opdelt i to trin. Hvert trin indeholder tre skoleophold hver med en varighed på 5 uger. Det samlede hovedforløb for specialerne indeholder altså 6 skoleperioder på hver 5 uger. Trin 1. afsluttes efter 3. skoleforløb, og trin 2 afsluttes med svendeprøve indenfor et af specialerne. Det er på Tæbyvej muligt at afslutte uddannelsen efter 1. trin med uddannelsen bygningsmontør eller træoperatør. Denne uddannelse har en varighed på 2 år. Samspillet mellem undervisning på skole og i virksomhed beskrives i "Uddannelsesordning for uddannelsen til snedker". Her står at skolen udleverer uddannelseslogbog til eleverne ved udgangen af grundforløb. Denne uddannelseslogbog er en del af det faglige udvalgs kvalitetskontrol, og bruges bl.a. til kommunikation mellem skole og virksomhed. Tema og fag for for de seks skoleperioder på hovedforløbet. En uddybet beskrivelse kommer senere i undervisningsplanen. ygningssnedker og bygningsmontør trin Hovedforløb.- Døre og vinduer Matematik 1 uge rbejdsmiljø 1 uge Industriel fremstilling af vinduer og døre. 2,5 uge 6407 Montage af døre og vinduer 0,5 uge Hovedforløb - Køkkenhold Informationsteknologi: 1 uge Produktudvikling produktion og service 1.0 uge Stil form og farve 1 uge Industriel plademøbel 1.5 uge 6405 Elementmontage 0,5 uge Hovedforløb - yggeplads yggepladsindretning 0,5 uge 3546

4 Gulve, lette skillevæge og lofter 1,0 uge 6409 (bygningsmontage) 2,5 uge udbudt af skolen. 1 uge Møbelsnedker orgelbyggere og træoperatør trin 1. 1.Hovedforløb.- Skrivebord Matematik 1 uge rbejdsmiljø 1 uge Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel 2 uger 6413 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbel 1 uge 6414 (2/5) 2.Hovedforløb - Køkken Informationsteknologi: 1 uge Produktudvikling produktion og service 1 uge Stil form og farve 1 uge Industriel plademøbel 1.5 uge 6405 Elementmontage 0,5 uge Hovedforløb En på skrinet. Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbel 1,5 uge 6414 (3/5) (lim og finerteknik) 2,5 uge udbudt af skolen. 1 uge Praktikprojekt i virksomheden: Mellem 3 og 4. hovedforløb skal lærlingene udføres et projekt i virksomheden. Skolen skal evaluere projektet. Skolen virksomheden og eleven bestemmer i fællesskab hvad projektet skal være. I forbindelse med projektet skal eleven fremstille dokumentation i form af skitse eller tegning, materiale og opskæringsseddel og redegøre for problemstillinger i udførslen af projektet. Skolen foreslår at virksomheden og eleven i fællesskab finder en passende afgrænset opgave. Gerne fra virksomhedens produktion. I forbindelse med 3 hovedforløb vil mestrene blive indkaldt til møde hvor dato for evaluering bestemmes. Specialet bygningssnedker trin 2.: 4 Hovedforløb. Forberedelse til trappeproduktion 1 uge ,5 uge ( Iværksætteri og entreprenørskab) 3.5 uge 5 Hovedforløb Trappe 1 uge ,5uge Trappe 3.5 uge 6411

5 6. hovedforløb Svendeprøve Produktudvikling, produktion og service 2uge Industriel og håndværksmæssig fremstilling af vinduer og døre 2,5 uger 6410 Plademøbel 0, Specialet Møbelsnedker trin 2: 4 Hovedforløb, Forberedelse til stoleproduktion 1 uge ,5 uge (Iværksætteri og entreprenørskab) 3.5uge 5 Hovedforløb Stol 1 uge ,5uge Siddemøbel 2.5 uge 6418 Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbel 1 uge 6419 (1/3) 6. Hovedforløb Svendeprøve Produktudvikling, produktion og service 2uge Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbel 2, uger 6419 (2/3) Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel 1 uge 6415 Speciale orgelbygger trin 2: 4. Hovedforløb. Forberedelse til stoleproduktion/orgelelementer i plade og masivt træ. 1 uge 0,5 uge 3.5 uge 5 Hovedforløb Stol Produktudvikling produktion og service Siddemøbel 1 uge 0,5uge 1,5 uge 2. uge 6. Hovedforløb Orgel Orgel dokumantation og bearbejdning 2,5 uger Orglets klanglige materiale 2 uger Produktudvikling produktion og service 0,5 Svendeprøven inden for orgelbyggerfaget foregår i virksomheden

6 Valgfrie specialefag: På snedkeruddannelsens udbydes følgende valgfrie specialefag: ygningsmontage, Lim og finerteknik, Design produktudvikling og produktionsmodning, Iværksætteri og entreprenørskab, Orgelelementer i plade og masivt træ. Samling i høvlede konstruktioner, vanceret brug af EL håndværktøj, opsnøring af komplicerede tømrekonstruktioner, udførsel af komplicerede tømrerkonstruktioner, De valgfrie specialefag er lagt på 3 og 4 hovedforløb. Desuden kan en lærling i samarbejde med mester vælge op til 4 ugers ekstra valgfrie specialefag som erhvervsrettet påbygning. Her vil vi særligt gøre opmærksom på skolens brug af faget Design produktudvikling og produktionsmodning i projektet Skud på Stammen : Er placeret på 3, 4 og 5 hovedforløb. Hver skoleperiode har et tema. ene tilpasses dette tema. Lærerteamet arbejder løbende med udvikling af valgfagstilbud. Som et minimum udbydes: Tysk som andet fremmedsprog. Fremmede materialer i møbler metal, horn, ben, forgyldning, el. lign. I valgfaget indgår korrekt behandling af andre materialer, ilægning af fremmede materialer, herunder brug af korrekte lime. Til dette forløb kan med fordel inviteres ekstern lærer. Håndpolering og avanceret overflade, I valgfaget indgår polering med Schellak, samt den relevante teori vanceret N Overfladebehandling teori Håndlistekrumning teori Tildannelse af hovedstykke Overfladebehandling i praksis Håndlistekrumning udførsel Udførsel af hovedstykke Internationalisering: Det er skolens målsætning at alle elever skal tilbydes at deltagelse i mindst et internationalt samarbejdsprojekt i løbet af deres uddannelse Skolepraktik: Snedkerfaget har på Tæbyvej/Rebslagervej en kvote på 20 skolepraktik pladser som fordeles ligeligt mellem afdelingen. Ud over kvotepladserne kan en elev optages i skolepraktik i én af følgende to situationer: Eleven har uforskyldt mistet sin uddannelsesaftale. Eleven har afsluttet en kort uddannelsesaftale. Elever i skolepraktik skal opfylde EMM-kriterierne (Egnet, fagligt Mobil, geografisk Mobil, ktivt praktikpladssøgende). Hvis eleven uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale, forsøger skolens praktikpladskonsulent, i samarbejde med eleven, at skaffe eleven en ny uddannelsesaftale hurtigst muligt.

7 I skolepraktik arbejdes der med udgangspunkt i uddannelsens praktikmål. Det sker gennem arbejde med de opgaver, som skolen skaffer i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Vi sigter på at elever i skolepraktikken får en oplæring med mindst samme kvalitet, som i en praktik virksomhed. rbejdsopgaverne i skolepraktik aftales og planlægges af praktikinstruktøren og eleverne ved et ugentligt skurmøde, hvor den enkelte elevs arbejdsopgaver planlægges blandt andet under hensyntagen til indholdet i de delpraktikforløb, som eleven er i, for på denne måde at sikre, at eleven når de samlede praktikmål. I det daglige arbejde fungerer skolepraktikinstruktøren som svend der sidemandsoplærer lærlingen gennem det gode eksempel og tålmodig instruktion. Skolepraktikinstruktøren vurderer, om eleven passer sit arbejde, tilegner sig uddannelsens mål og søger praktikplads. Forud for en skoleperiode evaluerer praktikinstruktøren elevens arbejde og afgiver en praktikvejledning. Logbog udfyldes løbende gennem uddannelsen. Elevens resultater på skoleperioderne indgår i den løbende egnethedsvurdering. Endvidere indgår virksomheders evaluering efter delaftaleforløb i den løbende egnethedsvurdering. I den enkelte elevs ugeplan indarbejdes opfølgning på elevens praktikpladsopsøgende arbejde. Eleven skal primært søge praktikplads i sin fritid men kan frigøres til den del af aktiviteten, der nødvendigvis skal foregå i arbejdstiden, herunder særligt ansættelsessamtaler og virksomhedsbesøg. edømmelsesplan for skoleforløb: Det er en integreret del af lærernes daglige undervisning at give eleverne en vurdering af indsats og resultater. Evalueringerne sigter på at øge elevernes stræben efter at udnytte og udvikle egne evner og færdigheder på bedste vis. Har elever problemer med at nå de fastsatte mål, har lærerne en særlig pligt til at være omhyggelig med den løbende bedømmelse, med det sigte at øge elevens mulighed for at nå de fastsatte mål. I den forbindelse er det vigtigt at holde mester orienteret. Efter hvert skoleophold modtager eleverne en bedømmelse i form af karakterer efter 7 trin skalaen. Der gives en samlet karakter for opholdets gennemgående projekt. Denne karakter indeholder ofte flere fag. I nedenstående oversigt markeres disse fag med bogstavet () Desuden gives en karakter i fag relaterede fag som vi vurderer ligger udenfor projektet () og endeligt karakterer i grundfag (). ygningssnedker: 1. Hovedforløb.- Døre og vinduer Matematik rbejdsmiljø Industriel fremstilling af vinduer og døre. Montage af døre og vinduer 2. Hovedforløb - Køkkenhold Informationsteknologi: Produktudvikling produktion og service Stil form og farve Industriel plademøbel Elementmontage

8 3. Hovedforløb - yggeplads yggepladsindretning Gulve, lette skillevæge og lofter udbudt af skolen. 4 Hovedforløb Valgfrit speciale 5 Hovedforløb Trappe Trappe 6. hovedforløb Svendeprøve Produktudvikling, produktion og service Industriel og håndværksmæssig fremstilling af vinduer og døre Plademøbel Møelsnedker: 1.Hovedforløb.- Skrivebord Matematik rbejdsmiljø Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbel 2.Hovedforløb - Køkken Informationsteknologi: Produktudvikling produktion og service Stil form og farve Industriel plademøbel Elementmontage 3 Hovedforløb En på skrinet Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbel udbudt af skolen. 4 Hovedforløb Valgfrit speciale 5 Hovedforløb Stol

9 Siddemøbel Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbel 6. hovedforløb Svendeprøve Produktudvikling, produktion og service Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbel Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel Orgelbygger: 1.Hovedforløb.- Skrivebord Matematik rbejdsmiljø Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbel 2.Hovedforløb - Køkken Informationsteknologi: Produktudvikling produktion og service Stil form og farve Industriel plademøbel Elementmontage 3 Hovedforløb En på Skrinet Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbel udbudt af skolen. 4 Hovedforløb Valgfrit speciale 5 Hovedforløb Stol Produktudvikling produktion og service Siddemøbel 6. hovedforløb Orgel Orgel dokumantation og bearbejdning Orglets klanglige materiale Produktudvikling produktion og service

10 Eksamens regler: Der henvises til Københavns Tekniske Skoles generelle eksamensregler. Retningslinjer for afholdelse af svendeprøver som Projekt: Muligheden for at udfører svendeprøven som projekt gælder møbelsnedkere og bygningssnedkere. Projektformen betyder, at eleven selvstændigt finder en ide til et projekt og selvstændigt udarbejder et projektoplæg. Til eksamen udarbejder eleven en projektrapport og fremstiller et produkt. Til slut fremlægger eleven rapport og produkt til bedømmelse. Der gives en karakter i fagteori på grundlag af en samlet vurdering af projektrapporten og elevens fremlæggelse af rapporten. Desuden gives der en karakter for det praktisk udførte produkt. Ønsker en elev at udfører sin svendeprøve som projekt, indebærer det at eleven selv vælger hvilken praktisk opgave, der skal udføres. Dette valg kan, hvis eleven ønsker det, foretages i samråd med lærermester og skolens lærere. Den eller de praktiske opgaver, eleven vælger som svendeprøve, skal indeholde disciplinerne: 1. Valg af maskiner, værktøj og materialer. 2. eslåning. 3. Lim- og finerarbejde. 4. Overfladebehandling 5. Håndlavede snedkersamlinger. 6. Maskinelle samlinger. 7. Pasning. Fremstillingsopgaven skal være inden for de opgaver der kan indgå i område- og specialefagsundervisningen. Omfanget af den praktiske opgave skal være, så den kan fremstilles inden for 112 klokketimer. Elever der ønsker at udføre svendeprøven som projekt, skal aflevere et projektoplæg. Dette projektoplæg skal være i form af en målsat konstruktionstegning. De projektoplæg der indkommer fra eleverne skal godkendes af skolen i samråd med det faglige udvalg. Projektoplæggene skal være skolen i hænde senest mandag kl i henholdsvis uge 5 og i uge 25 for svendeprøver, der afsluttes i uge 13 og uge 35. Skolen vil behandle alle indkomne forslag til svendeprøveprojekter i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Udvalget vil mødes mandag i uge 5 og uge 25 for at behandle projektforslag. Eleverne vil modtage tilbagemelding på de indkomne forslag senest onsdag i den pågældende uge. Tilbagemeldingen kan være en godkendelse, et afslag eller der kan stilles krav om ændring af projektet. Krav om ændring kan skyldes at projektet kræver en mindre justering for at leve op til bekendtgørelsens krav, eller for at kunne udføres inden for skolens fysiske rammer. Eleverne har herefter mulighed for, at justere projekterne så de kan godkendes af skolen i samråd med det faglige udvalg. Eventuelle ændringer skal være skolen i hænde inden udgangen af henholdsvis uge 5 og uge 25. Hvis et projekt herefter ikke kan godkendes, må eleven gå til en traditionel svendeprøve. Hvordan forestiller vi os et projektoplæg: I projektoplægget beskriver eleven den opgave vedkommende har valgt som svendeprøve. Oplæget har til formål at give skolen og det faglige udvalg, mulighed for at vurdere om den praktiske opgave kan godkendes som svendeprøve. Projektoplægget består af en målsat konstruktionstegning, suppleret med tekst. Oplæget skal dokumentere, at de faglige discipliner en svendeprøve skal indeholde, indgår i den valgte opgave. Desuden ønsker vi en opgørelse over hvilke materialer der skal bruges til svendeprøven, og en oplysning om skolen eller eleven skal indkøbe materialer. Endeligt skal det oplyses hvilke særlige krav der kunne være til værktøj og maskiner.

11 Projektoplægget skal være præcist og entydigt, og det skal kun indeholde nødvendigt materiale. Hvordan forestiller vi os en projektrapport: Der er afsat 30 timer til udarbejdelse af en projektrapport. Det er dobbelt så lang tid som der afsættes til tegning ved en traditionel svendeprøve. Desuden har eleven allerede fremstillet en målsat konstruktionstegning som projektoplæg. Det betyder at vi forventer at en projektrapport er en præcis, detaljeret og fyldestgørende dokumentation der indeholder: Konstruktionstegninger. Skriftlig beskrivelse af produktet. Materialeliste. Visuel præsentation af produktet. Designmæssige overvejelser af form, materialevalg og produktionsmetode. Produktionsplan der beskriver hvordan produktet mest hensigtsmæssigt fremstilles. Planen har overvejelser om kvalitet, økonomi og tidsforbrug. Desuden overvejes alternative muligheder hvis adgang til maskiner og materialer ikke er optimal. Gennem projektrapporten dokumenterer eleven sin evne til at håndtere fagteoretiske spørgsmål, der har relevans for opgavens løsning. Tidsplan for projektsvendeprøver: 1. uge 5 dage med 8 lektioner = 30 klokketimer arbejdes der med projektrapport. 2-5 uge afvikles der 112 klokketimers arbejde med den praktiske opgave fordelt på 18 dage. Torsdag den sidste uge afholdes der mundtlige prøver hvor eleverne præsentere deres projektrapport og produkt. Varighed 30 min pr elev. Eksempel på skema for en svendeprøve med projekt: 1.uge Mandag Tirsdag omsdag torsdag fredag projekt projekt projekt projekt projekt projekt projekt projekt projekt projekt projekt projekt projekt projekt projekt projekt projekt projekt projekt projekt 2,3 og 4.uge Mandag Tirsdag omsdag torsdag fredag praktik praktik praktik praktik praktik praktik praktik praktik praktik praktik praktik 5.uge Mandag Tirsdag omsdag torsdag fredag praktik praktik praktik prøve fslutning praktik praktik praktik praktik

12 Samarbejdet med virksomhederne om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis: Skolen følger det faglige udvalgs retningslinier, som kan læses i Uddannelsesordningen for uddannelsen til snedker afsnit 6. fsluttende prøve for trin 1 foregår på skolen. Svendeprøve for orgelbyggere foregår i virksomheden. Svendeprøve for bygningssnedkere og møbelsnedkere foregår på skolen. Prøvekaraktererne registreres af skolen og videregives samlet til formanden for det lokale uddannelsesudvalg og sekretæren for det faglige udvalg. Den afsluttende elevsamling, med uddeling af svendebreve, tilrettelægges af det lokale uddannelsesudvalg. Skolen står til rådighed med praktisk hjælp. Overgangsordning: I forhold til tidspunkt for svendeprøve følges retningslinjer udsendt fra det faglige udvalg. Denne uddannelsesplan gælder for alle hovedforløbselever fra 1 januar 2011.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 25. juni 2010 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 27. juni 2008 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 25. juni 2008 maskinsnedker Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.februar 2008, som

Læs mere

VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE

VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE UDFØRT SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE Snedkerfagets Fællesudvalg 1 Generelt om projektsvendeprøven Projektsvendeprøven består af et

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Snedkerfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 366 af 1. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

BYGNINGSSNEDKER HOVEDFORLØB 1

BYGNINGSSNEDKER HOVEDFORLØB 1 BYGNINGSSNEDKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleophold beskæftiger vi os med: Opbygning af gamle såvel som moderne vinduer, og tegning af vindue med koblet ramme (Solid Works) Renovering af vinduesramme

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Ændret den 25. juni 2010 maskinsnedker Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 937 af 20.07.2010

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE

VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE UDFØRT SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE Snedkerfagets Fællesudvalg 1 Generelt om projektsvendeprøven Projektsvendeprøven består af et

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

MØBELSNEDKER HOVEDFORLØB 1

MØBELSNEDKER HOVEDFORLØB 1 MØBELSNEDKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette hovedforløb beskæftiger vi os med: Tegne og tilrettelægge udførelsen af et mindre møbel med en skuffe med nedlagt lås og kanthængsel Maskinelle såvel som

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01. juli 2017 Udstedt af Snedkerfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 6. april 2017 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af Snedkerfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 292 af 15. marts 2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Den mundtlige prøve består af fagteoretiske spørgsmål og varer 30 minutter. Eleven må anvende

Den mundtlige prøve består af fagteoretiske spørgsmål og varer 30 minutter. Eleven må anvende VEJLEDNING FOR UDFØRELSE OG BEDØMMELSE AF SVENDEPRØVE/ AFSLUTTENDE PRØVE I SNEDKERFAGET Snedkerfagets Fællesudvalg drager omsorg for, at afsluttende svendeprøver / afsluttende prøver aflægges i overensstemmelse

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 26. marts 2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, b ea rbejdning Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ønsker du at opkvalificere din lærling? Nye tilbud på Tæbyvej til snedker- og tømrerlærlinge

Ønsker du at opkvalificere din lærling? Nye tilbud på Tæbyvej til snedker- og tømrerlærlinge Ønsker du at opkvalificere din lærling? Nye tilbud på Tæbyvej til snedker- og tømrerlærlinge Mens du finder nye opgaver, opkvalificerer vi din lærling Det er muligt for din lærling at tage op til fire

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, aluminium Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i praktiktiden

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et VVS - en ergitek nik Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 160 Offentligt Bekendtgørelse om uddannelsen til murer BEK nr 1182 af 06/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk.

Læs mere

MERCANTEC. Kontaktlærerhåndbog

MERCANTEC. Kontaktlærerhåndbog MERCANTEC håndbog Revideret August 2014 funktionen Målet med kontaktlærerfunktionen er, at læreren ved siden af de sædvanlige lærerroller skal være kontaktperson for elever, der har forskellige uddannelsesplaner

Læs mere

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik Odense Tekniske Skole og AMU-Fyn Afdeling Byggeri & Teknologi & Struktørafdelingen på AMU-Fyn Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Uddannelse Struktør Speciale(r)

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed BEK nr 474 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.53T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4. 2012 om uddannelserne i

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008, som ændret af bekendtgørelse nr. 434 af 30.

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed BEK nr 390 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.75T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære.... 3 Grundfag.... 3 Projekt... 3 Valgfag... 4 Bogpakke.... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere