BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING."

Transkript

1 BRUGSANVISNING DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING.

2 KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler * Brugerinformation KAPITEL 2: INSTALLATION * Aftræk * Før installation * Anbringelse og lufttilførsel * Endelig installation KAPITEL 3: TEKNISKE SPECIFIKATIONER KAPITEL 4: BETJENINGSPANEL * Tørre programmer * VARMESTYRKE 3 varianter * DRIFT Neonindikatorlampe for gastilførsel * ANTIKRØL - Neonindikatorlampe for antikrøl * START knap * NULSTIL til standardindstilling * FORSINKET START fra 1 til 9 timer KAPITEL 5: SÅDAN TØRRES VASKETØJET * Før tørring * Tørring * Efter udtagning af det tørrede vasketøj KAPITEL 6: YDERLIGERE OPLYSNINGER * Har du problemer? * Valgfrit tilbehør KAPITEL 7: VENDING AF DØREN KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler Disse anvisninger gives med sikkerheden for øje. Du skal læse dem, før du installerer eller bruger udstyret. - Denne tørretumbler er KUN tilsigtet ALMINDELIG HUSHOLDNINGSBRUG. - Tørretumbleren skal installeres af en godkendt montør. - Alt nødvendigt el-arbejde til installation af udstyret skal udføres af en kvalificeret person. - Tørretumbleren skal efterses af en udnævnt serviceorganisation, og der må kun bruges originale dele. - Det anbefales, at tørretumbleren efterses årligt af en person, som er kompetent i tilsyn med gasfyrede tørretumblere. Under ingen omstændigheder må du forsøge selv at reparere udstyret. Reparationer udført af uerfarne personer kan evt. føre til alvorlig personskade. Rådfør dig med din lokale, udnævnte serviceingeniør, og insister på originale reservedele. - Den særlige kabel- og stikkonstruktion må kun udskiftes med originale reservedele, som kan fås fra producenten eller servicerepræsentanten. - Opbevar emballagen fra maskinen utilgængeligt for børn for at undgå livsfare. - Hold kæledyr væk fra maskinen. - Din maskine er designet til brug i din husholdning. Produktgarantien vil være ugyldig, hvis du bruger den til kommercielle formål. Du MÅ IKKE bruge en tovejsadapter eller forlængerledning. Tørretumbleren skal tilsluttes i dens egen stikkontakt. Du MÅ IKKE tilstoppe luftindløbene for og bag på maskinen. Du MÅ IKKE overskride det maksimalt anbefalede læs. Du MÅ IKKE anbringe genstande i tørretumbleren, hvis andet end en vandopløsning er blevet brugt i rensningsprocessen. Du MÅ IKKE tørre uvaskede genstande i tørretumbleren. Du MÅ IKKE forsøge at tørre genstande beregnet til dryptørring. Du MÅ IKKE bruge tørretumbleren, hvis du har mistanke om, at den på nogen måde er beskadiget.

3 KAPITEL 1: FØR BRUG * Brugerinformation - ADVARSEL: Du må aldrig stoppe en tørretumbler før slutningen af en tørrecyklus, med mindre genstandene hurtigt tages ud og spredes, så al varmen kan fordampe. - Rengør fnugfiltret efter hver tørrecyklus, ellers vil restriktionerne af luftstrømmen forlænge tørretiderne, og dette kunne få begrænsningstermostaten til at forhindre gasbrænderen i at varme for resten af tørrecyklusen. Så er maskinen nødt til at startes igen. - Under ingen omstændigheder må der anbringes andre artikler i tørretumbleren end dem, der anbefales. - Det er farligt at ændre eller modificere produktet på nogen måde udover tilsætning af autoriseret tilbehør. - Bagsiden af tørretumbleren bliver ret varm i brug. Du skal anbringe tørretumbleren, så der ikke er adgang til bagsiden, mens den er i brug. - Du MÅ IKKE lade fnuller hobe sig op omkring tørretumbleren. Det er vigtigt at fjerne fnuller fra tørretumblerens rude og omkring dørpakningen efter hver tørrecyklus. Hvis du ikke gør det, kan det være, at der lækker vand ud. - Dette udstyr er ikke beregnet til brug for personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sanse- eller mentale færdigheder eller mangel på erfaring og kendskab, med mindre de er under tilsyn eller har modtaget instrukser i brugen af udstyret fra en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. - Genstande, som er snavset til med madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner skal vaskes i varmt vand med ekstra vaskepulver, før de tørres i tørretumbleren. - Fjern alle genstande fra lommer som f.eks. lightere og tændstikker. - Du MÅ IKKE lade børn pille ved betjeningerne, og du skal holde dem væk fra tørretumbleren, når den er i gang. - Du MÅ IKKE putte artikler i tørretumbleren, hvis andet end en vandopløsning er blevet brugt i rensningsprocessen. - Du MÅ IKKE forsøge at tørre artikler udelukkende beregnet til dryptørring eller genstande, som indeholder skumgummi eller gummiagtige materialer. - Du MÅ IKKE anbringe artikler forurenet med brændbare substanser i tørretumbleren, som f.eks. benzin, rensemidler, madoliefedt eller hårspray. Dette kan evt. føre til brand. Af samme grund må du ikke tørre gummi, skumgummi, plastik eller papir. - Vi foreslår brugen af skyllemiddel for at reducere statisk elektricitet. - Skyllemidler eller lignende produkter skal bruges, som det angives på vejledningen til skyllemidlet. - Genstande som f.eks. skumgummi (latexhummi), badehætter, imprægnerede tekstiler, artikler med gummibelægning og tøj eller puder med skumgummiunderlag må ikke tørres i tørretumbleren. - Du må ikke putte artikler af uld eller uldblandinger i tørretumbleren, med mindre det står på vaskemærkaten, at de er beregnet til det. Det er for at undgå, at tøjet kryber. - Anbring sarte artikler f.eks. strømpebukser, tørklæder osv. inde i et pudebetræk. - For at undgå at skulle stryge 'easycare' polyester-/bomuldsartikler, er det bedre kun at tørre små læs (dvs. en halv tromlefuld). - Det er bedre at tørre små og store artikler sammen. - Du må ikke fylde for meget i tørretumbleren eller tørre store og tunge genstande som f.eks. dyner eller soveposer, da det er vigtigt, at luftstrømmen gennem tørretumbleren ikke hindres. - Vi anbefaler, at udstyret tages ud af stikkontakten efter brug hver gang. Det skal altid være koblet fra strømforsyningen, hvis det skal stå i længere perioder uden opsyn (dvs. weekender, ferier osv.).

4 KAPITEL 2: INSTALLATION * Aftræk For at opnå en sikker og pålidelig installation bedes du henvise til pjecen om installation og eftersyn. Fast aftræk på bagsiden. Afluftning gennem et hul i bunden af bagpanelet. En aftræksslange skal altid bruges til at lufte den varme udstødningsluft ud. Den bedste løsning er at lave en permanent forbindelse gennem enten en væg eller et vindue. Dette anbefales især for små, kølige rum, og et udstyr til dette formål kan fås som tilbehør. *Aftræk Når du bruger aftræksslangen, skal du huske følgende punkter: - Aftræksslangen skal være mindst 10cm i diameter. - Der må ikke være mere end tre ligevinklede bøjninger i aftræksslangen, når den anbringes. - Du må ikke vride eller indsnøre aftræksslangen, da dette vil reducere luftstrømmen. - Aftræksslangen må ikke deles med andet udstyr, som f.eks. en emhætte. - Når du tørrer tøj, skal aftræksslangen altid række ud gennem en åben dør eller et vindue. * Før installation Check, at de lokale distributionsforhold, arten af gassen, trykket og justeringen til tørretumbleren er kompatible. * Anbringelse og lufttilførsel Tørretumbleren må ikke anbringes i et soveværelse, badeværelse, bruserum eller på steder, hvor koncentrationer af brændbare dampe kan akkumuleres, men kan stilles op imod vægge, andet udstyr, køkkenskabe og lignende overflader. Der skal bruges en aftræksslange. For at opnå en sikker drift skal det rum, hvor tørretumbleren anbringes, have en god tilførsel af frisk luft. Dette kan være et vindue, som kan åbnes, eller tilsvarende, som skal være åbent under tørrecyklusen. Udstyret må ikke installeres bag en aflåselig dør, en skydedør eller en dør med hængsel i modsatte side til den på selve tørretumbleren. * Endelig installation Anbring filtret i driftspositionen som vist på diagrammet. Til rengøring af filtret skal du henvise til Kapitel 5: Sådan tørres vasketøjet. Hvis du vil bytte om på den side, døren åbnes i, skal du se Kapitel 7 Vending af døren. Fjern alt støv ved at tørre tromlen af med en fugtig klud. Lugten af noget, der brænder, vil skyldes støv på varmelegemet og vil hurtigt forsvinde. Anbring tørretumbleren, så der er adgang til stikket efter installation.

5 KAPITEL 3: TEKNISKE SPECIFIKATIONER Overordnede dimensioner: Højde: 85 cm Bredde: 59,5 cm Dybde: 57 cm Maksimal tørvægtslæs: Bomuld 7kg, 'Easycare' polyester/bomuld 7kg (for minimal krølning 3kg) Sarte artikler 3kg Se mærkepladen for el- og gasdimensioneringer på bagsiden af tørretumbleren. For modeltypen se seriepladen på indersiden af døren. (Nødvendigt ved eftersyn). Rumtemperaturområde 5 C til 30 C. Din vaskemaskine skal have en centrifugeringshastighed på ikke mindre end 1000rpm. KAPITEL 4: BETJENINGSTAVLE A B C D E F G H I J K L Tryk for indstilling af varmestyrke (nogle tørreprogrammer har begrænset valgmuligheder). FULD er beregnet for bomuld og linned, HALV er beregnet for syntetiske stoffer. KOLD giver ingen varme. - trykknap ændrer tørreprogram eller valgt tid nedad. Display viser valgt tørreprogram nr./tørretid/forsinket tid. + trykknap ændrer tørreprogram eller valgt tid opad. START trykknap starter maskinen med valgt tørreprogram. TÆND trykknap tænder displayet. Tørreprogrammer. DRIFT lysdiode for tændt gasbrænder. ANTIKRØL lysdiode for antikrøl funktion. Lysdioden er tændt når antikrøl funktionen kører og blinker når antikrøl funktionen er i slutfasen af tørringen. NULSTIL trykknap, skifter til maskinens standardindstilling. Display for forsinket start, viser tiden før maskinen starter. FORSINKET START trykknap, tryk for valg af forsinket start og vælg tid.

6 FUGTIGHEDS-SENSOR TØRRE-FUNKTIONER Denne sensor tørretumbler har et komplet fugtigheds system så du kan vælge det ønskede tørreniveau der kræves til dit tøj. Alternativt kan du selv vælge tørretiden. P1 - EKSTRA TØR, tøjet er ekstra tørt og kan lægges direkte i klædeskab. P2 - SKABSTØR, tøjet er tørt og kan lægges i klædeskab. P3 MEDIUM TØR, afhængig af textilmærke, tøjet kan lægges i klædeskab. P4 EKSTRA STRYGETØR, tøjet er næsten tørt og kan let stryges. P5 STRYGETØR, tøjet er let fugtigt og kan let stryges. P6 LET TØR, tøjet er fugtigt og let at stryge. Tørreprogrammer 1-6 kan indstilles til varmestyrke FULD, HALV og KOLD. P7 TIMET TØR, 30 minutters tørre program med FULD eller HALV indstilling. P8 30 MIN. TØR, 30 minutters luftnings program, opfriskning af tøjet. Programmet fungerer uden gasbrænderen men luftens rumtemperatur ind gennem maskinen. P9 TIDSINDSTILLET PROGRAM, variabel tidsindstilling fra 10 min. til 180 min. med varmestyrke på fuld, halv eller kold. For at ændre indstillingen tryk NULSTIL knappen. Alle tørre programmer fra P1 til P9 kan indstilles til FORSINKET START på max. 9 timer af 1 times interval. ANTIKRØL funktionen kan vælges for at minimere krøl ved at lade tromlen rotere periodevis efter at tørre tumblingen er slut. KAPITEL 5: SÅDAN TØRRES VASKETØJET * Før tørring - Check vaskemærkaten på tøjet VASKEMÆRKATER SOM EVT. FINDES PÅ DINE TEKSTILER

7 KAPITEL 5: SÅDAN TØRRES VASKETØJET (FORTSAT) * Tørring Når du starter gastørretumbleren for første gang eller starter den efter en midlertidig frakobling fra gastilførslen, vil luft i slangerne forhindre antænding. For at fjerne denne luft skal tørretumbleren startes, ved at man indstiller maskinen på EKSTRA TØR, tryk på TÆND knappen og efterfølgende tryk på START knappen. Lad tørretumbleren køre i ½ minut, før du stopper den. Gentag denne proces, indtil en fortsat brænding af gassen angives, ved at DRIFT- lampen lyser på betjeningspanelet. Åben lågen. Læg tøjet løst ind i tørretumbleren. Ilæg lagener først, begyndende med et hjørne. Luk lågen. Tør hænderne. Tænd maskinen på TÆND knappen. Displayet lyser herefter. Hvis ingen andre trykknapper betjenes, vil displayet slukke efter ca. 1 min. For at genaktivere display, tryk TÆND knappen. Tørretumbleren vil automatisk huske sidst benyttede tørre program. For at ændre tørre program brug (-) og (+) trykknapperne på displayet. Ændre varmestyrken hvis nødvendigt. Hvis P9 (Tidsindstillet program) er valgt tryk på den farvede START knap. En standard tid på 120 min. vises på displayet. Brug (-) eller (+) trykknapperne for at ændre tiden til mellem 10 og 180 min. Ved at holde trykknappen nede ændres til den valgte tid. Vælg antikrøl funktionen hvis dette ønskes. Tryk på den farvede trykknap for at starte tørretumbleren. Tromlen begynder at rotere og stopper automatisk når tøjet er tørt eller den indstillede tid er nået. En tydelig alarm lyder når tørretumbleren er færdig med det indstillede program. Hvis antikrøl funktionen er valgt, tromlen roterer periodevis i op til 8 timer eller indtil lågen åbnes eller maskinen slukkes på stikkontakten. Hvis lågen åbnes under drift stopper tørretumbleren. For at genstarte lukkes lågen igen. Herefter trykkes på TÆND knappen og START knappen. Når START knappen er trykket ind låses tørre programmet og alle trykknapper er frakoblede. For at stoppe tørretumbleren og tilkoble trykknapperne igen åbnes lågen. Der er en automatisk 12 minutters nedkølings periode efter endt tørretumbling hvor gasbrænderen er slukket og en grøn lampe lyser. Dette reducerer krølning og skal altid overholdes for at undgå brandrisiko. FORSINKET START For at bruge -forsinket start- trykkes FORSINKET START knappen før START knappen trykkes ind. Forsinket start displayet viser 1 times forsinkelse. Holdes knappen inde øges tiden til max. 9 timers forsinkelse. For at slette forsinket start- tryk på NULSTIL knappen. For at starte FORSINKET START tiden trykkes på START knappen. Forsinket start vil påbegynde nedtælling i displayet. For at slette forsinket start- nedtællingen åbnes lågen. Der er en automatisk afkølingsperiode på 12 minutter i slutningen af hver cyklus, i løbet af hvilken der slukkes for varmelegemet. Dette hjælper med at minimere krølning af tøjet og skal altid bruges fuldt ud for at undgå brandrisiko.

8 DU MÅ ALDRIG SLUKKE FOR TØRRETUMBLEREN OG LADE ET VARMT LÆS BLIVE I DEN RISIKO FOR BRAND. - Når du tørrer store artikler som f.eks. lagner, foreslår vi, at du af og til stopper tørretumbleren for at omfordele læsset. - For at stoppe maskinen i midten af et program skal du ganske simpelt åbne døren tromlen vil automatisk holde op med at køre rundt. For at starte maskinen skal du lukke døren og trykke på startknappen. * Efter udtagning af det tørrede vasketøj DU SKAL ALTID RENGØRE FNUG FILTRET. Hvis du ikke gør det, vil tørretiderne forlænges, og det kan evt. være, at sikkerhedsstrømafbryderen sætter ind. - Træk filtret opad og væk fra udstyret - Fjern alle tråde eller fnuller med hånden eller en blød børste. - Skub filtret på plads igen. - Vask af og til filtret i opvaskemiddel og med en blød børste for at fjerne små partikler. - Hvis dit filter bliver beskadiget, skal du udskifte det for at sikre, at tørretumbleren ikke beskadiges.

9 KAPITEL 6: YDERLIGERE OPLYSNINGER *Nogle problemer? Hvis tøjet ikke er tørt efter normal tørring: -Tjek at du har valgt et passende tørre program og varme niveau.. -Tjek at fnug-filtret er rent. Et tilstoppet fnugfilter vil begrænse luftgennemstrømningen. -Tjek at aftrækket ikke er blokeret og luftindtaget foran nederst på maskinen ikke er blokeret. -Sikre at tørretumbleren ikke er overlæsset. Genstart maskinen ved at vælge EKSTRA STRYGETØR- og varmestyrken på FULD-, derefter trykkes på TÆND og START knapperne og hold øje med at lamperne lyser i mere end 1 min. Hvis lamperne slukker inden 1 min., vent yderligere 3 min. og genstart tørretumbleren ved at åbne/lukke lågen. Herefter trykkes på TÆND og herefter igen på START knappen. Overvåg at lamperne lyser i mere end 1 min. og tørretumbleren fortsætter tørringen (Lågen er varm) og tøjet er tørt efter endt tørring. Hvis din maskine ikke fungerer, skal du checke følgende, før du ringer til en serviceingeniør: - Check, at der føres strøm til maskinen. - Check, at maskinen er tændt, og at lågen er ordentligt lukket. *Valgfrit tilbehør Indspændingsudstyr - Til at forhindre skade på gasforbindelsen, hvis det skulle være nødvendigt at flytte tørretumbleren. Aftræksslange Leder den varme, fugtige luft ud af en åben dør eller et vindue. Aftræksudstyr til væg/vindue Til at lave en permanent forbindelse gennem en væg eller et vindue. Stakningsudstyr Til at fastgøre tørretumbleren ovenpå en vaskemaskine med dør foran (for at spare på gulvpladsen). Ovenstående genstande kan fås som tilbehør til din tørretumbler fra din leverandør. Instrukser til stakning, om nødvendigt, leveres med stakningsudstyret. DETTE UDSTYR SKAL VÆRE JORDFORBUNDET Denne mærkat, som sidder bag på din tørretumbler, angiver, at overfladen er varm, når udstyret er i brug undgå at røre ved den. FORSIGTIG VARM OVERFLADE

10 Bestilling: Tlf

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13.

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13. LS 1003 E Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual Tvättmaskin Bruksanvisning Document Number 2820523436_D/ 12-03-13.(11:51) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg

9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg INDUSTRITØRRETUMBLERE 9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg OPRINDELIGT MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDESE OG MASKINEBETJENING 516297 N Udstedelsesdato: 20.1.2011 MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING 1. INDHOLD

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS WP12T350SN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere