Brugervejledning til DONG Energy s elektroniske installationsblanket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til DONG Energy s elektroniske installationsblanket"

Transkript

1 Brugervejledning til DONG Energy s elektroniske installationsblanket

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Velkommen til vejledning i ISB Procesoverblik Grundlæggende navigation rbejdsgange (Ny installation) Opret Ny installation Opret Ny installation VE anlæg Opret Ny installation først byggestrøm Opret Ny installation først byggestrøm VE anlæg Opret Byggestrøm med måler Opret Julebelysning og mindre arrangementer rbejdsgange (Ændring af eksisterende installation) Bytning af måler Bytning af måler VE anlæg Ledningsændring evt. med målerbytning Flytning af tavle og/eller måler Belastningsændring rbejdsgange (fmelding af eksisterende installation) fmelding af eksisterende installation rbejdsgange (Brug hovedmenuen) Tips og tricks Side 2/36

3 1. Introduktion 1.1 Velkommen til vejledning i ISB Velkommen til vejledning i Den elektroniske installations blanket (ISB). ISB systemet er designet med henblik på at give dig en bedre brugeroplevelse. Og udviklet til at vi kan opnå høj datakvalitet så vi kan skabe et professionelt fundament for bedre dialog med brugere og kunder. ISB kan hjælpe dig med at gøre arbejdet: Den elektroniske installations blanket (ISB) er dit værktøj til tilmelding og færdigmelding af dit arbejde på el-installationer. I ISB oprettes der en sag for hver enkelt installation eller stikledning. På den måde bliver processen for behandlingen af din tilmelding let og overskuelig og til positiv fordel for dig og dine kunder. Du kan anvende ISB i dit arbejde indenfor følgende 3 områder: Ved Nye installationer Ved ændring af bestående installationer Ved afmelding af eksisterende installation Bemærk! Du skal altid tilmelde installationsarbejde og tilslutninger i ISB inden arbejdet påbegyndes. Tilmelder du en installation på mere end 63 skal der indsendes ekstra dokumentation og det kan du læse mere om i DONG Energys vejledning for elinstallatører her: <LINK> Formålet med denne vejledning Formålet med denne vejledning er at gennemgå systemet grundlæggende funktionalitet, så du lettere kan anvende det. Vejledningen er målrettet nye eller uerfarne brugere af ISB systemet og den hjælper dig med at skabe dig et overblik over og giver dig gode tips i anvendelsen af systemet. Du får også et overblik over det overordnede sagsflow der ligger til grund for ISB systemets sagsbehandling. Rigtig god fornøjelse! Side 3/36

4 1.2 Procesoverblik Sagsgang i et installationsforløb. Kunder med behov for ny eller ændret installation har behov for den rigtige leverance hver gang. Dette opnås gennem en systematisk registreringsproces og en effektiv sagsbehandling. I det følgende skal du stifte bekendtskab med ISB s overordnede sagsflow. ISB s sagsbehandlingsflow er opdelt i 5 kontroltrin. nsvaret for disse trin ligger enten hos dig eller hos DONG Energy. Det vil fremgå i det følgende: Sag Beskrivelse nsvar Det kan du gøre Udkast Tilmeld Læst nvist Færdigmeldt fsluttet Du opretter en installationssag som udkast og kan arbejde med sagen i kladde-form så længe du har brug for. Først når du klikker på knappen tilmeld i øverste højre hjørne vil sagen bliver registreret hos DONG Energy. Når sagen ligger som tilmeldt er den registreret hos DONG Energy og afventer behandling. Som noget nyt kan du redigere i sagen indtil en sagsbehandler hos DONG Energy har taget sagen som dermed skifter status til læst. Denne fase angiver at en DONG Energy person har taget sagen og dermed er påbegyndt sagsbehandlingen. Når vilkårene for tilslutningen eller ændringen til en installation er fastsat, sender DONG Energy den elektroniske installationsblanket til elinstallatøren. nvisningen er samtidig en godkendelse af sagen. Når det tilmeldte arbejde er udført, er det dit ansvar at gå ind i ISB systemet og her skal du færdigmelde sagen over for DONG Energy. Bemærk! Du kan i de fleste tilfælde selv vælge tid for udførelse af det arbejde, som DONG Energy skal udføre, f.eks. at opsætte en måler, eller vælge at blive kontaktet af DONG Energy for aftale. DONG Energy angiver accept af tidsbestillingen til sagen ved at sætte status til afsluttet Installatør Installatør DONG Energy* DONG Energy* Installatør** DONG Energy* Redigere Kopiere Slette Redigere Kopiere Slette Kopiere Kopiere Kopiere Kopiere * Du modtager en eller SMS fra DONG Energy - så snart din tilmelding er læst, under sagsbehandling eller afsluttet Side 4/36

5 ** Hvis du færdigmelder din sag i god tid før dit arbejde er endeligt udført, vil du kunne booke en tid, hos DONG Energy, så du f.eks. får opsat måleren uden ventetid eller forsinkelse. 1.3 Grundlæggende navigation ISB er let og lige til. Brugerfladen er inspireret af Outlook og tilrettelagt så du har mindst mulig klik til mest mulig information. I det følgende vil du blive præsenteret for de 3 hovedområder i systemet a. Hovedmenuen a. Hoved menuen giver dig adgang til at oprette, søge efter - og aktivere de vigtigste funktioner i ISB. b. Du anvender som udgangspunkt menuen til at i. Få et overblik over din Sagsliste ii. Vise installationsdata iii. Søge efter sager iv. Oprette Ny sag v. Og ændre på din egen system profil c. Installatører kan udover disse standard funktioner også oprette og ændre i i. Brugere ii. Og flytte sager b. Oversigtsmenuen. Dette felt er designet så du får adgang til at redigere i det punkt som du har valgt i hovedmenuen c. Indholdsfeltet. Det er dit arbejdsfelt. Det er blandt andet her du indtaster eller ændrer i installationsdata. Faneblade. Udover de tre grundlæggende navigationselementer har du også adgang til nogle forudbestemte faneblade. Disse faner giver dig oplysninger om: o Priser! Her finder du oversigt over gældende priser - så du kan formidle de omkostninger der ligger i forbindelse med dit installationsarbejde. o Vejledninger! Her finder du en oversigt over vejledninger i tilladte arbejdsgange i forbindelse med dit arbejde. o Kontakt! Kontaktdata giver dig adgang til DONG Energys kundeservice, hvor de er uddannede til at tage imod dine opkald og lede dig i den rigtige retning såfremt du har brug for at få løst et problem med systemet. Side 5/36

6 2. rbejdsgange (Ny installation) Processen Ny installation er ISB systemets grundlæggende proces. Det er denne proces der guider dig igennem alle de ønskede oplysninger om en kundes nye installation. Processen Ny installation gennemgås i det følgende fra start til slut. lle øvrige installationsgennemgange i denne vejledning er baseret på processen Ny installation. Derfor anbefaler vi at du gennemgår hele forløbet. 2.1 Opret Ny installation Ny installation anvendes typisk i forbindelse etablering af nye installationer og er den mest anvendte proces i ISB systemet. For at oprette en Ny installation skal du vælge Ny installation i hovedmenuen. I det følgende får du en detaljeret gennemgang (Ny installation Trin 1 dresser) Brødtekst der beskriver denne del-proces Trin 1 Handling Klik på menupunktet Ny sag. B Læs herefter introfeltet, der igennem hele systemet giver dig information om den proces du er i gang med. Klik så på knappen Ny sag. C Nu ser du formularfeltet under hele menupunktet dresser. Bemærk! For at lette din udfyldning af sagen er alle obligatoriske felter markeret med rødt. Udfyld nu adressefelterne. Bemærk! Der anvendes automatiske tekstforslag, når du indtaster adresser. Ligeledes validerer systemet om pågældende adresse er korrekt, når du har forladt feltet. Ved korrekt adresse vises et flueben. Side 6/36

7 D Udfyld nu Elkunde -felterne. E Note! Elkunde angiver, hvem der skal have faktura for el forbrug fremover. Du kan med et enkelt flueben vælge at anvende samme adresse som i installationsadresse. Er der tale om en erhvervsaftale er det ydermere påkrævet at indtaste kundens CVR-nummer. Udfyld nu felter i Tilbudskunde. Note! Tilbudskunde er den kunde der skal betale tilslutningsbidrag for selve installationen. Du kan med et enkelt flueben vælge at anvende samme kontakt som i El kunde. Er der tale om en erhvervsaftale er det som tidligere nævnt påkrævet at indtaste kundens CVR-nummer (Ny installation Trin 2 Tilslutningspunkt Stikledning) Tilslutningspunkt angiver hvor tilslutningspunktet er og hvilken ledningstype der skal anvendes. Der findes som udgangspunkt 2 muligheder stikledning og hovedledning. I det følgende skal du se hvordan. Tilslutningspunkt Stikledning Trin 1 Handling Vælg i dropdownmenuen for ledningstype punktet Stikledning B Vælg i menupunktet tilslutningspunkt dropdownmenuen for tilslutningspunkttype og vælg skab som tilslutningstype Side 7/36

8 C Du skal nu vælge tilslutningspunkt på kortet i højre side. Mulige tilslutningspunkter vil være markeret med en grøn ring. Du skal markere den korrekte ift. din installation. D ngiv i dropdownmenuen for Fællesstik om der er tale om et fællesstik. E Du skal nu angive om der er ledig plads til din Nye installation i skabet. F Til slut angives hvem der gør hvad? i forhold til tilslutning (Ny installation Trin 3 Installationsdata Stikledning) Installationsdata angiver alle praktiske data omkring selve din installation. Det er her du angiver Lednings- og sikringsdata, måler og målertilstand og hvilken installationtskategori anlægget/ boligen hører under. I det følgende skal du se hvordan. Installationsdata Stikledning Trin 1 Handling Du skal starte med at angive sikringsstørrelse () Side 8/36

9 B Herefter vælges ledningsdimension C Du skal nu angive målertype og hvilke adgangsforhold der er til måleren. D Herefter vælges i dropdownlisten den beskrivelse af målerens placering som passer bedst. Du skal også markere placering der passer bedst mulig ved at klikke det rette sted på kortet. Bemærk! Du skal klikke øverst på feltet Klik her for at aktivere kortet og dermed gøre det muligt at markere det rette sted. Klik herefter i kortet for at placere måleren E Efterfølgende vælges måleropsætningsmåde. Er der tale om en normal installation? Ellers angiv i feltet andet hvorledes. F ngiv nu målertilslutningsmåde Side 9/36

10 G Og om der er tale om et impulsrelæ H Du er nu klar til at gå til undermenupunktet installationskategori. Her angiver du som det første hvilken kategori der er tale om. I Du skal herefter udspecificere installationsstatus. Er den ny? midlertidig? Reduceret? Udvidet? Eller uændret? J Nu skal du angive forventede idriftsættelsesdato. Det kan du gøre ved enten at skrive den korrekte dato eller vælge den ved at klikke på kalender ikonet og vælge ønskede dag. K I undermenupunktet nvendelse skal du udspecificere om der anvendes El som varmekilde. L Efterfølgende skal du tilføje øvrige anvendelseskategorier (Ny installation Trin 2 Tilslutningspunkt Hovedledning) Tilslutningspunkt angiver hvilken ledningstype der skal anvendes. Der findes som udgangspunkt 2 muligheder stikledning og hovedledning. I det følgende skal du se hvordan. Side 10/36

11 Tilslutningspunkt Hovedledning Trin 1 Handling Vælg i dropdownmenuen for ledningstype punktet Hovedledning B Vælg i menupunktet Tilslutningspunkt dropdownmenuen for tilslutningspunkttype. C Du skal nu skrive påkrævet information om tilslutningspunktsnummer. D ngiv i dropdownmenuen for Fællesstik om der er tale om et fællesstik (Ny installation Trin 3 Installationsdata Hovedledning) Installationsdata angiver alle praktiske data omkring selve din installation. Det er her du angiver Lednings- og sikringsdata, måler og målertilstand og hvilken installationtskategori anlægget/ boligen hører under. I det følgende skal du se hvordan. Installationsdata Hovedledning Trin 1 Handling Du skal starte med at angive sikringsstørrelse () B Herefter vælges ledningsdimension Side 11/36

12 C Du skal nu angive målertype og hvilke adgangsforhold der er til måleren. D Herefter vælges i dropdownlisten den beskrivelse af målerens placering som passer bedst. Du skal også markere placering der passer bedst mulig ved at klikke det rette sted på kortet. Bemærk! Du skal klikke øverst på feltet Klik her for at aktivere kortet og dermed gøre det muligt at markere det rette sted. Klik herefter i kortet for at placere måleren E Efterfølgende vælges måleropsætningsmåde. Er der tale om en normal installation? Ellers angiv i feltet andet hvorledes. F ngiv nu målertilslutningsmåde G Og om der er tale om et impulsrelæ Side 12/36

13 H Du er nu klar til at gå til undermenupunktet installationskategori. Her angiver du som det første hvilken kategori der er tale om. I Du skal herefter udspecificere installationsstatus. Er den ny? midlertidig? Reduceret? Udvidet? Eller uændret? J Nu skal du angive forventede idriftsættelsesdato. Det kan du gøre ved enten at skrive den korrekte dato eller vælge den ved at klikke på kalender ikonet og vælge ønskede dag. K I undermenupunktet nvendelse skal du udspecificere om der anvendes El som varmekilde. L Efterfølgende skal du tilføje øvrige anvendelseskategorier (Ny installation Trin 4 Kontakt) Menupunktet Kontakt udfyldes med dine kontaktdata. Kommentarfeltet kan du med fordel anvende, hvis du har yderligere kommentarer til DONG Energy i forbindelse med selve installationsprocessen (Ny installation Trin 5 Resumé) Menupunktet Resumé genererer en PDF med overblik over din sag. Du kan printe resuméet og på den måde sikre dig dokumentation over for kunder og til senere brug. Du bør sikre dig at alle data på din Nye installation er korrekte. Side 13/36

14 Bemærk! Nederst i menupunktet Resumé finde du det vi kalder sagshistorik. Det vil sige status på sagen, hvor og hvem der har behandlet dine data (Ny installation Trin 6 Dokumenter) Menupunktet Dokumenter giver dig mulighed for at uploade dokumenter med yderligere information som har tilknytning til sagen (Ny installation Tilmeld sag) Det sidste du skal gøre er at Tilmelde sagen. Dette gøres ved at klikke på knappen tilmeld i øverste højre hjørne af skærmen. Når du klikker på knappen Tilmeld verificerer systemet om alle oplysninger er indgivet korrekt. 2.2 Opret Ny installation VE anlæg Ny installation VE anlæg anvendes typisk i forbindelse etablering af nye installationer med VE anlæg. VE er en forkortelse for vedvarende energi og den anvendes typisk i forbindelse med nybyggeri hvor man samtidig installerer et VE anlæg. Nu skal du se et eksempel på hvor i sagsforløbet 'Ny installation - VE anlæg' afviger fra Ny installation. Langt de fleste processer er ens med sagtypen Ny installation, men sagen afviger på enkelte områder som du nu skal se hvordan (Ny installation VE anlæg Trin 1 dresser) Trin 1 Handling Klik på menupunktet Ny sag. B Læs herefter introfeltet, der igennem hele systemet giver dig information om den proces du er i gang med. Klik så på knappen Ny sag. C Ny ser du formularfeltet under hele menupunktet dresser. Bemærk! For at lette din udfyldning af sagen er alle obligatoriske felter markeret med rødt. Udfyld nu adresse felterne. D Bemærk! Der anvendes automatiske tekstforslag når du indtaster eksempelvis adresser. Ligeledes validerer systemet om pågældende adresse er korrekt, når du har forladt feltet. Ved korrekt adresse vises et flueben. Udfyld nu Elkunde -felterne. Side 14/36

15 E Note! Elkunde angiver, hvem der skal have faktura for el forbrug fremover. Du kan med et enkelt flueben vælge at anvende samme adresse som i installationsadresse. Er der tale om en erhvervsaftale er det ydermere påkrævet at indtaste kundens CVR-nummer. Udfyld nu felter i Tilbudskunde. Note! Tilbudskunde er den kunde der skal betale for selve installationen. Du kan med et enkelt flueben vælge at anvende samme kontakt som i El kunde. Er der tale om en erhvervsaftale er det som tidligere nævnt påkrævet at indtaste kundens CVR-nummer. 2.3 Opret Ny installation først byggestrøm Ny installation først byggestrøm er en ny installation hvor DONG Energy monterer en måler i byggestander og installatøren selv flytter måleren til en permanentplads, og plomberer, når byggeriet er afsluttet. Denne funktion må kun anvendes ved tilmelding af parcel- og fritidshus. Den eneste forskel på Ny installation først byggestrøm er at måleren fysisk stilles op ude i terrænet. lle installationens ISB processer er ens med forløbet Ny installation. 2.4 Opret Ny installation først byggestrøm VE anlæg Ny installation først byggestrøm VE anlæg er en ny installation hvor DONG Energy monterer en måler i byggestander og installatøren selv flytter måleren til en permanentplads, og plomberer, når byggeriet er afsluttet. Denne funktion må kun anvendes ved tilmelding af parcel- og fritidshus. Den eneste forskel på Ny installation først byggestrøm VE anlæg er at måleren fysisk stilles op ude i terrænet. lle installationens ISB processer er ens med forløbet Ny installation, dog skal der i menuen dokumenter vedhæftes påkrævede dokumenter fra energinet.dk Side 15/36

16 2.5 Opret Byggestrøm med måler Byggestrøm med måler er en ny installation. Byggestrøm henviser til installationer med ren byggestrøm - altså midlertidige installationer med forbrug som skal afregnes med måler - eksempelvis Byggepladser, tivoli, cirkus eller lignende. lle installationens ISB processer er ens med forløbet Ny installation. 2.6 Opret Julebelysning og mindre arrangementer Ny installation - Julebelysning og mindre arrangementer. Når du bruger denne sagstype anvendes der IKKE måler. Ny installation - 'Julebelysning og mindre arrangementer henviser til installationer som anvendes til fx julebelysning eller små faste belastninger på max 100 Watt og som har et fast forbrug, i en kendt, begrænset periode. Der afregnes uden måler i forhold til den tilsluttede effekt gange de benyttede timer og dette aftales i hvert enkelt tilfælde med kunden. De fleste af installationens ISB processer er ens med forløbet Ny installation. Men, under menupunktet installationsdata skal du angive effekt og forbrug i stedet for målertype. 3. rbejdsgange (Ændring af eksisterende installation) Det er muligt at foretage ændringer på eksisterende installationer. I dette kapitel skal du se hvordan. 3.1 Bytning af måler Bytning af måler anvendes eksempelvis ved tilmelding af ændring af antal faser eller skift fra ledning til stikben. Det kan eksempelvis være når en kunde får opsat en ny eltavle og du i den forbindelse ændrer antal faser og skifter fra ledning til stikben (Bytning af måler Trin 1) Bytning af måler vælges Trin 1 Handling I første trin af sagen har du mulighed for at søge på sagen. Enten ved adresse, ved aftagernummer eller på målernummer. B Der fremkommer du en liste over den pågældende installation(eller installationer) som er tilknyttet den søgte adresse. Side 16/36

17 C Vælg den ønskede installation på listen. Nu fremkommer alle installationsdata i læse-mode nedenfor. D Du kan oprette en sag og påbegynde registrering af ændringerne ved at klikke på Ny sag. Herefter fremkommer samme menustruktur som du kender fra Ny sag (Bytning af måler Trin 2 Installationsdata) Installationsdata angiver alle praktiske data omkring selve installationen, Som DONG Energy /S har registreret. Det er her du angiver måler og målertilslutning og hvilken installationtskategori anlægget/ boligen hører under. I det følgende skal du se hvordan. Installationsdata Trin 1 Handling Ved Bytning af måler behøver du blot at springe til menupunktet Installationsdata hvis der ikke er ændringer til Elkunden. Side 17/36

18 Her kan du ændre målertype, om adgangsforhold er ændret? Måler placering og om tilslutningsmåden er ændret. DU skal også specificere om der er tale om et impulsrelæ. B Installationskategorien kontrolleres og udfyldes hvis den mangler. Herefter skal du sætte installationsdata til Ændret. C Nu skal du angive forventede idriftsættelsesdato. Det kan du gøre ved enten at skrive den korrekte dato eller vælge den ved at klikke på kalender ikonet og vælge ønskede dag. D I undermenupunktet nvendelse skal du udspecificere om der anvendes El som varmekilde. Side 18/36

19 E Efterfølgende skal du tilføje øvrige anvendelseskategorier (Bytning af måler Trin 3 Kontakt) Menupunktet Kontakt udfyldes med dine kontaktdata. Kommentarfeltet kan du med fordel anvende, hvis du har yderligere kommentarer til DONG Energy i forbindelse med selve installationsprocessen (Bytning af måler Trin 4 Resumé) Menupunktet Resumé genererer en PDF med overblik over din sag. Du kan printe resuméet og på den måde sikre dig dokumentation over for kunder og til senere brug. Du bør sikre dig at alle data på din Nye installation er korrekte. Bemærk! Nederst i menupunktet Resumé finde du det vi kalder sagshistorik. Det vil sige status på sagen, hvor og hvem der har behandlet dine data (Bytning af måler Trin 5 Dokumenter) Menupunktet Dokumenter giver dig mulighed for at uploade dokumenter med yderligere information som har tilknytning til sagen (Bytning af måler Tilmeld sag) Det sidste du skal gøre er at Tilmelde sagen. Dette gøres ved at klikke på knappen tilmeld i øverste højre hjørne af skærmen. Når du klikker på knappen Tilmeld verificerer systemet om alle oplysninger er indgivet korrekt. 3.2 Bytning af måler VE anlæg Bytning af måler VE anlæg anvendes i forbindelse med installation af VE anlæg på eksisterende installationer. VE er en forkortelse for vedvarende energi og anvendes typisk i forbindelse med nybyggeri eller renovering hvor kunden installerer et VE anlæg. Bytning af måler VE anlæg anvendes eksempelvis når du for en kunde installerer et elproducerende anlæg som eksempelvis solceller, vindmøller eller lignende type VE anlæg. DONG Energy /S skal i den forbindelse bytte måleren på den eksisterende installation. Side 19/36

20 Nu skal du se et eksempel på hvor i sagsforløbet Bytning af måler VE anlæg' afviger fra Bytning af måler. Langt de fleste processer er ens, men sagen afviger på enkelte områder (Bytning af måler VE anlæg Trin 1) Bytning af måler VE anlæg vælges Trin 1 Handling I første trin af sagen har du mulighed for at søge på sagen. Enten ved adresse, ved aftager nummer eller på målernummer. B Der fremkommer du en liste over den pågældende installation(eller installationer) som er tilknyttet den søgte adresse. C Vælg den ønskede installation på listen. Nu fremkommer alle installationsdata nedenfor. D Du kan oprette en sag og påbegynde registrering af ændringerne ved at klikke på Ny sag. Herefter fremkommer samme menustruktur som du kender fra Ny sag. Side 20/36

21 3.2.2 (Bytning af måler VE anlæg Trin 2 Installationsdata) Installationsdata angiver alle praktiske data omkring selve installationen, Som DONG Energy /S har registreret. Det er her du angiver, måler og målertilslutning og hvilken installationtskategori anlægget/ boligen hører under. Ved Bytning af måler VE anlæg skal du udspecificere installationsategorien. Bytning af måler VE anlæg vælges Trin 1 Handling Ved Bytning af måler ve anlæg behøver du blot at springe til menupunktet Installationsdata hvis der ikke er ændringer til Elkunden. Her kan du ændre målertype, om adgangsforhold er ændret? Måler placering og om tilslutningsmåden er ændret. Du skal også specificere om der er tale om et impulsrelæ. Side 21/36

22 B Installationskategorien udfyldes med relevant art. Herefter skal du sætte installationsdata til Ændret. C Nu skal du angive forventede idriftsættelsesdato. Det kan du gøre ved enten at skrive den korrekte dato eller vælge den ved at klikke på kalender ikonet og vælge ønskede dag. D I undermenupunktet nvendelse skal du udspecificere om der anvendes El som varmekilde. E Efterfølgende skal du udspecificere øvrige anvendelseskategorier. Side 22/36

23 3.2.3 (Bytning af måler VE anlæg Trin 3 Kontakt) Menupunktet Kontakt udfyldes med dine kontaktdata. Kommentarfeltet kan du med fordel anvende, hvis du har yderligere kommentarer til DONG Energy i forbindelse med selve installationsprocessen (Bytning af måler VE anlæg Trin 4 Resumé) Menupunktet Resumé genererer en PDF med overblik over din sag. Du kan printe resuméet og på den måde sikre dig dokumentation over for kunder og til senere brug. Du bør sikre dig at alle data på din Nye installation er korrekte. Bemærk! Nederst i menupunktet Resumé finde du det vi kalder sagshistorik. Det vil sige status på sagen, hvor og hvem der har behandlet dine data (Bytning af måler VE anlæg Trin 5 Dokumenter) Menupunktet Dokumenter er obligatorisk når du arbejder med VE anlæg. Dokumenter fra energistyrelsen skal udfyldes. Det er en fordel hvis du inden du går igang med sagsoprettelsen henter dokumentet stamdataskema på energinet.dk. Efterfølgende har du mulighed for at uploade dokumenter samt yderligere information som har tilknytning til sagen (Bytning af måler VE anlæg Tilmeld sag) Det sidste du skal gøre er at Tilmelde sagen. Dette gøres ved at klikke på knappen tilmeld i øverste højre hjørne af skærmen. Når du klikker på knappen Tilmeld verificerer systemet om alle oplysninger er indgivet korrekt. 3.3 Ledningsændring evt. med målerbytning Ledningsændring evt. med målerbytning anvendes i forbindelse med at du også foretager ledningsændring når en måler byttes Ledningsændring evt. med målerbytning kan eksempelvis anvendes når en kunde ønsker at opgradere strømtilføring til hans hus. I den forbindelse vil du ændre dimension på stikkabel og samtidig bytte måler (Ledningsændring evt. med målerbytning Trin 1) Ledningsændring evt. med målerbytning vælges Trin 1 Handling I første trin af sagen har du mulighed for at søge på sagen. Enten ved adresse, ved aftagernummer eller på målernummer. Side 23/36

24 B Der fremkommer nu en liste over den pågældende installation(eller installationer) som er tilknyttet den søgte adresse. C Vælg den ønskede installation på listen. Nu fremkommer alle installationsdata nedenfor. D Du kan oprette en sag og påbegynde registrering af ændringerne ved at klikke på Ny sag. Herefter fremkommer samme menustruktur som du kender fra Ny sag (Ledningsændring evt. med målerbytning Trin 2 Installationsdata) Installationsdata angiver alle praktiske data omkring selve installationen, Som DONG Energy /S har registreret. Det er her du angiver Lednings- og sikringsdata, måler og målertilslutning og hvilken installationtskategori anlægget/ boligen hører under. Ved Ledningsændring evt. med målerbytning kan du selvfølgelig udspecificere installationskategorien. Ledningsændring evt. med målerbytning vælges Trin 1 Handling Ved Ledningsændring evt. med målerbytning behøver du blot at springe til menupunktet Tilslutningspunkt, hvis du ikke har ændringer til El- eller Side 24/36

25 Tilbudskunden. Her kan du ændre ledningstype og tilslutningspunkt. Herefter kan du fortsætte til Installationsdata hvor du kan ændre målertype, om adgangsforhold er ændret? Måler placering og om tilslutningsmåden er ændret. Du kan også specificere om der er tale om et impulsrelæ. Bemærk! Det er muligt at sætte flueben i ' jeg ønsker IKKE at foretage ændringer til tilslutningsmuligheder (dette valg gælder også i lednings og sikringsdata + måler og målertilslutning) (Ledningsændring evt. med målerbytning Trin 3 Kontakt) Menupunktet Kontakt udfyldes med dine kontaktdata. Kommentarfeltet kan du med fordel anvende, hvis du har yderligere kommentarer til DONG Energy i forbindelse med selve installationsprocessen (Ledningsændring evt. med målerbytning Trin 4 Resumé) Menupunktet Resumé genererer en PDF med overblik over din sag. Du kan printe resuméet og på den måde sikre dig dokumentation over for kunder og til senere brug. Du bør sikre dig at alle data på din Nye installation er korrekte. Side 25/36

26 Bemærk! Nederst i menupunktet Resumé finde du det vi kalder sagshistorik. Det vil sige status på sagen, hvor og hvem der har behandlet dine data (Ledningsændring evt. med målerbytning Trin 5 Dokumenter) Menupunktet Dokumenter giver dig mulighed for at uploade dokumenter med yderligere information som har tilknytning til sagen (Ledningsændring evt. med målerbytning Tilmeld sag) Når du har udfyldt en sag korrekt, verificerer systemet om alle oplysninger er indgivet og det sidste du skal gøre er at Tilmelde sagen. Dette gøres ved at klikke på knappen tilmeld i øverste højre hjørne af skærmen. 3.4 Flytning af tavle og/eller måler Flytning af tavle og/eller måler anvendes i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter hvor det ønskes at flytte placering af eksisterende tavle/måler. Flytning af tavle og/eller måler kan eksempelvis anvendes når en kunde er i gang med renovering af sit hus og i den forbindelse ønsker at flytte sin måler. I det følgende skal du se hvordan. Bemærk at Flytning af tavle og/eller måler er præcis magen til processen for ledningsændring. Kun sagstypen afviger (Flytning af tavle og/eller måler Trin 1) Flytning af tavle og/eller måler vælges Trin 1 Handling I første trin af sagen har du mulighed for at søge på sagen. Enten ved adresse, ved aftager nummer eller på målernummer. B Der fremkommer nu en liste over den pågældende installation(eller installationer) som er tilknyttet den søgte adresse. C Vælg den ønskede installation på listen. Nu fremkommer alle installationsdata nedenfor. Side 26/36

27 D Du kan oprette en sag og påbegynde registrering af ændringerne ved at klikke på Ny sag. Herefter fremkommer samme menustruktur som du kender fra Ny sag (Flytning af tavle og/eller måler Trin 2 Installationsdata) Installationsdata angiver alle praktiske data omkring selve installationen, som DONG Energy /S har registreret. Det er her du angiver måler og målertilstand og hvilken installationskategori anlægget/ boligen hører under. Ved Flytning af tavle og/eller måler kan du selvfølgelig udspecificere installationskategorien. Flytning af tavle og/eller måler Trin 1 Handling Ved Flytning af tavle og/eller måler behøver du blot at springe til menupunktet Installationsdata hvis der ikke er ændringer til Elkunden. Side 27/36

28 Her kan du ændre målertype, om adgangsforhold er ændret? Måler placering og om tilslutningsmåden er ændret. Du kan også specificere om der er tale om et impulsrelæ. Bemærk! Det er muligt at sætte flueben i ' jeg ønsker IKKE at foretage ændringer på Målerdata (Flytning af tavle og/eller måler Trin 3 Kontakt) Menupunktet Kontakt udfyldes med dine kontaktdata. Kommentarfeltet kan du med fordel anvende, hvis du har yderligere kommentarer til DONG Energy i forbindelse med selve installationsprocessen (Flytning af tavle og/eller måler Trin 4 Resumé) Menupunktet Resumé genererer en PDF med overblik over din sag. Du kan printe resuméet og på den måde sikre dig dokumentation over for kunder og til senere brug. Du bør sikre dig at alle data på din Nye installation er korrekte. Bemærk! Nederst i menupunktet Resumé finde du det vi kalder sagshistorik. Det vil sige status på sagen, hvor og hvem der har behandlet dine data (Flytning af tavle og/eller måler Trin 5 Dokumenter) Menupunktet Dokumenter giver dig mulighed for at uploade dokumenter med yderligere information som har tilknytning til sagen (Flytning af tavle og/eller måler Tilmeld sag) Det sidste du skal gøre er at Tilmelde sagen. Dette gøres ved at klikke på knappen tilmeld i øverste højre hjørne af skærmen. Når du klikker på knappen Tilmeld verificerer systemet om alle oplysninger er indgivet korrekt. 3.5 Belastningsændring Belastningsændring anvendes i forbindelse med kundesager hvor det ønskes at op- eller nedgradere belastningen på installationen. Side 28/36

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB).

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Forord. I forbindelse med Autorisationsloven, som trådte i kraft i juni måned 2014, har det været nødvendigt at indføre

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er et værktøj til dig, som arbejder professionelt med rygestop. Formålet med Rsiden er at give tobaksfagfolk et overblik

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Instruktion i udfyldelse og brug af www.installationsblanket.dk

Instruktion i udfyldelse og brug af www.installationsblanket.dk Instruktion i udfyldelse og brug af www.installationsblanket.dk Roberto Bentsen Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Spørgsmål og svar... 3 Hvem er vi... 3 Korrespondance mellem installatør

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG Generel vejledning for uddannelsesansvarlige Introduktion Denne vejledning giver dig en kort gennemgang af nogle af de muligheder

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

Kom godt i gang www.pengeuge.dk

Kom godt i gang www.pengeuge.dk Kom godt i gang www.pengeuge.dk Denne vejledning gennemgår: 1. Log på med sikkerhedskode (kun til oprettelse af kontaktpersoner) 2. Opret og login kontaktperson 3. Rediger profil og skift password 4. Vælg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg 1 Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg Kandidattilvalg skal du kun søge, hvis du læser dit centrale fag ved et andet dansk universitet end Aarhus Universitet, samtidig med

Læs mere

Vejledning i.

Vejledning i. Vejledning i Denne vejledning hjælper dig trin for trin i gang med Søger du svar på et enkelt spørgsmål, kan du også klikke direkte på følgende overskrifter: 1. OPRET DIN FORBRUGERWEB-KONTO... 2 1.1 Sådan

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner

TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner Hvad er VELUX Tilbudsberegner Anmod om adgang Opret password Opret din brugerprofil 2 veje til et kundetilbud Dine tilbud 1 VELUX TILBUDSBEREGNER HVAD ER VELUX

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Fra registrering til indberetning oversigt 3. Firmaets nummer 4. Min side 4.1. Sådan logger

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN...

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 2017 BI Fodbold Guide til brug af Conventus. Billund Idrætsforenings medlemssystem for trænere og holdledere. Indhold FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 4 Vis info... 5 Log... 5

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Guide til digital ansøgning

Guide til digital ansøgning Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse til eller

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Vejledning til installationsblanketten

Vejledning til installationsblanketten Vejledning til installationsblanketten Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 5 Første gang du logger på... 5 Når du logger på fremover... 7 2. Nyt autorisationsnummer...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS er det muligt at registrere en aftale om, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale inkl. undervisningsplanen ved

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET EN BUTIK 4 STARTSIDE 5 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER PRODUKTER OG KATEGORIER 6 OPRET

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere 15. november 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Rollen som Bedømmer og Vejleder... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige

Læs mere

Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking

Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking Vejledning: Jeg vil gerne lave en enkeltstående booking 1) Oversigt over indhold af denne vejledning 2) Gå ind på Fritidsportalen i Silkeborg Kommune 3) Klik på en genvej 4) Søg dig frem til en facilitet

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Oplæring til tidsbestilling

Oplæring til tidsbestilling Oplæring til tidsbestilling Man har forskellige muligheder for at bestille en tid til sin golfrunde på denne side vil jeg forsøge at beskrive disse muligheder. Dette skal bruges som en vejledning I kan

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk.

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Opret dit CV Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på 'MIN JOBSØGNING' i den sorte menu øverst på siden. Du kan se 'Jobnets værktøjer', og du kan få mere at

Læs mere

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra.

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. Få et kodeord og log ind Adgang til Intra kræver et kodeord. For at få det, skal du være oprettet i Intra, og have oplyst

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB administrationsmodul 1. Velkommen... 3 2. Support... 3 3. Om administration.oib.dk... 3 4. Log ind... 4 4.1. Hjælp til log ind...

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning

Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Hvis du ikke allerede

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning

Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i det faneblad,

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Læs grundigt denne vejledning igennem. BadmintonPeople.dk er skabt igennem et samarbejde imellem DGI og DBF. Meningen er at lette klubbernes ledere, administratorer

Læs mere

Vejledning til systemet Øremærkebestilling på Landmand.dk.

Vejledning til systemet Øremærkebestilling på Landmand.dk. Vejledning til systemet Øremærkebestilling på Landmand.dk. Bestilling af Øremærker er målrettet dig som landmand, og giver dig mulighed for selv at bestille Øremærker til Svin, Kvæg, Får og Geder. Kontakt:

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Faglig indsigt menneskeligt fokus. Guide til. e-bevillingssystemet

Faglig indsigt menneskeligt fokus. Guide til. e-bevillingssystemet Faglig indsigt menneskeligt fokus Guide til e-bevillingssystemet >> 3 brugerprofil niveauer I OneMeds e-bevillingssystem kan kommunens brugere have 3 forskellige brugerprofiler. Brugere af systemet tildeles

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer 1 Manual til Rsiden.dk for koordinatorer Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere og koordinatorer på

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

MAG5.dk En brugervejledning

MAG5.dk En brugervejledning MAG5.dk En brugervejledning Indledning Når du ser B&U s løsning til administration af IT-brugere første gang, så ser det sådan her ud: Løsningen er lavet specielt til Børn og Unge og vedligeholdes af BU-IT.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Rollecenter... 3 Oprettelse af sag... 5 Sagsguiden... 5 Trin 1 - sagsoplysninger... 6 Trin 2 Vælg klient(er)... 6 Trin 3 Vælg parter...

Læs mere

Du opretter dig på nedenstående side: http://admin.vucfyn.dk/

Du opretter dig på nedenstående side: http://admin.vucfyn.dk/ Sms-systemet Sms-systemet styres fra HF & VUC FYNs administrationsplatform, der ligger på en hjemmeside. Du skal først oprettes i systemet, hvis det ikke allerede er sket. Hvis du allerede er bruger af

Læs mere

Sider, indlæg og projekter

Sider, indlæg og projekter Sider, indlæg og projekter I Divi-temaet er der tre forskellige måder at lægge artikler op på sitet; Sider, indlæg og projekter. På Villybruun.dk bruges Sider til alle artikler. Man kan oprette eller redigere

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

Kom godt i gang

Kom godt i gang Kom godt i gang www.pengeuge.dk Denne vejledning gennemgår: 1. Log på med sikkerhedskode (kun til oprettelse af kontaktpersoner) 2. Definition af kontaktpersoner og gæsteundervisere 3. Opret og login kontaktperson

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING UH R MUS - LEDER UHR-VEJLEDNING Denne it-vejledning indeholder både en kvikguide og en udvidet it-vejledning til U s MUS-koncept i UHR til ledere, der skal afholde MUS. RHUS UNIVERSITET 1 KVIKGUIDE TIL

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere