Brugervejledning til DONG Energy s elektroniske installationsblanket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til DONG Energy s elektroniske installationsblanket"

Transkript

1 Brugervejledning til DONG Energy s elektroniske installationsblanket

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Velkommen til vejledning i ISB Procesoverblik Grundlæggende navigation rbejdsgange (Ny installation) Opret Ny installation Opret Ny installation VE anlæg Opret Ny installation først byggestrøm Opret Ny installation først byggestrøm VE anlæg Opret Byggestrøm med måler Opret Julebelysning og mindre arrangementer rbejdsgange (Ændring af eksisterende installation) Bytning af måler Bytning af måler VE anlæg Ledningsændring evt. med målerbytning Flytning af tavle og/eller måler Belastningsændring rbejdsgange (fmelding af eksisterende installation) fmelding af eksisterende installation rbejdsgange (Brug hovedmenuen) Tips og tricks Side 2/36

3 1. Introduktion 1.1 Velkommen til vejledning i ISB Velkommen til vejledning i Den elektroniske installations blanket (ISB). ISB systemet er designet med henblik på at give dig en bedre brugeroplevelse. Og udviklet til at vi kan opnå høj datakvalitet så vi kan skabe et professionelt fundament for bedre dialog med brugere og kunder. ISB kan hjælpe dig med at gøre arbejdet: Den elektroniske installations blanket (ISB) er dit værktøj til tilmelding og færdigmelding af dit arbejde på el-installationer. I ISB oprettes der en sag for hver enkelt installation eller stikledning. På den måde bliver processen for behandlingen af din tilmelding let og overskuelig og til positiv fordel for dig og dine kunder. Du kan anvende ISB i dit arbejde indenfor følgende 3 områder: Ved Nye installationer Ved ændring af bestående installationer Ved afmelding af eksisterende installation Bemærk! Du skal altid tilmelde installationsarbejde og tilslutninger i ISB inden arbejdet påbegyndes. Tilmelder du en installation på mere end 63 skal der indsendes ekstra dokumentation og det kan du læse mere om i DONG Energys vejledning for elinstallatører her: <LINK> Formålet med denne vejledning Formålet med denne vejledning er at gennemgå systemet grundlæggende funktionalitet, så du lettere kan anvende det. Vejledningen er målrettet nye eller uerfarne brugere af ISB systemet og den hjælper dig med at skabe dig et overblik over og giver dig gode tips i anvendelsen af systemet. Du får også et overblik over det overordnede sagsflow der ligger til grund for ISB systemets sagsbehandling. Rigtig god fornøjelse! Side 3/36

4 1.2 Procesoverblik Sagsgang i et installationsforløb. Kunder med behov for ny eller ændret installation har behov for den rigtige leverance hver gang. Dette opnås gennem en systematisk registreringsproces og en effektiv sagsbehandling. I det følgende skal du stifte bekendtskab med ISB s overordnede sagsflow. ISB s sagsbehandlingsflow er opdelt i 5 kontroltrin. nsvaret for disse trin ligger enten hos dig eller hos DONG Energy. Det vil fremgå i det følgende: Sag Beskrivelse nsvar Det kan du gøre Udkast Tilmeld Læst nvist Færdigmeldt fsluttet Du opretter en installationssag som udkast og kan arbejde med sagen i kladde-form så længe du har brug for. Først når du klikker på knappen tilmeld i øverste højre hjørne vil sagen bliver registreret hos DONG Energy. Når sagen ligger som tilmeldt er den registreret hos DONG Energy og afventer behandling. Som noget nyt kan du redigere i sagen indtil en sagsbehandler hos DONG Energy har taget sagen som dermed skifter status til læst. Denne fase angiver at en DONG Energy person har taget sagen og dermed er påbegyndt sagsbehandlingen. Når vilkårene for tilslutningen eller ændringen til en installation er fastsat, sender DONG Energy den elektroniske installationsblanket til elinstallatøren. nvisningen er samtidig en godkendelse af sagen. Når det tilmeldte arbejde er udført, er det dit ansvar at gå ind i ISB systemet og her skal du færdigmelde sagen over for DONG Energy. Bemærk! Du kan i de fleste tilfælde selv vælge tid for udførelse af det arbejde, som DONG Energy skal udføre, f.eks. at opsætte en måler, eller vælge at blive kontaktet af DONG Energy for aftale. DONG Energy angiver accept af tidsbestillingen til sagen ved at sætte status til afsluttet Installatør Installatør DONG Energy* DONG Energy* Installatør** DONG Energy* Redigere Kopiere Slette Redigere Kopiere Slette Kopiere Kopiere Kopiere Kopiere * Du modtager en eller SMS fra DONG Energy - så snart din tilmelding er læst, under sagsbehandling eller afsluttet Side 4/36

5 ** Hvis du færdigmelder din sag i god tid før dit arbejde er endeligt udført, vil du kunne booke en tid, hos DONG Energy, så du f.eks. får opsat måleren uden ventetid eller forsinkelse. 1.3 Grundlæggende navigation ISB er let og lige til. Brugerfladen er inspireret af Outlook og tilrettelagt så du har mindst mulig klik til mest mulig information. I det følgende vil du blive præsenteret for de 3 hovedområder i systemet a. Hovedmenuen a. Hoved menuen giver dig adgang til at oprette, søge efter - og aktivere de vigtigste funktioner i ISB. b. Du anvender som udgangspunkt menuen til at i. Få et overblik over din Sagsliste ii. Vise installationsdata iii. Søge efter sager iv. Oprette Ny sag v. Og ændre på din egen system profil c. Installatører kan udover disse standard funktioner også oprette og ændre i i. Brugere ii. Og flytte sager b. Oversigtsmenuen. Dette felt er designet så du får adgang til at redigere i det punkt som du har valgt i hovedmenuen c. Indholdsfeltet. Det er dit arbejdsfelt. Det er blandt andet her du indtaster eller ændrer i installationsdata. Faneblade. Udover de tre grundlæggende navigationselementer har du også adgang til nogle forudbestemte faneblade. Disse faner giver dig oplysninger om: o Priser! Her finder du oversigt over gældende priser - så du kan formidle de omkostninger der ligger i forbindelse med dit installationsarbejde. o Vejledninger! Her finder du en oversigt over vejledninger i tilladte arbejdsgange i forbindelse med dit arbejde. o Kontakt! Kontaktdata giver dig adgang til DONG Energys kundeservice, hvor de er uddannede til at tage imod dine opkald og lede dig i den rigtige retning såfremt du har brug for at få løst et problem med systemet. Side 5/36

6 2. rbejdsgange (Ny installation) Processen Ny installation er ISB systemets grundlæggende proces. Det er denne proces der guider dig igennem alle de ønskede oplysninger om en kundes nye installation. Processen Ny installation gennemgås i det følgende fra start til slut. lle øvrige installationsgennemgange i denne vejledning er baseret på processen Ny installation. Derfor anbefaler vi at du gennemgår hele forløbet. 2.1 Opret Ny installation Ny installation anvendes typisk i forbindelse etablering af nye installationer og er den mest anvendte proces i ISB systemet. For at oprette en Ny installation skal du vælge Ny installation i hovedmenuen. I det følgende får du en detaljeret gennemgang (Ny installation Trin 1 dresser) Brødtekst der beskriver denne del-proces Trin 1 Handling Klik på menupunktet Ny sag. B Læs herefter introfeltet, der igennem hele systemet giver dig information om den proces du er i gang med. Klik så på knappen Ny sag. C Nu ser du formularfeltet under hele menupunktet dresser. Bemærk! For at lette din udfyldning af sagen er alle obligatoriske felter markeret med rødt. Udfyld nu adressefelterne. Bemærk! Der anvendes automatiske tekstforslag, når du indtaster adresser. Ligeledes validerer systemet om pågældende adresse er korrekt, når du har forladt feltet. Ved korrekt adresse vises et flueben. Side 6/36

7 D Udfyld nu Elkunde -felterne. E Note! Elkunde angiver, hvem der skal have faktura for el forbrug fremover. Du kan med et enkelt flueben vælge at anvende samme adresse som i installationsadresse. Er der tale om en erhvervsaftale er det ydermere påkrævet at indtaste kundens CVR-nummer. Udfyld nu felter i Tilbudskunde. Note! Tilbudskunde er den kunde der skal betale tilslutningsbidrag for selve installationen. Du kan med et enkelt flueben vælge at anvende samme kontakt som i El kunde. Er der tale om en erhvervsaftale er det som tidligere nævnt påkrævet at indtaste kundens CVR-nummer (Ny installation Trin 2 Tilslutningspunkt Stikledning) Tilslutningspunkt angiver hvor tilslutningspunktet er og hvilken ledningstype der skal anvendes. Der findes som udgangspunkt 2 muligheder stikledning og hovedledning. I det følgende skal du se hvordan. Tilslutningspunkt Stikledning Trin 1 Handling Vælg i dropdownmenuen for ledningstype punktet Stikledning B Vælg i menupunktet tilslutningspunkt dropdownmenuen for tilslutningspunkttype og vælg skab som tilslutningstype Side 7/36

8 C Du skal nu vælge tilslutningspunkt på kortet i højre side. Mulige tilslutningspunkter vil være markeret med en grøn ring. Du skal markere den korrekte ift. din installation. D ngiv i dropdownmenuen for Fællesstik om der er tale om et fællesstik. E Du skal nu angive om der er ledig plads til din Nye installation i skabet. F Til slut angives hvem der gør hvad? i forhold til tilslutning (Ny installation Trin 3 Installationsdata Stikledning) Installationsdata angiver alle praktiske data omkring selve din installation. Det er her du angiver Lednings- og sikringsdata, måler og målertilstand og hvilken installationtskategori anlægget/ boligen hører under. I det følgende skal du se hvordan. Installationsdata Stikledning Trin 1 Handling Du skal starte med at angive sikringsstørrelse () Side 8/36

9 B Herefter vælges ledningsdimension C Du skal nu angive målertype og hvilke adgangsforhold der er til måleren. D Herefter vælges i dropdownlisten den beskrivelse af målerens placering som passer bedst. Du skal også markere placering der passer bedst mulig ved at klikke det rette sted på kortet. Bemærk! Du skal klikke øverst på feltet Klik her for at aktivere kortet og dermed gøre det muligt at markere det rette sted. Klik herefter i kortet for at placere måleren E Efterfølgende vælges måleropsætningsmåde. Er der tale om en normal installation? Ellers angiv i feltet andet hvorledes. F ngiv nu målertilslutningsmåde Side 9/36

10 G Og om der er tale om et impulsrelæ H Du er nu klar til at gå til undermenupunktet installationskategori. Her angiver du som det første hvilken kategori der er tale om. I Du skal herefter udspecificere installationsstatus. Er den ny? midlertidig? Reduceret? Udvidet? Eller uændret? J Nu skal du angive forventede idriftsættelsesdato. Det kan du gøre ved enten at skrive den korrekte dato eller vælge den ved at klikke på kalender ikonet og vælge ønskede dag. K I undermenupunktet nvendelse skal du udspecificere om der anvendes El som varmekilde. L Efterfølgende skal du tilføje øvrige anvendelseskategorier (Ny installation Trin 2 Tilslutningspunkt Hovedledning) Tilslutningspunkt angiver hvilken ledningstype der skal anvendes. Der findes som udgangspunkt 2 muligheder stikledning og hovedledning. I det følgende skal du se hvordan. Side 10/36

11 Tilslutningspunkt Hovedledning Trin 1 Handling Vælg i dropdownmenuen for ledningstype punktet Hovedledning B Vælg i menupunktet Tilslutningspunkt dropdownmenuen for tilslutningspunkttype. C Du skal nu skrive påkrævet information om tilslutningspunktsnummer. D ngiv i dropdownmenuen for Fællesstik om der er tale om et fællesstik (Ny installation Trin 3 Installationsdata Hovedledning) Installationsdata angiver alle praktiske data omkring selve din installation. Det er her du angiver Lednings- og sikringsdata, måler og målertilstand og hvilken installationtskategori anlægget/ boligen hører under. I det følgende skal du se hvordan. Installationsdata Hovedledning Trin 1 Handling Du skal starte med at angive sikringsstørrelse () B Herefter vælges ledningsdimension Side 11/36

12 C Du skal nu angive målertype og hvilke adgangsforhold der er til måleren. D Herefter vælges i dropdownlisten den beskrivelse af målerens placering som passer bedst. Du skal også markere placering der passer bedst mulig ved at klikke det rette sted på kortet. Bemærk! Du skal klikke øverst på feltet Klik her for at aktivere kortet og dermed gøre det muligt at markere det rette sted. Klik herefter i kortet for at placere måleren E Efterfølgende vælges måleropsætningsmåde. Er der tale om en normal installation? Ellers angiv i feltet andet hvorledes. F ngiv nu målertilslutningsmåde G Og om der er tale om et impulsrelæ Side 12/36

13 H Du er nu klar til at gå til undermenupunktet installationskategori. Her angiver du som det første hvilken kategori der er tale om. I Du skal herefter udspecificere installationsstatus. Er den ny? midlertidig? Reduceret? Udvidet? Eller uændret? J Nu skal du angive forventede idriftsættelsesdato. Det kan du gøre ved enten at skrive den korrekte dato eller vælge den ved at klikke på kalender ikonet og vælge ønskede dag. K I undermenupunktet nvendelse skal du udspecificere om der anvendes El som varmekilde. L Efterfølgende skal du tilføje øvrige anvendelseskategorier (Ny installation Trin 4 Kontakt) Menupunktet Kontakt udfyldes med dine kontaktdata. Kommentarfeltet kan du med fordel anvende, hvis du har yderligere kommentarer til DONG Energy i forbindelse med selve installationsprocessen (Ny installation Trin 5 Resumé) Menupunktet Resumé genererer en PDF med overblik over din sag. Du kan printe resuméet og på den måde sikre dig dokumentation over for kunder og til senere brug. Du bør sikre dig at alle data på din Nye installation er korrekte. Side 13/36

14 Bemærk! Nederst i menupunktet Resumé finde du det vi kalder sagshistorik. Det vil sige status på sagen, hvor og hvem der har behandlet dine data (Ny installation Trin 6 Dokumenter) Menupunktet Dokumenter giver dig mulighed for at uploade dokumenter med yderligere information som har tilknytning til sagen (Ny installation Tilmeld sag) Det sidste du skal gøre er at Tilmelde sagen. Dette gøres ved at klikke på knappen tilmeld i øverste højre hjørne af skærmen. Når du klikker på knappen Tilmeld verificerer systemet om alle oplysninger er indgivet korrekt. 2.2 Opret Ny installation VE anlæg Ny installation VE anlæg anvendes typisk i forbindelse etablering af nye installationer med VE anlæg. VE er en forkortelse for vedvarende energi og den anvendes typisk i forbindelse med nybyggeri hvor man samtidig installerer et VE anlæg. Nu skal du se et eksempel på hvor i sagsforløbet 'Ny installation - VE anlæg' afviger fra Ny installation. Langt de fleste processer er ens med sagtypen Ny installation, men sagen afviger på enkelte områder som du nu skal se hvordan (Ny installation VE anlæg Trin 1 dresser) Trin 1 Handling Klik på menupunktet Ny sag. B Læs herefter introfeltet, der igennem hele systemet giver dig information om den proces du er i gang med. Klik så på knappen Ny sag. C Ny ser du formularfeltet under hele menupunktet dresser. Bemærk! For at lette din udfyldning af sagen er alle obligatoriske felter markeret med rødt. Udfyld nu adresse felterne. D Bemærk! Der anvendes automatiske tekstforslag når du indtaster eksempelvis adresser. Ligeledes validerer systemet om pågældende adresse er korrekt, når du har forladt feltet. Ved korrekt adresse vises et flueben. Udfyld nu Elkunde -felterne. Side 14/36

15 E Note! Elkunde angiver, hvem der skal have faktura for el forbrug fremover. Du kan med et enkelt flueben vælge at anvende samme adresse som i installationsadresse. Er der tale om en erhvervsaftale er det ydermere påkrævet at indtaste kundens CVR-nummer. Udfyld nu felter i Tilbudskunde. Note! Tilbudskunde er den kunde der skal betale for selve installationen. Du kan med et enkelt flueben vælge at anvende samme kontakt som i El kunde. Er der tale om en erhvervsaftale er det som tidligere nævnt påkrævet at indtaste kundens CVR-nummer. 2.3 Opret Ny installation først byggestrøm Ny installation først byggestrøm er en ny installation hvor DONG Energy monterer en måler i byggestander og installatøren selv flytter måleren til en permanentplads, og plomberer, når byggeriet er afsluttet. Denne funktion må kun anvendes ved tilmelding af parcel- og fritidshus. Den eneste forskel på Ny installation først byggestrøm er at måleren fysisk stilles op ude i terrænet. lle installationens ISB processer er ens med forløbet Ny installation. 2.4 Opret Ny installation først byggestrøm VE anlæg Ny installation først byggestrøm VE anlæg er en ny installation hvor DONG Energy monterer en måler i byggestander og installatøren selv flytter måleren til en permanentplads, og plomberer, når byggeriet er afsluttet. Denne funktion må kun anvendes ved tilmelding af parcel- og fritidshus. Den eneste forskel på Ny installation først byggestrøm VE anlæg er at måleren fysisk stilles op ude i terrænet. lle installationens ISB processer er ens med forløbet Ny installation, dog skal der i menuen dokumenter vedhæftes påkrævede dokumenter fra energinet.dk Side 15/36

16 2.5 Opret Byggestrøm med måler Byggestrøm med måler er en ny installation. Byggestrøm henviser til installationer med ren byggestrøm - altså midlertidige installationer med forbrug som skal afregnes med måler - eksempelvis Byggepladser, tivoli, cirkus eller lignende. lle installationens ISB processer er ens med forløbet Ny installation. 2.6 Opret Julebelysning og mindre arrangementer Ny installation - Julebelysning og mindre arrangementer. Når du bruger denne sagstype anvendes der IKKE måler. Ny installation - 'Julebelysning og mindre arrangementer henviser til installationer som anvendes til fx julebelysning eller små faste belastninger på max 100 Watt og som har et fast forbrug, i en kendt, begrænset periode. Der afregnes uden måler i forhold til den tilsluttede effekt gange de benyttede timer og dette aftales i hvert enkelt tilfælde med kunden. De fleste af installationens ISB processer er ens med forløbet Ny installation. Men, under menupunktet installationsdata skal du angive effekt og forbrug i stedet for målertype. 3. rbejdsgange (Ændring af eksisterende installation) Det er muligt at foretage ændringer på eksisterende installationer. I dette kapitel skal du se hvordan. 3.1 Bytning af måler Bytning af måler anvendes eksempelvis ved tilmelding af ændring af antal faser eller skift fra ledning til stikben. Det kan eksempelvis være når en kunde får opsat en ny eltavle og du i den forbindelse ændrer antal faser og skifter fra ledning til stikben (Bytning af måler Trin 1) Bytning af måler vælges Trin 1 Handling I første trin af sagen har du mulighed for at søge på sagen. Enten ved adresse, ved aftagernummer eller på målernummer. B Der fremkommer du en liste over den pågældende installation(eller installationer) som er tilknyttet den søgte adresse. Side 16/36

17 C Vælg den ønskede installation på listen. Nu fremkommer alle installationsdata i læse-mode nedenfor. D Du kan oprette en sag og påbegynde registrering af ændringerne ved at klikke på Ny sag. Herefter fremkommer samme menustruktur som du kender fra Ny sag (Bytning af måler Trin 2 Installationsdata) Installationsdata angiver alle praktiske data omkring selve installationen, Som DONG Energy /S har registreret. Det er her du angiver måler og målertilslutning og hvilken installationtskategori anlægget/ boligen hører under. I det følgende skal du se hvordan. Installationsdata Trin 1 Handling Ved Bytning af måler behøver du blot at springe til menupunktet Installationsdata hvis der ikke er ændringer til Elkunden. Side 17/36

18 Her kan du ændre målertype, om adgangsforhold er ændret? Måler placering og om tilslutningsmåden er ændret. DU skal også specificere om der er tale om et impulsrelæ. B Installationskategorien kontrolleres og udfyldes hvis den mangler. Herefter skal du sætte installationsdata til Ændret. C Nu skal du angive forventede idriftsættelsesdato. Det kan du gøre ved enten at skrive den korrekte dato eller vælge den ved at klikke på kalender ikonet og vælge ønskede dag. D I undermenupunktet nvendelse skal du udspecificere om der anvendes El som varmekilde. Side 18/36

19 E Efterfølgende skal du tilføje øvrige anvendelseskategorier (Bytning af måler Trin 3 Kontakt) Menupunktet Kontakt udfyldes med dine kontaktdata. Kommentarfeltet kan du med fordel anvende, hvis du har yderligere kommentarer til DONG Energy i forbindelse med selve installationsprocessen (Bytning af måler Trin 4 Resumé) Menupunktet Resumé genererer en PDF med overblik over din sag. Du kan printe resuméet og på den måde sikre dig dokumentation over for kunder og til senere brug. Du bør sikre dig at alle data på din Nye installation er korrekte. Bemærk! Nederst i menupunktet Resumé finde du det vi kalder sagshistorik. Det vil sige status på sagen, hvor og hvem der har behandlet dine data (Bytning af måler Trin 5 Dokumenter) Menupunktet Dokumenter giver dig mulighed for at uploade dokumenter med yderligere information som har tilknytning til sagen (Bytning af måler Tilmeld sag) Det sidste du skal gøre er at Tilmelde sagen. Dette gøres ved at klikke på knappen tilmeld i øverste højre hjørne af skærmen. Når du klikker på knappen Tilmeld verificerer systemet om alle oplysninger er indgivet korrekt. 3.2 Bytning af måler VE anlæg Bytning af måler VE anlæg anvendes i forbindelse med installation af VE anlæg på eksisterende installationer. VE er en forkortelse for vedvarende energi og anvendes typisk i forbindelse med nybyggeri eller renovering hvor kunden installerer et VE anlæg. Bytning af måler VE anlæg anvendes eksempelvis når du for en kunde installerer et elproducerende anlæg som eksempelvis solceller, vindmøller eller lignende type VE anlæg. DONG Energy /S skal i den forbindelse bytte måleren på den eksisterende installation. Side 19/36

20 Nu skal du se et eksempel på hvor i sagsforløbet Bytning af måler VE anlæg' afviger fra Bytning af måler. Langt de fleste processer er ens, men sagen afviger på enkelte områder (Bytning af måler VE anlæg Trin 1) Bytning af måler VE anlæg vælges Trin 1 Handling I første trin af sagen har du mulighed for at søge på sagen. Enten ved adresse, ved aftager nummer eller på målernummer. B Der fremkommer du en liste over den pågældende installation(eller installationer) som er tilknyttet den søgte adresse. C Vælg den ønskede installation på listen. Nu fremkommer alle installationsdata nedenfor. D Du kan oprette en sag og påbegynde registrering af ændringerne ved at klikke på Ny sag. Herefter fremkommer samme menustruktur som du kender fra Ny sag. Side 20/36

21 3.2.2 (Bytning af måler VE anlæg Trin 2 Installationsdata) Installationsdata angiver alle praktiske data omkring selve installationen, Som DONG Energy /S har registreret. Det er her du angiver, måler og målertilslutning og hvilken installationtskategori anlægget/ boligen hører under. Ved Bytning af måler VE anlæg skal du udspecificere installationsategorien. Bytning af måler VE anlæg vælges Trin 1 Handling Ved Bytning af måler ve anlæg behøver du blot at springe til menupunktet Installationsdata hvis der ikke er ændringer til Elkunden. Her kan du ændre målertype, om adgangsforhold er ændret? Måler placering og om tilslutningsmåden er ændret. Du skal også specificere om der er tale om et impulsrelæ. Side 21/36

22 B Installationskategorien udfyldes med relevant art. Herefter skal du sætte installationsdata til Ændret. C Nu skal du angive forventede idriftsættelsesdato. Det kan du gøre ved enten at skrive den korrekte dato eller vælge den ved at klikke på kalender ikonet og vælge ønskede dag. D I undermenupunktet nvendelse skal du udspecificere om der anvendes El som varmekilde. E Efterfølgende skal du udspecificere øvrige anvendelseskategorier. Side 22/36

23 3.2.3 (Bytning af måler VE anlæg Trin 3 Kontakt) Menupunktet Kontakt udfyldes med dine kontaktdata. Kommentarfeltet kan du med fordel anvende, hvis du har yderligere kommentarer til DONG Energy i forbindelse med selve installationsprocessen (Bytning af måler VE anlæg Trin 4 Resumé) Menupunktet Resumé genererer en PDF med overblik over din sag. Du kan printe resuméet og på den måde sikre dig dokumentation over for kunder og til senere brug. Du bør sikre dig at alle data på din Nye installation er korrekte. Bemærk! Nederst i menupunktet Resumé finde du det vi kalder sagshistorik. Det vil sige status på sagen, hvor og hvem der har behandlet dine data (Bytning af måler VE anlæg Trin 5 Dokumenter) Menupunktet Dokumenter er obligatorisk når du arbejder med VE anlæg. Dokumenter fra energistyrelsen skal udfyldes. Det er en fordel hvis du inden du går igang med sagsoprettelsen henter dokumentet stamdataskema på energinet.dk. Efterfølgende har du mulighed for at uploade dokumenter samt yderligere information som har tilknytning til sagen (Bytning af måler VE anlæg Tilmeld sag) Det sidste du skal gøre er at Tilmelde sagen. Dette gøres ved at klikke på knappen tilmeld i øverste højre hjørne af skærmen. Når du klikker på knappen Tilmeld verificerer systemet om alle oplysninger er indgivet korrekt. 3.3 Ledningsændring evt. med målerbytning Ledningsændring evt. med målerbytning anvendes i forbindelse med at du også foretager ledningsændring når en måler byttes Ledningsændring evt. med målerbytning kan eksempelvis anvendes når en kunde ønsker at opgradere strømtilføring til hans hus. I den forbindelse vil du ændre dimension på stikkabel og samtidig bytte måler (Ledningsændring evt. med målerbytning Trin 1) Ledningsændring evt. med målerbytning vælges Trin 1 Handling I første trin af sagen har du mulighed for at søge på sagen. Enten ved adresse, ved aftagernummer eller på målernummer. Side 23/36

24 B Der fremkommer nu en liste over den pågældende installation(eller installationer) som er tilknyttet den søgte adresse. C Vælg den ønskede installation på listen. Nu fremkommer alle installationsdata nedenfor. D Du kan oprette en sag og påbegynde registrering af ændringerne ved at klikke på Ny sag. Herefter fremkommer samme menustruktur som du kender fra Ny sag (Ledningsændring evt. med målerbytning Trin 2 Installationsdata) Installationsdata angiver alle praktiske data omkring selve installationen, Som DONG Energy /S har registreret. Det er her du angiver Lednings- og sikringsdata, måler og målertilslutning og hvilken installationtskategori anlægget/ boligen hører under. Ved Ledningsændring evt. med målerbytning kan du selvfølgelig udspecificere installationskategorien. Ledningsændring evt. med målerbytning vælges Trin 1 Handling Ved Ledningsændring evt. med målerbytning behøver du blot at springe til menupunktet Tilslutningspunkt, hvis du ikke har ændringer til El- eller Side 24/36

25 Tilbudskunden. Her kan du ændre ledningstype og tilslutningspunkt. Herefter kan du fortsætte til Installationsdata hvor du kan ændre målertype, om adgangsforhold er ændret? Måler placering og om tilslutningsmåden er ændret. Du kan også specificere om der er tale om et impulsrelæ. Bemærk! Det er muligt at sætte flueben i ' jeg ønsker IKKE at foretage ændringer til tilslutningsmuligheder (dette valg gælder også i lednings og sikringsdata + måler og målertilslutning) (Ledningsændring evt. med målerbytning Trin 3 Kontakt) Menupunktet Kontakt udfyldes med dine kontaktdata. Kommentarfeltet kan du med fordel anvende, hvis du har yderligere kommentarer til DONG Energy i forbindelse med selve installationsprocessen (Ledningsændring evt. med målerbytning Trin 4 Resumé) Menupunktet Resumé genererer en PDF med overblik over din sag. Du kan printe resuméet og på den måde sikre dig dokumentation over for kunder og til senere brug. Du bør sikre dig at alle data på din Nye installation er korrekte. Side 25/36

26 Bemærk! Nederst i menupunktet Resumé finde du det vi kalder sagshistorik. Det vil sige status på sagen, hvor og hvem der har behandlet dine data (Ledningsændring evt. med målerbytning Trin 5 Dokumenter) Menupunktet Dokumenter giver dig mulighed for at uploade dokumenter med yderligere information som har tilknytning til sagen (Ledningsændring evt. med målerbytning Tilmeld sag) Når du har udfyldt en sag korrekt, verificerer systemet om alle oplysninger er indgivet og det sidste du skal gøre er at Tilmelde sagen. Dette gøres ved at klikke på knappen tilmeld i øverste højre hjørne af skærmen. 3.4 Flytning af tavle og/eller måler Flytning af tavle og/eller måler anvendes i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter hvor det ønskes at flytte placering af eksisterende tavle/måler. Flytning af tavle og/eller måler kan eksempelvis anvendes når en kunde er i gang med renovering af sit hus og i den forbindelse ønsker at flytte sin måler. I det følgende skal du se hvordan. Bemærk at Flytning af tavle og/eller måler er præcis magen til processen for ledningsændring. Kun sagstypen afviger (Flytning af tavle og/eller måler Trin 1) Flytning af tavle og/eller måler vælges Trin 1 Handling I første trin af sagen har du mulighed for at søge på sagen. Enten ved adresse, ved aftager nummer eller på målernummer. B Der fremkommer nu en liste over den pågældende installation(eller installationer) som er tilknyttet den søgte adresse. C Vælg den ønskede installation på listen. Nu fremkommer alle installationsdata nedenfor. Side 26/36

27 D Du kan oprette en sag og påbegynde registrering af ændringerne ved at klikke på Ny sag. Herefter fremkommer samme menustruktur som du kender fra Ny sag (Flytning af tavle og/eller måler Trin 2 Installationsdata) Installationsdata angiver alle praktiske data omkring selve installationen, som DONG Energy /S har registreret. Det er her du angiver måler og målertilstand og hvilken installationskategori anlægget/ boligen hører under. Ved Flytning af tavle og/eller måler kan du selvfølgelig udspecificere installationskategorien. Flytning af tavle og/eller måler Trin 1 Handling Ved Flytning af tavle og/eller måler behøver du blot at springe til menupunktet Installationsdata hvis der ikke er ændringer til Elkunden. Side 27/36

28 Her kan du ændre målertype, om adgangsforhold er ændret? Måler placering og om tilslutningsmåden er ændret. Du kan også specificere om der er tale om et impulsrelæ. Bemærk! Det er muligt at sætte flueben i ' jeg ønsker IKKE at foretage ændringer på Målerdata (Flytning af tavle og/eller måler Trin 3 Kontakt) Menupunktet Kontakt udfyldes med dine kontaktdata. Kommentarfeltet kan du med fordel anvende, hvis du har yderligere kommentarer til DONG Energy i forbindelse med selve installationsprocessen (Flytning af tavle og/eller måler Trin 4 Resumé) Menupunktet Resumé genererer en PDF med overblik over din sag. Du kan printe resuméet og på den måde sikre dig dokumentation over for kunder og til senere brug. Du bør sikre dig at alle data på din Nye installation er korrekte. Bemærk! Nederst i menupunktet Resumé finde du det vi kalder sagshistorik. Det vil sige status på sagen, hvor og hvem der har behandlet dine data (Flytning af tavle og/eller måler Trin 5 Dokumenter) Menupunktet Dokumenter giver dig mulighed for at uploade dokumenter med yderligere information som har tilknytning til sagen (Flytning af tavle og/eller måler Tilmeld sag) Det sidste du skal gøre er at Tilmelde sagen. Dette gøres ved at klikke på knappen tilmeld i øverste højre hjørne af skærmen. Når du klikker på knappen Tilmeld verificerer systemet om alle oplysninger er indgivet korrekt. 3.5 Belastningsændring Belastningsændring anvendes i forbindelse med kundesager hvor det ønskes at op- eller nedgradere belastningen på installationen. Side 28/36

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

IP Client Brugervejledning

IP Client Brugervejledning IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: 43 50 80 00 pvs@dkpto.dk DK-2630 Taastrup Fax: 43 50 80 01 www.dkpto.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G B R U G E R V E J L E D N I N G 1 Indholdsfortegnelse Indhold B R U G E R V E J L E D N I N G... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Præsentation af BSS... 6 1.0 Opstart af programmet... 6 2.0 Hurtigstart

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planlægning. Guide til Mobiltjenester

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planlægning. Guide til Mobiltjenester Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planlægning Guide til Mobiltjenester Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planlægning Guide til Mobiltjenester V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT Introduktionsbøgerne,

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Brugermanual til BedreBolig

Brugermanual til BedreBolig Brugermanual til BedreBolig Sådan kommer du i gang med Energy10 Version 1.0 marts 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere