Brugervejledning til DONG Energy s elektroniske installationsblanket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til DONG Energy s elektroniske installationsblanket"

Transkript

1 Brugervejledning til DONG Energy s elektroniske installationsblanket

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Velkommen til vejledning i ISB Procesoverblik Grundlæggende navigation rbejdsgange (Ny installation) Opret Ny installation Opret Ny installation VE anlæg Opret Ny installation først byggestrøm Opret Ny installation først byggestrøm VE anlæg Opret Byggestrøm med måler Opret Julebelysning og mindre arrangementer rbejdsgange (Ændring af eksisterende installation) Bytning af måler Bytning af måler VE anlæg Ledningsændring evt. med målerbytning Flytning af tavle og/eller måler Belastningsændring rbejdsgange (fmelding af eksisterende installation) fmelding af eksisterende installation rbejdsgange (Brug hovedmenuen) Tips og tricks Side 2/36

3 1. Introduktion 1.1 Velkommen til vejledning i ISB Velkommen til vejledning i Den elektroniske installations blanket (ISB). ISB systemet er designet med henblik på at give dig en bedre brugeroplevelse. Og udviklet til at vi kan opnå høj datakvalitet så vi kan skabe et professionelt fundament for bedre dialog med brugere og kunder. ISB kan hjælpe dig med at gøre arbejdet: Den elektroniske installations blanket (ISB) er dit værktøj til tilmelding og færdigmelding af dit arbejde på el-installationer. I ISB oprettes der en sag for hver enkelt installation eller stikledning. På den måde bliver processen for behandlingen af din tilmelding let og overskuelig og til positiv fordel for dig og dine kunder. Du kan anvende ISB i dit arbejde indenfor følgende 3 områder: Ved Nye installationer Ved ændring af bestående installationer Ved afmelding af eksisterende installation Bemærk! Du skal altid tilmelde installationsarbejde og tilslutninger i ISB inden arbejdet påbegyndes. Tilmelder du en installation på mere end 63 skal der indsendes ekstra dokumentation og det kan du læse mere om i DONG Energys vejledning for elinstallatører her: <LINK> Formålet med denne vejledning Formålet med denne vejledning er at gennemgå systemet grundlæggende funktionalitet, så du lettere kan anvende det. Vejledningen er målrettet nye eller uerfarne brugere af ISB systemet og den hjælper dig med at skabe dig et overblik over og giver dig gode tips i anvendelsen af systemet. Du får også et overblik over det overordnede sagsflow der ligger til grund for ISB systemets sagsbehandling. Rigtig god fornøjelse! Side 3/36

4 1.2 Procesoverblik Sagsgang i et installationsforløb. Kunder med behov for ny eller ændret installation har behov for den rigtige leverance hver gang. Dette opnås gennem en systematisk registreringsproces og en effektiv sagsbehandling. I det følgende skal du stifte bekendtskab med ISB s overordnede sagsflow. ISB s sagsbehandlingsflow er opdelt i 5 kontroltrin. nsvaret for disse trin ligger enten hos dig eller hos DONG Energy. Det vil fremgå i det følgende: Sag Beskrivelse nsvar Det kan du gøre Udkast Tilmeld Læst nvist Færdigmeldt fsluttet Du opretter en installationssag som udkast og kan arbejde med sagen i kladde-form så længe du har brug for. Først når du klikker på knappen tilmeld i øverste højre hjørne vil sagen bliver registreret hos DONG Energy. Når sagen ligger som tilmeldt er den registreret hos DONG Energy og afventer behandling. Som noget nyt kan du redigere i sagen indtil en sagsbehandler hos DONG Energy har taget sagen som dermed skifter status til læst. Denne fase angiver at en DONG Energy person har taget sagen og dermed er påbegyndt sagsbehandlingen. Når vilkårene for tilslutningen eller ændringen til en installation er fastsat, sender DONG Energy den elektroniske installationsblanket til elinstallatøren. nvisningen er samtidig en godkendelse af sagen. Når det tilmeldte arbejde er udført, er det dit ansvar at gå ind i ISB systemet og her skal du færdigmelde sagen over for DONG Energy. Bemærk! Du kan i de fleste tilfælde selv vælge tid for udførelse af det arbejde, som DONG Energy skal udføre, f.eks. at opsætte en måler, eller vælge at blive kontaktet af DONG Energy for aftale. DONG Energy angiver accept af tidsbestillingen til sagen ved at sætte status til afsluttet Installatør Installatør DONG Energy* DONG Energy* Installatør** DONG Energy* Redigere Kopiere Slette Redigere Kopiere Slette Kopiere Kopiere Kopiere Kopiere * Du modtager en eller SMS fra DONG Energy - så snart din tilmelding er læst, under sagsbehandling eller afsluttet Side 4/36

5 ** Hvis du færdigmelder din sag i god tid før dit arbejde er endeligt udført, vil du kunne booke en tid, hos DONG Energy, så du f.eks. får opsat måleren uden ventetid eller forsinkelse. 1.3 Grundlæggende navigation ISB er let og lige til. Brugerfladen er inspireret af Outlook og tilrettelagt så du har mindst mulig klik til mest mulig information. I det følgende vil du blive præsenteret for de 3 hovedområder i systemet a. Hovedmenuen a. Hoved menuen giver dig adgang til at oprette, søge efter - og aktivere de vigtigste funktioner i ISB. b. Du anvender som udgangspunkt menuen til at i. Få et overblik over din Sagsliste ii. Vise installationsdata iii. Søge efter sager iv. Oprette Ny sag v. Og ændre på din egen system profil c. Installatører kan udover disse standard funktioner også oprette og ændre i i. Brugere ii. Og flytte sager b. Oversigtsmenuen. Dette felt er designet så du får adgang til at redigere i det punkt som du har valgt i hovedmenuen c. Indholdsfeltet. Det er dit arbejdsfelt. Det er blandt andet her du indtaster eller ændrer i installationsdata. Faneblade. Udover de tre grundlæggende navigationselementer har du også adgang til nogle forudbestemte faneblade. Disse faner giver dig oplysninger om: o Priser! Her finder du oversigt over gældende priser - så du kan formidle de omkostninger der ligger i forbindelse med dit installationsarbejde. o Vejledninger! Her finder du en oversigt over vejledninger i tilladte arbejdsgange i forbindelse med dit arbejde. o Kontakt! Kontaktdata giver dig adgang til DONG Energys kundeservice, hvor de er uddannede til at tage imod dine opkald og lede dig i den rigtige retning såfremt du har brug for at få løst et problem med systemet. Side 5/36

6 2. rbejdsgange (Ny installation) Processen Ny installation er ISB systemets grundlæggende proces. Det er denne proces der guider dig igennem alle de ønskede oplysninger om en kundes nye installation. Processen Ny installation gennemgås i det følgende fra start til slut. lle øvrige installationsgennemgange i denne vejledning er baseret på processen Ny installation. Derfor anbefaler vi at du gennemgår hele forløbet. 2.1 Opret Ny installation Ny installation anvendes typisk i forbindelse etablering af nye installationer og er den mest anvendte proces i ISB systemet. For at oprette en Ny installation skal du vælge Ny installation i hovedmenuen. I det følgende får du en detaljeret gennemgang (Ny installation Trin 1 dresser) Brødtekst der beskriver denne del-proces Trin 1 Handling Klik på menupunktet Ny sag. B Læs herefter introfeltet, der igennem hele systemet giver dig information om den proces du er i gang med. Klik så på knappen Ny sag. C Nu ser du formularfeltet under hele menupunktet dresser. Bemærk! For at lette din udfyldning af sagen er alle obligatoriske felter markeret med rødt. Udfyld nu adressefelterne. Bemærk! Der anvendes automatiske tekstforslag, når du indtaster adresser. Ligeledes validerer systemet om pågældende adresse er korrekt, når du har forladt feltet. Ved korrekt adresse vises et flueben. Side 6/36

7 D Udfyld nu Elkunde -felterne. E Note! Elkunde angiver, hvem der skal have faktura for el forbrug fremover. Du kan med et enkelt flueben vælge at anvende samme adresse som i installationsadresse. Er der tale om en erhvervsaftale er det ydermere påkrævet at indtaste kundens CVR-nummer. Udfyld nu felter i Tilbudskunde. Note! Tilbudskunde er den kunde der skal betale tilslutningsbidrag for selve installationen. Du kan med et enkelt flueben vælge at anvende samme kontakt som i El kunde. Er der tale om en erhvervsaftale er det som tidligere nævnt påkrævet at indtaste kundens CVR-nummer (Ny installation Trin 2 Tilslutningspunkt Stikledning) Tilslutningspunkt angiver hvor tilslutningspunktet er og hvilken ledningstype der skal anvendes. Der findes som udgangspunkt 2 muligheder stikledning og hovedledning. I det følgende skal du se hvordan. Tilslutningspunkt Stikledning Trin 1 Handling Vælg i dropdownmenuen for ledningstype punktet Stikledning B Vælg i menupunktet tilslutningspunkt dropdownmenuen for tilslutningspunkttype og vælg skab som tilslutningstype Side 7/36

8 C Du skal nu vælge tilslutningspunkt på kortet i højre side. Mulige tilslutningspunkter vil være markeret med en grøn ring. Du skal markere den korrekte ift. din installation. D ngiv i dropdownmenuen for Fællesstik om der er tale om et fællesstik. E Du skal nu angive om der er ledig plads til din Nye installation i skabet. F Til slut angives hvem der gør hvad? i forhold til tilslutning (Ny installation Trin 3 Installationsdata Stikledning) Installationsdata angiver alle praktiske data omkring selve din installation. Det er her du angiver Lednings- og sikringsdata, måler og målertilstand og hvilken installationtskategori anlægget/ boligen hører under. I det følgende skal du se hvordan. Installationsdata Stikledning Trin 1 Handling Du skal starte med at angive sikringsstørrelse () Side 8/36

9 B Herefter vælges ledningsdimension C Du skal nu angive målertype og hvilke adgangsforhold der er til måleren. D Herefter vælges i dropdownlisten den beskrivelse af målerens placering som passer bedst. Du skal også markere placering der passer bedst mulig ved at klikke det rette sted på kortet. Bemærk! Du skal klikke øverst på feltet Klik her for at aktivere kortet og dermed gøre det muligt at markere det rette sted. Klik herefter i kortet for at placere måleren E Efterfølgende vælges måleropsætningsmåde. Er der tale om en normal installation? Ellers angiv i feltet andet hvorledes. F ngiv nu målertilslutningsmåde Side 9/36

10 G Og om der er tale om et impulsrelæ H Du er nu klar til at gå til undermenupunktet installationskategori. Her angiver du som det første hvilken kategori der er tale om. I Du skal herefter udspecificere installationsstatus. Er den ny? midlertidig? Reduceret? Udvidet? Eller uændret? J Nu skal du angive forventede idriftsættelsesdato. Det kan du gøre ved enten at skrive den korrekte dato eller vælge den ved at klikke på kalender ikonet og vælge ønskede dag. K I undermenupunktet nvendelse skal du udspecificere om der anvendes El som varmekilde. L Efterfølgende skal du tilføje øvrige anvendelseskategorier (Ny installation Trin 2 Tilslutningspunkt Hovedledning) Tilslutningspunkt angiver hvilken ledningstype der skal anvendes. Der findes som udgangspunkt 2 muligheder stikledning og hovedledning. I det følgende skal du se hvordan. Side 10/36

11 Tilslutningspunkt Hovedledning Trin 1 Handling Vælg i dropdownmenuen for ledningstype punktet Hovedledning B Vælg i menupunktet Tilslutningspunkt dropdownmenuen for tilslutningspunkttype. C Du skal nu skrive påkrævet information om tilslutningspunktsnummer. D ngiv i dropdownmenuen for Fællesstik om der er tale om et fællesstik (Ny installation Trin 3 Installationsdata Hovedledning) Installationsdata angiver alle praktiske data omkring selve din installation. Det er her du angiver Lednings- og sikringsdata, måler og målertilstand og hvilken installationtskategori anlægget/ boligen hører under. I det følgende skal du se hvordan. Installationsdata Hovedledning Trin 1 Handling Du skal starte med at angive sikringsstørrelse () B Herefter vælges ledningsdimension Side 11/36

12 C Du skal nu angive målertype og hvilke adgangsforhold der er til måleren. D Herefter vælges i dropdownlisten den beskrivelse af målerens placering som passer bedst. Du skal også markere placering der passer bedst mulig ved at klikke det rette sted på kortet. Bemærk! Du skal klikke øverst på feltet Klik her for at aktivere kortet og dermed gøre det muligt at markere det rette sted. Klik herefter i kortet for at placere måleren E Efterfølgende vælges måleropsætningsmåde. Er der tale om en normal installation? Ellers angiv i feltet andet hvorledes. F ngiv nu målertilslutningsmåde G Og om der er tale om et impulsrelæ Side 12/36

13 H Du er nu klar til at gå til undermenupunktet installationskategori. Her angiver du som det første hvilken kategori der er tale om. I Du skal herefter udspecificere installationsstatus. Er den ny? midlertidig? Reduceret? Udvidet? Eller uændret? J Nu skal du angive forventede idriftsættelsesdato. Det kan du gøre ved enten at skrive den korrekte dato eller vælge den ved at klikke på kalender ikonet og vælge ønskede dag. K I undermenupunktet nvendelse skal du udspecificere om der anvendes El som varmekilde. L Efterfølgende skal du tilføje øvrige anvendelseskategorier (Ny installation Trin 4 Kontakt) Menupunktet Kontakt udfyldes med dine kontaktdata. Kommentarfeltet kan du med fordel anvende, hvis du har yderligere kommentarer til DONG Energy i forbindelse med selve installationsprocessen (Ny installation Trin 5 Resumé) Menupunktet Resumé genererer en PDF med overblik over din sag. Du kan printe resuméet og på den måde sikre dig dokumentation over for kunder og til senere brug. Du bør sikre dig at alle data på din Nye installation er korrekte. Side 13/36

14 Bemærk! Nederst i menupunktet Resumé finde du det vi kalder sagshistorik. Det vil sige status på sagen, hvor og hvem der har behandlet dine data (Ny installation Trin 6 Dokumenter) Menupunktet Dokumenter giver dig mulighed for at uploade dokumenter med yderligere information som har tilknytning til sagen (Ny installation Tilmeld sag) Det sidste du skal gøre er at Tilmelde sagen. Dette gøres ved at klikke på knappen tilmeld i øverste højre hjørne af skærmen. Når du klikker på knappen Tilmeld verificerer systemet om alle oplysninger er indgivet korrekt. 2.2 Opret Ny installation VE anlæg Ny installation VE anlæg anvendes typisk i forbindelse etablering af nye installationer med VE anlæg. VE er en forkortelse for vedvarende energi og den anvendes typisk i forbindelse med nybyggeri hvor man samtidig installerer et VE anlæg. Nu skal du se et eksempel på hvor i sagsforløbet 'Ny installation - VE anlæg' afviger fra Ny installation. Langt de fleste processer er ens med sagtypen Ny installation, men sagen afviger på enkelte områder som du nu skal se hvordan (Ny installation VE anlæg Trin 1 dresser) Trin 1 Handling Klik på menupunktet Ny sag. B Læs herefter introfeltet, der igennem hele systemet giver dig information om den proces du er i gang med. Klik så på knappen Ny sag. C Ny ser du formularfeltet under hele menupunktet dresser. Bemærk! For at lette din udfyldning af sagen er alle obligatoriske felter markeret med rødt. Udfyld nu adresse felterne. D Bemærk! Der anvendes automatiske tekstforslag når du indtaster eksempelvis adresser. Ligeledes validerer systemet om pågældende adresse er korrekt, når du har forladt feltet. Ved korrekt adresse vises et flueben. Udfyld nu Elkunde -felterne. Side 14/36

15 E Note! Elkunde angiver, hvem der skal have faktura for el forbrug fremover. Du kan med et enkelt flueben vælge at anvende samme adresse som i installationsadresse. Er der tale om en erhvervsaftale er det ydermere påkrævet at indtaste kundens CVR-nummer. Udfyld nu felter i Tilbudskunde. Note! Tilbudskunde er den kunde der skal betale for selve installationen. Du kan med et enkelt flueben vælge at anvende samme kontakt som i El kunde. Er der tale om en erhvervsaftale er det som tidligere nævnt påkrævet at indtaste kundens CVR-nummer. 2.3 Opret Ny installation først byggestrøm Ny installation først byggestrøm er en ny installation hvor DONG Energy monterer en måler i byggestander og installatøren selv flytter måleren til en permanentplads, og plomberer, når byggeriet er afsluttet. Denne funktion må kun anvendes ved tilmelding af parcel- og fritidshus. Den eneste forskel på Ny installation først byggestrøm er at måleren fysisk stilles op ude i terrænet. lle installationens ISB processer er ens med forløbet Ny installation. 2.4 Opret Ny installation først byggestrøm VE anlæg Ny installation først byggestrøm VE anlæg er en ny installation hvor DONG Energy monterer en måler i byggestander og installatøren selv flytter måleren til en permanentplads, og plomberer, når byggeriet er afsluttet. Denne funktion må kun anvendes ved tilmelding af parcel- og fritidshus. Den eneste forskel på Ny installation først byggestrøm VE anlæg er at måleren fysisk stilles op ude i terrænet. lle installationens ISB processer er ens med forløbet Ny installation, dog skal der i menuen dokumenter vedhæftes påkrævede dokumenter fra energinet.dk Side 15/36

16 2.5 Opret Byggestrøm med måler Byggestrøm med måler er en ny installation. Byggestrøm henviser til installationer med ren byggestrøm - altså midlertidige installationer med forbrug som skal afregnes med måler - eksempelvis Byggepladser, tivoli, cirkus eller lignende. lle installationens ISB processer er ens med forløbet Ny installation. 2.6 Opret Julebelysning og mindre arrangementer Ny installation - Julebelysning og mindre arrangementer. Når du bruger denne sagstype anvendes der IKKE måler. Ny installation - 'Julebelysning og mindre arrangementer henviser til installationer som anvendes til fx julebelysning eller små faste belastninger på max 100 Watt og som har et fast forbrug, i en kendt, begrænset periode. Der afregnes uden måler i forhold til den tilsluttede effekt gange de benyttede timer og dette aftales i hvert enkelt tilfælde med kunden. De fleste af installationens ISB processer er ens med forløbet Ny installation. Men, under menupunktet installationsdata skal du angive effekt og forbrug i stedet for målertype. 3. rbejdsgange (Ændring af eksisterende installation) Det er muligt at foretage ændringer på eksisterende installationer. I dette kapitel skal du se hvordan. 3.1 Bytning af måler Bytning af måler anvendes eksempelvis ved tilmelding af ændring af antal faser eller skift fra ledning til stikben. Det kan eksempelvis være når en kunde får opsat en ny eltavle og du i den forbindelse ændrer antal faser og skifter fra ledning til stikben (Bytning af måler Trin 1) Bytning af måler vælges Trin 1 Handling I første trin af sagen har du mulighed for at søge på sagen. Enten ved adresse, ved aftagernummer eller på målernummer. B Der fremkommer du en liste over den pågældende installation(eller installationer) som er tilknyttet den søgte adresse. Side 16/36

17 C Vælg den ønskede installation på listen. Nu fremkommer alle installationsdata i læse-mode nedenfor. D Du kan oprette en sag og påbegynde registrering af ændringerne ved at klikke på Ny sag. Herefter fremkommer samme menustruktur som du kender fra Ny sag (Bytning af måler Trin 2 Installationsdata) Installationsdata angiver alle praktiske data omkring selve installationen, Som DONG Energy /S har registreret. Det er her du angiver måler og målertilslutning og hvilken installationtskategori anlægget/ boligen hører under. I det følgende skal du se hvordan. Installationsdata Trin 1 Handling Ved Bytning af måler behøver du blot at springe til menupunktet Installationsdata hvis der ikke er ændringer til Elkunden. Side 17/36

18 Her kan du ændre målertype, om adgangsforhold er ændret? Måler placering og om tilslutningsmåden er ændret. DU skal også specificere om der er tale om et impulsrelæ. B Installationskategorien kontrolleres og udfyldes hvis den mangler. Herefter skal du sætte installationsdata til Ændret. C Nu skal du angive forventede idriftsættelsesdato. Det kan du gøre ved enten at skrive den korrekte dato eller vælge den ved at klikke på kalender ikonet og vælge ønskede dag. D I undermenupunktet nvendelse skal du udspecificere om der anvendes El som varmekilde. Side 18/36

19 E Efterfølgende skal du tilføje øvrige anvendelseskategorier (Bytning af måler Trin 3 Kontakt) Menupunktet Kontakt udfyldes med dine kontaktdata. Kommentarfeltet kan du med fordel anvende, hvis du har yderligere kommentarer til DONG Energy i forbindelse med selve installationsprocessen (Bytning af måler Trin 4 Resumé) Menupunktet Resumé genererer en PDF med overblik over din sag. Du kan printe resuméet og på den måde sikre dig dokumentation over for kunder og til senere brug. Du bør sikre dig at alle data på din Nye installation er korrekte. Bemærk! Nederst i menupunktet Resumé finde du det vi kalder sagshistorik. Det vil sige status på sagen, hvor og hvem der har behandlet dine data (Bytning af måler Trin 5 Dokumenter) Menupunktet Dokumenter giver dig mulighed for at uploade dokumenter med yderligere information som har tilknytning til sagen (Bytning af måler Tilmeld sag) Det sidste du skal gøre er at Tilmelde sagen. Dette gøres ved at klikke på knappen tilmeld i øverste højre hjørne af skærmen. Når du klikker på knappen Tilmeld verificerer systemet om alle oplysninger er indgivet korrekt. 3.2 Bytning af måler VE anlæg Bytning af måler VE anlæg anvendes i forbindelse med installation af VE anlæg på eksisterende installationer. VE er en forkortelse for vedvarende energi og anvendes typisk i forbindelse med nybyggeri eller renovering hvor kunden installerer et VE anlæg. Bytning af måler VE anlæg anvendes eksempelvis når du for en kunde installerer et elproducerende anlæg som eksempelvis solceller, vindmøller eller lignende type VE anlæg. DONG Energy /S skal i den forbindelse bytte måleren på den eksisterende installation. Side 19/36

20 Nu skal du se et eksempel på hvor i sagsforløbet Bytning af måler VE anlæg' afviger fra Bytning af måler. Langt de fleste processer er ens, men sagen afviger på enkelte områder (Bytning af måler VE anlæg Trin 1) Bytning af måler VE anlæg vælges Trin 1 Handling I første trin af sagen har du mulighed for at søge på sagen. Enten ved adresse, ved aftager nummer eller på målernummer. B Der fremkommer du en liste over den pågældende installation(eller installationer) som er tilknyttet den søgte adresse. C Vælg den ønskede installation på listen. Nu fremkommer alle installationsdata nedenfor. D Du kan oprette en sag og påbegynde registrering af ændringerne ved at klikke på Ny sag. Herefter fremkommer samme menustruktur som du kender fra Ny sag. Side 20/36

21 3.2.2 (Bytning af måler VE anlæg Trin 2 Installationsdata) Installationsdata angiver alle praktiske data omkring selve installationen, Som DONG Energy /S har registreret. Det er her du angiver, måler og målertilslutning og hvilken installationtskategori anlægget/ boligen hører under. Ved Bytning af måler VE anlæg skal du udspecificere installationsategorien. Bytning af måler VE anlæg vælges Trin 1 Handling Ved Bytning af måler ve anlæg behøver du blot at springe til menupunktet Installationsdata hvis der ikke er ændringer til Elkunden. Her kan du ændre målertype, om adgangsforhold er ændret? Måler placering og om tilslutningsmåden er ændret. Du skal også specificere om der er tale om et impulsrelæ. Side 21/36

22 B Installationskategorien udfyldes med relevant art. Herefter skal du sætte installationsdata til Ændret. C Nu skal du angive forventede idriftsættelsesdato. Det kan du gøre ved enten at skrive den korrekte dato eller vælge den ved at klikke på kalender ikonet og vælge ønskede dag. D I undermenupunktet nvendelse skal du udspecificere om der anvendes El som varmekilde. E Efterfølgende skal du udspecificere øvrige anvendelseskategorier. Side 22/36

23 3.2.3 (Bytning af måler VE anlæg Trin 3 Kontakt) Menupunktet Kontakt udfyldes med dine kontaktdata. Kommentarfeltet kan du med fordel anvende, hvis du har yderligere kommentarer til DONG Energy i forbindelse med selve installationsprocessen (Bytning af måler VE anlæg Trin 4 Resumé) Menupunktet Resumé genererer en PDF med overblik over din sag. Du kan printe resuméet og på den måde sikre dig dokumentation over for kunder og til senere brug. Du bør sikre dig at alle data på din Nye installation er korrekte. Bemærk! Nederst i menupunktet Resumé finde du det vi kalder sagshistorik. Det vil sige status på sagen, hvor og hvem der har behandlet dine data (Bytning af måler VE anlæg Trin 5 Dokumenter) Menupunktet Dokumenter er obligatorisk når du arbejder med VE anlæg. Dokumenter fra energistyrelsen skal udfyldes. Det er en fordel hvis du inden du går igang med sagsoprettelsen henter dokumentet stamdataskema på energinet.dk. Efterfølgende har du mulighed for at uploade dokumenter samt yderligere information som har tilknytning til sagen (Bytning af måler VE anlæg Tilmeld sag) Det sidste du skal gøre er at Tilmelde sagen. Dette gøres ved at klikke på knappen tilmeld i øverste højre hjørne af skærmen. Når du klikker på knappen Tilmeld verificerer systemet om alle oplysninger er indgivet korrekt. 3.3 Ledningsændring evt. med målerbytning Ledningsændring evt. med målerbytning anvendes i forbindelse med at du også foretager ledningsændring når en måler byttes Ledningsændring evt. med målerbytning kan eksempelvis anvendes når en kunde ønsker at opgradere strømtilføring til hans hus. I den forbindelse vil du ændre dimension på stikkabel og samtidig bytte måler (Ledningsændring evt. med målerbytning Trin 1) Ledningsændring evt. med målerbytning vælges Trin 1 Handling I første trin af sagen har du mulighed for at søge på sagen. Enten ved adresse, ved aftagernummer eller på målernummer. Side 23/36

24 B Der fremkommer nu en liste over den pågældende installation(eller installationer) som er tilknyttet den søgte adresse. C Vælg den ønskede installation på listen. Nu fremkommer alle installationsdata nedenfor. D Du kan oprette en sag og påbegynde registrering af ændringerne ved at klikke på Ny sag. Herefter fremkommer samme menustruktur som du kender fra Ny sag (Ledningsændring evt. med målerbytning Trin 2 Installationsdata) Installationsdata angiver alle praktiske data omkring selve installationen, Som DONG Energy /S har registreret. Det er her du angiver Lednings- og sikringsdata, måler og målertilslutning og hvilken installationtskategori anlægget/ boligen hører under. Ved Ledningsændring evt. med målerbytning kan du selvfølgelig udspecificere installationskategorien. Ledningsændring evt. med målerbytning vælges Trin 1 Handling Ved Ledningsændring evt. med målerbytning behøver du blot at springe til menupunktet Tilslutningspunkt, hvis du ikke har ændringer til El- eller Side 24/36

25 Tilbudskunden. Her kan du ændre ledningstype og tilslutningspunkt. Herefter kan du fortsætte til Installationsdata hvor du kan ændre målertype, om adgangsforhold er ændret? Måler placering og om tilslutningsmåden er ændret. Du kan også specificere om der er tale om et impulsrelæ. Bemærk! Det er muligt at sætte flueben i ' jeg ønsker IKKE at foretage ændringer til tilslutningsmuligheder (dette valg gælder også i lednings og sikringsdata + måler og målertilslutning) (Ledningsændring evt. med målerbytning Trin 3 Kontakt) Menupunktet Kontakt udfyldes med dine kontaktdata. Kommentarfeltet kan du med fordel anvende, hvis du har yderligere kommentarer til DONG Energy i forbindelse med selve installationsprocessen (Ledningsændring evt. med målerbytning Trin 4 Resumé) Menupunktet Resumé genererer en PDF med overblik over din sag. Du kan printe resuméet og på den måde sikre dig dokumentation over for kunder og til senere brug. Du bør sikre dig at alle data på din Nye installation er korrekte. Side 25/36

26 Bemærk! Nederst i menupunktet Resumé finde du det vi kalder sagshistorik. Det vil sige status på sagen, hvor og hvem der har behandlet dine data (Ledningsændring evt. med målerbytning Trin 5 Dokumenter) Menupunktet Dokumenter giver dig mulighed for at uploade dokumenter med yderligere information som har tilknytning til sagen (Ledningsændring evt. med målerbytning Tilmeld sag) Når du har udfyldt en sag korrekt, verificerer systemet om alle oplysninger er indgivet og det sidste du skal gøre er at Tilmelde sagen. Dette gøres ved at klikke på knappen tilmeld i øverste højre hjørne af skærmen. 3.4 Flytning af tavle og/eller måler Flytning af tavle og/eller måler anvendes i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter hvor det ønskes at flytte placering af eksisterende tavle/måler. Flytning af tavle og/eller måler kan eksempelvis anvendes når en kunde er i gang med renovering af sit hus og i den forbindelse ønsker at flytte sin måler. I det følgende skal du se hvordan. Bemærk at Flytning af tavle og/eller måler er præcis magen til processen for ledningsændring. Kun sagstypen afviger (Flytning af tavle og/eller måler Trin 1) Flytning af tavle og/eller måler vælges Trin 1 Handling I første trin af sagen har du mulighed for at søge på sagen. Enten ved adresse, ved aftager nummer eller på målernummer. B Der fremkommer nu en liste over den pågældende installation(eller installationer) som er tilknyttet den søgte adresse. C Vælg den ønskede installation på listen. Nu fremkommer alle installationsdata nedenfor. Side 26/36

27 D Du kan oprette en sag og påbegynde registrering af ændringerne ved at klikke på Ny sag. Herefter fremkommer samme menustruktur som du kender fra Ny sag (Flytning af tavle og/eller måler Trin 2 Installationsdata) Installationsdata angiver alle praktiske data omkring selve installationen, som DONG Energy /S har registreret. Det er her du angiver måler og målertilstand og hvilken installationskategori anlægget/ boligen hører under. Ved Flytning af tavle og/eller måler kan du selvfølgelig udspecificere installationskategorien. Flytning af tavle og/eller måler Trin 1 Handling Ved Flytning af tavle og/eller måler behøver du blot at springe til menupunktet Installationsdata hvis der ikke er ændringer til Elkunden. Side 27/36

28 Her kan du ændre målertype, om adgangsforhold er ændret? Måler placering og om tilslutningsmåden er ændret. Du kan også specificere om der er tale om et impulsrelæ. Bemærk! Det er muligt at sætte flueben i ' jeg ønsker IKKE at foretage ændringer på Målerdata (Flytning af tavle og/eller måler Trin 3 Kontakt) Menupunktet Kontakt udfyldes med dine kontaktdata. Kommentarfeltet kan du med fordel anvende, hvis du har yderligere kommentarer til DONG Energy i forbindelse med selve installationsprocessen (Flytning af tavle og/eller måler Trin 4 Resumé) Menupunktet Resumé genererer en PDF med overblik over din sag. Du kan printe resuméet og på den måde sikre dig dokumentation over for kunder og til senere brug. Du bør sikre dig at alle data på din Nye installation er korrekte. Bemærk! Nederst i menupunktet Resumé finde du det vi kalder sagshistorik. Det vil sige status på sagen, hvor og hvem der har behandlet dine data (Flytning af tavle og/eller måler Trin 5 Dokumenter) Menupunktet Dokumenter giver dig mulighed for at uploade dokumenter med yderligere information som har tilknytning til sagen (Flytning af tavle og/eller måler Tilmeld sag) Det sidste du skal gøre er at Tilmelde sagen. Dette gøres ved at klikke på knappen tilmeld i øverste højre hjørne af skærmen. Når du klikker på knappen Tilmeld verificerer systemet om alle oplysninger er indgivet korrekt. 3.5 Belastningsændring Belastningsændring anvendes i forbindelse med kundesager hvor det ønskes at op- eller nedgradere belastningen på installationen. Side 28/36

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB).

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Forord. I forbindelse med Autorisationsloven, som trådte i kraft i juni måned 2014, har det været nødvendigt at indføre

Læs mere

Instruktion i udfyldelse og brug af www.installationsblanket.dk

Instruktion i udfyldelse og brug af www.installationsblanket.dk Instruktion i udfyldelse og brug af www.installationsblanket.dk Roberto Bentsen Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Spørgsmål og svar... 3 Hvem er vi... 3 Korrespondance mellem installatør

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

VVS WEB-Portal. Anmeldelse - Færdigmelding af GR-A installationer, i DONG Energy's forsyningsområde, via internettet.

VVS WEB-Portal. Anmeldelse - Færdigmelding af GR-A installationer, i DONG Energy's forsyningsområde, via internettet. VVS WEB-Portal Anmeldelse - Færdigmelding af GR-A installationer, i DONG Energy's forsyningsområde, via internettet. Brugervejledning ver. 08 01-01-2015 Support oplysninger: Har du problemer med brugen

Læs mere

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra.

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. Få et kodeord og log ind Adgang til Intra kræver et kodeord. For at få det, skal du være oprettet i Intra, og have oplyst

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

Brugervejledning til storkunder

Brugervejledning til storkunder Version 5.0 Brugervejledning til storkunder Version pr 20110322 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Hvis du ikke allerede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Oversigt. Tilmelding i Klubmodul. Opret profil

Oversigt. Tilmelding i Klubmodul. Opret profil Oversigt Tilmelding i Klubmodul Opret profil Ret profil Tilmeld kontingent Tilmeld dig et morgenmøde Tilmelding via Aktivitetsmenuen Tilmelding via forsiden Tilmelding i Klubmodul For at tilmelde dig skal

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning ACUBIZ A/S Opret rejseafregning Guide INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Hvad er Acubiz...3 Hvad er en rejseafregning... 3 Afregning af dine omkostninger...4 ❶ Kontér... 4 ❷ Dokumentér... 4 ❸

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Tilmelding til Åbne løb i O-service

Tilmelding til Åbne løb i O-service Tilmelding til Åbne løb i O-service Før du kan tilmelde dig via O-service, skal du have et password til hjemmesiden. Det får du ved at sende en e-mail til Tove på: klubtilmelder@horsensok.dk. Du vil så

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en 2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk eller Religionsvidenskab - Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget med et

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

QUICK GUIDE. til E-handel

QUICK GUIDE. til E-handel QUICK GUIDE til E-handel QUICK GUIDE Via vores hjemmeside www.ecolab.dk får du adgang til vores E-handel. Her kan du bl.a. finde produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade samt se hvilke produkter, der er

Læs mere

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 2. Opret kompetencer, der passer til din arbejdsplads Side 3 3. Opret

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Sider, indlæg og projekter

Sider, indlæg og projekter Sider, indlæg og projekter I Divi-temaet er der tre forskellige måder at lægge artikler op på sitet; Sider, indlæg og projekter. På Villybruun.dk bruges Sider til alle artikler. Man kan oprette eller redigere

Læs mere

IP Client Brugervejledning

IP Client Brugervejledning IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: 43 50 80 00 pvs@dkpto.dk DK-2630 Taastrup Fax: 43 50 80 01 www.dkpto.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Agentregister brugervejledning

Agentregister brugervejledning Agentregister brugervejledning Vejledningen er udarbejdet til forsikringsselskaber, som skal registrere agenter i Forsikring & Pensions nye agentregister. Det er selskaberne, som har pligt til at registrere

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Her er et udkast til hvad der skal laves funktionsbeskrivelse

Her er et udkast til hvad der skal laves funktionsbeskrivelse Her er et udkast til hvad der skal laves funktionsbeskrivelse Generelt til www.clipping.dk Markeret RØD er INTERN KOMMENTAR de er med i stedet for at slette dem Følgende sider/menuer/punkter, skal der

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Læs grundigt denne vejledning igennem. BadmintonPeople.dk er skabt igennem et samarbejde imellem DGI og DBF. Meningen er at lette klubbernes ledere, administratorer

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

HJEMMESIDE Brugervejledning

HJEMMESIDE Brugervejledning HJEMMESIDE Brugervejledning Antalis DK Her får du Antalis, Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation, brugervejledning til vores hjemmeside. «Just Click

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Arrangementsoprettelse guide til detaljer

Arrangementsoprettelse guide til detaljer Arrangementsoprettelse guide til detaljer 10. april 2014 Oprettelse af arrangementsdetaljer... 2 Tilvalg... 3 Kommunikation med deltagerne... 4 Filer... 5 Billede... 6 Annoncering... 7 Pris for annoncering...

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2.

CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2. CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2.2 Download udviklingssoftware... 6 2.2.1 Hent Visual Studio

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] Opret en annonce på jobnet.dk Gå på Jobnet.dk og log ind. I den sorte topmenuen vælger du Annoncer. Du kommer nu til siden Mine annoncer. På siden Mine

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 VTC Vejledning til VTC-registrering for medarbejder Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til Arbejdsmiljøsystemet...3 2. Medarbejderstartside...4 3. Udfyld

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

3 OPRETTELSE AF SIDER

3 OPRETTELSE AF SIDER 3 OPRETTELSE AF SIDER En af VuptiWebs styrker er muligheden for at oprette forskellige sidetyper og - ikke mindst - sider, som automatisk henter data fra vores administrationsprogram (DOFPro). I første

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere