Instruktion i udfyldelse og brug af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktion i udfyldelse og brug af www.installationsblanket.dk"

Transkript

1 Instruktion i udfyldelse og brug af Roberto Bentsen Side 1 af 25

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Spørgsmål og svar... 3 Hvem er vi... 3 Korrespondance mellem installatør og netselskab Hvornår og hvorfor laver man en Blanket... 5 Hvad siger Fællesregulativet?... 5 Hvad siger netselskabet? Blanketten trin for trin... 6 Installationsblanketten åbnes... 6 Installationsblanket, forside:... 6 Opret en ny sag... 7 Stamoplysninger... 8 Adresse... 9 El-installatør Tilmelding specifikationer Kategori Anvendelse Måler Vedhæft tegninger ved tilmelding m.m Tegninger Generelt Send blanketten : Kopi af installationsblanketter : Opfølgning på Installationsblanketten Anvisning Afvisning Annullering Klar til måler Færdigmelding Færdigmelding afsluttet : Generelt Roberto Bentsen Side 2 af 25

3 Introduktion Denne instruktion er udarbejdet med det mål at skabe synergi mellem installatøren og netselskabet og med ønsket om at gøre arbejdet nemmere og mere flydende for såvel installatør som sagsbehandler. Instruktionen er lavet som et opslagsværk, der skal læses igennem til den forstås og kan tages frem ved tvivlsspørgsmål. Instruktionen bør også vise installatøren, hvilke oplysninger der er nødvendige for en hurtig og kvalificeret sagsbehandling. Endvidere bør den også gøre det klart, hvilke procedurer, der skal følges ved udfyldelsen af en installationsblanket. Spørgsmål og svar Har man spørgsmål til instruktionen eller installationsblanketten, kan disse rettes til NRGI Netservice A/S på tlf.: Hvem er vi NRGI Netservice A/S er et selskab ejet af NRG Net A/. Vi behandler og administrerer installatørhenvendelser og installationsblanketter. Af andre aktiviteter kan nævnes: Administration af 60 kv net Projektering af 60/10 kv stationer Administration af 60/10 kv stationer Projektering af 0,4 kv og kv nyanlæg Projektering af 0,4 kv og kv omlægninger Netplanlægning og udarbejdelse af udbygningsplaner Administration af vindmøller og decentral produktion Øvrige planlægningsopgaver og koordineringsopgaver Udarbejdelse af analyser, beslutningsgrundlag og handlingsplaner Kontraktstyring af entreprenører ved projekterede opgaver Dokumentation af tekniske oplysninger i tekniske kartoteker Standardisering/konvertering af arbejdsgange og løsninger Tekniske rådgivningsopgaver Mange af disse opgaver udspringer af installatørhenvendelser igennem blanketten. Roberto Bentsen Side 3 af 25

4 Korrespondance mellem installatør og netselskab Herunder er vist hvilke beskedtyper, der normalt vil være i en korrespondance. De blå streger viser beskeder fra installatør til netselskab og de orange er beskeder fra netselskab til installatøren. Roberto Bentsen Side 4 af 25

5 1. Hvornår og hvorfor laver man en Blanket Hvad siger Fællesregulativet? Man laver en blanket ud fra forskellige synspunkter og ét af dem er det lovmæssige. Det er beskrevet i Fællesregulativet hvornår det er lovpligtigt at udfylde en blanket og i denne er der også nævnt, hvornår hvilken blankettype er nødvendig. Herunder er et uddrag af fællesregulativet Del A punkt 2: Tilmelding skal i korte træk sendes ved følgende typer arbejder: Nye installationer Ændringer af installationer Tilslutninger af maskiner, apparater og brugsgenstande Tilslutning i øvrigt Til- og færdigmelding skal kun benyttes ved følgende: Afmelding af installationer Ved plombebryding Generelt gælder det dog, at der ved den mindste tvivl skal sendes en tilmelding. Ønsker man som installatør et svar fra netselskabet, såsom hvem der skal fjerne stikledning, sikringer og målere, er den eneste løsning at sende en tilmelding, da det er den eneste vi som netselskab kan svare tilbage på. Hvad siger netselskabet? Når man opretter en ny sag / tilmelding og har valgt netselskab, er der på installationsblanketten et link i højre hjørne, der hedder Særlige regler. Dette punkt er oprettet for at overskueliggøre de forskellige forsyningsselskabers særlige regler, bestemmelser eller præciseringer, som ligger udenfor Fællesregulativet. Roberto Bentsen Side 5 af 25

6 2. Blanketten trin for trin I de følgende trin beskrives trin for trin, hvordan blanketten udfyldes. Installationsblanketten åbnes Adressen tastes i en adresselinie i en internet-browser. Herefter indtastes brugernavn og adgangskode. (Rekvireres hos Dansk Energi) Tryk på Logon. Installationsblanket, forside: I hovedmenuen, er der mulighed for at rette såvel Brugerprofil som Virksomhedsprofil Her er også mulighed for at se arkiverede sager, men det vil normalt vis være fanen Installationssager der vælges. Roberto Bentsen Side 6 af 25

7 Opret en ny sag Vælg mappen Installationssager, som vist i punktet ovenfor og her klikkes på feltet NY SAG i øverste højre hjørne: I det næste billede vælges Netselskab - bemærk at det er YDERST VIGTIGT, at det er det rigtige selskab, der står i feltet inden der trykkes på Opret, da det ikke kan rettes efterfølgende. VIGTIGT! Er der tvivl om, hvilket netselskab der har det pågældende område, kan det søges ud på nedenstående link: Forsyningsområder i Danmark Herefter vælges blankettype - der er to muligheder, se punktet 1.Hvornår og hvorfor laver man en Blanket. Herefter trykkes på Opret. Roberto Bentsen Side 7 af 25

8 Stamoplysninger Bemærk! Efter valg af netselskab, vil der over hver enkelt fane være et lille spørgsmålstegn. Ved at klikke på dette, vil man få vist detaljer om hver enkelt fane. Er dette spørgsmålstegn rødt betyder det, at det pågældende netselskab har særlige regler, præciseringer og ønsker til netop denne fane - det kan derfor være en god idé at tjekke disse for informationer. Referencenr. er et unikt nummer, som kobler blanketten sammen med installationen. Dette nummer kan være en stor hjælp at have ved sig, hvis man kontakter sagsbehandleren for information om den pågældende sag eller ved målerbestilling. Tilmeldingsdato vil være udfyldt med dags dato. Installationsnummeret skal altid indtastes, medmindre der er tale om en ny installation. Hvis dette er tilfældet, skal man til gengæld være helt sikker på adressen. Hvis man er i tvivl, kan man ofte hente hjælp på hjemmesiden (Offentlig Informations Server) Ved installationer der ikke har en post adresse, angives den nærmeste adresse og der noteres i bemærkningsfeltet, hvor der reelt er tale om. Målernummer indtastes givetvis ikke til en ny installation, men ved målerskift og lignende kan det være en stor hjælp for sagsbehandleren ved netselskabet og kan derfor være med til at fremme ekspeditionstiden. Stiknummer vil typisk blive udfyldt at netselskabet. Aftagenummeret er et unikt nummer, der hæfter adressen sammen med installationsnummeret. Det fremgår af el-regningen, men er ikke nødvendigt at påføre - det vil netselskabet typisk gøre. Roberto Bentsen Side 8 af 25

9 Adresse I fanen Installationsadresse indtastes den adresse, som installationsarbejdet skal udføres på samt navn på vedkommende, der bor på adressen. Ved arbejde på virksomheder angives CVR/SE - nummer Bemærk: Ved arbejde på offentlige installationer skal der altid opgives EAN-nummer. Hvis betaleren af tilslutningsbidraget er forskellig fra personen/virksomheden angivet under installationsadresse, angives den aktuelle betaler af tilslutningsbidrag under fanen Tilbudsadresse. Hvis betaleren af tilslutningsbidraget derimod er den samme som angivet under Installationsadresse kan fanen Tilbudsadresse efterlades tom. Roberto Bentsen Side 9 af 25

10 El-installatør Under fanen El-installatør er felterne udfyldt på forhånd med oplysninger fra Sikkerhedsstyrelsen og fra installatørens egen brugerprofil, samt eventuelt fra en anden brugerprofil, som installatøren selv har oprettet. Disse data kontrolleres. Tekst i de grå felter kan ikke rettes. Finder man dataene i dette felt forkert, utilstrækkelige eller mangelfulde, kan enkelte af disse rettes i virksomhedsprofilen (se punktet: Installationsblanket, forside ) Ellers kontakt Sikkerhedsstyrelsen: Roberto Bentsen Side 10 af 25

11 Tilmelding specifikationer Under fanen Tilmelding Specifikationer indtastes de tekniske oplysninger. Det er naturligvis vigtigt at være opmærksom på, at det er de rigtige oplysninger, der indtastes! De første to underfaner omhandler Stikledningen, dvs. dimensionen på kabelet der går fra forsyningsdelen (Kabelskab el. Transformer) og ind til måleren. Hvis der er tale om en fællestavle, hvor der er samlet flere målere og der går en tilgang herfra og ud til hver lejemål, så er det altså det første stykke vi er interesseret i (stikledningen, der er nedgravet). I feltet Stikledningssikring menes der altså den sikring, der sidder foran stikledningen i enten kabelskabet eller masten. For-sikringen derimod er den sikring, der sidder i hver lejlighed foran måleren og i en standard boliginstallation er denne 25A. Roberto Bentsen Side 11 af 25

12 Kategori Herefter tages stilling til, hvilken type installation, der er tale om. Igen er det vigtigt, at det er den rigtige kategori, der bliver valgt. Under samme fane vælges beskyttelsestype, f.eks. TT, TN-C m.m. Anvendelse Fanen Anvendelse er tilsigtet mere detaljerede oplysninger om installationen til netselskabet, så man kan få et overblik over belastningstyperne i et givent område. Det er derfor vigtigt at være omhyggelig med oplysningerne i dette felt. Ved valg af ny installation kommer et nyt browser-billede frem og mere detaljerede informationer skal indtastes, igen kan? være en stor hjælp og det findes ud for 1.Anvendelse. Roberto Bentsen Side 12 af 25

13 Måler I fanen Måler tages der stilling til, hvilken måler, der sidder på installationen nu og hvilken der evt. ønskes. Her er også mulighed for at give en kort forklaring til, hvorfor der ønskes eller ikke ønskes måler til en installation. Hvis der ikke ønskes en måler, er det vigtigt at der vælges Ingen. Her vælges også hvilken tilslutningstype, man ønsker på den nye måler. Bemærk dog, at der ikke kan benyttes DIN-SKINNE målere! Hvis man ønsker at få tilsendt måler, men ikke er klar endnu, vælges Nej i Måler ønskes tilsendt. Når man så er klar til det, sendes en Klar til Måler -besked se punktet: Klar til måler. Ønsker man at afhente måleren på vores målerlager, vælges ligeledes Nej i dette felt. Målerlager i Horsens: Energi Horsens Bjerrevej Horsens Roberto Bentsen Side 13 af 25

14 Vedhæft tegninger ved tilmelding m.m. Der er på blanketten en mulighed for at fremsende tegninger og tavledokumentation sammen med blanketten. Denne service understøtter Energi Horsens ikke. Det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke kan fremsende dokumentation til os, men det gøres ved at følge nedenstående anvisning: Der vælges til at starte med en reference til det/de dokument/er, man vil sende. F.eks.: Nørregade 11-tegning+tavle. Så sendes dokumenterne i en almindelig mail, som vedhæftede fil/er til og referencen man har valgt, skrives i emnefeltet. I feltet Afsendt som vælges og referencen skrives ind i feltet Tegningsref. Hvis man ønsker at modtage en tegning over tilslutningssted, er der ligeledes kun mulighed for at få den tilsendt som vedhæftet fil til en mail. Skriv i bemærkningsfeltet under Tilmelding Specifikationer at tegning over tilslutningssted ønskes. Ved Energi Horsens har vi mulighed for at modtage alle gængse filtyper som JPG, PDF, GIF, DWG osv. Roberto Bentsen Side 14 af 25

15 Tegninger Generelt Der er mulighed for at give en eventuel forklaring til blanketten. Det kan være, at der er nogle ting, man skal være opmærksom på omkring genoprettelse eller nyt hus på en gammel grund, fælles installation osv. Disse bemærkninger tastes ind i feltet Generelt i bunden af blanketten. Send blanketten Når alle data er indtastet kontrolleres de. Det er vigtigt, at man er sikker på, at alle data er korrekt indtastet, da der ikke kan rettes i blanketten efter afsendelse. Dernæst trykkes på feltet Send. Sagen er nu sendt til det valgte netselskab. Bemærk: Fra blanketten er sendt og til den ligger hos netselskabet går der typisk ½ time. Roberto Bentsen Side 15 af 25

16 3: Kopi af installationsblanketter Anvendes hvis det af en eller anden grund kunne være en fordel for installatøren i at kopiere blanketter. Det kunne være i forbindelse med oprettelse af en boligblok med samme adresse, eller en gade, hvor alt er ens. Man opretter først en blanket, hvor man følger Trin 2 Herefter vælger man den blanket, som man vil kopiere ude på listen over installationssager. Klik på W-nummeret, der skal kopieres. Tryk på feltet Kopier Vælg det netselskab, der skal modtage den kopierede blanket Når det rigtige netselskab er valgt, tryk på feltet Kopier. Roberto Bentsen Side 16 af 25

17 Alle data kontrolleres nu og rettes til, så man er sikker på, at de passer. Dernæst trykkes på feltet Send Sagen er nu sendt til det valgte netselskab. Roberto Bentsen Side 17 af 25

18 4: Opfølgning på Installationsblanketten Som beskrevet i afsnittet: Korrespondance mellem installatør og netselskab, er næste skridt efter tilmeldingen, en anvisning. Anvisning Beskeden anvisning er netselskabets svar på tilmeldingen og indeholder forskellige informationer som netselskabet har indtastet og sendt tilbage til installatøren. Det er vigtigt, at man som installatør kontrollerer at de data, man har fået retur fra netselskabet er korrekte, og kontakte netselskabet, hvis der viser sig at være forkert data. Dataene i anvisningen er placeret forskellige steder på blanketten og markeret med rødt. I bunden af blanketten vil der i anvisningen være kommet en ekstra fane, der hedder Anvisning Anvisningen fortæller hvem der skal sætte måler op, montere stikledning og evt. pris. Hvis sagsbehandleren ved NS har nogle uddybende bemærkninger vil de stå her under Bemærkninger til anvisningen. Anvisningen fortæller også, hvem der er sagsbehandler og hvordan han kan kontaktes. Roberto Bentsen Side 18 af 25

19 Afvisning Hvis det i tilmeldingen anmeldte arbejde af den ene eller anden årsag ikke kan lade sig gøre, vil netselskabet sende en afvisning. En afvisning kan ikke opfølges og har ingen bemærkninger med tilbage. Som regel vil der komme en henvendelse fra NS i forbindelse med en afvisning evt. på en mail. Hvis man skulle være i tvivl om, hvorfor ens blanket er blevet afvist, er man naturligvis velkommen til at rette henvendelse til installationsafdelingen på tlf Annullering Hvis man fortryder en tilmelding, er der mulighed for at annullere den, men der er visse forholdsregler, man skal tage sig. Hvis måleren er blevet udleveret, kan en annullering ikke finde sted. Det er i disse tilfælde ikke tilladt at annullere sagen og en NS vil kontakte installatøren og bede vedkommende om at lave en ny tilmelding. Hvis måleren er udleveret, er det nødvendigt at færdigmelde sagen, men hvis ikke man selv er ansvarlig for hele installationen, skal dette fremgå af tekst indtastet i bemærkningsfeltet. Dette bruges af Sikkerhedsstyrelsen til at sammenholde, hvem der laver hvad i en installation. Man kan ikke blive draget til ansvar for arbejde, man ikke selv har udført, dvs. der er ingen fare for at færdigmelde en installation, hvor man kun har lavet f.eks. byggestrøm, men det skal fremgå af færdigmeldingen. Roberto Bentsen Side 19 af 25

20 Klar til måler Hvis man ønsker at få tilsendt måleren, men ikke er klar til den, mens blanketten udfyldes, er der i november 2006 kommet en ny beskedform, den hedder Klar til måler. Denne besked skal også bruges i de tilfælde, hvor der er tale om flere en tre installationer man ønsker måler til på samme tid og når installatør er klar til at få monteret målerne. Sådan gør man: I tilmeldingen vælger man Nej i feltet Måler ønskes tilsendt - se punktet Måler: Når man er klar til at få tilsendt eller opsat, åbner man mappen installationssager. Her åbner man den eller de installationer, man ønsker at få måler på. Naturligvis en ad gangen, hvis der er tale om flere. Det er nødvendigt, at installationen man vælger, har status Anvisning Vælg Opfølg sag Vælg hvilken besked, der ønskes sendt. Roberto Bentsen Side 20 af 25

21 Tryk på Opfølg Nu har man tilføjet en fane til blanketten under linien Klar til måler I denne fane er der også mulighed for at angive, hvornår man ønsker at få måleren tilsendt eller opsat. Hvis ikke denne ændres, vil dags dato være valgt på forhånd. Når dato er valgt trykkes på Send. Nu har man rekvireret en måler til denne installation, men denne besked gør det på ingen måder ud for en færdigmelding, den er stadig nødvendig. Se punktet Færdigmelding Roberto Bentsen Side 21 af 25

22 Færdigmelding Færdigmelding skal sendes, når det i Tilmeldingen anviste arbejde er udført. Det er installatørens pligt at færdigmelde. Når man er klar til at færdigmelde, åbner man mappen Installationssager. Her åbner man den eller de installationer man ønsker at færdigmelde. Naturligvis en ad gangen, hvis der er tale om flere, ved at trykke på sagens W-nummer. Herefter vælges Opfølg sag Vælg Færdigmelding og tryk på Opfølg Nu får man mulighed for at vælge en anden kunde, end den der er angivet i Installationsadressen. Denne mulighed kan ikke benyttes i Energi Horsens dvs. hvis kunden er en anden, er det nødvendigt at lave en almindelig flytteopgørelse. Angiv om plomben er brudt og en evt. bemærkning, dato og installatørens navn. Roberto Bentsen Side 22 af 25

23 Tryk herefter på Send Nu er sagen færdigmeldt og arbejdet færdigt for installatørens vedkommende. Roberto Bentsen Side 23 af 25

24 Færdigmelding afsluttet Når installatøren har færdigmeldt en installation, behandler netselskabet færdigmeldingen og sender sagen retur som en Færdigmelding_afsluttet. Denne besked kan ikke opfølges. En Færdigmelding_afsluttet vil højst stå på listen over Installationssager i ét døgn, herefter vil sagen blive overført til Arkiverede installationssager se punktet: Installationsblanket, forside Roberto Bentsen Side 24 af 25

25 5: Generelt På er der forskellige muligheder for at få svar på evt. spørgsmål. Der ligger også en vejledning, som er mere generel end denne er. Trykker man på knappen Vejledning er der også mulighed for at se et godt defineret stikordsregister. Der er også på forsiden kontakt-muligheder til DE som administrerer Installationsblanketten. God fornøjelse. Roberto Bentsen Side 25 af 25

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

IP Client Brugervejledning

IP Client Brugervejledning IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: 43 50 80 00 pvs@dkpto.dk DK-2630 Taastrup Fax: 43 50 80 01 www.dkpto.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk Begyndervejledning - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende 6. udgave November 2008 FirstClass version 9.1, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Om SkoleKom... 2 1.1

Læs mere

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Webshop Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Side 1 af 44 Indeks Indeks... 2 Installation af webshop modulet... 4 Varer... 5 Kategorier... 5 Oprettelse af kategorier... 5 Oprettelse af

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere