Instruktion i udfyldelse og brug af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktion i udfyldelse og brug af www.installationsblanket.dk"

Transkript

1 Instruktion i udfyldelse og brug af Roberto Bentsen Side 1 af 25

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Spørgsmål og svar... 3 Hvem er vi... 3 Korrespondance mellem installatør og netselskab Hvornår og hvorfor laver man en Blanket... 5 Hvad siger Fællesregulativet?... 5 Hvad siger netselskabet? Blanketten trin for trin... 6 Installationsblanketten åbnes... 6 Installationsblanket, forside:... 6 Opret en ny sag... 7 Stamoplysninger... 8 Adresse... 9 El-installatør Tilmelding specifikationer Kategori Anvendelse Måler Vedhæft tegninger ved tilmelding m.m Tegninger Generelt Send blanketten : Kopi af installationsblanketter : Opfølgning på Installationsblanketten Anvisning Afvisning Annullering Klar til måler Færdigmelding Færdigmelding afsluttet : Generelt Roberto Bentsen Side 2 af 25

3 Introduktion Denne instruktion er udarbejdet med det mål at skabe synergi mellem installatøren og netselskabet og med ønsket om at gøre arbejdet nemmere og mere flydende for såvel installatør som sagsbehandler. Instruktionen er lavet som et opslagsværk, der skal læses igennem til den forstås og kan tages frem ved tvivlsspørgsmål. Instruktionen bør også vise installatøren, hvilke oplysninger der er nødvendige for en hurtig og kvalificeret sagsbehandling. Endvidere bør den også gøre det klart, hvilke procedurer, der skal følges ved udfyldelsen af en installationsblanket. Spørgsmål og svar Har man spørgsmål til instruktionen eller installationsblanketten, kan disse rettes til NRGI Netservice A/S på tlf.: Hvem er vi NRGI Netservice A/S er et selskab ejet af NRG Net A/. Vi behandler og administrerer installatørhenvendelser og installationsblanketter. Af andre aktiviteter kan nævnes: Administration af 60 kv net Projektering af 60/10 kv stationer Administration af 60/10 kv stationer Projektering af 0,4 kv og kv nyanlæg Projektering af 0,4 kv og kv omlægninger Netplanlægning og udarbejdelse af udbygningsplaner Administration af vindmøller og decentral produktion Øvrige planlægningsopgaver og koordineringsopgaver Udarbejdelse af analyser, beslutningsgrundlag og handlingsplaner Kontraktstyring af entreprenører ved projekterede opgaver Dokumentation af tekniske oplysninger i tekniske kartoteker Standardisering/konvertering af arbejdsgange og løsninger Tekniske rådgivningsopgaver Mange af disse opgaver udspringer af installatørhenvendelser igennem blanketten. Roberto Bentsen Side 3 af 25

4 Korrespondance mellem installatør og netselskab Herunder er vist hvilke beskedtyper, der normalt vil være i en korrespondance. De blå streger viser beskeder fra installatør til netselskab og de orange er beskeder fra netselskab til installatøren. Roberto Bentsen Side 4 af 25

5 1. Hvornår og hvorfor laver man en Blanket Hvad siger Fællesregulativet? Man laver en blanket ud fra forskellige synspunkter og ét af dem er det lovmæssige. Det er beskrevet i Fællesregulativet hvornår det er lovpligtigt at udfylde en blanket og i denne er der også nævnt, hvornår hvilken blankettype er nødvendig. Herunder er et uddrag af fællesregulativet Del A punkt 2: Tilmelding skal i korte træk sendes ved følgende typer arbejder: Nye installationer Ændringer af installationer Tilslutninger af maskiner, apparater og brugsgenstande Tilslutning i øvrigt Til- og færdigmelding skal kun benyttes ved følgende: Afmelding af installationer Ved plombebryding Generelt gælder det dog, at der ved den mindste tvivl skal sendes en tilmelding. Ønsker man som installatør et svar fra netselskabet, såsom hvem der skal fjerne stikledning, sikringer og målere, er den eneste løsning at sende en tilmelding, da det er den eneste vi som netselskab kan svare tilbage på. Hvad siger netselskabet? Når man opretter en ny sag / tilmelding og har valgt netselskab, er der på installationsblanketten et link i højre hjørne, der hedder Særlige regler. Dette punkt er oprettet for at overskueliggøre de forskellige forsyningsselskabers særlige regler, bestemmelser eller præciseringer, som ligger udenfor Fællesregulativet. Roberto Bentsen Side 5 af 25

6 2. Blanketten trin for trin I de følgende trin beskrives trin for trin, hvordan blanketten udfyldes. Installationsblanketten åbnes Adressen tastes i en adresselinie i en internet-browser. Herefter indtastes brugernavn og adgangskode. (Rekvireres hos Dansk Energi) Tryk på Logon. Installationsblanket, forside: I hovedmenuen, er der mulighed for at rette såvel Brugerprofil som Virksomhedsprofil Her er også mulighed for at se arkiverede sager, men det vil normalt vis være fanen Installationssager der vælges. Roberto Bentsen Side 6 af 25

7 Opret en ny sag Vælg mappen Installationssager, som vist i punktet ovenfor og her klikkes på feltet NY SAG i øverste højre hjørne: I det næste billede vælges Netselskab - bemærk at det er YDERST VIGTIGT, at det er det rigtige selskab, der står i feltet inden der trykkes på Opret, da det ikke kan rettes efterfølgende. VIGTIGT! Er der tvivl om, hvilket netselskab der har det pågældende område, kan det søges ud på nedenstående link: Forsyningsområder i Danmark Herefter vælges blankettype - der er to muligheder, se punktet 1.Hvornår og hvorfor laver man en Blanket. Herefter trykkes på Opret. Roberto Bentsen Side 7 af 25

8 Stamoplysninger Bemærk! Efter valg af netselskab, vil der over hver enkelt fane være et lille spørgsmålstegn. Ved at klikke på dette, vil man få vist detaljer om hver enkelt fane. Er dette spørgsmålstegn rødt betyder det, at det pågældende netselskab har særlige regler, præciseringer og ønsker til netop denne fane - det kan derfor være en god idé at tjekke disse for informationer. Referencenr. er et unikt nummer, som kobler blanketten sammen med installationen. Dette nummer kan være en stor hjælp at have ved sig, hvis man kontakter sagsbehandleren for information om den pågældende sag eller ved målerbestilling. Tilmeldingsdato vil være udfyldt med dags dato. Installationsnummeret skal altid indtastes, medmindre der er tale om en ny installation. Hvis dette er tilfældet, skal man til gengæld være helt sikker på adressen. Hvis man er i tvivl, kan man ofte hente hjælp på hjemmesiden (Offentlig Informations Server) Ved installationer der ikke har en post adresse, angives den nærmeste adresse og der noteres i bemærkningsfeltet, hvor der reelt er tale om. Målernummer indtastes givetvis ikke til en ny installation, men ved målerskift og lignende kan det være en stor hjælp for sagsbehandleren ved netselskabet og kan derfor være med til at fremme ekspeditionstiden. Stiknummer vil typisk blive udfyldt at netselskabet. Aftagenummeret er et unikt nummer, der hæfter adressen sammen med installationsnummeret. Det fremgår af el-regningen, men er ikke nødvendigt at påføre - det vil netselskabet typisk gøre. Roberto Bentsen Side 8 af 25

9 Adresse I fanen Installationsadresse indtastes den adresse, som installationsarbejdet skal udføres på samt navn på vedkommende, der bor på adressen. Ved arbejde på virksomheder angives CVR/SE - nummer Bemærk: Ved arbejde på offentlige installationer skal der altid opgives EAN-nummer. Hvis betaleren af tilslutningsbidraget er forskellig fra personen/virksomheden angivet under installationsadresse, angives den aktuelle betaler af tilslutningsbidrag under fanen Tilbudsadresse. Hvis betaleren af tilslutningsbidraget derimod er den samme som angivet under Installationsadresse kan fanen Tilbudsadresse efterlades tom. Roberto Bentsen Side 9 af 25

10 El-installatør Under fanen El-installatør er felterne udfyldt på forhånd med oplysninger fra Sikkerhedsstyrelsen og fra installatørens egen brugerprofil, samt eventuelt fra en anden brugerprofil, som installatøren selv har oprettet. Disse data kontrolleres. Tekst i de grå felter kan ikke rettes. Finder man dataene i dette felt forkert, utilstrækkelige eller mangelfulde, kan enkelte af disse rettes i virksomhedsprofilen (se punktet: Installationsblanket, forside ) Ellers kontakt Sikkerhedsstyrelsen: Roberto Bentsen Side 10 af 25

11 Tilmelding specifikationer Under fanen Tilmelding Specifikationer indtastes de tekniske oplysninger. Det er naturligvis vigtigt at være opmærksom på, at det er de rigtige oplysninger, der indtastes! De første to underfaner omhandler Stikledningen, dvs. dimensionen på kabelet der går fra forsyningsdelen (Kabelskab el. Transformer) og ind til måleren. Hvis der er tale om en fællestavle, hvor der er samlet flere målere og der går en tilgang herfra og ud til hver lejemål, så er det altså det første stykke vi er interesseret i (stikledningen, der er nedgravet). I feltet Stikledningssikring menes der altså den sikring, der sidder foran stikledningen i enten kabelskabet eller masten. For-sikringen derimod er den sikring, der sidder i hver lejlighed foran måleren og i en standard boliginstallation er denne 25A. Roberto Bentsen Side 11 af 25

12 Kategori Herefter tages stilling til, hvilken type installation, der er tale om. Igen er det vigtigt, at det er den rigtige kategori, der bliver valgt. Under samme fane vælges beskyttelsestype, f.eks. TT, TN-C m.m. Anvendelse Fanen Anvendelse er tilsigtet mere detaljerede oplysninger om installationen til netselskabet, så man kan få et overblik over belastningstyperne i et givent område. Det er derfor vigtigt at være omhyggelig med oplysningerne i dette felt. Ved valg af ny installation kommer et nyt browser-billede frem og mere detaljerede informationer skal indtastes, igen kan? være en stor hjælp og det findes ud for 1.Anvendelse. Roberto Bentsen Side 12 af 25

13 Måler I fanen Måler tages der stilling til, hvilken måler, der sidder på installationen nu og hvilken der evt. ønskes. Her er også mulighed for at give en kort forklaring til, hvorfor der ønskes eller ikke ønskes måler til en installation. Hvis der ikke ønskes en måler, er det vigtigt at der vælges Ingen. Her vælges også hvilken tilslutningstype, man ønsker på den nye måler. Bemærk dog, at der ikke kan benyttes DIN-SKINNE målere! Hvis man ønsker at få tilsendt måler, men ikke er klar endnu, vælges Nej i Måler ønskes tilsendt. Når man så er klar til det, sendes en Klar til Måler -besked se punktet: Klar til måler. Ønsker man at afhente måleren på vores målerlager, vælges ligeledes Nej i dette felt. Målerlager i Horsens: Energi Horsens Bjerrevej Horsens Roberto Bentsen Side 13 af 25

14 Vedhæft tegninger ved tilmelding m.m. Der er på blanketten en mulighed for at fremsende tegninger og tavledokumentation sammen med blanketten. Denne service understøtter Energi Horsens ikke. Det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke kan fremsende dokumentation til os, men det gøres ved at følge nedenstående anvisning: Der vælges til at starte med en reference til det/de dokument/er, man vil sende. F.eks.: Nørregade 11-tegning+tavle. Så sendes dokumenterne i en almindelig mail, som vedhæftede fil/er til og referencen man har valgt, skrives i emnefeltet. I feltet Afsendt som vælges og referencen skrives ind i feltet Tegningsref. Hvis man ønsker at modtage en tegning over tilslutningssted, er der ligeledes kun mulighed for at få den tilsendt som vedhæftet fil til en mail. Skriv i bemærkningsfeltet under Tilmelding Specifikationer at tegning over tilslutningssted ønskes. Ved Energi Horsens har vi mulighed for at modtage alle gængse filtyper som JPG, PDF, GIF, DWG osv. Roberto Bentsen Side 14 af 25

15 Tegninger Generelt Der er mulighed for at give en eventuel forklaring til blanketten. Det kan være, at der er nogle ting, man skal være opmærksom på omkring genoprettelse eller nyt hus på en gammel grund, fælles installation osv. Disse bemærkninger tastes ind i feltet Generelt i bunden af blanketten. Send blanketten Når alle data er indtastet kontrolleres de. Det er vigtigt, at man er sikker på, at alle data er korrekt indtastet, da der ikke kan rettes i blanketten efter afsendelse. Dernæst trykkes på feltet Send. Sagen er nu sendt til det valgte netselskab. Bemærk: Fra blanketten er sendt og til den ligger hos netselskabet går der typisk ½ time. Roberto Bentsen Side 15 af 25

16 3: Kopi af installationsblanketter Anvendes hvis det af en eller anden grund kunne være en fordel for installatøren i at kopiere blanketter. Det kunne være i forbindelse med oprettelse af en boligblok med samme adresse, eller en gade, hvor alt er ens. Man opretter først en blanket, hvor man følger Trin 2 Herefter vælger man den blanket, som man vil kopiere ude på listen over installationssager. Klik på W-nummeret, der skal kopieres. Tryk på feltet Kopier Vælg det netselskab, der skal modtage den kopierede blanket Når det rigtige netselskab er valgt, tryk på feltet Kopier. Roberto Bentsen Side 16 af 25

17 Alle data kontrolleres nu og rettes til, så man er sikker på, at de passer. Dernæst trykkes på feltet Send Sagen er nu sendt til det valgte netselskab. Roberto Bentsen Side 17 af 25

18 4: Opfølgning på Installationsblanketten Som beskrevet i afsnittet: Korrespondance mellem installatør og netselskab, er næste skridt efter tilmeldingen, en anvisning. Anvisning Beskeden anvisning er netselskabets svar på tilmeldingen og indeholder forskellige informationer som netselskabet har indtastet og sendt tilbage til installatøren. Det er vigtigt, at man som installatør kontrollerer at de data, man har fået retur fra netselskabet er korrekte, og kontakte netselskabet, hvis der viser sig at være forkert data. Dataene i anvisningen er placeret forskellige steder på blanketten og markeret med rødt. I bunden af blanketten vil der i anvisningen være kommet en ekstra fane, der hedder Anvisning Anvisningen fortæller hvem der skal sætte måler op, montere stikledning og evt. pris. Hvis sagsbehandleren ved NS har nogle uddybende bemærkninger vil de stå her under Bemærkninger til anvisningen. Anvisningen fortæller også, hvem der er sagsbehandler og hvordan han kan kontaktes. Roberto Bentsen Side 18 af 25

19 Afvisning Hvis det i tilmeldingen anmeldte arbejde af den ene eller anden årsag ikke kan lade sig gøre, vil netselskabet sende en afvisning. En afvisning kan ikke opfølges og har ingen bemærkninger med tilbage. Som regel vil der komme en henvendelse fra NS i forbindelse med en afvisning evt. på en mail. Hvis man skulle være i tvivl om, hvorfor ens blanket er blevet afvist, er man naturligvis velkommen til at rette henvendelse til installationsafdelingen på tlf Annullering Hvis man fortryder en tilmelding, er der mulighed for at annullere den, men der er visse forholdsregler, man skal tage sig. Hvis måleren er blevet udleveret, kan en annullering ikke finde sted. Det er i disse tilfælde ikke tilladt at annullere sagen og en NS vil kontakte installatøren og bede vedkommende om at lave en ny tilmelding. Hvis måleren er udleveret, er det nødvendigt at færdigmelde sagen, men hvis ikke man selv er ansvarlig for hele installationen, skal dette fremgå af tekst indtastet i bemærkningsfeltet. Dette bruges af Sikkerhedsstyrelsen til at sammenholde, hvem der laver hvad i en installation. Man kan ikke blive draget til ansvar for arbejde, man ikke selv har udført, dvs. der er ingen fare for at færdigmelde en installation, hvor man kun har lavet f.eks. byggestrøm, men det skal fremgå af færdigmeldingen. Roberto Bentsen Side 19 af 25

20 Klar til måler Hvis man ønsker at få tilsendt måleren, men ikke er klar til den, mens blanketten udfyldes, er der i november 2006 kommet en ny beskedform, den hedder Klar til måler. Denne besked skal også bruges i de tilfælde, hvor der er tale om flere en tre installationer man ønsker måler til på samme tid og når installatør er klar til at få monteret målerne. Sådan gør man: I tilmeldingen vælger man Nej i feltet Måler ønskes tilsendt - se punktet Måler: Når man er klar til at få tilsendt eller opsat, åbner man mappen installationssager. Her åbner man den eller de installationer, man ønsker at få måler på. Naturligvis en ad gangen, hvis der er tale om flere. Det er nødvendigt, at installationen man vælger, har status Anvisning Vælg Opfølg sag Vælg hvilken besked, der ønskes sendt. Roberto Bentsen Side 20 af 25

21 Tryk på Opfølg Nu har man tilføjet en fane til blanketten under linien Klar til måler I denne fane er der også mulighed for at angive, hvornår man ønsker at få måleren tilsendt eller opsat. Hvis ikke denne ændres, vil dags dato være valgt på forhånd. Når dato er valgt trykkes på Send. Nu har man rekvireret en måler til denne installation, men denne besked gør det på ingen måder ud for en færdigmelding, den er stadig nødvendig. Se punktet Færdigmelding Roberto Bentsen Side 21 af 25

22 Færdigmelding Færdigmelding skal sendes, når det i Tilmeldingen anviste arbejde er udført. Det er installatørens pligt at færdigmelde. Når man er klar til at færdigmelde, åbner man mappen Installationssager. Her åbner man den eller de installationer man ønsker at færdigmelde. Naturligvis en ad gangen, hvis der er tale om flere, ved at trykke på sagens W-nummer. Herefter vælges Opfølg sag Vælg Færdigmelding og tryk på Opfølg Nu får man mulighed for at vælge en anden kunde, end den der er angivet i Installationsadressen. Denne mulighed kan ikke benyttes i Energi Horsens dvs. hvis kunden er en anden, er det nødvendigt at lave en almindelig flytteopgørelse. Angiv om plomben er brudt og en evt. bemærkning, dato og installatørens navn. Roberto Bentsen Side 22 af 25

23 Tryk herefter på Send Nu er sagen færdigmeldt og arbejdet færdigt for installatørens vedkommende. Roberto Bentsen Side 23 af 25

24 Færdigmelding afsluttet Når installatøren har færdigmeldt en installation, behandler netselskabet færdigmeldingen og sender sagen retur som en Færdigmelding_afsluttet. Denne besked kan ikke opfølges. En Færdigmelding_afsluttet vil højst stå på listen over Installationssager i ét døgn, herefter vil sagen blive overført til Arkiverede installationssager se punktet: Installationsblanket, forside Roberto Bentsen Side 24 af 25

25 5: Generelt På er der forskellige muligheder for at få svar på evt. spørgsmål. Der ligger også en vejledning, som er mere generel end denne er. Trykker man på knappen Vejledning er der også mulighed for at se et godt defineret stikordsregister. Der er også på forsiden kontakt-muligheder til DE som administrerer Installationsblanketten. God fornøjelse. Roberto Bentsen Side 25 af 25

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem ØSTKRAFT Net A/S og de autoriserede elinstallatører ØSTKRAFT Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske installationer

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Brugervejledning til DONG Energy s elektroniske installationsblanket

Brugervejledning til DONG Energy s elektroniske installationsblanket Brugervejledning til DONG Energy s elektroniske installationsblanket Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Velkommen til vejledning i ISB... 3 1.2 Procesoverblik... 4 1.3 Grundlæggende navigation...

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

VVS WEB-Portal. Anmeldelse - Færdigmelding af GR-A installationer, i DONG Energy's forsyningsområde, via internettet.

VVS WEB-Portal. Anmeldelse - Færdigmelding af GR-A installationer, i DONG Energy's forsyningsområde, via internettet. VVS WEB-Portal Anmeldelse - Færdigmelding af GR-A installationer, i DONG Energy's forsyningsområde, via internettet. Brugervejledning ver. 08 01-01-2015 Support oplysninger: Har du problemer med brugen

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011 Fyraftensmøde hos y TRE-FOR den 29. marts 2011 Fyraftensmøde program 16.30: Velkomst og gennemgang af, hvordan du bruger TRE-FORs kundeservice og udnytter de selvbetjeningsmuligheder, som ligger på trefor.dk

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB).

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Forord. I forbindelse med Autorisationsloven, som trådte i kraft i juni måned 2014, har det været nødvendigt at indføre

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Tilslutning af solcelleanlæg

Tilslutning af solcelleanlæg Tilslutning af solcelleanlæg Sådan gør du, hvis du vil tilslutte et Mikro VE-anlæg (solceller eller hustandsvindmølle) på mindre end eller lig med 6 kw til din el-installation, som er tilsluttet SE s elnet.

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk I hånden sidder du med en vejledning i hvordan man sætter WinPLC op til at kunne sende reginger, hvordan

Læs mere

Christiansholms Tennis Klub Kassereren Mosehøjvej 12A 2920 Charlottenlund

Christiansholms Tennis Klub Kassereren Mosehøjvej 12A 2920 Charlottenlund Kære Tennis interesserede Oprettelse af profil og betaling af bane såvel som booking af bane sker på Klubbens hjemmeside. Vi har nedenfor lavet en grundig instruktion i, hvorledes du opretter profil, indbetaler

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Instant Spam Control

Instant Spam Control Instant Spam Control - den nemme guide til jeres antispam-løsning Instant Spam Control er nemt at arbejde med eller lade arbejde for sig. 97% af al spam bliver automatisk sorteret fra. De sidste 3% kan

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.Ny Bruger... 2 1.2 Stamoplysninger... 2 2. Opret Konti (Aktivér dit barns kort)... 3 3. Indbetaling... 5 3.1 Automatisk optankning... 6 4. Tilmelding til Aktiviteter... 7 gladsaxekortet@gladsaxe.dk

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv Brugervejledning e-arkiv Arbejde med e-arkiv Indhold 1. Tilføje (uploade) dokumenter/bilag til arkivet 2. Lægge dokumenter/bilag på plads i arkivet (tilføje tags) 3. Arbejde med dokumenter/bilag i arkivet

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S Tilslutningsbestemmelser AURA El-net VE A/S 9. januar 2012 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i AURA El-net VE A/S forsyningsområde, i det

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Kære bestyrelsesmedlem

Kære bestyrelsesmedlem Kære bestyrelsesmedlem Denne vejledning fortæller hvordan du får adgang til din bestyrelses Digitale Bestyrelsesrum. Den fortæller: hvordan du logger på første gang og får registreret dig som bruger af

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Forord... 1. Formål... 2. Beskrivelse af ØSC Lønportalen... 3. Vejledning til ØSC Lønportalen... 5. Brugeradministration... 10

Forord... 1. Formål... 2. Beskrivelse af ØSC Lønportalen... 3. Vejledning til ØSC Lønportalen... 5. Brugeradministration... 10 ØSC Lønportalen 12. august 2015 ØSC Løn/MRH Forord Oversendelsen af lønordrer fra kunderne til ØSC Løn sker via en blanketløsning, hvor de forskellige blankettyper kan tilgås. Adgangen til blanketløsningen

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv Brugervejledning e-arkiv Arbejde med e-arkiv Indhold 1. Tilføje (uploade) dokumenter/bilag til arkivet 2. Lægge dokumenter/bilag på plads i arkivet (tilføje tags) 3. Arbejde med dokumenter/bilag i arkivet

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post.

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post. \ Tilmelding til Digital Post på Borger.dk Forudsætninger: Kendskab til brug af computer og aktivt NemiD. Vær opmærksom på, at alt afhængig af, om du tidligere har besøgt Digital Post på borger.dk eller

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Indhold 2 Start Lidt om sidens layout 3 Åbn den downloadede fil i CoffeeCup og gem den som dit eget projekt 3 Knapperne Ring og Mail Indsæt nyt link på Ring og mail

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

1. Anmeldelse af arbejdsulykke

1. Anmeldelse af arbejdsulykke Afdeling: HR Udarbejdet af: Lars Bjarne Jensen E-mail: lars.bjarne.jensen@rsyd.dk Dato: 13. januar 2011 Telefon: 88 83 48 43 Mobil: 21 34 54 26 Vejledning til EASY 3.8.8 Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets

Læs mere