Det ELEKTRONISKE magasin OKTOBER 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE. DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det ELEKTRONISKE magasin OKTOBER 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE. DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin."

Transkript

1 DjHPUNKT DEN JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE OKTOBER 2014 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: Indhold DjH PUNKT Indhold 1 Siden sidst 2 Service er marketing 3 Pædagogisk dag med fokus på nutidens unge og kloge hænder 5 Robot skal flytte flasker 7 FACEBOOK på DjH 9 Tømrerengelsk på skemaet 11 To kolleger 13 Seniorudflugt til Spøttrup 14 Tømrerkunst 15 Skolehjem og LC 16 Nyudlærte 17 Navne 24 Det ELEKTRONISKE magasin DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin. Slår du indholdsfortegnelsen til i venstre side af din Adobe reader, er den åben hele tiden uanset hvilken side i DjHPUNKT, du befinder dig på. God læsefornøjelse!

2 Henrik Øelund Siden sidst Efteråret står i stor udstrækning i EUD-reformens tegn. I foråret blev den politiske rammeaftale færdigbehandlet og hen over sommeren var så ministerie og de faglige udvalg travlt optaget af at udfylde rammen. Den 22. september kom så de længe ventede bekendtgørelser, som vi skal agere efter. Selv om reformen, som især omhandler grundforløbet, først træder i kraft til august 2015, er det nødvendigt allerede nu at lægge skinnerne dertil. De kommende grundforløbselever, der nu går i 9. eller 10. klasse skal i løbet af efteråret og vinteren beslutte sig for deres videre uddannelse. Derfor skal vi nu beslutte og beskrive hvordan vi vil udfylde de nye rammer. Der er nedsat en udviklingsgruppe fra de 4 uddannelsesområder samt almene fag, der i uge 42 tager de første spadestik til det nye grundforløb 1, der har en varighed af 6 måneder. Målsætningen er at udvikle 1 fagretning, derudover at opfylde de obligatoriske mål, også indeholder de elementer, der gør DjH særlig attraktiv. Derfor indgår såvel Den gode erhvervsskole med tilhørende undervisningsprincipper samt materialet fra sidste skoleårs NNS-forløb og noterne fra pædagogisk dag i juni 2014 i udviklingsgruppens værktøjskasse. Erfaringerne fra det tværgående NNSforløb er så gode, at det ny udviklingsforløb vil blive sat ind i en tilsvarende procesramme. På grundforløb 2 (6 mdr.) og hovedforløbene bliver det især beskrivelse og synliggørelse af højniveau, der kommer i fokus. Endvidere har flere uddannelser afventet reformen i forhold til justeringer og ændringer af uddannelsesstruktur og -indhold. Disse vil også skulle foldes ud i tiden frem mod sommeren På grundskoleområdet er man også i gang med en større reform. Et fokusområde er et tættere samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og grund-/folkeskolen i overbygningen ( klasse). Der er allerede nedsat en arbejdsgruppe, der kommer med forslag til hvordan man konkret kan lave et forpligtende samarbejde og opnå synergi i de ordinære skoleforløb. Gruppen skal komme med et forslagskatalog inden årets udgang, hvorefter det er op til de respektive skolebestyrelser at vurdere disse. Endelig skal der i efteråret beskrives en EUD-10, hvor elever, der forventer at gå EUD-vejen, får mulighed for seriøst at arbejde med det erhvervsfaglige område. Kommuneplan godkendt omkring Ellemosevej 40 I forlængelse af købsaftale om Ellemosevej 40 er der blevet udarbejdet en lokalplan for området samt et tillæg til kommuneplan for vores del af Skovvej og Industrivej. Disse planer er nu endelig godkendt efter at have været igennem alle processerne med offentlig høring klagefrister m.v. Der er ikke kommet indsigelser, så derfor er de nye regler gældende pr. 1. oktober. Lokalplanen og kommunetillægget giver os gode muligheder for at manøvrere i forhold til kommende kapacitetsbehov på skolehjem, undervisning, bespisning m.v. Derfor igangsættes et større arbejde omkring bygningsmassen og dens udnyttelse samt fremtidige forventede behov og konsekvenserne heraf, så vi kan træffe de bedst mulige langsigtede beslutninger. Strategiseminar om DjH 2016 DjH's bestyrelse har sammen med ledelsesgruppen afholdt strategiseminar i september. Vi er nu halvvejs i forhold til DjH 2016, så det var passende at holde en status på besluttede indsatsområder samt vurdere om der skulle ske større ændringer i det eksisterende og eventuelt tilføjes nye indsatsområder. Det blev til et par gode dage, hvor der blev analyseret og diskuteret mange spændende emner, herunder blandt andet adgangsveje til uddannelserne, EUD-reform, påbygning, højniveau, EUX, Videncenter Energi, certificering, skolehjem, fritidsrammer og meget mere. Materialet bliver nu bearbejdet, og en revideret strategiplan fremlægges for bestyrelsen på dennes næste møde primo december. Som det fremgår af ovenstående betyder det dog ikke at udviklingen i de enkelte temaer ligger stille indtil da, tværtimod vil tiden fra nu og frem til næste sommer i højeste grad være en samlet udviklingsperiode.

3 Henrik Øelund og Anne Hansen Aamand Service er marketing og det skaber værdifulde ambassadører I løbet af 2014 har Den jydske Haandværkerskole lagt faciliteter til en række eksterne arrangementer. Det aktiverer en del medarbejdere på skolen, som hver især arbejder på en del af puslespillet, der samlet sikrer en vellykket afvikling af arrangementerne med meget tilfredse ambassadører til følge. Rotary har 2 gange været på besøg med henholdsvis 120 og 170 deltagere, Dansk El-Forbund har afholdt workshop for 150 unge elektrikere og Favrskov Kommune havde valgt at lægge et fyraftensmøde for 70 af kommunens ledere på DjH. Vi er meget positive overfor og bevidste om den type arrangementer, siger Henrik Øelund. Som lands- og fagskole dækker vi en meget bred geografi, som det er vanskeligt og særdeles kostbart at nå med traditionel markedsføring. Her er arrangementer for grupper med meget stort netværk sammen med Facebook aktiviteter og flotte svendeprøveafslutninger vigtige kontaktpunkter, der er med til at sprede et positivt kendskab til DjH. Svend Bechmann, der er markedsføringsekspert, og som holdt oplæg på Favrskov Kommunens lederseminar på DjH, sagde direkte: Glem alt om kostbar branding. Stærke brands skabes ikke af det, en virksomhed siger, men af det, den gør. Får du brugerens positive oplevelse spredt, får du ikke en bedre eller billigere markedsføring. Her er vore lærlinge de bedste ambassadører, men via øvrige arrangementer forsøger vi at udvide kredsen af ambassadører til andre grupper. Og at det virker, er der ingen tvivl om. Vi har fået mange flotte tilbagemeldinger og afledte kontakter og aktiviteter allerede. Søren Bechmann: Fra få timer til flere dage - servicen er den samme Nogle af arrangementerne strækker sig over en hel weekend, andre varer en eftermiddag og aften. Fælles for dem er, at på skolen aktiveres et medarbejderteam, der sørger for at alt klapper som det skal, for mens arrangementerne står på fungerer DjH som et konferencecenter med optimal service på alle områder. Hanne Bisgaard Hansen virker som arrangementschef ved eksterne arrangementer. Hun er den første gæsterne møder, når de henvender sig med forespørgsel om at leje sig ind på DjH. Sammen finder Hanne og den eksterne ansvarlige frem til et program, og får kortlagt hvor mange gæster der kommer, hvem der skal have værelse, og hvor mange måltider der skal serveres. Også lokalerne skal være i orden. Grupperum og samlingslokaler skal være til rådighed, med det udstyr det kræver. Måske skal klaveret flyttes, og der skal pyntes op med blomster, så lokalerne er indbydende og hyggelige at opholde sig i. Endelig skal dørene være åbne i de områder, hvor gæsterne færdes, så låsesystemet skal omkodes i de dage arrangementet foregår. Hanne koordinerer alle opgaver og holder styr på, at tingene går op i en højere enhed. Den gode nyhed er, at når serviceniveauet generelt er så elendigt, som tilfældet er, og når de færreste virksomheder har set og forstået potentialet i at levere god service, er der god plads til dem, der vil noget andet og bedre. Fortsættes næste side...

4 Ønskemenu, talerstol og flere bøjler Fredag den 19. september spiste 31 Rotarygæster middag i restauranten. Udfra de givne rammer med hensyn til pris, antal gæster og deres ønsker planlægger jeg menuen. I fredags serverede vi 4 retter: Svampesauté, hummersalat, helstegt dådyrfilet og isfragéliti. Når menuen er fastlagt bestiller Kristoffer vin der matcher, fortæller kok Nick Sørensen, der også præsenterede menuen for gæsterne på engelsk. Alt blev anrettet på tallerkener og serveret i restauranten af Marianne Almskou og en ungarbejder. Marianne havde stået for borddækning. Middagen begyndte med velkomstdrink ved poolen og blev afsluttet i pejsestuen med kaffe og chokolade. Gæsterne var tilfredse. De kom ud i køkkenet, roste maden og kaldte hele køkkenholdet sammen til et fællesfoto. Lørdag stødte så yderligere 140 gæster til, heraf var 40 udvekslingsstudenter på ophold i Danmark via Rotary. Michael Øelund står for teknisk support både før og under arrangementet. Når vi har fået afklaret gæsternes behov for projektor, talerstol, scenepodier, lys, lyd, tv-skærme med mere, sætter vi det op, og prøver det af før gæsterne kommer. Så hjælper jeg dem i gang og fungerer som bagstopper, hvis noget går galt. I den tid, der ikke er tekniske opgaver, er der altid et andet sted at hjælpe. Det kan måske være med at få taget af bordet efter frokosten og gøre klar til kaffen. Vi hjælper alle hinanden, siger Michael. Rengøringsafdelingen gør værelser klar og sørger for blomsterudsmykning. De gæster vi har i forbindelse med et sådant arrangement er en lidt anden målgruppe, end den vi plejer at have. For eksempel var der ved arrangementet i september ikke bøjler nok i skabene på værelserne, så det måtte vi have løst i en fart. Nogle ønsker også, at der skal stå frugt og snack klar på værelserne, eller vi stiller en frugtkurv, øl og vand i fællesrummet på kursushotellet. Andre steder skal der sørges for blomsterbuketter, og når det er mørkt om aftenen, ser det flot ud med tændte lanterner i poolområdet, som man kan se inde fra bistroen, fortæller oldfrue Gunver Abild. Store arrangementer kræver mange implicerede medarbejdere. Også flere end her er nævnt. Alle møder de ind med engagement og energi, og er hver især en vigtig brik i det store puslespil. Stærke brands skabes ikke af det, en virksomhed siger, men af det, den gør...

5 Anne Hansen Aamand Pædagogisk dag med fokus på nutidens unge og kloge hænder Foredragsholderne Johannes Andersen og Mattias Tesfaye var inviteret til at komme med et oplæg på DjH i forbindelse med pædagogisk dag for undervisningsgruppen på tværs af afdelinger. Oplæggene var grundlaget for den videre debat i eftermiddagens workshops. Forårets NNS-forløb (Ny Nordisk Skole) var også en væsentlig medspiller. Dagens mål var blandt andet at udpege fokuspunkter i forhold til det kommende reformarbejde. Unge har blikket på sig selv Lektor Johannes Andersen fra Aalborg universitet lagde ud med emnet: Unge her og nu. Ivrigt gestikulerende og med fængslende eksempler satte han spot på den ændrede tendens i samfundet, når det handler om at være ung. Fra tidligere at have få valg og mindre selvstændighed er aksen nu tippet til, at hver enkelt har flere valg og større selvstændighed. Blikket er rettet mod én selv og én selv i forhold til omgivelserne. Et paradoks, der gør den unge meget sårbar. Det betyder ikke, at de unge nødvendigvis er egoistiske og selvoptagede, men de reflekterer meget over om de er rigtige Hippe træffer de rigtige valg, går i det rigtige tøj, i den rigtige skole og får den rigtige uddannelse. De kan også gå i den anden grøft og være rigtigt hippe intet logo på tøjet, fokus på kvalitet og det rigtige mad. Endelige er der de ekstreme. De der ikke kan styre sig, og uhæmmet dyrker drukture og ekstreme nydelsesmidler. De unge interesserer sig for samfundet. Har hele tiden fingeren på pulsen, og ved hvad der er på forkant, som de kan vælge at være med på eller imod. I skolen er der dem, der kun lærer pensum, og dem der gribes af det spændende i uddannelsen, engagerer sig, fordyber og kvalificerer sig. Johannes Andersen opstillede en matrix over handling og karriere, og opfordrede underviserne til at reflektere over, hvor skolens elever er nu, og hvor vi eventuelt ønsker at flytte dem til. HANDLINGSPERSPEKTIV PERSONLIGT PERSPEKTIV Selvudvikling Karriere Udrette noget selv Kreativitet. Konsulent, socialarbejder og (kunst)håndværker. Kommunikation. Ledelse, erhverv, spin og teknologi. Hjælpe andre Det sociale. Velfærd, NGO og socialarbejder Professionel. Administration, service og den selvstændige (leder). Fortsættes næste side...

6 Henrik Øelund Kloge hænder og kloge hoveder samarbejder om helheden Mattias Tesfaye droppede ud af gymnasiet efter fire måneder, og valgte at uddanne sig til murer. Hans klassekammerater måbede, og mødte ham med spørgsmålet: Kan det give dig udfordringer nok? Mattias Tesfaye har skiftende arbejdet som murer og på kontor. Han var i en periode næstformand hos SF og nu medlem af S. Han har en klar holdning om at erhvervsuddannelserne skal have et velfortjent løft. Mattias Tesfaye er aktuel med bogen Kloge hænder et forsvar for håndværk og faglighed, der var indstillet til POLTIKKENS litteraturpris Man skal dufte af A4-ark, når man kommer hjem fra arbejde, ellers er man ikke noget. Den holdning skal der laves om på. Det er en misforståelse at børnene skal uddannes bedre end forældrene. Det ender med alt for mange akademikere og ingen håndværkere, og den situation giver en skævhed i samfundet. Mattias Tesfaye beskrev høj- og lavuddannelser, og er meget optaget af, den måde de på bedste vis supplerer hinanden. Når det kommer til det at være veluddannet gælder det begge grupper. Den elev, der kun går efter pensum, får en skoduddannelse, den der engagerer sig og søger det spændende bliver veluddannet, pointerede han. Han understregede påstanden med fortællingen om, at når arkitekten står på stilladset, og kigger ned i murværket er målet nået, når han og mureren kan blive enige om, at byggeriet har den forventede kvalitet eller det modsatte, og der er noget, der skal rettes. Her mødes stærke fagligheder. Så arbejder de kloge hænder på håndværkeren sammen med det kloge hoved på arkitekten, og helheden er nået. Mattias Tesfaye er varm fortaler for, at erhvervsuddannelserne skal løftes, og deres værdi skal frem i lyset. Vi kan gøre noget allerede i vores måde at tænke og omtale erhvervsuddannelserne på. Man er ikke bare elektriker. Den faglige stolthed og den tavse viden, som mange timers arbejde med faget giver, er værdifuld for samfundet. Hans budskab til de unge er, at det er vigtigst at få en uddannelse og uanset hvad, handler det om at blive rigtig god til det man gør. Workshops Eftermiddagens workshops bestod af 3 temaer, hvor 24- timersskolen var obligatorisk, og med mulighed for at tilvælge enten grundforløb eller hovedforløb som andet tema. I temaet 24-timersskolen er potentialet fuldt udnyttet? blev der kommenteret og brainstormet på åbne værksteder, lektiehjælp, faglige arrangementer, undervisning, fællesskab og sport og fritid. De mange udsagn indgår i det fremadrettede arbejde med udvikling af 24-timersskolen og i forberedelsen af grundforløb 1. I temaet Grundforløb: pædagogiske principper var der især fokus på underviserens rolle, projektorienteret undervisning, sammenhæng og synergi mellem fagene og tværgående samarbejde mellem uddannelsesområderne. Også her indgår noterne fra workshoppen i det videre arbejde med udvikling af de nye grundforløb. I temaet Hovedforløb: Klassekultur og -ledelse var fokus på forudsætningerne for at en lærer kan skifte mellem forskellige roller og udøve situationsbestemt ledelse, herunder en diskussion om hvad god praksis er. Noterne fra workshoppen indgår ligeledes i de fælles overvejelser og udviklingsarbejder i eud-reformen.

7 Brygmester Stefan Kappel Randers Bryghus arbejder ved tappemaskinen med at flytte flasker. En funktion der skal afløses af moderne robotteknologi udarbejdet i et samarbejde med elektrikerlærlinge fra Den jydske Haandværkerskole. Robot Anne Hansen Aamand skal flytte flasker på Randers Bryghus En gruppe styrings- og reguleringstekniklærlinge på Den jydske Haandværkerskole (DjH) arbejder i deres svendeprøve sammen med Randers Bryghus om at konstruere en automationsproces med robot, løftebord og gribeværktøj. Robotten skal aflaste medarbejderne fra skæve og ensformige arbejdsopgaver. Projektet er et KOMP-AD projekt, som DjH er en del af. Fortsættes næste side...

8 Når det færdiggærede øl skal tappes på flasker i Randers Bryghus, står brygmester Stefan Kappel eller en af bryghusets andre ansatte fast ved transportbåndet i flere timer ad gangen for at flytte flasker. Det er et arbejde med mange ensidige bevægelser og lille intellektuel udfordring, som man ikke kan forlade, mens processen står på, siger Stefan Kappel. Ved hver tanktømning, der tager mellem tre en halv og fire timer, skal der flyttes omkring flasker fra en palle over på transportbåndet til tappeanlægget. Nogle dage tappes to tanke færdiggæret øl på flasker. Når man står ved tappemaskinen, kan man ikke lave andet. Der findes store automatiske anlæg, der kan overtage processen, men i forhold til Randers Bryghus størrelse og kapacitet er de langt overdimensionerede og temmelige dyre. Samarbejde om løftebord med robotarm Da jeg selv var ung og studerede manglede jeg virksomhedsnære projekter, fortæller Stefan Kappel, der er uddannet svagstrømsingeniør. Derfor var det oplagt at gå ind i et projekt med DjH, da muligheden bød sig. Vi vil gerne være med til at give unge mennesker en god uddannelse med afsæt i relevante projekter og ved samarbejdet med lærlinge fra DjH får vi givetvis også gode idéer til udvikling af anlægget. En gruppe elektrikerlærlinge på styrings- og reguleringsspecialet går med udgangspunkt i en beskrevet opgave i løbet af efteråret i gang med at konstruere et løftebord med robot, der kan klare den trivielle opgave med at flytte flaskerne. Det er deres svendeprøveprojekt, og undervejs i projektet er det vigtigt med god kontakt til Randers Bryghus for god sparring og forventningsafstemning. Lærlingene skal forstå arbejdsgangen og nødvendigheden af at konstruere robotten og dens bevægelser korrekt. Det er vigtigt at håndtere flaskerne på den rigtige måde. Flaskemundingen er ren og må ikke forurenes med bakterier fra hænder eller gribetænger, der i givet fald risikerer at forurene øllet og sætte en ikke ønskelig proces i gang. Robotten skal kunne gribe om 8 til 10 flasker ad gangen, stille dem på båndet og lokalisere de resterende flasker på pallen. Når et lag flasker er flyttet, skal en medarbejder adviseres om, at nu er det tid til at skære det næste lag fri. En opgave, der kun kan foretages manuelt. Robot giver frihed Robotten vil ikke erstatte en medarbejder, men den vil give frihed til at løse andre opgaver i nærheden, samtidig med at man holder øje med, at teknikken kører, som den skal, siger Stefan Koppel. I første omgang søger Randers bryghus bevis for, at et robotanlæg bygget specielt til deres tappeanlæg kan fungere i praksis. Får vi et færdig anlæg er det rigtigt godt. Ellers er der mulighed for at bygge videre på det for nogle andre lærlinge i et kommende projekt, siger Stefan Kappel, der er positiv stemt for at fortsætte samarbejdet om endnu et par projekter. Flaskerne skal løftes ud og sættes i kasser i den anden ende af tappeanlægget, og undervejs kan der ske uforudsete ting, hvor det vil være hensigtsmæssigt med en alarm. For eksempel hvis kapselmaskinen svigter. Rent praktisk foregår elektrikerlærlingenes arbejde med robotanlægget i det nye demonstrationslokale til opbygning af virksomhedsdemoprojekter på DjH. Efter svendeprøven flyttes robotten til Randers Bryghus, og mon ikke projektet afsluttes med at smage på bryghusets produkter. KOMP-AD projektet XXDen jydske Haandværkerskole er en del af et landsdækkende partnerskab kaldet Kompetancesporet til automatisering og digitalisering i små og mellemstore virksomheder (KOMP-AD). Projektet har fokus på øget automatisering og digitalisering i små og mellemstore virksomheder gennem samarbejde i virksomhedsprojekter og deling af viden og sparring. XXKOMP-AD er et toårigt projekt, og det er hensigten at samarbejdet mellem skole og virksomhed løbende udvikler sig ud over projektets rammer. Det er bevilget af Danmarks Vækstråd og Erhvervsministeriet. X X På DjH ser vi lærlingene som medejere af projekter, der bliver etableret i samarbejde med en virksomhed. Sammen med virksomheden udvikler de og skaber projektets rammer og indhold. Den direkte kontakt virksomheder og lærlinge imellem er udbytterig for begge parter. Lærlingene oplever virkelighedsnære projekter, og virksomhederne får viden om den sidste nye teknologi, der kan være gavnlig for udvikling af automationsprocesser i virksomheden.

9 Anne Sørensen FACEBOOK på DjH I efteråret 2012 begyndte vi at anvende DjH s Facebook-side som et aktivt redskab til at sprede kendskabet til DjH. Facebook er fortsat det sociale medie som anvendes mest i Danmark, og derfor er det også Facebook, vi satser på. Da vi startede i efteråret 2012, havde siden 144, der Synes godt om. Medio september 2014 er der 1.494, der synes godt om DjH på Facebook. I foråret 2014 var der 94 opslag på siden, og hvert enkelt opslag er i gennemsnit set af unikke personer. Fokus på eleverne På Facebook-siden er det eleverne, der er i fokus. Derfor vil man på næsten alle opdateringer se et billede eller en video med en og gerne flere elever. For at nå ud til så mange som muligt på Facebook, er det vigtigt, at eleverne engagerer sig i opslagene. Det vil sige, at det er vigtigt, at de klikker, synes godt om, deler eller skriver en kommentar på vores opslag. Eleverne er med til at fortælle den gode historie fra DjH, og opslagene bliver spredt til deres venner, når de engagerer sig i vores opslag. Facebook er et socialt medie, derfor er der fokus på, at eleverne ved, hvem der står bag Facebook-siden, så det bliver mere personligt. Jeg lægger vægt på, at de ved, hvem jeg er, og jeg bærer en Facebook-vest, så de kan genkende mig. Jeg er synlig på skolen og taler med eleverne og lærlingene om, hvad de gerne vil se på Facebook - og jeg belønner gerne en god idé med en kage, hvilket er meget populært. Ambassadører For at jeg kan skabe indhold, der tiltaler eleverne, er det vigtigt at holde en tæt kontakt og god dialog med dem. Derfor besluttede vi i foråret 2013 at oprette et Facebook-ambassadørkorps. Ambassadørerne har til opgave at sprede kendskabet til DjH s Facebook-side. De er med til at skabe opslag, komme med gode idéer til at vise hverdagen på DjH og Synes godt om opslagene på DjH s Facebook-side. Ambassadørerne vurderer også DjH og giver stjerner på Facebook-siden. Disse vurderinger, kaldet anbefalinger, har over det sidste halve år fået en større betydning Eksempel på et godt opslag, opslaget er set af personer i alt, vores rekord indtil videre. Hver gang et nyt hold starter på DjH, er jeg rundt og byde dem velkommen og tage et billede til Facebook. På den måde får de set hvem jeg er, og jeg får informeret om siden. Mange elever har tagget sig på billederne, og derfor når opslaget ud til så mange. Der er endvidere blevet trykket på opslaget gange. Alt dette uden brug af annoncekroner.

10 og mere fremtrædende plads på Facebook, derfor er det dejligt at konstatere, at vi har 108 anbefalinger med et gennemsnit på 4,6 ud af 5 stjerner. Fremtiden Sociale medier er fortsat i udvikling og ændrer sig konstant. Derfor vil DjH s Facebook-side også hele tiden være i forandring. Det er fortsat vigtigt med tæt kontakt til elever og lærlinge og vide, hvad de ønsker at møde på Facebook. Facebook arbejder konstant på at forbedre brugernes startsider og tilpasse den, til hvad den enkelte ønsker at se. Der er hård konkurrence om at blive set, og vi er i konkurrence med alt, hvad vores elever Synes godt om på Facebook fra opslag fra familien, venner og kæresten til opslag fra deres yndlingsband og sportstjerner. I den sammenhæng er DjH ikke det vigtigste i deres liv - og med det for øje skal vi være sikre på, at det vi viser, virkelig er noget eleverne gerne vil se og dele med deres venner på Facebook. Det handler ikke om hvad vi/djh gerne vil vise og fortælle, men om at vise det, som eleverne interesserer sig for. Kun på den måde skaber vi engagement og gennem engagementet spredes DjH s navn på Facebook. Facebookfakta Tagging Når en elev tagger sig selv på et billede betyder det, at eleven tilkendegiver at være på billedet. Tagget linker til elevens egen profil, og billedet bliver dermed vist for alle elevens venner på Facebook. Dette er et vigtigt redskab for at sprede kendskabet til DjH. Engagement Engagement er, når vores fans skriver en kommentar, trykker på et billede, afspiller en video, deler et opslag og trykker på Synes godt om. Jo mindre engagement vores fans viser, jo mindre vil de høre fra os, og vi vil ikke blive vist på deres startside. Startside Alle brugere af Facebook har deres egen individuelle startside. Startsiden tilpasses alt efter hvem man er venner med, og hvad man synes godt om på Facebook. Eksempel: Hvis du synes godt om DjH s Facebook-side men aldrig synes godt om nogle af opslagene, vil du med tiden kun se nogle få eller ingen af opslagene fra DjH. Kun ved at vise engagement kan Facebook vide, at du gerne vil se mere fra DjH.

11 Tømrerengelsk på skemaet Engelsk er ikke bare engelsk. På DjH arbejder underviserne med at få sprogundervisningen til at rumme fagudtryk, som eleverne vil møde, hvis de har udenlandske kolleger eller vælger at arbejde en periode i udlandet. H2 tømrerholdet er ved at forberede sig til engelskeksamen, og underviser Børge Olsen gennemgår forskellige fagrelaterede gloser. Hvis man som lægmand i forvejen synes, der er mange danske tømrerudtryk, der er svære at huske og forstå, gør det ikke det hele lettere ved at slå over i engelsk. Der vrimler det naturligvis med mindst lige så mange. Et spær er en rafter og findes i adskillige versioner: Common rafter, hip rafter eller hip Jack, valley rafter eller valley Jack og cripple Jack. Det er blot få af de gloser, der er gode at kende, når det handler om tagkonstruktion. Dagens lektion er på flere måder forberedelse til eksamen, og undervisningen fortsætter ude i værkstedet, hvor eleverne to og to forklarer om deres projekt, der netop handler om tagkonstruktion. Børge og eleverne snakker om projektet. Børge spørger og eleverne forklarer. Indimellem sniger der sig et dansk ord ind, men eleverne holder sig fint til de engelske fagudtryk og snakker endda lidt om, hvorfor det måske hedder sådan, og hvad formålet er med netop den og den konstruktion. Med eksamen den 28. august afslutter holdet deres engelskundervisning på DjH. Mads Strebøl Larsen og Uffe Lyhne er enige om, at selvom engelsk ikke er deres yndlingsfag, er det fint at lære nogle fagudtryk. De fortæller at engelskundervisningen på både H1 og H2 har drejet sig om deres fag. Vi har læst en masse tekster om blandt andet stilarter og historiske bygninger. Vi har lavet skriftlige oversættelser og til eksamen, skal vi aflevere to sider tekst om projektet, som eksaminationen tager udgangspunkt i, siger de. Hele engelskforløbet på DjH sigter mod at lære eleverne så mange fagudtryk som muligt, og derved også klæde dem på til at arbejde sammen med udlændinge i Danmark eller rejse ud for at arbejde i udlandet i en periode. Endelig er det en god sproglig ballast, hvis man vil læse videre. Uffe satser på at læse til bygningsingeniør, og forventer, at der vil være undervisning, der foregår på engelsk. Anne Hansen Aamand

12 Anne Hansen Aamand Hverdagsmatematik giver mening Norske, svenske og danske børn betragter ikke matematikken som en nødvendig del af en erhvervsuddannelse. Det var udgangspunktet for arbejdet i projektgruppen for de tre nordiske lande omkring Praktisk Anvendt Nyttig Matematik (PAN). Projektet skulle afklare, om der er basis for at udarbejde undervisningsmateriale med afsæt i konkrete hverdagssituationer. Repræsentanterne fra de tre lande er flere gange mødtes for at brainstorme og idéudvikle, og ind imellem møderne er idéerne blev afprøvet hjemme på de respektive skoler. Der var i projektgruppen enighed om, at relevant konkret undervisning gjorde en forskel i forhold til elevernes engagement. For at kunne arbejde videre og få lavet undervisningsmateriale, er der netop søgt midler til endnu et projekt. Den matematik de unge lærer i folkeskolen, kan de ikke omsætte til noget praktisk, når de begynder på en erhvervsuddannelse, selvom de her har brug for det i konkrete opgaver, forklarer Filip Køneke, der sammen med Poul Nielsen var de danske repræsentanter i projektet. Begge er ansat i elafdelingen på DjH. For at gøre stoffet mere relevant for de unge, er det vigtigt at få en dagligdags vinkel på matematikken. Matematik er involveret flere steder, end de fleste forestiller sig. Hvem tænker for eksempel på, at der i frisøruddannelsen tages højde for klippevinkler og blandingsforhold, når hårfarven gøres klar? Og at man, når der skal beregnes målestoksforhold i tegning af drømmehuset både skal tage procentregning og brøker i brug? fortsætter Filip Køneke. Netop derfor er det vigtigt at undervisningsmaterialet bygges op omkring ganske almindelige ting, og det kan eventuelt ske i samarbejde med lokale virksomheder. Vi bygger hus Filip Køneke har afprøvet nogle af idéerne på grundforløbet i køleafdelingen. Inspireret af en norsk aktivitet, hvor indsatte i et fængsel pakker minihuse i kasser som byg selv projekter med titlen vi bygger hus, valgte Filip Køneke at tage udgangspunkt i samme titel. Under den titel, kan der tages alt med omkring et hus, og undervisningen kan let differentieres, siger han. Den enkelte elev tegner sit eget hus ud fra givne oplysninger, og skal så for eksempel regne materialepris og forbrug ud. Elementer som størrelse af byggegrund, pris og finansiering er også relevante. Her er det oplagt at se på lån, forrentning og opsparing. Der kan så kobles flere ting til efterhånden som projektet skrider frem, og fag som fysik og samfundsfag kan også inkluderes. Husene kan kombineres til landsbyer, og så er man et skridt videre. Projektet kan allerede begynde i folkeskolen og fortsætte på erhvervsskolen. Undervisningsmaterialet er tænkt som et åbent materiale, hvor der ikke er noget facit, men opgaveformuleringer, der løbende kan bygges videre på. Samtidig er der så mulighed for at involvere en konkret sag i dagligdagen. Da der en dag var skybrud, som havde medført vandskade på DjH, blev det straks inddraget. Eleverne fik til opgave at regne ud, hvor meget vand deres huse rummede, hvis de blev oversvømmet i en given højde. Da husene er forskellige, vil alle facit være individuelle, og det er en del af projektet, at forstå og kunne se den forskellighed. Bliver midlerne til videre arbejde med projektet bevilget, er det tanken at udarbejde et idékatalog med rammeplaner inden for praktisk anvendt nyttig matematik i undervisningen. Planerne skal indeholde forskellige indgangsvinkler til projektarbejde i undervisningen, hvor både matematik og andre fag indgår. Materialet skal gerne kunne bruges allerede fra 5. klasse og videre op gennem erhvervsskolen og gerne inkludere flere fag med udgangspunkt i rammen. Her er det kun fantasien, der sætter grænser, siger Filip. Fakta Projektnavn Praktisk anvendt nyttig matematik (PAN). Bag projektet XX Norge: NHO Næringslivets Hovedorganisation XX Sverige: Made by Halmstad Länken mellan utbildning, näringsliv och akademi. XX Danmark: Naturvidenskabernes hus Et fyrtårn for anvendelsesorienteret undervisning og skole virksomhedsarbejde i Danmark. Repræsentanter XX Vest Siden skole, Porsgrunn Kommune, Norge. XX Kattegatgymnasiet, Halmstad, Sverige. XX Den jydske Haandværkerskole, Hadsten, Danmark. SMIL-(E) Projektet var en udløber af EU-projektet SMIL-(E) Skandinaviske Modeller for Innovativ Læring i Europa. Formål Projektets (PAN) formål var at afklare, om der var grundlag for et større projekt om emnet. Det er der nu søgt midler til.

13 Anne Hansen Aamand To kolleger Anne Anne Fogtmann Madsen, 35 år, blev ansat som dansklærer på DjH midt i februar Hun er uddannet cand. mag. i dansk og kunsthistorie fra Aarhus Universitet i Anne har tidligere arbejdet med PR og formidlingsarbejde i Aarhus Kunstbygning og været projektudvikler i organisationen Global Citizen, der arbejder med globalisering og bæredygtighed. Hun kom her til DjH med undervisningserfaring fra en tidligere stilling på HTX i Grenaa, hvor hun underviste i dansk. Anne begyndte på DjH umiddelbart efter, at hun havde været til samtale. Det var midt i en barselsorlov, og hendes far sprang ind som dagplejer i 2 måneder. Anne underviser i dansk på EUX og på plast- og køleuddannelsen, H1 og H3. Med den nye eud-reform skal alle klasser have dansk, og fra januar underviser Anne 7 forskellige danskhold. Hun oplever en vidt forskellig stemning på EUX- og eud-holdene. Eudforløbene er korte og intense på 9 uger, mens EUX-forløbene strækker sig over flere skoleår. Lige meget hvilken form, er det vigtigt for hende at lære eleverne at kende. Både det og et godt socialt forhold blandt kolleger oplever Anne som værende en vigtig del af arbejdslivet. Der skal også være tid til at gå i byen sammen en gang imellem, så kolleger bliver mere end blot kolleger. Det tager 5 minutter for Anne at gå på arbejde. Hun bor tæt på DjH sammen med sin mand Jens, der er gymnasielærer og deres to børn Marie på 5 og Johan på godt 1 år. Anne er interesseret i kunst og kultur. Hun holder meget af at læse og spillede tidligere klaver og saxofon og sang meget. Nu bliver det mest til fagligt relaterede tekster, så vidt læsningen angår, og musikken er lagt på hylden. Anne vil gerne rejse, og glæder sig til at vise favoritdestinationen, Italien, frem til børnene, når de bliver lidt ældre. I første omgang er det dog DjH s EUX-elever, der er heldige at komme med Anne til Italien, da deres studietur i foråret 2015 går til Rom. Anne glæder sig, og det bliver uden tvivl en kæmpe kulturoplevelse for EUX-eleverne. Jakob Jakob Thise Ladegaard (35) underviser i elafdelingen, hvor han tiltrådte den 1. marts Jakob er uddannet elektriker på Fur, hvor han er opvokset. Efter et par elektrikerjobs, blandt andet hos Bombardier i Randers, hvor han var med til at lave IC-3 tog til Israel, læste Jakob til installatør. Studiet afsluttede han i 2004 og tog så på højskole. Jakob var i nogle år ansat hos Louis Poulsen dels som intern tekniker og dels som automationssælger, hvor han kørte ud til maskinbyggere og automatiktavlebyggere. Jakob husker sin egen skolegang som meget positiv. Han husker de lærere, der troede på ham og som var med til at gøre en forskel for ham i skoletiden. Han har igennem 6-7 år vidst at det, ville han også gerne - stærkt inspireret af tidligere lærere og et ønske om at blive bedre til at kommunikere og formidle et budskab på en god måde. Et emne, der fascinerer ham meget, og som han gerne læser bøger om i form af for eksempel berømte personers taler. Han var egentlig ikke kørt træt i det gamle job, men da lejlighed bød sig, slog han til og søgte en stilling på DjH. Nu underviser han på elektrikeruddannelsen, primært i specialet styrings- og reguleringsteknik H2 i samarbejde og godt støttet af Jens Christian Andreasen, Kim Topp m.fl. Jakob bor i Kristrup ved Randers sammen med Anja og børnene Theodor på 4 og Phillip på 2 år. Anja er for tiden dagplejemor, men egentlig uddannet multimediedesigner et job hun drømmer om at vende tilbage til, når drengene vokser til. Jakob nyder kun at have 14 km til arbejde. Det er hurtigt at komme på arbejde, og giver mere luft til fritiden sammen med familien. Han prøver at inddrage drengene så meget som muligt i det, der skal gøres omkring huset, så det bliver en fælles aktivitet. De dyrker friluftsliv i haven, hvor de laver mad over bål og sover i den fri natur. Jakobs drøm om fremtiden rummer tid til at genoptage gamle fritidsaktiviteter som cykling og sejlads, måske også sammen med drengene, for vigtigst af alt er for Jakob at familien får mest mulig tid.

14 Anni Møller, seniorklubben Seniorudflugt til Spøttrup Middelalderborg DjH-seniorklub på sommertur til Spøttrup Middelalderborg Torsdag den 21. august 2014 havde Seniorklubben arrangeret en tur til Spøttrup Middelalderborg. Vi mødtes ved DjH's hovedindgang på Ellemosevej kl. 9.00, der var 27, der deltog i turen. Vi skulle køre med bus og satte i første omgang kurs mod en rasteplads ved Skive Fjord med en dejlig udsigt ud over fjorden. Der indtog vi vores medbragte formiddagskaffe med rundstykker leveret af DjH's køkken. Heldigvis var det lige netop holdt op med at regne, så kaffen blev drukket i tørvejr sammen med en Dr. Nielsen. Herefter fortsatte turen til Spøttrup. Spøttrup Middelalderborg er en ægte borg med voldgrave, borgtårne, riddersal, kirkerum og alt det, der hører middelalderen til. Vi blev vist rundt i borgen af guiden Laurits Goul, som var en fantastisk fortæller. Han kunne ikke kun fortælle, han lærte os at danse kædedans i riddersalen med ham som forsanger, og vi pippede med så godt, vi nu kunne. Herefter spillede han Der står et slot i Vesterled på trompet, hvilket lød fantastisk i dette flotte rum. Frokosten nød vi i en Cafe i haven, hvor vi fik medbragt smørrebrød fra DjH's køkken rigtig lækkert. Ved 15-tiden gik turen videre til Hjarbæk, hvor vi havde bestilt eftermiddagskaffe på Hjarbæk Kro. Vi fik kaffe med boller og lagkage, begge dele var hjemmelavet. Kroen har en fantastisk beliggenhed helt ned til Hjarbæk Fjord. Omkring kl. 18 var vi i Hadsten efter en helt fantastisk god tur. Fakta om Spøttrup Borg ÙÙSpøttrup Borg fra omkring år 1500 er en rigtig ridderborg fra middelalderen. Omgivet af vældige volde ligger den smukt i landskabet, ud til Spøttrup Sø. Den er Danmarks bedst bevarede middelalderborg. ÙÙDet kraftige forsvarsværk har beskyttet beboerne effektivt gennem tiderne. Under Grevens Fejde (borgerkrig i Danmark i ) holdt den vestjyske borg stand mod Skipper Clements bondehær, og den er aldrig blevet indtaget. Ù Ù Borgen fungerede i år hundrede som almindelig herregård og bolig for mange. I 1937 overtog staten den og indrettede den til museum.

15 Anne Hansen Aamand Tømrerkunst Det, der begyndte som en svævende 3-D figur i det virtuelle univers, er nu manifesteret i virkeligheden. Stadig til dels svævende og samtidig med solid jordforbindelse står figuren nu på plænen foran tømrerafdelingen. Konstruktionen er et vartegn for godt håndværk med rødder langt tilbage i historien. På samme tid er den opadstræbende mod nye højder inden for faget i fremtiden. Tømrerfaget er et håndværk, der med og trods stolte traditioner aldrig forstener, det er i konstant udvikling og følger med tiden gerne i et miks med andre tidsaktuelle materialer. Symboliseret med figurens sorte fødder og røde hat. Eleverne var sendt hjem på sommerferie, da de stille tømrerhaller i uge 26 blev indtaget af underviserstaben i tømrerafdelingen. Deres vision var klar. Udstyret med godt tømmer og værktøj, gik de i gang med at skabe det kunstværk, der nu står foran indgangen til afdelingen. Det var en god øvelse på samarbejde og anerkendelse af hinandens gode ideer. Når en flok, der er vant til at gå forrest og vise vejen for unge lærlinge, skal arbejde sammen, starter en lærerig proces. Der er snakket rigtigt meget om mulige løsninger på udfordringen, når tømmeret skulle samles gode snakke om vinkler, opstregning, huller, søm og skruer. Hver enkelt kunne sikkert have løst opgaven alene meget hurtigere, men så havde de ikke fået det samme udbytte af det. Alle er glade for at have tilbragt uge 26 med løsning af en fælles opgave, hvor de har lært noget om hinanden både som håndværkere og som mennesker.

16 Frank Gotfredsen Skolehjem og LC En fantastisk sommer er afløst af et fantastisk efterår rent vejrmæssigt. Vi er fyldt op med D-vitaminer og klar til den lidt mørkere tid. Skolehjemsmæssigt har det også været rigtig godt. Det er glædeligt at møde de nye forhåbningsfulde elever, der er klar til at tage fat på en ny epoke i deres liv og fremtid. Tilmeldingerne til skoleårets start var rigtig fine, og det er mange år siden, vi har kunnet præstere så mange. Det resulterede i, at vi var nødsaget til at udbygge vores antal af dobbeltværelser med 30, så vi har en skolehjemskapacitet på 347 fordelt på både Skovvej og Ellemosevej. Specielt tømrer- og plastgrundforløbet har haft en markant øget tilgang i år. Tag kørekort mens du er på skole Vi har i samarbejde med en lokal kørelærer her efter sommerferien tilbudt vores elever at tage deres kørekort på skolen, medens de alligevel er her. De kan tidligst begynde på teoriundervisningen til kørekortet 3 måneder før de fylder 18 år, og vi har planlagt at starte et nyt forløb hvert kvartal for at kunne tilgodese alle med det behov. Ved samme lejlighed er der mulighed for at erhverve kørekort til trailer for dem, der har eller får brug for det. Vi fortsætter med at lede efter nye tiltag der kan være spændende og interessante for vores elever at lære og deltage i når de nu alligevel er her. Poolwrestling for alle Vi havde poolwrestling som socialt arrangement her i 3. kvartal. Vejret var perfekt, poolen var blevet rigtig varmet op til +25 grader, og så kan man næsten ikke holde lærlingene fra bassinnet. Dejligt aktiv at have når vejret arter sig. I år var vi så mange elever og lærlinge, at vi ikke kunne være der på en gang. Vi delte så grundforløbseleverne var sammen og hovedforløbslærlingene var sammen. Det gjorde, at vi kunne invitere alle vores dagskoleelever med til grillfesten og poolwrestling. Et par super aftener med rigtig god stemning og morskab, sammen med en varm pool, god mad og en kold fadøl. Ugentlig DjH-turnering Den lille bold, hvad enten den er til hænderne eller fødderne eller ketcher, er utrolig til at samle folk. Smider man en bold ind i en gruppe elever der står og snakker, er der straks gang i spillet. De kan bare ikke lade være, og det benytter vi os af så ofte som muligt. Elever og lærlinge nyder det lille uforpligtende afbræk i deres ellers travle hverdag, hvor de på skolen sidder mere stille, end når de er hjemme på arbejdspladsen. Hver mandag er der en officiel turnering, hvor ugens DjH-hold findes.

17 Nyudlærte Elektriker, styring og regulering juni 2014 Casper Andersen, Micmatic ApS Christian Holm Espersen, Dania Electric A/S Andreas Essemann, Caverion Danmark A/S Carsten Damm Hansen, Unimation ApS Anders Christian Haack Haslund, Rockwool A/S Andreas Eichertz Fielsøe Hedegaard, Sinus Installation A/S Rasmus Jensen, Give El V/ Bo Arnberg Kristensen Troels Jensen, Cheminova A/S Søren Kristensen, Give El V/ Bo Arnberg Kristensen Rasmus Ladegaard, Kjærgaard A/S Stefan Larsen, Dania Electric A/S Norouz Mirzazadeh, Villy Bruun A/S Elteknik Simon Godthåb Nielsen, Skals Installationaforretning A/S Jimmy Pedersen, Schurmann El A/S Fagets medalje gives til de svende, der har opnået karakteren12 i både den teoretiske - og den praktiske prøve.

18 Nyudlærte Elektriker, installationsteknik juni 2014 Kåre Knudsen Brink, Jens Kristensen El-Anlæg A/S Frederik Laursen, Brændgaard Wiese A/S Morten Svejstrup Friche Christensen, Lindpro A/S - Århus Mikkel Maicol Ellegaard-Hansen, Hessellund El A/S Nick Dalby Eltved, Verdo Entreprise A/S Mads Skovgaard Eriksen, El:Con Århus A/S Jakob Rueholm Grunø, Hessellund El, Gedsted ApS Claus Hangaard Hansen, Sjørring El-Service A/S Mads Jensen, Ans El-Forretning Dennis Fey Johansen, EL-Centrum ApS Emil Wann Knudsen, Idom El-Forretning ApS Tobias Nørgaard Knudsen, El:con Holstebro A/S Kasper Terp Kraft, El-Huset. Skærbæk ApS Claus Grann Larsen, BP Electric A/S Simon Iver Munk Larsen, Svend Knudsen - Hanstholm El-Forretning ApS Jacob Mogensen, El:con Hornslet A/S Nikolaj Haboe Nielsen, Salten El ApS Daniel Hjerrild Olsen, Hornsyld EL ApS Daniel Oxholm, IT-El ApS Jeppe Fridberg Pedersen, B. Schrøder A/S Marc Pedersen, EL:CON Grenå A/S Christian Bonde Poulsen, Nmt El-Service ApS Martin Poder Sørensen, El-Pro A/S Fagets medalje gives til de svende, der har opnået karakteren12 i både den teoretiske - og den praktiske prøve.

19 Nyudlærte Elektriker, installationsteknik september 2014 Anders Routh Andersen, Kemp & Lauritzen A/S -Risskov Christian Alexander Skovbjerg Andersen, Jens Kristensen El-Anlæg A/S Jens Christian Krogsgaard Andersen, H.P. El-Service A/S Nicki Würtz Andersen, Lillegården El A/S Ninna Møller Leth Berthelsen, Risskov Installatør Forretning A/S Jonas Kaarsholm Møller Bøjtang, Frifelt EL A/S Lasse Dollerup, Agerbæk El-Service ApS Frederik Agerskov Flæng, Idom El-Forretning ApS Janus Frøkjær, Hanstholm El-Teknik I/S Keld Jensen Halkjær, Lillegården El A/S Sigurd Boutrup Hansen, Sjørring El-Service A/S Simon Jonas Jensen, Lindpro A/S - Århus Kim Kildevæld Kristoffersen, Øgaard El A/S Troels Jessen Lassen, EL-Centrum ApS Kjeld Lysdal, A/S Birger Brødløs Elektroinstallatør Mikkel Astrup Mikkelsen, Vest-El Hvide Sande A/S Dion Nielsen, Knud Jørgensen El ApS Jesper Børgesen Nygaard, Wiese A/S Mikkel Tatt Pinholt, Pinholt El-Installationer ApS Jakob Krogh Villefrance, Priess El-Service ApS Fagets medalje gives til de svende, der har opnået karakteren12 i både den teoretiske - og den praktiske prøve.

20 Jonas Aakjær Andreassen, Skovby Snedkeri A/S Jan Vallebæk Christensen, PGJ Byg ApS Stig Enevoldsen, Byggefirmaet Lindgaard Nielsen ApS Jacob Schou Gleeerup, Tømrerfirmaet Peter Vognsen ApS Mathias Skak Hansen, Aalsrode Tømrerfirma A/S Anders Helbo, Aalsrode Tømrerfirma A/S Palle Fogh Jakobsen, Gånsager Tømrer- og Snedkerforretning A/S Martin Binder Jørgensen, Tømrerfirmaet Alex Pedersen ApS Dennis Nørmølle Larsen, Bytømreren A/S Kristian Klitaa Motzkus, Lassen Byg ApS Jacob Nedergaard, Tømrermester Fogh ApS Oliver James Beauchamp Nielsen, Klitte og Jensen A/S Simon Nygaard Nielsen, Grenaa Murer- og Tømrerforretning A/S Jannick Dueholm Pedersen, Tømrerfirmaet RNS A/S Simon Gaba Pedersen, Hvorslev Byggefirma A/S Nikolaj Larsen Uhd, ApS Ejner Olesen s Eftf. Alexander Angel, Tømrermester Ivan Østergaard Jensen A/S Dennis Brix, Jan Drøhse, Løgum Kloster Tømrer- og Snedkerforretning Markus Sune Bergenfoss Holst, Samsø Tønder Team I/S Dennis Moser Jensen, HM Tag- og Facadeteknik ApS Simon Aae Jørgensen, Klitte og Jensen A/S Mathias Friis Hulehøj Larsen, Den jydske Haandværkerskole Jonas Kilegaard Lessmann, ApS Ejner Olesen s Eftf. Ulrik Hyltoft Lind, Jakob Tømrerfirma A/S Lasse Mathiasen, Hjalmar Hansen. Bredebro ApS Tømrer & Snedkerforretning Mads Udengaard Olsen, Klitte og Jensen A/S Mike Rathcke, Hadbjerg Tømrerfirma Mikkelsen & Søn A/S Simon Ree, Hornslet Snedker-, Tømrer- og Køkkenforretning ApS Emil Schubert, Ommen & Møller A/S Max Emil Hoe Sørensen, Den jydske Haandværkerskole Patrik Ord Sørensen,Tømrerformaet Peter Vognsen ApS Arne Haagen Øster, Bagers Tømrer- og Snedkerforretning A/S Nyudlærte Tømrere september 2014 Antaget med bronze, gennensnitskarakter 11

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00 A: Murerentreprisen: 1 Yding A/S 8.881.058,00 2 Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S 3 Byggefirmaet Knudsgaard 8.146.850,00 x 4 Skibbild Entreprise 5 Murer og Entreprenør Aage Laursen 6 Robert S. Simonsen

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud UUV den 8.5.2012 Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud Reportage fra dagen v. Louise: EUC Sjælland Oplæg v/ pædagogisk konsulent

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd... 1 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrer-snedkermester Juul Valentin, Simon Borch

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Odense Cyklebane. Søndag den 30. november 2014. DM elite 4000 meter holdforfølgelsesløb DM junior Scratch DM junior pointløb.

Odense Cyklebane. Søndag den 30. november 2014. DM elite 4000 meter holdforfølgelsesløb DM junior Scratch DM junior pointløb. Odense Cyklebane Søndag den 30. november 2014 DM elite 4000 meter holdforfølgelsesløb DM junior Scratch DM junior pointløb. Børne omnium for U11 U 13 U 15. 1. 12.30 tidskørsel - 4000 meter holdforfølgelsesløb

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

BRH Volley B. BRH Volley A. Nr. Navn Født. Nr. Navn Født

BRH Volley B. BRH Volley A. Nr. Navn Født. Nr. Navn Født BRH Volley A BRH Volley B 23 Mads Erlandsen 2000 22 Stefan Zorko 2000 19 Bilal Elsaad 2000 Torben Thielow Samværet med de andre volleyball spillere, se nogle gode kampe, samt selv spille kampe, hvor holdet

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Startliste til U23 DM linieløb 2015

Startliste til U23 DM linieløb 2015 Startliste til U23 DM linieløb 2015 Rygnr.: Navn: Klub: 1 Emil Bækhøj Halvorsen (DEN19940418 ) Riwal Platform Cycling Team 2 Casper Pedersen (DEN19960315 ) Riwal Platform Cycling Team 3 Martin Grøn (DEN19931011

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde torsdag d. 27. februar 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Jesper Madsen, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Dato: Søndag den 27. januar 2013 Kl. 09.00 Sted: Triton Aalborg,, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV. Kategorier: Der spilles i alle kategorier i A rækken og

Læs mere

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2. VELKOMMEN TIL DjH Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.000 Omsætning: 101.000.000 Etageareal: 32.000 m 2 Måltider

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Bliv håndværker og student på én gang med EUX

Bliv håndværker og student på én gang med EUX Bliv håndværker og student på én gang med EUX hvis du vil være murer eller tømrer EUX er til dig, der vil kunne læse videre efter en erhvervsuddannelse. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studenterhue.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Indholdsfortegnelse En erhvervsuddannelse kan være vejen til succes 3 Mediegrafiker 4 Teknisk designer 5

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

Nytårshilsen! Tak for godt og inspirerende samarbejde i det gamle år. Vi ønsker jer alle god vind i 2013

Nytårshilsen! Tak for godt og inspirerende samarbejde i det gamle år. Vi ønsker jer alle god vind i 2013 Nytårshilsen! Tak for godt og inspirerende samarbejde i det gamle år. Vi ønsker jer alle god vind i 2013 IT Minds It Minds flyttede ind i Startup City lige i starten af januar, efter at have boet i nogle

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse.

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse. EUX-uddannelserne Indhold EUX kort fortalt........................................................................................... 4 Byggeriets uddannelser................................................................................

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

25. august 2014 EY Barsebäck Invitational 2014 - Donald Steele STARTLISTE FOR RUNDE 1 25. august 2014 Barsebäck Donald Steele

25. august 2014 EY Barsebäck Invitational 2014 - Donald Steele STARTLISTE FOR RUNDE 1 25. august 2014 Barsebäck Donald Steele 13:30 1 1 ECCO 101 WENNERLUND, Max ECCO Tour () Professionelle - 0 201 ANDERSSON, Jakob Sverige () Amatører 17,4 18 301 GULDBRANSEN, Jan Sverige () Amatører 12,8 13 401 RYTTERGARD, Jesper Sverige () Amatører

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden?

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med ekstra bonus ELEKTRIKER Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med flere muligheder En EUX Elektriker er et nyt tilbud, der giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere