Det ELEKTRONISKE magasin OKTOBER 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE. DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det ELEKTRONISKE magasin OKTOBER 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE. DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin."

Transkript

1 DjHPUNKT DEN JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE OKTOBER 2014 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: Indhold DjH PUNKT Indhold 1 Siden sidst 2 Service er marketing 3 Pædagogisk dag med fokus på nutidens unge og kloge hænder 5 Robot skal flytte flasker 7 FACEBOOK på DjH 9 Tømrerengelsk på skemaet 11 To kolleger 13 Seniorudflugt til Spøttrup 14 Tømrerkunst 15 Skolehjem og LC 16 Nyudlærte 17 Navne 24 Det ELEKTRONISKE magasin DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin. Slår du indholdsfortegnelsen til i venstre side af din Adobe reader, er den åben hele tiden uanset hvilken side i DjHPUNKT, du befinder dig på. God læsefornøjelse!

2 Henrik Øelund Siden sidst Efteråret står i stor udstrækning i EUD-reformens tegn. I foråret blev den politiske rammeaftale færdigbehandlet og hen over sommeren var så ministerie og de faglige udvalg travlt optaget af at udfylde rammen. Den 22. september kom så de længe ventede bekendtgørelser, som vi skal agere efter. Selv om reformen, som især omhandler grundforløbet, først træder i kraft til august 2015, er det nødvendigt allerede nu at lægge skinnerne dertil. De kommende grundforløbselever, der nu går i 9. eller 10. klasse skal i løbet af efteråret og vinteren beslutte sig for deres videre uddannelse. Derfor skal vi nu beslutte og beskrive hvordan vi vil udfylde de nye rammer. Der er nedsat en udviklingsgruppe fra de 4 uddannelsesområder samt almene fag, der i uge 42 tager de første spadestik til det nye grundforløb 1, der har en varighed af 6 måneder. Målsætningen er at udvikle 1 fagretning, derudover at opfylde de obligatoriske mål, også indeholder de elementer, der gør DjH særlig attraktiv. Derfor indgår såvel Den gode erhvervsskole med tilhørende undervisningsprincipper samt materialet fra sidste skoleårs NNS-forløb og noterne fra pædagogisk dag i juni 2014 i udviklingsgruppens værktøjskasse. Erfaringerne fra det tværgående NNSforløb er så gode, at det ny udviklingsforløb vil blive sat ind i en tilsvarende procesramme. På grundforløb 2 (6 mdr.) og hovedforløbene bliver det især beskrivelse og synliggørelse af højniveau, der kommer i fokus. Endvidere har flere uddannelser afventet reformen i forhold til justeringer og ændringer af uddannelsesstruktur og -indhold. Disse vil også skulle foldes ud i tiden frem mod sommeren På grundskoleområdet er man også i gang med en større reform. Et fokusområde er et tættere samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og grund-/folkeskolen i overbygningen ( klasse). Der er allerede nedsat en arbejdsgruppe, der kommer med forslag til hvordan man konkret kan lave et forpligtende samarbejde og opnå synergi i de ordinære skoleforløb. Gruppen skal komme med et forslagskatalog inden årets udgang, hvorefter det er op til de respektive skolebestyrelser at vurdere disse. Endelig skal der i efteråret beskrives en EUD-10, hvor elever, der forventer at gå EUD-vejen, får mulighed for seriøst at arbejde med det erhvervsfaglige område. Kommuneplan godkendt omkring Ellemosevej 40 I forlængelse af købsaftale om Ellemosevej 40 er der blevet udarbejdet en lokalplan for området samt et tillæg til kommuneplan for vores del af Skovvej og Industrivej. Disse planer er nu endelig godkendt efter at have været igennem alle processerne med offentlig høring klagefrister m.v. Der er ikke kommet indsigelser, så derfor er de nye regler gældende pr. 1. oktober. Lokalplanen og kommunetillægget giver os gode muligheder for at manøvrere i forhold til kommende kapacitetsbehov på skolehjem, undervisning, bespisning m.v. Derfor igangsættes et større arbejde omkring bygningsmassen og dens udnyttelse samt fremtidige forventede behov og konsekvenserne heraf, så vi kan træffe de bedst mulige langsigtede beslutninger. Strategiseminar om DjH 2016 DjH's bestyrelse har sammen med ledelsesgruppen afholdt strategiseminar i september. Vi er nu halvvejs i forhold til DjH 2016, så det var passende at holde en status på besluttede indsatsområder samt vurdere om der skulle ske større ændringer i det eksisterende og eventuelt tilføjes nye indsatsområder. Det blev til et par gode dage, hvor der blev analyseret og diskuteret mange spændende emner, herunder blandt andet adgangsveje til uddannelserne, EUD-reform, påbygning, højniveau, EUX, Videncenter Energi, certificering, skolehjem, fritidsrammer og meget mere. Materialet bliver nu bearbejdet, og en revideret strategiplan fremlægges for bestyrelsen på dennes næste møde primo december. Som det fremgår af ovenstående betyder det dog ikke at udviklingen i de enkelte temaer ligger stille indtil da, tværtimod vil tiden fra nu og frem til næste sommer i højeste grad være en samlet udviklingsperiode.

3 Henrik Øelund og Anne Hansen Aamand Service er marketing og det skaber værdifulde ambassadører I løbet af 2014 har Den jydske Haandværkerskole lagt faciliteter til en række eksterne arrangementer. Det aktiverer en del medarbejdere på skolen, som hver især arbejder på en del af puslespillet, der samlet sikrer en vellykket afvikling af arrangementerne med meget tilfredse ambassadører til følge. Rotary har 2 gange været på besøg med henholdsvis 120 og 170 deltagere, Dansk El-Forbund har afholdt workshop for 150 unge elektrikere og Favrskov Kommune havde valgt at lægge et fyraftensmøde for 70 af kommunens ledere på DjH. Vi er meget positive overfor og bevidste om den type arrangementer, siger Henrik Øelund. Som lands- og fagskole dækker vi en meget bred geografi, som det er vanskeligt og særdeles kostbart at nå med traditionel markedsføring. Her er arrangementer for grupper med meget stort netværk sammen med Facebook aktiviteter og flotte svendeprøveafslutninger vigtige kontaktpunkter, der er med til at sprede et positivt kendskab til DjH. Svend Bechmann, der er markedsføringsekspert, og som holdt oplæg på Favrskov Kommunens lederseminar på DjH, sagde direkte: Glem alt om kostbar branding. Stærke brands skabes ikke af det, en virksomhed siger, men af det, den gør. Får du brugerens positive oplevelse spredt, får du ikke en bedre eller billigere markedsføring. Her er vore lærlinge de bedste ambassadører, men via øvrige arrangementer forsøger vi at udvide kredsen af ambassadører til andre grupper. Og at det virker, er der ingen tvivl om. Vi har fået mange flotte tilbagemeldinger og afledte kontakter og aktiviteter allerede. Søren Bechmann: Fra få timer til flere dage - servicen er den samme Nogle af arrangementerne strækker sig over en hel weekend, andre varer en eftermiddag og aften. Fælles for dem er, at på skolen aktiveres et medarbejderteam, der sørger for at alt klapper som det skal, for mens arrangementerne står på fungerer DjH som et konferencecenter med optimal service på alle områder. Hanne Bisgaard Hansen virker som arrangementschef ved eksterne arrangementer. Hun er den første gæsterne møder, når de henvender sig med forespørgsel om at leje sig ind på DjH. Sammen finder Hanne og den eksterne ansvarlige frem til et program, og får kortlagt hvor mange gæster der kommer, hvem der skal have værelse, og hvor mange måltider der skal serveres. Også lokalerne skal være i orden. Grupperum og samlingslokaler skal være til rådighed, med det udstyr det kræver. Måske skal klaveret flyttes, og der skal pyntes op med blomster, så lokalerne er indbydende og hyggelige at opholde sig i. Endelig skal dørene være åbne i de områder, hvor gæsterne færdes, så låsesystemet skal omkodes i de dage arrangementet foregår. Hanne koordinerer alle opgaver og holder styr på, at tingene går op i en højere enhed. Den gode nyhed er, at når serviceniveauet generelt er så elendigt, som tilfældet er, og når de færreste virksomheder har set og forstået potentialet i at levere god service, er der god plads til dem, der vil noget andet og bedre. Fortsættes næste side...

4 Ønskemenu, talerstol og flere bøjler Fredag den 19. september spiste 31 Rotarygæster middag i restauranten. Udfra de givne rammer med hensyn til pris, antal gæster og deres ønsker planlægger jeg menuen. I fredags serverede vi 4 retter: Svampesauté, hummersalat, helstegt dådyrfilet og isfragéliti. Når menuen er fastlagt bestiller Kristoffer vin der matcher, fortæller kok Nick Sørensen, der også præsenterede menuen for gæsterne på engelsk. Alt blev anrettet på tallerkener og serveret i restauranten af Marianne Almskou og en ungarbejder. Marianne havde stået for borddækning. Middagen begyndte med velkomstdrink ved poolen og blev afsluttet i pejsestuen med kaffe og chokolade. Gæsterne var tilfredse. De kom ud i køkkenet, roste maden og kaldte hele køkkenholdet sammen til et fællesfoto. Lørdag stødte så yderligere 140 gæster til, heraf var 40 udvekslingsstudenter på ophold i Danmark via Rotary. Michael Øelund står for teknisk support både før og under arrangementet. Når vi har fået afklaret gæsternes behov for projektor, talerstol, scenepodier, lys, lyd, tv-skærme med mere, sætter vi det op, og prøver det af før gæsterne kommer. Så hjælper jeg dem i gang og fungerer som bagstopper, hvis noget går galt. I den tid, der ikke er tekniske opgaver, er der altid et andet sted at hjælpe. Det kan måske være med at få taget af bordet efter frokosten og gøre klar til kaffen. Vi hjælper alle hinanden, siger Michael. Rengøringsafdelingen gør værelser klar og sørger for blomsterudsmykning. De gæster vi har i forbindelse med et sådant arrangement er en lidt anden målgruppe, end den vi plejer at have. For eksempel var der ved arrangementet i september ikke bøjler nok i skabene på værelserne, så det måtte vi have løst i en fart. Nogle ønsker også, at der skal stå frugt og snack klar på værelserne, eller vi stiller en frugtkurv, øl og vand i fællesrummet på kursushotellet. Andre steder skal der sørges for blomsterbuketter, og når det er mørkt om aftenen, ser det flot ud med tændte lanterner i poolområdet, som man kan se inde fra bistroen, fortæller oldfrue Gunver Abild. Store arrangementer kræver mange implicerede medarbejdere. Også flere end her er nævnt. Alle møder de ind med engagement og energi, og er hver især en vigtig brik i det store puslespil. Stærke brands skabes ikke af det, en virksomhed siger, men af det, den gør...

5 Anne Hansen Aamand Pædagogisk dag med fokus på nutidens unge og kloge hænder Foredragsholderne Johannes Andersen og Mattias Tesfaye var inviteret til at komme med et oplæg på DjH i forbindelse med pædagogisk dag for undervisningsgruppen på tværs af afdelinger. Oplæggene var grundlaget for den videre debat i eftermiddagens workshops. Forårets NNS-forløb (Ny Nordisk Skole) var også en væsentlig medspiller. Dagens mål var blandt andet at udpege fokuspunkter i forhold til det kommende reformarbejde. Unge har blikket på sig selv Lektor Johannes Andersen fra Aalborg universitet lagde ud med emnet: Unge her og nu. Ivrigt gestikulerende og med fængslende eksempler satte han spot på den ændrede tendens i samfundet, når det handler om at være ung. Fra tidligere at have få valg og mindre selvstændighed er aksen nu tippet til, at hver enkelt har flere valg og større selvstændighed. Blikket er rettet mod én selv og én selv i forhold til omgivelserne. Et paradoks, der gør den unge meget sårbar. Det betyder ikke, at de unge nødvendigvis er egoistiske og selvoptagede, men de reflekterer meget over om de er rigtige Hippe træffer de rigtige valg, går i det rigtige tøj, i den rigtige skole og får den rigtige uddannelse. De kan også gå i den anden grøft og være rigtigt hippe intet logo på tøjet, fokus på kvalitet og det rigtige mad. Endelige er der de ekstreme. De der ikke kan styre sig, og uhæmmet dyrker drukture og ekstreme nydelsesmidler. De unge interesserer sig for samfundet. Har hele tiden fingeren på pulsen, og ved hvad der er på forkant, som de kan vælge at være med på eller imod. I skolen er der dem, der kun lærer pensum, og dem der gribes af det spændende i uddannelsen, engagerer sig, fordyber og kvalificerer sig. Johannes Andersen opstillede en matrix over handling og karriere, og opfordrede underviserne til at reflektere over, hvor skolens elever er nu, og hvor vi eventuelt ønsker at flytte dem til. HANDLINGSPERSPEKTIV PERSONLIGT PERSPEKTIV Selvudvikling Karriere Udrette noget selv Kreativitet. Konsulent, socialarbejder og (kunst)håndværker. Kommunikation. Ledelse, erhverv, spin og teknologi. Hjælpe andre Det sociale. Velfærd, NGO og socialarbejder Professionel. Administration, service og den selvstændige (leder). Fortsættes næste side...

6 Henrik Øelund Kloge hænder og kloge hoveder samarbejder om helheden Mattias Tesfaye droppede ud af gymnasiet efter fire måneder, og valgte at uddanne sig til murer. Hans klassekammerater måbede, og mødte ham med spørgsmålet: Kan det give dig udfordringer nok? Mattias Tesfaye har skiftende arbejdet som murer og på kontor. Han var i en periode næstformand hos SF og nu medlem af S. Han har en klar holdning om at erhvervsuddannelserne skal have et velfortjent løft. Mattias Tesfaye er aktuel med bogen Kloge hænder et forsvar for håndværk og faglighed, der var indstillet til POLTIKKENS litteraturpris Man skal dufte af A4-ark, når man kommer hjem fra arbejde, ellers er man ikke noget. Den holdning skal der laves om på. Det er en misforståelse at børnene skal uddannes bedre end forældrene. Det ender med alt for mange akademikere og ingen håndværkere, og den situation giver en skævhed i samfundet. Mattias Tesfaye beskrev høj- og lavuddannelser, og er meget optaget af, den måde de på bedste vis supplerer hinanden. Når det kommer til det at være veluddannet gælder det begge grupper. Den elev, der kun går efter pensum, får en skoduddannelse, den der engagerer sig og søger det spændende bliver veluddannet, pointerede han. Han understregede påstanden med fortællingen om, at når arkitekten står på stilladset, og kigger ned i murværket er målet nået, når han og mureren kan blive enige om, at byggeriet har den forventede kvalitet eller det modsatte, og der er noget, der skal rettes. Her mødes stærke fagligheder. Så arbejder de kloge hænder på håndværkeren sammen med det kloge hoved på arkitekten, og helheden er nået. Mattias Tesfaye er varm fortaler for, at erhvervsuddannelserne skal løftes, og deres værdi skal frem i lyset. Vi kan gøre noget allerede i vores måde at tænke og omtale erhvervsuddannelserne på. Man er ikke bare elektriker. Den faglige stolthed og den tavse viden, som mange timers arbejde med faget giver, er værdifuld for samfundet. Hans budskab til de unge er, at det er vigtigst at få en uddannelse og uanset hvad, handler det om at blive rigtig god til det man gør. Workshops Eftermiddagens workshops bestod af 3 temaer, hvor 24- timersskolen var obligatorisk, og med mulighed for at tilvælge enten grundforløb eller hovedforløb som andet tema. I temaet 24-timersskolen er potentialet fuldt udnyttet? blev der kommenteret og brainstormet på åbne værksteder, lektiehjælp, faglige arrangementer, undervisning, fællesskab og sport og fritid. De mange udsagn indgår i det fremadrettede arbejde med udvikling af 24-timersskolen og i forberedelsen af grundforløb 1. I temaet Grundforløb: pædagogiske principper var der især fokus på underviserens rolle, projektorienteret undervisning, sammenhæng og synergi mellem fagene og tværgående samarbejde mellem uddannelsesområderne. Også her indgår noterne fra workshoppen i det videre arbejde med udvikling af de nye grundforløb. I temaet Hovedforløb: Klassekultur og -ledelse var fokus på forudsætningerne for at en lærer kan skifte mellem forskellige roller og udøve situationsbestemt ledelse, herunder en diskussion om hvad god praksis er. Noterne fra workshoppen indgår ligeledes i de fælles overvejelser og udviklingsarbejder i eud-reformen.

7 Brygmester Stefan Kappel Randers Bryghus arbejder ved tappemaskinen med at flytte flasker. En funktion der skal afløses af moderne robotteknologi udarbejdet i et samarbejde med elektrikerlærlinge fra Den jydske Haandværkerskole. Robot Anne Hansen Aamand skal flytte flasker på Randers Bryghus En gruppe styrings- og reguleringstekniklærlinge på Den jydske Haandværkerskole (DjH) arbejder i deres svendeprøve sammen med Randers Bryghus om at konstruere en automationsproces med robot, løftebord og gribeværktøj. Robotten skal aflaste medarbejderne fra skæve og ensformige arbejdsopgaver. Projektet er et KOMP-AD projekt, som DjH er en del af. Fortsættes næste side...

8 Når det færdiggærede øl skal tappes på flasker i Randers Bryghus, står brygmester Stefan Kappel eller en af bryghusets andre ansatte fast ved transportbåndet i flere timer ad gangen for at flytte flasker. Det er et arbejde med mange ensidige bevægelser og lille intellektuel udfordring, som man ikke kan forlade, mens processen står på, siger Stefan Kappel. Ved hver tanktømning, der tager mellem tre en halv og fire timer, skal der flyttes omkring flasker fra en palle over på transportbåndet til tappeanlægget. Nogle dage tappes to tanke færdiggæret øl på flasker. Når man står ved tappemaskinen, kan man ikke lave andet. Der findes store automatiske anlæg, der kan overtage processen, men i forhold til Randers Bryghus størrelse og kapacitet er de langt overdimensionerede og temmelige dyre. Samarbejde om løftebord med robotarm Da jeg selv var ung og studerede manglede jeg virksomhedsnære projekter, fortæller Stefan Kappel, der er uddannet svagstrømsingeniør. Derfor var det oplagt at gå ind i et projekt med DjH, da muligheden bød sig. Vi vil gerne være med til at give unge mennesker en god uddannelse med afsæt i relevante projekter og ved samarbejdet med lærlinge fra DjH får vi givetvis også gode idéer til udvikling af anlægget. En gruppe elektrikerlærlinge på styrings- og reguleringsspecialet går med udgangspunkt i en beskrevet opgave i løbet af efteråret i gang med at konstruere et løftebord med robot, der kan klare den trivielle opgave med at flytte flaskerne. Det er deres svendeprøveprojekt, og undervejs i projektet er det vigtigt med god kontakt til Randers Bryghus for god sparring og forventningsafstemning. Lærlingene skal forstå arbejdsgangen og nødvendigheden af at konstruere robotten og dens bevægelser korrekt. Det er vigtigt at håndtere flaskerne på den rigtige måde. Flaskemundingen er ren og må ikke forurenes med bakterier fra hænder eller gribetænger, der i givet fald risikerer at forurene øllet og sætte en ikke ønskelig proces i gang. Robotten skal kunne gribe om 8 til 10 flasker ad gangen, stille dem på båndet og lokalisere de resterende flasker på pallen. Når et lag flasker er flyttet, skal en medarbejder adviseres om, at nu er det tid til at skære det næste lag fri. En opgave, der kun kan foretages manuelt. Robot giver frihed Robotten vil ikke erstatte en medarbejder, men den vil give frihed til at løse andre opgaver i nærheden, samtidig med at man holder øje med, at teknikken kører, som den skal, siger Stefan Koppel. I første omgang søger Randers bryghus bevis for, at et robotanlæg bygget specielt til deres tappeanlæg kan fungere i praksis. Får vi et færdig anlæg er det rigtigt godt. Ellers er der mulighed for at bygge videre på det for nogle andre lærlinge i et kommende projekt, siger Stefan Kappel, der er positiv stemt for at fortsætte samarbejdet om endnu et par projekter. Flaskerne skal løftes ud og sættes i kasser i den anden ende af tappeanlægget, og undervejs kan der ske uforudsete ting, hvor det vil være hensigtsmæssigt med en alarm. For eksempel hvis kapselmaskinen svigter. Rent praktisk foregår elektrikerlærlingenes arbejde med robotanlægget i det nye demonstrationslokale til opbygning af virksomhedsdemoprojekter på DjH. Efter svendeprøven flyttes robotten til Randers Bryghus, og mon ikke projektet afsluttes med at smage på bryghusets produkter. KOMP-AD projektet XXDen jydske Haandværkerskole er en del af et landsdækkende partnerskab kaldet Kompetancesporet til automatisering og digitalisering i små og mellemstore virksomheder (KOMP-AD). Projektet har fokus på øget automatisering og digitalisering i små og mellemstore virksomheder gennem samarbejde i virksomhedsprojekter og deling af viden og sparring. XXKOMP-AD er et toårigt projekt, og det er hensigten at samarbejdet mellem skole og virksomhed løbende udvikler sig ud over projektets rammer. Det er bevilget af Danmarks Vækstråd og Erhvervsministeriet. X X På DjH ser vi lærlingene som medejere af projekter, der bliver etableret i samarbejde med en virksomhed. Sammen med virksomheden udvikler de og skaber projektets rammer og indhold. Den direkte kontakt virksomheder og lærlinge imellem er udbytterig for begge parter. Lærlingene oplever virkelighedsnære projekter, og virksomhederne får viden om den sidste nye teknologi, der kan være gavnlig for udvikling af automationsprocesser i virksomheden.

9 Anne Sørensen FACEBOOK på DjH I efteråret 2012 begyndte vi at anvende DjH s Facebook-side som et aktivt redskab til at sprede kendskabet til DjH. Facebook er fortsat det sociale medie som anvendes mest i Danmark, og derfor er det også Facebook, vi satser på. Da vi startede i efteråret 2012, havde siden 144, der Synes godt om. Medio september 2014 er der 1.494, der synes godt om DjH på Facebook. I foråret 2014 var der 94 opslag på siden, og hvert enkelt opslag er i gennemsnit set af unikke personer. Fokus på eleverne På Facebook-siden er det eleverne, der er i fokus. Derfor vil man på næsten alle opdateringer se et billede eller en video med en og gerne flere elever. For at nå ud til så mange som muligt på Facebook, er det vigtigt, at eleverne engagerer sig i opslagene. Det vil sige, at det er vigtigt, at de klikker, synes godt om, deler eller skriver en kommentar på vores opslag. Eleverne er med til at fortælle den gode historie fra DjH, og opslagene bliver spredt til deres venner, når de engagerer sig i vores opslag. Facebook er et socialt medie, derfor er der fokus på, at eleverne ved, hvem der står bag Facebook-siden, så det bliver mere personligt. Jeg lægger vægt på, at de ved, hvem jeg er, og jeg bærer en Facebook-vest, så de kan genkende mig. Jeg er synlig på skolen og taler med eleverne og lærlingene om, hvad de gerne vil se på Facebook - og jeg belønner gerne en god idé med en kage, hvilket er meget populært. Ambassadører For at jeg kan skabe indhold, der tiltaler eleverne, er det vigtigt at holde en tæt kontakt og god dialog med dem. Derfor besluttede vi i foråret 2013 at oprette et Facebook-ambassadørkorps. Ambassadørerne har til opgave at sprede kendskabet til DjH s Facebook-side. De er med til at skabe opslag, komme med gode idéer til at vise hverdagen på DjH og Synes godt om opslagene på DjH s Facebook-side. Ambassadørerne vurderer også DjH og giver stjerner på Facebook-siden. Disse vurderinger, kaldet anbefalinger, har over det sidste halve år fået en større betydning Eksempel på et godt opslag, opslaget er set af personer i alt, vores rekord indtil videre. Hver gang et nyt hold starter på DjH, er jeg rundt og byde dem velkommen og tage et billede til Facebook. På den måde får de set hvem jeg er, og jeg får informeret om siden. Mange elever har tagget sig på billederne, og derfor når opslaget ud til så mange. Der er endvidere blevet trykket på opslaget gange. Alt dette uden brug af annoncekroner.

10 og mere fremtrædende plads på Facebook, derfor er det dejligt at konstatere, at vi har 108 anbefalinger med et gennemsnit på 4,6 ud af 5 stjerner. Fremtiden Sociale medier er fortsat i udvikling og ændrer sig konstant. Derfor vil DjH s Facebook-side også hele tiden være i forandring. Det er fortsat vigtigt med tæt kontakt til elever og lærlinge og vide, hvad de ønsker at møde på Facebook. Facebook arbejder konstant på at forbedre brugernes startsider og tilpasse den, til hvad den enkelte ønsker at se. Der er hård konkurrence om at blive set, og vi er i konkurrence med alt, hvad vores elever Synes godt om på Facebook fra opslag fra familien, venner og kæresten til opslag fra deres yndlingsband og sportstjerner. I den sammenhæng er DjH ikke det vigtigste i deres liv - og med det for øje skal vi være sikre på, at det vi viser, virkelig er noget eleverne gerne vil se og dele med deres venner på Facebook. Det handler ikke om hvad vi/djh gerne vil vise og fortælle, men om at vise det, som eleverne interesserer sig for. Kun på den måde skaber vi engagement og gennem engagementet spredes DjH s navn på Facebook. Facebookfakta Tagging Når en elev tagger sig selv på et billede betyder det, at eleven tilkendegiver at være på billedet. Tagget linker til elevens egen profil, og billedet bliver dermed vist for alle elevens venner på Facebook. Dette er et vigtigt redskab for at sprede kendskabet til DjH. Engagement Engagement er, når vores fans skriver en kommentar, trykker på et billede, afspiller en video, deler et opslag og trykker på Synes godt om. Jo mindre engagement vores fans viser, jo mindre vil de høre fra os, og vi vil ikke blive vist på deres startside. Startside Alle brugere af Facebook har deres egen individuelle startside. Startsiden tilpasses alt efter hvem man er venner med, og hvad man synes godt om på Facebook. Eksempel: Hvis du synes godt om DjH s Facebook-side men aldrig synes godt om nogle af opslagene, vil du med tiden kun se nogle få eller ingen af opslagene fra DjH. Kun ved at vise engagement kan Facebook vide, at du gerne vil se mere fra DjH.

11 Tømrerengelsk på skemaet Engelsk er ikke bare engelsk. På DjH arbejder underviserne med at få sprogundervisningen til at rumme fagudtryk, som eleverne vil møde, hvis de har udenlandske kolleger eller vælger at arbejde en periode i udlandet. H2 tømrerholdet er ved at forberede sig til engelskeksamen, og underviser Børge Olsen gennemgår forskellige fagrelaterede gloser. Hvis man som lægmand i forvejen synes, der er mange danske tømrerudtryk, der er svære at huske og forstå, gør det ikke det hele lettere ved at slå over i engelsk. Der vrimler det naturligvis med mindst lige så mange. Et spær er en rafter og findes i adskillige versioner: Common rafter, hip rafter eller hip Jack, valley rafter eller valley Jack og cripple Jack. Det er blot få af de gloser, der er gode at kende, når det handler om tagkonstruktion. Dagens lektion er på flere måder forberedelse til eksamen, og undervisningen fortsætter ude i værkstedet, hvor eleverne to og to forklarer om deres projekt, der netop handler om tagkonstruktion. Børge og eleverne snakker om projektet. Børge spørger og eleverne forklarer. Indimellem sniger der sig et dansk ord ind, men eleverne holder sig fint til de engelske fagudtryk og snakker endda lidt om, hvorfor det måske hedder sådan, og hvad formålet er med netop den og den konstruktion. Med eksamen den 28. august afslutter holdet deres engelskundervisning på DjH. Mads Strebøl Larsen og Uffe Lyhne er enige om, at selvom engelsk ikke er deres yndlingsfag, er det fint at lære nogle fagudtryk. De fortæller at engelskundervisningen på både H1 og H2 har drejet sig om deres fag. Vi har læst en masse tekster om blandt andet stilarter og historiske bygninger. Vi har lavet skriftlige oversættelser og til eksamen, skal vi aflevere to sider tekst om projektet, som eksaminationen tager udgangspunkt i, siger de. Hele engelskforløbet på DjH sigter mod at lære eleverne så mange fagudtryk som muligt, og derved også klæde dem på til at arbejde sammen med udlændinge i Danmark eller rejse ud for at arbejde i udlandet i en periode. Endelig er det en god sproglig ballast, hvis man vil læse videre. Uffe satser på at læse til bygningsingeniør, og forventer, at der vil være undervisning, der foregår på engelsk. Anne Hansen Aamand

12 Anne Hansen Aamand Hverdagsmatematik giver mening Norske, svenske og danske børn betragter ikke matematikken som en nødvendig del af en erhvervsuddannelse. Det var udgangspunktet for arbejdet i projektgruppen for de tre nordiske lande omkring Praktisk Anvendt Nyttig Matematik (PAN). Projektet skulle afklare, om der er basis for at udarbejde undervisningsmateriale med afsæt i konkrete hverdagssituationer. Repræsentanterne fra de tre lande er flere gange mødtes for at brainstorme og idéudvikle, og ind imellem møderne er idéerne blev afprøvet hjemme på de respektive skoler. Der var i projektgruppen enighed om, at relevant konkret undervisning gjorde en forskel i forhold til elevernes engagement. For at kunne arbejde videre og få lavet undervisningsmateriale, er der netop søgt midler til endnu et projekt. Den matematik de unge lærer i folkeskolen, kan de ikke omsætte til noget praktisk, når de begynder på en erhvervsuddannelse, selvom de her har brug for det i konkrete opgaver, forklarer Filip Køneke, der sammen med Poul Nielsen var de danske repræsentanter i projektet. Begge er ansat i elafdelingen på DjH. For at gøre stoffet mere relevant for de unge, er det vigtigt at få en dagligdags vinkel på matematikken. Matematik er involveret flere steder, end de fleste forestiller sig. Hvem tænker for eksempel på, at der i frisøruddannelsen tages højde for klippevinkler og blandingsforhold, når hårfarven gøres klar? Og at man, når der skal beregnes målestoksforhold i tegning af drømmehuset både skal tage procentregning og brøker i brug? fortsætter Filip Køneke. Netop derfor er det vigtigt at undervisningsmaterialet bygges op omkring ganske almindelige ting, og det kan eventuelt ske i samarbejde med lokale virksomheder. Vi bygger hus Filip Køneke har afprøvet nogle af idéerne på grundforløbet i køleafdelingen. Inspireret af en norsk aktivitet, hvor indsatte i et fængsel pakker minihuse i kasser som byg selv projekter med titlen vi bygger hus, valgte Filip Køneke at tage udgangspunkt i samme titel. Under den titel, kan der tages alt med omkring et hus, og undervisningen kan let differentieres, siger han. Den enkelte elev tegner sit eget hus ud fra givne oplysninger, og skal så for eksempel regne materialepris og forbrug ud. Elementer som størrelse af byggegrund, pris og finansiering er også relevante. Her er det oplagt at se på lån, forrentning og opsparing. Der kan så kobles flere ting til efterhånden som projektet skrider frem, og fag som fysik og samfundsfag kan også inkluderes. Husene kan kombineres til landsbyer, og så er man et skridt videre. Projektet kan allerede begynde i folkeskolen og fortsætte på erhvervsskolen. Undervisningsmaterialet er tænkt som et åbent materiale, hvor der ikke er noget facit, men opgaveformuleringer, der løbende kan bygges videre på. Samtidig er der så mulighed for at involvere en konkret sag i dagligdagen. Da der en dag var skybrud, som havde medført vandskade på DjH, blev det straks inddraget. Eleverne fik til opgave at regne ud, hvor meget vand deres huse rummede, hvis de blev oversvømmet i en given højde. Da husene er forskellige, vil alle facit være individuelle, og det er en del af projektet, at forstå og kunne se den forskellighed. Bliver midlerne til videre arbejde med projektet bevilget, er det tanken at udarbejde et idékatalog med rammeplaner inden for praktisk anvendt nyttig matematik i undervisningen. Planerne skal indeholde forskellige indgangsvinkler til projektarbejde i undervisningen, hvor både matematik og andre fag indgår. Materialet skal gerne kunne bruges allerede fra 5. klasse og videre op gennem erhvervsskolen og gerne inkludere flere fag med udgangspunkt i rammen. Her er det kun fantasien, der sætter grænser, siger Filip. Fakta Projektnavn Praktisk anvendt nyttig matematik (PAN). Bag projektet XX Norge: NHO Næringslivets Hovedorganisation XX Sverige: Made by Halmstad Länken mellan utbildning, näringsliv och akademi. XX Danmark: Naturvidenskabernes hus Et fyrtårn for anvendelsesorienteret undervisning og skole virksomhedsarbejde i Danmark. Repræsentanter XX Vest Siden skole, Porsgrunn Kommune, Norge. XX Kattegatgymnasiet, Halmstad, Sverige. XX Den jydske Haandværkerskole, Hadsten, Danmark. SMIL-(E) Projektet var en udløber af EU-projektet SMIL-(E) Skandinaviske Modeller for Innovativ Læring i Europa. Formål Projektets (PAN) formål var at afklare, om der var grundlag for et større projekt om emnet. Det er der nu søgt midler til.

13 Anne Hansen Aamand To kolleger Anne Anne Fogtmann Madsen, 35 år, blev ansat som dansklærer på DjH midt i februar Hun er uddannet cand. mag. i dansk og kunsthistorie fra Aarhus Universitet i Anne har tidligere arbejdet med PR og formidlingsarbejde i Aarhus Kunstbygning og været projektudvikler i organisationen Global Citizen, der arbejder med globalisering og bæredygtighed. Hun kom her til DjH med undervisningserfaring fra en tidligere stilling på HTX i Grenaa, hvor hun underviste i dansk. Anne begyndte på DjH umiddelbart efter, at hun havde været til samtale. Det var midt i en barselsorlov, og hendes far sprang ind som dagplejer i 2 måneder. Anne underviser i dansk på EUX og på plast- og køleuddannelsen, H1 og H3. Med den nye eud-reform skal alle klasser have dansk, og fra januar underviser Anne 7 forskellige danskhold. Hun oplever en vidt forskellig stemning på EUX- og eud-holdene. Eudforløbene er korte og intense på 9 uger, mens EUX-forløbene strækker sig over flere skoleår. Lige meget hvilken form, er det vigtigt for hende at lære eleverne at kende. Både det og et godt socialt forhold blandt kolleger oplever Anne som værende en vigtig del af arbejdslivet. Der skal også være tid til at gå i byen sammen en gang imellem, så kolleger bliver mere end blot kolleger. Det tager 5 minutter for Anne at gå på arbejde. Hun bor tæt på DjH sammen med sin mand Jens, der er gymnasielærer og deres to børn Marie på 5 og Johan på godt 1 år. Anne er interesseret i kunst og kultur. Hun holder meget af at læse og spillede tidligere klaver og saxofon og sang meget. Nu bliver det mest til fagligt relaterede tekster, så vidt læsningen angår, og musikken er lagt på hylden. Anne vil gerne rejse, og glæder sig til at vise favoritdestinationen, Italien, frem til børnene, når de bliver lidt ældre. I første omgang er det dog DjH s EUX-elever, der er heldige at komme med Anne til Italien, da deres studietur i foråret 2015 går til Rom. Anne glæder sig, og det bliver uden tvivl en kæmpe kulturoplevelse for EUX-eleverne. Jakob Jakob Thise Ladegaard (35) underviser i elafdelingen, hvor han tiltrådte den 1. marts Jakob er uddannet elektriker på Fur, hvor han er opvokset. Efter et par elektrikerjobs, blandt andet hos Bombardier i Randers, hvor han var med til at lave IC-3 tog til Israel, læste Jakob til installatør. Studiet afsluttede han i 2004 og tog så på højskole. Jakob var i nogle år ansat hos Louis Poulsen dels som intern tekniker og dels som automationssælger, hvor han kørte ud til maskinbyggere og automatiktavlebyggere. Jakob husker sin egen skolegang som meget positiv. Han husker de lærere, der troede på ham og som var med til at gøre en forskel for ham i skoletiden. Han har igennem 6-7 år vidst at det, ville han også gerne - stærkt inspireret af tidligere lærere og et ønske om at blive bedre til at kommunikere og formidle et budskab på en god måde. Et emne, der fascinerer ham meget, og som han gerne læser bøger om i form af for eksempel berømte personers taler. Han var egentlig ikke kørt træt i det gamle job, men da lejlighed bød sig, slog han til og søgte en stilling på DjH. Nu underviser han på elektrikeruddannelsen, primært i specialet styrings- og reguleringsteknik H2 i samarbejde og godt støttet af Jens Christian Andreasen, Kim Topp m.fl. Jakob bor i Kristrup ved Randers sammen med Anja og børnene Theodor på 4 og Phillip på 2 år. Anja er for tiden dagplejemor, men egentlig uddannet multimediedesigner et job hun drømmer om at vende tilbage til, når drengene vokser til. Jakob nyder kun at have 14 km til arbejde. Det er hurtigt at komme på arbejde, og giver mere luft til fritiden sammen med familien. Han prøver at inddrage drengene så meget som muligt i det, der skal gøres omkring huset, så det bliver en fælles aktivitet. De dyrker friluftsliv i haven, hvor de laver mad over bål og sover i den fri natur. Jakobs drøm om fremtiden rummer tid til at genoptage gamle fritidsaktiviteter som cykling og sejlads, måske også sammen med drengene, for vigtigst af alt er for Jakob at familien får mest mulig tid.

14 Anni Møller, seniorklubben Seniorudflugt til Spøttrup Middelalderborg DjH-seniorklub på sommertur til Spøttrup Middelalderborg Torsdag den 21. august 2014 havde Seniorklubben arrangeret en tur til Spøttrup Middelalderborg. Vi mødtes ved DjH's hovedindgang på Ellemosevej kl. 9.00, der var 27, der deltog i turen. Vi skulle køre med bus og satte i første omgang kurs mod en rasteplads ved Skive Fjord med en dejlig udsigt ud over fjorden. Der indtog vi vores medbragte formiddagskaffe med rundstykker leveret af DjH's køkken. Heldigvis var det lige netop holdt op med at regne, så kaffen blev drukket i tørvejr sammen med en Dr. Nielsen. Herefter fortsatte turen til Spøttrup. Spøttrup Middelalderborg er en ægte borg med voldgrave, borgtårne, riddersal, kirkerum og alt det, der hører middelalderen til. Vi blev vist rundt i borgen af guiden Laurits Goul, som var en fantastisk fortæller. Han kunne ikke kun fortælle, han lærte os at danse kædedans i riddersalen med ham som forsanger, og vi pippede med så godt, vi nu kunne. Herefter spillede han Der står et slot i Vesterled på trompet, hvilket lød fantastisk i dette flotte rum. Frokosten nød vi i en Cafe i haven, hvor vi fik medbragt smørrebrød fra DjH's køkken rigtig lækkert. Ved 15-tiden gik turen videre til Hjarbæk, hvor vi havde bestilt eftermiddagskaffe på Hjarbæk Kro. Vi fik kaffe med boller og lagkage, begge dele var hjemmelavet. Kroen har en fantastisk beliggenhed helt ned til Hjarbæk Fjord. Omkring kl. 18 var vi i Hadsten efter en helt fantastisk god tur. Fakta om Spøttrup Borg ÙÙSpøttrup Borg fra omkring år 1500 er en rigtig ridderborg fra middelalderen. Omgivet af vældige volde ligger den smukt i landskabet, ud til Spøttrup Sø. Den er Danmarks bedst bevarede middelalderborg. ÙÙDet kraftige forsvarsværk har beskyttet beboerne effektivt gennem tiderne. Under Grevens Fejde (borgerkrig i Danmark i ) holdt den vestjyske borg stand mod Skipper Clements bondehær, og den er aldrig blevet indtaget. Ù Ù Borgen fungerede i år hundrede som almindelig herregård og bolig for mange. I 1937 overtog staten den og indrettede den til museum.

15 Anne Hansen Aamand Tømrerkunst Det, der begyndte som en svævende 3-D figur i det virtuelle univers, er nu manifesteret i virkeligheden. Stadig til dels svævende og samtidig med solid jordforbindelse står figuren nu på plænen foran tømrerafdelingen. Konstruktionen er et vartegn for godt håndværk med rødder langt tilbage i historien. På samme tid er den opadstræbende mod nye højder inden for faget i fremtiden. Tømrerfaget er et håndværk, der med og trods stolte traditioner aldrig forstener, det er i konstant udvikling og følger med tiden gerne i et miks med andre tidsaktuelle materialer. Symboliseret med figurens sorte fødder og røde hat. Eleverne var sendt hjem på sommerferie, da de stille tømrerhaller i uge 26 blev indtaget af underviserstaben i tømrerafdelingen. Deres vision var klar. Udstyret med godt tømmer og værktøj, gik de i gang med at skabe det kunstværk, der nu står foran indgangen til afdelingen. Det var en god øvelse på samarbejde og anerkendelse af hinandens gode ideer. Når en flok, der er vant til at gå forrest og vise vejen for unge lærlinge, skal arbejde sammen, starter en lærerig proces. Der er snakket rigtigt meget om mulige løsninger på udfordringen, når tømmeret skulle samles gode snakke om vinkler, opstregning, huller, søm og skruer. Hver enkelt kunne sikkert have løst opgaven alene meget hurtigere, men så havde de ikke fået det samme udbytte af det. Alle er glade for at have tilbragt uge 26 med løsning af en fælles opgave, hvor de har lært noget om hinanden både som håndværkere og som mennesker.

16 Frank Gotfredsen Skolehjem og LC En fantastisk sommer er afløst af et fantastisk efterår rent vejrmæssigt. Vi er fyldt op med D-vitaminer og klar til den lidt mørkere tid. Skolehjemsmæssigt har det også været rigtig godt. Det er glædeligt at møde de nye forhåbningsfulde elever, der er klar til at tage fat på en ny epoke i deres liv og fremtid. Tilmeldingerne til skoleårets start var rigtig fine, og det er mange år siden, vi har kunnet præstere så mange. Det resulterede i, at vi var nødsaget til at udbygge vores antal af dobbeltværelser med 30, så vi har en skolehjemskapacitet på 347 fordelt på både Skovvej og Ellemosevej. Specielt tømrer- og plastgrundforløbet har haft en markant øget tilgang i år. Tag kørekort mens du er på skole Vi har i samarbejde med en lokal kørelærer her efter sommerferien tilbudt vores elever at tage deres kørekort på skolen, medens de alligevel er her. De kan tidligst begynde på teoriundervisningen til kørekortet 3 måneder før de fylder 18 år, og vi har planlagt at starte et nyt forløb hvert kvartal for at kunne tilgodese alle med det behov. Ved samme lejlighed er der mulighed for at erhverve kørekort til trailer for dem, der har eller får brug for det. Vi fortsætter med at lede efter nye tiltag der kan være spændende og interessante for vores elever at lære og deltage i når de nu alligevel er her. Poolwrestling for alle Vi havde poolwrestling som socialt arrangement her i 3. kvartal. Vejret var perfekt, poolen var blevet rigtig varmet op til +25 grader, og så kan man næsten ikke holde lærlingene fra bassinnet. Dejligt aktiv at have når vejret arter sig. I år var vi så mange elever og lærlinge, at vi ikke kunne være der på en gang. Vi delte så grundforløbseleverne var sammen og hovedforløbslærlingene var sammen. Det gjorde, at vi kunne invitere alle vores dagskoleelever med til grillfesten og poolwrestling. Et par super aftener med rigtig god stemning og morskab, sammen med en varm pool, god mad og en kold fadøl. Ugentlig DjH-turnering Den lille bold, hvad enten den er til hænderne eller fødderne eller ketcher, er utrolig til at samle folk. Smider man en bold ind i en gruppe elever der står og snakker, er der straks gang i spillet. De kan bare ikke lade være, og det benytter vi os af så ofte som muligt. Elever og lærlinge nyder det lille uforpligtende afbræk i deres ellers travle hverdag, hvor de på skolen sidder mere stille, end når de er hjemme på arbejdspladsen. Hver mandag er der en officiel turnering, hvor ugens DjH-hold findes.

17 Nyudlærte Elektriker, styring og regulering juni 2014 Casper Andersen, Micmatic ApS Christian Holm Espersen, Dania Electric A/S Andreas Essemann, Caverion Danmark A/S Carsten Damm Hansen, Unimation ApS Anders Christian Haack Haslund, Rockwool A/S Andreas Eichertz Fielsøe Hedegaard, Sinus Installation A/S Rasmus Jensen, Give El V/ Bo Arnberg Kristensen Troels Jensen, Cheminova A/S Søren Kristensen, Give El V/ Bo Arnberg Kristensen Rasmus Ladegaard, Kjærgaard A/S Stefan Larsen, Dania Electric A/S Norouz Mirzazadeh, Villy Bruun A/S Elteknik Simon Godthåb Nielsen, Skals Installationaforretning A/S Jimmy Pedersen, Schurmann El A/S Fagets medalje gives til de svende, der har opnået karakteren12 i både den teoretiske - og den praktiske prøve.

18 Nyudlærte Elektriker, installationsteknik juni 2014 Kåre Knudsen Brink, Jens Kristensen El-Anlæg A/S Frederik Laursen, Brændgaard Wiese A/S Morten Svejstrup Friche Christensen, Lindpro A/S - Århus Mikkel Maicol Ellegaard-Hansen, Hessellund El A/S Nick Dalby Eltved, Verdo Entreprise A/S Mads Skovgaard Eriksen, El:Con Århus A/S Jakob Rueholm Grunø, Hessellund El, Gedsted ApS Claus Hangaard Hansen, Sjørring El-Service A/S Mads Jensen, Ans El-Forretning Dennis Fey Johansen, EL-Centrum ApS Emil Wann Knudsen, Idom El-Forretning ApS Tobias Nørgaard Knudsen, El:con Holstebro A/S Kasper Terp Kraft, El-Huset. Skærbæk ApS Claus Grann Larsen, BP Electric A/S Simon Iver Munk Larsen, Svend Knudsen - Hanstholm El-Forretning ApS Jacob Mogensen, El:con Hornslet A/S Nikolaj Haboe Nielsen, Salten El ApS Daniel Hjerrild Olsen, Hornsyld EL ApS Daniel Oxholm, IT-El ApS Jeppe Fridberg Pedersen, B. Schrøder A/S Marc Pedersen, EL:CON Grenå A/S Christian Bonde Poulsen, Nmt El-Service ApS Martin Poder Sørensen, El-Pro A/S Fagets medalje gives til de svende, der har opnået karakteren12 i både den teoretiske - og den praktiske prøve.

19 Nyudlærte Elektriker, installationsteknik september 2014 Anders Routh Andersen, Kemp & Lauritzen A/S -Risskov Christian Alexander Skovbjerg Andersen, Jens Kristensen El-Anlæg A/S Jens Christian Krogsgaard Andersen, H.P. El-Service A/S Nicki Würtz Andersen, Lillegården El A/S Ninna Møller Leth Berthelsen, Risskov Installatør Forretning A/S Jonas Kaarsholm Møller Bøjtang, Frifelt EL A/S Lasse Dollerup, Agerbæk El-Service ApS Frederik Agerskov Flæng, Idom El-Forretning ApS Janus Frøkjær, Hanstholm El-Teknik I/S Keld Jensen Halkjær, Lillegården El A/S Sigurd Boutrup Hansen, Sjørring El-Service A/S Simon Jonas Jensen, Lindpro A/S - Århus Kim Kildevæld Kristoffersen, Øgaard El A/S Troels Jessen Lassen, EL-Centrum ApS Kjeld Lysdal, A/S Birger Brødløs Elektroinstallatør Mikkel Astrup Mikkelsen, Vest-El Hvide Sande A/S Dion Nielsen, Knud Jørgensen El ApS Jesper Børgesen Nygaard, Wiese A/S Mikkel Tatt Pinholt, Pinholt El-Installationer ApS Jakob Krogh Villefrance, Priess El-Service ApS Fagets medalje gives til de svende, der har opnået karakteren12 i både den teoretiske - og den praktiske prøve.

20 Jonas Aakjær Andreassen, Skovby Snedkeri A/S Jan Vallebæk Christensen, PGJ Byg ApS Stig Enevoldsen, Byggefirmaet Lindgaard Nielsen ApS Jacob Schou Gleeerup, Tømrerfirmaet Peter Vognsen ApS Mathias Skak Hansen, Aalsrode Tømrerfirma A/S Anders Helbo, Aalsrode Tømrerfirma A/S Palle Fogh Jakobsen, Gånsager Tømrer- og Snedkerforretning A/S Martin Binder Jørgensen, Tømrerfirmaet Alex Pedersen ApS Dennis Nørmølle Larsen, Bytømreren A/S Kristian Klitaa Motzkus, Lassen Byg ApS Jacob Nedergaard, Tømrermester Fogh ApS Oliver James Beauchamp Nielsen, Klitte og Jensen A/S Simon Nygaard Nielsen, Grenaa Murer- og Tømrerforretning A/S Jannick Dueholm Pedersen, Tømrerfirmaet RNS A/S Simon Gaba Pedersen, Hvorslev Byggefirma A/S Nikolaj Larsen Uhd, ApS Ejner Olesen s Eftf. Alexander Angel, Tømrermester Ivan Østergaard Jensen A/S Dennis Brix, Jan Drøhse, Løgum Kloster Tømrer- og Snedkerforretning Markus Sune Bergenfoss Holst, Samsø Tønder Team I/S Dennis Moser Jensen, HM Tag- og Facadeteknik ApS Simon Aae Jørgensen, Klitte og Jensen A/S Mathias Friis Hulehøj Larsen, Den jydske Haandværkerskole Jonas Kilegaard Lessmann, ApS Ejner Olesen s Eftf. Ulrik Hyltoft Lind, Jakob Tømrerfirma A/S Lasse Mathiasen, Hjalmar Hansen. Bredebro ApS Tømrer & Snedkerforretning Mads Udengaard Olsen, Klitte og Jensen A/S Mike Rathcke, Hadbjerg Tømrerfirma Mikkelsen & Søn A/S Simon Ree, Hornslet Snedker-, Tømrer- og Køkkenforretning ApS Emil Schubert, Ommen & Møller A/S Max Emil Hoe Sørensen, Den jydske Haandværkerskole Patrik Ord Sørensen,Tømrerformaet Peter Vognsen ApS Arne Haagen Øster, Bagers Tømrer- og Snedkerforretning A/S Nyudlærte Tømrere september 2014 Antaget med bronze, gennensnitskarakter 11

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Søndag den 18 Maj 2008 Der deltog 86 skytter og 5 Jæger her ved geværterrænskydningen i Hevring, Vejret var fint med sol og tørvejr hele dagen

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

Herre Riffel Licens nr Navn Klub R/P Klasse Total x'er 835 Steffen Halfdan Olsen Kolding R Herre 102,9 104,6 102,5 102,5 103,1

Herre Riffel Licens nr Navn Klub R/P Klasse Total x'er 835 Steffen Halfdan Olsen Kolding R Herre 102,9 104,6 102,5 102,5 103,1 Dame Riffel 634 Line Petermann Ribe R Dame 102,7 102,3 103,6 103,3 411,9 27 240 Rikke Mæng Trehøje R Dame 102 102,8 101,9 103,2 409,9 28 445 Charlotte Jakobsen DSB/ASF R Dame 99,3 99,7 103,8 102,4 405,2

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 199/05 200/11 399/16 G 2 95349 Kristian Gyldenløv 05-944 Århus Riffelskytte

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse JUN 1 01-11019 Simon Vissing 412-Hjørring Skytteforening 146 148 294 / 11 D 2 01-80781 Casper Krogh Frydkjær 412-Hjørring Skytteforening 147 143 290 / 11 D 3 05-79949 Mathias

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

ENDELIG RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2014

ENDELIG RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2014 26-10-2014 15:05:32 - DDS SP v.3.14.4.1 ENDELIG RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 113293 Victoria Bjerregaard 09-118 Lyngby Skyttekreds 200/15 200/10 400/25 2 114387 Julie

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

EUD/EUX-business. Grenaa og Rønde. VID ERhvervsuddannelser. EUD/EUX-Business

EUD/EUX-business. Grenaa og Rønde. VID ERhvervsuddannelser. EUD/EUX-Business EUD/EUX-business Grenaa og Rønde VID ERhvervsuddannelser EUD/EUX-Business KICKSTART DIN KARRIERE PÅ 1 + 2 ÅR STUDENT OG FAGLÆRT PÅ 2 + 2 ÅR HER FÅR DU DEN BEDSTE HANDELSSKOLEUDDANNELSE De elever, der er

Læs mere

RESULTATLISTE JM 2008. 15m Std.- Grov- & Fripistol. HERNING D. 8. & 9. Feb.

RESULTATLISTE JM 2008. 15m Std.- Grov- & Fripistol. HERNING D. 8. & 9. Feb. RESULTATLISTE JM 2008 15m Std.- Grov- & Fripistol HERNING D. 8. & 9. Feb. UNGDOM U1 Præmie G Kaare Jensen Års 93 96 95 284 100 S Emil Hoff Hjort Vadum 92 91 95 278 B Kevin Blom Grønhøj Vadum 90 88 92 270

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1)

Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1) Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1) 1 6566 Tony Wang Markussen guld Københavns Vestegn 02:48:39 2 6590 Torben Klose sølv Fyn 02:57:10 3 2227 Martin Gravesen bronze

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik ERHVERVSUDDANNELSE MED EKSTRA BONUS BYGGE OG ANLÆG VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik ERHVERVSUDDANNELSE MED EKSTRA BONUS BYGGE OG ANLÆG VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? NY OPBYGNING mere synergi mellem teori og praktik ERHVERVSUDDANNELSE MED EKSTRA BONUS BYGGE OG ANLÆG VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? SVENDEBREV OG GYMNASIALT NIVEAU I ÉN UDDANNELSE! ERHVERVSUDDANNELSE MED

Læs mere

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ Dame pistol 157 Dorte Thorsen IFK P Dame 95 89 95 93 372 10 51 Laila Højfeldt Vejle P Dame 89 87 94 92 362 6 124 Christina Borgen Nielsen DSB/ASF P Dame 90 90 91 91 362 4 1084 Christina Popp Hansen DSB/ASF

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg 07-06-2014 19:59:26 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 96986 Dagmar Storm Kristensen 06-033 Skals Skytteforening 200/12 200/14 400/26 2 113123 Emilie

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK NY OPBYGNING mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK HVAD ER EN EUX? EUX Byggeri og håndværk er en uddannelse, der kombinerer håndværk

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 05-02-2012 18:25:20 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 200/10 200/12 400/22 G 2 92695 Lucas Pedersen

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Jyllands Skytte Forbund & Skytteklubben DSB/ASF Det Åbne Jyske og Fynske Mesterskab 300 M Lørdag og Søndag den 5 og 6 Juni 2010 På banerne i

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne.

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne. Dommere / Observatører Dommerudvalget Distriktsforbund DHF s Bestyrelse Prof. udvalget Divisionsforeningen Brøndby, den 12. maj 2015 Journalnummer 1293-15-mcn Nyhedsbrev maj 2015 Kære alle Sommeren står

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 20-08-2011 19:53:08 - DDS SP v.3.11.7.12 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 Gevær, 200m. - Mesterskab BK 1 87623 Daniel Filtenborg Binder 05-101 Randers Skyttekreds 149/06 149/11 298/17

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Drenge 60 m. 6 Søren Bundgaard 12,7 90 7 Oliver Jannerup 10,2 03 8 Rasmus Riber 10,5 90 9 David Cieslak 9,9 92 10 Mathias Jørgensen 9,1 02 11 Iddi Alkhag 8,6 89 12 Esben M Blicher 8,4

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE Hvilke uddannelser gælder det for? EUX BYGNINGSMALER (Odense og Vejle) EUX MURER (Odense

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Classic Bodybuilding Herre cm

Classic Bodybuilding Herre cm Classic Bodybuilding Herre 175 + 168 cm ring 7 Mouhamad Ali 5 1 4 kim carstensen 16 2 5 mike svensson 18 3 2 Jonas Bertram 19 4 1 Rasmus Rud Pedersen 20 5 3 rudi kronborg 25 6 ring 7 Mouhamad Ali 5 1 2

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Odder IGF. Badminton. U 17 ABCD stævne. Spektrum Odder lørdag d. 22-11-08

Odder IGF. Badminton. U 17 ABCD stævne. Spektrum Odder lørdag d. 22-11-08 U 17 ABCD stævne Spektrum Odder lørdag d. 22-11-08 Odder Badminton byder velkommen til vores U 17 stævne i Spektrum Odder, Parkvej 5, 8300 Odder. Stævnet bliver spillet i Hal 1 + Hal 2. Rækkerne B + C

Læs mere

Det store overblik 2015 Raklev (17/4/2015) HOLD TRÆNER TLF MOBIL MAIL

Det store overblik 2015 Raklev (17/4/2015) HOLD TRÆNER TLF MOBIL MAIL jyjs@novonordisk.com, Fodboldudvalg/formand Johnny Jensen 4400 40684574 ditteogjohnny@hotmail.com Fodboldudvalg/kontingent/Næstformand/ Drengeudvalg Peter Thornsen 4400 25144649 thornsen@ka-net.dk Fodboldudvalg/herresenior

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

Løb 17, 100m Frisvømning Damer, Finaler 15-16 år Plac.Navn Født Point FINA Opnået Status Klub

Løb 17, 100m Frisvømning Damer, Finaler 15-16 år Plac.Navn Født Point FINA Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point uden mellemtider Stævne navn: Speedo Cup 2008 Stævne by: Randers Arrangør: Randers Svømmeklub Neptun Overdommer: Ole W. Jørgensen Benny Larsen Stævneleder:

Læs mere

Jyske Mesterskaber m Luftpistol og Luftriffel

Jyske Mesterskaber m Luftpistol og Luftriffel Disciplin Klasse Fornavn Efternavn Forening 1 2 3 4 5 6 Total X 10 Pistol Dame Anja Christensen DSB/ASF 96 90 94 91 371 3 Pistol Dame Dorte Thorsen IFK 91 95 90 89 365 3 Pistol Dame Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK N I N G g praktik N Y O P BrgYi G mellem teori o mere syne TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK ER SVENDEBREV OG GYMNASIALT NIVEAU I EN UDDANNELSE HVAD ER EN EUX?

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Danske Politimesterskaber i 11- mands fodbold.

Danske Politimesterskaber i 11- mands fodbold. Danske Politimesterskaber i 11- mands fodbold. Finaleresultater Fodbold Unionsturneringen 2009. Semifinale: Sydøstjylland Station City 3 7 Semifinale: Sydjylland St. Bellahøj 2 3 Bronzekamp: Sydøstjylland

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 30-10-2016 17:58:47 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1G 121871 Chris Olsen 23-035 Stege Ndr. Skytteforening 200/12 200/13 400/25 2S 121512 Laurits

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

DGI Nordjylland. Kommunemesterskab. Der spilles kun om lørdagen

DGI Nordjylland. Kommunemesterskab. Der spilles kun om lørdagen Kommunemesterskab Mariager Fjord Badmintonsamarbejde afholder i samarbejde med DGI Nordjylland Åbent stævne, den 5.-6. Februar 2011 Spillerne skal være spilleklar senest 20 minutter før det i programmet

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

RESULTATLISTE TKL Sommerstævne 2013

RESULTATLISTE TKL Sommerstævne 2013 27-05-2013 10:14:40 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE TKL Sommerstævne 2013 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 5 gevinster af 200,-kr. 1. 19352 Henrik Strand 04-020 Taarup-Kvols-Løgstrup

Læs mere

LøvfaldsCup 2010 Piger 8 år og under sum

LøvfaldsCup 2010 Piger 8 år og under sum Piger 8 år og under 1 4 Nanna Grønbech Falcon 57 13 19 25 2 3 Sille Bergsman Falcon Jegstrup Cross C 48 5 24 19 3 323 Alberte Idskov Kristensen Klarup 28 5 12 11 x 7 Mia Christensen Bj.bro 23 23 x 14 Victoria

Læs mere

Au2Partsløbet afdeling af SM Søndag den 17. april 2016 R E S U L T A T P R. P R Ø V E Prøve 01 Tinghøjvej 1 Plac. Plac. Diff. Diff. Nr.

Au2Partsløbet afdeling af SM Søndag den 17. april 2016 R E S U L T A T P R. P R Ø V E Prøve 01 Tinghøjvej 1 Plac. Plac. Diff. Diff. Nr. Au2Partsløbet 2016 2. afdeling af SM Søndag den 17. april 2016 R E S U L T A T P R. P R Ø V E Prøve 01 Tinghøjvej 1 16 Allan Hansen Peter Petersen KR3 1 1 03:49 39,3 31 Steen Petersen Allan Petersen KR6

Læs mere

MTB VinterCup , prolog

MTB VinterCup , prolog A. U18 1 Daniel Alø Berthelsen / Slagels 00:17:43 00:18:15 00:35:58 2 Martin Wiil / Slagelse MTB 00:18:32 00:19:14 00:37:47 3 Niklas Larsen / Slagelse CR 00:19:59 00:20:27 00:40:27 4 Frederik Irgens Jensen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012 Velkommen Velkommen til kommunemesterskaberne i badminton, der igen i år afholdes i hallen med DGI Østjylland og IF, Badminton som arrangører. I

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion.

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion. Kampprogram Serie 3 Herrer Fredag d. 28. april kl. 18.00 på Nykøbing Stadion mod Serie 1 Herrer Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion mod U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Lødderup

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Vadum Stævnet 15m 2014

Vadum Stævnet 15m 2014 Vadum Stævnet 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 103892 Kasper Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 199/09 200/05 399/14 G 2 99838 Nicki R. M. Jensen 01-561 Hobro Egnens Skytteforening 199/09 200/00

Læs mere