Det ELEKTRONISKE magasin OKTOBER 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE. DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det ELEKTRONISKE magasin OKTOBER 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE. DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin."

Transkript

1 DjHPUNKT DEN JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE OKTOBER 2014 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: Indhold DjH PUNKT Indhold 1 Siden sidst 2 Service er marketing 3 Pædagogisk dag med fokus på nutidens unge og kloge hænder 5 Robot skal flytte flasker 7 FACEBOOK på DjH 9 Tømrerengelsk på skemaet 11 To kolleger 13 Seniorudflugt til Spøttrup 14 Tømrerkunst 15 Skolehjem og LC 16 Nyudlærte 17 Navne 24 Det ELEKTRONISKE magasin DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin. Slår du indholdsfortegnelsen til i venstre side af din Adobe reader, er den åben hele tiden uanset hvilken side i DjHPUNKT, du befinder dig på. God læsefornøjelse!

2 Henrik Øelund Siden sidst Efteråret står i stor udstrækning i EUD-reformens tegn. I foråret blev den politiske rammeaftale færdigbehandlet og hen over sommeren var så ministerie og de faglige udvalg travlt optaget af at udfylde rammen. Den 22. september kom så de længe ventede bekendtgørelser, som vi skal agere efter. Selv om reformen, som især omhandler grundforløbet, først træder i kraft til august 2015, er det nødvendigt allerede nu at lægge skinnerne dertil. De kommende grundforløbselever, der nu går i 9. eller 10. klasse skal i løbet af efteråret og vinteren beslutte sig for deres videre uddannelse. Derfor skal vi nu beslutte og beskrive hvordan vi vil udfylde de nye rammer. Der er nedsat en udviklingsgruppe fra de 4 uddannelsesområder samt almene fag, der i uge 42 tager de første spadestik til det nye grundforløb 1, der har en varighed af 6 måneder. Målsætningen er at udvikle 1 fagretning, derudover at opfylde de obligatoriske mål, også indeholder de elementer, der gør DjH særlig attraktiv. Derfor indgår såvel Den gode erhvervsskole med tilhørende undervisningsprincipper samt materialet fra sidste skoleårs NNS-forløb og noterne fra pædagogisk dag i juni 2014 i udviklingsgruppens værktøjskasse. Erfaringerne fra det tværgående NNSforløb er så gode, at det ny udviklingsforløb vil blive sat ind i en tilsvarende procesramme. På grundforløb 2 (6 mdr.) og hovedforløbene bliver det især beskrivelse og synliggørelse af højniveau, der kommer i fokus. Endvidere har flere uddannelser afventet reformen i forhold til justeringer og ændringer af uddannelsesstruktur og -indhold. Disse vil også skulle foldes ud i tiden frem mod sommeren På grundskoleområdet er man også i gang med en større reform. Et fokusområde er et tættere samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og grund-/folkeskolen i overbygningen ( klasse). Der er allerede nedsat en arbejdsgruppe, der kommer med forslag til hvordan man konkret kan lave et forpligtende samarbejde og opnå synergi i de ordinære skoleforløb. Gruppen skal komme med et forslagskatalog inden årets udgang, hvorefter det er op til de respektive skolebestyrelser at vurdere disse. Endelig skal der i efteråret beskrives en EUD-10, hvor elever, der forventer at gå EUD-vejen, får mulighed for seriøst at arbejde med det erhvervsfaglige område. Kommuneplan godkendt omkring Ellemosevej 40 I forlængelse af købsaftale om Ellemosevej 40 er der blevet udarbejdet en lokalplan for området samt et tillæg til kommuneplan for vores del af Skovvej og Industrivej. Disse planer er nu endelig godkendt efter at have været igennem alle processerne med offentlig høring klagefrister m.v. Der er ikke kommet indsigelser, så derfor er de nye regler gældende pr. 1. oktober. Lokalplanen og kommunetillægget giver os gode muligheder for at manøvrere i forhold til kommende kapacitetsbehov på skolehjem, undervisning, bespisning m.v. Derfor igangsættes et større arbejde omkring bygningsmassen og dens udnyttelse samt fremtidige forventede behov og konsekvenserne heraf, så vi kan træffe de bedst mulige langsigtede beslutninger. Strategiseminar om DjH 2016 DjH's bestyrelse har sammen med ledelsesgruppen afholdt strategiseminar i september. Vi er nu halvvejs i forhold til DjH 2016, så det var passende at holde en status på besluttede indsatsområder samt vurdere om der skulle ske større ændringer i det eksisterende og eventuelt tilføjes nye indsatsområder. Det blev til et par gode dage, hvor der blev analyseret og diskuteret mange spændende emner, herunder blandt andet adgangsveje til uddannelserne, EUD-reform, påbygning, højniveau, EUX, Videncenter Energi, certificering, skolehjem, fritidsrammer og meget mere. Materialet bliver nu bearbejdet, og en revideret strategiplan fremlægges for bestyrelsen på dennes næste møde primo december. Som det fremgår af ovenstående betyder det dog ikke at udviklingen i de enkelte temaer ligger stille indtil da, tværtimod vil tiden fra nu og frem til næste sommer i højeste grad være en samlet udviklingsperiode.

3 Henrik Øelund og Anne Hansen Aamand Service er marketing og det skaber værdifulde ambassadører I løbet af 2014 har Den jydske Haandværkerskole lagt faciliteter til en række eksterne arrangementer. Det aktiverer en del medarbejdere på skolen, som hver især arbejder på en del af puslespillet, der samlet sikrer en vellykket afvikling af arrangementerne med meget tilfredse ambassadører til følge. Rotary har 2 gange været på besøg med henholdsvis 120 og 170 deltagere, Dansk El-Forbund har afholdt workshop for 150 unge elektrikere og Favrskov Kommune havde valgt at lægge et fyraftensmøde for 70 af kommunens ledere på DjH. Vi er meget positive overfor og bevidste om den type arrangementer, siger Henrik Øelund. Som lands- og fagskole dækker vi en meget bred geografi, som det er vanskeligt og særdeles kostbart at nå med traditionel markedsføring. Her er arrangementer for grupper med meget stort netværk sammen med Facebook aktiviteter og flotte svendeprøveafslutninger vigtige kontaktpunkter, der er med til at sprede et positivt kendskab til DjH. Svend Bechmann, der er markedsføringsekspert, og som holdt oplæg på Favrskov Kommunens lederseminar på DjH, sagde direkte: Glem alt om kostbar branding. Stærke brands skabes ikke af det, en virksomhed siger, men af det, den gør. Får du brugerens positive oplevelse spredt, får du ikke en bedre eller billigere markedsføring. Her er vore lærlinge de bedste ambassadører, men via øvrige arrangementer forsøger vi at udvide kredsen af ambassadører til andre grupper. Og at det virker, er der ingen tvivl om. Vi har fået mange flotte tilbagemeldinger og afledte kontakter og aktiviteter allerede. Søren Bechmann: Fra få timer til flere dage - servicen er den samme Nogle af arrangementerne strækker sig over en hel weekend, andre varer en eftermiddag og aften. Fælles for dem er, at på skolen aktiveres et medarbejderteam, der sørger for at alt klapper som det skal, for mens arrangementerne står på fungerer DjH som et konferencecenter med optimal service på alle områder. Hanne Bisgaard Hansen virker som arrangementschef ved eksterne arrangementer. Hun er den første gæsterne møder, når de henvender sig med forespørgsel om at leje sig ind på DjH. Sammen finder Hanne og den eksterne ansvarlige frem til et program, og får kortlagt hvor mange gæster der kommer, hvem der skal have værelse, og hvor mange måltider der skal serveres. Også lokalerne skal være i orden. Grupperum og samlingslokaler skal være til rådighed, med det udstyr det kræver. Måske skal klaveret flyttes, og der skal pyntes op med blomster, så lokalerne er indbydende og hyggelige at opholde sig i. Endelig skal dørene være åbne i de områder, hvor gæsterne færdes, så låsesystemet skal omkodes i de dage arrangementet foregår. Hanne koordinerer alle opgaver og holder styr på, at tingene går op i en højere enhed. Den gode nyhed er, at når serviceniveauet generelt er så elendigt, som tilfældet er, og når de færreste virksomheder har set og forstået potentialet i at levere god service, er der god plads til dem, der vil noget andet og bedre. Fortsættes næste side...

4 Ønskemenu, talerstol og flere bøjler Fredag den 19. september spiste 31 Rotarygæster middag i restauranten. Udfra de givne rammer med hensyn til pris, antal gæster og deres ønsker planlægger jeg menuen. I fredags serverede vi 4 retter: Svampesauté, hummersalat, helstegt dådyrfilet og isfragéliti. Når menuen er fastlagt bestiller Kristoffer vin der matcher, fortæller kok Nick Sørensen, der også præsenterede menuen for gæsterne på engelsk. Alt blev anrettet på tallerkener og serveret i restauranten af Marianne Almskou og en ungarbejder. Marianne havde stået for borddækning. Middagen begyndte med velkomstdrink ved poolen og blev afsluttet i pejsestuen med kaffe og chokolade. Gæsterne var tilfredse. De kom ud i køkkenet, roste maden og kaldte hele køkkenholdet sammen til et fællesfoto. Lørdag stødte så yderligere 140 gæster til, heraf var 40 udvekslingsstudenter på ophold i Danmark via Rotary. Michael Øelund står for teknisk support både før og under arrangementet. Når vi har fået afklaret gæsternes behov for projektor, talerstol, scenepodier, lys, lyd, tv-skærme med mere, sætter vi det op, og prøver det af før gæsterne kommer. Så hjælper jeg dem i gang og fungerer som bagstopper, hvis noget går galt. I den tid, der ikke er tekniske opgaver, er der altid et andet sted at hjælpe. Det kan måske være med at få taget af bordet efter frokosten og gøre klar til kaffen. Vi hjælper alle hinanden, siger Michael. Rengøringsafdelingen gør værelser klar og sørger for blomsterudsmykning. De gæster vi har i forbindelse med et sådant arrangement er en lidt anden målgruppe, end den vi plejer at have. For eksempel var der ved arrangementet i september ikke bøjler nok i skabene på værelserne, så det måtte vi have løst i en fart. Nogle ønsker også, at der skal stå frugt og snack klar på værelserne, eller vi stiller en frugtkurv, øl og vand i fællesrummet på kursushotellet. Andre steder skal der sørges for blomsterbuketter, og når det er mørkt om aftenen, ser det flot ud med tændte lanterner i poolområdet, som man kan se inde fra bistroen, fortæller oldfrue Gunver Abild. Store arrangementer kræver mange implicerede medarbejdere. Også flere end her er nævnt. Alle møder de ind med engagement og energi, og er hver især en vigtig brik i det store puslespil. Stærke brands skabes ikke af det, en virksomhed siger, men af det, den gør...

5 Anne Hansen Aamand Pædagogisk dag med fokus på nutidens unge og kloge hænder Foredragsholderne Johannes Andersen og Mattias Tesfaye var inviteret til at komme med et oplæg på DjH i forbindelse med pædagogisk dag for undervisningsgruppen på tværs af afdelinger. Oplæggene var grundlaget for den videre debat i eftermiddagens workshops. Forårets NNS-forløb (Ny Nordisk Skole) var også en væsentlig medspiller. Dagens mål var blandt andet at udpege fokuspunkter i forhold til det kommende reformarbejde. Unge har blikket på sig selv Lektor Johannes Andersen fra Aalborg universitet lagde ud med emnet: Unge her og nu. Ivrigt gestikulerende og med fængslende eksempler satte han spot på den ændrede tendens i samfundet, når det handler om at være ung. Fra tidligere at have få valg og mindre selvstændighed er aksen nu tippet til, at hver enkelt har flere valg og større selvstændighed. Blikket er rettet mod én selv og én selv i forhold til omgivelserne. Et paradoks, der gør den unge meget sårbar. Det betyder ikke, at de unge nødvendigvis er egoistiske og selvoptagede, men de reflekterer meget over om de er rigtige Hippe træffer de rigtige valg, går i det rigtige tøj, i den rigtige skole og får den rigtige uddannelse. De kan også gå i den anden grøft og være rigtigt hippe intet logo på tøjet, fokus på kvalitet og det rigtige mad. Endelige er der de ekstreme. De der ikke kan styre sig, og uhæmmet dyrker drukture og ekstreme nydelsesmidler. De unge interesserer sig for samfundet. Har hele tiden fingeren på pulsen, og ved hvad der er på forkant, som de kan vælge at være med på eller imod. I skolen er der dem, der kun lærer pensum, og dem der gribes af det spændende i uddannelsen, engagerer sig, fordyber og kvalificerer sig. Johannes Andersen opstillede en matrix over handling og karriere, og opfordrede underviserne til at reflektere over, hvor skolens elever er nu, og hvor vi eventuelt ønsker at flytte dem til. HANDLINGSPERSPEKTIV PERSONLIGT PERSPEKTIV Selvudvikling Karriere Udrette noget selv Kreativitet. Konsulent, socialarbejder og (kunst)håndværker. Kommunikation. Ledelse, erhverv, spin og teknologi. Hjælpe andre Det sociale. Velfærd, NGO og socialarbejder Professionel. Administration, service og den selvstændige (leder). Fortsættes næste side...

6 Henrik Øelund Kloge hænder og kloge hoveder samarbejder om helheden Mattias Tesfaye droppede ud af gymnasiet efter fire måneder, og valgte at uddanne sig til murer. Hans klassekammerater måbede, og mødte ham med spørgsmålet: Kan det give dig udfordringer nok? Mattias Tesfaye har skiftende arbejdet som murer og på kontor. Han var i en periode næstformand hos SF og nu medlem af S. Han har en klar holdning om at erhvervsuddannelserne skal have et velfortjent løft. Mattias Tesfaye er aktuel med bogen Kloge hænder et forsvar for håndværk og faglighed, der var indstillet til POLTIKKENS litteraturpris Man skal dufte af A4-ark, når man kommer hjem fra arbejde, ellers er man ikke noget. Den holdning skal der laves om på. Det er en misforståelse at børnene skal uddannes bedre end forældrene. Det ender med alt for mange akademikere og ingen håndværkere, og den situation giver en skævhed i samfundet. Mattias Tesfaye beskrev høj- og lavuddannelser, og er meget optaget af, den måde de på bedste vis supplerer hinanden. Når det kommer til det at være veluddannet gælder det begge grupper. Den elev, der kun går efter pensum, får en skoduddannelse, den der engagerer sig og søger det spændende bliver veluddannet, pointerede han. Han understregede påstanden med fortællingen om, at når arkitekten står på stilladset, og kigger ned i murværket er målet nået, når han og mureren kan blive enige om, at byggeriet har den forventede kvalitet eller det modsatte, og der er noget, der skal rettes. Her mødes stærke fagligheder. Så arbejder de kloge hænder på håndværkeren sammen med det kloge hoved på arkitekten, og helheden er nået. Mattias Tesfaye er varm fortaler for, at erhvervsuddannelserne skal løftes, og deres værdi skal frem i lyset. Vi kan gøre noget allerede i vores måde at tænke og omtale erhvervsuddannelserne på. Man er ikke bare elektriker. Den faglige stolthed og den tavse viden, som mange timers arbejde med faget giver, er værdifuld for samfundet. Hans budskab til de unge er, at det er vigtigst at få en uddannelse og uanset hvad, handler det om at blive rigtig god til det man gør. Workshops Eftermiddagens workshops bestod af 3 temaer, hvor 24- timersskolen var obligatorisk, og med mulighed for at tilvælge enten grundforløb eller hovedforløb som andet tema. I temaet 24-timersskolen er potentialet fuldt udnyttet? blev der kommenteret og brainstormet på åbne værksteder, lektiehjælp, faglige arrangementer, undervisning, fællesskab og sport og fritid. De mange udsagn indgår i det fremadrettede arbejde med udvikling af 24-timersskolen og i forberedelsen af grundforløb 1. I temaet Grundforløb: pædagogiske principper var der især fokus på underviserens rolle, projektorienteret undervisning, sammenhæng og synergi mellem fagene og tværgående samarbejde mellem uddannelsesområderne. Også her indgår noterne fra workshoppen i det videre arbejde med udvikling af de nye grundforløb. I temaet Hovedforløb: Klassekultur og -ledelse var fokus på forudsætningerne for at en lærer kan skifte mellem forskellige roller og udøve situationsbestemt ledelse, herunder en diskussion om hvad god praksis er. Noterne fra workshoppen indgår ligeledes i de fælles overvejelser og udviklingsarbejder i eud-reformen.

7 Brygmester Stefan Kappel Randers Bryghus arbejder ved tappemaskinen med at flytte flasker. En funktion der skal afløses af moderne robotteknologi udarbejdet i et samarbejde med elektrikerlærlinge fra Den jydske Haandværkerskole. Robot Anne Hansen Aamand skal flytte flasker på Randers Bryghus En gruppe styrings- og reguleringstekniklærlinge på Den jydske Haandværkerskole (DjH) arbejder i deres svendeprøve sammen med Randers Bryghus om at konstruere en automationsproces med robot, løftebord og gribeværktøj. Robotten skal aflaste medarbejderne fra skæve og ensformige arbejdsopgaver. Projektet er et KOMP-AD projekt, som DjH er en del af. Fortsættes næste side...

8 Når det færdiggærede øl skal tappes på flasker i Randers Bryghus, står brygmester Stefan Kappel eller en af bryghusets andre ansatte fast ved transportbåndet i flere timer ad gangen for at flytte flasker. Det er et arbejde med mange ensidige bevægelser og lille intellektuel udfordring, som man ikke kan forlade, mens processen står på, siger Stefan Kappel. Ved hver tanktømning, der tager mellem tre en halv og fire timer, skal der flyttes omkring flasker fra en palle over på transportbåndet til tappeanlægget. Nogle dage tappes to tanke færdiggæret øl på flasker. Når man står ved tappemaskinen, kan man ikke lave andet. Der findes store automatiske anlæg, der kan overtage processen, men i forhold til Randers Bryghus størrelse og kapacitet er de langt overdimensionerede og temmelige dyre. Samarbejde om løftebord med robotarm Da jeg selv var ung og studerede manglede jeg virksomhedsnære projekter, fortæller Stefan Kappel, der er uddannet svagstrømsingeniør. Derfor var det oplagt at gå ind i et projekt med DjH, da muligheden bød sig. Vi vil gerne være med til at give unge mennesker en god uddannelse med afsæt i relevante projekter og ved samarbejdet med lærlinge fra DjH får vi givetvis også gode idéer til udvikling af anlægget. En gruppe elektrikerlærlinge på styrings- og reguleringsspecialet går med udgangspunkt i en beskrevet opgave i løbet af efteråret i gang med at konstruere et løftebord med robot, der kan klare den trivielle opgave med at flytte flaskerne. Det er deres svendeprøveprojekt, og undervejs i projektet er det vigtigt med god kontakt til Randers Bryghus for god sparring og forventningsafstemning. Lærlingene skal forstå arbejdsgangen og nødvendigheden af at konstruere robotten og dens bevægelser korrekt. Det er vigtigt at håndtere flaskerne på den rigtige måde. Flaskemundingen er ren og må ikke forurenes med bakterier fra hænder eller gribetænger, der i givet fald risikerer at forurene øllet og sætte en ikke ønskelig proces i gang. Robotten skal kunne gribe om 8 til 10 flasker ad gangen, stille dem på båndet og lokalisere de resterende flasker på pallen. Når et lag flasker er flyttet, skal en medarbejder adviseres om, at nu er det tid til at skære det næste lag fri. En opgave, der kun kan foretages manuelt. Robot giver frihed Robotten vil ikke erstatte en medarbejder, men den vil give frihed til at løse andre opgaver i nærheden, samtidig med at man holder øje med, at teknikken kører, som den skal, siger Stefan Koppel. I første omgang søger Randers bryghus bevis for, at et robotanlæg bygget specielt til deres tappeanlæg kan fungere i praksis. Får vi et færdig anlæg er det rigtigt godt. Ellers er der mulighed for at bygge videre på det for nogle andre lærlinge i et kommende projekt, siger Stefan Kappel, der er positiv stemt for at fortsætte samarbejdet om endnu et par projekter. Flaskerne skal løftes ud og sættes i kasser i den anden ende af tappeanlægget, og undervejs kan der ske uforudsete ting, hvor det vil være hensigtsmæssigt med en alarm. For eksempel hvis kapselmaskinen svigter. Rent praktisk foregår elektrikerlærlingenes arbejde med robotanlægget i det nye demonstrationslokale til opbygning af virksomhedsdemoprojekter på DjH. Efter svendeprøven flyttes robotten til Randers Bryghus, og mon ikke projektet afsluttes med at smage på bryghusets produkter. KOMP-AD projektet XXDen jydske Haandværkerskole er en del af et landsdækkende partnerskab kaldet Kompetancesporet til automatisering og digitalisering i små og mellemstore virksomheder (KOMP-AD). Projektet har fokus på øget automatisering og digitalisering i små og mellemstore virksomheder gennem samarbejde i virksomhedsprojekter og deling af viden og sparring. XXKOMP-AD er et toårigt projekt, og det er hensigten at samarbejdet mellem skole og virksomhed løbende udvikler sig ud over projektets rammer. Det er bevilget af Danmarks Vækstråd og Erhvervsministeriet. X X På DjH ser vi lærlingene som medejere af projekter, der bliver etableret i samarbejde med en virksomhed. Sammen med virksomheden udvikler de og skaber projektets rammer og indhold. Den direkte kontakt virksomheder og lærlinge imellem er udbytterig for begge parter. Lærlingene oplever virkelighedsnære projekter, og virksomhederne får viden om den sidste nye teknologi, der kan være gavnlig for udvikling af automationsprocesser i virksomheden.

9 Anne Sørensen FACEBOOK på DjH I efteråret 2012 begyndte vi at anvende DjH s Facebook-side som et aktivt redskab til at sprede kendskabet til DjH. Facebook er fortsat det sociale medie som anvendes mest i Danmark, og derfor er det også Facebook, vi satser på. Da vi startede i efteråret 2012, havde siden 144, der Synes godt om. Medio september 2014 er der 1.494, der synes godt om DjH på Facebook. I foråret 2014 var der 94 opslag på siden, og hvert enkelt opslag er i gennemsnit set af unikke personer. Fokus på eleverne På Facebook-siden er det eleverne, der er i fokus. Derfor vil man på næsten alle opdateringer se et billede eller en video med en og gerne flere elever. For at nå ud til så mange som muligt på Facebook, er det vigtigt, at eleverne engagerer sig i opslagene. Det vil sige, at det er vigtigt, at de klikker, synes godt om, deler eller skriver en kommentar på vores opslag. Eleverne er med til at fortælle den gode historie fra DjH, og opslagene bliver spredt til deres venner, når de engagerer sig i vores opslag. Facebook er et socialt medie, derfor er der fokus på, at eleverne ved, hvem der står bag Facebook-siden, så det bliver mere personligt. Jeg lægger vægt på, at de ved, hvem jeg er, og jeg bærer en Facebook-vest, så de kan genkende mig. Jeg er synlig på skolen og taler med eleverne og lærlingene om, hvad de gerne vil se på Facebook - og jeg belønner gerne en god idé med en kage, hvilket er meget populært. Ambassadører For at jeg kan skabe indhold, der tiltaler eleverne, er det vigtigt at holde en tæt kontakt og god dialog med dem. Derfor besluttede vi i foråret 2013 at oprette et Facebook-ambassadørkorps. Ambassadørerne har til opgave at sprede kendskabet til DjH s Facebook-side. De er med til at skabe opslag, komme med gode idéer til at vise hverdagen på DjH og Synes godt om opslagene på DjH s Facebook-side. Ambassadørerne vurderer også DjH og giver stjerner på Facebook-siden. Disse vurderinger, kaldet anbefalinger, har over det sidste halve år fået en større betydning Eksempel på et godt opslag, opslaget er set af personer i alt, vores rekord indtil videre. Hver gang et nyt hold starter på DjH, er jeg rundt og byde dem velkommen og tage et billede til Facebook. På den måde får de set hvem jeg er, og jeg får informeret om siden. Mange elever har tagget sig på billederne, og derfor når opslaget ud til så mange. Der er endvidere blevet trykket på opslaget gange. Alt dette uden brug af annoncekroner.

10 og mere fremtrædende plads på Facebook, derfor er det dejligt at konstatere, at vi har 108 anbefalinger med et gennemsnit på 4,6 ud af 5 stjerner. Fremtiden Sociale medier er fortsat i udvikling og ændrer sig konstant. Derfor vil DjH s Facebook-side også hele tiden være i forandring. Det er fortsat vigtigt med tæt kontakt til elever og lærlinge og vide, hvad de ønsker at møde på Facebook. Facebook arbejder konstant på at forbedre brugernes startsider og tilpasse den, til hvad den enkelte ønsker at se. Der er hård konkurrence om at blive set, og vi er i konkurrence med alt, hvad vores elever Synes godt om på Facebook fra opslag fra familien, venner og kæresten til opslag fra deres yndlingsband og sportstjerner. I den sammenhæng er DjH ikke det vigtigste i deres liv - og med det for øje skal vi være sikre på, at det vi viser, virkelig er noget eleverne gerne vil se og dele med deres venner på Facebook. Det handler ikke om hvad vi/djh gerne vil vise og fortælle, men om at vise det, som eleverne interesserer sig for. Kun på den måde skaber vi engagement og gennem engagementet spredes DjH s navn på Facebook. Facebookfakta Tagging Når en elev tagger sig selv på et billede betyder det, at eleven tilkendegiver at være på billedet. Tagget linker til elevens egen profil, og billedet bliver dermed vist for alle elevens venner på Facebook. Dette er et vigtigt redskab for at sprede kendskabet til DjH. Engagement Engagement er, når vores fans skriver en kommentar, trykker på et billede, afspiller en video, deler et opslag og trykker på Synes godt om. Jo mindre engagement vores fans viser, jo mindre vil de høre fra os, og vi vil ikke blive vist på deres startside. Startside Alle brugere af Facebook har deres egen individuelle startside. Startsiden tilpasses alt efter hvem man er venner med, og hvad man synes godt om på Facebook. Eksempel: Hvis du synes godt om DjH s Facebook-side men aldrig synes godt om nogle af opslagene, vil du med tiden kun se nogle få eller ingen af opslagene fra DjH. Kun ved at vise engagement kan Facebook vide, at du gerne vil se mere fra DjH.

11 Tømrerengelsk på skemaet Engelsk er ikke bare engelsk. På DjH arbejder underviserne med at få sprogundervisningen til at rumme fagudtryk, som eleverne vil møde, hvis de har udenlandske kolleger eller vælger at arbejde en periode i udlandet. H2 tømrerholdet er ved at forberede sig til engelskeksamen, og underviser Børge Olsen gennemgår forskellige fagrelaterede gloser. Hvis man som lægmand i forvejen synes, der er mange danske tømrerudtryk, der er svære at huske og forstå, gør det ikke det hele lettere ved at slå over i engelsk. Der vrimler det naturligvis med mindst lige så mange. Et spær er en rafter og findes i adskillige versioner: Common rafter, hip rafter eller hip Jack, valley rafter eller valley Jack og cripple Jack. Det er blot få af de gloser, der er gode at kende, når det handler om tagkonstruktion. Dagens lektion er på flere måder forberedelse til eksamen, og undervisningen fortsætter ude i værkstedet, hvor eleverne to og to forklarer om deres projekt, der netop handler om tagkonstruktion. Børge og eleverne snakker om projektet. Børge spørger og eleverne forklarer. Indimellem sniger der sig et dansk ord ind, men eleverne holder sig fint til de engelske fagudtryk og snakker endda lidt om, hvorfor det måske hedder sådan, og hvad formålet er med netop den og den konstruktion. Med eksamen den 28. august afslutter holdet deres engelskundervisning på DjH. Mads Strebøl Larsen og Uffe Lyhne er enige om, at selvom engelsk ikke er deres yndlingsfag, er det fint at lære nogle fagudtryk. De fortæller at engelskundervisningen på både H1 og H2 har drejet sig om deres fag. Vi har læst en masse tekster om blandt andet stilarter og historiske bygninger. Vi har lavet skriftlige oversættelser og til eksamen, skal vi aflevere to sider tekst om projektet, som eksaminationen tager udgangspunkt i, siger de. Hele engelskforløbet på DjH sigter mod at lære eleverne så mange fagudtryk som muligt, og derved også klæde dem på til at arbejde sammen med udlændinge i Danmark eller rejse ud for at arbejde i udlandet i en periode. Endelig er det en god sproglig ballast, hvis man vil læse videre. Uffe satser på at læse til bygningsingeniør, og forventer, at der vil være undervisning, der foregår på engelsk. Anne Hansen Aamand

12 Anne Hansen Aamand Hverdagsmatematik giver mening Norske, svenske og danske børn betragter ikke matematikken som en nødvendig del af en erhvervsuddannelse. Det var udgangspunktet for arbejdet i projektgruppen for de tre nordiske lande omkring Praktisk Anvendt Nyttig Matematik (PAN). Projektet skulle afklare, om der er basis for at udarbejde undervisningsmateriale med afsæt i konkrete hverdagssituationer. Repræsentanterne fra de tre lande er flere gange mødtes for at brainstorme og idéudvikle, og ind imellem møderne er idéerne blev afprøvet hjemme på de respektive skoler. Der var i projektgruppen enighed om, at relevant konkret undervisning gjorde en forskel i forhold til elevernes engagement. For at kunne arbejde videre og få lavet undervisningsmateriale, er der netop søgt midler til endnu et projekt. Den matematik de unge lærer i folkeskolen, kan de ikke omsætte til noget praktisk, når de begynder på en erhvervsuddannelse, selvom de her har brug for det i konkrete opgaver, forklarer Filip Køneke, der sammen med Poul Nielsen var de danske repræsentanter i projektet. Begge er ansat i elafdelingen på DjH. For at gøre stoffet mere relevant for de unge, er det vigtigt at få en dagligdags vinkel på matematikken. Matematik er involveret flere steder, end de fleste forestiller sig. Hvem tænker for eksempel på, at der i frisøruddannelsen tages højde for klippevinkler og blandingsforhold, når hårfarven gøres klar? Og at man, når der skal beregnes målestoksforhold i tegning af drømmehuset både skal tage procentregning og brøker i brug? fortsætter Filip Køneke. Netop derfor er det vigtigt at undervisningsmaterialet bygges op omkring ganske almindelige ting, og det kan eventuelt ske i samarbejde med lokale virksomheder. Vi bygger hus Filip Køneke har afprøvet nogle af idéerne på grundforløbet i køleafdelingen. Inspireret af en norsk aktivitet, hvor indsatte i et fængsel pakker minihuse i kasser som byg selv projekter med titlen vi bygger hus, valgte Filip Køneke at tage udgangspunkt i samme titel. Under den titel, kan der tages alt med omkring et hus, og undervisningen kan let differentieres, siger han. Den enkelte elev tegner sit eget hus ud fra givne oplysninger, og skal så for eksempel regne materialepris og forbrug ud. Elementer som størrelse af byggegrund, pris og finansiering er også relevante. Her er det oplagt at se på lån, forrentning og opsparing. Der kan så kobles flere ting til efterhånden som projektet skrider frem, og fag som fysik og samfundsfag kan også inkluderes. Husene kan kombineres til landsbyer, og så er man et skridt videre. Projektet kan allerede begynde i folkeskolen og fortsætte på erhvervsskolen. Undervisningsmaterialet er tænkt som et åbent materiale, hvor der ikke er noget facit, men opgaveformuleringer, der løbende kan bygges videre på. Samtidig er der så mulighed for at involvere en konkret sag i dagligdagen. Da der en dag var skybrud, som havde medført vandskade på DjH, blev det straks inddraget. Eleverne fik til opgave at regne ud, hvor meget vand deres huse rummede, hvis de blev oversvømmet i en given højde. Da husene er forskellige, vil alle facit være individuelle, og det er en del af projektet, at forstå og kunne se den forskellighed. Bliver midlerne til videre arbejde med projektet bevilget, er det tanken at udarbejde et idékatalog med rammeplaner inden for praktisk anvendt nyttig matematik i undervisningen. Planerne skal indeholde forskellige indgangsvinkler til projektarbejde i undervisningen, hvor både matematik og andre fag indgår. Materialet skal gerne kunne bruges allerede fra 5. klasse og videre op gennem erhvervsskolen og gerne inkludere flere fag med udgangspunkt i rammen. Her er det kun fantasien, der sætter grænser, siger Filip. Fakta Projektnavn Praktisk anvendt nyttig matematik (PAN). Bag projektet XX Norge: NHO Næringslivets Hovedorganisation XX Sverige: Made by Halmstad Länken mellan utbildning, näringsliv och akademi. XX Danmark: Naturvidenskabernes hus Et fyrtårn for anvendelsesorienteret undervisning og skole virksomhedsarbejde i Danmark. Repræsentanter XX Vest Siden skole, Porsgrunn Kommune, Norge. XX Kattegatgymnasiet, Halmstad, Sverige. XX Den jydske Haandværkerskole, Hadsten, Danmark. SMIL-(E) Projektet var en udløber af EU-projektet SMIL-(E) Skandinaviske Modeller for Innovativ Læring i Europa. Formål Projektets (PAN) formål var at afklare, om der var grundlag for et større projekt om emnet. Det er der nu søgt midler til.

Indhold. Det ELEKTRONISKE magasin APRIL 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE

Indhold. Det ELEKTRONISKE magasin APRIL 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE DjHPUNKT DEN JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE APRIL 2014 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@djhhadsten.dk Indhold Siden sidst 2 Praktikcenter på DjH 3

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole juni 2007 Skolens vejledere Vejlederkontoret hjælper elever og virksomheder med både stort og småt i forbindelse med elevernes uddannelse Internationalisering

Læs mere

Indhold. Det elektroniske. magasin. april 2012. jydske Haandværkerskole. Siden sidst 2

Indhold. Det elektroniske. magasin. april 2012. jydske Haandværkerskole. Siden sidst 2 DjHPUNKT Den jydske Haandværkerskole april 2012 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@hadstents.dk Indhold Siden sidst 2 DM I SKILLS 3 Konkurrencen

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 4. Indhold

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 4. Indhold Å r s b e r e t n i n g 2014 D e n j y d s k e H a a n d v æ r k e r s k o l e Indhold Indledning... 2 Bestyrelse... 3 24-timersskole talentpleje og sikring af gennemførelse... 3 Ærligt talt/vis kvalitet...

Læs mere

Indhold. Det. magasin

Indhold. Det. magasin DjH Den jydske Haandværkerskole Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@djhhadsten.dk Indhold Siden sidst 2 Den gode erhvervsskole 4 Nyt internetdomæne

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er mentorer for elever i elafdelingen

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er mentorer for elever i elafdelingen DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2006 Nyt fantastisk skolehjem Eleverne befinder sig godt på DjH s nye skolehjem Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008. Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008. Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008 Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat En robot fra det virkelige liv Samarbejde med erhvervet sikrer

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole september 2007 Bertel Haarder på besøg Undervisningsminister Bertel Haarder besøgte den 6. september DjH, hvor han på en rundvisning kom i god dialog med

Læs mere

Det. magasin JUNI 2012. Den jydske Haandværkerskoles. DjHPUNKT er. jydske Haandværkerskole. elektroniske magasin.

Det. magasin JUNI 2012. Den jydske Haandværkerskoles. DjHPUNKT er. jydske Haandværkerskole. elektroniske magasin. DjHPUNKT Den jydske Haandværkerskole JUNI 2012 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@hadstents.dk Indhold Siden sidst 2 Energi Forum Favrskov 3 Samarbejde

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole juni 2006 DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus Foråret på skolehjemmet Skolehjemmet

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH som Learning Center I uge 43 åbner det nye Learning Center på DjH. Her kan elever søge hjælp og støtte til lektielæsning og projekter.

Læs mere

retur til Grønland i Nicaragua elever på arbejde med et 12-tal til friskole Nyt tag på Industrivej den jydske Haandværkerskole.

retur til Grønland i Nicaragua elever på arbejde med et 12-tal til friskole Nyt tag på Industrivej den jydske Haandværkerskole. DjHpunkt den jydske Haandværkerskole. oktober 2011 Siden sidst - Rekordstort grundforløb Leonardoprojekt godkendt De nordiske guder på DjH- Fight Night Rengøringsteamet i Odense - To kolleger Marselis

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer...

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer... DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole december 2009 Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer... Nogle kommer hurtigt fra start I tømrerafdelingen

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole december 2007 Installatørstuderende på studietur til Berlin Både Grundfos i Wahlstedt og Siemens fabrikkerne i Berlin blev besøgt Årets læreplads 2007

Læs mere

Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ]

Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ] Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 1 februar 2015 ] Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ] GNIST [ leder ] Indhold Leder Af Per Mathiasen,

Læs mere

PersonaleBladet. Randers Kommune / September 2008

PersonaleBladet. Randers Kommune / September 2008 PersonaleBladet Randers Kommune / September 2008 Indhold Side 4 Eventyret ved Oust Mølle Side 6 Job med kommunegaranti Side 7 Sygefraværet falder kraftigt Side 8 Jens Otto Krag Side 10 Et døgn i Randers

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

IND TRYK Oktober 06 NR 20 UDVEKSLING AF ERFARINGER OM AMU TRE UDDANNELSER SAMLET TIL EN NYE STUDIEREKTORER PRÆSENTERER SIG

IND TRYK Oktober 06 NR 20 UDVEKSLING AF ERFARINGER OM AMU TRE UDDANNELSER SAMLET TIL EN NYE STUDIEREKTORER PRÆSENTERER SIG IND TRYK Oktober 06 NR 20 UDVEKSLING AF ERFARINGER OM AMU Seks tekniske skoler udvekslede gode historier og vellykkede aktiviteter på AMU-området TRE UDDANNELSER SAMLET TIL EN Så er det slut med uddannelserne

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

Dagens indre frikvarter

Dagens indre frikvarter 3 2012 Dagens indre frikvarter ÅLF netop nu Af Martin Lauritzen & Thorkil Bjerrum Udskiftninger i styrelsen 1. april var skiftedag i styrelsen. Tove Borch, foreningens næstformand og mangeårige pædagogisk

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 LAYOUT: RUBEN ANDERSEN /SKP LEDERUDDANNELSE Til august begynder den fælles lederuddannelse på KTS. Men hvad forventer lederne egentlig at blive bedre til? Læs fire lederes bud.

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills . 15 MALEREN Maleruddannelserne får mere kvalitet SIDE 16 Mike og Marco knokler forud for WorldSkills SIDE 12 OG 30 03 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK JUNI RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK Bygningsmalere

Læs mere

SKIVE HANDELSSKOLE NYT FRA. Rammer til udvikling, udfoldelse og udfordringer

SKIVE HANDELSSKOLE NYT FRA. Rammer til udvikling, udfoldelse og udfordringer Tillæg til Midt På Ugen uge 45 NYT FRA NOVEMBER 2014 SKIVE HANDELSSKOLE Rammer til udvikling, udfoldelse og udfordringer LÆS OM Grunduddannelsens nye EUX-profil, som fremover giver adgang til de videregående

Læs mere