Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme"

Transkript

1 Junckers massive trægulve på gulvvarme - et naturligt gulv med naturlig varme

2 Førende varmeeksperter vælger Junckers massive trægulve på gulvvarme Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de kolde vintermorgener på badeværelset. Det er blevet meget almindeligt også ved nybyggeri at projektere med gulvvarme. Husene bliver bedre og bedre isolerede, og det betyder, at opvarmningstemperaturen ikke behøver at være så høj som tidligere: Med andre ord kan man sagtens varme f.eks. en stue op med et lavtemperatur gulvvarmeanlæg. Fordel nr. 1: Bedre varmekomfort Den største fordel ved gulvvarme er en langt bedre varmekomfort. Populært sagt holder gulvvarme hovedet koldt og fødderne varme. En traditionel radiator sender en masse varme op under loftet og herfra fordeler den sig ned i rummet. Det virker lige omvendt med gulvvarme: Her er der varmt ved gulvet og køligere under loftet. Det er en langt mere behagelig måde at fordele varmen på En traditionel radiatorløsning sender varmen i cirkulation. Resultat: Der bliver let fodkoldt, og til gengæld er der varmt under loftet. Med en gulvvarmeløsning er der varmt ved gulvet og en behagelig temperatur i hovedhøjde. Man undgår varmepuden under loftet. Fordel nr. 2: Usynlig opvarmning Gulvvarme gør det langt lettere at indrette og møblere et rum. Der skal ikke tages hensyn til radiatorer og rør. Det hele er skjult under gulvet, og møblerne kan placeres, hvor man ønsker. Fordel nr. 3: Gulvvarme er god økonomi Det er lettere at sælge et hus med gulvvarme. Også derfor er gulvvarme værd at overveje, hvis du skal bygge nyt eller står for at renovere. Træ er oplagt til gulvvarme Massive trægulve er i sig selv et isolerende materiale som uden gulvvarme føles varmt og behageligt. Med de nye lavtemperaturanlæg er det oplagt at bruge trægulve. Junckers massive trægulve i tykkelserne 14, 20,5 og 22 mm er velegnede ovenpå gulvvarme. Lægning på beton udføres med Junckers unikke bøjlesystem eller Junckers Limsystem. Ved polystyrenplader anvendes bøjlesystemet. 20,5 mm og 22 mm gulve kan desuden lægges på en strøkonstruktion. Vælg mellem el og vand Der er to muligheder: Enten en vandbaseret eller en el-baseret løsning. Den vandbaserede løsning anvendes til nybyggeri og renovering, mens el-baserede løsninger hovedsageligt anvendes til renoveringsprojekter. For begge systemer gælder det, at de skal have en jævn varmefordeling under hele gulvfladen, og overfladetemperaturen på gulvet må aldrig overstige 27 C. Træ er et naturmateriale Træ bliver som alle andre naturmaterialer påvirket af naturens gang: I fyringssæsonen vil varmen medføre, at træet svinder, mens træet udvider sig igen over sommeren, hvor luftfugtigheden stiger. Dette gælder for alle typer trægulve. Vælger man et Junckers massivt skibsparketgulv med neoprenliste, optager neoprenlisten bevægelserne i gulvfladen.

3 Gulvvarme - med el DEVI el-varmesystemer udnytter energien mere effektivt end traditionelle radiatorløsninger på grund af den termiske effekt. De fuldelektroniske termostater sikrer en uhyre præcis og dermed besparende styring af energiforbruget. Det giver omkring 15% lavere energiforbrug end traditionelle varmesystemer. Gulvvarme med el er en god løsning, især når det drejer sig om renovering. Det er enkelt at lægge varmekabler og varmekabelmåtter, og derfor er et renoveringsprojekt med el-gulvvarme ofte en oplagt gør-det-selv løsning. Det er nemt at styre el-varme Det er vigtigt, at temperaturen ikke overstiger 27 C på gulvets overflade. Løsningen på dette er, at der placeres en kombinationstermostat med indbygget rumføler og ekstern gulvføler. Her anvendes den intelligente termostat devireg 550, der giver mulighed for at fastlåse den maksimale gulvtemperatur på 27 C. devireg 550 regulerer automatisk forholdet mellem temperaturen ved gulvet og temperaturen i rummet. Det betyder, at man får den ønskede varmekomfort hele året rundt. Ta højde for gulvhøjden Hvor en lav gulvhøjde er afgørende f.eks. ved renovering anvendes varmekabelmåtter. Måtten overstøbes med et spartellag på 6 mm. Derefter lægges et mellemlag, hvorpå trægulvet monteres. Det giver en samlet højde for hele varmeanlægget på ca. 10 mm. Her anvendes devimat 100. Hvor gulvhøjden i betongulv er af mindre betydning anvendes el-varmekabler, der dækkes af min. 30 mm beton. Den installerede effekt må ikke overstige 100 W/m 2, og er gældende både for varmekabelmåtter og el-varmekabler. Trægulv med el-varmekabler indstøbt i beton. Trægulv med el-varme på eksisterende betongulv. El-varme siden 1942 DEVI blev etableret i 1942 og er i dag Europas førende leverandør af elektriske gulvvarmesystemer. De avancerede termostater og varmekabler udvikles og produceres på to moderne ISO 9001 certificerede fabrikker i Vejle. Det sikrer en høj og ensartet kvalitet og dermed garanti for en varmeløsning, der holder i mange år. DEVI giver 10 års garanti på varmekabler og varmekabelmåtter, når krav til lægning er overholdt. Yderligere information fås hos DEVI s kundeservice. Du kan også se mere på DEVI A/S Bødkervej Vejle Danmark Tlf.: Fax:

4 Gulvvarme - med vand Vandbaserede gulvvarmeløsninger er ideelle til både nybyggeri og renovering. Her anvendes Wirsbo pepex rør fremstillet af polyethylen. De er bøjelige og dermed nemme at arbejde med, fordi de lægges som ét stykke. Chancen for lækager er dermed også væsentligt lavere end ved et traditionelt radiatorsystem med mange samlinger. Wirsbo løsningerne kan tilpasses alle former for varmekilder. Kombinationen af gulvvarme og varmepumper er ideel, da varmepumpens virkningsgrad øges ved lave temperaturer. Da temperaturen på trægulvets overflade ikke må overstige 27 C, skal løsningen altid være et lavtemperaturanlæg med en max. fremløbstemperatur på C. Sådan styres varmen Gulvvarmesystemet skal være forsynet med en automatisk rumregulering, der forhindrer for høje temperaturer på grund af solvarmeindfald eller andre varmekilder. Der er mange muligheder for at vælge en skræddersyet styring af gulvvarmeløsningen fra Wirsbo. Fra de enkle til de meget avancerede. F.eks Wirsbo Genius der sætter den daglige komfort og nem betjening i højsædet. Det er en løsning med trådløse rumtermostater, trådløs styring, nat- og feriesænkning, automatisk udkobling af cirkulationspumpe for energibesparelse og meget mere. Wirsbo certificeret kvalitet Uponor Wirsbo A/S, Danmark, er en del af Uponor Wirsbo AB, Sverige, der er repræsenteret med datterselskaber, agenter og samarbejdspartnere i alle verdensdele. Et komplet gulvvarmeanlæg fra Wirsbo er din garanti for gennemført kvalitet. Kontakt Uponor Wirsbo for yderligere information. Vi står til rådighed med alle former for rådgivning. Se også mere på Vandbaseret løsning med indstøbte varmerør i beton. Vandbaseret løsning med varmerør i polystyren med varmefordelingsplader. Vandbaseret løsning med varmerør ovenpå strøer/bjælker med varmefordelingsplader. Vandbaseret løsning med varmerør nedsænket imellem strøer/bjælker med varmefordelingsplader. Uponor Wirsbo A/S Banemarksvej Glostrup Tlf Fax

5 Projektering Massive trægulve på gulvvarme Maksimumstemperatur Temperaturen ved trægulvets overflade må maksimum være 27 C. På et vandbaseret varmesystem indreguleres fremløbstemperaturen typisk i intervallet C for at sikre, at den maksimale overfladetemperatur på 27 C ikke overskrides. Dette sker med en automatisk regulering. Anlægget skal være forsynet med en shunt/blandesløjfe, der adskiller gulvvarmesystemet (egen varmekreds og selvstændig temperaturstyring) fra det øvrige varmeanlæg. Ved et el-baseret varmesystem anvendes en termostat med gulvføler, der sikrer den maksimale overfladetemperatur på trægulvet ikke overskrides. I et el-baseret system, hvor varmeføleren placeres i beton/spartellag, skal gulvføleren altid lægges i et plastrør. Anlægget kan eventuelt forsynes med en rumføler. Jævn varmefordeling Det gælder for begge varmesystemer, at det skal have en jævn varmefordeling under hele trægulvfladen. En jævn varmefordeling opnås ved en indstøbningsdybde af rør/kabler på min. 30 mm i beton, med en indbyrdes rørafstand på 300 mm c/c eller en kabelafstand på 150 mm c/c. For at beskytte varmekablerne samt sikre en jævn varmefordeling, skal gulvvarmemåtten dækkes med min. 6 mm gulvspartelmasse. Før udlægning af varmemåtten skal underlaget primes med gulvprimer. Ved anvendelse af vandbaseret gulvvarme i strøkonstruktion eller polystyrenplader (densitet min. 30 kg/m 3 ) skal der anvendes varmefordelingsplader, der sikrer jævn varmefordeling. På konstruktioner med varmefordelingsplader lægges gulvpap 500 g/m 2 som mellemlag for at undgå støj fra bevægelser mellem gulvbrædder og varmefordelingsplader. Før trægulvet lægges Inden gulvlægningen påbegyndes, skal temperatur og luftfugtighed i bygningen modsvare de forventede fremtidige klimatiske forhold (f.eks. mellem 35-65% relativ luftfugtighed RF, ca. 20 C). Dette kan evt. opnås, ved at gulvvarmeanlægget sættes i drift i det, efter forholdene, nødvendige omfang. I denne periode foretages korte daglige udluftninger. Ved renoveringsopgaver, hvor varmekabelmåtterne lægges på et eksisterende tørt undergulv, kan gulvlægningen påbegyndes, så snart spartellaget er belægningsklart. Følg spartelleverandørens anvisninger. Ved gulvlægning på beton/spartellag med indstøbte varmerør eller -kabler anvendes Junckers unikke bøjlesystem eller Junckers Limsystem. Ved anvendelse af bøjlesystem på beton/spartellag skal der udover Polyfilt anvendes 0,2 mm PE-folie med 200 mm overlæg, der tapes i samlingerne og føres op bag fodlister. For at sikre en tilstrækkelig stivhed i gulvfladen kan det, afhængig af bræddetykkelse, belastningsklasse og polystyrenpladens densitet, være nødvendigt at indbygge en trykfordelende plade under bøjlesystemet. Anvendes vandvarmesystem i forbindelse med en strøkonstruktion, lægges 20,5 mm eller 22 mm massive gulve. Ved anvendelse af Junckers Limsystem skal det sikres, at restsporefugten i betonen ikke overstiger 65% RF. Dette eftervises ved fugtmålinger i betonen. Af hensyn til limens bearbejdelighed skal gulvvarmeanlægget være slukket, mens gulvlægningen udføres. Tilslutning Den vandbaserede løsning skal altid trykprøves før tilslutning og bør tilsluttes af autoriseret vvs-installatør. Tilslutning af el-baserede løsninger til elektronisk termostat og øvrige el-installationer må kun foretages af en autoriseret el-installatør. Langsom regulering Træets særlige karakteristik betyder også, at gulvvarmen skal reguleres langsomt både op og ned. Gulvvarmeanlæg kan med fordel være tændt hele året, idet termostaten sørger for at regulere varmen i forhold til andre varmekilder og årstidernes skiftende temperatur. Bemærk: Alle illustrationer i denne brochure er vejledende. Man bør søge yderligere teknisk information hos DEVI, Uponor Wirsbo eller Junckers, før et projekt igangsættes.

6 Service - og rådgivning Junckers Industrier A/S har mere end 70 års viden om og erfaring med træ og er i dag Europas førende producent af massive trægulve. Produkterne er gennemtestede, og Junckers har leveret mere end 100 millioner kvadratmeter gulv til boliger, butikker, restauranter, hoteller, kontorer og sportshaller verden over. Er du interesseret i at vide mere om trægulve, så hjælper vi gerne med råd og vejledning om lægning, overfladebehandling og vedligeholdelse. Ønsker du mere information, kan du kontakte din nærmeste Junckers-forhandler eller gå ind på Du er også velkommen til at kontakte vor tekniske serviceafdeling direkte på telefon / Junckers Industrier A/S Værftsvej Køge Tlf Fax

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Intelligent gulvvarme

Intelligent gulvvarme Intelligent gulvvarme Komplette systemer som gør det enkelt for dig Living full of energy Jo større den varmeafgivende flade er, desto mere virkningsfuld og økonomisk er rumopvarmningen. Ved opvarmning

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000

varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000 1 Ž varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000 Ž 2 3 Industriopvarmning Jordbundsoptøning Kirkevarme Permafrostsikring Kondenssikring Frostsikring Betonhærdning Opvarmning i landbruget

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

20 gode råd der sparer vand og varme

20 gode råd der sparer vand og varme 20 gode råd der sparer vand og varme Få besøg af din VVS Mester og tjen penge 4 ud af 5 bruger for mange penge på opvarmning. Med et gratis Mestertjek får du overblik over, hvor der er penge at spare.

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer

radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer WWW.PURMO.DK radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer Every care has been taken in the creation of this document. No part of this document may be reproduced without the express written consent

Læs mere

Nemt. Vandbåren gulvvarme Nemt, velafprøvet og rentabelt. varme.danfoss.dk. Produktguide

Nemt. Vandbåren gulvvarme Nemt, velafprøvet og rentabelt. varme.danfoss.dk. Produktguide Produktguide Vandbåren gulvvarme Nemt, velafprøvet og rentabelt Nemt at vælge det rigtige, så du sparer tid og øger din indtjening. varme.danfoss.dk +80 års erfaring med udvikling af varmestyringsteknologi.

Læs mere

UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0. VVS-håndbogen

UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0. VVS-håndbogen UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0 VVS-håndbogen Indhold Emne side Praktisk information Kontakter...4 Nyttige adresser...4 Omsætningstabeller...5 Uponor Blue Service Et seviceunivers fra start til slut...7

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere