INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE DK FØR APPARATET TAGES I BRUG SIDE 126 INSTALLATION SIDE 127 TILSLUTNING AF MINI-KØKKENET SIDE 128 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 129 KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133 RÅD RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE SIDE 134 FEJLFINDINGSOVERSIGT SIDE 135 SERVICEASSISTANCE SIDE 136 Køleskab med, fryseboks og automatisk afrimning af køleskabet. Dataene for effekt opnås, når apparatet fungerer ved rumtemperaturer fra +16 C til 32 C. Mini-køkkenets apparater er i overensstemmelse med VDE forskrifterne, de internationale EF direktiver, EF-Direktiv nr. 87/308/EF angående fjernelse af radiointerferens samt gældende sikkerhedskrav. Køleskabet har undergået en tæthedskontrol, og det er i overensstemmelse med de sikkerhedsmæssige krav for køleanlæg VBG 20. Ved montering af emhætter... skal man overholde minimumafstanden til kogepladerne! Minimumafstand fra kogepladerne til emhættens underside: 650 mm. Af sikkerhedsmæssige grunde skal denne minimumafstand altid overholdes! 125

2 FØR APPARATET TAGES I BRUG Deres nyerhvervede produkt er et husholdningsapparat, der kan tilfredsstille selv de højeste tekniske krav, samtidig med at det tilfredsstiller de praktiske krav om komfortabel anvendelse. Dette nye apparat tilbyder alt, hvad der er teknisk mulighed for. Apparatet har et meget lavt energiforbrug og giver derfor mulighed for en økologisk anvendelse, når det bruges med omtanke. Behandles apparatet med omhu, har det en mangeårig levetid. For at få det bedste udbytte af apparatet anbefales det at læse brugervejledningen nøje, da den indeholder en beskrivelse af apparatet. Gem denne vejledning til senere brug. Oplysninger: Dette apparat indeholder hverken CFC (kølesystemet indeholder R134a) eller HFC (kølesystemet indeholder R600a - isobutan) For yderligere oplysninger henvises til typepladen anbragt på apparatet. Advarsel! Gamle køleskabe og frysere var ofte forsynet med smæklås eller slå. Hvis et skab af denne type skal skrottes, skal man ødelægge låsen for at undgå risikoen for, at børn lukker sig inde under leg! Efter at emballagen er fjernet, skal det kontrolleres, at apparatet ikke er beskadiget. Eventuelle skader skal anmeldes til forhandleren inden for 24 timer fra leveringen. Det anbefales at vente mindst to timer med at starte apparatet, således at kølesystemet fungerer perfekt. OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN Emballage Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med genbrugssymbolet. Bortskaffelse skal ske i henhold til gældende lokale regler. Emballagen (plastposer, polystyrenstykker osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde, da den udgør en potentiel fare. Produkt Apparatet er fremstillet af genbrugsmaterialer og skal skrottes i henhold til gældende lokale regler for bortskaffelse af affald. Gør apparatet ubrugeligt ved at klippe elkablet over. Apparatet må ikke efterlades i miljøet, men skal sendes til specielle affaldsstationer til opsamling af kølevæske. BRUGERVEJLEDNING Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om apparatet. Afhængig af model kan der være mindre forskelle. BRUGERVEJLEDNING 126

3 INSTALLATION Kontrollér, om rørene på køleskabets bagside er blevet bøjede under transporten. Der forekommer ubehagelige lyde, hvis rørene berører køleskabet eller væggene under køleskabets drift. Rørene kan om nødvendigt flyttes lidt ved at bøje dem forsigtigt. Mini-køkkenet skal installeres fast og i lodret position. Effekten af et ujævnt gulv kan udlignes ved at regulere fødderne (fig. 1). Den varme luft på bagsiden af køleskabet skal kunne komme uhindret ud for ikke at gribe forstyrrende ind i skabets drift (og for at undgå et øget energiforbrug). Ventilationsåbningerne bag kogepladerne må derfor ikke tildækkes. Apparatet er udelukkende godkendt til fri installation ved en væg. Der kan anbringes skabe på begge sider af apparatet. Fig

4 TILSLUTNING AF MINI-KØKKENET Tilslutningen til vandforsyningen og vandafløbet bør foretages af en autoriseret installatør. Mini-køkkenet skal tilsluttes en strømforsyning på V/50 Hz til et stik med beskyttelseskontakt i henhold til gældende regler. Mini-køkkenet med kogeplader skal beskyttes af en sikring på 16 A. Dette Mini-køkken kan ændres af en autoriseret el-installatør til V 2 n 750 Hz. I dette tilfælde skal sikringen være på 10 A. Advarsel! Skal Mini-køkkenet installeres fast elektrisk, skal el-installatøren montere en flerpolet afbryder med en afstand mellem kontaktåbningerne på 3 mm eller en automatisk afbryder. Denne flerpolede adskillelsesanordning er nødvendig, selv hvis stikket er skjult efter installationen af apparatet. Vigtigt: for apparater med en forsyningsspænding på V (CH). En autoriseret el-installatør skal tilslutte Minikøkkenet til V 250 Hz, sikring på 10 A med en flerpolet afbryder, der har en afstand på 3 mm mellem kontaktåbningerne eller en automatisk afbryder. 128

5 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD Brug kun køleskabet til opbevaring af friske madvarer og fryseboksen kun til fremstilling af isterninger, til opbevaring af frostvarer, samt til indfrysning af friske varer. Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke blokeres eller tildækkes. Glasflasker med væsker må ikke anbringes i fryseboksen, da de kan eksplodere. Isterninger og sodavandsis må ikke indtages umiddelbart efter, at de er taget ud af fryseboksen, da de kan give frostskader For at undgå risikoen for at blive lukket inde og/eller kvalt er det forbudt børn at lege ved eller gemme sig inden i køleskabet. Før enhver form for vedligeholdelse eller rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten, eller strømmen afbrydes på hovedafbryderen. Elkablet må kun udskiftes af en autoriseret elinstallatør. Overensstemmelseserklæring Dette produkt er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer og er i overensstemmelse med lovdekret nr. 108 af (EF-direktiv 9/109/EØF). Oplysninger Apparater der indeholder isobutan (R600a) Isobutan er en naturlig gasart, der ikke påvirker miljøet, men den er brændbar. Det er således nødvendigt at sikre sig, at køleribberne ikke er defekte. Kogeplader Apparatet må udelukkende anvendes samlet samt med alle sikkerhedsanordningerne monteret. Børn må ikke lege med kogepladerne. Advarsel! Hold små børn væk fra kogepladerne, da de bliver meget varme under anvendelse. Hede fedtstoffer og olier kan gå i brand. Pommes frites og lignende retter må derfor kun tilberedes under opsyn. Madvarer i alufolie eller i syntetisk materiale må aldrig anbringes på en varm kogeplade. Advarsel! Hvis der tilsluttes husholdningsapparater til stikkontakter i nærheden af Mini-køkkenet, skal der udvises forsigtighed, således at tilslutningskablerne ikke kommer i berøring med de varme plader. 129

6 BRUG AF KØLESKABET Det frarådes at anvende adaptere, stik eller forlængerledninger. Bliver det nødvendigt at anvende dem, må der udelukkende anvendes normale adaptere og forlængerledninger, der er i overensstemmelse med gældende sikkerhedskrav. Sørg for ikke at overskride strømforsyningsgrænsen angivet på adapteren og forlængerledningerne samt maksimaleffekten på multistikdåsen. Når apparatet er tilsluttet strømforsyningen, tænder det indvendige lys, når døren åbnes, med mindre termostatknappen står på symbolet z. Når temperaturen er reguleret som beskrevet i det følgende afsnit, er køleskabet klar til brug. Indstilling af temperaturen Termostaten (se figur) regulerer temperaturen gradvist. Står termostaten på z,er apparatet og det indvendige lys slukket. Det anbefales at stille termostaten i position 4 for at opnå den bedst mulige opbevaring af madvarer. Når der ønskes en koldere temperatur, drejes termostatknappen mod de højeste tal. Er temperaturen derimod for lav, drejes termostatknappen mod de laveste tal: position 1. Indstillingen af termostaten (og dermed temperaturen) er desuden afhængig af rumtemperaturen, mængden af madvarer, der skal opbevares, placeringen af apparatet samt antallet af gange døren åbnes. Tilpas indstillingen efter behov. Brug af køleskabet I det rum er der forskellig temperatur fra det ene område til det andet. De koldeste områder befinder sig over frugt- og grøntsagsskufferne samt tæt ved bagvæggen. Det anbefales at pakke madvarerne ind i alu- eller plastfolie eller at anbringe dem i de dertil beregnede beholdere med låg, så aromaen, konsistensen og friskheden vedligeholdes. På denne måde undgås lugtdannelse. Pladsen i køleskabet kan organiseres efter behov ved at flytte ristene. Det anbefales generelt at anbringe madvarerne på følgende måde: Tilberedte varer, skæreoste: på de øverste riste. Kød, fisk, pålæg osv.: på frugt- og grøntsagsskuffens hylde. Frugt og grøntsager: i frugt- og grøntsagsskuffen. Drikkevarer: i dørens hylde. Æg, ost, mælkeprodukter: i dørens dertil egnede bakker. Smør: i smørbakken i døren. Dåser: rester af dåsemad skal fjernes fra dåsen og opbevares i en beholder, der ikke er af metal. Vigtigt: madvarer og beholdere må ikke anbringes, så de berører køleskabets bagvæg. Sørg for, at der er fri luftcirkulation mellem varerne. Dæk ikke ristene til med papir eller andet. Tilberedte madvarer skal være kolde, før de anbringes i skabet. I de eller frysebokse kan man opbevare frostvarer i det antal måneder, der er angivet på pakningen. 130

7 BRUG AF KØLESKABET Indfrysning I den fryseboks er der en temperatur på - 18 C, og det er muligt at indfryse op til 1,5 kg madvarer på 24 timer. Det anbefales at indstille termostatknappen på position 2-3 under indfrysningen. Pak madvarerne ind i alu- eller plastfolie, og forsyn dem med etiketter mærket med datoen for indfrysning samt indhold. Sørg for, at indfrosne varer ikke kommer i berøring med friske varer. Anbring ikke varme madvarer i fryseboksen. Genindfrys aldrig delvist optøede varer, men anvend dem inden for 24 timer. Opbevar ikke væsker i beholdere af glas. Fremstilling af isterninger Fyld bakkerne 3/4 op med vand, og sæt dem ind i boksen. Fryser bakkerne fast på bunden af boksen, må de ikke løsnes med skarpe eller spidse genstande, da de kan beskadige apparatet. Anvend derimod skaftet af en ske. Advarsel: Isterninger og sodavandsis må ikke indtages umiddelbart efter, at de er taget ud af frostboksen, da de kan give frostskader. Optøning Råd: Grønsager, der skal koges: skal ikke optøs, men hældes direkte i kogende vand og tilberedes på sædvanlig vis. Kød (store stykker): optøs i køleskabet i originalemballagen. Før tilberedningen skal kødet hvile et par timer ved rumtemperatur. (små stykker): optøs ved rumtemperatur eller tilberedes direkte. Fisk: optøs i køleskabet i originalemballagen eller tilberedes direkte halvt optøede. Færdigretter: tilberedes direkte i ovnen i de originale alu-bakker. Frugt: optøs i køleskabet. Afrimning - Er køleskabet ikke forsynet med eller fryseboks, foregår afrimningen automatisk. Under afrimningscyklussen løber der vanddråber ned ad skabets bagvæg. Vandet løber ad afløbskanalen ud i en bakke bag kompressoren, hvorfra det fordamper. - Er køleskabet forsynet med eller fryseboks, skal man afrime boksen jævnligt, for at mindske energiforbruget. Der må aldrig anvendes spidse eller skarpe metalgenstande til afrimningen. Det anbefales at foretage en afrimning, når rimlaget er ca. 3mm tykt. Gå frem på følgende måde: - Tag stikket ud af stikkontakten. - Fjern madvarerne fra den eller fryseboks. - Drej termostaten til position z. - Tør afrimningsvandet op med en svamp eller en klud. Efter endt afrimning tørres boksens vægge. Sæt stikket i stikkontakten, og drej termostaten til den ønskede position (se afsnittet Indstilling af temperaturen ). Denne model har også automatisk afrimning af køleskabet. Advarsel: Den temperaturforøgelse af de indfrosne varer, der forekommer under afrimningen, kan forkorte holdbarhedsperioden. 131

8 BRUG AF KOGEPLADERNE Figur 3 A = Kogeplader B = Betjeningsknapper Både normalpladen og lynpladen har 6 indstillinger. I position 0 er der slukket for pladen. Lynpladen (forrest) har et rødt punkt i centrum. Den er velegnet til en særlig hurtig tilberedningsstart. Drej betjeningsknappen til position 3, når der ønskes en hurtig tilberedningsstart. Til tilberedningsstarten vælges position 3, til den fortsatte tilberedning vælges position 1. Stil knappen i en højere eller lavere position efter behov`. Ved tilberedning af stege skal man vælge position 3 til fedtstoffet er varmt. Læg kødet, der skal brunes, i kogeredskabet, og stil knappen i position 2 eller efter behov i en højere eller lavere position. Til sart kød bør man vælge en lavere postion. Begge plader er forsynet med beskyttelse mod overophedning, så pladernes effekt mindskes, hvis der er fare for overophedning. Position betjeningsknap 0-6* 0-3* Funktions område 0 0 afbrudt 6 3 tilberedningsstart 5 2z bruning 4 2 steg fortsat tilberedning 1 0z fortsat tilberedning varmholdning * Betjeningsknappernes positioner afhængig af model. Energibesparelse ved udnyttelse af eftervarmen Ved stegning og kogning kan man næsten altid udnytte pladernes eftervarme i 5-10 minutter før endt tilberedning. Stil derfor betjeningsknappen i position 0 i god tid før endt tilberedning. Symbolerne på betjeningsknapperne angiver de forskellige plader: = betjeningsknap for den bageste kogeplade = betjeningsknap for den forreste kogeplade Den gule kontrollampe lyser, når der er tændt for kogepladerne. Generelt Anvend udelukkende gryder, der er velegnede til el-plader ved tilberedningen. De har en speciel bund, der fordeler varmen bedre. Ved tilberedning af stege skal man anvende et låg for at spare på energien. Aroma og vandopløselige vitaminer forsvinder sammen med dampen fra tilberedningen. Store mængder damp er tegn på for høj temperatur: stil betjeningsknappen i en lavere position i tide. Sørg for, at der ikke spildes salt på kogepladerne. Anvendes pladen ikke, kan der opstå rustdannelser, da pladen opsuger saltets fugtighed. Rengøring af pladerne Fjern straks mad, der er kogt over, så det ikke tørrer ind. Skrab aldrig madrester af! Læg en klud opblødt i vand og opvaskemiddel på den kolde plade til madresterne er blevet bløde. Anvend ikke hårde opvaskemidler eller skuremidler! 132

9 BRUG AF MINUTURET Kogesektion med minutur (afhængig af model) Figur 4 B Betjeningsknap til valg af tilberedningseffekt 1-6 (1-3). Hver kogeplade betjenes med en selvstændig betjeningsknap. C Betjeningsknap til minutur. D Den gule kontrollampe lyser, når der er tændt for kogepladerne. Fig. 4 Tænding af kogepladerne Stil betjeningsknappen B på 1-6 (1-3). Drej betjeningsknappen C mod højre (til den ikke kan komme længere). Kogepladerne er tændt, når betjeningsknapperne B og C er aktiverede. Indstilling af minuturet (Figur 5) Betjeningsknappens position. C1 ved en tilberedningstid på ca. 60 min. C2 ved en tilberedningstid på ca. 30 min. Andre indstillinger er også mulige. Bemærk: Slår minuturet fra, før tilberedningen er færdig, aktiveres det igen. Er tilberedningen færdig, før minuturet slår fra, skal man stille betjeningsknappen/-knapperne B på position 0 for at slukke for pladen/pladerne. Minuturet standser automatisk, når den indstillede tid er gået. Fig

10 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Rengør regelmæssigt ventilationsristene og kondensatoren på bagsiden af apparatet med en støvsuger eller en børste. Den udvendige del af skabet rengøres med en blød klud. Ved længerevarende fravær 1. Tøm køleskabet. 2. Afbryd strømmen til apparatet. 3. Afrim skabet, og rengør og aftør rummene. 4. Lad dørene stå åbne for at forhindre dannelse af mug, dårlig lugt og afiltning. 5. Rengør apparatet. Rengør fryseboksen (afhængig af model) under afrimningen. Rengør køleskabet med en svamp, der er fugtet med lunkent vand og/eller sæbevand. Skyl, og tør grundigt med en blød klud. Der må ikke anvendes skuremidler. Den udvendige del af skabet rengøres med en blød klud fugtet med vand. Skuremidler, ståluld og pletfjernere (f.eks. acetone, triklorætylen) eller eddike må ikke anvendes til rengøringen. 134

11 FEJLFINDINGSOVERSIGT 1. Apparatet virker ikke. Er der strømafbrydelse? Sidder stikket ordentligt i stikkontakten? Er den bipolære afbryder aktiveret? Er der gået en sikring? Er elkablet beskadiget? Står termostaten i position z (Stop)? 2. Apparatet køler ikke tilstrækkeligt. Er døren ordentligt lukket? Forhindrer varerne en korrekt lukning af døren? Er apparatet anbragt tæt på en varmekilde? Er termostaten indstillet korrekt? Er luftcirkulationen gennem ventilationsristene blokeret? 3. Køleskabet køler for meget. Er termostaten indstillet korrekt? Fig. 6 Den indvendige belysning Figur 6 Ved udskiftning af en deffekt pære skal man trække stikket ud af stikkontakten eller afbryde strømmen med den flerpolede afbryder. 4. Apparatet støjer for meget. Er installationen af apparatet foretaget korrekt? Berører rørene på bagsiden hinanden, eller vibrerer de? 5. Er der vand i bunden af køleskabet. Er afløbskanalen for afrimningsvand blokeret? (Fig. 7). 6. Overdreven rimdannelse i fryseboksen Er døren lukket korrekt? Forhindrer varerne en korrekt lukning af døren? Bemærk: Gurglende og hvislende lyde stammer fra kølesystemet og er helt normale. Fig

12 Før man kontakter Servicecenteret: 1. Undersøges det, om man selv kan rette fejlene (Se Fejlfindingsoversigt ). 2. Startes skabet igen for at se, om fejlen er afhjulpet. Hvis resultatet er negativt, frakobles apparatet på ny, og operationen gentages efter en time. 3. Hvis resultatet stadig er negativt, kontaktes servicecenteret. Specificér venligst: Fejltype Model Servicenummeret (tallet står efter ordet SERVICE på typepladen, der er anbragt inden i apparatet) Fulde navn og adresse Telefonnummer. SERVICEASSISTANCE 136

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med DynaCool KF 12823 SD (-3) KF 12923 SD (-1) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN(S) 37432 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system KDN 12623 S -1 KDN 12823 S -1/-2 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Combineret to-dørs køle- fryseskab 1 Istrutione. Jää- pakastuskaappiyhdistelmä 7 Koneen asennus ja käyttö

Combineret to-dørs køle- fryseskab 1 Istrutione. Jää- pakastuskaappiyhdistelmä 7 Koneen asennus ja käyttö CG 1275 Kombineret to-dørs køle-fryseskab Instrutione Jää- pakastuskaappiyhdistelmä Asennus ja Käyttö Kombinerad kyl/frys Installation och användinge Kombinert kjöle-fryseskap Installasjon og bruk SF S

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk Brugsanvisning Dampovn DG 6010 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 588 990 Indholdsfortegnelse Råd

Læs mere