Toiletsæder med skylle- og tørrefunktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Toiletsæder med skylle- og tørrefunktion"

Transkript

1 Toiletsæder med skylle- og tørrefunktion Projektevaluering Af: Visitator i Hverdagsrehabilitering, Anna Marie Jakobsen Ergoterapeut i Hverdagsrehabilitering, Inge Jakobsen Koordinator for sagsbehandlende terapeuter, Anette Nim Konsulent i Velfærdsteknologi, Marie Holm Februar 2015 Side 1 af 16

2 Indhold Introduktion... 3 Hedensted Projektet... 4 Borgercases før toiletsædet med skylle- og tørrefunktion er sat op:... 5 Borgercases efter toiletsædet med skylle- og tørrefunktion er sat op:... 7 Produktevaluering... 8 OBS punkter... 8 Rengøring... 8 Skyl ved afføring... 8 Tørring... 8 Sandsynlige gevinster... 9 Forebyggelse af infektioner... 9 Sparet tid? Øget velfærd Perspektivering Robotstøvsugermodellen Toiletter på plejecentrene Toiletter i daghjem Highlights Bilag 1: Hvad er et skylle- og tørretoilet? Bilag 2: Noter fra besøg hos Aarhus Kommune Bilag 3: Selvvurderingsskema eksempel Side 2 af 16

3 Introduktion Jeg har aldrig i mit lange arbejdsliv som visitator hørt om en borger, der ringer ind for at bede om hjælp med toiletbesøg. Det er tabu. Anna Marie Jakobsen, Visitator Aktiv Hver Dag. Vasketoiletter er på KL s liste over 4 punkter, hvor kommunerne bør sætte ind, for at højne det velfærdsteknologiske niveau frem mod KL skriver i 3.1b Initiativbeskrivelse Vasketoiletter at der i dag på landsplan er cirka borgere, der modtager hjælp af social- og sundhedspersonale til toiletbesøg. Vasketoiletter har vist sig at give en lang række indtægter og gevinster for kommunen, og da de kan benyttes af en bred borgergruppe, vurderes de at have stort potentiale på landsplan. Aarhus Kommune kørte i et stort projekt, med implementering af toiletsæder med skylle- og tørrefunktion 1 hos borgere i eget hjem (fritvalgsområdet). Da undersøgelsen blev afsluttet, havde 276 borgere vasketoiletter i eget hjem. Det nyeste tal vi har fra Aarhus Kommune er 329. (Pr. 28. januar 2015). I slutevalueringen konkluderede Aarhus Kommune blandt andet: Såvel borgere som plejepersonale udtrykker stor positiv tilfredshed med toiletter med skylle- og tørrefunktion. Slutevalueringen viser et markant fald i forekomsten af urinvejsinfektioner og hudproblemer, samtidig med at mange borgere har færre afføringsproblemer, fordi de nu kan komme på toilettet, når de selv ønsker det og oftere, uden at skulle vente på, at der kommer nogen, der kan hjælpe dem. Desuden ser det ud til, at toilettet med skylle- og tørrefunktion medvirker til øget selvhjulpenhed for borgerne, såvel hvad angår toiletbesøg som andre aktivitetsområder. Det ser også ud til, at der er en stor tidsbesparende effekt i anvendelsen af toiletter med skylle- og tørrefunktion uanset om det resulterer i en ændring i den visiterede tid til borgeren, eller betyder at personalet kan anvende tiden til noget andet. (Slutevaluering af toiletter med skylle- og tørrefunktion i forbindelse med Spareforslag 15 MSO, Aarhus Kommune - Maj 2013) Aarhus Kommune ønskede desuden at spare 5 minutter pr. borger/dag i gennemsnit. (35 min om ugen). Aarhus Kommune opdagede, at der i projektet i gennemsnit blev sparet 51,8 min pr. borger/uge. Som nævnt i punktlisten ovenfor, er dette dog ikke nødvendigvis en frigivet besparelse, der resulterer i en ændring i visiteret tid, men også ofte en mulighed for personalet til at anvende tiden til noget andet. 2 Fonden for Velfærdsteknologi har i samarbejde med fire kommuner efterfølgende kørt et projekt, med lignende konklusioner. På baggrund af disse, gik man i Hedensted Kommune i slutningen af 2013 i gang med at kigge på det lokale potentiale i vasketoiletterne. 1 Toiletsæderne fungerer på samme måde som vasketoiletterne, men har den fordel, at installationen er mindre invasiv hos borgeren, da toiletsædet kan anvendes på de fleste gængse toiletter. Ved installation af et egentligt vasketoilet udskiftes hele toilettet, mens installation af toiletsæderne blot kræver udskiftning af toiletsæde (samt eventuel installation af stikkontakt tæt ved toilettet). Toiletsæderne er desuden noget billigere, end toiletterne. 2 Se desuden Bilag 2: Noter fra besøg hos Aarhus Kommune Side 3 af 16

4 Hedensted Projektet Når man opdager, at man selv kan gå på toilettet, får man mod på også at prøve andre aktiviteter. Inge Jakobsen, Ergoterapeut Aktiv Hver Dag I dag bevilliger vi et vasketoilet (ofte skylle- og tørretoiletsæde) i Hedensted Kommune såfremt toilettet kan gøre borgeren selvhjulpen ved toiletbesøg. I 2014 havde vi 4 toiletsæder med skylle- og tørrefunktion bevilliget efter 112 i Lov om Social Service til borgere i eget hjem. I Hedensted Kommune, har vi haft 10 toiletsæder med skylle- og tørrefunktion til afprøvning hos borgere, der blev vurderet i projektets målgruppe. Formålet med afprøvningen har været, at undersøge hvordan Hedensted Kommunes borgere og personale tager imod idéen om toiletsæder med skylle- og tørrefunktion, samt afdække den bedst mulige implementerings- og opfølgningsstrategi. 7 borgere har i løbet af efteråret 2014 afprøvet et toiletsæde med skylle- og tørrefunktion. Denne evaluering indeholder eksempler fra disse borgeres dagligdag. Desuden indeholder evalueringen henvisninger til en omfattende evaluering af samme produkt i Aarhus Kommune. Projektgruppen vurderer, at det ikke er muligt at udarbejde valid lokalstatistisk data i forhold til besparelser eller generelle kvalitative gevinster baseret på de 7 borgere i Hedensted Kommune. Derfor har vi valgt at udarbejde en evaluering med udgangspunkt i undersøgelser fra Aarhus Kommune samt samtaler med vores fagpersonale indenfor blandt andet rehabilitering, hjælpemiddel og kontinens. Side 4 af 16

5 Borgercases før toiletsædet med skylle- og tørrefunktion er sat op: Borger 1: Mand Har uridom og urinpose. Problem med at få ble på, anvender altid ble pga. uheld. Kan ikke selv skifte ble, da han ikke kan lukke dem i siderne. Får hjælp til at gøre sig ren efter vandladning og afføring. Borger 2: Mand Borgeren er afhængig af ægtefælles hjælp i forbindelse med toiletbesøg. Borger 3: Mand Kateterbruger. Bor alene og er stærkt bevægelseshæmmet. Han har et meget stort ønske om at være selvhjulpen. Borger 4: Mand Borgeren er afhængig af ægtefælles hjælp i forbindelse med toiletbesøg. Borger 5: Kvinde Borgeren har slidgigt i ryg, nedsat balance og svimmelhed. Desuden kronisk diarre og på ansøgningstidspunktet også blærebetændelse. Gangdistancen med rollator er 10 20m. Borgeren er afhængig af ægtefælles hjælp til daglig personlig hygiejne inklusive toiletbesøg. Ægtefællen følger hende til toilettet og hjælper med at få tøjet op og ned samt at blive tørret. Borgeren har problemer med hudløshed grundet den kroniske diarre. Borger 6: Kvinde Borgeren har pga nedsat bevægelighed svært ved at tørre sig efter toiletbesøg, og hun får blærebetændelse med jævne mellemrum. Hun har brug for støtte til nedre hygiejne og får hjælp til bad en gang om ugen. Borgeren kan have problemer med hukommelse og er ikke altid orienteret i tid. Borgeren er ikke kognitivt i stand til selv at foretage evaluering. Derfor tages udgangspunkt i udmeldinger fra personalet. Borger 7: Mand Borgeren er psykisk udviklingshæmmet. Der bevilges skylle-tørretoilet fordi han ikke selv kan gøre sig ordenlig ren efter toiletbesøg. Af samme grund får borgeren bad hver dag. Borgeren får ikke hjælp til toiletbesøg, men er ikke ren efter vandladning og afføring. Der udlånes toilet med one touch funktion, dvs. at borgeren kun skal trykke een gang på een kontakt. Borgeren er ikke kognitivt i stand til selv at foretage evaluering. Derfor tages udgangspunkt i udmeldinger fra personalet. Side 5 af 16

6 Borger 5 Borger 4 Borger 3 Nu Før Borger 2 Borger Figur 1: Visuel præsentation af borgernes selvvurdering før- og efter opsætning af toiletsæder med skylle- og tørrefunktion. Ovenstående figur tager udgangspunkt i et selvvurderingsskema som 5 af de 7 borgere har udfyldt, et før opsættelse af toiletsædet med skylle- og tørrefunktion og igen cirka 3 måneder efter opsætningen. I skemaet har borgeren beskrevet sin tilfredshed på en skala fra 1-10 indenfor 7 aktiviteter, der har at gøre med toiletbesøg. (Se bilag 1 for eksempel på skema). Den maksimale tilfredshedsscore er 70. Da der her kun er tale om en måling på 5 borgere, vil vi ikke arbejde med disse vurderinger i en statistisk betragtning, men har blot medtaget figuren som en visualisering af, hvor forskelligt udbytte de fem borgere oplever. Side 6 af 16

7 Borgercases efter toiletsædet med skylle- og tørrefunktion er sat op: Borger 2: Borger 1: Klarer nu toiletbesøg uden personhjælp. Bliver en gang imellem ikke ordentlig ren efter afføring, men for det meste fungerer det godt. Det tager noget tid at blive tørret, men tiden er ikke et problem, det skal man bare vænne sig til. Borgeren havde i første omgang lånt almindelig størrelse toiletsæde. Han oplevede, at han ikke blev ren og at der var mere rengøringsarbejde på toilettet. Borger og ægtefælle mente, at de i virkeligheden var bedre tjent med et almindeligt toilet, som er lettere at rengøre. Skylle-tørretoilettet blev udskiftet med et ekstra stort, og ægteparret er nu yderst tilfredse med det. Borgeren kan gå på toilettet, når han er alene. Han kan trække bukser ned og op, men kan ikke sætte dem rigtigt og ikke få placeret bind rigtigt. Det klares af ægtefælle, når hun kommer hjem. Ved brugen af skylletoilettet bliver han ren, men når ægtefællen er hjemme hjælper hun med at tørre vandet væk efter skyl. Borger 3: Toilettet fungerer efter hensigten og borgeren er meget glad for det. Hans funktionsniveau er tiltagende dårligere. Han har mange smerter i venstre arm. På trods af dette ønsker han at klare personlig hygiejne og påklædning (på nær støttestrømper) selv. Borger 4: Borgeren får stadig hjælp af ægtefælle til at tørre sig og og tøjet trukket op efter toiletbesøg, når hun er hjemme. Ægtefællen fortæller, at han oftest er ren, når hun tørrer. Til gengæld er han ikke helt tør. Borgeren fortæller, at han også går på toilettet, når han er alene hjemme. Problemet her er, at han ikke får rettet tøjet helt til i den lammede side men han klarer det selv. Det betyder altså, at ægtefællen kan forlade hjemmet uden bekymring for om borgeren kan klare sig selv. Borger 5: Borgeren er glad for skylletørretoilettet. Især er hun glad for varmen i sædet. Hun hjælpes til og fra toilettet af ægtefællen som også hjælper med tøjet. Borgeren bliver ikke altid helt ren efter afføring, hvorfor ægtefællen skal tørre efter. Borgeren er siden opsætningen af toilettet blevet fysisk dårligere. Ved opsætningen af toiletsædet kunne hun selv trække bukser ned og selv rejse sig fra toilettet. Det kan hun ikke i dag. Til trods for dette scorer borgeren højere tilfredshed ved evaluering. Borger 6: Efter opsætning af skylletørretoilet føler borgeren, at hun er mere ren efter toiletbesøg. Hun har haft blærebetændelse en enkelt gang, muligvis i forbindelse med at toilettet ikke fungerede. Der var ingen varme i sædet og borgeren blev muligvis af den grund ikke siddende så længe og skyllet blev forkortet. Borgeren nyder varmen i sædet og den rene følelse. Hun har dog stadig brug for at duppe sig helt tør. Medarbejderen fortæller, at der ikke er urinlugt efter opsætning af skylletørretoilet. Borgeren har hidtil været for blufærdig til at blive hjulpet med vask for neden. Skylle-tørretoilettet har bevirket at borgeren fortsat kan undgå hjælp til toiletbesøg og nedre vask samtidig med at hun bliver holdt ren. Borger 7: Borgeren klarer selv toiletbesøg og lugter nu ikke længere af afføring og urin. Det har bevirket et bedre forhold til naboer og svoger. Personalet synes, at toilettet fungerer godt. De slipper for daglig vask af gulv omkring toilet (borger sidder ned, når han skal lade vandet). Der er ikke længere behov for daglige bade. Side 7 af 16

8 Produktevaluering I projektet har vi anvendt toiletsæder af fabrikatet Jasmin fra Aspen Bidets. Produktet er markant billigere, end lignende produkter og let for borgeren at betjene. Det er desuden et meget anvendeligt produkt, da det kan monteres på alle gængse toiletter i Danmark, og derfor kræver mindst muligt indgriben i borgerens hjem. I projektperioden har vi oplevet enkelte problemstillinger ved produktet. Alle vurderes af projektgruppen at have en lille til lav betydning, men beskrives her, da de bør være OBSpunkter i forbindelse med yderligere implementering af produktet. OBS punkter Rengøring Det er muligt at anvende toiletsædet sammen med en toiletforhøjer. Hjemmehjælpen har i forbindelse med dette givet udtryk for, at rengøringen af toilettet er blevet vanskeligere efter installationen. Urin trænger ind under forhøjderdelen på toiletsædet. Forhøjerdelen er svær at afmontere for rengøring, og man skal derfor vænne sig til en ny rengøringspraksis. Projektgruppen vurderer, at dette ofte vil være tilfældet ved anvendelse af toiletforhøjere (også selvom der ikke er tale om et toiletsæde med skylle- og tørrefunktion. Derfor bør der være fokus på at instruere personalet i korrekt rengøring især ved mandlige borgere, der ønsker at stå op ved urinering. Skyl ved afføring Nogle af borgerne oplever, at de indimellem ikke bliver helt rene efter afføring trods skyllefunktionen er sat på max. Der kan være en række grunde til dette: Hvis borgeren ikke sidder korrekt på toilettet under skylning. Derfor bør man have fokus på, at hjælpe borgeren til korrekt anvendelse af produktet. Hvis afføringen er af særlig art/omfang. I disse situationer vurderer projektgruppen, at man under alle omstændigheder bliver mere ren ved skyl, end man gør ved papiraftørring. Man kan f.eks. foreslå ekstra skyl, hvis borgeren ikke føler sig ordentligt ren. Tørring Det kræver meget tålmodighed at blive tørret helt tør efter skyl. På det anvendte produkt er der varme i sædet, hvilket borgerne har været glade for: Det har hjulpet til, at man har villet sidde stille og vente i forbindelse med tørring. Side 8 af 16

9 Sandsynlige gevinster Forebyggelse af infektioner/ hudproblemer Sparet tid? Øget velfærd Forebyggelse af infektioner Toiletsæder med skylle- og tørrefunktion har vist sig at kunne forebygge urinvejsinfektioner samt hudproblemer eksempelvis svamp. Dette blandt andet fordi toiletsædet hjælper til bedre tarmtømning, og fordi skyl med vand fremfor aftørring med papir sikrer at borgeren bliver langt mere ren. Urinvejsinfektioner er alvorlige, fordi de kan gøre et ellers selvhjulpent menneske fuldstændig afhængig af hjælp. Et worst case scenarie kunne bygge på en ældre mand med Parkinson. Til daglig bor han i eget hjem og klarer sig uden kommunens hjælp det går ikke godt, men det går!. Da manden bliver ramt af en urinvejsinfektion bliver han meget syg. Urinvejsinfektionen svækker ham ikke kun fysisk, men gør ham også konfus og han får problemer med at huske. Pludselig får han fra den ene dag til den anden brug for hjælp til alt. Det kunne se sådan her ud (Oplysninger fra Aktiv Hver Dag om maks. hjælp ): Morgenpleje: min. Ernæring morgen 15. min. Pleje formiddag: 10 min. Pleje middag: min. Ernæring middag 10 min. Pleje eftermiddag: 10 min. Pleje tidlig aften: 10 min. Pleje midt aften: 10 min. Ernæring aften: 10 min Pleje sen aften: min. Besøg nat: 1-2 gange af 10 min. Bad: min, 1-2 gange om ugen En ukompliceret urinvejsinfektion behandles ifølge kommunens kontinenssygeplejersker i løbet af en uge. I virkelighedens verden ville en borger som ham vi beskriver her, nok have en noget sværere infektion, der derfor ville have længere behandlingstid. Derfor har vi i det indsatte regneeksempel taget udgangspunkt i, at borgerne er meget syg og svækket i 4 uger. Efter de fire uger trappes hjælpen ned, og borgeren bliver igen i stand til at klare mere og mere selv. Han har dog efter infektionen fået sværere ved selv at håndtere hverdagen og forventes derfor fremadrettet at have brug for hjælp til enkelte ting. Side 9 af 16

10 Eksempel: Hvad koster det Hedensted Kommune at have en borger med massiv urinvejsinfektion? Driftsudgifter Min/dag Kr/infektion Kommentar Pleje dagtimer kr/time i 4 uger Pleje aftentimer kr/time i 4 uger Pleje nattetimer kr/time i 4 uger Samlede driftsudgifter Der er ikke indregnet omkostninger til sygehusophold og hjælpemidler. Sparet tid? Da afprøvningsgrundlaget har været så lille har projektgruppen ikke haft fokus på tidsbesparelser i forbindelse med projektet. Det må dog fortsat vurderes, at der kan opnås en form for tidsbesparelse i forbindelse med nogle af borgerne i målgruppen for toiletsæder med skylle- og tørrefunktion. Hos borger 7 sparer personalet blandt andet tid i forbindelse med tidligere daglig rengøring rundt om toilettet, og der er ikke længere behov for dagligt bad. Eksempel: Borger får installeret toiletsæde med skylle- og tørrefunktion. Der spares tid på pleje: Investering Kr/år Kommentar Toiletsæde med skylle- og Antager, at mulig mængderabat dækker installation (el o.lign.) tørrefunktion Driftsudgifter Rengøring af toiletdyser min. hver anden måned, sats 340 kr/time. Besparelse på pleje 3 besøg pr. dag á 10min Ved sats 50 % á 340 kr/time og 50 % á 396 kr/time Øget velfærd Flere af projektets borgere har tidligere været afhængige af hjælp fra ægtefællen. I dag klarer de i højere grad selv toiletbesøg. Det betyder, at ægtefællen i højere grad får mulighed for at leve et liv uden dårlig samvittighed. Borgeren føler sig mere fri. Alle borgerne oplever at være meget glade for toiletsædet. Først og fremmest føler de sig renere. Med frihed til selv at vælge hvornår man vil benytte et toilet forbliver/bliver man herre i eget liv. For mange borgere føles det ydmygende at være nødt til at blive tørret bagi. Hvis man kan undgå at fremmede skal være med dér hvor borgerne har et stort ønske for at være privat, så kan det skærme borgeren fra megen ubehag. Den øgede velfærd gælder også for personalet, da de oplever færre lugtgener og mindre behov for rengøring. Side 10 af 16

11 Perspektivering Robotstøvsugermodellen Hvis man ønsker, at forsætte arbejde med implementering af flere vasketoiletter i private hjem, kan man overveje en model, der ligner den vi har for robotstøvsugere: Borgere, der kan bevilliges hjælp til personlig pleje, som omfatter hjælp til toiletbesøg, kan vælge om de ønsker et vasketoilet i stedet for hjælp til toiletbesøg. Dette vil naturligvis, ligesom ved robotstøvsugerne, være afhængig af, om vasketoilettet vurderes at opfylde borgerens behov i tilstrækkelig grad. I forbindelse med implementering af støvsugerobotter, har det vist sig særdeles effektivt at give borgerne mulighed for selv at vælge. I forbindelse med Hedensted projektet, har træningsassistenterne, ligesom i robotstøvsugermodellen udført opfølgende besøg samt tilbudt borgerne en hotline de kan ringe til, hvis de har problemer med toiletsædet. Projektgruppen vurderer, at træningsassistenternes opfølgning skaber en vital tryghed hos borgerne, der ikke kan undværes hvis implementering af toiletsæderne skal blive en succes. I Aarhus Kommune udlånes toiletsæderne. De roterer cirka 30 toiletsæder om året. Da målgruppen af borgere, der kan få gavn af toiletsæder med skylle- og tørrefunktion er meget bred, er det svært for projektgruppen at vurdere hvor mange toiletsæder der skal til for at opfylde behovet i Hedensted Kommune. Et forslag kunne derfor være, at man ved ønske om yderligere implementering i en projektmodel i stedet afsatte en årlig maksgrænse for indkøb af toiletsæder til projektet, og vurderede løbende på økonomien. Toiletter på plejecentrene Projektgruppen vurderer, at implementering af toiletter på plejecenter/plejeboliger (og måske bosteder?), kan have en effekt. På plejecentrene har personalet mulighed for at hjælpe borgere, der ikke kan blive selvhjulpne ved toiletbesøg (fordi de f.eks. ikke selv kan tage tøjet af/på). Toiletsæderne har i Aarhus Kommune vist sig at forebygge urinvejsinfektioner samt hudproblemer som f.eks. småsår og svamp. Toiletsæderne har desuden kunnet hjælpe borgere til at tømme sig bedre ved afføring. Disse lidelser og behov er i høj grad til stede på plejecentrene og naturligvis meget relevante at forebygge både fra et økonomisk og et velfærdsmæssigt perspektiv. Toiletter i daghjem I daghjem, beskæftigelse og caféer kan borgere og pårørende uforpligtende stifte bekendtskab med vasketoiletterne meget gerne inden borgeren får brug for det. Ligesom i hjemmeplejen og på plejecentrene vil installation af toiletter i daghjem naturligvis også kunne hjælpe til et forbedret arbejdsmiljø, og nogle borgere vil være mindre afhængige af personalets hjælp. Side 11 af 16

12 Highlights 7 Highlights fra projektarbejdet: Borgerne tager positivt imod produktet. Borgerne i vores case er meget positive overfor ændringen af deres hverdag efter implementering af toiletsædet med skylle- og tørrefunktion. Dette understøttes af undersøgelsen fra Aarhus Kommune hvor 90 % af borgerne svarer at toiletsædet lever op til deres forventninger. Højnelse af selvværd i en intim situation. Toiletbesøg er for de allerfleste meget privat. Vi ønsker ikke, at andre er nødt til at hjælpe os i denne situation. Derfor er der et stort etisk aspekt i at hjælpe borgere til i højere grad at klare toiletbesøgene selv. Der er i projektet sparet hjemmehjælpstid. Alene i Hedensted Kommunens lille case projekt er oplevet tidsbesparelser på borgere. I Aarhus Kommune oplevede de i projektperioden en gennemsnitlig besparelse på 51,8 minutter pr. borger pr. uge. Arbejdsgangsanalyse i forbindelse med implementering. Det er nødvendigt med tæt opfølgning og analyse af arbejdsgange i forbindelse med opsætning af toiletsæde med skylle- og tørrefunktion. Opgaven består i, at identificere hvorvidt og hvordan eventuel tidsbesparelse kan frigives til andre gøremål. Bedre livskvalitet for pårørende. I vores projekt, har flere ægtefæller hjulpet ved toiletbesøg. Der har kommunen ikke tidligere haft en udgift. Til gengæld er borgeren afhængig af sin ægtefælle, og ægtefællerne føler det problematisk at gå hjemmefra, så de ikke er der til at hjælpe. Ved installation af toiletsædet opnår ægtefællerne en langt større frihed. Forebyggelse af infektioner. Projektgruppen mener i høj grad at besparelsen ligger i forebyggelse af urinvejsinfektioner. Urinvejsinfektioner er en tung affære både økonomisk og menneskeligt. Særligt vigtige fokusområder. For at skabe en succesfuld implementering bør der udarbejdes klare procedurer. Besparelser opnås kun ved stramt fokus på gennemgang af arbejdsgangene hos hver borger. Personalet skal gøres bekendt med toiletsædets funktioner og begrænsninger. Der skal opstilles konkrete kriterier for hvilke borgere, der kan tilbydes toiletsæder med skylle- og tørrefunktion. Der skal desuden være fokus på de opstillede OBS punkter for det konkrete produkt. Side 12 af 16

13 Bilag 1: Hvad er et skylle- og tørretoilet? Side 13 af 16

14 Bilag 2: Noter fra besøg hos Aarhus Kommune Erfaringer fra Århus Kommune Toiletsæder med skylle og tørre-funktion. Møde med Birgit Mikkelsen, chefkonsulent, velfærdsteknologi-, demens-, psykiatriområdet, Sundhed og Velfærd, Århus kommune d Mødedeltagere: Birgit Mikkelsen, Ergoterapeut Inge Jakobsen og Visitator Anna Marie Jakobsen. I Århus kommune har de mellem 500 og 1000 toiletter med skylle- og tørrefunktion installeret i plejeboliger og ca. 400 toiletter med skylle- og tørrefunktion installeret i private hjem, hvor der er bevilget hjemmehjælp (Fritvalgsområdet). De tager kun toiletsædet ned igen, hvis borgeren fraflytter adressen eller ved dødsfald. Visitationskriterier: Der er ikke nogen faste visitationskriterier i Århus kommune. Der er mange fordele ved at installere toiletsæder med skylle- og tørrefunktion. Århus kommune sætter toiletsæderne op hos borgere med: - Gentagne urinvejsinfektioner - og der kommer langt færre infektioner efterfølgende - Borgere med forstoppelse skyllefunktionen stimulerer defækationsrefleksen. Det sparer hjælp til udtømning og laxantia. - Borgere med hygiejneproblemer, hudproblemer - Borgere med gigt - Borgere med rygproblemer - Overvægtige - Som udgangspunkt skal der aldrig visiteres hjælp til nedre toilette udført med hånd før det er afprøvet om toiletsædet kan gøre det, som er nødvendigt. Sidegevinster: Borgerene bliver mere mobile, der anvendes færre bleer, borgerne bliver mere sociale er ikke bange for at lugte mv.. Store gevinster omkring psyken: Større optimisme og lyst til at klare mere selv. I Århus havde de budgetteret med en besparelse på 5 min. om dagen i gennemsnit pr. toiletsæde. Det viser sig, de har sparet 52 min./uge pr. toilet sæde i gennemsnit, på trods af, at nogle af borgerne ikke fik hjemmehjælp før toiletsædet blev sat op. Deri er de borgere, som er blevet helt selvhjulpne ikke regnet med. Og besparelsen på hospital indlæggelser pga. urinvejsinfektioner er heller ikke regnet med. For at få succes: Det vigtigste er at ledelsen fra øverste leder til lederne af de enkelte hjhj-teams arbejder positivt med udbredelsen, anvendelsen og udnyttelse af toiletsæder med skylle- og tørrefunktion. Lederne af teamene skal lave arbejdsgangsanalyser: dvs. gennemgå hjælpen til hver enkelt borger og sikre at arbejdsgangene er hensigtsmæssige og der ikke bliver brugt unødvendig tid, unødvendige arbejdsgange, unødvendige besøg. Ellers får man ikke besparelsen i hus ved anvendelsen af toiletsæderne. Det er vigtigt, det er folk med ledelseskompetence, som laver arbejdsgangsanalysen sammen med kontaktpersonen! Hjælperne kan ikke fungere som ledere for hinanden og skære igennem. Det er organiseringen og implementeringen der er afgørende for, om toiletsæderne bliver en succes! Det er ikke toiletternes fejl, hvis ikke de bliver en succes! Det giver ikke mening at sige, man vil afprøve toiletterne. Det er veldokumenteret, at de virker. Brugerne bliver rene, og de bliver tørre. Hvis de ikke bliver det, er det fordi toiletterne anvendes forkert fx at man ikke har sat sig rigtigt på dem, at sort tøj blokerer sensoren, så den ikke kan registrere, der sidder en person på toilettet, at dyserne ikke er blevet afkalket som de skal, at batterierne ikke er skiftet i fjernbetjeningen mv.. Side 14 af 16

15 Det er med andre ord vigtigt, at hjælperne, ved hvordan toiletterne virker. Og hvis borgeren overgår til anden leverandør af hjemmehjælp er det vigtigt den nye leverandør bliver ordentlig instrueret. Det er vigtigt, at det er aftalt, hvem der har ansvaret for rengøring af dyserne på toilettet også efter en borger er blevet selvhjulpen. Det er, set med Birgit Mikkelsens øjne, fyringsgrund, hvis man som personale udtaler sig om toiletter med skylle- og tørrefunktion uden selv at have prøvet dem mindst 10 gange. Ord bliver til holdninger og holdninger bliver til handlinger. Det er så grænseoverskridende at anvende et sådant toilet, at man ikke kan danne sig et ordentligt indtryk af det ved kun at prøve det en enkelt gang. I Århus kommune har man opsat prøvetoiletter på alle plejecentre, for at personalet kan blive fortroligt med toiletterne. Brugerne prøver ikke toiletterne før de er sat op i deres eget hjem. I Århus kommune har man er bestemt el-installatør til at lave stikkontakter til toiletterne i eget hjem. De har valgt en installatør, som er hurtig til at rykke ud. Der bliver altid lavet to stikkontakter ved toilettet, så der er forberedt til en R2D2 et hjælpemiddel til at hjælpe borger med at sætte sig og rejse sig. Det koster meget lidt ekstra at få lavet to stik med det samme. Det er til gengæld noget dyrere, at få installatøren ud en gang til. Århus kommune har lavet kontrakt med firmaet J. Honore Care Aps om levering og montering af Toiletsæderne. Honore leverer også armstøtter, hvor de er nødvendige. Det er også Robert fra Honore, som er bestilt til at undervise borger og pårørende i brugen af toiletsædet, han udleverer informationsmateriale og en grundig manual med løsning på de gængse problemstillinger. Visitation: Det er oftest visitator, ergoterapeut eller fra hjemmehjælpsudføreren der kommer besked om nye mulige brugere af toiletsæde. I Århus kommune har man valgt, der skal være en gevinst for hjhj-teamet, hver gang en ny bruger får et toilet med skylle- og tørrefunktion. Teamet bliver belønnet med betaling for 4 timer ekstra. Når man har fundet en ny ansøger om toilet med skylle- og tørrefunktion udfyldes et ansøgningsskema, som sendes til Birgit Mikkelsen. Hun bevilger toiletsæderne. Toiletsæderne bevilges som en del af SEL 83, enkelte er bevilget som hjælpemiddel efter SEL 112. Århus kommune overvejer fremadrettet at bevilge efter SEL 113 stk. 5. Aspen Bidets: I Århus kommune har man valgt toiletsæder af mærket Aspen Bidets model Jasmin. Aspen Bidets, Jasmin er forholdsvis billigt, det er gennemprøvet og har vist sig meget holdbart, let at betjene og det er det eneste, som kan monteres på alle de forskellige modeller af toiletkummer, som sælges i Danmark. Ved svært overvægtige benyttes model Jasmin xl., som monteres på et større toilet. Der er fra firmaet side ikke garanti for, toiletsædet holder, hvis man bruger det til meget overvægtige. Det har ikke afholdt Århus kommune fra at tilbyde toiletsædet til den gruppe af borgere. Svært overvægtige kan ikke selv varetage nedre hygiejne. Ved svært overvægtige leveres altid et stort toilet, Jasmin str. Xl sammen med en R2D2. Toiletsædeløfteren gør, borgeren sætter sig stille på toilettet frem for at dumpe ned på det med hård kraft. Det eneste der kan ske er at toiletsædet går i stykker. Borgeren vil ikke komme til skade. De har endnu ikke haft uheld pga. brogerens vægt selv ved borgere på kg. Side 15 af 16

16 Bilag 3: Selvvurderingsskema eksempel Aktivitet Med personhjælp (sæt x) Uden personhjælp (sæt x) Tilfredshed (skala 1-10) Komme til og fra badeværelse og toilet x 10 Trække bukser ned (knappe op, åbne, lyne) X 10 Sætte dig på toilet X 10 Gøre dig ren efter vandladning x 8 Gøre dig ren efter afføring x 7 Rejse dig fra toilet X 10 Trække bukser op (ordne, knappe, lyne) x 10 Side 16 af 16

Slutevaluering af toiletter med skylle og tørrefunktion i forbindelse med Spareforslag 15. MSO, Aarhus Kommune. Maj 2013. [Status]

Slutevaluering af toiletter med skylle og tørrefunktion i forbindelse med Spareforslag 15. MSO, Aarhus Kommune. Maj 2013. [Status] Slutevaluering af toiletter med skylle og tørrefunktion i forbindelse med Spareforslag 15 [Status] MSO, Aarhus Kommune Maj 2013 Udarbejdet af Søren Aalykke for Velfærdsteknologisk Enhed, Magistraten for

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING PROJEKT: TOILET MED BIDETFUNKTION

MIDTVEJSEVALUERING PROJEKT: TOILET MED BIDETFUNKTION MIDTVEJSEVALUERING PROJEKT: TOILET MED BIDETFUNKTION Udarbejdet af Maria Winther Rune Schmidt ÅRHUS KOMMUNE Sundhed og Omsorg 2010 Projektansvarlig Birgit Mikkelsen, Chefkonsulent bmik@aarhus.dk, tlf.

Læs mere

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv.

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. Selvhjulpen med teknologi Sæt borgeren fri! Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. I dette projekt sættes der fokus på at give

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule December 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012

Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012 Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012 Borger Diagnose Funktionsniveau ved start Tildelt hjælp Kvinde 71 år ankelbrud morgenmad Af / påklædning Øvre toilette Toiletbesøg Klar til natten 10 timer 37

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune KORA 22/1 Specialkonsulent fysioterapeut M.Sc. Annette Winkel Afdelingen for Rehabilitering Center for Kvalitet og Sammenhæng www.kk.dk Modeller for hverdagsrehabilitering

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Dato 24. april 2015 Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Ref. OLAE Afrapportering velfærdsteknologiprojekter Hermed en statusrapportering på velfærdsteknologiprojekterne i Varde Kommune med afsæt i dels en

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

VISITATION OG IMPLMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato December 2012 VISITATION OG IMPLMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Fokus på velfærdsteknologi i klinisk forberedende undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. et eksempel på omlagt undervisning.

Fokus på velfærdsteknologi i klinisk forberedende undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. et eksempel på omlagt undervisning. Fokus på velfærdsteknologi i klinisk forberedende undervisning i sygeplejerskeuddannelsen et eksempel på omlagt undervisning. 1 Modul 6 Velfærdsteknologi i relation til ældre TEMA: SYGEPLEJE, KRONISK SYGE

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Velfærd gennem Stemmestyring

Velfærd gennem Stemmestyring Velfærd gennem stemmestyring Stemmestyring af boligen Selvudvikling Stemmestyring i boligen Døre Sving- og skydedøre samt skabsdøre og -låger åbnes hurtigt og nemt med en enkelt kommando. Eksempelvis kan

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT Dato: August 2014 Ansvarlig: Inge-Lise Stenum, Lisbeth Alstrøm og Visitationen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Teknologiens muligheder og begrænsninger

Teknologiens muligheder og begrænsninger Teknologiens muligheder og begrænsninger Min indgang til mit eget liv, 25. oktober 2013 Inger Kirk Jordansen,, Velfærdsteknologi i botilbud Uafhængighed Livskvalitet Kontrol over eget liv Selvhjulpenhed

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet Velfærdsteknologi 26. februar/rev. 28. februar 2012/js Tilbuddet er indenfor: Sundhed & Ældre Baggrundsoply s-ninger - Navn på tilbud / eller område som besvarelsen Angiv konkret velfærdsteknologisk tiltag

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Robotteknologi i ældreplejen - Projekt under Puljen til udvikling af bedre ældrepleje. Margrethe Hjemmet, Roskilde

Robotteknologi i ældreplejen - Projekt under Puljen til udvikling af bedre ældrepleje. Margrethe Hjemmet, Roskilde Robotteknologi i ældreplejen - Projekt under Puljen til udvikling af bedre ældrepleje Margrethe Hjemmet, Roskilde December 2008 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Om projektet... 3 Formål og målgruppe...

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1 Ny Teknologi i Københavns Kommunes ældrepleje ITU september 2008 Rikke Sølvsten SUF 2008 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SUNDHEDS- & OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Rikke Sølvsten SUF 2008 2 NOGLE

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje Den Sociale Hjemmepleje Vi støtter dig i din hverdag Hos Den Sociale Hjemmepleje får du: en hjælp, der leveres på dine betingelser mulighed for selv at klare opgaverne

Læs mere

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt Hverdagsrehabilitering: 2011 2014 På baggrund af den voksende ældrebefolkning og en forventet stigende efterspørgsel efter hjemmeplejens ydelser,

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut Marts 2010 Indholdsfortegnelse Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet

Læs mere

24. marts 2014. Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi

24. marts 2014. Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi Temadag om Længst mulig i eget liv Myndighed og økonomi Præsentation og program Leder af Bestillerfunktionen Hanne Rasmussen Udgangspunkt BUM model siden 2003 på praktiskog personlig hjælp, træning og

Læs mere

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Jens Peter Hegelund Jensen Direktør, Silkeborg Kommune Disposition

Læs mere

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen Vandladnings problemer og polio Lise Kay, Anne Marie Eriksen Kontrol af kroppens funktioner Blærens dobbelt funktion Vandladnings symptomer Start besvær Bydende vandladnings trang Slap stråle Mangelfuld

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Fotoillustration seng-bad-lift

Fotoillustration seng-bad-lift Fotoillustration seng-bad-lift Seng-bad-lift -foto-illustration af badeproces for beboer på plejecenter Udarbejdet af Idé til Værdi i samarbejde med medarbejdere og borger på plejecenter, sommer 2012 1.

Læs mere