HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service"

Transkript

1 HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service HP Care Pack Tekniske oplysninger For at sikre en problemfri opstart sørger HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service for implementering af din HP 3PAR 7000-software, hvilket er med til at sikre en korrekt installation i dit storagemiljø og med at øge udbyttet af din storageinvestering. HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service supplerer dit nye HP 3PAR 7000-storagesoftware og leverer de nødvendige og påkrævede aktiviteter for implementering af dine licenserede HP 3PAR 7000-softwareprodukter til drift. En servicespecialist installerer din HP 3PAR 7000-software med assistance fra din ansvarlige ITstorageadministrator. Denne service gælder kun for understøttede miljøer. Denne service omfatter ikke scripting, men kan inkorporeres mod et tillægsgebyr (scripting kan hjælpe med at implementere integration og end-to-end automatisering inden for din virksomheds miljø). Fordele Sørger for, at dine it-medarbejdere kan koncentrere sig om deres kerneopgaver og -prioriteter Reducerer implementeringstiden samt påvirkningen af og risikoen for storage-miljøet Hjælper med at sikre en vellykket implementering vha. HP-installationsplanlægning og -koordinering Leverer service fra en uddannet specialist og baseret på konfigurationer, der er anbefalet af HP, samt anerkendte procedurer inden for branchen. Hjælper dig til at opnå en mere effektiv udnyttelse af din HP 3PAR 7000-software, takket være den viden, du opnår fra HP-servicespecialisten under leveringen af serviceydelsen Hovedpunkter for serviceydelserne Serviceplanlægning og -koordinering Serviceimplementering Installationsverificeringstests (IVT) Kundeorienteret session

2 Specifikationer Tabel 1. Servicefunktioner Ydelse Serviceplanlægning og -koordinering Serviceimplementering Beskrivelse En HP-specialist vil planlægge alle de nødvendige aktiviteter, herunder identifikation af eventuelle forudsætninger, (se "Serviceforudsætninger") og oprette en tidsplan for leveringen af serviceydelsen på et tidspunkt, som er aftalt af HP og kunden, og som ligger inden for HP's almindelige forretningstider undtagen helligdage, medmindre andet er aftalt med HP. Ydelser, der leveres uden for HP's normale åbningstid, vil blive faktureret særskilt. Servicespecialisten vil levere den planlægning og koordinering, som gennemgås nedenfor enten eksternt eller i virksomheden efter HP's skøn. Servicespecialisten vil udføre følgende aktiviteter mht. installationsplanlægning og koordinering: Kommunikation med kunden, herunder håndtering af forespørgsler fra kunden vedr. tjenesteleverancen Kontrol af, om alle de tjenestebetingelser, som kunden skulle overholde, er blevet overholdt vha. en tjekliste før leverancen Planlægning af udrulning af 3PAR 7000-softwaren på et aftalt tidspunkt Hjælper med en kort drøftelse, som kan guide kunden i at definere softwareudrulningen og mål for matrixkonfiguration, baseret på kundens program-performance, tilgængelighedsbehov, og layout på virtuelle diske Rådgive kunden om bedste praksis for udrulning af HP 3PAR 7000-software Oprettelse af en skriftlig installationsplan, som vil blive brugt som retningslinjen for koordination af installationen og opstarten Servicespecialisten vil udføre følgende aktiviteter i forbindelse med udrulning af HP 3PAR 7000-software: Koordinere installationsplanen Kontrollere, at alle de forudsætninger for serviceydelsen, der er angivet på tjeklisten inden leveringen, er opfyldt af kunden, herunder at den krævede version af HP 3PARoperativsystemet er installeret og driftsklar Kontrollere, at produktnøgler til det købte HP 3PAR 7000-softwareprodukt er installeret og aktive, samt om nødvendigt installere nøglerne Installere HP 3PAR 7000-software ifølge produktspecifikationerne og i henhold til grænserne, som er defineret i afsnittet "Servicebegrænsningerne" Servicespecialisten vil udføre installation, konfiguration, og verificeringsprocedurer, herunder: Ved matrixbaserede softwaretitler, integration af softwaren ifølge den aftalte installationsplan og bedste praksis for konfiguration Ved softwaretitler uden for matrix, indsættelse af softwaren på en kundeleveret server og i et driftsmiljø som møder minimum produktforudsætninger, aktivering af software, og nødvendig konfiguration for at etablere opkobling mellem serveren(erne) og HP 3PAR 7000-storage-produktet 2 HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet.

3 Specifikationer Tabel 1. Serviceegenskaber (fortsat) Ydelse Installationsverificeringstests (IVT) Kundeorienteret session Beskrivelse Servicespecialisten vil udføre de relevante kontroltests af installationen for at bekræfte, at produktet fungerer, herunder verificere at: HP 3PAR 7000-software er driftsklar, herunder: I forbindelse med HP 3PAR 7000 Application Software Suite kontrollerer specialisten, at det (de) relevante øjebliksbillede(r) kan tages og monteres, og at databaser og filer er tilgængelige I forbindelse med HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite opretter specialisten en eksempelrapport efter behov I forbindelse med HP 3PAR 7000 Data Optimization Software Suite kontrollerer specialisten, at HP 3PAR Adaptive Optimization-licensen er installeret, sikrer, at dataindsamling er aktiveret, kontrollerer, at HP 3PAR Dynamic Optimization-disken er migreret fra ét niveau til det næste, og for HP 3PAR Peer Motion-softwaren kontrollerer specialisten, at kilde- og målmatricerne er tilsluttede og viser status på matrixkonfigurationen Hændelseslog akkumulerer data Servicespecialisten afholder et orienteringsmøde på op til én (1) times varighed for hvert af nedenstående softwareprodukter, som kunden har købt service til, med det formål at gennemgå konfigurationsoplysningerne og demonstrere den grundlæggende betjening af det installerede HP 3PAR 7000-softwareprodukt. Under orienteringsmødet vil servicespecialisten generelt: Give et overblik over 3PAR 7000-softwarestrukturen Fremhæve den grundlæggende betjening af 3PAR 7000-softwaren, hvilket omfatter: Ved HP 3PAR 7000 Application Software Suite, at demonstrere planlægning, backup af en database, som ikke vedrører produktion, og reetablering af databasen Ved HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite, hvis det er relevant, at bruge en host, der er tilsluttet HP 3PAR 7000-storage-produktet, og en virtuel disk med testdata for at simulere en belastning og demonstrere oprettelse af eksempler på kapacitets- og ydelsesrapporter, eller på anden måde vise en oversigt ved hjælp af rapporter med eksempeldata. Ved HP 3PAR 7000 Data Optimization Software Suite, hvis det er relevant, for HP 3PAR Adaptive Optimization, at bruge en host, der er tilsluttet 3PAR 7000-storage-produktet, og en virtuel disk med testdata til at demonstrere, hvordan en politik oprettes, vise politikkens virkning ved brug af en simuleret belastning og levere en oversigt over rapporteringsmulighederne i HP 3PAR Adaptive Optimization, demonstrere brugen af HP 3PAR Dynamic Optimization software til at flytte data mellem storage/raidgruppeniveauer og demonstrere funktionaliteten i HP 3PAR Peer Motion Migration Manager med hensyn til datamigration og/eller load balancing. Demonstrere oprettelsen af en virtuel disk, hvis relevant Verificere, at kunden forstår hvordan man får adgang til passende produktdokumentation Hjælpe kunden med at lokalisere fejlsøgningsinformation Informere kunden om hvordan man kontakter HP for support Afholde et kort spørgsmål-og-svar-forum med kunden Orienteringsmødet er uformelt, foretages typisk ved en administrationskonsol med udvalgte medarbejdere fra kundens virksomhed og er ikke beregnet som undervisning eller erstatning for egentlig oplæring i produktet. HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet. 3

4 Servicebegrænsninger Medmindre andet er angivet i dette dokument eller i en separat servicebeskrivelse er aktiviteter som, men ikke begrænset til, følgende ikke inkluderet i denne service: Integration med eventuelle hardware- eller softwarekomponenter, som ikke er understøttet af HP 3PAR 7000-storage-produktet eller HP 3PAR 7000-softwaren Implementering af softwarerevisioner, herunder fejlrettelser, programrettelser, servicepakker og opgraderinger fra tidligere versioner, på eller i kundens eksisterende SAN, host eller programmiljø Ved HP 3PAR 7000 Application Software Suite, flytte kundens databaser fra et eksisterende storage-system til et HP 3PAR 7000-storage-produkt; datamigration fås som en separat serviceydelse Ved HP 3PAR 7000 Application Software Suite for Oracle, konfigurere mere end to databaser i en enkelt proces, mere end én administrerende host, eller mere end et enkelt kundesite; konfiguration af yderligere databasehændelser, administration af hosts, og/eller sites kan inkorporeres mod et tillægsgebyr Ved HP 3PAR 7000 Application Software Suite for SQL, konfigurere mere end en databasehændelse, mere end en administrerende host, mere end en 3-node SQL-cluster, eller mere end et enkelt kundesite; konfiguration af yderligere databasehændelser, administration af hosts, noder og/eller sites kan inkorporeres mod et tillægsgebyr Ved HP 3PAR 7000 Application Software Suite for Exchange, konfigurere mere end mailbokse, mere end en 3-node cluster, eller mere end et enkelt kundesite; konfiguration af yderligere mailbokse, noder, og/eller sites kan indkorporeres mod et tillægsgebyr Ved HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite, installere en tilpasset Apache Web serverkonfiguration, installere software (Oracle, Microsoft SQL Server eller MySQL), foretage databasekonvertering, installere mere end et HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite-eksempel og levere performanceanalyse eller fejlsøgning vha. HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite; implementering af Apache omfatter minimumskravene til aktivering af funktionerne i HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite, og installation af yderligere forekomster af HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite og/eller levering af performanceanalyse eller fejlfinding ved brug af HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite kan leveres af HP mod et ekstra gebyr Ved HP 3PAR Adaptive Optimization i HP 3PAR 7000 Data Optimization Software Suite, design, oprettelse og implementering af 3PAR Adaptive Optimization politikker; design, oprettelse og implementering af politikker kan varetages vha. HP 3PAR Adaptive Optimization Policy Implementation Service, som fås via HP Proactive Select Ved HP 3PAR Dynamic Optimization i HP 3PAR 7000 Data Optimization Software Suite, implementering udført af HP af opgaver, som kræves for at balancere HP 3PAR 7000-storage-produktet; serviceydelsen giver kunden et produktoverblik, rådgivning, og foreslåede strategier til brug af 3PAR Dynamic Optimization, enhver forlænget/ vedvarende analyse og/eller implementering af 3PAR Dynamic Optimization-strategier kan inkorporeres mod et tillægsgebyr Ved HP 3PAR Peer Motion i HP 3PAR 7000 Data Optimization Software Suite, installation af 3PAR Peer Motion software på mere end en enkelt host eller konfiguration af storage-porte på mere end en enkelt matrix på mere end et enkelt kundesite; implementering af datamigration eller load balancing vha. 3PAR Peer Motion fås som en separat serviceydelse Design eller implementering af høj tilgængelighed og andre komplekse konfigurationer, såsom host-clustering, undtagen host-clustering som specifikt angivet ovenfor Design eller implementering af hostbaserede logiske diske og tilhørende filsystemstrukturer Redesign eller omkonfiguration af den eksisterende matrix til hardwareopgraderinger eller softwaresuppleringer, herunder hardwarekonfiguration Installation af opgraderinger til HP 3PAR-operativsystemet 4 HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet.

5 Nedjusteringer til HP 3PAR Operating System og 3PAR-software; nedjusteringer er udelukkende begrænset til aktuelt understøttede softwareversioner, som er kompatible med konfigurationen af HP 3PAR-storagehardwaren Performancetest eller -modellering Installation eller konfiguration af alle yderligere produkter, inklusiv, men ikke begrænset til, servere, hostoperativsystemer, hostagentsoftware, host bus adapters, netværk, SAN fabric, og Enterprise Backupsoftware Migration af eksisterende data til det nye matrix eller til en ny matrix, herunder brug af 3PAR Peer Motion til migration af kundedata eller load balancing mellem matricer Indlæsning, styring eller manipulering af kundens data Driftstest af programmer eller fejlfinding af forbindelser, netværk, kompatibilitet eller problemer, som ikke er relaterede til HP 3PAR 7000-storage-systemet Serviceforudsætninger Kunden skal opfylde visse forudsætninger for hardware og software, inden leveringen af serviceydelsen kan påbegyndes i virksomheden. Disse forudsætninger inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende: Kundens eksisterende computer operativsystemplatform(e) skal være understøttet af og kompatible med det/ de HP 3PAR 7000-softwareprodukt(er) som installeres. Kundens HP 3PAR 7000-storage-produkt skal fungere fuldt ud i en konfiguration og et miljø, som understøttes af HP, og opkoblingen skal være tilgængelig og driftsklar. Kunden skal installere eventuelle anbefalede host-, SAN- eller programbaserede softwareopgraderinger, -rettelser, enhedsdrivere, hostagenter eller Multipathing-software. Kunden er ansvarlig for at levere servere/arbejdsstationer og netværksforsyning som opfylder kravene for softwareprodukter, såsom HP 3PAR 7000 Application Software Suite og HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite. Ved HP 3PAR 7000 Application Software Suite skal kunden sørge for, at programmer er installeret, konfigureret og funktionsdygtige; at programserveren/-serverne er i understøttet konfiguration; og at programdata findes på HP 3PAR 7000-storage-produktet. Ved 3PAR Peer Motion i HP 3PAR 7000 Data Optimization Software Suite er kunden ansvarlig for at levere en SAN-forbindelse mellem den fuldt funktionsdygtige 3PAR 7000-kilde- og -mål-storage. Kundens ansvar Kunden skal: Kontakte en HP servicespecialist inden for 90 dage efter købet for at aftale leveringen af servicen. Koordinere implementeringen af hardware og software, der vedligeholdes af tredjepart, med servicespecialisten (hvis relevant). Sikre, at alle serviceforudsætninger, der er nævnt i afsnittet "Serviceforudsætninger", er opfyldt. Udfylde og returnere den obligatoriske HP-tjekliste til servicespecialisten mindst to uger før påbegyndelse af tjenesteleverancen, herunder efter behov oplysninger om matrixkonfiguration Udpege en person i virksomheden, der er autoriseret til at give alle godkendelser, stille oplysninger til rådighed og på anden måde være til rådighed for HP HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet. 5

6 Sikre at al den hardware, firmware og software, som servicespecialisten skal bruge for at levere serviceydelsen, er tilgængelig, og at der er licenser til softwareprodukterne Sikre tilgængeligheden af en eller flere personer, som kan give HP's medarbejdere administratoradgang til de systemer, hvor arbejdet skal udføres når som helst under leveringen af serviceydelsen Give al nødvendig netværks- og administrationsassistance for at aktivere opkobling på stedet og fjernopkobling til HP 3PAR 7000-storage-produktet til understøttelse af installation af HP 3PAR 7000-software, hvor det er relevant Levere al nødvendig administration til at muliggøre end-to-end-forbindelse for HP 3PAR 7000-storageproduktet, herunder netværket, SAN-strukturen og hosten Levere server og netværksforsyning, der opfylder kravene til yderligere softwareprodukter, såsom HP 3PAR 7000 Application Software Suite og HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite Sikre, at den firmware og de drivere, der er en forudsætning for HP 3PAR Operating System til miljøet, er på plads, inden leveringen af serviceydelsen påbegyndes i virksomheden Overholde licensbetingelser og vilkår for brug af eventuelle HP-serviceværktøjer, der bruges til at hjælpe med at levere denne serviceydelse eller supportværktøjerne til løbende fjernovervågning, hvis det er relevant. Være ansvarlig for al sikkerhedskopiering og gendannelse Stille et passende arbejdsområde til rådighed ved levering af denne service, herunder adgang til en udgående telefonlinje, strøm og eventuelle netværksforbindelser i det omfang, det måtte være nødvendigt. Give HP fuld og ubegrænset adgang til alle steder, hvor arbejdet skal udføres Aktivt medvirke til, at HP kan identificere og løse problemet i det omfang, HP anmoder om det Generelle bestemmelser/andre undtagelser HP forbeholder sig ret til at ændre prisen for denne service, hvis kunden ikke planlægger og sørger for efterfølgende levering inden for 90 dage efter købet. HP forbeholder sig ret til at fakturere kunden (på tid- og materialebasis) for alt ekstra arbejde, der ligger uden for indholdet af den angivne servicepris, og som skyldes kundens manglende iagttagelse af serviceforudsætninger eller andre bestemmelser. HP's mulighed for at levere denne service afhænger af kundens fulde og rettidige samarbejde med HP, ligesom det er afgørende, at de oplysninger og data, som kunden leverer til HP, er nøjagtige og fuldstændige. Serviceydelsen leveres inden for HP's almindelige lokale forretningstider. Servicelevering uden for disse tider kan fås mod et ekstra gebyr. Denne service leveres som en enkeltstående, sammenhængende ydelse. Hvis tilgængeligheden af kundens ressourcer eller andre begrænsninger fra kundens side forsinker installationen eller resulterer i, at der kræves yderligere besøg end dem, der er defineret for serviceydelsen, kan der opkræves ekstra gebyr. Denne serviceydelse kan leveres eksternt efter HP's eget valg. Hvis kunden beder om at få serviceydelsen leveret i virksomheden, kan der opkræves et ekstra gebyr. Der kan opkræves rejseudgifter. Spørg på det lokale kontor. Eksempler på aktiviteter, der ikke er omfattet af denne service: Serviceimplementering på hardware, der ikke er dækket af en HP garanti eller servicekontrakt. Tjenesteimplementering på hardware, der er dækket af en vedligeholdelseskontrakt med en uautoriseret tredjepart Serviceydelser, som efter HP's opfattelse måtte være nødvendige som følge af, at medarbejdere uden tilknytning til HP uden tilladelse har forsøgt at installere, reparere, vedligeholde eller ændre hardware, firmware eller software. Serviceydelser, der er påkrævet pga. problemer, som ikke vedrører hardware eller software, der vedligeholdes af HP. Andre services, der ikke specifikt er angivet i dette dokument 6 HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet.

7 Bestillingsoplysninger Hvis I ønsker yderligere oplysninger eller vil bestille HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service, bedes I kontakte den lokale HP-salgskonsulent og opgive følgende produktnumre: HA124A1#5TK (U6Y00E) for HP 3PAR 7000 Application Suite for Oracle Installation and Startup Service HA124A1#5TJ (U6X99E) for HP 3PAR 7000 Application Suite for Exchange Installation and Startup Service HA124A1#5TH (U6X98E) for HP 3PAR 7000 Application Suite for VMware Installation andg Startup Service HA124A1#5TL (U6Y01E) for HP 3PAR 7000 Application Suite for SQL Installation and Startup Service HA124A1#5TM (U6Y02E) for HP 3PAR 7000 Reporting Suite Installation and Startup Service HA124A1#5TA (U1H23E) for HP 3PAR 7000 Data Optimization Suite Installation and Startup Service HA124A1#5TB (U1H24E) for HP 3PAR 7000 Dynamic Optimization Installation and Startup Service HA124A1#5TC (U1H25E) for HP 3PAR 7000 Adaptive Optimization Installation and Startup Service (se Noter for yderligere oplysninger) HA124A1#5TD (U1H26E) for HP 3PAR 7000 Peer Motion Installation and Startup Service Noter: Denne serviceydelse inkluderer ikke design, oprettelse og implementering af 3PAR Adaptive Optimizationpolitikker. HP 3PAR Adaptive Optimization Policy Implementation Service, som er tilgængelig via HP Proactive Select, leverer design, oprettelse og implementering af 3PAR Adaptive Optimization-politikker (se publikationen 4AA2-3842ENW/ENN). Yderligere oplysninger I kan få flere oplysninger om HP's serviceydelser ved at kontakte et af vores salgskontorer, som findes over hele verden, eller ved at besøge vores websted: Få en god forbindelse hp.com/go/getconnected Aktuel HP-driver, support og sikkerhedsadvarsler leveret direkte til din desktop Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de garantierklæringer, som de pågældende produkter og serviceydelser leveres med. Intet i dette dokument kan på nogen måde fortolkes som værende en ekstra garanti eller betingelse, hverken udtrykkeligt eller underforstået, faktisk eller juridisk. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller tekstmæssige fejl eller udeladelser i dette dokument. HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oracle er et registreret varemærke, der tilhører Oracle Corporation og/eller dets associerede selskaber. 4AA4-2569DAE, oprettet i november 2012; opdateret i marts 2013, 1. udgave Dette er en HP Indigo-udskrift.

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Med HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

HP Critical Service. Beskrivelse af serviceydelsen. HP's serviceydelser

HP Critical Service. Beskrivelse af serviceydelsen. HP's serviceydelser HP Critical Service HP's serviceydelser af serviceydelsen HP Critical Service (CS) er en omfattende supportløsning til virksomheder, der kører vigtige forretningsapplikationer, som kræver høj tilgængelighed.

Læs mere

Bemærk 2: Se afsnittet Forudsætninger nedenfor for flere begrænsninger for serviceleverance.

Bemærk 2: Se afsnittet Forudsætninger nedenfor for flere begrænsninger for serviceleverance. Servicebeskrivelse Datamigrering til enhver Dell Storage Array Introduktion til serviceaftalen Denne Service migrerer fil og blokdata fra enhver leverandørs NAS eller SAN til en nyligt implementeret Dell

Læs mere

HP Implementeringsservice: Installationsservice

HP Implementeringsservice: Installationsservice Datablad HP Implementeringsservice: HP PC og Printerservice Servicefordele Installation af PC'er og printere, som er IT og klar til brug Standardinstallation over hele verden Nem at bestille Serviceoversigt

Læs mere

Kom hurtigt i gang igen

Kom hurtigt i gang igen Datablad Kom hurtigt i gang igen Ombytningstjenesten HP Hardwaresupport Servicefunktion - højdepunkter Praktisk dør-til-dør-service Prisbilligt alternativ til onsite-reparation Fragtomkostninger betales

Læs mere

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT Serviceoversigt Dell tilbyder (herefter "Service" eller "Services") på udvalgte servere, storagesystemer, stationære pc'er og bærbare pc'er samt printere (herefter "Understøttede produkter" som defineret

Læs mere

Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport

Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport Servicebeskrivelse Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport Serviceoverblik Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport er en supportservice i tillæg til dine lovpligtige rettigheder,

Læs mere

Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM)

Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM) Serviceoversigt Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM) Denne service omhandler Dell Fjernovervågning af infrastruktur (RIM, "servicen" eller "services"), som det er beskrevet mere

Læs mere

Global begrænset garanti og teknisk support

Global begrænset garanti og teknisk support Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og købt efter 01.10.04. Begrænset garanti for hardware Generelle vilkår Med denne begrænsede garanti

Læs mere

installation, konfiguration og anbefalinger til bedste fremgangsmåde for lokale, hostede og sky- og hybrid-miljøer.

installation, konfiguration og anbefalinger til bedste fremgangsmåde for lokale, hostede og sky- og hybrid-miljøer. Servicebeskrivelse Fjernrådgivningsservice Introduktion til serviceaftalen RCS (Remote Consulting Services fjernrådgivningsservices) giver mulighed for fjernassistance til visse opgaver inden for it-infrastrukturen

Læs mere

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015 Volume Licensing Vilkår for 1. juli 2015 Vilkår for Microsoft Volumenlicens-onlinetjeneste (dansk, juli 2015) 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 TIDLIGERE VERSIONER... 3 PRÆCISERINGER OG OVERSIGT

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

December 2012 Side 1

December 2012 Side 1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De befinder Dem, en

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING P R O G R A M V E R S I O N : 9. 1 Kære bruger! Tak, fordi du har valgt vores produkt. Vi håber, at denne dokumentation vil være til hjælp i dit arbejde og give dig svar

Læs mere

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement Comendo Remote Backup Service Level Agreement Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Service Level Agreement... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Comendo Remote Backup ansvar og forpligtelser... 3

Læs mere

SLUTBRUGERS LICENSAFTALE

SLUTBRUGERS LICENSAFTALE SLUTBRUGERS LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS OMHYGGELIGT: Denne slutbrugers licensaftale (End-User License Agreement) for Intergraph Corporation ( EULA ) er en juridisk aftale af og mellem dig (enten et individ

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID

Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID Syno_UsersGuide_VS240HD_20140702 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion Kapitel 2: Kom i gang med Synology VisualStation Konfiguration af VisualStation...

Læs mere

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER.

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL 7.0

Læs mere

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

HP ProLiant-servere. Enkle løsninger til mindre virksomheder. Løsningsguide

HP ProLiant-servere. Enkle løsninger til mindre virksomheder. Løsningsguide -servere Enkle løsninger til mindre virksomheder Løsningsguide Når du baserer din forretning på en server, kan du beskytte vigtige data og gøre nøgleprocesserne mere effektive. Samtidig skaber du et driftssikkert

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Kundens

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere