HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service"

Transkript

1 HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service HP Care Pack Tekniske oplysninger For at sikre en problemfri opstart sørger HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service for implementering af din HP 3PAR 7000-software, hvilket er med til at sikre en korrekt installation i dit storagemiljø og med at øge udbyttet af din storageinvestering. HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service supplerer dit nye HP 3PAR 7000-storagesoftware og leverer de nødvendige og påkrævede aktiviteter for implementering af dine licenserede HP 3PAR 7000-softwareprodukter til drift. En servicespecialist installerer din HP 3PAR 7000-software med assistance fra din ansvarlige ITstorageadministrator. Denne service gælder kun for understøttede miljøer. Denne service omfatter ikke scripting, men kan inkorporeres mod et tillægsgebyr (scripting kan hjælpe med at implementere integration og end-to-end automatisering inden for din virksomheds miljø). Fordele Sørger for, at dine it-medarbejdere kan koncentrere sig om deres kerneopgaver og -prioriteter Reducerer implementeringstiden samt påvirkningen af og risikoen for storage-miljøet Hjælper med at sikre en vellykket implementering vha. HP-installationsplanlægning og -koordinering Leverer service fra en uddannet specialist og baseret på konfigurationer, der er anbefalet af HP, samt anerkendte procedurer inden for branchen. Hjælper dig til at opnå en mere effektiv udnyttelse af din HP 3PAR 7000-software, takket være den viden, du opnår fra HP-servicespecialisten under leveringen af serviceydelsen Hovedpunkter for serviceydelserne Serviceplanlægning og -koordinering Serviceimplementering Installationsverificeringstests (IVT) Kundeorienteret session

2 Specifikationer Tabel 1. Servicefunktioner Ydelse Serviceplanlægning og -koordinering Serviceimplementering Beskrivelse En HP-specialist vil planlægge alle de nødvendige aktiviteter, herunder identifikation af eventuelle forudsætninger, (se "Serviceforudsætninger") og oprette en tidsplan for leveringen af serviceydelsen på et tidspunkt, som er aftalt af HP og kunden, og som ligger inden for HP's almindelige forretningstider undtagen helligdage, medmindre andet er aftalt med HP. Ydelser, der leveres uden for HP's normale åbningstid, vil blive faktureret særskilt. Servicespecialisten vil levere den planlægning og koordinering, som gennemgås nedenfor enten eksternt eller i virksomheden efter HP's skøn. Servicespecialisten vil udføre følgende aktiviteter mht. installationsplanlægning og koordinering: Kommunikation med kunden, herunder håndtering af forespørgsler fra kunden vedr. tjenesteleverancen Kontrol af, om alle de tjenestebetingelser, som kunden skulle overholde, er blevet overholdt vha. en tjekliste før leverancen Planlægning af udrulning af 3PAR 7000-softwaren på et aftalt tidspunkt Hjælper med en kort drøftelse, som kan guide kunden i at definere softwareudrulningen og mål for matrixkonfiguration, baseret på kundens program-performance, tilgængelighedsbehov, og layout på virtuelle diske Rådgive kunden om bedste praksis for udrulning af HP 3PAR 7000-software Oprettelse af en skriftlig installationsplan, som vil blive brugt som retningslinjen for koordination af installationen og opstarten Servicespecialisten vil udføre følgende aktiviteter i forbindelse med udrulning af HP 3PAR 7000-software: Koordinere installationsplanen Kontrollere, at alle de forudsætninger for serviceydelsen, der er angivet på tjeklisten inden leveringen, er opfyldt af kunden, herunder at den krævede version af HP 3PARoperativsystemet er installeret og driftsklar Kontrollere, at produktnøgler til det købte HP 3PAR 7000-softwareprodukt er installeret og aktive, samt om nødvendigt installere nøglerne Installere HP 3PAR 7000-software ifølge produktspecifikationerne og i henhold til grænserne, som er defineret i afsnittet "Servicebegrænsningerne" Servicespecialisten vil udføre installation, konfiguration, og verificeringsprocedurer, herunder: Ved matrixbaserede softwaretitler, integration af softwaren ifølge den aftalte installationsplan og bedste praksis for konfiguration Ved softwaretitler uden for matrix, indsættelse af softwaren på en kundeleveret server og i et driftsmiljø som møder minimum produktforudsætninger, aktivering af software, og nødvendig konfiguration for at etablere opkobling mellem serveren(erne) og HP 3PAR 7000-storage-produktet 2 HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet.

3 Specifikationer Tabel 1. Serviceegenskaber (fortsat) Ydelse Installationsverificeringstests (IVT) Kundeorienteret session Beskrivelse Servicespecialisten vil udføre de relevante kontroltests af installationen for at bekræfte, at produktet fungerer, herunder verificere at: HP 3PAR 7000-software er driftsklar, herunder: I forbindelse med HP 3PAR 7000 Application Software Suite kontrollerer specialisten, at det (de) relevante øjebliksbillede(r) kan tages og monteres, og at databaser og filer er tilgængelige I forbindelse med HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite opretter specialisten en eksempelrapport efter behov I forbindelse med HP 3PAR 7000 Data Optimization Software Suite kontrollerer specialisten, at HP 3PAR Adaptive Optimization-licensen er installeret, sikrer, at dataindsamling er aktiveret, kontrollerer, at HP 3PAR Dynamic Optimization-disken er migreret fra ét niveau til det næste, og for HP 3PAR Peer Motion-softwaren kontrollerer specialisten, at kilde- og målmatricerne er tilsluttede og viser status på matrixkonfigurationen Hændelseslog akkumulerer data Servicespecialisten afholder et orienteringsmøde på op til én (1) times varighed for hvert af nedenstående softwareprodukter, som kunden har købt service til, med det formål at gennemgå konfigurationsoplysningerne og demonstrere den grundlæggende betjening af det installerede HP 3PAR 7000-softwareprodukt. Under orienteringsmødet vil servicespecialisten generelt: Give et overblik over 3PAR 7000-softwarestrukturen Fremhæve den grundlæggende betjening af 3PAR 7000-softwaren, hvilket omfatter: Ved HP 3PAR 7000 Application Software Suite, at demonstrere planlægning, backup af en database, som ikke vedrører produktion, og reetablering af databasen Ved HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite, hvis det er relevant, at bruge en host, der er tilsluttet HP 3PAR 7000-storage-produktet, og en virtuel disk med testdata for at simulere en belastning og demonstrere oprettelse af eksempler på kapacitets- og ydelsesrapporter, eller på anden måde vise en oversigt ved hjælp af rapporter med eksempeldata. Ved HP 3PAR 7000 Data Optimization Software Suite, hvis det er relevant, for HP 3PAR Adaptive Optimization, at bruge en host, der er tilsluttet 3PAR 7000-storage-produktet, og en virtuel disk med testdata til at demonstrere, hvordan en politik oprettes, vise politikkens virkning ved brug af en simuleret belastning og levere en oversigt over rapporteringsmulighederne i HP 3PAR Adaptive Optimization, demonstrere brugen af HP 3PAR Dynamic Optimization software til at flytte data mellem storage/raidgruppeniveauer og demonstrere funktionaliteten i HP 3PAR Peer Motion Migration Manager med hensyn til datamigration og/eller load balancing. Demonstrere oprettelsen af en virtuel disk, hvis relevant Verificere, at kunden forstår hvordan man får adgang til passende produktdokumentation Hjælpe kunden med at lokalisere fejlsøgningsinformation Informere kunden om hvordan man kontakter HP for support Afholde et kort spørgsmål-og-svar-forum med kunden Orienteringsmødet er uformelt, foretages typisk ved en administrationskonsol med udvalgte medarbejdere fra kundens virksomhed og er ikke beregnet som undervisning eller erstatning for egentlig oplæring i produktet. HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet. 3

4 Servicebegrænsninger Medmindre andet er angivet i dette dokument eller i en separat servicebeskrivelse er aktiviteter som, men ikke begrænset til, følgende ikke inkluderet i denne service: Integration med eventuelle hardware- eller softwarekomponenter, som ikke er understøttet af HP 3PAR 7000-storage-produktet eller HP 3PAR 7000-softwaren Implementering af softwarerevisioner, herunder fejlrettelser, programrettelser, servicepakker og opgraderinger fra tidligere versioner, på eller i kundens eksisterende SAN, host eller programmiljø Ved HP 3PAR 7000 Application Software Suite, flytte kundens databaser fra et eksisterende storage-system til et HP 3PAR 7000-storage-produkt; datamigration fås som en separat serviceydelse Ved HP 3PAR 7000 Application Software Suite for Oracle, konfigurere mere end to databaser i en enkelt proces, mere end én administrerende host, eller mere end et enkelt kundesite; konfiguration af yderligere databasehændelser, administration af hosts, og/eller sites kan inkorporeres mod et tillægsgebyr Ved HP 3PAR 7000 Application Software Suite for SQL, konfigurere mere end en databasehændelse, mere end en administrerende host, mere end en 3-node SQL-cluster, eller mere end et enkelt kundesite; konfiguration af yderligere databasehændelser, administration af hosts, noder og/eller sites kan inkorporeres mod et tillægsgebyr Ved HP 3PAR 7000 Application Software Suite for Exchange, konfigurere mere end mailbokse, mere end en 3-node cluster, eller mere end et enkelt kundesite; konfiguration af yderligere mailbokse, noder, og/eller sites kan indkorporeres mod et tillægsgebyr Ved HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite, installere en tilpasset Apache Web serverkonfiguration, installere software (Oracle, Microsoft SQL Server eller MySQL), foretage databasekonvertering, installere mere end et HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite-eksempel og levere performanceanalyse eller fejlsøgning vha. HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite; implementering af Apache omfatter minimumskravene til aktivering af funktionerne i HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite, og installation af yderligere forekomster af HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite og/eller levering af performanceanalyse eller fejlfinding ved brug af HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite kan leveres af HP mod et ekstra gebyr Ved HP 3PAR Adaptive Optimization i HP 3PAR 7000 Data Optimization Software Suite, design, oprettelse og implementering af 3PAR Adaptive Optimization politikker; design, oprettelse og implementering af politikker kan varetages vha. HP 3PAR Adaptive Optimization Policy Implementation Service, som fås via HP Proactive Select Ved HP 3PAR Dynamic Optimization i HP 3PAR 7000 Data Optimization Software Suite, implementering udført af HP af opgaver, som kræves for at balancere HP 3PAR 7000-storage-produktet; serviceydelsen giver kunden et produktoverblik, rådgivning, og foreslåede strategier til brug af 3PAR Dynamic Optimization, enhver forlænget/ vedvarende analyse og/eller implementering af 3PAR Dynamic Optimization-strategier kan inkorporeres mod et tillægsgebyr Ved HP 3PAR Peer Motion i HP 3PAR 7000 Data Optimization Software Suite, installation af 3PAR Peer Motion software på mere end en enkelt host eller konfiguration af storage-porte på mere end en enkelt matrix på mere end et enkelt kundesite; implementering af datamigration eller load balancing vha. 3PAR Peer Motion fås som en separat serviceydelse Design eller implementering af høj tilgængelighed og andre komplekse konfigurationer, såsom host-clustering, undtagen host-clustering som specifikt angivet ovenfor Design eller implementering af hostbaserede logiske diske og tilhørende filsystemstrukturer Redesign eller omkonfiguration af den eksisterende matrix til hardwareopgraderinger eller softwaresuppleringer, herunder hardwarekonfiguration Installation af opgraderinger til HP 3PAR-operativsystemet 4 HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet.

5 Nedjusteringer til HP 3PAR Operating System og 3PAR-software; nedjusteringer er udelukkende begrænset til aktuelt understøttede softwareversioner, som er kompatible med konfigurationen af HP 3PAR-storagehardwaren Performancetest eller -modellering Installation eller konfiguration af alle yderligere produkter, inklusiv, men ikke begrænset til, servere, hostoperativsystemer, hostagentsoftware, host bus adapters, netværk, SAN fabric, og Enterprise Backupsoftware Migration af eksisterende data til det nye matrix eller til en ny matrix, herunder brug af 3PAR Peer Motion til migration af kundedata eller load balancing mellem matricer Indlæsning, styring eller manipulering af kundens data Driftstest af programmer eller fejlfinding af forbindelser, netværk, kompatibilitet eller problemer, som ikke er relaterede til HP 3PAR 7000-storage-systemet Serviceforudsætninger Kunden skal opfylde visse forudsætninger for hardware og software, inden leveringen af serviceydelsen kan påbegyndes i virksomheden. Disse forudsætninger inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende: Kundens eksisterende computer operativsystemplatform(e) skal være understøttet af og kompatible med det/ de HP 3PAR 7000-softwareprodukt(er) som installeres. Kundens HP 3PAR 7000-storage-produkt skal fungere fuldt ud i en konfiguration og et miljø, som understøttes af HP, og opkoblingen skal være tilgængelig og driftsklar. Kunden skal installere eventuelle anbefalede host-, SAN- eller programbaserede softwareopgraderinger, -rettelser, enhedsdrivere, hostagenter eller Multipathing-software. Kunden er ansvarlig for at levere servere/arbejdsstationer og netværksforsyning som opfylder kravene for softwareprodukter, såsom HP 3PAR 7000 Application Software Suite og HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite. Ved HP 3PAR 7000 Application Software Suite skal kunden sørge for, at programmer er installeret, konfigureret og funktionsdygtige; at programserveren/-serverne er i understøttet konfiguration; og at programdata findes på HP 3PAR 7000-storage-produktet. Ved 3PAR Peer Motion i HP 3PAR 7000 Data Optimization Software Suite er kunden ansvarlig for at levere en SAN-forbindelse mellem den fuldt funktionsdygtige 3PAR 7000-kilde- og -mål-storage. Kundens ansvar Kunden skal: Kontakte en HP servicespecialist inden for 90 dage efter købet for at aftale leveringen af servicen. Koordinere implementeringen af hardware og software, der vedligeholdes af tredjepart, med servicespecialisten (hvis relevant). Sikre, at alle serviceforudsætninger, der er nævnt i afsnittet "Serviceforudsætninger", er opfyldt. Udfylde og returnere den obligatoriske HP-tjekliste til servicespecialisten mindst to uger før påbegyndelse af tjenesteleverancen, herunder efter behov oplysninger om matrixkonfiguration Udpege en person i virksomheden, der er autoriseret til at give alle godkendelser, stille oplysninger til rådighed og på anden måde være til rådighed for HP HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet. 5

6 Sikre at al den hardware, firmware og software, som servicespecialisten skal bruge for at levere serviceydelsen, er tilgængelig, og at der er licenser til softwareprodukterne Sikre tilgængeligheden af en eller flere personer, som kan give HP's medarbejdere administratoradgang til de systemer, hvor arbejdet skal udføres når som helst under leveringen af serviceydelsen Give al nødvendig netværks- og administrationsassistance for at aktivere opkobling på stedet og fjernopkobling til HP 3PAR 7000-storage-produktet til understøttelse af installation af HP 3PAR 7000-software, hvor det er relevant Levere al nødvendig administration til at muliggøre end-to-end-forbindelse for HP 3PAR 7000-storageproduktet, herunder netværket, SAN-strukturen og hosten Levere server og netværksforsyning, der opfylder kravene til yderligere softwareprodukter, såsom HP 3PAR 7000 Application Software Suite og HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite Sikre, at den firmware og de drivere, der er en forudsætning for HP 3PAR Operating System til miljøet, er på plads, inden leveringen af serviceydelsen påbegyndes i virksomheden Overholde licensbetingelser og vilkår for brug af eventuelle HP-serviceværktøjer, der bruges til at hjælpe med at levere denne serviceydelse eller supportværktøjerne til løbende fjernovervågning, hvis det er relevant. Være ansvarlig for al sikkerhedskopiering og gendannelse Stille et passende arbejdsområde til rådighed ved levering af denne service, herunder adgang til en udgående telefonlinje, strøm og eventuelle netværksforbindelser i det omfang, det måtte være nødvendigt. Give HP fuld og ubegrænset adgang til alle steder, hvor arbejdet skal udføres Aktivt medvirke til, at HP kan identificere og løse problemet i det omfang, HP anmoder om det Generelle bestemmelser/andre undtagelser HP forbeholder sig ret til at ændre prisen for denne service, hvis kunden ikke planlægger og sørger for efterfølgende levering inden for 90 dage efter købet. HP forbeholder sig ret til at fakturere kunden (på tid- og materialebasis) for alt ekstra arbejde, der ligger uden for indholdet af den angivne servicepris, og som skyldes kundens manglende iagttagelse af serviceforudsætninger eller andre bestemmelser. HP's mulighed for at levere denne service afhænger af kundens fulde og rettidige samarbejde med HP, ligesom det er afgørende, at de oplysninger og data, som kunden leverer til HP, er nøjagtige og fuldstændige. Serviceydelsen leveres inden for HP's almindelige lokale forretningstider. Servicelevering uden for disse tider kan fås mod et ekstra gebyr. Denne service leveres som en enkeltstående, sammenhængende ydelse. Hvis tilgængeligheden af kundens ressourcer eller andre begrænsninger fra kundens side forsinker installationen eller resulterer i, at der kræves yderligere besøg end dem, der er defineret for serviceydelsen, kan der opkræves ekstra gebyr. Denne serviceydelse kan leveres eksternt efter HP's eget valg. Hvis kunden beder om at få serviceydelsen leveret i virksomheden, kan der opkræves et ekstra gebyr. Der kan opkræves rejseudgifter. Spørg på det lokale kontor. Eksempler på aktiviteter, der ikke er omfattet af denne service: Serviceimplementering på hardware, der ikke er dækket af en HP garanti eller servicekontrakt. Tjenesteimplementering på hardware, der er dækket af en vedligeholdelseskontrakt med en uautoriseret tredjepart Serviceydelser, som efter HP's opfattelse måtte være nødvendige som følge af, at medarbejdere uden tilknytning til HP uden tilladelse har forsøgt at installere, reparere, vedligeholde eller ændre hardware, firmware eller software. Serviceydelser, der er påkrævet pga. problemer, som ikke vedrører hardware eller software, der vedligeholdes af HP. Andre services, der ikke specifikt er angivet i dette dokument 6 HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet.

7 Bestillingsoplysninger Hvis I ønsker yderligere oplysninger eller vil bestille HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service, bedes I kontakte den lokale HP-salgskonsulent og opgive følgende produktnumre: HA124A1#5TK (U6Y00E) for HP 3PAR 7000 Application Suite for Oracle Installation and Startup Service HA124A1#5TJ (U6X99E) for HP 3PAR 7000 Application Suite for Exchange Installation and Startup Service HA124A1#5TH (U6X98E) for HP 3PAR 7000 Application Suite for VMware Installation andg Startup Service HA124A1#5TL (U6Y01E) for HP 3PAR 7000 Application Suite for SQL Installation and Startup Service HA124A1#5TM (U6Y02E) for HP 3PAR 7000 Reporting Suite Installation and Startup Service HA124A1#5TA (U1H23E) for HP 3PAR 7000 Data Optimization Suite Installation and Startup Service HA124A1#5TB (U1H24E) for HP 3PAR 7000 Dynamic Optimization Installation and Startup Service HA124A1#5TC (U1H25E) for HP 3PAR 7000 Adaptive Optimization Installation and Startup Service (se Noter for yderligere oplysninger) HA124A1#5TD (U1H26E) for HP 3PAR 7000 Peer Motion Installation and Startup Service Noter: Denne serviceydelse inkluderer ikke design, oprettelse og implementering af 3PAR Adaptive Optimizationpolitikker. HP 3PAR Adaptive Optimization Policy Implementation Service, som er tilgængelig via HP Proactive Select, leverer design, oprettelse og implementering af 3PAR Adaptive Optimization-politikker (se publikationen 4AA2-3842ENW/ENN). Yderligere oplysninger I kan få flere oplysninger om HP's serviceydelser ved at kontakte et af vores salgskontorer, som findes over hele verden, eller ved at besøge vores websted: Få en god forbindelse hp.com/go/getconnected Aktuel HP-driver, support og sikkerhedsadvarsler leveret direkte til din desktop Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de garantierklæringer, som de pågældende produkter og serviceydelser leveres med. Intet i dette dokument kan på nogen måde fortolkes som værende en ekstra garanti eller betingelse, hverken udtrykkeligt eller underforstået, faktisk eller juridisk. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller tekstmæssige fejl eller udeladelser i dette dokument. HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oracle er et registreret varemærke, der tilhører Oracle Corporation og/eller dets associerede selskaber. 4AA4-2569DAE, oprettet i november 2012; opdateret i marts 2013, 1. udgave Dette er en HP Indigo-udskrift.

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Med HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt Effektiv service med HP Returnering/HP Afhentning og returnering til HP inkl. telefonisk support og reparation i Servicecenter.

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM)

Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM) Serviceoversigt Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM) Denne service omhandler Dell Fjernovervågning af infrastruktur (RIM, "servicen" eller "services"), som det er beskrevet mere

Læs mere

HP Implementeringsservice: Installationsservice

HP Implementeringsservice: Installationsservice Datablad HP Implementeringsservice: HP PC og Printerservice Servicefordele Installation af PC'er og printere, som er IT og klar til brug Standardinstallation over hele verden Nem at bestille Serviceoversigt

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

HP s hardwaresupport i servicecenter med returnering

HP s hardwaresupport i servicecenter med returnering Dataark HP s hardwaresupport i servicecenter med returnering Care Pack Fordele Fleksible forsendelsesmåder Pålidelig og økonomisk service på stedet til produkter, der bruges i ikke-kritiske forretningsmiljøer

Læs mere

Kundeservicevejledning

Kundeservicevejledning Kundeservicevejledning Tjenester til Microsoft Dynamics TM Version 9 Dato: 25. oktober 2009 Denne Kundeservicevejledning er udarbejdet i henhold til din aftale for Microsoft Services ("Aftale"). Vilkårene

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement Comendo Remote Backup Service Level Agreement Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Service Level Agreement... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Comendo Remote Backup ansvar og forpligtelser... 3

Læs mere

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Rammeaftale mellem IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Side 1 af 6 20. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens parter...3

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Installation, håndtering og opdatering af Windows Server med System Center

Installation, håndtering og opdatering af Windows Server med System Center Automatiseret og centraliseret installation, håndtering og opdatering af Windows Server Installation og vedligeholdelse af Windows Server - operativsystemerne i datacentre og på tværs af it-miljøer kan

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

HP Labeling and Tagging Services

HP Labeling and Tagging Services Datablad HP Labeling and s HP Configuration Services Få større kontrol over pc-sikkerheden Serviceoverblik HP Labeling and s giver en række serviceydelser lige fra prædefinerede layouts fra HP, labels

Læs mere

Kom hurtigt i gang igen

Kom hurtigt i gang igen Datablad Kom hurtigt i gang igen Ombytningstjenesten HP Hardwaresupport Servicefunktion - højdepunkter Praktisk dør-til-dør-service Prisbilligt alternativ til onsite-reparation Fragtomkostninger betales

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com HURTIG START

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com HURTIG START Novell GroupWise 6.5 HURTIG START www.novell.com Novell GroupWise 6.5 er et krydsplatformbaseret e-mail-system til virksomheder, der kan bruges til sikre meddelelser, som kalender, til planlægning af aftaler

Læs mere

NemTid. Produktbeskrivelse

NemTid. Produktbeskrivelse NemTid Produktbeskrivelse Overordnet: NemTid er et værktøj til styring af tid og tidsforbrug. Udover registrering af komme/gå tider kan NemTid holde styr på følgende: Arbejdstider, herunder ugeprofiler.

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Applikations Virtualisering Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Hvem er jeg Anders Keis Hansen Arbejder i Ateas konsulent afdeling Baggrund som System administrator, IT Arkitekt primært med fokus

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

Softwareløsninger til dit netværk

Softwareløsninger til dit netværk www.draware.dk Softwareløsninger til dit netværk Overvågning Side 4 Analyse Side 11 Sikkerhed Side 14 Administration Side 21 Asset management Side 27 Dokumentation Side 30 Kundecitater Side 35 Bedre overblik

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support

Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support Dell Services Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support FØLGENDE SERVICES LEVERES I HENHOLD TIL DENNE SERVICEBESKRIVELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DELLS SERVICEHOVEDAFTALE PÅ ADRESSEN http://www.euro.dell.com/services-descriptions

Læs mere

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 Pinpointing potential has never been so easy! Insights Danmark 2012 13. september 2012 Peter Horsbøll Møller, Senior Systems Engineer LAD OS SE PÅ MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

Læs mere

Velkommen på kursus hos Microworld

Velkommen på kursus hos Microworld Velkommen på kursus hos Microworld Du ønskes velkommen på kurset Windows 8 Workshop. Dette kursusmateriale er udarbejdet for at kunne fungere som arbejdsmateriale under selve kurset, men det er også meningen,

Læs mere

Servicebeskrivelse Premium-supportservice

Servicebeskrivelse Premium-supportservice Servicebeskrivelse Premium-supportservice Oversigt over Premium-supportservice Premium-supportservice omfatter onsite-service næste arbejdsdag fra leveringsdatoen en supportservice, der er udviklet til

Læs mere

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1)

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) Indhold ved...3 1 Adgang stort set når som helst og hvor som helst...4 2 Ddin virksomhed får et professionelt look

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

ISL-konfiguration i et blandet miljø (Brocade og McData FC-switche) eller trunkering af to switche i en enkelt struktur.

ISL-konfiguration i et blandet miljø (Brocade og McData FC-switche) eller trunkering af to switche i en enkelt struktur. Servicebeskrivelse Fjernimplementering af Fibre Channel-switch Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernassistance til kundens installation, konfiguration og integration af

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B

Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Standardserverkonfiguration i Statens It s standarddriftsplatform Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag B Indhold 1 Servere 3 1.1 Standarder for serverkonfigurationer

Læs mere

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne APEX i Praksis Martin B. Nielsen Navn MBNDATA Emne Foredragsholderen Oracle/APEX Arkitekt/udvikler/DBA Siden Oracle v.5 (1988) APEX Siden 2007, men før (Database provider, HTMLDB) MBNDATA siden 1996 MBNDATA

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Brochure En klar vej fremad. Oplev fordelene ved at samarbejde med en HP PartnerOne-partner

Brochure En klar vej fremad. Oplev fordelene ved at samarbejde med en HP PartnerOne-partner Brochure En klar vej fremad Oplev fordelene ved at samarbejde med en HP PartnerOne-partner Det enestående udvalg i HP's portefølje kombineret med evnerne fra en autoriseret HP PartnerOne-partner giver

Læs mere

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Dynamics AX 2012

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Dynamics AX 2012 Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Dynamics AX 2012 Sidst opdateret: november 2012 Hos Microsoft bestræber vi os på at beskytte dine personlige oplysninger, samtidig med at

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som leverandøren har til kunden i forbindelse med en købsaftale, forudsat der specifikt er henvist til den korrekte versionering

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Servicebeskrivelse. Fjernrådgivningsservice. Introduktion til serviceaftalen. Serviceaftalens omfang. Tilgængelige fjernrådgivningsservices

Servicebeskrivelse. Fjernrådgivningsservice. Introduktion til serviceaftalen. Serviceaftalens omfang. Tilgængelige fjernrådgivningsservices Servicebeskrivelse Fjernrådgivningsservice Introduktion til serviceaftalen RAS (Remote Advisory Services fjernrådgivningsservices) giver mulighed for fjernassistance til visse opgaver inden for it-infrastrukturen

Læs mere

CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2.

CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2. CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2.2 Download udviklingssoftware... 6 2.2.1 Hent Visual Studio

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Toshiba EasyGuard i brug:

Toshiba EasyGuard i brug: Toshiba EasyGuard i brug Toshiba EasyGuard i brug: tecra a5 Få mobil produktivitet i helt nye dimensioner. Toshiba EasyGuard indeholder en række funktioner, der hjælper mobile erhvervskunder med at opfylde

Læs mere

Almindelige betingelser for Remote Backup Vrs. 04 Front-safe A/S (i det følgende benævnt Front-safe)

Almindelige betingelser for Remote Backup Vrs. 04 Front-safe A/S (i det følgende benævnt Front-safe) Almindelige betingelser for Remote Backup Vrs. 04 Front-safe A/S (i det følgende benævnt Front-safe) 1 Installation af Remote Backup Front-safe eller en Front-safe Business Partner forestår installation

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Side 1 af 20 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

Global begrænset garanti og teknisk support

Global begrænset garanti og teknisk support Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og købt efter 01.10.04. Begrænset garanti for hardware Generelle vilkår Med denne begrænsede garanti

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

HP Critical Service. Beskrivelse af serviceydelsen. HP's serviceydelser

HP Critical Service. Beskrivelse af serviceydelsen. HP's serviceydelser HP Critical Service HP's serviceydelser af serviceydelsen HP Critical Service (CS) er en omfattende supportløsning til virksomheder, der kører vigtige forretningsapplikationer, som kræver høj tilgængelighed.

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

NEDAP AEOS LITE» Webbaseret brugerflade» Ægte IP-teknologi» Integration med Alphatronics» Fjernbetjening via netværk

NEDAP AEOS LITE» Webbaseret brugerflade» Ægte IP-teknologi» Integration med Alphatronics» Fjernbetjening via netværk NEDAP AEOS LITE» Webbaseret brugerflade» Ægte IP-teknologi» Integration med Alphatronics» Fjernbetjening via netværk BRUG DIT IP-NETVÆRK Nedap AEOS er markedets mest IP-orienterede sikringssystem og er

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Kundeservicemeddelelse

Kundeservicemeddelelse Cisco WebEx Serviceopgradering til den nye udgivelse af WBS30 Cisco opgraderer dine WebEx-tjenesteydelser til den nye udgivelse, WBS30. De følgende tjenesteydelser vil blive påvirket: Cisco WebEx Meeting

Læs mere

Xerox-sikkerhedsbulletin XRX08-004

Xerox-sikkerhedsbulletin XRX08-004 Softwareopdatering til løsning af problem med 'cross site scripting' Baggrund Der er registreret et problem med 'cross site scripting' i webserveren i nedenstående produkter. Hvis problemet ikke løses,

Læs mere

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI Tak for at du har købt et Packard Bell-produkt. Formålet med dette dokument er at oplyse dig om garantibetingelser og vilkår for Packard Bell Begrænset Garanti. 1. DEFINITIONER

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014 Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro 1. 1.23 Tilbudspræsentation og Besigtigelse af referenceinstallationer. Tilbudsgiver skal derfor sammen med tilbuddet

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR 1. Parter. Nærværende vilkår udgør den aftale ("Aftale"), der gælder for køb af produkter og tjenester fra det Hewlett-Packard Company selskab, der er anført i underskriftafsnittet

Læs mere

Præsentation af rammeaftalerne. 02.04 Computer 02.03 Server/Storage 02.06 Software

Præsentation af rammeaftalerne. 02.04 Computer 02.03 Server/Storage 02.06 Software Præsentation af rammeaftalerne 02.04 Computer 02.03 Server/Storage 02.06 Software 28. februar 2013 2 Råd1: Køb ikke det billigste. Rytteriet har selv dårlige erfaringer med at købe de billigste aupairs

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft

Læs mere

Opdateret: 1. marts 2015

Opdateret: 1. marts 2015 Opdateret: 1. marts 2015 Autodesk er i færd med gradvist at omlægge nye softwarekøb for vores produkter til udelukkende at være tilgængelige som abonnementsaftaler. I første fase af denne overgang bliver

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen INFORMATION Kontakt information Administrationen WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde CVR-nr: 31791243 telefon : 45362209 Salg Bogholderi IT-undervisning IT-Service aftale info@webgait.dk telefon

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Hansen@ampartner.com Hvad er en CMDB? Et register over enheder (ITIL sk: Configuration Items eller CIs) CIs indeholder relevante oplysninger: attributter Sammenhænge eller

Læs mere

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA,

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA, Undervisningen, H5 Hovedforløb 5 10 ugers varighed Undervisningsfag Produktudv., produktion og service erverteknologi - Cluster Backupteknologi 2a Netværksdesign - CCDA, DEGN Bekendtgørelsesfag Grundfag:

Læs mere