HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service"

Transkript

1 HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service HP Care Pack Tekniske oplysninger For at sikre en problemfri opstart sørger HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service for implementering af din HP 3PAR 7000-software, hvilket er med til at sikre en korrekt installation i dit storagemiljø og med at øge udbyttet af din storageinvestering. HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service supplerer dit nye HP 3PAR 7000-storagesoftware og leverer de nødvendige og påkrævede aktiviteter for implementering af dine licenserede HP 3PAR 7000-softwareprodukter til drift. En servicespecialist installerer din HP 3PAR 7000-software med assistance fra din ansvarlige ITstorageadministrator. Denne service gælder kun for understøttede miljøer. Denne service omfatter ikke scripting, men kan inkorporeres mod et tillægsgebyr (scripting kan hjælpe med at implementere integration og end-to-end automatisering inden for din virksomheds miljø). Fordele Sørger for, at dine it-medarbejdere kan koncentrere sig om deres kerneopgaver og -prioriteter Reducerer implementeringstiden samt påvirkningen af og risikoen for storage-miljøet Hjælper med at sikre en vellykket implementering vha. HP-installationsplanlægning og -koordinering Leverer service fra en uddannet specialist og baseret på konfigurationer, der er anbefalet af HP, samt anerkendte procedurer inden for branchen. Hjælper dig til at opnå en mere effektiv udnyttelse af din HP 3PAR 7000-software, takket være den viden, du opnår fra HP-servicespecialisten under leveringen af serviceydelsen Hovedpunkter for serviceydelserne Serviceplanlægning og -koordinering Serviceimplementering Installationsverificeringstests (IVT) Kundeorienteret session

2 Specifikationer Tabel 1. Servicefunktioner Ydelse Serviceplanlægning og -koordinering Serviceimplementering Beskrivelse En HP-specialist vil planlægge alle de nødvendige aktiviteter, herunder identifikation af eventuelle forudsætninger, (se "Serviceforudsætninger") og oprette en tidsplan for leveringen af serviceydelsen på et tidspunkt, som er aftalt af HP og kunden, og som ligger inden for HP's almindelige forretningstider undtagen helligdage, medmindre andet er aftalt med HP. Ydelser, der leveres uden for HP's normale åbningstid, vil blive faktureret særskilt. Servicespecialisten vil levere den planlægning og koordinering, som gennemgås nedenfor enten eksternt eller i virksomheden efter HP's skøn. Servicespecialisten vil udføre følgende aktiviteter mht. installationsplanlægning og koordinering: Kommunikation med kunden, herunder håndtering af forespørgsler fra kunden vedr. tjenesteleverancen Kontrol af, om alle de tjenestebetingelser, som kunden skulle overholde, er blevet overholdt vha. en tjekliste før leverancen Planlægning af udrulning af 3PAR 7000-softwaren på et aftalt tidspunkt Hjælper med en kort drøftelse, som kan guide kunden i at definere softwareudrulningen og mål for matrixkonfiguration, baseret på kundens program-performance, tilgængelighedsbehov, og layout på virtuelle diske Rådgive kunden om bedste praksis for udrulning af HP 3PAR 7000-software Oprettelse af en skriftlig installationsplan, som vil blive brugt som retningslinjen for koordination af installationen og opstarten Servicespecialisten vil udføre følgende aktiviteter i forbindelse med udrulning af HP 3PAR 7000-software: Koordinere installationsplanen Kontrollere, at alle de forudsætninger for serviceydelsen, der er angivet på tjeklisten inden leveringen, er opfyldt af kunden, herunder at den krævede version af HP 3PARoperativsystemet er installeret og driftsklar Kontrollere, at produktnøgler til det købte HP 3PAR 7000-softwareprodukt er installeret og aktive, samt om nødvendigt installere nøglerne Installere HP 3PAR 7000-software ifølge produktspecifikationerne og i henhold til grænserne, som er defineret i afsnittet "Servicebegrænsningerne" Servicespecialisten vil udføre installation, konfiguration, og verificeringsprocedurer, herunder: Ved matrixbaserede softwaretitler, integration af softwaren ifølge den aftalte installationsplan og bedste praksis for konfiguration Ved softwaretitler uden for matrix, indsættelse af softwaren på en kundeleveret server og i et driftsmiljø som møder minimum produktforudsætninger, aktivering af software, og nødvendig konfiguration for at etablere opkobling mellem serveren(erne) og HP 3PAR 7000-storage-produktet 2 HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet.

3 Specifikationer Tabel 1. Serviceegenskaber (fortsat) Ydelse Installationsverificeringstests (IVT) Kundeorienteret session Beskrivelse Servicespecialisten vil udføre de relevante kontroltests af installationen for at bekræfte, at produktet fungerer, herunder verificere at: HP 3PAR 7000-software er driftsklar, herunder: I forbindelse med HP 3PAR 7000 Application Software Suite kontrollerer specialisten, at det (de) relevante øjebliksbillede(r) kan tages og monteres, og at databaser og filer er tilgængelige I forbindelse med HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite opretter specialisten en eksempelrapport efter behov I forbindelse med HP 3PAR 7000 Data Optimization Software Suite kontrollerer specialisten, at HP 3PAR Adaptive Optimization-licensen er installeret, sikrer, at dataindsamling er aktiveret, kontrollerer, at HP 3PAR Dynamic Optimization-disken er migreret fra ét niveau til det næste, og for HP 3PAR Peer Motion-softwaren kontrollerer specialisten, at kilde- og målmatricerne er tilsluttede og viser status på matrixkonfigurationen Hændelseslog akkumulerer data Servicespecialisten afholder et orienteringsmøde på op til én (1) times varighed for hvert af nedenstående softwareprodukter, som kunden har købt service til, med det formål at gennemgå konfigurationsoplysningerne og demonstrere den grundlæggende betjening af det installerede HP 3PAR 7000-softwareprodukt. Under orienteringsmødet vil servicespecialisten generelt: Give et overblik over 3PAR 7000-softwarestrukturen Fremhæve den grundlæggende betjening af 3PAR 7000-softwaren, hvilket omfatter: Ved HP 3PAR 7000 Application Software Suite, at demonstrere planlægning, backup af en database, som ikke vedrører produktion, og reetablering af databasen Ved HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite, hvis det er relevant, at bruge en host, der er tilsluttet HP 3PAR 7000-storage-produktet, og en virtuel disk med testdata for at simulere en belastning og demonstrere oprettelse af eksempler på kapacitets- og ydelsesrapporter, eller på anden måde vise en oversigt ved hjælp af rapporter med eksempeldata. Ved HP 3PAR 7000 Data Optimization Software Suite, hvis det er relevant, for HP 3PAR Adaptive Optimization, at bruge en host, der er tilsluttet 3PAR 7000-storage-produktet, og en virtuel disk med testdata til at demonstrere, hvordan en politik oprettes, vise politikkens virkning ved brug af en simuleret belastning og levere en oversigt over rapporteringsmulighederne i HP 3PAR Adaptive Optimization, demonstrere brugen af HP 3PAR Dynamic Optimization software til at flytte data mellem storage/raidgruppeniveauer og demonstrere funktionaliteten i HP 3PAR Peer Motion Migration Manager med hensyn til datamigration og/eller load balancing. Demonstrere oprettelsen af en virtuel disk, hvis relevant Verificere, at kunden forstår hvordan man får adgang til passende produktdokumentation Hjælpe kunden med at lokalisere fejlsøgningsinformation Informere kunden om hvordan man kontakter HP for support Afholde et kort spørgsmål-og-svar-forum med kunden Orienteringsmødet er uformelt, foretages typisk ved en administrationskonsol med udvalgte medarbejdere fra kundens virksomhed og er ikke beregnet som undervisning eller erstatning for egentlig oplæring i produktet. HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet. 3

4 Servicebegrænsninger Medmindre andet er angivet i dette dokument eller i en separat servicebeskrivelse er aktiviteter som, men ikke begrænset til, følgende ikke inkluderet i denne service: Integration med eventuelle hardware- eller softwarekomponenter, som ikke er understøttet af HP 3PAR 7000-storage-produktet eller HP 3PAR 7000-softwaren Implementering af softwarerevisioner, herunder fejlrettelser, programrettelser, servicepakker og opgraderinger fra tidligere versioner, på eller i kundens eksisterende SAN, host eller programmiljø Ved HP 3PAR 7000 Application Software Suite, flytte kundens databaser fra et eksisterende storage-system til et HP 3PAR 7000-storage-produkt; datamigration fås som en separat serviceydelse Ved HP 3PAR 7000 Application Software Suite for Oracle, konfigurere mere end to databaser i en enkelt proces, mere end én administrerende host, eller mere end et enkelt kundesite; konfiguration af yderligere databasehændelser, administration af hosts, og/eller sites kan inkorporeres mod et tillægsgebyr Ved HP 3PAR 7000 Application Software Suite for SQL, konfigurere mere end en databasehændelse, mere end en administrerende host, mere end en 3-node SQL-cluster, eller mere end et enkelt kundesite; konfiguration af yderligere databasehændelser, administration af hosts, noder og/eller sites kan inkorporeres mod et tillægsgebyr Ved HP 3PAR 7000 Application Software Suite for Exchange, konfigurere mere end mailbokse, mere end en 3-node cluster, eller mere end et enkelt kundesite; konfiguration af yderligere mailbokse, noder, og/eller sites kan indkorporeres mod et tillægsgebyr Ved HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite, installere en tilpasset Apache Web serverkonfiguration, installere software (Oracle, Microsoft SQL Server eller MySQL), foretage databasekonvertering, installere mere end et HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite-eksempel og levere performanceanalyse eller fejlsøgning vha. HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite; implementering af Apache omfatter minimumskravene til aktivering af funktionerne i HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite, og installation af yderligere forekomster af HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite og/eller levering af performanceanalyse eller fejlfinding ved brug af HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite kan leveres af HP mod et ekstra gebyr Ved HP 3PAR Adaptive Optimization i HP 3PAR 7000 Data Optimization Software Suite, design, oprettelse og implementering af 3PAR Adaptive Optimization politikker; design, oprettelse og implementering af politikker kan varetages vha. HP 3PAR Adaptive Optimization Policy Implementation Service, som fås via HP Proactive Select Ved HP 3PAR Dynamic Optimization i HP 3PAR 7000 Data Optimization Software Suite, implementering udført af HP af opgaver, som kræves for at balancere HP 3PAR 7000-storage-produktet; serviceydelsen giver kunden et produktoverblik, rådgivning, og foreslåede strategier til brug af 3PAR Dynamic Optimization, enhver forlænget/ vedvarende analyse og/eller implementering af 3PAR Dynamic Optimization-strategier kan inkorporeres mod et tillægsgebyr Ved HP 3PAR Peer Motion i HP 3PAR 7000 Data Optimization Software Suite, installation af 3PAR Peer Motion software på mere end en enkelt host eller konfiguration af storage-porte på mere end en enkelt matrix på mere end et enkelt kundesite; implementering af datamigration eller load balancing vha. 3PAR Peer Motion fås som en separat serviceydelse Design eller implementering af høj tilgængelighed og andre komplekse konfigurationer, såsom host-clustering, undtagen host-clustering som specifikt angivet ovenfor Design eller implementering af hostbaserede logiske diske og tilhørende filsystemstrukturer Redesign eller omkonfiguration af den eksisterende matrix til hardwareopgraderinger eller softwaresuppleringer, herunder hardwarekonfiguration Installation af opgraderinger til HP 3PAR-operativsystemet 4 HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet.

5 Nedjusteringer til HP 3PAR Operating System og 3PAR-software; nedjusteringer er udelukkende begrænset til aktuelt understøttede softwareversioner, som er kompatible med konfigurationen af HP 3PAR-storagehardwaren Performancetest eller -modellering Installation eller konfiguration af alle yderligere produkter, inklusiv, men ikke begrænset til, servere, hostoperativsystemer, hostagentsoftware, host bus adapters, netværk, SAN fabric, og Enterprise Backupsoftware Migration af eksisterende data til det nye matrix eller til en ny matrix, herunder brug af 3PAR Peer Motion til migration af kundedata eller load balancing mellem matricer Indlæsning, styring eller manipulering af kundens data Driftstest af programmer eller fejlfinding af forbindelser, netværk, kompatibilitet eller problemer, som ikke er relaterede til HP 3PAR 7000-storage-systemet Serviceforudsætninger Kunden skal opfylde visse forudsætninger for hardware og software, inden leveringen af serviceydelsen kan påbegyndes i virksomheden. Disse forudsætninger inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende: Kundens eksisterende computer operativsystemplatform(e) skal være understøttet af og kompatible med det/ de HP 3PAR 7000-softwareprodukt(er) som installeres. Kundens HP 3PAR 7000-storage-produkt skal fungere fuldt ud i en konfiguration og et miljø, som understøttes af HP, og opkoblingen skal være tilgængelig og driftsklar. Kunden skal installere eventuelle anbefalede host-, SAN- eller programbaserede softwareopgraderinger, -rettelser, enhedsdrivere, hostagenter eller Multipathing-software. Kunden er ansvarlig for at levere servere/arbejdsstationer og netværksforsyning som opfylder kravene for softwareprodukter, såsom HP 3PAR 7000 Application Software Suite og HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite. Ved HP 3PAR 7000 Application Software Suite skal kunden sørge for, at programmer er installeret, konfigureret og funktionsdygtige; at programserveren/-serverne er i understøttet konfiguration; og at programdata findes på HP 3PAR 7000-storage-produktet. Ved 3PAR Peer Motion i HP 3PAR 7000 Data Optimization Software Suite er kunden ansvarlig for at levere en SAN-forbindelse mellem den fuldt funktionsdygtige 3PAR 7000-kilde- og -mål-storage. Kundens ansvar Kunden skal: Kontakte en HP servicespecialist inden for 90 dage efter købet for at aftale leveringen af servicen. Koordinere implementeringen af hardware og software, der vedligeholdes af tredjepart, med servicespecialisten (hvis relevant). Sikre, at alle serviceforudsætninger, der er nævnt i afsnittet "Serviceforudsætninger", er opfyldt. Udfylde og returnere den obligatoriske HP-tjekliste til servicespecialisten mindst to uger før påbegyndelse af tjenesteleverancen, herunder efter behov oplysninger om matrixkonfiguration Udpege en person i virksomheden, der er autoriseret til at give alle godkendelser, stille oplysninger til rådighed og på anden måde være til rådighed for HP HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet. 5

6 Sikre at al den hardware, firmware og software, som servicespecialisten skal bruge for at levere serviceydelsen, er tilgængelig, og at der er licenser til softwareprodukterne Sikre tilgængeligheden af en eller flere personer, som kan give HP's medarbejdere administratoradgang til de systemer, hvor arbejdet skal udføres når som helst under leveringen af serviceydelsen Give al nødvendig netværks- og administrationsassistance for at aktivere opkobling på stedet og fjernopkobling til HP 3PAR 7000-storage-produktet til understøttelse af installation af HP 3PAR 7000-software, hvor det er relevant Levere al nødvendig administration til at muliggøre end-to-end-forbindelse for HP 3PAR 7000-storageproduktet, herunder netværket, SAN-strukturen og hosten Levere server og netværksforsyning, der opfylder kravene til yderligere softwareprodukter, såsom HP 3PAR 7000 Application Software Suite og HP 3PAR 7000 Reporting Software Suite Sikre, at den firmware og de drivere, der er en forudsætning for HP 3PAR Operating System til miljøet, er på plads, inden leveringen af serviceydelsen påbegyndes i virksomheden Overholde licensbetingelser og vilkår for brug af eventuelle HP-serviceværktøjer, der bruges til at hjælpe med at levere denne serviceydelse eller supportværktøjerne til løbende fjernovervågning, hvis det er relevant. Være ansvarlig for al sikkerhedskopiering og gendannelse Stille et passende arbejdsområde til rådighed ved levering af denne service, herunder adgang til en udgående telefonlinje, strøm og eventuelle netværksforbindelser i det omfang, det måtte være nødvendigt. Give HP fuld og ubegrænset adgang til alle steder, hvor arbejdet skal udføres Aktivt medvirke til, at HP kan identificere og løse problemet i det omfang, HP anmoder om det Generelle bestemmelser/andre undtagelser HP forbeholder sig ret til at ændre prisen for denne service, hvis kunden ikke planlægger og sørger for efterfølgende levering inden for 90 dage efter købet. HP forbeholder sig ret til at fakturere kunden (på tid- og materialebasis) for alt ekstra arbejde, der ligger uden for indholdet af den angivne servicepris, og som skyldes kundens manglende iagttagelse af serviceforudsætninger eller andre bestemmelser. HP's mulighed for at levere denne service afhænger af kundens fulde og rettidige samarbejde med HP, ligesom det er afgørende, at de oplysninger og data, som kunden leverer til HP, er nøjagtige og fuldstændige. Serviceydelsen leveres inden for HP's almindelige lokale forretningstider. Servicelevering uden for disse tider kan fås mod et ekstra gebyr. Denne service leveres som en enkeltstående, sammenhængende ydelse. Hvis tilgængeligheden af kundens ressourcer eller andre begrænsninger fra kundens side forsinker installationen eller resulterer i, at der kræves yderligere besøg end dem, der er defineret for serviceydelsen, kan der opkræves ekstra gebyr. Denne serviceydelse kan leveres eksternt efter HP's eget valg. Hvis kunden beder om at få serviceydelsen leveret i virksomheden, kan der opkræves et ekstra gebyr. Der kan opkræves rejseudgifter. Spørg på det lokale kontor. Eksempler på aktiviteter, der ikke er omfattet af denne service: Serviceimplementering på hardware, der ikke er dækket af en HP garanti eller servicekontrakt. Tjenesteimplementering på hardware, der er dækket af en vedligeholdelseskontrakt med en uautoriseret tredjepart Serviceydelser, som efter HP's opfattelse måtte være nødvendige som følge af, at medarbejdere uden tilknytning til HP uden tilladelse har forsøgt at installere, reparere, vedligeholde eller ændre hardware, firmware eller software. Serviceydelser, der er påkrævet pga. problemer, som ikke vedrører hardware eller software, der vedligeholdes af HP. Andre services, der ikke specifikt er angivet i dette dokument 6 HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet.

7 Bestillingsoplysninger Hvis I ønsker yderligere oplysninger eller vil bestille HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service, bedes I kontakte den lokale HP-salgskonsulent og opgive følgende produktnumre: HA124A1#5TK (U6Y00E) for HP 3PAR 7000 Application Suite for Oracle Installation and Startup Service HA124A1#5TJ (U6X99E) for HP 3PAR 7000 Application Suite for Exchange Installation and Startup Service HA124A1#5TH (U6X98E) for HP 3PAR 7000 Application Suite for VMware Installation andg Startup Service HA124A1#5TL (U6Y01E) for HP 3PAR 7000 Application Suite for SQL Installation and Startup Service HA124A1#5TM (U6Y02E) for HP 3PAR 7000 Reporting Suite Installation and Startup Service HA124A1#5TA (U1H23E) for HP 3PAR 7000 Data Optimization Suite Installation and Startup Service HA124A1#5TB (U1H24E) for HP 3PAR 7000 Dynamic Optimization Installation and Startup Service HA124A1#5TC (U1H25E) for HP 3PAR 7000 Adaptive Optimization Installation and Startup Service (se Noter for yderligere oplysninger) HA124A1#5TD (U1H26E) for HP 3PAR 7000 Peer Motion Installation and Startup Service Noter: Denne serviceydelse inkluderer ikke design, oprettelse og implementering af 3PAR Adaptive Optimizationpolitikker. HP 3PAR Adaptive Optimization Policy Implementation Service, som er tilgængelig via HP Proactive Select, leverer design, oprettelse og implementering af 3PAR Adaptive Optimization-politikker (se publikationen 4AA2-3842ENW/ENN). Yderligere oplysninger I kan få flere oplysninger om HP's serviceydelser ved at kontakte et af vores salgskontorer, som findes over hele verden, eller ved at besøge vores websted: Få en god forbindelse hp.com/go/getconnected Aktuel HP-driver, support og sikkerhedsadvarsler leveret direkte til din desktop Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de garantierklæringer, som de pågældende produkter og serviceydelser leveres med. Intet i dette dokument kan på nogen måde fortolkes som værende en ekstra garanti eller betingelse, hverken udtrykkeligt eller underforstået, faktisk eller juridisk. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller tekstmæssige fejl eller udeladelser i dette dokument. HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oracle er et registreret varemærke, der tilhører Oracle Corporation og/eller dets associerede selskaber. 4AA4-2569DAE, oprettet i november 2012; opdateret i marts 2013, 1. udgave Dette er en HP Indigo-udskrift.

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Med HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

Læs mere

Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering

Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Når du opgraderer dit HP CloudSystem Matrix-miljø, er det vigtigt at sikre, at alle komponenter i

Læs mere

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Med HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice får

Læs mere

Teknisk support til HP-software

Teknisk support til HP-software Teknisk support til HP-software HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Teknisk support til HP-software leverer omfattende fjernsupportservices til HP-softwareprodukter og udvalgte

Læs mere

HP Installation og Startup Service til HP Superdome 2

HP Installation og Startup Service til HP Superdome 2 HP Installation og Startup Service til HP Superdome 2 HP's serviceydelser Tekniske oplysninger HP Installation og Startup Service til HP Superdome 2 er designet til at installere HP Superdome 2-serveren

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Installations- og opstartsservice for HP 3PAR-storage-system

Installations- og opstartsservice for HP 3PAR-storage-system Installations- og opstartsservice for HP 3PAR-storage-system HP Care Pack Tekniske oplysninger Hvis du vil have en problemfri opstart, tilbyder installations- og opstartsservicen for HP 3PAR-storage-systemet

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt Effektiv service med HP Returnering/HP Afhentning og returnering til HP inkl. telefonisk support og reparation i Servicecenter.

Læs mere

HP Performance Analysis Service til HP Disk Arrays

HP Performance Analysis Service til HP Disk Arrays HP Performance Analysis Service til HP Disk Arrays HP Care Pack Tekniske oplysninger Med HP Performance Analysis Service til HP Disk Arrays får I dataindsamling, detaljeret I/O-analyse og anbefalinger

Læs mere

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt En driftssikker og hurtig ombytningsservice og et økonomisk og praktisk alternativ til onsite reparation. HP tilbyder hurtig ombytning

Læs mere

HP Image and Application Services

HP Image and Application Services Datablad HP Image and Application Services HP Configuration Services Lad HP styre dit pc-billede så du kan fokusere på din forretning Serviceoverblik HP Image and Application Services udnytter HP's tekniske

Læs mere

HP Support Plus HP Customer Support Services på kontrakt

HP Support Plus HP Customer Support Services på kontrakt HP Support Plus HP Customer Support Services på kontrakt Omfattende hardware- og softwareservices, der øger tilgængeligheden i din it-infrastruktur. HP Support Plus består af omfattende hardware- og softwareservices,

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

HP NonStop-planlægning af serverkapacitet

HP NonStop-planlægning af serverkapacitet HP NonStop-planlægning af serverkapacitet HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Fastlæggelse af fremtidens krav til NonStop-hardwarekapacitet grundet voksende onlinetransaktioner er meget vigtig i vor

Læs mere

HP Support Plus. HP Care Pack Services. Fordele Højere oppetid for it-infrastrukturen

HP Support Plus. HP Care Pack Services. Fordele Højere oppetid for it-infrastrukturen HP Support Plus HP Care Pack Services HP Support Plus består af omfattende hardware- og softwareservices, som giver dig en komplet dækning af it-infrastrukturen, så du får så høj en tilgængelighed som

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Care Pack Services HP Hardwaresupport i servicecenter er en effektiv dør-til-dør service for visse produkter.

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5 Side 1 af 11 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 4 2.1. LØSNINGEN... 4 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. BLADE-SERVERNE... 5 2.4. NETVÆRK... 5 2.5. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.6. VCENTER...

Læs mere

Servicebeskrivelse Proactive Maintenance

Servicebeskrivelse Proactive Maintenance Serviceoversigt Dell udfører Service ( servicen ) i henhold til dette dokument ( servicebeskrivelsen ). Med får Dells kunder et årligt helbredstjek ( servicen eller servicerne ) på understøttede produkter

Læs mere

Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM)

Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM) Serviceoversigt Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM) Denne service omhandler Dell Fjernovervågning af infrastruktur (RIM, "servicen" eller "services"), som det er beskrevet mere

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6 Side 1 af 8 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.5. VSPHERE... 5 3. TILLÆGSYDELSER...

Læs mere

HP Implementeringsservice: Installationsservice

HP Implementeringsservice: Installationsservice Datablad HP Implementeringsservice: HP PC og Printerservice Servicefordele Installation af PC'er og printere, som er IT og klar til brug Standardinstallation over hele verden Nem at bestille Serviceoversigt

Læs mere

Backup og gendannelse

Backup og gendannelse Backup og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

HP Data Replication Solution Service til HP 3PAR Remote Copy

HP Data Replication Solution Service til HP 3PAR Remote Copy HP Data Replication Solution Service til HP 3PAR Remote Copy HP Care Pack Tekniske oplysninger Med HP Data Replication Solution Service til HP 3PAR Remote Copy får du implementering af Remote Copy-produktet

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Nokia Nseries PC Suite udgave

Nokia Nseries PC Suite udgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Version 3.20 Sidste revision: Ejer: Michel Papaiconomou Forfatter: Malcolm Gooding Revideret af: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7 Side 1 af 6 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. STORAGE-INFRASTRUKTUR... 4 3. TILLÆGSYDELSER... 5 4. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Systemet. I forbindelse med denne aftale, er et system identificeret som et Dell-system består af følgende komponenter: skærm, CPU (Central Processing

Læs mere

HP Hardware Support Offsite Return Services

HP Hardware Support Offsite Return Services HP Hardware Support Offsite Return Services HP Care Pack Tekniske oplysninger HP Hardware Support Offsite Return Services tilbyder serviceniveauer på højt niveau for returnering til HP med ekstern telefonsupport

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning I denne

Læs mere

Eksterne mediekort. Brugervejledning

Eksterne mediekort. Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et amerikansk varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Windows er et varemærke under Microsofts selskabsgruppe. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

HP s Hardwaresupport i servicecenter med returnering

HP s Hardwaresupport i servicecenter med returnering Dataark HP s Hardwaresupport i servicecenter med returnering Kontraktlige services, en del af HP Care Fordele Fleksible forsendelsesmåder Flere mulige ekspeditionstider Økonomisk og effektiv support afprodukter,

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement Comendo Remote Backup Service Level Agreement Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Service Level Agreement... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Comendo Remote Backup ansvar og forpligtelser... 3

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Kundeservicevejledning

Kundeservicevejledning Kundeservicevejledning Tjenester til Microsoft Dynamics TM Version 9 Dato: 25. oktober 2009 Denne Kundeservicevejledning er udarbejdet i henhold til din aftale for Microsoft Services ("Aftale"). Vilkårene

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 9234594 2. udgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia.

Læs mere

HP s hardwaresupport i servicecenter med returnering

HP s hardwaresupport i servicecenter med returnering Dataark HP s hardwaresupport i servicecenter med returnering Care Pack Fordele Fleksible forsendelsesmåder Pålidelig og økonomisk service på stedet til produkter, der bruges i ikke-kritiske forretningsmiljøer

Læs mere

Livets gang i en typisk it-afdeling i dag

Livets gang i en typisk it-afdeling i dag Velkomst Livets gang i en typisk it-afdeling i dag Forskellige specialister, konsoller og sprog, der ikke arbejder optimalt sammen. Der er brug for nytænkning, hvis it-afdelingen skal matche organisationens

Læs mere

Eksterne mediekort. Brugervejledning

Eksterne mediekort. Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoet er et varemærke tilhørende SDlogoets indehaver. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Rammeaftale mellem IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Side 1 af 6 20. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens parter...3

Læs mere

Compellent Health Check tjenesters omfang

Compellent Health Check tjenesters omfang Tjenestebeskrivelse Dell Compellent SAN Health Check Tjenesteoversigt Denne Tjenesteoversigt ( Tjenesteoversigt ) er indgået mellem dig, kunden ( du eller Kunde ) og Dell-entiteten, der er identificeret

Læs mere

Installation, håndtering og opdatering af Windows Server med System Center

Installation, håndtering og opdatering af Windows Server med System Center Automatiseret og centraliseret installation, håndtering og opdatering af Windows Server Installation og vedligeholdelse af Windows Server - operativsystemerne i datacentre og på tværs af it-miljøer kan

Læs mere

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING Cookieinformationsløsningen opsættes af Sitemorse Danmark til kunden. Service og sikkerhed Oppetid Sitemorse hoster løsningen samt relaterede komponenter og indhold

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder Indledning Dell er glad for levere Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder ( Service(s) ) i

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Aftale om serverhosting

Aftale om serverhosting Version: 3.0125 - d. 25. januar 2013 Aftale om serverhosting mellem Kunde (Herefter kaldet kunden) Adresse Post og by CVR: xxxx xxxx Wannafind.dk A/S (Herefter kaldet leverandøren) Danmarksvej 26 8660

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Computeropsætning Brugervejledning

Computeropsætning Brugervejledning Computeropsætning Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Eksterne mediekort Brugervejledning

Eksterne mediekort Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoet er et varemærke tilhørende dets indehaver. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De

Læs mere

Softwareløsninger til dit netværk

Softwareløsninger til dit netværk www.draware.dk Softwareløsninger til dit netværk Overvågning Side 4 Analyse Side 11 Sikkerhed Side 14 Administration Side 21 Asset management Side 27 Dokumentation Side 30 Kundecitater Side 35 Bedre overblik

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål kunder

Ofte stillede spørgsmål kunder Vigtige opdateringer vedrørende maintenance plans Ofte stillede spørgsmål kunder Dette dokument giver svar på ofte stillede spørgsmål om de kommende ændringer af maintenance plans, i takt med at vi skifter

Læs mere

Kom hurtigt i gang igen

Kom hurtigt i gang igen Datablad Kom hurtigt i gang igen Ombytningstjenesten HP Hardwaresupport Servicefunktion - højdepunkter Praktisk dør-til-dør-service Prisbilligt alternativ til onsite-reparation Fragtomkostninger betales

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Valg af Hostingløsning

Valg af Hostingløsning Brugervejledning Valg af Hostingløsning DYNAMICWEB.NET Document ID: TR-8001 Version: 1.30 2006.12.11 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2006 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette

Læs mere

Bluetooth til Windows

Bluetooth til Windows Bluetooth til Windows Sådan kommer du i gang Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Område dækket af servicepakke Vedligehold

Område dækket af servicepakke Vedligehold Område dækket af servicepakke Vedligehold Beskrivelse: Generelt Servicepakke Vedligehold er en del af programmelvedligeholdelsen, men beskrives herunder for at samle relevant information om serviceniveau.

Læs mere

Modem og lokalnetværk Brugervejledning

Modem og lokalnetværk Brugervejledning Modem og lokalnetværk Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Eksterne enheder. Brugervejledning

Eksterne enheder. Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER

ALMINDELIGE BETINGELSER ALMINDELIGE BETINGELSER Lovgivning Enhver aftale som indgås med Sitemorse Danmark er omfattet af de til enhver tid gældende almindelige betingelser samt gældende dansk og international lovgivning. Kunden

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Business Data A/S Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Version 3.0.1 (senest redigeret 20. november 2014) Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner...

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere