OPMANDSKENDELSE. af 23. november i faglig voldgiftssag Dansk El-Forbund. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod. Tekniq.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPMANDSKENDELSE. af 23. november 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0098. Dansk El-Forbund. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod. Tekniq."

Transkript

1 OPMANDSKENDELSE af 23. november 2012 i faglig voldgiftssag Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Tekniq for El:Con Sikring & Data (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Indledning Denne sag vedrører en tvist om virksomhedens ændring af gældende arbejdstider, herunder forlængelse af den daglige tilstedeværelsestid, jf. elektrikeroverenskomstens 7. Spørgsmålet er, om der består en lokalaftale eller kutyme herom. Parternes tvist herom er indbragt for en faglig voldgiftsret med Thorkild Bang og Charlotte Ketelsen (valgt af TEKNIQ) samt Jens Olav Pedersen og Ole Tue Hansen (valgt at Dansk El- Forbund) som medlemmer og med undertegnede højesteretsdommer Jon Stokholm som opmand.

2 - 2 Parternes påstande Klager, Dansk El-Forbunds endelige påstand: Indklagede, El:Con Sikring & Data, tilpligtes til de ansatte at betale for en daglig ekstra arbejdstid på 15 minutter fra den 2. august 2010, indtil der sker overenskomstmæssig opsigelse af lokalaftale/kutyme om arbejdstider, subsidiært i en anden periode. Efterbetalingsbeløbene tillægges procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldsdato til betaling sker. Indklagede, TEKNIQ, har påstået frifindelse. Sagens behandling Den mundtlige forhandling fandt sted den 30. oktober Der blev afgivet forklaring af tillidsrepræsentant Palle Damm Jensen, Martin Jensen, Samuel Thorngren Evald, Philip Karsit, Søren Lue Christensen, Dennis A. Sørensen, Niels Jørgen Egebjerg, Jesper Svenningsen og Per Nørgaard. Sagen blev herefter procederet af advokat Ane Kristine Lorentzen for klager og konsulent Jesper Elan Ahrenst for indklagede. Der kunne under voteringen ikke blandt de af parterne valgte medlemmer af voldgiftsretten opnås enighed om eller flertal for en afgørelse. Afgørelsen træffes derfor af opmanden. Sagens oplysninger.

3 - 3 I El:Con har der siden virksomhedens start i 1984 været gældende en halv times medarbejderbetalt middagspause mellem kl som eneste ulønnede pause i løbet af arbejdsdagen. I 1984/85 var der en general debat om arbejdstider, og i den forbindelse gennemførte El:Con ifølge det oplyste en arbejdsretssag mod elektrikerne, som mundede ud i, at elektrikerne selv skulle betale for et kvarters frokostpause mellem kl Grundet særlige forhold i El:Tek Datainstallation, nu indklagede, blev det aftalt med medarbejderne, at virksomheden ikke skulle indgå i ordningen med egenbetaling af frokostpausen, hvilket betød, at denne ikke skulle holdes. Af en erklæring af 5. oktober 2011 fra to tidligere medarbejdere, Claus Møller og Flemming Hansen fremgår følgende: Undertegnede bekræfter vores mødetider under vores ansættelse i El:Tek. Claus Møller, ansat fra Flemming Hansen, ansat fra Mødetid: Mandag 7½ time, kl Tirsdag 7½ time, kl Onsdag 7½ time, kl Torsdag 7½ time, kl Fredag 7½ time, kl Middag: Kl Det fremgår, at medarbejderne alene trækkes for en halv times middagspause mellem kl og 12.30, idet medarbejderne fra mandag til torsdag dagligt skal være til stede i virksomheden i 8 timer og om fredagen i 7,5 timer. Medarbejderne bliver ikke trukket for et kvarters frokostpause. I sagen er fremlagt et dokument af følgende indhold: Medarbejder : Generelle retningslinjer vedr, arbejde i EL:TEK tele/data a/s

4 - 4 Mødetider: Mandag 7½ time, kl Tirsdag 7½ time, kl Onsdag 7½ time, kl Torsdag 7½ time, kl Fredag 7 time, kl Mødetidspunkter: Arbejdstiden på fabrik/byggeplads følges. Frokost : Ingen Middag : Kl Tillidsmand: Palle Damm Sikkerhedsrepræsentant: Ivan Holstebro Kontortid: Værktøj: Kontoret er åbent i hele arbejdstiden. Telefon: Fax: Bortkommet værktøj og materialer er et stort problem, derfor kræves det af den enkelte medarbejder, at der passes særdeles godt på disse effekter. Udleveret værktøj skal afleveres velholdt og i samme antal, som der blev udleveret ved tiltrædelsen. Materialer, værktøj og stiger må ikke efterlades på pladsen, med mindre de forefindes i et separat aflåseligt rum, eller skurvogn på pladsen. Ved grov tilsidesættelse af det ovennævnte, vil der blive stillet erstatningskrav. Medarbejderen er instrueret i brug af værktøjet, spec. stiger og boreværktøj. Bestilling af værktøj må kun ske gennem en overmontør. Håndværktøj: Se vedlagte liste, som kvitteres og returneres til overmontør. Arbejdstøj: Firmaet bestiller arbejdstøj ved ansættelsen. Der udleveres 1 stk. kort sommerjakke eller arbejdsvest, 2 stk. arbejdsbenklæder eller 2 stk. overall eller 2 stk. kedeldragter, 1 sweatshirt samt 3 T-shirts. Vinterjakker udleveres kun såfremt det er i vinterhalvåret. Ved fratrædelse tilbageleveres arbejdstøjet. Sikkerhedssko: Sikkerhedsregler: Udleveres efter behov og firmaets regler. Sikkerhedsskoene skal benyttes under alle forhold, hvor der er risiko for fodskader. Firmaets sikkerhedsfolder udleveres sammen med ansættelseskontrakten. Læs den igennem ikke mindst for din

5 - 5 egen skyld og undgå skader, der opstår pga. manglende viden om reglerne. Arbejdssedler: Materialer: Timer: Disksalg: Indkøb matr.: Ordresedler udfyldes ude hos kunden, og afleveres, når de er færdige i de dertil indrettede kasser. Ordresedler, der vedrører ordre, som andre skal overtage, skriv hvilke aftaler er lavet med kunden og tidspunktet for arbejdets færdiggørelse etc. på ordresedlen, herudover påføres evt. ekstra arbejde, der er udført. Alle forbrugte materialer noteres på ordresedlerne dagligt. Alle timer noteres på ordresedlen HVER DAG. Ved afhentning af materialer/disksalg skal du opgive initialer, firmanavn og ordrenummer. Materialer til eget forbrug, kan købes til indkøbspris + moms. Materialer til andet end eget forbrug kan købes til bruttopriser 20% + moms. Biler: Lønperiode: Alle overskydende materialer, værktøj og stiger bringes tilbage på deres respektive pladser. P-bøder og færdselsforseelser er firmaet uvedkommende. Ved ansættelse underskrives Erklæring vedr. varebiler på gule plader. Månedslønnede: lønnen udbetales sidste hverdag i måneden. Timelønnede: Lønperioden er 14 dage, og går fra mandag - søndag. Lønudbetaling torsdag i ulige uger. Skattekort samt lønkonto i pengeinstitut skal afleveres i virksomheden straks efter aftale om ansættelse, og senest første arbejdsdag. Skiftes bopæl, pengeinstitut eller lignende, meddeles dette firmaet. Ugesedler skal i egen interesse udfyldes tydeligt og korrekt, samt afleveres til tiden (fredag ved arbejdstids ophør), da det er forbundet med store omkostninger, når der på grund af fejl skal rettes i udbetalingen. Mangelfuld eller ikke afleverede ugesedler vil medføre a conto udbetaling. Alkohol: Det er ikke tilladt at nyde alkohol i arbejdstiden. Tvungne feriedage: Virksomheden holder lukket den og Kvalitetssikring: VIRKSOMHEDENS KVALITETSMÅLSÆTNING ER:

6 - 6 Det er virksomhedens overordnede målsætning, at ethvert arbejde leveres i den aftalte kvalitet, til den aftalte pris og indenfor den aftalte tid. ANSVARSOMRÅDER FOR PLADSLEDERE: Tilrettelæggelse af arbejdet på pladsen Varemodtagelse: o Alle følgesedler skal kvitteres med initialer og dato Følgesedler sættes i mappe på pladsen. Fordeling af information af gældende projekt-materiale o Udgåede tegninger overstreges eller fjernes fra arbejdsstedet o Ændringer påføres tegninger med initialer og data Kvalitetssikring på pladsen o Punkterne i kontrolplanen skal udfyldes i henhold til tidsplanen ANSVARSOMRÅDER FOR MONTØRER For serviceopgaver se kvalitetsblad For projektopgaver følge anvisninger fra overmontør og pladsledere Ved sygdom: Dagpenge: Virksomheden kan i tilfælde af sygdom, der varer mere end 3 dage stille krav om lægeerklæring, som betales af EL: TEK. Lægeerklæringen skal være virksomheden i hænde senest første hverdag efter 4. sygefraværsdag. Jævnfør sygedagpengeloven kan virksomheden i særlige tilfælde kræve lægeerklæring fra første sygedag. Virksomheden vil i tilfælde heraf orientere den enkelte medarbejder. Dagpengeloven giver ret til sygedagpenge i henhold til gældende regler. Sygedagpenge udbetales under forudsætning af: 1 : Uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller tilskadekomst. 2 : Sygemelding skal ske senest kl til kontoret den første dag ansatte er syg 3 : Skriftlig sygemelding efter 3 dage skal tilsendes virksomheden. Er man vidende om raskmelding sidste sygedag, meddeles dette venligst telefonisk.

7 - 7 Straffeattest: Navneskilte Der kræves ren straffeattest. Hvor det kræves af kunderne, skal der bæres synligt ID For modtagelse af generelle retningslinjer vedr. forhold, kvitteres herfor. Dato Medarbejderens underskrift (sign. Per Nørgaard) EL:TEK tele/data a/s (sign. Palle Damm) I 2009 førte tilpasningsforhandlinger vedrørende fire medarbejdere, der kom ind fra en anden afdeling af i virksomheden til El:Con Sikring & Data i Århus. I mødereferat om disse tilpasningsforhandlinger hedder det: Forhandlingsmøde afholdt den 15. juli 2009 hos EL:CON El-Installationer A/S, Århus N Dansk El-Forbund for medlemmer mod TEKNIQ for EL:CON El-Installation A/S, Finlandsgade 20, 82 Århus Emne: Tilpasningsforhandling Til stede var foruden nedennævnte: For medarbejderne: Finn Bønsdorff Sagen drøftedes. Der var enighed om, at de omhandlende medarbejderes ansættelsesforhold ( Splidsefolk beskæftiget med udgangspunkt fra Bjerrevej, Horsens) er omfattet af Elektrikeroverenskomsten med følgende fravigelser, jf. tidligere gennemførte tilpasningsforhandlinger: 24. og 31. december er betalte fridage

8 - 8 Den etablerede pensionsordning hos Nordea fortsættes som en 10/4 % ordning. Såfremt ordningen opsiges med henblik på overgang til Pension Danmark eller det aftales mellem virksomheden og den enkelte medarbejder følges satserne i Elektrikeroverenskomstens bilag 2 og evt. difference kompenseres i den enkeltes løn. Arbejdstiden tilrettelægges efter Fællesoverenskomstens 7 De eksisterende ordninger om tøjvask, madpakkeordning, frugt- og sodavandsordning samt ordning om formiddagspause fortsættes som tilbud for de omhandlende medarbejdere. Ovennævnte betragtes som lokalaftaler og kan opsiges efter reglerne i EO 5, dog tidligst pr. 31. december Øvrige lokalaftaler og lokale kutymemæssige ordninger fortsættes og kan opsiges efter reglerne i EO 5. De omhandlede medarbejderes ansættelsesvilkår er i øvrigt oplyst i tilsendte ansættelsesblanketter af 1. juli For Dansk El-Forbund For TEKNIQ Per Kahr Jensen (sign.) Jesper Elan Ahrenst (sign.) For medarbejderne For virksomheden Palle Damm (sign.) (sign.) Per Nørgaard Der var i virksomheden i sommeren 2010 en drøftelse mellem ledelsen og tillidsrepræsentant Palle Damm, da virksomheden ønskede at indføre 15 minutters selvbetalt pause. 25. juni 2010 sendte virksomheden følgende brev til tillidsmand Palle Damm:

9 - 9 I forlængelse af vort møde i går, her på mit kontor, hvor vi drøftede arbejdstiderne for svagstrømsmontørerne, Fiber, sikring og tele /data montørerne, er jeg fortsat af den, opfattelse at arbejdstiderne for disse medarbejdere af flexibilitets grunde skal harmoniseres med de øvrige i EL:CON Århus. Det bør være denne gruppe der følger de øvrige, da der her er tale om 25% af montørstaben og ikke de 75% der ændre arbejdstider. Fleksibiliteten vil hermed kunne øges så vi for såvel lærlinge som montører får muligheder for bedre at kunne arbejde på tværs af grupperingerne. De gamle arbejdstider ændres, hermed og de nye arbejdstider vil blive: Mandag 7½ time, kl. 7,00 15,15 Tirsdag 7½ time, kl. 7,00 15,15 Onsdag 7½ time, kl. 7,00 15,15 Torsdag 7½ time, kl. 7,00 15,15 Fredag 7½ time, kl. 7,00 14,45 I ovenstående arbejdstider er indlagt ½ times frokostpause, samt 15 minutters formiddagspause. For at give de berørte montører mulighed for at tilpasse sig de nye forhold vil de ændrede arbejdstider træde i kraft fra mandag d. 2. August De berørte montører vil i den kommende uge modtage individuel besked angående de ændrede arbejdsbetingelser. EL:CON Århus A/S Per Nørgaard (sign.)

10 - 10 Ændringen bestod i, at tilstedeværelsestiden blev forøget med 15 minutter, således at alle ansatte fortsat havde mødetid kl mandag til fredag, og fyraftenstidspunktet blev ændret fra kl til kl mandag til torsdag og fra kl til kl fredag. Ved skrivelse af 19. august 2010 til Dansk Arbejdsgiverforening begærede Landsorganisationen fællesmøde. I skrivelsen anførtes bl.a.: Fællesmøde: El:Con Sikring & Data, Finlandsgade 20, 8200 Århus N Vi har fra vor medlemsorganisation, Dansk El-Forbund, modtaget indberetning om en opstået uoverensstemmelse mellem forbundet og medlem af TEKNIQ. Sagen omhandler, at virksomheden har dikteret en ændring af lokalaftale og dermed tilsidesat reglerne i overenskomstens 5 for ophævelse af lokalaftale samt forfølgelse af tillidsrepræsentanten. Virksomheden har under lønforhandlinger i foråret 2010, bl.a. på et møde den 5. maj 2010, meddelt, at mødetiden skulle ændres, således at de i lokalaftalen aftalte mødetider ikke længere var gældende. mødetiden skulle ændres således, at arbejdstiden skulle udvides med 15 minutter, idet virksomheden ville indføre en tvungen 15 minutters formiddagspause. Tillidsrepræsentant Palle Damm Jensen har flere gange meddelt virksomheden, at det er i strid med lokalafalen. Forbundet er af den opfattelse, at ændringen er i strid med den indgåede lokalaftale samt overenskomstens 7, stk. 2. Virksomheden bestrider i øvrigt, at der er en lokalaftale.

11 - 11 Fællesmødet blev afholdt 7. oktober Enighed kunne ikke opnås, og arbejdstagersiden tog forbehold for at videreføre sagen for arbejdsretten. Mæglingsmøde blev afholdt den 9. marts Af referatet fremgår bl.a.: Sagen forhandledes, uden enighed kunne opnås. Dansk El-Forbund fastholdt, at lokalaftale af 30. maj 2007 ikke er opsagt. Arbejdstiden er ændret uden at iagttage lokalaftalen, hvilket har medført, at der tvunget blev indført en pause på 15 min. uden betaling. Da lokalaftale ikke d.d. er opsagt, er der krav om betaling for 15 min. pr. dag pr. mand. Virksomheden gjorde gældende, at mødetider/arbejdstider kan ændres efter Elektrikeroverenskomstens 7 og afviser, at arbejdstiderne er en del af en indgået lokalaftale, Da de ansattes arbejdstid ikke er forlænget, afvistes betalingskravet. 1 juni 2011 afholdtes organisationsmøde. Af referatet fremgår bl.a.: Vedr. organisationsansvar i ovenstående sag. Sagen forhandledes. Der kunne ikke opnås enighed om, hvilken status de i sagen omhandlede retningslinjer har. Forklaringer

12 - 12 Angives i relevant omfang: Palle Damm har forklaret, at han blev ansat den 1. august 1991 i El-Tek i Århus til at arbejde med datakommunikation og stærkstrøm/svagstrøm. Han kørte mellem forskellige arbejdspladser. Han blev valgt som tillidsmand i Ændringen i arbejdstiden den 2. august 2010 betød et kvarters længere tilstedeværelse på grund af indførelsen af en ny selvbetalt pause. Den effektive arbejdstid var uændret. Da han blev valgt som tillidsmand i 2007 tog han initiativ til et møde med ledelsen for at forhandle forskellige emner. Forhandlingerne mundede ud i det dokument, som han selv og virksomhedens leder, Per Nørgaard, har underskrevet den 30. maj Han havde forinden været i kontakt med Dansk El-Forbund, der havde opfordret ham til at få lavet en lokalaftale om de retningslinjer, der skulle være gældende, for ansættelse i firmaet. Opgaven for Per Nørgaard og han selv var at få disse ting skrevet ned. De blev enige og underskrev aftalen den 30. maj Han anså dette dokument som en lokalaftale og var ikke i tvivl herom. Han husker at have set et lignende papir som grundlag/huskeliste for forhandlingen. Aftalen medførte ikke ændring i elektrikernes arbejdstid. Han har ikke haft noget at gøre med udarbejdelsen af en senere tilkommet personalehåndbog i virksomheden, men har hele tiden holdt på, at elektrikerne havde deres lokalaftale. Han husker tilpasningsforhandlingen vedrørende de fire personer, der gik over på el-overenskomsten i Han var glad for, at han i referatet heraf fra den 15. juli 2009 fik fastslået, at den lokalaftale, han havde forhandlet i 2007, var gældende. Ved virksomhedens skrivelse af 25. juni 2010 varsledes ændring i de gamle arbejdstider. Han anså denne varsling for at være i strid med lokalaftalen og gjorde ledelsen og kollegerne opmærksom herpå. Det var svært, fordi han var på vej på ferie. Under forhandlingerne i 2007 gjorde han det klart for Per Nørgaard, at han var af den opfattelse, at aftalen havde karakter af lokalaftale på foranledning af Dansk El-Forbund. Han drøftede ikke den færdige aftale, eller udkast hertil, med Dansk El-Forbund.

13 - 13 Per Nørgaard har forklaret, at han i 2007 overtog ledelsen af El-Tek. Han havde arbejdet andetsteds i koncernen og havde her haft generelle retningslinjer om en hel del relevante spørgsmål på arbejdspladsen. Han ønskede at indføre et tilsvarende regelsæt i El:Con Århus A/S. Dette resulterede i de generelle retningslinjer af 30. maj 2007 som han havde udarbejdet på grundlag af dette paradigme og drøftet med tillidsmand Palle Damm. Disse retningslinjer kom som forlægget til at indeholde informationer og oplysninger, som virksomheden havde fastlagt for de medarbejdere, som var ansat. Det var meningen, at de enkelte medarbejderes navne af virksomheden skulle påføres på forsiden, og der kunne kvitteres for modtagelsen af medarbejderen på sidste side. Disse generelle retningslinjer har med hverken forlægget, eller de i El:Con gældende, noget med lokalaftaler at gøre. De har ikke været forhandlet som sådan, og navnlig har tillidsmand Palle Damm aldrig gjort et sådant synspunkt gældende over for ham under forhandlingen. Han drøftede udkastet som led i det almindelige samarbejde på arbejdspladsen. De generelle retningslinjer bruges ikke mere, men er afløst af en medarbejderhåndbog. Tilpasningsforhandlingerne vedrørte alene de fire medarbejdere, som overførtes fra Horsens til Århus, og vedrørte navnlig ikke de øvrige forhold i Århus for de der værende medarbejdere. Parternes argumentation Klager har gjort gældende, at der i den indklagede virksomhed i 2007 og 2009 er indgået og bekræftet en lokalaftale om arbejdstiden, og at denne alene kan opsiges efter reglerne i overenskomstens 5 med to måneders varsel til den 1. i en måned. Subsidiært har klager gjort gældende, at der i virksomheden foreligger en kutyme om arbejdstiden, således som det fremgår af de to medarbejderes erklæring af 5. oktober Arbejdstiden har været gældende siden 1984, og der må derfor være opstået en kutyme herfor, som kun kan ændres efter reglerne i overenskomsten om ændring af kutymer. Indklagede har anført, at elektrikeroverenskomstens bestemmelser om den normale arbejdstid ikke indeholder varslingsregler for ændret placering af arbejdstiden, så længe den daglige arbejdstid placeres indenfor rammerne i tidsrummet fra kl til kl Der er ikke noget

14 - 14 overenskomstmæssigt krav om, at arbejdstidens placering og pauser mv. skal være reguleret i en lokalaftale. De generelle retningslinjer fra 2007 udgør ikke nogen lokalaftale om arbejdstidens placering eller aftale om antal pauser mv. Ej heller udgør tilpasningsforhandlingerne i 2010 en lokalaftale. Det bestrides, at der i virksomheden er opstået en kutyme omkring arbejdstid, som kun kan ændres efter overenskomstens 5. Opmandens begrundelse og konklusion I El-overenskomstens 7 om den normale arbejdstid er det som generelt punkt under stk. 1 bestemt, at der i enhver virksomhed skal findes et opslag, som angiver, hvornår den normale arbejdstid begynder og slutter. I stk. 2 er det bestemt, at den fastsatte arbejdstid er effektiv. Spise- og hvilepauser skal så vidt muligt samles til én pause. Den må normalt tilsammen ikke udgøre mere end én time og ikke mindre end ½ time pr. dag. I 7 er udførlige bestemmelser om den normale daglige og ugentlige arbejdstid, varierende ugentlig arbejdstid, forskudt arbejdstid, varsling af forskudt arbejdstid, forskudttidstillæg, færre daglige timer eller dage, og i 7a bestemmelser om fleksibel arbejdstid. Udgangspunktet måtte herefter være, at arbejdsgiveren i kraft af ledelsesretten er fritstillet til at tilrettelægge arbejdstiden, så længe bestemmelserne i overenskomstens 7 er overholdt. Spørgsmålet i sagen er, om der i kraft af lokalaftale eller kutyme er gjort indskrænkninger i arbejdsgiverens ret til at tilrettelægge arbejdstiden i virksomheden. De generelle retningslinjer vedrørende arbejde i EL:TEK tele/data a/s dateret 30. maj 2007 fremstår som rettet fra virksomheden til den enkelte medarbejder. Det betegner sig ikke som lokalaftale, men indeholder både bestemmelser, som har karakter af praktisk instruks for virksomheden og bestemmelser, som kan opfattes som lokalaftalestof. Noget bidrag til fastlæggelse af dokumentets status kan ikke udledes af de afgivne forklaringer. Uanset den omstændighed, at dokumentet var underskrevet af en repræsentant for ledelsen og af tillidsmanden må det under hensyn til dokumentets fremtrædelsesform og indhold dog lægges til grund, at

15 - 15 der ikke er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at anse dokumentet for at have karakter af en lokalaftale omfattet af El-overenskomstens 5. Ved vurderingen af, om der var opstået en kutyme for arbejdstiden i virksomheden må det spille en betydelig rolle, at arbejdstiden har været uændret i en lang årrække. Det er imidlertid ikke godtgjort, at denne arbejdstid har været praktiseret på en sådan måde, at arbejdstagersiden med føje har kunnet anse arbejdsgiverens manglende ændring af arbejdstiden som retligt forpligtende. Der er derfor ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at anse, at der var etableret en kutyme for arbejdstiden i virksomheden. Klager kan således ikke få medhold i sin påstand. Thi bestemmes: Indklagede frifindes for klagers påstand. Hver part bærer egne sagsomkostninger og betaler halvdelen af udgifterne til opmanden. København, den 23. november Jon Stokholm

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod OPMANDSKENDELSE af 10. september 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Tekniq for John A. Hansen af 1986 A/S (underdirektør Thorkild

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation for Carl Christensen & C0. A/S (konsulent Bent Lindgren) afsagt den 2. august 2010

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. april 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S 2 Der er i denne sag opstået tvist mellem

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 5. oktober 2017 i faglig voldgiftssag FV 2017.0038: Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod HedeDanmark A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Uoverensstemmelsen

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI - Organisation for erhvervslivet for Midtjysk Fornikling og

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Flemming Guldberg (faglig sekretær Jan Madsen) mod Dansk Byggeri for FME Entreprise A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV 2008.088 Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Djurs Smede Service ved Klaus Jensen (advokat Jens Paulsen) G:\Faglig Voldgift

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Langvaddam Distribution ApS (advokatfuldmægtig

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. maj 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund. for

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. maj 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund. for PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. maj 2015 i faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund for Børsens Redaktionelle Medarbejderforening (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Børsen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Tvisten angår, om Ribe VVS A/S har forbrudt sig mod VVS-Overenskomstens bilag 6 ved i en lokalaftale at have fastsat maksimumbeløb for sikkerhedssko.

Tvisten angår, om Ribe VVS A/S har forbrudt sig mod VVS-Overenskomstens bilag 6 ved i en lokalaftale at have fastsat maksimumbeløb for sikkerhedssko. PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVLSE meddelt den 24. februar 2015 i faglig voldgiftssag 2015.0006 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Ribe VVS A/S (Jørgen W. Hansen) Tvisten

Læs mere

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV2016.0045: Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod TEKNIQ for Wicotec Kirkebjerg A/S (underdirektør Thorkild Bang) 2 1. Uoverensstemmelsen Sagen

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri for Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for A/S Hydrema Produktion (advokat Lars

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq/Elfo for Wicotec A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq/Elfo for Wicotec A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq/Elfo for Wicotec A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S Kendelse af 30. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV2014.0059: Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S (procesdirektør, advokat Lars Alexander Borke) 2 1. Tvisten Sagen angår, om det er i strid

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for 17 murersvende v/ tillidsrepræsentant Thomas Vilhelmsen (faglig sekretær Henrik Blaabjerg) mod Dansk Byggeri for Murbo A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011 Opmandskendelse i faglig voldgift (FV 2011.0002) Dansk Metal mod Tokheim Scandinavia A/S Afsagt den 5. maj 2011 1. Tvisten og dens behandling Uoverensstemmelsen vedrører et krav om betaling af fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0078)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0078) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0078) Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Ivan Bak) mod Dansk Byggeri for CRH A/S Betonelement, Hobro (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012. i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012. i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012 i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI overenskomst I for Danish Crown, Sønderborg

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk 99 Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55 www.jskriver.dk VED ANSÆTTELSE Aflevering af hovedskattekort. Oplysning om bankkonto: reg. nr. konto nr. Rygning: Rygning er ikke tilladt på værkstedet når

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0035 HK Privat (advokat Maria Rasmussen) mod Bilfærgernes Rederiforening for Mols Linien A/S (advokat Anne Louise Wulff) Uoverensstemmelsen angår, om en afdelingsleder

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj faglig voldgiftssag (FV ): Fødevareforbundet NNF. (advokat Martin Juul Christensen) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj faglig voldgiftssag (FV ): Fødevareforbundet NNF. (advokat Martin Juul Christensen) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2014-0001): Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I v/di for Lantmännen Unibake Denmark A/S

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard)

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) 1 OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) Afsagt den 24. januar 2010 1. Denne kendelse angår alene

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0003 Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod DI for Danish Crown Tønder-Oksekødsdivision (fagleder

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Tilkendegivelse meddelt den 5. december 2013 i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Danmarks lærerforening som mandatar for (første afskedigelsesrunde) A, B, C, D, E og (anden afskedigelsesrunde)

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012.

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0143 Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Strøm Hansen A/S v/ TEKNIQ (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om klagers medlem

Læs mere

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV : Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV : Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0218: Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) for JN Data A/S (advokat Jakob Cohr Arffmann)

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Tilkendegivelse Meddelt den 11. august 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe for fællestillidsrepræsentant A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2017.0044) CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Siemens Wind Power (advokat Morten Pedersen) Afsagt den 31.

Læs mere

Kendelse af 16. marts 2016

Kendelse af 16. marts 2016 Kendelse af 16. marts 2016 i faglig voldgift nr. FV 2015.0170 Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I for Stryhns A/S (advokat Jane Hedegaard) 1. Tvisten Sagen angår,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2016.0040 Blik- og Rørarbejderforbundet mod Arbejdsgiverne for Østergaard Entreprise A/S Tvisten Sagen angår, om montør As uarbejdsdygtighed, der

Læs mere