165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester"

Transkript

1 165X Electrical Installation Tester Brugsanvisning September 2003 Rev. 1, 06/04 (Danish) 2003, 2004 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies.

2 GARANTI Fluke garanterer dette produkt mod materiale- og fabrikationsfejl ved normal brug og vedligeholdelse i tre år fra afsendelsesdatoen. Dele, reparationer og service garanteres i 90 dage. Garantien gælder kun den oprindelige detailkunde som har købt hos en autoriseret Flukeforhandler og omfatter hverken sikringer, engangsbatterier eller produkter der efter Flukes skøn er blevet misbrugt, modificeret, skadet ved skødesløshed og uheld og ved unormale driftsforhold og håndtering. Fluke garanterer at software fungerer i alt væsentligt som beskrevet i 90 dage, og at den er korrekt indlæst på medier uden defekter; men Fluke garanterer ikke at software fungerer fejlfrit og uafbrudt. Autoriserede Fluke-forhandlere skal udstede nærværende garanti på ny og ubrugte produkter til detailkunden, men er ikke bemyndiget til at udvide eller ændre garantien på Flukes vegne. Garantiservice ydes kun dersom produktet er købt hos en autoriseret Fluke-forhandler eller dersom køberen har betalt gældende international pris for det. Fluke forbeholder sig ret til at opkræve kunden evt. told- og importafgifter på reparation og ombytningsdele forbundet med indsendelse af et produkt købt i et, men indsendt til reparation i et andet land. Flukes garanti er begrænset til efter eget skøn enten refundering af købspris, vederlagsfri reparation eller ombytning af et defekt produkt indsendt til reparation til et autoriseret servicecenter inden for garantiperioden. Service iht. garantien fås ved henvendelse til nærmeste autoriserede Fluke-servicecenter efter returneringsgodkendelse og påfølgende indsendelse af produktet med beskrivelse af defekten til det servicecenter med porto og forsikring forudbetalt (FOB modtager). Fluke påtager sig intet ansvar for forsendelsesskader. Efter reparation iht. garantien returneres produktet til kunden med porto betalt (FOB modtager). Dersom Fluke finder at fejl skyldes misbrug, modificering, uheld eller unormale driftsforhold og behandling, herunder fejl pga. overbelastning fordi instrumentet er blevet brugt under forhold ud over dets normerede driftsområde, eller mekaniske deles normale slitage. giver Fluke et overslag på reparation og indhenter samtykke hertil, inden arbejdet udføres. Efter reparation returneres produktet til kunden med portoen betalt, og kunden får regning for reparation og returneringsomkostninger (FOB afsender). DENNE GARANTI ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL, OG DER GIVES INGEN ANDEN, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GARANTI, SÅSOM FOR SALGBARHED OG ANVENDELIGHED TIL GIVNE FORMÅL. FLUKE HAR INGEN ERSTATNINGSPLIGT FOR SÆRLIGE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE OG FØLGESKADER OG TAB, HERUNDER DATATAB, UANSET PÅ HVILET GRUNDLAG ELLER RETSTOLKNING DE REJSES. Da tidsbegrænsning af underforstået garanti, og erstatningspligtsfraskrivelse for tilfældige skader og følgeskader ikke anerkendes i visse lande og stater, gælder ovenstående garantibetingelser muligvis ikke alle kunder. Dersom en givet betingelse i nærværende garanti bliver kendt ugyldig eller uden hævd af retsinstans eller anden kyndig med kompetent jurisdiktion, får sådan kendelse ingen indflydelse på de øvrige garantibetingelsers gyldighed og hævd. 11/99 Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA USA Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 NL-5602 BD Eindhoven Holland

3 Indholdsfortegnelse Emne Side Indledning... 1 Henvendelse til Fluke... 1 Udpakning... 2 Betjening... 6 Omstillingknap... 6 Tastatur... 7 Skærm... 9 Indgangsstik IR-stik på model Fejlkoder Startalternativer Måling Spændings- og frekvensmåling Isolationsmodstandsmåling Gennemgangsmåling Kreds- og ledningsimpedansmåling Kredsimpedans i

4 165X Brugsanvisning Jordmodstandsmåling med kredsmetode Ledningsimpedans RCD-udslagstidsmåling RCD-udslagsstyrkemåling på model 1652 og Jordmodstandsmåling på model Fasefølgeregistrering med model Lagring og hentning af måleresultater på model Lager Lagring af målinger Hentning af målinger Lagerrydning Overførsel af resultater på model Vedligeholdelse Rengøring Batteriafprøvning og -udskiftning Sikringsafprøvning og -udskiftning Specifikationer Modellernes funktioner Almindelige specifikationer El-målingsspecifikationer Isolationsmodstand Gennemgang Kredsafprøvning Fejlspændingsafbryderafprøvning Jordafprøvning Vekselspændingsmåling (V) Gennemgangsafprøvning (R LO ) Isolationsmodstandsmåling (R ISO ) ii

5 Indholdsfortegnelse (forts.) Kreds- og lederimpedansmåling (Z I ) Eventuel fejl- og eventuel kortslutningsstrømmåling RCD-afprøvning RCD-typer på de 3 modeller Afprøvningssignaltype Udslagstidsafprøvning ( T) Udslagsstrømstyrkemåling med rampningsafprøvning (I N ) Jordmodstandsmåling (R E ) Fasefølgeregistrering Indgangstilslutning Betjeningsområder og fejl pr. EN iii

6 165X Brugsanvisning iv

7 Skemafortegnelse Skema Emne Side 1. Standardtilbehør Hovedprøveledning i diverse lande... 5 v

8 165X Brugsanvisning vi

9 Illustrationsfortegnelse Figur Emne Side 1. Omstillingsknap Taster Skærmvisninger Indgangsstik Fejlkodevisning Lederombytningsfunktioner Skærmvisning, omstillingsknapstilling og indgangsstik til spændingsmåling Skærmvisning, omstillingsknapstilling og indgangsstik til isolationsmodstandsmåling Skærmvisning, omstillingsknapstilling og indgangsstik til gennemgangsmåling og nulstillingskompensering Omstillingsknapstilling og indgangsstik til impedansmåling på kredse og ledninger Skærmvisning efter nulstillingskompensering ledningsforbindelse til jordmodstandsmåling med kredsmetode Skærmvisning ved ledningsimpedansmåling Måling på trefaset installation Skærmvisning, omstillingskontaktstilling og indgangsstik til RCD-udslagstidsmåling Skærmvisning, omstillingsknapstilling og stikforbindelse til RCD-udslagsstyrkemåling Forbindelse af instrument til installationer med IT-komponenter vii

10 165X Brugsanvisning 18. Skærmvisning, omstillingsknapstilling og indgangsstik til jordmodstandsmåling Forbindelse af instrument til jordmodstandsmåling Skærmvisning, omstillingsknapstilling og indgangsstik til fasefølgeregistrering Forbindelse af instrument til fasefølgeregistrering Tilslutning til IR-overførsel Sikrings- og batteriskiftning viii

11 XWAdvarsler: Bør læses inden instrumentet tages i brug Til forebyggelse af elektrisk stød og personskade skal man overholde følgende sikkerhedsregler: Instrumentet må kun anvendes efter anvisningerne her i brugsanvisningen, ellers bliver dets indbyggede sikkerhedsforanstaltninger virkningsløse. Instrumentet må aldrig benyttes i våde omgivelser. Instrumentet skal inspiceres hver gang man skal bruge det. Hvis det ser ud til at være skadet, må man aldrig bruge det. Se det efter for revner og manglende plastdele. Se især isoleringen om indgangsstikkene godt efter for defekter. Søgeledningerne bør ligeledes inspiceres hver gang man skal bruge dem. Hvis isoleringen er skadet, og hvis de har blottet metal, må man ikke bruge dem. Afprøv at der er gennemgang i søgeledningerne. Defekte søgeledninger skal udskiftes inden man bruger instrumentet. Man bør altid kun benytte søgeledningstype som foreskrevet i brugsanvisningen, ellers bliver instrumentet mere risikabel i brug. Konstater at instrumentet virker rigtigt ved at måle en kendt spændingsstørrelse både før og efter det har været i brug. Hvis det ikke virker rigtigt, må man aldrig bruge det. For så kan det være dets indbyggede sikkerhedsforanstaltninger er virkningsløse. I tvivlstilfælde skal man få instrumentet efterset på værksted. Instrumentet bør altid kun efterses af kompetent tekniker. Der må aldrig lægges højere spænding, end der står på instrumentet det er normeret til, hverken mellem indgangsstik eller et stik og jord. Søgeledningerne skal altid tages af instrumentet, inden man skiller huset ad. Må man aldrig bruge instrumentet med huset åbnet. Ved spændingsstyrke over 30 V vekselspænding effektiv strømværdi, 42 V spidsvekselspænding og 60 V jævnspænding skal der udvises største forsigtighed, da risikoen for stød i så fald er større. Instrumentet må kun isættes sikringstype efter forskriften her i brugsanvisningen. Indstil altid både funktion og måleområde passende til opgavens art, og benyt ligeledes kun de relevante indgangsstik. Instrumentet må aldrig bruges ved tilstedeværelse af eksplosionsfarlig gasart, damp og støv. Hold altid på søgeledninger bag fingerskærmene. Forbind altid til fælleslederen først og derpå til faselederen; og omvendt, når søgeledningerne aftages, skal faselederen altid tages først af. Skift altid batteriet, så snart batteri-indikatoren (M ) tænder, så fejlagtige målinger, der indebærer risiko for stød, undgås. Der må kun benyttes forskriftsmæssige reservedele til instrumentet. Instrumentet bør aldrig benyttes på forsyningsnet med over 550 V. Man bør altid bruge gummihandsker og have flammemodstandsdygtig tøj og ansigtsskærm på til arbejde med stærkstrøm. Signaturforklaring I Sikring X Forsigtig! Risiko for elektrisk stød. T Dobbeltisoleret udstyr (Klasse II) J Jord W Forsigtig! Fare. Læs brugsanvisning. P Overensstemmelse med relevant europæisk standard. O Kategori III måleinstrumenter er lavet til at beskytte mod indsvingsningsstrøm i faste udstyrsinstallationer i fordelingsnet. Instrumentet bør aldrig benyttes på forsyningsnet med over 550 V. ix

12 165X Brugsanvisning x

13 Electrical Installation Tester Indledning Flukes model 1651, 1652 og 1653 batteridrevne prøveinstrumenter er beregnet til måling og afprøvning af el-installationer. Nærværende brugsanvisning gælder alle tre modeller. Men model 1653 benyttes på alle illustrationer. Serie 165X-modellerne kan måle og afprøve følgende: Spændingsstyrke og frekvens Isolationsmodstand (EN ) Gennemgang (EN ) Kreds- og ledningsmodstand (EN ) Udslagstid på fejlspændingsafbrydere (RCD, EN ) RCD-udslagsstrømstyrke (EN ) Jordmodstand (EN ) Fasefølge (EN ) Henvendelse til Fluke Man kan ringe til Fluke på følgende numre: I USA: FLUKE ( ) I Canada: FLUKE ( ) I Europa: I Japan: I Singapore: I hele verden: Ligesom man kan slå op på Flukes webside Garantiregistrering af instrumentet kan foretages på register.fluke.com. 1

14 165X Brugsanvisning Udpakning Standardtilbehør til instrumentet fremgår af skema 1. Dersom instrumentet har fejl eller mangler, skal man omgående gøre reklamation til forretningen hvor man har købt det. Skema 1. Standardtilbehør Beskrivelse Model Robin 1652 Robin 1653 Rsd. nr universalsøgeben til serie 165X Netsøgeledning i diverse lande Diverse rsd.nr., jf. skema 2 Rød søgeledning TL-L Grøn søgeledning TL-L Blå søgeledning TL-L Rødt søgeben med 4 mm spids og bananstik Grønt søgeben med 4 mm spids og bananstik

15 Electrical Installation Tester Udpakning Skema 1. Standardtilbehør (fortsat) Beskrivelse Model Robin 1652 Robin 1653 Rsd. nr. Blåt søgeben med 4 mm spids og bananstik Rød søgebenshætte GS-38, Grøn søgebenshætte GS-38, Blå søgebenshætte GS-38, Stort rødt krokodillenæb AC , AC285 Stort grønt krokodillenæb AC , AC

16 165X Brugsanvisning Skema 1. Standardtilbehør (fortsat) Beskrivelse Model Robin 1652 Robin 1653 Rsd. nr. Stort blåt krokodillenæb AC , AC V rød, blå og grøn søgeledningssæt med sikring på standardstik og krokodillenæb Sikring type F størrelse 10 A 600 V, 50 ka, IEC standard. Brugsanvisning på CD-ROM Oversigtskort Gult etui Indlæg til stift etui af polyuretanskum Polstret skulderstrop Fluke model stikindsats til IR-udgang

17 Electrical Installation Tester Udpakning Skema 2. Netsøgeledning i diverse lande Netsøgeledning Ledningstype Rsd. nr. England BS Shuko Tyskland/Frankrig/Belgien CEE 7/ Danmark AFSNIT DI Australien/New Zealand AS Schweiz SEV Italien CEI 23-16/VII

18 165X Brugsanvisning Betjening Omstillingknap Man indstiller på den instrumentfunktion man skal bruge, på omstillingsknappen (fig. 1) Nummer Signatur Målefunktion A V Spænding. B R ISO Isolationsmodstand. C R LO Gennemgang. D Z I Kredsimpedans. E T RCD-udslagstid. 1 R ISO R LO Z I 5 F I N RCD-udslagsstyrke. G R E Jordmodstand. V T H Q Fasefølge. I N 6 R E 7 8 Figur 1. Omstillingsknap apx013f.eps 6

19 Electrical Installation Tester Betjening Tastatur Man styrer funktionerne, vælger resultater til visning og gennemser udvalgte afprøvningsresultater på tastaturet (fig. 2) Nr. Tast Beskrivelse A Z Nulstillingskompensering for søgeledningsmodstand. B 1 Indgangskredsomstilling (L-N, L-PE). Indstilling af nominel udslagsstrømstyrke på fejlstrømsafbrydere (10, 30, 100, 300, 500 og 1000 ma). Lager SELECT (valg). C M Åbning af lagerfunktion. Aktivering af tastfunktioner til lager (1, 2, 3 og 4). 7 D 2 Indstilling af multiplikationsfaktor (½, 1, 5 og AUTO) til fejltrømsafbryderstyrke. Lager STORE (gem). 10 E U Gennemsyn af lagernumre. Indstilling af lagernumre. 9 8 Gennemsyn af Autoafprøvningsresultater. Figur 2. Taster apx012f.eps 7

20 165X Brugsanvisning Nr. Tast Beskrivelse F 3 Fejlstrømsafbrydertype (AC, DC, AC-S og DC-S). Lager RECALL (hentning). G 4 RCD polaritetsafprøvning (0 og 180 ). Spændingsindstilling til isolationsmodstandsprøve (50, 100, 250, 500 og 1000 V). Lager CLEAR (sletning). Nr. Tast Beskrivelse J T Startknap til den indstillede prøve. Der er "berøringspude" omkring T - tasten. Berøringspuden måler potentialet mellem bruger og PE-stik på instrumentet. Hvis det er over tærsklen på 100 V, tænder D faretavlen lige over puden. H O Afbryder. Instrumentet slukker også af sig selv hvis tastaturet henstår ubrugt i 10 minutter. I A Instrumentsbelysning, afbryder. 8

21 Electrical Installation Tester Betjening Skærm memory recall apx020f.eps Figur 3. Skærmvisninger 9

22 165X Brugsanvisning Nr. Visning Betydning A B Lagerfunktion. Instrumentet har følgende lagerfunktioner: Valg (1), gem (2), hent (3) og rydning (4). Indstillingeri målefunktioner. Man kan f.eks. trykke på 2 til at stille multiplikationsfaktoren til afprøvningsstrømstyrken på ½, 1, 5 eller AUTO, og på 3 til at indstille på den RCD-type, der skal afprøves, i funktionen RCD-udslagstid ( T). C a Pilene over og under stiksignaturerne viser polvending. Så se efter at stik- og ledningstilslutning er korrekt. D e Stiksignatur. Når der er en sort prik i midten af stiksignaturen (d), betyder det at stikket skal bruges i den indstillede funktion. Indgangstikkene er følgende: L (leder) PE (sikkerhedsjord) N (fællesleder) 10

23 Electrical Installation Tester Betjening Nr. Visning Betydning E Omstillingsknapstilling. Og måleværdien i primærruden svarer ligeledes til omstillingsknappens stilling. Omstillingsknappen har følgende stillinger: V R ISO R LO Z L T A I R E Q Spænding. Isolationsmodstand Gennemgang Kreds RCD-udslagstid RCD-udslagsstrømstyrke Jord Fasefølge F U L = Forudindstillet spændingstærskel. Standardindstilling er 50 V. Visse steder skal fejlspændingstærsklen stilles på 25 V iht. dergældende regulativ. Omstilling mellem 25 V og 50 V foretages ved at trykke på 4 samtidig med instrumentet tændes. Den aktuelle indstilling står så på displayet, og den bliver gemt når man slukker instrumentet. 11

24 165X Brugsanvisning Nr. Visning Betydning G Primærrude med måling og måleenhed. H f g h Lagerpladser. Der henvises til anvisninger i afsnittet "Lagring og hentning af måleresultater" på side 37 ang. brugen af lager. I B Batteriindikator. Der henvises til anvisningerne i afsnittet "Batteriafprøvning og - udskiftning" på side 42 ang. pasning og udskiftning af batterier. J R Kommer frem når man trykker på Recall (hent)-knappen, og der vises gemte data. K N Kommer frem når man trykker på Memory (lager)-knappen. L S Kommer frem når man trykker på Test (afprøvning)-knappen. Og går væk igen, når afprøvningen er færdig. M K Kommer frem når instrumentet er overhedet. Kredsafprøvning og RCD-funktioner er spærret når instrumentet er overhedet. N W Kommer frem når der forekommer fejl. I så fald er afprøvning spærret. Der henvises til fejlkodelisten og tilhørende forklaringer i afsnittet "Fejlkoder" på side

25 Electrical Installation Tester Betjening Nr. Visning Betydning O C Kommer frem når instrumentet indlæser data på FlukeView-skemaer. P Sekundærmålingstype. U N Afprøvningsspænding til isolationsafprøvning. U F Fejlspænding. Måling af spænding mellem fællesleder og jord. PSC Eventuel kortslutning. Beregnes ud fra spænding og impedans der måles mellem leder og fællesleder. PFC Eventuel fejlstrømstyrke. Beregnes ud fra spænding og kredsimpedans der måles mellem leder og jord. I K Udslagsstrømstyrke på RCD'er. R E Jordmodstand. 13

26 165X Brugsanvisning Nr. Visning Betydning Q Sekundærrude med måling og måleenhed. Visse afprøvningsformer giver mere end et resultat hhv. visning af en beregnet værdi ud fra prøveresultatet. Nemlig følgende: Spænding Sekundærruden viser lederfrekvens. Isolationsafprøvninger Sekundærruden viser faktisk afprøvningsspænding. Kredsimpedans Sekundærruden viser enten eventuel kortslutning, eventuel fejlstrømstyrke eller jordmodstand. RCD-udslagstid Sekundærruden viser fejlspænding (U F ). RCD-udlæsningsstrømstyrke Sekundærruden viser fejlspænding (U F ). 14

27 Electrical Installation Tester Betjening Nr. Visning Betydning R battery test Kommer frem når man afprøver batterierne. Der henvises endvidere til anvisningerne i afsnittet "Batteriafprøvning og -udskiftning" på side 42. S ZERO (nul) Kommer frem når man trykker på Z -tasten til nulstillingskompensering for søgeledningsmodstand. Når man har nulstillet, bliver signaturen på skærmen som tegn på at der er nulstillet. Nulstilling benyttes kun til gennemgangs- og kredsafprøvning. T Y Potentiel fare. Kommer frem når man måler og afgiver høj spænding. 15

28 165X Brugsanvisning Indgangsstik Stikkene på serie 165X-modellerne fremgår af fig IR-stik på model 1653 Model 1653 har IR-stik (jf. fig. 22) til tilslutning til computer, så man kan overføre prøveresultater med Flukeview Forms Documenting Software. På den måde foregår fejlfinding og arkivering automatisk, så der bliver færrest mulig manuelle fejl, og man kan samle, opstille og vise prøveresultater i det format man vil have. Der henvises til anvisningerne i afsnittet "Overførsel af måleresultater" på side 40 desangående. apx021f.eps Nr. Beskrivelse A B C L (leder) PE (sikkerhedsjord) N (fællesleder) Figur 4. Indgangsstik 16

29 Electrical Installation Tester Betjening Fejlkoder Instrumentet registrerer visse fejl, og de vises i givet fald på skærmen med faretavlen W, forkortelsen "Err" (fejl) samt fejlnummeret i primærruden. Fejl spærrer for afprøvning og, dersom nødigt, standser igangværende afprøvning. Fejltype Kode Selvafprøvning fejlet 1 Overhedet 2 Fejlspænding 4 Støjbehæftet signal 5 Søgebensmodstand 6 Bemærk Hvis instrumentet fejler selvafprøvning, skal det indleveres til Fluke til reparation. Figur 5. Fejlkodevisning apx032f.eps 17

30 165X Brugsanvisning Startalternativer Man stiller startalternativ ved at trykke på O og funktionstasten samtidigt, og så slippe O tasten. Startalternativer bliver gemt når man slukker instrumentet. Taster Startalternativer O 2 Kreds/lederimpedanstærskel I K. Omstilling af impedanstærskel I K mellem 10 ka og 50 ka. Standardindstilling: 10 ka. O 3 Ombytning af leder og fællesleder. Man kan gøre en ud af to ting, når instrumentet registrerer at leder og fællesleder er forbyttet. Det vises med b på skærmen. Instrumentet kan stilles på enten L-n eller L-n n-l funktion. I L-n n-l funktion retter instrumentet fejlen af sig selv ved intern stikombytning, og man kan fortsætte afprøvning. Taster O 3 (forts.) O 4 Startalternativer Men registreres der forbytning i L-n funktion, bliver afprøvning spærret, og man er nødt til at bytte ledningerne om manuelt. L-n funktionen er lavet til brug i England. Indstilling på L-n funktion omstiller også RCD-udslagstid med ½ som mutiplikationsfaktor til 2 sekunders varighed iht. engelsk regulativ. Bemærk Hvor der er tale om stikpropper og - kontakter med polbestemte ben kan (b) signaturen også betyde at stikkontakten er forkert forbundet. I så fald skal det rettes, inden man går i gang med afprøvning. Fejlspændingstærskel. Omstilling mellem tærskel på 25 V og 50 V. Standardindstilling er 50 V. 18

31 Electrical Installation Tester Betjening Figur 6. Lederombytningsfunktioner aqd026f.eps 19

32 . 165X Brugsanvisning Måling Spændings- og frekvensmåling Man måler spænding og frekvens på følgende måde: 1. Stil omstillingsknappen på V. 2. Sæt søgeledningerne i stik L og PE (rød og grøn). Man kan benytte enten søgeledninger eller netsøgeledning til vekselspændingsmåling. Vekselspænding vises i primærruden. Instrumentet kan måle vekselspænding på 500 V. Netfrekvens vises i sekundærruden. apx002f.eps Figur 7. Skærmvisning, omstillingsknapstilling og indgangsstik til spændingsmåling 20

33 . Electrical Installation Tester Måling Isolationsmodstandsmåling 3. Indstil afprøvningsspændingen på 4 Isolationsmodstand skal afprøves med spædningsstyrke iht. gældende regulativ; men ellers er det mest almindeligt at gøre det med 500 V. 4. Hold T tasten nede til visningen stabiliserer sig og instrumentet bipper. Det er i mange tilfælde hensigtsmæssigt at benytte søgeledningen med T fjernbetjeningstast på. apx005f.eps Figur 8. Skærmvisning, omstillingsknapstilling og indgangsstik til isolationsmodstandsmåling X Advarsel! Denne målingstype bør kun foretages på kredse uden strøm på. Isolationsmodstandsmåling foretages på følgende måde: 1. Stil omstillingsknappen på R ISO. 2. Sæt søgeledningerne i stik L og PE (rød og grøn). Bemærk Afprøvning bliver spærret dersom der registreres spænding på kredsen. Isolationsmodstand vises i primærruden. Faktisk afprøvningsspænding vises i sekundærruden. Bemærk Den faktiske afprøvningsspændingsstyrke (U N ) skal altid være mindst lige så stor som den indstillede spænding på normal isolering med høj modstand. I tilfælde af defekt isolationsmodstand bliver afprøvningsspændingen automatisk reduceret, så prøvestrømstyrken holdes på sikkerhedsniveau. 21

34 . 165X Brugsanvisning Gennemgangsmåling R LO Gennemgangsmåling benyttes til at afprøve om samlinger på kredse er i orden ved modstandsmåling med meget lille måleenhed. Det er særligt vigtigt til kontrol af sikkerhedsjordforbindelser. Bemærk Hvor der er tale om jordledninger der er nedlagt i en ring, anbefaler vi at man måler gennemgang i ringen fra den en ende til den anden ved eltavlen. XW Advarsel! Denne målingstype bør kun foretages på kredse uden strøm på. Målinger kan få misvisende resultat pga. impedanser, parallelkredse og vagabonderende strøm. Gennemgangsmåling foretages på følgende måde: 1. Stil omstillingsknappen på R LO. apx003f.eps Figur 9. Skærmvisning, omstillingsknapstilling og indgangsstik til gennemgangsmåling og nulstillingskompensering 2. Sæt søgeledningerne i stik L og PE (rød og grøn). 22

35 Electrical Installation Tester Måling 3. Man skal først holde søgebenene mod hinanden og trykke på Z tasten til ZERO (nul) kommer på skærmen, hver gang man skal afprøve for gennemgang. Så måler instrumentet modstanden i søgeledningerne, gemmer værdien i lageret og subtraherer den i målingsvisningen. Denne kompenseringsværdi bliver gemt også selvom man slukker instrumentet, så man behøver ikke nulstille hver gang man bruger instrumentet med de samme søgeledninger. 4. Hold T tasten nede til visningen stabiliserer sig, og instrumentet bipper. Hvis der registreres strøm på kredsen, bliver afprøvning spærret, og den registrerede vekselspændingsstyrke vises i sekundærruden. 23

36 165X Brugsanvisning Kreds- og ledningsimpedansmåling Bemærk Instrumentet bytter automatisk indgangene om internt, hvis man har forbyttet L og N indgangene, og fortsætter afprøvningen. Men hvis man har stillet startalternativet på manuel ombytning, standses målingen, og man skal så selv bytte indgangstikkene om. Forbytning vises med pile over og under stiksignaturerne (b) på skærmen. Måling af kredsimpedans foretages på følgende måde: apx006f.eps Figur 10. Omstillingsknapstilling og indgangsstik til impedansmåling på kredse og ledninger Kredsimpedans Ved kredsimpedans forstås strømkildeimpedans målt mellem leder og jord. Man kan også måle den eventuelle fejlstrømstyrke, hvorved forstås den strømstyrke der potentielt kan forekomme, hvis faseleder bliver kortsluttet til jordledning. Instrumentet beregner fejlstrømstyrken ved division af den målte netspænding med kredsimpedansen Stil omstillingsknappen på Z I. 2. Tryk på 1 til indstilling på L-PE stik. 3. Hold alle tre ledere mod hinanden i yderenderne (dvs. ikke enderne ved instrumentet) til nulpunktskompensering og tryk på Z tasten til ZERO (nul) kommer på skærmen, inden måling. Og benytter man netsøgeledningen, nulstilles der ved at vikle en blank tråd om stikbenene og trykke på Z tasten. Instrumentet gemmer kompenseringsværdien, så man ikke behøver nulstille hver gang man bruger det med samme søgeledninger. XW Advarsel! Den blanke ledning skal tages af, inden afprøvningen fortsættes

37 Electrical Installation Tester Måling Bemærk Målingsfejl kan indtræde pga. forbelastning i kredsen der afprøves. Figur 11. Skærmvisning efter nulstillingskompensering apx033f.eps 4. Tryk på og slip T tasten igen. Vent så på at afprøvningen bliver færdig. 5. Kredsimpedans vises i primærruden. 6. Til aflæsning af den eventuelle fejlstrømstyrke, skal man trykke på 3 tasten og stille på l K. Så vises eventuel fejlstrømstyrke i ampere hhv. kiloampere i sekundærruden. 7. Hvis der er for megen støj i netlederne, kommer melding Err 5 (fejl 5) på skærmen. (Støj gør målingsusikkerheden større). Den målte værdi fås på skærmen ved at trykke på pil ned U tasten. Og man skifter tilbage til Err 5 meldingen ved at trykke på pil op U tasten. 25

38 165X Brugsanvisning Jordmodstandsmåling med kredsmetode Instrumentet kan også benyttes til måling af jordmodstandsandelen af den samlede installationsmodstand. Konstater om denne målemetode er tilladt i gældende regulativ. Man kan benytte såvel søgeledninger som netsøgeledning til denne målingstype. Benyttes der 3 søgeledninger, forbindes der som vist fig.12 3-ledningsforbindelse til jordmodstandsmåling til jordmodstandsmåling. Jordmodstandsmåling med kredsmetode foretages på følgende måde: 1. Stil omstillingsknappen på Z I. 2. Tryk på 1 til indstilling på L-PE stik. 3. Tryk på 3 til indstilling på R E (modstand). 4. Tryk på og slip T tasten igen. Vent så på at afprøvningen bliver færdig. Kredsimpedans vises i primærruden. Jordmodstand vises i sekundærruden. Figur ledningsforbindelse til jordmodstandsmåling med kredsmetode apx024f.eps 26

39 Electrical Installation Tester Måling Ledningsimpedans Ved lederimpedans forstås strømkildeimpedansen målt mellem leder og fællesleder. Funktionen benyttes til følgende målinger: Lederimpedans til fællesleder. Impedans mellem ledere i trefaset net. L-PE kredsmåling. Dette er en måde til at måle høj strømstyrke på to-lederkredse på. Men den kan ikke benyttes på kredse med RCD er indskudt, fordi de så slår ud. Måling af lederimpedans foretages på følgende måde: 1. Stil omstillingsknappen på Z I. 2. Tryk på 1 til indstilling på L-N stik. 3. Man kan benytte såvel søgeledninger som netsøgeledning til denne målingstype. Bruger man søgeledningerne skal man forbinde den røde og den blå i henholdsvis L og N stikkene på instrumentet. 4. Tryk på og slip T tasten igen. Vent så på afprøvningen bliver færdig. Lederimpedans vises i primærruden. Figure 13. Skærmvisning ved ledningsimpedansmåling apx034f.eps Eventuel kortslutningsstrømstyrke vises i sekundærruden. "Eventuel kortslutningsstrømstyrke" er den strømstyrke der vil forekomme i tilfælde af kortslutning mellem leder og fællesleder. Den beregnes ved division af netspænding med lederimpedans. 5. Hvis der er for megen støj i netlederne, kommer melding Err 5 (fejl 5) på skærmen. (Støj gør målingsusikkerheden større). Den målte værdi fås på skærmen ved at trykke på pil ned U tasten. Og man skifter tilbage til Err 5 meldingen ved at trykke på pil op U tasten. 27

40 165X Brugsanvisning Forbind som vist fig. 14 til måling på trefaset installation Figur 14. Måling på trefaset installation aqd025f.eps 28

41 . Electrical Installation Tester Måling RCD-udslagstidsmåling apx008f.eps Figur 15. Skærmvisning, omstillingskontaktstilling og indgangsstik til RCD-udslagstidsmåling Ved denne type afprøvning afgives en kalibreret fejlstrømstyrke i kredsen, der skal få RCD'en til at slå ud. Instrumentet måler og viser den tid RCD'en tager om at slå ud. Man kan benytte såvel søgeledninger som netsøgeledning til denne type afprøvning. Afprøvning foretages med strøm på kredsen. Bemærk Når man måler udslagstid, uanset RCD-type, tager instrumentet først en forprøve til bestemmelse af om faktisk afprøvning vil afstedkomme fejlspænding over tærsklen (hhv. 25 eller 50 V). Og som foranstaltning mod fejlagtig måling af udslagstiden på type S RCD'er (med tidsindstilling), indsættes der en 30 sekunders pause mellem forprøve og faktisk afprøvning. XW Advarsel! Man skal afprøve forbindelsen mellem jord og fællesleder forud for afprøvningen. For tilstedeværelse af spænding mellem fællesleder og jord giver fejlagtigt resultat. Lækstrøm i kredsen efter fejlstrømsafbryderen kan ligeledes gøre måleresultatet misvisende. Den viste fejlspænding relaterer til RCD'ens nominerede udslagstrømstyrke. Feltpotentiale på andre jordingsinstallationer kan også gøre måleresultater misvisende. 29

165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester

165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester 165X Electrical Installation Tester Brugsanvisning September 2003 (Danish) 2003 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. GARANTI

Læs mere

Veksel- og jævnstrømsøger

Veksel- og jævnstrømsøger /i1010 Veksel- og jævnstrømsøger Brugsanvisning Sikkerhed XW Bør læses først: Sikkerhedsregler Man bør altid overholde følgende regler for spændingssøgerens benyttelse og vedligeholdelse på sikker måde:

Læs mere

Brugsanvisning. Phase Rotation Indicator

Brugsanvisning. Phase Rotation Indicator 9040 Phase Rotation Indicator Brugsanvisning PN 2438546 April 2005, Rev.2, 5/11 (Danish) 2005-2011 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notification. All

Læs mere

80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation

80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation 80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation Gå til www.fluke.com for at registrere dit produkt og finde mere information. Advarsel angiver forhold og fremgangsmåder, som er farlige for brugeren.

Læs mere

Instrumentfunktioner Funktion Område Måleenhed Jævnspændingsmåling i V 28 V 1 mv Jævnspændingsmåling i ma Jævnstrømsafgivelse i ma

Instrumentfunktioner Funktion Område Måleenhed Jævnspændingsmåling i V 28 V 1 mv Jævnspændingsmåling i ma Jævnstrømsafgivelse i ma 707 Loop Calibrator Brugsanvisning Indledning Flukes Loop Calibrator model 707 (benævnt her i brugsanvisningen som instrumentet ) er et kompakt afprøvnings- og måleinstrument. Man kan afprøve kredse med

Læs mere

77/75/23/21 Series III Multimeter

77/75/23/21 Series III Multimeter 77/75/23/21 Series III Multimeter Brugsanvisning W Læs først om sikkerhed Man må aldrig bruge instrumentet (Series III Multimeter), hvis det eller prøveledningerne ser ud til at være beskadiget. Man skal

Læs mere

Brugsanvisning. Motor and Phase Rotation Indicator

Brugsanvisning. Motor and Phase Rotation Indicator 9062 Motor and Phase Rotation Indicator Brugsanvisning April 2005 (Danish) 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

51 & 52 Series II. Brugsanvisning. Thermometer

51 & 52 Series II. Brugsanvisning. Thermometer 51 & 52 Series II Thermometer Brugsanvisning Danish September 1999 Rev.1, 6/01 1999-2001 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

714 Thermocouple Calibrator

714 Thermocouple Calibrator 714 Thermocouple Calibrator Brugsanvisning Indledning Fluke model 714 kalibreringsapparat til termoelementer (Thermocouple Calibrator) er et præcisionsværktøj til strømafgivelse og måling til kalibrering

Læs mere

114, 115, and 117. True-rms Multimeters

114, 115, and 117. True-rms Multimeters 114, 115, and 117 True-rms Multimeters Brugsanvisning PN 2572573 (Danish) July 2006 2006 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in China All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Brugsanvisning (Danish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Læs mere

1587/1577. Brugsanvisning. Insulation Multimeters

1587/1577. Brugsanvisning. Insulation Multimeters 1587/1577 Insulation Multimeters Brugsanvisning April 2005 (Danish) Rev.1, 1/06 2005-2006 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. BEGRÆNSET

Læs mere

705 Loop Calibrator. Brugsanvisning. Indledning

705 Loop Calibrator. Brugsanvisning. Indledning 705 Loop Calibrator Brugsanvisning Indledning Fluke model 705 kredsmåler kan afgive og måle spænding i områderne 0 20 ma og 4 20 ma og måle jævnstrømsspænding i området 0 28 V. Instrumentet kan ikke måle

Læs mere

707Ex. Brugsanvisning. ma Calibrator

707Ex. Brugsanvisning. ma Calibrator 707Ex ma Calibrator Brugsanvisning March 2003 Rev 3 5/02 (Danish) 2003 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. Indholdsfortegnelse

Læs mere

1550B. Brugsanvisning. MegOhmMeter

1550B. Brugsanvisning. MegOhmMeter 1550B MegOhmMeter August 2003 (Danish) Rev. 1, 6/05 2003-2005 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Begrænset garanti og begrænsninger

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Betjeningsvejledning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Betjeningsvejledning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symboler som er markeret på instrumentet eller i denne manual: Advarsel mod potentiel

Læs mere

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Brugsanvisning

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Brugsanvisning Models 175, 177, 179 True RMS Multimeters Brugsanvisning May 2003 Rev. 1, 10/08 (Danish) 2003-2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. Specifications are subject to change without notice.

Læs mere

113 Electrical Multimeter

113 Electrical Multimeter 113 Electrical Multimeter Brugsanvisning Sikkerhed Advarsel! står anført ved forhold og fremgangsmåder, der indebærer risiko og livsfare for brugeren. Forsigtig! står anført ved forhold og fremgangsmåder

Læs mere

Model 65 Infrared Thermometer

Model 65 Infrared Thermometer Model 65 Infrared Thermometer Brugsanvisning Indledning Fluke Model 65 Infrared Thermometer er et afstandstermometer med lasersigte. Termometeret viser et objekts overfladetemperatur ved at registrere

Læs mere

1550C/1555. Brugsanvisning. Insulation Tester

1550C/1555. Brugsanvisning. Insulation Tester 1550C/1555 Insulation Tester Brugsanvisning April 2010 (Danish) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

RTD Calibrator. Brugsanvisning. Indledning

RTD Calibrator. Brugsanvisning. Indledning 712 RTD Calibrator Brugsanvisning Indledning Fluke Model 712 RTD Calibrator er et håndinstrument til afprøvning af RTD (termisk modstandsføler) transmittere, herunder de fleste slags impulstransmittere.

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

53 & 54 Series II. Brugsanvisning. Thermometer

53 & 54 Series II. Brugsanvisning. Thermometer 53 & 54 Series II Thermometer Brugsanvisning Danish September 1999 Rev.1, 6/01 1999-2001 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

Model T100, T120, T140,

Model T100, T120, T140, Model T100, T120, T140, Voltage/Continuity Tester November 2006 2006 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China Introduktion Symboler som er markeret på instrumentet eller i denne manual:

Læs mere

Brugsanvisning. Temperature Calibrator

Brugsanvisning. Temperature Calibrator 724 Temperature Calibrator Brugsanvisning February 2000 (Danish) Rev.1, 8/03 2000-2003 Fluke Corporation, All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. GARANTI Fluke

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe

Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe Brugsanvisning Indledning Fiberoptikmåleren (FOM) måler optisk styrke i fiberoptiske ledninger, og instrumentet viser, om der er styrketab

Læs mere

Fremtidens installationstestning. Fluke 1650-serie multi-installationstestere

Fremtidens installationstestning. Fluke 1650-serie multi-installationstestere Fremtidens installationstestning er her Fluke 650-serie multi-installationstestere Fluke 650-serien Sikrere, lettere installationstestning. Testerne i 650-serien kontrollerer sikkerheden i elektriske installationer

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

718 Series. Brugsanvisning. Pressure Calibrator

718 Series. Brugsanvisning. Pressure Calibrator 718 Series Pressure Calibrator Brugsanvisning July 1998 Rev. 4, 3/06 (Danish) 1998-2006 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in U.S.A. All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter El.nr. 63 98 204 635 Elma 3055 side 3 1. Spændingsterminal 2. COM terminal (fælles) 3. Hz,F,Ω, -terminal 4. Display 5. Manuel områdevælger 6. Funktionsomskifter

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

287/289. Brugsanvisning. True-rms Digital Multimeters

287/289. Brugsanvisning. True-rms Digital Multimeters 287/289 True-rms Digital Multimeters Brugsanvisning June 2007, Rev. 2, 3/09 (Danish) 2007, 2008, 2009 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications subject to change without notice. All product

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

381 Remote Display True-rms Clamp Meter

381 Remote Display True-rms Clamp Meter 381 Remote Display True-rms Clamp Meter Brugsanvisning (Danish) June 2010 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery.

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery. 21 fig.1 DC/AC Voltage Measurement fig.2 Testing for Continuity Illustrations Red Black Red Black fig.3 DC/AC Current Measurement fig.4 Replacing the Battery Screw 40A 400A 1 21 A. DC Voltage 400.0mV 4.000V

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

ELMA BM 201/202 Side 1

ELMA BM 201/202 Side 1 ELMA BM 201/202 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ELMA BM 201/202 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. SIKKERHED... 3 Beskrivelse af IEC1010 overspændings kategori... 3 OVERSPÆNDINGS KATEGORI I... 3 OVERSPÆNDINGS

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

830 Series Digital Multimeter

830 Series Digital Multimeter 10A max 50 0V max 75 0V A C 10 0 0V DC 10 0 ma max 830 Series Digital Multimeter manual for 830 series Læs denne brugervejledning grundigt før brug D C V OFF 1000 750 A C V D C A 20 µ 0m 0µ m 20m 0k m

Læs mere

1652C/1653B/1654B. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester

1652C/1653B/1654B. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester 1652C/1653B/1654B Electrical Installation Tester Brugsanvisning September 2010 (Danish) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

718Ex 30G/100G/300G. Brugsanvisning. Pressure Calibrator

718Ex 30G/100G/300G. Brugsanvisning. Pressure Calibrator 718Ex 30G/100G/300G Pressure Calibrator Brugsanvisning May 2004 Rev. 2, 5/09 (Danish) 2004-2009 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Læs mere

287/289. Brugsanvisning. True-rms Digital Multimeters

287/289. Brugsanvisning. True-rms Digital Multimeters 287/289 True-rms Digital Multimeters Brugsanvisning June 2007 (Danish) 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Garanti Fluke garanterer

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

27 II/28 II. Brugsanvisning. Digital Multimeters

27 II/28 II. Brugsanvisning. Digital Multimeters 27 II/28 II Digital Multimeters Brugsanvisning September 2009, Rev. 1, 10/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600

Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600 Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600 DK: 63 98 562 128 NO: 80 223 38 INDHOLDFORTEGELSE SIDE SIKKERHEDS INFORMATION....... SYMBOLFORKLARINGER SIKKERHEDSFORANSTALTNNGER.. VEDLIGEHOLDELSE. GENEREL BESKRIVELSE...

Læs mere

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Egenskaber III. Tastatur og funktioner IV. Gennemførsel af målinger V. Udskiftning af batteri

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Brugsanvisning. til NU-712/00

Brugsanvisning. til NU-712/00 712 Brugsanvisning til M u l t i f u n k t i o n s - t e s t e r NU-712/00 Indholdsfortegnelse Side Sikkerhed 3 Specifikationer 3 Drejeomskifter til 5 funktioner 4 Taster til øvrige funktioner 4 Kombination

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

AMP-25 AMP-25-EUR. Brugervejledning. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec

AMP-25 AMP-25-EUR. Brugervejledning. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec AMP-25 AMP-25-EUR Mini-Clamp TRMS AC / ZERO 2 Sec Brugervejledning AMP-25 AMP-25 AMP-25-EUR Mini-klemme Brugervejledning Dansk 1/2015, 6004363 B 2015 Amprobe Test Tools. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

Brugsanvisning. Strømtester. Automotive components since 1963

Brugsanvisning. Strømtester. Automotive components since 1963 Automotive components since 1963 Strømtester Når man forbinder Cargo strømtesteren med bilens batteri har man en mangfoldighed af kontrolinstrumenter til sin rådighed. Med et tryk på tænd/sluk-knappen

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

K 6202 Apparattester. El-nr EAN.nr.:

K 6202 Apparattester. El-nr EAN.nr.: K 6202 Apparattester El-nr. 63 98 720 876 EAN.nr.: 5706445250370 Kyoritsu K6202 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 3 2. Beskyttelseslåg... 3 3. Beskrivelse / Definitioner... 4 3.1 Kort produktbeskrivelse...

Læs mere

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem DK BRUGERVEJLEDNING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER GEM DISSE ANVISNINGER Denne brugsanvisning indeholder vigtig instruktioner for modellerne PowerMust

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Quickguide Elma Macrotest G3 og Combitest 425. Dansk/Norsk Macrotest G Combitest 425

Quickguide Elma Macrotest G3 og Combitest 425. Dansk/Norsk Macrotest G Combitest 425 Quickguide Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Dansk/Norsk EAN: 8033772798945 Macrotest G3 5706445500734 Combitest 425 Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide 2 Index Instrumentbeskrivelse... 3 Overblik...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Installations-/betjeningsvejledning. Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF D (DK) Arbejdsfrekvens ned til 5Hz (SIM-Q LF)

Installations-/betjeningsvejledning. Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF D (DK) Arbejdsfrekvens ned til 5Hz (SIM-Q LF) Installations-/betjeningsvejledning Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF Overvågning af isolationsmodstand på et AC net Arbejdsspænding op til 690V AC, modstår op til 1000V DC Arbejdsfrekvens ned til

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

MODEL C-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, CONNEX (USB) MODEL L-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, LXi (RS-232)

MODEL C-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, CONNEX (USB) MODEL L-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, LXi (RS-232) MODEL C-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, CONNEX (USB) MODEL L-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, LXi (RS-232) BRUGSANVISNING Rev 20110525 Patentanmeldt GENERELT Tak, fordi du har købt dette produkt. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter. El.nr. 63 98 910 945

Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter. El.nr. 63 98 910 945 Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter El.nr. 63 98 910 945 Elma 682/685 side 2 BRUGER MANUAL ELMA BM682 & ELMA BM685 Elma 682/685 side 3 1) PRODUKTBESKRIVELSE 1) 3-5/6 digit 6000 ciffer

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter.

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter. Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedure Side 2 Instrumentbeskrivelse Side 3 Display Side 3 Måleprocedure Side 4 Måling med optisk kontakt Side 4 Måling med ekstern input Side 4 Forbindelse Side 5 Instrumentet

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere