Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: gælder også når ovnen er koblet sammen med en elektrisk kogesektion. En flerfase tilslutning uden nul (400V) vil medføre en øjeblikkelig ødelæggelse af ovn og eventuelt kogesektion. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, såfremt sikkerhedsforanstaltningerne ikke overholdes. Børn og sikkerhed Ovnen må kun betjenes af voksne eller børn under opsyn. Små børn må ikke pille ved betjeningselementerne eller lege med ovnen eller i nærheden af denne. Tilgængelige dele på ovnen kan blive varme, når ovnen er i brug. Børn bør holdes borte fra ovnen, indtil den er kølet af. Service De må under ingen omstændigheder forsøge at reparere ovnen selv. Reparationer udført af usagkyndige kan resultere i personskade eller alvorlig beskadigelse af ovnen. De skal i stedet kontakte Deres forhandler eller Electrolux Hvidevare-Service. Ved udskiftning af dele, skal der anvendes originale reservedele. Brug af ovnen Ovnen er udelukkende beregnet til tilberedning af madvarer og må ikke anvendes til andre formål. De skal sikre Dem, at der er slukket for alle betjeningsknapper, når ovnen ikke er i brug. Hvis De tilslutter elektriske apparater til en stikkontakt i nærheden af ovnen, skal De sikre Dem, at el-ledninger ikke kommer i berøring med ovnen eller for tæt på ovnens varme dele. Produkterne bliver meget varme under brug, og bevarer varmen længe. Pas på med ikke at røre varmelegemerne inde i ovnen. Træd væk fra ovnen, når den åbnes under tilberedning og ved endt tilberedning. Ved åbning af lågen trænger varm damp ud i rummet. Hvis ovnen ikke virker, skal De afbryde strømforsyningen. Lad aldrig køkkenredskaber indeholdende fødevarer som fx fedt eller olie stå på eller i ovnen, da dette kan resultere i skader, hvis De kommer til at tænde for ovnen ved et uheld. Sørg altid for at placere bradepanden, så den kan opsamle fedt, når De bruger grillen, eller når De steger kød. Brug altid grydelapper eller grillhandsker, når De tager ting ud af ovnen. Af hensyn til hygiejnen og sikkerheden bør De altid holde ovnen ren. Hvis der samler sig fedt eller andre madrester i ovnen, kan der opstå brand. Før rengøring eller en eventuel reparation af ovnen skal strømforsyningen afbrydes. Visse dele af ovnen er dækket med stødabsorberende plastfolie. Denne folie skal fjernes, før ovnen tages i brug. Miljøoplysninger Når ovnen er installeret, bedes De bortskaffe emballagen på en miljørigtig og sikker måde. Når De til sin tid skiller Dem af med ovnen, bedes De gøre den ubrugelig ved at klippe kablet over. Det er meget vigtigt, at De gemmer denne betjeningsvejledning med henblik på fremtidig brug. Hvis De sælger eller giver ovnen videre, bedes De sørge for, at betjeningsvejledningen overdrages sammen med ovnen, således at den nye ejer kan informere sig om sikkerhedsoplysningerne og ovnens funktioner. Sådan læser De brugsanvisningen Følgende symboler anvendes i betjeningsvejledningen for at gøre teksten mere overskuelig: Sikkerhedsoplysninger Beskrivelse af en arbejdsgang trin for trin Råd og tips Miljøoplysning Denne ovn opfylder følgende EØF-direktiver: - 73/23 90/683 (lavspændingsdirektiv) - 89/336 (direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet) - 93/68 (generelle direktiver) med efterfølgende ændringer. 2 Indholdsfortegnelse Til brugeren Sikkerhedsinformation Beskrivning av ugnen Beskrivelse af ovnen Før De går i gang Urautomatik (ZOU 667) Sådan bruger De ovnen Indstillingskema til bagning og stegning Rengøring og vedligeholdelse Før De tilkalder service Service og reservedele - Garanti Til installatøren Tekniske data Installation El-installation Beskrivning av ugnen ZOU ZOU Betjeningspanel 2. Betjeningsknap til forreste højre kogeplade/kogezone 3. Betjeningsknap til bageste højre kogeplade/kogezone 4. Betjeningsknap til bageste venstre kogeplade/kogezone 5. Betjeningsknap til forreste venstre kogeplade/kogezone 6. Urautomatik 7. Kontrollampe for ovn 8. Ovnfunktionsknap 9. Kontrollampe for temperatur 10.Termostatknap 11. Grill 12.Ovnbelysning 13. Varmluftblæser 14.Typeskilt 3 Beskrivelse af ovnen Skydeknapper (Type ZOU 667) Visse modeller har skydeknapper (fig. 1). Disse knapper kan skubbes helt ind i betjeningspanelet, når ovnen ikke er i brug. (Type ZOU 667) Ovnfunktionsknap (Fig. 2) Ovnfunktionsknappen kan have følgende symboler og funktioner: Ovnlys ovnlyset tændes, uden at der er valgt en ovnfunktion. Over-undervarme der kommer varme fra både det øverste og det nederste varmeelement, således at der sikres en jævn opvarmning af ovnen. Overvarme der kommer kun varme fra den øverste del af ovnen. Undervarme der kommer kun varme fra den nederste del af ovnen. Kun indvendigt grillelement - kan anvendes til grillning af små mængder. Fuld Grill - Elementet for fuld grill er tændt. Anbefales til store mængder af mad. Fig. 1 (Type ZOU 667) 0 - Varmluft denne funktion gør det muligt at stege eller at stege og bage samtidigt på forskellige niveauer i ovnen, uden at de forskellige fødevarer tager smag af hinanden. Funktionen kan også anvendes til at fremskynde optøningen af frosne fødevarer. Optøning - Varmluftblæser Fig. 2 (Type ZOU 647) Termostatknap (fig. 3) Termostatknappen drejes med uret, og der vælges en temperatur mellem 50 C og max (250 C). Termostatlampe ( C) Når De har valgt ovntemperatur, tænder denne lampe, og den fortsætter med at lyse, indtil ovnen har nået den valgte temperatur. Derefter tænder og slukker lampen sammen med termostaten. Lampen viser på denne måde, hvordan temperaturen opretholdes. Kontrollampe (Ovn) Denne lampe begynder at lyse, når der tændes for et varmeelement. Fig. 3 4 Betjeningsknapper til kogezoner Knapper til kogezoner (fig. 4) er placeret på ovnens betjeningspanel. Kogezonernes varmeeffekt kan indstilles ved hjælp af en knap med 7 forskellige positioner: 0 = Slukket 1 = Laveste trin 3 = Højeste trin 0 3 Dobbeltkogezone Drej knappen til Max position (trin 3) og drej den derefter tilbage til "0", Når De ønsker at anvende den store zone.

3 Derefter kan De indstille varmen på kogezonen ved at indstille den på ønskede trin imellem trin 1 og trin 3. Retter, som tilberedes med olie eller andre fedtstoffer, skal overvåges nøje, da der kan opstå brand, hvis sådanne retter overophedes. Fig. 4 1 Overhedningssikring Denne ovn er udstyret med en overhedningssikring. Hvis termostaten svigter, og dette medfører en overophedning, vil overhedningssikringen afbryde strømforsyningen til ovnen. Hvis De kommer ud for dette, skal De kontakte Electrolux Hvidevare-Service. Forsøg under ingen omstændigheder at reparere ovnen selv. Køleblæser Køleblæseren har til formål at afkøle ovnens betjeningspanel, knapper og lågehåndtag. Luften strømmer ud mellem betjeningspanelet og lågehåndtaget. For at sikre en tilstrækkelig afkøling fortsætter blæseren med at køre, når der slukkes for ovnen, indtil der er nået et normalt temperaturniveau. Før De går i gang Før De bruger ovnen første gang, skal De vaske bageplade, rist og bradepande grundigt af. Mod. ZOU 667: Ovnen fungerer kun, hvis klokkeslættet er blevet indstillet. Når ovnen er blevet installeret, skal De gøre følgende: a) Drej termostatknappen til max (250 C) og ovnfunktionsknappen til overundervarme ( ). b) Lad ovnen varme uden indhold i ca. 45 minutter. c) Luft ud ved at åbne et vindue. Ovnen kan udsende en ubehagelig lugt under opvarmningen. Dette er helt normalt og skyldes restbelægninger fra fremstillingsprocessen. Når De har varmet ovnen igennem, skal De lade den køle af og derefter rengøre den indvendigt med en blød klud dyppet i varmt sæbevand. Tag altid fat midt på håndtaget, når De skal åbne ovnlågen (fig. 5). 2 Fig. 5 5 Urautomatik (ZOU 667) Trykknap til valg af funktion 2. Knap tilbage/ned " " 3. Knap frem/op " " 4. Display 5. Kontrollampe for "tilberedningstid" 6. Kontrollampe for "afslutning på tilberedningstid" 7. Kontrollampe for "minutur" 8. Kontrollampe for "klokkeslæt" FO 2571 Ovnen fungerer kun, hvis klokkeslættet er blevet indstillet. Desuden kan ovnen også betjenes uden program. Indstilling af klokkeslæt Når der tændes for strømmen, eller efter et strømsvigt, blinker kontrollampen for,,klokkeslæt" på displayet. Sådan indstiller De korrekt klokkeslæt: 1. Tryk på knappen " " eller " ". 2. Vent 5 sekunder efter, at indstillingen er gennemført: Kontrollampen for,,klokkeslæt" slukker, og displayet viser det indstillede klokkeslæt. Ovnen er klar til brug. Sådan ændrer De indstillingen af klokkeslæt: 1. Tryk på knappen gentagne gange for at vælge funktionen,,klokkeslæt". Den tilhørende kontrollampe begynder at blinke. Derefter fortsættes der som beskrevet ovenfor. Indstillingen af klokkeslættet kan kun ændres, hvis der ikke er indstillet en automatisk funktion (tilberedningstid eller afslutning på tilberedningstid ). Funktionen "tilberedningstid" Med denne funktion slukkes der automatisk for ovnen, når den programmerede tilberedningstid er gået. Sæt maden i ovnen, vælg en ovnfunktion, og justér temperaturen. Tryk på knappen gentagne gange for at vælge funktionen,,tilberedningstid". Den tilhørende kontrollampe begynder at blinke. Derefter fortsættes der som følger: Sådan indstiller De tilberedningstiden: 1. Tryk på knappen " " eller " ". 2. Vent 5 sekunder efter, at indstillingen er gennemført: Kontrollampen for,,tilberedningstid" tændes, og klokkeslættet vises igen på displayet. 3. Når tilberedningstiden er gået, slukkes der automatisk for ovnen, og der lyder et akustisk signal, mens kontrollampen begynder at blinke. Drej ovnfunktionsog termostatknappen til nul. Tryk på en vilkårlig knap for at slå det akustiske signal fra. BEMÆRK: Når De gør dette, skal De huske at dreje ovnfunktions- og termostatknappen til nul, når tilberedningstiden er gået, for ikke at starte ovnen igen. Sådan afbryder De tilberedningstiden: 1. Tryk på knappen gentagne gange for at vælge funktionen,,tilberedningstid". Den tilh&oslslukker kontrollampen, og klokkeslættet vises igen på displayet. Sådan slukkes der for displayet 1. Tryk på to eller tre programmeringstrykknapper samtidigt og hold dem inde i ca. 5 sekunder. Displayet slukker. 2. Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for displayet. Der kan kun slukkes for displayet, hvis der ikke er indstillet andre funktioner. 7 Sådan bruger De ovnen Hold altid ovnlågen lukket, når ovnen er i brug. Ovnen er udstyret med et særligt system, som producerer en naturlig luftcirkulation og konstant genbrug af damp. Dette system gør det muligt at tilberede i et fugtigt miljø og bevare maden saftig indvendig og sprød udvendig. Ydermere er tilberedningstiden og energiforbruget reduceret til et minimum. Under tilberedningen dannes der damp, som trænger ud af ovnrummet ved åbning af lågen. Dette er helt normalt. Træd altid væk fra ovnen, når den åbnes under tilberedning og ved endt tilberedning. Ved åbning af lågen trænger varm damp ud i rummet. Varmluft Fig. 6 Over-undervarme Drej ovnfunktionsknappen til det pågældende symbol ( ) og stil termostatknappen på den ønskede temperatur. Hvis retten kræver mest varme ovenfra eller nedefra, skal De vælge en højere eller lavere rille eller dreje ovnfunktionsknappen til (overvarme) eller (undervarme). Råd og tips i forbindelse med stegning af kød og fisk Denne ovn er velisoleret. Det betyder, at der bliver en relativt høj fugtighed i ovnen. Derfor skal der ikke tilsættes vand ved stegning. Hvis De ønsker stegesky til sovs, så læg stegen i et ovnfast fad, der passer til stegen, og hæld maks. 2 dl vand ved. Der skal ikke tilsættes yderligere vand under tilberedningen. kortvarig forvarmning af ovnen (ca. og maden kan tage skade. inkluderer ikke ovnens opvarmningstid, som er ca. 10 minutter. inkluderer ikke ovnens opvarmningstid, som er ca. 10 minutter. Rengøring og vedligeholdelse Rengøring generelt Før rengøring eller vedligeholdelse udføres på ovnen, skal De afbryde strømforsyningen og lade ovnen køle af.

4 Sørg for, at ovnen er afkølet, før De gør den ren. Vær påpasselig med ikke at ramme varmeelementerne eller termostaten, hvis De anvender rengøringsmidler i sprayform. Brug aldrig grove skuremidler, ståluld eller rengøringsmidler, som indeholder klorin, da sådanne rengøringsmidler kan beskadige emaljen og ovnlågens glasrude. Ovnrummet Vi anbefaler, at De tørrer ovnen af med en blød klud dyppet i varmt sæbevand, hver gang ovnen har været i brug. Af og til vil det dog også være nødvendigt at rengøre ovnen med et rigtigt ovnrensemiddel. Særligt genstridige pletter i ovnen kan fjernes med et rengøringsmiddel til rustfrit stål eller med lidt varm eddike. Hvis De tilbereder retter med frugt, kan overophedet frugtsyre sprøjte ud og sætte sig på emaljebelægningen. Sådanne pletter kan påvirke emaljens udseende og være ret svære at fjerne, men de har ingen indflydelse på ovnens ydeevne. For at undgå, at disse pletter brænder sig fast, næste gang De bruger ovnen, skal De rengøre ovnrummet omhyggeligt, hver gang De har lavet retter, som indeholder frugt. 10 Ovnlågen og dens tætning Vi anbefaler, at De tager ovnlågen af, før De gør den ren. De skal i så fald gøre følgende: a) Åbn ovnlågen helt. b) Bemærk de to hængsler, som forbinder lågen med ovnen (fig. 7). c) Åbn og drej de små stænger på hængslerne (fig. 7). d) Tag fat om lågen i venstre og højre side og før den langsomt ind mod ovnen, indtil den er halvt lukket. e) Træk forsigtigt lågen af (fig. 7). f) Læg lågen på et stabilt underlag. Ovnlågens glasrude kan rengøres med varmt vand og håndopvaskemiddel. Puds eventuelt efter med et vinduespudsemiddel. Ved kraftig tilsmudsning kan ovnlågen sprayes med et ovnrensemiddel. Følg fabrikantens anvisning med hensyn til påvirkningstid. Modeller i rustfrit stål eller aluminium: Vi anbefaler at rengøre ovndøren med en våd svamp og tørre den efter med blød klud. Brug aldrig ståluld eller andre aggressive rengøringsmidler, da det kan ødelægge ovnens overflade. Rengør panelet på samme måde. Tætningslister Tætningslisterne, som sidder langs kanten af ovnrummet, sikrer, at ovnen fungerer korrekt. - De skal med jævne mellemrum kontrollere tætningslisternes tilstand. Om nødvendigt skal tætningslisterne rengøres. Der må i den forbindelse ikke anvendes skuremidler. - Hvis tætningen er beskadiget, skal De kontakte Electrolux Hvidevare-Service. Brug ikke ovnen igen, før den er blevet repareret. Fig. 7 FO 0288 Udskiftning af ovnlyset Før udskiftning af ovnlyset skal De altid kontrollere, at strømtilførslen er afbrudt. El-pæren til ovnen skal opfylde følgende krav: a) Modstandsdygtighed over for temperaturer op til 300 C; b) Spænding: 230 V 50 Hz; c) Effekt: 25 W; d) Type: E 14. Ved udskiftning af elpæren skal De gøre følgende (fig. 8): a) Tryk glaskappen ind og drej den mod uret; b) Fjern den defekte el-pære; c) Sæt en ny el-pære i; d) Sæt glaskappen på igen; e) Tilslut ovnen til el-nettet. Fig. 8 Påhængslet grillelement Ovnen kan være udstyret med et påhængslet grillelement, som gør det lettere at rengøre den øverste del af ovnrummet. Sørg for, at ovnen er afkølet, og at strømforsyningen er afbrudt, før De rører ved grillelementet. Fjern skruerne, som holder grillelementet på plads (se fig. 9). Vi anbefaler, at De bruger en skruetrækker, første gang skruerne skal løsnes. Træk forsigtigt grillelementet nedad, så De får adgang til den øverste del af ovnrummet. Rengør den øverste del af ovnrummet med et passende rengøringsmiddel og tør efter, før grillelementet genmonteres. Før forsigtigt grillelementet tilbage på plads og fastspænd holdeskruerne. Sørg for, at skruerne er spændt ordentligt fast, så grillelementet ikke kan falde ned, mens ovnen er i brug. Fig Før De tilkalder service Hvis ovnen ikke fungerer korrekt, bedes De udføre nedenstående fejlsøgning, inden De kontakter Deres lokale servicecenter. PROBLEM Ovnen starter ikke. AFHJÆLPNING Kontrollér, at der både er valgt en ovnfunktion og en temperatur. ELLER Kontrollér, at ovnen er tilsluttet korrekt, og at vægkontakten eller kontakten mellem strømnettet og ovnen er tændt. Vælg en temperatur med termostatknappen. ELLER Vælg en ovnfunktion med ovnfunktionsknappen. Vælg en ovnfunktion med ovnfunktionsknappen. ELLER Udskift ovnpæren. Kontrollér, om de indstillede temperaturer og tider passer med angivelserne i indstillingsskemaerne. Ved for lang tilberedningstid: Hæv temperaturen. Ved for kort tilberedningstid: Sænk temperaturen. Lad ikke maden stå i ovnen i mere end minutter efter afsluttet tilberedning. Termostatlampen tænder ikke. Ovnlyset tænder ikke. Tilberedningen tager for lang eller for kort tid. Der dannes damp og kondensvand på maden og i ovnrummet. Service og reservedele - Garanti Enhver form for indgreb og reparation på komfuret skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Arbejde udført af ukyndige personer kan beskadige komfuret og medføre personskade og/eller anden materiel skade. Hvis komfuret ikke virker, som det skal, kan man selv gøre nogle få ting for at løse problemet, se side 12. Hvis man ikke selv kan løse problemet, eller hvis der er behov for reservedele, skal man kontakte forhandleren eller et autoriseret serviceværksted. Husk, at dette ikke er gratis. Brug udelukkende reservedele leveret af godkendte firmaer. Typepladen nederst på ovnrummet giver oplysninger om komfuret. Skriv oplysningene ned på denne side, så de er ved hånden, hvis det skulle blive nødvendigt at kontakte serviceværkstedet. Model. Produktnr Serienr. Service bestilles hos Electrolux Service A/S på Telefon Fax eller Reservedele bestilles af Private hos nærmeste forhandler eller på telefon og Forhandlere bestiller på telefon Fejl og mangler / Afhjæplningsret I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet "Service" Omfang og bestemmelser Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning her i landet. For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser. Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko. Afhjælpningsretten omfatter ikke Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer. Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service. Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor produktet er købt. Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt. Tekniske data Indbygningsmål Højde Bredde Dybde 593 mm 560 mm 550 mm Effekt Nederste varmeelement Øverste varmeelement Samlet (nederste + øverste) ( ) Grillelement Fuld Grill Varmluftsvarmeelement Konvektionsblæser Køleblæser Ovnlys Spænding (50 Hz) Maks. nominel effekt (230 V 50 Hz) 1000 W 800 W 1800 W 1650 W 2450 W 2000 W 30 W 25 W 25 W 230 V 2530 W Ovnrum Højde Bredde Dybde Volumen 335 mm 395 mm 400 mm 53 l 13 Underbygningsovne kan kombineres med følgende kogepladesektionsmodeller (230 V): Type: ZC 6675 Max effekt 5,8 kw Type: ZC 6685 Max effekt 6,5 kw Type: ZC 6695 Max effekt 6,4 kw Type: ZK 630 Max effekt 7,6 kw Type: ZME 2005 Max effekt 7,0 kw Spænding (50 Hz) 230 V Samlet effekt (ovn+kogepladesektion): 8,330 kw - 9,030 kw - 8,930 kw - 10,130 kw - 9,530 kw Installation Installationen må kun foretages af en autoriseret elinstallatør eller en af producenten autoriseret person. Arbejde udført af ukyndig kan føre til skader på personer og/eller ejendom, samt forringe ovnen. Indbygning Det er vigtigt, at ovnen indbygges i korrekte omgivelser med dimensioner og materialeegenskaber, som opfylder kravene til modstandsdygtighed over for stigende temperaturer. 593 IN 550 M Ovnens samlede dimensioner: Se fig. 10. Fig Fastgørelse af ovnen Ovnen placeres i skabet. Ovnlågen åbnes, og ovnen fastgøres til køkkenskabet med fire træskruer, som passer til de forborede huller i ovnrammen (fig. 12). Hvis der skal installeres en el-kogepladesektion over ovnen, skal den elektriske tilslutning af kogepladesektionen og den elektriske tilslutning af ovnen udføres separat, dels af sikkerhedsmæssige grunde og dels for at gøre det lettere at adskille ovnen fra den samlede enhed senere, såfremt dette bliver aktuelt. 14 Fig. 12 El-installation Før ovnen tilsluttes, skal følgende kontrolleres: 1) At hovedsikringen og de elektriske installationer i hjemmet kan klare belastningen. 2) At strømforsyningen har korrekt jordforbindelse i henhold til gældende regler. 3) At der, når ovnen er monteret i skabsenheden, er ubesværet adgang til vægkontakten, og at kablet er så langt, at ovnen kan tages ud. Denne ovn leveres uden tilslutningskabel. Der skal anvendes en af følgende typer kabel: H07 RN-F, H05 RNF, H05 RR-F, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F. Kablet skal være udstyret med et passende stik, der skal kunne klare den belastning, som er anført på typemærkaten. Stikket sættes i en passende kontakt. Hvis ovnen tilsluttes direkte til el-systemet, skal der installeres en kontakt mellem ovnen og el-systemet med en minimumafstand på 3 mm mellem kontakterne. Kontakten skal være af en type, som er beregnet til den aktuelle belastning i henhold til gældende regler. Forbindelsen til jord må ikke afbrydes af kontakten. Tilslutningskablet skal placeres på en sådan måde, at det ikke på noget sted kan nå en temperatur, som er mere end 50 C højere end rumtemperaturen. Når tilslutningen er gennemført, skal varmeelementerne testes i ca. 3 minutter. Fig. 13 FO 0330 Tilslutning til klemmerække Denne ovn er udstyret med en 6-polet klemmerække (fig. 13) beregnet til elektrisk trefasedrift ved 400 V med neutralleder. For at tilpasse klemmerækken til en anden forsyningsspænding skal tilslutningen gennemføres som vist på fig. 14. Jordledningen skal tilsluttes til klemmen markeret med. Når tilslutningen er gennemført, føres kablet ind i kabelklemmen. Elektrisk tilslutning til kogepladesektion Denne ovn kan forbindes med en kogepladesektion som anført på side 14. Stikkontakter til tilslutning af kogepladesektionen sidder på ovnens overside. Kogepladesektionen leveres komplet med forbindelsesledninger til kogeplader/kogezoner og jordledningskabel. Ledningerne har tilslutningsstik, således at kogepladesektionen tilsluttes til ovnen ved, at disse stik sættes i de tilsvarende ovnkontakter. Dette tilslutningskoncept er valgt for at undgå en eventuel forkert tilslutning. 230V 3~ L1 L2 L3 PE L1 N L1 L2 N L1 L2 L3 N PE 4 230V 1~ 3 400V 2N~ PE 4 400V 3N~ Fig. 14 FO 0584 PE 5 Producenten fralægger sig ethvert ansvar, såfremt sikkerhedsforanstaltningerne ikke overholdes. 15.

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn MODEL KO604X Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn BEMÆRK: Denne brugervejledning indeholder vigtig information, herunder vigtige oplysninger om sikkerhed og installation, så du kan få mest muligt ud

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG BF64CCBB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 319252DK.fm Page 74 Wednesday, September 3, 28 4:5 PM VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af den nye kogesektion. Læs omhyggeligt

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING 31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION... 125 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN...128 VIGTIGE RÅD...128 FØR OVNEN TAGES I BRUG...129 OVNTILBEHØR...130 RENGØRING

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133 INDHOLDSFORTEGNELSE DK FØR APPARATET TAGES I BRUG SIDE 126 INSTALLATION SIDE 127 TILSLUTNING AF MINI-KØKKENET SIDE 128 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 129 KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL.

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL. Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED OG ANVENDELSE 134. INSTALLATION AF APPARATET 136 3. BETJENINGSBESKRIVELSE 138 4. KOGEPLADE 144 5. BRUG AF OVNEN 146 6. TILGÆNGELIGT TILBEHØR 147

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B

A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B EAN13: 8017709162375 6 brændere Venstre bag: 1800 W Venstre frem: ekstra hurtig 4200 W Midte bag:

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 184 2. MILJØHENSYN... 185

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 184 2. MILJØHENSYN... 185 Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 184 2. MILJØHENSYN... 185 2.1 Vores miljøhensyn... 185 2.2 Dine miljøhensyn... 185 3. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 186 4. ANVENDELSE... 187 5.

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere