Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: gælder også når ovnen er koblet sammen med en elektrisk kogesektion. En flerfase tilslutning uden nul (400V) vil medføre en øjeblikkelig ødelæggelse af ovn og eventuelt kogesektion. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, såfremt sikkerhedsforanstaltningerne ikke overholdes. Børn og sikkerhed Ovnen må kun betjenes af voksne eller børn under opsyn. Små børn må ikke pille ved betjeningselementerne eller lege med ovnen eller i nærheden af denne. Tilgængelige dele på ovnen kan blive varme, når ovnen er i brug. Børn bør holdes borte fra ovnen, indtil den er kølet af. Service De må under ingen omstændigheder forsøge at reparere ovnen selv. Reparationer udført af usagkyndige kan resultere i personskade eller alvorlig beskadigelse af ovnen. De skal i stedet kontakte Deres forhandler eller Electrolux Hvidevare-Service. Ved udskiftning af dele, skal der anvendes originale reservedele. Brug af ovnen Ovnen er udelukkende beregnet til tilberedning af madvarer og må ikke anvendes til andre formål. De skal sikre Dem, at der er slukket for alle betjeningsknapper, når ovnen ikke er i brug. Hvis De tilslutter elektriske apparater til en stikkontakt i nærheden af ovnen, skal De sikre Dem, at el-ledninger ikke kommer i berøring med ovnen eller for tæt på ovnens varme dele. Produkterne bliver meget varme under brug, og bevarer varmen længe. Pas på med ikke at røre varmelegemerne inde i ovnen. Træd væk fra ovnen, når den åbnes under tilberedning og ved endt tilberedning. Ved åbning af lågen trænger varm damp ud i rummet. Hvis ovnen ikke virker, skal De afbryde strømforsyningen. Lad aldrig køkkenredskaber indeholdende fødevarer som fx fedt eller olie stå på eller i ovnen, da dette kan resultere i skader, hvis De kommer til at tænde for ovnen ved et uheld. Sørg altid for at placere bradepanden, så den kan opsamle fedt, når De bruger grillen, eller når De steger kød. Brug altid grydelapper eller grillhandsker, når De tager ting ud af ovnen. Af hensyn til hygiejnen og sikkerheden bør De altid holde ovnen ren. Hvis der samler sig fedt eller andre madrester i ovnen, kan der opstå brand. Før rengøring eller en eventuel reparation af ovnen skal strømforsyningen afbrydes. Visse dele af ovnen er dækket med stødabsorberende plastfolie. Denne folie skal fjernes, før ovnen tages i brug. Miljøoplysninger Når ovnen er installeret, bedes De bortskaffe emballagen på en miljørigtig og sikker måde. Når De til sin tid skiller Dem af med ovnen, bedes De gøre den ubrugelig ved at klippe kablet over. Det er meget vigtigt, at De gemmer denne betjeningsvejledning med henblik på fremtidig brug. Hvis De sælger eller giver ovnen videre, bedes De sørge for, at betjeningsvejledningen overdrages sammen med ovnen, således at den nye ejer kan informere sig om sikkerhedsoplysningerne og ovnens funktioner. Sådan læser De brugsanvisningen Følgende symboler anvendes i betjeningsvejledningen for at gøre teksten mere overskuelig: Sikkerhedsoplysninger Beskrivelse af en arbejdsgang trin for trin Råd og tips Miljøoplysning Denne ovn opfylder følgende EØF-direktiver: - 73/23 90/683 (lavspændingsdirektiv) - 89/336 (direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet) - 93/68 (generelle direktiver) med efterfølgende ændringer. 2 Indholdsfortegnelse Til brugeren Sikkerhedsinformation Beskrivning av ugnen Beskrivelse af ovnen Før De går i gang Urautomatik (ZOU 667) Sådan bruger De ovnen Indstillingskema til bagning og stegning Rengøring og vedligeholdelse Før De tilkalder service Service og reservedele - Garanti Til installatøren Tekniske data Installation El-installation Beskrivning av ugnen ZOU ZOU Betjeningspanel 2. Betjeningsknap til forreste højre kogeplade/kogezone 3. Betjeningsknap til bageste højre kogeplade/kogezone 4. Betjeningsknap til bageste venstre kogeplade/kogezone 5. Betjeningsknap til forreste venstre kogeplade/kogezone 6. Urautomatik 7. Kontrollampe for ovn 8. Ovnfunktionsknap 9. Kontrollampe for temperatur 10.Termostatknap 11. Grill 12.Ovnbelysning 13. Varmluftblæser 14.Typeskilt 3 Beskrivelse af ovnen Skydeknapper (Type ZOU 667) Visse modeller har skydeknapper (fig. 1). Disse knapper kan skubbes helt ind i betjeningspanelet, når ovnen ikke er i brug. (Type ZOU 667) Ovnfunktionsknap (Fig. 2) Ovnfunktionsknappen kan have følgende symboler og funktioner: Ovnlys ovnlyset tændes, uden at der er valgt en ovnfunktion. Over-undervarme der kommer varme fra både det øverste og det nederste varmeelement, således at der sikres en jævn opvarmning af ovnen. Overvarme der kommer kun varme fra den øverste del af ovnen. Undervarme der kommer kun varme fra den nederste del af ovnen. Kun indvendigt grillelement - kan anvendes til grillning af små mængder. Fuld Grill - Elementet for fuld grill er tændt. Anbefales til store mængder af mad. Fig. 1 (Type ZOU 667) 0 - Varmluft denne funktion gør det muligt at stege eller at stege og bage samtidigt på forskellige niveauer i ovnen, uden at de forskellige fødevarer tager smag af hinanden. Funktionen kan også anvendes til at fremskynde optøningen af frosne fødevarer. Optøning - Varmluftblæser Fig. 2 (Type ZOU 647) Termostatknap (fig. 3) Termostatknappen drejes med uret, og der vælges en temperatur mellem 50 C og max (250 C). Termostatlampe ( C) Når De har valgt ovntemperatur, tænder denne lampe, og den fortsætter med at lyse, indtil ovnen har nået den valgte temperatur. Derefter tænder og slukker lampen sammen med termostaten. Lampen viser på denne måde, hvordan temperaturen opretholdes. Kontrollampe (Ovn) Denne lampe begynder at lyse, når der tændes for et varmeelement. Fig. 3 4 Betjeningsknapper til kogezoner Knapper til kogezoner (fig. 4) er placeret på ovnens betjeningspanel. Kogezonernes varmeeffekt kan indstilles ved hjælp af en knap med 7 forskellige positioner: 0 = Slukket 1 = Laveste trin 3 = Højeste trin 0 3 Dobbeltkogezone Drej knappen til Max position (trin 3) og drej den derefter tilbage til "0", Når De ønsker at anvende den store zone.

3 Derefter kan De indstille varmen på kogezonen ved at indstille den på ønskede trin imellem trin 1 og trin 3. Retter, som tilberedes med olie eller andre fedtstoffer, skal overvåges nøje, da der kan opstå brand, hvis sådanne retter overophedes. Fig. 4 1 Overhedningssikring Denne ovn er udstyret med en overhedningssikring. Hvis termostaten svigter, og dette medfører en overophedning, vil overhedningssikringen afbryde strømforsyningen til ovnen. Hvis De kommer ud for dette, skal De kontakte Electrolux Hvidevare-Service. Forsøg under ingen omstændigheder at reparere ovnen selv. Køleblæser Køleblæseren har til formål at afkøle ovnens betjeningspanel, knapper og lågehåndtag. Luften strømmer ud mellem betjeningspanelet og lågehåndtaget. For at sikre en tilstrækkelig afkøling fortsætter blæseren med at køre, når der slukkes for ovnen, indtil der er nået et normalt temperaturniveau. Før De går i gang Før De bruger ovnen første gang, skal De vaske bageplade, rist og bradepande grundigt af. Mod. ZOU 667: Ovnen fungerer kun, hvis klokkeslættet er blevet indstillet. Når ovnen er blevet installeret, skal De gøre følgende: a) Drej termostatknappen til max (250 C) og ovnfunktionsknappen til overundervarme ( ). b) Lad ovnen varme uden indhold i ca. 45 minutter. c) Luft ud ved at åbne et vindue. Ovnen kan udsende en ubehagelig lugt under opvarmningen. Dette er helt normalt og skyldes restbelægninger fra fremstillingsprocessen. Når De har varmet ovnen igennem, skal De lade den køle af og derefter rengøre den indvendigt med en blød klud dyppet i varmt sæbevand. Tag altid fat midt på håndtaget, når De skal åbne ovnlågen (fig. 5). 2 Fig. 5 5 Urautomatik (ZOU 667) Trykknap til valg af funktion 2. Knap tilbage/ned " " 3. Knap frem/op " " 4. Display 5. Kontrollampe for "tilberedningstid" 6. Kontrollampe for "afslutning på tilberedningstid" 7. Kontrollampe for "minutur" 8. Kontrollampe for "klokkeslæt" FO 2571 Ovnen fungerer kun, hvis klokkeslættet er blevet indstillet. Desuden kan ovnen også betjenes uden program. Indstilling af klokkeslæt Når der tændes for strømmen, eller efter et strømsvigt, blinker kontrollampen for,,klokkeslæt" på displayet. Sådan indstiller De korrekt klokkeslæt: 1. Tryk på knappen " " eller " ". 2. Vent 5 sekunder efter, at indstillingen er gennemført: Kontrollampen for,,klokkeslæt" slukker, og displayet viser det indstillede klokkeslæt. Ovnen er klar til brug. Sådan ændrer De indstillingen af klokkeslæt: 1. Tryk på knappen gentagne gange for at vælge funktionen,,klokkeslæt". Den tilhørende kontrollampe begynder at blinke. Derefter fortsættes der som beskrevet ovenfor. Indstillingen af klokkeslættet kan kun ændres, hvis der ikke er indstillet en automatisk funktion (tilberedningstid eller afslutning på tilberedningstid ). Funktionen "tilberedningstid" Med denne funktion slukkes der automatisk for ovnen, når den programmerede tilberedningstid er gået. Sæt maden i ovnen, vælg en ovnfunktion, og justér temperaturen. Tryk på knappen gentagne gange for at vælge funktionen,,tilberedningstid". Den tilhørende kontrollampe begynder at blinke. Derefter fortsættes der som følger: Sådan indstiller De tilberedningstiden: 1. Tryk på knappen " " eller " ". 2. Vent 5 sekunder efter, at indstillingen er gennemført: Kontrollampen for,,tilberedningstid" tændes, og klokkeslættet vises igen på displayet. 3. Når tilberedningstiden er gået, slukkes der automatisk for ovnen, og der lyder et akustisk signal, mens kontrollampen begynder at blinke. Drej ovnfunktionsog termostatknappen til nul. Tryk på en vilkårlig knap for at slå det akustiske signal fra. BEMÆRK: Når De gør dette, skal De huske at dreje ovnfunktions- og termostatknappen til nul, når tilberedningstiden er gået, for ikke at starte ovnen igen. Sådan afbryder De tilberedningstiden: 1. Tryk på knappen gentagne gange for at vælge funktionen,,tilberedningstid". Den tilh&oslslukker kontrollampen, og klokkeslættet vises igen på displayet. Sådan slukkes der for displayet 1. Tryk på to eller tre programmeringstrykknapper samtidigt og hold dem inde i ca. 5 sekunder. Displayet slukker. 2. Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for displayet. Der kan kun slukkes for displayet, hvis der ikke er indstillet andre funktioner. 7 Sådan bruger De ovnen Hold altid ovnlågen lukket, når ovnen er i brug. Ovnen er udstyret med et særligt system, som producerer en naturlig luftcirkulation og konstant genbrug af damp. Dette system gør det muligt at tilberede i et fugtigt miljø og bevare maden saftig indvendig og sprød udvendig. Ydermere er tilberedningstiden og energiforbruget reduceret til et minimum. Under tilberedningen dannes der damp, som trænger ud af ovnrummet ved åbning af lågen. Dette er helt normalt. Træd altid væk fra ovnen, når den åbnes under tilberedning og ved endt tilberedning. Ved åbning af lågen trænger varm damp ud i rummet. Varmluft Fig. 6 Over-undervarme Drej ovnfunktionsknappen til det pågældende symbol ( ) og stil termostatknappen på den ønskede temperatur. Hvis retten kræver mest varme ovenfra eller nedefra, skal De vælge en højere eller lavere rille eller dreje ovnfunktionsknappen til (overvarme) eller (undervarme). Råd og tips i forbindelse med stegning af kød og fisk Denne ovn er velisoleret. Det betyder, at der bliver en relativt høj fugtighed i ovnen. Derfor skal der ikke tilsættes vand ved stegning. Hvis De ønsker stegesky til sovs, så læg stegen i et ovnfast fad, der passer til stegen, og hæld maks. 2 dl vand ved. Der skal ikke tilsættes yderligere vand under tilberedningen. kortvarig forvarmning af ovnen (ca. og maden kan tage skade. inkluderer ikke ovnens opvarmningstid, som er ca. 10 minutter. inkluderer ikke ovnens opvarmningstid, som er ca. 10 minutter. Rengøring og vedligeholdelse Rengøring generelt Før rengøring eller vedligeholdelse udføres på ovnen, skal De afbryde strømforsyningen og lade ovnen køle af.

4 Sørg for, at ovnen er afkølet, før De gør den ren. Vær påpasselig med ikke at ramme varmeelementerne eller termostaten, hvis De anvender rengøringsmidler i sprayform. Brug aldrig grove skuremidler, ståluld eller rengøringsmidler, som indeholder klorin, da sådanne rengøringsmidler kan beskadige emaljen og ovnlågens glasrude. Ovnrummet Vi anbefaler, at De tørrer ovnen af med en blød klud dyppet i varmt sæbevand, hver gang ovnen har været i brug. Af og til vil det dog også være nødvendigt at rengøre ovnen med et rigtigt ovnrensemiddel. Særligt genstridige pletter i ovnen kan fjernes med et rengøringsmiddel til rustfrit stål eller med lidt varm eddike. Hvis De tilbereder retter med frugt, kan overophedet frugtsyre sprøjte ud og sætte sig på emaljebelægningen. Sådanne pletter kan påvirke emaljens udseende og være ret svære at fjerne, men de har ingen indflydelse på ovnens ydeevne. For at undgå, at disse pletter brænder sig fast, næste gang De bruger ovnen, skal De rengøre ovnrummet omhyggeligt, hver gang De har lavet retter, som indeholder frugt. 10 Ovnlågen og dens tætning Vi anbefaler, at De tager ovnlågen af, før De gør den ren. De skal i så fald gøre følgende: a) Åbn ovnlågen helt. b) Bemærk de to hængsler, som forbinder lågen med ovnen (fig. 7). c) Åbn og drej de små stænger på hængslerne (fig. 7). d) Tag fat om lågen i venstre og højre side og før den langsomt ind mod ovnen, indtil den er halvt lukket. e) Træk forsigtigt lågen af (fig. 7). f) Læg lågen på et stabilt underlag. Ovnlågens glasrude kan rengøres med varmt vand og håndopvaskemiddel. Puds eventuelt efter med et vinduespudsemiddel. Ved kraftig tilsmudsning kan ovnlågen sprayes med et ovnrensemiddel. Følg fabrikantens anvisning med hensyn til påvirkningstid. Modeller i rustfrit stål eller aluminium: Vi anbefaler at rengøre ovndøren med en våd svamp og tørre den efter med blød klud. Brug aldrig ståluld eller andre aggressive rengøringsmidler, da det kan ødelægge ovnens overflade. Rengør panelet på samme måde. Tætningslister Tætningslisterne, som sidder langs kanten af ovnrummet, sikrer, at ovnen fungerer korrekt. - De skal med jævne mellemrum kontrollere tætningslisternes tilstand. Om nødvendigt skal tætningslisterne rengøres. Der må i den forbindelse ikke anvendes skuremidler. - Hvis tætningen er beskadiget, skal De kontakte Electrolux Hvidevare-Service. Brug ikke ovnen igen, før den er blevet repareret. Fig. 7 FO 0288 Udskiftning af ovnlyset Før udskiftning af ovnlyset skal De altid kontrollere, at strømtilførslen er afbrudt. El-pæren til ovnen skal opfylde følgende krav: a) Modstandsdygtighed over for temperaturer op til 300 C; b) Spænding: 230 V 50 Hz; c) Effekt: 25 W; d) Type: E 14. Ved udskiftning af elpæren skal De gøre følgende (fig. 8): a) Tryk glaskappen ind og drej den mod uret; b) Fjern den defekte el-pære; c) Sæt en ny el-pære i; d) Sæt glaskappen på igen; e) Tilslut ovnen til el-nettet. Fig. 8 Påhængslet grillelement Ovnen kan være udstyret med et påhængslet grillelement, som gør det lettere at rengøre den øverste del af ovnrummet. Sørg for, at ovnen er afkølet, og at strømforsyningen er afbrudt, før De rører ved grillelementet. Fjern skruerne, som holder grillelementet på plads (se fig. 9). Vi anbefaler, at De bruger en skruetrækker, første gang skruerne skal løsnes. Træk forsigtigt grillelementet nedad, så De får adgang til den øverste del af ovnrummet. Rengør den øverste del af ovnrummet med et passende rengøringsmiddel og tør efter, før grillelementet genmonteres. Før forsigtigt grillelementet tilbage på plads og fastspænd holdeskruerne. Sørg for, at skruerne er spændt ordentligt fast, så grillelementet ikke kan falde ned, mens ovnen er i brug. Fig Før De tilkalder service Hvis ovnen ikke fungerer korrekt, bedes De udføre nedenstående fejlsøgning, inden De kontakter Deres lokale servicecenter. PROBLEM Ovnen starter ikke. AFHJÆLPNING Kontrollér, at der både er valgt en ovnfunktion og en temperatur. ELLER Kontrollér, at ovnen er tilsluttet korrekt, og at vægkontakten eller kontakten mellem strømnettet og ovnen er tændt. Vælg en temperatur med termostatknappen. ELLER Vælg en ovnfunktion med ovnfunktionsknappen. Vælg en ovnfunktion med ovnfunktionsknappen. ELLER Udskift ovnpæren. Kontrollér, om de indstillede temperaturer og tider passer med angivelserne i indstillingsskemaerne. Ved for lang tilberedningstid: Hæv temperaturen. Ved for kort tilberedningstid: Sænk temperaturen. Lad ikke maden stå i ovnen i mere end minutter efter afsluttet tilberedning. Termostatlampen tænder ikke. Ovnlyset tænder ikke. Tilberedningen tager for lang eller for kort tid. Der dannes damp og kondensvand på maden og i ovnrummet. Service og reservedele - Garanti Enhver form for indgreb og reparation på komfuret skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Arbejde udført af ukyndige personer kan beskadige komfuret og medføre personskade og/eller anden materiel skade. Hvis komfuret ikke virker, som det skal, kan man selv gøre nogle få ting for at løse problemet, se side 12. Hvis man ikke selv kan løse problemet, eller hvis der er behov for reservedele, skal man kontakte forhandleren eller et autoriseret serviceværksted. Husk, at dette ikke er gratis. Brug udelukkende reservedele leveret af godkendte firmaer. Typepladen nederst på ovnrummet giver oplysninger om komfuret. Skriv oplysningene ned på denne side, så de er ved hånden, hvis det skulle blive nødvendigt at kontakte serviceværkstedet. Model. Produktnr Serienr. Service bestilles hos Electrolux Service A/S på Telefon Fax eller Reservedele bestilles af Private hos nærmeste forhandler eller på telefon og Forhandlere bestiller på telefon Fejl og mangler / Afhjæplningsret I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet "Service" Omfang og bestemmelser Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning her i landet. For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser. Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko. Afhjælpningsretten omfatter ikke Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer. Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service. Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor produktet er købt. Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt. Tekniske data Indbygningsmål Højde Bredde Dybde 593 mm 560 mm 550 mm Effekt Nederste varmeelement Øverste varmeelement Samlet (nederste + øverste) ( ) Grillelement Fuld Grill Varmluftsvarmeelement Konvektionsblæser Køleblæser Ovnlys Spænding (50 Hz) Maks. nominel effekt (230 V 50 Hz) 1000 W 800 W 1800 W 1650 W 2450 W 2000 W 30 W 25 W 25 W 230 V 2530 W Ovnrum Højde Bredde Dybde Volumen 335 mm 395 mm 400 mm 53 l 13 Underbygningsovne kan kombineres med følgende kogepladesektionsmodeller (230 V): Type: ZC 6675 Max effekt 5,8 kw Type: ZC 6685 Max effekt 6,5 kw Type: ZC 6695 Max effekt 6,4 kw Type: ZK 630 Max effekt 7,6 kw Type: ZME 2005 Max effekt 7,0 kw Spænding (50 Hz) 230 V Samlet effekt (ovn+kogepladesektion): 8,330 kw - 9,030 kw - 8,930 kw - 10,130 kw - 9,530 kw Installation Installationen må kun foretages af en autoriseret elinstallatør eller en af producenten autoriseret person. Arbejde udført af ukyndig kan føre til skader på personer og/eller ejendom, samt forringe ovnen. Indbygning Det er vigtigt, at ovnen indbygges i korrekte omgivelser med dimensioner og materialeegenskaber, som opfylder kravene til modstandsdygtighed over for stigende temperaturer. 593 IN 550 M Ovnens samlede dimensioner: Se fig. 10. Fig Fastgørelse af ovnen Ovnen placeres i skabet. Ovnlågen åbnes, og ovnen fastgøres til køkkenskabet med fire træskruer, som passer til de forborede huller i ovnrammen (fig. 12). Hvis der skal installeres en el-kogepladesektion over ovnen, skal den elektriske tilslutning af kogepladesektionen og den elektriske tilslutning af ovnen udføres separat, dels af sikkerhedsmæssige grunde og dels for at gøre det lettere at adskille ovnen fra den samlede enhed senere, såfremt dette bliver aktuelt. 14 Fig. 12 El-installation Før ovnen tilsluttes, skal følgende kontrolleres: 1) At hovedsikringen og de elektriske installationer i hjemmet kan klare belastningen. 2) At strømforsyningen har korrekt jordforbindelse i henhold til gældende regler. 3) At der, når ovnen er monteret i skabsenheden, er ubesværet adgang til vægkontakten, og at kablet er så langt, at ovnen kan tages ud. Denne ovn leveres uden tilslutningskabel. Der skal anvendes en af følgende typer kabel: H07 RN-F, H05 RNF, H05 RR-F, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F. Kablet skal være udstyret med et passende stik, der skal kunne klare den belastning, som er anført på typemærkaten. Stikket sættes i en passende kontakt. Hvis ovnen tilsluttes direkte til el-systemet, skal der installeres en kontakt mellem ovnen og el-systemet med en minimumafstand på 3 mm mellem kontakterne. Kontakten skal være af en type, som er beregnet til den aktuelle belastning i henhold til gældende regler. Forbindelsen til jord må ikke afbrydes af kontakten. Tilslutningskablet skal placeres på en sådan måde, at det ikke på noget sted kan nå en temperatur, som er mere end 50 C højere end rumtemperaturen. Når tilslutningen er gennemført, skal varmeelementerne testes i ca. 3 minutter. Fig. 13 FO 0330 Tilslutning til klemmerække Denne ovn er udstyret med en 6-polet klemmerække (fig. 13) beregnet til elektrisk trefasedrift ved 400 V med neutralleder. For at tilpasse klemmerækken til en anden forsyningsspænding skal tilslutningen gennemføres som vist på fig. 14. Jordledningen skal tilsluttes til klemmen markeret med. Når tilslutningen er gennemført, føres kablet ind i kabelklemmen. Elektrisk tilslutning til kogepladesektion Denne ovn kan forbindes med en kogepladesektion som anført på side 14. Stikkontakter til tilslutning af kogepladesektionen sidder på ovnens overside. Kogepladesektionen leveres komplet med forbindelsesledninger til kogeplader/kogezoner og jordledningskabel. Ledningerne har tilslutningsstik, således at kogepladesektionen tilsluttes til ovnen ved, at disse stik sættes i de tilsvarende ovnkontakter. Dette tilslutningskoncept er valgt for at undgå en eventuel forkert tilslutning. 230V 3~ L1 L2 L3 PE L1 N L1 L2 N L1 L2 L3 N PE 4 230V 1~ 3 400V 2N~ PE 4 400V 3N~ Fig. 14 FO 0584 PE 5 Producenten fralægger sig ethvert ansvar, såfremt sikkerhedsforanstaltningerne ikke overholdes. 15.

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 853 220 Indholdsfortegnelse

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system KDN 12623 S -1 KDN 12823 S -1/-2 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med DynaCool KF 12823 SD (-3) KF 12923 SD (-1) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 960 Indhold Råd om

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS WP12T350SN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN(S) 37432 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk Brugsanvisning Dampovn DG 6010 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 588 990 Indholdsfortegnelse Råd

Læs mere