INTERAKTIV UNGDOMSPORTAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERAKTIV UNGDOMSPORTAL"

Transkript

1 INTERAKTIV UNGDOMSPORTAL - en virtuel ungdomsklub på web og mobil til danske kommuner INVITATION TIL PROJEKTDELTAGELSE

2 Indholdsfortegnelse Styrk børne- og ungeområdet med nye digitale medier... 3 Kommunens virtuelle samlingspunkt for unge... 3 Individualiseret kommunikation via mobil og web... 4 En mediekonvergerende ungdomsplatform... 4 Målbare effekter... 6 Effektmåling i forhold til projektet... 6 Succeskriterier... 6 Høj nyhedsværdi... 7 Kommunens rolle som Projekt Partner... 7 Om Mobile Identity... 9 Minimalt ressourcetræk fra kommunen... 9 Bilag 1: Projektplan Uddybende projektplan

3 Styrk børne- og ungeområdet med nye digitale medier Med en interaktiv ungdomsportal kan kommunen styrke børne- og ungeområdet og formidle tilbud og fritidsaktiviteter direkte til børn og unge. Samtidig har kommunens unge mulighed for at bidrage med idéer og tage initiativ til nye sociale arrangementer og events i kommunen. De seneste års udvikling inden for digitale medier mobiltelefon og internet har givet nye muligheder for formidling, forankring og løbende udvikling af en aktiv, engagerende ungdomspolitik. Med en interaktiv ungdomsportal kan kommunen tilbyde nye innovative services til de unge via deres foretrukne medier og understøtte dem i deres aktive interesser og sociale arrangementer. Med den interaktive ungdomsportal kan kommunen: 1) Informere om aktuelle aktiviteter og tilbud specielt henvendt til børn og unge 2) Tilbyde innovative services på mobil og web, der understøtter kommunens ungdomspolitik 3) Understøtte en aktiv og involverende ungdomspolitik med debat/ blogging og redskaber til egenorganisering af et aktivt ungdomsliv på web og mobil. En interaktiv ungdomsportal vil give kommunen en god ramme for en fokuseret udmøntelse af sin ungdomspolitik gennem direkte formidling af viden om oplevelser, rådgivning og organiseringsmuligheder for de unge, med mulighed for en aktiv debat og organisering via innovative brugbare services, på de unges i forvejen foretrukne medier. Kommunens virtuelle samlingspunkt for unge Ungdomsportalen samler og synliggør byens ungdomstilbud og -aktiviteter virtuelt ét sted, og således giver kommunen de unge mulighed for hurtigt at finde inspiration til nye interesser og tilmelde sig aktiviteter, der kan føre til nye fællesskaber og skabe venskaber på tværs af eksisterende grupperinger. Den interaktive ungdomsportal er en mobil- og webbaseret kommunikationsplatform, der giver de unge (12-18årige) overblik over kommunens fritidstilbud og hjælper dem til et sundere og mere aktivt ungdomsliv. Portalen er bygget op omkring en lang række temainddelte «Grupper» som man kender det fra Facebook. Den enkelte bruger kan således selv tilmelde og framelde sig relevante grupper og få beskeder fra «Gruppen» i tilknytning til eksempelvis arrangementer, sport og ungdomsklubber. Det kan også være grupper om bl.a. sundhed, motion, naturoplevelser, lektiehjælp, miljø og klima m.v. Kommunikationen med andre unge i de tilmeldte grupper foregår via gruppe-sms er og indbakke på webportal og i mobilapplikation. Klubmedarbejdere og trænere kan bruge platformen til at give beskeder om kommende arrangementer til alle i den pågældende gruppe. 3

4 Der er også mulighed for at lave forespørgsler til gruppen, der så kommunikeres ud til alle medlemmer i gruppen. Det kan f.eks. være «Basket Gruppen», hvor en besked kan sendes til gruppen for at finde deltagere til en basketkamp, som så efterfølgende bliver sendt til alle gruppens medlemmer. Grupperne kan løbende tilpasses efter kommunens ønsker og behov. Eksempler på mulige temaer og grupper: Musik, Gadeaktiviteter, Festivaler, [sommer/vinter/påske/jule]-fester, Drama /skuespil, Sportsområder, Kreativt gadeværksted, Street Dance, Street Fodbold, Parkour/ Free Running, Naturdag, Tennis, Aftenklubben, Lektiecaféen, Spørgehjørnet, Ungetelefonen, Sundhedshjørnet, Kost, Motion, Rygestop, Alkohol, Info, Artikler, Råd & vejledning i et ungt sprog, Miljø & klima, Jobportalen, Naturoplevelser, Individualiseret kommunikation via mobil og web Mobiltelefonen er i dag de unges foretrukne medie, og dette udnyttes ved at tilbyde de unge adgang til den interaktive ungdomsplatform via deres mobiltelefon, hvorfra de har mulighed for at tilmelde sig og modtage målrettet kommunikation på sms om deres interesser. Med ungdomsportalen skabes et kombineret informations- og interaktionssite med kommunens unge via mobil og web. Potentialet herved er at kunne engagere, aktivere og understøtte de unge i aktive interesser og sociale arrangementer. Unge uden særlige fritidsinteresser vil gennem en mobilkontakt til ungdomsportalen opnå en anden og mere inddragende tilskyndelse til deltagelse, som er anderledes end den traditionelle kommune-borger relation. Fokus er på ung-til-ung kommunikation, understøttet af kommunens ungdomsmiljøer (idrætsklubber, ungdomsklubber og ungdomsskole), som informerer om, hvad der sker i kommunen, og som giver de unge inspiration i deres eget sprog og med fokus på de unges interesser. Mobiltelefonen inddrages for at skabe interaktion mellem kommunens medarbejdere og de unge og for at give de unge et mere selvstændigt råderum over og indsigt i, hvad der sker i kommunen, samt for på egen hånd at eksekvere projekter, der interesserer dem inden for de fysiske rammer, som kommunen stiller til rådighed. En mediekonvergerende ungdomsplatform Den interaktive ungdomsportal bygger på en mediekonvergerende platform bestående af digital platform, dialogprogram og supervisormodul, der tilsammen giver kommunen fleksible redskaber til at motivere og fastholde de unge i et aktivt fritidsliv. Ungdomsplatformen består af følgende dele: 4

5 1) Digital mobil- og webplatform, hvortil der er adgang via en website (internetportal) og via et mobilprogram på brugerens mobiltelefon. Internetportal og mobilprogram integrerer data og information hentet fra en server. Mobilprogrammet kan installeres via tilmelding på websitet, hvor man opretter sig som bruger og herefter har mulighed for at downloade mobilapplikationen via et link. Når brugeren er logget ind, er der adgang til en personlig side og mulighed for at tilmelde sig nyheder via sms om de emner, der interesserer den enkelte. Det kan være information fra ungdomsklubben, sportsgrene, byliv samt særlige aktiviteter og events for unge. 2) Dialogprogram, som gør det muligt at kommunikerer individuelt og til grupper af unge i forhold til særlige emner, som brugerne har tilmeldt sig. Dialogkommunikationen kan f.eks. bruges af klubmedarbejdere til at kommunikere med klubbens medlemmer omkring særlige arrangementer og aktiviteter. 3) Supervisormodul, hvorigennem administratorer kan få adgang til at kommunikerer med de unge og skabe sig overblik gennem relevante statistiske data. De forskellige kommunikationskanaler, som den interaktive ungdomsportal anvender, giver høj fleksibilitet med hensyn til hvornår og hvordan platformen bruges. Brugerfladen er udviklet til at være enkel og let at anvende og videreudvikles løbende samt understøttes af bl.a. online vejledning og introduktionsmateriale. 5

6 Målbare effekter Den interaktive ungdomsportal handler, ud over at kunne tilbyde nogle innovative services til kommunens unge, også om de mere langsigtede positive effekter, som kommunen opnår ved at motivere børn og unge til at deltage i sunde fritidsaktiviteter. Målet er at skabe en ungdomsplatform, som har en synlig effekt på kommunens børn og unge i forhold til at støtte dem i at opnå et aktivt ungdomsliv og fastholde en hensigtsmæssig adfærd. Dvs. at vi forventer, at kommunen vil opleve konkrete resultater, bl.a.: Generelt bedre trivsel blandt børn og unge i kommunen Større engagement og tilskyndelse til at deltage i arrangementer Bedre udnyttelse af tilbud og aktiviteter for børn og unge Børn og unge, som har brug for hjælp, ved hvor de kan henvende sig Færre problemer med utilpassede unge - og dermed færre udgifter. Effektmåling i forhold til projektet Evalueringen af projektet kan baseres på en effektevaluering, som understøttes af de metoder, der anvendes i den brugerdrevne innovation. Evalueringsmetoderne vælges ud fra ønsket om at skabe bedst mulig dokumentation for, at brugerne, der anvender ungdomsportalen, faktisk også oplever et mere aktivt ungdomsliv med tilbud om relevante aktiviteter og events. Effekten måles bl.a. ud fra de følgende kriterier: Antal oprettede/ aktive profiler i forhold til antallet af unge i kommunen Aktivitetsniveauet i kommunikationen blandt de tilmeldte (f.eks. gennemsnitligt antal tilmeldte grupper, antallet af sendte sms er og andre beskeder) Antallet af tilmeldinger og deltagere ved ungdomsarrangementer og events i kommunen Procentdelen af brugerne der udtrykker tilfredshed eller stor tilfredshed med ungdomsplatformen Spørgeskema angående de unges (oplevede) vidensniveau og nuværende adfærd i forhold til f.eks. kost, motion, alkohol, rådgivningsmuligheder og arrangementer for unge i kommunen før og med adgang til ungdomsplatformen. Succeskriterier Målsætningen er, at den interaktive ungdomsportal over tid skal have de fleste unge i kommunen som medlemmer og blive deres foretrukne informationsportal, evt. med link til Facebook-grupper samt brugerdrevet indhold. Succeskriterierne ved projektafslutning er, at: Mindst 50 % af kommunens unge (12-18årige) har oprettet en profil på portalen Der ses en markant forøgelse af tilmeldinger/ deltagere ved ungdomsarrangementer i kommunen Kommentar [FS1]: Er det farligt at love. Måske i stedet blot Størsteparten 6

7 Mindst 75 % af brugerne udtrykker tilfredshed eller stor tilfredshed med ungdomsportalen Platformen bruges aktivt til selvorganisering af aktiviteter knyttet til fysiske lokaliteter i kommunen (f.eks. brug af boldbaner, idrætsanlæg, parker, ungdomsklubber etc.). Kommentar [FS2]: Det samme som ovenfor Projektet vil herefter blive fortsat som en integreret del af kommunens ungdomspolitik, og fungere som en central kommunikationskanal for information og viden særligt tilpasset og målrettet børn og unge i kommunen. Høj nyhedsværdi Mange taler om mulighederne med nye digitale medier, så hvorfor ikke være blandt de første, der rent faktisk går nye veje og er med til at høste gevinsterne her og nu. Nyhedsværdien, som ligger i den interaktive ungdomsportal, kan udnyttes aktivt af innovative kommuner, der tør gå i front. Nye former for interaktion: Der oprettes en tværfaglig projektgruppe med repræsentanter fra Mobile Identity og Projekt Partner. Projektgruppen vil bestå af eksperter med forskellig faglig baggrund (klubmedarbejdere og evt. SSP-medarbejdere m.v., kommunikationseksperter, designere og softwareingeniører). Den tværfaglige tilgang skal skabe nye synergier, strategier og tilgange til at tænke formidling af aktiv ungdomspolitik ind i ungdomsplatformen. Projektet er nyskabende ved at fokusere på brug af mobiltelefonen, der er de unges foretrukne medie, som en central formidlingskanal til de unge. Kommunens unge i centrum: Det er brugernes egne input (kommunens børn og unge med støtte fra bl.a. klubmedarbejdere), der danner rammen for at drive processen fremad og dermed udnytte ungdomsplatformens indholdsmæssige og kommunikationsmæssige potentialer. Kommunens rolle som Projekt Partner Kommunen kan som Projekt Partner tilbyde den interaktive ungdomsportal til kommunens børn og unge som et spændende og relevant tiltag, der gør det muligt for de unge at modtage vedkommende og målrettet information om netop dét, som interesserer dem. De unge får adgang direkte på deres mobil, og med innovative funktioner bliver det både lettere og sjovere at følge med i debatter og melde sig til arrangementer og events. Projekt Partner tilbyder den interaktive ungdomsportal til kommunens børn og unge i alderen ca år og får dermed mulighed for at udøve en aktiv ungdomspolitik på en ny, effektiv og enkel måde. Projekt Partner vil have mulighed for at deltage i medierelaterede aktiviteter, samt hvis Projekt Partner ønsker det, at deltage i styregruppe og første udbredelse af ungdomsplatformen. Kommunen vil i forbindelse med projektets indledende faser være med til at udtænke, hvilket særligt fokus løsningen skal have i den pågældende 7

8 kommune for at tackle eventuelt særlige udfordringer. Funktioner og særlige værktøjer kan med fordel tilknyttes allerede eksisterende projekter. På den måde vil løsningen få den største effekt. I løbet af udviklingsforløbet deltager kommunen efter nærmere aftale i en række workshops med henblik på at optimere indhold og funktioner til kommunen og for at de berørte medarbejdergrupper introduceres til ungdomsplatformens funktioner og potentialer, så den derved kan udnyttes optimalt. Deltagelse kræver ikke yderligere arbejdsressourcer fra Projekt Partner. Udviklingsprojektet strækker sig over ca. 1 år inkl. udviklings- drifts- og evalueringsfaser. Udgifter til udvikling af en tilpasset udgave af den interaktive ungdomsportal (web og mobil) til kommunen fremgår af prisliste for den interaktive ungdomsportal. Kommunen betaler endvidere en platformlicens (udregnet efter antal børn og unge i kommunen ca kr. per år) samt løbende driftsomkostninger (sms og hosting af platform). Der kan eventuelt som alternativ aftales betaling per bruger. Børn og unge der trives er mere motiverede for indlæring, uddannelse og et fremtidigt engagement som aktive, engagerede borgere med gode forudsætninger til fremtidens arbejdsmarked. Udgifter forbundet med børn og unges mistrivsel inkluderer udgifter til rådgivning, sagsbehandling, sundhedsvæsen og anbringelsestilbud. Costbenefit ifm. brug af den interaktive ungdomsportal er derfor i høj grad profitabel for Projekt Partner. Kommunens aktiviteter Hvad får kommunen ud af det Tilbyder den interaktive ungdomsportal Kan tilbyde kommunens børn og unge nye innovative services på til kommunens børn og unge web og mobiltelefon Klubmedarbejdere m.fl. sørger for at Potentielt højt return-on-investment (se afsnittet Målbar effekt ) opdatere kalender med aktuelle aktiviteter og events for unge Et ledelsesredskab til at måle (statistisk) børn og unges aktivitetsniveau, trivsel og sundhedstilstand samt afrapportere Relevante medarbejdergrupper bruger resultater (obs: fortroligt program - data er anonymiseret) ungdomsportalen som virtuelt værktøj Mulighed for at påvirke udviklingen af den interaktive ungdomsportal Mulighed for at deltage i medierelateret ved projektdeltagelse kommunikation Mulighed for at deltage i medierelateret omtale ifm. deltagelse i udviklingsprojektet omkring den interaktive ungdomsportal Den interaktive ungdomsportal virker via alle computere med internetadgang samt alle nyere mobiltelefoner. Mobilapplikationen vil være tilgængelig i versioner til Java-understøttede telefoner, iphone, Windows Mobile og Android. 8

9 Om Mobile Identity Mobile Identity er specialiseret inden for digitale interventionsløsninger. Igennem sit mangeårige erfaringsgrundlag har virksomheden udarbejdet et stort antal løsninger til både offentlige institutioner og private virksomheder og opnået særdeles gode resultater. Mobile Identity har mange års erfaring med udvikling af digitale web- og mobilløsninger, der motiverer og hjælper brugerne til positive adfærdsændringer, bl.a. Mobile Fitness A/S (www.mobilefitness.dk), der blev stiftet i 2005 og er ejet af bl.a. Københavns Universitet og CAT Innovation. Grundidéen bag Mobile Fitness er, at nye elektroniske medier kan bruges til at opnå og vedligeholde en sund livsstil. Fra er Mobile Fitness blevet testet og videreudviklet gennem mere end 30 projekter. Bl.a. har Mobile Fitness været udbudt gennem praktiserende læger i Danmark og vundet en international pris blandt 66 nominerede projekter (Abbott International Marketing Award 2009). Blandt Mobile Identitys nyeste projekter er CO2-Guide (www.co2-guide.dk), som er udviklet i et samarbejde med COWI, og er et digitalt interventionsprogram, der understøtter sænkning af CO2-udledning blandt private, firmaer, offentlige instanser og institutioner. Baseret på internationale studier og erfaringerne fra bl.a. udviklingen af Mobile Fitness og CO2-Guide, kan en mediekonvergerende softwareplatform, som den der benyttes i dette projekt, påvirke brugerne i en positiv retning ved en kombination af personliggjort og målrettet kommunikation og en bred vifte af relevant indhold. Minimalt ressourcetræk fra kommunen Ungdomsportalen er en teknisk løsning, som bliver hostet hos Mobile Identity og vil derfor kræve et minimum af ressourcer hos kommunen (Projekt Partner). Den tekniske løsning, herunder specielt website, mobilkommunikation, mv. vil foregå udenom Projekt Partners egne kommunikationskanaler. Der er således tale om opbygningen af en selvstændig hjemmeside og mobilprogram med tilhørende database over brugerne. Dette sker for ikke at belaste den daglige drift hos Projekt Partner. Det aftales nærmere i hvor høj grad der skal være genkendelighed i design, mv. Al relevant data i anonymiseret form kan udveksles med Projekt Partner efter anmodning. Dette kan f.eks. blive relevant i forhold til ønske fra Projekt Partner om at kvalificere sine egne aktivitets- og evt. forebyggelsestilbud til kommunens unge. For at aflaste Projekt Partners administration mest muligt i projektet sker behandling af data hos Mobile Identity. Det er ligeledes Mobile Identity, som har adgangen til data. Det sidstnævnte sker med henblik på at sikre, at der er én ansvarlig part i forhold til de indsamlede oplysninger, jf. persondataloven. 9

10 Bilag 1: Projektplan De store aktiviteter i projektet kan identificeres af nedenstående skitse: Rekruttering af deltagere til brugerpanel (klubmedarbejdere og unge) og styregruppe. Etablering af evalueringsværktøj, som kan måle indsatser og effekter. Fortløbende udvikling af indhold, funktioner, design og samspil med mediekonvergerende tilbud, hjælp og rådgivning til børn og unge i forbindelse med ungdomsportalen. Brugertest samt tilretning ved brugerinvolvering. Drift og evaluering af projektet. Fortsat drift af ungdomsportalen. Forberedelses- og udviklingsfase Implementerings- og testfase Drifts- og evalueringsfase Understøttelse af et aktivt ungdomsliv for kommunens børn og unge Rekruttering og inddragelse af brugerpanel Udvikling og tilpasning af funktioner og indhold (tekst, video, quizzer, konkurrencer etc.) Evaluering, promovering og fortsat drift 10

11 Uddybende projektplan 1. Hovedaktivitet Etablering, opstart og rekruttering Forklaring Etablering af styregruppe, projektgruppe og organisering af projektmøder. Rekruttering af projektmedarbejdere og aftaler på plads med involverede aktører. Etablering af medarbejder- og ungepanel. Kommunen varetager i samarbejde med Mobile Identity rekrutteringen og invitationer til medarbejderog ungepanelet og sikrer repræsentativitet. 2. Foranalyse Behovsanalyse, funktionalitetsbeskrivelse og kravspecifikation. Mobile Identity konsulent udarbejder foranalyse, hvor unge og ungemedarbejdere bliver inddraget i workshops og interviews. Kommunen deltager på en række workshops med ungdomsrepræsentant Tilpasning af indhold og funktioner Udarbejdelse af indhold til uddannelse Tilpasning af indhold og funktioner jf. foranalysen. Mobile Identity konsulent tilpasser indhold (kommunikation, video, dialogprogrammer, layout) til målgruppen og inddrager løbende testdeltagere. Kommunen har mulighed for at deltage i workshops. Mobile Identity programmører (mobil og web) tilpasser indhold og funktioner. Udarbejdelse af indhold til uddannelse af ungdomsorganisationen samt tilpasning af materiale målrettet medarbejdergrupperne. Mobile Identity konsulent afholder workshops og tilpasser materiale. Kommunen har mulighed for at deltage i workshops. 5. Implementering 6. Pilot Test Workshops for ungdomsorganisationen og udarbejdelse af kommunikationsstrategi. Mobile Identity konsulent afholder workshops og udarbejder materiale og strategi. Kommunen deltager på en række workshops med klub- og ungemedarbejdere. Pilot Test med ca. 40 unge i kommunen. Mobile Identity afholder informationsmøde med testdeltagere og evalueringsworkshop, samt digitalt spørgeskema til deltagerne. Kommunen har mulighed for at deltage i workshops. 7. Forberedelse af kick-off Mobile Identity konsulent forbereder kick-off dag, udarbejder materialer (plakater, breve, foldere). Trykning af materialer og grafisk opsætning (plakater, foldere, elektronisk materiale). Kommunen godkender materiale og udsender materiale. 8. Kick-off" og drift Kick-off og anvendelse af den interaktive ungdomsportal. Mobile Identity konsulent afholder informationsmøde i kommunen. 9. Evaluering og plan for videreudvikling Projektet og dets effekt evalueres. Formidlingsstrategi planlægges af Mobile Identity og kommunen vedr. hhv. erfaringer med brugerdreven innovation, ungdomsportalen som værktøj og øvrige erfaringer vedr. udøvelse af en aktiv ungdomspolitik. 10. Opsamling af erfaringer og afrapportering Mobile Identity konsulent forbereder evalueringsrapport for samlet slutevaluering (spørgeskema til samtlige deltagere). Kommunen bidrager til den samlede slutevaluering. 11

DIGITALT UNGDOMSVALG - mulighed for valgkampagne ifm. den interaktive ungdomsportal

DIGITALT UNGDOMSVALG - mulighed for valgkampagne ifm. den interaktive ungdomsportal DIGITALT UNGDOMSVALG - mulighed for valgkampagne ifm. den interaktive ungdomsportal INVITATION TIL PROJEKTDELTAGELSE Indholdsfortegnelse Skab ungdomsdemokrati med nye digitale medier... 3 Afholdelse af

Læs mere

CO2-Guide - en webportal og mobilapplikation til energibesparelser og lavere omkostninger i virksomheder og blandt dens medarbejdere privat

CO2-Guide - en webportal og mobilapplikation til energibesparelser og lavere omkostninger i virksomheder og blandt dens medarbejdere privat CO2-Guide - en webportal og mobilapplikation til energibesparelser og lavere omkostninger i virksomheder og blandt dens medarbejdere privat INVITATION TIL PROJEKTDELTAGELSE Indholdsfortegnelse En digitalt

Læs mere

Sund Sexguide En mobilguide og e-læringsprogram om sikkersex og kærlighed

Sund Sexguide En mobilguide og e-læringsprogram om sikkersex og kærlighed Sund Sexguide En mobilguide og e-læringsprogram om sikkersex og kærlighed INVITATION TIL PROJEKTDELTAGELSE Indholdsfortegnelse Sådan fungerer Sund Sexguide... 3 Baggrund... 4 Formålet med Sund Sexguide...

Læs mere

Livsstilsændringer blandt medarbejdere i danske kommuner

Livsstilsændringer blandt medarbejdere i danske kommuner Livsstilsændringer blandt medarbejdere i danske kommuner Om Mobile Fitness Mobile Fitness er stiftet i 2005 og ejet af Institut for Human Ernæring på Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Mobilplatforme. - intelligente app-løsninger til dagligdagssituationer og logistiske udfordringer

Mobilplatforme. - intelligente app-løsninger til dagligdagssituationer og logistiske udfordringer 1 Mobilplatforme - intelligente app-løsninger til dagligdagssituationer og logistiske udfordringer Mobile Identity har siden 2001 udviklet software til en lang række digitale projekter heriblandt mere

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Vibeke Brønnum E-mail: vbr@aarhus.dk Telefon: 8713 4042/2920 4540 Arbejdssted: Folkesundhed, Sundhed og

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

Oversigt. Score: 2,42ud af 3

Oversigt. Score: 2,42ud af 3 BioRemind Connect Oversigt Appens navn : BioRemind Connect Dato: 3/11/2017 Score: 2,42ud af 3 Resume: BioRemind Connect er en platform der kombinerer web og app. I platformen kan behandleren sammensætte

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital opslagstavle og kontaktforum

Projektbeskrivelse Digital opslagstavle og kontaktforum Projektbeskrivelse Digital opslagstavle og kontaktforum 1 Indholdsfortegnelse Side Forord.. 3 Baggrund 4 Projekt-idé 5 Projektets ophavsmænd, ansvar og roller. 6 Præsentation af platformen 7 Navn og logo

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde

Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde Hvorfor er programmet relevant? Reduktionen af social betinget ulighed i sundhed blandt unge mennesker, er en af de mest afgørende

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

at bestyrelsen bemyndiger administrationen til at videreudvikle Movias strategi for anvendelse af sociale media baseret på facebook.

at bestyrelsen bemyndiger administrationen til at videreudvikle Movias strategi for anvendelse af sociale media baseret på facebook. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Stine Bay Michelsen 13 Bemyndigelse vedrørende Movias brug af sociale media Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1 Aktivering af netværket omkring Landsstævnet Netværksstrategi del 1 Indledning Dette dokument er første del af netværksstrategien. Her præsenteres det strategiske fundament for en mere netværksbaseret

Læs mere

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden 1. Projekttitel RejseGuiden 2. Resumé Projektet RejseGuiden fokuserer på at teste de nyeste teknologiske muligheder for at give målrettet information til

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Gruppens formål: Formålet med gruppens arbejde er at udarbejde et oplæg til en overordnet/generisk model til etablering

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunikationsplan. Smil(e)-projektet 2011-2013

Kommunikationsplan. Smil(e)-projektet 2011-2013 Kommunikationsplan Smil(e)-projektet 2011-2013 Revideret 13. juli 2011 1 Kommunikationsplan Smil(e) Skandinaviska Metoder för Innovativt Lärande (Europa) Baggrund Smil(e) er et Interreg IV A finansieret

Læs mere

Teenagefodbold VEJLEDNING TIL KLUBSTRATEGIPROCES

Teenagefodbold VEJLEDNING TIL KLUBSTRATEGIPROCES Teenagefodbold VEJLEDNING TIL KLUBSTRATEGIPROCES FASE 1 PRAKTISK INFO VEDR. LEDELSE AF PROJEKTET TEENAGEFODBOLD Hvis projektet skal blive en succes kræver det, at I udpeger en projektleder/projektgruppe,

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Ungepolitik 2010-2015

Ungepolitik 2010-2015 Ungepolitik 2010-2015 Forord Det skal være sundt, sjovt og trygt at være ung i Hørsholm! Det er visionen for et godt ungdomsliv i Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen har vedtaget Hørsholm Kommunes nye

Læs mere

BORGERPANEL I HOLBÆK KOMMUNE

BORGERPANEL I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANEL I HOLBÆK KOMMUNE 2015 FORMÅL MED BORGERPANELET Som en del af Demokratieksperimentariet og Strategi for brugerundersøgelser er det besluttet, at der som et 1-årigt eksperiment etableres et borgerpanel.

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Testrapport. Resultater for test af appen BetterOff i Psykiatriens hverdagstestere

Testrapport. Resultater for test af appen BetterOff i Psykiatriens hverdagstestere Testrapport Resultater for test af appen BetterOff i Psykiatriens hverdagstestere Oktober 2017 Indhold 1. Baggrund 2. Formål med testen 3. Appen BetterOff 4. Målgruppe 5. Metode 6. Testresultater og anbefalinger

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet.

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet. N OTAT Invitation Implementering af modeller for bedre sammenhæng KL inviterer kommuner til at indgå i afprøvning af modeller for bedre sammenhæng mellem beskæftigelses-, sundheds- og social området. Modellerne

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

InfoGalleri Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum

InfoGalleri Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum Agenda Introduktion af Baggrund Demo Udvikling / muligheder Spørgsmål Koncept Interaktivt system til at eksponere digitale informationer på en

Læs mere

Online marketing kursus

Online marketing kursus Online marketing kursus for fleksjobbere 6 uger - ny viden - nye jobmuligheder Opslag til sociale medier kan planlægges. Fleksjobberen kan tilføre virksomheden attraktiv arbejdskraft, selv med få ugentlige

Læs mere

Børn og unge udvikler digital dannelse og evnen til at begå sig

Børn og unge udvikler digital dannelse og evnen til at begå sig Læring, udvikling, og trivsel i fællesskaber projekt en god ide? evaluering hvad af projektet? Hvad er næste skridt? Børn og unge udvikler digital dannelse og evnen til at begå sig hensigtsmæssigt i digitale

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode:

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode: Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Skolebiblioteker Institutionens navn: Langeland Bibliotek Projekttitel:(Max. 50 tegn og ingen særtegn) Læsning, sundhed og kompetencer Søges der om fortsat

Læs mere

Det er cool med kondom i Hørsholm

Det er cool med kondom i Hørsholm Det er cool med kondom i Hørsholm Kampagne for seksuel sundhed efterår 2010 de unge i Hørsholm Kommune (15-18 årige) Theis fra Filmskolen og Hørsholms unge 13. september til 13. oktober 2010 Klamydia giver

Læs mere

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs.

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. http://specialcentertapsskole.skoleblogs.dk/ RAMMESÆTNING Der er mange opgaver under PLC. På vores skole drejer det sig

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Ungdomsfodbold 2.0. Vejledning til klubstrategiproces

Ungdomsfodbold 2.0. Vejledning til klubstrategiproces Ungdomsfodbold 2.0 Vejledning til klubstrategiproces Fase 1 Praktisk Info vedr. ledelse af projektet Ungdomsfodbold 2.0 Hvis projektet skal blive en succes kræver det, at I udpeger en projektleder/projektgruppe,

Læs mere

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler Projektbeskrivelse, Passagerpuljen Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler 1. Projekttitel Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler 2. Resumé Alle hospitaler har et stort

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Informationsmøde om puljen

Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Informationsmøde om puljen Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR Informationsmøde om puljen Velkommen Formål med informationsmødet Socialstyrelsens perspektiver på den tidlige og forebyggende indsats på børnog

Læs mere

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE 4b. SPECIAL INTEREST TURISTER Norge Case eksempel: Mennesker med interesse for events, sport og kultur Special interest turister Eksempel: Mennesker med interesse

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning Aktivitetsplan 2016 Aktivitetsplan 2016 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 3 Budget... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Psykisk arbejdsmiljø: Formidlingskonference...

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato Dato 16-06-2014 Sagsnr. 1-1010-147/6 MAHA maha@sst.dk Bilag 2 - Kravspecifikation 1. Indledning Sundhedsstyrelsen inviterer hermed alle interesserede aktører til at afgive tilbud på evaluering af satspuljen

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m.

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. - Guide fra BetterNow Juli 2012 - version 1.0 BetterNow Kristen Bernikowsgade 6 1105 Kbh. K www.betternow.dk

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere