INTERAKTIV UNGDOMSPORTAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERAKTIV UNGDOMSPORTAL"

Transkript

1 INTERAKTIV UNGDOMSPORTAL - en virtuel ungdomsklub på web og mobil til danske kommuner INVITATION TIL PROJEKTDELTAGELSE

2 Indholdsfortegnelse Styrk børne- og ungeområdet med nye digitale medier... 3 Kommunens virtuelle samlingspunkt for unge... 3 Individualiseret kommunikation via mobil og web... 4 En mediekonvergerende ungdomsplatform... 4 Målbare effekter... 6 Effektmåling i forhold til projektet... 6 Succeskriterier... 6 Høj nyhedsværdi... 7 Kommunens rolle som Projekt Partner... 7 Om Mobile Identity... 9 Minimalt ressourcetræk fra kommunen... 9 Bilag 1: Projektplan Uddybende projektplan

3 Styrk børne- og ungeområdet med nye digitale medier Med en interaktiv ungdomsportal kan kommunen styrke børne- og ungeområdet og formidle tilbud og fritidsaktiviteter direkte til børn og unge. Samtidig har kommunens unge mulighed for at bidrage med idéer og tage initiativ til nye sociale arrangementer og events i kommunen. De seneste års udvikling inden for digitale medier mobiltelefon og internet har givet nye muligheder for formidling, forankring og løbende udvikling af en aktiv, engagerende ungdomspolitik. Med en interaktiv ungdomsportal kan kommunen tilbyde nye innovative services til de unge via deres foretrukne medier og understøtte dem i deres aktive interesser og sociale arrangementer. Med den interaktive ungdomsportal kan kommunen: 1) Informere om aktuelle aktiviteter og tilbud specielt henvendt til børn og unge 2) Tilbyde innovative services på mobil og web, der understøtter kommunens ungdomspolitik 3) Understøtte en aktiv og involverende ungdomspolitik med debat/ blogging og redskaber til egenorganisering af et aktivt ungdomsliv på web og mobil. En interaktiv ungdomsportal vil give kommunen en god ramme for en fokuseret udmøntelse af sin ungdomspolitik gennem direkte formidling af viden om oplevelser, rådgivning og organiseringsmuligheder for de unge, med mulighed for en aktiv debat og organisering via innovative brugbare services, på de unges i forvejen foretrukne medier. Kommunens virtuelle samlingspunkt for unge Ungdomsportalen samler og synliggør byens ungdomstilbud og -aktiviteter virtuelt ét sted, og således giver kommunen de unge mulighed for hurtigt at finde inspiration til nye interesser og tilmelde sig aktiviteter, der kan føre til nye fællesskaber og skabe venskaber på tværs af eksisterende grupperinger. Den interaktive ungdomsportal er en mobil- og webbaseret kommunikationsplatform, der giver de unge (12-18årige) overblik over kommunens fritidstilbud og hjælper dem til et sundere og mere aktivt ungdomsliv. Portalen er bygget op omkring en lang række temainddelte «Grupper» som man kender det fra Facebook. Den enkelte bruger kan således selv tilmelde og framelde sig relevante grupper og få beskeder fra «Gruppen» i tilknytning til eksempelvis arrangementer, sport og ungdomsklubber. Det kan også være grupper om bl.a. sundhed, motion, naturoplevelser, lektiehjælp, miljø og klima m.v. Kommunikationen med andre unge i de tilmeldte grupper foregår via gruppe-sms er og indbakke på webportal og i mobilapplikation. Klubmedarbejdere og trænere kan bruge platformen til at give beskeder om kommende arrangementer til alle i den pågældende gruppe. 3

4 Der er også mulighed for at lave forespørgsler til gruppen, der så kommunikeres ud til alle medlemmer i gruppen. Det kan f.eks. være «Basket Gruppen», hvor en besked kan sendes til gruppen for at finde deltagere til en basketkamp, som så efterfølgende bliver sendt til alle gruppens medlemmer. Grupperne kan løbende tilpasses efter kommunens ønsker og behov. Eksempler på mulige temaer og grupper: Musik, Gadeaktiviteter, Festivaler, [sommer/vinter/påske/jule]-fester, Drama /skuespil, Sportsområder, Kreativt gadeværksted, Street Dance, Street Fodbold, Parkour/ Free Running, Naturdag, Tennis, Aftenklubben, Lektiecaféen, Spørgehjørnet, Ungetelefonen, Sundhedshjørnet, Kost, Motion, Rygestop, Alkohol, Info, Artikler, Råd & vejledning i et ungt sprog, Miljø & klima, Jobportalen, Naturoplevelser, Individualiseret kommunikation via mobil og web Mobiltelefonen er i dag de unges foretrukne medie, og dette udnyttes ved at tilbyde de unge adgang til den interaktive ungdomsplatform via deres mobiltelefon, hvorfra de har mulighed for at tilmelde sig og modtage målrettet kommunikation på sms om deres interesser. Med ungdomsportalen skabes et kombineret informations- og interaktionssite med kommunens unge via mobil og web. Potentialet herved er at kunne engagere, aktivere og understøtte de unge i aktive interesser og sociale arrangementer. Unge uden særlige fritidsinteresser vil gennem en mobilkontakt til ungdomsportalen opnå en anden og mere inddragende tilskyndelse til deltagelse, som er anderledes end den traditionelle kommune-borger relation. Fokus er på ung-til-ung kommunikation, understøttet af kommunens ungdomsmiljøer (idrætsklubber, ungdomsklubber og ungdomsskole), som informerer om, hvad der sker i kommunen, og som giver de unge inspiration i deres eget sprog og med fokus på de unges interesser. Mobiltelefonen inddrages for at skabe interaktion mellem kommunens medarbejdere og de unge og for at give de unge et mere selvstændigt råderum over og indsigt i, hvad der sker i kommunen, samt for på egen hånd at eksekvere projekter, der interesserer dem inden for de fysiske rammer, som kommunen stiller til rådighed. En mediekonvergerende ungdomsplatform Den interaktive ungdomsportal bygger på en mediekonvergerende platform bestående af digital platform, dialogprogram og supervisormodul, der tilsammen giver kommunen fleksible redskaber til at motivere og fastholde de unge i et aktivt fritidsliv. Ungdomsplatformen består af følgende dele: 4

5 1) Digital mobil- og webplatform, hvortil der er adgang via en website (internetportal) og via et mobilprogram på brugerens mobiltelefon. Internetportal og mobilprogram integrerer data og information hentet fra en server. Mobilprogrammet kan installeres via tilmelding på websitet, hvor man opretter sig som bruger og herefter har mulighed for at downloade mobilapplikationen via et link. Når brugeren er logget ind, er der adgang til en personlig side og mulighed for at tilmelde sig nyheder via sms om de emner, der interesserer den enkelte. Det kan være information fra ungdomsklubben, sportsgrene, byliv samt særlige aktiviteter og events for unge. 2) Dialogprogram, som gør det muligt at kommunikerer individuelt og til grupper af unge i forhold til særlige emner, som brugerne har tilmeldt sig. Dialogkommunikationen kan f.eks. bruges af klubmedarbejdere til at kommunikere med klubbens medlemmer omkring særlige arrangementer og aktiviteter. 3) Supervisormodul, hvorigennem administratorer kan få adgang til at kommunikerer med de unge og skabe sig overblik gennem relevante statistiske data. De forskellige kommunikationskanaler, som den interaktive ungdomsportal anvender, giver høj fleksibilitet med hensyn til hvornår og hvordan platformen bruges. Brugerfladen er udviklet til at være enkel og let at anvende og videreudvikles løbende samt understøttes af bl.a. online vejledning og introduktionsmateriale. 5

6 Målbare effekter Den interaktive ungdomsportal handler, ud over at kunne tilbyde nogle innovative services til kommunens unge, også om de mere langsigtede positive effekter, som kommunen opnår ved at motivere børn og unge til at deltage i sunde fritidsaktiviteter. Målet er at skabe en ungdomsplatform, som har en synlig effekt på kommunens børn og unge i forhold til at støtte dem i at opnå et aktivt ungdomsliv og fastholde en hensigtsmæssig adfærd. Dvs. at vi forventer, at kommunen vil opleve konkrete resultater, bl.a.: Generelt bedre trivsel blandt børn og unge i kommunen Større engagement og tilskyndelse til at deltage i arrangementer Bedre udnyttelse af tilbud og aktiviteter for børn og unge Børn og unge, som har brug for hjælp, ved hvor de kan henvende sig Færre problemer med utilpassede unge - og dermed færre udgifter. Effektmåling i forhold til projektet Evalueringen af projektet kan baseres på en effektevaluering, som understøttes af de metoder, der anvendes i den brugerdrevne innovation. Evalueringsmetoderne vælges ud fra ønsket om at skabe bedst mulig dokumentation for, at brugerne, der anvender ungdomsportalen, faktisk også oplever et mere aktivt ungdomsliv med tilbud om relevante aktiviteter og events. Effekten måles bl.a. ud fra de følgende kriterier: Antal oprettede/ aktive profiler i forhold til antallet af unge i kommunen Aktivitetsniveauet i kommunikationen blandt de tilmeldte (f.eks. gennemsnitligt antal tilmeldte grupper, antallet af sendte sms er og andre beskeder) Antallet af tilmeldinger og deltagere ved ungdomsarrangementer og events i kommunen Procentdelen af brugerne der udtrykker tilfredshed eller stor tilfredshed med ungdomsplatformen Spørgeskema angående de unges (oplevede) vidensniveau og nuværende adfærd i forhold til f.eks. kost, motion, alkohol, rådgivningsmuligheder og arrangementer for unge i kommunen før og med adgang til ungdomsplatformen. Succeskriterier Målsætningen er, at den interaktive ungdomsportal over tid skal have de fleste unge i kommunen som medlemmer og blive deres foretrukne informationsportal, evt. med link til Facebook-grupper samt brugerdrevet indhold. Succeskriterierne ved projektafslutning er, at: Mindst 50 % af kommunens unge (12-18årige) har oprettet en profil på portalen Der ses en markant forøgelse af tilmeldinger/ deltagere ved ungdomsarrangementer i kommunen Kommentar [FS1]: Er det farligt at love. Måske i stedet blot Størsteparten 6

7 Mindst 75 % af brugerne udtrykker tilfredshed eller stor tilfredshed med ungdomsportalen Platformen bruges aktivt til selvorganisering af aktiviteter knyttet til fysiske lokaliteter i kommunen (f.eks. brug af boldbaner, idrætsanlæg, parker, ungdomsklubber etc.). Kommentar [FS2]: Det samme som ovenfor Projektet vil herefter blive fortsat som en integreret del af kommunens ungdomspolitik, og fungere som en central kommunikationskanal for information og viden særligt tilpasset og målrettet børn og unge i kommunen. Høj nyhedsværdi Mange taler om mulighederne med nye digitale medier, så hvorfor ikke være blandt de første, der rent faktisk går nye veje og er med til at høste gevinsterne her og nu. Nyhedsværdien, som ligger i den interaktive ungdomsportal, kan udnyttes aktivt af innovative kommuner, der tør gå i front. Nye former for interaktion: Der oprettes en tværfaglig projektgruppe med repræsentanter fra Mobile Identity og Projekt Partner. Projektgruppen vil bestå af eksperter med forskellig faglig baggrund (klubmedarbejdere og evt. SSP-medarbejdere m.v., kommunikationseksperter, designere og softwareingeniører). Den tværfaglige tilgang skal skabe nye synergier, strategier og tilgange til at tænke formidling af aktiv ungdomspolitik ind i ungdomsplatformen. Projektet er nyskabende ved at fokusere på brug af mobiltelefonen, der er de unges foretrukne medie, som en central formidlingskanal til de unge. Kommunens unge i centrum: Det er brugernes egne input (kommunens børn og unge med støtte fra bl.a. klubmedarbejdere), der danner rammen for at drive processen fremad og dermed udnytte ungdomsplatformens indholdsmæssige og kommunikationsmæssige potentialer. Kommunens rolle som Projekt Partner Kommunen kan som Projekt Partner tilbyde den interaktive ungdomsportal til kommunens børn og unge som et spændende og relevant tiltag, der gør det muligt for de unge at modtage vedkommende og målrettet information om netop dét, som interesserer dem. De unge får adgang direkte på deres mobil, og med innovative funktioner bliver det både lettere og sjovere at følge med i debatter og melde sig til arrangementer og events. Projekt Partner tilbyder den interaktive ungdomsportal til kommunens børn og unge i alderen ca år og får dermed mulighed for at udøve en aktiv ungdomspolitik på en ny, effektiv og enkel måde. Projekt Partner vil have mulighed for at deltage i medierelaterede aktiviteter, samt hvis Projekt Partner ønsker det, at deltage i styregruppe og første udbredelse af ungdomsplatformen. Kommunen vil i forbindelse med projektets indledende faser være med til at udtænke, hvilket særligt fokus løsningen skal have i den pågældende 7

8 kommune for at tackle eventuelt særlige udfordringer. Funktioner og særlige værktøjer kan med fordel tilknyttes allerede eksisterende projekter. På den måde vil løsningen få den største effekt. I løbet af udviklingsforløbet deltager kommunen efter nærmere aftale i en række workshops med henblik på at optimere indhold og funktioner til kommunen og for at de berørte medarbejdergrupper introduceres til ungdomsplatformens funktioner og potentialer, så den derved kan udnyttes optimalt. Deltagelse kræver ikke yderligere arbejdsressourcer fra Projekt Partner. Udviklingsprojektet strækker sig over ca. 1 år inkl. udviklings- drifts- og evalueringsfaser. Udgifter til udvikling af en tilpasset udgave af den interaktive ungdomsportal (web og mobil) til kommunen fremgår af prisliste for den interaktive ungdomsportal. Kommunen betaler endvidere en platformlicens (udregnet efter antal børn og unge i kommunen ca kr. per år) samt løbende driftsomkostninger (sms og hosting af platform). Der kan eventuelt som alternativ aftales betaling per bruger. Børn og unge der trives er mere motiverede for indlæring, uddannelse og et fremtidigt engagement som aktive, engagerede borgere med gode forudsætninger til fremtidens arbejdsmarked. Udgifter forbundet med børn og unges mistrivsel inkluderer udgifter til rådgivning, sagsbehandling, sundhedsvæsen og anbringelsestilbud. Costbenefit ifm. brug af den interaktive ungdomsportal er derfor i høj grad profitabel for Projekt Partner. Kommunens aktiviteter Hvad får kommunen ud af det Tilbyder den interaktive ungdomsportal Kan tilbyde kommunens børn og unge nye innovative services på til kommunens børn og unge web og mobiltelefon Klubmedarbejdere m.fl. sørger for at Potentielt højt return-on-investment (se afsnittet Målbar effekt ) opdatere kalender med aktuelle aktiviteter og events for unge Et ledelsesredskab til at måle (statistisk) børn og unges aktivitetsniveau, trivsel og sundhedstilstand samt afrapportere Relevante medarbejdergrupper bruger resultater (obs: fortroligt program - data er anonymiseret) ungdomsportalen som virtuelt værktøj Mulighed for at påvirke udviklingen af den interaktive ungdomsportal Mulighed for at deltage i medierelateret ved projektdeltagelse kommunikation Mulighed for at deltage i medierelateret omtale ifm. deltagelse i udviklingsprojektet omkring den interaktive ungdomsportal Den interaktive ungdomsportal virker via alle computere med internetadgang samt alle nyere mobiltelefoner. Mobilapplikationen vil være tilgængelig i versioner til Java-understøttede telefoner, iphone, Windows Mobile og Android. 8

9 Om Mobile Identity Mobile Identity er specialiseret inden for digitale interventionsløsninger. Igennem sit mangeårige erfaringsgrundlag har virksomheden udarbejdet et stort antal løsninger til både offentlige institutioner og private virksomheder og opnået særdeles gode resultater. Mobile Identity har mange års erfaring med udvikling af digitale web- og mobilløsninger, der motiverer og hjælper brugerne til positive adfærdsændringer, bl.a. Mobile Fitness A/S (www.mobilefitness.dk), der blev stiftet i 2005 og er ejet af bl.a. Københavns Universitet og CAT Innovation. Grundidéen bag Mobile Fitness er, at nye elektroniske medier kan bruges til at opnå og vedligeholde en sund livsstil. Fra er Mobile Fitness blevet testet og videreudviklet gennem mere end 30 projekter. Bl.a. har Mobile Fitness været udbudt gennem praktiserende læger i Danmark og vundet en international pris blandt 66 nominerede projekter (Abbott International Marketing Award 2009). Blandt Mobile Identitys nyeste projekter er CO2-Guide (www.co2-guide.dk), som er udviklet i et samarbejde med COWI, og er et digitalt interventionsprogram, der understøtter sænkning af CO2-udledning blandt private, firmaer, offentlige instanser og institutioner. Baseret på internationale studier og erfaringerne fra bl.a. udviklingen af Mobile Fitness og CO2-Guide, kan en mediekonvergerende softwareplatform, som den der benyttes i dette projekt, påvirke brugerne i en positiv retning ved en kombination af personliggjort og målrettet kommunikation og en bred vifte af relevant indhold. Minimalt ressourcetræk fra kommunen Ungdomsportalen er en teknisk løsning, som bliver hostet hos Mobile Identity og vil derfor kræve et minimum af ressourcer hos kommunen (Projekt Partner). Den tekniske løsning, herunder specielt website, mobilkommunikation, mv. vil foregå udenom Projekt Partners egne kommunikationskanaler. Der er således tale om opbygningen af en selvstændig hjemmeside og mobilprogram med tilhørende database over brugerne. Dette sker for ikke at belaste den daglige drift hos Projekt Partner. Det aftales nærmere i hvor høj grad der skal være genkendelighed i design, mv. Al relevant data i anonymiseret form kan udveksles med Projekt Partner efter anmodning. Dette kan f.eks. blive relevant i forhold til ønske fra Projekt Partner om at kvalificere sine egne aktivitets- og evt. forebyggelsestilbud til kommunens unge. For at aflaste Projekt Partners administration mest muligt i projektet sker behandling af data hos Mobile Identity. Det er ligeledes Mobile Identity, som har adgangen til data. Det sidstnævnte sker med henblik på at sikre, at der er én ansvarlig part i forhold til de indsamlede oplysninger, jf. persondataloven. 9

10 Bilag 1: Projektplan De store aktiviteter i projektet kan identificeres af nedenstående skitse: Rekruttering af deltagere til brugerpanel (klubmedarbejdere og unge) og styregruppe. Etablering af evalueringsværktøj, som kan måle indsatser og effekter. Fortløbende udvikling af indhold, funktioner, design og samspil med mediekonvergerende tilbud, hjælp og rådgivning til børn og unge i forbindelse med ungdomsportalen. Brugertest samt tilretning ved brugerinvolvering. Drift og evaluering af projektet. Fortsat drift af ungdomsportalen. Forberedelses- og udviklingsfase Implementerings- og testfase Drifts- og evalueringsfase Understøttelse af et aktivt ungdomsliv for kommunens børn og unge Rekruttering og inddragelse af brugerpanel Udvikling og tilpasning af funktioner og indhold (tekst, video, quizzer, konkurrencer etc.) Evaluering, promovering og fortsat drift 10

11 Uddybende projektplan 1. Hovedaktivitet Etablering, opstart og rekruttering Forklaring Etablering af styregruppe, projektgruppe og organisering af projektmøder. Rekruttering af projektmedarbejdere og aftaler på plads med involverede aktører. Etablering af medarbejder- og ungepanel. Kommunen varetager i samarbejde med Mobile Identity rekrutteringen og invitationer til medarbejderog ungepanelet og sikrer repræsentativitet. 2. Foranalyse Behovsanalyse, funktionalitetsbeskrivelse og kravspecifikation. Mobile Identity konsulent udarbejder foranalyse, hvor unge og ungemedarbejdere bliver inddraget i workshops og interviews. Kommunen deltager på en række workshops med ungdomsrepræsentant Tilpasning af indhold og funktioner Udarbejdelse af indhold til uddannelse Tilpasning af indhold og funktioner jf. foranalysen. Mobile Identity konsulent tilpasser indhold (kommunikation, video, dialogprogrammer, layout) til målgruppen og inddrager løbende testdeltagere. Kommunen har mulighed for at deltage i workshops. Mobile Identity programmører (mobil og web) tilpasser indhold og funktioner. Udarbejdelse af indhold til uddannelse af ungdomsorganisationen samt tilpasning af materiale målrettet medarbejdergrupperne. Mobile Identity konsulent afholder workshops og tilpasser materiale. Kommunen har mulighed for at deltage i workshops. 5. Implementering 6. Pilot Test Workshops for ungdomsorganisationen og udarbejdelse af kommunikationsstrategi. Mobile Identity konsulent afholder workshops og udarbejder materiale og strategi. Kommunen deltager på en række workshops med klub- og ungemedarbejdere. Pilot Test med ca. 40 unge i kommunen. Mobile Identity afholder informationsmøde med testdeltagere og evalueringsworkshop, samt digitalt spørgeskema til deltagerne. Kommunen har mulighed for at deltage i workshops. 7. Forberedelse af kick-off Mobile Identity konsulent forbereder kick-off dag, udarbejder materialer (plakater, breve, foldere). Trykning af materialer og grafisk opsætning (plakater, foldere, elektronisk materiale). Kommunen godkender materiale og udsender materiale. 8. Kick-off" og drift Kick-off og anvendelse af den interaktive ungdomsportal. Mobile Identity konsulent afholder informationsmøde i kommunen. 9. Evaluering og plan for videreudvikling Projektet og dets effekt evalueres. Formidlingsstrategi planlægges af Mobile Identity og kommunen vedr. hhv. erfaringer med brugerdreven innovation, ungdomsportalen som værktøj og øvrige erfaringer vedr. udøvelse af en aktiv ungdomspolitik. 10. Opsamling af erfaringer og afrapportering Mobile Identity konsulent forbereder evalueringsrapport for samlet slutevaluering (spørgeskema til samtlige deltagere). Kommunen bidrager til den samlede slutevaluering. 11

CO2-Guide - en webportal og mobilapplikation til energibesparelser og lavere omkostninger i virksomheder og blandt dens medarbejdere privat

CO2-Guide - en webportal og mobilapplikation til energibesparelser og lavere omkostninger i virksomheder og blandt dens medarbejdere privat CO2-Guide - en webportal og mobilapplikation til energibesparelser og lavere omkostninger i virksomheder og blandt dens medarbejdere privat INVITATION TIL PROJEKTDELTAGELSE Indholdsfortegnelse En digitalt

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Videnscenter for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere Århus, Ribe og Ringkøbing Amter. juli 2004

Videnscenter for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere Århus, Ribe og Ringkøbing Amter. juli 2004 Videnscenter for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere Århus, Ribe og Ringkøbing Amter. juli 2004 Kort resumé Løsningsmodellen for konsortiet bag videncenteret tager udgangspunkt i en meget

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Demens i Hjemmet skaber vækst for virksomheder. Projektet er derfor en stor succes! Citat fra afslutningskonferencen den 4. april 2013 Evaluering af projektet Udgivet af: Teknologisk Institut, Robotteknologi

Læs mere

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2012 1 1. Indledning... 3 1.1. Aktivitetscentre og Hjernelounges... 3 1.2. Koncept for Hjerneloungen...

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Den Landsdækkende Scenekunstportal

Den Landsdækkende Scenekunstportal Den Landsdækkende Scenekunstportal Ansøgning Teaterbilletter.dk Indholdsfortegnelse DEN LANDSDÆKKENDE SCENEKUNSTPORTAL... 3 Indledning og baggrund... 3 Af projektbeskrivelsen fremgår det at... 3 Målgrupper

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere