INTERAKTIV UNGDOMSPORTAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERAKTIV UNGDOMSPORTAL"

Transkript

1 INTERAKTIV UNGDOMSPORTAL - en virtuel ungdomsklub på web og mobil til danske kommuner INVITATION TIL PROJEKTDELTAGELSE

2 Indholdsfortegnelse Styrk børne- og ungeområdet med nye digitale medier... 3 Kommunens virtuelle samlingspunkt for unge... 3 Individualiseret kommunikation via mobil og web... 4 En mediekonvergerende ungdomsplatform... 4 Målbare effekter... 6 Effektmåling i forhold til projektet... 6 Succeskriterier... 6 Høj nyhedsværdi... 7 Kommunens rolle som Projekt Partner... 7 Om Mobile Identity... 9 Minimalt ressourcetræk fra kommunen... 9 Bilag 1: Projektplan Uddybende projektplan

3 Styrk børne- og ungeområdet med nye digitale medier Med en interaktiv ungdomsportal kan kommunen styrke børne- og ungeområdet og formidle tilbud og fritidsaktiviteter direkte til børn og unge. Samtidig har kommunens unge mulighed for at bidrage med idéer og tage initiativ til nye sociale arrangementer og events i kommunen. De seneste års udvikling inden for digitale medier mobiltelefon og internet har givet nye muligheder for formidling, forankring og løbende udvikling af en aktiv, engagerende ungdomspolitik. Med en interaktiv ungdomsportal kan kommunen tilbyde nye innovative services til de unge via deres foretrukne medier og understøtte dem i deres aktive interesser og sociale arrangementer. Med den interaktive ungdomsportal kan kommunen: 1) Informere om aktuelle aktiviteter og tilbud specielt henvendt til børn og unge 2) Tilbyde innovative services på mobil og web, der understøtter kommunens ungdomspolitik 3) Understøtte en aktiv og involverende ungdomspolitik med debat/ blogging og redskaber til egenorganisering af et aktivt ungdomsliv på web og mobil. En interaktiv ungdomsportal vil give kommunen en god ramme for en fokuseret udmøntelse af sin ungdomspolitik gennem direkte formidling af viden om oplevelser, rådgivning og organiseringsmuligheder for de unge, med mulighed for en aktiv debat og organisering via innovative brugbare services, på de unges i forvejen foretrukne medier. Kommunens virtuelle samlingspunkt for unge Ungdomsportalen samler og synliggør byens ungdomstilbud og -aktiviteter virtuelt ét sted, og således giver kommunen de unge mulighed for hurtigt at finde inspiration til nye interesser og tilmelde sig aktiviteter, der kan føre til nye fællesskaber og skabe venskaber på tværs af eksisterende grupperinger. Den interaktive ungdomsportal er en mobil- og webbaseret kommunikationsplatform, der giver de unge (12-18årige) overblik over kommunens fritidstilbud og hjælper dem til et sundere og mere aktivt ungdomsliv. Portalen er bygget op omkring en lang række temainddelte «Grupper» som man kender det fra Facebook. Den enkelte bruger kan således selv tilmelde og framelde sig relevante grupper og få beskeder fra «Gruppen» i tilknytning til eksempelvis arrangementer, sport og ungdomsklubber. Det kan også være grupper om bl.a. sundhed, motion, naturoplevelser, lektiehjælp, miljø og klima m.v. Kommunikationen med andre unge i de tilmeldte grupper foregår via gruppe-sms er og indbakke på webportal og i mobilapplikation. Klubmedarbejdere og trænere kan bruge platformen til at give beskeder om kommende arrangementer til alle i den pågældende gruppe. 3

4 Der er også mulighed for at lave forespørgsler til gruppen, der så kommunikeres ud til alle medlemmer i gruppen. Det kan f.eks. være «Basket Gruppen», hvor en besked kan sendes til gruppen for at finde deltagere til en basketkamp, som så efterfølgende bliver sendt til alle gruppens medlemmer. Grupperne kan løbende tilpasses efter kommunens ønsker og behov. Eksempler på mulige temaer og grupper: Musik, Gadeaktiviteter, Festivaler, [sommer/vinter/påske/jule]-fester, Drama /skuespil, Sportsområder, Kreativt gadeværksted, Street Dance, Street Fodbold, Parkour/ Free Running, Naturdag, Tennis, Aftenklubben, Lektiecaféen, Spørgehjørnet, Ungetelefonen, Sundhedshjørnet, Kost, Motion, Rygestop, Alkohol, Info, Artikler, Råd & vejledning i et ungt sprog, Miljø & klima, Jobportalen, Naturoplevelser, Individualiseret kommunikation via mobil og web Mobiltelefonen er i dag de unges foretrukne medie, og dette udnyttes ved at tilbyde de unge adgang til den interaktive ungdomsplatform via deres mobiltelefon, hvorfra de har mulighed for at tilmelde sig og modtage målrettet kommunikation på sms om deres interesser. Med ungdomsportalen skabes et kombineret informations- og interaktionssite med kommunens unge via mobil og web. Potentialet herved er at kunne engagere, aktivere og understøtte de unge i aktive interesser og sociale arrangementer. Unge uden særlige fritidsinteresser vil gennem en mobilkontakt til ungdomsportalen opnå en anden og mere inddragende tilskyndelse til deltagelse, som er anderledes end den traditionelle kommune-borger relation. Fokus er på ung-til-ung kommunikation, understøttet af kommunens ungdomsmiljøer (idrætsklubber, ungdomsklubber og ungdomsskole), som informerer om, hvad der sker i kommunen, og som giver de unge inspiration i deres eget sprog og med fokus på de unges interesser. Mobiltelefonen inddrages for at skabe interaktion mellem kommunens medarbejdere og de unge og for at give de unge et mere selvstændigt råderum over og indsigt i, hvad der sker i kommunen, samt for på egen hånd at eksekvere projekter, der interesserer dem inden for de fysiske rammer, som kommunen stiller til rådighed. En mediekonvergerende ungdomsplatform Den interaktive ungdomsportal bygger på en mediekonvergerende platform bestående af digital platform, dialogprogram og supervisormodul, der tilsammen giver kommunen fleksible redskaber til at motivere og fastholde de unge i et aktivt fritidsliv. Ungdomsplatformen består af følgende dele: 4

5 1) Digital mobil- og webplatform, hvortil der er adgang via en website (internetportal) og via et mobilprogram på brugerens mobiltelefon. Internetportal og mobilprogram integrerer data og information hentet fra en server. Mobilprogrammet kan installeres via tilmelding på websitet, hvor man opretter sig som bruger og herefter har mulighed for at downloade mobilapplikationen via et link. Når brugeren er logget ind, er der adgang til en personlig side og mulighed for at tilmelde sig nyheder via sms om de emner, der interesserer den enkelte. Det kan være information fra ungdomsklubben, sportsgrene, byliv samt særlige aktiviteter og events for unge. 2) Dialogprogram, som gør det muligt at kommunikerer individuelt og til grupper af unge i forhold til særlige emner, som brugerne har tilmeldt sig. Dialogkommunikationen kan f.eks. bruges af klubmedarbejdere til at kommunikere med klubbens medlemmer omkring særlige arrangementer og aktiviteter. 3) Supervisormodul, hvorigennem administratorer kan få adgang til at kommunikerer med de unge og skabe sig overblik gennem relevante statistiske data. De forskellige kommunikationskanaler, som den interaktive ungdomsportal anvender, giver høj fleksibilitet med hensyn til hvornår og hvordan platformen bruges. Brugerfladen er udviklet til at være enkel og let at anvende og videreudvikles løbende samt understøttes af bl.a. online vejledning og introduktionsmateriale. 5

6 Målbare effekter Den interaktive ungdomsportal handler, ud over at kunne tilbyde nogle innovative services til kommunens unge, også om de mere langsigtede positive effekter, som kommunen opnår ved at motivere børn og unge til at deltage i sunde fritidsaktiviteter. Målet er at skabe en ungdomsplatform, som har en synlig effekt på kommunens børn og unge i forhold til at støtte dem i at opnå et aktivt ungdomsliv og fastholde en hensigtsmæssig adfærd. Dvs. at vi forventer, at kommunen vil opleve konkrete resultater, bl.a.: Generelt bedre trivsel blandt børn og unge i kommunen Større engagement og tilskyndelse til at deltage i arrangementer Bedre udnyttelse af tilbud og aktiviteter for børn og unge Børn og unge, som har brug for hjælp, ved hvor de kan henvende sig Færre problemer med utilpassede unge - og dermed færre udgifter. Effektmåling i forhold til projektet Evalueringen af projektet kan baseres på en effektevaluering, som understøttes af de metoder, der anvendes i den brugerdrevne innovation. Evalueringsmetoderne vælges ud fra ønsket om at skabe bedst mulig dokumentation for, at brugerne, der anvender ungdomsportalen, faktisk også oplever et mere aktivt ungdomsliv med tilbud om relevante aktiviteter og events. Effekten måles bl.a. ud fra de følgende kriterier: Antal oprettede/ aktive profiler i forhold til antallet af unge i kommunen Aktivitetsniveauet i kommunikationen blandt de tilmeldte (f.eks. gennemsnitligt antal tilmeldte grupper, antallet af sendte sms er og andre beskeder) Antallet af tilmeldinger og deltagere ved ungdomsarrangementer og events i kommunen Procentdelen af brugerne der udtrykker tilfredshed eller stor tilfredshed med ungdomsplatformen Spørgeskema angående de unges (oplevede) vidensniveau og nuværende adfærd i forhold til f.eks. kost, motion, alkohol, rådgivningsmuligheder og arrangementer for unge i kommunen før og med adgang til ungdomsplatformen. Succeskriterier Målsætningen er, at den interaktive ungdomsportal over tid skal have de fleste unge i kommunen som medlemmer og blive deres foretrukne informationsportal, evt. med link til Facebook-grupper samt brugerdrevet indhold. Succeskriterierne ved projektafslutning er, at: Mindst 50 % af kommunens unge (12-18årige) har oprettet en profil på portalen Der ses en markant forøgelse af tilmeldinger/ deltagere ved ungdomsarrangementer i kommunen Kommentar [FS1]: Er det farligt at love. Måske i stedet blot Størsteparten 6

7 Mindst 75 % af brugerne udtrykker tilfredshed eller stor tilfredshed med ungdomsportalen Platformen bruges aktivt til selvorganisering af aktiviteter knyttet til fysiske lokaliteter i kommunen (f.eks. brug af boldbaner, idrætsanlæg, parker, ungdomsklubber etc.). Kommentar [FS2]: Det samme som ovenfor Projektet vil herefter blive fortsat som en integreret del af kommunens ungdomspolitik, og fungere som en central kommunikationskanal for information og viden særligt tilpasset og målrettet børn og unge i kommunen. Høj nyhedsværdi Mange taler om mulighederne med nye digitale medier, så hvorfor ikke være blandt de første, der rent faktisk går nye veje og er med til at høste gevinsterne her og nu. Nyhedsværdien, som ligger i den interaktive ungdomsportal, kan udnyttes aktivt af innovative kommuner, der tør gå i front. Nye former for interaktion: Der oprettes en tværfaglig projektgruppe med repræsentanter fra Mobile Identity og Projekt Partner. Projektgruppen vil bestå af eksperter med forskellig faglig baggrund (klubmedarbejdere og evt. SSP-medarbejdere m.v., kommunikationseksperter, designere og softwareingeniører). Den tværfaglige tilgang skal skabe nye synergier, strategier og tilgange til at tænke formidling af aktiv ungdomspolitik ind i ungdomsplatformen. Projektet er nyskabende ved at fokusere på brug af mobiltelefonen, der er de unges foretrukne medie, som en central formidlingskanal til de unge. Kommunens unge i centrum: Det er brugernes egne input (kommunens børn og unge med støtte fra bl.a. klubmedarbejdere), der danner rammen for at drive processen fremad og dermed udnytte ungdomsplatformens indholdsmæssige og kommunikationsmæssige potentialer. Kommunens rolle som Projekt Partner Kommunen kan som Projekt Partner tilbyde den interaktive ungdomsportal til kommunens børn og unge som et spændende og relevant tiltag, der gør det muligt for de unge at modtage vedkommende og målrettet information om netop dét, som interesserer dem. De unge får adgang direkte på deres mobil, og med innovative funktioner bliver det både lettere og sjovere at følge med i debatter og melde sig til arrangementer og events. Projekt Partner tilbyder den interaktive ungdomsportal til kommunens børn og unge i alderen ca år og får dermed mulighed for at udøve en aktiv ungdomspolitik på en ny, effektiv og enkel måde. Projekt Partner vil have mulighed for at deltage i medierelaterede aktiviteter, samt hvis Projekt Partner ønsker det, at deltage i styregruppe og første udbredelse af ungdomsplatformen. Kommunen vil i forbindelse med projektets indledende faser være med til at udtænke, hvilket særligt fokus løsningen skal have i den pågældende 7

8 kommune for at tackle eventuelt særlige udfordringer. Funktioner og særlige værktøjer kan med fordel tilknyttes allerede eksisterende projekter. På den måde vil løsningen få den største effekt. I løbet af udviklingsforløbet deltager kommunen efter nærmere aftale i en række workshops med henblik på at optimere indhold og funktioner til kommunen og for at de berørte medarbejdergrupper introduceres til ungdomsplatformens funktioner og potentialer, så den derved kan udnyttes optimalt. Deltagelse kræver ikke yderligere arbejdsressourcer fra Projekt Partner. Udviklingsprojektet strækker sig over ca. 1 år inkl. udviklings- drifts- og evalueringsfaser. Udgifter til udvikling af en tilpasset udgave af den interaktive ungdomsportal (web og mobil) til kommunen fremgår af prisliste for den interaktive ungdomsportal. Kommunen betaler endvidere en platformlicens (udregnet efter antal børn og unge i kommunen ca kr. per år) samt løbende driftsomkostninger (sms og hosting af platform). Der kan eventuelt som alternativ aftales betaling per bruger. Børn og unge der trives er mere motiverede for indlæring, uddannelse og et fremtidigt engagement som aktive, engagerede borgere med gode forudsætninger til fremtidens arbejdsmarked. Udgifter forbundet med børn og unges mistrivsel inkluderer udgifter til rådgivning, sagsbehandling, sundhedsvæsen og anbringelsestilbud. Costbenefit ifm. brug af den interaktive ungdomsportal er derfor i høj grad profitabel for Projekt Partner. Kommunens aktiviteter Hvad får kommunen ud af det Tilbyder den interaktive ungdomsportal Kan tilbyde kommunens børn og unge nye innovative services på til kommunens børn og unge web og mobiltelefon Klubmedarbejdere m.fl. sørger for at Potentielt højt return-on-investment (se afsnittet Målbar effekt ) opdatere kalender med aktuelle aktiviteter og events for unge Et ledelsesredskab til at måle (statistisk) børn og unges aktivitetsniveau, trivsel og sundhedstilstand samt afrapportere Relevante medarbejdergrupper bruger resultater (obs: fortroligt program - data er anonymiseret) ungdomsportalen som virtuelt værktøj Mulighed for at påvirke udviklingen af den interaktive ungdomsportal Mulighed for at deltage i medierelateret ved projektdeltagelse kommunikation Mulighed for at deltage i medierelateret omtale ifm. deltagelse i udviklingsprojektet omkring den interaktive ungdomsportal Den interaktive ungdomsportal virker via alle computere med internetadgang samt alle nyere mobiltelefoner. Mobilapplikationen vil være tilgængelig i versioner til Java-understøttede telefoner, iphone, Windows Mobile og Android. 8

9 Om Mobile Identity Mobile Identity er specialiseret inden for digitale interventionsløsninger. Igennem sit mangeårige erfaringsgrundlag har virksomheden udarbejdet et stort antal løsninger til både offentlige institutioner og private virksomheder og opnået særdeles gode resultater. Mobile Identity har mange års erfaring med udvikling af digitale web- og mobilløsninger, der motiverer og hjælper brugerne til positive adfærdsændringer, bl.a. Mobile Fitness A/S (www.mobilefitness.dk), der blev stiftet i 2005 og er ejet af bl.a. Københavns Universitet og CAT Innovation. Grundidéen bag Mobile Fitness er, at nye elektroniske medier kan bruges til at opnå og vedligeholde en sund livsstil. Fra er Mobile Fitness blevet testet og videreudviklet gennem mere end 30 projekter. Bl.a. har Mobile Fitness været udbudt gennem praktiserende læger i Danmark og vundet en international pris blandt 66 nominerede projekter (Abbott International Marketing Award 2009). Blandt Mobile Identitys nyeste projekter er CO2-Guide (www.co2-guide.dk), som er udviklet i et samarbejde med COWI, og er et digitalt interventionsprogram, der understøtter sænkning af CO2-udledning blandt private, firmaer, offentlige instanser og institutioner. Baseret på internationale studier og erfaringerne fra bl.a. udviklingen af Mobile Fitness og CO2-Guide, kan en mediekonvergerende softwareplatform, som den der benyttes i dette projekt, påvirke brugerne i en positiv retning ved en kombination af personliggjort og målrettet kommunikation og en bred vifte af relevant indhold. Minimalt ressourcetræk fra kommunen Ungdomsportalen er en teknisk løsning, som bliver hostet hos Mobile Identity og vil derfor kræve et minimum af ressourcer hos kommunen (Projekt Partner). Den tekniske løsning, herunder specielt website, mobilkommunikation, mv. vil foregå udenom Projekt Partners egne kommunikationskanaler. Der er således tale om opbygningen af en selvstændig hjemmeside og mobilprogram med tilhørende database over brugerne. Dette sker for ikke at belaste den daglige drift hos Projekt Partner. Det aftales nærmere i hvor høj grad der skal være genkendelighed i design, mv. Al relevant data i anonymiseret form kan udveksles med Projekt Partner efter anmodning. Dette kan f.eks. blive relevant i forhold til ønske fra Projekt Partner om at kvalificere sine egne aktivitets- og evt. forebyggelsestilbud til kommunens unge. For at aflaste Projekt Partners administration mest muligt i projektet sker behandling af data hos Mobile Identity. Det er ligeledes Mobile Identity, som har adgangen til data. Det sidstnævnte sker med henblik på at sikre, at der er én ansvarlig part i forhold til de indsamlede oplysninger, jf. persondataloven. 9

10 Bilag 1: Projektplan De store aktiviteter i projektet kan identificeres af nedenstående skitse: Rekruttering af deltagere til brugerpanel (klubmedarbejdere og unge) og styregruppe. Etablering af evalueringsværktøj, som kan måle indsatser og effekter. Fortløbende udvikling af indhold, funktioner, design og samspil med mediekonvergerende tilbud, hjælp og rådgivning til børn og unge i forbindelse med ungdomsportalen. Brugertest samt tilretning ved brugerinvolvering. Drift og evaluering af projektet. Fortsat drift af ungdomsportalen. Forberedelses- og udviklingsfase Implementerings- og testfase Drifts- og evalueringsfase Understøttelse af et aktivt ungdomsliv for kommunens børn og unge Rekruttering og inddragelse af brugerpanel Udvikling og tilpasning af funktioner og indhold (tekst, video, quizzer, konkurrencer etc.) Evaluering, promovering og fortsat drift 10

11 Uddybende projektplan 1. Hovedaktivitet Etablering, opstart og rekruttering Forklaring Etablering af styregruppe, projektgruppe og organisering af projektmøder. Rekruttering af projektmedarbejdere og aftaler på plads med involverede aktører. Etablering af medarbejder- og ungepanel. Kommunen varetager i samarbejde med Mobile Identity rekrutteringen og invitationer til medarbejderog ungepanelet og sikrer repræsentativitet. 2. Foranalyse Behovsanalyse, funktionalitetsbeskrivelse og kravspecifikation. Mobile Identity konsulent udarbejder foranalyse, hvor unge og ungemedarbejdere bliver inddraget i workshops og interviews. Kommunen deltager på en række workshops med ungdomsrepræsentant Tilpasning af indhold og funktioner Udarbejdelse af indhold til uddannelse Tilpasning af indhold og funktioner jf. foranalysen. Mobile Identity konsulent tilpasser indhold (kommunikation, video, dialogprogrammer, layout) til målgruppen og inddrager løbende testdeltagere. Kommunen har mulighed for at deltage i workshops. Mobile Identity programmører (mobil og web) tilpasser indhold og funktioner. Udarbejdelse af indhold til uddannelse af ungdomsorganisationen samt tilpasning af materiale målrettet medarbejdergrupperne. Mobile Identity konsulent afholder workshops og tilpasser materiale. Kommunen har mulighed for at deltage i workshops. 5. Implementering 6. Pilot Test Workshops for ungdomsorganisationen og udarbejdelse af kommunikationsstrategi. Mobile Identity konsulent afholder workshops og udarbejder materiale og strategi. Kommunen deltager på en række workshops med klub- og ungemedarbejdere. Pilot Test med ca. 40 unge i kommunen. Mobile Identity afholder informationsmøde med testdeltagere og evalueringsworkshop, samt digitalt spørgeskema til deltagerne. Kommunen har mulighed for at deltage i workshops. 7. Forberedelse af kick-off Mobile Identity konsulent forbereder kick-off dag, udarbejder materialer (plakater, breve, foldere). Trykning af materialer og grafisk opsætning (plakater, foldere, elektronisk materiale). Kommunen godkender materiale og udsender materiale. 8. Kick-off" og drift Kick-off og anvendelse af den interaktive ungdomsportal. Mobile Identity konsulent afholder informationsmøde i kommunen. 9. Evaluering og plan for videreudvikling Projektet og dets effekt evalueres. Formidlingsstrategi planlægges af Mobile Identity og kommunen vedr. hhv. erfaringer med brugerdreven innovation, ungdomsportalen som værktøj og øvrige erfaringer vedr. udøvelse af en aktiv ungdomspolitik. 10. Opsamling af erfaringer og afrapportering Mobile Identity konsulent forbereder evalueringsrapport for samlet slutevaluering (spørgeskema til samtlige deltagere). Kommunen bidrager til den samlede slutevaluering. 11

CO2-Guide - en webportal og mobilapplikation til energibesparelser og lavere omkostninger i virksomheder og blandt dens medarbejdere privat

CO2-Guide - en webportal og mobilapplikation til energibesparelser og lavere omkostninger i virksomheder og blandt dens medarbejdere privat CO2-Guide - en webportal og mobilapplikation til energibesparelser og lavere omkostninger i virksomheder og blandt dens medarbejdere privat INVITATION TIL PROJEKTDELTAGELSE Indholdsfortegnelse En digitalt

Læs mere

Sund Sexguide En mobilguide og e-læringsprogram om sikkersex og kærlighed

Sund Sexguide En mobilguide og e-læringsprogram om sikkersex og kærlighed Sund Sexguide En mobilguide og e-læringsprogram om sikkersex og kærlighed INVITATION TIL PROJEKTDELTAGELSE Indholdsfortegnelse Sådan fungerer Sund Sexguide... 3 Baggrund... 4 Formålet med Sund Sexguide...

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Livsstilsændringer blandt medarbejdere i danske kommuner

Livsstilsændringer blandt medarbejdere i danske kommuner Livsstilsændringer blandt medarbejdere i danske kommuner Om Mobile Fitness Mobile Fitness er stiftet i 2005 og ejet af Institut for Human Ernæring på Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Det er cool med kondom i Hørsholm

Det er cool med kondom i Hørsholm Det er cool med kondom i Hørsholm Kampagne for seksuel sundhed efterår 2010 de unge i Hørsholm Kommune (15-18 årige) Theis fra Filmskolen og Hørsholms unge 13. september til 13. oktober 2010 Klamydia giver

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m.

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. - Guide fra BetterNow Juli 2012 - version 1.0 BetterNow Kristen Bernikowsgade 6 1105 Kbh. K www.betternow.dk

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Case: DSB S-tog Medarbejderinvolvering i øget kundefokus med echo.it social media platformen som værktøj

Case: DSB S-tog Medarbejderinvolvering i øget kundefokus med echo.it social media platformen som værktøj Case: DSB S-tog Medarbejderinvolvering i øget kundefokus med echo.it social media platformen som værktøj en intern social medieplatform i DSB S-tog til at involvere samtlige medarbejdere i øget kundefokus

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

Kort forklaring på principperne i sms informationssystem til målgruppe med bærbare medier

Kort forklaring på principperne i sms informationssystem til målgruppe med bærbare medier Kort forklaring på principperne i sms informationssystem til målgruppe med bærbare medier tasti SMS INFORMATIONSSYSTEM KONG GULEROD Helmevej 4, Agger 7770 Vestervig T 4118 0688 michael@konggulerod.dk www.konggulerod.dk

Læs mere

STREMA EDUCATION. Introduktion

STREMA EDUCATION. Introduktion STREMA EDUCATION Introduktion Indhold Hvad er Strema Education?... 2 Sådan tilgår du Strema Education... 2 Strema Education opbygning... 3 Administrations overblik:... 4 Beskrivelse af SRM Modul... 5 Beskrivelse

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier?

Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier? Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier? Hvad er formålet? Beskriv kortest muligt det overordnede formål med din virksomhed tilstedeværelse på sociale medier. Hvad er succeskriterierne? Noter

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

Indstilling til prisen Årets it-innovation. Kandidat. Kanda. Facts Der er tale om et computerspil (dels på såvel en offline og online version).

Indstilling til prisen Årets it-innovation. Kandidat. Kanda. Facts Der er tale om et computerspil (dels på såvel en offline og online version). Indstilling til prisen Årets it-innovation Kanda Facts Der er tale om et computerspil (dels på såvel en offline og online version). Desuden er der lavet en ipad app, som fungerer sammen med spillet og

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Pssst... der er besked TIL DIG!

Pssst... der er besked TIL DIG! Pssst... der er besked TIL DIG! Kommunikation til forskellige målgrupper via sms og mobilweb Lige ned i lommen på alle, selv med forskellige interesser Direkte tilmelding til arrangementer Fastholdelse

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

Sundhedsordning for dig og dine kolleger

Sundhedsordning for dig og dine kolleger Aabenraa Kommune Akutte arbejdsskader Arbejdsmiljø og MED team E-mail: mtj@aabenraa.dk Telefon 7376 7701 PreviaSundhed Spørgsmål til booking og sundhedsordningen Callcenteret mandag-fredag kl. 08.00-17.00

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Time Out fritidsklubber for 10-15 årige

Time Out fritidsklubber for 10-15 årige Time Out fritidsklubber for 10-15 årige Projektplan Side 1 af 7 Baggrund FDF oplever følgende væsentlige udfordringer: Der mangler fritidstilbud til børn fra 10 år, når de ikke længere kan komme i SFO.

Læs mere

Beboerdemokrati 2.0. Hele eller dele af beboerdemokrati 2.0. Beboerdemokrati 2.0 bygger på Danmarks mest

Beboerdemokrati 2.0. Hele eller dele af beboerdemokrati 2.0. Beboerdemokrati 2.0 bygger på Danmarks mest Beboerdemokrati 2.0 Sikre demokratiske løsninger Beboerdemokrati 2.0 er en opdatering til det lokale demokrati i danske boligafdelinger. Det er tidssvarende, demokratiske deltagelsessystemer, der imødekommer

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde

Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde Hvorfor er programmet relevant? Reduktionen af social betinget ulighed i sundhed blandt unge mennesker, er en af de mest afgørende

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Beskrivelse af KRAM-kommunens og KRAM-enhedens forpligtelser

Beskrivelse af KRAM-kommunens og KRAM-enhedens forpligtelser Beskrivelse af KRAM-kommunens og KRAM-enhedens forpligtelser Ved underskrivelse af KRAM-kommune kontrakten indgås aftale om gennemførelse af KRAMundersøgelsen i den pågældende kommune. I kontrakten vil

Læs mere

simple mob le Mobile Marketing værktøjer

simple mob le Mobile Marketing værktøjer simple mob le Mobile Marketing værktøjer Eksempel på SMS konkurrence SMS konkurrence ydelser på overfor målgruppen. Konkurrencer på mobilen er populært og kan bruges til at skaffe nye kunder med. De fleste

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg

Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg Udgangspunkt Hvordan formidler vi en stor og kompliceret alliance indeholdende mange forskellige forskningsvinkler

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Sagsnr 14-9734 Doknr 136620-14 Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag.

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

PROJEKT NEM KOMMUNIKATION. Nem Kommunikation. Et kommunikations- og hukommelses system til mennesker som lider af kognitive vanskeligheder

PROJEKT NEM KOMMUNIKATION. Nem Kommunikation. Et kommunikations- og hukommelses system til mennesker som lider af kognitive vanskeligheder Nem Kommunikation Et kommunikations- og hukommelses system til mennesker som lider af kognitive vanskeligheder Henrik Bryld Stifter af Tele Call (2005) Baggrund som projektleder hos TDC Udviklings og implementerings

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle Motion på Recept Bundlinjen Vi taber rigtig mange menneskelige ressourcer på grund af dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere