PROFESSIONEL TØRRETUMBLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROFESSIONEL TØRRETUMBLER"

Transkript

1 PROFESSIONEL TØRRETUMBLER 6,5kg VERSION MED EN VARMEPUMPE MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDESE OG MASKINEBETJENING da Udstedelses dato: Marts 2012

2

3 Indholdsfortegnelse Før du bruger maskinen første gang Sprogvalg Sikkerhedsanvisninger Sikkerhed Transport/Vinteropbevaring Emballagemateriale Vedligeholdelse og rengøring Rengøring af fnugfilter Tømning af kondensvandbeholderen Rengøring af fordamperfilter Rengøring af autofilter Rengøring af maskinen udvendigt Genvinding Børnesikkerhed Generelt Børnesikring Sådan aktiveres/deaktiveres børnesikringen Beskrivelse af tørretumbleren Råd og tips, før du tørretumbler Materialer, der kan tørretumbles Fejlfinding Maskinen vil ikke starte Maskinen bliver strømløs (standser) i løbet af programmet Tørringen tager for lang tid Fejlmeddelelse Teknisk information Tekniske oplysninger Standardtests Materialer, der ikke må tørretumbles Statisk elektricitet Tørretumbling Sortér tekstilerne Vælg program Tryk på knappen Start Tørreprogram afsluttet Indstillinger Indstillingsmuligheder Åbn indstillingerne: Service Før du kontakter service Installation Tørretumblerens placering Justér fødderne Kondensvandet El-installation Lugeophæng Sådan gør man: Lynguide Lydsignal 13 Sprog 13 Børnesikker start 13 2

4 Før du bruger maskinen første gang Sprogvalg Du bliver bedt om at vælge sprog i displayet, når du har tilsluttet maskinen og starter den for første gang. Sådan gør du: 1. Drej programvælgeren for at vælge mellem: US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands. 2. Tryk på Stop for at gemme indstillingen. Vaskemærkning Visse materialer er uegnede til tørretumbling. Kontrollér og følg altid tekstilernes vaskemærker; læs mere i kapitlet Råd og tips, før du tørretumbler. BEMÆRK! Når du starter tørretumbleren første gang eller efter længere tids stilstand, kan der høres en let dunken. Denne lyd er helt normal og forsvinder igen efter et par tørringer. 3

5 Sikkerhedsanvisninger Læs brugsanvisningen og gem den! Evt. el-installation skal udføres af en autoriseret fagmand. Maskinen må kun bruges til tørretumbling i henhold til anvisningerne i denne brugsanvisning. Reparation og vedligeholdelse, som vedrører sikkerheden eller maskinens ydelse, skal udføres af en autoriseret fagmand. Et beskadiget netkabel må kun udskiftes af en autoriseret fagmand. For at undgå indtrængning i rummet af røg fra åben ild eller gasser fra udstyr, der bruger andre brændstoffer, er tilstrækkelig ventilation påkrævet, når tørretumbleren er i gang. Brug ikke tørretumbleren til at tørre uvasket tøj. Tøj, der er tilsmudset af f.eks. madolie, acetone, alkohol, benzin, fotogen, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner, bør vaskes i varmt vand med ekstra vaskemiddel, før det tørres i tørretumbleren. Genstande såsom skumgummi, latex, plast, vandtæt tøj, gummibeklædte artikler og tøj eller puder fyldt med skumgummifyld må ikke tørres i tørretumbleren. Skyllemiddel og lignende produkter bør anvendes efter vaskemiddelfabrikantens anbefalinger. Maskinen må ikke anvendes af personer (inklusive børn), som er fysisk eller psykisk handicappede eller mangler erfaring eller viden. Sådanne personer skal af den person, som har ansvaret for deres sikkerhed, instrueres i, hvordan maskinen skal anvendes. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med maskinen. Sikkerhed Maskinen må ikke bruges til tørring af tekstiler, der er kemisk renset hjemme, eller som kan indeholde rester af brændbare væsker. En flyder slukker for maskinen, hvis kondensvandslangen er tilstoppet, eller hvis der er risiko for overfyldning af kondensvandbeholderen. ADVARSEL! Når der kører et program, er tørretumblerens bagside meget varm. Lad maskinen køle helt af, før bagsiden berøres. Installation Se kapitlet Installation. ADVARSEL! Når maskinen er stillet op, må den først startes efter 24 timer. Hvis det af en eller anden grund er nødvendigt at lægge tørretumbleren ned ved transport eller i forbindelse med service, skal den lægges på venstre side set forfra. Transport/Vinteropbevaring Hvis maskinen skal transporteres eller opbevares vinteren over i uopvarmede lokaler, skal du sørge for, at kondensvandstanken er tømt for vand. Emballagemateriale Kildesortér i henhold til din kommunes anbefalinger. Genvinding Maskinen er fremstillet og mærket med henblik på genvinding. For at forhindre personskader skal maskinen gøres ubrugelig, når det er blevet besluttet at skrotte maskinen. Kontakt din kommune for information om, hvor og hvordan din maskine skal genvindes på forsvarlig vis. 4

6 Børnesikkerhed Generelt ADVARSEL! Lad ikke børn lege med tørretumbleren! Hvis lugen åbnes, mens maskinen kører, kan tøjet været så varmt, at man kan brænde sig på det. Tørretumbleren starter ikke automatisk, hvis lugen lukkes (f.eks. hvis et barn trækker lugen til indefra). Børnesikring Ved at aktivere en børnesikring kan du forhindre, at børn kan starte tørretumbleren eller ændre et igangværende program. Sådan aktiveres/deaktiveres børnesikringen Gør således for at åbne menuen for indstillinger: 1. Slå maskinen fra på hovedafbryderen. 2. Tryk på knappen Stop, og slå maskinen til på hovedafbryderen. Tryk dernæst på knappen Stop 5 gange inden for 10 sekunder. 3. Vælg den indstilling, du vil ændre, ved at dreje på programvælgeren. 4. Tryk én gang på knappen Stop. 5. Du kan ændre og gemme indstillingen som beskrevet nedenfor. 6. Tryk på knappen Start for at vende tilbage til programmenuen. For at forhindre børn i at starte maskinen kan man aktivere en børnesikring. 1. Drej programvælgeren, og vælg Børnesikker Til eller Børnesikker Fra. 2. Tryk på knappen Stop én gang for at gemme indstillingen. Du kan afbryde børnesikringen midlertidigt ved at trykke på Start og Stop på samme tid. Børnesikringen er så frakoblet i 3 minutter. 5

7 Beskrivelse af tørretumbleren Hovedafbryder Kondensvandbeholder Panel Typeskilt Fnugfilter Yderluge Fordamper og filter 6

8 Råd og tips, før du tørretumbler Her følger nogle gode råd, som du bør læse, før du begynder at tørretumble. Centrifugeret? Tekstiler, der skal tørretumbles, bør være centrifugeret ved 1000 omdr/min eller mere. En højere centrifugeringshastighed sparer både energi og tørretid. Materialer, der kan tørretumbles Symbolet betyder, at materialet tåler tørretumbling. Mest velegnet til tørretumbling er bomulds-, frotté- og kunstfibermaterialer. Tøjet bliver blødere og mere luftigt, når det tumbles end når det hængetørres. BEMÆRK! Sliddet af tøjet i tørretumbleren er ubetydeligt. De fnug, der sætter sig fast i fnugfilteret, er støv og fiberrester, der dannes, når man går med tøjet. Materialer, der ikke må tørretumbles Statisk elektricitet For at mindske risikoen for statisk elektricitet i tøjet efter tørretumbling kan du: Brug skyllemiddel ved vask. Vent fem minutter efter afsluttet tørreprogram, inden du åbner lugen og tager tøjet ud af tørretumbleren. BEMÆRK! Du kan stoppe tørretumbleren ved at trykke på knappen Stop i tre sekunder eller ved at åbne lugen. I begge tilfælde afbrydes programmet og starter forfra ved genstart. Hvis du ikke vil starte programmet forfra, skal du umiddelbart efter tage alt tøjet ud af tørretumbleren og sprede det ud, så varmen kan forsvinde. Symbolet betyder, at materialet ikke tåler tørretumbling. Visse materialer kan smelte eller blive brandfarlige, hvis de udsættes for varme, mens andre kan miste deres facon eller krympe. Man bør heller ikke tørretumble materialer, der er mærket "Må ikke tørres i nærheden af varme". tøj, der er kemisk renset hjemme. skumplast. Glasfibermaterialer. Uld må ikke tørretumbles på grund af risikoen for filtning. 7

9 Tørretumbling Her følger en trin-for-trin instruktion, der hjælper dig til det bedst mulige tørreresultat. 1Sortér tekstilerne Du får det jævneste tørreresultat, hvis alt tøjet er af samme materiale. Luk lynlåse og knapper, bind bælter, sortér tøjet og tilpas mængde og temperatur. 2Tryk på hovedafbryderen, til displayet tændes. 3Åbn lugen, læg tøjet i, og luk lugen igen 8

10 Tørretumbling 4Vælg program Programvælger Programnavn Start Stop Vælg program ved at dreje programvælgeren. Programnavnet vises i displayet. Forslag til anvendelsen af programmerne. For programmerne Auto ekstra tørt, Auto skabstørt og Auto normalt tørt findes der to temperaturniveauer. Normal temperatur, men også lav temperatur for mere sarte tekstiler. Auto ekstra tørt Normal temperatur. Dette program er beregnet til tøj, der er særlig svært at få tørt, f.eks. jeans med meget tykke sømme. Auto skabstørt Normal temperatur. Disse programmer slukker for varmen, når tøjet er tørt uden at være overtørt. Programmet Auto skabstørt slukker for varmen noget senere end Auto normalt tørt. Prøv dig frem til det, der passer bedst. Brug disse programmer, når du vil have tørt tøj. Auto normalt tørt Normal temperatur. Disse programmer slukker for varmen, når tøjet er tørt uden at være overtørt. Programmet Auto skabstørt slukker for varmen noget senere end Auto normalt tørt. Prøv dig frem til det, der passer bedst. Brug disse programmer, når du vil have tørt tøj. Auto ekstra tørt Lav temperatur. Dette program er beregnet til tøj, der er særlig svært at få tørt, f.eks. jeans med meget tykke sømme. Auto skabstørt Lav temperatur. Disse programmer slukker for varmen, når tøjet er tørt uden at være "overtørt". Programmet Auto skabstørt slukker for varmen noget senere end Auto normalt tørt. Prøv dig frem til det, som passer bedst. Anvend disse programmer, når du vil have tørt tøj. Auto normalt tørt Lav temperatur. Disse programmer slukker for varmen, når tøjet er tørt uden at være "overtørt". Programmet Auto skabstørt slukker for varmen noget senere end Auto normalt tørt. Prøv dig frem til det, som passer bedst. Anvend disse programmer, når du vil have tørt tøj. Auto strygetørt Dette program slukker for varmen, når tøjet er tilpas fugtigt til at blive strøget. 9

11 Tørretumbling Programtabel Her vises energi- og tidsforbrug for nogle forskellige programmer. Tabellen viser, hvilken indflydelse centrifugeringshastigheden ved vask har. Forbrugsværdierne kan variere alt efter rumtemperatur, luftfugtighed, tøj, variationer i elnettet samt valgte tilvalgsfunktioner For forbrugsværdierne nedenfor gælder følgende betingelser: Indblæsningsluftens temperatur: Indblæsningsluftens fugtindhold: Tørretemperatur: 23 C 55 % Normal Programmer Materiale Mængde Centrifugeringshastighed (omdr/min) Energiforbrug (ca. kwh) Programtid (ca. min.) Auto ekstra tørt Bomuld, linned 1/1 800 rpm 1000 omdr/min 2,4 2,0 3:15 2: omdr/min 1,9 2: rpm 1,8 2:35 Auto skabstørt Bomuld, linned 1/1 800 rpm 1000 omdr/min 2,0 1,8 2:50 2: omdr/min 1,6 2: rpm 1,5 2:05 Strygefrit, polyester/ bomuld 1/ omdr/min 1,0 1:25 Auto normalt tørt Bomuld, linned 1/1 800 rpm 1000 omdr/min 1) 1,8 1,68 2:30 2: omdr/min 1,4 2: rpm 1,2 1:40 Strygefrit, polyester/ bomuld 1/ omdr/min 1) 0,65 0:55 Auto strygetørt Bomuld, linned 1/1 800 rpm 1000 omdr/min 1) 1,6 1,39 2:10 1: omdr/min 1,1 1: rpm 1) Testprogram ifølge EN61121:2005. Ved test skal tørretumbleren kobles til 10A, og tilvalget Ekspres tørring skal være slået til. Tøjet skal efter vask være centrifugeret ved 1000 omdr/min. 0,8 1:10 10

12 Tørretumbling 5Tryk på knappen Start Resterende tørretid En beregning af den resterende tørretid vises i displayet, nogle minutter efter at tørreprogrammet er startet. 1:35 betyder f.eks., at der er ca. 1 time og 35 minutter tilbage, inden vasketøjet har nået den valgte tørhedsgrad. Den faktisk resterende tid kan være længere end den beregnede tid, som vises i displayet. Resterende tid vises da som 0:15, indtil vasketøjet har opnået den rette tørhedsgrad. Du kan stoppe tørretumbleren ved at trykke på knappen Stop i tre sekunder eller ved at åbne lugen. I begge tilfælde afbrydes programmet og starter forfra ved genstart. BEMÆRK! Programmet påvirkes ikke, hvis programvælgeren ændres efter start. 11

13 Tørretumbling 6Tørreprogram afsluttet Kompressorens køleblæser fortsætter med at køre lidt, efter at programmet er slut, men standser automatisk eller ved aktivering af en vilkårlig knap/drejeknap. I displayet vises teksten Færdig, når programmet er afsluttet. Baggrundsbelysning To minutter efter afsluttet tørreprogram skifter baggrundsbelysningen i display og tilvalgsknapper i energisparetilstand. Kondensvand Kondensvandbeholderen skal tømmes efter hver tumbling. Træk kondensvandbeholderen ud, tøm vandet, og sæt beholderen tilbage. Hvis kondensvandbeholderen bliver overfyldt, afbrydes programmet, og Overfyldning vises i displayet. Tøm beholderen, og tryk på knappen Start for at starte et nyt program. TIPS! Kondensvandet er afkalket og kan bruges til et dampstrygejern. Si det gennem et kaffefilter. Automatisk tømning Læs om tilslutning til separat afløb i installationsvejledningen i dokumentationen. BEMÆRK! Rengør fnugfilteret efter hver tumbling. Tøm beholderen efter hver tumbling. ADVARSEL! Hvis fnugfilteret tilstoppes, kan maskinens automatiske overophedningsbeskyttelse blive udløst. Rens filteret, vent til maskinen er kølet af, og prøv at starte den. Starter den stadig ikke: Ring til service. Når du er færdig med at tumble Slå hovedafbryderen fra. Tag tøjet ud og luk lugen, så det forhindres, at små børn kravler ind i maskinen. 12

14 Indstillinger Indstillingsmuligheder Sprog Børnesikker start Lydsignal Åbn indstillingerne: Gør således for at åbne menuen for indstillinger: 1. Slå maskinen fra på hovedafbryderen. 2. Tryk på knappen Stop, og slå maskinen til på hovedafbryderen. Tryk dernæst på knappen Stop 5 gange inden for 10 sekunder. 3. Vælg den indstilling, du vil ændre, ved at dreje på programvælgeren. 4. Tryk én gang på knappen Stop. 5. Du kan ændre og gemme indstillingen som beskrevet nedenfor. 6. Tryk på knappen Start for at vende tilbage til programmenuen. Lydsignal 1. Drej programvælgeren, og vælg Lydsignal Til eller Lydsignal Fra for at angive, om tørretumbleren skal fortælle, når programmet er færdigt, eller hvis der er opstået en fejl. 2. Tryk på knappen Stop én gang for at gemme indstillingen. Sprog 1. Drej programvælgeren for at vælge mellem: US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands. 2. Tryk på knappen Stop én gang for at gemme indstillingen. Børnesikker start For at forhindre børn i at starte maskinen kan man aktivere en børnesikring. 1. Drej programvælgeren, og vælg Børnesikker Til eller Børnesikker Fra. 2. Tryk på knappen Stop én gang for at gemme indstillingen. Du kan afbryde børnesikringen midlertidigt ved at trykke på Start og Stop på samme tid. Børnesikringen er så frakoblet i 3 minutter. 13

15 Vedligeholdelse og rengøring Rengøring af fnugfilter Fnugfilteret skal renses for fnug efter hver tumbling. 1. Tag fat i filterets håndtag og træk det ud mod dig selv for at åbne fnugfilteret. 3. Stryg med hånden eller en blød klud for at fjerne fnuggene på alle filtersiderne. Brug efter behov en fugtig svamp med lidt opvaskemiddel for at fjerne eventuelle belægninger. Tør filteret med et håndklæde. 4. Luk filteret, inden du lukker lågen. 2. Åbn fnugfilteret. Tryk på kanten med tommelfingeren som vist på billedet og træk udad. 14

16 Vedligeholdelse og rengøring Tømning af kondensvandbeholderen Rengøring af fordamperfilter Netfiltret og skumfiltret inden for fordamperlugen skal rengøres for fnug i henhold til de intervaller, som vises på maskinens display eller oftere. 1. Tag soklen af. 2. Åbn fordampningslugen. Hvis du ikke har sluttet maskinen til et separat afløb, skal kondensvandbeholderen tømmes efter hver tumbling. Træk kondensvandbeholderen ud, tøm vandet, og sæt beholderen tilbage. Hvis kondensvandbeholderen bliver overfyldt, afbrydes programmet, og Overfyldning vises i displayet. Tøm beholderen, og tryk på knappen Start så starter programmet. Læs om tilslutning til separat afløb i installationsvejledningen i dokumentationen. 3. Træk filtret ud ved at tage fat i "øret" i midten. 4. Fjern fnuggene fra filtret med hånden. Brug en blød, tør klud for at fjerne eventuelle belægninger. 15

17 Vedligeholdelse og rengøring 5. Tag skumfiltret, som sidder inden for netfiltret, ud. 2. Skru filteret op, og løft det ud. 6. Vask skumfiltret i en vaskemaskine på et skylleprogram eller et kort vaskeprogram. Der skal ikke anvendes vaskemiddel, og vandet behøver ikke at blive varmet op. Fnuggene forsvinder, og filtret tager ikke skade. 7. Gør fordamperen ren ved at sprøjte vand på flangerne med en "blomstersprøjte". Fnuggene løber af sammen med vandet, som kondensvandpumpen derefter tager sig af. 8. Genmonter de to filtre, og luk lugen til fordamperen igen. BEMÆRK! Undgå at berøre flangerne på fordamperen. De er meget tynde og følsomme over for berøring. Hvis flangerne bliver bøjet eller beskadiges, forringes effekten i kondensatoren markant, og tørreresultatet bliver dårligere. Rengøring af autofilter Tørretumbleren har et vandfilter, som sidder under kondensvandbeholderen. Rengør filteret i henhold til de intervaller, som vises i maskinens display eller oftere. 1. Træk vandbeholderen udad, og løft den ud. 3. Skyl filteret rent med vand. 4. Drej filteret tilbage med uret til stopposition. 5. Sæt vandbeholderen på plads igen. Rengøring af maskinen udvendigt Rengør ydersiderne og programpanelet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke opløsningsmidler, da de kan beskadige maskinen. Maskinen må heller ikke skylles med en vandstråle. BEMÆRK! Lad der ikke samle sig støv omkring maskinen. Sørg for, at der er rent og køligt omkring tørretumbleren; støv, varme og fugt forlænger tørretiden. 16

18 Fejlfinding Maskinen vil ikke starte Kontrollér, at lugen er korrekt lukket. at hovedafbryderen er slået til. at eventuelt stik er tilsluttet. at husets sikringer ikke er sprunget. at overophedningsbeskyttelsen ikke er udløst. Maskinen bliver strømløs (standser) i løbet af programmet Overophedningsbeskyttelsen slukker for tørretumbleren, hvis temperaturen er for høj, f.eks. fordi støv tilstopper fnugfilteret. Rens fnugfilteret. Vent, til maskinen er kølet af, og prøv at starte den. Starter den stadig ikke: Ring til service. Tørringen tager for lang tid Kontrollér, at fnugfilteret ikke er tilstoppet, se kapitlet Vedligeholdelse og rengøring. Tøm kondensvandbeholderen, og kontrollér, at fordamperfilteret og fordamperen ikke er tilstoppet, se kapitlet Vedligeholdelse og rengøring. Fejlmeddelelse Hvis Overfyldning vises i displayet, betyder det, at kondensvandbeholderen er fuld, eller at fordamperfilteret er tilstoppet. Tøm beholderen, rengør filtret, og genstart. Se kapitlet Vedligeholdelse og rengøring. Læs Tørringen tager for lang tid i dette kapitel, hvis Maksimal programtid vises i displayet. Rengør fnugfilteret, hvis Rengør fnugfilter vises i displayet. Hvis Rens kon.sator vises i displayet, skal fordamperen rengøres. Se kapitlet Vedligeholdelse og rengøring. Hvis Rens aut. filter vises i displayet, skal vandfilteret rengøres. Se kapitlet Vedligeholdelse og rengøring. Kontakt service, hvis Termostat fejl vises i displayet. Tryk på knappen Stop for at lukke fejlmeddelelsen. 17

19 Teknisk information Tekniske oplysninger Højde: Bredde: Dybde: Vægt (netto): Cylindervolumen Maks. tørrekapacitet: Omdrejningstal: Tilslutningseffekt: Materiale tromle: Materiale kabinet: Opstilling 850 mm 595 mm 585 mm 52 kg 112 l 6,5 kg omdr/min Se typeskilt Rustfrit stål Pulverlakeret og varmgalvaniseret stålplade eller rustfrit stål Vaskesøjle eller fritstående Standardtests Ved standardtest skal maskinens kondensvandslange kobles til afløbet. Europa: Tørreevne: EN (95/13/EEC). Auto normalt tørt, 6,5 kg bomuld Energideklaration: EN (95/13/EEC). Auto normalt tørt, 6,5 kgbomuld Testmetode støjmåling: IEC

20 Service Før du kontakter service Se kapitlet Fejlfinding samt Vedligeholdelse og rengøring for at se, om du kan udbedre fejlen selv. Hvis du får brug for at kontakte service, skal du angive model, type og serienummer. Modelbetegnelsen (1) finder du på brugsanvisningens forside og på maskinens panel. Typebetegnelse (2) og serienummer (3) står på typeskiltet, der sidder på tørretumblerens forside inden for yderlågen. 1 2 TYPE TD70.C 3 19

21 Installation ADVARSEL! Når maskinen er stillet op, må den først startes efter 24 timer. Hvis det af en eller anden grund er nødvendigt at lægge tørretumbleren ned ved transport eller i forbindelse med service, skal den lægges på venstre side set forfra. Tørretumblerens placering Tørretumbleren kan placeres fritstående eller som vaskesøjle. Husk, at tørretumbleren producerer varme, og at den derfor ikke må placeres i et alt for lille rum. Hvis rummet er meget lille, tager tørringen længere tid på grund af den begrænsede luftmængde. ADVARSEL! Eventuel el-installation skal udføres af en autoriseret fagmand. Maskinen må ikke installeres bag en låsbar dør, en skydedør eller en dør med hængsler på modsatte side af tørretumblerens. Ventilationen i tørretumblerens sokkel må ikke blokeres af et gulvtæppe eller lign. Ved vaskesøjlemontering skal man gøre som følger: 1. Skru væltesikringen på bagsiden af tørretumbleren løs. Skru den skrue, der holdt væltesikringen fast, tilbage i. 2. Skru de to markerede skruer på vaskemaskinens bagside af. BEMÆRK! For at forbedre luftudskiftningen skal man lade døren være åben ind til det rum, hvor tørretumbleren er placeret. Fritstående Tørretumbleren kan placeres ved siden af vaskemaskinen. Der skal være mindst 5 mm frirum mellem vaskemaskinen og tørretumbleren. Vaskesøjle Tørretumbleren kan stilles oven på en vaskemaskine. Brug de to fodkopper i den medfølgende pose og de to væltesikringer, som er fastgjort nederst til venstre på maskinens bagside. 3. Fastgør væltesikringen med skruerne som vist på billedet. 20

22 Installation 4. På vaskemaskinens topdæksel fastgøres de plastkopper, der skal fiksere tørretumblerens forfødder. Dette er vigtigt, for det er først, når tørretumblerens fødder står i plastkopperne, at man ved, at tørretumbleren er korrekt placeret på vaskemaskinen. Fjern tap A på den kop, der monteres på højre side, og fjern tap B på den kop, der monteres på venstre side. Fjern derefter papiret fra den selvklæbende flade under plastkopperne. 8. Sæt tørretumblerens forfødder ned i plastkopperne og justér, så tørretumbleren står vandret. A B 5. Justér plastkopperne, så de "tapper", der er vist med pile, ligger mod topdækslets forkant hhv. sidekant, og tryk dem fast på topdækslet. Fjern derefter de resterende tapper. Justér fødderne Skru fødderne ind eller ud, så tørretumbleren står stabilt og vandret. 6. Slå knockout-hullerne på tørretumblerens bagside ud (de skal ikke fjernes, bare åbnes) ved hjælp af en hammer og en skruetrækker. 7. Skub tørretumbleren ind under pladevinklerne. Hold samtidig forkanten 10 mm til 20 mm. 21

23 Installation Kondensvandet Maskinen leveres, sådan som Alternativ 1 viser (det indrammede billede). Det betyder, at kondensvandet pumpes op i kondensvandbeholderen, der skal trækkes ud og tømmes manuelt. Ved Alternativ 2 skal du løsne den lille, korte slange fra niplen. Derefter monterer du den vedlagte gummislange på samme nippel. Så kan vandet pumpes ud i en vaskekumme eller et gulvafløb (2a) a El-installation Max 1000 mm Hvis maskinen ved levering fra fabrikken er forsynet med en stikprop, kan den sluttes til en jordet stikkontakt. I modsat fald skal maskines tilsluttes ved fast installation med flerpolet afbryder af en autoriseret elektriker. Enheder med monteret stik: Maskinen leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da maskinen derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Alternativt kan en til formålet godkendt adapter anvendes til overgang mellem Schuko-stikprop og dansk jordingssystem. Hvis maskinen tilsluttes med et stik, skal man være opmærksom på følgende: Stikket skal altid være tilgængeligt, så maskinen kan afbrydes fra netforsyningen. Ved tilslutning af maskinen til en fast installation skal man sørge for korrekt tilslutning i henhold til farvemærkningen. Den elektriske installation må kun foretages af en autoriseret installatør under hensyntagen til gældende sikkerhedsbestemmelser BEMÆRK! Skal ekstrabeskyttes jf. stærkstrømsbekendtgørelsen. Tilslutning ved levering 230V, 1-Phase, 10A 50Hz Hvis der er HPFI-relæ, skal det være type A. Møntautomat Maskinen er forberedt til installation af en møntautomat. Installation skal udføres af en autoriseret fagmand. Til installationen kræves et tilslutningskabel, som forsyner møntautomaten med strøm. Tilslutningskablet kan bestilles som reservedel med fabrikkens art.nr Møntautomaten skal kunne kortslutte to signalledere i en tidsperiode på op til 10 minutter. Dette sikrer, at brugeren har tid til at lægge vasketøjet ind, vælge program og starte programmet, efter han/hun har lagt mønter i. "Indkast mønt" vises i displayet, når man tænder maskinen på hovedafbryderen. 22

24 Lugeophæng Hængselstap (foroven og forneden) Dækskive Plastpropper (findes på hhv. øverste og nederste kant) Låsehage Hængsler (venstre + højre side) Sokkel 23

25 Lugeophæng Du kan vælge, om lugen skal være højre- eller venstrehængt. Sådan gør man: 1. Træk soklen af. låsehagen (magnetlåsen) fast. Brug en flad skruetrækker til at løsne dækskiverne. Genmonter lågehagen (magnetlåsen) og dækskiven på den modsatte side. 2. Skru hængslet af, 2 skruer. 3. Løft lugen opad og tag den af. Hold samtidig i lugen. 4. Løsn begge lugetapper (foroven og forneden). Monter disse på modsatte side af maskinen. Monter hængslet igen. 5. Løsn skruerne (13 styk), som sidder på indersiden af lågen. 6. Løsn lugens inderdel (træk ned og løft ud). 7. Byt om på låsehagen (magnetlåsen) og dækskiven. Løsn først skruen, som holder Genmonter lugens inderdel med skruerne (13 styk). 9. Byt om på de plastpropper, der sidder på lugens over- og underkant. Brug en flad skruetrækker til at løsne propperne. 10. Løsn de to skruer, som holder håndtaget fast på lugen. Fjern de to plastpropper, som sidder i de tilsvarende skruehuller på den anden side af lugen. Monter håndtaget på den anden side af lugen med de to skruer, og tryk de to plastpropper i hullerne, hvor håndtaget sad før. 11. Montér lugen igen ved at løsne skruerne på hængslet en smule, sætte lugen på plads og lukke den. Skru hængslet fast igen. Sæt soklen tilbage på plads.

26 Personlige notater 25

27 26 Personlige notater

28 Personlige notater 27

29 Lynguide 1 Tekstilerne 2Slå hovedafbryderen til Sortér tekstilerne efter type for at få så jævnt et tørreresultat som muligt. 3Ilæg tøjet. Luk lugen. 4Vælg program og eventuelle tilvalg Drej Programvælgeren hen på det ønskede program. 5Tryk på knappen Start 6Tørreprogram afsluttet I displayet vises Færdig, når programmet er afsluttet. Rengør fnugfilteret efter hver tumbling. 7Når du er færdig med at tumble Slå hovedafbryderen fra og luk lugen. Art.nr.: Rev. 01. Retten til ændringer forbeholdes. 28

Brugsanvisning Tørretumbler

Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørretumbler Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det vil opfylde dine forventninger og dække dine behov mange år frem. Skandinavisk design er

Læs mere

PROFESSIONEL TØRRETUMBLER

PROFESSIONEL TØRRETUMBLER PROFESSIONEL TØRRETUMBLER 6,5kg MODEL MED UDLUFTNING MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDESE OG MASKINEBETJENING 1010058 Udstedelses dato: Nov 2010 Indholdsfortegnelse Før du bruger maskinen første gang

Læs mere

Brugsanvisning Tørretumbler

Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørretumbler Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det vil opfylde dine forventninger og dække dine behov mange år frem. Skandinavisk design er

Læs mere

Brugsanvisning. Tørretumbler ASKO T786HPW. ADVARSEL! Læs vejledningen, før du tager maskinen i brug. Kære kunde!

Brugsanvisning. Tørretumbler ASKO T786HPW. ADVARSEL! Læs vejledningen, før du tager maskinen i brug. Kære kunde! Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det vil opfylde dine forventninger og dække dine behov mange år frem. Skandinavisk design er en kombination af rene linjer,

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brugsanvisning Tørretumbler ASKO T754HPW-NOR. ADVARSEL! Læs vejledningen, før du tager maskinen i brug. Kære kunde!

Brugsanvisning Tørretumbler ASKO T754HPW-NOR. ADVARSEL! Læs vejledningen, før du tager maskinen i brug. Kære kunde! Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det vil opfylde dine forventninger og dække dine behov mange år frem. Skandinavisk design er en kombination af rene linjer,

Læs mere

Brugsanvisning Tørretumbler ASKO T756HPW-NOR. ADVARSEL! Læs vejledningen, før du tager maskinen i brug. Kære kunde!

Brugsanvisning Tørretumbler ASKO T756HPW-NOR. ADVARSEL! Læs vejledningen, før du tager maskinen i brug. Kære kunde! Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det vil opfylde dine forventninger og dække dine behov mange år frem. Skandinavisk design er en kombination af rene linjer,

Læs mere

PROFESSIONEL HØJHASTIGHEDS

PROFESSIONEL HØJHASTIGHEDS PROFESSIONEL HØJHASTIGHEDS VASKEMASKINE 6,5kg MODEL MED AFLØBSPUMPE MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDESE OG MASKINEBETJENING 1010073 Udstedelses dato: Nov 2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger maskinen

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

PROFESSIONEL HØJHASTIGHEDS

PROFESSIONEL HØJHASTIGHEDS PROFESSIONEL HØJHASTIGHEDS VASKEMASKINE 6,5kg MODEL MED AFLØBSVENTIL MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDESE OG MASKINEBETJENING 1010068 Udstedelses dato: Nov 2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger maskinen

Læs mere

Betjeningsvejledning TØRRETUMBLER ASKO PROFESSIONAL TDC145V 400V. ADVARSEL! Læs vejledningen, før du tager maskinen i brug.

Betjeningsvejledning TØRRETUMBLER ASKO PROFESSIONAL TDC145V 400V. ADVARSEL! Læs vejledningen, før du tager maskinen i brug. Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

PROFESSIONEL VASKEMASKINE

PROFESSIONEL VASKEMASKINE PROFESSIONEL VASKEMASKINE 6,5kg MODEL MED AFLØBSVENTIL MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDESE OG MASKINEBETJENING 1010105da Udstedelses dato: Jan 201 Indholdsfortegnelse Før du bruger maskinen første

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Betjeningsvejledning Tørretumbler T884XLHP. ADVARSEL! Læs vejledningen, før du tager maskinen i brug. Kære kunde,

Betjeningsvejledning Tørretumbler T884XLHP. ADVARSEL! Læs vejledningen, før du tager maskinen i brug. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

PROFESSIONEL VASKEMASKINE

PROFESSIONEL VASKEMASKINE PROFESSIONEL VASKEMASKINE 6,5kg MODEL MED AFLØBSVENTIL MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDESE OG MASKINEBETJENING da Udstedelses dato: J 2013 Indholdsfortegnelse Før du bruger maskinen første gang 3

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

eco 43A LPG Flaskegas

eco 43A LPG Flaskegas BRUGSANVISNING eco 43A LPG Flaskegas DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

Brugsanvisning Vaskemaskine

Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det vil opfylde dine forventninger og dække dine behov mange år frem. Skandinavisk design er

Læs mere

...... ('+ *': '$ 7 55(780%/(5 %58*6$19,61,1* 12 7 5.(75200(/ %58.6$19,61,1*

...... ('+ *': '$ 7 55(780%/(5 %58*6$19,61,1* 12 7 5.(75200(/ %58.6$19,61,1* ...... 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVELSE.................................................. 5 3. BETJENINGSPANEL......................................................

Læs mere

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER INDHOLD Læs denne brugervejledning HURTIG OVERSIGT FOREREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM ÆNDRING AF ET PROGRAM PROGRAMOVERSIGT AFRYDELSE AF ET

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

INDHOLD REFERENCEKORT

INDHOLD REFERENCEKORT REFERENCEKORT INDHOLD PROGRAMOVERSIGT FOREREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM ÆNDRING AF PROGRAM AFRYDELSE AF ET PROGRAM LÆS RUGERVEJLEDNINGEN! DAGLIG

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsanvisning Vaskemaskine PROFESSIONAL WMC84V. ADVARSEL: Læs brugsanvisningen, før maskinen tages i brug. Kære kunde!

Brugsanvisning Vaskemaskine PROFESSIONAL WMC84V. ADVARSEL: Læs brugsanvisningen, før maskinen tages i brug. Kære kunde! Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det vil opfylde dine forventninger og dække dine behov mange år frem. Skandinavisk design er en kombination af rene linjer,

Læs mere

KONDENSTØRRETUMBLER D18K

KONDENSTØRRETUMBLER D18K KONDENSTØRRETUMBLER D18K HN 10213 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før tørretumbleren tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. ADVARSEL: Varm overflade! ADVARSEL: Brandfare!

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 21 VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM

Læs mere

Brugsanvisning Vaskemaskine

Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det vil opfylde dine forventninger og dække dine behov mange år frem. Skandinavisk design er

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

INSTRUCTION BOOK GOC 560B. Condenser Tumble Dryer. English 2. Dansk 13. Norsk 24. Svenska 35. Suomi 46. 6 kg

INSTRUCTION BOOK GOC 560B. Condenser Tumble Dryer. English 2. Dansk 13. Norsk 24. Svenska 35. Suomi 46. 6 kg INSTRUCTION BOOK Condenser Tumble Dryer GOC 560B English 2 Dansk 13 Norsk 24 Svenska 35 Suomi 46 6 kg INDEKS Introduktion 14 Leveringsoplysninger 14 Udpakning af produktet 14 Sikkerhedspåmindelser 14 Installation

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer INSTRUCTION BOOK GOV 580 Vented Tumble Dryer 40006001Dan.qxd 28/07/2009 14:03 Page 92 Introduktion.............................................. 93 Leveringsoplysninger............................................

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG VHV780CX

INSTRUKTIONSBOG VHV780CX INSTRUCTION BOOK Vented Tumble Dryer VHV 780CX INSTRUKTIONSBOG VHV780CX Tørretumbler med aftræk English 2 Danish 13 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 14 Levereringsoplysninger 14 Udpakning af produktet

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 22 FILTER SIDE 22 VANDBEHOLDER SIDE 22 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 23

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 22 FILTER SIDE 22 VANDBEHOLDER SIDE 22 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 23 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 22 FILTER SIDE 22 VANDBEHOLDER SIDE 22 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 23 FORHOLDSREGLER SIDE 23 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 24 VALG AF

Læs mere

TØRRETUMBLER D17A HN 10212 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før tørretumbleren tages i brug. Gem vejledningen til senere brug.

TØRRETUMBLER D17A HN 10212 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før tørretumbleren tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. TØRRETUMBLER D17A HN 10212 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før tørretumbleren tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. ADVARSEL: Varm overflade! ADVARSEL: Brandfare! INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit produkt på www.whirlpool.eu / register WWW Du kan

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

> Stor maskine i lille indpakning

> Stor maskine i lille indpakning > Stor maskine i lille indpakning Med E Sidros får du en tørretumbler der har stor kapacitet men stadig ikke fylder mere end en husholdningsmaskine. Fra ende til anden er maskinen bygget som et professionelt

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T76484EIH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129419

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T76484EIH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129419 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE

UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE DK UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE Monterings- og brugsanvisning 10 7 1 5 9 2 3 4 6 8 2 DK DK 3 4 DK DK 5 Anvend figurerne på de foranstående sider med den alfabetiske reference, der er angivet i teksten. Følg instruktionerne

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING.

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. BRUGSANVISNING DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler * Brugerinformation

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTHT50 http://da.yourpdfguides.com/dref/613110

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTHT50 http://da.yourpdfguides.com/dref/613110 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX LTHT50 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

Tørretumbler EDC78550W. Vigtige funktioner til EDC78550W Tilbage til toppen. 1 av 6 2010-06-04 16:01

Tørretumbler EDC78550W. Vigtige funktioner til EDC78550W Tilbage til toppen. 1 av 6 2010-06-04 16:01 1 av 6 2010-06-04 16:01 Tørretumbler EDC78550W Kondenstørretumbler, elektronsk fugtighedsregistrering, mellemstort LCD display, belysning i tromlen, Invertermotor, mange special programmer, kapacitet 8

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EDC509E http://da.yourpdfguides.com/dref/625761

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EDC509E http://da.yourpdfguides.com/dref/625761 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere