PROFESSIONEL TØRRETUMBLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROFESSIONEL TØRRETUMBLER"

Transkript

1 PROFESSIONEL TØRRETUMBLER 6,5kg VERSION MED EN VARMEPUMPE MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDESE OG MASKINEBETJENING da Udstedelses dato: Marts 2012

2

3 Indholdsfortegnelse Før du bruger maskinen første gang Sprogvalg Sikkerhedsanvisninger Sikkerhed Transport/Vinteropbevaring Emballagemateriale Vedligeholdelse og rengøring Rengøring af fnugfilter Tømning af kondensvandbeholderen Rengøring af fordamperfilter Rengøring af autofilter Rengøring af maskinen udvendigt Genvinding Børnesikkerhed Generelt Børnesikring Sådan aktiveres/deaktiveres børnesikringen Beskrivelse af tørretumbleren Råd og tips, før du tørretumbler Materialer, der kan tørretumbles Fejlfinding Maskinen vil ikke starte Maskinen bliver strømløs (standser) i løbet af programmet Tørringen tager for lang tid Fejlmeddelelse Teknisk information Tekniske oplysninger Standardtests Materialer, der ikke må tørretumbles Statisk elektricitet Tørretumbling Sortér tekstilerne Vælg program Tryk på knappen Start Tørreprogram afsluttet Indstillinger Indstillingsmuligheder Åbn indstillingerne: Service Før du kontakter service Installation Tørretumblerens placering Justér fødderne Kondensvandet El-installation Lugeophæng Sådan gør man: Lynguide Lydsignal 13 Sprog 13 Børnesikker start 13 2

4 Før du bruger maskinen første gang Sprogvalg Du bliver bedt om at vælge sprog i displayet, når du har tilsluttet maskinen og starter den for første gang. Sådan gør du: 1. Drej programvælgeren for at vælge mellem: US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands. 2. Tryk på Stop for at gemme indstillingen. Vaskemærkning Visse materialer er uegnede til tørretumbling. Kontrollér og følg altid tekstilernes vaskemærker; læs mere i kapitlet Råd og tips, før du tørretumbler. BEMÆRK! Når du starter tørretumbleren første gang eller efter længere tids stilstand, kan der høres en let dunken. Denne lyd er helt normal og forsvinder igen efter et par tørringer. 3

5 Sikkerhedsanvisninger Læs brugsanvisningen og gem den! Evt. el-installation skal udføres af en autoriseret fagmand. Maskinen må kun bruges til tørretumbling i henhold til anvisningerne i denne brugsanvisning. Reparation og vedligeholdelse, som vedrører sikkerheden eller maskinens ydelse, skal udføres af en autoriseret fagmand. Et beskadiget netkabel må kun udskiftes af en autoriseret fagmand. For at undgå indtrængning i rummet af røg fra åben ild eller gasser fra udstyr, der bruger andre brændstoffer, er tilstrækkelig ventilation påkrævet, når tørretumbleren er i gang. Brug ikke tørretumbleren til at tørre uvasket tøj. Tøj, der er tilsmudset af f.eks. madolie, acetone, alkohol, benzin, fotogen, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner, bør vaskes i varmt vand med ekstra vaskemiddel, før det tørres i tørretumbleren. Genstande såsom skumgummi, latex, plast, vandtæt tøj, gummibeklædte artikler og tøj eller puder fyldt med skumgummifyld må ikke tørres i tørretumbleren. Skyllemiddel og lignende produkter bør anvendes efter vaskemiddelfabrikantens anbefalinger. Maskinen må ikke anvendes af personer (inklusive børn), som er fysisk eller psykisk handicappede eller mangler erfaring eller viden. Sådanne personer skal af den person, som har ansvaret for deres sikkerhed, instrueres i, hvordan maskinen skal anvendes. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med maskinen. Sikkerhed Maskinen må ikke bruges til tørring af tekstiler, der er kemisk renset hjemme, eller som kan indeholde rester af brændbare væsker. En flyder slukker for maskinen, hvis kondensvandslangen er tilstoppet, eller hvis der er risiko for overfyldning af kondensvandbeholderen. ADVARSEL! Når der kører et program, er tørretumblerens bagside meget varm. Lad maskinen køle helt af, før bagsiden berøres. Installation Se kapitlet Installation. ADVARSEL! Når maskinen er stillet op, må den først startes efter 24 timer. Hvis det af en eller anden grund er nødvendigt at lægge tørretumbleren ned ved transport eller i forbindelse med service, skal den lægges på venstre side set forfra. Transport/Vinteropbevaring Hvis maskinen skal transporteres eller opbevares vinteren over i uopvarmede lokaler, skal du sørge for, at kondensvandstanken er tømt for vand. Emballagemateriale Kildesortér i henhold til din kommunes anbefalinger. Genvinding Maskinen er fremstillet og mærket med henblik på genvinding. For at forhindre personskader skal maskinen gøres ubrugelig, når det er blevet besluttet at skrotte maskinen. Kontakt din kommune for information om, hvor og hvordan din maskine skal genvindes på forsvarlig vis. 4

6 Børnesikkerhed Generelt ADVARSEL! Lad ikke børn lege med tørretumbleren! Hvis lugen åbnes, mens maskinen kører, kan tøjet været så varmt, at man kan brænde sig på det. Tørretumbleren starter ikke automatisk, hvis lugen lukkes (f.eks. hvis et barn trækker lugen til indefra). Børnesikring Ved at aktivere en børnesikring kan du forhindre, at børn kan starte tørretumbleren eller ændre et igangværende program. Sådan aktiveres/deaktiveres børnesikringen Gør således for at åbne menuen for indstillinger: 1. Slå maskinen fra på hovedafbryderen. 2. Tryk på knappen Stop, og slå maskinen til på hovedafbryderen. Tryk dernæst på knappen Stop 5 gange inden for 10 sekunder. 3. Vælg den indstilling, du vil ændre, ved at dreje på programvælgeren. 4. Tryk én gang på knappen Stop. 5. Du kan ændre og gemme indstillingen som beskrevet nedenfor. 6. Tryk på knappen Start for at vende tilbage til programmenuen. For at forhindre børn i at starte maskinen kan man aktivere en børnesikring. 1. Drej programvælgeren, og vælg Børnesikker Til eller Børnesikker Fra. 2. Tryk på knappen Stop én gang for at gemme indstillingen. Du kan afbryde børnesikringen midlertidigt ved at trykke på Start og Stop på samme tid. Børnesikringen er så frakoblet i 3 minutter. 5

7 Beskrivelse af tørretumbleren Hovedafbryder Kondensvandbeholder Panel Typeskilt Fnugfilter Yderluge Fordamper og filter 6

8 Råd og tips, før du tørretumbler Her følger nogle gode råd, som du bør læse, før du begynder at tørretumble. Centrifugeret? Tekstiler, der skal tørretumbles, bør være centrifugeret ved 1000 omdr/min eller mere. En højere centrifugeringshastighed sparer både energi og tørretid. Materialer, der kan tørretumbles Symbolet betyder, at materialet tåler tørretumbling. Mest velegnet til tørretumbling er bomulds-, frotté- og kunstfibermaterialer. Tøjet bliver blødere og mere luftigt, når det tumbles end når det hængetørres. BEMÆRK! Sliddet af tøjet i tørretumbleren er ubetydeligt. De fnug, der sætter sig fast i fnugfilteret, er støv og fiberrester, der dannes, når man går med tøjet. Materialer, der ikke må tørretumbles Statisk elektricitet For at mindske risikoen for statisk elektricitet i tøjet efter tørretumbling kan du: Brug skyllemiddel ved vask. Vent fem minutter efter afsluttet tørreprogram, inden du åbner lugen og tager tøjet ud af tørretumbleren. BEMÆRK! Du kan stoppe tørretumbleren ved at trykke på knappen Stop i tre sekunder eller ved at åbne lugen. I begge tilfælde afbrydes programmet og starter forfra ved genstart. Hvis du ikke vil starte programmet forfra, skal du umiddelbart efter tage alt tøjet ud af tørretumbleren og sprede det ud, så varmen kan forsvinde. Symbolet betyder, at materialet ikke tåler tørretumbling. Visse materialer kan smelte eller blive brandfarlige, hvis de udsættes for varme, mens andre kan miste deres facon eller krympe. Man bør heller ikke tørretumble materialer, der er mærket "Må ikke tørres i nærheden af varme". tøj, der er kemisk renset hjemme. skumplast. Glasfibermaterialer. Uld må ikke tørretumbles på grund af risikoen for filtning. 7

9 Tørretumbling Her følger en trin-for-trin instruktion, der hjælper dig til det bedst mulige tørreresultat. 1Sortér tekstilerne Du får det jævneste tørreresultat, hvis alt tøjet er af samme materiale. Luk lynlåse og knapper, bind bælter, sortér tøjet og tilpas mængde og temperatur. 2Tryk på hovedafbryderen, til displayet tændes. 3Åbn lugen, læg tøjet i, og luk lugen igen 8

10 Tørretumbling 4Vælg program Programvælger Programnavn Start Stop Vælg program ved at dreje programvælgeren. Programnavnet vises i displayet. Forslag til anvendelsen af programmerne. For programmerne Auto ekstra tørt, Auto skabstørt og Auto normalt tørt findes der to temperaturniveauer. Normal temperatur, men også lav temperatur for mere sarte tekstiler. Auto ekstra tørt Normal temperatur. Dette program er beregnet til tøj, der er særlig svært at få tørt, f.eks. jeans med meget tykke sømme. Auto skabstørt Normal temperatur. Disse programmer slukker for varmen, når tøjet er tørt uden at være overtørt. Programmet Auto skabstørt slukker for varmen noget senere end Auto normalt tørt. Prøv dig frem til det, der passer bedst. Brug disse programmer, når du vil have tørt tøj. Auto normalt tørt Normal temperatur. Disse programmer slukker for varmen, når tøjet er tørt uden at være overtørt. Programmet Auto skabstørt slukker for varmen noget senere end Auto normalt tørt. Prøv dig frem til det, der passer bedst. Brug disse programmer, når du vil have tørt tøj. Auto ekstra tørt Lav temperatur. Dette program er beregnet til tøj, der er særlig svært at få tørt, f.eks. jeans med meget tykke sømme. Auto skabstørt Lav temperatur. Disse programmer slukker for varmen, når tøjet er tørt uden at være "overtørt". Programmet Auto skabstørt slukker for varmen noget senere end Auto normalt tørt. Prøv dig frem til det, som passer bedst. Anvend disse programmer, når du vil have tørt tøj. Auto normalt tørt Lav temperatur. Disse programmer slukker for varmen, når tøjet er tørt uden at være "overtørt". Programmet Auto skabstørt slukker for varmen noget senere end Auto normalt tørt. Prøv dig frem til det, som passer bedst. Anvend disse programmer, når du vil have tørt tøj. Auto strygetørt Dette program slukker for varmen, når tøjet er tilpas fugtigt til at blive strøget. 9

11 Tørretumbling Programtabel Her vises energi- og tidsforbrug for nogle forskellige programmer. Tabellen viser, hvilken indflydelse centrifugeringshastigheden ved vask har. Forbrugsværdierne kan variere alt efter rumtemperatur, luftfugtighed, tøj, variationer i elnettet samt valgte tilvalgsfunktioner For forbrugsværdierne nedenfor gælder følgende betingelser: Indblæsningsluftens temperatur: Indblæsningsluftens fugtindhold: Tørretemperatur: 23 C 55 % Normal Programmer Materiale Mængde Centrifugeringshastighed (omdr/min) Energiforbrug (ca. kwh) Programtid (ca. min.) Auto ekstra tørt Bomuld, linned 1/1 800 rpm 1000 omdr/min 2,4 2,0 3:15 2: omdr/min 1,9 2: rpm 1,8 2:35 Auto skabstørt Bomuld, linned 1/1 800 rpm 1000 omdr/min 2,0 1,8 2:50 2: omdr/min 1,6 2: rpm 1,5 2:05 Strygefrit, polyester/ bomuld 1/ omdr/min 1,0 1:25 Auto normalt tørt Bomuld, linned 1/1 800 rpm 1000 omdr/min 1) 1,8 1,68 2:30 2: omdr/min 1,4 2: rpm 1,2 1:40 Strygefrit, polyester/ bomuld 1/ omdr/min 1) 0,65 0:55 Auto strygetørt Bomuld, linned 1/1 800 rpm 1000 omdr/min 1) 1,6 1,39 2:10 1: omdr/min 1,1 1: rpm 1) Testprogram ifølge EN61121:2005. Ved test skal tørretumbleren kobles til 10A, og tilvalget Ekspres tørring skal være slået til. Tøjet skal efter vask være centrifugeret ved 1000 omdr/min. 0,8 1:10 10

12 Tørretumbling 5Tryk på knappen Start Resterende tørretid En beregning af den resterende tørretid vises i displayet, nogle minutter efter at tørreprogrammet er startet. 1:35 betyder f.eks., at der er ca. 1 time og 35 minutter tilbage, inden vasketøjet har nået den valgte tørhedsgrad. Den faktisk resterende tid kan være længere end den beregnede tid, som vises i displayet. Resterende tid vises da som 0:15, indtil vasketøjet har opnået den rette tørhedsgrad. Du kan stoppe tørretumbleren ved at trykke på knappen Stop i tre sekunder eller ved at åbne lugen. I begge tilfælde afbrydes programmet og starter forfra ved genstart. BEMÆRK! Programmet påvirkes ikke, hvis programvælgeren ændres efter start. 11

13 Tørretumbling 6Tørreprogram afsluttet Kompressorens køleblæser fortsætter med at køre lidt, efter at programmet er slut, men standser automatisk eller ved aktivering af en vilkårlig knap/drejeknap. I displayet vises teksten Færdig, når programmet er afsluttet. Baggrundsbelysning To minutter efter afsluttet tørreprogram skifter baggrundsbelysningen i display og tilvalgsknapper i energisparetilstand. Kondensvand Kondensvandbeholderen skal tømmes efter hver tumbling. Træk kondensvandbeholderen ud, tøm vandet, og sæt beholderen tilbage. Hvis kondensvandbeholderen bliver overfyldt, afbrydes programmet, og Overfyldning vises i displayet. Tøm beholderen, og tryk på knappen Start for at starte et nyt program. TIPS! Kondensvandet er afkalket og kan bruges til et dampstrygejern. Si det gennem et kaffefilter. Automatisk tømning Læs om tilslutning til separat afløb i installationsvejledningen i dokumentationen. BEMÆRK! Rengør fnugfilteret efter hver tumbling. Tøm beholderen efter hver tumbling. ADVARSEL! Hvis fnugfilteret tilstoppes, kan maskinens automatiske overophedningsbeskyttelse blive udløst. Rens filteret, vent til maskinen er kølet af, og prøv at starte den. Starter den stadig ikke: Ring til service. Når du er færdig med at tumble Slå hovedafbryderen fra. Tag tøjet ud og luk lugen, så det forhindres, at små børn kravler ind i maskinen. 12

14 Indstillinger Indstillingsmuligheder Sprog Børnesikker start Lydsignal Åbn indstillingerne: Gør således for at åbne menuen for indstillinger: 1. Slå maskinen fra på hovedafbryderen. 2. Tryk på knappen Stop, og slå maskinen til på hovedafbryderen. Tryk dernæst på knappen Stop 5 gange inden for 10 sekunder. 3. Vælg den indstilling, du vil ændre, ved at dreje på programvælgeren. 4. Tryk én gang på knappen Stop. 5. Du kan ændre og gemme indstillingen som beskrevet nedenfor. 6. Tryk på knappen Start for at vende tilbage til programmenuen. Lydsignal 1. Drej programvælgeren, og vælg Lydsignal Til eller Lydsignal Fra for at angive, om tørretumbleren skal fortælle, når programmet er færdigt, eller hvis der er opstået en fejl. 2. Tryk på knappen Stop én gang for at gemme indstillingen. Sprog 1. Drej programvælgeren for at vælge mellem: US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands. 2. Tryk på knappen Stop én gang for at gemme indstillingen. Børnesikker start For at forhindre børn i at starte maskinen kan man aktivere en børnesikring. 1. Drej programvælgeren, og vælg Børnesikker Til eller Børnesikker Fra. 2. Tryk på knappen Stop én gang for at gemme indstillingen. Du kan afbryde børnesikringen midlertidigt ved at trykke på Start og Stop på samme tid. Børnesikringen er så frakoblet i 3 minutter. 13

15 Vedligeholdelse og rengøring Rengøring af fnugfilter Fnugfilteret skal renses for fnug efter hver tumbling. 1. Tag fat i filterets håndtag og træk det ud mod dig selv for at åbne fnugfilteret. 3. Stryg med hånden eller en blød klud for at fjerne fnuggene på alle filtersiderne. Brug efter behov en fugtig svamp med lidt opvaskemiddel for at fjerne eventuelle belægninger. Tør filteret med et håndklæde. 4. Luk filteret, inden du lukker lågen. 2. Åbn fnugfilteret. Tryk på kanten med tommelfingeren som vist på billedet og træk udad. 14

16 Vedligeholdelse og rengøring Tømning af kondensvandbeholderen Rengøring af fordamperfilter Netfiltret og skumfiltret inden for fordamperlugen skal rengøres for fnug i henhold til de intervaller, som vises på maskinens display eller oftere. 1. Tag soklen af. 2. Åbn fordampningslugen. Hvis du ikke har sluttet maskinen til et separat afløb, skal kondensvandbeholderen tømmes efter hver tumbling. Træk kondensvandbeholderen ud, tøm vandet, og sæt beholderen tilbage. Hvis kondensvandbeholderen bliver overfyldt, afbrydes programmet, og Overfyldning vises i displayet. Tøm beholderen, og tryk på knappen Start så starter programmet. Læs om tilslutning til separat afløb i installationsvejledningen i dokumentationen. 3. Træk filtret ud ved at tage fat i "øret" i midten. 4. Fjern fnuggene fra filtret med hånden. Brug en blød, tør klud for at fjerne eventuelle belægninger. 15

17 Vedligeholdelse og rengøring 5. Tag skumfiltret, som sidder inden for netfiltret, ud. 2. Skru filteret op, og løft det ud. 6. Vask skumfiltret i en vaskemaskine på et skylleprogram eller et kort vaskeprogram. Der skal ikke anvendes vaskemiddel, og vandet behøver ikke at blive varmet op. Fnuggene forsvinder, og filtret tager ikke skade. 7. Gør fordamperen ren ved at sprøjte vand på flangerne med en "blomstersprøjte". Fnuggene løber af sammen med vandet, som kondensvandpumpen derefter tager sig af. 8. Genmonter de to filtre, og luk lugen til fordamperen igen. BEMÆRK! Undgå at berøre flangerne på fordamperen. De er meget tynde og følsomme over for berøring. Hvis flangerne bliver bøjet eller beskadiges, forringes effekten i kondensatoren markant, og tørreresultatet bliver dårligere. Rengøring af autofilter Tørretumbleren har et vandfilter, som sidder under kondensvandbeholderen. Rengør filteret i henhold til de intervaller, som vises i maskinens display eller oftere. 1. Træk vandbeholderen udad, og løft den ud. 3. Skyl filteret rent med vand. 4. Drej filteret tilbage med uret til stopposition. 5. Sæt vandbeholderen på plads igen. Rengøring af maskinen udvendigt Rengør ydersiderne og programpanelet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke opløsningsmidler, da de kan beskadige maskinen. Maskinen må heller ikke skylles med en vandstråle. BEMÆRK! Lad der ikke samle sig støv omkring maskinen. Sørg for, at der er rent og køligt omkring tørretumbleren; støv, varme og fugt forlænger tørretiden. 16

18 Fejlfinding Maskinen vil ikke starte Kontrollér, at lugen er korrekt lukket. at hovedafbryderen er slået til. at eventuelt stik er tilsluttet. at husets sikringer ikke er sprunget. at overophedningsbeskyttelsen ikke er udløst. Maskinen bliver strømløs (standser) i løbet af programmet Overophedningsbeskyttelsen slukker for tørretumbleren, hvis temperaturen er for høj, f.eks. fordi støv tilstopper fnugfilteret. Rens fnugfilteret. Vent, til maskinen er kølet af, og prøv at starte den. Starter den stadig ikke: Ring til service. Tørringen tager for lang tid Kontrollér, at fnugfilteret ikke er tilstoppet, se kapitlet Vedligeholdelse og rengøring. Tøm kondensvandbeholderen, og kontrollér, at fordamperfilteret og fordamperen ikke er tilstoppet, se kapitlet Vedligeholdelse og rengøring. Fejlmeddelelse Hvis Overfyldning vises i displayet, betyder det, at kondensvandbeholderen er fuld, eller at fordamperfilteret er tilstoppet. Tøm beholderen, rengør filtret, og genstart. Se kapitlet Vedligeholdelse og rengøring. Læs Tørringen tager for lang tid i dette kapitel, hvis Maksimal programtid vises i displayet. Rengør fnugfilteret, hvis Rengør fnugfilter vises i displayet. Hvis Rens kon.sator vises i displayet, skal fordamperen rengøres. Se kapitlet Vedligeholdelse og rengøring. Hvis Rens aut. filter vises i displayet, skal vandfilteret rengøres. Se kapitlet Vedligeholdelse og rengøring. Kontakt service, hvis Termostat fejl vises i displayet. Tryk på knappen Stop for at lukke fejlmeddelelsen. 17

19 Teknisk information Tekniske oplysninger Højde: Bredde: Dybde: Vægt (netto): Cylindervolumen Maks. tørrekapacitet: Omdrejningstal: Tilslutningseffekt: Materiale tromle: Materiale kabinet: Opstilling 850 mm 595 mm 585 mm 52 kg 112 l 6,5 kg omdr/min Se typeskilt Rustfrit stål Pulverlakeret og varmgalvaniseret stålplade eller rustfrit stål Vaskesøjle eller fritstående Standardtests Ved standardtest skal maskinens kondensvandslange kobles til afløbet. Europa: Tørreevne: EN (95/13/EEC). Auto normalt tørt, 6,5 kg bomuld Energideklaration: EN (95/13/EEC). Auto normalt tørt, 6,5 kgbomuld Testmetode støjmåling: IEC

20 Service Før du kontakter service Se kapitlet Fejlfinding samt Vedligeholdelse og rengøring for at se, om du kan udbedre fejlen selv. Hvis du får brug for at kontakte service, skal du angive model, type og serienummer. Modelbetegnelsen (1) finder du på brugsanvisningens forside og på maskinens panel. Typebetegnelse (2) og serienummer (3) står på typeskiltet, der sidder på tørretumblerens forside inden for yderlågen. 1 2 TYPE TD70.C 3 19

21 Installation ADVARSEL! Når maskinen er stillet op, må den først startes efter 24 timer. Hvis det af en eller anden grund er nødvendigt at lægge tørretumbleren ned ved transport eller i forbindelse med service, skal den lægges på venstre side set forfra. Tørretumblerens placering Tørretumbleren kan placeres fritstående eller som vaskesøjle. Husk, at tørretumbleren producerer varme, og at den derfor ikke må placeres i et alt for lille rum. Hvis rummet er meget lille, tager tørringen længere tid på grund af den begrænsede luftmængde. ADVARSEL! Eventuel el-installation skal udføres af en autoriseret fagmand. Maskinen må ikke installeres bag en låsbar dør, en skydedør eller en dør med hængsler på modsatte side af tørretumblerens. Ventilationen i tørretumblerens sokkel må ikke blokeres af et gulvtæppe eller lign. Ved vaskesøjlemontering skal man gøre som følger: 1. Skru væltesikringen på bagsiden af tørretumbleren løs. Skru den skrue, der holdt væltesikringen fast, tilbage i. 2. Skru de to markerede skruer på vaskemaskinens bagside af. BEMÆRK! For at forbedre luftudskiftningen skal man lade døren være åben ind til det rum, hvor tørretumbleren er placeret. Fritstående Tørretumbleren kan placeres ved siden af vaskemaskinen. Der skal være mindst 5 mm frirum mellem vaskemaskinen og tørretumbleren. Vaskesøjle Tørretumbleren kan stilles oven på en vaskemaskine. Brug de to fodkopper i den medfølgende pose og de to væltesikringer, som er fastgjort nederst til venstre på maskinens bagside. 3. Fastgør væltesikringen med skruerne som vist på billedet. 20

22 Installation 4. På vaskemaskinens topdæksel fastgøres de plastkopper, der skal fiksere tørretumblerens forfødder. Dette er vigtigt, for det er først, når tørretumblerens fødder står i plastkopperne, at man ved, at tørretumbleren er korrekt placeret på vaskemaskinen. Fjern tap A på den kop, der monteres på højre side, og fjern tap B på den kop, der monteres på venstre side. Fjern derefter papiret fra den selvklæbende flade under plastkopperne. 8. Sæt tørretumblerens forfødder ned i plastkopperne og justér, så tørretumbleren står vandret. A B 5. Justér plastkopperne, så de "tapper", der er vist med pile, ligger mod topdækslets forkant hhv. sidekant, og tryk dem fast på topdækslet. Fjern derefter de resterende tapper. Justér fødderne Skru fødderne ind eller ud, så tørretumbleren står stabilt og vandret. 6. Slå knockout-hullerne på tørretumblerens bagside ud (de skal ikke fjernes, bare åbnes) ved hjælp af en hammer og en skruetrækker. 7. Skub tørretumbleren ind under pladevinklerne. Hold samtidig forkanten 10 mm til 20 mm. 21

23 Installation Kondensvandet Maskinen leveres, sådan som Alternativ 1 viser (det indrammede billede). Det betyder, at kondensvandet pumpes op i kondensvandbeholderen, der skal trækkes ud og tømmes manuelt. Ved Alternativ 2 skal du løsne den lille, korte slange fra niplen. Derefter monterer du den vedlagte gummislange på samme nippel. Så kan vandet pumpes ud i en vaskekumme eller et gulvafløb (2a) a El-installation Max 1000 mm Hvis maskinen ved levering fra fabrikken er forsynet med en stikprop, kan den sluttes til en jordet stikkontakt. I modsat fald skal maskines tilsluttes ved fast installation med flerpolet afbryder af en autoriseret elektriker. Enheder med monteret stik: Maskinen leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da maskinen derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Alternativt kan en til formålet godkendt adapter anvendes til overgang mellem Schuko-stikprop og dansk jordingssystem. Hvis maskinen tilsluttes med et stik, skal man være opmærksom på følgende: Stikket skal altid være tilgængeligt, så maskinen kan afbrydes fra netforsyningen. Ved tilslutning af maskinen til en fast installation skal man sørge for korrekt tilslutning i henhold til farvemærkningen. Den elektriske installation må kun foretages af en autoriseret installatør under hensyntagen til gældende sikkerhedsbestemmelser BEMÆRK! Skal ekstrabeskyttes jf. stærkstrømsbekendtgørelsen. Tilslutning ved levering 230V, 1-Phase, 10A 50Hz Hvis der er HPFI-relæ, skal det være type A. Møntautomat Maskinen er forberedt til installation af en møntautomat. Installation skal udføres af en autoriseret fagmand. Til installationen kræves et tilslutningskabel, som forsyner møntautomaten med strøm. Tilslutningskablet kan bestilles som reservedel med fabrikkens art.nr Møntautomaten skal kunne kortslutte to signalledere i en tidsperiode på op til 10 minutter. Dette sikrer, at brugeren har tid til at lægge vasketøjet ind, vælge program og starte programmet, efter han/hun har lagt mønter i. "Indkast mønt" vises i displayet, når man tænder maskinen på hovedafbryderen. 22

24 Lugeophæng Hængselstap (foroven og forneden) Dækskive Plastpropper (findes på hhv. øverste og nederste kant) Låsehage Hængsler (venstre + højre side) Sokkel 23

25 Lugeophæng Du kan vælge, om lugen skal være højre- eller venstrehængt. Sådan gør man: 1. Træk soklen af. låsehagen (magnetlåsen) fast. Brug en flad skruetrækker til at løsne dækskiverne. Genmonter lågehagen (magnetlåsen) og dækskiven på den modsatte side. 2. Skru hængslet af, 2 skruer. 3. Løft lugen opad og tag den af. Hold samtidig i lugen. 4. Løsn begge lugetapper (foroven og forneden). Monter disse på modsatte side af maskinen. Monter hængslet igen. 5. Løsn skruerne (13 styk), som sidder på indersiden af lågen. 6. Løsn lugens inderdel (træk ned og løft ud). 7. Byt om på låsehagen (magnetlåsen) og dækskiven. Løsn først skruen, som holder Genmonter lugens inderdel med skruerne (13 styk). 9. Byt om på de plastpropper, der sidder på lugens over- og underkant. Brug en flad skruetrækker til at løsne propperne. 10. Løsn de to skruer, som holder håndtaget fast på lugen. Fjern de to plastpropper, som sidder i de tilsvarende skruehuller på den anden side af lugen. Monter håndtaget på den anden side af lugen med de to skruer, og tryk de to plastpropper i hullerne, hvor håndtaget sad før. 11. Montér lugen igen ved at løsne skruerne på hængslet en smule, sætte lugen på plads og lukke den. Skru hængslet fast igen. Sæt soklen tilbage på plads.

26 Personlige notater 25

27 26 Personlige notater

28 Personlige notater 27

29 Lynguide 1 Tekstilerne 2Slå hovedafbryderen til Sortér tekstilerne efter type for at få så jævnt et tørreresultat som muligt. 3Ilæg tøjet. Luk lugen. 4Vælg program og eventuelle tilvalg Drej Programvælgeren hen på det ønskede program. 5Tryk på knappen Start 6Tørreprogram afsluttet I displayet vises Færdig, når programmet er afsluttet. Rengør fnugfilteret efter hver tumbling. 7Når du er færdig med at tumble Slå hovedafbryderen fra og luk lugen. Art.nr.: Rev. 01. Retten til ændringer forbeholdes. 28

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING.

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. BRUGSANVISNING DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler * Brugerinformation

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Programmér problemerne væk.

Programmér problemerne væk. Programmér problemerne væk. Tysk ingeniørkunst løser vaskebehovet. Bosch Hvidevarer Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 E-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com www.bosch-home.dk 2011 Bosch Hvidevarer,

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD DA Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. PROGRAMMER...

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

TØRRETUMBLER HN 8919. Brugervejledning

TØRRETUMBLER HN 8919. Brugervejledning TØRRETUMBLER HN 8919 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt før tumbleren tages i brug. Brugervejledningen indeholder vigtige informationer om tumblerens funktioner og brug samt løsning

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M

FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M Kæare Kunde, Vi håber at i får bedste udførelse fra denne produkt som er bygget i en moderne faciliteter med total kvalitet. Til at få bedste udførelse fra denne

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Til brug for den autoriserede VVS-installatør

Til brug for den autoriserede VVS-installatør BYGAS BRUGSANVISNING SERVICE INFORMATION DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 86A Til brug for den autoriserede VVS-installatør TEKNISKE DATA GENERELT Front betjent

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Vaskemaskiner og Tørretumblere

Vaskemaskiner og Tørretumblere Vaskemaskiner og Tørretumblere 2 Vasker rent på alle fronter. LG kombinerer ny teknologi med brugervenlighed og tilbyder markedets største udvalg af frontbetjente vaskemaskiner, fra kompakte maskiner med

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere