HP dockingstation Referencevejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP dockingstation Referencevejledning"

Transkript

1 HP dockingstation Referencevejledning

2 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning. Første udgave: Maj 2008 Dokumentets bestillingsnummer:

3 Indholdsfortegnelse 1 Komponenter Komponenter foroven... 1 Komponenter i venstre side... 2 Komponenter i højre side... 3 Komponenter på bagsiden... 3 Flere oplysninger Docking og fjernelse fra dockingenhed Tilslutning til vekselstrøm... 5 Docking af computeren... 6 Fjernelse af computeren fra dockingstationen Brug af dockingstationen Tænd og sluk for computeren... 9 Installation af HP/Kensington-kabellåsen... 9 Tillæg A Fejlfinding Løsning af generelle problemer Problemer og løsninger i forbindelse med docking Problemer og løsninger i forbindelse med eksterne enheder Indeks iii

4 iv

5 1 Komponenter Komponenter foroven Komponent Beskrivelse (1) Tænd/sluk-knap Tænder computeren. (2) Tænd/sluk-lysdiode Angiver computerens status og er tændt, når computeren er tændt. (3) Visuel justeringsindikator Gør det nemmere at justere computeren, når den sættes i dockingstationen. (4) Dockinglysdiode Tændt: Computeren er justeret korrekt. (5) Knap til frigørelse af computeren Frigør computeren fra dockingstationen. (6) Dockingstyr (2) Bruges til at justere computeren, så den sidder korrekt i dockingstationen. (7) Mekanisme til frigørelse af computeren(4) Frigør computeren fra dockingstationen, når du trykker på frigørelsesknappen. (8) Dockingstik Slutter computeren til dockingstationen. Komponenter foroven 1

6 Komponenter i venstre side Komponenter Beskrivelse (1) Tænd/sluk-knap og tænd/sluk-lysdiode Tænder computeren. Indikatoren er tændt, når computeren er tændt. (2) USB 2.0-port med strøm Gør det muligt at slutte et optisk HP MultiBay II drev eller en harddisken. Andre USB-drev kan tilsluttes denne port, også selvom computeren er slukket eller taget ud af docken. BEMÆRK: Denne USB-port slukkes, når computeren slukkes eller tages ud af docken. (3) USB 2.0 port Gør det muligt at tilslutte og oplade USB-enheder, også selvom computeren er slukket eller taget ud af docken. BEMÆRK: Hvis der sluttet et USB-drev (tilbehør) til USB-porten, slukkes harddisken ikke. Denne USB-port slukkes ikke, når computeren slukkes eller tages ud af docken. 2 Kapitel 1 Komponenter

7 Komponenter i højre side Komponenter Beskrivelse (1) Computerudløserknap og dockinglysdiode Frigør computeren fra dockingstationen. Dockinglysdioden tændes, når computeren er justeret korrekt. (2) Integreret kabellås-slot Understøtter HP/Kensington-kabellåsen, som sikrer dockingstationen og en tilsluttet computer. BEMÆRK: Et sikkerhedskabel er beregnet til at fungere som en afskrækkelse, men vil ikke nødvendigvis forhindre, at computeren eller dockingstationen bliver fejlhåndteret eller stjålet. Komponenter på bagsiden Komponenter i højre side 3

8 Komponenter Komponenter (1) Stik til sikkerhedskabel Til tilslutning af en sikkerhedskabellås (tilbehør) BEMÆRK: Sikkerhedskablet er beregnet til at fungere som en afskrækkelse, men vil ikke nødvendigvis forhindre, at computeren og dockingstationen bliver fejlhåndteret eller stjålet. (2) Stik til skærmstativ Til tilslutning af et HP skærmstativ til dockingstationen. (3) Lydudgangsstik (hovedtelefon) Til tilslutning af lydenheder, f.eks. hovedtelefoner eller højttalere. (4) Musestik Til tilslutning af en PS/2-mus. (5) Parallel port Til tilslutning af en parallel enhed, f.eks. en printer. (6) RJ-11-stik (modem) Til tilslutning af en telefonledning. (7) RJ-45-stik (netværk) Til tilslutning af et netværkskabel. (8) Tænd/sluk-lysdiode Tændt: Dockingstationen er tilsluttet lysnettet. (9) Lydindgangsstik (mikrofon) Til tilslutning af en valgfri headsetmikrofon til computeren eller stereo- eller mono-mikrofon. (10) Tastaturstik Til tilslutning af et PS/2-tastatur. (11) Seriel port Til tilslutning af en seriel enhed, f.eks. en mus. (12) Port til ekstern skærm Til tilslutning af en ekstern VGA-skærm. (13) DVI-port (Digital Video) Til tilslutning af en DVI-enhed, f.eks. en fladskærm. (14) Strømstik Slutter dockingstationen til vekselstrømsadapteren. (15) USB 2.0 porte (2) Gør det muligt at tilslutte og oplade USB-enheder, også selvom computeren er slukket eller taget ud af docken. BEMÆRK: Hvis der sluttet et USB-drev (tilbehør) til USB-porten, slukkes harddisken ikke. Denne USB-port slukkes ikke, når computeren slukkes eller tages ud af docken. Flere oplysninger ADVARSEL! Læs Vejledning i sikker og behagelig brug for at mindske risikoen for alvorlige skader. I den beskrives korrekt opsætning af en terminalarbejdsplads, arbejdsstilling og helbred samt arbejdsvaner for brugere af bærbare computere. Vejledning i sikker og behagelig brug indeholder desuden vigtige sikkerhedsoplysninger vedrørende el og maskinel. Du får adgang til dette dokument ved at vælge Start > Hjælp og support. Vejledningen findes også på disken Brugervejledninger, der følger med nogle modeller. Vejledning i sikker og behagelig brug findes også på websiden Brugervejledningerne, der følger med computeren, indeholde omfattende oplysninger om computeren samt lovpligtige oplysninger og sikkerhedsoplysninger vedrørende computeren. Cd'en Accessory Documentation, der følger med dockingstationen, indeholder lovgivningsmæssige oplysninger og sikkerhedsoplysninger vedrørende brugen af denne enhed. På HP's website finder du produktnyheder og softwareopdateringer. 4 Kapitel 1 Komponenter

9 2 Docking og fjernelse fra dockingenhed Tilslutning til vekselstrøm Slutter dockingstationen til vekselstrøm. Der skal sluttes vekselstrøm til dockingstationen, hvis alle porte og stik skal have fuld funktionalitet. ADVARSEL! Sådan reducerer du risikoen for elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret: Slut netledningen til en vekselstrømsstikkontakt, der altid er lettilgængelig. Afbryd for strømmen til produktet ved at tage ledningen ud af kontakten. Hvis netledningen er forsynet med et 3-bens stik, skal du sætte ledningen i en 3-bens stikkontakt med jordforbindelse. Undgå at gøre netledningens jordstikben ikke-brugbart ved f.eks. at sætte en 2-bens adapter i. Jordstikbenet er en vigtig sikkerhedsforanstaltning. Placer ikke noget oven på strømledningerne. Placer dem, så man ikke kan komme til at træde på dem eller falde over dem. Træk ikke i ledninger eller kabler. Når du tager en ledning ud af en stikkontakt, skal du holde i stikket og ikke i ledningen. ADVARSEL! Hvis du vil mindske risikoen for elektrisk stød, brand eller beskadigelse af udstyret, må du ikke forsøge at bruge computeren og dockingstationen med en spændingsomformer af den type, der sælges til husholdningsudstyr. Brug kun den strømledning, der følger med dockingstationen. 1. Sæt vekselstrømsadapteren (1) i strømstikket på dockingstation. 2. Sæt den ene ende af netledningen (2) i vekselstrømadapteren. Tilslutning til vekselstrøm 5

10 3. Slut den anden ende af netledningen (3) til en stikkontakt med vekselstrøm. BEMÆRK: Lysdioden over strømstikket tændes, når dockingstationen sluttes til vekselstrøm. Docking af computeren 1. Luk computeren. Hvis du lukker computeren, når den er tændt, går den i Dvale eller Standby tilstand. Åbn computeren, og tryk på tænd/sluk-knappen, når du skal bruge den igen. 2. Vip det forreste af computeren ned. 6 Kapitel 2 Docking og fjernelse fra dockingenhed

11 3. Placer justeringsindikatoren på computeren uden for indikatoren på dockingstationen. 4. Hold receptorerne i bunden af computeren ud for tapperne på dockingstationen, og pres forsigtigt computeren ned på dockingstationen, indtil der lyder et klik. Når computeren sidder korrekt, tændes dockinglysdioden på dockingstationen. BEMÆRK: Sørg for, at computeren sidder korrekt og kommer helt ned i dockingstationen. Du kan få hjælp til de mest almindelige dockingproblemer i Appendiks A, Fejlfinding. BEMÆRK: Dockinglysdioden tændes kun, når du sætter computeren i dock, hvis vekselstrømsadapteren er tilsluttet dockingstationen. Docking af computeren 7

12 Fjernelse af computeren fra dockingstationen 1. Luk computeren. Hvis du lukker computeren, når den er tændt, går den i Dvale eller Standby tilstand. Åbn computeren, og tryk på tænd/sluk-knappen, når du skal bruge den igen. 2. Tryk på udløserknappen (1). Computeren frigøres fra dockingstationen. 3. Løft computeren op (2). 8 Kapitel 2 Docking og fjernelse fra dockingenhed

13 3 Brug af dockingstationen Tænd og sluk for computeren Når du sætter en computer i dockingstationen, kan du tænde og slukke computeren vha. tænd/slukknappen på computeren eller på dockingstationen (1). Når du tænder systemet, tændes tænd/sluklysdioen (2). Når computeren sidder korrekt i dockingstationen, tændes dockinglysdioden (3). BEMÆRK: Dockinglysdioden tændes kun, når du sætter computeren i dock, hvis vekselstrømsadapteren er tilsluttet dockingstationen. Du kan få hjælp til de mest almindelige dockingproblemer i Appendiks A, Fejlfinding. Installation af HP/Kensington-kabellåsen BEMÆRK: Et sikkerhedskabel er beregnet til at fungere som en afskrækkelse, men vil ikke nødvendigvis forhindre, at computeren eller dockingstationen bliver fejlhåndteret eller stjålet. Med HP/Kensington-kabellåsen (købes særskilt) kan du sikre dockingstationen og en isat computer. Sæt kabellåsen i den integrerede kabellåsholder til højre på dockingstationen som vist i det følgende. Tænd og sluk for computeren 9

14 Sådan installeres kabellåsen: 1. Før kablet rundt om en stationær genstand. 2. Vend dockingstationen om, og tag skruerne ud af kabellåsbeslaget (1). 3. Tag kabellåsbeslaget væk fra dockingstationen (2), og tag derefter indsatsen ud af kabellåsbeslaget (3). 4. Sæt låsen ned i den midterste fordybning i kabellåsholderen på dockingstation (1) med låsen og nøglen er i ulåst position og T-jernet bag på låsen i lodret position. 10 Kapitel 3 Brug af dockingstationen

15 5. Læg kablet i den forsænkede kabelkanal i bunden af dockingstationen (2). 6. Drej nøglen mod uret for at låse (1). 7. Tag nøglen ud af låsen (2). 8. Sæt kabellåsbeslaget på dockingstationen igen (3). 9. Skru beslaget på (4). Installation af HP/Kensington-kabellåsen 11

16 Følgende illustration viser en dockingstation med en HP/Kensington-kabellås installeret. 12 Kapitel 3 Brug af dockingstationen

17 A Fejlfinding Dette afsnit omhandler tre ressourcer til løsning af problemer, som du kan støde på, når du bruger dockingstationen. Prøv ressourcerne i følgende rækkefølge: Mange problemer kan nemt løses, som vist i næste afsnit, Løsning af generelle problemer. Du får adgang til Hjælp og support ved at vælge Start > Hjælp og support. Ud over oplysninger om operativsystemet indeholder Hjælp og support en database med emner, der kan søges i, og som løbende opdateres af HP og Microsoft. Skriv navnet på dit tilbehør f.eks. dockingstation for at søge efter relevante emner i HP's vidensbase og Microsoft 's vidensbase. Se HP's website, hvis du har brug for yderligere hjælp. Vælg land eller område. Løsning af generelle problemer Problemer og løsninger i forbindelse med docking Problem Mulig årsag Løsning Computeren sidder ikke rigtigt i dockingstationen. Computeren er tændt og sidder korrekt i dockingstationen, men tænd/sluk- og docking-lysdioden er ikke tændt. Nogle porte eller stik virker ikke, selvom docking-lysindikatoren er tændt. Computeren kan ikke frigøres fra dockingstationen. Computeren er måske rettet korrekt ind, men er ikke sat helt ned i dockingstationen. Strømledningen er ikke sat i dockingstationen eller i en stikkontakt. Computeren er måske rettet korrekt ind, men er ikke sat helt ned i dockingstationen. Stikkene er måske defekte. Løft computeren ud af dockingstationen. Ret derefter justeringsindikatoren på computeren ind efter indikatoren på dockingstationen, og tilslut computeren igen. Sørg for, at computeren er rettet ind og sidder korrekt ved at trykke forsigtigt ned på computeren, indtil der lyder et klik. Hvis der er tilsluttet tilbehør, bør det nu fungere korrekt. Sæt strømledningen i. Løft computeren ud af dockingstationen. Ret derefter justeringsindikatoren på computeren ind efter indikatoren på dockingstationen, og tilslut computeren igen. Sørg for, at computeren er rettet ind og sidder korrekt ved at trykke forsigtigt ned på computeren, indtil der lyder et klik. Hvis der er tilsluttet tilbehør, bør det nu fungere korrekt. Tryk frigørelsesknappen helt ind. Gentag proceduren, hvis computeren ikke frigøres. Løsning af generelle problemer 13

18 FORSIGTIG: Pas på ikke at bruge for mange kræfter, da det kan beskadige stikbenene. HP/Kensington-kabellåsen er låst. Lås den op, og frigør computeren. Problemer og løsninger i forbindelse med eksterne enheder Problem Mulig årsag Løsning Et ny enhed genkendes ikke som en del af systemet Computeren er måske rettet korrekt ind, men er ikke sat helt ned i dockingstationen. Løft computeren ud af dockingstationen. Ret derefter justeringsindikatoren på computeren ind efter indikatoren på dockingstationen, og tilslut computeren igen. Sørg for, at computeren er rettet ind og sidder korrekt ved at trykke forsigtigt ned på computeren, indtil der lyder et klik. Hvis der er tilsluttet tilbehør, skulle systemet genkende det nu. Enhedskablet eller strømkablet er løst. Kontroller, at alle kabler sidder korrekt i enheden og i dockingstationen. Kontroller, at alle strømledninger sidder korrekt i enheden eller dockingstationen og i en stikkontakt. Enheden blev tilsluttet, mens systemet var tændt. Kabel sidder forkert. Du skal måske installere enhedsdrivere på computeren. Sluk computeren, tænd enheden (hvis relevant), og genstart derefter computeren. Kontroller, at enhedskablet sidder i det korrekte stik på dockingstationen. Installer drivere i henhold til enhedsproducentens vejledning. 14 Tillæg A Fejlfinding

19 Indeks C computer docking 6 fjerne fra dockingstation 8 tænde og slukke 9 D docking, fejlfinding 13 docking af computeren 6 dockinglysdiode, identificere 1, 3 dockingstik, identificere 1 dockingstyr, identificere 1 DVI-port (Digital Video), identificere 4 E ekstern enhed, fejlfinding 14 ekstern skærm, port til, identificere 4 F fejlfinding dockingproblemer 13 fjerne fra dockingstation 13 problemer med ekstern enhed 14 fjerne computeren fra dockingstationen 8 fjernelse fra dockingstation, fejlfinding 13 H hovedtelefonstik, identificere 4 HP/Kensington-kabellås, installere 9 I Integreret kabellås-slot, identificere 3 J jackstik lydindgang 4 lydudgang (hovedtelefon) 4 RJ-11 (modem) 4 RJ-45 (netværk) 4 K kabellås-slot, identificere 3 knapper frigørelse af computeren 1, 3 strøm 1, 2 knap til frigørelse af computeren, identificere 1, 3 L lydindgangsstik (mikrofon), identificere 4 lydudgangsstik (hovedtelefon), identificere 4 lysdioder docking 1, 3 strøm 1, 2, 4 M mekanisme til frigørelse af computeren, identificere 1 mikrofonstik, identificere 4 modemstik, identificere 4 musestik, identificere 4 N netværksstik, identificere 4 P parallel port, identificere 4 porte DVI (Digital Video) 4 ekstern skærm 4 parallel 4 seriel 4 skærmstativ 4 USB 2, 4 USB, med strøm 2 R RJ-11-stik (modem), identificere 4 RJ-45-stik (netværk), identificere 4 S seriel port, identificere 4 skærmstativstik, identificere 4 slot kabellås 3 sikkerhedskabel 4 slukke computeren 9 stik docking 1 mus 4 strøm 4 tastatur 4 stik til sikkerhedskabel, identificere 4 strømstik, identificere 4 T tastaturstik, identificere 4 tilslutte vekselstrømsadapteren 5 tænd/sluk-knap, identificere 1, 2 tænd/sluk-lysdiode, identificere 1, 2, 4 tænde computeren 9 U USB-porte, identificere 2, 4 USB-port med strøm 2 Indeks 15

20 V Vejledning i sikker og behagelig brug 4 vekselstrømsadapter, tilslutte 5 visuel justeringsindikator, identificere 1 16 Indeks

21

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

HP 2700 Ultra-Slim Expansion Base Brugervejledning

HP 2700 Ultra-Slim Expansion Base Brugervejledning HP 2700 Ultra-Slim Expansion Base Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Eksterne enheder. Brugervejledning

Eksterne enheder. Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Eksterne enheder. Brugervejledning

Eksterne enheder. Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Lær din bærbare computer at kende Brugervejledning

Lær din bærbare computer at kende Brugervejledning Lær din bærbare computer at kende Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og anvendes af Hewlett-Packard Company under

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION TX1250EN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Rundvisning på den bærbare computer

Rundvisning på den bærbare computer Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Eksterne mediekort. Brugervejledning

Eksterne mediekort. Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et amerikansk varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Rundvisning på den bærbare computer

Rundvisning på den bærbare computer Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning

Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og anvendes af Hewlett-Packard Company

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Modem og lokalnetværk Brugervejledning

Modem og lokalnetværk Brugervejledning Modem og lokalnetværk Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning

Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

HP Elite USB-C-dockingstation. Brugervejledning

HP Elite USB-C-dockingstation. Brugervejledning HP Elite USB-C-dockingstation Brugervejledning Copyright 2015, 2016 HP Development Company, L.P. Windows er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

HP Roar Plus-højttaler. Øvrige funktioner

HP Roar Plus-højttaler. Øvrige funktioner HP Roar Plus-højttaler Øvrige funktioner Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende gruppen af virksomheder

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-081 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:24 PM sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentets bestillingsnr.: 304921-081 Maj 2003 304921-081 Getting Started.book

Læs mere

Plug and Display. Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

Plug and Display. Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Brugervejledning Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Windows er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Plug and Display DisplayLink

Læs mere

Eksterne mediekort Brugervejledning

Eksterne mediekort Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoet er et varemærke tilhørende dets indehaver. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De

Læs mere

Fjernstyring (kun udvalgte modeller)

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Eksterne mediekort. Brugervejledning

Eksterne mediekort. Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoet er et varemærke tilhørende SDlogoets indehaver. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E6430 vist forfra og bagfra

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Multimedier Brugervejledning

Multimedier Brugervejledning Multimedier Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet

Læs mere

Eksterne enheder. Dokumentets bestillingsnr.: 393499-081. I denne vejledning får du forklaret, hvordan du anvender valgfrie, eksterne enheder.

Eksterne enheder. Dokumentets bestillingsnr.: 393499-081. I denne vejledning får du forklaret, hvordan du anvender valgfrie, eksterne enheder. Eksterne enheder Dokumentets bestillingsnr.: 393499-081 Oktober 2005 I denne vejledning får du forklaret, hvordan du anvender valgfrie, eksterne enheder. Indholdsfortegnelse 1 Brug af en USB-enhed Tilslutning

Læs mere

Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning

Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

MultiBoot. Brugervejledning

MultiBoot. Brugervejledning MultiBoot Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet

Læs mere

Rundvisning på den bærbare computer

Rundvisning på den bærbare computer Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Multimedier Brugervejledning

Multimedier Brugervejledning Multimedier Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Drev. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Januar 2007

Drev. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Januar 2007 Drev Dokumentets bestillingsnr.: 419663-081 Januar 2007 I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Indholdsfortegnelse 1 Vedligeholdelse af drev 2 Lysdiode for drev 3 Harddisk

Læs mere

Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning

Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO V6336EA

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO V6336EA Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO V6336EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E5430 set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning

Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning I denne

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning

Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning I

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Drev. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Oktober 2005

Drev. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Oktober 2005 Drev Dokumentets bestillingsnr.: 393498-081 Oktober 2005 I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev Indholdsfortegnelse 1 Vedligeholdelse af drev 2 Lysdiode for IDE-drev 3 Harddisk

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Sikkerhed Brugervejledning

Sikkerhed Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Backup og gendannelse

Backup og gendannelse Backup og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Fod til Dell E-Monitor. Brugervejledning. www.dell.com support.dell.com

Fod til Dell E-Monitor. Brugervejledning. www.dell.com support.dell.com Fod til Dell E-Monitor Brugervejledning www.dell.com support.dell.com Bemærkninger, meddelelser og advarsler BEMÆRKNING: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte computeren

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan

Læs mere

Rundvisning på den bærbare computer

Rundvisning på den bærbare computer Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Brugervejledning Copyright 2016 HP Development Company, L.P. AMD er et varemærke tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Intel, Thunderbolt, Thunderbolt-logoet og vpro er varemærker tilhørende Intel Corporation

Læs mere