Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation Enfaset forbindelse Tilslutning af elkablet Betjening 5 Kontrolpanel Kogezonernes størrelse Start og anvendelse 7 Kogepladerne tændes Kogezonerne tændes Opkogningsautomatik Varmeelementer Indstilling af tilberedningstid Indstilling af mere end en tilberedningstid Ændring af indstillet tilberedningstid Aktivering af lås Kogepladen slukkes Demonstrationsprogram Den glaskeramiske kogeplade Sikkerhedsanvisninger Praktiske råd og anvisninger 11 Sikkerhedsanvisninger Bortskaffelse af apparatet Forholdsregler og anbefalinger 12 EU direktiver Sikkerhedsanvisninger Bortskaffelse Sluk for apparatet Rengøring af apparatet Den rustfri ramme Afmontering af kogepladen Teknisk beskrivelse af modellerne 13

2 Installation! Inden apparatet tages i brug, bør anvisningerne i brugsvejledningen gennemlæses grundigt. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, opstilling, brug og vedligeholdelse af apparatet.! Gem brugsvejledningen til eventuel senere brug. Hvis apparatet skifter ejermand, bør brugsvejledningen overdrages til den nye bruger, således at denne kan gøre sig bekendt med sikkerhedsanvisningerne og oplysningerne om betjening af apparatet. Kogepladen skal anbringes på en sådan måde, at der er mindst 20 mm mellem apparatets bund og skabet nedenunder. Skuffe/Skab Opstilling! Emballagen er ikke tiltænkt som legetøj for børn og kan udgøre en risiko. (Se afsnittet om Forholdsregler og anbefalinger sidst i denne vejledning).! Apparatet skal installeres af en faguddannet tekniker i overensstemmelse med de i denne brugsvejledning udstukne retningslinier. Ukorrekt opstilling kan forårsage person og/ eller tingskade. Indbygning Denne kogeplade kan indbygges Bordpladen skal være fremstillet af et materiale, der kan modstå temperaturer på op til 100 C. Hvis kogepladen installeres over en ovn, skal ovnen være udstyret med et køleluftsystem Kogepladen bør ikke indbygges over en opvaskemaskine. Såfremt man alligevel vælger at gøre dette, skal der anbringes et vandtæt lag til at adskille de to apparater. Afhængigt af hvilket apparat der skal installeres, skal indbygningshullet have følgende dimensioner: Ovn Fastgørelse Apparatet skal indbygges i en fuldstændig flad overflade med god støtte. Deformation, der opstår på grund af ukorrekt indbygning, kan ændre kogepladens egenskaber og påvirke dens ydeevne. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z Ventilation For at sikre korrekt ventilation og for at forhindre overophedning af overfladerne omkring apparatet er det vigtigt, at følgende retningslinier følges: Kogepladen skal anbringes mindst 40 mm fra bagvæggen eller anden vertikal overflade. 2

3 Der skal tages højde for bærefladens tykkelse, når man vælger skruer til at fastgøre beslagene: 30 mm tykkelse: 17,55 mm skruer 40 mm tykkelse: 7,55 mm skruer Kogepladen fastgøres således: 1. Med fladbundende skruer fastgøres de 4 spændfjedre i hullerne på kogepladens sider. 2. Kogepladen isættes i den udskårne firkant i bordpladen med lette tryk langs kogepladens kant, således at den sidder godt fast i bordpladen 3. Gælder kun for kogeplader med forhøjede kanter: Når kogepladen er placeret korrekt i udskæringen, isættes 4 hægter i kogepladens nederste hjørner. Fastgøres med de lange skruer. Andre muligheder Ved følgende volt / frekvens: 400V 2+N ~ 50 Hz 230V 3 ~ 50 Hz 400V - 2+2N ~ 50 Hz Ledningerne adskilles og forbindes som anført i diagrammet nedenfor:! Skruerne til springfjedrene skal altid være tilgængelige.! Af sikkerhedsmæssige hensyn må kogepladen efter installation ikke komme i kontakt med elektriske dele.! Alle de af ovnens komponenter, der er afgørende for sikker drift af apparatet, må ikke kunne fjernes uden brug af værktøj. Elinstallation! Elinstallationerne til kogepladen og en eventuelt indbygget ovn skal føres særskilt; dels af sikkerhedsmæssige årsager og dels for at gøre det lettere at tage ovnen ud. På apparatets nederste del sidder en samlingsdåse til de forskellige former for strøm (illustrationen er kun et eksempel og gengiver derfor ikke nødvendigvis det indkøbte apparat). Ved følgende volt / frekvens: 400V 3 - N ~ 50 Hz følges nedenstående fremgangsmåde:! Det medfølgende kabel egner sig ikke til denne installation. 1. Anvend et passende kabel (H05RR-F eller højere) med de rette mål (25 mm). 2. Med en skruetrækker trykker man let på samledåsens sider. (Se illustration) 3. Skru trådklemmeskruen og kontaktskruerne løs. Foretag den ønskede tilslutning (se skema). 4. Kablerne forbindes som anvist i skemaet. Når alle ledninger er forbundet, strammes skruerne. Enfaset forbindelse Kogepladen leveres fra fabrikken med et enfaset forsyningskabel, der er beregnet til en enfaset forbindelse. Ledningerne forbindes som vist i nedenstående diagram: 5. Fastgør tilslutningskablet og luk låget. 3

4 Tilslutning af elkablet Hvis apparatet skal tilsluttes direkte til hovednettet, anvendes en flerpolet kontakt med kontaktåbning på mindst 3 mm, der opfylder de gældende krav.! Det skal tilsikres, at der er foretaget korrekt elinstallation, som opfylder de gældende sikkerhedskrav. Inden apparatet tilsluttes til strømforsyningen, skal følgende betingelser være opfyldt: Stikkontakten skal have fornøden jordforbindelse i henhold til gældende krav. Stikkontakten skal være egnet til at klare den maksimale belastning anført i de tekniske informationer på apparatets typeskilt. Spændingen skal være som anført på apparatets typeskilt. Kogepladens stik skal passe til stikkontakten. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal det udskiftes med et egnet stik. Anvend ikke forlængerledninger, adaptere eller lignende.! Når apparatet er installeret, skal både ledning og stikkontakt være let tilgængelig.! Der må ikke være knæk på ledningen, og den må ikke være snoet.! Ledningen skal kontrolleres med jævne mellemrum. Ledningen må kun erstattes af en faguddannet tekniker.! Producenten fraskriver sig ethvert ansvar i tilfælde af manglende overholdelse af disse anvisninger. 4

5 Betjening Kontrolpanel Nedenstående beskrivelse af kontrolpanel er kun et eksempel, da kontrolpanelet kan variere fra model til model. Indikator for valgt kogeniveau Kontrollampe for kogezone Indikator for valgt zone med tidsprogrammering Timer Display Timer forøg tid ON/OFF Valg af kogezone ON/OFF Indikator for tastelås Kogeniveau regulering 0-9 Indikator-lys for tid Timer reducere tid Kogetids programmering Tastelås Indikator for valgt kogeniveau I dette display ses det valgt kogeniveau Kontrollampe for kogezone Denne lampe viser valget af kogezonen Indikator for valgt zone med tidsprogrammering Disse fire lamper viser hvilken kogezone der er valgt for tidsprogrammering Timer Display Dette display viser den valgte kogetid i minutter. Timer forøg tid På denne knap forøges kogetiden ON/OFF Lampen viser om kogepladen er tændt eller slukket Indikator for tastelås Denne lampe lyser hvis tastelåsen er aktiveret Kogetids programmering Indstilling af tid for kogezonerne Indikator for tastelås Denne lampe lyser hvis tastelåsen er aktiveret Kogetids programmering På disse knapper vælges styrkeniveauet Timer reduceret tid På denne knap reduceres kogetiden Indikator-lys for tid Lyser lampen er timeren aktiveret Kogeniveau regulering 0-9 På disse ti knapper vælges det ønskede kogeniveau Valg af kogezone Tryk på knappen for at vælge indstillinger for denne kogezone. Indstil herefter kogeniveauet. 5

6 Kogezoners størrelse Visse kogeplader er udstyret med en funktion, der gør det muligt at udvide kogezonens størrelse. Sådanne kogezoner kan være både runde og ovale. Nogle kogezoner har to størrelser, andre kan udvides til tre størrelser. Kogeplader der har denne funktion, betjenes som beskrevet nedenfor. De runde kogezoner De ovale kogezoner Dobbelt kogezone aktiveres tast: Med denne tast aktiveres den dobbelte kogezone (se afsnittet om start og anvendelse) Dobbelt kogezone aktiveres kontrollampe: Kontrollampen lyser, når den dobbelte kogezone er aktiveret. Tredobbelt kogezone aktiveres tast: (Findes ikke på alle modeller) Med denne tast aktiveres den tredobbelte kogezone. (se afsnittet om start og anvendelse) Tredobbelt kogezone aktiveres kontrollampe: Kontrollampen lyser, når den tredobbelte kogezone er aktiveret. Oval kogezone aktiveres tast: (Findes ikke på alle modeller) Med denne tast aktiveres den ovale kogezone. (se afsnittet om start og anvendelse) Oval kogezone aktiveres kontrollampe: Kontrollampen lyser, når den ovale kogezone er aktiveret. 6

7 Start og anvendelse! Limen fra beskyttelsesfilmen anvendt til kogezonerne kan efterlade et fedtet lag på glaspladen. Det anbefales, at dette aftørres med et middel, der ikke indeholder skurepulver, inden apparatet tages i brug. I de første par timer apparatet er i anvendelse, kan det afgive en lugt af gummi, der dog hurtigt forsvinder.! Når kogepladen tilsluttes til strømforsyning, tændes alle kontrollamper og indikatorer på kontrolpanelet automatisk, og de lyser i et par sekunder. Kogepladen udsender en summelyd. Når alle kontrollamper og indikatorer slukker, er kogepladen klar til brug. Kogepladen tændes Kogepladen tændes ved at trykke på holdes nede i ca. et sekund. Kogezonerne tændes. Tasten Hver kogezones tændes ved at holdes tasten til den ønskede kogezone nede i ca. et sekund. Herefter vælges kogeniveau ved at vælge niveau mellem 0-9 på kogeniveau reguleringsknapperne. Opkogningsautomatik Denne funktion benyttes når hurtig opkogning er nødvendig. Aktiver og indstil varmeniveauet for den ønskede kogezone som forklaret ovenover. Tasten holdes inde i mindst 2 sekunder. Displayet viser et P som står for Power funktion, som er synligt indtil det ønskede kogeniveau er nået. For at deaktivere denne funktion holdes tasten inde i mindst 2 sekunder. Alternativt kan der vælges et andet kogeniveau, og opkogningsautomatikken slår automatisk fra. Varmelementer Afhængigt af modellen er det muligt at installere to forskellige former for varmelegemer: halogenvarme og strålevarme. Halogenvarme udstråles fra halogenlamper, der har de samme egenskaber som gasbrændere. De er lette at kontrollere, hvilket medfører, at varmestyrken meget hurtigt kan reguleres. Strålevarme består af en række spiraler, der sikrer, at varmen fordeles jævnt på grydens eller pandens bund. Strålevarme er ideel til langsom opvarmning af f.eks. gryderetter eller saucer. Indstilling ad tilberedningstid! Alle kogezoner kan programmeres til en tilberedningstid på mellem 1 og 99 minutter. 1. Kogepladen tændes, og den ønskede varmestyrke indstilles. 2. Tryk på, indtil der tændes lys i kontrollampen for den ønskede kogezone. 3. Tilberedningstiden indstilles på og. 4. Tryk på igen for at bekræfte det indstillede. Køkkenuret begynder øjeblikkeligt at tælle nedad. Når den indstillede sluttid er nået, lyder en summelyd i omkring 10 sekunder, og konezonen slukkes. Ønsker man at indstille tilberedningstid for flere kogezoner, gentages den ovenfor beskrevne procedure for hver enkelt kogezone. Indstilling af mere end en tilberedningstid Display Hvis der er foretaget indstilling for mere end en kogezone, vises data for kogezonen med den kortest resterende tilberedningstid. Lyset i kontrollampen svarende til den pågældende kogezone vil være tændt. Lyset i kontrollamperne svarende til de øvrige indstillede kogezoner blinker. Tryk på for at kontrollere den resterende tilberedningstid for de øvrige kogezoner. Tilberedningstiden for kogezonerne vises i urets retning begyndende med den forreste venstre kogezone. Ændring af indstillet tilberedningstid 1. Tryk på indtil displayet viser den tilberedningstid, der skal ændres. 2. Indstil ny tilberedningstid med og. 3. Tryk på igen for at bekræfte det indstillede. Hvis man ønsker at annullere en indstilling, følges proceduren beskrevet ovenfor indtil punkt 2. Her trykker man samtidigt på og. Displayet viser nu 0, og indstillingen er annulleret. 7

8 Aktivering af lås Når kogepladen er tændt, er det muligt at låse betjeningspanelet for at forhindre, at der utilsigtet indstilles på kogezonerne (af børn, ved rengøring, osv.). Tryk på -tasten for at låse kontrolpanelet. Herefter tændes indikatorlyset over tasten. Den glaskeramiske kogeplade For at opnå det bedste resultat med kogepladen, bør følgende retningslinier altid følges: Brug altid en fladbundet gryde eller pande, der står godt på overfladen. Hvis man ønsker at indstille på en tast (f.eks. for at slukke for en kogezone), frakobles låsefunktionen ved at trykke på -tasten i et par sekunder. Indikatorlyset slukkes og funktionen er ikke længere aktiv. Kogepladen slukkes Tryk på for at slukke apparatet. Hvis låsen er tilkoblet, vil betjeningstasterne forsat være låst, når apparatet tændes igen. Låsen skal frakobles, inden betjeningstasterne kan anvendes. Demonstrationsprogram Når demonstrationsprogrammet er indstillet, synes kogepladen umiddelbart at fungere normalt ved tryk på tasterne, men varmeelementerne udsende imidlertid INGEN varme. Ved hjælp af demonstrationsprogrammet kan De blive fortrolig med ovnens procedurer. Kogepladen skal være tændt for at demonstrationsprogrammet kan startes. Tryk på og i 6 sekunder. Lysene ved tasteturlås og ON/OFF lyse i et øjeblik. Tryk herefter på. Displayet viser skiftevis De og MO. Kogepladen slukkes. Når kogepladen tændes igen, kører demonstrationsprogrammet. Annullering af demonstrationsprogrammet: Anvend altid en gryde eller pande, der er stor nok til at dække hele den anvendte kogezone. Derved sikres bedst energiudnyttelse. Sørg for, at grydens/pandens bund altid er ren og tør, så der sikres god kontakt mellem kogepladens overflade og gryden/panden. Det medvirker også til at forlænge levetiden for selve apparatet og for gryden/panden. Anvend aldrig gryder/pander, der har været brugt på et gaskomfur. Gaskomfurets høje varme kan have ødelagt grydens/pandens bund. Når sådanne gryder/pander anvendes på en glaskeramisk overflade, kan der ikke opnås et tilfredsstillende resultat. Når der tændes for en kogezone, skal der altid sættes en gryde eller pande på pladen, fordi den varmer op og hurtigt når den maksimale varmestyrke, hvilket kan beskadige varmeelementerne.. Når kogepladen er tændt, og låsen for betjeningspanelet er tilkoblet, gentages den ovenfor beskrevne fremgangsmåde. Displayet viser skiftevis DE og OFF. Kogepladen slukkes. Næste gang der tændes for kogepladen, vil den fungere normalt. 8

9 Meget høj varme Trykkoger, friture, grill og hurtig opkogning. Høj varme Madlavning ved høj varme, eks. bøffer, fiskefilet eller spejlæg Opkogning af eks. vand (pasta, ris, grøntsager) mælk Middel varme Langsom opvarmning med tykbundet gryder og kassaroller Opvarmning af mælk i sutteflasker Trykkoger Svag varme Langsom opvarmning Meget svag varme Smeltning af chokolade Holde mad varmt 9

10 Sikkerhedsanordninger Restvarmeindikatorer Selv efter at kogezonen er slukket, vil indikatoren være tændt for at advare om, at zonen stadigvæk er varm, og at temperaturen er over 60 C. Indikatorlyset er en advarsel om, at man risikerer forbrænding, hvis man berører den pågældende kogezone. Automatisk slukning Hvis kogepladen er tændt, men ikke har været i brug i ca. 2 minutter, låses betjeningspanelet. Hvis der fortsat ikke er nogen aktivitet i ca. 4 minutter, slukkes kogepladen automatisk. Beskyttelse mod overophedning Langvarig brug af kogepladen kan resultere i overophedning af de elektroniske komponenter. Hvis dette skulle ske, er apparatet forsynet med an anordning, som bevirker, at varmestyrke i de forreste kogezoner reduceres (til ca. 3), indtil temperaturen har nået et mere sikkert niveau. Automatisk slukning af kogezonerne Kogepladen er forsynet med an sikkerhedsanordning, der automatisk slukker kogezonerne, hvis de har været tændt på et givet varmestyrkeniveau i et vist tidsrum. Når denne sikkerhedsanordning er trådt i kraft og automatisk slukker en kogezone, viser displayet TI og ME skiftevis. Varmestyrke Driftstid i timer Varmestyrke Drifttid i timer ,5 9 1,5 Summetone Det kan også være tegn på en uregelmæssighed, hvis summetonen lyder. En genstand (en pande, gryde eller lignende) har været placeret på betjeningspanelet i mere end 10 sekunder. Der er spildt noget på betjeningspanelet. En af tasterne har været aktiveret for længe. Hvis summetonen ly der, kan man søge at afhjælpe et af ovennævnte forhold. Kontrolpanelet låses automatisk i ovennævnte situationer. Betjeningspanelet aktiveres igen ved at trykke på. Kogepladen fortsætter herefter. Hvis årsagen til problemet ikke afhjælpes, fortsætter summetonen, og kogepladen slukker til sidst automatisk 10

11 Praktiske råd og anvisninger! Dette apparat er fremstillet i overensstemmelse med gældende internationale sikkerhedsstandarder. Anvisninger gives af sikkerhedsmæssige hensyn og skal følges nøje. Dette apparat opfylder kravene i følgende EU direktiver: - 73/23/EØF af 19. februar 1973 (om lavspænding) og efterfølgende ændringer, - 89/336/EØF af 3. maj 1989 (elektromagnetisk kompatibilitet) og efterfølgende ændringer, - 93/68/EØF af 22. juli 1993 og efterfølgende ændringer. Sikkerhedsanvisninger Denne ovn er fremstillet til almindeligt husholdningsbrug og ikke i erhvervsmæssigt øjemed. Apparatet må ikke opstilles udendørs, heller ikke i overdækkede områder. Det er farligt at udsætte apparatet for regn og storm. Berør aldrig apparatet, hvis De har våde hænder eller fødder. Apparatet skal anvendes af voksne personer og udelukkende til tilberedning af mad i overensstemmelse med de i denne brugsvejledning udstukne retningslinier. Apparatet må ikke anvendes som køkkenbord eller skærebræt. Den glaskeramiske plade kan modstå mekaniske stød, men der kan opstå revner (eller brud), hvis kogepladen rammes af en skarp genstand eller lignende. Hvis der opstår revner eller brud i kogepladen, skal strømmen til apparatet afbrydes øjeblikkeligt. Kontakt et servicecenter. Sørg for, at ledninger eller lignende til andre elektriske apparater ikke kommer i berøring med kogepladen. Husk, at kogezonen forbliver varm i mindst en halv time, efter den er slukket. Restvarmeindikatoren er en påmindelse om, at kogezonen er varm (se afsnittet om start og anvendelse). Læg ikke genstande der kan smelte på kogepladen. Det gælder for eksempel plastikredskaber, sukker eller sukkerholdige produkter. Såfremt en væske koger over på overfladen, bør dette fjernes øjeblikkeligt (mens pladen endnu er varm) med brug af en særlig skraber for ikke at beskadige overfladen. Sørg for, at pande- og grydehåndtag altid peger ind mod kogepladens midte for at forhindre ulykker. Træk ikke i ledning eller stik og skub ikke apparatet for at tage stikket ud. Afbryd strømmen til apparatet eller tag stikket ud, inden der udføres rengøring og anden vedligeholdelse på apparatet. Bortskaffelse Bortskaffelse af emballagen skal ske i henhold til gældende lokale regler om genbrug. Ifølge EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må elektriske hårde hvidevarer ikke bortskaffes som almindeligt usorteret affald. Gamle apparater skal indsamles særskilt med henblik på at optimere genbrug og genanvendelse af materialer fra apparatet og derved reducere de miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger. Når apparatet er forsynet med et symbol, der forestiller en affaldsspand med et kryds over, betyder det, at apparatet ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Forbrugere kan bringe gamle apparater til de offentlige genbrugsstationer eller andre kommunale ordninger, eller til detailhandleren ved køb af et tilsvarende apparat, såfremt den nationale lovgivning foreskriver dette. Alle større producenter af hårde hvidevarer er aktivt involveret i etablering og styring af indsamlingsordninger til bortskaffelse af udtjente apparater. 11

12 Forholdsregler og anbefalinger Sluk for apparatet Strømtilførslen til apparatet skal altid afbrydes, inden der udføres nogen form for rengøring, reparation eller anden vedligeholdelse. Rengøring af apparatet! Anvend aldrig skurepulver eller tilsvarende produkter, f.eks. grill- eller ovnrens, pletfjerner og skuresvampe på kogepladen. Selv de mildeste midler kan ridse kogepladens overflade og forårsage alvorlig beskadigelse.! Anvend aldrig damp- eller højtryksrensere til at rengøre apparatet. Som regel er det tilstrækkeligt at aftørre kogepladen med en fugtig svamp og eftertørre med køkkenrulle. Hvis kogepladen er smudset, rengøres den med et produkt, der er beregnet til rengøring af glaskeramiske overflader. Aftør grundigt bagefter. Madrester og snavs kan fjernes med en særlig skraber. Brug denne skraber hurtigst muligt; vent ikke nødvendigvis til kogepladen er helt afkølet. Det bedste resultat opnås ved at anvende en særlig ståluldspude særligt fremstillet til glaskeramiske overflader. Ståluldspuden opblødes i sæbevand.! Skraberen er meget skarp; vær forsigtig! Hvis plast eller sukker smelter ind på kogepladen, bør det fjernes øjeblikkeligt (mens pladen endnu er varm) med den særlige skraber for ikke at beskadige overfladen. Når kogepladen er ren, kan man påføre et særligt produkt, der beskytter pladen. Dette produkt efterlader en usynlig film på kogepladens overflade, der beskytter mod væske og andet, som spildes på pladen. Sørg altid for at rengøre kogepladen med rent vand og tør den grundigt, ellers kan rengøringsprodukter efterfølgende brænde sig fast på overfladen. Den rustfrie ramme (kun modeller med en ydre ramme) Rustfrit stål kan få varige pletter af hårdt vand, der får lov at sidde på overfladen i længere tid eller ved anvendelse af fosforholdige rengøringsprodukter. Efter rengøring tilrådes det at afrense og aftørre overfladen grundigt. Hvis der er spildt vanddråber på overfladen, bør det aftørres hurtigt og grundigt.! Nogle kogeplader er udstyret med en aluminiumramme, der ligner rustfrit stål. Til disse apparater bør der udelukkende anvendes rengøringsprodukter, som er egnede til aluminium. Afmontering af kogepladen Hvis det bliver nødvendigt at afmontere kogepladen, følges nedenstående retningslinier: 1. Skruerne der holder springfjedrene løsnes på hver side. 2. Skruerne der holder beslagene i hvert hjørne løsnes. 3. Tag kogepladen ud af udskæringen.! Forsøg aldrig selv at udføre reparationer på apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer efter hensigten, kontaktes det nærmeste servicecenter. 12

13 Teknisk beskrivelse af modellerne I nedenstående tabel vises data for to kogeplademodeller, herunder informationer om energiforbrug, varmelegemer og diameter for de enkelte kogezoner. Kogeplade KRO 642 D Z KRO 742 DO Z Kogezoner Effekt (W) Diameter (mm) Effekt (W) Diameter (mm) Bagerste venstre HD 2200/ /140 HD 2200/ /140 Bagerste højre H H Forreste venstre H H Forrest højre HD 1700/ /1200 HO 2400/ x260 Samlet effekt H = Enkel zone HO = Oval zone HD = Dobbelt zone 13

Gode råd og henstillinger

Gode råd og henstillinger Gode råd og henstillinger 1 Dette apparat er beregnet til ikke-erhvervsmæssig brug indenfor i et privat hjem. 2 Læs brugsanvisningen nøje, før apparatet tages i brug, da den indeholder meget vigtige anvisninger

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 319252DK.fm Page 74 Wednesday, September 3, 28 4:5 PM VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af den nye kogesektion. Læs omhyggeligt

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Betjeningsvejledninger

Betjeningsvejledninger Betjeningsvejledninger KOMFUR Dansk, 1 MULTIPLO.1 F MULTIPLO.1 SF Indhold Installation, 2-3 Placering Elektrisk forbindelse Beskrivelse af apparatet, 4 Kontrolpanel Opstart og brug, 5-8 Tænde for kogepladen

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning DK. Glaskeramisk induktionskogeplade TIP26, WIP30

Brugsanvisning DK. Glaskeramisk induktionskogeplade TIP26, WIP30 Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade TIP26, WIP30 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 BESKRIVELSE AF APPARATET... 5 TEKNISKE DATA... 5 KONTROLPANEL... 6 BETJENING... 6 TOUCH

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4. Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40 Brugsanvisning Domino Induktion Wok WWZ40 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Beskrivelse af kogepladen... 5 Tekniske data... 5 Betjeningspanel... 6 Sensitive Touch... 6 Display... 6

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

BRUGSANVISNING TEPPAN YAKI INDUKTION TPYI38

BRUGSANVISNING TEPPAN YAKI INDUKTION TPYI38 BRUGSANVISNING TEPPAN YAKI INDUKTION TPYI38 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 BESKRIVELSE AF PLADEN... 6 TEKNISKE DATA... 6 BETJENINGSPANEL... 6 BETJENING... 6 FINGER-TOUCH BETJENING...

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG BF64CCBB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Gas indbygnings kogeplade

Gas indbygnings kogeplade Gas indbygnings kogeplade DK Kære kunde, Tillykke med Deres valg af et Gorenje indbygningskogeplade. Det er et meget fornuftigt valg da et produkt fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 144 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 146 3. MILJØHENSYN... 148 4. BESKRIVELSE AF BETJENINGSKNAPPERNE... 149 5. BRUG AF KOGEPLADEN... 150 6.

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Keramisk kogeplade. Brugervejledning MODEL: KHC604A

Keramisk kogeplade. Brugervejledning MODEL: KHC604A Keramisk kogeplade Brugervejledning MODEL: KHC604A Tillykke med købet af din nye keramiske kogeplade. Vi anbefaler, at du bruger noget tid på at læse denne brugervejledning med henblik på at opnå fuld

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere