MOS DK PELLUX MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3"

Transkript

1 C 50 C C P MOS DK PELLUX MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX T TG 2 1 bar 3 TG 0 4

2

3 Indhold Til boligejeren Generelt Anlæggets data Systemprincip Anvendelsesområde 3 Opvarmning 3 Frontpanel Indstillinger Driftsalternativer 5 Termostatindstillinger 5 Overvågning og vedligeholdelse Temperaturmåler 6 Trykmåler 6 Shuntventil 6 Træpillebrænder 6 Cirkulationspumpe 6 Rengøring af kedel 6 Til montøren Kedelrum 7 Skorsten 7 Opstilling 7 Installationskontrol 7 Vigtigt 7 Rørinstallation Tilslutning 8 Shuntventil 8 Påfyldning 8 Aftapning 8 Træpilleinstallation Turbulatorer 9 Træpillebrænder 9 Afstandsstuds 9 Montering af afstandsstuds 10 Trækregulator 12 El-installation Tilslutning 13 El-trin 13 Træpillebrænder 13 Ekstern cirkulationspumpe 13 Ekstern forsyning 230 V 13 Komponentplacering, el-tilslutning 14 El-diagram 15 Montering af PB 10 træpillebrænder El-tilkobling af PB 10 til PELLUX El-tilkobling Pellux 20 El-tilkobling PB10 20 Tilslutning af Overkogstermostat till Ecotec pillebrænder El-tilkobling af Vølund QMC beholder-termostat til PELLUX Tekniske specifikationer Hoveddimensioner 24 Komponentplacering Komponentplacering, kedeldel 26 Komponentliste Årsager og afhjælpning i forbindelse med eventuelle driftsforstyrrelser Lav rumtemperatur 28 Høj rumtemperatur 28 Starthjælp til cirkulationspumpe 28 Lav vandopvarmningskapacitet 28 Tilbehør Røgrørsforlængelse til vinkelrøgrør 29 Opadgående røgrør 29 Medfølgende dele Vedlagt tilbehørssæt 29 Oliebrænderplade 29 Montering af oliebrænder 29 Rund røgrørsforlængelse 29 Skorstensfejning Beskrivelse af skorstensfejning 30 Støvsugning PELLUX 1

4 Til boligejeren Generelt Generelt Vi takker for den tillid, du viser os ved at anskaffe en af vore varmekedler, og vi gratulerer dig samtidig med dit valg af PELLUX, som er en kombikedel af høj kvalitet og med lang levetid, udviklet og fremstillet i Sverige til nordiske forhold. For at få størst mulig udbytte af PELLUX bør du som bruger gennemlæse denne Monterings- og brugervejledning. Tal i parentes refererer til afsnittet Komponentplacering. PELLUX er en kombikedel til træpiller og el. Kedlen er beregnet til villaer med vandbåren varme. Den er betjeningsvenlig og let overskuelig på frontpanelet. Anlæggets data Udfyldes, når kedlen er installeret Serienummer - skal altid oplyses ved henvendelse til Vølund. 089 Installationsdato Installatør/Montør På grund af sikkerhed, må dette produkt kun bruges af personer, som har fået den nødvendige instruktion i anvendelsen af produktet. Børn må under ingen omstændigheder komme i kontakt med produktet. Med forbehold for konstruktionsændringer. 2 PELLUX

5 Til boligejeren Generelt Systemprincip VV Varmtvand KV VV KV Koldt vand SÄV 2* BV * Vx Blandingsventil Varmeveksler for brugsvand BR * Træpillebrænder EP El-patron EXP* EX * SV Ekspansionsbeholder Shuntventil CP1 Intern cirkulationspumpe SÄV CP2 * RAD * CP2 * RAD* Ekstern cirkulationspumpe Radiatorkredsløb CP1 SV * Indgår ikke i kedelleverancen. EP PB 10 Anvendelsesområde PELLUX er en kedel, der er beregnet til opvarmning af boliger og lignende. Produktbeskrivelse PELLUX er en specialudviklet kombikedel til træpillefyring. Opfyringsstedet er lukket inde i kedelvandet, hvor også elpatronen er placeret. Ved træpillefyring opvarmes kedelvandet dels af opfyringsstedet, dels af røggasrørene. Ved el-patrondrift opvarmes kedelvandet direkte af el-patronen. Kedlen er isoleret med miljøvenlig mineraluld, hvilket giver lavt varmetab. PELLUX er udviklet, så det passer til alle typer moderne træpillebrændere. Brændere med opadbrændende flamme monteres direkte på brænderlågen. Afstandsstudsen anbefales til brændere med en flamme, der brænder fremad og skråt opad. Et stående konvektionssystem gør rengøringen lettere og giver en høj og jævn virkningsgrad. En velkonstrueret askeskuffe samt servicelåge gør den normale vedligeholdelse nemmere. Tilslutning til ekstern varmtvandsbeholder, for opvarmning af brugsvand, sker fra toppen af PELLUX. Radiatorsiden er udstyret med en shuntventil. Tilslutning til røgkanal kan ske såvel bagud som opad. Vinkelrør medfølger. Al nødvendigt styreudstyr er monteret på fabrikken. Den tilgængelige effekt ved træpilledrift er ca. 20 kw og ved el-drift 6 kw. Med ekstraudstyr kan PELLUX konverteres til fyring med olie. Opvarmning Centralvarmevandet føres fra kedlens top til radiatorkredsløbet via en shuntventil (SV), hvor den ønskede temperatur til radiatorerne opnås ved at blande det varme kedelvand med det kolde vand, der kommer tilbage fra radiatorkredsløbet. Opvarmning af brugsvand Opvarmning af brugsvand sker i ekstern varmtvandsbeholder. Kedlen er udstyret med en intern cirkulationspumpe, som starter når der er behov for produktion af varmt brugsvand. PELLUX 3

6 Til boligejeren Frontpanel Frontpanel C TG T Temperaturmåler (40) Kedlens driftstemperatur vises på denne måler, der har en visning på C. 2 1 bar 3 0 TG 4 P Trykmåler (42) Her vises radiatorkredsløbets tryk. Måleren viser 0 4 bar med en rød markering ved 2,5 bar. Det maks. tilladte tryk er 2,5 bar. Kontakt til cirkulationspumpe (18) Kontakt for radiatorkredsløbets cirkulationspumpe Termostat til el-patron (3) Denne termostat styrer el-patronen. C Kontakt til brænder (27) Kontakt til at aktivere brænderdrift Termostat til brænderdrift (2) Denne termostat styrer træpillebrænderen. C Temperaturbegrænser, brænder (5) En udløst temperaturbegrænser nulstilles ved at skrue beskyttelseshætten af og trykke knappen ind. Dette må først gøres, når årsagen er afhjulpet. Temperaturbegrænser, el-patron (6) En udløst temperaturbegrænser nulstilles ved at trykke på knappen. Dette må først gøres, når årsagen er afhjulpet. 4 PELLUX

7 Indstillinger Driftsalternativer 2 1 bar 3 0 TG 4 Termostatindstillinger TG 2 1 bar 3 0 TG bar 3 P P Til boligejeren Indstillinger TG C C Egnet driftstemperatur 10 på 60kedlen 70 ved el-drift er 75 C C C C C Egnet driftstemperatur på kedlen ved træpilledrift er 80 C. PELLUX tilbyder nedenstående driftsalternativer. Valg sker med omskifter (27): + I denne position gælder kun ren el-drift. Kedeltemperaturen styres af el-termostaten (3). Til- og frakobling af de forskellige eltrin indstilles med den tilhørende el-termostat. Kombinationsdrift med træpiller og el, hvor man kan prioritere den billigste energiform, og hvor den anden kun går ind og støtter ved høje effektbehov. Den termostat - (2) eller (3) der er indstillet højest, tegner sig for grundeffekten. I denne position gælder kun træpillefyring. Til- og frakoblingstemperatur for brænderen indstilles med den tilhørende træpilletermostat (2). PELLUX 5

8 Til boligejeren Overvågning og vedligeholdelse Stigare Retur Overvågning og vedligeholdelse Temperaturmåler C TG Trykmåler 20 Trykmåleren viser fra 0 4 bar. Ved 2,5 bar er der en rød markering, der viser 10 kedlens 50maksimalt tilladte driftstryk Ved et lukket system 30kan det normale 70 arbejdstryk under drift variere op til den røde streg, C afhængig 80 af anlæggets 20 varierende temperatur. Shuntventil C bar 3 0 TG bar 3 TG C C T P T TM MADE IN SWEDEN TM MADE IN SWEDEN 4 TM MADE IN SWEDEN Shuntventilens indstillingshåndhjul sidder let tilgængeligt og styrer varmetilførslen 40 fra kedlen til radiatorsystemet. Shuntventilen kan også automatiseres via en shuntmotor, der monteres på reguleringsspindelen. 3 TM22 10 TM22 TM22 Returledning Kedlens temperaturmåler viser kedelvandets temperatur på højde med fremløbstilslutningen. P Retur- TG ledning Framledning Framledning Rengøring af kedel Normer/regler angiver, med hvilke intervaller en varmekedel skal rengøres. Kontakt skorstensfejeren for nærmere oplysninger. Ved selv at kontrollere kedlens materialer, som er i kontakt med flammer og røggasrør kan man bedømme, hvor ofte kedlen bør rengøres. For at opnå den optimale virkningsgrad med en moderne og korrekt indstillet træpillebrænder bør kedlen rengøres nogle gange mellem skorstensfejerens ordinære besøg Før rengøring skal lågen til en eventuel trækregulator låses ved at dreje låseskruen på siden af lågen en kvart omdrejning. Dette forhindrer, at der trænger sod ind i kedelrummet, når kedlen rengøres. Efter rengøring skal lågen låses op igen. 7 ADVARSEL! Kontakten til brænder (27) skal sættes på "0", før lågerne (65), (75) eller (77) til forbrændingsrummet åbnes. Gennem skueglasset kontrollerer man den optimale indstilling af brænderflammen C 4 TM MADE IN SWEDEN TM22 Træpillebrænder Sørg for, at træpillebrænderen altid er indstillet optimalt, så opnås den bedste økonomi og den mindste miljøpåvirkning. Kontrol og indstilling skal udføres af en fagmand før hver fyringssæson. Cirkulationspumpe Hvis cirkulationspumpen stoppes i længere til, bør den startes med jævne mellemrum, så den ikke sætter sig fast. Kedlens nedre del er udstyret med en indbygget askeskuffe for at gøre asketømningen lettere. Denne er stor og rummer aske fra normal fyring i ca. 3 4 måneder. NB! Asken kan indeholde gløder - også efter lang tid. Ved fjernelse af aske og rengøring skal der derfor altid anvendes en beholder, der ikke kan brænde. 6 PELLUX

9 Til montøren Generelt til montøren Generelt til montøren Kedelrum Kedelrummet skal være udført i henhold til gældende byggenormer, bygningsreglementet samt andre forskrifter og bekendtgørelser der skal overholdes. Ved tvivlsspørgsmål kontaktes skorstensfejeren. Sørg for god lufttilførsel. Kedelrummets luftindtag skal have mindst lige så stort areal som røgkanalen. NB! Sørg for, at der er mulighed for rengøring i overensstemmelse med de gældende forskrifter. Kontakt skorstensfejeren i tvivlstilfælde. Skorsten Det er vigtigt, at røgkanalen har en sådan diameter og højde, at der ikke opstår overtryk i kedel og røgkanal. PELLUX har røgrørstilslutning opad med en diameter på 133 mm og er beregnet til tilslutning til skorsten med en mindste diameter på 133 mm. Skorstenstrækket er af stor betydning og bør være Pa (1,5 til 2,5 MMVS). For at opnå den bedste forbrændingsvirkningsgrad og laveste miljøpåvirkning skal der monteres en trækregulator. Røgkanalen bør efterses før installation. Opstilling Kedlen er udstyret med justerbare fødder. Kedlen kan rettes op ved at justere på dens fødder. Installationskontrol I henhold til gældende regler skal der foretages en installationskontrol af kedelanlægget, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Ovenstående gælder for anlæg, der er udstyret med lukkede ekspansionsbeholdere. Udskiftning af kedel eller ekspansionsbeholder må ikke ske uden ny kontrol. Vigtigt Inden anlægget tages i brug, skal det opfylde kravene i henhold til gældende love og lokale bestemmelser. PELLUX 7

10 Stigare Til montøren Rørinstallation 0 1 TM TM MADE IN SWEDEN Rørinstallation Tilslutning Rørinstallationen skal udføres i overensstemmelse med gældende varme- og varmtvandsnormer. Hvis der anvendes aduceret kobber- eller stålrør, skal den indvendige støttekerne monteres. Den medfølgende aftapningsventil monteres i tilslutning på kedlens bagside. Shunten er forsynet med klemringskoblinger. Gevindet under klemringsmøtrikkerne har dimensionen R 20. Afløbsrør fra sikkerhedsventiler skal føres til gulvbrønd, så stænk af varmt vand ikke kan opstå, når ventilerne skal kontrolleres, eller kedlen udluftes. Overløbsrørets åbning skal være synlig. I henhold til gældende regler skal der foretages en installationskontrol af kedelanlægget, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Installationskontrollen skal dokumenteres. Ovenstående gælder for anlæg, der er udstyret med lukkede ekspansionsbeholdere. Udskiftning af kedel eller ekspansionsbeholder må ikke ske uden ny kontrol. Hvis varmeanlægget har en åben ekspansionsbeholder, må afstanden mellem den højest placerede radiator og ekspansionsbeholderen ikke være mindre end 2,5 m. Shuntventil Stigare Retur Kedlens shuntventil kan vendes og giver dermed valgfri tilslutning af fremløb og returløb på højre eller venstre side af shuntventilen. Montér shuntventilen i nedenstående rækkefølge TM MADE IN SWEDEN TM MADE IN SWEDEN TM22 Montér det medfølgende returrør i den ønskede tilslutning øverst på kedlen (højre- eller venstremontering). Anbring pakningen med spidsen mod retursiden. Montér shuntventilen. Montér shuntventilens skala som vist på billedet. TM22 Returledning Returløb Returledning Fremløb Framledning Returløb Framledning Fremløb TM MADE IN SWEDEN TM22 Min 2,5 m Påfyldning Fyldning af kedlen sker lettest gennem en fast påfyldningsledning til en af ekspansionstilslutningerne eller med en slange i aftapningsventilen TM MADE IN SWEDEN TM22 ADVARSEL! Hvis påfyldning sker via radiatorkredsløbet, skal shuntventilen stå i midterposition. Ellers er der en risiko for, at en radiator sprænger. Aftapning Aftapning sker ved at slutte en slange til aftapningsventilen (80) på kedlens bagside. Ventilens tilslutningsdimension er R 15 (1/2") udv. NB! Rørsystemet skal være spulet igennem, inden kedlen tilsluttes, så snavs ikke beskadiger anvendte komponenter, NB! Inden kedelvandet tappes af, skal elforsyningen afbrydes. 8 PELLUX

11 Til montøren Træpilleinstallation Træpilleinstallation OBS!!! UTAN VÄXLARE!!! Turbulatorer DETTA FÖR VÖLUND DANMARK Der medfølger fire turbulatorer i kedlen. De placeres i kanalerne i kedlens konvektionsdel som vist på billedet. Turbulatorerne skaber turbulens i røggasserne, så der overføres en større mængde energi til kedelvandet Ved visse skorstenstyper kan temperaturen blive så lav, at der er risiko for dannelse af kondens i røgkanalen. For at opnå højere temperatur i skorstenen, kan turbulatorerne tilpasses/afkortes. Det er vigtigt at alle turbulatorer tilpasses/afkortes på samme måde. Træpillebrænder PELLUX er konstrueret, så det nemt kan anvendes sammen med Vølunds træpillebrænder PB 10 eller andre typer af moderne brændere. Der medfølger en afstandsstuds for at sikre enkel montage af PB 10. Denne afstandsstuds kan også bruges ved effekter på over 13 kw og installation af brænder med flamme, der brænder fremad eller skråt opad. Dette skal forhindre, at flammerne berører vandkølede flader og giver forhøjede emissioner. Afstandsstuds Beregnet til træpillebrænder med flamme, der brænder fremad eller skråt opad, hvor den indstillede effekt er over 16 kw. NB! Røggastemperaturen må ikke være lavere end 65 C, 0,5 m under skorstensudmundingen. Kabel til tilslutning af brænderen kan tages ud til højre på kedlens forside. Se de tekniske specifikationer for den pågældende brænderproducents instruktioner. For at sikre den højeste virkningsgrad og laveste røggasemission skal der udføres en røggasanalyse. PELLUX 9

12 Til montøren Træpilleinstallation Montering af afstandsstuds 1. Afmontér dæklågen og dens pakning Mora kniv 2. Montér afstandsstudsen og pakningen på lågen. Brug en kniv eller lignende til at skære hullet i pakningen op. Tilpas brænderpladen og pakningen til din brænder. Montér pakning, plade og brænder på studsen. 10 PELLUX

13 Til montøren Træpilleinstallation 3. Monter isoleringen på afstandsstuds. Monter derefter rammerne som vist på skitse. PELLUX 11

14 Til montøren Træpilleinstallation Trækregulator Trækket bestemmes af skorstenens areal, højde, ejendommens placering, vindforhold, udelufttemperaturen, kedeleffekten, røggastemperaturen og soddannelsen. De fleste moderne kedler kan installeres og sluttes til ældre skorstene. Der kan være skorstene, der har et areal og en isolering, der ikke egner sig til skift mellem forskellige brændselstyper. Store trækvariationer kan medføre forskellige forhold i kedlens brændkammer. For at minimere dette og risikoen for følgeskader forårsaget af kondensdannelse i skorstenen kan der fås en trækregulator, der er tilpasset til montering i kedlens røgrør. Montering af trækregulatorer til skorstene Trækregulatorer har en nyudviklet konstruktion, der gør det muligt at montere dem alle steder på røgrøret. Lodret, vinkelret såvel som vandret. Trækregulatoren monteres på en tilpasningsplade, der erstatter den eksisterende fejelåge. Justering af balanceaksel Efter montering løsnes de to låseskruer en smule, og balanceakslen drejes, så den står vandret, når lågen er lukket. Derefter spændes skruerne fast. Justering af undertryk Justering af undertrykket, når lågen åbnes, sker ved at trykke klemmerne, som vægten sidder i, sammen og flytte den ud ad akslen. Undertrykket ændres med ca. 1 Pa (0,1 MMVS) pr. 2 mm, når vægten flyttes. Dette er cirkaværdier, som skal kontrolleres med en trækmåler, hvis der kræves en nøjagtig indstilling af undertrykket. Ved levering er lågen indstillet til ca. 10 Pa (1 MMVS). Ved korrekt indstilling skal lågen kunne åbnes let og enkelt, når brænderen er slukket. Låseskruer X 12 PELLUX

15 Til montøren El-installation El-installation Tilslutning Tilkobling af kedlen må ikke påbegyndes uden el-forsyningsselskabets godkendelse, og tilkoblingen skal udføres under opsyn af autoriseret el-installatør. Installationen skal tilkobles via en flerpolet sikkerhedskontakt med mindst 3 mm brydeafstand. El-forsyningen sker til klemrækken (9). De tre faser sluttes til pos. "L1", "L2" og "L3". Nul sluttes til pos. "N", og beskyttelsesjording sluttes til jordblikket. NB! Kontakten (27) må ikke sættes i position 1, inden der er fyldt vand på. Dette kan beskadige temperaturbegrænser, termostater, temperaturmåler og el-patroner. Træpillebrænder Træpillebrænder tilsluttes med det medfølgende kabel til klemme (11). Træpillebrænderen er sikret internt. Ekstern cirkulationspumpe Ekstern cirkulationspumpe sluttes til den tilhørende klemme (11), position 8-9, se også afsnittet El-diagram. Pumpen reguleres ved hjælp af den tilhørende afbryder på betjeningspanelet. Cirkulationspumpen er sikret internt. Ekstern forsyning 230 V Træpillebrænder, der kræver uafbrudt fase, kan sluttes til klemme 11. Eventuel shuntstyring kan hente sin forsyning (230 VAC) på den beregnede klemme (11), se også afsnittet El-diagram. Den er derigennem sikret internt. Driftstermostaten (2) styrer træpillebrænderen, og driftstermostaten (3) styrer el-patronen. Termostaterne indstilles på de ønskede temperaturer, se også afsnittet Driftsalternativer samt Termostatindstillinger under underskriften Indstillinger. Temperaturbegrænseren (6) afbryder strømforsyningen mellem 100 og 110 C og kan nulstilles manuelt ved at trykke knappen på panelets forside ind. Sammenkoblede enheder (fx cirkulationspumpe) forsynes fra klemme (11) i kedlen, maks. totalt strømforbrug er 10 A, inkl. træpillebrændere. Det er altså ikke nødvendigt at trække særskilt strømforsyning for hver enhed. Min. kabeltværsnit 1,5 mm2. El-trin PELLUX er udstyret med en 6 kw el-patron. Tilslutning af el-patronen sker med termostat (3) af tretrinstype, hvor det sidste trin kobles fra ved termostatens indstillingsværdi. NB! El-installation samt evt. service skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. El-installation og trækning af ledninger skal udføres iht. gældende regler. PELLUX 13

16 Til montøren El-installation Komponentplacering, el-tilslutning Utan nr. Används ev i PB 10 MOS PELLUX

17 * * Til montøren El-installation El-diagram NB! Kedlen må ikke startes, før kedelvandet er fyldt på. Dette kan beskadige temperaturbegrænser, termostater, temperaturmåler og el-patroner. NB! Ved enfaset installation skal der tilkobles til L1 og N. * Ved installation af potentionalfri temostatfunktion & overkogningssikring skal lednings koblingerne fjernes PELLUX 15

18 Til montøren Montering af PB 10 træpillebrænder Montering af PB 10 træpillebrænder 1. Afmontér dæklågen og dens pakning. 2. Afmontér lågen. Løsn svingarmen. Montér lågen igen. 16 PELLUX

19 Til montøren Montering af PB 10 træpillebrænder Mora kniv 3. Montér pakning og afstandsstuds. Skær hullet i pakningen op. 4. Monter isoleringen på afstandsstuds. Monter derefter rammerne som vist på skitse. PELLUX 17

20 Til montøren Montering af PB 10 træpillebrænder 5. Montér skruerne i brænderlågen. 6. Montér pakning og brænderlåge i afstandsstudsen. 18 PELLUX

21 Til montøren Montering af PB 10 træpillebrænder 7. Montér svingarmen på brænderlågen. 8. Montér svingarmsfæstet med de selvborende skruer. Afmontér brænderkappen og montér faldskakten. Montér brænderkappen igen. PELLUX 19

22 65 Til montøren Montering af PB 10 træpillebrænder Hæng 73 brænderen på svingarmen og skub den ind på plads. Gør brænderen fast med skrueknapperne El-tilkobling af PB 10 til PELLUX El-tilkobling Pellux Tilslut brænderkablets sorte ledning til plint 11 position 3 Tilslut blå ledning til plint 11 position 2 Tilslut brun ledning til plint 11 position 1 Tag kontakten som medfølger frem Tilslut sort ledning til position 1 Tilslut brun ledning til position 2 Tilslut blå ledning til position N Tilslut jordledning til stel El-tilkobling PB10 Tilslut sort ledning til position 1 Tilslut brun ledning til position 2 Tilslut blå ledning til position N Tilslut jordledning til stel 11 NB! Stikkontakten skal tilsluttes på brænderen 20 PELLUX Utan nr. Används ev i PB 10 MOS

23 Til montøren El-tilkobling af PB 10 til PELLUX PELLUX 21

24 * * Til montøren Tilslutning af Overkogstermostat till Ecotec pillebrænder Tilslutning af Overkogstermostat till Ecotec pillebrænder Ved el tilslutning af Ecotec brænder skal der være en forbindelse mellem den overkognings termostat der er i pellux kedlen & Ecotec styringen. Spænding til Ecotec brænder tilsluttes på klemrække X11: 10 og X11:11. Der skal en lus mellem klemme Terminal 14 og Terminal 4 i Ecotec styringen Husk at tilslutte jord på PE klemmen 22 PELLUX

25 * * Til montøren El-tilkobling af Vølund QMC beholder-termostat til PELLUX El-tilkobling af Vølund QMC beholder-termostat til PELLUX Tilslutning af Vølund QMC med 1 KW varmelegme Blå F/O tilsluttes X11:5 og Brun F tilsluttes X11:4 og sort udgang tilsluttes X11:3 Tilslutning af Vølund QMC med 3 KW varmelegme (kræver trefaser tilsluttet pellux) Blå F/O tilsluttes X 9:L2 og Brun F tilsluttes X11:4 og sort udgang tilsluttes X11:3 Husk at tilslutte jord til PE klemmen PELLUX 23

26 Til montøren Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer Hoveddimensioner PELLUX FÖR DANMARK

27 Til montøren Tekniske specifikationer Højde 1365 mm (ekskl cm for justerbare fødder) Bredde 595 mm Dybde 600 mm Vægt 195 kg Volumen, kedel 180 liter Spænding 400 V 3N~ Mærkeeffekt, intern cirkulationspumpe 113 W Maks. tilladt totalstrøm, tilsluttede enheder 10 A Intern cirkulationspumpe 0,5 A Maks. driftstryk/beregningstryk, kedel 250/2,5 kpa/bar Maks. tilgængelig effekt el-drift 6 kw Maks. tilgængelig effekt træpilledrift 20 kw PELLUX 25

28 Til montøren Komponentplacering Komponentplacering Komponentplacering, kedeldel PELLUX

29 Til montøren Komponentliste Komponentliste 1 El-patron 6 kw 2 Driftstermostat, 1-polet, 1-trins. Brænder 3 Driftstermostat, 3-polet, 3-trins. El 5 Temperaturbegrænser, brænder 6 Temperaturbegrænser, el-patron C 7 Automatsikring, 10 A 9 Klemrække, el-tilslutning 11 Koblingsklemrække, eksterne enheder 16 Intern cirkulationspumpe (varmt brugsvand) 18 Kontakt, ekstern cirkulationspumpe 19 Drejeknap, shuntventil 23 Justerbare fødder 27 Kontakt, brænder 40 Temperaturmåler, kedelvand 42 Trykmåler, kedelvand 43* Shuntventil (medfølger) 44 Spærreventil, intern cirkulationspumpe og varmeveksler 45 Spærreventil, intern cirkulationspumpe og varmeveksler 64 Skueglas til brænderflamme 65 Inspektions- og servicelåge (vendbar) 66 Fejelåge for konvektionsdel 70* Fremløb (retur), klemring 22 mm (R20 udvendigt, hvis klemring ikke bruges) 71* Retur (fremløb), klemring 22 mm (R20 udvendigt, hvis klemring ikke bruges) 73 Retur fra VVB 74 Fremløb til VVB 75 Askerumslåge med askeskuffe 76 Kabelindgang for brænder 77 Låge til forbrændingsrum 78 Kabelindgang 79 Svingarm til brænder 80 Aftapningsventil, kedelvand, R15 udv. (medfølger) 81 Ekspansionstilslutning, R25 indv. 82 Ekspansionstilslutning, R25 indv. 87 Dykrør til termostater, overophedningsbeskyttelse og temperaturmåler 88 Returventil til trykmåler 94 Drejeligt røgrør, alt. 1 (standard) 95 Røgrør, lige op, alt. 2 (tilbehør) 96 Røgrørstilslutning, Ø 133 mm udv. 97 Hedvandsretur og tilslutning til aftapning, R 15 * Vendbar shuntfunktion. Kan ændres til funktion i parentes. PELLUX 27

30 50Hz 2.5uF GRUNDFOS 1m(A) P,(W) IP 44 TF 110 Class H Max. 10bar 50Hz 2.5uF GRUNDFOS 1m(A) P,(W) IP 44 TF 110 Class H Max. 10bar Andet Årsager og afhjælpning i forbindelse med eventuelle driftsforstyrrelser Årsager og afhjælpning i forbindelse med eventuelle driftsforstyrrelser ADVARSEL! Hvis der skal gøres indgreb bag plader eller kapper, skal sikkerhedsafbrydere afbrydes og låses eller gruppesikringer afmonteres! Kedelvandsdelen skal være fyldt med vand, før den startes, da temperaturbegrænserens funktion samt el-patronen ellers kan beskadiges. Lav vandopvarmningskapacitet Unormalt stort varmtvandsforbrug For lavt indstillet temperatur på brugsvandstermostaten. Cirkulationspumpen kører ikke Driftsforstyrelse på træpillebrænderen Lav rumtemperatur Forkert indstillet shuntventil (ved manuel shuntindstilling). udløst temperaturbegrænser (6). NB! En udløst temperaturbegrænser er en advarsel. Hvis dette sker mere end én gang, skal der tilkaldes en reparatør. luft i kedlen eller radiatorsystemet. Lukket ventil i radiatorkredsløbet. For lavt indstillede driftstermostater (2) og (3). Cirkulationspumpen er slukket eller sidder fast, se afsnittet "Hjælpestart af cirkulationspumpe". Driftsforstyrrelse på træpillebrænderen. Se separat instruktion for brænderen. Automatsikring (7) udløst. Høj rumtemperatur Forkert indstillet shuntventil (ved manuel shuntindstilling). Starthjælp til cirkulationspumpe Stands cirkulationspumpen. løsn udluftningsskruen Hold en klud om skruetrækkeren, da der kan trænge en del vand ud. Stik skruetrækkeren ind og drej pumperotoren rundt. Skru udluftningsskruen fast igen. Start cirkulationspumpen, og kontrollér, om den fungerer. Det kan ofte være lettere at hjælpestarte cirkulationspumpen, hvis den er slået til. Hvis starthjælp af cirkulationspumpen skal foretages, når den er slået til, vær da forberedt på, at skruetrækkeren giver et ryk, når pumpen starter (cirkulationspumpen indgår ikke ved levering af kedlen). NB! Type UPS P/N: V- PC;0017NIB Type UPS P/N: V- PC;0017NIB Luftningsskruv Ved henvendelse til Vølund skal produktets serienummer altid opgives Udluftningsskruen Luftningsskruv 16 NB! Hvis årsagen til driftsforstyrrelsen ikke kan lokaliseres og afhjælpes vha. ovenstående punkter, skal der tilkaldes service. 28 PELLUX

31 Andet Tilbehør Tilbehør Røgrørsforlængelse til vinkelrøgrør Rektangulær røgrørsforlængelse til vinkelrøgrør. Dim. udv. 180 x 123 mm Længde 750 mm RSK-nr Oliebrænderplade Til ombygning til oliedrift. Art.nr Opadgående røgrør Ved skorstenstilslutning opad anvendes denne enhed til opadgående røgrør i stedet for det medfølgende vinkelrøgrør. Øvre studs Ø indv. 159 mm Ø udv. 168 mm Nedre studs Ø indv. 139 mm RSK-nr Montering af oliebrænder Dæk opfyringsstedets bund med isolering. Montér oliebrænderen i den dertil beregnede brænderplade. Montér altid brænderen med fleksible olieslanger. El-kabel til tilslutning af brænder føres ud til højre foran på kedlen. Brænderens standardmundstykke kan som regel anvendes. For at sikre den højeste virkningsgrad og laveste røggasemission bør der udføres en røggasanalyse. Rund røgrørsforlængelse Rund røgrørsforlængelse. Rør Ø indv. 125 mm Rør Ø udv. 133 mm Krave Ø indv. 139 mm Længde uden krave 750 mm RSK-nr Medfølgende dele Vedlagt tilbehørssæt 1 stk. shuntventil med pakning 2 stk. Møtrik M8 1 stk. Fejekost med skaft 1 stk. Aftapningsventil + 1 bøsning R25/R15 1 stk. Prop, fejelåge (3/8) 1 stk. Prop fejelåge (R6) 2 stk. Vingemøtrik M8 4 stk. Turbulatorer 1 stk. Baffelplade til montering i fyringsområdets øvre del 1 stk. Monterings- og brugervejledning 1 stk. Renselåge med pakning 1 stk. Returrør (shuntventil) 1 stk. Afstandsstuds til montering af træpillebrænder 1 stk. Trækregulator 2 stk. Skrue (M8) PELLUX 29

32 Andet Skorstensfejning Skorstensfejning ADVARSEL! VÄXLARE!!! Kontakten til brænder (27) skal sættes i position "0", før lågerne (65), (75) eller (77) til forbrændingsrummet åbnes. VÖLUND Støvsugning Skorstensfejning, rør Beskrivelse af skorstensfejning Før fejning skal lågen til en eventuel trækregulator låses ved at dreje låseskruen på siden af lågen et kvart omdrejning. Dette forhindrer, at der trænger sod ind i kedelrummet, når skorstenen fejes. Efter fejning skal lågen låses op igen. PELLUX rengøres ved at trække kanalerne i kedlens konvektionsdel samt støvsuge fyringsstedet. Før kanalerne fejes, skal turbulatorerne fjernes, hvorefter kanalerne fejes. Efter endt rengøring kontrolleres det, at turbulatorerne ligger i den korrekte stilling. Udtrækkelige askeskuffe NB! Asken kan indeholde gløder - også efter lang tid. Ved udragning af aske og skorstensfejning skal der derfor altid anvendes en beholder, der ikke kan brænde. Støvsugning Skorstensfejning 30 PELLUX

33 PELLUX 31

34 32 PELLUX

35

36 CZ NIBE CZ, V Zavetri 1478/6, CZ Prague 7 Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik, Filial af NIBE AB, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Haato, Valimotie 27, Vantaa Puh: Fax: GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO NIBE AB, Jerikoveien 20, 1067 Oslo Tel: Fax: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: NIBE AB Sweden, Box 14, Järnvägsgatan 40, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0)

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul AHB DK 0933-1 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 6 2

Læs mere

MOS DK 0909-2 VEDEX 3300 511860 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VEDEX 3300 LEK

MOS DK 0909-2 VEDEX 3300 511860 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VEDEX 3300 LEK MOS DK 0909-2 VEDEX 3300 511860 MONERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VEDEX 3300 LEK Indhold il boligejeren Systemprincip 3 Anvendelsesområde 3 Produktbeskrivelse 3 Opvarmning af vand 3 Forkortelser 3 Opvarmning

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK MOS DK 0850-5 611807 MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Anlæggets data... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

PELLUX 100 231081 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLU8

PELLUX 100 231081 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLU8 MOS DK124-1 231081 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLU8 H AP Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Systembeskrivelse Anvendelsesområde 3 Produktbeskrivelse 3 Opvarmning 3 Opvarmning af vand 3

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

PELLUX 100/20 kw PELLUX 100/30 kw TIL TRÆPILLER

PELLUX 100/20 kw PELLUX 100/30 kw TIL TRÆPILLER MOS DK 1 24042014 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING /20 kw /30 kw TIL TRÆPILLER TIL SLUTBRUGER. Tillykke med din nye Pille-kedel fra Vølund. Det er vigtigt at læse brugermanualen. Vi anbefaler følgende

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu Monteringsvejledning C 586W www.contura.eu 14 CERTIFIKAT EC-overensstemmelseser klæring Producent navn Adresse Produktionssted NIBE AB/Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd, Sweden

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 Udgave 2008.10 DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Spar 50 % på varmeregningen med

Spar 50 % på varmeregningen med LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka 19.000 kroner for

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Brugervejledning DK. Hvis anlægget er forsynet med forfilter, bør dettes filterpatron og O-rings pakning desuden udskiftes.

Brugervejledning DK. Hvis anlægget er forsynet med forfilter, bør dettes filterpatron og O-rings pakning desuden udskiftes. Brugervejledning Denne instruktion skal opbevares i fyrrummet Brugeren er ansvarlig for at anlægget er i driftsikker stand og at nedenstående punkter overholdes. Før start kontrolleres: at ventiler på

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu Monteringsvejledning C 750 C 750A www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C750 / C750A-CPR-130612-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Armatec trykekspansion

Armatec trykekspansion Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale 200-1400 liter 10 Tank -10 - +110 ºC Stål Bælg +5 - +80 C EPDM Trykholdeenhed +5 - +40 C Generelt Trykholdeanlæg til lukkede, væskebærende køle- og varmeanlæg,

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere