MOS DK PELLUX MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3"

Transkript

1 C 50 C C P MOS DK PELLUX MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX T TG 2 1 bar 3 TG 0 4

2

3 Indhold Til boligejeren Generelt Anlæggets data Systemprincip Anvendelsesområde 3 Opvarmning 3 Frontpanel Indstillinger Driftsalternativer 5 Termostatindstillinger 5 Overvågning og vedligeholdelse Temperaturmåler 6 Trykmåler 6 Shuntventil 6 Træpillebrænder 6 Cirkulationspumpe 6 Rengøring af kedel 6 Til montøren Kedelrum 7 Skorsten 7 Opstilling 7 Installationskontrol 7 Vigtigt 7 Rørinstallation Tilslutning 8 Shuntventil 8 Påfyldning 8 Aftapning 8 Træpilleinstallation Turbulatorer 9 Træpillebrænder 9 Afstandsstuds 9 Montering af afstandsstuds 10 Trækregulator 12 El-installation Tilslutning 13 El-trin 13 Træpillebrænder 13 Ekstern cirkulationspumpe 13 Ekstern forsyning 230 V 13 Komponentplacering, el-tilslutning 14 El-diagram 15 Montering af PB 10 træpillebrænder El-tilkobling af PB 10 til PELLUX El-tilkobling Pellux 20 El-tilkobling PB10 20 Tilslutning af Overkogstermostat till Ecotec pillebrænder El-tilkobling af Vølund QMC beholder-termostat til PELLUX Tekniske specifikationer Hoveddimensioner 24 Komponentplacering Komponentplacering, kedeldel 26 Komponentliste Årsager og afhjælpning i forbindelse med eventuelle driftsforstyrrelser Lav rumtemperatur 28 Høj rumtemperatur 28 Starthjælp til cirkulationspumpe 28 Lav vandopvarmningskapacitet 28 Tilbehør Røgrørsforlængelse til vinkelrøgrør 29 Opadgående røgrør 29 Medfølgende dele Vedlagt tilbehørssæt 29 Oliebrænderplade 29 Montering af oliebrænder 29 Rund røgrørsforlængelse 29 Skorstensfejning Beskrivelse af skorstensfejning 30 Støvsugning PELLUX 1

4 Til boligejeren Generelt Generelt Vi takker for den tillid, du viser os ved at anskaffe en af vore varmekedler, og vi gratulerer dig samtidig med dit valg af PELLUX, som er en kombikedel af høj kvalitet og med lang levetid, udviklet og fremstillet i Sverige til nordiske forhold. For at få størst mulig udbytte af PELLUX bør du som bruger gennemlæse denne Monterings- og brugervejledning. Tal i parentes refererer til afsnittet Komponentplacering. PELLUX er en kombikedel til træpiller og el. Kedlen er beregnet til villaer med vandbåren varme. Den er betjeningsvenlig og let overskuelig på frontpanelet. Anlæggets data Udfyldes, når kedlen er installeret Serienummer - skal altid oplyses ved henvendelse til Vølund. 089 Installationsdato Installatør/Montør På grund af sikkerhed, må dette produkt kun bruges af personer, som har fået den nødvendige instruktion i anvendelsen af produktet. Børn må under ingen omstændigheder komme i kontakt med produktet. Med forbehold for konstruktionsændringer. 2 PELLUX

5 Til boligejeren Generelt Systemprincip VV Varmtvand KV VV KV Koldt vand SÄV 2* BV * Vx Blandingsventil Varmeveksler for brugsvand BR * Træpillebrænder EP El-patron EXP* EX * SV Ekspansionsbeholder Shuntventil CP1 Intern cirkulationspumpe SÄV CP2 * RAD * CP2 * RAD* Ekstern cirkulationspumpe Radiatorkredsløb CP1 SV * Indgår ikke i kedelleverancen. EP PB 10 Anvendelsesområde PELLUX er en kedel, der er beregnet til opvarmning af boliger og lignende. Produktbeskrivelse PELLUX er en specialudviklet kombikedel til træpillefyring. Opfyringsstedet er lukket inde i kedelvandet, hvor også elpatronen er placeret. Ved træpillefyring opvarmes kedelvandet dels af opfyringsstedet, dels af røggasrørene. Ved el-patrondrift opvarmes kedelvandet direkte af el-patronen. Kedlen er isoleret med miljøvenlig mineraluld, hvilket giver lavt varmetab. PELLUX er udviklet, så det passer til alle typer moderne træpillebrændere. Brændere med opadbrændende flamme monteres direkte på brænderlågen. Afstandsstudsen anbefales til brændere med en flamme, der brænder fremad og skråt opad. Et stående konvektionssystem gør rengøringen lettere og giver en høj og jævn virkningsgrad. En velkonstrueret askeskuffe samt servicelåge gør den normale vedligeholdelse nemmere. Tilslutning til ekstern varmtvandsbeholder, for opvarmning af brugsvand, sker fra toppen af PELLUX. Radiatorsiden er udstyret med en shuntventil. Tilslutning til røgkanal kan ske såvel bagud som opad. Vinkelrør medfølger. Al nødvendigt styreudstyr er monteret på fabrikken. Den tilgængelige effekt ved træpilledrift er ca. 20 kw og ved el-drift 6 kw. Med ekstraudstyr kan PELLUX konverteres til fyring med olie. Opvarmning Centralvarmevandet føres fra kedlens top til radiatorkredsløbet via en shuntventil (SV), hvor den ønskede temperatur til radiatorerne opnås ved at blande det varme kedelvand med det kolde vand, der kommer tilbage fra radiatorkredsløbet. Opvarmning af brugsvand Opvarmning af brugsvand sker i ekstern varmtvandsbeholder. Kedlen er udstyret med en intern cirkulationspumpe, som starter når der er behov for produktion af varmt brugsvand. PELLUX 3

6 Til boligejeren Frontpanel Frontpanel C TG T Temperaturmåler (40) Kedlens driftstemperatur vises på denne måler, der har en visning på C. 2 1 bar 3 0 TG 4 P Trykmåler (42) Her vises radiatorkredsløbets tryk. Måleren viser 0 4 bar med en rød markering ved 2,5 bar. Det maks. tilladte tryk er 2,5 bar. Kontakt til cirkulationspumpe (18) Kontakt for radiatorkredsløbets cirkulationspumpe Termostat til el-patron (3) Denne termostat styrer el-patronen. C Kontakt til brænder (27) Kontakt til at aktivere brænderdrift Termostat til brænderdrift (2) Denne termostat styrer træpillebrænderen. C Temperaturbegrænser, brænder (5) En udløst temperaturbegrænser nulstilles ved at skrue beskyttelseshætten af og trykke knappen ind. Dette må først gøres, når årsagen er afhjulpet. Temperaturbegrænser, el-patron (6) En udløst temperaturbegrænser nulstilles ved at trykke på knappen. Dette må først gøres, når årsagen er afhjulpet. 4 PELLUX

7 Indstillinger Driftsalternativer 2 1 bar 3 0 TG 4 Termostatindstillinger TG 2 1 bar 3 0 TG bar 3 P P Til boligejeren Indstillinger TG C C Egnet driftstemperatur 10 på 60kedlen 70 ved el-drift er 75 C C C C C Egnet driftstemperatur på kedlen ved træpilledrift er 80 C. PELLUX tilbyder nedenstående driftsalternativer. Valg sker med omskifter (27): + I denne position gælder kun ren el-drift. Kedeltemperaturen styres af el-termostaten (3). Til- og frakobling af de forskellige eltrin indstilles med den tilhørende el-termostat. Kombinationsdrift med træpiller og el, hvor man kan prioritere den billigste energiform, og hvor den anden kun går ind og støtter ved høje effektbehov. Den termostat - (2) eller (3) der er indstillet højest, tegner sig for grundeffekten. I denne position gælder kun træpillefyring. Til- og frakoblingstemperatur for brænderen indstilles med den tilhørende træpilletermostat (2). PELLUX 5

8 Til boligejeren Overvågning og vedligeholdelse Stigare Retur Overvågning og vedligeholdelse Temperaturmåler C TG Trykmåler 20 Trykmåleren viser fra 0 4 bar. Ved 2,5 bar er der en rød markering, der viser 10 kedlens 50maksimalt tilladte driftstryk Ved et lukket system 30kan det normale 70 arbejdstryk under drift variere op til den røde streg, C afhængig 80 af anlæggets 20 varierende temperatur. Shuntventil C bar 3 0 TG bar 3 TG C C T P T TM MADE IN SWEDEN TM MADE IN SWEDEN 4 TM MADE IN SWEDEN Shuntventilens indstillingshåndhjul sidder let tilgængeligt og styrer varmetilførslen 40 fra kedlen til radiatorsystemet. Shuntventilen kan også automatiseres via en shuntmotor, der monteres på reguleringsspindelen. 3 TM22 10 TM22 TM22 Returledning Kedlens temperaturmåler viser kedelvandets temperatur på højde med fremløbstilslutningen. P Retur- TG ledning Framledning Framledning Rengøring af kedel Normer/regler angiver, med hvilke intervaller en varmekedel skal rengøres. Kontakt skorstensfejeren for nærmere oplysninger. Ved selv at kontrollere kedlens materialer, som er i kontakt med flammer og røggasrør kan man bedømme, hvor ofte kedlen bør rengøres. For at opnå den optimale virkningsgrad med en moderne og korrekt indstillet træpillebrænder bør kedlen rengøres nogle gange mellem skorstensfejerens ordinære besøg Før rengøring skal lågen til en eventuel trækregulator låses ved at dreje låseskruen på siden af lågen en kvart omdrejning. Dette forhindrer, at der trænger sod ind i kedelrummet, når kedlen rengøres. Efter rengøring skal lågen låses op igen. 7 ADVARSEL! Kontakten til brænder (27) skal sættes på "0", før lågerne (65), (75) eller (77) til forbrændingsrummet åbnes. Gennem skueglasset kontrollerer man den optimale indstilling af brænderflammen C 4 TM MADE IN SWEDEN TM22 Træpillebrænder Sørg for, at træpillebrænderen altid er indstillet optimalt, så opnås den bedste økonomi og den mindste miljøpåvirkning. Kontrol og indstilling skal udføres af en fagmand før hver fyringssæson. Cirkulationspumpe Hvis cirkulationspumpen stoppes i længere til, bør den startes med jævne mellemrum, så den ikke sætter sig fast. Kedlens nedre del er udstyret med en indbygget askeskuffe for at gøre asketømningen lettere. Denne er stor og rummer aske fra normal fyring i ca. 3 4 måneder. NB! Asken kan indeholde gløder - også efter lang tid. Ved fjernelse af aske og rengøring skal der derfor altid anvendes en beholder, der ikke kan brænde. 6 PELLUX

9 Til montøren Generelt til montøren Generelt til montøren Kedelrum Kedelrummet skal være udført i henhold til gældende byggenormer, bygningsreglementet samt andre forskrifter og bekendtgørelser der skal overholdes. Ved tvivlsspørgsmål kontaktes skorstensfejeren. Sørg for god lufttilførsel. Kedelrummets luftindtag skal have mindst lige så stort areal som røgkanalen. NB! Sørg for, at der er mulighed for rengøring i overensstemmelse med de gældende forskrifter. Kontakt skorstensfejeren i tvivlstilfælde. Skorsten Det er vigtigt, at røgkanalen har en sådan diameter og højde, at der ikke opstår overtryk i kedel og røgkanal. PELLUX har røgrørstilslutning opad med en diameter på 133 mm og er beregnet til tilslutning til skorsten med en mindste diameter på 133 mm. Skorstenstrækket er af stor betydning og bør være Pa (1,5 til 2,5 MMVS). For at opnå den bedste forbrændingsvirkningsgrad og laveste miljøpåvirkning skal der monteres en trækregulator. Røgkanalen bør efterses før installation. Opstilling Kedlen er udstyret med justerbare fødder. Kedlen kan rettes op ved at justere på dens fødder. Installationskontrol I henhold til gældende regler skal der foretages en installationskontrol af kedelanlægget, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Ovenstående gælder for anlæg, der er udstyret med lukkede ekspansionsbeholdere. Udskiftning af kedel eller ekspansionsbeholder må ikke ske uden ny kontrol. Vigtigt Inden anlægget tages i brug, skal det opfylde kravene i henhold til gældende love og lokale bestemmelser. PELLUX 7

10 Stigare Til montøren Rørinstallation 0 1 TM TM MADE IN SWEDEN Rørinstallation Tilslutning Rørinstallationen skal udføres i overensstemmelse med gældende varme- og varmtvandsnormer. Hvis der anvendes aduceret kobber- eller stålrør, skal den indvendige støttekerne monteres. Den medfølgende aftapningsventil monteres i tilslutning på kedlens bagside. Shunten er forsynet med klemringskoblinger. Gevindet under klemringsmøtrikkerne har dimensionen R 20. Afløbsrør fra sikkerhedsventiler skal føres til gulvbrønd, så stænk af varmt vand ikke kan opstå, når ventilerne skal kontrolleres, eller kedlen udluftes. Overløbsrørets åbning skal være synlig. I henhold til gældende regler skal der foretages en installationskontrol af kedelanlægget, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Installationskontrollen skal dokumenteres. Ovenstående gælder for anlæg, der er udstyret med lukkede ekspansionsbeholdere. Udskiftning af kedel eller ekspansionsbeholder må ikke ske uden ny kontrol. Hvis varmeanlægget har en åben ekspansionsbeholder, må afstanden mellem den højest placerede radiator og ekspansionsbeholderen ikke være mindre end 2,5 m. Shuntventil Stigare Retur Kedlens shuntventil kan vendes og giver dermed valgfri tilslutning af fremløb og returløb på højre eller venstre side af shuntventilen. Montér shuntventilen i nedenstående rækkefølge TM MADE IN SWEDEN TM MADE IN SWEDEN TM22 Montér det medfølgende returrør i den ønskede tilslutning øverst på kedlen (højre- eller venstremontering). Anbring pakningen med spidsen mod retursiden. Montér shuntventilen. Montér shuntventilens skala som vist på billedet. TM22 Returledning Returløb Returledning Fremløb Framledning Returløb Framledning Fremløb TM MADE IN SWEDEN TM22 Min 2,5 m Påfyldning Fyldning af kedlen sker lettest gennem en fast påfyldningsledning til en af ekspansionstilslutningerne eller med en slange i aftapningsventilen TM MADE IN SWEDEN TM22 ADVARSEL! Hvis påfyldning sker via radiatorkredsløbet, skal shuntventilen stå i midterposition. Ellers er der en risiko for, at en radiator sprænger. Aftapning Aftapning sker ved at slutte en slange til aftapningsventilen (80) på kedlens bagside. Ventilens tilslutningsdimension er R 15 (1/2") udv. NB! Rørsystemet skal være spulet igennem, inden kedlen tilsluttes, så snavs ikke beskadiger anvendte komponenter, NB! Inden kedelvandet tappes af, skal elforsyningen afbrydes. 8 PELLUX

11 Til montøren Træpilleinstallation Træpilleinstallation OBS!!! UTAN VÄXLARE!!! Turbulatorer DETTA FÖR VÖLUND DANMARK Der medfølger fire turbulatorer i kedlen. De placeres i kanalerne i kedlens konvektionsdel som vist på billedet. Turbulatorerne skaber turbulens i røggasserne, så der overføres en større mængde energi til kedelvandet Ved visse skorstenstyper kan temperaturen blive så lav, at der er risiko for dannelse af kondens i røgkanalen. For at opnå højere temperatur i skorstenen, kan turbulatorerne tilpasses/afkortes. Det er vigtigt at alle turbulatorer tilpasses/afkortes på samme måde. Træpillebrænder PELLUX er konstrueret, så det nemt kan anvendes sammen med Vølunds træpillebrænder PB 10 eller andre typer af moderne brændere. Der medfølger en afstandsstuds for at sikre enkel montage af PB 10. Denne afstandsstuds kan også bruges ved effekter på over 13 kw og installation af brænder med flamme, der brænder fremad eller skråt opad. Dette skal forhindre, at flammerne berører vandkølede flader og giver forhøjede emissioner. Afstandsstuds Beregnet til træpillebrænder med flamme, der brænder fremad eller skråt opad, hvor den indstillede effekt er over 16 kw. NB! Røggastemperaturen må ikke være lavere end 65 C, 0,5 m under skorstensudmundingen. Kabel til tilslutning af brænderen kan tages ud til højre på kedlens forside. Se de tekniske specifikationer for den pågældende brænderproducents instruktioner. For at sikre den højeste virkningsgrad og laveste røggasemission skal der udføres en røggasanalyse. PELLUX 9

12 Til montøren Træpilleinstallation Montering af afstandsstuds 1. Afmontér dæklågen og dens pakning Mora kniv 2. Montér afstandsstudsen og pakningen på lågen. Brug en kniv eller lignende til at skære hullet i pakningen op. Tilpas brænderpladen og pakningen til din brænder. Montér pakning, plade og brænder på studsen. 10 PELLUX

13 Til montøren Træpilleinstallation 3. Monter isoleringen på afstandsstuds. Monter derefter rammerne som vist på skitse. PELLUX 11

14 Til montøren Træpilleinstallation Trækregulator Trækket bestemmes af skorstenens areal, højde, ejendommens placering, vindforhold, udelufttemperaturen, kedeleffekten, røggastemperaturen og soddannelsen. De fleste moderne kedler kan installeres og sluttes til ældre skorstene. Der kan være skorstene, der har et areal og en isolering, der ikke egner sig til skift mellem forskellige brændselstyper. Store trækvariationer kan medføre forskellige forhold i kedlens brændkammer. For at minimere dette og risikoen for følgeskader forårsaget af kondensdannelse i skorstenen kan der fås en trækregulator, der er tilpasset til montering i kedlens røgrør. Montering af trækregulatorer til skorstene Trækregulatorer har en nyudviklet konstruktion, der gør det muligt at montere dem alle steder på røgrøret. Lodret, vinkelret såvel som vandret. Trækregulatoren monteres på en tilpasningsplade, der erstatter den eksisterende fejelåge. Justering af balanceaksel Efter montering løsnes de to låseskruer en smule, og balanceakslen drejes, så den står vandret, når lågen er lukket. Derefter spændes skruerne fast. Justering af undertryk Justering af undertrykket, når lågen åbnes, sker ved at trykke klemmerne, som vægten sidder i, sammen og flytte den ud ad akslen. Undertrykket ændres med ca. 1 Pa (0,1 MMVS) pr. 2 mm, når vægten flyttes. Dette er cirkaværdier, som skal kontrolleres med en trækmåler, hvis der kræves en nøjagtig indstilling af undertrykket. Ved levering er lågen indstillet til ca. 10 Pa (1 MMVS). Ved korrekt indstilling skal lågen kunne åbnes let og enkelt, når brænderen er slukket. Låseskruer X 12 PELLUX

15 Til montøren El-installation El-installation Tilslutning Tilkobling af kedlen må ikke påbegyndes uden el-forsyningsselskabets godkendelse, og tilkoblingen skal udføres under opsyn af autoriseret el-installatør. Installationen skal tilkobles via en flerpolet sikkerhedskontakt med mindst 3 mm brydeafstand. El-forsyningen sker til klemrækken (9). De tre faser sluttes til pos. "L1", "L2" og "L3". Nul sluttes til pos. "N", og beskyttelsesjording sluttes til jordblikket. NB! Kontakten (27) må ikke sættes i position 1, inden der er fyldt vand på. Dette kan beskadige temperaturbegrænser, termostater, temperaturmåler og el-patroner. Træpillebrænder Træpillebrænder tilsluttes med det medfølgende kabel til klemme (11). Træpillebrænderen er sikret internt. Ekstern cirkulationspumpe Ekstern cirkulationspumpe sluttes til den tilhørende klemme (11), position 8-9, se også afsnittet El-diagram. Pumpen reguleres ved hjælp af den tilhørende afbryder på betjeningspanelet. Cirkulationspumpen er sikret internt. Ekstern forsyning 230 V Træpillebrænder, der kræver uafbrudt fase, kan sluttes til klemme 11. Eventuel shuntstyring kan hente sin forsyning (230 VAC) på den beregnede klemme (11), se også afsnittet El-diagram. Den er derigennem sikret internt. Driftstermostaten (2) styrer træpillebrænderen, og driftstermostaten (3) styrer el-patronen. Termostaterne indstilles på de ønskede temperaturer, se også afsnittet Driftsalternativer samt Termostatindstillinger under underskriften Indstillinger. Temperaturbegrænseren (6) afbryder strømforsyningen mellem 100 og 110 C og kan nulstilles manuelt ved at trykke knappen på panelets forside ind. Sammenkoblede enheder (fx cirkulationspumpe) forsynes fra klemme (11) i kedlen, maks. totalt strømforbrug er 10 A, inkl. træpillebrændere. Det er altså ikke nødvendigt at trække særskilt strømforsyning for hver enhed. Min. kabeltværsnit 1,5 mm2. El-trin PELLUX er udstyret med en 6 kw el-patron. Tilslutning af el-patronen sker med termostat (3) af tretrinstype, hvor det sidste trin kobles fra ved termostatens indstillingsværdi. NB! El-installation samt evt. service skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. El-installation og trækning af ledninger skal udføres iht. gældende regler. PELLUX 13

16 Til montøren El-installation Komponentplacering, el-tilslutning Utan nr. Används ev i PB 10 MOS PELLUX

17 * * Til montøren El-installation El-diagram NB! Kedlen må ikke startes, før kedelvandet er fyldt på. Dette kan beskadige temperaturbegrænser, termostater, temperaturmåler og el-patroner. NB! Ved enfaset installation skal der tilkobles til L1 og N. * Ved installation af potentionalfri temostatfunktion & overkogningssikring skal lednings koblingerne fjernes PELLUX 15

18 Til montøren Montering af PB 10 træpillebrænder Montering af PB 10 træpillebrænder 1. Afmontér dæklågen og dens pakning. 2. Afmontér lågen. Løsn svingarmen. Montér lågen igen. 16 PELLUX

19 Til montøren Montering af PB 10 træpillebrænder Mora kniv 3. Montér pakning og afstandsstuds. Skær hullet i pakningen op. 4. Monter isoleringen på afstandsstuds. Monter derefter rammerne som vist på skitse. PELLUX 17

20 Til montøren Montering af PB 10 træpillebrænder 5. Montér skruerne i brænderlågen. 6. Montér pakning og brænderlåge i afstandsstudsen. 18 PELLUX

21 Til montøren Montering af PB 10 træpillebrænder 7. Montér svingarmen på brænderlågen. 8. Montér svingarmsfæstet med de selvborende skruer. Afmontér brænderkappen og montér faldskakten. Montér brænderkappen igen. PELLUX 19

22 65 Til montøren Montering af PB 10 træpillebrænder Hæng 73 brænderen på svingarmen og skub den ind på plads. Gør brænderen fast med skrueknapperne El-tilkobling af PB 10 til PELLUX El-tilkobling Pellux Tilslut brænderkablets sorte ledning til plint 11 position 3 Tilslut blå ledning til plint 11 position 2 Tilslut brun ledning til plint 11 position 1 Tag kontakten som medfølger frem Tilslut sort ledning til position 1 Tilslut brun ledning til position 2 Tilslut blå ledning til position N Tilslut jordledning til stel El-tilkobling PB10 Tilslut sort ledning til position 1 Tilslut brun ledning til position 2 Tilslut blå ledning til position N Tilslut jordledning til stel 11 NB! Stikkontakten skal tilsluttes på brænderen 20 PELLUX Utan nr. Används ev i PB 10 MOS

23 Til montøren El-tilkobling af PB 10 til PELLUX PELLUX 21

24 * * Til montøren Tilslutning af Overkogstermostat till Ecotec pillebrænder Tilslutning af Overkogstermostat till Ecotec pillebrænder Ved el tilslutning af Ecotec brænder skal der være en forbindelse mellem den overkognings termostat der er i pellux kedlen & Ecotec styringen. Spænding til Ecotec brænder tilsluttes på klemrække X11: 10 og X11:11. Der skal en lus mellem klemme Terminal 14 og Terminal 4 i Ecotec styringen Husk at tilslutte jord på PE klemmen 22 PELLUX

25 * * Til montøren El-tilkobling af Vølund QMC beholder-termostat til PELLUX El-tilkobling af Vølund QMC beholder-termostat til PELLUX Tilslutning af Vølund QMC med 1 KW varmelegme Blå F/O tilsluttes X11:5 og Brun F tilsluttes X11:4 og sort udgang tilsluttes X11:3 Tilslutning af Vølund QMC med 3 KW varmelegme (kræver trefaser tilsluttet pellux) Blå F/O tilsluttes X 9:L2 og Brun F tilsluttes X11:4 og sort udgang tilsluttes X11:3 Husk at tilslutte jord til PE klemmen PELLUX 23

26 Til montøren Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer Hoveddimensioner PELLUX FÖR DANMARK

27 Til montøren Tekniske specifikationer Højde 1365 mm (ekskl cm for justerbare fødder) Bredde 595 mm Dybde 600 mm Vægt 195 kg Volumen, kedel 180 liter Spænding 400 V 3N~ Mærkeeffekt, intern cirkulationspumpe 113 W Maks. tilladt totalstrøm, tilsluttede enheder 10 A Intern cirkulationspumpe 0,5 A Maks. driftstryk/beregningstryk, kedel 250/2,5 kpa/bar Maks. tilgængelig effekt el-drift 6 kw Maks. tilgængelig effekt træpilledrift 20 kw PELLUX 25

28 Til montøren Komponentplacering Komponentplacering Komponentplacering, kedeldel PELLUX

29 Til montøren Komponentliste Komponentliste 1 El-patron 6 kw 2 Driftstermostat, 1-polet, 1-trins. Brænder 3 Driftstermostat, 3-polet, 3-trins. El 5 Temperaturbegrænser, brænder 6 Temperaturbegrænser, el-patron C 7 Automatsikring, 10 A 9 Klemrække, el-tilslutning 11 Koblingsklemrække, eksterne enheder 16 Intern cirkulationspumpe (varmt brugsvand) 18 Kontakt, ekstern cirkulationspumpe 19 Drejeknap, shuntventil 23 Justerbare fødder 27 Kontakt, brænder 40 Temperaturmåler, kedelvand 42 Trykmåler, kedelvand 43* Shuntventil (medfølger) 44 Spærreventil, intern cirkulationspumpe og varmeveksler 45 Spærreventil, intern cirkulationspumpe og varmeveksler 64 Skueglas til brænderflamme 65 Inspektions- og servicelåge (vendbar) 66 Fejelåge for konvektionsdel 70* Fremløb (retur), klemring 22 mm (R20 udvendigt, hvis klemring ikke bruges) 71* Retur (fremløb), klemring 22 mm (R20 udvendigt, hvis klemring ikke bruges) 73 Retur fra VVB 74 Fremløb til VVB 75 Askerumslåge med askeskuffe 76 Kabelindgang for brænder 77 Låge til forbrændingsrum 78 Kabelindgang 79 Svingarm til brænder 80 Aftapningsventil, kedelvand, R15 udv. (medfølger) 81 Ekspansionstilslutning, R25 indv. 82 Ekspansionstilslutning, R25 indv. 87 Dykrør til termostater, overophedningsbeskyttelse og temperaturmåler 88 Returventil til trykmåler 94 Drejeligt røgrør, alt. 1 (standard) 95 Røgrør, lige op, alt. 2 (tilbehør) 96 Røgrørstilslutning, Ø 133 mm udv. 97 Hedvandsretur og tilslutning til aftapning, R 15 * Vendbar shuntfunktion. Kan ændres til funktion i parentes. PELLUX 27

30 50Hz 2.5uF GRUNDFOS 1m(A) P,(W) IP 44 TF 110 Class H Max. 10bar 50Hz 2.5uF GRUNDFOS 1m(A) P,(W) IP 44 TF 110 Class H Max. 10bar Andet Årsager og afhjælpning i forbindelse med eventuelle driftsforstyrrelser Årsager og afhjælpning i forbindelse med eventuelle driftsforstyrrelser ADVARSEL! Hvis der skal gøres indgreb bag plader eller kapper, skal sikkerhedsafbrydere afbrydes og låses eller gruppesikringer afmonteres! Kedelvandsdelen skal være fyldt med vand, før den startes, da temperaturbegrænserens funktion samt el-patronen ellers kan beskadiges. Lav vandopvarmningskapacitet Unormalt stort varmtvandsforbrug For lavt indstillet temperatur på brugsvandstermostaten. Cirkulationspumpen kører ikke Driftsforstyrelse på træpillebrænderen Lav rumtemperatur Forkert indstillet shuntventil (ved manuel shuntindstilling). udløst temperaturbegrænser (6). NB! En udløst temperaturbegrænser er en advarsel. Hvis dette sker mere end én gang, skal der tilkaldes en reparatør. luft i kedlen eller radiatorsystemet. Lukket ventil i radiatorkredsløbet. For lavt indstillede driftstermostater (2) og (3). Cirkulationspumpen er slukket eller sidder fast, se afsnittet "Hjælpestart af cirkulationspumpe". Driftsforstyrrelse på træpillebrænderen. Se separat instruktion for brænderen. Automatsikring (7) udløst. Høj rumtemperatur Forkert indstillet shuntventil (ved manuel shuntindstilling). Starthjælp til cirkulationspumpe Stands cirkulationspumpen. løsn udluftningsskruen Hold en klud om skruetrækkeren, da der kan trænge en del vand ud. Stik skruetrækkeren ind og drej pumperotoren rundt. Skru udluftningsskruen fast igen. Start cirkulationspumpen, og kontrollér, om den fungerer. Det kan ofte være lettere at hjælpestarte cirkulationspumpen, hvis den er slået til. Hvis starthjælp af cirkulationspumpen skal foretages, når den er slået til, vær da forberedt på, at skruetrækkeren giver et ryk, når pumpen starter (cirkulationspumpen indgår ikke ved levering af kedlen). NB! Type UPS P/N: V- PC;0017NIB Type UPS P/N: V- PC;0017NIB Luftningsskruv Ved henvendelse til Vølund skal produktets serienummer altid opgives Udluftningsskruen Luftningsskruv 16 NB! Hvis årsagen til driftsforstyrrelsen ikke kan lokaliseres og afhjælpes vha. ovenstående punkter, skal der tilkaldes service. 28 PELLUX

31 Andet Tilbehør Tilbehør Røgrørsforlængelse til vinkelrøgrør Rektangulær røgrørsforlængelse til vinkelrøgrør. Dim. udv. 180 x 123 mm Længde 750 mm RSK-nr Oliebrænderplade Til ombygning til oliedrift. Art.nr Opadgående røgrør Ved skorstenstilslutning opad anvendes denne enhed til opadgående røgrør i stedet for det medfølgende vinkelrøgrør. Øvre studs Ø indv. 159 mm Ø udv. 168 mm Nedre studs Ø indv. 139 mm RSK-nr Montering af oliebrænder Dæk opfyringsstedets bund med isolering. Montér oliebrænderen i den dertil beregnede brænderplade. Montér altid brænderen med fleksible olieslanger. El-kabel til tilslutning af brænder føres ud til højre foran på kedlen. Brænderens standardmundstykke kan som regel anvendes. For at sikre den højeste virkningsgrad og laveste røggasemission bør der udføres en røggasanalyse. Rund røgrørsforlængelse Rund røgrørsforlængelse. Rør Ø indv. 125 mm Rør Ø udv. 133 mm Krave Ø indv. 139 mm Længde uden krave 750 mm RSK-nr Medfølgende dele Vedlagt tilbehørssæt 1 stk. shuntventil med pakning 2 stk. Møtrik M8 1 stk. Fejekost med skaft 1 stk. Aftapningsventil + 1 bøsning R25/R15 1 stk. Prop, fejelåge (3/8) 1 stk. Prop fejelåge (R6) 2 stk. Vingemøtrik M8 4 stk. Turbulatorer 1 stk. Baffelplade til montering i fyringsområdets øvre del 1 stk. Monterings- og brugervejledning 1 stk. Renselåge med pakning 1 stk. Returrør (shuntventil) 1 stk. Afstandsstuds til montering af træpillebrænder 1 stk. Trækregulator 2 stk. Skrue (M8) PELLUX 29

32 Andet Skorstensfejning Skorstensfejning ADVARSEL! VÄXLARE!!! Kontakten til brænder (27) skal sættes i position "0", før lågerne (65), (75) eller (77) til forbrændingsrummet åbnes. VÖLUND Støvsugning Skorstensfejning, rør Beskrivelse af skorstensfejning Før fejning skal lågen til en eventuel trækregulator låses ved at dreje låseskruen på siden af lågen et kvart omdrejning. Dette forhindrer, at der trænger sod ind i kedelrummet, når skorstenen fejes. Efter fejning skal lågen låses op igen. PELLUX rengøres ved at trække kanalerne i kedlens konvektionsdel samt støvsuge fyringsstedet. Før kanalerne fejes, skal turbulatorerne fjernes, hvorefter kanalerne fejes. Efter endt rengøring kontrolleres det, at turbulatorerne ligger i den korrekte stilling. Udtrækkelige askeskuffe NB! Asken kan indeholde gløder - også efter lang tid. Ved udragning af aske og skorstensfejning skal der derfor altid anvendes en beholder, der ikke kan brænde. Støvsugning Skorstensfejning 30 PELLUX

33 PELLUX 31

34 32 PELLUX

35

36 CZ NIBE CZ, V Zavetri 1478/6, CZ Prague 7 Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik, Filial af NIBE AB, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Haato, Valimotie 27, Vantaa Puh: Fax: GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO NIBE AB, Jerikoveien 20, 1067 Oslo Tel: Fax: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: NIBE AB Sweden, Box 14, Järnvägsgatan 40, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0)

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING ALPHA COMBI MOS DK 0604-1 031017 ALPHA COMBI ESBE 4 T M MADE IN SWEDEN ESBE ESBE TM22 TM22 LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING ALPHA COMBI MOS DK 0604-1 031017 ALPHA COMBI ESBE 4 T M MADE IN SWEDEN ESBE ESBE TM22 TM22 LEK ESBE ESBE 3 0 1 7 9 10 ESBE 4 T M MADE IN SWEDEN TM22 TM22 LEK MOS DK 04-1 031017 R MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1 Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Anlæggets data...

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 PELLUX 200 230 V

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 PELLUX 200 230 V LEK MOS DK 0841-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 230 V LEK LEK LEK LEK 3 2 1 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Installationskontrol Tjekliste 3 Systembeskrivelse Anvendelsesområde 4

Læs mere

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK MOS 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P Indhold Generelt Installationsskema 2 Generelt 3 Funktionsprincip 3 Indstillinger Indstillinger 4 Effektoplysninger

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 PELLUX 200 230 V

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 PELLUX 200 230 V LEK MOS DK 1009-2 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 230 V LEK LEK LEK LEK 3 2 1 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Installationskontrol Tjekliste 3 Systembeskrivelse Anvendelsesområde 4

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 PELLUX 200 230 V

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 PELLUX 200 230 V LEK MOS DK 1146-3 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 230 V LEK LEK LEK LEK 3 2 1 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Installationskontrol Tjekliste 3 Systembeskrivelse Anvendelsesområde 4

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse

VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse Art nr 580731001/1 Gäller fr o m tillv.nr 7065-0414-224 Dk Mars -04 VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 01 04-01 161 503 05 04-01 01 INDLEDNING...5,6 Generelt: Frontlåge Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel Instruktion til Alcon 3A-50 Centralvarmekedel for fyring med træ og andet fast brændsel 1. udgave 2003 Indholdsfortegnelse 1 Brugerinstruktion og brugerens ansvar 1.1 Oversigt over kedlen og udstyret 1.2

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

MOS DK 0909-2 VEDEX 3300 511860 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VEDEX 3300 LEK

MOS DK 0909-2 VEDEX 3300 511860 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VEDEX 3300 LEK MOS DK 0909-2 VEDEX 3300 511860 MONERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VEDEX 3300 LEK Indhold il boligejeren Systemprincip 3 Anvendelsesområde 3 Produktbeskrivelse 3 Opvarmning af vand 3 Forkortelser 3 Opvarmning

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul AHB DK 0933-1 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 6 2

Læs mere

M20i-CS M40i-CS M80i-CS

M20i-CS M40i-CS M80i-CS INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i-CS M40i-CS M80i-CS Udgave 2.0 af maj 2011 Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af transportsnegl... side 3 Tilslutning af sprinkler...

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 3 EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 7 719 002 335 65 L. VVB til Europur (fast kappe) 850 x 440 x 360 34 2188 065 850 x 440 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Mindre og dog

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 42-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310 VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN -2- Denne instruktion indeholder alle detaljer som er nødvendige for at udføre en rigtig installation og brug af kedlen. INDEX 1.- KOMPONENT LISTE...3 DIAGRAM.......

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR Creating hot water SOLVARME UNITS Solvarme beholdere Units GODKENDELSER Godkendelse type 2685 med 2 spiraler uden el-patron Prøvestationen for Solvarme: D 3077, VA nr. 3.21/DK 13836 Godkendelse type 2242

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Varmluftaggregaterne Jumbo og Farm er aggregater med samme brændkammer og teknik, men leveres i de to ovenstående udgaver :

Varmluftaggregaterne Jumbo og Farm er aggregater med samme brændkammer og teknik, men leveres i de to ovenstående udgaver : Varmluftaggregaterne Jumbo og Farm er aggregater med samme brændkammer og teknik, men leveres i de to ovenstående udgaver : Jumbo - malet kabinet med monteret hjul Farm - galvaniseret kabinet Jumbo og

Læs mere

Monteringsvejledning C 850. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 850. www.contura.eu Monteringsvejledning C 850 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C850-CPR-130610-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 850 Serienummer Se

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

De Dietrich støbejernskedler

De Dietrich støbejernskedler De Dietrich støbejernskedler Produktintroduktion De Dietrichs nyudviklede kedelserier i støbejern GT 330, GT 430 og GT 530 dækker et område fra 105 til 1.450 kw. Kedlerne er specielt designet med henblik

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Amnis+ Isol BVT Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor 1371144-01 KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor O Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse. Efter

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK MOS DK 0850-5 611807 MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Anlæggets data... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Læs mere

PELLUX 100 231081 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLU8

PELLUX 100 231081 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLU8 MOS DK124-1 231081 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLU8 H AP Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Systembeskrivelse Anvendelsesområde 3 Produktbeskrivelse 3 Opvarmning 3 Opvarmning af vand 3

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Part no 580394002/2 Dk. 2006-05-29 CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Teknisk instruktion Installation, drift og vedligeholdelse 161 103 06 06-01 161 503 06 06-06 1 Tekniske data... 5,6 1.1 Generelt

Læs mere

Olie. Effektive oliekedler til enfamiliehuse

Olie. Effektive oliekedler til enfamiliehuse Olie Effektive oliekedler til enfamiliehuse BLOCK og SOLO KONDENS MK 4 Kondenserende oliekedler BLOCK KONDENS MK 4 og SOLO KONDENS MK 4 Pluspunkter der overbeviser Meget effektiv A-kedel Inklusiv oliebrænder

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Monteringsvejledning C 510. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 510. www.contura.eu Monteringsvejledning C 510 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C510-CPR-130601-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 510 Serienummer Se

Læs mere

MOS DK 1237-4 VEDEX 3300 511860 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VEDEX 3300 LEK

MOS DK 1237-4 VEDEX 3300 511860 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VEDEX 3300 LEK MOS DK 1237-4 511860 MONERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING LEK Indhold il boligejeren Systemprincip 3 Anvendelsesområde 3 Produktbeskrivelse 3 Opvarmning af vand 3 Forkortelser 3 Opvarmning 3 Indstillinger,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

PELLUX 100/20 kw PELLUX 100/30 kw TIL TRÆPILLER

PELLUX 100/20 kw PELLUX 100/30 kw TIL TRÆPILLER MOS DK 1 24042014 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING /20 kw /30 kw TIL TRÆPILLER TIL SLUTBRUGER. Tillykke med din nye Pille-kedel fra Vølund. Det er vigtigt at læse brugermanualen. Vi anbefaler følgende

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugervejledning om varmeforsyning

Brugervejledning om varmeforsyning Brugervejledning om varmeforsyning - En oversigt over anlægget samt svar på ofte stillede spørgsmål Version 1.0 ( 7. oktober 2014) Note til vejledning Dette er en vejledning udarbejdet af beboere i Grøndalsvænge,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Creating hot water VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Konstruktion 60-110-160 liter med kabinet 110 liter uden kabinet 110 liter med kabinet SIGNATURFORKLARING A B C D E F G H L Centralvarme frem/ind

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L Manual for Alcon Forgasningskedel type L Der tages forbehold for konstruktionsændringer og evt. trykfejl. 4. udgave, 4/2011 MFJ Frichsvej 11 * DK-8464 Galten * Tlf. 8666 2044 * info@alcon.nu Bemærk venligst

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / /

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / / Wavin Gulvvarmeshunte / 7005004 / 250215 wavin.dk Wavin Parallelshunt Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt Wavin Gulvvarmeshunte

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

CENTRALVARMEKEDLER. Landbrugsvej 6 5260 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 www.recent.dk recent@recent.dk

CENTRALVARMEKEDLER. Landbrugsvej 6 5260 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 www.recent.dk recent@recent.dk CENTRALVARMEKEDLER Landbrugsvej 6 52 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 www.recent.dk recent@recent.dk BESKRIVELSE - SIMPLEX(/B) Kedelserien består af en model til varmeproduktion (SIMPLEX) og

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere