MOS DK PELLUX MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3"

Transkript

1 C 50 C C P MOS DK PELLUX MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX T TG 2 1 bar 3 TG 0 4

2

3 Indhold Til boligejeren Generelt Anlæggets data Systemprincip Anvendelsesområde 3 Opvarmning 3 Frontpanel Indstillinger Driftsalternativer 5 Termostatindstillinger 5 Overvågning og vedligeholdelse Temperaturmåler 6 Trykmåler 6 Shuntventil 6 Træpillebrænder 6 Cirkulationspumpe 6 Rengøring af kedel 6 Til montøren Kedelrum 7 Skorsten 7 Opstilling 7 Installationskontrol 7 Vigtigt 7 Rørinstallation Tilslutning 8 Shuntventil 8 Påfyldning 8 Aftapning 8 Træpilleinstallation Turbulatorer 9 Træpillebrænder 9 Afstandsstuds 9 Montering af afstandsstuds 10 Trækregulator 12 El-installation Tilslutning 13 El-trin 13 Træpillebrænder 13 Ekstern cirkulationspumpe 13 Ekstern forsyning 230 V 13 Komponentplacering, el-tilslutning 14 El-diagram 15 Montering af PB 10 træpillebrænder El-tilkobling af PB 10 til PELLUX El-tilkobling Pellux 20 El-tilkobling PB10 20 Tilslutning af Overkogstermostat till Ecotec pillebrænder El-tilkobling af Vølund QMC beholder-termostat til PELLUX Tekniske specifikationer Hoveddimensioner 24 Komponentplacering Komponentplacering, kedeldel 26 Komponentliste Årsager og afhjælpning i forbindelse med eventuelle driftsforstyrrelser Lav rumtemperatur 28 Høj rumtemperatur 28 Starthjælp til cirkulationspumpe 28 Lav vandopvarmningskapacitet 28 Tilbehør Røgrørsforlængelse til vinkelrøgrør 29 Opadgående røgrør 29 Medfølgende dele Vedlagt tilbehørssæt 29 Oliebrænderplade 29 Montering af oliebrænder 29 Rund røgrørsforlængelse 29 Skorstensfejning Beskrivelse af skorstensfejning 30 Støvsugning PELLUX 1

4 Til boligejeren Generelt Generelt Vi takker for den tillid, du viser os ved at anskaffe en af vore varmekedler, og vi gratulerer dig samtidig med dit valg af PELLUX, som er en kombikedel af høj kvalitet og med lang levetid, udviklet og fremstillet i Sverige til nordiske forhold. For at få størst mulig udbytte af PELLUX bør du som bruger gennemlæse denne Monterings- og brugervejledning. Tal i parentes refererer til afsnittet Komponentplacering. PELLUX er en kombikedel til træpiller og el. Kedlen er beregnet til villaer med vandbåren varme. Den er betjeningsvenlig og let overskuelig på frontpanelet. Anlæggets data Udfyldes, når kedlen er installeret Serienummer - skal altid oplyses ved henvendelse til Vølund. 089 Installationsdato Installatør/Montør På grund af sikkerhed, må dette produkt kun bruges af personer, som har fået den nødvendige instruktion i anvendelsen af produktet. Børn må under ingen omstændigheder komme i kontakt med produktet. Med forbehold for konstruktionsændringer. 2 PELLUX

5 Til boligejeren Generelt Systemprincip VV Varmtvand KV VV KV Koldt vand SÄV 2* BV * Vx Blandingsventil Varmeveksler for brugsvand BR * Træpillebrænder EP El-patron EXP* EX * SV Ekspansionsbeholder Shuntventil CP1 Intern cirkulationspumpe SÄV CP2 * RAD * CP2 * RAD* Ekstern cirkulationspumpe Radiatorkredsløb CP1 SV * Indgår ikke i kedelleverancen. EP PB 10 Anvendelsesområde PELLUX er en kedel, der er beregnet til opvarmning af boliger og lignende. Produktbeskrivelse PELLUX er en specialudviklet kombikedel til træpillefyring. Opfyringsstedet er lukket inde i kedelvandet, hvor også elpatronen er placeret. Ved træpillefyring opvarmes kedelvandet dels af opfyringsstedet, dels af røggasrørene. Ved el-patrondrift opvarmes kedelvandet direkte af el-patronen. Kedlen er isoleret med miljøvenlig mineraluld, hvilket giver lavt varmetab. PELLUX er udviklet, så det passer til alle typer moderne træpillebrændere. Brændere med opadbrændende flamme monteres direkte på brænderlågen. Afstandsstudsen anbefales til brændere med en flamme, der brænder fremad og skråt opad. Et stående konvektionssystem gør rengøringen lettere og giver en høj og jævn virkningsgrad. En velkonstrueret askeskuffe samt servicelåge gør den normale vedligeholdelse nemmere. Tilslutning til ekstern varmtvandsbeholder, for opvarmning af brugsvand, sker fra toppen af PELLUX. Radiatorsiden er udstyret med en shuntventil. Tilslutning til røgkanal kan ske såvel bagud som opad. Vinkelrør medfølger. Al nødvendigt styreudstyr er monteret på fabrikken. Den tilgængelige effekt ved træpilledrift er ca. 20 kw og ved el-drift 6 kw. Med ekstraudstyr kan PELLUX konverteres til fyring med olie. Opvarmning Centralvarmevandet føres fra kedlens top til radiatorkredsløbet via en shuntventil (SV), hvor den ønskede temperatur til radiatorerne opnås ved at blande det varme kedelvand med det kolde vand, der kommer tilbage fra radiatorkredsløbet. Opvarmning af brugsvand Opvarmning af brugsvand sker i ekstern varmtvandsbeholder. Kedlen er udstyret med en intern cirkulationspumpe, som starter når der er behov for produktion af varmt brugsvand. PELLUX 3

6 Til boligejeren Frontpanel Frontpanel C TG T Temperaturmåler (40) Kedlens driftstemperatur vises på denne måler, der har en visning på C. 2 1 bar 3 0 TG 4 P Trykmåler (42) Her vises radiatorkredsløbets tryk. Måleren viser 0 4 bar med en rød markering ved 2,5 bar. Det maks. tilladte tryk er 2,5 bar. Kontakt til cirkulationspumpe (18) Kontakt for radiatorkredsløbets cirkulationspumpe Termostat til el-patron (3) Denne termostat styrer el-patronen. C Kontakt til brænder (27) Kontakt til at aktivere brænderdrift Termostat til brænderdrift (2) Denne termostat styrer træpillebrænderen. C Temperaturbegrænser, brænder (5) En udløst temperaturbegrænser nulstilles ved at skrue beskyttelseshætten af og trykke knappen ind. Dette må først gøres, når årsagen er afhjulpet. Temperaturbegrænser, el-patron (6) En udløst temperaturbegrænser nulstilles ved at trykke på knappen. Dette må først gøres, når årsagen er afhjulpet. 4 PELLUX

7 Indstillinger Driftsalternativer 2 1 bar 3 0 TG 4 Termostatindstillinger TG 2 1 bar 3 0 TG bar 3 P P Til boligejeren Indstillinger TG C C Egnet driftstemperatur 10 på 60kedlen 70 ved el-drift er 75 C C C C C Egnet driftstemperatur på kedlen ved træpilledrift er 80 C. PELLUX tilbyder nedenstående driftsalternativer. Valg sker med omskifter (27): + I denne position gælder kun ren el-drift. Kedeltemperaturen styres af el-termostaten (3). Til- og frakobling af de forskellige eltrin indstilles med den tilhørende el-termostat. Kombinationsdrift med træpiller og el, hvor man kan prioritere den billigste energiform, og hvor den anden kun går ind og støtter ved høje effektbehov. Den termostat - (2) eller (3) der er indstillet højest, tegner sig for grundeffekten. I denne position gælder kun træpillefyring. Til- og frakoblingstemperatur for brænderen indstilles med den tilhørende træpilletermostat (2). PELLUX 5

8 Til boligejeren Overvågning og vedligeholdelse Stigare Retur Overvågning og vedligeholdelse Temperaturmåler C TG Trykmåler 20 Trykmåleren viser fra 0 4 bar. Ved 2,5 bar er der en rød markering, der viser 10 kedlens 50maksimalt tilladte driftstryk Ved et lukket system 30kan det normale 70 arbejdstryk under drift variere op til den røde streg, C afhængig 80 af anlæggets 20 varierende temperatur. Shuntventil C bar 3 0 TG bar 3 TG C C T P T TM MADE IN SWEDEN TM MADE IN SWEDEN 4 TM MADE IN SWEDEN Shuntventilens indstillingshåndhjul sidder let tilgængeligt og styrer varmetilførslen 40 fra kedlen til radiatorsystemet. Shuntventilen kan også automatiseres via en shuntmotor, der monteres på reguleringsspindelen. 3 TM22 10 TM22 TM22 Returledning Kedlens temperaturmåler viser kedelvandets temperatur på højde med fremløbstilslutningen. P Retur- TG ledning Framledning Framledning Rengøring af kedel Normer/regler angiver, med hvilke intervaller en varmekedel skal rengøres. Kontakt skorstensfejeren for nærmere oplysninger. Ved selv at kontrollere kedlens materialer, som er i kontakt med flammer og røggasrør kan man bedømme, hvor ofte kedlen bør rengøres. For at opnå den optimale virkningsgrad med en moderne og korrekt indstillet træpillebrænder bør kedlen rengøres nogle gange mellem skorstensfejerens ordinære besøg Før rengøring skal lågen til en eventuel trækregulator låses ved at dreje låseskruen på siden af lågen en kvart omdrejning. Dette forhindrer, at der trænger sod ind i kedelrummet, når kedlen rengøres. Efter rengøring skal lågen låses op igen. 7 ADVARSEL! Kontakten til brænder (27) skal sættes på "0", før lågerne (65), (75) eller (77) til forbrændingsrummet åbnes. Gennem skueglasset kontrollerer man den optimale indstilling af brænderflammen C 4 TM MADE IN SWEDEN TM22 Træpillebrænder Sørg for, at træpillebrænderen altid er indstillet optimalt, så opnås den bedste økonomi og den mindste miljøpåvirkning. Kontrol og indstilling skal udføres af en fagmand før hver fyringssæson. Cirkulationspumpe Hvis cirkulationspumpen stoppes i længere til, bør den startes med jævne mellemrum, så den ikke sætter sig fast. Kedlens nedre del er udstyret med en indbygget askeskuffe for at gøre asketømningen lettere. Denne er stor og rummer aske fra normal fyring i ca. 3 4 måneder. NB! Asken kan indeholde gløder - også efter lang tid. Ved fjernelse af aske og rengøring skal der derfor altid anvendes en beholder, der ikke kan brænde. 6 PELLUX

9 Til montøren Generelt til montøren Generelt til montøren Kedelrum Kedelrummet skal være udført i henhold til gældende byggenormer, bygningsreglementet samt andre forskrifter og bekendtgørelser der skal overholdes. Ved tvivlsspørgsmål kontaktes skorstensfejeren. Sørg for god lufttilførsel. Kedelrummets luftindtag skal have mindst lige så stort areal som røgkanalen. NB! Sørg for, at der er mulighed for rengøring i overensstemmelse med de gældende forskrifter. Kontakt skorstensfejeren i tvivlstilfælde. Skorsten Det er vigtigt, at røgkanalen har en sådan diameter og højde, at der ikke opstår overtryk i kedel og røgkanal. PELLUX har røgrørstilslutning opad med en diameter på 133 mm og er beregnet til tilslutning til skorsten med en mindste diameter på 133 mm. Skorstenstrækket er af stor betydning og bør være Pa (1,5 til 2,5 MMVS). For at opnå den bedste forbrændingsvirkningsgrad og laveste miljøpåvirkning skal der monteres en trækregulator. Røgkanalen bør efterses før installation. Opstilling Kedlen er udstyret med justerbare fødder. Kedlen kan rettes op ved at justere på dens fødder. Installationskontrol I henhold til gældende regler skal der foretages en installationskontrol af kedelanlægget, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Ovenstående gælder for anlæg, der er udstyret med lukkede ekspansionsbeholdere. Udskiftning af kedel eller ekspansionsbeholder må ikke ske uden ny kontrol. Vigtigt Inden anlægget tages i brug, skal det opfylde kravene i henhold til gældende love og lokale bestemmelser. PELLUX 7

10 Stigare Til montøren Rørinstallation 0 1 TM TM MADE IN SWEDEN Rørinstallation Tilslutning Rørinstallationen skal udføres i overensstemmelse med gældende varme- og varmtvandsnormer. Hvis der anvendes aduceret kobber- eller stålrør, skal den indvendige støttekerne monteres. Den medfølgende aftapningsventil monteres i tilslutning på kedlens bagside. Shunten er forsynet med klemringskoblinger. Gevindet under klemringsmøtrikkerne har dimensionen R 20. Afløbsrør fra sikkerhedsventiler skal føres til gulvbrønd, så stænk af varmt vand ikke kan opstå, når ventilerne skal kontrolleres, eller kedlen udluftes. Overløbsrørets åbning skal være synlig. I henhold til gældende regler skal der foretages en installationskontrol af kedelanlægget, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Installationskontrollen skal dokumenteres. Ovenstående gælder for anlæg, der er udstyret med lukkede ekspansionsbeholdere. Udskiftning af kedel eller ekspansionsbeholder må ikke ske uden ny kontrol. Hvis varmeanlægget har en åben ekspansionsbeholder, må afstanden mellem den højest placerede radiator og ekspansionsbeholderen ikke være mindre end 2,5 m. Shuntventil Stigare Retur Kedlens shuntventil kan vendes og giver dermed valgfri tilslutning af fremløb og returløb på højre eller venstre side af shuntventilen. Montér shuntventilen i nedenstående rækkefølge TM MADE IN SWEDEN TM MADE IN SWEDEN TM22 Montér det medfølgende returrør i den ønskede tilslutning øverst på kedlen (højre- eller venstremontering). Anbring pakningen med spidsen mod retursiden. Montér shuntventilen. Montér shuntventilens skala som vist på billedet. TM22 Returledning Returløb Returledning Fremløb Framledning Returløb Framledning Fremløb TM MADE IN SWEDEN TM22 Min 2,5 m Påfyldning Fyldning af kedlen sker lettest gennem en fast påfyldningsledning til en af ekspansionstilslutningerne eller med en slange i aftapningsventilen TM MADE IN SWEDEN TM22 ADVARSEL! Hvis påfyldning sker via radiatorkredsløbet, skal shuntventilen stå i midterposition. Ellers er der en risiko for, at en radiator sprænger. Aftapning Aftapning sker ved at slutte en slange til aftapningsventilen (80) på kedlens bagside. Ventilens tilslutningsdimension er R 15 (1/2") udv. NB! Rørsystemet skal være spulet igennem, inden kedlen tilsluttes, så snavs ikke beskadiger anvendte komponenter, NB! Inden kedelvandet tappes af, skal elforsyningen afbrydes. 8 PELLUX

11 Til montøren Træpilleinstallation Træpilleinstallation OBS!!! UTAN VÄXLARE!!! Turbulatorer DETTA FÖR VÖLUND DANMARK Der medfølger fire turbulatorer i kedlen. De placeres i kanalerne i kedlens konvektionsdel som vist på billedet. Turbulatorerne skaber turbulens i røggasserne, så der overføres en større mængde energi til kedelvandet Ved visse skorstenstyper kan temperaturen blive så lav, at der er risiko for dannelse af kondens i røgkanalen. For at opnå højere temperatur i skorstenen, kan turbulatorerne tilpasses/afkortes. Det er vigtigt at alle turbulatorer tilpasses/afkortes på samme måde. Træpillebrænder PELLUX er konstrueret, så det nemt kan anvendes sammen med Vølunds træpillebrænder PB 10 eller andre typer af moderne brændere. Der medfølger en afstandsstuds for at sikre enkel montage af PB 10. Denne afstandsstuds kan også bruges ved effekter på over 13 kw og installation af brænder med flamme, der brænder fremad eller skråt opad. Dette skal forhindre, at flammerne berører vandkølede flader og giver forhøjede emissioner. Afstandsstuds Beregnet til træpillebrænder med flamme, der brænder fremad eller skråt opad, hvor den indstillede effekt er over 16 kw. NB! Røggastemperaturen må ikke være lavere end 65 C, 0,5 m under skorstensudmundingen. Kabel til tilslutning af brænderen kan tages ud til højre på kedlens forside. Se de tekniske specifikationer for den pågældende brænderproducents instruktioner. For at sikre den højeste virkningsgrad og laveste røggasemission skal der udføres en røggasanalyse. PELLUX 9

12 Til montøren Træpilleinstallation Montering af afstandsstuds 1. Afmontér dæklågen og dens pakning Mora kniv 2. Montér afstandsstudsen og pakningen på lågen. Brug en kniv eller lignende til at skære hullet i pakningen op. Tilpas brænderpladen og pakningen til din brænder. Montér pakning, plade og brænder på studsen. 10 PELLUX

13 Til montøren Træpilleinstallation 3. Monter isoleringen på afstandsstuds. Monter derefter rammerne som vist på skitse. PELLUX 11

14 Til montøren Træpilleinstallation Trækregulator Trækket bestemmes af skorstenens areal, højde, ejendommens placering, vindforhold, udelufttemperaturen, kedeleffekten, røggastemperaturen og soddannelsen. De fleste moderne kedler kan installeres og sluttes til ældre skorstene. Der kan være skorstene, der har et areal og en isolering, der ikke egner sig til skift mellem forskellige brændselstyper. Store trækvariationer kan medføre forskellige forhold i kedlens brændkammer. For at minimere dette og risikoen for følgeskader forårsaget af kondensdannelse i skorstenen kan der fås en trækregulator, der er tilpasset til montering i kedlens røgrør. Montering af trækregulatorer til skorstene Trækregulatorer har en nyudviklet konstruktion, der gør det muligt at montere dem alle steder på røgrøret. Lodret, vinkelret såvel som vandret. Trækregulatoren monteres på en tilpasningsplade, der erstatter den eksisterende fejelåge. Justering af balanceaksel Efter montering løsnes de to låseskruer en smule, og balanceakslen drejes, så den står vandret, når lågen er lukket. Derefter spændes skruerne fast. Justering af undertryk Justering af undertrykket, når lågen åbnes, sker ved at trykke klemmerne, som vægten sidder i, sammen og flytte den ud ad akslen. Undertrykket ændres med ca. 1 Pa (0,1 MMVS) pr. 2 mm, når vægten flyttes. Dette er cirkaværdier, som skal kontrolleres med en trækmåler, hvis der kræves en nøjagtig indstilling af undertrykket. Ved levering er lågen indstillet til ca. 10 Pa (1 MMVS). Ved korrekt indstilling skal lågen kunne åbnes let og enkelt, når brænderen er slukket. Låseskruer X 12 PELLUX

15 Til montøren El-installation El-installation Tilslutning Tilkobling af kedlen må ikke påbegyndes uden el-forsyningsselskabets godkendelse, og tilkoblingen skal udføres under opsyn af autoriseret el-installatør. Installationen skal tilkobles via en flerpolet sikkerhedskontakt med mindst 3 mm brydeafstand. El-forsyningen sker til klemrækken (9). De tre faser sluttes til pos. "L1", "L2" og "L3". Nul sluttes til pos. "N", og beskyttelsesjording sluttes til jordblikket. NB! Kontakten (27) må ikke sættes i position 1, inden der er fyldt vand på. Dette kan beskadige temperaturbegrænser, termostater, temperaturmåler og el-patroner. Træpillebrænder Træpillebrænder tilsluttes med det medfølgende kabel til klemme (11). Træpillebrænderen er sikret internt. Ekstern cirkulationspumpe Ekstern cirkulationspumpe sluttes til den tilhørende klemme (11), position 8-9, se også afsnittet El-diagram. Pumpen reguleres ved hjælp af den tilhørende afbryder på betjeningspanelet. Cirkulationspumpen er sikret internt. Ekstern forsyning 230 V Træpillebrænder, der kræver uafbrudt fase, kan sluttes til klemme 11. Eventuel shuntstyring kan hente sin forsyning (230 VAC) på den beregnede klemme (11), se også afsnittet El-diagram. Den er derigennem sikret internt. Driftstermostaten (2) styrer træpillebrænderen, og driftstermostaten (3) styrer el-patronen. Termostaterne indstilles på de ønskede temperaturer, se også afsnittet Driftsalternativer samt Termostatindstillinger under underskriften Indstillinger. Temperaturbegrænseren (6) afbryder strømforsyningen mellem 100 og 110 C og kan nulstilles manuelt ved at trykke knappen på panelets forside ind. Sammenkoblede enheder (fx cirkulationspumpe) forsynes fra klemme (11) i kedlen, maks. totalt strømforbrug er 10 A, inkl. træpillebrændere. Det er altså ikke nødvendigt at trække særskilt strømforsyning for hver enhed. Min. kabeltværsnit 1,5 mm2. El-trin PELLUX er udstyret med en 6 kw el-patron. Tilslutning af el-patronen sker med termostat (3) af tretrinstype, hvor det sidste trin kobles fra ved termostatens indstillingsværdi. NB! El-installation samt evt. service skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. El-installation og trækning af ledninger skal udføres iht. gældende regler. PELLUX 13

16 Til montøren El-installation Komponentplacering, el-tilslutning Utan nr. Används ev i PB 10 MOS PELLUX

17 * * Til montøren El-installation El-diagram NB! Kedlen må ikke startes, før kedelvandet er fyldt på. Dette kan beskadige temperaturbegrænser, termostater, temperaturmåler og el-patroner. NB! Ved enfaset installation skal der tilkobles til L1 og N. * Ved installation af potentionalfri temostatfunktion & overkogningssikring skal lednings koblingerne fjernes PELLUX 15

18 Til montøren Montering af PB 10 træpillebrænder Montering af PB 10 træpillebrænder 1. Afmontér dæklågen og dens pakning. 2. Afmontér lågen. Løsn svingarmen. Montér lågen igen. 16 PELLUX

19 Til montøren Montering af PB 10 træpillebrænder Mora kniv 3. Montér pakning og afstandsstuds. Skær hullet i pakningen op. 4. Monter isoleringen på afstandsstuds. Monter derefter rammerne som vist på skitse. PELLUX 17

20 Til montøren Montering af PB 10 træpillebrænder 5. Montér skruerne i brænderlågen. 6. Montér pakning og brænderlåge i afstandsstudsen. 18 PELLUX

21 Til montøren Montering af PB 10 træpillebrænder 7. Montér svingarmen på brænderlågen. 8. Montér svingarmsfæstet med de selvborende skruer. Afmontér brænderkappen og montér faldskakten. Montér brænderkappen igen. PELLUX 19

22 65 Til montøren Montering af PB 10 træpillebrænder Hæng 73 brænderen på svingarmen og skub den ind på plads. Gør brænderen fast med skrueknapperne El-tilkobling af PB 10 til PELLUX El-tilkobling Pellux Tilslut brænderkablets sorte ledning til plint 11 position 3 Tilslut blå ledning til plint 11 position 2 Tilslut brun ledning til plint 11 position 1 Tag kontakten som medfølger frem Tilslut sort ledning til position 1 Tilslut brun ledning til position 2 Tilslut blå ledning til position N Tilslut jordledning til stel El-tilkobling PB10 Tilslut sort ledning til position 1 Tilslut brun ledning til position 2 Tilslut blå ledning til position N Tilslut jordledning til stel 11 NB! Stikkontakten skal tilsluttes på brænderen 20 PELLUX Utan nr. Används ev i PB 10 MOS

23 Til montøren El-tilkobling af PB 10 til PELLUX PELLUX 21

24 * * Til montøren Tilslutning af Overkogstermostat till Ecotec pillebrænder Tilslutning af Overkogstermostat till Ecotec pillebrænder Ved el tilslutning af Ecotec brænder skal der være en forbindelse mellem den overkognings termostat der er i pellux kedlen & Ecotec styringen. Spænding til Ecotec brænder tilsluttes på klemrække X11: 10 og X11:11. Der skal en lus mellem klemme Terminal 14 og Terminal 4 i Ecotec styringen Husk at tilslutte jord på PE klemmen 22 PELLUX

25 * * Til montøren El-tilkobling af Vølund QMC beholder-termostat til PELLUX El-tilkobling af Vølund QMC beholder-termostat til PELLUX Tilslutning af Vølund QMC med 1 KW varmelegme Blå F/O tilsluttes X11:5 og Brun F tilsluttes X11:4 og sort udgang tilsluttes X11:3 Tilslutning af Vølund QMC med 3 KW varmelegme (kræver trefaser tilsluttet pellux) Blå F/O tilsluttes X 9:L2 og Brun F tilsluttes X11:4 og sort udgang tilsluttes X11:3 Husk at tilslutte jord til PE klemmen PELLUX 23

26 Til montøren Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer Hoveddimensioner PELLUX FÖR DANMARK

27 Til montøren Tekniske specifikationer Højde 1365 mm (ekskl cm for justerbare fødder) Bredde 595 mm Dybde 600 mm Vægt 195 kg Volumen, kedel 180 liter Spænding 400 V 3N~ Mærkeeffekt, intern cirkulationspumpe 113 W Maks. tilladt totalstrøm, tilsluttede enheder 10 A Intern cirkulationspumpe 0,5 A Maks. driftstryk/beregningstryk, kedel 250/2,5 kpa/bar Maks. tilgængelig effekt el-drift 6 kw Maks. tilgængelig effekt træpilledrift 20 kw PELLUX 25

28 Til montøren Komponentplacering Komponentplacering Komponentplacering, kedeldel PELLUX

29 Til montøren Komponentliste Komponentliste 1 El-patron 6 kw 2 Driftstermostat, 1-polet, 1-trins. Brænder 3 Driftstermostat, 3-polet, 3-trins. El 5 Temperaturbegrænser, brænder 6 Temperaturbegrænser, el-patron C 7 Automatsikring, 10 A 9 Klemrække, el-tilslutning 11 Koblingsklemrække, eksterne enheder 16 Intern cirkulationspumpe (varmt brugsvand) 18 Kontakt, ekstern cirkulationspumpe 19 Drejeknap, shuntventil 23 Justerbare fødder 27 Kontakt, brænder 40 Temperaturmåler, kedelvand 42 Trykmåler, kedelvand 43* Shuntventil (medfølger) 44 Spærreventil, intern cirkulationspumpe og varmeveksler 45 Spærreventil, intern cirkulationspumpe og varmeveksler 64 Skueglas til brænderflamme 65 Inspektions- og servicelåge (vendbar) 66 Fejelåge for konvektionsdel 70* Fremløb (retur), klemring 22 mm (R20 udvendigt, hvis klemring ikke bruges) 71* Retur (fremløb), klemring 22 mm (R20 udvendigt, hvis klemring ikke bruges) 73 Retur fra VVB 74 Fremløb til VVB 75 Askerumslåge med askeskuffe 76 Kabelindgang for brænder 77 Låge til forbrændingsrum 78 Kabelindgang 79 Svingarm til brænder 80 Aftapningsventil, kedelvand, R15 udv. (medfølger) 81 Ekspansionstilslutning, R25 indv. 82 Ekspansionstilslutning, R25 indv. 87 Dykrør til termostater, overophedningsbeskyttelse og temperaturmåler 88 Returventil til trykmåler 94 Drejeligt røgrør, alt. 1 (standard) 95 Røgrør, lige op, alt. 2 (tilbehør) 96 Røgrørstilslutning, Ø 133 mm udv. 97 Hedvandsretur og tilslutning til aftapning, R 15 * Vendbar shuntfunktion. Kan ændres til funktion i parentes. PELLUX 27

30 50Hz 2.5uF GRUNDFOS 1m(A) P,(W) IP 44 TF 110 Class H Max. 10bar 50Hz 2.5uF GRUNDFOS 1m(A) P,(W) IP 44 TF 110 Class H Max. 10bar Andet Årsager og afhjælpning i forbindelse med eventuelle driftsforstyrrelser Årsager og afhjælpning i forbindelse med eventuelle driftsforstyrrelser ADVARSEL! Hvis der skal gøres indgreb bag plader eller kapper, skal sikkerhedsafbrydere afbrydes og låses eller gruppesikringer afmonteres! Kedelvandsdelen skal være fyldt med vand, før den startes, da temperaturbegrænserens funktion samt el-patronen ellers kan beskadiges. Lav vandopvarmningskapacitet Unormalt stort varmtvandsforbrug For lavt indstillet temperatur på brugsvandstermostaten. Cirkulationspumpen kører ikke Driftsforstyrelse på træpillebrænderen Lav rumtemperatur Forkert indstillet shuntventil (ved manuel shuntindstilling). udløst temperaturbegrænser (6). NB! En udløst temperaturbegrænser er en advarsel. Hvis dette sker mere end én gang, skal der tilkaldes en reparatør. luft i kedlen eller radiatorsystemet. Lukket ventil i radiatorkredsløbet. For lavt indstillede driftstermostater (2) og (3). Cirkulationspumpen er slukket eller sidder fast, se afsnittet "Hjælpestart af cirkulationspumpe". Driftsforstyrrelse på træpillebrænderen. Se separat instruktion for brænderen. Automatsikring (7) udløst. Høj rumtemperatur Forkert indstillet shuntventil (ved manuel shuntindstilling). Starthjælp til cirkulationspumpe Stands cirkulationspumpen. løsn udluftningsskruen Hold en klud om skruetrækkeren, da der kan trænge en del vand ud. Stik skruetrækkeren ind og drej pumperotoren rundt. Skru udluftningsskruen fast igen. Start cirkulationspumpen, og kontrollér, om den fungerer. Det kan ofte være lettere at hjælpestarte cirkulationspumpen, hvis den er slået til. Hvis starthjælp af cirkulationspumpen skal foretages, når den er slået til, vær da forberedt på, at skruetrækkeren giver et ryk, når pumpen starter (cirkulationspumpen indgår ikke ved levering af kedlen). NB! Type UPS P/N: V- PC;0017NIB Type UPS P/N: V- PC;0017NIB Luftningsskruv Ved henvendelse til Vølund skal produktets serienummer altid opgives Udluftningsskruen Luftningsskruv 16 NB! Hvis årsagen til driftsforstyrrelsen ikke kan lokaliseres og afhjælpes vha. ovenstående punkter, skal der tilkaldes service. 28 PELLUX

31 Andet Tilbehør Tilbehør Røgrørsforlængelse til vinkelrøgrør Rektangulær røgrørsforlængelse til vinkelrøgrør. Dim. udv. 180 x 123 mm Længde 750 mm RSK-nr Oliebrænderplade Til ombygning til oliedrift. Art.nr Opadgående røgrør Ved skorstenstilslutning opad anvendes denne enhed til opadgående røgrør i stedet for det medfølgende vinkelrøgrør. Øvre studs Ø indv. 159 mm Ø udv. 168 mm Nedre studs Ø indv. 139 mm RSK-nr Montering af oliebrænder Dæk opfyringsstedets bund med isolering. Montér oliebrænderen i den dertil beregnede brænderplade. Montér altid brænderen med fleksible olieslanger. El-kabel til tilslutning af brænder føres ud til højre foran på kedlen. Brænderens standardmundstykke kan som regel anvendes. For at sikre den højeste virkningsgrad og laveste røggasemission bør der udføres en røggasanalyse. Rund røgrørsforlængelse Rund røgrørsforlængelse. Rør Ø indv. 125 mm Rør Ø udv. 133 mm Krave Ø indv. 139 mm Længde uden krave 750 mm RSK-nr Medfølgende dele Vedlagt tilbehørssæt 1 stk. shuntventil med pakning 2 stk. Møtrik M8 1 stk. Fejekost med skaft 1 stk. Aftapningsventil + 1 bøsning R25/R15 1 stk. Prop, fejelåge (3/8) 1 stk. Prop fejelåge (R6) 2 stk. Vingemøtrik M8 4 stk. Turbulatorer 1 stk. Baffelplade til montering i fyringsområdets øvre del 1 stk. Monterings- og brugervejledning 1 stk. Renselåge med pakning 1 stk. Returrør (shuntventil) 1 stk. Afstandsstuds til montering af træpillebrænder 1 stk. Trækregulator 2 stk. Skrue (M8) PELLUX 29

32 Andet Skorstensfejning Skorstensfejning ADVARSEL! VÄXLARE!!! Kontakten til brænder (27) skal sættes i position "0", før lågerne (65), (75) eller (77) til forbrændingsrummet åbnes. VÖLUND Støvsugning Skorstensfejning, rør Beskrivelse af skorstensfejning Før fejning skal lågen til en eventuel trækregulator låses ved at dreje låseskruen på siden af lågen et kvart omdrejning. Dette forhindrer, at der trænger sod ind i kedelrummet, når skorstenen fejes. Efter fejning skal lågen låses op igen. PELLUX rengøres ved at trække kanalerne i kedlens konvektionsdel samt støvsuge fyringsstedet. Før kanalerne fejes, skal turbulatorerne fjernes, hvorefter kanalerne fejes. Efter endt rengøring kontrolleres det, at turbulatorerne ligger i den korrekte stilling. Udtrækkelige askeskuffe NB! Asken kan indeholde gløder - også efter lang tid. Ved udragning af aske og skorstensfejning skal der derfor altid anvendes en beholder, der ikke kan brænde. Støvsugning Skorstensfejning 30 PELLUX

33 PELLUX 31

34 32 PELLUX

35

36 CZ NIBE CZ, V Zavetri 1478/6, CZ Prague 7 Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik, Filial af NIBE AB, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Haato, Valimotie 27, Vantaa Puh: Fax: GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO NIBE AB, Jerikoveien 20, 1067 Oslo Tel: Fax: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: NIBE AB Sweden, Box 14, Järnvägsgatan 40, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0)

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK Indhold Brugervejledning Generelt 2 Sikkerhed 2 Systemprincip 3 Montering Generelt til montøren 4 Montering 4 Kontrol 5 Betjeningsindstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2030

Brugerhåndbog NIBE F2030 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1410-2 231112 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Landespecifik information

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1335-2 (S) 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0746-3 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231520 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION DK/707//-05-00 Side BLOCK OLIE SOL Centralvarmekedel for olie + solvarmelagertank (unit for olie og solvarme for brugsvand) Block Olie Sol VX (unit for olie og

Læs mere

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MO DK 0520-1 511260 R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere