Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen"

Transkript

1 Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark

2 Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august 2009 trådte nye lovkrav i kraft vedrørende obligatorisk praktik for alle erhvervsakademiuddannelser herunder også it-teknologuddannelsen. Med praktikken gør de studerende deres uddannelse færdig. På It-teknologuddannelsen, der uddanner elektronik- og netværksteknologer, stræber vi hele tiden efter at blive de bedste - til glæde for de studerende og for dig og din virksomhed. Vi ønsker et tæt sammenspil mellem uddannelse og erhvervslivet, og derfor tager vi med smil og åbne arme imod det nye lovkrav om obligatorisk praktik. Vi håber, at I som virksomhed vil gøre det samme, så vi i fællesskab fortsat kan uddanne de bedste elektronik- og netværksteknologer. På de følgende sider kan du læse mere om mulighederne i et praktiksamarbejde og ønsker du yderligere oplysninger, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os

3 Hvad kan virksomheden få ud af et praktiksamarbejde? Nedenstående er eksempler på, hvad et godt praktikforløb kan kaste af sig. Med et praktiksamarbejde får virksomheden blandt andet: Et godt rekrutteringsgrundlag og mulighed for at prøve en eventuel fremtidig medarbejder af i praksis Flere kræfter til at løse de daglige opgaver Mulighed for at få gennemført analyser, afprøvet forsøgskonstruktioner, udviklingsopgaver mv., der ellers ikke ville være tid til Nye ideer, nye vinkler, ny viden Mulighed for at få udarbejdet et afsluttende eksamensprojekt, der kan implementeres direkte i virksomheden Mulighed for at være med til at præge udviklingen af uddannelsen. Hvilke opgaver kan praktikanten løse? It-teknologen med netværk som studieretning kan arbejde med: Planlægning, design, konfigurering, idriftsætning, test og administration af netværksløsninger indeholdende elementer som: Trådede og wireless networks Firewalls / switches /Routers Forskellige operativsystemer Databaseløsninger Virtuelle Hosts It-teknologen med elektronik som studieretning kan arbejde med: Planlægning, design, simulering, opbygning af prototyper, programmering og test af elektroniske systemer indeholdende elementer som: Microcontrollere Power elektronik Programmerbar logik Filterteknik DSP-systemer

4 Eksempler på afgangsprojekter Praktikanten kan udarbejde sit afgangsprojekt i forbindelse med opholdet i virksomheden. Afgangsprojektet kan ligge i forlængelse af praktikantens opgaver i virksomheden eller det kan være en helt ny opgave, som virksomheden ønsker løst. Nedenfor kan du se eksempler på afgangsprojekter. Projekt omhandlende optimering af en virksomheds infrastruktur, ved at benytte virtualisering og server based computing, samt en testopstilling af et Citrix miljø Hosted Exchange løsninger til flere mindre virksomheder Dataopsamling fra automatiske anlæg, for analyse af elementer i forbindelse med en automationsproces Konstruktion af en talende stregkodelæser, for at lette indkøb for svagtseende Konstruktion af trådløst alarmanlæg, til brug i private hjem og / eller mindre virksomheder Analyse af Medico Laser med efterfølgende konstruktion af prototype til Low LeveI Laser til behandling af tinnitus Udvikling af trådløs pulsmåler, som kan vise måling af pulsen i en graf.

5 Praktikantens uddannelsesbaggrund Praktikperioden ligger på uddannelsens 4. semester efter 1 ½ års studier. De studerende har derfor et godt kendskab til branchen inden praktikken. Nedenfor kan du læse mere om de kompetencer, de studerende opnår på it-teknologuddannelsen. It-teknologuddannelsen bliver efter en fælles del på ca. 10 uger linjedelt i henholdsvis: Netværksteknolog Elektronikteknolog Netværksteknologens kompetencer Netværksteknologen kan håndtere komplekse netværksløsninger og -systemer i forbindelse med intern og kunderelateret rådgivning og konsulentydelser såvel strategisk som teknisk kan håndtere analyser, behovsafdækning, løsningsforslag, design, estimering af omkostninger, udarbejdelse af kravspecifikation, projektering og planlægning af netværks- og sikkerhedsløsninger, herunder lede, koordinere, kvalitetssikre og ressourcestyre implementering og indkøring i alle projektfaser kan lede og koordinere i forhold til administration, drift, overvågning, vedligeholdelse og problemløsning på netværk. Elektronikteknologens kompetencer Elektronikteknologen har forståelse for design/konstruktionstankegangen. Kan indgå i et team af designere, og kan overtage et opstartet design. Kan til en vis grad vurdere et designs styrker og svagheder kan håndtere design, udvikling, konstruktion, test, afprøvning, produktmodning og dokumentation af elektroniske systemer, produkter og prototyper kan håndtere analyse, konstruktion, diagnosticering, test og service af den teknologi, der indgår i arbejdet med elektroniske og datatekniske systemer under hensyntagen til økonomi-, miljø- og kvalitetskrav.

6 Formålet med praktikforløbet På Erhvervsakademi Aarhus lægger vi stor vægt på, at både studerende og virksomhed får mest muligt ud af praktiksamarbejdet. Samarbejdsrelationen mellem den studerende og virksomheden vil naturligvis være forskellig fra virksomhed til virksomhed. Det vigtige er en positiv og ambitiøs holdning til samarbejdet fra begge parter. Praktikforløbet skal styrke den studerendes læring og indgå som en integreret del i sam- spillet mellem teori og praksis. Praktikforløbet skal give den studerende mulighed for at kunne fordybe sig og få indsigt i de krav og forventninger, virksomhederne har til it-teknologens viden og kompetencer at opleve dagligdagen og arbejdsopgaver inden for professionen at arbejde med opgaver i praksis at få afprøvet den viden og de færdigheder i praksis, der er opnået på uddannelsen at få erfaring med andre arbejdsmetoder og -redskaber til at løse konkrete opgaver at skabe grundlag for det afsluttende projekt. Den studerendes udbytte Den studerende, praktikkoordinatoren og virksomheden fastlægger i fællesskab mål for den studerendes udbytte af praktikperioden og tilrettelægger ud fra dette den studerendes arbejde i praktikperioden.

7 Tilrettelæggelse af praktikforløbet Praktikken kan være tilrettelagt efter 3 forskellige former, som kort er skitseret herunder: Arbejdspladspraktik Projektorienteret praktik Virtuel praktik Den studerende er fysisk til stede i virksomheden og indgår i virksomhedens daglige arbejde. Den studerende har en mere løs tilknytning til virksomheden. Samarbejder med virksomheden om at løse en problemstilling, der er defineret i en projektbeskrivelse. Dialog og sparring mellem studerende og virksomhed foregår helt overvejende via digitale medier. Den studerende arbejder med opgaver/projekter, som defineres i samarbejde mellem studerende og virksomhed. Den mest almindelige praktikform vil være arbejdspladspraktikken, hvor den studerende er fysisk til stede i virksomheden og indgår i virksomhedens daglige arbejde. Tilrettelæggelse Forløbet skal repræsentere en progression i forhold til den forudgående del af uddannelsen. Den studerende skal ud fra en teoretisk og praktisk synsvinkel arbejde med en reel virksomhedsproblemstilling. Den studerende skal på baggrund af arbejdet med den stillede opgave udarbejde en projektrapport, der danner baggrund for en mundtlig prøve. Emnet for projektet skal godkendes af både virksomhed og Erhvervsakademi Aarhus. Virksomheden stiller relevante informationer til rådighed, så den studerende kan beskrive et relevant projekt med et godt fagligt udbytte. I virksomhedspraktikken har den studerende en kontaktperson/vejleder både fra uddannelsen og fra virksomheden. Virksomhedspraktikken er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede må forventes at møde i sit første job.

8 Hvornår og hvor lang tid? Praktikperioden for studerende på it-teknologuddannelsen starter i januar og varer mindst 3 måneder (svarende til 10 uger). Et godt samarbejde om praktikforløbet vil ofte resultere i, at den studerende også skriver sit afsluttende projekt i virksomheden. Den samlede tid i virksomheden kan dermed blive op til 6 måneder (20 uger). Evaluering Ved endt praktik foretager virksomheden sammen med den studerende en evaluering af praktikopholdet, herunder den studerendes indsats og udbytte af forløbet. Virksomheden vil desuden blive kontaktet af Erhvervsakademi Aarhus med henblik på at afdække, om virksomheden har oplevet et tilfredsstillende samarbejde med akademiet, en relevant uddannelsesbaggrund hos praktikanten samt i øvrigt et godt og positivt forløb. Hvordan får virksomheden en praktikant? For at sikre jer en eller flere praktikanter til januar 2012, kan I allerede nu, med fordel henvende jer til akademiet eller direkte til den studerende. Akademiets kontaktoplysninger finder du nedenfor. Aflønning Den studerende kan få støtte fra Statens Uddannelsesstøtte (SU), hvorfor der ikke skal betales løn. Der udfyldes en studieopholdsaftale mellem virksomhed og studerende. Forsikring Ifølge forsikringsoplysningen skal den studerende omfattes af virksomhedens arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring. Hvis en sådan ikke haves, skal der tegnes en forsikring. Faciliteter og tilstedeværelse Erhvervsakademi Aarhus stiller ikke krav til faciliteter og den studerendes tilstedeværelse i virksomheden. Disse forhold aftales mellem virksomheden og den studerende. Vi ser frem til et godt praktiksamarbejde og håber, I vil blive tilfredse med forløbet, den studerendes indsats og resultatet af arbejdet. Kontakt os endelig, hvis I har spørgsmål. Med venlig hilsen Jan Christiansen Praktikkoordinator Tlf.:

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne

Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne Handelsøkonom Praktikforløbet på 3. og 4. semester Orientering til virksomhederne AKADEMICENTRET ZBC Det er det, fordi: Hvorfor er det en god idé at have en handelsøkonomstuderende i praktik? det giver

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

Studieordning August 2014

Studieordning August 2014 Studieordning August 2014 Indhold 1 Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 4 1.2 Overgangsordninger... 4 1.3 Læsevejledning... 4 2 Optagelse på uddannelsen... 5 2.1 Krav til uddannelse,

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

BUSINESS-STUDERENDE I PRAKTIK

BUSINESS-STUDERENDE I PRAKTIK Vi er meget glade for de friske input, praktikanterne giver os. De er ofte rigtig gode til at vinkle helt anderledes eller sige til, hvis den måde, man har gjort tingene på længe, er dybt uhensigtsmæssig.

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi. Studieordning for Autoteknolog

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi. Studieordning for Autoteknolog Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi Studieordning for Autoteknolog ErhvervsAkademi Sjælland Campus Næstved Januar 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Uddannelsens

Læs mere

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon,

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, Velkommen til E-design En iværksætteruddannelse med afsæt i designverdenen Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, iværksætter 1 Den bedste grund til at starte en

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

Studieordning For Multimediedesigner

Studieordning For Multimediedesigner For Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt August 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK)

Studieordning for Designteknolog (AK) for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business Årgang 2010 Studieordningens fælles del - v/landsnetværket for Designteknolog, september 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelsesbeskrivelse - Installatør - stærkstrøm - Uddannelsen fokuserer på, at den uddannede selvstændigt skal kunne projektere, installere samt varetage driften af systemer inden for stærkstrømsteknik.

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT CHALLENGE THE ORDINARY 3 FIND EN PRATIKANT PÅ KEA VIL VI GERNE GØRE DET NEMT FOR VIRKSOMHEDER AT TAGE EN AF VORES STUDERENDE I PRAKTIK, SÅ VI HAR FORSØGT AT SAMLE DEN INFORMATION,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Notat Sag Videnscentre for kompetenceafklaring Rambøll Management Kunde Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat nr. 1 Til Videnscentrene og den centrale følgegruppe Fra Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Erhvervsakademiet Lillebælt Rev. 19. december 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En bred og fleksibel

Læs mere

Studieordning Computer Science uddannelsen

Studieordning Computer Science uddannelsen Studieordning for Computer Science uddannelsen Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for informationsteknologi på Københavns Erhvervs Akademi (KEA). side 1 af 41 Indholdsfortegnelse 1 Tilblivelse og rammer...

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere