Obligatorisk opgave i CO DM091. Uudarbejdet af Kresten Østerby, Morten Knudsen & Lars Vendelbo.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Obligatorisk opgave i CO 25-09-2009 DM091. Uudarbejdet af Kresten Østerby, Morten Knudsen & Lars Vendelbo."

Transkript

1 Obligatorisk opgave i CO DM091 Uudarbejdet af Kresten Østerby, Morten Knudsen & Lars Vendelbo. Indhold Opg. 1:Terminalkommandoer i Ubuntu... 2 Opg. 2: Brugerrettigheder i Ubuntu... 3 Windows 7 installation i Sun VirtualBox... 6 Installation af Windows Server 2008 i Sun VirtualBox Installation af Ubuntu Server i Sun VirtualBox Kommunikation mellem Windows 7, Server 2008 og Ubuntu Server Hjemmesidekald fra Windows 7 til Ubuntu Server: Hjemmesidekald fra Windows 7 til Windows 2008 Server: Fjernskrivebord fra Windows 7 til Windows 2008 Server:

2 Opg. 1:Terminalkommandoer i Ubuntu Nedenstående kommandoer har alle underkommandoer. For at få en udførlig beskrivelse af disse underkommandoer skrives: man *kommando+, hvorefter der kommer en udførlig beskrivelse af en given kommando og dens eventuelle underkommandoer. whoami: Skriver det brugerid, der er associeret med den nuværende bruger. hostname: Vis eller rediger systemets hostname eller domainname. Når computeren ikke er en del af et domæne, vises computernavnet. uname: Skriver systeminformation, hvis der skrives uname a vises alle systeminformationer. passwd: Giver mulighed for at ændre brugerpassword. En normal bruger kan kun ændre sit eget password, hvorimod administrator (root) har mulighed for at ændre andre brugeres passwords. 2

3 Opg. 2: Brugerrettigheder i Ubuntu Som første skridt i opgaven oprettes de forskellige diskområder, der skal være tilgængelige. Dette kan gøres ved at oprette directories i roden af filsystemet, hvilket gøres med nedenstående kommandolinier: Kommandoen sudo bruges som start på alle kommandolinier. Denne kommando sørger for, at man arbejder med administratorrettigheder på systemet med den givne kommando. Administrator i Linux kaldes root og i Ubuntu skal kommandoer starte med sudo for at de udføres med administratorrettigheder. Første gang man bruger kommandoen vil man blive bedt om at indtaste sit eget brugerpassword. Kommandoen mkdir opretter et directory og den efterfølgende kommando fortæller hvor dette skal ligge, og hvad det skal hedde. Hvis det første directorynavn i den skrevne sti ikke eksisterer oprettes det i roden. Efterfølgende / samt directorynavn, bevirker, at der oprettes undermapper. Denne fremgangsmåde er også gældende, hvis man ønsker at oprette undermapper i en tidligere oprettet mappe. Efter oprettelsen af de ønskede directories oprettes de tre relevante brugergrupper via kommandoen groupadd efterfulgt af navnet på gruppen. Yderligere oprettes en gruppe alle som alle nævnte medarbejdere sættes som medlem af. Dette for, at kun de har adgang til pub området. Ovenstående screen dump viser fremgangsmåden for gruppen konsulent, denne gentages for grupperne administration, programmering og alle. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at hele gruppenavnet skal skrives med små bogstaver, da det ellers ikke fungerer. Når alle grupper er oprettet oprettes brugerne og placeres i de relevante grupper. Dette kan gøres ved først at oprette den enkelte bruger og efterfølgende placere vedkommende i en gruppe. Brugerne oprettes med kommandoen adduser efter fulgt af brugernavn. Derefter bliver man bedt om at udfylde yderligere oplysninger om brugeren bl.a. brugerens password. For en sikkerheds skyld vælges at oprette brugernavnene udelukkende med brug af små bogstaver, som følge af problemer med store bogstaver i gruppenavnene. 3

4 Når brugerne er oprettet placeres de i de rigtige grupper. Dette gøres ligeledes med kommandoen adduser, efterfulgt af brugernavn og den gruppe brugeren ønskes placeret i. Der er valgt at oprette en gruppe alle, hvor alle brugere placeres i. På den måde kan det kontrolleres, hvem, der får adgang til mappen pub. I gruppen konsulent placeres kresten og hans. I gruppen adm placeres anne og torsten. I gruppen prog placeres peter, pia og hans. Efter alle mapper, grupper og brugere er oprettet skal rettighederne på de enkelte mapper sættes, således de stemmer overens med opgavens krav. Til dette formål bruges kommandoerne chmod, der ændrer rettigheder på et directory eller en fil, for ejer, gruppe og andre, chown, der ændrer ejerskab af et directory eller en fil og chgrp, der ændrer et directory eller en fils gruppe. Først ændres ejerskabet af grupperne konsulent og prog til Torsten, således hans rettigheder efterfølgende kan sættes. 4

5 Derefter tildeles mappen pub og mappen business gruppen alle, mappen adm gruppen administration, mappen konsulent gruppen konsulent og mappen prog gruppen programmering. Efterfølgende bruges chmod til at ændre rettighederne for grupper og ejer på mapperne. g står for gruppen, u står for ejeren og o står for alle andre. Kommandoen + betyder, at der tildeles rettigheder og -, at der fjernes rettigheder. Kommandoen r betyder læserettighed, w betyder skriverettighed og x betyder eksekveringsrettighed. Grupperne får fjernet skriverettigheden til businessmappen, således de kun har læse- og eksekveringsrettighed. Dette for at de kan tilgå deres egen undermappe. Yderligere får grupperne læse-, skrive- og eksekveringsrettigheder til deres egne respektive mapper. Torsten får fjernet skriverettigheden til de to mapper, han er ejer af, således han kun har læse- og eksekveringsrettighed. Alle andre får fjernet alle rettigheder til mapperne. Det bør nævnes, at hvis man ønsker, at rettighederne for mapperne tildeles rekursivt, dvs. at efterfølgende oprettede undermapper og filer arver de samme rettigheder som mappen, de oprettes i, skal der tilføjes et -R. På denne måde ville en kommandolinie komme til at se således ud: sudo chmod R <ejer, gruppe eller andre>+rwx /<mappe>. For den øverste kommandolinie i ovenstående, ville det så se således ud: sudo chmod -R g-x /business. Dette burde nok have været gjort i denne opgave. Undervejs prøvede vi at arbejde med et mere finmasket system til administration af brugerrettigheder: acl (access controll lists) med kommandoerne: getfacl og setfacl. Dette fordi Torsten havde forskellige rettigheder, der kunne sættes mere specifikt med acl uden f.eks. at være nød til at ændre ejerskab af directories og filer. Efter mange mislykkede forsøg på at få det til at virke, droppede vi det og holdt os til chmod. 5

6 Windows 7 installation i Sun VirtualBox Start VirtualBox Tryk New Tryk next 6

7 Skriv et navn til installationen Vælg OS type Tryk Next Vælg hukommelses størrelse, og tryk Next 7

8 Tryk Next Tryk Next 8

9 Tryk Next Tryk Next 9

10 Tryk Finish Tryk Finish 10

11 Tryk Settings Vælg CD/DVD-ROM 11

12 Sæt flueben i Mount CD/DVD drive og ISO Image File og vælg ISO Image til installationen Tryk OK Tryk Start 12

13 Installationen starter Indstil Time and currency format til Danish, og Keyboard or input metod til Danish Tryk Next Tryk Install now 13

14 Sæt flueben i I accept license terms, og tryk Next Vælg Custom (advanced) 14

15 Tryk Next Når installationen er færdig med at kopiere og installere, genstartes systemet 15

16 Indtast ønsket User name og computer name, og tryk Next Indtast Password og evt. et hint til dit password, tryk Next 16

17 Tryk Use recommended settings Indstil Time zone og klokkeslæt, tryk Next 17

18 Vælg Work network Så er Windows 7 køreklar 18

19 Installation af Windows Server 2008 i Sun VirtualBox Start Virtual Box og vælg New. Nedenstående skærmbillede fremkommer. Vælg Next. Nedenstående skærmbillede fremkommer. Giv din Virtual Machine et navn, f.eks. Windows Server Vælg Operating System: Microsoft Windows. Vælg Version: Windows

20 I de to følgende vinduer vedr. Memory bruges default værdierne og vælg Næste. 20

21 Brug ligeledes defaultværdierne i de næste to vinduer vedr. oprettelsen af en ny virtuel harddisk. 21

22 Efterfølgende fremkommer to på hinanden følgende vinduer med Summary. Her vælges begge gange Finish. Marker nu den nyoprettede Windows Server 2008, Virtual Machine i VirtualBox og vælg Settings og efterfølgende CD/DVD-ROM. Sæt V i Mount CD/DVD Drive og marker ISO Image FIle. Klik på den lille mappe til højre for at åbne Virtual Image Manager. 22

23 Nedenstående vindue åbnes. Vælg Add og find den ønskede ISO-fil. Marker ISO-filen på listen og vælg Select. Der vendes til bage til Settings-vinduet. Vælg Ok. I VirtualBox, vælg Windows Server 2008, Virtual Machine. Vælg Start og installationen af programmet starter. 23

24 Når installationen når til nedenstående vindue, vælg da de ønskede sproglige indstillinger og vælg Next. Programmet kan kun køre med engelsk sprog, men indstillinger for curency og keyboard kan sættes til dansk. Ved næste skærmbillede vælges Install Now. 24

25 Ved næste skærmbillede, vælg den version, der ønskes installeret. Her er valgt Windows Server 2008 Enterprise (Full Installation). Vælg derefter Next. Ved næste skærmbillede, sæt V i I accept the license agreement og vælg Next. 25

26 Vælg Costum. Marker Disc og vælg Next. 26

27 Programmet installeres nu. Når programmet er færdiginstalleret skal der skiftes password. Vælg Ok og skift password ved næste skærmbillede. Tryk på Pilen og installationen er færdig. 27

28 Installation af Ubuntu Server i Sun VirtualBox Start VirtualBox Tryk New Tryk Next 28

29 Skriv et navn til den virtuelle maskine, og vælg Linux som operating system og Ubuntu, som Version. Tryk next 29

30 Tryk next Tryk next 30

31 Tryk next Tryk next 31

32 Tryk nu på finish Tillykke, du har nu en ny virtuel maskine Vælg Ubuntu server og tryk på start 32

33 På normal hvis vil der komme en guide som hjælper med at installere et styresystem på den nye maskine. Af uforklarlige årsager skete dette ikke for mig. Jeg fik denne fejl: Luk nu vinduet Når man lukker vinduet kommer denne besked, hvor man skal vælge Power off the machine og trykke på OK. Vælg nu Ubuntu server og tryk på Settings. 33

34 Tryk her på Storage menuen og gå ind på fanen CD/DVD-ROM, Sørg for at Mount CD/DVD Drive er markeret og vælg ISO Image File Tryk på det lille mappe ikon og vælg din Ubuntu server.iso fil. Tryk herefter på OK Tryk straks på F12 når dette skærmbillede vises. 34

35 Tryk på C-tasten. Vælg her sprog for installationen, i dette eksempel vælges der engelsk. 35

36 Vælg Install Ubuntu Server og tryk på Enter-tasten. Her vælges engelsk igen som sprog. 36

37 Vælger her other Vælg her europe 37

38 Og vælg nu endelig Denmark. Væg her No. 38

39 Vælg Denmark Vælg her dit keyboard Denmark, eller Denmark Macintosh. 39

40 Skriv her det navn din Ubuntu Server skal have på netværket og tryk på continue. Vælg her Guided Use entire disk and set up LVM. 40

41 Tryk her på enter og gå videre. Tryk her på Yes. 41

42 Vælg her continue Vælg her Yes. 42

43 Skriv her dit navn og tryk continue. Skriv nu det ønskede brugernavn 43

44 Skriv nu kodeordet til din bruger og tryk continue. bekræft dit kodeord ved at skrive det igen og tryk continue. 44

45 Vælg her om din brugers hjemmemappe skal været krypteret. I dette tilfælde fravælges det ved at trykke no. Skriv her hvis du bruger proxy, ellers lad fæltet stå tomt. Tryk herefter continue. 45

46 Vælg her om du ønsker automatiske sikkerheds opdateringer. Det vælges her. Kryds de services du ønsker af, ved at bruge space og tryk herefter Continue. 46

47 Skriv dit kodeord til MySQL root brugeren og tryk continue. Vælg her no configuration. 47

48 Tag nu musen ud af VB og tryk på cd ikonet nederst i VB og vælg Unmount CD/DVD-ROM. Tryk herefter continue. Så er Ubuntu Server køreklar! 48

49 Kommunikation mellem Windows 7, Server 2008 og Ubuntu Server Forudsætningen for, at de installerede maskiner i VirtualBox kan kommunikere med hinanden er, at der installeres en ekstra network adapter til hver af maskinerne. Dette gøres ved for hver installation i Virtual Box at vælge Settings, Network. Derefter vælges et af fanebladene for adapter 2, 3 eller 4. Her sættes V i Enable Network Adapter, og ved linien Attached to: skal der vælges Host-only Adapter. Dette gør det muligt for de virtuelle maskiner at kommunikere med hinanden samt VirtualBox. 49

50 Hjemmesidekald fra Windows 7 til Ubuntu Server: Ubuntu Server startes. Når den er klar, skal det nytildelte netkort konfigureres. Dette gøres med kommandoen: sudo nano /etc/network/interfaces nano er en text-editor, der bl.a. kan redigere i indstillingerne for netkortene, der ligger i filen interfaces. Nedenstående fremkommer: Teksten i den røde boks tilføjes for at tildele netkortet en statisk ip-adresse. Adressen skal naturligvis ligge udenfor det område VirtualBox s DHCP-server tildeler. Denne har vi sat fra (Se skærmbillede nedenfor). Derfor er 200 fint i dette tilfælde. 50

51 Når indstillingerne er indtastet gemmes (ctrl + o) og afsluttes (ctrl + x). De nye netværksindstillinger skal nu genindlæses for at ændringerne kan træde i kraft. Dette gøres med kommandoen. sudo /etc/init.d/networking restart. Nu er serveren klar. Fra Internet Explorer i Windows 7 kaldes Ubuntu Server via den nytildelte statiske ip-adresse: Ubuntu Servers Standardside fremkommer. Hvis der står: It works!, ja, så er virker det. 51

52 Hjemmesidekald fra Windows 7 til Windows 2008 Server: Windows 2008 skal tildeles en rolle som Web Server. Start Windows 2008 Server og log ind. Når Windows Server 2008 er klar fremkommer automatisk vinduet: Initial Configuration Tasks. Under punkt 3: Costumize This Server, vælges: Add roles. Sæt V i Web Server og vælg Install. 52

53 Efterfølgende skal den manuelt tildelte netværksadapter konfigureres til en statisk ip-adresse. Vælg Start, Kontrolpanel, Network and Sharing Center. Vælg Manage Network Connections. 53

54 Højreklik på det den ekstra netværksadapter (Her Local Area Connection 3 ) og vælg Egenskaber. Vælg Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) og vælg Properties. 54

55 Marker Use following Ip adress og skriv den ønskede adresse. Som ved Ubuntu Server skal den være udenfor VirtualBox s DHCP servers range. Subnet mask sættes til Efterfølgende skal netværksindstillingerne opdateres. Vælg Start, Run og skriv cmd for at starte kommandoprompten. I kommandoprompten skrives først: ipconfig /release, der nulstiller alle netværksindstillinger, efterfulgt af ipconfig /renew, der fornyr netværksindstillingerne. Nu er Windows Server 2008 klar som Web Server. Fra Windows 7 kan Windows 2008 Servers standard side nu nås ved at indtaste den statiske ip-adresse i Internet Explorer: 55

56 Fjernskrivebord fra Windows 7 til Windows 2008 Server: For at få mulighed for tilgang til Windows Server 2008 via fjernskrivebord, skal dette først aktiveres, og ligeledes skal der åbnes for forbindelsen i Windows Firewall. Først vælges: Enable Remote Desktop under punkt 3: Customize This Server i Initial Configuration Tasks : I næste vindue vælges: Allow connections from computers og tryk OK. 56

57 Derefter vælges: Configure Windows Firewall, og I næste vindue vælges: Allow a program through Windows Firewall. Efterfølgende sættes V i Remote Desktop, og der trykkes OK. Nu er Windows Server 2008 klar til at kunne tilgås via Remote Desktop fra Windows 7. 57

58 I Windows 7 vælges Start, Forbindelse til Fjernskrivebord. I næste vindue skrives den statiske ip-adresse til Windows 2008 Server. 58

59 Der oprettes nu forbindelse til serveren, og der fremkommer et logon vindue. Her indtastes brugernavn og adgangskode til Windows 2008 Server, trykkes OK, hvorefter der logges på serveren. Der kan nu arbejdes på serveren via fjernskrivebordet fra Windows 7. 59

Grundforløbsprojekt. Vejledere: Morten Jensen & Lene Kjeldsen

Grundforløbsprojekt. Vejledere: Morten Jensen & Lene Kjeldsen Grundforløbsprojekt Vejledere: Morten Jensen & Lene Kjeldsen Afleveringsdato 17-02-2011 Aarhus Tech 10ed dap4 John Clemans Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Læsevejledning... 6 Virksomhedsbeskrivelse...

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

D-STAR repeater på Raspberry Pi

D-STAR repeater på Raspberry Pi Raspberry Pi setup til repeater styring Kogebog for installation af Raspberry Pi processor kort, med relevant software, så den kan fungere som hjertet i en repeater station. Der installeres og indstilles

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router LW310V2 Sweex Wireless 300N Router Bemærk venligst! På den medfølgende cd-rom kan du finde installationsguiden. Denne nemme installationsprocedure viser dig, hvordan du skal konfigurere din router trin

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

1. Opsætning af computer på netværket... 2. 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut... 4. 3. Installation af Office programmer...

1. Opsætning af computer på netværket... 2. 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut... 4. 3. Installation af Office programmer... Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. Gælder for Windows Vista og Office 2007 Indhold 1. Opsætning af computer på netværket.... 2 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut....

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro Sektornet VPN Log på Windows-domæne med Windows XP Pro UNI C februar 2004 Sektornet VPN UNI C februar 2004 v2.5 Af Anders Raun og Jesper Skou Jensen 1 Log på Windwos-domæne med Windows XP Pro 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Side 1 af 72 Navision Stat 7.0 Samlet installationsvejledning ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Administrator - installation og brug i Windows

Administrator - installation og brug i Windows 1 Administrator - installation og brug i Windows Grundforfattet af Allan, OZ1DIS, redigeret/udgivet af Palle, OZ6YM Det her beskrevne er IKKE noget nyt, og har været gældende siden Windows NT og version

Læs mere

GVDnet. Gug-Visse-Dall Antenneforenings internetløsning. Brugervejledning

GVDnet. Gug-Visse-Dall Antenneforenings internetløsning. Brugervejledning 0 0110101010 1100101010101000001 1010000010010100100010101100 1010010001010110001010100001101010101 01011000101010000110101010111001010101010000010 10100001101010101110010101010100000100101001000101011000

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. 02-09-2011. 1. Opsætning af computer på netværket... 2

Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. 02-09-2011. 1. Opsætning af computer på netværket... 2 Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. 02-09-2011 Gælder for Windows 7 og Office 2007/2010 Indhold 1. Opsætning af computer på netværket.... 2 2. Installation af VPN program... 4 3.

Læs mere

Ofte Stillede Spørgsmål

Ofte Stillede Spørgsmål Af Mouhannad Diab 13. december 2013 Versionsnummer 1.0 Dokumentation Ofte Stillede Spørgsmål Du kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på www.eniga.dk/it Ofte Stillede Spørgsmål 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere