is EjendomsAdministration Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "is EjendomsAdministration Brugervejledning"

Transkript

1 is EjendomsAdministration Brugervejledning InfoShare Juli 2012

2 1 Resume Dette er en brugervejledning til InfoShares program isea EjendomsAdministration. Der findes en supplerende vejledning vedrørende installation af programmet. Brugervejledningen er opbygget på samme måde som programmets hovedmenu, så den er nem at slå op i, hvis du kommer i tvivl om et eller andet. Bagest er der et afsnit om ibrugtagning, som er praktisk, når man første gang skal i gang med at bruge programmet. Menuen File Længst til venstre i topmenuen findes menuen File, der giver adgang til at vælge printer og til at lukke programmet (Exit). Programmet benytter som udgangspunkt PCens standardprinter. Valg af en anden printer er gældende indtil man vælger en ny eller afslutter programmet. Bemærk dog at alle rapporter skrives til skærmen først og man ikke behøver at fortsætte med at skrive dem til papir. Menuen indeholder også punktet FileManager, der kun bør benyttes i samråd med InfoShare support. Menuen HUSK Menuen HUSK giver dig mulighed for at registrere arbejdsopgaver, som du gerne vil huske. Det er en "ToDo-liste" med et par finesser: - Når du udfylder datoen for "udført" forsvinder opgaven fra listen. Du kan dog få alle afsluttede opgaver vist på listen ved at sætte fluebenet nederst: "Vis afsluttede". Du kan til enhver tid

3 2 ændre dato for deadline og fjerne dato for afsluttet, så du også kan bruge listen til at skjule/vise faste opgaver, som skal udføres igen og igen. - Hver opgave kan forsynes med et "listenavn", som du kan bruge når du laver en udskrift af opgaver til udførelse i en bestemt periode - lav fx en liste INDE og en liste UDE - eller en liste OLE og JENS og... - Hvis opgaven vedrører et bestemt lejemål kan beboerforkortelsen sættes på opgaven og når opgaven er færdig kan man med et enkelt klik på "Overfør til journal" få en kopi af beskrivelsen lagt på beboerens journal. Huskelisten kan sorteres efter indhold i alle søjler ved at klikke på søjle-overskriften. Huskelisten kan udskrives for en valgfri periode (og opdelt på evt. lister) og med eller uden afsluttede opgaver. Menuen Kalender Kalenderen er en meget simpel oversigt, der fx kan benyttes til registrering af hvem der har kontortid hvornår eller til registrering af arbejdstid for timelønnet medhjælp.

4 3 Menuen Rekvisitioner Menuen Revisitioner viser en oversigt over alle dine rekvisistioner. Hver ny rekvisition tildelse automatisk et nyt rekvisitionsnummer og oversigten viser de højeste numre øverst. Oversigten kan sorteres efter indholdet i alle søjler ved at klikke på søjleoverskriften. Rekvisitionerne kan opdeles ved hjælp af fanebladene: Nye: Viser alle nye rekvisitioner, d.v.s. datoen "Slutmeldt" er tom. Leveret: Viser alle med udfyldt "Slutmeldt" dato men uden udfyldt "Godkendt" dato. Godkendte: Viser alle med udfyldt "Godkendt" dato men uden udfyldt Betalte: Viser alle hvor datoen "Betalt" er udfyldt. HUSK: Viser - uanset datoer - alle med markering af fluebenet "Husk" Inden du kan oprette rekvisitioner skal du have foretaget et par andre ting: 1. Du skal have oprettet dine beboere (Lejemål) med dertil hørende adresser. (Se afsnittet om menuen Beboere) 2. Hvis du vil kunne skelne mellem forskellige finansieringer, skal du oprette finansieringstyper under Opsætning / Finansiering. (Se afsnittet om Menuen Opsætning) 3. Du skal have oprettet en eller flere leverandører under Opsætning / Leverandører. (Se afsnittet om Menuen Opsætning) Hvis du har brug for en papir-kopi af rekvisitionen, fx til en leverandør, der ikke kan modtage via , kan du markere den ønskede rekvisition og klikke på Print knappen nederst til venstre. Du kan vælge om kopien skal sendes til en printer eller om den skal oprettes som en pdf fil, som du kan vedlægge en mail eller lign.

5 4 Opret rekvisition Når du på rekvisitionsoversigten klikker på knappen "Ny" får du et skærmbillede til registrering af rekvisitionen. Udfyld datoen for rekvisitionen i feltet "Anmeldt". Vælg Beboer på knappen [...] bag beboer-feltet. Den valgte beboers lejlighedskode vises automatisk i feltet Lejlighed. Hvis du skal lave en rekvisition uden beboer, fx til arbejde vedr. fællesarealer kan du enten oprette en "beboer" med navnet Fælles eller oprette en "lejlighed" fx Gårdspladsen og blot klikke lejlighedsnummeret ind her. Feltet Finansiering giver dig mulighed for at registrere hvem der skal betale (eller evt. fordeling) - du kan oprette de koder du har brug for under Opsætning. Beskrivelse er nok det væsentligste felt - det er det leverandøren får til at udføre sit arbejde ud fra. Hvis du har en mere detaljeret beskrivelse, fx i en pdf fil eller et billede eller lign. kan du vedlægge den ved at vælge den med knappen "Hent fil". Vælg leverandør med knappen [...] bag leverandør-feltet. Det er nok en god idé også at oprette jer selv som leverandør. Endelig skal du tage stilling til, hvad du vil bede leverandøren om: Fast tilbud (sender en mail der indledes med den tekst du har i standardtekst 1) Overslag (sender en mail der indledes med den tekst du har i standardtekst 2) Du kan dog også straks bede om at få et arbejde udført efter regning: Marker "Overslag" men tryk ikke på "Rekvirer tilbud" men på "Accept / Rekvirer" knappen. Det sender en mail, der indledes med standardtekst 13. Hvis du har modtaget et tilbud eller et overslag kan du udfylde feltet "Modtaget tilbud" med prisen. Herefter vil et tryk på Accepter/Rekvirer knappen sende tekst nr 11 (Hvis tilbud) eller tekst nr 12 (hvis overslag). Du får vist informationerne i en og adressen som den sendes til og kan nu sende eller fortryde mail'en. Herefter vises det på rekvisitions-billedet, hvem der har sendt og hvornår.

6 5 De nederste felter er til administration af rekvisitionen: Hvornår arbejdet udføres, godkendelse og betaling. Udfyldelse af de forskellige datoer har indflydelse på hvilken fane, den pågældende rekvisition vises på, jf. den tidligere beskrivelse. Menuen Beboere Under Beboere får du en oversigt over alle registrerede beboere og samtidigt kan du i højre side af skærmbilledet, se udvalgte oplysninger vedr. den valgte beboer i oversigten. Oversigten kan sorteres efter indholdet af de forskellige søjler ved at klikke på søjleoverskriften. Når du opretter en beboer får du samtidigt oprettet en almindelig mappe på din PC (eller din filserver, alt efter hvor programmet er installeret), så du har et sted med enkel adgang til billeder eller lignende. Du har adgang til denne mappe v.h.a. knappen "Mappe" under beboeroversigten og du har adgang til mappen på normal vis gennem Windows Stifinder. Materiale du lægger i denne mappe er ikke beskyttet og bør ikke indeholde følsomme personoplysninger. Oprettelse af beboere Før du kan oprette beboere er der nogle ting, du skal have oprettet under Opsætning: 1: Opsætning/Adresser bruges til at oprette forkortelser for relevante adresser: Kombinationer af vejnavn, postnummer og by. 2: Opsætning / Lejligheder bruges til at oprette forkortelser for alle lejligheder. Disse oplysninger skal bruges i forbindelse med flere beboere, så det sparer på indtastningsarbejdet, at "forkortelserne" er oprettet først. Klik på knappen Ny for at oprette en ny registrering af en beboers stamdata.

7 6 Beboeren registreres med et vilkårligt beboernummer (I har sikkert et i forvejen), navn og kontaktoplysninger. Hvis beboerne har et medlemsnummer i en beboerforening, fx i forbindelse med en venteliste eller som en forudsætning for at kunne leje en lejlighed, kan I også registrere det under medlemsnummer. Lejlighedsnummeret skal vælges med knappen [ ] fra den liste over lejligheder, som du allerede har lavet og alt hvad der ikke passer andre steder kan du skrive i note feltet, som også vises nederst på oversigten, når du bladrer gennem dine beboere. Beboerjournal For hver beboer er der mulighed for at oprette journaloplysninger af fem forskellige typer og de vises ved at vælge et af fanebladene i højre side. Fanen Emner Du kan registrere faste "Emner" for hver beboer, f.eks. at der er udleveret en særlig nøgle, at der er aftalt udskiftning af el-installation eller andet - du bestemmer selv hvilke muligheder du har under de faste emner: Du opretter de faste emner under Opsætning / Emnedefinitioner og tilknytter dem den enkelte beboer på fanebladet Emner.

8 7 Fanen Journal Du kan også registrere en hel journal over alle de henvendelser (notater, mails, breve eller hvad du nu har brug for), der har været i forbindelse med den pågældende beboer. Klik på fanebladet Journal. Notatet kan være noget du skriver direkte eller det kan være en af dine standardtekster, du bruger til hurtigt at lave et notat. Ethvert notat kan med et enkelt klik sendes til beboeren som en (altså hvis du har beboerens adresse) eller udskrives som et brev til beboeren - brug knapperne nederst på Notat billedet. I beboer-journalen kan du benytte standardtekster, så du hurtigt kan lave et brev til en beboer med et indhold, som "I plejer at bruge". Indholdet kan flettes med oplysninger om beboeren (Fx navn og adresse). Standard-teksterne oprettes under Opsætning / Standardtekster. Ethvert notat kan sendes som eller printes som et brev. Når du har notatet åbent kan du se de to knapper hertil nederst på notat-billedet. Når du i beboer-journalen klikker på Vedhæftet dokument knappen er der to muligheder: Enten findes der ikke noget vedhæftet dokument på det pågældende notat og så får du lov til at vælge et eller andet dokument (billede, pdf fil eller lignende) fra din PC eller også har du allerede vedhæftet noget og så bliver det vist. Notatoversigten viser yderst til højre hvad dokumentet hed, da du hentede det, så du kan altid se om der findes et vedhæftet dokument eller ej. Fanen Rekvisitioner Når du opretter rekvisitioner tilknyttet en bestemt beboer, vil du kunne se dem på denne oversigt. Der er ikke mulighed for at ændre rekvisitionerne her.

9 8 Fanen Penge Fanebladet penge er ikke noget egentligt regnskabs-system, men en hjælp hvis I har økonomiske mellemværender med beboerne, som I ikke har registreret tilpas detaljeret andre steder. Det er en simpel oversigt over + og - beløb på konkrete datoer og nederst tælles beløbene sammen. Fanen Forbrug På fanen forbrug kan du registrere den enkelte beboers forbrug af varme, el og vand og få vist variationerne grafisk. Det kan fx være nyttigt i forbindelse med dokumentation af effekten af energiforbedringer, vandspare kampagner og lignende. Forbrugstal oprettes med knappen "Tilføj" nederst. Du kan kun vælge en af de tre typer Vand, Varme og El, men du kan selv bestemme om du indtaster for et år, et kvartal, en måned eller noget andet: Du skal blot vælge periode-betegnelser som sorteres korrekt, fx 12K1, 12K2 eller 1201, 1202, 1203 eller 2012, 2013 o.s.v. Forbrugstallet indtastes og vises grafisk ovenover. Da alt vises på den samme graf kan det være nødvendigt at vælge en hensigtsmæssig enhed eller gange tallene med en faktor: 250 liter vand og wh bliver ikke nemt at aflæse på samme graf så er det bedre med 2,5 hektoliter og 10 kwh. Andet vedr. beboere Under Udskrifter / Beboere kan du vælge at udskrive en liste over alle eller udvalgte beboere. Under Udskrifter / Eksporter Beboerliste kan du eksportere beboerlisten, så du kan bruge den i fx et regnearksprogram eller lignende. Under Opsætning er der mulighed for at importere beboer-oplysninger fra en almindelig tekstfil. Beskyttelse af personoplysninger Alle oplysninger i isea er beskyttet af det brugernavn og password, som du skal indtaste for at komme ind i systemet. Bemærk dog at det ikke gælder den eksterne mappe som oprettes for hver beboer: Knappen "Mappe" er blot en hurtig genvej til en almindelig Windows mappe. Hvis du vil gemme dokumenter med personoplysninger, skal du i stedet benytte funktionen til "Vedhæftet dokument" i beboerens journal: For hvert notat, som du opretter kan du vedhæfte eet dokument (brev, pdf fil, billede eller hvad det nu måtte være), som gemmes i systemets beskyttede database.

10 9 I journaloversigten kan du yderst til højre se om der findes et vedhæftet dokument og hvor det blev hentet, men du kan (og bør hvis det indeholder personoplysninger) slette det oprindelige dokument, når først det er lagt ind i isea journalen. Menuen Opsætning Lejligheder Her kan du registrere en forkortelse for alle de lejligheder, I har i jeres ejendom. Vælg en af de allerede oprettede adressekoder, skriv husnr, etage og side og så foreslår programmet en forkortelse (Det interne lejlighedsnummer). Du kan vælge at bruge det foreslåede eller skrive noget helt andet. Inden du vælger noget andet, så læs afsnittet Udskrifter/Beboere. Adresser Adresseregisteret er en forkortelsesliste over de adresser, som I har brug for, så man ikke hver gang skal skrive adressen fuldt ud. Opret kombinationer af vej, postnummer og by (men ikke husnr).

11 10 Leverandører Her kan I registrere de leverandører, som I har brug for at kontakte. Bemærk knappen nederst på oversigten Se rekvisitioner som giver en oversigt over de rekvisitioner, som den aktuelt valgte leverandør er tilknyttet. Der er mulighed for at registrere forskellige oplysninger vedr. hver leverandør, men det væsentligste er koden, navnet og adressen, så man kan sende en rekvisition via . Hvis du har registreret leverandørens hjemmeside adresse vil knappen www åbne den direkte i din Internet Browser. Finansiering Her registrerer du de forskellige koder for finansiering, som du benytter hvis du benytter nogen. Det kan fx være Fælles, Beboer, Delt 50/50 og lignende. Medarbejdere De brugere, der skal kunne logge ind i systemet oprettes her. Navn og forkortelse på den aktuelle bruger, der er logget ind benyttes både til registrering af hvem der har sendt mail og til underskrifter m.v., så det er en rigtig god ide, at oprette et brugernavn til hver bruger. Hvis felterne Tlf. og udfyldes vil de blive skrevet under brugerens navn ( Underskrift ) i de breve som kan udskrives fra Journalen.

12 11 Standard tekster Standard-teksterne benyttes både i journalen til hurtig oprettelse af et notat og når du sender rekvisitioner til leverandører/håndværkere. Følgende standard-tekst numre er reserverede til de angivne formål: 1: Anmodning om tilbud 2: Anmodning om overslag 11: Accept af fast tilbud 12: Accept af overslag 13: Rekvisition af arbejde "Efter regning" Standard-teksterne kombineres med den tekst, du har skrevet i rekvisitions-beskrivelsen. En standardtekst kan være den samme i alle notater eller den kan indeholde beboer-oplysninger som automatisk flettes ind, når du vælger teksten. I standardtekst nr 99 kan du se hvilke oplysninger, du kan flette ind i dit notat og hvordan du skal gøre det. Alle oplysninger, der skal flettes ind angives i standardteksten som et bestemt ord indsat i dobbelte firkantede parenteser, fx [[NAVN]] Emnedefinitioner Du kan registrere faste "Emner" for hver beboer, f.eks. at der er udleveret en særlig nøgle, at der er aftalt udskiftning af el-installation eller andet. De emner, som du ønsker at kunne registre, oprettes her under Emnedefinitioner. For hvert emne kan det være forskellige ting, du gerne vil registre og disse ting opretter du i emnedefinitionen, hvor du kan oprette to datoer, to antals-felter og 3 tekstfelter i definition skriver du blot, hvad det er du spørges om, når opretter emnet på en konkret beboer:

13 12 Opsætning Under Opsætning findes der 3 grupper af parametre: Licensoplysninger som skal udfyldes, senest når demoperioden udløber. Efter installation kører programmet som Demoversion. Demoversionen kan det samme som den rigtige udgave af programmet bortset fra to ting: Du kan ikke indtaste dit eget foreningsnavn og demoversionen har en udløbsdato. Du advares 14 dage før udløb. Licenskoden som udleveres ved køb af programmet er udregnet ud fra dit foreningsnavn (Ejer) og er således kun gyldig til brug i denne forening. Når du ønsker at ændre foreningsnavnet, skal du også indtaste den licenskode, som du har fået ved køb af programmet til denne forening. Hvis licenskoden er forkert vender programmet tilbage til at virke som demoversion (med mindre demoperioden er udløbet). Foreningsoplysninger som kan udfyldes og som bruges som informationer på breve og lignende. oplysninger som skal udfyldes for at programmet kan sende s. Når man sender s sker dette ved brug af en afsendelsesserver (SMTP-server). Det gælder uanset om du bruger isea, Outlook, Windows Mail eller noget helt andet. Programmet skal derfor have nogle oplysninger om denne SMTP-server for at kunne få dine mails afsted.

14 13 Derudover kan du også registre en mail-adresse, der får kopi (og/eller blind kopi) af alle dine mails samt hvilken mailadresse, der skal stå som afsender på dine mails (Den adresse, der modtager mailen, hvis modtageren trykker på "Svar" knappen). SMTP-server oplysninger: Der skal altid være navn på SMTP serveren og angivelse af den port, der bruges (normalt 25 eller 587). SMTP-serverens navn vil du typisk have fået oplyst i forbindelse med anskaffelse af din Internet forbindelse. Nogle typiske navne er asmtp.tele.dk, smtp.fullrate.dk, Dette kan være tilstrækkeligt, men nogle SMTP servere kræver logon oplysninger for at de vil videresende dine mails. Disse oplysninger indtaster du i Brugernavn og Password opsætningerne. Enkelte SMTP servere kan derudover kræve en bestemt HELO adresse, men normalt vil det være fint at efterlade dette felt tomt. Import beboere Under Opsætning er der mulighed for at importere beboer-oplysninger fra en almindelig tekstfil. Data til import skal ligge i filen beboere.txt og være opbygget således: xxx-xx (Berboer-nummer: to tal adskilt af -) Fornavn efternavn (Beboernavn) Yderligere oplysninger (Indlæses i kommentar-felt) Nr. Side. (Opretter lejlighed med dette nummer) Adressekode (Vejnavn) vælges når importen startes. Denne import er lavet til en konkret situation hos en konkret kunde, så det er ikke sikkert, at den vil kunne bruges i andre situationer, men I har mulighed for at bede InfoShare lave en import til netop jeres eksisterende oplysninger. Menuen Udskrifter Beboere Her kan du udskrive en liste over alle eller udvalgte beboere. Feltet "Beboeroversigt for:" kan benyttes som et filter i forhold til lejlighedsnumrene: Har I fx 3 ejendomme: Vennevej 1, Vennevej 3, Sundvej 1, som adresseforkortes V1, V3 og S3 kan du få en liste over alle beboere i Vennevej 1 ved at skive V1, alle beboere på Vennevej ved at skrive V og alle beboere i det hele taget ved ikke at skrive noget. Eksporter beboerliste Her kan du få oplysninger om alle beboere eksporteret til en tekstfil (beboer.txt) som kan læses af andre programmer, fx et regnearksprogram til videre behandling. Leverandører Udskriver en liste over de registrerede leverandører med adresse og telefonnummer. Medarbejdere Udskriver en liste over de registrerede medarbejdere med telefonnummer og adresse.

15 14 Ibrugtagning Kom godt i gang ved at starte med at oprette de nødvendige ting først det er ikke særlig omfattende eller kompliceret og om nødvendigt kan du altid kontakte InfoShare for at få hjælp. 1. Opsætning / Opsætning: Du kan bruge demolicensen i starten, men du kan ikke sende e- mails hvis ikke parametrene er oprettet så det svarer til din(e) mail-adresser og Internet udbyders krav. 2. Opret (mindst) en medarbejder med tilhørende kodeord. 3. Opret (mindst) en leverandør med registreret adresse evt. jer selv. 4. Opret (mindst) en adressekode for en ejendom 5. Opret (mindst) en lejlighedskode for en lejlighed på den adresse, du har oprettet. 6. Opret (mindst) en beboer. Du kan oprette alle beboere på én gang eller du kan oprette dem i takt med at du får brug for det. 7. Kig på standardteksterne 1, 2, 11, 12 og 13 for at tilrette dem til formuleringer, som passer dig. Nu er du klar til at bruge systemet til at oprette og sende rekvisitioner. Det vil være en god idé at gå alle punkterne i Opsætning igennem for at vurdere om der er noget du vil ændre eller tilføje. God fornøjelse!

16 15 Helt generelt Husk de bedste tastekombinationer som gælder i ethvert Windows.program: Ctrl+ A: Marker Alt (alt hvad der er relevant på det sted hvor din markør befinder sig) Ctrl+ C: Kopier alt det der er markeret. Ctrl+ X: Fjern men gem alt hvad der er markeret. Ctrl+ V: Indsæt det du har gemt med Ctrl+C eller Ctrl+X. Ctrl+ Z: Fortryd det du lige har indtastet Herud over er der nogle gode taster i SIP: Esc: Luk det aktuelle skærmbilled uden at gemme noget. Page Down / Page Up: Hurtig bladring i lister. Ctrl+Page Up / Ctrl+Page Down: Gå til første linie / sidste linie I en liste. Indtastning af datoer Systemet viser datoer som dd-mm-åååå, men når du skal indtaste en dato kan du gøre det på mange forskellige måder. Den vigtigste huskeregel er, at det du ikke skriver, forventer systemet er det samme som dags dato. Så hvis du sidder i juli 2012 og udfylder et dato-felt med 17, så fortolker systemet dette som den 17. juli 2012 og skriver Tilsvarende hvis du skriver 0406, så vil det blive fortolket som 4. juni Dette gør det meget nemt og hurtigt at udfylde datofelter. Du kan selvfølgelig også skrive hele datoen incl. skilletegn og du kan bruge - eller / som skilletegn alt efter hvad du foretrækker. Du kan endda forkorte månedsnavnene og skrive 5f - det bliver til 5. februar 2012 og du vil se , men det er nu ikke specielt hurtigere end at bruge tal. Månedsforkortelser skal være unikke (og på engelsk) for at de forståes: 01 ja 02 f 03 mar 04 ap 05 may 06 jun 07 jul 08 au 09 s 10 o 11 n 12 d InfoShare kontaktoplysninger Kontakt InfoShare via telefon eller Tlf: , kl 9 16:30 eller Hent evt. flere oplysninger på systemets hjemmeside: InfoShare Juli 2012

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Karens lille vejledning til Access

Karens lille vejledning til Access Karens lille vejledning til Access Indhold Hvad er Access? 1 Lave en database 2 Design af tabellen 2 Felttyper 2 Indtastning af data 3 Udtræk fra tabellen 3 Forespørgsel 3 Muligheder med forespørgsel 3

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve Indhold Hvorledes laves et start/slut (epikrise) brev?... 1 Hvorledes rettes skabelonen?... 1 Ændring af andre skabeloner (breve)... 3 Hvordan kan man finde

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Blåt Medlem Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Formål... 2 Forskelle... 2 MS Word... 2 Open Office... 2 Kontakt til din mail... 3 Datafilen fra Blåt Medlem...

Læs mere

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling RUT-ruteplanlægningsvejledning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 1 Indholdsfortegnelse Om RUT... 3 Om denne vejledning... 3 Hjælp... 3 Tilgang til RUT via Firefox... 3 Sådan logger

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside under Login eller på webadressen

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside  under Login eller på webadressen Brugervejledning Version 2.2. August 2012 Hvad er Plan A? Plan A er et elektronisk webbaseret styringsværktøj, der kan samle alle virksomhedens handlingsplaner. Plan A giver nemt og hurtigt overblik over

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere INDHOLDSFORTEGNELSE: MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere... 1 1 Indledning... 3 2 Understøttede

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til sekretær Du kan på din skole anvende KMD Educa SMS på fravær, når modulet er tilkøbt, og når skolen i forvejen har tilkøbt KMD Educa Fravær og/eller

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Vejledning til Jobloggen

Vejledning til Jobloggen Vejledning til Jobloggen Indhold: Hvad finder du på jobloggens forside? s. 2 Sådan opretter du en log om jobsøgning s. 3 Sådan ændrer du status på en log s. 7 Sådan vedhæfter du en ansøgning til en log

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Miniguide til E-mail opsætning i CB Retail. CB Retail. Miniguide til E-mail opsætning

Miniguide til E-mail opsætning i CB Retail. CB Retail. Miniguide til E-mail opsætning CB Retail Miniguide til E-mail opsætning Indhold 1 Faktura på e-mail... 2 1.1 Hvornår sker det automatisk... 2 1.2 Opsætning af e-mail muligheden... 3 1.3 Tekst i den automatiske afsendte e-mail... 3 1.4

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel Gavelisten Indholdsfortegnelse 1. Opstart af Gavelisten side 2 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel 4. Opret en Gaveliste side 4 - persondata (fig. 3) - ønsker (fig. 4+5+6) - manuelt

Læs mere

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang Brugervejledning Indhold Når du skal logge på Digital Post systemet første gang... 3 Manual til Admin... 4 Manual til Min side... 6 Manual til oprettelse af indkaldelse i patientindkaldelsessystemet...

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Email

Brugervejledning. til Waoo! Email Brugervejledning til Waoo! Email Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Oprettelse af mailadresser...4 Anvendelse af webmail...8 Opsætning af Windows Mail... 12 Opsætning af Outlook Express...18 Opsætning af

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Membercare. Brugervejledning

Membercare. Brugervejledning Membercare Brugervejledning September 2016 1 Indhold GENERELT OM MEMBERCARE... 3 LOG IND I MEMBERCARE... 3 HOVEDMENU... 4 Menuen Person... 4 Redigere medlemmers data... 7 Ændre data... 7 Menuen Netværk...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14 TimeSag Indholdsfortegnelse 1. Installation af TimeSag... 1 2. Indledning... 2 2.1 Gennerelt om inddatering I TimeSag...3 2.1.1 Valgbokse...3 2.0.1. Fortryd indtastning...4 3. Inddatering i TimeSag...

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet V E J L E D N I N G Sådan bruger du din Joblog på Jobnet Indhold: Side: Registrering Åbn Joblog 2 Hvilket job? 3 Hvilken arbejdsplads? 3 Hvor langt er du med at søge dette job? 4 Huskeliste 4 Mine egne

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Hvis der ikke er strøm på datboksen i dette tidsrum, vil aflæsningerne blive fremsendt til telelink når der igen tændes for strømmen.

Hvis der ikke er strøm på datboksen i dette tidsrum, vil aflæsningerne blive fremsendt til telelink når der igen tændes for strømmen. Guide til telelink Hvad er telelink Telelink er en database hvor alle aflæsninger på automaterne bliver fremsendt til fra spillestedets datboks(e). Aflæsningerne bliver fremsendt hver nat mellem kl. 00.00

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

DigiMatch Elektronisk Kamprapport

DigiMatch Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 17.08.2015 v.0.3 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart Link til vejledning, login data, og Digimatch kan findes her: http://boxerligaerne.dk/klubsider/kamprapport/ Det er

Læs mere

Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning.

Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning. Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve Udgave mar 2009 Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning. Indholdsfortegnelse Hvorledes

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. November 2015 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Manual til ECOonline

Manual til ECOonline Manual til ECOonline Udarbejdet af Carina Gejl Nielsen 25-4-2016 Indhold Oprettelse af lokale... 5 Oprettelse af ny bruger... 7 Tildeling af Kemi til et lokale... 9 Oprettelse af arbejdspladsbrugsanvisning...

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Brugermanual Virk-midt.dk konsulenter

Brugermanual Virk-midt.dk konsulenter Brugermanual Virk-midt.dk konsulenter Denne brugermanual er lavet som et opslagsværktøj til både rutinerede og nye brugere af Virk-midt.dk. Logon Du får adgang til systemet via adressen www.virk-midt.dk,

Læs mere