is EjendomsAdministration Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "is EjendomsAdministration Brugervejledning"

Transkript

1 is EjendomsAdministration Brugervejledning InfoShare Juli 2012

2 1 Resume Dette er en brugervejledning til InfoShares program isea EjendomsAdministration. Der findes en supplerende vejledning vedrørende installation af programmet. Brugervejledningen er opbygget på samme måde som programmets hovedmenu, så den er nem at slå op i, hvis du kommer i tvivl om et eller andet. Bagest er der et afsnit om ibrugtagning, som er praktisk, når man første gang skal i gang med at bruge programmet. Menuen File Længst til venstre i topmenuen findes menuen File, der giver adgang til at vælge printer og til at lukke programmet (Exit). Programmet benytter som udgangspunkt PCens standardprinter. Valg af en anden printer er gældende indtil man vælger en ny eller afslutter programmet. Bemærk dog at alle rapporter skrives til skærmen først og man ikke behøver at fortsætte med at skrive dem til papir. Menuen indeholder også punktet FileManager, der kun bør benyttes i samråd med InfoShare support. Menuen HUSK Menuen HUSK giver dig mulighed for at registrere arbejdsopgaver, som du gerne vil huske. Det er en "ToDo-liste" med et par finesser: - Når du udfylder datoen for "udført" forsvinder opgaven fra listen. Du kan dog få alle afsluttede opgaver vist på listen ved at sætte fluebenet nederst: "Vis afsluttede". Du kan til enhver tid

3 2 ændre dato for deadline og fjerne dato for afsluttet, så du også kan bruge listen til at skjule/vise faste opgaver, som skal udføres igen og igen. - Hver opgave kan forsynes med et "listenavn", som du kan bruge når du laver en udskrift af opgaver til udførelse i en bestemt periode - lav fx en liste INDE og en liste UDE - eller en liste OLE og JENS og... - Hvis opgaven vedrører et bestemt lejemål kan beboerforkortelsen sættes på opgaven og når opgaven er færdig kan man med et enkelt klik på "Overfør til journal" få en kopi af beskrivelsen lagt på beboerens journal. Huskelisten kan sorteres efter indhold i alle søjler ved at klikke på søjle-overskriften. Huskelisten kan udskrives for en valgfri periode (og opdelt på evt. lister) og med eller uden afsluttede opgaver. Menuen Kalender Kalenderen er en meget simpel oversigt, der fx kan benyttes til registrering af hvem der har kontortid hvornår eller til registrering af arbejdstid for timelønnet medhjælp.

4 3 Menuen Rekvisitioner Menuen Revisitioner viser en oversigt over alle dine rekvisistioner. Hver ny rekvisition tildelse automatisk et nyt rekvisitionsnummer og oversigten viser de højeste numre øverst. Oversigten kan sorteres efter indholdet i alle søjler ved at klikke på søjleoverskriften. Rekvisitionerne kan opdeles ved hjælp af fanebladene: Nye: Viser alle nye rekvisitioner, d.v.s. datoen "Slutmeldt" er tom. Leveret: Viser alle med udfyldt "Slutmeldt" dato men uden udfyldt "Godkendt" dato. Godkendte: Viser alle med udfyldt "Godkendt" dato men uden udfyldt Betalte: Viser alle hvor datoen "Betalt" er udfyldt. HUSK: Viser - uanset datoer - alle med markering af fluebenet "Husk" Inden du kan oprette rekvisitioner skal du have foretaget et par andre ting: 1. Du skal have oprettet dine beboere (Lejemål) med dertil hørende adresser. (Se afsnittet om menuen Beboere) 2. Hvis du vil kunne skelne mellem forskellige finansieringer, skal du oprette finansieringstyper under Opsætning / Finansiering. (Se afsnittet om Menuen Opsætning) 3. Du skal have oprettet en eller flere leverandører under Opsætning / Leverandører. (Se afsnittet om Menuen Opsætning) Hvis du har brug for en papir-kopi af rekvisitionen, fx til en leverandør, der ikke kan modtage via , kan du markere den ønskede rekvisition og klikke på Print knappen nederst til venstre. Du kan vælge om kopien skal sendes til en printer eller om den skal oprettes som en pdf fil, som du kan vedlægge en mail eller lign.

5 4 Opret rekvisition Når du på rekvisitionsoversigten klikker på knappen "Ny" får du et skærmbillede til registrering af rekvisitionen. Udfyld datoen for rekvisitionen i feltet "Anmeldt". Vælg Beboer på knappen [...] bag beboer-feltet. Den valgte beboers lejlighedskode vises automatisk i feltet Lejlighed. Hvis du skal lave en rekvisition uden beboer, fx til arbejde vedr. fællesarealer kan du enten oprette en "beboer" med navnet Fælles eller oprette en "lejlighed" fx Gårdspladsen og blot klikke lejlighedsnummeret ind her. Feltet Finansiering giver dig mulighed for at registrere hvem der skal betale (eller evt. fordeling) - du kan oprette de koder du har brug for under Opsætning. Beskrivelse er nok det væsentligste felt - det er det leverandøren får til at udføre sit arbejde ud fra. Hvis du har en mere detaljeret beskrivelse, fx i en pdf fil eller et billede eller lign. kan du vedlægge den ved at vælge den med knappen "Hent fil". Vælg leverandør med knappen [...] bag leverandør-feltet. Det er nok en god idé også at oprette jer selv som leverandør. Endelig skal du tage stilling til, hvad du vil bede leverandøren om: Fast tilbud (sender en mail der indledes med den tekst du har i standardtekst 1) Overslag (sender en mail der indledes med den tekst du har i standardtekst 2) Du kan dog også straks bede om at få et arbejde udført efter regning: Marker "Overslag" men tryk ikke på "Rekvirer tilbud" men på "Accept / Rekvirer" knappen. Det sender en mail, der indledes med standardtekst 13. Hvis du har modtaget et tilbud eller et overslag kan du udfylde feltet "Modtaget tilbud" med prisen. Herefter vil et tryk på Accepter/Rekvirer knappen sende tekst nr 11 (Hvis tilbud) eller tekst nr 12 (hvis overslag). Du får vist informationerne i en og adressen som den sendes til og kan nu sende eller fortryde mail'en. Herefter vises det på rekvisitions-billedet, hvem der har sendt og hvornår.

6 5 De nederste felter er til administration af rekvisitionen: Hvornår arbejdet udføres, godkendelse og betaling. Udfyldelse af de forskellige datoer har indflydelse på hvilken fane, den pågældende rekvisition vises på, jf. den tidligere beskrivelse. Menuen Beboere Under Beboere får du en oversigt over alle registrerede beboere og samtidigt kan du i højre side af skærmbilledet, se udvalgte oplysninger vedr. den valgte beboer i oversigten. Oversigten kan sorteres efter indholdet af de forskellige søjler ved at klikke på søjleoverskriften. Når du opretter en beboer får du samtidigt oprettet en almindelig mappe på din PC (eller din filserver, alt efter hvor programmet er installeret), så du har et sted med enkel adgang til billeder eller lignende. Du har adgang til denne mappe v.h.a. knappen "Mappe" under beboeroversigten og du har adgang til mappen på normal vis gennem Windows Stifinder. Materiale du lægger i denne mappe er ikke beskyttet og bør ikke indeholde følsomme personoplysninger. Oprettelse af beboere Før du kan oprette beboere er der nogle ting, du skal have oprettet under Opsætning: 1: Opsætning/Adresser bruges til at oprette forkortelser for relevante adresser: Kombinationer af vejnavn, postnummer og by. 2: Opsætning / Lejligheder bruges til at oprette forkortelser for alle lejligheder. Disse oplysninger skal bruges i forbindelse med flere beboere, så det sparer på indtastningsarbejdet, at "forkortelserne" er oprettet først. Klik på knappen Ny for at oprette en ny registrering af en beboers stamdata.

7 6 Beboeren registreres med et vilkårligt beboernummer (I har sikkert et i forvejen), navn og kontaktoplysninger. Hvis beboerne har et medlemsnummer i en beboerforening, fx i forbindelse med en venteliste eller som en forudsætning for at kunne leje en lejlighed, kan I også registrere det under medlemsnummer. Lejlighedsnummeret skal vælges med knappen [ ] fra den liste over lejligheder, som du allerede har lavet og alt hvad der ikke passer andre steder kan du skrive i note feltet, som også vises nederst på oversigten, når du bladrer gennem dine beboere. Beboerjournal For hver beboer er der mulighed for at oprette journaloplysninger af fem forskellige typer og de vises ved at vælge et af fanebladene i højre side. Fanen Emner Du kan registrere faste "Emner" for hver beboer, f.eks. at der er udleveret en særlig nøgle, at der er aftalt udskiftning af el-installation eller andet - du bestemmer selv hvilke muligheder du har under de faste emner: Du opretter de faste emner under Opsætning / Emnedefinitioner og tilknytter dem den enkelte beboer på fanebladet Emner.

8 7 Fanen Journal Du kan også registrere en hel journal over alle de henvendelser (notater, mails, breve eller hvad du nu har brug for), der har været i forbindelse med den pågældende beboer. Klik på fanebladet Journal. Notatet kan være noget du skriver direkte eller det kan være en af dine standardtekster, du bruger til hurtigt at lave et notat. Ethvert notat kan med et enkelt klik sendes til beboeren som en (altså hvis du har beboerens adresse) eller udskrives som et brev til beboeren - brug knapperne nederst på Notat billedet. I beboer-journalen kan du benytte standardtekster, så du hurtigt kan lave et brev til en beboer med et indhold, som "I plejer at bruge". Indholdet kan flettes med oplysninger om beboeren (Fx navn og adresse). Standard-teksterne oprettes under Opsætning / Standardtekster. Ethvert notat kan sendes som eller printes som et brev. Når du har notatet åbent kan du se de to knapper hertil nederst på notat-billedet. Når du i beboer-journalen klikker på Vedhæftet dokument knappen er der to muligheder: Enten findes der ikke noget vedhæftet dokument på det pågældende notat og så får du lov til at vælge et eller andet dokument (billede, pdf fil eller lignende) fra din PC eller også har du allerede vedhæftet noget og så bliver det vist. Notatoversigten viser yderst til højre hvad dokumentet hed, da du hentede det, så du kan altid se om der findes et vedhæftet dokument eller ej. Fanen Rekvisitioner Når du opretter rekvisitioner tilknyttet en bestemt beboer, vil du kunne se dem på denne oversigt. Der er ikke mulighed for at ændre rekvisitionerne her.

9 8 Fanen Penge Fanebladet penge er ikke noget egentligt regnskabs-system, men en hjælp hvis I har økonomiske mellemværender med beboerne, som I ikke har registreret tilpas detaljeret andre steder. Det er en simpel oversigt over + og - beløb på konkrete datoer og nederst tælles beløbene sammen. Fanen Forbrug På fanen forbrug kan du registrere den enkelte beboers forbrug af varme, el og vand og få vist variationerne grafisk. Det kan fx være nyttigt i forbindelse med dokumentation af effekten af energiforbedringer, vandspare kampagner og lignende. Forbrugstal oprettes med knappen "Tilføj" nederst. Du kan kun vælge en af de tre typer Vand, Varme og El, men du kan selv bestemme om du indtaster for et år, et kvartal, en måned eller noget andet: Du skal blot vælge periode-betegnelser som sorteres korrekt, fx 12K1, 12K2 eller 1201, 1202, 1203 eller 2012, 2013 o.s.v. Forbrugstallet indtastes og vises grafisk ovenover. Da alt vises på den samme graf kan det være nødvendigt at vælge en hensigtsmæssig enhed eller gange tallene med en faktor: 250 liter vand og wh bliver ikke nemt at aflæse på samme graf så er det bedre med 2,5 hektoliter og 10 kwh. Andet vedr. beboere Under Udskrifter / Beboere kan du vælge at udskrive en liste over alle eller udvalgte beboere. Under Udskrifter / Eksporter Beboerliste kan du eksportere beboerlisten, så du kan bruge den i fx et regnearksprogram eller lignende. Under Opsætning er der mulighed for at importere beboer-oplysninger fra en almindelig tekstfil. Beskyttelse af personoplysninger Alle oplysninger i isea er beskyttet af det brugernavn og password, som du skal indtaste for at komme ind i systemet. Bemærk dog at det ikke gælder den eksterne mappe som oprettes for hver beboer: Knappen "Mappe" er blot en hurtig genvej til en almindelig Windows mappe. Hvis du vil gemme dokumenter med personoplysninger, skal du i stedet benytte funktionen til "Vedhæftet dokument" i beboerens journal: For hvert notat, som du opretter kan du vedhæfte eet dokument (brev, pdf fil, billede eller hvad det nu måtte være), som gemmes i systemets beskyttede database.

10 9 I journaloversigten kan du yderst til højre se om der findes et vedhæftet dokument og hvor det blev hentet, men du kan (og bør hvis det indeholder personoplysninger) slette det oprindelige dokument, når først det er lagt ind i isea journalen. Menuen Opsætning Lejligheder Her kan du registrere en forkortelse for alle de lejligheder, I har i jeres ejendom. Vælg en af de allerede oprettede adressekoder, skriv husnr, etage og side og så foreslår programmet en forkortelse (Det interne lejlighedsnummer). Du kan vælge at bruge det foreslåede eller skrive noget helt andet. Inden du vælger noget andet, så læs afsnittet Udskrifter/Beboere. Adresser Adresseregisteret er en forkortelsesliste over de adresser, som I har brug for, så man ikke hver gang skal skrive adressen fuldt ud. Opret kombinationer af vej, postnummer og by (men ikke husnr).

11 10 Leverandører Her kan I registrere de leverandører, som I har brug for at kontakte. Bemærk knappen nederst på oversigten Se rekvisitioner som giver en oversigt over de rekvisitioner, som den aktuelt valgte leverandør er tilknyttet. Der er mulighed for at registrere forskellige oplysninger vedr. hver leverandør, men det væsentligste er koden, navnet og adressen, så man kan sende en rekvisition via . Hvis du har registreret leverandørens hjemmeside adresse vil knappen www åbne den direkte i din Internet Browser. Finansiering Her registrerer du de forskellige koder for finansiering, som du benytter hvis du benytter nogen. Det kan fx være Fælles, Beboer, Delt 50/50 og lignende. Medarbejdere De brugere, der skal kunne logge ind i systemet oprettes her. Navn og forkortelse på den aktuelle bruger, der er logget ind benyttes både til registrering af hvem der har sendt mail og til underskrifter m.v., så det er en rigtig god ide, at oprette et brugernavn til hver bruger. Hvis felterne Tlf. og udfyldes vil de blive skrevet under brugerens navn ( Underskrift ) i de breve som kan udskrives fra Journalen.

12 11 Standard tekster Standard-teksterne benyttes både i journalen til hurtig oprettelse af et notat og når du sender rekvisitioner til leverandører/håndværkere. Følgende standard-tekst numre er reserverede til de angivne formål: 1: Anmodning om tilbud 2: Anmodning om overslag 11: Accept af fast tilbud 12: Accept af overslag 13: Rekvisition af arbejde "Efter regning" Standard-teksterne kombineres med den tekst, du har skrevet i rekvisitions-beskrivelsen. En standardtekst kan være den samme i alle notater eller den kan indeholde beboer-oplysninger som automatisk flettes ind, når du vælger teksten. I standardtekst nr 99 kan du se hvilke oplysninger, du kan flette ind i dit notat og hvordan du skal gøre det. Alle oplysninger, der skal flettes ind angives i standardteksten som et bestemt ord indsat i dobbelte firkantede parenteser, fx [[NAVN]] Emnedefinitioner Du kan registrere faste "Emner" for hver beboer, f.eks. at der er udleveret en særlig nøgle, at der er aftalt udskiftning af el-installation eller andet. De emner, som du ønsker at kunne registre, oprettes her under Emnedefinitioner. For hvert emne kan det være forskellige ting, du gerne vil registre og disse ting opretter du i emnedefinitionen, hvor du kan oprette to datoer, to antals-felter og 3 tekstfelter i definition skriver du blot, hvad det er du spørges om, når opretter emnet på en konkret beboer:

13 12 Opsætning Under Opsætning findes der 3 grupper af parametre: Licensoplysninger som skal udfyldes, senest når demoperioden udløber. Efter installation kører programmet som Demoversion. Demoversionen kan det samme som den rigtige udgave af programmet bortset fra to ting: Du kan ikke indtaste dit eget foreningsnavn og demoversionen har en udløbsdato. Du advares 14 dage før udløb. Licenskoden som udleveres ved køb af programmet er udregnet ud fra dit foreningsnavn (Ejer) og er således kun gyldig til brug i denne forening. Når du ønsker at ændre foreningsnavnet, skal du også indtaste den licenskode, som du har fået ved køb af programmet til denne forening. Hvis licenskoden er forkert vender programmet tilbage til at virke som demoversion (med mindre demoperioden er udløbet). Foreningsoplysninger som kan udfyldes og som bruges som informationer på breve og lignende. oplysninger som skal udfyldes for at programmet kan sende s. Når man sender s sker dette ved brug af en afsendelsesserver (SMTP-server). Det gælder uanset om du bruger isea, Outlook, Windows Mail eller noget helt andet. Programmet skal derfor have nogle oplysninger om denne SMTP-server for at kunne få dine mails afsted.

14 13 Derudover kan du også registre en mail-adresse, der får kopi (og/eller blind kopi) af alle dine mails samt hvilken mailadresse, der skal stå som afsender på dine mails (Den adresse, der modtager mailen, hvis modtageren trykker på "Svar" knappen). SMTP-server oplysninger: Der skal altid være navn på SMTP serveren og angivelse af den port, der bruges (normalt 25 eller 587). SMTP-serverens navn vil du typisk have fået oplyst i forbindelse med anskaffelse af din Internet forbindelse. Nogle typiske navne er asmtp.tele.dk, smtp.fullrate.dk, Dette kan være tilstrækkeligt, men nogle SMTP servere kræver logon oplysninger for at de vil videresende dine mails. Disse oplysninger indtaster du i Brugernavn og Password opsætningerne. Enkelte SMTP servere kan derudover kræve en bestemt HELO adresse, men normalt vil det være fint at efterlade dette felt tomt. Import beboere Under Opsætning er der mulighed for at importere beboer-oplysninger fra en almindelig tekstfil. Data til import skal ligge i filen beboere.txt og være opbygget således: xxx-xx (Berboer-nummer: to tal adskilt af -) Fornavn efternavn (Beboernavn) Yderligere oplysninger (Indlæses i kommentar-felt) Nr. Side. (Opretter lejlighed med dette nummer) Adressekode (Vejnavn) vælges når importen startes. Denne import er lavet til en konkret situation hos en konkret kunde, så det er ikke sikkert, at den vil kunne bruges i andre situationer, men I har mulighed for at bede InfoShare lave en import til netop jeres eksisterende oplysninger. Menuen Udskrifter Beboere Her kan du udskrive en liste over alle eller udvalgte beboere. Feltet "Beboeroversigt for:" kan benyttes som et filter i forhold til lejlighedsnumrene: Har I fx 3 ejendomme: Vennevej 1, Vennevej 3, Sundvej 1, som adresseforkortes V1, V3 og S3 kan du få en liste over alle beboere i Vennevej 1 ved at skive V1, alle beboere på Vennevej ved at skrive V og alle beboere i det hele taget ved ikke at skrive noget. Eksporter beboerliste Her kan du få oplysninger om alle beboere eksporteret til en tekstfil (beboer.txt) som kan læses af andre programmer, fx et regnearksprogram til videre behandling. Leverandører Udskriver en liste over de registrerede leverandører med adresse og telefonnummer. Medarbejdere Udskriver en liste over de registrerede medarbejdere med telefonnummer og adresse.

15 14 Ibrugtagning Kom godt i gang ved at starte med at oprette de nødvendige ting først det er ikke særlig omfattende eller kompliceret og om nødvendigt kan du altid kontakte InfoShare for at få hjælp. 1. Opsætning / Opsætning: Du kan bruge demolicensen i starten, men du kan ikke sende e- mails hvis ikke parametrene er oprettet så det svarer til din(e) mail-adresser og Internet udbyders krav. 2. Opret (mindst) en medarbejder med tilhørende kodeord. 3. Opret (mindst) en leverandør med registreret adresse evt. jer selv. 4. Opret (mindst) en adressekode for en ejendom 5. Opret (mindst) en lejlighedskode for en lejlighed på den adresse, du har oprettet. 6. Opret (mindst) en beboer. Du kan oprette alle beboere på én gang eller du kan oprette dem i takt med at du får brug for det. 7. Kig på standardteksterne 1, 2, 11, 12 og 13 for at tilrette dem til formuleringer, som passer dig. Nu er du klar til at bruge systemet til at oprette og sende rekvisitioner. Det vil være en god idé at gå alle punkterne i Opsætning igennem for at vurdere om der er noget du vil ændre eller tilføje. God fornøjelse!

16 15 Helt generelt Husk de bedste tastekombinationer som gælder i ethvert Windows.program: Ctrl+ A: Marker Alt (alt hvad der er relevant på det sted hvor din markør befinder sig) Ctrl+ C: Kopier alt det der er markeret. Ctrl+ X: Fjern men gem alt hvad der er markeret. Ctrl+ V: Indsæt det du har gemt med Ctrl+C eller Ctrl+X. Ctrl+ Z: Fortryd det du lige har indtastet Herud over er der nogle gode taster i SIP: Esc: Luk det aktuelle skærmbilled uden at gemme noget. Page Down / Page Up: Hurtig bladring i lister. Ctrl+Page Up / Ctrl+Page Down: Gå til første linie / sidste linie I en liste. Indtastning af datoer Systemet viser datoer som dd-mm-åååå, men når du skal indtaste en dato kan du gøre det på mange forskellige måder. Den vigtigste huskeregel er, at det du ikke skriver, forventer systemet er det samme som dags dato. Så hvis du sidder i juli 2012 og udfylder et dato-felt med 17, så fortolker systemet dette som den 17. juli 2012 og skriver Tilsvarende hvis du skriver 0406, så vil det blive fortolket som 4. juni Dette gør det meget nemt og hurtigt at udfylde datofelter. Du kan selvfølgelig også skrive hele datoen incl. skilletegn og du kan bruge - eller / som skilletegn alt efter hvad du foretrækker. Du kan endda forkorte månedsnavnene og skrive 5f - det bliver til 5. februar 2012 og du vil se , men det er nu ikke specielt hurtigere end at bruge tal. Månedsforkortelser skal være unikke (og på engelsk) for at de forståes: 01 ja 02 f 03 mar 04 ap 05 may 06 jun 07 jul 08 au 09 s 10 o 11 n 12 d InfoShare kontaktoplysninger Kontakt InfoShare via telefon eller Tlf: , kl 9 16:30 eller Hent evt. flere oplysninger på systemets hjemmeside: InfoShare Juli 2012

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9 Skyttecenteret Manual Version 9 Peer Larsen 2012-2013 1 Indholdsfortegnelse Installering... 5 SQL server Express 2008... 7 Den første gang programmet starter op.... 9 Brugere... 9 Kontingenter... 9 Opdatering/ny

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20120127 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

CRM til Microsoft Dynamics C5 2010

CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 sdfsdfsd 1 Vejledning til installation, opsætning og brug af Quiink CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 InterConnect A/S en del af OneHouse alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20111206 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Brugervejledning for v6.0 til administratorer

Brugervejledning for v6.0 til administratorer Brugervejledning for v6.0 til administratorer Version pr 20120515 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010 Ib Elfving 1 Indhold 1 Indhold...1 2 Indledning...5 3 Daglig opstart af LS...6 4 LS systemets hovedmenu...7 4.1 Meddelelser...8 5 Filer...10 5.1 Patientstamdata...10

Læs mere

Brugervejledning til administratorer

Brugervejledning til administratorer Brugervejledning til administratorer Version pr 20130612 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning - så

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere