Der er tale om et særdeles dynamisk lovgivningsområde, med et for statistikken lovgrundlag på i alt 153 poster, hvor der løbende kan ske ændringer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er tale om et særdeles dynamisk lovgivningsområde, med et for statistikken lovgrundlag på i alt 153 poster, hvor der løbende kan ske ændringer."

Transkript

1 Notat vedrørende Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet for Stevns Kommune i perioden 3. kvartal 213 til og med 2. kvartal 214 Indledning Som noget nyt har Ankestyrelsen besluttet at udsende en statistik til alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens afgørelser i klagesager vedrørende kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Stevns Kommune har i denne forbindelse modtaget rapporten Ankestatistik 1. halvår 214 Stevns Kommune. Rapporten vil blive udsendt 2 gange om året. Efter initiativ fra cheferne for Borgerservice, Skole & Institution, Arbejdsmarked og Social, Sundhed & Ældre har forvaltningen udarbejdet dette notat omhandlende Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet for Stevns Kommune i perioden 3. kvartal 213 til og med 2. kvartal 214. Dette med henblik på en politisk behandling i Økonomiudvalg (i forhold til beskæftigelse) og de stående udvalg Børneudvalget og Social- og Sundhedsudvalg. Formål Formålet med notatet er, at: 1. give et generelt overblik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet for Stevns Kommune samt sammenligning med tal fra nabokommuner og for hele landet. Datamateriale Kilden til datamaterialet er Ankestyrelsen som samler data fra sin sagsbehandling og fra ko m- munerne. Ankestyrelsen publicerer deres statistik på sin hjemmeside under Tal fra Ankestyrelsen. Datamaterialet i dette notat stammer fra statistikken Klager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, ANKEAST2: Kvartalsstatistik efter kommune, lovgrundlag og afgørelsestype (-). Datamaterialet i statistikken strækker sig i alt over 4 kvartalers sammenligneligt datamateriale, hvilket er en dobbelt så lang periode som for Ankestyrelsens notat. Statistikken belyser Ankestyrelsens afgørelser vedrørende klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, hvor der redegøres for antallet af afsluttede klagesager fordelt på afgørelsestype, lovområde og kommune. Ankestyrelsen har opdelt statistikken indenfor følgende 3 lovgivningsmæssige hovedområder: a. Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven b. Lovgivning om sociale forhold c. Beskæftigelseslovgivningen Der er tale om et særdeles dynamisk lovgivningsområde, med et for statistikken lovgrundlag på i alt 153 poster, hvor der løbende kan ske ændringer. Der er benyttet datamateriale for Stevns Kommune samt hovedtal for nabokommunerne Køge og Fakse samt hovedtal for landsplan. Datamaterialet er efterfølgende blevet behandlet af en administrativ medarbejder i Familie. 1

2 Antal afgørelser Antal afgørelser 1. Samlet overblik over Ankestyrelsens afgørelser i perioden på social- og beskæftigelsesområdet Ankestyrelsen har for perioden 3. kvartal 213 til og med 2. kvartal 214 truffet afgørelse i ialt 118 klager over Stevns Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. På søjlediagram 1 er vist fordelingen af afgørelser på opdelte lovgivningsmæssige hovedområder: Søjlediagram 1. Antallet af Ankestyrelsens afgørelser i perioden på social- og beskæftigelsesområdet fordelt på hovedgruppe af lovgivning Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Lovgivningen om sociale forhold Beskæftigelseslovgivningen Flest afgørelser omhandler klager vedrørende Lovgivning om sociale forhold (51), dernæst Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven (35) og Beskæftigelseslovgivningen (32). Søjlediagram 2. Udvikling i antallet af Ankestyrelsens afgørelser i perioden på social- og beskæftigelsesområdet fordelt på kvartal og lovgivning Beskæftigelseslovgivningen Lovgivningen om sociale forhold Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven 2

3 Antal afgørelser Søjlediagram 2 på forrige side viser en stigning i antallet af Ankestyrelsens afgørelser over klagesager vedrørende Stevns Kommunes afgørelser indenfor social- og beskæftigelsesområdet fra 19 afgørelser i til 42 afgørelser i. Stigningen er sket indenfor Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven og Beskæftigelseslovgivningen. Tabel 1. Ankestyrelsens afgørelser i perioden på social- og beskæftigelsesområdet for Stevns Kommune Lovgivning vedrørende børn og familier samt Serviceloven Lovgivning om sociale forhold Beskæftigelseslovgivningen I alt I procent af alle afgørelser 59 % 12 % 15 % 14 % Ovenstående tabel 1 viser andelen af Ankestyrelsens afgørelser i klager over Stevns Kommune på social- og beskæftigelsesområdet. I 59 % af klagesagerne stadfæstes kommunens afgørelse i 12 % ændres kommunens afgørelse, i 15 % hjemvises sagen til fornyet behandling (dvs. at grundlaget for at træffe en beslutning ikke har været tilstrækkeligt belyst) og i 14 % afvises/henvises klagen. Søjlediagram 3. Udvikling i antallet af Ankestyrelsens afgørelser i perioden på social- og beskæftigelsesområdet fordelt på kvartal og afgørelse Afvisning/henvisning Hjemvisning Ændring Stadfæstelse 5 3

4 Søjlediagram 3 viser, at der i perioden er sket en stigning i antallet af Ankestyrelsens afgørelser hvor Stevns Kommunes beslutning stadfæstes. Samtidig kan bemærkes en væsentlig stigning i antal sager som hjemvises til fornyet behandling. 2. Afgørelser iht. lovgivning vedrørende børn og familier samt Serviceloven Afsnittet rummer Ankestyrelsens afgørelser i perioden vedrørende klager vedr. kommunens afgørelser truffet i henhold til: Serviceloven hjælpemidler, tilbud Retssikkerhedsloven Andre love tidligere nævnsområder Dagtilbudsloven Nedenstående tabel 2 viser andelen af Ankestyrelsens afgørelser i klager over Stevns Kommunes beslutninger truffet i henhold til lovgivning vedrørende børn og familier samt Servicel o- ven. Tabel 2. Ankestyrelsens afgørelser iht. lovgivning vedrørende børn og familier samt Serviceloven, fordelt på lovgivning, antal, procent, afgørelse og kvartal Serviceloven hjælpemidler, tilbud Retssikkerhedsloven 1 Andre love tidligere nævnsområder Dagtilbudsloven I alt I procent af alle afgørelser 57 % 11 % 26 % 6 % Tabel 2 viser, at der primært klages over kommunens afgørelser truffet i henhold til Servicel o- ven hjælpemidler, tilbud (34). I et tilfælde er behandlet en klage iht. Retssikkerhedsloven (1). I 57 % af klagesagerne stadfæstes kommunens afgørelse, i 11 % ændres kommunens tilbud, i 26 % hjemvises sagen til fornyet behandling og i 6 % afvises/henvises klagen. Hjemvisningsprocenten på 26 % for klager iht. lovgivning vedrørende børn og familier samt Serviceloven er højt set i forhold til gennemsnittet (15 %) for alle 3 lovgivningsområder. Det indikerer, at grundlaget i 26 % af de indklagede sager ikke har været tilstrækkelig belyst, før der er blevet truffet en afgørelse. 4

5 3. Afgørelser iht. lovgivning om sociale forhold Afsnittet rummer Ankestyrelsens afgørelser i perioden vedrørende klager vedr. kommunens afgørelser truffet i henhold til: Lov om almene boliger Boligstøtteloven Sygedagpengeloven Lov om socialtilsyn Lov om højeste, mellemste førtidspension m.fl. Lov om social pension Nedenstående tabel 3 viser andelen af Ankestyrelsens afgørelser i klager over Stevns Kommunes beslutninger truffet i henhold til lovgivning om sociale forhold. Tabel 3. Ankestyrelsens afgørelser iht. lovgivning om sociale forhold fordelt på lovgivning, antal, procent, afgørelser og kvartal Lov om almene boliger 1 Boligstøtteloven Sygedagpengeloven Lov om socialtilsyn Lov om højeste, mellemste førtidspension m.fl. Lov om social pension I alt I procent af alle afgørelser 63 % 12 % 14 % 12 % Tabel 3. viser, at der primært klages over Stevns Kommunes afgørelser truffet i henhold til Sygedagpengeloven. Ligeledes klages over kommunens afgørelser truffet i henhold til Lov om social pension samt en enkelt sag iht. Lov om almene boliger. I 63 % af klagesagerne stadfæstes kommunens afgørelse, i 12 % ændres kommunens tilbud, i 14 % hjemvises sagen til fornyet behandling og i 12 % afvises/henvises klagen. Det skal bemærkes, at 33 % af Ankestyrelsens afgørelser vedrørende indkomne klagesager over kommunens afgørelser truffet i henhold til Lov om social pension er blevet hjemvist. Dette indikerer, at grundlaget i 33 % af de indklagede sager truffet i henhold til Lov om social pension ikke har været tilstrækkelig belyst, før der er blevet truffet en afgørelse. Det skal samtidig bemærkes, at kun 1 sag af Ankestyrelsens afgørelser vedrørende indkomne klagesager over kommunens afgørelser truffet i henhold til Sygedagpengeloven er hjemvist, til trods for at de fleste indkomne klager omhandler denne lovgivning. Det indikerer, at sagernes grundlag generelt er tilstrækkeligt belyst for de indklagede sager, før der er truffet en afgørelse. 5

6 4. Afgørelser iht. lovgivning om sociale forhold Afsnittet rummer Ankestyrelsens afgørelser i perioden vedrørende klager vedr. kommunens afgørelser truffet i henhold til: Lov om aktiv socialpolitik Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Lov om fleksydelse Diverse love vedr. beskæftigelse Nedenstående tabel 4 viser andelen af Ankestyrelsens afgørelser i klager over Stevns Komm u- nes beslutninger truffet i henhold til beskæftigelseslovgivningen. Tabel 4. Ankestyrelsens afgørelser iht. beskæftigelseslovgivningen fordelt på lovgivning, antal, procent, afgørelse og kvartal Lov om aktiv socialpolitik Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Lov om fleksydelse Diverse love vedr. beskæftigelse I alt I procent af alle afgørelser 56 % 13 % 6 % 25 % Tabel 4 viser, at der primært klages over Stevns Kommunes afgørelser truffet i henhold til Lov om aktiv socialpolitik. Ligeledes klages over kommunens afgørelser truffet i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. I 56 % af klagesagerne stadfæstes kommunens afgørelse, i 13 % ændres kommunens tilbud, i 6 % hjemvises sagen til fornyet behandling og i 25 % afvises/henvises klagen. Afvisning/henvisningsprocenten på 25 % er høj set i forhold til gennemsnittet på 14 % for alle 3 lovgivningsområder. Dette kan indikere, at Stevns Kommune kan blive bedre til at kommunikere sine afgørelser ud indenfor afgørelser truffet i henhold til Beskæftigelseslovgivningen - herunder klagevejledning. 6

7 I procent 5. Stevns Kommune sammenlignet med nabokommunerne Køge og Fakse samt tal for hele landet Sammenligningen er foretaget på Ankestyrelsens afgørelser i hele perioden fra 3. kvartal 213 til og med 2. kvartal 214. Der sammenlignes dels på alle afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet og dels på Ankestyrelsens egen opdeling af nedenstående 3 lovgivningsmæssige hovedområder: a. Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven b. Lovgivning om sociale forhold c. Beskæftigelseslovgivningen Alle Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet Nedenstående søjlediagram 4 sammenligner alle Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet for Stevns Kommunes med nabokommunerne Faxe og Køge samt tal for hele landet. Søjlediagram 4. Sammenligning af alle Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet mellem Stevns Kommune, nabokommunerne Faxe og Køge samt tal for hele landet målt i procent (-) Hele landet Køge Faxe Stevns Stevns Kommunes afgørelser bliver ændret i knap 12 % af klagesagerne mod landsplan %. I godt 15 % af klagesagerne bliver sagen hjemvist til fornyet behandling hvilket er 4 % mere end tal for landsplan. I knap 14 % af klagesagerne afviser/henviser Ankestyrelsen klagen, hvilket er lidt højere end tal for landsplan. I det efterfølgende behandles tal for Ankestyrelsens opdeling af 3 lovgivningsmæssige hovedområder. 7

8 I procent Ankestyrelsens afgørelser indenfor Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Nedenstående søjlediagram 5 sammenligner Ankestyrelsens afgørelser indenfor Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven mellem Stevns Kommune, nabokommunerne Faxe og Køge samt tal for hele landet. Søjlediagram 5. Sammenligning af Ankestyrelsens afgørelser indenfor Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven mellem Stevns Kommune, nabokommunerne Faxe og Køge samt tal for hele landet målt i procent (-) Hele landet Køge Faxe Stevns Stevns Kommunes afgørelser bliver ændret i knap 12 %, hvilket ligger på niveau med tal på landsplan. I knap 26 % af klagesagerne hjemvises sagen, hvilket er markant højere end tal for landsplan og nabokommuner. I kun 6 % af klagesagerne afvises/henvises Ankestyrelsen klagen mod landstal på godt 11 %. Bemærkning. Der bør være særlig fokus på andelen af klagesager som hjemvises indenfor Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven der med 26 % ligger markant højt i forhold til tal på landsplan. 8

9 I procent Ankestyrelsens afgørelser indenfor Lovgivning om sociale forhold Nedenstående søjlediagram 6 sammenligner Ankestyrelsens afgørelser indenfor Lovgivning om sociale forhold mellem Stevns Kommune, nabokommunerne Faxe og Køge samt tal for hele landet. Søjlediagram 6. Sammenligning af Ankestyrelsens afgørelser indenfor Lovgivning om sociale forhold mellem Stevns Kommune, nabokommunerne Faxe og Køge samt tal for hele landet målt i procent (-) Hele landet Køge Faxe Stevns Stevns Kommunes afgørelser bliver ændret i knap 12 % af klagesagerne mod landsplan 9 %, hvorimod Køge og Fakse kommuner ligger højere med henholdsvis 13 og 16 %. I 14 % af klagesagerne bliver sagen hjemvist til fornyet behandling hvilket er markant højere end et landsplantal på godt 4 %. I knap 12 % af klagesagerne afviser/henviser Ankestyrelsen klagen, hvilket ligger 1 % højere end landsplan. Bemærkning. Der bør være særlig fokus på andelen af klagesager som hjemvises indenfor Lovgivning om sociale forhold der med 14 % ligger markant højere i forhold til tal på landsplan. 9

10 Ankestyrelsens afgørelser indenfor Beskæftigelseslovgivningen Nedenstående søjlediagram 7 sammenligner Ankestyrelsens afgørelser indenfor Beskæftigelseslovgivningen mellem Stevns Kommune, nabokommunerne Faxe og Køge samt tal for hele landet. Søjlediagram 7. Sammenligning af Ankestyrelsens afgørelser indenfor Beskæftigelseslovgivningen mellem Stevns Kommune, nabokommunerne Faxe og Køge samt for hele landet målt i procent (-) Hele landet Køge Faxe Stevns Stevns Kommunes afgørelser er blevet ændret i knap 13 % af klagerne hvilket er 5 % højere end tal på landsplan. I 6 % er sagen blevet hjemvist hvilket ligger 6 % under tal for landsplan. I 25 % af klagesagerne afviser/henviser Ankestyrelsen klagen, hvilket er markant højere end tal for hele landet på knap 14 %. Bemærkning: Der bør være særlig fokus på andelen af klagesager indenfor Beskæftigelseslovgivningen der afvises/henvises, der med 25 % ligger markant højere i forhold til tal på landsplan. 6. Sammenfatning Ankestyrelsen har for perioden 3. kvartal 213 til og med 2. kvartal 214 truffet afgørelse i 118 klager over Stevns Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Flest afgørelser omhandler klager vedrørende Lovgivning om sociale forhold (51), dernæst Lovgivning vedr. børn og familier samt Serviceloven (35) og Beskæftigelseslovgivningen (32). Indenfor undersøgelsens periode er der sket en stigning i Ankestyrelsens afgørelser over klagesager vedrørende Stevns Kommunes afgørelser over klagesager indenfor social- og beskæftigelsesområdet fra 19 afgørelser i til 42 afgørelser i. Stigningen er sket indenfor Lovgivning vedr. børn og familier samt Serviceloven og Beskæftigelseslovgivningen. Andelen af Ankestyrelsens afgørelser i klager over Stevns Kommune på hele social- og beskæftigelsesområdet fordeler sig i perioden til og med ved at 59 % stadfæstes, 12 % ændres, 15 % hjemvises og 14 % afvises/henvises.

11 En nærmere undersøgelse af hvert af de 3 lovgivningsmæssige hovedområder med en efterfø l- gende sammenligning af tal på landsplan og nabokommunerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Stevns Kommune ligger 4 % højere end tal på landsplan i andelen af klagesager på hele social- og beskæftigelsesområdet som Ankestyrelsen hjemviser til fornyet behandling. I 26 % af klagesagerne truffet i henhold til Lovgivning vedr. børn og familier samt Serviceloven har Ankestyrelsen hjemvist sagen til fornyet behandling. Dette er markant højt i forhold til tal på landsplan (17 %). Det drejer sig primært om klager over Stevns Kommunes afgørelser truffet i henhold til Serviceloven vedrørende hjælpemidler og tilbud. I 14 % af klagesagerne truffet i henhold til Lovgivning om sociale forhold har Ankestyrelsen hjemvist sagen til fornyet behandling. Dette er markant højt i forhold til tal på landsplan (4 %). Det drejer sig primært om klager over Stevns Kommunes afgørelser truffet i henhold til Lov om social pension, hvor Ankestyrelsen i 33 % af disse klager har hjemvist sagen til fornyet behandling. I 25 % af klagesagerne truffet i henhold til Beskæftigelseslovgivningen har Ankestyrelsen afvist/henvist klagen. Dette er markant højt i forhold til tal på landsplan (14 %) dog på sammenligneligt niveau med nabokommunen Faxe (2 %). Det bør i denne sammenhæng undersøges om der er behov for at Stevns Kommune kan blive bedre til at kommunikere sine afgørelser ud indenfor afgørelser truffet i henhold til Beskæftigelseslovgivningen - herunder klagevejledning. KARSTR, oktober

NOTAT ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 2015

NOTAT ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 2015 NOTAT JOURNALNUMMER 15/2572 SKREVET AF KÅRE STRØM ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 215 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner

Læs mere

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 2014 OG 2015

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 2014 OG 2015 27..-P5-2-16 - KarStr ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 14 OG 15 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens

Læs mere

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR 27..-P5-1-17 - KarStr ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR 14-16 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens

Læs mere

Statusnotat ankesager på beskæftigelsesområdet

Statusnotat ankesager på beskæftigelsesområdet Statusnotat ankesager på beskæftigelsesområdet Sagsnr. 15.00.00-G01-409-18 Notatet gennemgår reglerne vedr. borgerens mulighed for at klage over en afgørelse på beskæftigelsesområdet og belyser status

Læs mere

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 Punkt 3. Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets orientering,

Læs mere

Ankestatistik 2015 og 2016

Ankestatistik 2015 og 2016 Ankestatistik 2015 og 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samlet overblik I 2016 har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samlet haft 402 ankesager mod 499 i 2015 og 708 i 2014. Generelt set

Læs mere

Maj Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2017

Maj Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2017 Maj 2018 Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2017 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØGLETAL FOR AFGJORTE SAGER... 4 3. NØGLETAL FOR INDKOMNE SAGER... 9 4. NØGLETAL FOR SAGSBEHANDLINGS-

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 1 2 Nøgletal 2 2.1 Afsluttede sager 2 2.2 Indkomne sager 4 2.3 Sagsbehandlings- og liggetider

Læs mere

Databanken - data og tal Side 1 af 5

Databanken - data og tal Side 1 af 5 Databanken - data og tal Side af 5 Årsstatistik efter kommune, tid, lovgrundlag og afgørelsestype Solrød 26 I alt Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven. Serviceloven - hjælpemidler, tilbud..

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 3 2 Nøgletal 5 Titel Årsopgørelse 2014 Udgiver Ankestyrelsen ISBN nr Layout Identitet &

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

** De afviste afgørelser fra Ankestyrelsen tæller ikke med i omgørelsesprocenten, da Ankestyrelsen ikke har behandlet disse sager.

** De afviste afgørelser fra Ankestyrelsen tæller ikke med i omgørelsesprocenten, da Ankestyrelsen ikke har behandlet disse sager. Sagsbeskrivelse Job- og Ydelsessekretariatet og Socialsekretariatet har modtaget Ankestyrelsens statistik på Social- og Beskæftigelsesområdet for 2018. Af tabellen nedenfor fremgår udfaldet af Ankestyrelsens

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

NOTAT. Notatet belyser følgende: Lærernes gennemsnitlige sygefravær for årene i Stevns Kommune.

NOTAT. Notatet belyser følgende: Lærernes gennemsnitlige sygefravær for årene i Stevns Kommune. NOTAT. JULI 15 JOURNALNUMMER 1/1 SKREVET AF KÅRE STRØM LÆRERNES GENNEMSNITLIGE SYGEFRAVÆR 7-1 I STEVNS KOM- MUNE Dette notat beskriver udviklingen i lærernes gennemsnitlige sygefravær for årene 7 1 for

Læs mere

Fakta om klagesager i BIF

Fakta om klagesager i BIF Indledning I fakta om klagesager illustreres udviklingen i antallet af klager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen både i forhold til specifikke lovområder for København og en mere generel sammenligning

Læs mere

Serviceloven Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I alt Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv. til børn, 32 og

Serviceloven Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I alt Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv. til børn, 32 og Bilag: Afgjorte Ankestyrelsessager fordelt på lovgivning Serviceloven Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I alt Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv. til børn, 32 og 36 7 2 1 0 10

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2003

Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Marts 2004 Ankestatistik 2003 for de sociale nævn De sociale nævn behandler efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (jf. Lov nr. 453 af

Læs mere

Evaluering af revurderingstidspunktet

Evaluering af revurderingstidspunktet Evaluering af revurderingstidspunktet Bidrag til delanalyse 4: Analyse af kommunernes vurdering af uarbejdsdygtighed 20. September 2017 Indledning Baggrund og formål Det er intentionen med fremrykningen

Læs mere

Årsstatistik for Beskæftigelsesankenævnet. og Det Sociale Nævn

Årsstatistik for Beskæftigelsesankenævnet. og Det Sociale Nævn Årsstatistik for 2011 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Indhold Skema 1... 2 Afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet i 2011, opgjort efter afgørelsestyper... 2 Skema 2... 3 Afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet

Læs mere

Referat. Sted: Hørsholm Rådhus, Mødelokale D2. Dato: 5. oktober 2017 kl

Referat. Sted: Hørsholm Rådhus, Mødelokale D2. Dato: 5. oktober 2017 kl Referat Sted: Hørsholm Rådhus, Mødelokale D2 Dato: 5. oktober 2017 kl. 16.00-18.00 Center for Politik Udvikling og Borgerservice Team Sekretariat horsholm.dk Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Jerry Ritz

Læs mere

Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn

Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Indhold Beskæftigelsesankenævnet:... 1 Det Sociale Nævn:... 1 Generelle bemærkninger om nævnenes arbejde:... 2 Generelt om statistikken:...

Læs mere

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Center: Børn & Læring (B), Sundhed & Omsorg (S), Arbejdsmarked (A). UDK = Udbetaling Danmark Dato: 1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Sæt 1.1.1 Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv.

Læs mere

Nye navne for dig, der ofte bruger statistikken

Nye navne for dig, der ofte bruger statistikken Nye navne for dig, der ofte bruger statistikken Hvis du ofte bruger statistikken om social- og beskæftigelsesområdet skal du være opmærksom på, at lovområderne har fået nye navne i forbindelse med offentliggørelsen

Læs mere

Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Staben DAGSORDEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Staben DAGSORDEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Staben BIU DAGSORDEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Møde nr. 2 torsdag den 08.02.2007 kl. 19.00 på Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 20. juni 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

8. juni Sagsnr Cover til bilag: Introduktion til klagesagsområdet. Dokumentnr

8. juni Sagsnr Cover til bilag: Introduktion til klagesagsområdet. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT 8. juni 2018 Cover til bilag: Introduktion til klagesagsområdet I forbindelse

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2011

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2011 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Sammenfatning 2 2 Afsluttede sager i de to nævn og andel af nævnsafgørelser 3 2.1 Faldende antal afsluttede sager

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2010

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2010 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Sammenfatning 1 2 Afsluttede sager i de to nævn og andel af nævnsafgørelser 2 2.1 Fortsat flere afsluttede sager 2

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget.

Notat. Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget. Notat Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget. Ankestyrelsens statistik for 2017 Omgørelsesprocenterne opgøres for henholdsvis det samlede socialområde, børnehandicapområdet og

Læs mere

Svar på 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen (EL) vedr. kommunens. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Familier, Børn og Unge Aarhus Kommune

Svar på 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen (EL) vedr. kommunens. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Familier, Børn og Unge Aarhus Kommune Svar på 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen (EL) vedr. kommunens hjælp til familier til børn med handicap Side 1 af 7 Byrådsmedlem Jette Jensen har rejst en række spørgsmål vedr. kommunens hjælp til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. september Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Winnie Sørensen, Ali Qais,

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til med kopi til

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til med kopi til Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til lzhj@sm.dk med kopi til jurint@sm.dk Høringssvar fra KL vedr, foreslåede ændringer af retssikkerhedsloven Børne- og Socialministeriet

Læs mere

Evaluering af revurderingstidspunktet

Evaluering af revurderingstidspunktet Evaluering af revurderingstidspunktet Bidrag til delanalyse 2: Analyse af kommunernes anvendelse af forlængelsesreglerne ved revurderingstidspunktet 20. September 2017 Indledning Baggrund og formål Indhold

Læs mere

Klager, der modtages fra borgere, opdeles generelt i to hovedtyper og kategoriseres på samme måde i alle forvaltningsområder:

Klager, der modtages fra borgere, opdeles generelt i to hovedtyper og kategoriseres på samme måde i alle forvaltningsområder: NOTAT 30. april 2014 Sagsbehandler: zedo01 Dok.nr.: 2014/0004439-3 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn 2007

Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn 2007 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn 2007 4 ANKESTATISTIK FOR BESKÆFTIGELSESANKENÆVNENE OG DE SOCIALE NÆVN 2007 Forord Ankestyrelsen udgav tidligere

Læs mere

Dansk Folkeparti har sendt nedenstående forespørgsel til svar i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Dansk Folkeparti har sendt nedenstående forespørgsel til svar i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Svar på 10-dages forespørgsel fra Dansk Folkeparti om sagsbehandlingstider i Sociale Forhold og Beskæftigelse Side 1 af 6 Dansk Folkeparti har sendt nedenstående forespørgsel til svar i Sociale Forhold

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets NOTAT 1. maj 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0004440-2 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalgets område

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2004

Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Maj 2005 Titel: Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Udgiver: Ankestyrelsen, Analysekontoret Ansvarlig institution: Ankestyrelsen Copyright: Ankestyrelsen Emneord:

Læs mere

Årsstatistik 2010 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn

Årsstatistik 2010 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Årsstatistik 2010 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Indhold Beskæftigelsesankenævnet 1 Det Sociale Nævn 7 Skemaoversigt Skema 1. Skema 2. Skema 3. Skema 4. Skema 5. Skema 6. Afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet

Læs mere

Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget Mødetidspunkt 06-11-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget 06-11-2018

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 1. halvår 216 26-9-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (21-216) Tallene fra 21-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 14 Svar på 10-dages forespørgsel fra Keld Hvalsø (Enhedslisten) vedr. økonomi, ansøgningssager, målgruppeafklaring og klagesager på Handicapcentret for Børn Byrådsmedlem Keld Hvalsø (Enhedslisten)

Læs mere

Maj Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2017

Maj Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2017 Maj 2018 Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2017 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD.... 3 2. SAMMENFATNING... 4 NØGLETAL I 2017... 5 TAL OG TENDENSER PÅ DE ENKELTE OMRÅDER... 6

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2005

Ankestatistik for de sociale nævn 2005 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2005 Maj 2006 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2005 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik

Læs mere

Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration

Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration Ved Dorthe Bjerremand Erichsen 05-12-2016 Dagsorden Baggrunden for Lovguide Forvaltning Indhold i Lovguide Forvaltning Hvordan kommer Lovguide Forvaltning

Læs mere

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed April 2016 1 1 Forord Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt Ankestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse

Læs mere

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4.1 - Bilag: Beskrivelse af hypnose forskningsprojekt DokumentID: 4966770 Hypnoterapi for borgere med senhjerneskade eller hjernepåvirkning - Et forskningsprojekt

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77.

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Snaregade 10A 1205 København K. Tlf. 3392 6200 Fax 3392 6182 E-mail skolestyrelsen@skolestyrelsen.dk Opgørelse af afsluttede sager i Klagenævnet

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Modtagne klagesager og sagsbehandlingstider 4 1.1 Fald

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2017 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2017 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Notat Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Servicelovens 100 blev ændret med virkning fra den 1. december 2008. Med lovændringen skete

Læs mere

Emne: Ankestyrelsens afgørelser på socialområdet opdelt på retsområder

Emne: Ankestyrelsens afgørelser på socialområdet opdelt på retsområder Notatark Emne: s afgørelser på socialområdet opdelt på retsområder 13. oktober 2018 - Sagsnr. 18/26740 - Løbenr. 246575/18 Kolding Kommune træffer på det sociale område en række forskellige afgørelser

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2016

Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2016 Ankestyrelsens Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 4 1 Sammenfatning 5 1.1 Udvalgte nøgletal 2016 5 1.2 Eksempler på Udbetaling Danmarks

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring 0 Forord Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen (centret) behandler. Statistikken er den første af

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. november 2016 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kommunaludvalget Christiansborg

Kommunaludvalget Christiansborg Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt Kommunaludvalget Christiansborg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.

Læs mere

BØRN, SUNDHED & VELFÆRD

BØRN, SUNDHED & VELFÆRD Ntat Mdtager(e): Velfærdsudvalget cc: [Navn(e)] Statistik ver klager til Ankestyrelsen i frhld til Albertslund Kmmunes r på det specialiserede vksenmråde Ankestyrelsens ankestatistik fr Scial- & Beskæftigelsesmrådet

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Den fulde tekst fra Retsinformation.dk Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Resumé: Principafgørelsen fastslår Gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Side 1 af 5 Notat Til Til Aarhus Byråd Orientering SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Svar på 10-dages forespørgsel fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe vedrørende

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om opholds- og handlekommune - hjemvisning - borger er flyttet - stedlig kompetence

Ankestyrelsens principafgørelse om opholds- og handlekommune - hjemvisning - borger er flyttet - stedlig kompetence KEN nr 11331 af 21/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-2210-56364 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Klager. Hvilken klagemuligheder har borger

Klager. Hvilken klagemuligheder har borger Klager Hvilken klagemuligheder har borger Klagemuligheder Information gives sammen med afgørelsen Klage over afgørelsen sendes til Ankestyrelsen Klage over sagsbehandlingen og personalets optræden sendes

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 08-02-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Niels

Læs mere

Der er stadig alt for mange fejl i kommunernes sagsbehandling på socialområdet, det viser de nye danmarkskort

Der er stadig alt for mange fejl i kommunernes sagsbehandling på socialområdet, det viser de nye danmarkskort Der er stadig alt for mange fejl i kommunernes sagsbehandling på socialområdet, det... Page 1 of 3 St1 Of 500411111INIS-TERIET e Lovstof English Cookies Regeringen.dk in ARBEJDSOMRÅDER N. MINISTERIET v

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Referat af Handicaprådsmøde den 21. februar 2013 kl. 17.00 i mødelokale 509 på Smørum Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Referat af Handicaprådsmøde den 21. februar 2013 kl. 17.00 i mødelokale 509 på Smørum Rådhus 1 509 på Smørum Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Godkendelse af sagsbehandlingsfrister i Center for Borgerservice 3. Kvalitetsstandarder visitation indenfor Sundhed og omsorgsområdet 4. Handicappolitik,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 11:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Ankestyrelsens sager 2 2.1 Tilgang af sager 2 2.2 Afsluttede sager 3 2.3 Sager om ændret

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Bilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem. Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion

Bilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem. Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion Forvaltning/ LCP Bilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget 1 1.000 kr. (2018 i 2018-pl, 2019 og frem

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. september 2018 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Winnie Sørensen, Ali

Læs mere

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: 11. september 2013 J.nr.: 12/8915 Høringsmateriale:

Læs mere

Udviklingen i lønniveauer i Region Syddanmark pr. august 2018

Udviklingen i lønniveauer i Region Syddanmark pr. august 2018 Område: Human Resources Afdeling: HR Løn og Analyse Journal nr.: 18/28547 Dato: 11. april 2019 Udarbejdet af: Annette Rangstrup E-mail: annette.rangstrup@rsyd.dk Telefon: 51 64 26 48 Notat Udviklingen

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2015

Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2015 Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2015 Forord 1 1 Sammenfatning 3 2 Ankestyrelsens sager på Udbetaling Danmarks områder i tal 4 2.1 Tilgang af sager i 2015 4 2.2 Afsluttede

Læs mere

Side 1 af 6 SOCIALUDVALGET DAGSORDEN for mødet den for mødet den 17.12.2014 [Til bilagsfortegnelse] 4 UDSAT: Revision af gældende sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen (2014-0206289) Socialudvalget

Læs mere

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Ankestyrelsens praksisundersøgelser Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Maj 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovforslag nr. L 162 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovforslag nr. L 162 Folketinget Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2017-18 Fremsat den 28. februar 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Overrepræsentation af kvinder blandt førtidspensionister. Tilkendelse af førtidspension skyldes hovedsaligt psykiske lidelser

Overrepræsentation af kvinder blandt førtidspensionister. Tilkendelse af førtidspension skyldes hovedsaligt psykiske lidelser Social og Sundhed Borger- og Socialservice Analyse af de bagvedliggende faktorer til den nuværende udvikling inden for førtidspensionsområdet. Indledning Ishøj Kommune har oplevet en kraftig stigning i

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere