Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: at udforme forslag til en landsbypolitik, implementere og fortsat opdatere landsbypolitikken. at sikre kontakten til/fra landsbyerne i Favrskov Kommune som bidrag til at understøtte de lokale kræfter der bidrager til trivsel og udvikling i landsbyerne. at fungere som høringspartner/rådgiver for Byrådet i spørgsmål af særlig betydning for landsbyerne. at være aktiv igangsætter af initiativer som kan fremme landsbyers udvikling. at forestå disponering og bevilling af tildelte midler til aktiviteter i landsbyerne. Landsbyrådet består af repræsentanter fra de 41 landsbysamfund (her er landsbysamfund med mindre end 200 borgere også inkluderet) og Landsbyrådet har ligeledes et Forretningsudvalg, som ikke har beslutningskompetence, men til formål, at: udarbejde oplæg til Landsbyrådets møder. forberede Landsbyrådets møder ved eks. at kvalitetssikre ansøgninger, og udforme dagsordenspunkter. afgive høringssvar på henvendelser fra Byrådet, såfremt høringsfristen ikke tillader indkaldelse af Landsbyrådet. Formålet med projektet Projektet har til formål at etablere et virtuelt netværk på platformen infoland.dk, hvor landsbysamfundene får deres egen hjemmeside, som de selv sørger for at bygge op og hvor det er muligt at vidensdele om udviklingen i de enkelte landsbysamfund eller gruppe af landsbysamfund. Denne synlighed skulle gerne bidrage til at der skabes en større synlighed omkring udviklingen i de enkelte landsbysamfund og ikke mindst en synlighed for omverdenen. Baggrunden for projektet, projektets relevans og målgruppe Synlighed er en vigtig faktor ifm. landdistriktsudvikling og i den forbindelse er hjemmesiden dér, hvor det er muligt at samle alt relevant materiale omkring et eller flere landsbysamfund såsom oplysninger om foreninger, erhverv, turisme, offentlige og private servicefaciliteter m.m. Side 1 af 6

2 Projektets relevans Nogle landsbysamfund i Favrskov kommune er godt organiseret i den sammenhæng, imens andre ikke er kommet så langt. Landsbyrådet har derfor besluttet at det ønsker at etablere et netværk af hjemmesider, hvor de enkelte landsbysamfund eller gruppe af landsbysamfund har mulighed for at deltage, så landsbyerne får skabt et samlet virtuelt netværk med henblik på vidensdeling, samarbejde og profilering. Projektets målgruppe Målgruppen er først og fremmest borgerne i de enkelte landsbysamfund men også turister m.m. og ikke mindst kommunen, så den kan følge med i, hvad der sker i landsbyerne i kommunen. Projektets deltagere er først og fremmest borgerne som igennem borgerforeninger i de enkelte landsbysamfund ønsker at deltage i projektet. Øvrige deltagere i projektet er Favrskov Kommunes Landsbyråd, LAG Favrskov samt den konsulentvirksomhed, som er leverandør af hjemmesiderne. Detaljeret beskrivelse af projektets aktiviteter I løbet af projektet, vil der blive afholdt informationsdag, workshops, borgermøder, uddannelsesdag og afsluttende event. Projektet er delt op i flere faser: Fase 1 Informationsmøde, hvor alle interesserede borgere vil blive orienteret omkring projektet. På mødet vil landsbysamfundene blive præsenteret for det virtuelle netværks muligheder ift. landsbyerne i Favrskov Kommune. Fase 2 Gennemførelse af uddannelsesdag, hvor landsbyer, som ønsker at komme i gang, har mulighed for at deltage. Fase 3 Udarbejdelse af hjemmesider i de enkelte landsbysamfund. Fase 4 Gennemførelse af et ekstra informationsmøde, hvor landsbyer landsbygrupper, som ikke er kommet i gang, bliver orienteret med muligheden for at blive en del af netværket. Fase 5 Gennemførelse af en uddannelsesdag, hvor landsbyer landsbygrupper, som ikke kom i gang med det samme, har mulighed for at deltage i projektet. Opbygningen af netværket af hjemmesider Landsbyrådet har arbejdet på i længere tid at finde den mest praktiske løsning til dette formål, og har besluttet sig for at benytte fra Landdistrikternes Hus til formålet. Produktet fra Landdistrikternes Hus lever op til de forventninger, som Landsbyrådet har til hjemmesiderne. Udover at landsbysamfundene får mulighed for at få en hjemmeside, så bliver der etableret en hjemmeside for Landsbyrådet. Det vil således blive Landsbyrådets portal, som vil være de kommunale informationer på infoland portalen. Der forventes ligeledes at LAG Favrskovs hjemmeside bliver koblet på netværket under Side 2 af 6

3 kommunale nyheder, således at LAG ens nyheder figurerer på de enkelte hjemmesider i hele kommunen. De nationale nyheder bliver hentet fra den nationale landdistriktsportal Landsby 1 Landsbygruppe 3 -? Landsbyrådet og LAG Favrskov Landsby 2 -? Landsbygruppe 2 Landsbygruppe 1 Landsbyrådets hjemmeside Landsbyrådets hjemmeside vil bl.a. linke til de enkelte landsbysamfund, men derudover vil den indeholde relevante oplysninger ift. Landsbyrådets arbejde. Landsbyrådet Landsbyrådets Visions-og handleplan m.m. Nyheder Oplysninger om Landsbyrådets arbejde Link til øvrige hjemmesider Side 3 af 6

4 Landsbyernes hjemmesider De enkelte Landsbyer bygger hjemmesiden op med de oplysninger, som de finder relevante med nyhederne, som altid er på første side, foreningslivet, erhvervslivet, turisme, servicefaciliteter (såvel private som offentlige her tænkes børnehave, skoler, forsamlingshuse m.m.) Landsby 1 Lokal Udviklingsplan Nyheder Foreningslivet Erhvervslivet Turisme offentlige) Landsbygruppers hjemmesider For nogle landsbyer vil det måske være hensigtsmæssigt at være fælles om en hjemmeside af hensyn til de driftsmæssige udgifter, når projektperioden er slut. Landsbygruppe 1 Nyheder fra de enkelte landsbyer Lokal Udviklngsplan Landsby 1 Landsby 2 Landsby 3 Foreningslivet Foreningslivet Foreningslivet Erhvervslivet Erhvervslivet Erhvervslivet Turisme Turisme Turisme offentlige) m.m. offentlige) m.m. offentlige) m.m. Side 4 af 6

5 Hvordan forventes det at projektet formidles I forbindelse med afholdelse af møder vil der blive sat annoncer i avisen. Derudover vil der blive udsendt e- mail til alle borgere samt andre aktører i landdistrikterne via den mailingliste, som LAG Favrskov er i besiddelse af. Endvidere forventer vi at der vil blive mulighed for at få noget medieomtale i de lokale aviser m.m. Og ikke mindst, så vil LAG Favrskovs hjemmeside og hjemmesiderne, som, bliver oprettet ligeledes være med til at formidle projektet. Forventet effekt af projektet Den primære forventede effekt af projektet er at være med til at skabe den videre udvikling i de mindre landsbysamfund i Favrskov og give aktørerne nødvendige redskaber til at gennemføre dette i forbindelse med den videre udvikling i landdistrikterne i Favrskov Kommune. Landsbysamfundene vil således få hjemmesider som både er med til at skabe den nødvendige synlighed i de enkelte landsbyer og skabt et samlet virtuelt netværk med henblik på vidensdeling, samarbejde og profilering. De vil derudover få et redskab til deres lokale udviklingsplaner, som de vil få brug for i forbindelse med igangsættelsen af projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner, som LAG Favrskov igangsætter i samarbejde med Landsbyrådet. Eventuelle yderligere oplysninger Budget Udgiftsarter Antal Priser I alt kr. Konsulentbistand Projektkoordinering , ,00 Total andre leverandørudgifter ,00 Materialer, inventar, udstyr og maskiner * Oprettelse af hjemmesider for Landsbyrådet og , ,00 lokalsamfund/landsbyer inkl. hosting og support i 1 år Oprettelse af modulet "Udviklingsplaner" til infoland , ,00 Total Materialer, inventar, udstyr og maskiner ,00 Andre leverandørudgifter Uddannelsesdage , ,00 Total andre leverandørudgifter ,00 Formidling og information Annoncer, brochurer m.m ,00 Total Formidling og information ,00 Revision Revisionsudgifter ,00 Total Revision ,00 Andet Lokaleleje og fortæring ifm. uddannelsesdage ,00 I alt ,00 I alt ,00 Finansieringsplan Tilskud igennem Favrskov Kommunes Landsbyråd ,00 Tilskud igennem Landdistriktsprogrammet via LAG Favrskov ,00 I alt ,00 * iht. tilbud fra Landdistrikternes Hus Side 5 af 6

6 Frivillige arbejdstimer For at dette projekt kan blive realiseret, er det vigtigt at der bruges frivillige arbejdstimer fra borgerne i landsbyerne. Tidsplan Det forventes at projektet kan gennemføres over en periode på 1 1½ år. Kontaktpersoner: Favrskov Kommunes Landsbyråd Hanne Smedegaard Formand Telefon: Mobil: Steen Hedegaard Schwartz Næstformand Telefon: Mobil: LAG Favrskov Merethe Juul Thysen Koordinator Mobil: Landdistrikternes Hus Bjarne Jensen Landdistriktskonsulent Mobil: Side 6 af 6

Kunsten ud i landsbyerne 3

Kunsten ud i landsbyerne 3 Projektbeskrivelse Kunsten ud i landsbyerne 3 et projekt, der flytter fokus Resumé En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I henhold til bekendtgørelse nr. 256 af 31. marts 2009

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 23. september 2013 kl. 17:30 Sted Voldum-Hallen Et tilbud til alle lokalsamfund i Østjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer

Læs mere

Punkt 5 Bilag Detaljeret projektbeskrivelse for projekt Landsbycenter for Idestrup & omegn

Punkt 5 Bilag Detaljeret projektbeskrivelse for projekt Landsbycenter for Idestrup & omegn Punkt 5 Bilag Detaljeret projektbeskrivelse for projekt Landsbycenter for Idestrup & omegn 1. Projekttitel Projektets titel er Landsbycenter for Idestrup & omegn. 2. Kontaktoplysninger Ansvarshavende for

Læs mere

LOKALUDVIKLINGSPULJEN

LOKALUDVIKLINGSPULJEN LOKALUDVIKLINGSPULJEN Puljen til udvikling og realisering af lokale helhedsplaner i Ringsted Kommunes landdistrikter Beskrivelse, rammer, retningslinjer, vejledning og materiale til ansøgning af midler

Læs mere

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 19. marts 2013. Starttidspunkt 19:00. Afbud fra

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 19. marts 2013. Starttidspunkt 19:00. Afbud fra Dagsorden Mødedato Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, Kantinen Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. Status for s økonomi - ÅBENT 2 2. s årshjul 2013 og mødekalender

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket!

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket! Gode Råd om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne Det er lysten der driver værket! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Hvad er fundraising?...3 Støtte til landdistriktsudvikling...4

Læs mere

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold til bekendtgørelserne nr. 309 af 29. marts 2012 om tilskud til

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Lokalt samarbejde ifm. undervisning af it-svage borgere -

Lokalt samarbejde ifm. undervisning af it-svage borgere - Side 1 af 18 Lokalt samarbejde ifm. undervisning af it-svage borgere - Ældreorganisationernes anbefalinger til kommunerne Baggrund Dette dokument indeholder en række erfaringsbaserede anbefalinger til

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere