Fluid ON THE GO Maj 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fluid ON THE GO Maj 2009"

Transkript

1 Fluid ON THE GO Maj 2009

2 Facts - Key2Know Competence & Learning A/S 2 afdelinger: København: Sankt Peders Stræde 30 C Århus: Europa Plads konsulenter og udviklere: 25 år i branchen Mere end 300 års akkumuleret Competence & Learning erfaring Tværfaglige kompetencer Human Capital Management, Instructional Design/Pædagogik/læring og Teknologi K2K tilbyder en unik kombination af rådgivning og udvikling af løsninger, baseret på velafprøvede metoder og værktøjer Omsætning 2008: DKK 25 mio. Egenkapital : DKK 5,4 mio Omsætning 2007: DKK 31 mio. Omsætning 2006: DKK 24 mio. Egenkapital ejerselskaber (Key2Know A/S og Courseware A/S): DKK 12 mio. Key2Know A/S arbejder med Key2Know - Knowledge Management, SharePoint løsninger og Infomapping. juni

3 Om Key2Know Competence & Learning A/S Udvikling af virksomhedens uddannelsesfunktion og læreprocesser Kompetenceoversigt Key2Know Competence and Learning A/S er et skandinavisk konsulent og IT hus med fokus på udviklingen af organisationers væsentligste ressource: Mennesker og deres kompetencer. Compliance Certificering Vidensmålinger Effektmålinger Performance management Kompetencemålinger Kompetenceledelse MUS processer Udvikling af Corporate Academy Key2Knows ydelser inkluderer: Strategisk rådgivning og analyse af læring, kompetenceudvikling og kommunikation. Effektiv udnyttelse af IT og web værktøjer til læring og kommunikation. Udvikling af lærings- og kommunikations løsninger. Forandringsledelse i forbindelse med læring, kompetenceudvikling og kommunikation. Kollaborativ Lærings/ Virtuelle klasseværelser Blended Learning m-læring E-læring Fra vores kontorer i København og Århus arbejder 30 Key2Know konsulenter med løsninger til private og offentlige organisationer. Se mere på: juni

4 Udvalgte kunder juni

5 Strategisk læringspartner Traditionel e-learning Mobile learning Blended learning Collaborativ learning e-learning 2.0 Læringsydelser Rådgivningsydelser Læringspartner Samarbejdspartnere Værktøjer, platforme & hosting juni

6 Markedsundersøgelse om kompetenceudvikling, læring og uddannelse 83,7 % AF DE ADSPURGTE VIRKSOMHEDER FORVENTER ØGET FOKUS PÅ KOMPETENCEUDVIKLING I FREMTIDEN, TRODS FINANSKRISEN.

7 Rådgivning: Der arbejdes generelt med kompetenceudvikling hos næsten alle de deltagende virksomheder. Alligevel svarer 43,8 % af virksomhederne, at de tilbyder uddannelsesaktiviteter uden at måle på effekten af disse. Spørgsmålet er derfor hvilke parametre, der retfærdiggør investeringen i uddannelsesaktiviteterne. Kompetencemåling anvendes især til at definere uddannelsesbehov og som input til medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Ansvaret for kompetenceudvikling er især placeret i HR-afdelingen, men ansvaret deles ofte også med afdelingscheferne. Hele 83,7 % af de adspurgte virksomheder forventer øget fokus på kompetenceudvikling i fremtiden. Cirka halvdelen (48 %) af virksomhederne forventer, i varierende grad, at benytte eksterne samarbejdspartnere til rådgivning i forbindelse med kompetenceudvikling og læring. De parametre, som er vigtige ved valg af samarbejdspartner, er især erfaring og referencer hos leverandøren og ligeledes leverandørens evne til at forstå kundens forretning og behov.

8 E-learning: Størstedelen (69,8 %) af de deltagende virksomheder har erfaring med anvendelse af e-learning. Alligevel har hele 27,9 % endnu ikke gjort sig erfaringer med e-learning og 2,3 % Ved ikke. E-learning tilbydes primært (91,4 %) til egne medarbejdere hos de deltagende virksomheder. E-learning anvendes til mange forskellige formål, men med en klar hovedvægt på IT-systemtræning. Hele 91,7 % af dem som anvender e-learning, benytter sig helt eller delvist af eksterne leverandører i forbindelse med udvikling af e- learning. Udover pris og kvalitet, vægter fleksibilitet samt erfaring indenfor e- learning, læring og pædagogik højt ved valg af leverandør.

9 Systemer & platforme: De fleste virksomheder anvender en eller anden form for system til at håndtere kursusadministration, uddannelsesaktiviteter og kompetenceudvikling i varierende grad. Dog svarer hele 28,3 % af virksomhederne, at de ikke anvender systemer til styring af kompetenceudvikling og uddannelsesaktiviteter. Det er primært HR-/Personaleafdelingen (90,6 %), som administrerer brugen af systemer til styring af kompetenceudvikling og uddannelsesaktiviteter. Beslutningen om anskaffelse af systemer og platforme ligger spredt hos henholdsvis: HR-/Personaleafdelingen, Direktionen og IT-afdelingen. Et flertal (55,8 %) af virksomhederne forventer selv at håndtere driften af systemer i fremtiden. Dog forventer hele 32,6 % at anvende systemerne som en ekstern service (Software as a Service - SaaS).

10 Nye lærings indsatser på forskellige niveauer Kilde: IT i praksis juni

11 Succes med læring for fremtiden Ledelsesfokus på læring og kompetence-udvikling En lærings-strategi, som understøtter de forretningsmæssige mål og som tænker i nye krav og nye generationer En infrastruktur, som understøtter læringsstrategien og som passer til nutid og fremtid (LMS) Værktøjskasse og samarbejdspartner der passer virksomheden nu og fremover Eksempler på cases i Key2Know Competence & Learning: Den Danske Stat Jyske Bank Siemens Wind Power Carlsberg BRFkredit juni

12 Strategisk læringspartner Læringsydelser Rådgivningsydelser Læringspartner Samarbejdspartnere Værktøjer, platforme & hosting juni

13 Hvorfor platforme? Motivationsfaktorer: Sammenhæng mellem kompetence udvikling med strategi Effektiv platform til administration af medarbejder- og kompetenceudviklings processer Visualisering af sammenhæng mellem investering i medarbejderudvikling og performance Ledelses information Udvikling af virksomhedens uddannelsesfunktion og læreprocesser Kompetenceoversigt Compliance Kompetencemålinger Certificering Kompetenceledelse Vidensmålinger MUS processer Effektmålinger Performance management Udvikling af Corporate Academy Kollaborativ Lærings/ Virtuelle klasseværelser Blandet Læring m-læring E-læring

14 Hvordan kan Key2Know hjælpe? Rådgivning: Afklaring af behov før valg af LMS-platform Udarbejdelse af kravspecifikation Udvælgelse af platform E-learning Konfiguration (analyse af arbejdsprocesser, udvælgelse og beskrivelse af kompetencer og kompetenceniveauer og definition af læringsbehov) Teknisk implementering af løsning Platforme Rådgivning Udbyder af platforme og værktøjer: Samarbejdspartnere: SABA ( CLM /LMS), OutStart (LMS/LCMS), SumTotal (ToolBook), TutorPro, Articulate, Captivate, TATA (TOPSIM) m.fl. NYT: Share-point baseret LMS til undervisningssektoren Leverandør af kursusindhold: 25 års erfaring med udvikling af kurser og overholdelse af standarder (SCORM, AICC, IMS etc.)

15 Rådgivningsydelser (HCM/HR/læring) Ydelser: Potentialevurdering Læringsstrategi Læringsformer og -sammensætning Learning Academy Learning Management Evaluering og effektmåling Koncepter Skabeloner, design- og forfattermanualer udviklingsguider Pædagogiske designprocesser Praktisk implementering i organisationen Sparring og hjælp efter behov Eksempler: Potentialevurdering Staten Ny Læring i Jyske Bank Projektmanualer Danske Bank (best practice, design, pædagogik m.v.) Konceptmanual TDC E-learning 2.0 i Mærsk koncernen Royal Canin koncernen RFI, RFP vurdering og udvælgelse af LMS juni

16 National e-learning strategi i Danmark Statens e-lærings potentiale vurderet for Finansministeriet (Staten) Med analysen og den færdige rapport fik Finansministeriet bl.a. fået konkret svar på: Statens e-lærings potentiale der er et besparelsespotentiale på op til DKK 1,1 mia. årligt Hvilke kurser der konkret kan omlægges til e-læring og blandet læring Besparelsespotentialet fordelt på hovedtyper Investeringsbudget Organisatoriske og teknologiske anbefalinger Business Case udarbejdet juni

17 E-learning Ydelser Rapid Learning Traditionel e-learning (appl.træning, medarbejderintro, salgstræning, produkttræning, procestræning, learning games, Lederudvikling) Mobile Learning Blended Learning Collaborativ Learning E-learning 2.0 Eksempler Personalestyrelsen HK DSB Pfizer LK Danske Bank Vestas Siemens Og mange flere. juni

18 Eksempler på løsninger og samarbejde IT- & System Blended Learning/EL 2.0 (social/collaborative) Learning facilitation Learning Games Project-fasen Operation-fasen Sales og Proposal-fasen juni

19 3 hurtige eksempler: Simens Wind Power, Mobile Learning, Personalestyrelsen

20 National e-learning strategi i Danmark Statens e-lærings potentiale vurderet for Finansministeriet (Staten) Med analysen og den færdige rapport fik Finansministeriet bl.a. fået konkret svar på: Statens e-lærings potentiale der er et besparelsespotentiale på op til DKK 1,1 mia. årligt Hvilke kurser der konkret kan omlægges til e-læring og blandet læring Besparelsespotentialet fordelt på hovedtyper Investeringsbudget Organisatoriske og teknologiske anbefalinger Business Case udarbejdet juni

21 Eksempler: Simens Wind Power, Mobile Learning, Personalestyrelsen

22 Konflikthåndtering i staten Løsningsbeskrivelse overblik Konflikt håndtering Uhensigtsmæssige konfliktmønstre Vanskelige samtaler Støt en kollega Alle fire delemner vægtes ligeligt. Indholdsmæssigt overlap mellem delemnerne. Hver boks varer ca. 10 minutter. Teori og cases er fordelt 50/50. Teori: Adgang til relevante modeller, der tydeliggør principperne (Værktøjskassen). Cases: Dilemmastyrede cases i form af rolle- /konsekvensspil, hvor valg skal træffes. En vejlederfunktion med bl.a. gode råd og feedback på valg/opgaver.

23 Konflikthåndtering i staten Løsningsbeskrivelse cases Krav fra Personalestyrelsen: Horisontalt niveau Konflikt håndtering Uhensigtsmæssige konfliktmønstre Vanskelige samtaler Støt en kollega Samme teori Genkendelse Motiverende Casene er små videosekvenser på sekunder.

24 Velkommen til Siemens Wind Power Organization Game en spændende eftermiddag!

25 De mange processer hos Siemens Wind Udfordringer At give den nyansatte indblik i de mange processer, der indgår i vindmølleproduktion Du er en vigtig brik i det store spil Løsning Dilemmaspil Organiseret om processerne i 3 faser Værdier som værktøj til at håndter dilemmaer

26 3 runder Project-fasen Operation-fasen Sales og Proposal-fasen

27 En runde

28 Runde 3 Runde 2 Runde 1 3 runder

29 3 runder Project-fasen Operation-fasen Sales og Proposal-fasen

30 2: Spørgsmålskort med dilemmaer

31 Game card # 2 2 Nye stik Engineering er ansvarlig for at underskrive den tekniske del af Limits of Authority (også kaldet Teknisk LoA). I T-LoA en står der at stikkene skal være amerikanske og ikke europæiske som er Siemens Wind Powers standard. Hvad synes I at den ansvarlige ingeniør skal gøre og hvorfor? A. Acceptere ændringen ved at underskrive T-LoA en. B. Lave en beregning af konsekvensen ved at skifte stikkene. C. Lade Proposal vide at han ikke kan underskrive T-LoA en. juni

32 Spillepladen

33 M-læring - Den mobile enhed - Er altid med - Er altid tændt - Multiværktøj - Telefon - kontakt til omverden - GPS - hvor er jeg - Kamera - dokumenter - Læring - hvordan gør jeg?

34 Beredskabslæring.. Et nyt begreb Udfordringer Kompetencer, der ikke bruges, forsvinder Løsning Beredskabsprogram Kort repeterer en latent viden / færdighed

35 Pædagogiske virkemidler Simulering Flash-aminimation med lyd Hjælpetekster Test/MC-spørgsmål

36 Lær Billet i brug Lær Billet Testmiljø Underviser Lær Billet Underviser Undervisningsdagen (7 timer): En lille time til programmet Herefter går de følgende timer med en opgavebunke på ca. 100 billetudstedelser Teoretisk del på ca. ½ time Herefter tages testen varer ca. ½ time Når alle er færdige scratches terminalen og relevante programmer downloades - ca. 1 time Når dagen er slut har Togpersonalet fået udleveret udstyr og lært at anvende det korrekt. Den følgende arbejdsdag påbegynder de elektronisk billetudskrivning...

37 Epios - Fleksibel patient information, og On-line opslagsværk til læger, sundhedspersonale og patienter/pårørende Key2Know Competence & Learning A/S og praktiserende læge Leif Skive har udviklet et banebrydende elektronisk patient information system i et samarbejde med Pfizer. Navnet er epios. Initiativet åbner et helt nyt perspektiv for kommunikationen mellem patient og læge. Der er mulighed for at vælge mellem seks forskellige sprog: Dansk, somali, urdu, arabisk, engelsk og tyrkisk. Fremmedsprogede får det langt lettere og opnår større tryghed i en situation, som ofte kan være utryg. Samtidig har vi lagt vægt på, at epios fremtræder neutralt kulturelt. Epios er opbygget, så det er let at versionere til helt andre sprog, hvilket naturligvis også giver spændende eksportmuligheder for epios. På cd-rom, internettet og PDA.

38 Dialogværktøj og patientinformation epios som et eksempel Giver patienten bedre forståelse af sygdomme, årsager og behandlingsmuligheder Sikrer bedre behandlingsforløb Større compliance 20 sygehistorier flere på vej 6 sprog Systemeksport til Sverige og Norge i gang Se mere på eller på

39 Læs mere på: juni 2009

40 Tak for i dag.. Svend Hansen Søren Kastholm Tlf.: Tlf.:

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

10 år i Danmark. PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office.

10 år i Danmark. PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office. 10 år i Danmark PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office. Carsten Bugge: ATPs governance bygger på PRINCE2 Lars Frelle-Petersen: PRINCE2 er blevet standard i den offentlige sektor Lisbeth

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelsen: Læringsformer nyt eller status quo? August 2010

Resultater af spørgeskemaundersøgelsen: Læringsformer nyt eller status quo? August 2010 Resultater af spørgeskemaundersøgelsen: Læringsformer nyt eller status quo? August 2010 Datarapport Datarapport Resultater fra spørgeskemaundersøgelse vedrørende Effektive læringsformer, der skaber bedre

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

DIN GENVEJ TIL EFFEKTIV KOMPETENCEUDVIKLING & VIDENSDELING >>>>>>>> E-LEARNING BUREAUET >>>>>>>>

DIN GENVEJ TIL EFFEKTIV KOMPETENCEUDVIKLING & VIDENSDELING >>>>>>>> E-LEARNING BUREAUET >>>>>>>> >>>>>>>> DIN GENVEJ TIL EFFEKTIV KOMPETENCEUDVIKLING & VIDENSDELING >>>>>>>> E-LEARNING BUREAUET Få større udbytte af jeres uddannelsesaktiviteter! Brug de mange muligheder inden for e-learning og få øget

Læs mere

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing?

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? White Paper Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? Udarbejdet for KMD af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow Carsten Schmidt, Managing Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010

Læs mere

Kompetenceudvikling - hvordan?

Kompetenceudvikling - hvordan? Kompetenceudvikling - hvordan? T e m a h æ f t e Oversigt over metoder og redskaber til kompetenceudvikling K ø b e n h a v n 2 0 0 9 Nationalt Center for Kompetenceudvikling drives af et konsortium under

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Gennembrud for M-læring

Gennembrud for M-læring Gratis prøvenummer 2011 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Gratis prøve nummer Ledelse gennem økonomisk styring virker måske FOKUS: Når kommuner og andre offentlige institutioner

Læs mere

KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på

KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på News Nr.4 ære læser KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på døren, er jeg stolt af endnu engang at kunne præsentere et nyt nummer af vores kundemagasin Innofactor News. I de forgangne måneder

Læs mere

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE Inspirationskatalog til faglærere September 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer UDVIKLING af OVErskud Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer ådan skaber vi succes for vores kunder og os selv rategisk intention Afdækning af behov Partnerskab Feedback

Læs mere

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER --->

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> KOMPLEKSITET LEADERSHIP KompleKsitet i organisationer teamfacilitator management ORDEN LOKAL GLOBAL teamleader

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle Det er os med projektledelse www.mannaz.com Kompetence er meget mere end viden Efter et år i krisens tegn står du i dag midt i en ny virkelighed.

Læs mere

Er offentlig digitalisering på rette vej?

Er offentlig digitalisering på rette vej? www.pwc.dk Er offentlig digitalisering på rette vej? Undersøgelse om offentlig digitalisering 2015: Få indblik i, hvordan offentlige myndigheder arbejder med digitalisering Indhold Introduktion... 3 Rapportens

Læs mere

Kompetenceforum AnotherStep

Kompetenceforum AnotherStep Kompetenceforum AnotherStep Sikkerhed for din kompetenceudvikling BOGRESUMÉ LEDELSES- HÅNDBOG SUMMARY ARTIKEL DILEMMA VIDEO ENNEAGRAM SUMMARY VÆRKTØJ DIALOGKORT WWW.ANOTHERSTEP.DK KOMPETENCEUDVIKLING Deltagelse

Læs mere

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer KLUMMETITLER KOMMER SENERE 137 Videnregnskab og videnstyring i Systematic Case fra bogen Videnregnskaber Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer PER NIKOLAJ BUKH JAN MOURITSEN METTE ROSENKRANDS

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

INTRANET UNDERSØGELSE OM

INTRANET UNDERSØGELSE OM 88% mener, at intranettet skaber værdi for organisationen 88% har kommunikation som det vigtigste hovedformål for intranettet 77% har videndeling som det vigtigste hovedformål for intranettet 65% mener,

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Nye funktioner på vej til web

Nye funktioner på vej til web NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Digitale dagtilbud i Vejen Vejen har efter en EU-udbudsproces med 8 firmaer valgt at indkøbe UVdatas løsning MinInstitution til kommunikation mellem

Læs mere

Fra DS 484 til ISO 27001

Fra DS 484 til ISO 27001 Fra DS 484 til ISO 27001 Hvordan kan din virksomhed efterleve den internationale standard for informationssikkerhed - ISO 27001? En praktisk vejledning i at skifte fra den udgående danske standard, DS

Læs mere

Service Desken anno 2013

Service Desken anno 2013 N Målgruppe: U PÅ Medarbejdere inden for Service Desk, Helpdesk og IT-support, hotline og diverse kundesupportafdelinger. 8. Å Årets store mødeplads over 120 deltagere sidste år Service Desken anno 2013

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere