Kvartalsrapport December 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport December 2011"

Transkript

1 Kvartalsrapport December 2011 Høje Taastrup d Projekttitel: Testenelbil.dk ChoosEV valgte d at opsætte en Quick Charge station i Høje Taastrup Kommune, Hedehusene station, for at understøtte testenelbil.dk Navn på Tilskudsmodtager: ChoosEV A/S Sagsnummer: FS Dato: Kontaktperson: Alexander S. Nielsen, tlf ,

2 Indholdsfortegnelse 1. Projektperiode Projektberetning Status for projektet A. Projekter der er i gang Dataindsamling A. Update på ChoosCOM B. Data fra ChoosCOM C. Hypoteser, resultater og konklusioner C.1. Sammenhæng i indsamlingen af data C.2. Åbning af et testenelbil.dk projekt - Hvordan? C.3. Testenelbil.dk Bloggen D. Data på nedbrud af elbiler Kommunikation A. Fælles proaktiv indsats B. Fremtidige projekter: C. Planlagte konferencer Tidsplan for resten af projektet Bilag og dokumentation Underskrift og dato Projektperiode Projektets startdato: (første projekt i Aalborg) Projektets lanceringsdato (første projekt i Høje Taastrup) Projektets forventede slutdato: Forår 2014 Side 2

3 2. Projektberetning 2.1. Status for projektet 2.1.A. Projekter der er i gang Projektet følger den tilpassede tidsplan. Tidsplanen er tilpasset på baggrund af det vi indtil videre har lært i projektet. Indtil nu er der 18 projekter i gang i forskellige kommuner, samt virksomhedsprojekter, jf. nedenstående skema. Projekter der er startet op: Projekt Startdato Bemærkninger Kommuner Høje Taastrup runde 28/11 Aalborg ChoosCOM Installeret Faxe ChoosCOM Installeret Nordfyn Varde Kalundborg ChoosCOM Installeret Nyborg Næstved Sønderborg Holbæk ChoosCOM Installeret Aabenraa Esbjerg Gentofte Århus Fredericia Middelfart ChoosCOM Installeret Sorø Vejen Billund Vejle Kolding Virksomheder Alka ChoosCOM Installeret Norden ChoosCOM Installeret Siemens ChoosCOM Installeret SE Snarest ChoosCOM Installeret Projekter der ikke er igangsat endnu Se punkt 2.5 Tidsplan for resten af projektet Side 3

4 2.2. Dataindsamling 2.2.A. Update på ChoosCOM ChoosCOM er pt. installeret i 9 delprojekter. Installationen af ChoosCOM foretages løbende gennem de næste måneder og er planlagt afsluttet marts ChoosCOM installeres på denne måde for at beskytte projektets deltagere (testpiloter) så de har optimalt brug af bilen i alle 3 måneder, ligeledes mindsker vi besværet for dem, således at de kun skal modtage og aflevere elbilen en gang. Når elbilerne skal overdrages og de har fået installeret ChoosCOM, benytter vi muligheden for at informere nærmere herom ved overdragelsen. Ligeledes opsummeres de juridiske aspekter vedr. databeskyttelse og anonymitet. Projektets omkostninger mindskes også ved denne metode, idet vi ikke skal afsætte flere dage til indlevering og overlevering af elbilerne. ChoosCOM er nyudviklet og den rullende implementeringen understøtter den fortsatte test af både hardware og software, således at vi er sikre på at ChoosCOM virker optimalt. Installation af ChoosCOM starter når elbilerne bliver indlevet og er afsluttet når de nye testpiloter får overdraget elbilerne. Nedenstående skema viser planen for installation i de øvrige biler. Kommune Indlevering Udlevering Koordinator Sorø Finlay Nordfyn Rasmus Varde Tina Nyborg Rasmus Næstved Finlay Sønderborg Tina Billund Tina Vejen Tina Åbenrå Rasmus Gentofte Rasmus Esbjerg Tina Kolding Tina Vejle Tina Høje Taastrup Rasmus Århus Rasmus Side 4

5 2.2.B. Data fra ChoosCOM I tidligere statusrapporter har vi gennemgået forskellige komplicerede data fra ChoosCOM. Datagrundlaget er fortsat det samme, dog er det ikke data der er det vigtige i projektet, det er hvad vi benytter data til. I testenelbil.dk projektet er der opsat mange hypoteser som vi søger at konkludere og perspektivere på (de samlede hypoteser kan findes i Bilag 2). For at kunne benytte data fra ChoosCOM, skal ChoosEV foretage, Konsolidering af data Afstemning med det miljø data er opsamlet i Herefter kan ChoosEV, Holde data op imod de hypoteser der er opsat Konkludere og perspektivere de resultater vi er kommet frem til Tabellerne nedenfor viser et udsnit af data der indsamles via ChoosCOM. Time Latitude Longitude EVMode EVPower EVSoC EVSpeed EVStatus Odo B B B B B B B B B B Start Start Start Start Start End End End End Energy Dist Max Avg Stops Time Latt Long Odo SoC Time Latt Long SoC Speed Speed Side 5

6 2.2.C. Hypoteser, resultater og konklusioner Se vedhæftede bilag 2 med Hypoteser, resultater og konklusioner Hypoteser, resultater og konklusioner er udarbejdet på baggrund af de elbiler der har installeret ChoosCOM og er derfor et her og nu billede af testen og ikke de endelige konklusioner. 2.2.C.1. Sammenhæng i indsamlingen af data Indsamling af data til projektet er opdelt i flere delmængder for at indsamle størst mulig viden og erfaring. ChoosEVs rolle er, at indsamle specialisternes arbejde, anbefalinger og konklusioner at analysere og supplere den indsamlede viden med egne resultater og data at konkludere på baggrund af projektets samlede data Nedenfor er listet de specialister vi samarbejder med: DTU, herunder o Præference valg etrans, herunder o Nærstudie af testpiloter o Adfærdsstudie via bloggen o Workshop vedr. adfærd og brugerpræferencer ChoosEV, herunder o BLOG o Ansøgningsskema o ChoosCOM o Kørebøger o Afsluttende spørgeskema I det følgende redegøres for hvilke data de enkelte afdelinger samler og i hvilken sammenhæng de bliver brugt. Dataindsamler Område Anvendelse DTU Præference undersøgelse DTU Transport har tidligere, via en studerende, udarbejdet et Stated Preference spørgeskema. Dette spørgeskema er nu udbygget til også at omhandle spørgsmål fra ChoosEV vedr. brug af elbilen. Transportmønster Se nærmere beskrivelse i vedlagte Bilag 4 DTU Transport er i gang med at planlægge et forsøg, hvor de ønsker at observere forsøgspersoners faktiske kørselsmønster, i konventionelle biler. Dette indebærer at et antal dataloggere (gps) sættes i forsøgspersonernes egne biler og derved kan Side 6

7 etrans ChoosEV Nærstudie af testpiloter Adfærdsstudi e via bloggen Workshop vedr. adfærd og brugerpræfer encer Ansøgningss kema deres kørselsmønster observeres.. På baggrund af den første læring omkring dette forsøg, mener vi at en lignende test kan tilføre testenelbil.dk projektet nogle væsentlige data. Vi vil derfor gennemføre et lignende forsøg, i samarbejde med DTU Transport, hvor ca. 100 testpiloter modtager samme datalogger som nævnt ovenfor. Testen går forud for DTU s eget forsøg. De vil skulle køre 1 måned for elbilforsøget med dataloggeren installeret i deres bil. Derefter køre de 3 måneder med elbilen og den datalogger der fastmonteret i elbilen. I mens forsøget pågår, sidder dataloggeren fortsat i testpilotens almindelige bil. Dette for at kunne observere hvor meget denne bil benyttes under forsøget. Efter de 3 måneders elbilforsøg er overstået, skal testpiloten fortsætte med at have dataloggeren i sin egen bil 1 måned mere. Dette for at kunne se, hvor meget kørselsmønsteret har ændret sig efter kørsel i elbilen. DTU Transport deltager med dataloggeren (gps), opsamling af data fra dataloggeren, samt sammenligningen af kørsel før og efter kørsel i elbilen. Data indgår i DTU Transports større projekt om kørselsmønster. etrans har hen over sommeren 2011 foretaget flere hjemmebesøg hos testpiloter i testenelbil.dk projektet. Besøgene er foretaget for at studere hvad testpiloterne gør i forhold til hvad de siger. etrans har i tidligere studier oplevet, at testpersoner ikke altid siger hvad de gør og har derfor ønsket at iagttage testpiloterne i deres daglige gøremål med elbilen. Testpiloterne er filmet og observeret. etrans har siden oprettelsen af testenelbil.dk projektets Blog, haft adgang til at deltage i debatten, samt observere hvad der bliver skrevet. Med baggrund i nærstudier, samt studie af bloggen, har etrans udarbejdet en rapport over deres observationer. Uddrag af rapporten er indehold i vores resultater og konklusioner. Den afholdes der en workshop hos etrans i Kolding. Denne workshop vil afspejle hvad testpiloternes holdninger er til leje, leasing, køb af elbil og de tilhørende services, samt mange andre emner. I næste rapport vil vi give et uddrag af workshoppen, indholdet og resultatet. ChoosEV har udviklet et ansøgningsskema til brug for udvælgelse af kommende testpiloter. Spørgeskemaet var Side 7

8 vedhæftet ved sidste kvartalsrapport. Spørgeskemaet bruges både som adgangskrav, dataindsamling og for at gøre kommende testpiloter opmærksomme på forskellige problemstillinger som vi gerne vil have dem til at tage stilling til. Adgangskravene er opstillet for at give Sikkerhed Sikkerhed til testpiloten om, at husstandens elforsyning (elmåler, sikringer, mm.) kan håndtere elbilens store strømtræk ved opladning Muligt sammenligningsgrundlag i forsøget sammenligning med brug af egen bil og sammenligning af de oplysninger som testpiloten angiver som normalt kørselsbehov i ansøgningsskemaet. Spredning af testpiloter Forsøget skal afspejle en repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Adgangskrav: Der er flere forhold der skal være afklaret inden personer kan godkendes til at blive testpiloter. Nedenfor er nogle af de forhold der skal være på plads, før ansøgere kan deltage i projektet. 1. Testpiloter skal være fyldt 18 år, have kørekort og have en bil i forvejen, da vi ikke skal opfordre til mere privatbilisme 2. Testpiloter skal have en privat grund at stille ladeboksen på, da vi skal have strøm fra husets normale strømforsyning, samt godkende at vi opsætter en midlertidig strømføring til ladeboksen 3. Testpiloten skal betale for strømmen til elbilen og være ansvarlig for elbilen og eventuelle skader der opstår på elbilen i perioden. 4. Testpiloten skal være indstillet på at elbilen og kørslen overvåges og at deltage aktivt i indsamlingen af data. Dataindsamling: Ansøgere bliver bedt om at oplyse flere forhold om dem selv og deres familie mm. Blandt andet beder vi om oplysninger om: 1. hvilken type elinstallation de har 2. hvilket kørselsbehov de har 3. hvilken uddannelse de har 4. hvilken indkomstgruppe de tilhører Side 8

9 Blog Oplysning til kommende testpiloter: 1. Der er forpligtelser forbundet med at deltage i projektet, i form af dataindsamling, blogaktivitet og deltagelse i diverse arrangementer 2. De er ansvarlige for elbilen i den periode de låner den, samt at der kan være omkostninger forbundet med at have elbilen. 3. Vi borer et hul i testpilotens hjem, for at kunne føre strøm til ladestanderen. ChoosEV bruger bloggen som den primære kommunikation metode, med testpiloterne i testperioden. Der skrives både om stort og småt, om praktiske udfordringer og betydningen af deltagelsen i projektet. ChoosEV bruger ligeledes bloggen til at spørge ind til forskellige områder og temaer. På baggrund af den workshop etrans har afholdt d vil vi udbygge kommunikationen med testpiloterne, således at vi spørger ud fra forskellige temaer. Mere herom når temaer og spørgsmål er udviklet. Testenelbil.dk projektet har en ambition og et krav om at testpiloter skal skrive min. 1 blogindlæg om ugen på vores hjemmeside. Dette ønsker vi, da bloggen skal understøtte det community der skabes ved at deltage i projektet, samt synliggøre projektet, bidragsydere og andre interessenter. Ligeledes bidrager bloggen som nyhedssite for elbilnyheder. Blogaktiviteten er steget betragteligt efter implementeringen af den nye blogfunktion. Der er flere blogindlæg og der er flere der blogger og svare på hinandens indlæg. Der er færre spørgsmål om hvordan man blogger og større tilfredshed med funktionerne. Statistik på brugen er bloggen: Gl. platform: 1385 indlæg i alt 136 brugere Ny platform: 2469 indlæg i alt 500 brugere ChoosCOM I afsnit 2.2.c.3 er 4 eksempler på blogindlæg fra den seneste periode. Er tidligere blevet gennemgået og opdatering på ChoosCOM Side 9

10 Kørebøger står i afsnit 2.2 under Dataindsamling Testenelbil.dk projektet har udviklet en kørebog til at holde regnskab med de mange ture elbilerne kører. Kørebøgerne har ChoosEV udviklet for at, Sikre data fra start af projektet, da ChoosCOM endnu ikke var udviklet. Skabe erfaringer og grundlag for at kunne udvikle ChoosCOM Kunne validere rigtigheden af data der indsamles af ChoosCOM Testpiloterne udfylder forskellige oplysninger i kørebøgerne, for hver tur de kører i elbilerne. Nedenfor er listet hvilke oplysninger vi samler ind via kørebøgerne. 1. Starttid på opladning 2. KM tæller 3. Opladningsniveau 4. Elmåler start/slut 5. Sluttid på opladning 6. Starttid på kørsel 7. KM tæller start 8. Opladningsniveau ved start 9. Formål med turen 10. KM tæller slut 11. Evt. bemærkninger til køreturen Flere af oplysningerne er sammenfaldende med de data vi modtager fra ChoosCOM. Vi benytter for nuværende fortsat kørebøgerne for at verificere data fra ChoosCOM, samt supplere med yderligere data. Derved sikre vi at ChoosCOM svarer overens med testpiloternes faktiske køreture. Afsluttende spørgeskema Når vi i en periode har kørt både med ChoosCOM og kørebøger, vil vi ændre indholdet af kørebøgerne til kun at indeholde oplysninger om: 1. Hvem køre bilen 2. Hvor mange passagerer 3. Hvor går turen hen 4. Hvad er formålet med turen 5. Samt andre spørgsmål der giver bedre overblik over den enkelte kørte tur. ChoosEV har i samarbejde med etrans udarbejdet nogle afsluttende spørgsmål, som vi stiller til de afsluttende testpiloter. Dette tjener 2 formål: 1. Testpiloterne lider et tab ved aflevering af elbilen, så det Side 10

11 afsluttende spørgeskema fungere som en afrapportering af testpiloten og dennes holdning til ChoosEV, projektet og elbilen, samt en afslutning på testforsøget. 2. Testpiloten ligger inde med vigtige oplysninger, som vi ønsker at få og sætte i system, herunder holdning til elbilen, ideer til konceptet el/elbiler/opladning/andet. 2.2.C.2. Åbning af et testenelbil.dk projekt - Hvordan? I denne og de følgende kvartalsrapporter vil vi gennemgå hvordan testenelbil.dk projektet udføres. Dette gøres ved at tage et eller flere emner pr. rapport og beskrive hvordan vi gør og hvordan vi involvere vores omverden. Det første emne er Åbning af et testenelbil.dk projekt sammenholdt med ansøgningsskemaet, udvælgelsen af testpiloter og det indledende spørgeskema. Beskrivelsen af emnet kan læses i vedlagte Bilag C.3. Testenelbil.dk Bloggen Testenelbil.dk projektets Blog bruges til både ros og ris. Hvis testpiloterne oplever at der er noget der ikke virker eller har spørgsmål til projekt, elbil, opladning eller andet, vil vi i de fleste tilfælde modtage et indlæg på bloggen herom. Ligeledes hvis der er ting der fungere, pudsige oplevelser eller de helt store perspektiveringer. Nedenfor er 4 nye blogindlæg som vi gerne vil fremhæve for Styregruppen, da de indeholder eksempler på udfordringer, perspektiveringer, forslag og pudsige oplevelser. Så fik Elvis vinterstøvlerne på Jeg havde før efterårsferien problemer med at lade bilen. Hver gang jeg satte den til at lade hjemme i indkørslen så slog relæet fra - men først efter en times tid... Det er jo ikke særlig smart at man skal huske at tjekke om bilen lader som den skal, og det er heller ikke så fedt at opdage, at relæet er slået fra når man skal afsted næste morgen. Men hatten af for ChooseEV! Efter at have mailet ang. problemet fik jeg svar retur : Du bliver kontaktet af Elcon, som følger op på problemet. Allerede næste dag ringede de, og vi aftalte at de kom og efterså installationen. Umiddelbart var der ikke nogen fejl at spore, så man valgte at skifte relæet på eltavlen, og siden da har der ikke været ladeproblemer. Så stor TAK til ChooseEV / Elcon for god og hurtig service ;o) Og ja, så fik Elvis også skiftet sommersandalerne ud med et par solide vinterstøvler. Det er godt og trygt at vide, at man kan stå fast på vejen, nu hvor kulden og vinteren banker på. Jeg nåede en enkelt gang at fornemme at det var glat før dækskiftet, men nu er vi forberedt på lidt af hver - Elvis og jeg. Større strømforbrug I dag har det været lidt koldere, så der har været varme på bilen. Desuden har jeg haft min iphone sat til bilens radio, så jeg kunne høre musik på vejen. Alt dette kombineret med vinterdæk, der giver lidt mere modstand, gør, at jeg bruger en del mere strøm på køreturen til og fra arbejde.// En del kolleger har spurgt til, hvordan man kan tilmelde sig projektet, så jeg synes efterhånden, at I godt må overveje at sætte en ladestander op på min arbejdsplads// Faktisk er jeg ret klar til at købe min lille orange brugt, når de tre måneder er gået.// Mine fysikkolleger har spurgt, om jeg ikke vil videregive nogle erfaringer, som de Side 11

12 kan bruge til fysikundervisning. De er ret nysgerrige efter viden om, hvor meget strøm en moderne elbil anvender etc.// Noget helt andet: Hvor kan man tanke el i Flensborg? Burde det ikke hedde noget andet end at "tanke"?// Ønsker: Måleren i bilen - som viser 16 streger - burde inddeles lidt tydeligere, så det ikke er så besværligt at tælle. Laderen: Her mangler en lampe, så man ikke behøver stå med en lommelygte kl. 7 om morgenen for at tjekke, om alt er i orden.// Skulle det være et problem at el-bilerne ikke har en motorlyd? Det eneste tidspunkt el-bilen virkelig er lydløs er hvis døren er lukket, sikkerhedsbæltet er spandt, nøglen har været drejet som den skal og du er helt klar til at køre samt hvis du ruller MEGET langsom over MEGET glat asfalt. Så snart man kører med almindelig hastighed synes jeg vind- og vejmodstand skaber nok støj. Både for dem der sidder inde i bilen, men også for dem der står udenfor. Efter min mening skulle der hellere forskes i at få bilerne til at køre længere på en opladning end hvilke kunstige lyde der skal lægges ind. Det er næsten som at flyve I weekenden havde jeg besøg af mine forældre og selvfølgeligt skulle den lille røde elbil prøvekøres. Min far er 81 år og tænke sig at være fra den generation som under anden verdenskrig kørt i en bil med dampmotor, som nu blive kørt af sin datter rund i en elbil. Det største whauw oplevelse var, når jeg virkelig gav den gas på et lige stykke vej Das ist ja fast wie fliegen (det er næsten som at flyve) sagde den gamle herre. Hjemme igen blev der lige sparkede lidt til dækkene og så Mach doch mal die Motorhaube auf, damit ich den Motor sehen kann (åbne lige klappen, så jeg kan se motoren). Der måtte jeg melde pas. da ist keiner, also irgendwo schon, aber nicht vorne svarede jeg dum som jeg er. I mellemtid har jeg så fundet ud af at motoren sidder bagi og det er nok ikke noget man kan se eller skal pille ved. Og jeg har ikke haft flere onde drømme om elbilen der bare bliver tømt for strøm. Jeg klar mig fint i det daglige med ladestationen herhjemme. Men bilen bruger mere strøm nu hvor jeg tillader mig at køre med varme på. 2.2.D. Data på nedbrud af elbiler Testenelbil.dk projektet har indtil nu været forskånet for uheld, nedbrud og mekaniske fejl på bilerne. Der har kun været mindre fejl og hændelige uheld i projektet indtil denne periode. Elbilerne står overfor deres prøvelse i den forestående vinter. Hvis det bliver ligeså koldt som det gjorde i vinteren 2010/2011, bliver det rigtigt spændende at følge elbilerne i de enkelte projekter. ChoosEV har allerede nu fået flere henvendelser om elbilernes 12 volts batteri, som i flere af elbilerne er blevet afladet. Vi holder øje med udviklingen i henvendelser vedr. 12 volts batteriet, da vi mener at der er flere henvendelser end normalt ved konventionelle biler. ChoosEV er i dialog med fabrikanterne vedr. tilbagemeldingerne på elbilerne. ChoosEV afventer statistik på nedbrud af konventionelle biler fra Peugeot og Citroën, således at der kan foretages sammenligninger med elbilen hen over vinterperioden. Opdatering af hændelser på elbilerne i september, oktober og november. Reg.nr. Udfordring Løsning DW54939 Kørt tør for strøm Falck tilkaldt, transporteret hjem og opladet DG volt batteri fladt Bilen startet af Falck EF volt batteri fladt Bilen startet af Falck DW54936 Kørt tør for strøm Falck tilkaldt, transporteret hjem og opladet EF54184 Punktering Bilen kørt på værksted, dæk skiftet Side 12

13 DW54077 DC/DC konverter Konverter skiftet, lampe lyser fortsat. Bilen er fortsat på værksted. Testpilot har modtaget anden bil at køre i. DW54075 Kørt tør for strøm Falck tilkaldt, transporteret hjem og opladet NORDEL Kørt tør for strøm Defekt bedstemor lader. Lader skiftet DW56227 Håndbremse hænger Tjekket på værksted, ingen fejl fundet DW55539 Punktering Bilen kørt på værksted, dæk skiftet DG volt batteri fladt Muligvis brugerfejl, batteri skiftet EF33261 Kørt tør for strøm Falck tilkaldt, transporteret hjem og opladet DW53838 Kørt tør for strøm Falck tilkaldt, kørt til Quick Charge EF34312 Kørt tør for strøm Falck tilkaldt, transporteret hjem og opladet ChoosEV gør hvad vi kan for at ruste testpiloterne til vinteren og kørsel i elbilen. Dette gør vi ved at montere vinterdæk på alle elbiler i forsøget, sende orienteringsmail med information om forberedelser, gode råd og sikker kørsel i elbilen når det er koldt. Ligeledes fortæller vi om de kendte udfordringer, hvilket ikke er mange, med elbilen under kolde forhold. Vi har en antagelse om, at rækkevidden bliver reduceret, dog er der ingen studier på området endnu. Vi håber på at være blevet klogere når den første vinter periode er gennemført. På baggrund af vores foreløbige erfaringer, udarbejder ChoosEV en folder om vinterkørsel, som vil blive udleveret til testpiloterne. Elbilerne står overfor nye udfordringer fra slutningen af 1. kvartal 2012, hvor de første elbiler vil blive kaldt til serviceeftersyn hos forhandlerværkstederne. Hos ChoosEV glæder vi os til at se resultatet af servicegennemgangen af elbilerne, således at vi kan efterprøve og i første omgang konkludere noget på baggrund af driftsøkonomien i elbilerne Kommunikation 2.3.A. Fælles proaktiv indsats Vores målsætning med kommunikationen og samarbejdet med Trafikstyrelsen og Energistyrelsen, omkring testenelbil.dk projektet er, at synliggøre vores interessenter og bidragsydere. Side 13

14 I den seneste periode har der været følgende vigtige indsatser: Kreditering i forskellige artikler o Trafikstyrelsen og Energistyrelsen er nævnt ca. 60 gange hver i forskellige medier, i forbindelse med testenelbil.dk projektet. Afholdelse af åbning af Quick Charge station i Hedehusene Afholdelse af event om testenelbil.dk projektets 1 mio. kørte km, med deltagelse af Transportminister og Energiminister Invitation til deltagelse i konference om eltaxi projekt med 4*35 Invitation til deltagelse i erfaringsdag for projekter i støtteordningen hos Trafikstyrelsen (udsat af TS) Ann Marker booket som taler til ovenstående erfaringsdag Derudover har testenelbil.dk projektet affødt en lang række artikler om selve forsøget Vi udarbejder løbende orientering til TS/ES om åbning, rul og andre testenelbil.dk arrangementer. Side 14

15 2.3.B. Fremtidige projekter: Som led i at holde interessen for projektet, har vi siden sidste kvartalsrapport differentieret vores testenelbil.dk events. Indlevering af biler kombineres med virksomheds- og kommunebesøg, hvor medarbejdere kan prøve en elbil og vi kan få en snak om finansiering til projektet. Overlevering af bilerne foretages på nye placeringer, således at der er afveksling ofr pressen og at overdragelser sættes i sammenhæng med andet end kommunen. Vi afholder fortsat større events i forbindelse med overdragelser af bilerne, når vi har temaer eller andet på programmet. 2.3.C. Planlagte konferencer Der er stor fokus i både Danmark og det internationale samfund om elbiler og elbilens muligheder. For at sikre at forsøget for maksimal omtale og fokus på de erfaringer vi gør os, er der pt. ikke planlagt en konference. Lige nu deler vi vores delkonklusioner med offentligheden og vil fremtidigt vurdere om og hvornår der skal afholdes en konference Tidsplan for resten af projektet Projektet har indtil videre givet både offentligheden og ChoosEV en masse erfaringer. Blandt andet har ChoosEV fået kendskab til hvem der er modne til at adoptere elbilen og hvem der ikke er. Vi har tidligere konstateret at det er hos First movers vi skal finde aftagere til elbilerne. First movers findes indenfor de offentlige virksomheder og hos de private virksomheder. Som en konsekvens heraf, er der flere af de kommuner vi har håbet på ville komme i gang med projektet, som ikke bliver startet op. Til gengæld har det vist sig at der er flere virksomheder der ønsker at starte projekter som testenelbil.dk op hos sig. Testenelbil.dk projektet søger brede og dybde i forsøget, hvilket vil kunne findes i de interesserede virksomheder som brænder for elbiler. Nedenfor er liste de projekter vi forventer at starte op og hvilke der ikke starter på testenelbil.dk. Projekt Startdato Slutdato Biltype Bemærkninger Fredensborg Roskilde, Ringsted og Lejre Fokusområde ChoosEV ønsker at starte projektet op. Afventer finansiering. Fokusområde Roskilde - ChoosEV ønsker at starte projektet op. Afventer finansiering. Projekterne i Ringsted og Lejre startes ikke op. Side 15

16 Lyngby Allerød Herning Silkeborg København Frederikssund Hvidovre Mariagerfjord Projektet i Lyngby startes ikke op. Projektet i Allerød startes ikke op. Projektet i Herning startes ikke op. Projektet i Silkeborg startes ikke op. Fokusområde - ChoosEV ønsker at starte projektet op. Afventer finansiering. Projektet i Frederikssund startes ikke op. Projektet er afviklet, det har ikke været muligt at rejse finansieringen. Vi arbejder på andre alternativer, både kommuner og virksomheder. Projektet i Mariagerfjord startes ikke op. 3. Bilag og dokumentation Bilag 1 Projektbeskrivelse med hypoteser og tidsplan Version 2 Bilag 2 Resultater og Hypoteser Bilag 3 Udrulning af Projekt testenelbil.dk del 1 Bilag 4 Uddrag af samarbejdsaftale med DTU Transport 4. Underskrift og dato Underskrift og dato ved tegningsberettiget person hos Tilskudsmodtager. Kvartalsrapporter inkl. bilag fremsendes til Trafikstyrelsen på Side 16

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Dette notat beskriver de aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem ChoosEV og DTU Transport. Baggrund Brugerne af den tidligere generation af elbiler

Læs mere

Bilag 1 Oversigt Hypoteser

Bilag 1 Oversigt Hypoteser Bilag Oversigt Hypoteser Bilag Oversigt hypoteser 0 0 0 - DRIFT.0 Det giver anledning til mindre CO udledning at køre elbil end at køre en tilsvarende benzinbil Hypotesen er nu testet, og resultatet vil

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

TEST EN ELBIL KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2012

TEST EN ELBIL KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 TEST EN ELBIL KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 CLEVER A/S KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 30. SEPTEMBER 2012 Indhold 1. Executive summary... 3 2. Projektets rammer og tidsplan... 5 3. Projektperiode...

Læs mere

Kvartalsrapport September 2011 Udarbejdet af:

Kvartalsrapport September 2011 Udarbejdet af: Kvartalsrapport September 2011 Udarbejdet af: Projekttitel: Testenelbil.dk Navn på Tilskudsmodtager: ChoosEV A/S Sagsnummer: FS377-000041 Dato: 02.09.2011 Kontaktperson: Alexander S. Nielsen, asn@choosev.com

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

CLEVER TEMA: Rækkevidde

CLEVER TEMA: Rækkevidde Kære elbilist Nu har du rundet 14 dage i projekt Test-en-elbil. Vi håber, at det har været en god start med gode oplevelser. Test-en-elbil er Europas største elbilprojekt, og den rolle du spiller, er af

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

baner vejen for elbilen i Danmark

baner vejen for elbilen i Danmark Analyse af kørsel i Sønderborg Kommune Land og by baner vejen for elbilen i Danmark Alexander Schou Nielsen, Projektchef - asn@clever.dk - +45 5219839 Besøg os på www.clever.dk, eller facebook.com/clever

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 2. februar 2017 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme

Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme ULR Til kommunaldirektøren Kopi til økonomichefen samt kommunens it-/digitaliseringschef og programleder for monopolbruddet Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme 16.marts 2016 KOMBIT orienterede

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere