Kvartalsrapport December 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport December 2011"

Transkript

1 Kvartalsrapport December 2011 Høje Taastrup d Projekttitel: Testenelbil.dk ChoosEV valgte d at opsætte en Quick Charge station i Høje Taastrup Kommune, Hedehusene station, for at understøtte testenelbil.dk Navn på Tilskudsmodtager: ChoosEV A/S Sagsnummer: FS Dato: Kontaktperson: Alexander S. Nielsen, tlf ,

2 Indholdsfortegnelse 1. Projektperiode Projektberetning Status for projektet A. Projekter der er i gang Dataindsamling A. Update på ChoosCOM B. Data fra ChoosCOM C. Hypoteser, resultater og konklusioner C.1. Sammenhæng i indsamlingen af data C.2. Åbning af et testenelbil.dk projekt - Hvordan? C.3. Testenelbil.dk Bloggen D. Data på nedbrud af elbiler Kommunikation A. Fælles proaktiv indsats B. Fremtidige projekter: C. Planlagte konferencer Tidsplan for resten af projektet Bilag og dokumentation Underskrift og dato Projektperiode Projektets startdato: (første projekt i Aalborg) Projektets lanceringsdato (første projekt i Høje Taastrup) Projektets forventede slutdato: Forår 2014 Side 2

3 2. Projektberetning 2.1. Status for projektet 2.1.A. Projekter der er i gang Projektet følger den tilpassede tidsplan. Tidsplanen er tilpasset på baggrund af det vi indtil videre har lært i projektet. Indtil nu er der 18 projekter i gang i forskellige kommuner, samt virksomhedsprojekter, jf. nedenstående skema. Projekter der er startet op: Projekt Startdato Bemærkninger Kommuner Høje Taastrup runde 28/11 Aalborg ChoosCOM Installeret Faxe ChoosCOM Installeret Nordfyn Varde Kalundborg ChoosCOM Installeret Nyborg Næstved Sønderborg Holbæk ChoosCOM Installeret Aabenraa Esbjerg Gentofte Århus Fredericia Middelfart ChoosCOM Installeret Sorø Vejen Billund Vejle Kolding Virksomheder Alka ChoosCOM Installeret Norden ChoosCOM Installeret Siemens ChoosCOM Installeret SE Snarest ChoosCOM Installeret Projekter der ikke er igangsat endnu Se punkt 2.5 Tidsplan for resten af projektet Side 3

4 2.2. Dataindsamling 2.2.A. Update på ChoosCOM ChoosCOM er pt. installeret i 9 delprojekter. Installationen af ChoosCOM foretages løbende gennem de næste måneder og er planlagt afsluttet marts ChoosCOM installeres på denne måde for at beskytte projektets deltagere (testpiloter) så de har optimalt brug af bilen i alle 3 måneder, ligeledes mindsker vi besværet for dem, således at de kun skal modtage og aflevere elbilen en gang. Når elbilerne skal overdrages og de har fået installeret ChoosCOM, benytter vi muligheden for at informere nærmere herom ved overdragelsen. Ligeledes opsummeres de juridiske aspekter vedr. databeskyttelse og anonymitet. Projektets omkostninger mindskes også ved denne metode, idet vi ikke skal afsætte flere dage til indlevering og overlevering af elbilerne. ChoosCOM er nyudviklet og den rullende implementeringen understøtter den fortsatte test af både hardware og software, således at vi er sikre på at ChoosCOM virker optimalt. Installation af ChoosCOM starter når elbilerne bliver indlevet og er afsluttet når de nye testpiloter får overdraget elbilerne. Nedenstående skema viser planen for installation i de øvrige biler. Kommune Indlevering Udlevering Koordinator Sorø Finlay Nordfyn Rasmus Varde Tina Nyborg Rasmus Næstved Finlay Sønderborg Tina Billund Tina Vejen Tina Åbenrå Rasmus Gentofte Rasmus Esbjerg Tina Kolding Tina Vejle Tina Høje Taastrup Rasmus Århus Rasmus Side 4

5 2.2.B. Data fra ChoosCOM I tidligere statusrapporter har vi gennemgået forskellige komplicerede data fra ChoosCOM. Datagrundlaget er fortsat det samme, dog er det ikke data der er det vigtige i projektet, det er hvad vi benytter data til. I testenelbil.dk projektet er der opsat mange hypoteser som vi søger at konkludere og perspektivere på (de samlede hypoteser kan findes i Bilag 2). For at kunne benytte data fra ChoosCOM, skal ChoosEV foretage, Konsolidering af data Afstemning med det miljø data er opsamlet i Herefter kan ChoosEV, Holde data op imod de hypoteser der er opsat Konkludere og perspektivere de resultater vi er kommet frem til Tabellerne nedenfor viser et udsnit af data der indsamles via ChoosCOM. Time Latitude Longitude EVMode EVPower EVSoC EVSpeed EVStatus Odo B B B B B B B B B B Start Start Start Start Start End End End End Energy Dist Max Avg Stops Time Latt Long Odo SoC Time Latt Long SoC Speed Speed Side 5

6 2.2.C. Hypoteser, resultater og konklusioner Se vedhæftede bilag 2 med Hypoteser, resultater og konklusioner Hypoteser, resultater og konklusioner er udarbejdet på baggrund af de elbiler der har installeret ChoosCOM og er derfor et her og nu billede af testen og ikke de endelige konklusioner. 2.2.C.1. Sammenhæng i indsamlingen af data Indsamling af data til projektet er opdelt i flere delmængder for at indsamle størst mulig viden og erfaring. ChoosEVs rolle er, at indsamle specialisternes arbejde, anbefalinger og konklusioner at analysere og supplere den indsamlede viden med egne resultater og data at konkludere på baggrund af projektets samlede data Nedenfor er listet de specialister vi samarbejder med: DTU, herunder o Præference valg etrans, herunder o Nærstudie af testpiloter o Adfærdsstudie via bloggen o Workshop vedr. adfærd og brugerpræferencer ChoosEV, herunder o BLOG o Ansøgningsskema o ChoosCOM o Kørebøger o Afsluttende spørgeskema I det følgende redegøres for hvilke data de enkelte afdelinger samler og i hvilken sammenhæng de bliver brugt. Dataindsamler Område Anvendelse DTU Præference undersøgelse DTU Transport har tidligere, via en studerende, udarbejdet et Stated Preference spørgeskema. Dette spørgeskema er nu udbygget til også at omhandle spørgsmål fra ChoosEV vedr. brug af elbilen. Transportmønster Se nærmere beskrivelse i vedlagte Bilag 4 DTU Transport er i gang med at planlægge et forsøg, hvor de ønsker at observere forsøgspersoners faktiske kørselsmønster, i konventionelle biler. Dette indebærer at et antal dataloggere (gps) sættes i forsøgspersonernes egne biler og derved kan Side 6

7 etrans ChoosEV Nærstudie af testpiloter Adfærdsstudi e via bloggen Workshop vedr. adfærd og brugerpræfer encer Ansøgningss kema deres kørselsmønster observeres.. På baggrund af den første læring omkring dette forsøg, mener vi at en lignende test kan tilføre testenelbil.dk projektet nogle væsentlige data. Vi vil derfor gennemføre et lignende forsøg, i samarbejde med DTU Transport, hvor ca. 100 testpiloter modtager samme datalogger som nævnt ovenfor. Testen går forud for DTU s eget forsøg. De vil skulle køre 1 måned for elbilforsøget med dataloggeren installeret i deres bil. Derefter køre de 3 måneder med elbilen og den datalogger der fastmonteret i elbilen. I mens forsøget pågår, sidder dataloggeren fortsat i testpilotens almindelige bil. Dette for at kunne observere hvor meget denne bil benyttes under forsøget. Efter de 3 måneders elbilforsøg er overstået, skal testpiloten fortsætte med at have dataloggeren i sin egen bil 1 måned mere. Dette for at kunne se, hvor meget kørselsmønsteret har ændret sig efter kørsel i elbilen. DTU Transport deltager med dataloggeren (gps), opsamling af data fra dataloggeren, samt sammenligningen af kørsel før og efter kørsel i elbilen. Data indgår i DTU Transports større projekt om kørselsmønster. etrans har hen over sommeren 2011 foretaget flere hjemmebesøg hos testpiloter i testenelbil.dk projektet. Besøgene er foretaget for at studere hvad testpiloterne gør i forhold til hvad de siger. etrans har i tidligere studier oplevet, at testpersoner ikke altid siger hvad de gør og har derfor ønsket at iagttage testpiloterne i deres daglige gøremål med elbilen. Testpiloterne er filmet og observeret. etrans har siden oprettelsen af testenelbil.dk projektets Blog, haft adgang til at deltage i debatten, samt observere hvad der bliver skrevet. Med baggrund i nærstudier, samt studie af bloggen, har etrans udarbejdet en rapport over deres observationer. Uddrag af rapporten er indehold i vores resultater og konklusioner. Den afholdes der en workshop hos etrans i Kolding. Denne workshop vil afspejle hvad testpiloternes holdninger er til leje, leasing, køb af elbil og de tilhørende services, samt mange andre emner. I næste rapport vil vi give et uddrag af workshoppen, indholdet og resultatet. ChoosEV har udviklet et ansøgningsskema til brug for udvælgelse af kommende testpiloter. Spørgeskemaet var Side 7

8 vedhæftet ved sidste kvartalsrapport. Spørgeskemaet bruges både som adgangskrav, dataindsamling og for at gøre kommende testpiloter opmærksomme på forskellige problemstillinger som vi gerne vil have dem til at tage stilling til. Adgangskravene er opstillet for at give Sikkerhed Sikkerhed til testpiloten om, at husstandens elforsyning (elmåler, sikringer, mm.) kan håndtere elbilens store strømtræk ved opladning Muligt sammenligningsgrundlag i forsøget sammenligning med brug af egen bil og sammenligning af de oplysninger som testpiloten angiver som normalt kørselsbehov i ansøgningsskemaet. Spredning af testpiloter Forsøget skal afspejle en repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Adgangskrav: Der er flere forhold der skal være afklaret inden personer kan godkendes til at blive testpiloter. Nedenfor er nogle af de forhold der skal være på plads, før ansøgere kan deltage i projektet. 1. Testpiloter skal være fyldt 18 år, have kørekort og have en bil i forvejen, da vi ikke skal opfordre til mere privatbilisme 2. Testpiloter skal have en privat grund at stille ladeboksen på, da vi skal have strøm fra husets normale strømforsyning, samt godkende at vi opsætter en midlertidig strømføring til ladeboksen 3. Testpiloten skal betale for strømmen til elbilen og være ansvarlig for elbilen og eventuelle skader der opstår på elbilen i perioden. 4. Testpiloten skal være indstillet på at elbilen og kørslen overvåges og at deltage aktivt i indsamlingen af data. Dataindsamling: Ansøgere bliver bedt om at oplyse flere forhold om dem selv og deres familie mm. Blandt andet beder vi om oplysninger om: 1. hvilken type elinstallation de har 2. hvilket kørselsbehov de har 3. hvilken uddannelse de har 4. hvilken indkomstgruppe de tilhører Side 8

9 Blog Oplysning til kommende testpiloter: 1. Der er forpligtelser forbundet med at deltage i projektet, i form af dataindsamling, blogaktivitet og deltagelse i diverse arrangementer 2. De er ansvarlige for elbilen i den periode de låner den, samt at der kan være omkostninger forbundet med at have elbilen. 3. Vi borer et hul i testpilotens hjem, for at kunne føre strøm til ladestanderen. ChoosEV bruger bloggen som den primære kommunikation metode, med testpiloterne i testperioden. Der skrives både om stort og småt, om praktiske udfordringer og betydningen af deltagelsen i projektet. ChoosEV bruger ligeledes bloggen til at spørge ind til forskellige områder og temaer. På baggrund af den workshop etrans har afholdt d vil vi udbygge kommunikationen med testpiloterne, således at vi spørger ud fra forskellige temaer. Mere herom når temaer og spørgsmål er udviklet. Testenelbil.dk projektet har en ambition og et krav om at testpiloter skal skrive min. 1 blogindlæg om ugen på vores hjemmeside. Dette ønsker vi, da bloggen skal understøtte det community der skabes ved at deltage i projektet, samt synliggøre projektet, bidragsydere og andre interessenter. Ligeledes bidrager bloggen som nyhedssite for elbilnyheder. Blogaktiviteten er steget betragteligt efter implementeringen af den nye blogfunktion. Der er flere blogindlæg og der er flere der blogger og svare på hinandens indlæg. Der er færre spørgsmål om hvordan man blogger og større tilfredshed med funktionerne. Statistik på brugen er bloggen: Gl. platform: 1385 indlæg i alt 136 brugere Ny platform: 2469 indlæg i alt 500 brugere ChoosCOM I afsnit 2.2.c.3 er 4 eksempler på blogindlæg fra den seneste periode. Er tidligere blevet gennemgået og opdatering på ChoosCOM Side 9

10 Kørebøger står i afsnit 2.2 under Dataindsamling Testenelbil.dk projektet har udviklet en kørebog til at holde regnskab med de mange ture elbilerne kører. Kørebøgerne har ChoosEV udviklet for at, Sikre data fra start af projektet, da ChoosCOM endnu ikke var udviklet. Skabe erfaringer og grundlag for at kunne udvikle ChoosCOM Kunne validere rigtigheden af data der indsamles af ChoosCOM Testpiloterne udfylder forskellige oplysninger i kørebøgerne, for hver tur de kører i elbilerne. Nedenfor er listet hvilke oplysninger vi samler ind via kørebøgerne. 1. Starttid på opladning 2. KM tæller 3. Opladningsniveau 4. Elmåler start/slut 5. Sluttid på opladning 6. Starttid på kørsel 7. KM tæller start 8. Opladningsniveau ved start 9. Formål med turen 10. KM tæller slut 11. Evt. bemærkninger til køreturen Flere af oplysningerne er sammenfaldende med de data vi modtager fra ChoosCOM. Vi benytter for nuværende fortsat kørebøgerne for at verificere data fra ChoosCOM, samt supplere med yderligere data. Derved sikre vi at ChoosCOM svarer overens med testpiloternes faktiske køreture. Afsluttende spørgeskema Når vi i en periode har kørt både med ChoosCOM og kørebøger, vil vi ændre indholdet af kørebøgerne til kun at indeholde oplysninger om: 1. Hvem køre bilen 2. Hvor mange passagerer 3. Hvor går turen hen 4. Hvad er formålet med turen 5. Samt andre spørgsmål der giver bedre overblik over den enkelte kørte tur. ChoosEV har i samarbejde med etrans udarbejdet nogle afsluttende spørgsmål, som vi stiller til de afsluttende testpiloter. Dette tjener 2 formål: 1. Testpiloterne lider et tab ved aflevering af elbilen, så det Side 10

11 afsluttende spørgeskema fungere som en afrapportering af testpiloten og dennes holdning til ChoosEV, projektet og elbilen, samt en afslutning på testforsøget. 2. Testpiloten ligger inde med vigtige oplysninger, som vi ønsker at få og sætte i system, herunder holdning til elbilen, ideer til konceptet el/elbiler/opladning/andet. 2.2.C.2. Åbning af et testenelbil.dk projekt - Hvordan? I denne og de følgende kvartalsrapporter vil vi gennemgå hvordan testenelbil.dk projektet udføres. Dette gøres ved at tage et eller flere emner pr. rapport og beskrive hvordan vi gør og hvordan vi involvere vores omverden. Det første emne er Åbning af et testenelbil.dk projekt sammenholdt med ansøgningsskemaet, udvælgelsen af testpiloter og det indledende spørgeskema. Beskrivelsen af emnet kan læses i vedlagte Bilag C.3. Testenelbil.dk Bloggen Testenelbil.dk projektets Blog bruges til både ros og ris. Hvis testpiloterne oplever at der er noget der ikke virker eller har spørgsmål til projekt, elbil, opladning eller andet, vil vi i de fleste tilfælde modtage et indlæg på bloggen herom. Ligeledes hvis der er ting der fungere, pudsige oplevelser eller de helt store perspektiveringer. Nedenfor er 4 nye blogindlæg som vi gerne vil fremhæve for Styregruppen, da de indeholder eksempler på udfordringer, perspektiveringer, forslag og pudsige oplevelser. Så fik Elvis vinterstøvlerne på Jeg havde før efterårsferien problemer med at lade bilen. Hver gang jeg satte den til at lade hjemme i indkørslen så slog relæet fra - men først efter en times tid... Det er jo ikke særlig smart at man skal huske at tjekke om bilen lader som den skal, og det er heller ikke så fedt at opdage, at relæet er slået fra når man skal afsted næste morgen. Men hatten af for ChooseEV! Efter at have mailet ang. problemet fik jeg svar retur : Du bliver kontaktet af Elcon, som følger op på problemet. Allerede næste dag ringede de, og vi aftalte at de kom og efterså installationen. Umiddelbart var der ikke nogen fejl at spore, så man valgte at skifte relæet på eltavlen, og siden da har der ikke været ladeproblemer. Så stor TAK til ChooseEV / Elcon for god og hurtig service ;o) Og ja, så fik Elvis også skiftet sommersandalerne ud med et par solide vinterstøvler. Det er godt og trygt at vide, at man kan stå fast på vejen, nu hvor kulden og vinteren banker på. Jeg nåede en enkelt gang at fornemme at det var glat før dækskiftet, men nu er vi forberedt på lidt af hver - Elvis og jeg. Større strømforbrug I dag har det været lidt koldere, så der har været varme på bilen. Desuden har jeg haft min iphone sat til bilens radio, så jeg kunne høre musik på vejen. Alt dette kombineret med vinterdæk, der giver lidt mere modstand, gør, at jeg bruger en del mere strøm på køreturen til og fra arbejde.// En del kolleger har spurgt til, hvordan man kan tilmelde sig projektet, så jeg synes efterhånden, at I godt må overveje at sætte en ladestander op på min arbejdsplads// Faktisk er jeg ret klar til at købe min lille orange brugt, når de tre måneder er gået.// Mine fysikkolleger har spurgt, om jeg ikke vil videregive nogle erfaringer, som de Side 11

12 kan bruge til fysikundervisning. De er ret nysgerrige efter viden om, hvor meget strøm en moderne elbil anvender etc.// Noget helt andet: Hvor kan man tanke el i Flensborg? Burde det ikke hedde noget andet end at "tanke"?// Ønsker: Måleren i bilen - som viser 16 streger - burde inddeles lidt tydeligere, så det ikke er så besværligt at tælle. Laderen: Her mangler en lampe, så man ikke behøver stå med en lommelygte kl. 7 om morgenen for at tjekke, om alt er i orden.// Skulle det være et problem at el-bilerne ikke har en motorlyd? Det eneste tidspunkt el-bilen virkelig er lydløs er hvis døren er lukket, sikkerhedsbæltet er spandt, nøglen har været drejet som den skal og du er helt klar til at køre samt hvis du ruller MEGET langsom over MEGET glat asfalt. Så snart man kører med almindelig hastighed synes jeg vind- og vejmodstand skaber nok støj. Både for dem der sidder inde i bilen, men også for dem der står udenfor. Efter min mening skulle der hellere forskes i at få bilerne til at køre længere på en opladning end hvilke kunstige lyde der skal lægges ind. Det er næsten som at flyve I weekenden havde jeg besøg af mine forældre og selvfølgeligt skulle den lille røde elbil prøvekøres. Min far er 81 år og tænke sig at være fra den generation som under anden verdenskrig kørt i en bil med dampmotor, som nu blive kørt af sin datter rund i en elbil. Det største whauw oplevelse var, når jeg virkelig gav den gas på et lige stykke vej Das ist ja fast wie fliegen (det er næsten som at flyve) sagde den gamle herre. Hjemme igen blev der lige sparkede lidt til dækkene og så Mach doch mal die Motorhaube auf, damit ich den Motor sehen kann (åbne lige klappen, så jeg kan se motoren). Der måtte jeg melde pas. da ist keiner, also irgendwo schon, aber nicht vorne svarede jeg dum som jeg er. I mellemtid har jeg så fundet ud af at motoren sidder bagi og det er nok ikke noget man kan se eller skal pille ved. Og jeg har ikke haft flere onde drømme om elbilen der bare bliver tømt for strøm. Jeg klar mig fint i det daglige med ladestationen herhjemme. Men bilen bruger mere strøm nu hvor jeg tillader mig at køre med varme på. 2.2.D. Data på nedbrud af elbiler Testenelbil.dk projektet har indtil nu været forskånet for uheld, nedbrud og mekaniske fejl på bilerne. Der har kun været mindre fejl og hændelige uheld i projektet indtil denne periode. Elbilerne står overfor deres prøvelse i den forestående vinter. Hvis det bliver ligeså koldt som det gjorde i vinteren 2010/2011, bliver det rigtigt spændende at følge elbilerne i de enkelte projekter. ChoosEV har allerede nu fået flere henvendelser om elbilernes 12 volts batteri, som i flere af elbilerne er blevet afladet. Vi holder øje med udviklingen i henvendelser vedr. 12 volts batteriet, da vi mener at der er flere henvendelser end normalt ved konventionelle biler. ChoosEV er i dialog med fabrikanterne vedr. tilbagemeldingerne på elbilerne. ChoosEV afventer statistik på nedbrud af konventionelle biler fra Peugeot og Citroën, således at der kan foretages sammenligninger med elbilen hen over vinterperioden. Opdatering af hændelser på elbilerne i september, oktober og november. Reg.nr. Udfordring Løsning DW54939 Kørt tør for strøm Falck tilkaldt, transporteret hjem og opladet DG volt batteri fladt Bilen startet af Falck EF volt batteri fladt Bilen startet af Falck DW54936 Kørt tør for strøm Falck tilkaldt, transporteret hjem og opladet EF54184 Punktering Bilen kørt på værksted, dæk skiftet Side 12

13 DW54077 DC/DC konverter Konverter skiftet, lampe lyser fortsat. Bilen er fortsat på værksted. Testpilot har modtaget anden bil at køre i. DW54075 Kørt tør for strøm Falck tilkaldt, transporteret hjem og opladet NORDEL Kørt tør for strøm Defekt bedstemor lader. Lader skiftet DW56227 Håndbremse hænger Tjekket på værksted, ingen fejl fundet DW55539 Punktering Bilen kørt på værksted, dæk skiftet DG volt batteri fladt Muligvis brugerfejl, batteri skiftet EF33261 Kørt tør for strøm Falck tilkaldt, transporteret hjem og opladet DW53838 Kørt tør for strøm Falck tilkaldt, kørt til Quick Charge EF34312 Kørt tør for strøm Falck tilkaldt, transporteret hjem og opladet ChoosEV gør hvad vi kan for at ruste testpiloterne til vinteren og kørsel i elbilen. Dette gør vi ved at montere vinterdæk på alle elbiler i forsøget, sende orienteringsmail med information om forberedelser, gode råd og sikker kørsel i elbilen når det er koldt. Ligeledes fortæller vi om de kendte udfordringer, hvilket ikke er mange, med elbilen under kolde forhold. Vi har en antagelse om, at rækkevidden bliver reduceret, dog er der ingen studier på området endnu. Vi håber på at være blevet klogere når den første vinter periode er gennemført. På baggrund af vores foreløbige erfaringer, udarbejder ChoosEV en folder om vinterkørsel, som vil blive udleveret til testpiloterne. Elbilerne står overfor nye udfordringer fra slutningen af 1. kvartal 2012, hvor de første elbiler vil blive kaldt til serviceeftersyn hos forhandlerværkstederne. Hos ChoosEV glæder vi os til at se resultatet af servicegennemgangen af elbilerne, således at vi kan efterprøve og i første omgang konkludere noget på baggrund af driftsøkonomien i elbilerne Kommunikation 2.3.A. Fælles proaktiv indsats Vores målsætning med kommunikationen og samarbejdet med Trafikstyrelsen og Energistyrelsen, omkring testenelbil.dk projektet er, at synliggøre vores interessenter og bidragsydere. Side 13

14 I den seneste periode har der været følgende vigtige indsatser: Kreditering i forskellige artikler o Trafikstyrelsen og Energistyrelsen er nævnt ca. 60 gange hver i forskellige medier, i forbindelse med testenelbil.dk projektet. Afholdelse af åbning af Quick Charge station i Hedehusene Afholdelse af event om testenelbil.dk projektets 1 mio. kørte km, med deltagelse af Transportminister og Energiminister Invitation til deltagelse i konference om eltaxi projekt med 4*35 Invitation til deltagelse i erfaringsdag for projekter i støtteordningen hos Trafikstyrelsen (udsat af TS) Ann Marker booket som taler til ovenstående erfaringsdag Derudover har testenelbil.dk projektet affødt en lang række artikler om selve forsøget Vi udarbejder løbende orientering til TS/ES om åbning, rul og andre testenelbil.dk arrangementer. Side 14

15 2.3.B. Fremtidige projekter: Som led i at holde interessen for projektet, har vi siden sidste kvartalsrapport differentieret vores testenelbil.dk events. Indlevering af biler kombineres med virksomheds- og kommunebesøg, hvor medarbejdere kan prøve en elbil og vi kan få en snak om finansiering til projektet. Overlevering af bilerne foretages på nye placeringer, således at der er afveksling ofr pressen og at overdragelser sættes i sammenhæng med andet end kommunen. Vi afholder fortsat større events i forbindelse med overdragelser af bilerne, når vi har temaer eller andet på programmet. 2.3.C. Planlagte konferencer Der er stor fokus i både Danmark og det internationale samfund om elbiler og elbilens muligheder. For at sikre at forsøget for maksimal omtale og fokus på de erfaringer vi gør os, er der pt. ikke planlagt en konference. Lige nu deler vi vores delkonklusioner med offentligheden og vil fremtidigt vurdere om og hvornår der skal afholdes en konference Tidsplan for resten af projektet Projektet har indtil videre givet både offentligheden og ChoosEV en masse erfaringer. Blandt andet har ChoosEV fået kendskab til hvem der er modne til at adoptere elbilen og hvem der ikke er. Vi har tidligere konstateret at det er hos First movers vi skal finde aftagere til elbilerne. First movers findes indenfor de offentlige virksomheder og hos de private virksomheder. Som en konsekvens heraf, er der flere af de kommuner vi har håbet på ville komme i gang med projektet, som ikke bliver startet op. Til gengæld har det vist sig at der er flere virksomheder der ønsker at starte projekter som testenelbil.dk op hos sig. Testenelbil.dk projektet søger brede og dybde i forsøget, hvilket vil kunne findes i de interesserede virksomheder som brænder for elbiler. Nedenfor er liste de projekter vi forventer at starte op og hvilke der ikke starter på testenelbil.dk. Projekt Startdato Slutdato Biltype Bemærkninger Fredensborg Roskilde, Ringsted og Lejre Fokusområde ChoosEV ønsker at starte projektet op. Afventer finansiering. Fokusområde Roskilde - ChoosEV ønsker at starte projektet op. Afventer finansiering. Projekterne i Ringsted og Lejre startes ikke op. Side 15

16 Lyngby Allerød Herning Silkeborg København Frederikssund Hvidovre Mariagerfjord Projektet i Lyngby startes ikke op. Projektet i Allerød startes ikke op. Projektet i Herning startes ikke op. Projektet i Silkeborg startes ikke op. Fokusområde - ChoosEV ønsker at starte projektet op. Afventer finansiering. Projektet i Frederikssund startes ikke op. Projektet er afviklet, det har ikke været muligt at rejse finansieringen. Vi arbejder på andre alternativer, både kommuner og virksomheder. Projektet i Mariagerfjord startes ikke op. 3. Bilag og dokumentation Bilag 1 Projektbeskrivelse med hypoteser og tidsplan Version 2 Bilag 2 Resultater og Hypoteser Bilag 3 Udrulning af Projekt testenelbil.dk del 1 Bilag 4 Uddrag af samarbejdsaftale med DTU Transport 4. Underskrift og dato Underskrift og dato ved tegningsberettiget person hos Tilskudsmodtager. Kvartalsrapporter inkl. bilag fremsendes til Trafikstyrelsen på Side 16

TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013

TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013 TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013 CLEVER A/S MIDTVEJSRAPPORT FOR TEST-EN-ELBIL PROJEKTET CLEVER A/S Vester Farimagsgade 17, 1. sal / DK-1606 København V Tlf.: +45 8230 3030 / www.clever.dk Indhold

Læs mere

TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013

TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 0 CLEVER A/S KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN. JANUAR. MARTS 0 Indholdsfortegnelse. Hvad er Projekt Test-en-elbil?.... Hypoteserne der skal besvarer målsætningen i Projekt

Læs mere

Forord. Denne rapport beskriver Fredericia Kommunes erfaringer fra deltagelsen i etrans. Peter Krongaard-Kruse, projektejer, Natur & Miljø

Forord. Denne rapport beskriver Fredericia Kommunes erfaringer fra deltagelsen i etrans. Peter Krongaard-Kruse, projektejer, Natur & Miljø Forord Vi kan hurtigt blive enige om, at vækst er godt for samfundet og vores økonomi. Men en del af den vækst, vi går ind for, kan på længere sigt medføre uoprettelig skade på vores miljø og klima. Derfor

Læs mere

Prøv1elbil 3 å r med elbiler

Prøv1elbil 3 å r med elbiler Prøv1elbil 3 å r med elbiler Danmarks første større forsøg med udlån af elbiler til private familier afsluttet succesfuldt. En række partnere med støtte fra Energistyrelsen og RegionMidt har gennem mere

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport. Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune

Rapport. Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune Rapport 4 Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune Målet om fossil uafhængighed vil fremover være det overordnede og styrende for hele udviklingen i energisektoren,

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Fra institution til idrætsinstitution

Fra institution til idrætsinstitution Fra institution til idrætsinstitution Kolofon Fra dagtilbud til idrætsinstitution Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum. Undersøgelsen er gennemført for Københavns Kommune af John Andersen,

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard Evaluering af bibliotekets tilbud og service Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Rapportens opbygning og læsevejledning...

Læs mere

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen CASA Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Årsrapport 2010. Sammenfatning

Årsrapport 2010. Sammenfatning Årsrapport 2010 Sammenfatning KLS Grafik ansøgte i december 2009 Energistyrelsen om tilskud til projekt Vejen frem for KLS grøn el til flåden, som i første omgang ikke blev godkendt i sit fulde omfang.

Læs mere

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32]

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (2 of 39) [19-09-2001 16:32:32] Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Teknologi-Børn. Christian Mørk og Volkan Erdönmez

Teknologi-Børn. Christian Mørk og Volkan Erdönmez Teknologi-Børn Christian Mørk og Volkan Erdönmez 22/04 2010 Vejleder: Berit Bruun Jespersen Fag: Teknologi Klasse: 1.A Skole: Odense Tekniske Gymnasium I dette forløb har vi arbejde med børn og hvordan

Læs mere

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere