Kvartalsrapport December 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport December 2011"

Transkript

1 Kvartalsrapport December 2011 Høje Taastrup d Projekttitel: Testenelbil.dk ChoosEV valgte d at opsætte en Quick Charge station i Høje Taastrup Kommune, Hedehusene station, for at understøtte testenelbil.dk Navn på Tilskudsmodtager: ChoosEV A/S Sagsnummer: FS Dato: Kontaktperson: Alexander S. Nielsen, tlf ,

2 Indholdsfortegnelse 1. Projektperiode Projektberetning Status for projektet A. Projekter der er i gang Dataindsamling A. Update på ChoosCOM B. Data fra ChoosCOM C. Hypoteser, resultater og konklusioner C.1. Sammenhæng i indsamlingen af data C.2. Åbning af et testenelbil.dk projekt - Hvordan? C.3. Testenelbil.dk Bloggen D. Data på nedbrud af elbiler Kommunikation A. Fælles proaktiv indsats B. Fremtidige projekter: C. Planlagte konferencer Tidsplan for resten af projektet Bilag og dokumentation Underskrift og dato Projektperiode Projektets startdato: (første projekt i Aalborg) Projektets lanceringsdato (første projekt i Høje Taastrup) Projektets forventede slutdato: Forår 2014 Side 2

3 2. Projektberetning 2.1. Status for projektet 2.1.A. Projekter der er i gang Projektet følger den tilpassede tidsplan. Tidsplanen er tilpasset på baggrund af det vi indtil videre har lært i projektet. Indtil nu er der 18 projekter i gang i forskellige kommuner, samt virksomhedsprojekter, jf. nedenstående skema. Projekter der er startet op: Projekt Startdato Bemærkninger Kommuner Høje Taastrup runde 28/11 Aalborg ChoosCOM Installeret Faxe ChoosCOM Installeret Nordfyn Varde Kalundborg ChoosCOM Installeret Nyborg Næstved Sønderborg Holbæk ChoosCOM Installeret Aabenraa Esbjerg Gentofte Århus Fredericia Middelfart ChoosCOM Installeret Sorø Vejen Billund Vejle Kolding Virksomheder Alka ChoosCOM Installeret Norden ChoosCOM Installeret Siemens ChoosCOM Installeret SE Snarest ChoosCOM Installeret Projekter der ikke er igangsat endnu Se punkt 2.5 Tidsplan for resten af projektet Side 3

4 2.2. Dataindsamling 2.2.A. Update på ChoosCOM ChoosCOM er pt. installeret i 9 delprojekter. Installationen af ChoosCOM foretages løbende gennem de næste måneder og er planlagt afsluttet marts ChoosCOM installeres på denne måde for at beskytte projektets deltagere (testpiloter) så de har optimalt brug af bilen i alle 3 måneder, ligeledes mindsker vi besværet for dem, således at de kun skal modtage og aflevere elbilen en gang. Når elbilerne skal overdrages og de har fået installeret ChoosCOM, benytter vi muligheden for at informere nærmere herom ved overdragelsen. Ligeledes opsummeres de juridiske aspekter vedr. databeskyttelse og anonymitet. Projektets omkostninger mindskes også ved denne metode, idet vi ikke skal afsætte flere dage til indlevering og overlevering af elbilerne. ChoosCOM er nyudviklet og den rullende implementeringen understøtter den fortsatte test af både hardware og software, således at vi er sikre på at ChoosCOM virker optimalt. Installation af ChoosCOM starter når elbilerne bliver indlevet og er afsluttet når de nye testpiloter får overdraget elbilerne. Nedenstående skema viser planen for installation i de øvrige biler. Kommune Indlevering Udlevering Koordinator Sorø Finlay Nordfyn Rasmus Varde Tina Nyborg Rasmus Næstved Finlay Sønderborg Tina Billund Tina Vejen Tina Åbenrå Rasmus Gentofte Rasmus Esbjerg Tina Kolding Tina Vejle Tina Høje Taastrup Rasmus Århus Rasmus Side 4

5 2.2.B. Data fra ChoosCOM I tidligere statusrapporter har vi gennemgået forskellige komplicerede data fra ChoosCOM. Datagrundlaget er fortsat det samme, dog er det ikke data der er det vigtige i projektet, det er hvad vi benytter data til. I testenelbil.dk projektet er der opsat mange hypoteser som vi søger at konkludere og perspektivere på (de samlede hypoteser kan findes i Bilag 2). For at kunne benytte data fra ChoosCOM, skal ChoosEV foretage, Konsolidering af data Afstemning med det miljø data er opsamlet i Herefter kan ChoosEV, Holde data op imod de hypoteser der er opsat Konkludere og perspektivere de resultater vi er kommet frem til Tabellerne nedenfor viser et udsnit af data der indsamles via ChoosCOM. Time Latitude Longitude EVMode EVPower EVSoC EVSpeed EVStatus Odo B B B B B B B B B B Start Start Start Start Start End End End End Energy Dist Max Avg Stops Time Latt Long Odo SoC Time Latt Long SoC Speed Speed Side 5

6 2.2.C. Hypoteser, resultater og konklusioner Se vedhæftede bilag 2 med Hypoteser, resultater og konklusioner Hypoteser, resultater og konklusioner er udarbejdet på baggrund af de elbiler der har installeret ChoosCOM og er derfor et her og nu billede af testen og ikke de endelige konklusioner. 2.2.C.1. Sammenhæng i indsamlingen af data Indsamling af data til projektet er opdelt i flere delmængder for at indsamle størst mulig viden og erfaring. ChoosEVs rolle er, at indsamle specialisternes arbejde, anbefalinger og konklusioner at analysere og supplere den indsamlede viden med egne resultater og data at konkludere på baggrund af projektets samlede data Nedenfor er listet de specialister vi samarbejder med: DTU, herunder o Præference valg etrans, herunder o Nærstudie af testpiloter o Adfærdsstudie via bloggen o Workshop vedr. adfærd og brugerpræferencer ChoosEV, herunder o BLOG o Ansøgningsskema o ChoosCOM o Kørebøger o Afsluttende spørgeskema I det følgende redegøres for hvilke data de enkelte afdelinger samler og i hvilken sammenhæng de bliver brugt. Dataindsamler Område Anvendelse DTU Præference undersøgelse DTU Transport har tidligere, via en studerende, udarbejdet et Stated Preference spørgeskema. Dette spørgeskema er nu udbygget til også at omhandle spørgsmål fra ChoosEV vedr. brug af elbilen. Transportmønster Se nærmere beskrivelse i vedlagte Bilag 4 DTU Transport er i gang med at planlægge et forsøg, hvor de ønsker at observere forsøgspersoners faktiske kørselsmønster, i konventionelle biler. Dette indebærer at et antal dataloggere (gps) sættes i forsøgspersonernes egne biler og derved kan Side 6

7 etrans ChoosEV Nærstudie af testpiloter Adfærdsstudi e via bloggen Workshop vedr. adfærd og brugerpræfer encer Ansøgningss kema deres kørselsmønster observeres.. På baggrund af den første læring omkring dette forsøg, mener vi at en lignende test kan tilføre testenelbil.dk projektet nogle væsentlige data. Vi vil derfor gennemføre et lignende forsøg, i samarbejde med DTU Transport, hvor ca. 100 testpiloter modtager samme datalogger som nævnt ovenfor. Testen går forud for DTU s eget forsøg. De vil skulle køre 1 måned for elbilforsøget med dataloggeren installeret i deres bil. Derefter køre de 3 måneder med elbilen og den datalogger der fastmonteret i elbilen. I mens forsøget pågår, sidder dataloggeren fortsat i testpilotens almindelige bil. Dette for at kunne observere hvor meget denne bil benyttes under forsøget. Efter de 3 måneders elbilforsøg er overstået, skal testpiloten fortsætte med at have dataloggeren i sin egen bil 1 måned mere. Dette for at kunne se, hvor meget kørselsmønsteret har ændret sig efter kørsel i elbilen. DTU Transport deltager med dataloggeren (gps), opsamling af data fra dataloggeren, samt sammenligningen af kørsel før og efter kørsel i elbilen. Data indgår i DTU Transports større projekt om kørselsmønster. etrans har hen over sommeren 2011 foretaget flere hjemmebesøg hos testpiloter i testenelbil.dk projektet. Besøgene er foretaget for at studere hvad testpiloterne gør i forhold til hvad de siger. etrans har i tidligere studier oplevet, at testpersoner ikke altid siger hvad de gør og har derfor ønsket at iagttage testpiloterne i deres daglige gøremål med elbilen. Testpiloterne er filmet og observeret. etrans har siden oprettelsen af testenelbil.dk projektets Blog, haft adgang til at deltage i debatten, samt observere hvad der bliver skrevet. Med baggrund i nærstudier, samt studie af bloggen, har etrans udarbejdet en rapport over deres observationer. Uddrag af rapporten er indehold i vores resultater og konklusioner. Den afholdes der en workshop hos etrans i Kolding. Denne workshop vil afspejle hvad testpiloternes holdninger er til leje, leasing, køb af elbil og de tilhørende services, samt mange andre emner. I næste rapport vil vi give et uddrag af workshoppen, indholdet og resultatet. ChoosEV har udviklet et ansøgningsskema til brug for udvælgelse af kommende testpiloter. Spørgeskemaet var Side 7

8 vedhæftet ved sidste kvartalsrapport. Spørgeskemaet bruges både som adgangskrav, dataindsamling og for at gøre kommende testpiloter opmærksomme på forskellige problemstillinger som vi gerne vil have dem til at tage stilling til. Adgangskravene er opstillet for at give Sikkerhed Sikkerhed til testpiloten om, at husstandens elforsyning (elmåler, sikringer, mm.) kan håndtere elbilens store strømtræk ved opladning Muligt sammenligningsgrundlag i forsøget sammenligning med brug af egen bil og sammenligning af de oplysninger som testpiloten angiver som normalt kørselsbehov i ansøgningsskemaet. Spredning af testpiloter Forsøget skal afspejle en repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Adgangskrav: Der er flere forhold der skal være afklaret inden personer kan godkendes til at blive testpiloter. Nedenfor er nogle af de forhold der skal være på plads, før ansøgere kan deltage i projektet. 1. Testpiloter skal være fyldt 18 år, have kørekort og have en bil i forvejen, da vi ikke skal opfordre til mere privatbilisme 2. Testpiloter skal have en privat grund at stille ladeboksen på, da vi skal have strøm fra husets normale strømforsyning, samt godkende at vi opsætter en midlertidig strømføring til ladeboksen 3. Testpiloten skal betale for strømmen til elbilen og være ansvarlig for elbilen og eventuelle skader der opstår på elbilen i perioden. 4. Testpiloten skal være indstillet på at elbilen og kørslen overvåges og at deltage aktivt i indsamlingen af data. Dataindsamling: Ansøgere bliver bedt om at oplyse flere forhold om dem selv og deres familie mm. Blandt andet beder vi om oplysninger om: 1. hvilken type elinstallation de har 2. hvilket kørselsbehov de har 3. hvilken uddannelse de har 4. hvilken indkomstgruppe de tilhører Side 8

9 Blog Oplysning til kommende testpiloter: 1. Der er forpligtelser forbundet med at deltage i projektet, i form af dataindsamling, blogaktivitet og deltagelse i diverse arrangementer 2. De er ansvarlige for elbilen i den periode de låner den, samt at der kan være omkostninger forbundet med at have elbilen. 3. Vi borer et hul i testpilotens hjem, for at kunne føre strøm til ladestanderen. ChoosEV bruger bloggen som den primære kommunikation metode, med testpiloterne i testperioden. Der skrives både om stort og småt, om praktiske udfordringer og betydningen af deltagelsen i projektet. ChoosEV bruger ligeledes bloggen til at spørge ind til forskellige områder og temaer. På baggrund af den workshop etrans har afholdt d vil vi udbygge kommunikationen med testpiloterne, således at vi spørger ud fra forskellige temaer. Mere herom når temaer og spørgsmål er udviklet. Testenelbil.dk projektet har en ambition og et krav om at testpiloter skal skrive min. 1 blogindlæg om ugen på vores hjemmeside. Dette ønsker vi, da bloggen skal understøtte det community der skabes ved at deltage i projektet, samt synliggøre projektet, bidragsydere og andre interessenter. Ligeledes bidrager bloggen som nyhedssite for elbilnyheder. Blogaktiviteten er steget betragteligt efter implementeringen af den nye blogfunktion. Der er flere blogindlæg og der er flere der blogger og svare på hinandens indlæg. Der er færre spørgsmål om hvordan man blogger og større tilfredshed med funktionerne. Statistik på brugen er bloggen: Gl. platform: 1385 indlæg i alt 136 brugere Ny platform: 2469 indlæg i alt 500 brugere ChoosCOM I afsnit 2.2.c.3 er 4 eksempler på blogindlæg fra den seneste periode. Er tidligere blevet gennemgået og opdatering på ChoosCOM Side 9

10 Kørebøger står i afsnit 2.2 under Dataindsamling Testenelbil.dk projektet har udviklet en kørebog til at holde regnskab med de mange ture elbilerne kører. Kørebøgerne har ChoosEV udviklet for at, Sikre data fra start af projektet, da ChoosCOM endnu ikke var udviklet. Skabe erfaringer og grundlag for at kunne udvikle ChoosCOM Kunne validere rigtigheden af data der indsamles af ChoosCOM Testpiloterne udfylder forskellige oplysninger i kørebøgerne, for hver tur de kører i elbilerne. Nedenfor er listet hvilke oplysninger vi samler ind via kørebøgerne. 1. Starttid på opladning 2. KM tæller 3. Opladningsniveau 4. Elmåler start/slut 5. Sluttid på opladning 6. Starttid på kørsel 7. KM tæller start 8. Opladningsniveau ved start 9. Formål med turen 10. KM tæller slut 11. Evt. bemærkninger til køreturen Flere af oplysningerne er sammenfaldende med de data vi modtager fra ChoosCOM. Vi benytter for nuværende fortsat kørebøgerne for at verificere data fra ChoosCOM, samt supplere med yderligere data. Derved sikre vi at ChoosCOM svarer overens med testpiloternes faktiske køreture. Afsluttende spørgeskema Når vi i en periode har kørt både med ChoosCOM og kørebøger, vil vi ændre indholdet af kørebøgerne til kun at indeholde oplysninger om: 1. Hvem køre bilen 2. Hvor mange passagerer 3. Hvor går turen hen 4. Hvad er formålet med turen 5. Samt andre spørgsmål der giver bedre overblik over den enkelte kørte tur. ChoosEV har i samarbejde med etrans udarbejdet nogle afsluttende spørgsmål, som vi stiller til de afsluttende testpiloter. Dette tjener 2 formål: 1. Testpiloterne lider et tab ved aflevering af elbilen, så det Side 10

11 afsluttende spørgeskema fungere som en afrapportering af testpiloten og dennes holdning til ChoosEV, projektet og elbilen, samt en afslutning på testforsøget. 2. Testpiloten ligger inde med vigtige oplysninger, som vi ønsker at få og sætte i system, herunder holdning til elbilen, ideer til konceptet el/elbiler/opladning/andet. 2.2.C.2. Åbning af et testenelbil.dk projekt - Hvordan? I denne og de følgende kvartalsrapporter vil vi gennemgå hvordan testenelbil.dk projektet udføres. Dette gøres ved at tage et eller flere emner pr. rapport og beskrive hvordan vi gør og hvordan vi involvere vores omverden. Det første emne er Åbning af et testenelbil.dk projekt sammenholdt med ansøgningsskemaet, udvælgelsen af testpiloter og det indledende spørgeskema. Beskrivelsen af emnet kan læses i vedlagte Bilag C.3. Testenelbil.dk Bloggen Testenelbil.dk projektets Blog bruges til både ros og ris. Hvis testpiloterne oplever at der er noget der ikke virker eller har spørgsmål til projekt, elbil, opladning eller andet, vil vi i de fleste tilfælde modtage et indlæg på bloggen herom. Ligeledes hvis der er ting der fungere, pudsige oplevelser eller de helt store perspektiveringer. Nedenfor er 4 nye blogindlæg som vi gerne vil fremhæve for Styregruppen, da de indeholder eksempler på udfordringer, perspektiveringer, forslag og pudsige oplevelser. Så fik Elvis vinterstøvlerne på Jeg havde før efterårsferien problemer med at lade bilen. Hver gang jeg satte den til at lade hjemme i indkørslen så slog relæet fra - men først efter en times tid... Det er jo ikke særlig smart at man skal huske at tjekke om bilen lader som den skal, og det er heller ikke så fedt at opdage, at relæet er slået fra når man skal afsted næste morgen. Men hatten af for ChooseEV! Efter at have mailet ang. problemet fik jeg svar retur : Du bliver kontaktet af Elcon, som følger op på problemet. Allerede næste dag ringede de, og vi aftalte at de kom og efterså installationen. Umiddelbart var der ikke nogen fejl at spore, så man valgte at skifte relæet på eltavlen, og siden da har der ikke været ladeproblemer. Så stor TAK til ChooseEV / Elcon for god og hurtig service ;o) Og ja, så fik Elvis også skiftet sommersandalerne ud med et par solide vinterstøvler. Det er godt og trygt at vide, at man kan stå fast på vejen, nu hvor kulden og vinteren banker på. Jeg nåede en enkelt gang at fornemme at det var glat før dækskiftet, men nu er vi forberedt på lidt af hver - Elvis og jeg. Større strømforbrug I dag har det været lidt koldere, så der har været varme på bilen. Desuden har jeg haft min iphone sat til bilens radio, så jeg kunne høre musik på vejen. Alt dette kombineret med vinterdæk, der giver lidt mere modstand, gør, at jeg bruger en del mere strøm på køreturen til og fra arbejde.// En del kolleger har spurgt til, hvordan man kan tilmelde sig projektet, så jeg synes efterhånden, at I godt må overveje at sætte en ladestander op på min arbejdsplads// Faktisk er jeg ret klar til at købe min lille orange brugt, når de tre måneder er gået.// Mine fysikkolleger har spurgt, om jeg ikke vil videregive nogle erfaringer, som de Side 11

12 kan bruge til fysikundervisning. De er ret nysgerrige efter viden om, hvor meget strøm en moderne elbil anvender etc.// Noget helt andet: Hvor kan man tanke el i Flensborg? Burde det ikke hedde noget andet end at "tanke"?// Ønsker: Måleren i bilen - som viser 16 streger - burde inddeles lidt tydeligere, så det ikke er så besværligt at tælle. Laderen: Her mangler en lampe, så man ikke behøver stå med en lommelygte kl. 7 om morgenen for at tjekke, om alt er i orden.// Skulle det være et problem at el-bilerne ikke har en motorlyd? Det eneste tidspunkt el-bilen virkelig er lydløs er hvis døren er lukket, sikkerhedsbæltet er spandt, nøglen har været drejet som den skal og du er helt klar til at køre samt hvis du ruller MEGET langsom over MEGET glat asfalt. Så snart man kører med almindelig hastighed synes jeg vind- og vejmodstand skaber nok støj. Både for dem der sidder inde i bilen, men også for dem der står udenfor. Efter min mening skulle der hellere forskes i at få bilerne til at køre længere på en opladning end hvilke kunstige lyde der skal lægges ind. Det er næsten som at flyve I weekenden havde jeg besøg af mine forældre og selvfølgeligt skulle den lille røde elbil prøvekøres. Min far er 81 år og tænke sig at være fra den generation som under anden verdenskrig kørt i en bil med dampmotor, som nu blive kørt af sin datter rund i en elbil. Det største whauw oplevelse var, når jeg virkelig gav den gas på et lige stykke vej Das ist ja fast wie fliegen (det er næsten som at flyve) sagde den gamle herre. Hjemme igen blev der lige sparkede lidt til dækkene og så Mach doch mal die Motorhaube auf, damit ich den Motor sehen kann (åbne lige klappen, så jeg kan se motoren). Der måtte jeg melde pas. da ist keiner, also irgendwo schon, aber nicht vorne svarede jeg dum som jeg er. I mellemtid har jeg så fundet ud af at motoren sidder bagi og det er nok ikke noget man kan se eller skal pille ved. Og jeg har ikke haft flere onde drømme om elbilen der bare bliver tømt for strøm. Jeg klar mig fint i det daglige med ladestationen herhjemme. Men bilen bruger mere strøm nu hvor jeg tillader mig at køre med varme på. 2.2.D. Data på nedbrud af elbiler Testenelbil.dk projektet har indtil nu været forskånet for uheld, nedbrud og mekaniske fejl på bilerne. Der har kun været mindre fejl og hændelige uheld i projektet indtil denne periode. Elbilerne står overfor deres prøvelse i den forestående vinter. Hvis det bliver ligeså koldt som det gjorde i vinteren 2010/2011, bliver det rigtigt spændende at følge elbilerne i de enkelte projekter. ChoosEV har allerede nu fået flere henvendelser om elbilernes 12 volts batteri, som i flere af elbilerne er blevet afladet. Vi holder øje med udviklingen i henvendelser vedr. 12 volts batteriet, da vi mener at der er flere henvendelser end normalt ved konventionelle biler. ChoosEV er i dialog med fabrikanterne vedr. tilbagemeldingerne på elbilerne. ChoosEV afventer statistik på nedbrud af konventionelle biler fra Peugeot og Citroën, således at der kan foretages sammenligninger med elbilen hen over vinterperioden. Opdatering af hændelser på elbilerne i september, oktober og november. Reg.nr. Udfordring Løsning DW54939 Kørt tør for strøm Falck tilkaldt, transporteret hjem og opladet DG volt batteri fladt Bilen startet af Falck EF volt batteri fladt Bilen startet af Falck DW54936 Kørt tør for strøm Falck tilkaldt, transporteret hjem og opladet EF54184 Punktering Bilen kørt på værksted, dæk skiftet Side 12

13 DW54077 DC/DC konverter Konverter skiftet, lampe lyser fortsat. Bilen er fortsat på værksted. Testpilot har modtaget anden bil at køre i. DW54075 Kørt tør for strøm Falck tilkaldt, transporteret hjem og opladet NORDEL Kørt tør for strøm Defekt bedstemor lader. Lader skiftet DW56227 Håndbremse hænger Tjekket på værksted, ingen fejl fundet DW55539 Punktering Bilen kørt på værksted, dæk skiftet DG volt batteri fladt Muligvis brugerfejl, batteri skiftet EF33261 Kørt tør for strøm Falck tilkaldt, transporteret hjem og opladet DW53838 Kørt tør for strøm Falck tilkaldt, kørt til Quick Charge EF34312 Kørt tør for strøm Falck tilkaldt, transporteret hjem og opladet ChoosEV gør hvad vi kan for at ruste testpiloterne til vinteren og kørsel i elbilen. Dette gør vi ved at montere vinterdæk på alle elbiler i forsøget, sende orienteringsmail med information om forberedelser, gode råd og sikker kørsel i elbilen når det er koldt. Ligeledes fortæller vi om de kendte udfordringer, hvilket ikke er mange, med elbilen under kolde forhold. Vi har en antagelse om, at rækkevidden bliver reduceret, dog er der ingen studier på området endnu. Vi håber på at være blevet klogere når den første vinter periode er gennemført. På baggrund af vores foreløbige erfaringer, udarbejder ChoosEV en folder om vinterkørsel, som vil blive udleveret til testpiloterne. Elbilerne står overfor nye udfordringer fra slutningen af 1. kvartal 2012, hvor de første elbiler vil blive kaldt til serviceeftersyn hos forhandlerværkstederne. Hos ChoosEV glæder vi os til at se resultatet af servicegennemgangen af elbilerne, således at vi kan efterprøve og i første omgang konkludere noget på baggrund af driftsøkonomien i elbilerne Kommunikation 2.3.A. Fælles proaktiv indsats Vores målsætning med kommunikationen og samarbejdet med Trafikstyrelsen og Energistyrelsen, omkring testenelbil.dk projektet er, at synliggøre vores interessenter og bidragsydere. Side 13

14 I den seneste periode har der været følgende vigtige indsatser: Kreditering i forskellige artikler o Trafikstyrelsen og Energistyrelsen er nævnt ca. 60 gange hver i forskellige medier, i forbindelse med testenelbil.dk projektet. Afholdelse af åbning af Quick Charge station i Hedehusene Afholdelse af event om testenelbil.dk projektets 1 mio. kørte km, med deltagelse af Transportminister og Energiminister Invitation til deltagelse i konference om eltaxi projekt med 4*35 Invitation til deltagelse i erfaringsdag for projekter i støtteordningen hos Trafikstyrelsen (udsat af TS) Ann Marker booket som taler til ovenstående erfaringsdag Derudover har testenelbil.dk projektet affødt en lang række artikler om selve forsøget Vi udarbejder løbende orientering til TS/ES om åbning, rul og andre testenelbil.dk arrangementer. Side 14

15 2.3.B. Fremtidige projekter: Som led i at holde interessen for projektet, har vi siden sidste kvartalsrapport differentieret vores testenelbil.dk events. Indlevering af biler kombineres med virksomheds- og kommunebesøg, hvor medarbejdere kan prøve en elbil og vi kan få en snak om finansiering til projektet. Overlevering af bilerne foretages på nye placeringer, således at der er afveksling ofr pressen og at overdragelser sættes i sammenhæng med andet end kommunen. Vi afholder fortsat større events i forbindelse med overdragelser af bilerne, når vi har temaer eller andet på programmet. 2.3.C. Planlagte konferencer Der er stor fokus i både Danmark og det internationale samfund om elbiler og elbilens muligheder. For at sikre at forsøget for maksimal omtale og fokus på de erfaringer vi gør os, er der pt. ikke planlagt en konference. Lige nu deler vi vores delkonklusioner med offentligheden og vil fremtidigt vurdere om og hvornår der skal afholdes en konference Tidsplan for resten af projektet Projektet har indtil videre givet både offentligheden og ChoosEV en masse erfaringer. Blandt andet har ChoosEV fået kendskab til hvem der er modne til at adoptere elbilen og hvem der ikke er. Vi har tidligere konstateret at det er hos First movers vi skal finde aftagere til elbilerne. First movers findes indenfor de offentlige virksomheder og hos de private virksomheder. Som en konsekvens heraf, er der flere af de kommuner vi har håbet på ville komme i gang med projektet, som ikke bliver startet op. Til gengæld har det vist sig at der er flere virksomheder der ønsker at starte projekter som testenelbil.dk op hos sig. Testenelbil.dk projektet søger brede og dybde i forsøget, hvilket vil kunne findes i de interesserede virksomheder som brænder for elbiler. Nedenfor er liste de projekter vi forventer at starte op og hvilke der ikke starter på testenelbil.dk. Projekt Startdato Slutdato Biltype Bemærkninger Fredensborg Roskilde, Ringsted og Lejre Fokusområde ChoosEV ønsker at starte projektet op. Afventer finansiering. Fokusområde Roskilde - ChoosEV ønsker at starte projektet op. Afventer finansiering. Projekterne i Ringsted og Lejre startes ikke op. Side 15

16 Lyngby Allerød Herning Silkeborg København Frederikssund Hvidovre Mariagerfjord Projektet i Lyngby startes ikke op. Projektet i Allerød startes ikke op. Projektet i Herning startes ikke op. Projektet i Silkeborg startes ikke op. Fokusområde - ChoosEV ønsker at starte projektet op. Afventer finansiering. Projektet i Frederikssund startes ikke op. Projektet er afviklet, det har ikke været muligt at rejse finansieringen. Vi arbejder på andre alternativer, både kommuner og virksomheder. Projektet i Mariagerfjord startes ikke op. 3. Bilag og dokumentation Bilag 1 Projektbeskrivelse med hypoteser og tidsplan Version 2 Bilag 2 Resultater og Hypoteser Bilag 3 Udrulning af Projekt testenelbil.dk del 1 Bilag 4 Uddrag af samarbejdsaftale med DTU Transport 4. Underskrift og dato Underskrift og dato ved tegningsberettiget person hos Tilskudsmodtager. Kvartalsrapporter inkl. bilag fremsendes til Trafikstyrelsen på Side 16

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

CLEVER TEMA: Rækkevidde

CLEVER TEMA: Rækkevidde Kære elbilist Nu har du rundet 14 dage i projekt Test-en-elbil. Vi håber, at det har været en god start med gode oplevelser. Test-en-elbil er Europas største elbilprojekt, og den rolle du spiller, er af

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

baner vejen for elbilen i Danmark

baner vejen for elbilen i Danmark Analyse af kørsel i Sønderborg Kommune Land og by baner vejen for elbilen i Danmark Alexander Schou Nielsen, Projektchef - asn@clever.dk - +45 5219839 Besøg os på www.clever.dk, eller facebook.com/clever

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Elbiler på kryds og tværs et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Elbiler på kryds og tværs i den kommunale drift, og regional erfaringsindsamling

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Ærø kommune slutrapport apr. 2013

Ærø kommune slutrapport apr. 2013 Ærø kommune slutrapport apr. 2013 Elbiler til udlejning og tjenestekørsel - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Forsøg med elbiler til turistudlejning og drift i

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013. Side 1

Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013. Side 1 Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013 Side 1 Overblik over forsøgsprojektet 1.500 testfamilier i 24 danske kommuner 3,8 mio kørte kilometer på strøm 198 biler Side 2

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 Grøn transport i KLS - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Vejen frem for KLS grøn el til flåden Tilskudsrunde under forsøgsordning

Læs mere

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

VINTER OG ELBILER. Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion. Information om

VINTER OG ELBILER. Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion. Information om VINTER OG ELBILER, 1. sal Information om Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion DET Danske VINTER- VEJR Danskerne elsker elbilen, men elsker elbilen Danmark og så om vinteren? Velkommen til guiden

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

Driftsøkonomi elbiler

Driftsøkonomi elbiler Driftsøkonomi elbiler Oplæg om total- og driftsomkostninger ved elbiler Energistyrelsen og Trafikstyrelsens elbilnetværk 30. april 2013 Side 2 30. april 2013 Hvem er CLEVER Side 2 30. april 2013 Side 3

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Prøv1elbil. Demonstration med 13 elbiler

Prøv1elbil. Demonstration med 13 elbiler Prøv1elbil Demonstration med 13 elbiler Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut Teknologisk Institut - nu med plads til opladning Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut 1 Konsortie og eksterne sponsorer Prøv1elbil

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Elbiler, Rækkevidde og infrastruktur

Elbiler, Rækkevidde og infrastruktur Afslutningsmøde og status i Esbjerg og Varde Kommuner Elbiler, Rækkevidde og infrastruktur Esbjerg d. 25.06.2013 Alexander Schou Nielsen, Projektchef - asn@clever.dk - +45 52190839 Besøg os på www.clever.dk,

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger INDHOLD Driftsomkostninger s. 3 Ladeløsninger s. 4 7 Nissan leverandører af ladeløsninger s.

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 2kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Nye brintbiler i Aalborg Kommune Juni 2015 Side 1 Officiel åbning af brint tankstation i Gladsaxe Stationen åbnede officielt i april 2015

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Opladning der passer til dine behov

Opladning der passer til dine behov Få 1 kr. tilbage pr. kwh du oplader Læs hvordan på s. 9 Opladning der passer til dine behov Hvorfor vælge opladning fra CLEVER? CLEVERs landsdækkende ladenetværk Opladning fra CLEVER giver dig nem, tryg

Læs mere

TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013

TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013 TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013 CLEVER A/S MIDTVEJSRAPPORT FOR TEST-EN-ELBIL PROJEKTET CLEVER A/S Vester Farimagsgade 17, 1. sal / DK-1606 København V Tlf.: +45 8230 3030 / www.clever.dk Indhold

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 3kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Toyota Mirai brintbil lanceret i Danmark September 2015 Side 1 Brintbiler på markedet i Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018

Læs mere

TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013

TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 0 CLEVER A/S KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN. JANUAR. MARTS 0 Indholdsfortegnelse. Hvad er Projekt Test-en-elbil?.... Hypoteserne der skal besvarer målsætningen i Projekt

Læs mere

Think City. - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Erfaringer med Think City

Think City. - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Erfaringer med Think City Think City - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Model: Think City Sæder: 2-personer Batterikapacitet: 28,3 kwh Batteritype: ZEBRA (NaNiCl 2) Energiforbrug (målt): 510-630 Wh/km

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Region Hovedstaden Copenhagen Electric det regionale elbilsekretariat Demonstrationspakke

Region Hovedstaden Copenhagen Electric det regionale elbilsekretariat Demonstrationspakke Demonstrationspakke Hurtig og effektiv erfaring med elbiler, et tilbud til kommuner i hovedstadsregionen Demonstrationspakke til hurtig og effektiv erfaring med elbiler 4 tilbyder i samarbejde med Insero

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 1kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Side 1 Brintbiler på vej til Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018 op imod 50% af bilparken i 2050. Hyundai: Toyota: Honda: Andre:

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut Prøv1elbil Prøv1elbil 1.0 Demonstration med 13 elbiler Otte familier tester en C1 ombygget elbil i 3 måneder. Kun 5 ud af 12 testforløb

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Opladning og drift af kommunens elbiler

Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning - tilpasset jeres behov Den første elbil er den sværeste Skiftet til elbiler er et stort skridt det kan dog både være CO 2 -reducerende og udgiftsneutralt.

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Trofast til det sidste, næsten

Trofast til det sidste, næsten 1 2 3 Trofast til det sidste, næsten Så er den lille bil væk, lidt vemodigt men min almindelige Peugeot klarer jo turene som den gjorde før jeg fik den lille. Jeg havde på intet tidspunkt problemer med

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling NOTAT Til Alexander Schou Nielsen, Clever Vedr. Analyser af GPS-data fra Test en elbil Fra Morten Aabrink/Carsten Jensen 11. april 2014 moaa Analyser af GPS-data fra Test en elbil Dataindsamling Resultaterne

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Vi gør det nemt, trygt og sikkert at køre elbil

Vi gør det nemt, trygt og sikkert at køre elbil Vi gør det nemt, trygt og sikkert at køre elbil Side 2-12. oktober 2012 CLEVER A/S - Hvad er CLEVER CLEVER hed tidligere ChoosEV CLEVER blev etableret i oktober 2009 CLEVER ejes af Syd Energi og SEAS-NVE

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Demonstration med 13 elbiler. Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut

Demonstration med 13 elbiler. Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut Prøv1elbil Demonstration med 13 elbiler Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut Teknologisk Institut Kjeld Nørregaard Programleder for Elektrisk Transport Teknologisk Institut Ladepladser til 4 elbiler hos

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien Af Jesper Andersen foto lars bahl 86 dage med en elbil Alle snakker om elbiler, men kun få har prøvet dem. Henrik Egholm Andersen er en af de heldige. Han har deltaget i projektet Testenelbil.dk og har

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov?

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Linda Christensen, DTU Transport, lich@transport.dtu.dk Elbiler er endnu ret sjældne køretøjer i Danmark og for den sags skyld i den øvrige verden. Der er

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Præsentationsmøde RoSy Brugerseminar DriftWeb - Giv et praj

Præsentationsmøde RoSy Brugerseminar DriftWeb - Giv et praj Visualisering: BIG Bjarke Ingels Group Præsentationsmøde RoSy Brugerseminar DriftWeb - Giv et praj 27. september 2012 Bjarne Bylov Jensen Helge Tøttrup Stockholmsporten DriftWeb Koncept Og det hænger sammen

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013/6

TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013/6 TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013/6 CLEVER A/S KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN 1. APRIL 30. JUNI 2013 CLEVER A/S Vester Farimagsgade 17, 1. sal / DK-1606 København V Tlf.: +45 8230 3030 / www.clever.dk

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere