I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L"

Transkript

1 I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L KLIMOSZ LING DUO VARME KEDLER

2 Kære brugere Tak for at De har købt en KL COMBI automatic fast brændsel kedel, designed i henhold til de bedst normer og den højeste standard indenfor opvarmnings teknologi. For Deres comfort og sikkerhed så vel som rigtig og økonomisk brug af denne kedel bør denne manual læses grundig før kedlen tages i brug. For at sikre efektiv og fejlfri brug af kedlen i mange år bør de givne informationer og retningslinier overholdes. KLIMOSZ Sp. z o.o. VVS-Eksperten A/S MILJØVENLIGE OPVARMNINGS SYSTEMER Anlæg der gavner samfundet Venlig hilsen VVS-EKSPERTEN A/S. BLÆSBJERG VEJ 54 Dk-8722 HEDENSTED TLF.: FAX.:

3 1.Omfang af tilbehør og fordele ved kedlen. KL Kombi er en moderne varmekedel til automatisk forbrænding af fast brændsel i en støbejerns herd og med mulighed for manuel træ eller kul fyring på den vand-kølede rist. Kedlernes effekt område strækker sig fra opvarmning af et en familie hus til etagehuse, små fritidscentre, pensioner, kontor bygninger, haller, forretninger, værksteder, etc. Fordele ved kedlen Mulighed for forbrænding af granuleret biomasse i herden (piller eller stokerkoks) Automatisk brændselsfremføring (med snegl) Manuel fyring. Kan nemt omstilles til fyring med f.eks. affaldstræ. Høj virkningsgrad på op til 92,1 % (afhæn gi g af brændselstype) Let og hurtigt vedligehold Mulighed for tilslutning af ekstern varmtvandsbeholder(ekstraudstyr) Lav contaminans emission i røggassen kontrolleret kedelfunktion (option)

4 2. Tekniske parametre for KL combi stoker. Tab. nr 1. Tekniskeparametre for KL combi stoker. Parameter Maksimal effekt - Ved automatisk drift Brændsel: kul kornstørrelse 5-25 kw Brændsel: biomasse træ piller kw Maksimal ydelse - kul kw Effektivitet % op til 92,1 Weight Vand kapacitet kg liter Røg afgang - diameter mm Brændsels magasin - kapacitet liter 180/ /280 Dimensioner: brede x dybde x højde mm 1230x820x 1360x820x Max. arbejdes tryk vand bar 2,0 Max. vand prøve tryk bar 3,0 Anbefalet arbejdes temperatur - vand C Anslået brænde tid ved maksimal ydelse (kul) h Anslået brænde tid ved maksimal ydelse (biomasse) h Min. retur vands temperatur C 60 Max. acceptabel højde på varme mediet i systemet m 25 Sikkerheds ventilens åbnings tryk bar 2,0 Støj niveau db 65 db (A) Skorstens træk mbar 0,1 0,2 Kedel tilslutninger El- tilslutning Varme frem Js G 1 1/2 varme retur Js G 1 1/2 1 PEN ~ 50 Hz Energiforbrug (blæser og motor) W Elektrisk isolations klasse IP 40 Emissions klasse 3 Tab. nr 2. Teknisk-termiske parametre for KL Combi 25 kedel (automatisk drift).

5 Parameter SI Kul Biomasse Maksimal effekt kw Effekt område kw Brændsels forbrug kg/h 1,9-4,6 2,4-5,9 Effektivitet Røggas temperatur (i røggas afgangen) Røggas mængde (i røggas afgangen) - ved max. effekt % C 89,9 92, g /s 0,015 0,016 - ved minimum effekt g /s 0,005 0,010 Tab. nr 3. Tekniske - termiske parametre for KL Combi 50 kedel (automatisk drift). Parameter SI Kul Biomasse Maksimal effekt kw Effekt område kw Brændsels forbrug kg/h 2,9-9,2 3,7-11,8 Effektivitet Røggas temperatur (i røggas afgangen) Røggas mængde (i røggas afgangen) - ved max. effekt % C 89,9 92, g /s 0,024 0,026 -ved minimum effekt g /s 0,009 0,015 Brændsels parametre: korn størrelse 5-25 mm anbefalet brændværdi > 15 MJ/kg aske mængde max. 15 % fugtindhold max. 20 %!! volatile (flygtige) stoffer % askens deformations temperatur i varme lav agglomerartion (slagge sammenhobning) lav ekspansion

6 T a b. n r. 4. A n b e f a l e t br æ n d s e l. Fuel Brændselstype Korn størrelse [mm] Brænd værdi [MJ.kg -1 ] Kul NitroX Biomasse Træ piller * φ *) pillerne skal mindst være så hårde, at det er umuligt at knuse pillerne I en knyttet håndfuld. Det sikre mod blokering af føde sneglen. Det anbefales at anvende lyst farvet piller, uden tilsætning af bark, som fremmer aflejringer ( slagge)i brænderen. **) Det anbefales at anvende havre, alene eller andre sorter som indeholder avner, som forbedrer forbrændingskarakteristikken betydelig. 2. Kedel beskr i vel se 2.1. Design af kedelen. LING DUO varme kedel tillader fyring med fast brændsel i både automatisk og manuelt. Kedlen kan let omstilles til fyring med korn. I den midterste del af kedelen, kaldet det øverste forbrændings kammer, kan kul og træstykker afbrændes ved manuel fyring. I det nederste forbrændingskammer befinder brænderen Herden - sig sammen med de keramiske katalysatorer plader. Herden består af en støbejerns brænder og en pladejerns luftmikser. Dette brændkammer anvendes til automatisk afbrænding af kul, piller og korn. Indeni brændsels fremførings delen af herden er der dyser til regulering trykket af forbrændingsluften, som også beskytter mod tilbagebrænding under drift. Askeskuffen er placeret under forbrændingskammeret. Brændsels magasinet er placeret ved siden af kedlen, og fødesneglen er placeret I bunden af magasinet. Askeskuffens kapacitet er afpasset efter magasinets kapacitet, hvilket betyder at når magasinet er tomt er askeskuffen fyldt og skal tømmes. Bag brændselsmagasinet er der en studs hvor der skal monteres et brandsluknings system med en termosikring og en trykekspansionsbeholder med vandtryk. Dette system beskytter mod tilbagebrænding til magasinet. Forbrændings luftblæseren befinder sig foran brændsels magasinet og er forbundet til luftblanderen. Forbrændingsluftmængden kan justeres ved hjælp af spjældet på blæseren. Tilslutningen af centralvarmevandets fremløb og returløb er placeret på bagsiden af kedlen med to G 1½ tilslutninger. Røg afgangen er placeret øverst på bagsiden af kedlen. Kedlens varmeveksler er isoleret med rock-wool, som mindsker varmetabet under drift. Pyntekappen til kedlen er overfladebehandlet med en højkvalitets pulverlakering.

7 Forside Bagside Kedel side

8 Fi g. nr 2. B e s krivelse af LI N G DU O k e d el d es i g n. 1 LING DUO kedel; 2 indfyrings dør til det øvre forbrændings kammer (manuel fyring); 3 forbrændings kammer dør; 4 nedre forbrændings kammer dør; 5 føde negl hoved kontakt; 6 overkogs termostat reset ; 7 GECO regulator; 8 brændsels magasin; 9 forbrændings luft blæser; 10 føde snegls svøb; 11 brændsels magasin tome lem; 12 justerbar brændsels magasin støtteben; 13 gear for føde snegl; 14 motor beskytelses split; 15 el-motor; 16 Central varme fermløb; 17 røg afgang; 18 dræn ventil studs; 19 centralvarme retur; 20 inspektion/rense åbning. F ig. nr 1. Di me n sioner på LI N G D UO ke d e l.

9 Fig, nr. 3. Skematisk diagram af brænderen herden Kontrol af sikkerheds udstyr. Kedel regulator GECO styrer følgende: Kedel fremløbs temperatur; Tider og intervaller for automatisk operation for føde snegl og blæser (kedel kapasitet); Parametre for stand-by operation ; Manuel operation af føde snegl og blæser. HSW forberedelses parametre. Rum termostat co-operation parametre. Cirkulations pumpe drifts parametre (rundown). Regulatoren kan samarbejde med rum termostaten, som kontrollerer cirkulations pumpens drift (pumpen tændes når vand temperaturen er over 40 C)og neddrosling af pumpen. Tab. nr. 5. Tekniske parametre for regulatoren. V / Nominel srtømforsuning Hz 230/50 +10% -15% tilført effekt VA max. 3 Input centralvarme vands fremløbs temperatur Føde snegls svøb-temperatur Rum temperature Output Kontrol panel elektrisk isolations klasse IP 65 HSW temperatur (valg) Føde snegl motoreducer 230V / 2A Blæser 230V / 2A Cirkulations pumpe 230V / 2A HSW tank føde pumpe 230 V/2A

10 Sikkerheds termostat (ST) er placeret ved siden af kontrol panelet og den forhindre over hedning af kedel og varmesystem. Fabriksindstillingen er 95 0C, hvilket betyder at dette er den maksimale temperatur som er tilladt for regulatoren. Efter at ST er aktiveret skal den manuelt resettes ved at trykke på den røde knap som befinder sig under den sorte hætte. Hvis ST stadig afbryder er det nødvendigt at finde grunden til kedlens overhedning (f.eks lukkede ventiler på kedlens frem, eller returløb, lukkede radiatorventiler, pumpefejl eller lignende.) Motor beskyttelses split- forhindre overbelastning af gear og motor hvis store objekter eller brændsels stykker blokerer føde sneglen. Brandslukningsudstyr Termo sikkerheds ventil og trykekspansion (købes særskilt) Den termostatiske ventil er forbundet til vandforsyningen. Den termostatiske ventils temperatur sensor er fastgjort til føde sneglens svøb. Hvis temperaturen i fødesneglens svøb stiger til ca. 95 º C (som resultat af tilbagebrænding), vil ventilen åbne og fødesneglens svøb bliver fyldt med vand. Denne beskyttelse behøver ingen el-tilslutning. Afbryder kontakt installeret på siden af brændselsmagasinet. Hvis låget ikke er lukket tæt vil forbrændings blæseren og fødesneglen være afbrudt medens circulations pumpen stadig vil køre. Elektronisk rum termostat med temperatur for-indstillings mulighed (i.e Euroster 2000) rum termostat med programmerings mulighed, anvendes til automatisk regulering af varmen I enfamilie huse og lejligheder. Cirkulations pumpe opererer efter at kedel temperaturen når den forud indstille de værdi (standard indstilling er 40 º C) indtil kedel temperaturen ikke falder mere end 4ºC under pumpe operations start temperature Kedel udstyr. Standard: Bruger og Installations Manual Aske skuffe 1 stk. krog, børste 1 stk. af hver motor beskyttelses split 2stk. Keramisk katalysator 3 stk. Option: Termostatisk sikkerheds ventil WATTS STS 20 Brændsels magasin dæksel kontakt (nødvendigt ved biomasse brændsel) rum temperatur termostat ; cirkulations pumpe; manuelt styret 4-vejs ventil DUOMIX; Varmtvands beholder l; adapters for installation af kerarmisk katalysator (anvendes ved afbrænding af korn) 3. Placering og installation i kedelrummet Standarder og regulativer En fastbrændsels kedel skal installeres i henhold til gældende normer og regulativer. Første op start af kedlen bør udføres af en erfaren montør med kendskab til fastbrændselskedler. Installations-og service ansvaret ligger hos den installatør der har installeret kedlen. Enhver manipulation, reparation eller service på enhver del af kedlen (excl. burger opsætning på kontrol panelt) er kun tilladt for autoriseret installatør og er ikke tilladt for kedel brugeren. Uautoriserede ændringer I kedelens mekaniske eller elektriske konstruktion vil medføre bortfald af fabrikksgarantien. Varmesystemet bør installeres I henhold til følgende: a) Varme System under installation og operation af kedlen er det meget vigtigt at holde sikker afstand til brændbare materialer. Kedlen er kun godkendt til drift I et åbent varmesystem b) Elektrisk installation kedlens El-forsyning er 230V/50Hz c) Skorsten forbindelsen af kedlen til skorstenen bør udføres I samråd med den stedlige skorstensfejer. Samt I henhold til gældende normer og regulative.. Nødvendig skorstenstræk er 0,1 0,2 mbar. d) Brandbeskyttelses regler Mulige kedel placeringer.

11 Placering af kedlen I henhold til brandbeskyttelsesregulativet: 1. Placering på brandbart underlag. kedlen skal plaseres på et ikke brandbart og termisk isolerendemateriale som skal række mindst 20 mm udenfor kedlen; hvis kedlen er placeret i kælderen er det nødvendigt at placere den på et underlag på mindst 50 mm. Kedlen og brændselsmagasinet skal stå vandret og kan justeres ved hjælp af reguleringsskruen i magasinets fod. 2. Sikre afstande til brandbart materialer - under installation og drift af kedlen,skal sikkerheds afstand til brændbart materiale være min. 200 mm; - under installation og drift af kedlen skal en sikkerhedsafstand på mindst 400 mm fra klasse C3 brandbare materialer (papir, pap, træ, plastik, etc.) overholdes; - Hvis materialets brand klasse ikke er kendt bør sikkerhedsafstanden fordobles. Tab. nr. 5. Brandklasser for bygnings materialer. Brandklasser for bygnings materialer Materialer A ikke brandbare B Svært brandbare C1 Svært brandbare C2 medium brandbare C3 easy inflammable sandsten, beton, mursten, brandbeskyttelses puds, mørtel, keramiske fliser, granit træ-cement plader, glasuld, Rock Wool, Isover gullfiber Bøge træ, ege træ, plywood (krydsfiner) Fyrre træ, lærke træ og gran træ, kork, træ plader, gummi gulvbelægning asphalt plywood, celluloid mass, polyurethane, polystyrene, polyethylene, plastic, PVC Placering af kedlen i overenstemmelse med nødvendig vedligehold og service plads: 1000 mm fri rum foran kedlen. Minimal afstand mellem bagvæg af kedlen og fyrrumsvæg er 400 mm. Minimum 500 mm fri rum mellem brandselsmagasinet og fyrrumsvægen (i tilfælde af at fødesneglen skal udskiftes). Minimum afstand mellem den frie kedelside og fyrrumsvæg er 100 mm. 450 mm fri rum over kedel dækslet for at give adgang til rensning af kedlens varmeveksler (røgrør). Placering af kedlen nær el tilslutning: Der skal være fri adgang til El-tilslutningens (230V/50Hz) afbryder. Brændsels opbevaring: Fig. nr. 4. Placering af kedlen i fyrrummet Kun tørt brændsel kan give den maksimale kedel effekt. Det anbefales at opbevare brændslet indendørs f.eks i en kælder. Hvis det opbevares udendørs bør det mindst være under dække af et tag. Fugtigt brændsel nedsætter brændværdien signifikant og kedlens effektivitet reduceres med 50% eller mere og medfører hurtigere nedslidning af de mekaniske dele.

12 Opbevaring af brændsel indenfor en afstand af mindre end 400 mm fra kedlen er forbudt. Anbefalet afstand mellem kedel og brændsels lager er minimum 1000 mm. Lager af kornsorter skal overholde ovenstående krav samt eventuelle andre krav til opbevaring af fødevarer. Kedel rums ventilation: Kedelrummet skal være forsynet med passende ventilation (både luftindtag og udblæsning). Luftforbruget for en LING DUO 25 er ca 75 m3/ h. Ventilations udblæsningens nederste kant bør ikke placeres højere end 300 mm over gulvhøjden og luftindtaget bør placeres så højt mod loft som muligt. Installation af kedlen og tilslutning til varmesystemet bør kun udføres af fagligt kvalificeret personer. Husk: Varmesystemet som kedlen tilsluttes skal udstyres med en aftapningsventil, som skal placeres på varmesystemets laveste punkt.

13 4. Kedel op start Autoriseret Service manual. Første opstart af kedlen bør foretages af erfarent personale Før opstart check procedure. Dette skal kontrolleres inden opstart af kedel: a) Vand niveau i centralvarme system. Centralvarmevandet bør være rent og farveløst, uden spor af olie opløsningsmidler eller andre aggressive kemiske emner. Vandet bør ikke være hårdt (med Calcium salte). Det er nødvendigt at holde et konstant vandniveau i centralvarmesystemet under hele fyrings sæsonen. Centralvarmesystemet skal systematisk afluftet. Vandet må ikke drænes fra systemet med mindre det er nødvendigt ved reparatiom. etc. Tømning og genpåfyldning af centralvarmesystemet forårsager en hurtigere tilstening og korrosion af kedlen. Hvis påfyldning påfyldning afvand på varmesystemet er nødvendigt, må det kun gøres på en kold kedel! Påfyld aldrig en varm kedel! b) Tæthed på varme system. c) Tæthed på skorstensforbindelsen. d) Tæthed på luft for-mixeren. Dette kan gøres ved at starte blæseren fra kontrolpanelet i manuel operations mode. Hele luftstrømmen fra blæseren skal gå gennem herden og forbrandingskammeret (se Fig. nr. 6). Enhver utæthed der findes omkring: blæser (2) blæsertilslutning (3) luft for-mixerens rense hul (4) riste (6) luft for-mixer (1 ).skal tætnes med høj-temperatur silicone masse, eller ved at efterspænde møtrikkerne (4). e) Forbindelserne til El-forsyningen. 4.2 Installation af den keramiske katalysator. Den keramiske katalysator i LING DUO kedler består af tre rektangulære plader. To af pladerne skal placeres over herden på de påsvejste bæringer, gennem den nedre forbrændingskammer askeskuffe dør. Disse to plader placeres på de øverste bæringer ved pille og kul drift og på de laveste bæringer ved afbrænding af ko rn. Den sidste af pladerne skal placeres under loftet i det øverste brandkammer. OBS! Drift af kedlen uden de keramiske plader er forbudt især ved afbrænding af korn, da dette kan forårsage kraftig slitage på kedlens ståldele. 4.3 Start af kedlen 1. Fyld brandsluknings tanken som er tilsluttet bagsiden af brændselsmagasinet via termosikringen. 2. Placer støbejernsristen i herden (hvis den ikke er placeret fra fabrikken). 3. Installer de keramiske katalysatorer plader (to i det nedre forbrændings kammer i.h.t Fig. nr. 3 og en under loftet i det øverste forbrændingskammer). 4. Fyld brændsel i brændselsmagasinet 5. Ved brug af manuel kontrol på kontrolpanelet startes fødesneglen, som kører til der er brændsel i herden (dette kan tage ca. 10 minuter). 6. Sluk for fødesneglen og placer noget let brændbart (f.eks.sprit tabletter) i toppen af herden og antænd dette 8. For at hjælpe med optændingen kan blæseren startes, ved brug af manuel kontrol på kontrolpanelet. 9. Når der er ild ventes der nogle minutter indtil flammerne har bredt sig til hele overfladen af herden (blæseren skal stadig være tændt). 10. Når der er god ild i brændslet omstilles til automatisk drift på kontrolpanelet og alle nødvendige parametre justeres i.h.t. regulator manualen: kedel ydelse (tid for fødning og tid for blæser), føde-intervaller, pumpens start temperatur, centralvarme vandets temperatur, etc. 11.Varm kedlen op til den ønskede temperatur. Den anbefalet minimale fremløbs temperatur på kedlens centralvarme vands er højere end 65 C.

14 12. Igen kontroller kedlens skorstens forbindelse og vand forbindelser for utætheder.

15 5. Bruger manual. SIKKERHEDS REGLER Kun voksne personer, som har kendskab til denne brugermanual, må passe denne kedel. Hvis der kommer brændbare dampe eller gasser ind i kedelrummet når kedlen er i drif eller derarbejdes med brændfarlige materialer (maling, lim, etc.) skal kedlen slukkes. Kontrol af brændsels niveau, ved at mærke efter med hånden inde i herden er forbudt og kan medføre alvorlige skader fra en arbejdende fødesnegl og høje te mperaturer. Det er forbudt at bruge brændbare væsker til optænding af kedlen. Flamme check på brænderen kan udføres ved langsomt at åbne døren til brændkammeret. Når dette udføres er der fare for at gnister kan springe ud af kedlen. Efter flamme check skal døren lukkes omhyggeligt. Kedlen må ikke overhedes (koge) under drift. Det er forbudt at anbringe brændbare materialer på kedlen eller i dens omgivelser. Brændbare materialer må ikke placeres nærmere kedlen end 1500 mm når aske fjernes. Asken bør opbevares i en speciel ikke brændbar container med låg. IHvis kedlens drifts temperatur er lavere end 60 C, er der fare for kondensation på kedlens varmeveksler som resulterer i korrosion og dermed kortere levetid på kedlen. Brug 4-vejs eller 3 vejs ventil til at styre den rette kedeltemperatur og centralvarmetemperatur. Efter fyrings sæsonen er overstået skal kedlen, røgrørene og skorstenen renses. Kedelrummet bør koldes ren og tørt. Enhver ændring i mekaniske eller elektriske dele af kedlen er forbudt medmindre det udføres af en autoriseret tekniker. Afbrænding af brændsel i begge forbrændingskamre samtidig er forbudt. Anbefalet brændsels typer. Anbefalet brændsel ved automatisk drift er: - Nødde kul med kornstørrelse på mm, - Træ piller (vi anbefaler at der anvendes den lysefarvede type), - Havre kerner (brug af speciel støbejerns rist er nødvendigt, skal købes separat, er ikke inkluderet i standard version). For manuel, nødfyring i det øvrste forbrændings kammer: - Træ stykker, briketter og kulstykker.

16 5.1. Automatisk fyring i det nederste forbrændingskammer Optænding og skift til automatisk drift. Check om der er tilstrækkeligt vand på varmesystemet. Fyld brandsluknings tanken og kontroller forbindelsen mellem WATTS STS 20 termostatisk ventil og vandforsyningen. Fyld brændselsmagasinet med brændsel og luk låget. Næste skridt i.h.t GECO G403-P02 regulator manual. Fyld magasinet med brændsel regelmessig (afhængig af forbruget)! Magasin låget skal være lukket under kedeldrift! Slukning af kedlens brænder. Skift til manuel drift (i.h.t. GECO G402-P02 kontrol manual). Aktiver fødesneglen og vent til alt brændende og glødende brændsel er faldet ned i aske bakken. Dæk brænderen med en metal eller keramisk plade for at lukke for lufttilgangen til herden. Sluk for regulatoren Vedligehold af kedlen under automatisk drift. 1.) Husk at påfylde brændsel på kedlen systematisk. Vær opmærksom på at lukke magasin låget omhyggeligt efter hver påfyldning! 2.) Aske skuffens kapacitet er stor nok til atman kan fjerne asken hver 3 dag i fyrings sesonen (det er nødvendigt at anvende beskyttelses handsker). 3.) Hvis kedlen er i kontinuerlig drift anbefales det at rense varmeveksler, lameller og vægge en gang om måneden. Husk lejlighedsvis at rense luft-premixeren specielt hvis kedelrummet er fyldt med støv. Sluk for kedlen mindst 2 timer for rengøringen. 4.) Hvis der er metal stykker eller sten i brændslet kan man risikerer at fødesneglen blokeres. Det bevirker overbelastning af gearer, som er beskyttet af en motor beskyttelses split. Når splitten er brækket, fjernes brændslet fra brændselsmagasinet (benyt rensehullet i bunden af magasinet) og fjern årsagen til blokeringen. Drej fødesneglen til en position hvor hullet for splitten passer med hullet i gearet og placer en ny split i hullet. OBS! Før denne operation check omhyggeligt at strømforsyningen er afbrudt. 5.) Alle kedlens døre og låg skal lukkes omhyggeligt på grund af overtryk som fremkommer i forbrændingeskammeret under kedel drift.. Hvis utæthed i magasinet kan konstateres kan palen justeres ved at løsne 2 x M10 skruer, justere palen og prøve igen (se Fig. nr. 5).

17 Fig. nr. 5 brændselsmagasinets lukker i tværsnit. 6.) En gang om måneden skal vandtrykket i brandslukningsudstyret kontrolleres og evt. genetableres hvis nødvendig t. 7.) Hvis manglende El. forsyning varer i længere tid, kan tilbagebrænding forekomme og termosikringen vil arbejde for at slukke ilden. Hvis dette forekommer er det nødvendigt at udskifte vådt brændsel med tørt og genetablere sikkerheds termostaten. Derefter foretages en normal optænding af kedlen. (se sec. 6, par. 6). 8.) Fyring med piller: Sørg for at holde brændslet over støbejernsristen i herden da for lav bålhøjde medfører tilsmudsning og slaggedannelse i herden med blokering af fødeskruen til følge. Efter behov skal den øverste indvendige side af herden renses, ved hjælp af et skarpt værktøj (f.eks. en skarp mejsel) Fyring i det øverste forbrændings kammer - manuel brændefødning. OBS! Før man starter fyring i det øverste forbrændings kammer er det nødvendig: - at lægge beskyttelses dækslet over brænderen. Dette gør det umuligt at antænde herden med nedfaldne gløder fra risten i det øverste brændkammer. - Afbryd fødesneglen på kontakten ved siden af GECO kontroleren. Forsyningen af forbrændings luft styres af GECO kontrolleren, som kontrollerer blæseren drift. Hvis nødfyringen i det øverste forbrændingskammer skel stå på i længere tid (mere end 2 uger) anbefales det at tømme brændselsmagasinet, fødesneglen og herden for brændsel Fyring i kedlen. før optænding check følgende: Vand stand i varmesystemet. Rensning af vandkølede riste, tømning af askeskuffen og røgkanaler i den øverste del af kedlen (efter åbning af inspektions dæksel). Anbring beskyttelses dæksel over herden. For sikkerheds skyld bør brændsel fjernes fra herden og fødesneglen, medens man fyrer i det øverste forbrændings kammer. Ved længere tids manuel fyring anbefales der at tømme brændselsmagasinet (brug dækslet i magasin bunden). sluk fødeskruen ved at dreje på kontakten ved siden af GECO kontroller. Gennem den øverste dør anbringes papir og træ på de vandkølede rist. Tænd det gennem

18 forbrændingskammerdøren (den midterste). luk døren og langsomt åben den nedre dør, for at give adgang for luft i forbrændingskammeret. Læg tynde lag af træ eller kul ovenpå det brændende træ, tænd for blæseren i manuel drift på GECO kontrolleren og sæt den ønskede temperatur (i.h.t kontroler manual). Når ilden brænder godt til føres mede brænde (sluk for blæseren når der fyres). Skift til automatisk drift på GECO kontroleren Note! BRUG IKKE SÆRLIGT BRÆNDBARE VÆSKER ELLER MATERIALER VED OPTÆNDINGE AF KEDLEN. EFTERLAD ELLER OPBEVAR IKKE BRÆNDBARE MATERIALER NÆR KEDLEN Kedel drift. Tilfør brænde til kedlen efter behov afhængig af effektbehovet. Tilfør brændet i lag som ikke danner en pyramide. Risten må kun renses når kold aske og slagger blokerer risten. Stop rensningen af risten når glødende brænde falder i askebakken. Rens risten omhyggeligt før natfyrning. Om morgenen skal risten renses igen. Hvis der stadig er glødende brænde tilbage fra natten put noget nyt brænde på og start blæseren. Påfyld derefter mere brænde til forbrændingskammeret er fyldt op. Sluk altid for blæseren før døren åbnes til brændekammeret. Vent til blæseren stopper før døren åbnes. På denne måde vil ingen røg trænge ud i kedelrummet. Alle kedlens døre og dæksler skal være lukkede under kedeldrift Vedligehold af kedlen ved drift i det øverste forbrændings kammer. Aske skal fjernes fra aske bakken mindst en gang pr. dag. Fjern slagger og aske fra risten efter da det ellers vil blokere lufttilførslen til risten. Asken bør botskaffes i henhold til gældende regulativer! Ved fyring med kul, skal forbrændingskammeret renses efter behov (afhængig af den anvendte kulkvalitet). Kammeret kan let renses gennem den øverste og nederste dør. Efter behov skal røgrørene renses med den medleverede børste, ved at fjerne det øverste inspektionsdæksel i den øverste front del af kedlen. Luk inspektions lemmen omhyggeligt efter rensningen. 6. Instruktion om kedel recycling efter endt brug. Da Ling duo kedler er bygget af mange forskellige materialer skal ophugningen af kedlen foretages af specialiserede genbrugs firmaer. 7. Garanti. 1. Der gives garanti i henhold til dansk lovgivning d.v.s. 6 måneders garanti og 18 måneders reklamationsret på kedlen stål dele og kedlen som helhed (excl. de keramiske elementer). 2. Garantien bortfalder hvis kedlen har været udsat for termisk, mekanisk, kemisk og elektrisk overbelastning. 3. Sliddele er ikke omfattet af garantien, med mindre der er tale om fabrikations- eller materialefejl. Producenten forbeholder sig ret til konstruktionsændringer uden varsel. Denne manual vil ikke indeholde disse ændringere.

19 8. Forslag til opbygning af varmesystem. Fig. nr. 6. Eksempel på forbindelsesdiaram for Ling duo kedlen. For at GARANTIEN på kedlen er gældende kræves en kedelshunt.der er installeret som en termisk beskyttelse mod kondensering af destilater i kedlen, hvis retur vandets temperaturen er under dugpunktet (4- vejs ventil, 3-vejs ventil, mixing pumpe)

20 9. Kedel justerings tabeller Tab. nr. 6 Vejledende værdier for indstilling af LING DUO kedel drift ved afbrænding af nødde kul, brandværdi: 28,5 MJ/kg (eller korn). Tid for indfyring, [u1 parameter på kontrol display] i sekunder kg/h kw NB! 10 4,4 6,6 consumpt. 34,1 51,4 output 15 3,3 5,28 6,6 25,7 41,1 51,4 20 2,64 4,4 5,6 6,6 20,5 34,3 41,1 51,4 25 2,2 3,7 4,95 5,8 6,6 17,1 29,4 38,6 45,7 51,4 30 1,8 3,3 4,4 5,28 5,9 6,6 14,7 25,7 34,3 41,2 46,7 51,4 35 1,65 2,9 3,96 4,7 5,5 6,09 12,8 22,8 30,8 37,4 42,9 47,5 40 1,4 2,64 3,6 4,4 5,0 5,65 11,4 20,5 28,0 34,3 39,5 44,1 45 1,32 2,3 3,3 4,0 4,7 5,28 10,2 18,7 25,7 31,5 36,7 41,1 50 1,19 2,2 3,0 3,7 4,4 4,95 9,35 17,1 23,7 29,4 34,3 38,6 55 1,1 2,0 2,8 3,52 4,12 4,65 8,58 15,6 22,0 27,4 32,1 36,3 60 1,0 1,8 2,6 3,3 3,8 4,4 7,9 14,7 20,5 25,7 30,2 34,3 65 0,94 1,76 2,47 3,1 3,6 4,16 7,35 13,7 19,3 24,2 28,5 32,5 70 0,88 1,65 2,32 2,9 3,47 3,96 6,84 12,8 18,1 22,6 27,0 30,8 75 0,8 1,55 2,2 2,77 3,3 3, ,1 17,1 21,6 25,7 29,4 80 0,7 1,46 2,08 2,64 3,14 3, ,4 16,2 20,5 24,5 28, ,38 1,98 2,51 2,9 3,44 10,8 15,44 19,6 23,3 26,8 90 1,88 2,39 2,8 3,3 14,7 18,7 22,3 25,7 95 2,29 2,75 3,16 17,9 21,4 24, ,64 3,04 20,5 23,7 Indstillingerne i ovenstående tabel er kun vejledende. Den enkelte kedel skal indstilles individuelt i henhold til de lokale forhold som varmesystemet skorstenen o.l.

21 Tab. nr. 7 Vejledende værdier for indstilling af LING DUO kedel drift ved afbrænding af piller, brandværdi: 18 MJ/kg. Tid for indfyring, [u1 parameter på kontrol display] i sekunder kg/h 6,35 8,47 9,53 10,16 10,59 kw 25,4 33,9 38,1 40,6 42,3 kg/h 4,23 6,35 7,62 8,47 9,07 9,53 9,88 10,16 10,39 10,59 kw 16,9 25,4 30,5 33,9 36,3 38,1 39,5 40,6 41,6 42,3 kg/h 3,18 5,08 6,35 7,26 7,94 8,47 8,89 9,24 9,53 9,77 9,98 10,16 10,32 10,46 10,59 kw 12,7 20,3 25,4 29,0 31,8 33,9 35,6 37,0 38,1 39,1 39,9 40,6 41,3 41,8 42,3 kg/h 2,54 4,23 5,44 6,35 7,06 7,62 8,08 8,47 8,79 9,07 9,32 9,53 9,71 9,88 10,03 10,16 10,28 10,39 kw 10,2 16,9 21,8 25,4 28,2 30,5 32,3 33,9 35,2 36,3 37,3 38,1 38,9 39,5 40,1 40,6 41,1 41,6 kg/h 2,12 3,36 4,76 5,65 6,35 6,93 7,41 7,82 8,17 8,47 8,73 8,97 9,17 9,36 9,53 9,68 9,82 9,94 kw 8,5 14,5 19,1 22,6 25,4 27,7 29,6 31,3 32,7 33,9 34,9 35,9 36,7 37,4 38,1 38,7 39,3 39,8 kg/h 1,81 3,18 4,23 5,08 5,77 6,35 6,84 7,26 7,62 7,94 8,22 8,47 8,69 8,89 9,07 9,24 9,39 9,53 kw 7,3 12,7 16,9 20,3 23,1 25,4 27,4 29,0 30,5 31,8 32,9 33,9 34,8 35,6 36,3 37,0 37,6 38,1 kg/h 1,59 2,82 3,81 4,62 5,29 5,86 6,35 6,77 7,15 7,47 7,76 8,02 8,26 8,47 8,66 8,84 9,00 9,15 kw 6,4 11,3 15,2 18,5 21,2 23,5 25,4 27,1 28,6 29,9 31,1 32,1 33,0 33,9 34,6 35,3 36,0 36,6 kg/h 1,41 2,54 3,46 4,23 4,89 5,44 5,93 6,35 6,72 7,06 7,35 7,62 7,86 8,08 8,28 8,47 8,64 8,79 kw 5,6 10,2 13,9 16,9 19,5 21,8 23,7 25,4 26,9 28,2 29,4 30,5 31,5 32,3 33,1 33,9 34,6 35,2 kg/h 1,27 2,31 3,18 3,91 4,54 5,08 5,56 5,98 6,35 6,69 6,99 7,26 7,51 7,73 7,94 8,13 8,31 8,47 kw 5,1 9,2 12,7 15,6 18,1 20,3 22,2 23,9 25,4 26,7 27,9 29,0 30,0 30,9 31,8 32,5 33,2 33,9 kg/h 1,15 2,12 2,93 3,63 4,23 4,76 5,23 5,65 6,02 6,35 6,65 6,93 7,18 7,41 7,62 7,82 8,00 8,17 kw 4,6 8,5 11,7 14,5 16,9 19,1 20,9 22,6 24,1 25,4 26,6 27,7 28,7 29,6 30,5 31,3 32,0 32,7 kg/h 1,06 1,95 2,72 3,39 3,97 4,48 4,94 5,35 5,72 6,05 6,35 6,63 6,88 7,11 7,33 7,53 7,71 7,88 kw 4,2 7,8 10,9 13,5 15,9 17,9 19,8 21,4 22,9 24,2 25,4 26,5 27,5 28,5 29,3 30,1 30,8 31,5 kg/h 0,98 1,81 2,54 3,18 3,74 4,23 4,68 5,08 5,44 5,77 6,08 6,35 6,61 6,84 7,06 7,26 7,45 7,62 kw 3,9 7,3 10,2 12,7 14,9 16,9 18,7 20,3 21,8 23,1 24,3 25,4 26,4 27,4 28,2 29,0 29,8 30,5 kg/h 0,91 1,69 2,38 2,99 3,53 4,01 4,45 4,84 5,20 5,52 5,82 6,10 6,35 6,59 6,80 7,01 7,20 7,38 kw 3,6 6,8 9,5 12,0 14,1 16,0 17,8 19,4 20,8 22,1 23,3 24,4 25,4 26,3 27,2 28,0 28,8 29,5 kg/h 0,85 1,59 2,24 2,82 3,34 3,81 4,23 4,62 4,97 5,29 5,59 5,86 6,12 6,35 6,57 6,77 6,97 7,15 kw 3,4 6,4 9,0 11,3 13,4 15,2 16,9 18,5 19,9 21,2 22,4 23,5 24,5 25,4 26,3 27,1 27,9 28,6 kg/h 0,79 1,49 2,12 2,67 3,18 3,63 4,04 4,42 4,76 5,08 5,37 5,65 5,90 6,13 6,35 6,56 6,75 6,93 kw 3,2 6,0 8,5 10,7 12,7 14,5 16,2 17,7 19,1 20,3 21,5 22,6 23,6 24,5 25,4 26,2 27,0 27,7 kg/h 0,75 1,41 2,01 2,54 3,02 3,46 3,87 4,23 4,57 4,89 5,18 5,44 5,69 5,93 6,15 6,35 6,54 6,72 kw 3,0 5,6 8,0 10,2 12,1 13,9 15,5 16,9 18,3 19,5 20,7 21,8 22,8 23,7 24,6 25,4 26,2 26,9 kg/h 0,71 1,34 1,91 2,42 2,89 3,31 3,70 4,06 4,40 4,70 4,99 5,26 5,50 5,74 5,95 6,16 6,35 6,53 kw 2,8 5,3 7,6 9,7 11,5 13,3 14,8 16,3 17,6 18,8 20,0 21,0 22,0 22,9 23,8 24,6 25,4 26,1 kg/h 0,67 1,27 1,81 2,31 2,76 3,18 3,56 3,91 4,23 4,54 4,82 5,08 5,33 5,56 5,77 5,98 6,17 6,35 kw 2,7 5,1 7,3 9,2 11,0 12,7 14,2 15,6 16,9 18,1 19,3 20,3 21,3 22,2 23,1 23,9 24,7 25,4 NB! Indstillingerne i ovenstående tabel er kun vejledende. Den enkelte kedel skal indstilles individuelt i henhold til de lokale forhold som varmesystemet skorstenen o.l. KL series boiler Installation and User s Manual 21

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Goliath 18,25,35,50,75,100,150,200,250. Installationsvejledning / Manual Version. D4.01 Kopiering af denne tryksag er ikke tilladt

Goliath 18,25,35,50,75,100,150,200,250. Installationsvejledning / Manual Version. D4.01 Kopiering af denne tryksag er ikke tilladt KL GOLIATH STOKER Automatisk stoker for fast brændsel Goliath 18,25,35,50,75,100,150,200,250 Installationsvejledning / Manual Version. D4.01 Kopiering af denne tryksag er ikke tilladt Læs manualen omhyggeligt

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Stokerstyring PCT 258 ILT

Stokerstyring PCT 258 ILT Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Økologisk Gasogen kedel med røgsuger. Orlan-Wood. 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK

Økologisk Gasogen kedel med røgsuger. Orlan-Wood. 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK Økologisk Gasogen kedel med røgsuger Orlan-Wood 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK VVS Eksperten præsenterer nu denne videreudviklede, økologiske fastbrændselskedel til det danske marked. VVS

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service max1 plus Dans k Februar 2012 Version: mst 120119 max1plus end customer (max1) Item number: as of SW 1.01 All rights reserved, subject to changes.

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning DB stokerfyr

Brugervejledning DB stokerfyr Brugervejledning DB stokerfyr Stokergården Rævehøjvej 1 6933 Kibæk Tlf. 97192017 / 40765626 MONTERING AF STOKER PÅ KEDEL Der er to ledninger som skal forbindes mellem kedel og stoker, pt 1000 vand og overkog.

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste Stokergården.dk Tlf: 4076 5626 Dansk fremstillet stokerfyr Kvalitet og design Blandt de bedste Fås i følgende str. DB 400 LE - DB 700 LE - DB 1150 LE Alle kan leveres med omrører og programmerbar tænding.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

ISO 9001 TÜV CERT CE

ISO 9001 TÜV CERT CE ISO 9001 TÜV CERT CE INSTRUKTIONS MANUAL INDHOLD 2 1. Kedel anvendelse 2. Arbejds princip 3. Beskrivelse af styringen 3.1. Front panel på EKOSTER 2 3.2. Hoved funktioner på EKOSTER 2 4. Gasifikations processen

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L Manual for Alcon Forgasningskedel type L Der tages forbehold for konstruktionsændringer og evt. trykfejl. 4. udgave, 4/2011 MFJ Frichsvej 11 * DK-8464 Galten * Tlf. 8666 2044 * info@alcon.nu Bemærk venligst

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Brugsanvisning. Kontrol konsol PU-5 PLANAR. for luftvarmere. Ver

Brugsanvisning. Kontrol konsol PU-5 PLANAR. for luftvarmere. Ver DK Brugsanvisning Kontrol konsol PU-5 for luftvarmere PLANAR Ver.1.0.0.1 Introduktion Denne betjeningsvejledning er en del af den dokumentation, til PLANAR varmluft. Det tilbyder brugerne en oversigt af

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Elios 2 Solvarmestyring

Elios 2 Solvarmestyring Elios 2 Solvarmestyring Kontrolenhed til solvarmestyring 230 V strømforsyning Valgbar drifts- og varmeintegration Vælger for manuel drift af solvarme cirkulation Indikatorer for drift af solvarme cirkulation

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere