Danmark VAR noget særligt!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark VAR noget særligt!"

Transkript

1 Interview med Svend Auken om VK's første år: "Vores internationale anseelse i dag er så dårlig som nogensinde før" Danmark VAR noget særligt! Danskerne er ikke trætte af at høre om miljøet og ikke udmattede af deres globale ansvar. Da VK-regeringen brød med den etablerede konsensus i Folketinget bragte den også sig selv på tværs af danskernes holdning - og det er det politiske liv, snarere end befolkningen, der har fået svært ved de 'lange perspektiver'. havde mulighed for at interviewe Svend Auken tidligere på året og gøre status over VKs regeringstid. Han mener at miljøet bliver et vigtigt tema i den næste valgkamp - og giver i interviewet sin analyse af regeringens mangelfulde indsats på Johannesburg-topmødet, af myterne om Miljøministeriets vokseværk og af baggrunden for oprettelsen af Bjørn Lomborgs "amatørinstitut". Blandt andre af interviewets emner er arbejdsløsheden (som Auken ikke mener er et overstået problem), EU's østudvidelse og det presserende behov for en fælles EUudenrigspolitik. 1. DANMARK TABER FLYVEHØJDE 2. FOGH - IKKE MILJØETS JULEMAND 3. HYLDESTEN I SOWETO 4. FORMANDSKABET SVIGTEDE 5. FATTIGDOM OG MILJØ: TO SIDER AF SAMME SAG? 6. AMATØRINSTITUTTET 7. REGERINGEN FØLER SIG TRÆNGT PÅ MILJØOMRÅDET 8. "SÅ HAR JEG PERSONLIGT ALDRIG TILHØRT DOMMEDAGSPROFETERNE" 9. TILBAGE TIL HØJRE OG VENSTRE 10. MILJØET VIL BLIVE ET STORT TEMA I DEN NÆSTE VALGKAMP 11. MYTEN OM MILJØMINISTERIET 12. ER DANSKERNE FÆRDIGE MED AT VÆRE TOSSEGODE? 13. ANTI-MILJØPOLITIK 14. ARBEJDSLØSHEDEN VENDER TILBAGE 15. EU MÅ HAVE EN FÆLLES UDENRIGSPOLITIK af Clement Behrendt Kjersgaard, s chefredaktør 1. DANMARK TABER FLYVEHØJDE CBK: Som miljøminister har du jo oplevet at sidde i en periode hvor den internationale opmærksomhed omkring miljøpolitikken har været meget fremherskende. Er det dit indtryk at der i dag er sådan en ting som en miljøudenrigspolitik, og at DANMARK har en særlig opgave dér? AUKEN: Det er rigtigt at der har været - faktisk siden slutningen af 80erne, altså siden den store rapport om bæredygtig udvikling (den såkaldte Brundtland-rapport) kom, har været 1

2 en stor international opmærksomhed omkring miljøpolitik. og det er rigtigt at miljøministrene, fordi miljø- og naturproblemerne er grænseoverskridende, ofte globale, i deres natur, har haft et stadig - og fået et stadig - tætterecvcvd samarbejde. Og det er også rigtigt at Danmark har spillet en meget stærk rolle. og det har vi gjort fordi det danske miljøministerium - det danske miljø- og energiministerium, faktisk var et af verdens stærkest udrustede ministerier. vi var dem, der var mest aktive når det drejede sig om bistand - både til ulandene og til de tidligere kommunistiske lande i Central- og Østeuropa, mht. bæredygtig udvikling, mht. miljø. der var meget stor respekt om Danmark, fordi vi ikke bare talte om tingene men også handlede. vi fik derfor en betydelig gennemslagskraft når det drejede sig om fx internationale aftaler om klima eller kemikalier eller beskyttelse af truede dyrearter, eller at redde skovene og sådan noget. der havde Danmark en meget stærk rolle. Med til rolle var også, at vi var medlem af EU. Og det gav en - og giver en - betydelig platform for Danmark, for kan vi få vores kolleger i de andre europæiske lande med os, så er det jo pludselig verdens stærkeste økonomiske blok der taler. Så er det ikke ét - lille - land, men så er det 15 store, mellemstore og små lande, der tilsammen taler. og i fremtiden vil det ligefrem være lande, der har en fælles holdning. så svaret på dit spørgsmål er ja. Når jeg har sagt i fortiden, altså siger: "var", så er det jo fordi. den situation er jo totalt ændret. Man har splittet miljø - og energiministeriet op; stort set fjernet hele indsatsen når det drejede sig om vedvarende energi, forskning, udvikling. Man har skåret ned på de samlede bevillinger med 40% og hårdest er det gået ud over det internationale engagement, hvor man har skåret 60% af miljøbistanden, hvadenten vi taler om ulandene eller Østeuropa. Når man overhovedet har bevaret penge på miljøområdet til ulandene og til Østeuropa, så skyldes det det ganske enkle forhold at man for at opfylde sine forpligtelser i henhold til Kyoto-protokollen, er nødt til at reducere de danske C02-udslip. Og det agter man ikke at gøre i Danmark, der vil man helst købe sig fri i udlandet, og der bruger man så miljøbistanden. Havde det ikke været en klemme regeringen var i, så havde man også afviklet det. Og det betyder naturligvis et stort tab af international troværdighed, det betyder et stort tab af international gennemslagskraft - at man, netop når det drejer sig om miljø og bæredygtig energipolitik, har skåret kraftigst ned. Det er de områder for den nuværende regering, hvor man har skåret kraftigst - og ifølge det finanslovsforslag, der nu ligger, med de budgetoverslags der er, der skærer man yderligere kraftigt på området - idet man tager fat på en af de mest succesrige dele af dansk miljøpolitik, nemlig forskningsindsatsen, og skærer 35-40% der også. Faktisk bomber man dansk geologi-, dansk miljøforskning, dansk skov-og naturforskning, langt tilbage i tiden. Så samlet set har vi tabt flyvehøjde - både når det drejer sig om nutiden i Danmark, når det drejer sig om det internationale engagement, og når det drejer sig om forskningsindsatsen, altså det, der handler om fremtiden. 2. FOGH - IKKE MILJØETS JULEMAND CBK: Du brugte selv, ifbm. valgkampen sidste år, det udtryk at Anders Fogh Rasmussen var gået fra at være hulemand til at være julemand. Og man har talt i lang tid om at de ideologiske forskelle var udskiftet, at der var ikke forskel på højre og venstre - AUKEN: Det er ihvertfald ikke sandt. 2

3 CBK: Har I været overraskede over den høje ideologiske profil som regeringen har forfulgt? AUKEN: Altså, det med "hulemand", som jeg brugte sidste år som slogan (som jeg synes var så humoristisk!) det med "julemand" det har ihvertfald ikke været gældende på miljø området. Der har man skåret så dramatisk ned! Hundredvis af stillinger er forsvundet og man har nedtonet... det kom bag på mig. Ikke fordi jeg ikke vidste der var stærke holdningsforskelle, det har jeg altid troet der var, men jeg var overbevist om --- naivt viste det sig --- men jeg var overbevist om, at den kraftige folkelige opbakning der var, og ER, til den aktive miljøpolitiske linie, at den ville få regeringen til ikke at spare MERE på miljø -og energiområdet end på andre områder. Og jeg håbede at man ville fortsætte det samarbejde, der er så vigtigt for Danmark, mellem forskellige opfattelser når det drejer sig om miljøpolitik. Selvom der er de her ideologiske forskelle, så er der jo i BEFOLKNINGEN enighed om, at der skal føres en aktiv linie, og det GIVER altså et større rygstød internationalt, at man kan sige, at det vi fra dansk side fremfører, det hviler på et bredt politisk grundlag. Derfor synes jeg det er så ærgerligt at man har gjort det her. Jeg er heller ikke bleg for at sige, at det er et vælgerbedrag. Før - før valget, blev vi ved at spørge dem, m de havde tænkt sig at fortsætte den aktive miljøpolitik. Vi gav udtryk for frygt for, at de ville tone det her spørgsmål ned... selvom vi ikke i vores vildeste fantast havde forestillet os noget med 40 eller 60%, så var vi alligevel bekymrede og ville gerne have nogle garantier. de grønne organisationer, vi der sad i regeringen, ville gerne have garantier fra venstre og konservative og den nuværende miljøminister sagde jo i fjernsynet, at 90% af miljøpolitikken var vi enige om. Men det gik jo ikke sådan. Og idag er Danmark rutschet fra elitedivisionen i international miljø- politik til at ligge i bunden af 2.division. Og det er brandærgerligt. Det er brandærgerligt. 3. HYLDESTEN I SOWETO CBK: Et af de signaler der kom ud ifbm. Johannesburg-topmødet (som regeringen jo mere eller mindre tydeligt erklærede var det sidste topmøde af sin art i verden-) - AUKEN: Ja, det var pinligt. Danmark gjorde jo en pinlig figur i Johannesburg. I kraft af at man dels sendte Lomborg ned til at fremføre sine egne - som han gerne må have for min skyld men - noget bizarre synspunkter. Og samtidig, efter ikke at have rørt en finger for politisk at forberede Johannesburgmødet, som bare, fra Statsministerens side at tage derned og sige at 'det her, det er jo i virkeligheden spild af tid', der gjorde Danmark en pinlig figur. Og jeg er ked af - for jeg havde troet at Fogh Rasmussen ville have taget denne her opgave alvorligt CBK: Mener du pinlig som i at værdigrundlaget, at normerne er forkerte eller mener du og- AUKEN: Nej, jeg mener det er pinligt at man skaber et indtryk af at Danmark som EUformandskabsland i virkeligheden er ret ligeglad med globale miljøproblemer. Det er ikke den danske befolknings holdning. Det er heller ikke det danske folketings holdning. Men det var det indtryk --- og det er ikke engang sikkert, at det var noget, statsministeren ønskede --- men det var det indtryk man efterlod. Når man tager derned... Først sender man Lomborg afsted Lomborg har jo sagt at han havde været oppe hos Anders Fogh og cleare synspunkterne af, så det Lomborg sagde, det var jo det, Fogh mente. Og så Fogh selv kommer derned, og giver udtryk for at det i virkeligheden er pjat, den slags globale møder. 3

4 Holder en tale helt uden vision og perspektiv på konferencen, der bliver mødt med en sådan kølig afstandtagen. Og derefter tager rundt i Soweto og lader sig hylde for danske projekter, UDEN at fortælle at det lige netop er DE projekter, den nuværende regering har sparet væk. Det synes jeg er med til at skabe et pinligt indtryk af Danmark. Og det synes jeg var ærgerligt. 4. FORMANDSSKABET SVIGTEDE CBK: Det ligger måske lidt i det, du siger at regeringen også har været udygtig? Altså at regeringen måske fejlbedømmer sit eget råderum- AUKEN: Der er ingen tvivl om at den nuværende regering har de bedste embedsmænd der næsten kan findes på det her område. Folk, som har arbejdet med de her emner i mange år. Og når der alligevel kom NOGEN resultater ud - og processen holdt i live - så er det takket være de dygtige medarbejdere, der var dernede. Og, tror jeg også man retfærdigvis må sige, at miljøministeren selv ønskede at processen måtte blive holdt igang. Så det var ikke en total katastrofe. Jeg synes bare det var ærgerligt at den chance Danmark havde fået som formandskabsland i EU, og med den høje profil vi har haft i årevis, at vi så gjorde som vi gjorde. Og der må ansvaret falde tilbage på Statsministeren. CBK: Og det var en pinlig indsats? AUKEN: Næh, jeg sagde at det efterlod et pinligt indtryk af Danmark. Jeg har ikke sagt at det var en pinlig indsats, jeg har sagt at VIRKNINGEN af det var pinligt. Og det mener jeg stadigvæk. Penibelt, måske er lige så stærkt et ord. Jeg synes det er udmærket at Lomborg siger hvad han mener. Jeg synes det er udmærket at Venstre og Konservative viser deres konservative synspunkter osv., men skulle det være i Johannesburg? Der er vi jo ikke bare til stede som DANMARK, der er vi jo til stede som EU's formandskabsland. Jeg synes det var ærgerligt. 5. FATTIGDOM OG MILJØET: TO SIDER AF SAMME SAG? CBK: En af de ting som BLEV sagt... eller, en af de ting, kan man vel sige, som VKregeringen der prøvede at fremføre eller skrive under på eller hvad vi nu skal kalde det, det er jo denne her idé med at fattig- domsproblemet og miljøproblemerne hænger sammen. AUKEN: Ja. Det er vi helt enige om. CBK: Men er det ikke - fordi det har I jo sagt længe i virkeligheden - AUKEN: Ja. CBK:---ikke, det har venstrefløjen sagt 1ænge. Har I ikke dermed givet de borgerlige partier et våben? Fordi I mener jo at man skal 1øse fattigdomsproblemet og miljøproblemet samtidig, og gøre MEGET for at 1øse det-- AUKEN: Ja. 4

5 CBK: Men i det øjeblik man har lavet koblingen mellem de to ting, og der så kommer en borgerlig regering, så kan de gå ind og sige, "det er rigtigt - fattigdom og miljø hænger sammen, og præcis som i økonomien er "enhver sin egen lykkes smed" - det gælder også miljøproblemerne, og så kan væksten 1øse det hele? Altså at man ligesom har åbnet - ved at kæde de to områder sammen - har man åbnet for de borgerlige-- AUKEN: Nej, det tror jeg faktisk ikke. jeg kan godt se din pointe, men det tror jeg faktisk ikke er sagen. For de HØRER jo sammen, og derfor ville det være forkert at sige at vi kun interesserer os for miljø og ikke for fattigdom. Tværtimod tror jeg at det har været en meget NYTTIG pointe ift. udviklingslandene at sige, "Beskyttelse af den biologiske mangfoldighed er ikke bare en beskyttelse af jeres arv af naturrigdomme, det er også en beskyttelse af jeres fremtid. Beskyttelse af vandet betyder, at I har rent vand ikke bare til den generation, der lever nu men også til de kommende generationer. Og som du ved så har halvanden milliard mennesker ikke adgang til rent vand. Halvanden milliard mennesker. Og den procent, eller det antal, er desværre stigende. To milliarder mennesker har ikke adgang til elektricitet - fast adgang til elektricitet - i verden. Og der er det klart, at der kan vi komme og siger bæredygtig energiudvikling--- vi kommer og taler om vandbeskyttelse--, vi kan komme og tale om beskyttelse af naturens rigdomme, og VISE hvordan det hænger sammen med fattigdomsbekæmpelse. Og jeg synes der er, om jeg så må sige, et meget nyttigt synspunkt, der går i retning af at sige: Lad os 1ægge nogle rammer, hvor vi beskytter natur, vand osv., og samtidig give større plads til markedskræfterne eksempelvis i den globale aftale, som jeg havde håbet vi havde lavet mellem de fattige lande i syd og de rige lande i nord, der indgik som et væsentligt led at man åbnede markederne i Europa for produkterne fra de tropiske landbrug, tekstiler osv. Og igen svigtede den danske regering, fordi den havde IKKE sørget for at EU kom med et klart mandat til Johannesburg. I Johannesburg, som i Qatars Hovedstad Doha da man mødtes til verdenshandelsorganisationens møde hvor man havde møde i Oktober-november sidste år, der havde EU ikke noget klart mandat til at åbne sine markeder for de fattige udviklingslande. Og det er brandærgerligt. Havde vi haft den åbning, havde vi haft det kort, så kunne vi have sagt til udviklingslandene: til gengæld er I nødt til at påtage jer nogle forpligtelser mht. beskyttelse af naturrigdomme. Til gengæld er I nødt til at spille konstruktivt med, når det drejer sig om de globale problemer, fx klima og sådan noget i den næste fase af Kyoto-protokollen. CBK: Så man havde haft noget at handle med, med andre ord? AUKEN: Ja, så man havde lavet en regulær handel med dem - noget for noget. Men det satte man jo over styr ved at vi ikke selv bragte noget med, hverken når det drejer sig om bistand, eller når det drejer sig om markedsåbning, eller når det drejer sig om teknisk bistand. Til trods for at kloden er så rig som nogensinde, og de rige lande er så velhavende som nogensinde, så skærer vi ned, år for år, på vores støtte til de fattige lande. Så jeg synes der var god mening i at kæde miljøproblemerne og fattigdomsbekæmpelsen sammen. 6. AMATØRINSTITUTTET CBK: Du nævnte Brundtland-rapporten før, og forud for den var jo gået i virkeligheden års miljødebat, det kan man datere der til omkring 1970 og vel i grunden din - begyndelsen p din politiske karriere. Ville det være rigtigt at sige, at den reaktion som Lomborg er udtryk for, hvis han er udtryk for nogen reaktion, hvis der ligger en 5

6 folkelig basis i det han giver udtryk for, er det rigtigt at sige det kan være udtryk for en fatique eller en træthed af at høre om miljøproblemerne? AUKEN: Nej, det er klart at der er jo et marked hos de borgerlige for at sige, at "det der med miljø, det er gået for langt", og "ham Svend Auken, og alt det der, det er for overvældende". Det tror jeg der er et marked for, men jeg må nu sige, for mit eget vedkommende, at jeg tror Lomborg personligt er oprigtigt optaget af de her problemer og han er bare blevet båret frem af nogle konservative magthavere til at være nærmest et "orakel". Jeg mener at Lomborg ville have været et nyttigt led i miljødebatten, og jeg har aldrig taget afstand fra, at han skal have ret til at komme med sine synspunkter. Han ville have været et nyttigt led hvis ikke han var blevet, om jeg så må sige, talerør, for hele det det borgerlige hierarki. Men han er jo blevet nærmest sådan en kæledægge for de borgerlige aviser og de borgerlige organisationer, og en kæledægge jo især for statsministeren: Altså, prøv at forestille jer: på et tidspunkt hvor man skærer kraftigt ned på forskningen, fyrer alle de mennesker der virkelig ved noget om natur- og miljøpolitik, og så laver man sådan et amatør-institut og bevilger 10 mio. kr. Det er ikke sundt. der skulle have været en plads til Lomborg i debatten, en rigtig plads til Lomborg, vi skulle vise respekt for hinandens synspunkter, også selvom de måske er lidt bizarre. Men at skære kraftigt ned på den egentlige, faglige forskning og give pengene til Lomborg, det mener jeg virkelig er kritisabelt. CBK: Er det, når Lomborg kommer frem og får den rolle - han har jo været udsat for en massiv faglig kritik - AUKEN: Ja, jeg har aldrig set nogen, der fagligt har støttet hans synspunkter. CBK: Når han overhovedet kan få den rolle, eller det overhovedet kan være muligt for en dansk regering at lave det institut, er det så et udtryk for at miljødebatten de sidste mange år har været karakteriseret af, at eksperterne sidder med hver deres område, fordi de ER eksperter - hvis man ved noget om ozonlaget, så ved man noget om ozonlaget, hvis man ved noget om truede dyrearter, så ved man noget om det - og det er meget svært for de fagfolk, af helt naturlige årsager, fordi de er kompetente på deres specialiseringer, er det svært for dem at tale sammen, og det er svært for dem at gøre det, som Lomborg påstår han kan, nemlig at vægte tingene sammen, og sige, "nu er det værst med det herovre, nu er det værst med det her". Skulle eksperterne have været bedre til at tale sammen? AUKEN: Nej. Det Lomborg måske kan yde et konstruktivt bidrag omkring - og jeg håber selvfølgelig det bliver konstruktivt, du skal i øvrigt vide at vi har tilbudt regeringen et kompromis omkring Lomborgs institut. Det er i øvrigt første gang siden Niels Bohr at vi i Danmark har oprettet et institut til et enkeltindivid, det er jo smigrende. Vi har tilbudt at lave en 1øsning, hvorefter man tog de 10 mio kr., som er givet til Lomborgs institut, og delte det op i henholdsvis en bevilling til hans institut på 5 mio. og en 5 mio. kroners bevilling til genoprettelse af Naturrådet, som jo var en pendant til det Økonomiske Råd, og som lavede et fantastisk stykke arbejde. Så vi er ikke imod at Lomborg får lov til at præge debatten, men det han kan - han er ikke fagmand på nogetsomhelst miljø- eller klimaområde, eller energiområde - men det han kan måske yde et konstruktivt bidrag omkring, det er det der hedder miljøøkonomi. Der er det imidlertid sådan, at der er langt bedre folk end ham, altså, med bedre mener jeg: mere erfarne folk end han, bedre uddannede folk end han på det område. Bl.a. Michael Skov Andersen, som vi gjorde til forskningsprofessor, eller var med til at skabe et 6

7 forskningsprofessorat til Miljøøkonomi. indenfor Danmarks Miljøundersøgelser, når det drejer sig om Så vi er helt med på at lade miljøøkonomien - altså, det du kalder at vægte de forskellige ting, og hvad for nogle instrumenter giver mest 'miljø for pengene', for at bruge det slagord, og sådan noget. Det er vi helt med på. 7. REGERINGEN FØLER SIG TRÆNGT PÅ MILJØOMRÅDET CBK: men lad os gå tilbage til hvorfor altså hvad... du selv sagde før, at Lomborg har fået en særlig opmærksomhed i den borgerlige presse og på den borgerlige fløj. Han bliver vel set dels, altså som et pust ind mod det, som af mange borgerlige partier, borgerlige politikere, bliver opfattet som en venstrefløjs-domineret del af samfundet, ikke, med eksperter og med råd og nævn... AUKEN: Jo, men det der bare er, det der bare er problematisk for det her, det er at de synspunkter som vi har i Danmark, det er jo konsensussynspunkter over hele verden. Det er jo dét fagfolk mener. Altså, det er jo ikke noget specielt dansk venstrefløjssynspunkt, det er en faglig konsensus om at der de og de trusler, og det er nødvendigt at gøre det og det ved disse trusler, det er nødvendigt med en aktiv politik for at imødegå med de og de midler. Du kan have meget ret i at det er en udbredt forestilling, men sådan ER det jo ikke, i praksis. Og jeg tror at når regeringen tydeligvis at den føler sig meget trængt på miljøområdet og føler, at her er en af de sager de er kommet virkelig dårligt fra, så er det fordi de kan se at det her ikke bare var noget jeg havde fundet på. Eller noget nogle få fanatikere i Danmarks- CBK: Tror du at regeringen har den opfattelse? Føler de at--- AUKEN: Ja, det tror jeg. Jeg tror de føler at det var en fejltagelse at lave polarisering og så voldsomme nedskæringer på det her område. Jeg tror virkelig de føler det. Det tror jeg, det håber jeg. Jeg er altid parat til at tro det bedste om mine medmennesker. 8. "SÅ HAR JEG PERSONLIGT ALDRIG TILHØRT DOMMEDAGSPROFETERNE" CBK: Lad os tale lidt om, igen, altså lige for at vende tilbage til den anden ting med Lomborg, hvor man kan spørge om det er rigtigt han er udtryk for at opsuge en eller anden følelse hos mennesker, som måske er din generation og yngre, som har læst aviser i flere årtier, hvor man med mellemrum har sagt "nu går det galt!", "om 7 år sådan-og-sådan, om 5 år sådan-og-sådan, om 9 år sådan-og-sådan". Er der en tendens til at folk er bedst til at fokusere på de umiddelbare problemer, de har, i deres hverdag, og ting som de ikke kan forholde sig til (eller som højst betyder en lille oversvømmelse et eller andet sted eller en temperaturstigning på langt sigt) er ting som på en eller måde glider ud af deres opmærksomhedsfelt, og når så Lomborg kommer frem og siger, "I har grund til at have bedre samvittighed", så griber man det? AUKEN: Jo, det kan godt være der er sådan en eller anden, en eller anden sammenhæng. Jeg synes nu gennemgående folk er rimeligt gode til at fokusere også på de store, på de store linier, på de store problemer. Jeg synes snarere det er at det politiske liv der har 7

8 svært ved at tænke langsigtet. Så jeg synes lige så meget det er en kritik, man kan rette indad som det er noget, man kan rette mod befolkningen. Der er meget stor interesse når man taler om de globale problemer. Jeg har fx oplevet at min indsats for at redde Kyotoprotokollen og sådan noget har nydt betydelig interesse ude omkring i befolkningen. Det er da klart at vi er allesammen i en eller anden forstand mest optaget af de nære ting, det, der skal ske imorgen eller skal ske indenfor det nærmeste år - eller det der sker lige netop med min familie og mig eller min virksomhed og mig. Men folk er parat til at tænke langsigtet og jeg tror bestemt at Lomborg også er parat til at tænke langsigtet. Jeg synes i det hele taget- det er meningsfyldt at have en samtale med ham. Så har jeg personligt aldrig tilhørt dommedagsprofeterne. Men jeg har altid ment at man skulle tage advarslerne alvorligt og gøre noget ved det. og rent faktisk har det jo vist sig, at hver gang vi i miljøpolitikken har gjort noget, så har det hjulpet. Tag bare i Danmark - vi har forbudt alle de grundvandstruende pesticider, vi har bremset udledningen til havmiljøet sådan at man kan bade overalt i Danmark, og sådan at naturens sårbarhed overfor vejrudsving uanset det frygtelige vi oplever lige i øjeblikket med iltsvind - at den sårbarhed er blevet betydeligt nedsat. Vi har set hvor meget skov, der er blevet rejst, vi har fået mange flere reguleringer, som har betydet mindre forurening fra trafik og fra energisektoren osv. Alle de steder hvor vi gør noget der har det hjulpet. Og derfor er luftkvaliteten, vandkvaliteten osv. langt bedre idag end den fx var for 20 år siden. Og der, hvis man endelig skulle sige lidt kritisk til Lomborg: der er han ikke fair, synes jeg, når han bruger den forbedring, der faktisk er sket, til at kritisere miljøpolitikken og sige, "jamen, det er jo slet ikke gået så galt som man sagde det ville gå". Der forbiser han det faktum, at ÅRSAGEN til at det ikke er gået så galt, det var, at der VAR nogle behjertede mennesker, der gjorde opmærksom på risikoen - og som fik sat en politisk proces igang, hvorefter man fik TAGET de nødvendige beslutninger. Og det er nu, de gode effekter af de beslutninger, vi ser. Så i virkeligheden er den positive udvikling, der har været, ikke et argument IMOD en aktiv miljøpolitik, det er tværtimod et glimrende argument for, at man skal GØRE sådan noget, for det VIRKER rent faktisk i praksis hvis man gør noget. 9. TILBAGE TIL HØJRE OG VENSTRE CBK: Lad os lige prøve her til sidst at vende tilbage til spørgsmålet om fattigdom, eller, social udjævning som jo altså i Johannesburg blev kædet sammen, som I selv i mange år har talt om hænger sammen med det her område også, og som jo deler ihvertfald en række af perspektiverne med miljøpolitikken: globalt ansvar osv. Er det vi oplever i Europa i de her år, er det en større grad af politisk polarisering mellem højre og venstre end der fx var i 80erne? I 80erne troede man jo, at det var den helt store polarisering, men kommer, den først nu? AUKEN: Altså jeg tror der ER en klar forskel mellem højre og venstre. Jeg synes den er mere tydelig idag end den har været 1ænge. Det har nogle andre udtryk og der kan heldigvis være ting, der går på kryds og tværs, for ellers ville det jo være for kedeligt, hvis det hele var sådan noget man kunne dele op i kasser, og mange mennesker føler ligesom at de er venstreorienterede på nogle områder og så er de mere højreorienterede på andre områder. Det synes jeg faktisk er meget menneskeligt, men at der er en tydelig meningsforskel, eller tydelige holdningsforskelle mellem den nuværende regering og så fx oppositionen, det er der jo ikke den sarteste tvivl om at der er, det kan enhver jo overtyde sig OM. 8

9 Dem der lægger afgørende vægt på penge og marked, og kortsigtethed og bundlinier og nedskæringer og udliciteringer - på den ene side, og så os andre på den anden side, med de mere langsigtede synspunkter og dette med "at markedet er en god tjener, men lad os for guds skyld aldrig gøre det til vores herre." Og vi har brug for et stærkt samfund til at sikre at markedsøkonomien kommer til at fungere rigtigt osv. Den polarisering bliver tydeligere og tydeligere. Og på miljøområdet er den helt klar: noget af det første den nuværende regering gjorde, udover at skære kraftigt ned på miljø - og energipolitikken, det var at svække hele vores bæredygtighedsstrategi i Danmark. Hver gang der var noget konkret i den strategi, så blev de konkrete mål pillet ud. Man brugte ellers ordret det jeg havde skrevet i sin tid, men så pillede man det andet ud. 10. MILJØET VIL BLIVE ET STORT TEMA I DEN NÆSTE VALGKAMP Hvordan ser så fremtiden ud? Og det synes jeg næsten er det mest opmærksomhedskrævende. Det er, at det gode ved den nedskæring vi har været ude for, det har været at den vil mobilisere opinionen. Miljø vil blive et stort tema i den næste valgkamp. Forsyndelserne, forsømmelserne, nedprioriteringen. Magten, der overlades til en eller anden uskøn blanding af svinebaroner og dansk industri og Bjørn Lomborg, den alliance bryder befolkningen sig ikke om. De bryder sig heller ikke om det her med at Danmark nu nærmest underordner sig USA i den internationale miljøpolitik. Så jeg tror vi får en virkelig diskussion og i den diskussion vil der så også blive plads til at diskutere, hvad GØR vi så, rent faktisk? Og der har vi jo, fra Socialdemokratiets side, selvom vi jo egentlig synes vi har gjort det godt i de ni år vi sad i regering, kommet med en række konkrete initiativer. Vi er kommet med en samlet naturreform. Vi er kommet med et stort program om miljø og sundhed. Vi kommer med en strategi omkring forskning og miljø. Vi tager en lang række initiativer og vi samler de grønne organisationer, vi samler bredt oppositionen i Folketinget osv. 11. MYTEN OM MILJØMINISTERIET CBK: Har I været for dårlige til, i regeringsperioden, at få "indspundet" de borgerlige - altså, når de kan gå så hårdt til værks som de gjorde, hele det første halve år af deres regeringstid var jo råd-og nævn og nedskæringerne der; der blev skåret på en lang række områder under Miljøministeriet, der også var vokset under dig-- AUKEN: Nej, det voksede faktisk ikke Altså, det interessante ved Miljøministeriet er, at der en myte om at vi fik tilført bare ubegrænset med penge og ressourcer. Der var de samme penge og det samme personale da jeg rejste som da jeg kom. Det eneste sted vi udvidede, det var på den internationale indsats, der kom der selvfølgelig lidt flere folk. og der kom der nogle flere penge. Fordi det blev stærkt opprioriteret. Og så i øvrigt stod på Miljøministeriets budget - men det kunne lige så godt have stået på alle mulige andre budgetter) - der stod beløbet, der bliver ført tilbage til landbruget - eller til erhvervslivet fra C02-afgiften. Det kunne lige så godt have stået alle mulige (andre steder, under Finansministeriet fx). Så hvis man ser væk fra de to forhold, som ikke har noget at gøre med - om man så må sige - ministeriets størrelse, så voksede Miljø- ministeriet faktisk ikke i min tid. Det der skete i min tid det var, at vi fik meget mere for pengene. Så i folks bevidsthed fremstod det som om at det blev stærkere og større, og større og større, men rent faktisk så var organisationen jo meget moderne, med en meget flad struktur, meget høj grad af motivation, folk der selv fik 9

10 lov at gøre tingene, total åbenhed om alle beslutninger. Det var virkelig det 21. århundrede som var omsat i Miljøministeriet. Og det vil sige: vi fik meget mere valuta for vores personaleressourcer end man fik andre steder. 12. ER DANSKERNE FÆRDIGE MED AT VÆRE TOSSEGODE? CBK: Hvis man ser Danmark udefra, hvis man sidder i USA og ser på Danmark, i England og ser på Danmark, og ser på det den borgerlige regering har gjort det sidste år, ikke, flygtninge/indvandrerlinien, miljøpolitikken, nedlæggelsen af råd og nævn, en række af de her områder, så vil man sige - AUKEN: Ulandshjælp og sådan noget. CBK: "Nu er danskerne færdige med at være tossegode." Ikke? "Nu har de mistet tålmodigheden. Nu er de trætte af at være verdens Jesper Fårekylling. Nu får de en normal politik." AUKEN: Jo, det tror jeg er rigtigt. Det er ovenikøbet sandt at nu går vi fra at være nogen, der tør - nogen, der tør også gå lidt FORAN de andre, være pionerer, også tør bevilge penge og ikke bare snakke om det. Alle holder jo de her fine taler om at nu skal man hjælpe de fattige, nu skal man gøre noget for miljøet, nu skal man gøre noget for naturen, men når det kommer til stykket så gør man ingenting. Der var Danmark jo noget særligt: Vi GAV penge til de fattige lande. Når vi sagde "1%" så blev det 1%! Når vi sagde vi ville: give ½% yderligere til freds- og stabilitets- og navnlig miljø-arbejdet efter Rio, s blev det ½%. Altså - vi var der! Hver gang vi lovede noget, så opfyldte vi det. Og det var selvfølgelig vanskeligt for alle de traditionelle politikere der bare snakker, men for hvem der aldrig kommer til at ske noget. Nu er det rigtigt, som du siger, nu er vi tilbage i folden igen. Vi snakker, men vi gør ingenting. Tværtimod - vi skærer ned: Vi lader os hylde ude i Soweto, i Johannesburg, med en sværm af fotografer efter os, men så snart blitzlamperne er slukket, så går vi hen og drejer hanen om på bevillingerne til netop de projekter, vi har ladet os hylde foran. Det er politik som man kender det i USA og England og andre steder. Men desværre, mener jeg, at det er et tab af identitet - for Danmark KAN gøre en forskel! Til trods for at vi er et lillebitte land, så KAN vi kan gøre en forskel hvis vi vil. Vi KAN betyde en ændring hvis vi vil. Vi KAN sætte en dagsorden. Hvis vi vil. Men det er klart, når vi skærer ned på alle de områder, vi hidtil har profileret os på, så gør det stærkt ned af bakke med vores internationale anseeelse. Og vores internationale anseelse idag er så dårlig som nogensinde før. Hvis man lige akkurat ser bort fra George W.Bush's Hvide Hus, dér er vores anseelse steget. Det tror jeg man må indrømme. 13. ANTI-MILJØPOLITIK CBK: Til allersidst, du sagde før at miljøpolitikken bliver et stort omdrejningspunkt i den næste valgkamp-- AUKEN: Ja, det tror jeg. Fordi det handler om fremtid. Det handler om vores børn, vores børnebørn, og det er noget den danske befolkning forstår. Når vi ikke har diskuteret det tidligere, så tror jeg det hang lidt sammen med at folk egentlig følte det gik meget godt, og der skulle ikke gøres mere - altså, 'det var i gode hænder'. Ja, det kan godt være jeg er naiv 10

11 men jeg tror at mange mennesker var af den opfattelse. Altså, der kunne være lidt uenighed - skulle vi have engangsemballage til ø1 og drikkevarer, skulle vi ikke have engangsemballage og sådan noget - men det var jo krusninger på overfladen. Under overfladen var alle enige om at vi skulle virkelig gøre noget for miljøet i Danmark og vi skulle være forrest. Og det tror jeg alle - eller, de fleste - var indforstået med. Så fik vi en borgerlig regering, så fik vi en anti-miljøpolitik i stedet for en miljøpolitik, så fik vi - i stedet for initiativer: nedskæringer. Så i stedet for at ansætte nogle dygtige og gode folk, så afskedigede man både dem man havde ansat og dem man brugte som rådgivere, og ansatte dilettanter i stedet for. Det tror jeg bliver en stor sag. Og læg mærke til, under åbningsdebatten, et af de punkter der blev voldsomst kritiseret i statsministerens åbningstale, det var at han var den første statsminister i 25 år som ikke ofrede een linie på miljøet. Ikke een linie i en tale, der varede næsten en time ofrede han på miljøet. Ikke en linie. Det er, som jeg sagde før, det er pinligt. Dansk miljøpolitik idag - det er pinligt hvad der er sket. Og derfor tror jeg det kommer i omdrejninger til næste gang. Det tror jeg. 14. ARBEJDSLØSHEDEN VENDER TILBAGE CBK: Og man kan vinde et valg på miljøpolitikken? AUKEN: Nej, nej-nej-nej-nej. Men det vil være en del af det, altså, et kommende valg vil blive vundet på, tror jeg: fakta og visioner. Fakta, mht. hvordan er det gået? det 1øfte man gav ved valget her i 2001, det var jo et 1øfte om at man kunne få mere for færre penge. Få bedre sygehuse, bedre omsorg for de ældre, bedre skoler, bedre uddannelse, bedre muligheder i det hele taget i vores samfund, samtidig med man havde skattestop, lettelser til folk med erhvervsindkomster og sådan noget. Altså skattelettelser, skattestop på den ene side, forbedret service på den anden side uden at gik ud over velfærdssamfundet i øvrigt. Og det nummer vil jo blive afsløret. Ikke fordi oppositionen er genial, ikke fordi vi kan fange statsministeren -at fange statsministeren det kræver virkelig stor ekvilibrisme, for han er en meget meget dygtig politiker, i de dér taljongleringsøvelser som er sådan en dansk politiks foretrukne idræt. Nej, han bliver fanget af, at mennesker ude omkring oplever, at det passer ikke. Sygehusene er ikke blevet bedre. Ældreforsorgen er ikke blevet bedre. Der BLIVER skåret ned i uddannelser, de unges uddannelsesmuligheder er blevet ringere, ikke blevet forbedret. Og det vil sige at afstanden mellem hvad man sagde der ville ske og det, der faktisk er sket, vil vokse og vokse. Og samtidig er jeg jo alvorligt bekymret for, at analysen af dansk økonomi - med at der er arbejdskraftsmangel, der vil være vores største problem i fremtiden, den tror jeg ikke er holdbar. Jeg tror at vi er inde i en situation med tendens til stigende arbejdsløshed. Og det har den nuværende regering ikke det sarteste svar på. De har intet svar på arbejdsløsheden. Og der vil mange mennesker alligevel tænke tilbage på at arbejdsløsheden steg og steg under Schlüter, og den faldt dramatisk under Nyrup-Jelved- Lykketoft, helt fra til Og der tror jeg virkelig disse fakta vil afgøre -- plus visionerne. Der kommer jo alle de konkrete ting, vi har lagt frem, som jo er realistiske, jordbundne forslag. Det tror jeg på. 15. EU MÅ HAVE EN FÆLLES UDENRIGSPOLITIK 11

12 CBK: Hvordan kan det være at en VK-regering som ser så meget på bundlinien og de der ting, du talte om før, prioriterer EU-østudvidelsen så højt eller - taler så meget om den? AUKEN: Det tror jeg de gør fordi de mener det, og der er jeg helt enig med dem. det ville være tosset at forspilde en historisk chance for at få samlet Europa. Jeg har bebrejdet dem et aspekt - men jeg er 100% enig med linien - men jeg har bebrejdet dem et aspekt af det, jeg synes at man, for at få den sejr hevet i land, der har man været tilbøjelig til ikke at tage de nødvendige forholdsregler på de problemer vi ved vil komme. Jeg er overbevist om at der vil komme tilpasningsproblemer på arbejdsmarkedet. Jeg er overbevist om at vi med hensyn til økonomisk kriminalitet osv. vil se nogle alvorlige udfordringer ved udvidelsen. Plus, vi ved at der er vanskeligheder i EU omkring landbrugsordningerne på sigt, strukturfondene på sigt, beslutningsprocesserne i EU. Der er en række alvorlige problemer man har skubbet ind under gulvtæppet. Men når det er sagt, så er jeg 100% enig med dem i den linie. Altså - vi ville virkelig få fældet en hård dom over os hvis ikke vi nu sørgede for at udvidelsen kom på plads. CBK: Der er ingen risiko for at Østeuropa kommer til at tage s meget opmærksomhed at man glemmer Afrika og glemmer den tredje verden? AUKEN: Jo! Der er flere risici af den art og det er godt du nævner det. For det første er der den risiko at det gør Europa endnu mere indadvendt, end vi er tilbøjelige til at være i forvejen. Så er der resten af verden, som du nævner - Afrika, Latin-Amerika, Asien, De Forenede stater - modspillet til dem, men der er måske i vores nærområde - ikke mindst de problemer, der er i det tidligere Sovjetunionen, Central-Asien, Rusland osv., Mellemøsten, Nordafrika, alle de der nærområde-problemer, hvor Europa efter min mening burde spille en langt stærkere, mere central fordi det netop er vores nærområde. Og der kan være en risiko for at vi - fordi vi er så optaget af os selv, for at få det her udvidelsesværk til at lykkes, at vi nedprioriterer... Men jeg mener, jo mere vi snakker om det, jo mere vi er opmærksomme på det, jo større er selvfølgelig udsigten til at det lykkes. Så er der en ting som vi er nødt til her ifbm. konventet, og det er: langt mere konsekvent at gå over til at have en fælles udenrigspolitik I Europa. Vi er nødt til at have en fælles udenrigspolitik i Europa. Altså, det dér pinlige med (nu har jeg brugt det ord igen) at USA bare kan spille os ud mod hinanden, det må høre op. 12

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE [TEMA] VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE 14 Tekst: Søren Breiting, lektor, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU, Aarhus Universitet skal huske på, at I er dem, som

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U+DUDOG% UVWLQJ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Der er altid noget glædeligt over 1. maj. Det er en af de dage i

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Opfattelser af udviklingspolitik

Opfattelser af udviklingspolitik Opfattelser af udviklingspolitik Befolkningsundersøgelse februar 2011 1 Indhold 1. Udviklingsbistand og anvendelse 2. Klima, sikkerhed og demokrati 3. Firmaer og finansmarkeder 4. Partivalg og diskussioner

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Udgifterne til elever med særlige behov stiger. Ofte tages pengene fra den almene undervisning. Det bliver ikke ved at gå. Men eleverne har krav

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling 92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Hermed fremsendes 92-gruppens kommentarer til regeringens forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling "Udvikling med omtanke

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet UGEBREVET A4 Arbejdsmarked I Politik I Velfærd I Værdier Notat 01 I 2004 Radikale vælgere Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet Johannes Andersen Radikale vælgere en sammenfatning

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold:

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold: De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Samfundsøkonmi Arbejdsmarkedet Velfærdsstaten Miljø og

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Vi synes, at det er rart at tjene vores penge, hvis det overhovedet er muligt.

Vi synes, at det er rart at tjene vores penge, hvis det overhovedet er muligt. PARTILEDERRUNDE Elbæk efter valgsucces: Nu skal vi tjene vores egne penge Af Allan Christensen @journallan Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Tirsdag den 25. august 2015, 05:00 Del: Alternativet kom overraskende

Læs mere

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER De Seks tænkehatte er en nyttig teknik, som kan hjælpe dig med at sikre, at du får betragtet en vigtig beslutning fra alle synsvinkler

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 19. september 2014 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Samfundsfag rapport. Energi og Miljø. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 1,4. HTX Roskilde

Samfundsfag rapport. Energi og Miljø. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 1,4. HTX Roskilde Samfundsfag rapport Energi og Miljø Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 1,4 HTX Roskilde Dato: 22-11-2007 Indholdsfortegnelse 1.... K lima ændringer... 1 1.1 Årsager... 2 1.2 Karakteren af ændringerne af

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Selvom det er svært at komme med et endegyldigt svar på jordens tilstand er én ting sikkert: vi har kun én jord.

Selvom det er svært at komme med et endegyldigt svar på jordens tilstand er én ting sikkert: vi har kun én jord. 1. Én jord I miljødiskussionens første år talte man meget om de synlige miljøproblemer. Aviserne fortalte om virksomheder, der udledte gift til søer og åer eller sendte sort røg ud over deres naboer. En

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere