TA 211 E (00.08) OSW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TA 211 E 6 720 610 281 (00.08) OSW"

Transkript

1 (.8) OSW /G Deutsch Die einwandfreie Funktion ist nur gewährleistet, wenn diese Anleitung eingehalten wird. Wir bitten, diese Schrift dem Kunden auszuhändigen. nglish Correct functioning is ensured only when these instructions are observed. We request that this booklet be given to the customer. Français Un fonctionnement impeccable n est assuré que si les instructions ci-après sont respectées. Nous vous prions de bien vouloir les transmettre au client. Italiano Soltanto attenendosi alla presenti istruzioni può essere garantito un perfetto funzionamento. Vi preghiamo di consegnare al Cliente questo manuale. spañol Para garantizar un funcionamiento correcto es importante atenerse a estas instrucciones de instalación. Por favor, entrégueselas al cliente. Portugues O perfeito funcionamento do aparelho só pode ser garantido, se esta instrução de serviço fôr observada com atenção. Pedimos que este documento seja entregue ao cliente. Nederlands De juiste werking is alleen gewaarborgd wanneer deze gebruiksaanwijzing in acht wordt genomen. Wij verzoeken u, dit document aan de klant te overhandigen. Dansk Korrekt funktion garanteres kun hvis denne vejledning følges. Venligst udlever denne vejledning til kunden. Po polsku Jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji gwarantuje prawid owe dzia anie urzådzenia.

2 CO a b c d 4-4.2/G e 2 3 AF e AF a AF b AF c AF d 4-./G /O 6 mm 3,5 mm CO CO VT c 2 2 MVT MVT d e VT 4-5./O a AT

3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter Anvendelse Tekniske Data Montage l-tilslutning Ibrugtagning Betjening af styringen Indstilling af kontaktur Generelt Fejl Sikkerhedsforskrifter Styringens skal indbygges direkte i gaskedlen. Styringen må kun forbindes med kedlen iht til tilslutningsdiagram. Styringen må under ingen omstændigheder være tilsluttet til 23 V nettet. Styringen kan udelukkende anvendes i forbindelse med de anførte kedler med Bosch Heatronic. Før indbygning af styringen skal el-forsyningen (23 V, 5 Hz) til kedlen afbrydes. 2 Anvendelse er en klimastyret fremløbstemperaturregulator for indbygning i følgende modulererende kedler med Bosch Heatronic: 2. Leverancens indhold I leverancen af indgår en udetemperaturføler samt fastgørelsesmateriale (Billede 2 ). Styringen tilsluttes i kedlens kontrolbox. 2.2 Tilbehør I forbindelse med et gulvvarmeanlæg skal der endvidere monteres en mekanisk overvågning iht fabrikantens anvisning. leveres uden kontaktur. t kontaktur kan fås som ekstraudstyr. Alternativt kan der også anvendes en fjernbetjening med kontaktur (se nedenfor). Følgende kombinationer er tilladte: Kombination ldiagram + U 3 T Billede 8 + DT Billede 8 + U 2 D Billede 8 + DT 2 Billede 8 + U 3 T + TW 2 Billede 9 + DT + TW 2 Billede 9 + U 2 D + TW 2 Billede 9 + DT 2 + TW 2 Billede 9 + TFQ 2 T Billede + TFQ 2 W Billede + TFP 3 Billede Henvisning: Iht 7 i kedel må kun drives sammen med et kontaktur. 3 Tekniske Data Udetemperaturfølerens måleområde Tilladt omgivelsestemperatur for udetemperaturføler Indækningsgrad 2 +3 C 3 +5 C III 3. Måleværdier for udetemperaturføler C Ω AF V C Ω AF V , , , , , , ,6 6 66, , ,7 49, ,95 Dansk 5

4 Dansk 4 Montage Før indbygning skal spændingsforsyningen (23 V, 5 Hz) til kedlen afbrydes. 4. Montage af udtemperaturføleren AF (Billede 3 og 5 ) Udetemperaturføler AF er indeholdt i kedelleverancen og er beregnet til montage på ydermur. Der skal tages hensyn til følgende: Nord- eller nordvestsiden af huset. Min. 2 min. over jordhøjde. Den må ikke påvirkes af vinduer, døre eller kaminer, direkte sol eller lignende (Billede 5 ). Nicher, balkoner eller tagudhæng er uegnede som montagested (Billede 5 ). Hvis alle vigtige værelser på bygningen vender mod den samme retning, kan udetemperaturføleren også vende i denne retning. Henvisninger: Ved montage på en østvæg, skal udetemperaturføleren være i skygge i de tidlige morgentimer (f. eks. fra et nabohus eller egen balkon). Årsag: Morgensolen forstyrrer husets opvarmning efter at nattens sænkningsprogram er ophørt. Hvis de vigtigste værelser vender mod to naboretninger, skal udetemperaturføleren monteres på side af huset, der klimatisk ligger dårligst. Det har vist sig, at den passende montagehøjde svarer til halvdelen af den opvarmede højde (H/2 på billede 5 ). Montage: Tag låget (AF c med AF b ) af og fastgør følerhuset (AF a ) på ydervæggen med to skruer (Billede 3 ). Forklaring til billede 5 : Y/H = beboet flade der skal overvåges af føleren = anbefalet montageplads = undgå montage 4.2 Montage af styringen (Billede og 5) ➀ Træk blænden (f) nedad og ud (Billede ). ➁ Drej skruen (g) ud (Billede 2). ➂ Tag afdækningen (h) af ➃ Træk blinddæksel (i) nedad og ud (Billede 3). ➄ Indsæt nedefra i indføringsskinnen og skyd den ind indtil den går i hak (Billede 4). ➅ Anbring stikket fra styringen (k) i det dertil indrettede stik (Billede 5). 4.3 Montage af tilbehør Kontaktur, fjernbetjening og mekaniske overvågninger monteres iht de respektive indbygningsforskrifter. 5 l-tilslutning Den elektriske tilslutning af styringen er allede beskrevet under kapitel 4.2 montage. Der skal anvendes følgende ledninger: Fra til udetemperaturføler: op til 2 m,75 mm 2 til,5 mm 2 op til 3 m, mm 2 til,5 mm 2 over 3 m,5 mm 2 Fra til fjernbetjening:,5mm 2 l-installation skal udføres iht stærkstrømsreglementet. Alle 24 V ledninger (målestrøm) skal holdes adskilt fra 22 V eller 4 V førende ledninger, for at der ikke skal ske induktiv indflydelse (min. afstand mm). Kan der forventes ydre induktiv indflydelse f. eks. fra stærkstrømskabler, køreledning, transformatorstationer, radio og fjernsynsapparater, amatørradiosationer, mikrobølgeovne eller andet, skal ledninger førende målesignaler skærmes. Ved indbygning af vil elektronikken i kedlen automatisk anvende pumpedrift III (pumpen kører hele tiden) også selv om indstillingen fra fabrikken ikke ændres! 5

5 Billeder 6 og 7 viser skematisk diagram for - varmeanlæg med radiatorer og anlæg med gulvvarme. Alt efter tilbehør skal de tilsvarende el-diagrammer (Billede 8 til ) følges. Forklaring til billede 6 til : P I Cirkulationspumpe SF Termostat varmtvandsbeholder B 2 Fremløbstemperaturbegrænser (kun for gulvvarme) AF Udetemperaturføler FB Fjernbetjening (se tabel) RK Kontraventil Udluftningsventil l-tilslutning af udetemperaturføler Fjern dækslet (AF c og AF b ) på udetemperaturføleren (Billede 3 ). Før kablet gennem forskruning (AF d ) og tilslut den til de to klemmer (AF e ). Stram forskruningen (AF d ) så der ved abelindføring er sikret trækaflastning og beskyttelse mod vandsprøjt. Luk udetemperaturføleren Stik kablet gennem beskyttelsesrøret på kedlen og sikre denne med trækaflastning Tilslut udetemperaturføler til på klemmerne A og F (Billede 8 til ). 5.2 l-tilslutning af tilbehør (Billede 8 til ) 5.2. Kontaktur Tilslut kontaktur (hvis includeret) iht billede 8 og 9 til ST 5 på kedlens hovedprint Fjernbetjening Tilslut fjernbetjening TW 2 (hvis includeret) til på klemmerne 3 og 4 (billede 9 ). Tilslut fjernbetjening TFQ 2 T, TFQ 2 W eller TFP 3 (hvis includeret) til klemmerne, 3 og 4 (billede ) Mekaniske overvågninger Der skal envidere monteres en mekanisk overvågning på fremløbet i gulvvarmeanlægget (ikke includeret i leverancen). De finder el-tilslutningen i kedlens installationsvejledning Luk kontrolboksen Sæt igen afdækningen (h) på plads og drej skruen (g) ind (billede 2). Sæt blænden (f) ind igen (billede ). 6 Ibrugtagning Regulatoren tændes, når kedlen går i gang. 7 Betjening af styringen Forklaring til billede og 4 : a Grænsetemperatur for automatisk varmeudkobling b Driftomskifter c Fodpunkt d Natsænkning e Max. fremløbstemperatur VT Fremløbstemperatur AT Udetemperatur MVT middel fremløbstemperatur 2 7. Grænsetemperatur for 25 automatisk 5 varmeudkobling (a) Med denne drejeknap kan man bestemme ved hvilken udetemperatur (5-25 C) varmen (brænderen og pumpen) automatisk kobles fra og til. Herved sparer man i overgangstiden manuel omskiftning af sommer-/vinterkontakten i kedlen. ksempel: I stilling 2 udkobles varmen ved udetemperaturer over ca. +2,5 C. Ved temperaturer under ca. +8,5 C indkobles den igen. Indstillingsværdien skal bestemmes af bruger. I fabriksindstillingen er denne funktion ikke i drift, og varmedriften kan derfor starte ved enhver udetemperatur, f. eks. ved idrifttagning af anlægget i den varmeste sommertid. Dansk 52

6 Dansk 7.2 Driftomskifter (b) Med denne omskifter vælger man mellem 3 forskellige driftarter, som ydermere kan varieres via indstilling af natsænkningen: Vedvarende sænkning Kombineret med indstillingen for natsænkningen (d) er der følgende muligheder: Vedvarende udkobling med frostbe skyttelse Stiger udetemperaturen over +4 C kobler brænder og pumpe ud. Hvis udetemperaturen kommer under +3 C, kobler pumpen ind og fremløbstemperaturen holdes på minimumtemperaturen (se kedlens installationsvejledning). Pas på: Fremløbstemperaturvælgeren skal mindst stå på hhv. y på kedlen, når der er tændt for frostbeskyttelsesfunktionen. Vælg denne indstilling i sommer og vinterferien, hvor rumtemperaturen godt må sænkes betydeligt (Husk at tage hensyn til stueplanter, husdyr etc). Så ignoreres den normale temperatur, der er indstillet på kontakturet (tilbehør). Husk af stille tilbage til normal drift. Reduceret drift i kombination med en værdi mellem og -4 for natsænkningen (d) giver følgende: Vedvarende sænkning Fremløbstemperatur sænkes hele tiden til den indstillede værdi på knappen (d) ( til -4). Der er reduceredet varmedrift og cirkulationspumpen kører. Vælg denne indstilling i vinterferier, hvis rumtemperaturen ikke skal sænkes for meget. Så ignoreres den normale temperatur, der er indstillet på kontakturet (tilbehør). Husk af stille tilbage til normal drift. I forbindelse med vedvarende sænkning forbliver varmeanlægget i drift med sænket temperar uafhængigt af udetemperaturen og pumpen kører Automatisk skift mellem normal drift og reduceret drift på de tider der er angivet på kontakturet. I kombination med indstillingen for natsænkning (d) vil der være følgende: Spareautomatik Automatisk skift mellem udkoblet drift og normal drift på de tider der er angivet i kontakturet. Under udkobling (f. eks. om natten) er brænder og pumpe udkoblet indtil +3 C udetemperatur. Pas på: Fremløbstemperaturvælgeren skal mindst stå på hhv. y på kedlen, når der er tændt for frostbeskyttelsesfunktionen. Vælg denne sparedrift, hvis huset er godt isolereret, og hurtig afkøling dermed forhindret Automatisk drift Automatisk skift mellem sænkning og normal drift på de tider, der er angivet på kontakturet. Vælg denne indstilling, hvis huset er moderat isoleret, og det (f. eks. om natten) er godt med sænket varmedrift, for at forhindre for stor nedkøling. Under sænkning forbliver varmeanlægget i drift ved sænket temperatur ved enhver udetemperatur og pumpen kører Vedvarende normaldrift Fremløbstemperaturen sænkes ikke. Vælg denne indstilling, når man en enkelt gang vil senere i seng (f. eks. i forbindelse med en fest). Så ignoreres indstilling reduceret drift på kontakturet (tilbehør). Husk af stille tilbage til normal skift.

7 7.3 Indstilling af varmekurven Varmekurven bestemmer afhængig af udetemperaturen hvilken fremløbstemperatur kedlen skal køre med. n korrekt indstillet varmekurve giver en jævn rumtemperatur ved svingende udetemperaturer. Varmekurven (billede 4 ) fremgår af det indstillede fodpunkt (c) og den indstillede max. fremløbstemperatur (e) på fremløbstemperaturvælgeren. For indstilling af fremløbstemperaturen anvendes termostatknap (billede, punkt e) Indstilling af fodpunkt (c) Varmekurvens fodpunkt er den fremløbstemperatur (radiatortemperatur), der kan nås ved en udetemperatur på +2 C. Der kan indstilles værdier mellem og 6 ( C). Den på billede 4 viste varmekurve refererer til et fodpunkt på 25 C. Denne indstilling skal vælges som første grundindstilling. Vælg så vidt muligt en lav indstillingsværdi (f. eks. 2) hvis varmeanlæggets di- mensionering tillader det. Hvis rumtemperaturen er for lav selv om termostatventilerne er fuldt åbne, skal der vælges en højere indstillingsværdi (f. eks. 3) Indstilling af max. fremløbstemperatur (e) CO På fremløbstemperaturvælger (e) kan man indstille max. fremløbstemperatur mellem ca. 4 C og ca.9 C. Max. fremløbstemperatur nås ved en udetemperatur på 5 C (billede 4, e) Henvisning: Fremløbstemperaturvælgeren (e) er samtidig kontakt til sommerdrift (, helt til venstre). Derfor anbefales det at notere indstillingen for gennemsnitlig indstillet fremløbstemperatur (Billede 4, punkt e) for vinterdrift. Den nødvendige radiatortemperatur ved 5 C kan ses i varmeanlæggets dimensionerings data. Har man ikke dem, er man henvist til erfaringsværdier. Hvis det er for koldt i værelserne ved meget lave temperaturer og fuldt åbne termostatventiler, så vælg en indstillingsværdi der er /2 trin højere (billede 4, e). Hvis der er for varmt i værelserne ved meget lave udetemperaturer og fuldt åbne radiatortermostater, så vælg en indstillingsværdi der er /2 trin lavere (billede 4, e) Natsænkning (d) I postion (frostsikring) er kedlen koblet ud, så længe udetemperaturerne er over +4 C, dvs brænderen og pumpen er ude af drift (se kapitel 7.2). I en stilling fra til 4 C (sænket drift) sænkes fremløbstemperaturen med den indstillede værdi, dvs varmekurven bliver forskudt parallelt nedad med denne værdi (stiplet linie på billede 4 ). Vælg den værdi som giver den ønskede sænkning af rumtemperaturen Henvisning: n sænkning af fremløbstemperaturen med 5 K ( C) giver ca. K ( C) sænkning af rumtemperaturen. 7.4 med kontaktur og fjernbetjening (tilbehør) Fjernbetjeningen TW 2 er kun i brug, hvis driftomskifteren (b) på på styringen står på. Hvis dette er tilfældet, kan funktionen indstilles med funktionskontakten på fjernbetjeningen. Indstil fodpunkt, max. fremløbstemperatur og natsænkning som beskrevet i kapitel 7.3. I stilling på TW 2 driftomskifter er der forudindstillet en fast sænkningsværdi på 25 K ( C). Indstillingen på er ikke i brug. Dansk 54

8 Dansk Hvis sænkningvsværdien på 25 K ( C) skulle være for høj eller for lav ved længere fravær, så kan TA 2 's driftomskifter (b) sættes i stilling for en tid og den ønskede sænkningsværdi kan indstilles på knappen (d). n detaljeret funktionsbeskrivelse er vedlagt betjeningvejledning af TW med fjernbetjening TFQ 2 eller TFP 3 (tilbehør) Fjernbetjeningen er kun i brug, hvis driftomskifteren (b) på er i stilling. Driftarten (også spareautomatik og automatik) bestemmes af fjernbetjeningens driftomskifter. Henvisning: Værdien for fremløbstemperatursænkningen bestemmes nu ved indstilling på knappen på fjernbetjening TFQ 2 eller TFP 3. n detaljeret funktionsbeskrivelse er vedlagt fjernbetjeningen. 9 Generelt Varmeanlæg, som kan styres med har en automatik der kan begrænse pendlinger i 2-punkts drift (pendlingsspærre). Se kedlens montagevejledning. Der er ligeldes integreret en frostsikring i varmeanlæggets kontrolbox som holder fremløbstemperaturen over + C. Fejl n fejl på regulatoren eller en forkert tilslutning vises på kedlens betjeningsfelt i form af fejlkoder. Følgende fejlkoder kan fremkomme i forbindelse med brug af regulatoren : AC Kontaktfejl eller fejl i regulator CC Kontaktfejl eller defekt udeføler 8 Indstilling af kontaktur (tilbehør) Styringen leveres uden kontaktur. Betjening af kontakturet: se betjeningvejledning for dette. 55

9 5 H /2H (min 2 m) /2H (min 2 m) /2Y H Y a./O b./O c./O d./O e./O f./O g./O

10 6 AF FB P U 2D / DT 2 (U 3T / DT ) SF WS 23V 5Hz RK 4-2.2/G 7 AF FB B2 P U 2D / DT 2 (U 3T / DT ) SF WS 23V 5Hz RK 4-3.2/G

11 8 Bosch Heatronic ST 3 4 A F ST2 U 2D / DT 2 / U 3T / DT 4(3) 3 4 A F ST 5 AF ST9 TA-Modul 4-9.2/G 6 9 Bosch Heatronic ST TW U 2D / DT 2 / U 3T / 3 4 A F ST2 DT 4(3) A F 3 4 ST 5 AF ST9 TA-Modul 4-.2/G 6 Bosch Heatronic ST TFQ 2 T/W TFP 3 AF A F 3 4 A F 3 4 ST9 TA-Modul ST2 4-.2/G 6

12 CO f 4-2.2/G 2 CO h 2 g /G 3 CO i /G

13 4 CO /G /G k

14 TR 2

TA 211 E (99.12) OSW

TA 211 E (99.12) OSW 7 744 9 6 6 7 6 69 (99.) OSW 3 4 6-3 - -4-4-.3/G Deutsch Die einwandfreie Funktion ist nur gewährleistet, wenn diese Anleitung eingehalten wird. Wir bitten, diese Schrift dem Kunden auszuhändigen. English

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder Betjeningsvejledning Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet Dem for et topprodukt fra vores

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

SIGMAGYR Varmeregulator med eller uden brugsvandsproduktion

SIGMAGYR Varmeregulator med eller uden brugsvandsproduktion 2 462 SIGMAGYR Varmeregulator med eller uden brugsvandsproduktion RVP200 RVP210 Anvendelse Funktioner Hovedfunktion Andre funktioner Varmeregulator for beboelsesejendomme og mindre erhvervsejendomme med

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Clorius Klimastat type KC 9068. Programmeringsvejledning

Clorius Klimastat type KC 9068. Programmeringsvejledning 99.45.01-G DK Clorius Klimastat type KC 9068 Programmeringsvejledning VARMEKR2 RUM FREMLØB UDE FAKTISKE 20.0 C 70.0 C 5.0 C Stop Auto Sommer Ferie Perm. Manuel Smog 1 2 7 8 9 4 5 6 Faktiske Reference Tillæg

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

TR 200 7 744 901 116 6 720 604 595 (99.12) OSW

TR 200 7 744 901 116 6 720 604 595 (99.12) OSW 7 744 901 116 6 720 604 595 (99.12) OSW 15 20 C 25 30 10 5 4595-00.1/O Deutsch Die einwandfreie Funktion ist nur gewährleistet, wenn diese Anleitung beachtet wird. Wir bitten, diese Schrift dem Kunden

Læs mere

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 26-2 Driftsmanual 88507-00 Niveauelektrode NRG 26-2 NRG 26-2 Dimensioner Alle dimensioner i mm NRG 26-2 NRG 6- G 3 /4 G 3 /4 G 3 /4 Isolering Kedelsvøb DN 50 80 20 2000

Læs mere

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24 Betjeningsvejledning Varmeregulator Landis & Staefa RVL470 Oversigt... 2, 3 Symboler... 4 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Rumtemperatur er ikke korrekt... 8 Opvarmning uden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG w med uge-program Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG w med uge-program Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG w med uge-program Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningsoversigt 3 2. Energisparetips 5 3. Grundindstillinger 7 3.1 Valg af driftmåde

Læs mere

Betjeningsvejledning. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder. EuroCompact ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA DK (03.

Betjeningsvejledning. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder. EuroCompact ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA DK (03. Betjeningsvejledning Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder EuroCompact 6 720 611 241-00.1O ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Oversigt, display, symboler... 2 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Sådan klargøres brugsvand... 8 Rumtemperatur er ikke korrekt...

Læs mere

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83053109, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i vejledningen. Eftertryk

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle Brugsanvisning Melag Inkubator Incubat 80 Kirudan varenummer 64-36-100 - et godt sted at handle Kære kunde! Tak fordi du valgte at købe denne Melag inkubator. I mere end 50 år har Melag, som er et mellemstort

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

NV Comfort Brugervejledning

NV Comfort Brugervejledning NV Comfort Brugervejledning Tillykke med Deres nye NV Comfort indeklimaløsning, der året rundt er med til at sikre et sundt og komfortabelt indeklima med en ekstrem lav CO-udledning. Med NV Comfort Standard

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Indhold Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 2 Installation af rumtemperaturregulatoren

Læs mere

Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter

Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter Gulvvarme uden blandeshunt Anvendelse: Når alle rum i huset er forsynet med gulvvarme, og gulvvarmeanlæggets fordelerrør er

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

Building Technologies

Building Technologies s Building Technologies anual Varmestyring for CTC 950 Kondens V2.0 Bedienelemente B Vælger for varmtvandsproduktion AVælger for drifttype på varmekredsen Auto 0 4 8 12 16 20 24 ESC OK Forlad aktuelle

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Lufttæppe Linea 99 0501

Lufttæppe Linea 99 0501 Lufttæppe Linea 99 Linea 99 -serien tilbyder en bred vifte af anvendelsemuligheder. Luftmængden kan reguleres i 5 trin og længden af aggregatet er 1m, 1,5m, 2m, 2,5m og 3m. Lufttæpperne er designet med

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning.

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning. Vejrkompensering - hvad er det? Vejrkompensering er en metode til at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Ideen er at jo koldere det er udenfor, jo varmere behøver

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Montagevejledning LK Styring og LK Styring RA

Montagevejledning LK Styring og LK Styring RA Montagevejledning K Styring og K Styring RA UDFØRESE K Styring og K Styring RA er en komplet enhed til udetemperatur styret varmeregulering og tilpasset K s shuntprogram, (dog ikke K Minishunt M60) som

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Varmestyring Danfoss Link og Connect termostater

Varmestyring Danfoss Link og Connect termostater Varmestyring Danfoss Link og Connect termostater www.heating.danfoss.com Indhold 1. Introduktion 1.1 Segment... 3 1.2 Programmerbar Danfoss Eco radiatortermostat... 3 1.3 Overblik over enheder i et Danfoss

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 B R U G E R M A N U A L Kondenserende oliekedel AVS 37.390 Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 1 2 1 BETJENING 1.1 Betjeningselementer Lampe for overkog Overkogssikring

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Trykafbryder, Type CS

Trykafbryder, Type CS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Trykafbryder, Type CS CS-pressostater har en indbygget, trykstyret afbryder med tre poler. Kontaktpositionen for denne afhænger af trykket i studsen samt

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / /

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / / Wavin Gulvvarmeshunte / 7005004 / 250215 wavin.dk Wavin Parallelshunt Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt Wavin Gulvvarmeshunte

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Danfoss One. varme.danfoss.dk

Danfoss One. varme.danfoss.dk Danfoss One varme.danfoss.dk Danfoss One Ventilation Ventilationsanlæg med varmegenvinding og behovsstyring Danfoss Link Trådløs styring af hele hjemmet indeklimaløsning Danfoss Link PR Relæ til styring

Læs mere

Gulvvarme og træpillefyr.

Gulvvarme og træpillefyr. Gulvvarme og træpillefyr. Gulvvarme bliver mere og mere udbredt, da det er en meget behagelig og fordi det er meget anvendeligt sammen med lavtemperatur opvarmningsanlæg. Det smarte ligger egentlig i størrelsen

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx Datablad Anvendelse Fig. 1: Kompakt shunt FHM-C5 (UPS-pumpe) Fig. 2: Kompakt shunt FHM-C6 (UPS-pumpe) Fig. 3: Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha2-pumpe) Fig. 4: Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha2-pumpe) De kompakte

Læs mere

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme Anvendelse Den kompakte gulvvarmeshunt fra Danfoss anvendes til regulering af flow og fremløbstemperatur i vandbårne gulvvarmesystemer. Det kompakte, fleksible

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

ECL Comfort 100M Brugervejledning og Installation

ECL Comfort 100M Brugervejledning og Installation ECL Comfort 100M Brugervejledning og Installation 2004. *087R724* *vi7ab401* ECL Comfort 100M Brugervejledning og Installation 2004. *087R724* *vi7ab401* Indhold Side Brugervejledning Inden De går i gang

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control INSTALLATION & USER GUIDE Electronic control Fig. 1 Startup view Fig. 2 Rev. 1.1 2 PE L L N 230 V N SENSOR Fig. 3 Connections L / N: Mains 230-240VAC connection OUT / N: Heating cable connection Sensor:

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere