TA 211 E (00.08) OSW

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TA 211 E 6 720 610 281 (00.08) OSW"

Transkript

1 (.8) OSW /G Deutsch Die einwandfreie Funktion ist nur gewährleistet, wenn diese Anleitung eingehalten wird. Wir bitten, diese Schrift dem Kunden auszuhändigen. nglish Correct functioning is ensured only when these instructions are observed. We request that this booklet be given to the customer. Français Un fonctionnement impeccable n est assuré que si les instructions ci-après sont respectées. Nous vous prions de bien vouloir les transmettre au client. Italiano Soltanto attenendosi alla presenti istruzioni può essere garantito un perfetto funzionamento. Vi preghiamo di consegnare al Cliente questo manuale. spañol Para garantizar un funcionamiento correcto es importante atenerse a estas instrucciones de instalación. Por favor, entrégueselas al cliente. Portugues O perfeito funcionamento do aparelho só pode ser garantido, se esta instrução de serviço fôr observada com atenção. Pedimos que este documento seja entregue ao cliente. Nederlands De juiste werking is alleen gewaarborgd wanneer deze gebruiksaanwijzing in acht wordt genomen. Wij verzoeken u, dit document aan de klant te overhandigen. Dansk Korrekt funktion garanteres kun hvis denne vejledning følges. Venligst udlever denne vejledning til kunden. Po polsku Jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji gwarantuje prawid owe dzia anie urzådzenia.

2 CO a b c d 4-4.2/G e 2 3 AF e AF a AF b AF c AF d 4-./G /O 6 mm 3,5 mm CO CO VT c 2 2 MVT MVT d e VT 4-5./O a AT

3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter Anvendelse Tekniske Data Montage l-tilslutning Ibrugtagning Betjening af styringen Indstilling af kontaktur Generelt Fejl Sikkerhedsforskrifter Styringens skal indbygges direkte i gaskedlen. Styringen må kun forbindes med kedlen iht til tilslutningsdiagram. Styringen må under ingen omstændigheder være tilsluttet til 23 V nettet. Styringen kan udelukkende anvendes i forbindelse med de anførte kedler med Bosch Heatronic. Før indbygning af styringen skal el-forsyningen (23 V, 5 Hz) til kedlen afbrydes. 2 Anvendelse er en klimastyret fremløbstemperaturregulator for indbygning i følgende modulererende kedler med Bosch Heatronic: 2. Leverancens indhold I leverancen af indgår en udetemperaturføler samt fastgørelsesmateriale (Billede 2 ). Styringen tilsluttes i kedlens kontrolbox. 2.2 Tilbehør I forbindelse med et gulvvarmeanlæg skal der endvidere monteres en mekanisk overvågning iht fabrikantens anvisning. leveres uden kontaktur. t kontaktur kan fås som ekstraudstyr. Alternativt kan der også anvendes en fjernbetjening med kontaktur (se nedenfor). Følgende kombinationer er tilladte: Kombination ldiagram + U 3 T Billede 8 + DT Billede 8 + U 2 D Billede 8 + DT 2 Billede 8 + U 3 T + TW 2 Billede 9 + DT + TW 2 Billede 9 + U 2 D + TW 2 Billede 9 + DT 2 + TW 2 Billede 9 + TFQ 2 T Billede + TFQ 2 W Billede + TFP 3 Billede Henvisning: Iht 7 i kedel må kun drives sammen med et kontaktur. 3 Tekniske Data Udetemperaturfølerens måleområde Tilladt omgivelsestemperatur for udetemperaturføler Indækningsgrad 2 +3 C 3 +5 C III 3. Måleværdier for udetemperaturføler C Ω AF V C Ω AF V , , , , , , ,6 6 66, , ,7 49, ,95 Dansk 5

4 Dansk 4 Montage Før indbygning skal spændingsforsyningen (23 V, 5 Hz) til kedlen afbrydes. 4. Montage af udtemperaturføleren AF (Billede 3 og 5 ) Udetemperaturføler AF er indeholdt i kedelleverancen og er beregnet til montage på ydermur. Der skal tages hensyn til følgende: Nord- eller nordvestsiden af huset. Min. 2 min. over jordhøjde. Den må ikke påvirkes af vinduer, døre eller kaminer, direkte sol eller lignende (Billede 5 ). Nicher, balkoner eller tagudhæng er uegnede som montagested (Billede 5 ). Hvis alle vigtige værelser på bygningen vender mod den samme retning, kan udetemperaturføleren også vende i denne retning. Henvisninger: Ved montage på en østvæg, skal udetemperaturføleren være i skygge i de tidlige morgentimer (f. eks. fra et nabohus eller egen balkon). Årsag: Morgensolen forstyrrer husets opvarmning efter at nattens sænkningsprogram er ophørt. Hvis de vigtigste værelser vender mod to naboretninger, skal udetemperaturføleren monteres på side af huset, der klimatisk ligger dårligst. Det har vist sig, at den passende montagehøjde svarer til halvdelen af den opvarmede højde (H/2 på billede 5 ). Montage: Tag låget (AF c med AF b ) af og fastgør følerhuset (AF a ) på ydervæggen med to skruer (Billede 3 ). Forklaring til billede 5 : Y/H = beboet flade der skal overvåges af føleren = anbefalet montageplads = undgå montage 4.2 Montage af styringen (Billede og 5) ➀ Træk blænden (f) nedad og ud (Billede ). ➁ Drej skruen (g) ud (Billede 2). ➂ Tag afdækningen (h) af ➃ Træk blinddæksel (i) nedad og ud (Billede 3). ➄ Indsæt nedefra i indføringsskinnen og skyd den ind indtil den går i hak (Billede 4). ➅ Anbring stikket fra styringen (k) i det dertil indrettede stik (Billede 5). 4.3 Montage af tilbehør Kontaktur, fjernbetjening og mekaniske overvågninger monteres iht de respektive indbygningsforskrifter. 5 l-tilslutning Den elektriske tilslutning af styringen er allede beskrevet under kapitel 4.2 montage. Der skal anvendes følgende ledninger: Fra til udetemperaturføler: op til 2 m,75 mm 2 til,5 mm 2 op til 3 m, mm 2 til,5 mm 2 over 3 m,5 mm 2 Fra til fjernbetjening:,5mm 2 l-installation skal udføres iht stærkstrømsreglementet. Alle 24 V ledninger (målestrøm) skal holdes adskilt fra 22 V eller 4 V førende ledninger, for at der ikke skal ske induktiv indflydelse (min. afstand mm). Kan der forventes ydre induktiv indflydelse f. eks. fra stærkstrømskabler, køreledning, transformatorstationer, radio og fjernsynsapparater, amatørradiosationer, mikrobølgeovne eller andet, skal ledninger førende målesignaler skærmes. Ved indbygning af vil elektronikken i kedlen automatisk anvende pumpedrift III (pumpen kører hele tiden) også selv om indstillingen fra fabrikken ikke ændres! 5

5 Billeder 6 og 7 viser skematisk diagram for - varmeanlæg med radiatorer og anlæg med gulvvarme. Alt efter tilbehør skal de tilsvarende el-diagrammer (Billede 8 til ) følges. Forklaring til billede 6 til : P I Cirkulationspumpe SF Termostat varmtvandsbeholder B 2 Fremløbstemperaturbegrænser (kun for gulvvarme) AF Udetemperaturføler FB Fjernbetjening (se tabel) RK Kontraventil Udluftningsventil l-tilslutning af udetemperaturføler Fjern dækslet (AF c og AF b ) på udetemperaturføleren (Billede 3 ). Før kablet gennem forskruning (AF d ) og tilslut den til de to klemmer (AF e ). Stram forskruningen (AF d ) så der ved abelindføring er sikret trækaflastning og beskyttelse mod vandsprøjt. Luk udetemperaturføleren Stik kablet gennem beskyttelsesrøret på kedlen og sikre denne med trækaflastning Tilslut udetemperaturføler til på klemmerne A og F (Billede 8 til ). 5.2 l-tilslutning af tilbehør (Billede 8 til ) 5.2. Kontaktur Tilslut kontaktur (hvis includeret) iht billede 8 og 9 til ST 5 på kedlens hovedprint Fjernbetjening Tilslut fjernbetjening TW 2 (hvis includeret) til på klemmerne 3 og 4 (billede 9 ). Tilslut fjernbetjening TFQ 2 T, TFQ 2 W eller TFP 3 (hvis includeret) til klemmerne, 3 og 4 (billede ) Mekaniske overvågninger Der skal envidere monteres en mekanisk overvågning på fremløbet i gulvvarmeanlægget (ikke includeret i leverancen). De finder el-tilslutningen i kedlens installationsvejledning Luk kontrolboksen Sæt igen afdækningen (h) på plads og drej skruen (g) ind (billede 2). Sæt blænden (f) ind igen (billede ). 6 Ibrugtagning Regulatoren tændes, når kedlen går i gang. 7 Betjening af styringen Forklaring til billede og 4 : a Grænsetemperatur for automatisk varmeudkobling b Driftomskifter c Fodpunkt d Natsænkning e Max. fremløbstemperatur VT Fremløbstemperatur AT Udetemperatur MVT middel fremløbstemperatur 2 7. Grænsetemperatur for 25 automatisk 5 varmeudkobling (a) Med denne drejeknap kan man bestemme ved hvilken udetemperatur (5-25 C) varmen (brænderen og pumpen) automatisk kobles fra og til. Herved sparer man i overgangstiden manuel omskiftning af sommer-/vinterkontakten i kedlen. ksempel: I stilling 2 udkobles varmen ved udetemperaturer over ca. +2,5 C. Ved temperaturer under ca. +8,5 C indkobles den igen. Indstillingsværdien skal bestemmes af bruger. I fabriksindstillingen er denne funktion ikke i drift, og varmedriften kan derfor starte ved enhver udetemperatur, f. eks. ved idrifttagning af anlægget i den varmeste sommertid. Dansk 52

6 Dansk 7.2 Driftomskifter (b) Med denne omskifter vælger man mellem 3 forskellige driftarter, som ydermere kan varieres via indstilling af natsænkningen: Vedvarende sænkning Kombineret med indstillingen for natsænkningen (d) er der følgende muligheder: Vedvarende udkobling med frostbe skyttelse Stiger udetemperaturen over +4 C kobler brænder og pumpe ud. Hvis udetemperaturen kommer under +3 C, kobler pumpen ind og fremløbstemperaturen holdes på minimumtemperaturen (se kedlens installationsvejledning). Pas på: Fremløbstemperaturvælgeren skal mindst stå på hhv. y på kedlen, når der er tændt for frostbeskyttelsesfunktionen. Vælg denne indstilling i sommer og vinterferien, hvor rumtemperaturen godt må sænkes betydeligt (Husk at tage hensyn til stueplanter, husdyr etc). Så ignoreres den normale temperatur, der er indstillet på kontakturet (tilbehør). Husk af stille tilbage til normal drift. Reduceret drift i kombination med en værdi mellem og -4 for natsænkningen (d) giver følgende: Vedvarende sænkning Fremløbstemperatur sænkes hele tiden til den indstillede værdi på knappen (d) ( til -4). Der er reduceredet varmedrift og cirkulationspumpen kører. Vælg denne indstilling i vinterferier, hvis rumtemperaturen ikke skal sænkes for meget. Så ignoreres den normale temperatur, der er indstillet på kontakturet (tilbehør). Husk af stille tilbage til normal drift. I forbindelse med vedvarende sænkning forbliver varmeanlægget i drift med sænket temperar uafhængigt af udetemperaturen og pumpen kører Automatisk skift mellem normal drift og reduceret drift på de tider der er angivet på kontakturet. I kombination med indstillingen for natsænkning (d) vil der være følgende: Spareautomatik Automatisk skift mellem udkoblet drift og normal drift på de tider der er angivet i kontakturet. Under udkobling (f. eks. om natten) er brænder og pumpe udkoblet indtil +3 C udetemperatur. Pas på: Fremløbstemperaturvælgeren skal mindst stå på hhv. y på kedlen, når der er tændt for frostbeskyttelsesfunktionen. Vælg denne sparedrift, hvis huset er godt isolereret, og hurtig afkøling dermed forhindret Automatisk drift Automatisk skift mellem sænkning og normal drift på de tider, der er angivet på kontakturet. Vælg denne indstilling, hvis huset er moderat isoleret, og det (f. eks. om natten) er godt med sænket varmedrift, for at forhindre for stor nedkøling. Under sænkning forbliver varmeanlægget i drift ved sænket temperatur ved enhver udetemperatur og pumpen kører Vedvarende normaldrift Fremløbstemperaturen sænkes ikke. Vælg denne indstilling, når man en enkelt gang vil senere i seng (f. eks. i forbindelse med en fest). Så ignoreres indstilling reduceret drift på kontakturet (tilbehør). Husk af stille tilbage til normal skift.

7 7.3 Indstilling af varmekurven Varmekurven bestemmer afhængig af udetemperaturen hvilken fremløbstemperatur kedlen skal køre med. n korrekt indstillet varmekurve giver en jævn rumtemperatur ved svingende udetemperaturer. Varmekurven (billede 4 ) fremgår af det indstillede fodpunkt (c) og den indstillede max. fremløbstemperatur (e) på fremløbstemperaturvælgeren. For indstilling af fremløbstemperaturen anvendes termostatknap (billede, punkt e) Indstilling af fodpunkt (c) Varmekurvens fodpunkt er den fremløbstemperatur (radiatortemperatur), der kan nås ved en udetemperatur på +2 C. Der kan indstilles værdier mellem og 6 ( C). Den på billede 4 viste varmekurve refererer til et fodpunkt på 25 C. Denne indstilling skal vælges som første grundindstilling. Vælg så vidt muligt en lav indstillingsværdi (f. eks. 2) hvis varmeanlæggets di- mensionering tillader det. Hvis rumtemperaturen er for lav selv om termostatventilerne er fuldt åbne, skal der vælges en højere indstillingsværdi (f. eks. 3) Indstilling af max. fremløbstemperatur (e) CO På fremløbstemperaturvælger (e) kan man indstille max. fremløbstemperatur mellem ca. 4 C og ca.9 C. Max. fremløbstemperatur nås ved en udetemperatur på 5 C (billede 4, e) Henvisning: Fremløbstemperaturvælgeren (e) er samtidig kontakt til sommerdrift (, helt til venstre). Derfor anbefales det at notere indstillingen for gennemsnitlig indstillet fremløbstemperatur (Billede 4, punkt e) for vinterdrift. Den nødvendige radiatortemperatur ved 5 C kan ses i varmeanlæggets dimensionerings data. Har man ikke dem, er man henvist til erfaringsværdier. Hvis det er for koldt i værelserne ved meget lave temperaturer og fuldt åbne termostatventiler, så vælg en indstillingsværdi der er /2 trin højere (billede 4, e). Hvis der er for varmt i værelserne ved meget lave udetemperaturer og fuldt åbne radiatortermostater, så vælg en indstillingsværdi der er /2 trin lavere (billede 4, e) Natsænkning (d) I postion (frostsikring) er kedlen koblet ud, så længe udetemperaturerne er over +4 C, dvs brænderen og pumpen er ude af drift (se kapitel 7.2). I en stilling fra til 4 C (sænket drift) sænkes fremløbstemperaturen med den indstillede værdi, dvs varmekurven bliver forskudt parallelt nedad med denne værdi (stiplet linie på billede 4 ). Vælg den værdi som giver den ønskede sænkning af rumtemperaturen Henvisning: n sænkning af fremløbstemperaturen med 5 K ( C) giver ca. K ( C) sænkning af rumtemperaturen. 7.4 med kontaktur og fjernbetjening (tilbehør) Fjernbetjeningen TW 2 er kun i brug, hvis driftomskifteren (b) på på styringen står på. Hvis dette er tilfældet, kan funktionen indstilles med funktionskontakten på fjernbetjeningen. Indstil fodpunkt, max. fremløbstemperatur og natsænkning som beskrevet i kapitel 7.3. I stilling på TW 2 driftomskifter er der forudindstillet en fast sænkningsværdi på 25 K ( C). Indstillingen på er ikke i brug. Dansk 54

8 Dansk Hvis sænkningvsværdien på 25 K ( C) skulle være for høj eller for lav ved længere fravær, så kan TA 2 's driftomskifter (b) sættes i stilling for en tid og den ønskede sænkningsværdi kan indstilles på knappen (d). n detaljeret funktionsbeskrivelse er vedlagt betjeningvejledning af TW med fjernbetjening TFQ 2 eller TFP 3 (tilbehør) Fjernbetjeningen er kun i brug, hvis driftomskifteren (b) på er i stilling. Driftarten (også spareautomatik og automatik) bestemmes af fjernbetjeningens driftomskifter. Henvisning: Værdien for fremløbstemperatursænkningen bestemmes nu ved indstilling på knappen på fjernbetjening TFQ 2 eller TFP 3. n detaljeret funktionsbeskrivelse er vedlagt fjernbetjeningen. 9 Generelt Varmeanlæg, som kan styres med har en automatik der kan begrænse pendlinger i 2-punkts drift (pendlingsspærre). Se kedlens montagevejledning. Der er ligeldes integreret en frostsikring i varmeanlæggets kontrolbox som holder fremløbstemperaturen over + C. Fejl n fejl på regulatoren eller en forkert tilslutning vises på kedlens betjeningsfelt i form af fejlkoder. Følgende fejlkoder kan fremkomme i forbindelse med brug af regulatoren : AC Kontaktfejl eller fejl i regulator CC Kontaktfejl eller defekt udeføler 8 Indstilling af kontaktur (tilbehør) Styringen leveres uden kontaktur. Betjening af kontakturet: se betjeningvejledning for dette. 55

9 5 H /2H (min 2 m) /2H (min 2 m) /2Y H Y a./O b./O c./O d./O e./O f./O g./O

10 6 AF FB P U 2D / DT 2 (U 3T / DT ) SF WS 23V 5Hz RK 4-2.2/G 7 AF FB B2 P U 2D / DT 2 (U 3T / DT ) SF WS 23V 5Hz RK 4-3.2/G

11 8 Bosch Heatronic ST 3 4 A F ST2 U 2D / DT 2 / U 3T / DT 4(3) 3 4 A F ST 5 AF ST9 TA-Modul 4-9.2/G 6 9 Bosch Heatronic ST TW U 2D / DT 2 / U 3T / 3 4 A F ST2 DT 4(3) A F 3 4 ST 5 AF ST9 TA-Modul 4-.2/G 6 Bosch Heatronic ST TFQ 2 T/W TFP 3 AF A F 3 4 A F 3 4 ST9 TA-Modul ST2 4-.2/G 6

12 CO f 4-2.2/G 2 CO h 2 g /G 3 CO i /G

13 4 CO /G /G k

14 TR 2

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED Kondenserende kedel med præmixbrænder 6 0 60 89 Da (0.06) OSW -0./O ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A Miljøvenlig efter RAL UZ 6 (BLÅ NGL) ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A FOR DRS SIKKRHD I tilfælde af gaslugt: Luk for

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren Servicevejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Forord Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning...............................4 1.1 Denne vejlednings indhold.....................

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

eltasol Montage Tilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler

eltasol Montage Tilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler RESOL DeltaS B Montage Tilslutning Betjening Fejlfinding Systemeksempler Tak for dit køb af denne RESOL-styring Læs vejledningen omhyggeligt igennem, så du får det optimale udbytte af apparatet. DeltaS

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MO DK 0520-1 511260 R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 470 Vejrkompenserende styring DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere