STA F E T T E N 112. ÅRGANGFEbRuAR 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STA F E T T E N 112. ÅRGANGFEbRuAR 2013"

Transkript

1 TAFETTEN 12. ÅRGANG Februar 2013

2 redaktionens adresse Thora Brogaard Vitus Berings Vej 93 Telefon Mail: redaktion Ansvarshavende Thora Brogaard Telefon Afd. 7 -»Råholt« Else Ottesen Telefon Afd Gartnerbo Rita Frantsen Telefon Afd Sæby Bypark Arne Blankensteiner Telefon Afd Hånbæk Knud Erik Pedersen Telefon Afd Gartnerbo Bladet omdeles gratis i ca ek sem plarer til alle husstande i bo lig for eningen. Navngivne artikler dækker nød ven digvis ikke redaktionens synspunkter. Anonyme artikler, læserbreve, mv. optages kun, når navn og adresse er re daktionen bekendt. grafisk produktion SAL TRYK A/S Jernbanevej Strandby Telefon Mail: Forside billed: Thora Brogaard Dette blad udkommer uge Næste blad udkommer uge Stof til dette blad afleveres til Thora Brogaard senest den 8. april

3 Administrationen Vejen til det bedste TV Måske har du, eller måske får du, dårlige TV ger af billedet eller kortvarig sort skærm. signaler i din bolig, som bevirker, at der er Jeres beboere og medlemmer skal bruge forstyrrelser på dit TV? velafskærmet materiel som f.eks. Årsagen til nye problemer som kan drille såkaldt dobbeltskærmede antennekabler, tv-signalet skyldes at teleselskaberne 1. der er YouSee Ready godkendt. januar 2013 blændede op for et nyt mobilnet, det såkaldte LTE-800 eller 4G-net, der radio- og tv-forhandlere. Kablerne forhandles af byggemarkeder og sender på frekvenser fra 791 til 862 MHz. Vi forventer, at eventuelle forstyrrelser i Under uheldige omstændigheder kan det begyndelsen primært vil komme fra mobilmaster, da der endnu kun er solgt meget få forstyrre modtagelsen af tv mange steder i landet. mobiltelefoner, som kan bruge det nye 4Gnet. I takt med at markedet vokser, risikere Det ny mobilnet benytter de samme radiofrekvenser, som YouSee bruger til tv-kanaler som bl.a. Eurosport, Disney Channel og ligesom det kan vokse i takt med, at tele- man, at fænomenet bliver mere udbredt, TV3 Puls. Dermed er der risiko for, at mobilsignalerne kan forstyrre de pågældende Et nyt område med hjælp til beboere om selskaberne bygger flere master. tv-kanaler, hvis husstandens antenneinstallation ikke er korrekt udført, eller der lanceret på yousee.dk. Det nye område sikring af deres kabel-tv-installation er er brugt kabler af dårlig kvalitet. Godt Signal giver råd om støjproblemer Derfor opfordrer vi alle beboere til at tjekke deres antenneinstallationer for at sikre til hvordan, man sikrer sig det bedst muli- og hjemmeinstallationer og en vejledning sig mod forstyrrelse af tv-signalet. ge tv-signal. Der er nemlig mange faktorer, Eventuelle signalforstyrrelser vil vise sig der spiller ind, når man skal have et godt som sne eller striber på traditionelle billedrørs-tv. På moderne digitale fladskær- tv-signal. me viser det sig som pixeleringer, frysnin- Læs mere på 3

4 Direktør Kim Madsen Souschef/Regnskabschef Claus Thomsen administration Frederikshavn Harald Lunds Gade Frederikshavn Sæby Aalborgvej Sæby Telefon: telefax: Mail: Kontortid Fr-havn Sæby Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lukket Hovedbestyrelsen Bestyrelsesformand Bjarne Walentin Næstformand Jens Erik Kristensen Thora Brogaard Fie Mølholt Henrik Larsen Erik Strøm Per Sørensen Økonomi Lene Rhiger Ann la Cour Rita Vestergaard Anette Jensen Marie Møller Jensen Udlejning Udlejningschef Helle Dam Jensen Aase Reichstein Laila Nielsen Mette Kristensen Beboerservice Sekretariatchef, Finn Lefevre Olsen Sekretær, Ulla Pedersen Beboervejleder, Kalle Olsen Teknisk afdeling Driftschef, Jesper Nymark Christian Sørensen Karl Falden Ann-Karina Lundgren Niemann Vagtordning Beboerservice uden for normal arbejdstid Ring til G4S på telefon Efter velkomsthilsen skal boligforeningens abonnementsnr trykkes, efterfulgt af # Oplys, at De bor i: Frederikshavn Boligforening, oplys afdeling, navn og adresse. 4

5 Afdeling 6 Koktved Så blev den sparket i gang Helhedsløsningen for afdeling 6 Koktved I september 2012 vedtog et enstemmigt beboermøde at administration og afdelingsbestyrelse skulle fortsætte med at undersøge mulighederne om en helhedsplan for renovering af afdelingen. Næppe var blækket tørt på referatet fra mødet førend administrationen tilsendte afdelingsbestyrelsen en plan for renoveringsarbejdet, en plan der vil, og skal, involvere vore beboere i meget høj grad. Først skal der foretages en teknisk tilstandsvurdering af uvildige eksperter, det vil ske i perioden 3. december 2012 til 22. februar Så vil der være det første beboermøde d. 15. april 2013 hvor den foreløbige helhedsplan fremlægges. Nu skal den foreløbige helhedsplan debatteres af beboerne, det vil foregå i perioden 15. april til d. 5. juli Fra d. 1. august til d. 23. oktober 2013, vil den egentlige beboerproces foregå, det er her beboerne opfordres til at komme med ideer og forslag til ændringer i vore boliger. d. 1. november 2013 vil der igen være beboermøde hvor den foreløbige helhedsplan skal godkendes. Umiddelbart herefter sættes planen i værk. Men der er lang vej endnu!! For først d. 1. april 2014 vil der være besigtigelse af Landsbyggefonden og først d. 30. juni 2014 vil vi få tilsagn fra Landsbyggefonden. Nu må vi igen væbne os med tålmodighed! for i perioden 1. august til 23. oktober 2014 skal den endelige helhedsplan debatteres. Og endelig d. 3. november 2014 vil der være et nyt beboermøde hvor planen endelig skal godkendes. Renoveringen kan nu endelig gå i gang d. 2. marts 2015 og forventes færdigt d. 2. marts (Håber vi) Det er en ordentlig mundfuld der vil kræve opbakning fra beboere med ideer ønsker forslag m.m. samt deltagelse i de indkaldte møder. Så sidder du /I med gode ideer så henvend dig/jer til et bestyrelsesmedlem med disse. Vi må bede om skriftlighed for at kunne holde alt adskilt. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Afd. 6 Koktved 5

6 Afdeling 3 bakkegården Orienteringsmøde om helhedsplan Tirsdag den 16. oktober var alle beboere indkaldt til et orienteringsmøde i beboerhuset Hånbæk, om helhedsplanen for afd. 3 Bakkegården. Rigtig mange beboere var mødt frem og deltog ivrigt i planlægningen om hvordan ønskerne kan være for renoveringen. Rasmus Bech Frandsen fra Kuben fortalte om planerne for renoveringen og Frank Svendsen fra Arkinord fremviste renoveringsforslag. Så skal der laves arbejdsgrupper og de skal arbejde videre med de forskellige forslag der kommer. Der er stadig lang vej igen, før alle ønsker er på plads og projektet kan sendes til Landsbyggefonden. Thora Brogaard 6

7 7

8 BYGGERI ANLÆG TOTALENTREPRISER A/S TRIGON. Toftegårdsvej Frederikshavn Tlf Fax Glarmesterarbejde Vinduer & Døre DØGNSKADESERVICE v/lars Bo Sørensen Flade Engvej Frederikshavn Tlf Fax Mobil

9 Personlig Service... En tillidssag når der skal vælges. Aut.El.installatør Tlf Frederikshavn Suensonsvej Frederikshavn Tlf Suderbovej Frederikshavn Telefon Melchior s Polering Ring for uforpligtende tilbud på vinduespolering 9

10 Afdeling 43 Senhjerneskade Center Nord Indvielse af Senhjerneskade Center Nord Fredag den 5. oktober var der indvielse af Senhjerneskade Center Nord, som ved en konkurrence var kommet til at hedde SCN i daglig tale. Rigtig mange var mødt op til en dejlig dag, der bestod af mange taler, rundvisning og ikke mindst en sang skrevet af Anders Breum Jeppesen og Michael Krag som vi sang i fællesskab. Melodi: Kald det kærlighed omkvæd: Her på CSN der gør vi lige hvad vi vil, åh der findes ingen nej ingen ord der ik slår til for vi gør lige hvad vi vil. 1.vers. Fortæl mig ikke hvad jeg skal og bør, men rør mig lige på hjertet hvis du tør, lad os tale og høre hvad hinanden sir og gør, for vi er sammen i både tykt og tyndt det er sådan vi alle får begyndt. 2. vers. Begræns mig ik men hør på hvad jeg vil, der er muligheder her og lidt til, jeg vil udfordres og bestemme hvad jeg vil, så lad os tage et initiativ, så vi kan leve et meget lykkeligt liv. En tekst der giver stof til eftertanke. 10

11 11

12 enhjerneskadecenter Nord, Anholtvej 4 6, 9900 Frederikshavn Frederikshavn kommune er proaktiv SenhjerneskadeCenter Nord, Anholtvej 4 6, 9900 Frederikshavn Byrådet i Frederikshavn har et klart politisk På SCN leves det gode sigte med det helt unikke Senhjerneskade liv Center, som nu er etableret i Frederiks- havn. Vi sigter mod to overordnede mål: For det første ønsker vi at udvikle en helt med svær senhjerne-skade, samt træningsfaciliteter, værksted, wellness-lokaler og ny type botilbud til mennesker med en erhvervet hjerneskade. Et botilbud, der tager et dagcenter, der benyttes af både beboere afsæt i deres behov og forudsætninger, og af borgere, der ikke bor på centret. og som giver dem mulighed for at leve et Dagligdagen på SCN har fokus på det liv, liv med en så høj grad af aktivitet, selvbestemmelse og kvalitet som muligt. For det vilkår, som en hjerneskade medfører. Den der skal leves på de ofte meget anderledes andet sigter vi mod at udnytte den viden er funderet i en pædagogik, hvor inklusion, og de erfaringer, relationer og retten til et selvstændigt liv vi får ved at drive centret, til at sætte skub på egne præmisser er helt grundlæggende i forskning og udvikling af nye former for forudsætninger. SCN er som det første botilbud i landet indrettet med lokaler og velfærdsteknologi. Living Lab-konceptet er et banebrydende eksempel på, hvordan udstyr til forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter. Aalborg Universitet, University College Nordjylland, virksomhederne og kommunen samarbejder om at udvikle ny viden, somheder tæt med de mennesker, der bor, Her samarbejder forskere og private virk- nye teknologi og skabelse af nye arbejdspladser. Gennem samarbejder både lokalt, det foregår efter Living Lab-konceptet, arbejder og færdes på centret. Samarbej- regionalt, nationalt og internationalt er det hvor brugerne inddrages i innovationsprocesser som en del af deres dagligdag. Målet nye Senhjerneskadecenter allerede synligt på landkortet. er at forbedre senhjerneskadedes hverdag og samtidig fremme erhvervsudviklingen i Frederikshavn Kommune og Nordjylland generelt. SenhjerneskadeCenter Nord (SCN) er et botilbud med 24 boliger til mennesker UCN - også en del af SenhjerneskadeCenter Nord University College Nordjylland (UCN) arbejder med uddannelse, udvikling og in- novation inden for sundhed, pædagogik, 12

13 teknologi og business. Vi samarbejder med SenhjerneskadeCenter Nord om udvikling af kompetencer og uddannelser med relation til senhjerneskadeområdet. UCN bidrager med viden, der sikrer, at forsknings- og udviklingsarbejdet sker med udgangspunkt i borgernes situation og behov. Gennem samarbejde med medarbejderne på SenhjerneskadeCenter Nord får UCN en viden fra praksis, som kan anvendes i udviklingen af uddannelser og efter- og videreuddannelsesaktiviteter. På den måde bidrager SenhjerneskadeCenter Nord til kvalificering af fremtidens medarbejdere indenfor senhjerneskadeområdet. UCN samarbejder blandt andet med SenhjerneskadeCenter Nord om udvikling af et nyt uddannelseskoncept, der har til formål at kvalificere studerende og uddannet personale til at introducere velfærdsteknologi til mennesker med kognitive problemer, samt yde støtte til den enkeltes fortsatte brug af teknologierne. AAU forsker i Frederikshavn på det praktiske plan I samarbejdet med SenhjerneskadeCenter Nord har Aalborg Universitet fået en unik mulighed for at forske i praksis, der hvor mennesker med senhjerneskade lever deres hverdagsliv. Når vi forsker på centret, indgår vi så vidt muligt sammen med beboere og medarbejdere som en del af de aktiviteter og dagligdags gøremål, der foregår. Vores forskning skal resultere i metoder og teknologier, der afhjælper funktionsnedsættelser og skaber endnu bedre mu- ligheder for livsudfoldelse for mennesker med senhjerneskade. Vi forsker blandt andet i kommunikationen og samspillet mel- lem borgere og personale samt i musik og kunstterapi. Universitetet samarbejder desuden med senhjerneskadecentret om at etablere et nært samarbejde med erhvervslivet med henblik på at skabe flere arbejdspladser. Vi støtter udviklingen af koncepter og teknologiske produkter til gavn for mennesker med hjerneskade. Læs mere på næste side 13

14 Frederikshavn Boligforening skaber hjem for alle Byggeriet af SenhjerneskadeCenter Nord har været en spændende og udfordrende opgave for Frederikshavn Boligforening. Boligforeningen har opført byggeriet af de 24 boliger med fællesareal og kommunale servicearealer samt centeret til træning og forskning med mere og med lokaler til pårørendegrupper. SenhjerneskadeCenter Nord er ikke blot boliger for beboere med behov for pleje. Det er et fremsynet projekt med helhed i beboernes hverdag. Vi har holdt mange positive og aktive møder og innovation inden for sundhed, pædagogik, teknologi og business. Vi samarbejder med SenhjerneskadeCenter Nord om udvikling af kompetencer og uddannelser med relation til senhjerneskadeområdet. UCN bidrager med viden, der sikrer, at forsknings- og udviklingsarbejdet sker med udgangspunkt i borgernes situation og behov. Gennem samarbejde med medarbejderne på SenhjerneskadeCenter Nord får UCN en viden fra praksis, som kan anvendes i udviklingen af uddannelser og efter- og videreuddannelsesaktiviteter. På den måde bidrager SenhjerneskadeCenter Nord til kvalificering af fremtidens medarbejdere indenfor senhjerneskadeområdet. UCN samarbejder blandt andet med SenhjerneskadeCenter Nord om udvikling af et nyt uddannelseskoncept, der har til formål at kvalificere studerende og uddannet personale til at introducere velfærdsteknologi til mennesker med kognitive problemer, samt yde støtte til den enkeltes fortsatte brug af teknologierne. med pårørende og personale for at få det bedst mulige resultat, og vi synes det er lykkedes. Boligforeningen har især lært meget om velfærdsteknologi, krav til indretning og installationer. Det kan vi bruge fremover og vil gerne dele med andre bygherrer. Byggeriet er også specielt på det energimæssige område. De 24 boliger opfylder kravene som vil være til byggerier i år Det betyder, der er et meget lavt energiforbrug i boligerne og med et avanceret ventilationsanlæg med genvinding af varme, som samtidig har givet boligerne et rigtig godt indeklima. Det er det første boligbyggeri i Frederikshavn Boligforenings regi, der opfylder disse krav. Det vil være et krav til nybyggerier fremover, så også her har vi lært af byggeriet. Det har været en god byggeproces og driften er startet positivt og godt i samarbejde med beboere, pårørende og personalet. Vi er ikke i tvivl om, at SenhjerneskadeCenter Nord kan blive en model for fremtidige byggerier med denne målgruppe. 14

15 s Afdeling 14 - lindebo Nyt fra afdelingsbestyrelsen På vores bestyrelsesmøde Den 12. december 2012 besluttede vi os for, at der skulle stehjælp ved hjertestop (Parat til Hjerte- I 2012 havde vi kursus i livreddende før- være en ny aktivitet i vores afdeling. Vi start), der var tilfredshed med kurset og vi havde talt om, at vi skulle tilbyde noget vi ved, at der er et behov hos mange for at kunne samles om i vores gildesal, men der lære at yde livreddende førstehjælp ved er begrænset plads - så hvad skulle vi dog hjertestop. finde på? Undersøgelser har vist, at der ca. er 50 Vi vidste at Margrethe Aarøe havde haft hjertestop i Frederikshavns kommune årligt og undersøgelsen viser også at, 57% stor succes med, at undervise på nogle Callanetics hold i andre sammenhænge. Vi af borgere i Frederikshavn kommune er i kikkede på Margrethe, og straks tilbød hun tvivl om de vil eller kan yde livreddende at lave et undervisningsforløb med Callanetic, som kunne afholdes i vores gildesal Derfor vil vi i februar måned tilbyde et kur- førstehjælp ved hjertestop. og tilmed helt gratis. sus i Parat til Hjertestart. Mellem jul og nytår var vi klar med en invitation, som herefter blev delt ud til alle ringssæt, som indeholder en genopliv- Alle der deltager vil få udleveret et læ- beboer i Lindebo. ningsdukke og en DVD m.m. Dette kursus Det viste sig at være stor interesse for at er også helt gratis. deltage og hurtigt var der tilmeldinger til Der vil blive omdelt invitation til samtlige to hold. beboer i Lindebo. Startdato: Den. 15. januar Henning Gerner 15

16 Afdeling 28 - grønnevænget Jule-hygge-træsfest Lørdag den 1. december havde afd. 28 inviteret til julehygge for beboer og deres familie. Der blev sunget og danset omkring juletræet og under dansen dukkede julemanden op. Efter julemanden havde delt godteposer ud og hygget med børnene omkring juletræet var det tid til at nyde det store kagebord og få hvilet både små og store ben. Men først skulle der lige vinkes farvel til julemanden. En rigtig god dag, hvor alle hyggede sig. Lillian Andreasen - Tlf.:

17 17

18 Administrationen Møde for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Torsdag den 11. oktober holdt Frederikshavn Boligforening kursus for alle nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som var valgt i årets løb. Det er blevet en rigtig god tradition, så alle nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer får et indblik i hvad det vil sige, at sidde i en afdelingsbestyrelse. Mange punkter blev berørt, blandt andet en præsentation af organisationen, udlejningsregler, beboerklager og beboerservice. Der blev også snakket om forventninger både fra den valgte, beboerne og organisationen og hvilke forventninger og indflydelse man har på afdelingens budget. Et godt møde med masser af spørgsmål og svar. Thora Brogaard 18

19 19

20 Afdeling 12 - hånbæk Afsked med Dorte Tofting Onsdag den 31. oktober oprandt dagen hvor vi alle skulle tage afsked med Dorte Tofting, for nu var der ikke flere muligheder for at vi kunne få lov til at beholde hende i Hånbæk. Rigtig mange var mødt op for at sige Dorte tak for det store stykke arbejde, hun har lagt i at få alle beboerne i Hånbæk, igennem et renoveringsprojekt på ca. 8 år, og hun har løst opgaven ud fra mottoet bedst muligt for hver enkelt. Samtidig har Dorte haft fokus på at udbygge og fastholde det sociale liv i afdelingen. Der skal lyde et kæmpe stort tak til Dorte, og også tak for de mange artikler du har lavet til Stafetten igennem årene. Thora Brogaard 20

21 21

22 Administrationen Formandsmøde Tirsdag den 13. november var formændene for alle vores afdelinger indkaldt til orienteringsmøde, om hvad der er sket siden sidste møde i vores boligforening og specifikke ting afdelingsbestyrelserne skal tænke på. For eksempel udlejningssituationen, renoveringer og sammenlægninger. Angående den daglige drift, skal vi huske at det er formanden der har kontakten til administrationen og teknisk afdeling. Ingen ud over administrationen / ejendomsfunktionær kan tage kontakt til håndværker, entreprenører eller kommunen for at få en pris eller overslag. Der blev også snakket om organisationsbestyrelsens forpligtelser. Et godt møde hvor formanden for afd. 8 Bent Jensen delte smagsprøver ud, af et par flasker bitter han havde lavet. Thora Brogaard 22

23 23

24 Afdeling 19 - Stjernen Julefrokost i afdeling 19. Stjernen Vores årlige julefrokost var igen i år et stort hit. Rammerne var sat til en hyggelig dag, den 1. dec. i vores skønne festlokale. Der var fremmødt 42 glade festdeltagere, som kom med højt humør, og klar til en festlig dag i hyggelige omgivelser. Maden var traditionel julebuffet, og musikken blev leveret af det lille to mands band Optimisterne. Dansegulvet var stort set aldrig tomt. Folk var glade og vi fik en masse god respons fra alle vores gæster, som vi havde håbet og set meget frem til, så de forhåbentligt kommer igen næste år. Så vi kan gentage succesen. Samtidig styrker det vores sammenhold, med afdeling 15. Gartnerbo, som altid er velmødt til vores fælles arrangementer. Dette vil vi gerne bruge denne anledning til at sige rigtig mange tak for. Vi sætter stor pris på, de altid dejlige og hyggelige stunder, sammen med Gartnerbo. Vi glæder os allerede til julefrokosten i dec. 2013, som vi håber kan blive lige så god som i år 24

25 25

26 skal du flytte eller skal du bruge kasser til opbevaring? i silvan kan du låne en trailer - gratis mod et depositum på kr se mere og book på silvan.dk/trailer SILVAN Frederikshavn toftegårdsvej 14B, 9900 Frederikshavn se åbningstider på silvan.dk Frederikshavn_U_2.indd :15:15 Tryksager, profilbeklædning og reklameartikler Jernbanevej DK-9970 Strandby. Telefon KØB BILLET PÅ TLF ELLER... FRE 12. APRIL KL

27 Afdeling 12 - Hånbæk Vi er tæt på og nemme at få fat i Advokat John Henrik Andersen Advokat Jens Chr. Christensen Møderet for Højesteret og aut. bobestyrer Frederikshavnsvej Sæby Tlf Fax

28 Administrationen Nytårskur Tirsdag den 8. januar mødtes alle medarbejdere og organisationsbestyrelsen til morgenkaffe for at ønske hinanden godt nytår og hilse på nye medarbejdere. Det er en dejlig tradition som samtidig også er information om året der er gået og hvad nyt der ventes at ske i det nye år. I år var vi blevet så mange, at arrangementet måtte afholdes i Arena Nord. Thora Brogaard 28

29 Administrationen Har du nogensinde været nervøs for pludselig at stå med en person med hjertestop? Har du nogensinde været nervøs for pludselig at stå med en person med hjertestop? DINE HÆNDER KAN REDDE LIV - kan du? Parat til hjertestart i Frederikshavn Boligforening Parat til hjertestart i Frederikshavn Kommune er et samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, TrygFonden, Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune. Formålet med projektet er at øge chancerne for overlevelse efter hjertestop. Hvis en borger falder om med hjertestop, falder chancerne for at overleve med 10 procent for hvert minut, der går, inden nogen gør noget for at få hjertet i gang igen. Omvendt er chancerne for at overleve et hjertestop 2-3 gange større, hvis en medborger starter genoplivning med det samme inden ambulancen når frem. Derfor skal så mange borgere som muligt uddannes og være parate til at yde en aktiv indsats for at redde liv. Projekt Parat til Hjertestart tilbyder at gennemføre kurser for beboerne i Frederikshavn Boligforening. Kurserne skal gennemføres i nogle af vore Beboerhuse og gildesale i løbet af foråret Deltagelsen er gratis. Hvert kursus varer ca. 1 time.deltagerne modtager et læringssæt incl. DVD, som må beholdes og som kan bruges af f.eks. flere personer i husstanden. DINE HÆNDER KAN REDDE LIV - kan du? HAR DU LYST TIL AT DEL- TAGE I ET KURSUS? Send en mail til hvori du oplyser navn, adresse og tlf.nr. samt adresse. Har du ikke mail, kan du sende et brev til Ulla Pedersen, som sendes til Boligforeningens kontor i Frederikshavn eller Sæby. Mailen, eller brevet, skal være os i hænde senest mandag den 18. marts Der vil umiddelbart herefter blive dannet de nødvendige kurser i både Frederikshavn og Sæby og deltagerne vil modtage en indbydelse med tid og sted, så endelig tilmelding kan finde sted. Boligforeningens personale har allerede gennemgået tilsvarende kurser, og vi håber, at også mange beboere har lyst til at lære om denne livsvigtige indsats. Finn Lefevre Olsen Administrationen 29

30 Afdeling 44 - Kirkevej Indvielse af kirkevej December måned 2010 var en iskold og blæsende dag i Skagen. Her var repræsentanter fra Frederikshavn Boligforening, Peter Nielsen fra Frederikshavn kommmune s socialudvalg, kommende beboere, pårørende og ansatte rigt repræsenteret, til det første spadestik for de 24 boliger der nu skulle bygges på Kirkevej. Fredag d. 7. oktober 2011 var vi igen samlet i Skagen, denne gang til rejsegilde. Her skinnede solen og en frisk brise stod ind over byggeriet, en rigtig dejlig dag til rejsegilde og det synes som om solen siden har skinnet over byggeriet. Onsdag d. 19.december 2012 indbød Kirkevej til indvielse. Igen en dejlig solskinsdag, det var koldt, men en dag hvor der føltes højt til himlen. Da vi kom ind i bygningen var det pragtfuldt at kigge op, der er jo næsten en katedralisk stemning at se op og når man følger dagen, ser hvorledes 30

31 at solens stråler ændrer på udsmykningen i gang arealet - så kan vi kun sige, at det lykkedes. Der var flere smukke ord vedrørende byggeriet, her var der hilsen fra Frederikshavn Boligforeningen ved Bjarne Walentin. Socialudvalget var repræsenteret ved Peter Nielsen. Peter kom i god tid til indvielsen og brugte tiden til at besigtige områderne omkring bygningerne. Disse vil først blive helt færdige i løbet af foråret Der var også hilsen fra Centerchef Marianne Skrubbeltang, hun udtalte sin tilfredshed med helheden af byggeriet, sidst men ikke mindst takkede områdeleder Anne- Mette Mortensen for det gode samarbejde omkring byggeriet, dette både til bygherre, arkitekt, håndværkere og ikke mindst plejepersonalet for deres indsats til at få tingene til at fungere. Der var mange der havde været i gang med at bage og lave det hyggeligt for alle fremmødte og det var dejligt at høre tilfredsheden fra beboerne. Fie Mølholt 31

32 energipolitik - hvorfor Som bekendt har boligforeningen vedtaget en ambitiøs energipolitik Det har vi gjort af mange grunde. Blandt andet: Fordi det giver bedre indeklima i boligerne, den rigtige temperatur, ventilation og luftfugtighed. Fordi det er den bedste måde, vi kan nedsætte beboernes boligudgifter. Vores varmeudgifter er jo meget høje her i området. Fordi vi som boligforening har et miljøansvar overfor lokalområdet og samfundet i det hele taget, men også for os selv. Fordi det giver et godt omdømme at vore boliger er tidssvarende, har et godt indeklima og lavt energiforbrug. Fordi energibevidsthed og gode boliger forbedrer vores konkurrenceevne, så vi bedre kan leje ud. Det er jo til gavn for alle i boligforeningen. Hvad sker der så lige nu? At energirenovere alle vore boliger er en kæmpeopgave, som kræver meget planlægning, tager lang tid og koster rigtig mange penge. Men vi er startet. Det første vi har gjort er, at danne en Energisparegruppe bestående af ansatte i boligforeningen, som skal lære om energi og komme med forslag til besparelser, der ikke koster meget og som virker straks. Det kan f.eks. være at skifte pærer ud med nye, der kun bruger en brøkdel strøm, at isolere rør og at tænke på energi, når man skifter elektriske dele og apparater ud. Denne gruppe har mødtes et par gange og er begyndt med at undersøge, om vi kan brug LED lys, der er meget energibesparende. I vil høre meget mere fra Energisparegruppen. På afdelingsmøderne har vi i år spurgt, om afdelingerne ønskede at være med i forsøget på at spare energi. Det har rigtig mange sagt ja til, så det vil vi arbejde videre med. Vi vil lave en oversigt over muligheder og behov. Det kræver en del planlægning og undersøgelser, ikke mindst fordi vi skal gøre det så billigt som muligt, men også effektivt og hurtigt, så beboerne generes mindst muligt. Når vi er færdige med planlægning og har mere konkrete forslag til de enkelte afdelinger, vil hver enkelt afdeling blive spurgt, om det er det forslag, vi skal arbejde videre med. Vi har gennemgået administrationsbygningerne med hensyn til energiforbrug og muligheder for at spare. Det vi i første omgang vil gøre er, at gøre belysningen meget mere energieffektiv. Vi er altså startet, men der er lang vej endnu. I hører selvfølgelig mere hen ad vejen, når der er nyt at fortælle. Kan vi spare noget - i fællesområder? Ja; mellem 4 og 5 mio. kr. Der er rigtig mange penge at spare. Vi bruger omkring 3 mio. kwt. el i vore fællesområder, som er lys på stier, i kældre, opgange og fællesrum med mere. I vores energipolitik skriver vi, at vi i år 2020 kun vil bruge ¼ del af forbruget i forhold til Det betyder, at vi vil spare kwt. samlet i hele boligforeningen. Det svarer til ca. 4.5 mio kr. 32

33 Vi vil spare på 2 måder: Ved at skifte til meget energibesparende pærer, maskiner, hvidevarer og installationer med meget mere, når de alligevel skal skiftes, og ved at bruge el på den rigtige måde og huske at slukke, ikke bruge unødig strøm og i det hele taget tænke på energibesparelser i alt det, vi gør. Montere solceller, hvor det kan lade sig gøre. Kan vi spare noget - i boligerne? Ja; omkring 16 mio. kr. I boligerne bestemmer beboerne jo selv. Her hverken kan eller vil vi kræve noget af beboerne, men vi vil forsøge at montere solceller, hvor det kan lade sig gøre, så det både dækker det fælles forbrug af el og en stor del af el forbruget i boligerne. Vi vil gøre det nemmere at spare, ved at give gode råd og fortælle, hvad man kan gøre for at spare, og vi vil skifte de faste lamper ud med lamper, der bruger en brøkdel strøm. Vi vil også gerne høre forslag fra beboere, som vi måske kan hjælpe med og give videre til andre beboere. Det kommer vi tilbage til! I boligerne er der rigtig mange penge at spare på el. Går vi ud fra at hver husstand i gennemsnit bruger kwt. om året, betyder det, at der bruges mere end 13 mio. kwt. om året i alt i vore boliger. I Energipolitikken har vi et mål med at begrænse dette til 40 % i år Lykkes det, vil boligforeningens beboere tilsammen spare næsten 8 mio. kwt. I kroner bliver det til ca. 16 mio. kr. og i gennemsnit næsten kr. pr. husstand pr år. Varmeforbruget Det bliver straks mere vanskeligt at gøre noget ved varmeforbruget. Det skyldes, at vi ikke kan nøjes med at gøre lidt hist og her. En energirenovering af en ejendom er meget mere omfattende, og det er forskelligt, hvad der skal gøres i de enkelte ejendomme. Nogle skal måske have den helt store renovering fra udskiftning og isolering af gulve og facader til montering af ventilationsanlæg og udskiftning af alle vinduer og døre og meget mere. Andre kan måske nøjes med en facaderenovering og forbedring af ventilationsanlæggene. Det betyder, at alle ejendomme skal gennemgås, for at måle energiforbruget og beregne, hvad der bedst kan betale sig at gøre. De skal have en energiscreening. Det tager tid og koster penge, så også her er planlægning meget nødvendigt. Når vi har et forslag til renovering præsenteres det for afdelingsbestyrelsen, der, hvis den godkender forslaget, vil indkalde til et beboermøde, hvor energiprojektet skal behandles og godkendes før det bliver sat i gang. Beboerne skal altså godkende projekterne. Hvor lang tid det varer, inden I får planerne at se, afhænger meget af, om vi kan løse problemerne med finansiering. Det arbejder vi meget med i øjeblikket og håber, vi finder gode og billige løsninger. Det hører I mere om, når der er nyt om det. Kim Madsen 33

Frederikshavns Boligforening af 1945 og Sæby Boligforening af 1942, fusionerede i 2008. Administrere ca. 3400 lejeboliger og 150 kommunale boliger.

Frederikshavns Boligforening af 1945 og Sæby Boligforening af 1942, fusionerede i 2008. Administrere ca. 3400 lejeboliger og 150 kommunale boliger. Frederikshavns Boligforening af 1945 og Sæby Boligforening af 1942, fusionerede i 2008. Det nye navn blev: Frederikshavn Boligforening. Administrere ca. 3400 lejeboliger og 150 kommunale boliger. en hjertevarm

Læs mere

STA F E T T E N GOD SOmm 2ER12. ÅRGANGmAj 2013

STA F E T T E N GOD SOmm 2ER12. ÅRGANGmAj 2013 TAFETTEN GOD SOMMER 12. ÅRGANG maj 2013 redaktionens adresse Thora Brogaard Vitus Berings Vej 93 Telefon 28 49 09 40 Mail: stafetten@fbmail.dk redaktion Ansvarshavende Thora Brogaard Telefon 28 49 09 40

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen i Bakkegården. Varmemester, Frederikshavn Boligforening Frederikshavn Boligforening

Afdelingsbestyrelsen i Bakkegården. Varmemester, Frederikshavn Boligforening Frederikshavn Boligforening Referat 14.oktober 2010 MM6 RBF/JBI Sag: 00660-0907/0921 Sag:, afd. 1 og 3 Vinkelgården / Bakkegården Referat: Projektmøde nr. 4 Tid og sted: Tirsdag den 5. oktober 2010, hos, Haraldlundsgade. Deltagere:

Læs mere

TAFETTEN 412. ÅRGANG

TAFETTEN 412. ÅRGANG TAFETTEN Glædelig jul & godt nytår 412. ÅRGANG november 2013 redaktionens adresse Thora Brogaard Vitus Berings Vej 93 Telefon 28 49 09 40 Mail: stafetten@fbmail.dk redaktion Ansvarshavende Thora Brogaard

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 39

AAB Silkeborg Afdeling 39 AAB Silkeborg Afdeling 39 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 22. august 2017 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 24 husstande Joan Nielsen Anders

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. Frederikshavn Boligforening Fusion i 2008 3.300 boliger i hele kommunen + 200 i administration Håndværkerafdeling som sideaktivitet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Deltagere: Bjarne Walentin, formand Jens Erik Kristensen, næstformand

Deltagere: Bjarne Walentin, formand Jens Erik Kristensen, næstformand Indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde, torsdag d. 16. juli 2015, kl. 15.30, Harald Lunds Gade 15 1. Byggeprojekt Byggesag. 2. Renovering og grundsalg Ejendomssag. 3. Byggeprojekt Byggesag. 4.

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. Almen boligorganisation Ca.3200 lejemål Fordelt på 42 afdelinger, Familie boliger, ældreboliger, Plejeboliger, Seniorboliger, Ungdomsboliger Bofællesskaber for psykiske handicappet. Administrere ca. 150

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. januar 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. januar 2015, kl. 16,30. Side 202/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. januar 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Arne Olesen, Michael Jørgensen, Henny Rasmussen, Gunnar Sørensen,

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen Side 1/8 Notat Afdeling 13 - Beboermøde den 07.05.2015, kl. 19.00, Løvvangens kirkecenter. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Deltagere: Erik Fanth Afdelingsbestyrelsen i Vinkelgården Afdelingsbestyrelsen i Bakkegården

Deltagere: Erik Fanth Afdelingsbestyrelsen i Vinkelgården Afdelingsbestyrelsen i Bakkegården Referat 30. juni 2010 MM6 RBF/JBI Sag: 00660-0907/0921 Sag:, afd. 1 og 3 / Referat: Projektmøde nr. 2 Tid og sted: Tirsdag den 22. juni 2010, hos, Haraldlundsgade. Deltagere: Erik Fanth Kenneth Larsen

Læs mere

TAFETTEN 312. ÅRGANG

TAFETTEN 312. ÅRGANG TAFETTEN ænder på vitus beringsvej 312. ÅRGANG august 2013 redaktionens adresse Thora Brogaard Vitus Berings Vej 93 Telefon 28 49 09 40 Mail: stafetten@fbmail.dk redaktion Ansvarshavende Thora Brogaard

Læs mere

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 19. marts til godkendelse.

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 19. marts til godkendelse. Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 23. april 2015, Harald Lunds Gade 15 Souschef Claus Thomsen deltager i mødet. Driftschef Jesper Nymark og udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 156, onsdag den 5. februar 2014 kl. 16.00.

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 156, onsdag den 5. februar 2014 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 156, onsdag den 5. februar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Større bygge- og renoveringsprojekter

Større bygge- og renoveringsprojekter Større bygge- og renoveringsprojekter Mini-Byggekonference 18. august : Byggeriet i Bevægelse Jens Abildgaard, Grontmij Carl Bro 1 Omdrejningspunktet Omdrejningspunktet i dagens tema er at iværksætte udgiftsneutrale

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter. Indhold:

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter. Indhold: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 156, onsdag den 5. februar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Nummer 4 september 2017 RENOVERING AFD. 21 PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Det har været en lang rejse. Faktisk er det fem år siden, at boligselskabet første gang fik tilsagn fra beboerne på Kjeldsens Alle

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

Gæst. Niels Andersen fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen.

Gæst. Niels Andersen fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen. Side 1/7 Afdeling 22. Referat fra afdelingsmødet den 30. august 2016 kl. 19.00. I mødet deltog: Beboere: 12 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Tom Nielsen Tommy Gyrithholm Annemette

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. august 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. august 2014, kl. 16,30. Side 173/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. august 2014, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Aase Andersen, Arne

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

Næste møde: d. 14. feb. 2017, kl i Diget 17, kælderen.

Næste møde: d. 14. feb. 2017, kl i Diget 17, kælderen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde i Glostrup Boligselskab afdeling 9. Tirsdag d. 17. jan. 2017 kl. 17.00, Diget 17, kælderen. Næste møde: d. 14. feb. 2017, kl. 17.00 i Diget 17, kælderen. side 1 Deltagere:

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2014

ARENDSE NYT Februar 2014 ARENDSE NYT Februar 2014 Indholdsfortegnelse Februar 2014 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Velkommen til nye beboer Fødselsdage i januar Nytårskur Invitation til pårørende aften Referat af

Læs mere

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset endnu engang og håber på et godt beboermøde. Vi har nogle gæster

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 4

AAB Silkeborg Afdeling 4 AAB Silkeborg Afdeling 4 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt mandag d. 29/8 2016, kl. 18.00, i gildesalen, Læssøgade 33 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

FALKEPOSTEN. December

FALKEPOSTEN. December FALKEPOSTEN December 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår.

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår. FRA Først vil vi ønske alle vores medlemmer et rigtig godt nytår, hvor vi vil håbe at der sker yderligere fremskridt i udforskningen af sclerose gåden. Det er måske ikke et så ringe ønske, slet ikke efter

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink.

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink. Organisationsbestyrelse Formand Anton Kanstrup Korevej 33 ak@alabubolig.dk Næstformand Viola Ørbæk Tordenskjoldsgade 9, st. tv. Vioe024@foa.dk Ursula Jørgensen Diskovej 46 urj@bffjordblink.dk Tina C. Kristiansen

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015!

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Kære beboere på Lyø! Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Teknik - Klimasekretariatet Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 Side 1/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Leo Kristensen Aase

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-08-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin.

Læs mere

ARENDSE NYT Januar 2017

ARENDSE NYT  Januar 2017 ARENDSE NYT Januar 2017 Indholdsfortegnelse Januar 2017 Forside Indholdsfortegnelse En lille jule hilsen Velkommen Sidste tanke Ny Fodterapeut Referat af Beboermøde Ann Jensen Konkurrence Vinder af konkurrencen

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

OSTEN P ALKE F Februar 2016 Figur 1

OSTEN P ALKE F Februar 2016 Figur 1 FALKEPOSTEN Februar 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2013, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2013, kl. 16,30. Side 106/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2013, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Lene Rasmussen, Henny Rasmussen, Eva Carlsen.

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 19. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: 48 beboere samt bestyrelsen ved 44 lejemål

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Henny Rasmussen Aase Andersen Arne Olesen Allan Kirch Pedersen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I FAGBO TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I FAGBO TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I FAGBO TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009 X Chris Cully bestyrelsesformand X Irene Madsen Graver næstformand X Lis Fræer Nielsen bestyrelsesmedlem X Villy Jensen bestyrelsesmedlem X

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

BOLIGENERGISKOLE. Sikring af en energirenovering. Udarbejdet af: Frederikshavn Boligforening

BOLIGENERGISKOLE. Sikring af en energirenovering. Udarbejdet af: Frederikshavn Boligforening Sikring af en energirenovering BOLIGENERGISKOLE Udarbejdet af: Frederikshavn Boligforening Projektet er støttet af Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter og Frederikshavn Boligforening. BoligEnergiSkole

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 162 af 2. september 2014. 2. Revisionsprotokollat side 630. 3. Indkomne punkter.

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 162 af 2. september 2014. 2. Revisionsprotokollat side 630. 3. Indkomne punkter. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 163 den 2. oktober 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14. REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns

Læs mere

Afdeling 13 & 30 Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdeling 13 & 30 Afdelingsbestyrelsesmøde Fraværende: Gitte Horsfall, Lene G. Andersen Mødedato: tirsdag 7/10 2014 Deltagere: Heidi Hansen, Jette Jansen, Jens Peter Nielsen, Hans Bye Jensen, Referat fra sidste mode Godkendt følgende punkter: i

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland På tur år tilbage rundt i Odsherred og i Lammefjordens utroligt spændende historie

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland På tur år tilbage rundt i Odsherred og i Lammefjordens utroligt spændende historie Hjerneskadeforeningen Vestsjælland På tur 15.000 år tilbage rundt i Odsherred og i Lammefjordens utroligt spændende historie Nyhedsbrev Oktober 2016 Aktivitetskalender 4. kvartal 2016 Torsdagscafé hver

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring

Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring Tlf. 9892 6333 Fax. 9890 9848 Giro 104 1207 CVR-nr. 1892 8817 Arsenalvej 20 9800 Hjørring II NORDJYLLAND E-mail: bonord@bonord.dk Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring Mødet påbegyndt: Mødet afsluttet: Mødested:

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Organisation/

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere