STA F E T T E N 112. ÅRGANGFEbRuAR 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STA F E T T E N 112. ÅRGANGFEbRuAR 2013"

Transkript

1 TAFETTEN 12. ÅRGANG Februar 2013

2 redaktionens adresse Thora Brogaard Vitus Berings Vej 93 Telefon Mail: redaktion Ansvarshavende Thora Brogaard Telefon Afd. 7 -»Råholt« Else Ottesen Telefon Afd Gartnerbo Rita Frantsen Telefon Afd Sæby Bypark Arne Blankensteiner Telefon Afd Hånbæk Knud Erik Pedersen Telefon Afd Gartnerbo Bladet omdeles gratis i ca ek sem plarer til alle husstande i bo lig for eningen. Navngivne artikler dækker nød ven digvis ikke redaktionens synspunkter. Anonyme artikler, læserbreve, mv. optages kun, når navn og adresse er re daktionen bekendt. grafisk produktion SAL TRYK A/S Jernbanevej Strandby Telefon Mail: Forside billed: Thora Brogaard Dette blad udkommer uge Næste blad udkommer uge Stof til dette blad afleveres til Thora Brogaard senest den 8. april

3 Administrationen Vejen til det bedste TV Måske har du, eller måske får du, dårlige TV ger af billedet eller kortvarig sort skærm. signaler i din bolig, som bevirker, at der er Jeres beboere og medlemmer skal bruge forstyrrelser på dit TV? velafskærmet materiel som f.eks. Årsagen til nye problemer som kan drille såkaldt dobbeltskærmede antennekabler, tv-signalet skyldes at teleselskaberne 1. der er YouSee Ready godkendt. januar 2013 blændede op for et nyt mobilnet, det såkaldte LTE-800 eller 4G-net, der radio- og tv-forhandlere. Kablerne forhandles af byggemarkeder og sender på frekvenser fra 791 til 862 MHz. Vi forventer, at eventuelle forstyrrelser i Under uheldige omstændigheder kan det begyndelsen primært vil komme fra mobilmaster, da der endnu kun er solgt meget få forstyrre modtagelsen af tv mange steder i landet. mobiltelefoner, som kan bruge det nye 4Gnet. I takt med at markedet vokser, risikere Det ny mobilnet benytter de samme radiofrekvenser, som YouSee bruger til tv-kanaler som bl.a. Eurosport, Disney Channel og ligesom det kan vokse i takt med, at tele- man, at fænomenet bliver mere udbredt, TV3 Puls. Dermed er der risiko for, at mobilsignalerne kan forstyrre de pågældende Et nyt område med hjælp til beboere om selskaberne bygger flere master. tv-kanaler, hvis husstandens antenneinstallation ikke er korrekt udført, eller der lanceret på yousee.dk. Det nye område sikring af deres kabel-tv-installation er er brugt kabler af dårlig kvalitet. Godt Signal giver råd om støjproblemer Derfor opfordrer vi alle beboere til at tjekke deres antenneinstallationer for at sikre til hvordan, man sikrer sig det bedst muli- og hjemmeinstallationer og en vejledning sig mod forstyrrelse af tv-signalet. ge tv-signal. Der er nemlig mange faktorer, Eventuelle signalforstyrrelser vil vise sig der spiller ind, når man skal have et godt som sne eller striber på traditionelle billedrørs-tv. På moderne digitale fladskær- tv-signal. me viser det sig som pixeleringer, frysnin- Læs mere på 3

4 Direktør Kim Madsen Souschef/Regnskabschef Claus Thomsen administration Frederikshavn Harald Lunds Gade Frederikshavn Sæby Aalborgvej Sæby Telefon: telefax: Mail: Kontortid Fr-havn Sæby Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lukket Hovedbestyrelsen Bestyrelsesformand Bjarne Walentin Næstformand Jens Erik Kristensen Thora Brogaard Fie Mølholt Henrik Larsen Erik Strøm Per Sørensen Økonomi Lene Rhiger Ann la Cour Rita Vestergaard Anette Jensen Marie Møller Jensen Udlejning Udlejningschef Helle Dam Jensen Aase Reichstein Laila Nielsen Mette Kristensen Beboerservice Sekretariatchef, Finn Lefevre Olsen Sekretær, Ulla Pedersen Beboervejleder, Kalle Olsen Teknisk afdeling Driftschef, Jesper Nymark Christian Sørensen Karl Falden Ann-Karina Lundgren Niemann Vagtordning Beboerservice uden for normal arbejdstid Ring til G4S på telefon Efter velkomsthilsen skal boligforeningens abonnementsnr trykkes, efterfulgt af # Oplys, at De bor i: Frederikshavn Boligforening, oplys afdeling, navn og adresse. 4

5 Afdeling 6 Koktved Så blev den sparket i gang Helhedsløsningen for afdeling 6 Koktved I september 2012 vedtog et enstemmigt beboermøde at administration og afdelingsbestyrelse skulle fortsætte med at undersøge mulighederne om en helhedsplan for renovering af afdelingen. Næppe var blækket tørt på referatet fra mødet førend administrationen tilsendte afdelingsbestyrelsen en plan for renoveringsarbejdet, en plan der vil, og skal, involvere vore beboere i meget høj grad. Først skal der foretages en teknisk tilstandsvurdering af uvildige eksperter, det vil ske i perioden 3. december 2012 til 22. februar Så vil der være det første beboermøde d. 15. april 2013 hvor den foreløbige helhedsplan fremlægges. Nu skal den foreløbige helhedsplan debatteres af beboerne, det vil foregå i perioden 15. april til d. 5. juli Fra d. 1. august til d. 23. oktober 2013, vil den egentlige beboerproces foregå, det er her beboerne opfordres til at komme med ideer og forslag til ændringer i vore boliger. d. 1. november 2013 vil der igen være beboermøde hvor den foreløbige helhedsplan skal godkendes. Umiddelbart herefter sættes planen i værk. Men der er lang vej endnu!! For først d. 1. april 2014 vil der være besigtigelse af Landsbyggefonden og først d. 30. juni 2014 vil vi få tilsagn fra Landsbyggefonden. Nu må vi igen væbne os med tålmodighed! for i perioden 1. august til 23. oktober 2014 skal den endelige helhedsplan debatteres. Og endelig d. 3. november 2014 vil der være et nyt beboermøde hvor planen endelig skal godkendes. Renoveringen kan nu endelig gå i gang d. 2. marts 2015 og forventes færdigt d. 2. marts (Håber vi) Det er en ordentlig mundfuld der vil kræve opbakning fra beboere med ideer ønsker forslag m.m. samt deltagelse i de indkaldte møder. Så sidder du /I med gode ideer så henvend dig/jer til et bestyrelsesmedlem med disse. Vi må bede om skriftlighed for at kunne holde alt adskilt. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Afd. 6 Koktved 5

6 Afdeling 3 bakkegården Orienteringsmøde om helhedsplan Tirsdag den 16. oktober var alle beboere indkaldt til et orienteringsmøde i beboerhuset Hånbæk, om helhedsplanen for afd. 3 Bakkegården. Rigtig mange beboere var mødt frem og deltog ivrigt i planlægningen om hvordan ønskerne kan være for renoveringen. Rasmus Bech Frandsen fra Kuben fortalte om planerne for renoveringen og Frank Svendsen fra Arkinord fremviste renoveringsforslag. Så skal der laves arbejdsgrupper og de skal arbejde videre med de forskellige forslag der kommer. Der er stadig lang vej igen, før alle ønsker er på plads og projektet kan sendes til Landsbyggefonden. Thora Brogaard 6

7 7

8 BYGGERI ANLÆG TOTALENTREPRISER A/S TRIGON. Toftegårdsvej Frederikshavn Tlf Fax Glarmesterarbejde Vinduer & Døre DØGNSKADESERVICE v/lars Bo Sørensen Flade Engvej Frederikshavn Tlf Fax Mobil

9 Personlig Service... En tillidssag når der skal vælges. Aut.El.installatør Tlf Frederikshavn Suensonsvej Frederikshavn Tlf Suderbovej Frederikshavn Telefon Melchior s Polering Ring for uforpligtende tilbud på vinduespolering 9

10 Afdeling 43 Senhjerneskade Center Nord Indvielse af Senhjerneskade Center Nord Fredag den 5. oktober var der indvielse af Senhjerneskade Center Nord, som ved en konkurrence var kommet til at hedde SCN i daglig tale. Rigtig mange var mødt op til en dejlig dag, der bestod af mange taler, rundvisning og ikke mindst en sang skrevet af Anders Breum Jeppesen og Michael Krag som vi sang i fællesskab. Melodi: Kald det kærlighed omkvæd: Her på CSN der gør vi lige hvad vi vil, åh der findes ingen nej ingen ord der ik slår til for vi gør lige hvad vi vil. 1.vers. Fortæl mig ikke hvad jeg skal og bør, men rør mig lige på hjertet hvis du tør, lad os tale og høre hvad hinanden sir og gør, for vi er sammen i både tykt og tyndt det er sådan vi alle får begyndt. 2. vers. Begræns mig ik men hør på hvad jeg vil, der er muligheder her og lidt til, jeg vil udfordres og bestemme hvad jeg vil, så lad os tage et initiativ, så vi kan leve et meget lykkeligt liv. En tekst der giver stof til eftertanke. 10

11 11

12 enhjerneskadecenter Nord, Anholtvej 4 6, 9900 Frederikshavn Frederikshavn kommune er proaktiv SenhjerneskadeCenter Nord, Anholtvej 4 6, 9900 Frederikshavn Byrådet i Frederikshavn har et klart politisk På SCN leves det gode sigte med det helt unikke Senhjerneskade liv Center, som nu er etableret i Frederiks- havn. Vi sigter mod to overordnede mål: For det første ønsker vi at udvikle en helt med svær senhjerne-skade, samt træningsfaciliteter, værksted, wellness-lokaler og ny type botilbud til mennesker med en erhvervet hjerneskade. Et botilbud, der tager et dagcenter, der benyttes af både beboere afsæt i deres behov og forudsætninger, og af borgere, der ikke bor på centret. og som giver dem mulighed for at leve et Dagligdagen på SCN har fokus på det liv, liv med en så høj grad af aktivitet, selvbestemmelse og kvalitet som muligt. For det vilkår, som en hjerneskade medfører. Den der skal leves på de ofte meget anderledes andet sigter vi mod at udnytte den viden er funderet i en pædagogik, hvor inklusion, og de erfaringer, relationer og retten til et selvstændigt liv vi får ved at drive centret, til at sætte skub på egne præmisser er helt grundlæggende i forskning og udvikling af nye former for forudsætninger. SCN er som det første botilbud i landet indrettet med lokaler og velfærdsteknologi. Living Lab-konceptet er et banebrydende eksempel på, hvordan udstyr til forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter. Aalborg Universitet, University College Nordjylland, virksomhederne og kommunen samarbejder om at udvikle ny viden, somheder tæt med de mennesker, der bor, Her samarbejder forskere og private virk- nye teknologi og skabelse af nye arbejdspladser. Gennem samarbejder både lokalt, det foregår efter Living Lab-konceptet, arbejder og færdes på centret. Samarbej- regionalt, nationalt og internationalt er det hvor brugerne inddrages i innovationsprocesser som en del af deres dagligdag. Målet nye Senhjerneskadecenter allerede synligt på landkortet. er at forbedre senhjerneskadedes hverdag og samtidig fremme erhvervsudviklingen i Frederikshavn Kommune og Nordjylland generelt. SenhjerneskadeCenter Nord (SCN) er et botilbud med 24 boliger til mennesker UCN - også en del af SenhjerneskadeCenter Nord University College Nordjylland (UCN) arbejder med uddannelse, udvikling og in- novation inden for sundhed, pædagogik, 12

13 teknologi og business. Vi samarbejder med SenhjerneskadeCenter Nord om udvikling af kompetencer og uddannelser med relation til senhjerneskadeområdet. UCN bidrager med viden, der sikrer, at forsknings- og udviklingsarbejdet sker med udgangspunkt i borgernes situation og behov. Gennem samarbejde med medarbejderne på SenhjerneskadeCenter Nord får UCN en viden fra praksis, som kan anvendes i udviklingen af uddannelser og efter- og videreuddannelsesaktiviteter. På den måde bidrager SenhjerneskadeCenter Nord til kvalificering af fremtidens medarbejdere indenfor senhjerneskadeområdet. UCN samarbejder blandt andet med SenhjerneskadeCenter Nord om udvikling af et nyt uddannelseskoncept, der har til formål at kvalificere studerende og uddannet personale til at introducere velfærdsteknologi til mennesker med kognitive problemer, samt yde støtte til den enkeltes fortsatte brug af teknologierne. AAU forsker i Frederikshavn på det praktiske plan I samarbejdet med SenhjerneskadeCenter Nord har Aalborg Universitet fået en unik mulighed for at forske i praksis, der hvor mennesker med senhjerneskade lever deres hverdagsliv. Når vi forsker på centret, indgår vi så vidt muligt sammen med beboere og medarbejdere som en del af de aktiviteter og dagligdags gøremål, der foregår. Vores forskning skal resultere i metoder og teknologier, der afhjælper funktionsnedsættelser og skaber endnu bedre mu- ligheder for livsudfoldelse for mennesker med senhjerneskade. Vi forsker blandt andet i kommunikationen og samspillet mel- lem borgere og personale samt i musik og kunstterapi. Universitetet samarbejder desuden med senhjerneskadecentret om at etablere et nært samarbejde med erhvervslivet med henblik på at skabe flere arbejdspladser. Vi støtter udviklingen af koncepter og teknologiske produkter til gavn for mennesker med hjerneskade. Læs mere på næste side 13

14 Frederikshavn Boligforening skaber hjem for alle Byggeriet af SenhjerneskadeCenter Nord har været en spændende og udfordrende opgave for Frederikshavn Boligforening. Boligforeningen har opført byggeriet af de 24 boliger med fællesareal og kommunale servicearealer samt centeret til træning og forskning med mere og med lokaler til pårørendegrupper. SenhjerneskadeCenter Nord er ikke blot boliger for beboere med behov for pleje. Det er et fremsynet projekt med helhed i beboernes hverdag. Vi har holdt mange positive og aktive møder og innovation inden for sundhed, pædagogik, teknologi og business. Vi samarbejder med SenhjerneskadeCenter Nord om udvikling af kompetencer og uddannelser med relation til senhjerneskadeområdet. UCN bidrager med viden, der sikrer, at forsknings- og udviklingsarbejdet sker med udgangspunkt i borgernes situation og behov. Gennem samarbejde med medarbejderne på SenhjerneskadeCenter Nord får UCN en viden fra praksis, som kan anvendes i udviklingen af uddannelser og efter- og videreuddannelsesaktiviteter. På den måde bidrager SenhjerneskadeCenter Nord til kvalificering af fremtidens medarbejdere indenfor senhjerneskadeområdet. UCN samarbejder blandt andet med SenhjerneskadeCenter Nord om udvikling af et nyt uddannelseskoncept, der har til formål at kvalificere studerende og uddannet personale til at introducere velfærdsteknologi til mennesker med kognitive problemer, samt yde støtte til den enkeltes fortsatte brug af teknologierne. med pårørende og personale for at få det bedst mulige resultat, og vi synes det er lykkedes. Boligforeningen har især lært meget om velfærdsteknologi, krav til indretning og installationer. Det kan vi bruge fremover og vil gerne dele med andre bygherrer. Byggeriet er også specielt på det energimæssige område. De 24 boliger opfylder kravene som vil være til byggerier i år Det betyder, der er et meget lavt energiforbrug i boligerne og med et avanceret ventilationsanlæg med genvinding af varme, som samtidig har givet boligerne et rigtig godt indeklima. Det er det første boligbyggeri i Frederikshavn Boligforenings regi, der opfylder disse krav. Det vil være et krav til nybyggerier fremover, så også her har vi lært af byggeriet. Det har været en god byggeproces og driften er startet positivt og godt i samarbejde med beboere, pårørende og personalet. Vi er ikke i tvivl om, at SenhjerneskadeCenter Nord kan blive en model for fremtidige byggerier med denne målgruppe. 14

15 s Afdeling 14 - lindebo Nyt fra afdelingsbestyrelsen På vores bestyrelsesmøde Den 12. december 2012 besluttede vi os for, at der skulle stehjælp ved hjertestop (Parat til Hjerte- I 2012 havde vi kursus i livreddende før- være en ny aktivitet i vores afdeling. Vi start), der var tilfredshed med kurset og vi havde talt om, at vi skulle tilbyde noget vi ved, at der er et behov hos mange for at kunne samles om i vores gildesal, men der lære at yde livreddende førstehjælp ved er begrænset plads - så hvad skulle vi dog hjertestop. finde på? Undersøgelser har vist, at der ca. er 50 Vi vidste at Margrethe Aarøe havde haft hjertestop i Frederikshavns kommune årligt og undersøgelsen viser også at, 57% stor succes med, at undervise på nogle Callanetics hold i andre sammenhænge. Vi af borgere i Frederikshavn kommune er i kikkede på Margrethe, og straks tilbød hun tvivl om de vil eller kan yde livreddende at lave et undervisningsforløb med Callanetic, som kunne afholdes i vores gildesal Derfor vil vi i februar måned tilbyde et kur- førstehjælp ved hjertestop. og tilmed helt gratis. sus i Parat til Hjertestart. Mellem jul og nytår var vi klar med en invitation, som herefter blev delt ud til alle ringssæt, som indeholder en genopliv- Alle der deltager vil få udleveret et læ- beboer i Lindebo. ningsdukke og en DVD m.m. Dette kursus Det viste sig at være stor interesse for at er også helt gratis. deltage og hurtigt var der tilmeldinger til Der vil blive omdelt invitation til samtlige to hold. beboer i Lindebo. Startdato: Den. 15. januar Henning Gerner 15

16 Afdeling 28 - grønnevænget Jule-hygge-træsfest Lørdag den 1. december havde afd. 28 inviteret til julehygge for beboer og deres familie. Der blev sunget og danset omkring juletræet og under dansen dukkede julemanden op. Efter julemanden havde delt godteposer ud og hygget med børnene omkring juletræet var det tid til at nyde det store kagebord og få hvilet både små og store ben. Men først skulle der lige vinkes farvel til julemanden. En rigtig god dag, hvor alle hyggede sig. Lillian Andreasen - Tlf.:

17 17

18 Administrationen Møde for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Torsdag den 11. oktober holdt Frederikshavn Boligforening kursus for alle nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som var valgt i årets løb. Det er blevet en rigtig god tradition, så alle nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer får et indblik i hvad det vil sige, at sidde i en afdelingsbestyrelse. Mange punkter blev berørt, blandt andet en præsentation af organisationen, udlejningsregler, beboerklager og beboerservice. Der blev også snakket om forventninger både fra den valgte, beboerne og organisationen og hvilke forventninger og indflydelse man har på afdelingens budget. Et godt møde med masser af spørgsmål og svar. Thora Brogaard 18

19 19

20 Afdeling 12 - hånbæk Afsked med Dorte Tofting Onsdag den 31. oktober oprandt dagen hvor vi alle skulle tage afsked med Dorte Tofting, for nu var der ikke flere muligheder for at vi kunne få lov til at beholde hende i Hånbæk. Rigtig mange var mødt op for at sige Dorte tak for det store stykke arbejde, hun har lagt i at få alle beboerne i Hånbæk, igennem et renoveringsprojekt på ca. 8 år, og hun har løst opgaven ud fra mottoet bedst muligt for hver enkelt. Samtidig har Dorte haft fokus på at udbygge og fastholde det sociale liv i afdelingen. Der skal lyde et kæmpe stort tak til Dorte, og også tak for de mange artikler du har lavet til Stafetten igennem årene. Thora Brogaard 20

21 21

22 Administrationen Formandsmøde Tirsdag den 13. november var formændene for alle vores afdelinger indkaldt til orienteringsmøde, om hvad der er sket siden sidste møde i vores boligforening og specifikke ting afdelingsbestyrelserne skal tænke på. For eksempel udlejningssituationen, renoveringer og sammenlægninger. Angående den daglige drift, skal vi huske at det er formanden der har kontakten til administrationen og teknisk afdeling. Ingen ud over administrationen / ejendomsfunktionær kan tage kontakt til håndværker, entreprenører eller kommunen for at få en pris eller overslag. Der blev også snakket om organisationsbestyrelsens forpligtelser. Et godt møde hvor formanden for afd. 8 Bent Jensen delte smagsprøver ud, af et par flasker bitter han havde lavet. Thora Brogaard 22

23 23

24 Afdeling 19 - Stjernen Julefrokost i afdeling 19. Stjernen Vores årlige julefrokost var igen i år et stort hit. Rammerne var sat til en hyggelig dag, den 1. dec. i vores skønne festlokale. Der var fremmødt 42 glade festdeltagere, som kom med højt humør, og klar til en festlig dag i hyggelige omgivelser. Maden var traditionel julebuffet, og musikken blev leveret af det lille to mands band Optimisterne. Dansegulvet var stort set aldrig tomt. Folk var glade og vi fik en masse god respons fra alle vores gæster, som vi havde håbet og set meget frem til, så de forhåbentligt kommer igen næste år. Så vi kan gentage succesen. Samtidig styrker det vores sammenhold, med afdeling 15. Gartnerbo, som altid er velmødt til vores fælles arrangementer. Dette vil vi gerne bruge denne anledning til at sige rigtig mange tak for. Vi sætter stor pris på, de altid dejlige og hyggelige stunder, sammen med Gartnerbo. Vi glæder os allerede til julefrokosten i dec. 2013, som vi håber kan blive lige så god som i år 24

25 25

26 skal du flytte eller skal du bruge kasser til opbevaring? i silvan kan du låne en trailer - gratis mod et depositum på kr se mere og book på silvan.dk/trailer SILVAN Frederikshavn toftegårdsvej 14B, 9900 Frederikshavn se åbningstider på silvan.dk Frederikshavn_U_2.indd :15:15 Tryksager, profilbeklædning og reklameartikler Jernbanevej DK-9970 Strandby. Telefon KØB BILLET PÅ TLF ELLER... FRE 12. APRIL KL

27 Afdeling 12 - Hånbæk Vi er tæt på og nemme at få fat i Advokat John Henrik Andersen Advokat Jens Chr. Christensen Møderet for Højesteret og aut. bobestyrer Frederikshavnsvej Sæby Tlf Fax

28 Administrationen Nytårskur Tirsdag den 8. januar mødtes alle medarbejdere og organisationsbestyrelsen til morgenkaffe for at ønske hinanden godt nytår og hilse på nye medarbejdere. Det er en dejlig tradition som samtidig også er information om året der er gået og hvad nyt der ventes at ske i det nye år. I år var vi blevet så mange, at arrangementet måtte afholdes i Arena Nord. Thora Brogaard 28

29 Administrationen Har du nogensinde været nervøs for pludselig at stå med en person med hjertestop? Har du nogensinde været nervøs for pludselig at stå med en person med hjertestop? DINE HÆNDER KAN REDDE LIV - kan du? Parat til hjertestart i Frederikshavn Boligforening Parat til hjertestart i Frederikshavn Kommune er et samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, TrygFonden, Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune. Formålet med projektet er at øge chancerne for overlevelse efter hjertestop. Hvis en borger falder om med hjertestop, falder chancerne for at overleve med 10 procent for hvert minut, der går, inden nogen gør noget for at få hjertet i gang igen. Omvendt er chancerne for at overleve et hjertestop 2-3 gange større, hvis en medborger starter genoplivning med det samme inden ambulancen når frem. Derfor skal så mange borgere som muligt uddannes og være parate til at yde en aktiv indsats for at redde liv. Projekt Parat til Hjertestart tilbyder at gennemføre kurser for beboerne i Frederikshavn Boligforening. Kurserne skal gennemføres i nogle af vore Beboerhuse og gildesale i løbet af foråret Deltagelsen er gratis. Hvert kursus varer ca. 1 time.deltagerne modtager et læringssæt incl. DVD, som må beholdes og som kan bruges af f.eks. flere personer i husstanden. DINE HÆNDER KAN REDDE LIV - kan du? HAR DU LYST TIL AT DEL- TAGE I ET KURSUS? Send en mail til hvori du oplyser navn, adresse og tlf.nr. samt adresse. Har du ikke mail, kan du sende et brev til Ulla Pedersen, som sendes til Boligforeningens kontor i Frederikshavn eller Sæby. Mailen, eller brevet, skal være os i hænde senest mandag den 18. marts Der vil umiddelbart herefter blive dannet de nødvendige kurser i både Frederikshavn og Sæby og deltagerne vil modtage en indbydelse med tid og sted, så endelig tilmelding kan finde sted. Boligforeningens personale har allerede gennemgået tilsvarende kurser, og vi håber, at også mange beboere har lyst til at lære om denne livsvigtige indsats. Finn Lefevre Olsen Administrationen 29

30 Afdeling 44 - Kirkevej Indvielse af kirkevej December måned 2010 var en iskold og blæsende dag i Skagen. Her var repræsentanter fra Frederikshavn Boligforening, Peter Nielsen fra Frederikshavn kommmune s socialudvalg, kommende beboere, pårørende og ansatte rigt repræsenteret, til det første spadestik for de 24 boliger der nu skulle bygges på Kirkevej. Fredag d. 7. oktober 2011 var vi igen samlet i Skagen, denne gang til rejsegilde. Her skinnede solen og en frisk brise stod ind over byggeriet, en rigtig dejlig dag til rejsegilde og det synes som om solen siden har skinnet over byggeriet. Onsdag d. 19.december 2012 indbød Kirkevej til indvielse. Igen en dejlig solskinsdag, det var koldt, men en dag hvor der føltes højt til himlen. Da vi kom ind i bygningen var det pragtfuldt at kigge op, der er jo næsten en katedralisk stemning at se op og når man følger dagen, ser hvorledes 30

31 at solens stråler ændrer på udsmykningen i gang arealet - så kan vi kun sige, at det lykkedes. Der var flere smukke ord vedrørende byggeriet, her var der hilsen fra Frederikshavn Boligforeningen ved Bjarne Walentin. Socialudvalget var repræsenteret ved Peter Nielsen. Peter kom i god tid til indvielsen og brugte tiden til at besigtige områderne omkring bygningerne. Disse vil først blive helt færdige i løbet af foråret Der var også hilsen fra Centerchef Marianne Skrubbeltang, hun udtalte sin tilfredshed med helheden af byggeriet, sidst men ikke mindst takkede områdeleder Anne- Mette Mortensen for det gode samarbejde omkring byggeriet, dette både til bygherre, arkitekt, håndværkere og ikke mindst plejepersonalet for deres indsats til at få tingene til at fungere. Der var mange der havde været i gang med at bage og lave det hyggeligt for alle fremmødte og det var dejligt at høre tilfredsheden fra beboerne. Fie Mølholt 31

32 energipolitik - hvorfor Som bekendt har boligforeningen vedtaget en ambitiøs energipolitik Det har vi gjort af mange grunde. Blandt andet: Fordi det giver bedre indeklima i boligerne, den rigtige temperatur, ventilation og luftfugtighed. Fordi det er den bedste måde, vi kan nedsætte beboernes boligudgifter. Vores varmeudgifter er jo meget høje her i området. Fordi vi som boligforening har et miljøansvar overfor lokalområdet og samfundet i det hele taget, men også for os selv. Fordi det giver et godt omdømme at vore boliger er tidssvarende, har et godt indeklima og lavt energiforbrug. Fordi energibevidsthed og gode boliger forbedrer vores konkurrenceevne, så vi bedre kan leje ud. Det er jo til gavn for alle i boligforeningen. Hvad sker der så lige nu? At energirenovere alle vore boliger er en kæmpeopgave, som kræver meget planlægning, tager lang tid og koster rigtig mange penge. Men vi er startet. Det første vi har gjort er, at danne en Energisparegruppe bestående af ansatte i boligforeningen, som skal lære om energi og komme med forslag til besparelser, der ikke koster meget og som virker straks. Det kan f.eks. være at skifte pærer ud med nye, der kun bruger en brøkdel strøm, at isolere rør og at tænke på energi, når man skifter elektriske dele og apparater ud. Denne gruppe har mødtes et par gange og er begyndt med at undersøge, om vi kan brug LED lys, der er meget energibesparende. I vil høre meget mere fra Energisparegruppen. På afdelingsmøderne har vi i år spurgt, om afdelingerne ønskede at være med i forsøget på at spare energi. Det har rigtig mange sagt ja til, så det vil vi arbejde videre med. Vi vil lave en oversigt over muligheder og behov. Det kræver en del planlægning og undersøgelser, ikke mindst fordi vi skal gøre det så billigt som muligt, men også effektivt og hurtigt, så beboerne generes mindst muligt. Når vi er færdige med planlægning og har mere konkrete forslag til de enkelte afdelinger, vil hver enkelt afdeling blive spurgt, om det er det forslag, vi skal arbejde videre med. Vi har gennemgået administrationsbygningerne med hensyn til energiforbrug og muligheder for at spare. Det vi i første omgang vil gøre er, at gøre belysningen meget mere energieffektiv. Vi er altså startet, men der er lang vej endnu. I hører selvfølgelig mere hen ad vejen, når der er nyt at fortælle. Kan vi spare noget - i fællesområder? Ja; mellem 4 og 5 mio. kr. Der er rigtig mange penge at spare. Vi bruger omkring 3 mio. kwt. el i vore fællesområder, som er lys på stier, i kældre, opgange og fællesrum med mere. I vores energipolitik skriver vi, at vi i år 2020 kun vil bruge ¼ del af forbruget i forhold til Det betyder, at vi vil spare kwt. samlet i hele boligforeningen. Det svarer til ca. 4.5 mio kr. 32

33 Vi vil spare på 2 måder: Ved at skifte til meget energibesparende pærer, maskiner, hvidevarer og installationer med meget mere, når de alligevel skal skiftes, og ved at bruge el på den rigtige måde og huske at slukke, ikke bruge unødig strøm og i det hele taget tænke på energibesparelser i alt det, vi gør. Montere solceller, hvor det kan lade sig gøre. Kan vi spare noget - i boligerne? Ja; omkring 16 mio. kr. I boligerne bestemmer beboerne jo selv. Her hverken kan eller vil vi kræve noget af beboerne, men vi vil forsøge at montere solceller, hvor det kan lade sig gøre, så det både dækker det fælles forbrug af el og en stor del af el forbruget i boligerne. Vi vil gøre det nemmere at spare, ved at give gode råd og fortælle, hvad man kan gøre for at spare, og vi vil skifte de faste lamper ud med lamper, der bruger en brøkdel strøm. Vi vil også gerne høre forslag fra beboere, som vi måske kan hjælpe med og give videre til andre beboere. Det kommer vi tilbage til! I boligerne er der rigtig mange penge at spare på el. Går vi ud fra at hver husstand i gennemsnit bruger kwt. om året, betyder det, at der bruges mere end 13 mio. kwt. om året i alt i vore boliger. I Energipolitikken har vi et mål med at begrænse dette til 40 % i år Lykkes det, vil boligforeningens beboere tilsammen spare næsten 8 mio. kwt. I kroner bliver det til ca. 16 mio. kr. og i gennemsnit næsten kr. pr. husstand pr år. Varmeforbruget Det bliver straks mere vanskeligt at gøre noget ved varmeforbruget. Det skyldes, at vi ikke kan nøjes med at gøre lidt hist og her. En energirenovering af en ejendom er meget mere omfattende, og det er forskelligt, hvad der skal gøres i de enkelte ejendomme. Nogle skal måske have den helt store renovering fra udskiftning og isolering af gulve og facader til montering af ventilationsanlæg og udskiftning af alle vinduer og døre og meget mere. Andre kan måske nøjes med en facaderenovering og forbedring af ventilationsanlæggene. Det betyder, at alle ejendomme skal gennemgås, for at måle energiforbruget og beregne, hvad der bedst kan betale sig at gøre. De skal have en energiscreening. Det tager tid og koster penge, så også her er planlægning meget nødvendigt. Når vi har et forslag til renovering præsenteres det for afdelingsbestyrelsen, der, hvis den godkender forslaget, vil indkalde til et beboermøde, hvor energiprojektet skal behandles og godkendes før det bliver sat i gang. Beboerne skal altså godkende projekterne. Hvor lang tid det varer, inden I får planerne at se, afhænger meget af, om vi kan løse problemerne med finansiering. Det arbejder vi meget med i øjeblikket og håber, vi finder gode og billige løsninger. Det hører I mere om, når der er nyt om det. Kim Madsen 33

STA F E T T E N GOD SOmm 2ER12. ÅRGANGmAj 2013

STA F E T T E N GOD SOmm 2ER12. ÅRGANGmAj 2013 TAFETTEN GOD SOMMER 12. ÅRGANG maj 2013 redaktionens adresse Thora Brogaard Vitus Berings Vej 93 Telefon 28 49 09 40 Mail: stafetten@fbmail.dk redaktion Ansvarshavende Thora Brogaard Telefon 28 49 09 40

Læs mere

Frederikshavns Boligforening af 1945 og Sæby Boligforening af 1942, fusionerede i 2008. Administrere ca. 3400 lejeboliger og 150 kommunale boliger.

Frederikshavns Boligforening af 1945 og Sæby Boligforening af 1942, fusionerede i 2008. Administrere ca. 3400 lejeboliger og 150 kommunale boliger. Frederikshavns Boligforening af 1945 og Sæby Boligforening af 1942, fusionerede i 2008. Det nye navn blev: Frederikshavn Boligforening. Administrere ca. 3400 lejeboliger og 150 kommunale boliger. en hjertevarm

Læs mere

TAFETTEN 412. ÅRGANG

TAFETTEN 412. ÅRGANG TAFETTEN Glædelig jul & godt nytår 412. ÅRGANG november 2013 redaktionens adresse Thora Brogaard Vitus Berings Vej 93 Telefon 28 49 09 40 Mail: stafetten@fbmail.dk redaktion Ansvarshavende Thora Brogaard

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. Frederikshavn Boligforening Fusion i 2008 3.300 boliger i hele kommunen + 200 i administration Håndværkerafdeling som sideaktivitet

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. Almen boligorganisation Ca.3200 lejemål Fordelt på 42 afdelinger, Familie boliger, ældreboliger, Plejeboliger, Seniorboliger, Ungdomsboliger Bofællesskaber for psykiske handicappet. Administrere ca. 150

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14. REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns

Læs mere

Deltagere: Erik Fanth Afdelingsbestyrelsen i Vinkelgården Afdelingsbestyrelsen i Bakkegården

Deltagere: Erik Fanth Afdelingsbestyrelsen i Vinkelgården Afdelingsbestyrelsen i Bakkegården Referat 30. juni 2010 MM6 RBF/JBI Sag: 00660-0907/0921 Sag:, afd. 1 og 3 / Referat: Projektmøde nr. 2 Tid og sted: Tirsdag den 22. juni 2010, hos, Haraldlundsgade. Deltagere: Erik Fanth Kenneth Larsen

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Deltagere: Bjarne Walentin, formand Jens Erik Kristensen, næstformand. Per Sørensen, medarbejdervalgt Kim Madsen, direktør

Deltagere: Bjarne Walentin, formand Jens Erik Kristensen, næstformand. Per Sørensen, medarbejdervalgt Kim Madsen, direktør Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 30. januar 2014, kl. 15.00, Harald Lunds Gade 15 Deltagere:, Jens Erik Kristensen, næst Erik Strøm Souschef Claus Thomsen deltager i mødet. 1. Godkendelse af

Læs mere

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/5 Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 51 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/8 Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Større bygge- og renoveringsprojekter

Større bygge- og renoveringsprojekter Større bygge- og renoveringsprojekter Mini-Byggekonference 18. august : Byggeriet i Bevægelse Jens Abildgaard, Grontmij Carl Bro 1 Omdrejningspunktet Omdrejningspunktet i dagens tema er at iværksætte udgiftsneutrale

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/7 Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 28 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen:

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 167 af 19. marts 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter.

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 167 af 19. marts 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 168 den 23. april 2015 kl. 15.30. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009. Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.dk Den 3. november 2011 Til beboerne i Den selvejende almene

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig Mødested: Vesterbro 23 Mødetidspunkt: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 17.00 20.00 Tilstede: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk, Christian Vestergaard,,

Læs mere

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland Andelsboligforening afd. 6 Orienteringsmøde I dette hæfte har vi samlet de

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

AB-møde den 1. oktober 2013

AB-møde den 1. oktober 2013 AB-møde den 1. oktober 2013 Tilstedeværende af AB-medlemer: Leif, Yasser, Mohammed, Mirsa, Hassan, Sabir og Ibrahim Afbud: Pia Mortensen Møde med Allan Søstrøm Fortalte kort om udviklingen i afd. 6 (Tryghed,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Leverandørpjece. Frit valg. Informationsmateriale om godkendte leverandører af praktiske ydelser og personlig pleje i Silkeborg Kommune Maj 2013

Leverandørpjece. Frit valg. Informationsmateriale om godkendte leverandører af praktiske ydelser og personlig pleje i Silkeborg Kommune Maj 2013 Leverandørpjece Informationsmateriale om godkendte leverandører af praktiske ydelser og personlig pleje i Silkeborg Kommune Maj 2013 Sundheds- og Omsorgsafdelingen Frit valg 1) personlig pleje og 2) hjælp

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 01. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 56 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 01. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 56 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/7 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 01. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 56 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Hanne Pedersen Per Olsen Finn Larsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Kirsten Sørensen, Steen Købsted, Søren Andersen og Kim Martens havde meldt afbud.

Kirsten Sørensen, Steen Købsted, Søren Andersen og Kim Martens havde meldt afbud. 21 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 6. april 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 19.15. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Iver Eriksen, Winni Jensen, Tina Holm, Christian Vestergaard, Palle Christensen,

Læs mere

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr.

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. 4 Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre vores telefonsystem. Læs mere på side 5 Læs om : Telefoner i ØsterBO

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 22.04.2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 22.04.2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 23. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Hans Jensen Helle Thode Davidsen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.) Dato: 03.03.2015 Sted: Viktoriagade 20 Møde ang.: Formøde

Læs mere

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175).

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175). REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 4/2 2013. Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175). Afbud: Nina Jensen (nr. 117). Referent: Thora

Læs mere

Svendborg Andels-Boligforening

Svendborg Andels-Boligforening Svendborg Andels-Boligforening Afdeling 14 326 lejemål l 1-61 v Byggeår 1972 Byparken 6 vær. lejl 1972 Afdeling 16 Skovparken 486 lejemål l 1-31 3 vær. v lejl. Byggeår 1980 Beboersammensætning Beboere

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om ændring af regler for Reglement for Beboerhuset. Forslag

Læs mere