Spørgsmålsprotokol. Udbud af fagentrepriser og fraflytning. Spørgsmål og svar for alle delaftaler omfattet af udbud, jf.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmålsprotokol. Udbud af fagentrepriser og fraflytning. Spørgsmål og svar for alle delaftaler omfattet af udbud, jf."

Transkript

1 Spørgsmålsprotokol Udbud af fagentrepriser og fraflytning Spørgsmål og svar for alle delaftaler omfattet af udbud, jf. udbudsbekendtgørelse 2013/S Februar november 2013 Side 1

2 Lbn. Spørgsmål Svar Status Hvilke delområder er vi blevet prækvalificeret til? Vi har søgt områderne: d, e, f, g, h, i, m, n, o, p, men det lader til, at vi kan afgive tilbud på alle områder? Hvad betyder mængde i prisarket? I tilbuddet skal der afgives timer. men der er afsat dobbelt pile. med antal. skal det forstås som at der evt. skal laves det antal på samme tid eller hvordan. På kloakentreprisen giver det ikke mening at regne ydelserne, Tømning af vejbrønd pr. m3, Tømning af kloak- eller regnvandsbrønd pr. m3 og Tømning af pumpebrønd pr. m3 i m3. Det tager næsten den samme tid at tømme en brønd uanset, hvor mange m3 den indeholder. Vi er igang med udfyldelsen af prisskemaet for entreprisen. Da vi er et flyttefirma ønsker vi at afgive priser på flytteydelser, men kan ikke se ydelsen i skemaet Selvom alle geografiske områder er synlige på EU- Supply, er det kun muligt at afgive priser i de geografiske områder og inden for de entrepriser, hvor man er budopfordret (prækvalificeret). Kolonnen Mængde i prisarket angiver, hvor meget den enkelte pris ud af i alt point vægter ved evaluering. De anførte mængder har således alene betydning i forbindelse med evalueringen af de indkomne tilbud. Se svar på spm. 2. Ydelserne ændres til Tømning af vejbrønd pr. stk., Tømning af kloakeller regnvandsbrønd pr. stk. og Tømning af pumpebrønd pr. stk.. Tilbudslisten i EU-Supply vil blive opdateret i overensstemmelse hermed. Se Vejledning til afgivelse af tilbud i folderen Se dokumenter Kan det oplyses hvorledes vi skal forholde os så vi kan afgive vor priser? Hvad mens der med excl. maling, Skal maleren ikke leverer malingen? Materiale, herunder også maling skal ikke inkluderes i den afgivne pris. Hvis leverandøren i forbindelse med udførelse af en konkret opgave anmodes om at levere eksempelvis maling, skal fakturering foretages særskilt til laveste markedspris eller ved 18. november 2013 Side 2

3 Jeg kan ikke finde nogle dokumenter under sagen, samtidig er der kun Århusområdets prisliste der er synlig og kun online. Rettes dette? Er det mulig at få offline tilbudslisten? Hvis vi ikke skal levere malingen, vil den så stå klar i lejlighederne, eller skal vi i de priser, vi afgiver, indberegne tid til at afhente materialer andet sted? I forhold til malerentreprisen skal der så afdækning af gulv mm i lejligheder? I forhold til malerentreprisen: er der ikke radiator der skal males? Bliver der afholdt i licitation på sagen? Og bliver den billigste tildelt sagen? Vi er tildelt geografisk delaftale Bornholm hvor også Christiansø hører under. Skal vi også regne med at der er arbejder på Christiansø eller er det kun på Bornholm? Hvis vi skal regne med arbejder på Christiansø så bliver enhedpriserne meget dyre, pga. sejlturen dertil. Vi sidder og regner på gartner og kloak arbejdet, og har svært ved at prissætte arbejderne, når de ikke er mængde angivet. Der er forskel på at ligge 10 m2 rullegræs eller 100m2, det samme gør sig gældende for de øvrige tilbudslistepunkter anven-delse af priser i en senere udbudt rammeaftale om byggematerialer. Der henvises i det hele til kravspecifikationen for en nærmere beskrivelse heraf. Udbudsmaterialet er tilgængeligt i folderen Se dokumenter. Der er kun adgang til tilbudslister på de områder (delaftaler), som tilbudsgiver er blevet budopfordret (prækvalificeret) til. Nej. Grundet en fejl i EU- Supply systemet er dette desværre ikke muligt. Malingen vil ikke nødvendigvis være at finde i lejligheden. Se også svar på spm. 6. Priserne skal inkludere afdækning. Jo. Disse ydelser står listet under punkt A7 Andet. Se udbudsmaterialets Bilag VI: Retningslinjer for tildeling eller spm. 3 i De 5 oftest stillede spørgsmål. Jf. udbudsmaterialets bilag IV - Distriktsoversigt er Christiansø med under T: Bornholm. Forventeligt vil kun en lille del af volumen (omsætningen) i distriktet Bornholm være i Christiansø. Større ordrer (over kr ) udbydes som miniudbud. Ved direkte tildeling skal den afgivne pris afspejle den gennemsnitlige pris, som vurderes bedst dækker alle tænkelige prisscenarier for den pågældende ydelse. 15. Kan der oplyses, de forventede Se svar på spm november 2013 Side 3

4 11-25 indkøbte mængder, af delpriserne? 16. I udbuddet står f.eks udskiftning af antennestik, afbryder og stikkontakt skal prisen fastsætte ud fra at der udskiftes et styk pr. lejlighed/besøg? Hvor mange er blevet prækvalificeret til dette tømrerudbud? Hvis man kan se dokumenter ud for alle delområder, er man så prækvalificeret til alle disse områder? Hvis ja, kan man så blot udfylde de områder man prioriterer. Og kan/skal man udfylde flere end det antal delaftaler som Ens virksomheds berettiger til? omsætning Istandsættelse ved fraflytning: Ekskl. maling, betyder det at andre materialer såsom: sandspartel, afdækning, glasvæv og lign., heller ikke indgår i m2 prisen? Hvis ja, er det så meningen at vi skal købe det hos Jer, eller leverandører som er godkendt at Jer?. Se svar på spm. 14. Oplyses ikke Tilbudsgiver er prækvalificeret til at afgive tilbud på de delaftaler, hvor det er muligt at indtaste priser i tilbudslisten. Det er ikke et krav, at tilbudsgiver afgiver tilbud på alle delaftaler, hvor tilbudsgiver er blevet prækvalificeret. Jf. tilbudslisten skal den afgive pris indeholde hjælpematerialer. Se også svar på spm. 6. Glasvæv, tapet og maling skal ikke inkluderes i prisen. Der er regnes brutto m Er det stadig brutto m2, som ved Emoove der regnes med? Kravspecifikation: Hvordan fastsættes de omtalte laveste markedspriser? 4. Malerentreprise: A2: Hvorledes skal m2 forstås i forbindelse med Vask/slib/afskrab, det er normalt meget små mængder i denne type opgaver. A3: Hvilken type vægge og hvad skal afrenses fra vægge. A4: Hvilken type gulve og hvad skal afrenses fra gulve. Materialepriserne fastsættes af leverandøren. De skal dog afspejle markedsprisen på det pågældende tidspunkt. A2: En m2 er 1x1 meter A3: Alle typer af vægge og snavs A4: Alle typer af gulve (ikke tæpper) og snavs A5: Se svar på spm. 14 A6: Se svar på spm. 14 A7: Alle typer af afdækning og skabe Tillæg C: Selve stilladset 18. november 2013 Side 4

5 A5: Kunne dette punkt uddybes, det er ikke uvæsentligt og det er et rækkehus eller en 5 etagers ejendom. A6: Samme spørgsmål som A5. (inkl. opsætning og nedtagning) faktureres særskilt. Den afgivne pris skal således dække alle øvrige omkostninger forbundet hermed. A7: udspecificering af hvad afdækning omfatter, Plastic / pap / masonit?. A7: Hvilken bredde har låger og hvilket materiale er de udført i? A7: Indvendig maling af skabe, hvilken bredde har skabe og og skal der males hylder, skuffer eller lign.? Tillæg C: Kunne der opsættes lidt mere specifikke oplysninger til dette punkt?, er det rulle stillads, stillads til 1 sal eller til 7 sal? Tilbudslistens sidste Punkt C. Tillæg: Tillæg for stilladser og lift. Hvad skal vi pris sætte her? Hvor kan vi se hvor mange lejemål vores geografiske område omfatter og fra hvilken dato starter kontrakten hvis man er billigst? Selve stilladset (inkl. opsætning og nedtagning) faktureres særskilt. Den afgivne pris skal således dække alle øvrige omkostninger forbundet hermed. Se udbudsmaterialets Bilag VIII - Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb Fravigelser fra AB92: Sikkerhedsstillelse, sådan som det er skrevet bestemmer i selv når den kan nedskrives, skal der i det hele taget stilles sikkerhed for udførelse af flyttelejligheder? Rammeaftale bilag V : 9.2 Dagboden, er ca. 10 gange højere end normalt, kan det have sin rigtighed? og skal der i det hele taget være dagbod? Rammeaftalen forventes at træde i kraft d. 1. marts 2014 Der henvises til afsnit B i AB92 med fravigelser og tilføjelser, som gælder i forbindelse med ethvert entreprisearbejde, hvor AB92 er tilvalgt, jf. rammeaftalens punkt 3. Det forudsatte bekræftes, og bestemmelsen om dagbod i rammeaftalens punkt 9.2 fastholdes. 18. november 2013 Side 5

6 Rammeaftale, løber i 24 mdr. men AlmenIndkøb kan ensidigt forlænge aftalen 2 gange 12 måneder, dvs. man kan være bundet i 48 mdr. kan det have sin rigtighed? Kravspecifikation: Alle priser skal gives ekskl. pris for maling, dette er ikke hensigtsmæssigt for malerarbejde idet ikke alle leverandører er ens i kvaliteter, så det må være et krav fra tilbudsgiver at få oplyst hvilken leverandør / kvalitet der skal bruges til udførelse af opgaverne, da det har stor indflydelse på de priser der skal afgives. 4. Malerentreprise: Aftale AOU : A.1 Døre og vinduer indendørs & A.2 døre og vinduer udendørs : De sidste 4 delpriser ang. vinduer slibes og males, karmmål mindre end 700cm eller mere end 700cm, menes det som rundmål? Det kan ikke prissættes på den måde idet opmålings princippet for vinduer og døre er pr. m2 + tillæg for ramme og rude samt fals og kant og evt. forsatsrammer og mellemsider, og mindste mål er 1.0 m2. A.3 Vægge og lofter : Afrensning af væg pr. m2. hvad skal der afrenses? Afrensning af tapet pr. m2 der skal sættes en grænse for hvor mange lag? Opsætning af glasvæv pr. m2 skal det være inkl. fuldspartling? Det forudsatte bekræftes, og bestemmelsen om varighed og forlængelse i rammeaftalens punkt 19.1 fastholdes. Se svar på spm. 6. A1&A2: Ja, vinduet måles som rundmål. A3. Se svar på spm 21. Alle priser skal være inkl. fuldspartling. A4. Der menes ikke maling A5 & A6: Det skal måles i m2 A7: Ydelsen ændres så den måles i lb.m. i stedet for m2. Ydelsen dækker ikke jernlåger. Som oplyst i tilbudslisten måles to-farve tillæg i lb.m. A4. gulv: Menes der maling og hvis hvilken type eller menes der klarlak? A5. Facader udvendigt puds eller beton (inkl. stern, udhæng og vindskeder) A6. Facader træ (inkl. stern, udhæng og vindskeder) Stern, udhæng og vindskeder opmåles i lb.m. ikke i m november 2013 Side 6

7 A7. Andet : Rør/faldstamme malet 1 gang pr. lb.m. Der skal sættes en pris pr. l.bm. hvis der skal rustprimes. Låget malet 1 gang træ eller jern? Generelt vedr. tofarve tillæg enten er det pr. m2 eller lb.m. Jeg har nu udfyldt de to delaftaler "Esbjerg og omegn" og "Kolding og omegn". Når jeg vælger send, får jeg flg. besked: For at kunne afsende sit tilbud skal tilbudsgiver afgive pris på alle ydelser inden for en delaftale. "Ordregiveren har anmodet dig om at angive priser på alle AOU punkter i en af aftalerne, for at kunne sende et tilbud" Jeg har haft snakket med EU- Supply's support og de er uforstående omkring problemet, da de kan konstatere at jeg jo netop har udfyldt de to, jeg er prækvalificeret til? Kan vi blot byde på vinduespolering ved fraflytning af lejligheder eller er der tale om en totalentreprise? Skal der afgives tilbud på hver enkelt fraflytningslejlighed inden 3 dage, selv om der er indgået en rammeaftale? Er det muligt at få en liste over de bygninger som indgår i udbudet? Eks.vis -hvilket bygninger / adresser indgår i Esbjerg Gælder dette udbud mere en Lejerbos bygnings portefølge? I den forbindelse er der et punkt der hedder affaldsvand, Hvad forstår i ved affaldsvand? For det vand vi f.eks spuler med er indeholdt i de priser vi en gang har skrevet. Hvor mange opgaver kan vi gennemsnitligt forvente i Kbh/storKbh området inden for tømrer gruppen, dette har Udbud 9. Istandsættelse ved Fraflytning udbydes som totalentreprise I rammeaftalen for istandsættelse ved fraflytning vil priserne være fastsat. Det er kun ved miniudbud, der skal afgives nye priser. For en komplet liste over de tilmeldte boligorganisationer udover Lejerbo, se venligst udbudsbekendtgørelsen i forbindelse med prækvalifikationen (udbud i EU-Supply) Affaldsvand er alt det, som fjernes ved arbejdet. For retningslinjer for tildeling se venligst bilag VI. 18. november 2013 Side 7

8 betydning for vores administrations behandling Når i skriver pris pr. m², mener i så klippeflade eller m² set ovenfra Istandsættelse ved fraflytning I prisafsnit A.1 skal materialer ikke indeholdes i enhedspriserne. Hvad med enhedspriserne i A.2/gulve samt A.4/elastisk fuge; skal materialer være indeholdt i disse enhedspriser? For fordeling af den overordnede volumen se venligst udbudsmaterialets bilag VIII. Det afhænger af opgaven, men som udgangspunkt er 1m² = 1m x 1m. Den nævnte reference gælder alle prisafsnit. Eventuelle ventetider skal være indeholdt i de afgivne priser I et tidligere svar fremgår det, at vi ikke nødvendigvis kan forvente at materialerne er leveret, når vi starter op. Hvortil skal vi i givet fald fakturere den deraf følgende ventetid, man forlanger vel ikke at vi selv skal afholde denne unødvendige omkostning? Maler: 1. I A.6 maling af vægge 1. gang og 2. gang er der ikke skrevet "excl. maling". Betyder det at materialer skal være indeholdt i disse enhedspriser? Nej. Se også svar på spørgsmål 6. 2 Der skal angives en gennemsnitlig pris, der kan tage højde for udsving begge veje. 2. Vedr. facader af træ, så er der stor forskel på hvor lang tid det tager at male disse afhængig af hvilke typer overflader vi taler om, ligeledes som hvordan beklædningerne er monteret (1på2, klink, ru/glat overflade m.m.) også har betydning for tidsforbruget. Hvad skal vi som udgangspunkt regne med? 3 I A) skal der males 2 gange. I B) er det valgfrit om der skal males 1 eller 2 gange. 4 Se svar på spørgsmål 9. 5 Se svar på spørgsmål Nogle steder i prisskemaet bedes der om pris på at A) male hhv. 1. gang og 2. gang, og B) male hhv. 1 gang og 2 gange. Skal det forstås således at vi i A) skal regne "male 2. gang" som en tillægspris til "male 1. gang" mens vi i B) skal regne med hhv. 1 gang maling og 2 gange maling i enhedspriserne? 4. Vil materialerne være leveret på arbejdspladsen, når vi starter op? 5. I fald de ikke er, hvem skal så 18. november 2013 Side 8

9 betale ventetiden indtil de ankommer, og hvordan forholder man sig, hvis de leverede materialer ikke er de rigtige? 1. A.1 - Enhedspriser vedr. dørblade; er det pr. dørside eller pr. dør (2 sider)? 2. A.3 - Forbehandling af vægge; skal der regnes med puds-, beton- eller gipsvægge? vi efterlyser en specifikation af hvilke typer stillads og lifte og i hvilke højder og til hvilke arbejder, der skal indregnes. Punkt 2 Udendørs: Pudsreparation af sokkel pr. m. Hvor høj en sokkel og i hvilket omfang skal der repareres. Vedr. VVS 1. I langt de fleste poster er der i parentes skrevet (excl. Pris på materialer), Men enkelte poster har ikke denne tekst.? (Nyt rør fra gl. højtskyllende cisterne til nyt gulvkloset, gasflexslange - afløb køkkenvask) Det er pr. dørside 2 Der skal angives en pris, der kan tage højde for udsving begge veje. Selve stilladset (inkl. opsætning og nedtagning) faktureres særskilt. Den afgivne pris skal således dække alle øvrige omkostninger forbundet hermed. Der regnes med en standard sokkel. Alle skader skal repareres. 1. Alt skal som udgangspunkt regnes eksl. materialer. 2. Se svar ovenfor Skal posterne generelt regnes uden materialer, eller skal vi medregne dem, hvor der ikke er skrevet andet? Vigtigt med snarligt svar her!!! Vedr. Kloaker Hvad mener i med akut udrykning? Et det vagtudkald? Dvs efter 16 og weekender? Vedr. El 1. el ringeklokke: er det komplet med tryk, trafo og klokke, eller er det bare klokken? 2. trådløs ringeklokke: er det komplet med tryk og klokke, eller er det bare klokken? Ved akut udrykning menes uden for normal arbejdstid. 1. Det er en kompletinstallation eksl. pris for selve ringeklokken og tryk. 2. Se svar ovenfor 3. Det afhænger af opgavens art. 3. hvordan er adgangsforholdene til lejlighederne når vi har fået en opgave? 4. Det afhænger af opgavens art 5. Det afhænger af 18. november 2013 Side 9

10 4. Bliver der udleveret A-nøgler til vores montører til hoveddøre og lejligheder? 5. Skal entreprenøren selv kontakte lejeren for at træffe dem hjemme? opgavens art 6. Afhængig af opgavens art (akut/planlagt) 7. Det skal overholde lovgivningen 6. I tilfælde hvor det er påkrævet med afbrydelse af strømmen, skal entreprenøren da selv varsle beboere? 7. Under punktet HPFI: skal prisen indeholde test, og rapport om ny-opsat HPFI 8. Under punktet timesats: skal det indeholde kørsel osv...? 9. kan i uddybe punktet "fastgørelse af antenneudtag"? er det fastgørelse hvis det falder ud af væggen? er dåsen forudsat istykker og skal udskiftes i eks. beton eller gips? 8. Nej kørsel er ikke medregnet 9. Afhængig af opgavens art. 10. Installationen skal indeholde emballagehåndtering. I nogle tilfælde kan emballage smides ud på adressen Hvis vi ikke selv leverer hvidevarer, skal punktet med installation så alligevel indeholde emballagehåndtering? Må/kan evt emballage smides i containere på adressen for opgaven? Angående malerydelser A2. Skal priserne i de fire positioner "Vinduer slibes og males..." være excl. eller incl. false og kanter? Angående istandsættelse ved fraflytning A Priserne skal være inklusiv false og kanter Ja dette skal være inkluderet i prisen Skal evt. demontering/genmontering af køkkenvaske, blandingsbatterier og andet, der måtte være monteret/nedfældet i bordpladerne, være indeholdt i prisen for udskiftning af disse? Angående VVS ydelser bliver det forsat vvs/el/ mv. der skal levere materialer til de sager man bliver tildelt. eller skal det hele købes på en Lejerbo konto? Hvor finder vi selve rammeaftalen og Alle ydelser er eksklusiv materialer, medmindre andet udtrykkeligt fremgår. Rammeaftalen er tilgængelig i EU-Supply 18. november 2013 Side 10

11 betingelserne/kontrakten for denne. Vi kan ikke finde den i eusupply vores firma er kun interesseret i at afgive tilbud i Vejle / Horsens området hvilket jeg har udfyldt, men får at vide at jeg skal give tilbud på alle områderne i hele landet under dokumenter. Det er ikke et krav, at tilbudsgiver afgiver tilbud på alle geografiske områder (delaftaler), hvor tilbudsgiverne er budopfordret Såfremt leverandør ønsker at lukke virksomheden i perioden vil der så være juridiske forhold der gør sig gældende og evt. hvilke? Vedr. Tømrerydelser Skal der stilles sikkerhedsstillelse for tømrerydelser/glarmesterydelser. Ved montage af facade døre/vinduer, skal der her medregnes fugearbejde samt evt. listeafslutninger excl. elementer i prisen? Prissætning af lift.skal der regnes med 27 mtr eller 12 meter? Kan flere blive valgt som leverandører til el-ydelserne, og såfremt hvem bestemmer så, hvem Lejerbo ringer efter, hvis der er mere end en leverandør Dog er det et krav, at der angives priser på 100% (alle ydelser) inden for den enkelte delaftale (det geografiske område), som tilbudsgiver afgiver tilbud på. Der er tale om en 2+2 årig kontrakt, der ønskes opfyldt Der skal følges forhold i AB92 Det er altid eksklusiv materialer, men hvis der skal fuges skal prisen for dette arbejde medregnes. Det er afhængig af opgavens art. Brug gerne en repræsentativ pris for begge dele. Se udbudsmaterialets Bilag VI: Retningslinjer for tildeling eller spm. 3 i De 5 oftest stillede spørgsmål Har den enkel varmemester indflydelse på hvem han vil bruge fremafrettet såfremt der er mere end en leverandør. Vedr VVS ydelser Skal det forstås således at de afgivne enhedspriser er for 1 styk?? Der vil stå defineret i ydelsen, hvad denne dækker (stk, m2 osv.) Prisen angivet skal være uden materialer hvis ja, så vil prisen jo blive meget dyr hvis der nu skal laves f.eks. 20 styk samtidig? Vedrørende malerydelser A.1 døre og vinduer indendørs: 1.Det vil være afhængig af opgaven. 18. november 2013 Side 11

12 1. vinduer karm mål mere end 700 cm hvor store og hvad højde skal vi regner med? A2. Døre og vinduer udendørs. 2. vinduer karm mål mindre end 700 cm hvad højde skal vi regne med og hvor mange rammer og ruder er der i disse partier? 3. vinduer karm mål mere end 700 cm hvor bredde og hvad højde skal vi regne med og ramme og ruder i disse partier? A3: vægge og lofter 4. afrensning af vægge hvad skal afrenses-er det kun snavs? 5. forbehandling af væg, hvad slags behandlinger skal indregnes? 6. den skimmel der er beskrevet skal den afrenses af autoriseret firma? A4: gulv. 7. disse gulve under pos. A4 er det kun betongulve? 8. afrensning af gulv hvad skal afrenses? A5: facade udvendig: 9. er dette punkt ikke kun puds/beton facader og ikke stern-udhæng og vindskeder der skal prissættes? C: tillæg for stilladser: 10. hvor høj og lang er denne facade til opstilling af stilladser på? 11. skal stillads være incl. konsoller? Generelt: 12. hvor der står excl. pris for maling hvem levere malingen og hvor bliver malingen leveret(dette betyder meget for afgivne priser) 2.Det vil afhænge af opgavens art. Giv en repræsentativ pris. 3.Se svar Afrensning af vægge indeholder klargøring af vægge før der kan males. 5.Almindelig forbehandlingsmetoder. 6.Sikkerhedsforskrifter skal være overholdt i forbindelse med afvaskning af skimmelsvamp 7.Der er tale om betongulve 8.Det afhænger af opgavens art. 9.Det skal være inklusiv det hele som det er angivet i tilbudslisten 10.Dette vil afhænge af opgaven 11.Dette vil afhænge af opgavens art og forhold. 12.Det kan både være leverandøren eller boligorganisationen, der står for malingen. Dette håndteres separat. 13.se svar Leverandøren står for oprydning og retur af maling. 15.Ja det kan man godt. - vi har ikke svar på skattetekniske spørgsmål. 13. hvem bestiller maling til opgaverne? 14. hvem returnere og henter 18. november 2013 Side 12

13 maling og rydder op efter opgaven er tilendebragt? Generelt hvor der skal være materiale med i prisen kan man aflevere datablade på de materialer der skal bruges? - hvad er Led tid? - værdi til faget skat hvad skal angives her? Vedr Fraflytning Døre og vinduer indendørs: vinduer karm mål mere end 700 cm hvor store og hvad højde skal vi regner med? 1. Hvor mange rammer og ruder er der i disse partier? Se svar på spørgsmål A4: gulv. 2. disse gulve under pos. A4 er det kun betongulve? 3. afrensning af gulv hvad skal afrenses? Vedr kloakydelser 1.) Hvem skal varsle beboerne når der skal renses køkkenfaldstammer der skal være adgang til samtlige berørte lejligheder. 2.) Hvem skal afmontere toiletter når der skal renses toiletfaldstammer. 1.Dette vil afhænge af opgavens art. Hvis den er akut eller hvis den er planlagt. 2.Det burde ikke være nødvendigt at afmontere toilettet. 3.Se svar ) Hvad med fælles faldstammer køkken/toilet når de skal renses. Jeg har adgang til alle områderne i DK, men ønsker kun at afgive bud på Fyn. Vedr. prissættelse Bedes der om generelle priser, eller skal de være mere specifikke Området som jeg er prækvalificeret til er geografisk meget stort. Hvis vi pga. dette er 2 prækvalificerede virksomheder som går sammen om opgaven, hvordan kommer det så til at fungere i praksis Det er ikke nødvendigt at byde i alle tildelte områder. Det er dog et krav at hvert område der bydes på, bliver udfyldt 100% Der bedes i udbuddet om priser på de ydelser der er beskrevet. Dette vil oftest være i generelle termer i form af pr. m, pr. styk osv. Dette vil afhænge af jeres indbyrdes aftaler. 18. november 2013 Side 13

14 Vedr. El-ydelser 1: Hvor leveres det nye komfur, til erstatning for det eksisterende, i forhold til lejemålet? I lejemålet? Hos ejendomsfunktionæren? Andet sted? 1.Dette afhænger af specifikationer vedr. leveringsadresse 2.Se svar 1. 3.Se regler for tildeling i udbudsmaterialet 2. Hvor leveres installationsmateriel, herunder afbryder, HPFI-relæer, armatur mv., i forhold til lejemålet? I lejemålet? Hos ejendomsfunktionæren? andet sted? 3. Hvem udbydes til at give tilbud på miniudbud? 4.De gælder for alt arbejde dækket af rammeaftalen. 5.Dette afhænger af opgavens og situationens art. 6.Det er noget som i som leverandør skal klare med AlmenIndkøb 4. Forholdene vedr. dagbod beskrevet på side 7 stk. 9 i udkast til rammeaftale, for hvilken arbejder gælder disse? 7.Nej, det gælder for alle boligorganisationer der er repræsenteret i udbudsmaterialet. 5. Dagbod hvilken tab hentyder det sidste afsnit til, beskrevet på side 7 stk. 9 i udkast til rammeaftale? 8.Denne viden er tilgængelig i udbudsmaterialet. 6. Under afsnittet : " de 5 oftest stillede spørgsmål " er der under spm. 1 beskrevet at " tilbudsprisen skal inkludere 3 %, som skal betales til Almenindkøb " Er det et beløb, vi som håndværkervirksomhed skal erlægge til Almenindkøb, eller er det et mellemværende mellem Almenindkøb og Lejerbo? 7. Gælder dette udbud kun for almene boliger under lejerbo? Hvor mange boliger drejer det sig om? Geografisk placering / fordeling? Det fremgår af materialet, at ydelserne til elinstallation udgør 14,3 % af forbruget på håndværkerydelser. Hvor stor er den samlede omsætning? Vedr murer ydelser Pudsreparation af sokkel Hvilken højde har en standard sokkel? Det er ikke muligt nærmere at specificere en standard sokkel. Omfanget af reparation vil variere fra opgave til 18. november 2013 Side 14

15 Hvad er reparations omfanget der skal indregnes i % eller areal/m Vedr. fraflytning Jeg er ved og udfylde priserne, men skal lige være helt sikker på det gøres rigtigt. Ved rengøring står der feks. 14 m2 afkalkning. Så forstår jeg på det at det er en m2 pris i ønsker ud fra de 14 m2 eller skal det forstås at det er 14 stk. bare så vi giver den rigtige pris. Det samme er gældende på gulvene. Vedr distrikt København hvor vi er kvalficeret : Hvor mange lejligheder kan vi forvente på en 14 dages periode? Er man 10 firmaer der deles om lejligheder eller får 1 firma alle lejligheder. opgave. I bedes her oplyse en pris pr. m2. De 14 der står under mængde henviser ikke til et antal eller en størrelse. Det er blot en faktor som AlmenIndkøb bruger under vægtningen af tilbud. I skal ikke tage højde for denne. Vi kan ikke sige noget mht antallet af lejligheder i kan forvente for en given periode. Regler for tildeling kan ses i udbudsmaterialet tilgængeligt på EU-Supply Vi spørger om dette pga opgavens størelse. Vedr malerydelser Ved fraflytning hvordan håndteres materiale priserne til udflytteren der bruges til lejlighederne når de ikke medregnes i malerpriserne? Skal punkt med mesterpristimer udfyldes med pris selv om firmaet ikke har en fysisk arbejdende mester eller må man sætte 0 kr på? er dette konditionsmæssigt rigtigt? Distrikt København hvor vi er kvalficeret : Under denne ydelse er man tildelt til opgaver under kr ene firma eller deler man disse arbejder med andre firmaer og hvis hvor mange? Materiale priser vil blive håndteret separat. Det er ikke muligt at skrive 0kr. som timepris for en mester. Man er nødt til at udfylde denne med den pris man vil tage. Regler for tildeling kan findes i udbudsmaterialet på EU-Supply Opgaver over kr bliver disse opgaver tildelt ved licitationer blandt de 10 firmaer der bliver udvalgt? Hvorfor er alle områder åbne, når vi kun har ønsket Djurs, I behøver ikke bekymrer jer om områder i ikke 18. november 2013 Side 15

16 Midtjylland og Århus? Vedr. fraflytning Er det tillægsprisen der skal lægges til første gangs maling, eller skal den skrives for sig selv Vedr fraflytning Er det korrekt forstået at under maling af vægge, så skal man give pris per gang væggen skal males? Men når man skal give pris på behandling af vægge med spærre, så skal man give pris på 1. og 2. gang lagt sammen? ønsker at byde på. Indsend kun tilbud i de områder som i har lyst til. Dette er tillægsprisen for maling 2. gang. Dette er på grund af forskelle i opgavernes art. Ved maling af vægge med spærring, skal der males 1 gang. Derfor er prisen inklusiv maling og spærring første gang Hvorfor bruger I to forskellige principper? Vedr malerydelser 1: Hvad med småakkord tillæg vedr. malerarbejde? Der er stor forskel på om man skal malerbehandle 1stk. karm eller 10 stk. karme. 1.Man må indregne i sin pris at dette vil variere fra opgave til opgave. 2.I dette tilfælde er væggene det samme. Det er ydelsen der er i fokus : Der er normalt tillæg på vægarealer i gange, køkken og bad. Skal dette være indregnet i kvm. priser således at kvm. prisen er den samme for malerbehandling af vægge i en stue som i et køkken? Vedr malerydelser Hvad omfatter Klargøring og polering af gulve? Vedr. gartnerydelser ydelse.: Barkflis leveret...? Skal det læses som at materialet, barkflis er inklusiv i prisen -eller? Vedr. tømrerydelser I samhandelsbetingelserne står at provision beregnes af betalingerne. Er det korrekt forstået at provisionen derved beregnes af beløb inkl. moms? Er det korrekt forstået, at der skal være indeholdt 3% på de enkelte positioner på tilbudslisten, til udbetaling til AlmenIndkøb? Dette omfatter ydelsen, der er beskrevet. Det er afhængigt af opgaven. Materialer er ikke med i prisen. De beregnes af beløb eksl moms. Dette er op til den enkelte leverandør at bestemme, om de vil indregne det i priserne. 18. november 2013 Side 16

17 Vedr. Elydelser A.Under B. Punkt 3 i udbudsliste, står fejlsøgning og reparation på ITV. udstyr Skal Skal man være certificeret ITV. Virksomhed? samt skal det udføres af godkendte tekniker? Vedr. tømrerydelser A.1 Døre og vinduer. 1. Udskiftning ag dørblad i facadedør; er dette en plast, jern, eller trædør? Man må ikke arbejde med noget, som man ikke er certificeret til. 1.Dette afhænger af opgavens art. Materialer er ikke med i prisen. Det er ydelsen der er interessant. 2.Se svar Montering af bundstykker på vinduer; er dette Træbundstykker eller alubundstykker? 3. Reparation af paskvil i vindue; er dette hele paskvil inkl. bremsearm og stanglås? 3.Dette vil afhænge af opgavens art og hvor medtaget denne er. 4.Dette vil afhænge af opgavens art. En samlet pris efterspørges A.3 Garderobe. 4. Udskiftning af køkkenskabe over/under 50cm; er disse underskabe eller overskabe. (stor betydning for demonteringen) Vedr. fraflytning Der ønskes pris på klargøring og polering af gulve. Hvilke typer gulve? Linoleum? terrazzo? Vinyl? Beton? Andet? Og hvad menes med klargøring? Vedr. fraflytning Vedrørende slib af gulv: skal prisen dække kun slibning af hårdtræsgulve, eller kan der forekomme slibning af fyrtræsgulve? Vedr. tømrerydelser A.1 Døre og vinduer. Spørgsmål 1.: Udkiftning af skydedør henholdsvis indvendigt, og udvendigt / facade, hvilken skydedør påtænkes her? skydedør i jern / træ? (der er relativ stor forskel på hjælpemidler alt efter kg. Og monteringen af disse.) Spørgsmål 2.: Dette vil afhænge af opgavens art. Det kan være forskellige typer af gulve. Dette vil afhænge af opgavens art. 1.Dette kan variere fra opgave til opgave. 2.Dette vil afhænge af opgavens art. Angiv en repræsentativ pris 3.Se svar 2. 4.Se svar 2. 5.se svar 2. 6.Dette kan både dække ude og inde. 18. november 2013 Side 17

18 Udskiftning af skydedør, dobbelt terrassedør og enkelt terressedør udvendigt / facade, er det inkl. karm og fuge? i så fald indvendigt? udvendigt? Spørgsmål 3: Ved udskiftning af div. døre og ved udskiftning af div. Karme, skal disse stoppes med isolering materiale og fuges? Spørgsmål 4: Dørspioner, dørgreb, karmsæt, dørblad facadedøre, og indboring af spalteventil er her tale om ståldøre / karme, eller træ materialer? ( dette har stor betydning for arbejds processen.) Spørgsmål 5: Udskiftning af bundstykke til facadedør, er dette i træ/alu døre, jerndøre eller trædøre? (har stor betydning for arbejds processen) Spørgsmål 6: Udskiftning af tætningslister på henholdsvis døre og vinduer. Hvad forstås ved; på vindue fastmonteret? er det lister monteret på indvendig side vinduekarm / dørkarm? 7.Dette afhænger af opgavens art og vinduets type. Der er angivet en pris for tillæg til lift, som kan bruges hvis nødvendig. 8.Monteringen af gulvene er forskelligt. Der skal prissættes hvad det koster pr. m2. 9.Dette afhænger af underlaget/opgavens art. Giv en repræsentativ pris. 10.Dette henviser til et almindeligt laminatgulv. 11.se svar 12.Der skal angives priser pr. m2 13.Dette afhænger af leverandør og opgave. 14.Dette vil afhænge af opgavens art. Giv en repræsentativ pris. 15.se svar Spørgsmål 7: Udskiftning af vindueselement henholdsvis under og over 120 x 140cm, er der påtænkt faste partier, eller oplukkelige? og er det stueetage, eller 5. sal her påtænkes? (dette har enorm stor betydning ang. Lift og økonomi i denne forbindelse) A.2 gulv. Spørgsmål 8.: Udskiftning af clikgulve, og udskiftning af flydende gulve. Hved er forskellen på disse 2 forskellige gulve? Hvad skal specifikt prissættes? Spørgsmål 9.: Udskiftning af strøer under gulvbelægning. Skal strøer klodses op? Og i så fald, hvilken opklodsning påtænkes der? Ca 5 cm eller ca 25 cm? (dette har 18. november 2013 Side 18

19 relativ stor betydning for økonomien) Spørgsmål 10: Udskiftning af (lim) laminatgulv. Hvad dækker laminatgulv over, og hvad betyder; (lim)?? Spørgsmål 11: Klargøring og polering af gulve. Hvad omfatter dette denne klargøring, og polering? Spørgsmål 12: Alle gulv ydelser spørges der på 1 kvm. Der er en verden til forskel om hvorvidt man skal evt. slibe polerer osv. 2 kvm eller om der skal slibes 30 kvm, hvorfor vi forslår at man evt deler gulvene op i katagorier kmv kvm. 50+ kvm. A.3 Køkken og garderobe. Spørgsmål 13: Udskiftning af køkkenelementer henholdsvis under og over 50 cm, skal disse samles på stedet eller kommer de samlede fra ekstern leverandør? og er disse placeret i individuelle/ pågældende lejligheder? Spørgsmål 14: Udskiftning af bordplade inkl montering af skruer og kantlister. hvilke kantlister påtænkes her? - r det en udskiftning af en ret / lige bordplade, eller er det en vinkel bordplade? C. Tillæg. Spørgsmål 15. Brug af lift pr dag. Hvilken lift påtænkes her?? (der er meget stor forskel på priser af liftleje, alt afhængig af rækkevidde og størrelse) Og er det inkl. bemanding? Vedr Malerydelser A.1 Døre og vinduer indendørs. Spørgsmål 1. Vinduer karm mål mere end 700 cm, hvor store og hvilken størrelse skal vi påregne? Spørgsmål 2. Dørkarme slibes og males, skal Se svar. 2.I denne opgave omfattes dørkarmen og slibning og maling af denne. 3.Dette er afhængig af dørens art. Dørblad er kun den ene side. 18. november 2013 Side 19

20 her indregnes paneler i processen? Spørgsmål 3. Dørblad slibes og males, er dette begge sider og er det glatte dørblade eller er det fyldningsdøre? A.2 Døre og vinduer udendørs. Spørgsmål 4. Vinduer karm mål mindre end 700 cm, hvad højde skal vi regne med og hvor mange rammer og ruder er der i disse partier? Spørgsmål 5. Vinduer karm mål mere end 700 cm, hvor bredde og hvad højde skal vi regne med og ramer og ruder i disse partier? A.3 Vægge og lofter. Spørgsmål 6. Afrensning af vægge, hvad skal afrenses? er det kun snavs? Spørgsmål 7 Forbehandling af væg, hvilken slags behandlinger skal indregnes? Spørgsmål 8 Den skimmel der er beskrevet, skal den afrenses af autoriseret firma? Spørgsmål 9. Opsætning af rutex, er dette inkl. lim? A.4 Gulv. Spørgsmål 10. Disse gulve under pos. A.4 (alle punkter) er det kun tale om betongulve? Spørgsmål 11: Maling en / to gange pr kvm. er dette epoxymaling? (Dette kræver certificeret arbejdskraft, hvorfor her spørges på materialet) Spørgsmål 12. Afrensning af gulv, hvad skal afrenses? A.5 Facade udvendigt. 4.Se svar på spørgsmål Se svar på spørgsmål Se svar på spørgsmål Se svar på spørgsmål Se svar på spørgsmål Ja dette er inkl lim 10.Se svar på spørgsmål Nej der er ikke tale om epoxymaling. 12..Se svar på spørgsmål Se svar på spørgsmål Se svar på spørgsmål Se svar på spørgsmål Se svar på spørgsmål Se svar på spørgsmål Se svar på spørgsmål Se svar på spørgsmål Dette afhænger af de enkelte boligorganisationer. 21.Hjælpematerialer dækker over alle materialer bortset fra primære materialer, der skal bruges til udførsel af opgaver. 18. november 2013 Side 20

Spørgsmålsprotokol. Udbud af fagentrepriser og fraflytning. Spørgsmål og svar for alle delaftaler omfattet af udbud, jf.

Spørgsmålsprotokol. Udbud af fagentrepriser og fraflytning. Spørgsmål og svar for alle delaftaler omfattet af udbud, jf. Spørgsmålsprotokol Udbud af fagentrepriser og fraflytning Spørgsmål og svar for alle delaftaler omfattet af udbud, jf. udbudsbekendtgørelse 2013/S 146-252942 Januar 2014 18. november 2013 Side 1 Lbn. Spørgsmål

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Guide til hushåndværker

Guide til hushåndværker Guide til hushåndværker 2 Guide til hushåndværker Trin for trin-guide For nogle afdelinger kan det være en rigtig god ide at indgå faste aftaler med en håndværker over længere tid, således at det er det

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere Miniudbud vejledning 2 Bestilling af håndværkere Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller

Læs mere

Udbud af håndværkerydelser

Udbud af håndværkerydelser Udbud af håndværkerydelser Program Hvorfor udbydes håndværkerydelser som rammeaftale? Hvilke håndværkerydelser udbydes som rammeaftale? Hvordan udbydes håndværkerydelser som rammeaftale? Hvordan tildeles

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Istandsættelse af flyttelejligheder Tilbudsliste (TBL) Delaftale lejligheder. AAB Kolding og Den Almene Boligorganisation Grønnevangen

Istandsættelse af flyttelejligheder Tilbudsliste (TBL) Delaftale lejligheder. AAB Kolding og Den Almene Boligorganisation Grønnevangen B O V I A A D M I N I S T R A T I O N S S E L S K A B AAB Kolding og Den Almene Boligorganisation Grønnevangen Istandsættelse af flyttelejligheder (TBL) Delaftale 2 882 lejligheder 29. august 2016 Revision

Læs mere

Leverandørvejledning. Håndværkerydelser

Leverandørvejledning. Håndværkerydelser Leverandørvejledning Håndværkerydelser Tildeling af opgaver via mail fra bestiller Du modtager en besked fra en bestiller, som indeholder 1) Enten en direkte bestilling til din virksomhed på en opgave

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbud af håndværkerydelser

Udbud af håndværkerydelser Udbud af håndværkerydelser Program Hvorfor genudbud af tømrer-snedker og maler? Hvordan er det nye udbudsdesign? Hvordan udbydes håndværkerydelser? Hvordan ansøges om prækvalifikation? Hvilken hjælp kan

Læs mere

Licitationen afholdes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at deltage.

Licitationen afholdes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at deltage. Tilbudslister: Team Ejendomme Direkte tlf.: 74 92 92 78 3187747474929260749292721300903 Mail: jf@toender.dk Sags id.: 82.00.00-G00-1-11 Dokument : 8. august 2011 Vedr. afgivelse af tilbud: Ved afgivelse

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Da der ikke er tale om en standard vare er der behov for udvikling og test af f.eks. stabiliteten (som beskrevet ovenfor bliver vognene

Da der ikke er tale om en standard vare er der behov for udvikling og test af f.eks. stabiliteten (som beskrevet ovenfor bliver vognene Sagsnr. 1-23-4-101-34-15 Spørgsmål og svar Udbud af høje skabe på hjul til nicher på AUH 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Et spørgsmål fra vores

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Udbud på håndværkerrammeaftale: Maler fagentreprise Svendborg Kommune Forår 2015

Udbud på håndværkerrammeaftale: Maler fagentreprise Svendborg Kommune Forår 2015 t d. 23. april 2015 Der blev afholdt informationsmøde den 23. april 2015 kl. 16.00-17.30 hos Svendborg Kommunes Center for Ejendomme og Teknisk Service, Kantinen, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9073 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen) 12. oktober 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9073 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen) 12. oktober 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9073 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen) 12. oktober 2015 K E N D E L S E Hede-Hus Tømreren ApS (selv) mod AlmenIndkøb v/ Lejerbo (Administrationsorganisationen) (advokat

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S 125-255498 Dato for offentliggørelse: 10.07.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 I materialet står der, at man godt må tilbyde

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr

../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr ../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr IndholdsfortegneIse Køkken...3 Orientering....................... 3 Betingelser...4 Procedure...5 Minimumskrav......... 8 Egne notater / tegning...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet (Bilaget vil blive udfyldt med de eventuelle spørgsmål, der vil blive stillet under udbudsperioden) Spørgsmål modtaget under informationsmøde d. 27.09.2013 Spørgsmål

Læs mere

Rammeaftalerne kan kun benyttes, hvis deres vilkår fuldt ud følges.

Rammeaftalerne kan kun benyttes, hvis deres vilkår fuldt ud følges. Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk Spørgsmål/svar til høreapparatudbud for 2011: 2010/S 245-374434 Spørgsmål Svar I det

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Skanderborg Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 131-234577 Dokumentet er opdateret den. Tilbudsgiver skal

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR Begrænset udbud. Rammeaftale vedr. indkøb af håndværkerydelser til Aarhus Universitet

SPØRGSMÅL OG SVAR Begrænset udbud. Rammeaftale vedr. indkøb af håndværkerydelser til Aarhus Universitet SPØRGSMÅL OG SVAR 2017 Begrænset udbud af Rammeaftale vedr. indkøb af håndværkerydelser til Opdateret: 15-09-2017 version 3 Nr. Spørgsmål Svar 1 Vedr. prækvalifikationsbetingelser ESPD et må afleveres

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 5 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede malerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede projektmateriale

Læs mere

Leverandørvejledning. håndværkerydelse

Leverandørvejledning. håndværkerydelse Leverandørvejledning håndværkerydelse Leverandørvejledning Håndværkerydelser Som håndværker kan du blive tildelt opgaver fra AlmenIndkøb på to forskellige måder. Enten ved direkte tildeling eller ved et

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Udbud af håndværkerydelser

Udbud af håndværkerydelser Udbud af håndværkerydelser Program Hvilke håndværkerydelser udbydes? Hvordan udbydes håndværkerydelser? Hvordan ansøges om prækvalifikation? Hvilken hjælp kan Horsens Kommune tilbyde? Hvilke håndværkerydelser

Læs mere

Her der er tale om et offentligt EU-udbud og alle kan deltage. Tilbudsgivere skal blot sende deres tilbud i henhold til udbudsmaterialet.

Her der er tale om et offentligt EU-udbud og alle kan deltage. Tilbudsgivere skal blot sende deres tilbud i henhold til udbudsmaterialet. Parkvænget 25 Postboks 269 4000 Roskilde CVR: 4200 8419 Telefon: Fax: Direkte: www.bosj.dk ahy@bosj.dk 8. marts 2012 46 30 47 00 46 30 47 57 46 30 47 11 Kære Tilbudsgiver For at sikre tilbudsgivere lige

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Bilag D Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud

Bilag D Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Bilag D Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud Rammeaftale 50.70 Interaktive tavler og av-udstyr Indholdsfortegnelse 1. Proces for tildeling...

Læs mere

Udbud på håndværkerrammeaftale: Tømrer fagentreprise Svendborg Kommune Forår 2015

Udbud på håndværkerrammeaftale: Tømrer fagentreprise Svendborg Kommune Forår 2015 t d. 23. april 2015 Der blev afholdt informationsmøde den 23. april 2015 kl. 16.00-17.30 hos Svendborg Kommunes Center for Ejendomme og Teknisk Service, Kantinen, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 Besigtigelse: 22.05.2012 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 23.05.2012 Faktura fra EL-installatør forevist

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vil Region overveje, at øge den tilladte bredte

Læs mere

Rammeaftalebilag A Generelle krav til opgavehåndtering

Rammeaftalebilag A Generelle krav til opgavehåndtering Rammeaftalebilag A Generelle krav til opgavehåndtering Side 1 af 7 Rammeaftalebilag C Generelle krav til opgavehåndtering Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter mindstekrav, der gælder for udbud

Læs mere

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 24.07.2017 rev 00 Fagentrepriser Side : 1/7 Udarbejdet: MDO Kontrolleret:

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

SYNSRAPPORT Tlf.nr. «debit_tlfnr» «debit_mobil1»

SYNSRAPPORT Tlf.nr. «debit_tlfnr» «debit_mobil1» SYNSRAPPORT Tlf.nr. «debit_tlfnr» «debit_mobil1» Lejemålsnr. «debit_selskab» «debit_afdeling» «debit_bolig» «debit_lejernr» Frigørelsesdato «debit_frigørelse» Adresse ladresse» Indflytningsdato «debit_indflytning»

Læs mere

Miniudbud. bestilling af håndværkere

Miniudbud. bestilling af håndværkere Miniudbud bestilling af håndværkere Miniudbud Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller hvis

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 20. januar

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe Ordregivers svar på de spørgsmål der er indkommet vedr. legetøj og institutionskøretøjer. Spørgsmål er - i anonymiseret form - markeret med sort og svar er markeret med blåt. 1. I Tilbudslistens fane 1

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Spørgsmål og svar til 2014/S

Spørgsmål og svar til 2014/S Spørgsmål og svar til 2014/S 114-200974 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. 27-06-2014 Nummer Spørgsmål Svar 1 3.2 Redskaber til udførelse af flytteopgaven Skruer, plugs,

Læs mere

Tilbudsliste distrikt 1

Tilbudsliste distrikt 1 Side 1 af 5 Herning Kommune Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Tilbudsliste distrikt 1 1. august 2013 Udgivelses: 02.08.2013 Revideret: 02.08.2013 Udarbejdet : PP Kontrolleret : AS Godkendt

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Godkendt på afdelingsmødet 26-09-2012 Indhold A-ordning (normalistandsættelse)... 3 I Generelt... 3 1. Ikrafttræden... 3 2. Ændring af lejekontrakten... 3 3. Beboerklagenævn...

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 11.10.2016 kl. 15.00 1 2 Udbudsmaterialet

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen... 3 Overtagelse af boligen ved indflytning... 3 Vedligeholdelse i boperioden...

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende Udbudsbetingelserne Pkt. 2 (Tjekliste): Udbudsgiver bedes venligst, og for god ordens skyld, bekræfte

Læs mere

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen Udbudsbetingelser 24. oktober 2017 Udbud af udskiftning af komfurer i afd. 25 - Klostervangen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. Den udbudte aftale...

Læs mere

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

04. Tilbudsliste 2. udgave:

04. Tilbudsliste 2. udgave: 04. Tilbudsliste 2. udgave: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

Virksomheder, der er leverandør af håndværkerydelser til Næstved Kommune ved Center for Trafik og Ejendomme (CTE)

Virksomheder, der er leverandør af håndværkerydelser til Næstved Kommune ved Center for Trafik og Ejendomme (CTE) [Indsæt logo] [Indsæt dato] Dynamisk indkøbssystem: Virksomheder, der er leverandør af håndværkerydelser til Næstved Kommune ved Center for Trafik og Ejendomme (CTE) Det dynamiske indkøbssystem indføres

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende indkøb af brøndgods, 2017/S

Spørgsmål og svar vedrørende indkøb af brøndgods, 2017/S Spørgsmål og svar vedrørende indkøb af brøndgods, /S 008-012299 Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Der er indkommet nedenstående

Læs mere

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening Vedligeholdelse for Hobro Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglementet udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen... 3 Overtagelse af boligen ved indflytning... 3 Vedligeholdelse i boperioden...

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S 244-443181 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på http://www.ikast-brande.dk

Læs mere

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege.

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Til tilbudsgiver 21.09.2016 Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Hermed fremsendes udbudsmateriale vedr. udskiftning af belysning,

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Annoncering af konkurrenceudsættelse af tøjvaskeordning til visiterede borgere i eget hjem.

Annoncering af konkurrenceudsættelse af tøjvaskeordning til visiterede borgere i eget hjem. Annoncering af konkurrenceudsættelse af tøjvaskeordning til visiterede borgere i eget hjem. og svar af d. 7. januar 2016 1. Bilag 1 kravspecifikation, s. 1, pkt. 1.2 I den ydelse som Helsingør Kommune

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL EU-UDBUD NR. 2014/S 115-203019 Offentliggjort i EU-tidende den: 18. juni 2014 (version 3. juli 2014) Page 1 of 7

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 005 Tietgensgade/ Thrigesvej/Banegårdspladsen Godkendt på afdelingsmødet den 11.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten...

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 233 - Rosenvænget Godkendt på afdelingsmødet den 20.08.2013 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale

Læs mere

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 GENERELLE OPLYSNINGER

VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 GENERELLE OPLYSNINGER VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 GENERELLE OPLYSNINGER Vurdering udført Myndighedstilladelser forevist for: af arkitekt : Henrik Lind nej Faktura fra EL-installatør forevist

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i en lejlighed indtager man forskellige roller.

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Side: Side 1 af 6 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Udbud på håndværkerrammeaftale: Maler fagentreprise Svendborg Kommune Forår 2015

Udbud på håndværkerrammeaftale: Maler fagentreprise Svendborg Kommune Forår 2015 t d. 23. april 2015 Der blev afholdt informationsmøde den 23. april 2015 kl. 16.00-17.30 hos Svendborg Kommunes Center for Ejendomme og Teknisk Service, Kantinen, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Nej, tidsfristen for levering af vareprøve kan ikke forlænges.

Nej, tidsfristen for levering af vareprøve kan ikke forlænges. Sagsnr. 1-23-4-101-34-15 Spørgsmål og svar Udbud af høje skabe på hjul til nicher på AUH 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Et spørgsmål fra vores

Læs mere

DK-Vejle: Sportsrekvisitter og -udstyr 2011/S 155-258017 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Vejle: Sportsrekvisitter og -udstyr 2011/S 155-258017 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:258017-2011:text:da:html DK-Vejle: Sportsrekvisitter og -udstyr 2011/S 155-258017 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. REV.nr. 01, 22.04.14 Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For

Læs mere