Spørgsmålsprotokol. Udbud af fagentrepriser og fraflytning. Spørgsmål og svar for alle delaftaler omfattet af udbud, jf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmålsprotokol. Udbud af fagentrepriser og fraflytning. Spørgsmål og svar for alle delaftaler omfattet af udbud, jf."

Transkript

1 Spørgsmålsprotokol Udbud af fagentrepriser og fraflytning Spørgsmål og svar for alle delaftaler omfattet af udbud, jf. udbudsbekendtgørelse 2013/S Februar november 2013 Side 1

2 Lbn. Spørgsmål Svar Status Hvilke delområder er vi blevet prækvalificeret til? Vi har søgt områderne: d, e, f, g, h, i, m, n, o, p, men det lader til, at vi kan afgive tilbud på alle områder? Hvad betyder mængde i prisarket? I tilbuddet skal der afgives timer. men der er afsat dobbelt pile. med antal. skal det forstås som at der evt. skal laves det antal på samme tid eller hvordan. På kloakentreprisen giver det ikke mening at regne ydelserne, Tømning af vejbrønd pr. m3, Tømning af kloak- eller regnvandsbrønd pr. m3 og Tømning af pumpebrønd pr. m3 i m3. Det tager næsten den samme tid at tømme en brønd uanset, hvor mange m3 den indeholder. Vi er igang med udfyldelsen af prisskemaet for entreprisen. Da vi er et flyttefirma ønsker vi at afgive priser på flytteydelser, men kan ikke se ydelsen i skemaet Selvom alle geografiske områder er synlige på EU- Supply, er det kun muligt at afgive priser i de geografiske områder og inden for de entrepriser, hvor man er budopfordret (prækvalificeret). Kolonnen Mængde i prisarket angiver, hvor meget den enkelte pris ud af i alt point vægter ved evaluering. De anførte mængder har således alene betydning i forbindelse med evalueringen af de indkomne tilbud. Se svar på spm. 2. Ydelserne ændres til Tømning af vejbrønd pr. stk., Tømning af kloakeller regnvandsbrønd pr. stk. og Tømning af pumpebrønd pr. stk.. Tilbudslisten i EU-Supply vil blive opdateret i overensstemmelse hermed. Se Vejledning til afgivelse af tilbud i folderen Se dokumenter Kan det oplyses hvorledes vi skal forholde os så vi kan afgive vor priser? Hvad mens der med excl. maling, Skal maleren ikke leverer malingen? Materiale, herunder også maling skal ikke inkluderes i den afgivne pris. Hvis leverandøren i forbindelse med udførelse af en konkret opgave anmodes om at levere eksempelvis maling, skal fakturering foretages særskilt til laveste markedspris eller ved 18. november 2013 Side 2

3 Jeg kan ikke finde nogle dokumenter under sagen, samtidig er der kun Århusområdets prisliste der er synlig og kun online. Rettes dette? Er det mulig at få offline tilbudslisten? Hvis vi ikke skal levere malingen, vil den så stå klar i lejlighederne, eller skal vi i de priser, vi afgiver, indberegne tid til at afhente materialer andet sted? I forhold til malerentreprisen skal der så afdækning af gulv mm i lejligheder? I forhold til malerentreprisen: er der ikke radiator der skal males? Bliver der afholdt i licitation på sagen? Og bliver den billigste tildelt sagen? Vi er tildelt geografisk delaftale Bornholm hvor også Christiansø hører under. Skal vi også regne med at der er arbejder på Christiansø eller er det kun på Bornholm? Hvis vi skal regne med arbejder på Christiansø så bliver enhedpriserne meget dyre, pga. sejlturen dertil. Vi sidder og regner på gartner og kloak arbejdet, og har svært ved at prissætte arbejderne, når de ikke er mængde angivet. Der er forskel på at ligge 10 m2 rullegræs eller 100m2, det samme gør sig gældende for de øvrige tilbudslistepunkter anven-delse af priser i en senere udbudt rammeaftale om byggematerialer. Der henvises i det hele til kravspecifikationen for en nærmere beskrivelse heraf. Udbudsmaterialet er tilgængeligt i folderen Se dokumenter. Der er kun adgang til tilbudslister på de områder (delaftaler), som tilbudsgiver er blevet budopfordret (prækvalificeret) til. Nej. Grundet en fejl i EU- Supply systemet er dette desværre ikke muligt. Malingen vil ikke nødvendigvis være at finde i lejligheden. Se også svar på spm. 6. Priserne skal inkludere afdækning. Jo. Disse ydelser står listet under punkt A7 Andet. Se udbudsmaterialets Bilag VI: Retningslinjer for tildeling eller spm. 3 i De 5 oftest stillede spørgsmål. Jf. udbudsmaterialets bilag IV - Distriktsoversigt er Christiansø med under T: Bornholm. Forventeligt vil kun en lille del af volumen (omsætningen) i distriktet Bornholm være i Christiansø. Større ordrer (over kr ) udbydes som miniudbud. Ved direkte tildeling skal den afgivne pris afspejle den gennemsnitlige pris, som vurderes bedst dækker alle tænkelige prisscenarier for den pågældende ydelse. 15. Kan der oplyses, de forventede Se svar på spm november 2013 Side 3

4 11-25 indkøbte mængder, af delpriserne? 16. I udbuddet står f.eks udskiftning af antennestik, afbryder og stikkontakt skal prisen fastsætte ud fra at der udskiftes et styk pr. lejlighed/besøg? Hvor mange er blevet prækvalificeret til dette tømrerudbud? Hvis man kan se dokumenter ud for alle delområder, er man så prækvalificeret til alle disse områder? Hvis ja, kan man så blot udfylde de områder man prioriterer. Og kan/skal man udfylde flere end det antal delaftaler som Ens virksomheds berettiger til? omsætning Istandsættelse ved fraflytning: Ekskl. maling, betyder det at andre materialer såsom: sandspartel, afdækning, glasvæv og lign., heller ikke indgår i m2 prisen? Hvis ja, er det så meningen at vi skal købe det hos Jer, eller leverandører som er godkendt at Jer?. Se svar på spm. 14. Oplyses ikke Tilbudsgiver er prækvalificeret til at afgive tilbud på de delaftaler, hvor det er muligt at indtaste priser i tilbudslisten. Det er ikke et krav, at tilbudsgiver afgiver tilbud på alle delaftaler, hvor tilbudsgiver er blevet prækvalificeret. Jf. tilbudslisten skal den afgive pris indeholde hjælpematerialer. Se også svar på spm. 6. Glasvæv, tapet og maling skal ikke inkluderes i prisen. Der er regnes brutto m Er det stadig brutto m2, som ved Emoove der regnes med? Kravspecifikation: Hvordan fastsættes de omtalte laveste markedspriser? 4. Malerentreprise: A2: Hvorledes skal m2 forstås i forbindelse med Vask/slib/afskrab, det er normalt meget små mængder i denne type opgaver. A3: Hvilken type vægge og hvad skal afrenses fra vægge. A4: Hvilken type gulve og hvad skal afrenses fra gulve. Materialepriserne fastsættes af leverandøren. De skal dog afspejle markedsprisen på det pågældende tidspunkt. A2: En m2 er 1x1 meter A3: Alle typer af vægge og snavs A4: Alle typer af gulve (ikke tæpper) og snavs A5: Se svar på spm. 14 A6: Se svar på spm. 14 A7: Alle typer af afdækning og skabe Tillæg C: Selve stilladset 18. november 2013 Side 4

5 A5: Kunne dette punkt uddybes, det er ikke uvæsentligt og det er et rækkehus eller en 5 etagers ejendom. A6: Samme spørgsmål som A5. (inkl. opsætning og nedtagning) faktureres særskilt. Den afgivne pris skal således dække alle øvrige omkostninger forbundet hermed. A7: udspecificering af hvad afdækning omfatter, Plastic / pap / masonit?. A7: Hvilken bredde har låger og hvilket materiale er de udført i? A7: Indvendig maling af skabe, hvilken bredde har skabe og og skal der males hylder, skuffer eller lign.? Tillæg C: Kunne der opsættes lidt mere specifikke oplysninger til dette punkt?, er det rulle stillads, stillads til 1 sal eller til 7 sal? Tilbudslistens sidste Punkt C. Tillæg: Tillæg for stilladser og lift. Hvad skal vi pris sætte her? Hvor kan vi se hvor mange lejemål vores geografiske område omfatter og fra hvilken dato starter kontrakten hvis man er billigst? Selve stilladset (inkl. opsætning og nedtagning) faktureres særskilt. Den afgivne pris skal således dække alle øvrige omkostninger forbundet hermed. Se udbudsmaterialets Bilag VIII - Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb Fravigelser fra AB92: Sikkerhedsstillelse, sådan som det er skrevet bestemmer i selv når den kan nedskrives, skal der i det hele taget stilles sikkerhed for udførelse af flyttelejligheder? Rammeaftale bilag V : 9.2 Dagboden, er ca. 10 gange højere end normalt, kan det have sin rigtighed? og skal der i det hele taget være dagbod? Rammeaftalen forventes at træde i kraft d. 1. marts 2014 Der henvises til afsnit B i AB92 med fravigelser og tilføjelser, som gælder i forbindelse med ethvert entreprisearbejde, hvor AB92 er tilvalgt, jf. rammeaftalens punkt 3. Det forudsatte bekræftes, og bestemmelsen om dagbod i rammeaftalens punkt 9.2 fastholdes. 18. november 2013 Side 5

6 Rammeaftale, løber i 24 mdr. men AlmenIndkøb kan ensidigt forlænge aftalen 2 gange 12 måneder, dvs. man kan være bundet i 48 mdr. kan det have sin rigtighed? Kravspecifikation: Alle priser skal gives ekskl. pris for maling, dette er ikke hensigtsmæssigt for malerarbejde idet ikke alle leverandører er ens i kvaliteter, så det må være et krav fra tilbudsgiver at få oplyst hvilken leverandør / kvalitet der skal bruges til udførelse af opgaverne, da det har stor indflydelse på de priser der skal afgives. 4. Malerentreprise: Aftale AOU : A.1 Døre og vinduer indendørs & A.2 døre og vinduer udendørs : De sidste 4 delpriser ang. vinduer slibes og males, karmmål mindre end 700cm eller mere end 700cm, menes det som rundmål? Det kan ikke prissættes på den måde idet opmålings princippet for vinduer og døre er pr. m2 + tillæg for ramme og rude samt fals og kant og evt. forsatsrammer og mellemsider, og mindste mål er 1.0 m2. A.3 Vægge og lofter : Afrensning af væg pr. m2. hvad skal der afrenses? Afrensning af tapet pr. m2 der skal sættes en grænse for hvor mange lag? Opsætning af glasvæv pr. m2 skal det være inkl. fuldspartling? Det forudsatte bekræftes, og bestemmelsen om varighed og forlængelse i rammeaftalens punkt 19.1 fastholdes. Se svar på spm. 6. A1&A2: Ja, vinduet måles som rundmål. A3. Se svar på spm 21. Alle priser skal være inkl. fuldspartling. A4. Der menes ikke maling A5 & A6: Det skal måles i m2 A7: Ydelsen ændres så den måles i lb.m. i stedet for m2. Ydelsen dækker ikke jernlåger. Som oplyst i tilbudslisten måles to-farve tillæg i lb.m. A4. gulv: Menes der maling og hvis hvilken type eller menes der klarlak? A5. Facader udvendigt puds eller beton (inkl. stern, udhæng og vindskeder) A6. Facader træ (inkl. stern, udhæng og vindskeder) Stern, udhæng og vindskeder opmåles i lb.m. ikke i m november 2013 Side 6

7 A7. Andet : Rør/faldstamme malet 1 gang pr. lb.m. Der skal sættes en pris pr. l.bm. hvis der skal rustprimes. Låget malet 1 gang træ eller jern? Generelt vedr. tofarve tillæg enten er det pr. m2 eller lb.m. Jeg har nu udfyldt de to delaftaler "Esbjerg og omegn" og "Kolding og omegn". Når jeg vælger send, får jeg flg. besked: For at kunne afsende sit tilbud skal tilbudsgiver afgive pris på alle ydelser inden for en delaftale. "Ordregiveren har anmodet dig om at angive priser på alle AOU punkter i en af aftalerne, for at kunne sende et tilbud" Jeg har haft snakket med EU- Supply's support og de er uforstående omkring problemet, da de kan konstatere at jeg jo netop har udfyldt de to, jeg er prækvalificeret til? Kan vi blot byde på vinduespolering ved fraflytning af lejligheder eller er der tale om en totalentreprise? Skal der afgives tilbud på hver enkelt fraflytningslejlighed inden 3 dage, selv om der er indgået en rammeaftale? Er det muligt at få en liste over de bygninger som indgår i udbudet? Eks.vis -hvilket bygninger / adresser indgår i Esbjerg Gælder dette udbud mere en Lejerbos bygnings portefølge? I den forbindelse er der et punkt der hedder affaldsvand, Hvad forstår i ved affaldsvand? For det vand vi f.eks spuler med er indeholdt i de priser vi en gang har skrevet. Hvor mange opgaver kan vi gennemsnitligt forvente i Kbh/storKbh området inden for tømrer gruppen, dette har Udbud 9. Istandsættelse ved Fraflytning udbydes som totalentreprise I rammeaftalen for istandsættelse ved fraflytning vil priserne være fastsat. Det er kun ved miniudbud, der skal afgives nye priser. For en komplet liste over de tilmeldte boligorganisationer udover Lejerbo, se venligst udbudsbekendtgørelsen i forbindelse med prækvalifikationen (udbud i EU-Supply) Affaldsvand er alt det, som fjernes ved arbejdet. For retningslinjer for tildeling se venligst bilag VI. 18. november 2013 Side 7

8 betydning for vores administrations behandling Når i skriver pris pr. m², mener i så klippeflade eller m² set ovenfra Istandsættelse ved fraflytning I prisafsnit A.1 skal materialer ikke indeholdes i enhedspriserne. Hvad med enhedspriserne i A.2/gulve samt A.4/elastisk fuge; skal materialer være indeholdt i disse enhedspriser? For fordeling af den overordnede volumen se venligst udbudsmaterialets bilag VIII. Det afhænger af opgaven, men som udgangspunkt er 1m² = 1m x 1m. Den nævnte reference gælder alle prisafsnit. Eventuelle ventetider skal være indeholdt i de afgivne priser I et tidligere svar fremgår det, at vi ikke nødvendigvis kan forvente at materialerne er leveret, når vi starter op. Hvortil skal vi i givet fald fakturere den deraf følgende ventetid, man forlanger vel ikke at vi selv skal afholde denne unødvendige omkostning? Maler: 1. I A.6 maling af vægge 1. gang og 2. gang er der ikke skrevet "excl. maling". Betyder det at materialer skal være indeholdt i disse enhedspriser? Nej. Se også svar på spørgsmål 6. 2 Der skal angives en gennemsnitlig pris, der kan tage højde for udsving begge veje. 2. Vedr. facader af træ, så er der stor forskel på hvor lang tid det tager at male disse afhængig af hvilke typer overflader vi taler om, ligeledes som hvordan beklædningerne er monteret (1på2, klink, ru/glat overflade m.m.) også har betydning for tidsforbruget. Hvad skal vi som udgangspunkt regne med? 3 I A) skal der males 2 gange. I B) er det valgfrit om der skal males 1 eller 2 gange. 4 Se svar på spørgsmål 9. 5 Se svar på spørgsmål Nogle steder i prisskemaet bedes der om pris på at A) male hhv. 1. gang og 2. gang, og B) male hhv. 1 gang og 2 gange. Skal det forstås således at vi i A) skal regne "male 2. gang" som en tillægspris til "male 1. gang" mens vi i B) skal regne med hhv. 1 gang maling og 2 gange maling i enhedspriserne? 4. Vil materialerne være leveret på arbejdspladsen, når vi starter op? 5. I fald de ikke er, hvem skal så 18. november 2013 Side 8

9 betale ventetiden indtil de ankommer, og hvordan forholder man sig, hvis de leverede materialer ikke er de rigtige? 1. A.1 - Enhedspriser vedr. dørblade; er det pr. dørside eller pr. dør (2 sider)? 2. A.3 - Forbehandling af vægge; skal der regnes med puds-, beton- eller gipsvægge? vi efterlyser en specifikation af hvilke typer stillads og lifte og i hvilke højder og til hvilke arbejder, der skal indregnes. Punkt 2 Udendørs: Pudsreparation af sokkel pr. m. Hvor høj en sokkel og i hvilket omfang skal der repareres. Vedr. VVS 1. I langt de fleste poster er der i parentes skrevet (excl. Pris på materialer), Men enkelte poster har ikke denne tekst.? (Nyt rør fra gl. højtskyllende cisterne til nyt gulvkloset, gasflexslange - afløb køkkenvask) Det er pr. dørside 2 Der skal angives en pris, der kan tage højde for udsving begge veje. Selve stilladset (inkl. opsætning og nedtagning) faktureres særskilt. Den afgivne pris skal således dække alle øvrige omkostninger forbundet hermed. Der regnes med en standard sokkel. Alle skader skal repareres. 1. Alt skal som udgangspunkt regnes eksl. materialer. 2. Se svar ovenfor Skal posterne generelt regnes uden materialer, eller skal vi medregne dem, hvor der ikke er skrevet andet? Vigtigt med snarligt svar her!!! Vedr. Kloaker Hvad mener i med akut udrykning? Et det vagtudkald? Dvs efter 16 og weekender? Vedr. El 1. el ringeklokke: er det komplet med tryk, trafo og klokke, eller er det bare klokken? 2. trådløs ringeklokke: er det komplet med tryk og klokke, eller er det bare klokken? Ved akut udrykning menes uden for normal arbejdstid. 1. Det er en kompletinstallation eksl. pris for selve ringeklokken og tryk. 2. Se svar ovenfor 3. Det afhænger af opgavens art. 3. hvordan er adgangsforholdene til lejlighederne når vi har fået en opgave? 4. Det afhænger af opgavens art 5. Det afhænger af 18. november 2013 Side 9

10 4. Bliver der udleveret A-nøgler til vores montører til hoveddøre og lejligheder? 5. Skal entreprenøren selv kontakte lejeren for at træffe dem hjemme? opgavens art 6. Afhængig af opgavens art (akut/planlagt) 7. Det skal overholde lovgivningen 6. I tilfælde hvor det er påkrævet med afbrydelse af strømmen, skal entreprenøren da selv varsle beboere? 7. Under punktet HPFI: skal prisen indeholde test, og rapport om ny-opsat HPFI 8. Under punktet timesats: skal det indeholde kørsel osv...? 9. kan i uddybe punktet "fastgørelse af antenneudtag"? er det fastgørelse hvis det falder ud af væggen? er dåsen forudsat istykker og skal udskiftes i eks. beton eller gips? 8. Nej kørsel er ikke medregnet 9. Afhængig af opgavens art. 10. Installationen skal indeholde emballagehåndtering. I nogle tilfælde kan emballage smides ud på adressen Hvis vi ikke selv leverer hvidevarer, skal punktet med installation så alligevel indeholde emballagehåndtering? Må/kan evt emballage smides i containere på adressen for opgaven? Angående malerydelser A2. Skal priserne i de fire positioner "Vinduer slibes og males..." være excl. eller incl. false og kanter? Angående istandsættelse ved fraflytning A Priserne skal være inklusiv false og kanter Ja dette skal være inkluderet i prisen Skal evt. demontering/genmontering af køkkenvaske, blandingsbatterier og andet, der måtte være monteret/nedfældet i bordpladerne, være indeholdt i prisen for udskiftning af disse? Angående VVS ydelser bliver det forsat vvs/el/ mv. der skal levere materialer til de sager man bliver tildelt. eller skal det hele købes på en Lejerbo konto? Hvor finder vi selve rammeaftalen og Alle ydelser er eksklusiv materialer, medmindre andet udtrykkeligt fremgår. Rammeaftalen er tilgængelig i EU-Supply 18. november 2013 Side 10

11 betingelserne/kontrakten for denne. Vi kan ikke finde den i eusupply vores firma er kun interesseret i at afgive tilbud i Vejle / Horsens området hvilket jeg har udfyldt, men får at vide at jeg skal give tilbud på alle områderne i hele landet under dokumenter. Det er ikke et krav, at tilbudsgiver afgiver tilbud på alle geografiske områder (delaftaler), hvor tilbudsgiverne er budopfordret Såfremt leverandør ønsker at lukke virksomheden i perioden vil der så være juridiske forhold der gør sig gældende og evt. hvilke? Vedr. Tømrerydelser Skal der stilles sikkerhedsstillelse for tømrerydelser/glarmesterydelser. Ved montage af facade døre/vinduer, skal der her medregnes fugearbejde samt evt. listeafslutninger excl. elementer i prisen? Prissætning af lift.skal der regnes med 27 mtr eller 12 meter? Kan flere blive valgt som leverandører til el-ydelserne, og såfremt hvem bestemmer så, hvem Lejerbo ringer efter, hvis der er mere end en leverandør Dog er det et krav, at der angives priser på 100% (alle ydelser) inden for den enkelte delaftale (det geografiske område), som tilbudsgiver afgiver tilbud på. Der er tale om en 2+2 årig kontrakt, der ønskes opfyldt Der skal følges forhold i AB92 Det er altid eksklusiv materialer, men hvis der skal fuges skal prisen for dette arbejde medregnes. Det er afhængig af opgavens art. Brug gerne en repræsentativ pris for begge dele. Se udbudsmaterialets Bilag VI: Retningslinjer for tildeling eller spm. 3 i De 5 oftest stillede spørgsmål Har den enkel varmemester indflydelse på hvem han vil bruge fremafrettet såfremt der er mere end en leverandør. Vedr VVS ydelser Skal det forstås således at de afgivne enhedspriser er for 1 styk?? Der vil stå defineret i ydelsen, hvad denne dækker (stk, m2 osv.) Prisen angivet skal være uden materialer hvis ja, så vil prisen jo blive meget dyr hvis der nu skal laves f.eks. 20 styk samtidig? Vedrørende malerydelser A.1 døre og vinduer indendørs: 1.Det vil være afhængig af opgaven. 18. november 2013 Side 11

12 1. vinduer karm mål mere end 700 cm hvor store og hvad højde skal vi regner med? A2. Døre og vinduer udendørs. 2. vinduer karm mål mindre end 700 cm hvad højde skal vi regne med og hvor mange rammer og ruder er der i disse partier? 3. vinduer karm mål mere end 700 cm hvor bredde og hvad højde skal vi regne med og ramme og ruder i disse partier? A3: vægge og lofter 4. afrensning af vægge hvad skal afrenses-er det kun snavs? 5. forbehandling af væg, hvad slags behandlinger skal indregnes? 6. den skimmel der er beskrevet skal den afrenses af autoriseret firma? A4: gulv. 7. disse gulve under pos. A4 er det kun betongulve? 8. afrensning af gulv hvad skal afrenses? A5: facade udvendig: 9. er dette punkt ikke kun puds/beton facader og ikke stern-udhæng og vindskeder der skal prissættes? C: tillæg for stilladser: 10. hvor høj og lang er denne facade til opstilling af stilladser på? 11. skal stillads være incl. konsoller? Generelt: 12. hvor der står excl. pris for maling hvem levere malingen og hvor bliver malingen leveret(dette betyder meget for afgivne priser) 2.Det vil afhænge af opgavens art. Giv en repræsentativ pris. 3.Se svar Afrensning af vægge indeholder klargøring af vægge før der kan males. 5.Almindelig forbehandlingsmetoder. 6.Sikkerhedsforskrifter skal være overholdt i forbindelse med afvaskning af skimmelsvamp 7.Der er tale om betongulve 8.Det afhænger af opgavens art. 9.Det skal være inklusiv det hele som det er angivet i tilbudslisten 10.Dette vil afhænge af opgaven 11.Dette vil afhænge af opgavens art og forhold. 12.Det kan både være leverandøren eller boligorganisationen, der står for malingen. Dette håndteres separat. 13.se svar Leverandøren står for oprydning og retur af maling. 15.Ja det kan man godt. - vi har ikke svar på skattetekniske spørgsmål. 13. hvem bestiller maling til opgaverne? 14. hvem returnere og henter 18. november 2013 Side 12

13 maling og rydder op efter opgaven er tilendebragt? Generelt hvor der skal være materiale med i prisen kan man aflevere datablade på de materialer der skal bruges? - hvad er Led tid? - værdi til faget skat hvad skal angives her? Vedr Fraflytning Døre og vinduer indendørs: vinduer karm mål mere end 700 cm hvor store og hvad højde skal vi regner med? 1. Hvor mange rammer og ruder er der i disse partier? Se svar på spørgsmål A4: gulv. 2. disse gulve under pos. A4 er det kun betongulve? 3. afrensning af gulv hvad skal afrenses? Vedr kloakydelser 1.) Hvem skal varsle beboerne når der skal renses køkkenfaldstammer der skal være adgang til samtlige berørte lejligheder. 2.) Hvem skal afmontere toiletter når der skal renses toiletfaldstammer. 1.Dette vil afhænge af opgavens art. Hvis den er akut eller hvis den er planlagt. 2.Det burde ikke være nødvendigt at afmontere toilettet. 3.Se svar ) Hvad med fælles faldstammer køkken/toilet når de skal renses. Jeg har adgang til alle områderne i DK, men ønsker kun at afgive bud på Fyn. Vedr. prissættelse Bedes der om generelle priser, eller skal de være mere specifikke Området som jeg er prækvalificeret til er geografisk meget stort. Hvis vi pga. dette er 2 prækvalificerede virksomheder som går sammen om opgaven, hvordan kommer det så til at fungere i praksis Det er ikke nødvendigt at byde i alle tildelte områder. Det er dog et krav at hvert område der bydes på, bliver udfyldt 100% Der bedes i udbuddet om priser på de ydelser der er beskrevet. Dette vil oftest være i generelle termer i form af pr. m, pr. styk osv. Dette vil afhænge af jeres indbyrdes aftaler. 18. november 2013 Side 13

14 Vedr. El-ydelser 1: Hvor leveres det nye komfur, til erstatning for det eksisterende, i forhold til lejemålet? I lejemålet? Hos ejendomsfunktionæren? Andet sted? 1.Dette afhænger af specifikationer vedr. leveringsadresse 2.Se svar 1. 3.Se regler for tildeling i udbudsmaterialet 2. Hvor leveres installationsmateriel, herunder afbryder, HPFI-relæer, armatur mv., i forhold til lejemålet? I lejemålet? Hos ejendomsfunktionæren? andet sted? 3. Hvem udbydes til at give tilbud på miniudbud? 4.De gælder for alt arbejde dækket af rammeaftalen. 5.Dette afhænger af opgavens og situationens art. 6.Det er noget som i som leverandør skal klare med AlmenIndkøb 4. Forholdene vedr. dagbod beskrevet på side 7 stk. 9 i udkast til rammeaftale, for hvilken arbejder gælder disse? 7.Nej, det gælder for alle boligorganisationer der er repræsenteret i udbudsmaterialet. 5. Dagbod hvilken tab hentyder det sidste afsnit til, beskrevet på side 7 stk. 9 i udkast til rammeaftale? 8.Denne viden er tilgængelig i udbudsmaterialet. 6. Under afsnittet : " de 5 oftest stillede spørgsmål " er der under spm. 1 beskrevet at " tilbudsprisen skal inkludere 3 %, som skal betales til Almenindkøb " Er det et beløb, vi som håndværkervirksomhed skal erlægge til Almenindkøb, eller er det et mellemværende mellem Almenindkøb og Lejerbo? 7. Gælder dette udbud kun for almene boliger under lejerbo? Hvor mange boliger drejer det sig om? Geografisk placering / fordeling? Det fremgår af materialet, at ydelserne til elinstallation udgør 14,3 % af forbruget på håndværkerydelser. Hvor stor er den samlede omsætning? Vedr murer ydelser Pudsreparation af sokkel Hvilken højde har en standard sokkel? Det er ikke muligt nærmere at specificere en standard sokkel. Omfanget af reparation vil variere fra opgave til 18. november 2013 Side 14

15 Hvad er reparations omfanget der skal indregnes i % eller areal/m Vedr. fraflytning Jeg er ved og udfylde priserne, men skal lige være helt sikker på det gøres rigtigt. Ved rengøring står der feks. 14 m2 afkalkning. Så forstår jeg på det at det er en m2 pris i ønsker ud fra de 14 m2 eller skal det forstås at det er 14 stk. bare så vi giver den rigtige pris. Det samme er gældende på gulvene. Vedr distrikt København hvor vi er kvalficeret : Hvor mange lejligheder kan vi forvente på en 14 dages periode? Er man 10 firmaer der deles om lejligheder eller får 1 firma alle lejligheder. opgave. I bedes her oplyse en pris pr. m2. De 14 der står under mængde henviser ikke til et antal eller en størrelse. Det er blot en faktor som AlmenIndkøb bruger under vægtningen af tilbud. I skal ikke tage højde for denne. Vi kan ikke sige noget mht antallet af lejligheder i kan forvente for en given periode. Regler for tildeling kan ses i udbudsmaterialet tilgængeligt på EU-Supply Vi spørger om dette pga opgavens størelse. Vedr malerydelser Ved fraflytning hvordan håndteres materiale priserne til udflytteren der bruges til lejlighederne når de ikke medregnes i malerpriserne? Skal punkt med mesterpristimer udfyldes med pris selv om firmaet ikke har en fysisk arbejdende mester eller må man sætte 0 kr på? er dette konditionsmæssigt rigtigt? Distrikt København hvor vi er kvalficeret : Under denne ydelse er man tildelt til opgaver under kr ene firma eller deler man disse arbejder med andre firmaer og hvis hvor mange? Materiale priser vil blive håndteret separat. Det er ikke muligt at skrive 0kr. som timepris for en mester. Man er nødt til at udfylde denne med den pris man vil tage. Regler for tildeling kan findes i udbudsmaterialet på EU-Supply Opgaver over kr bliver disse opgaver tildelt ved licitationer blandt de 10 firmaer der bliver udvalgt? Hvorfor er alle områder åbne, når vi kun har ønsket Djurs, I behøver ikke bekymrer jer om områder i ikke 18. november 2013 Side 15

16 Midtjylland og Århus? Vedr. fraflytning Er det tillægsprisen der skal lægges til første gangs maling, eller skal den skrives for sig selv Vedr fraflytning Er det korrekt forstået at under maling af vægge, så skal man give pris per gang væggen skal males? Men når man skal give pris på behandling af vægge med spærre, så skal man give pris på 1. og 2. gang lagt sammen? ønsker at byde på. Indsend kun tilbud i de områder som i har lyst til. Dette er tillægsprisen for maling 2. gang. Dette er på grund af forskelle i opgavernes art. Ved maling af vægge med spærring, skal der males 1 gang. Derfor er prisen inklusiv maling og spærring første gang Hvorfor bruger I to forskellige principper? Vedr malerydelser 1: Hvad med småakkord tillæg vedr. malerarbejde? Der er stor forskel på om man skal malerbehandle 1stk. karm eller 10 stk. karme. 1.Man må indregne i sin pris at dette vil variere fra opgave til opgave. 2.I dette tilfælde er væggene det samme. Det er ydelsen der er i fokus : Der er normalt tillæg på vægarealer i gange, køkken og bad. Skal dette være indregnet i kvm. priser således at kvm. prisen er den samme for malerbehandling af vægge i en stue som i et køkken? Vedr malerydelser Hvad omfatter Klargøring og polering af gulve? Vedr. gartnerydelser ydelse.: Barkflis leveret...? Skal det læses som at materialet, barkflis er inklusiv i prisen -eller? Vedr. tømrerydelser I samhandelsbetingelserne står at provision beregnes af betalingerne. Er det korrekt forstået at provisionen derved beregnes af beløb inkl. moms? Er det korrekt forstået, at der skal være indeholdt 3% på de enkelte positioner på tilbudslisten, til udbetaling til AlmenIndkøb? Dette omfatter ydelsen, der er beskrevet. Det er afhængigt af opgaven. Materialer er ikke med i prisen. De beregnes af beløb eksl moms. Dette er op til den enkelte leverandør at bestemme, om de vil indregne det i priserne. 18. november 2013 Side 16

17 Vedr. Elydelser A.Under B. Punkt 3 i udbudsliste, står fejlsøgning og reparation på ITV. udstyr Skal Skal man være certificeret ITV. Virksomhed? samt skal det udføres af godkendte tekniker? Vedr. tømrerydelser A.1 Døre og vinduer. 1. Udskiftning ag dørblad i facadedør; er dette en plast, jern, eller trædør? Man må ikke arbejde med noget, som man ikke er certificeret til. 1.Dette afhænger af opgavens art. Materialer er ikke med i prisen. Det er ydelsen der er interessant. 2.Se svar Montering af bundstykker på vinduer; er dette Træbundstykker eller alubundstykker? 3. Reparation af paskvil i vindue; er dette hele paskvil inkl. bremsearm og stanglås? 3.Dette vil afhænge af opgavens art og hvor medtaget denne er. 4.Dette vil afhænge af opgavens art. En samlet pris efterspørges A.3 Garderobe. 4. Udskiftning af køkkenskabe over/under 50cm; er disse underskabe eller overskabe. (stor betydning for demonteringen) Vedr. fraflytning Der ønskes pris på klargøring og polering af gulve. Hvilke typer gulve? Linoleum? terrazzo? Vinyl? Beton? Andet? Og hvad menes med klargøring? Vedr. fraflytning Vedrørende slib af gulv: skal prisen dække kun slibning af hårdtræsgulve, eller kan der forekomme slibning af fyrtræsgulve? Vedr. tømrerydelser A.1 Døre og vinduer. Spørgsmål 1.: Udkiftning af skydedør henholdsvis indvendigt, og udvendigt / facade, hvilken skydedør påtænkes her? skydedør i jern / træ? (der er relativ stor forskel på hjælpemidler alt efter kg. Og monteringen af disse.) Spørgsmål 2.: Dette vil afhænge af opgavens art. Det kan være forskellige typer af gulve. Dette vil afhænge af opgavens art. 1.Dette kan variere fra opgave til opgave. 2.Dette vil afhænge af opgavens art. Angiv en repræsentativ pris 3.Se svar 2. 4.Se svar 2. 5.se svar 2. 6.Dette kan både dække ude og inde. 18. november 2013 Side 17

18 Udskiftning af skydedør, dobbelt terrassedør og enkelt terressedør udvendigt / facade, er det inkl. karm og fuge? i så fald indvendigt? udvendigt? Spørgsmål 3: Ved udskiftning af div. døre og ved udskiftning af div. Karme, skal disse stoppes med isolering materiale og fuges? Spørgsmål 4: Dørspioner, dørgreb, karmsæt, dørblad facadedøre, og indboring af spalteventil er her tale om ståldøre / karme, eller træ materialer? ( dette har stor betydning for arbejds processen.) Spørgsmål 5: Udskiftning af bundstykke til facadedør, er dette i træ/alu døre, jerndøre eller trædøre? (har stor betydning for arbejds processen) Spørgsmål 6: Udskiftning af tætningslister på henholdsvis døre og vinduer. Hvad forstås ved; på vindue fastmonteret? er det lister monteret på indvendig side vinduekarm / dørkarm? 7.Dette afhænger af opgavens art og vinduets type. Der er angivet en pris for tillæg til lift, som kan bruges hvis nødvendig. 8.Monteringen af gulvene er forskelligt. Der skal prissættes hvad det koster pr. m2. 9.Dette afhænger af underlaget/opgavens art. Giv en repræsentativ pris. 10.Dette henviser til et almindeligt laminatgulv. 11.se svar 12.Der skal angives priser pr. m2 13.Dette afhænger af leverandør og opgave. 14.Dette vil afhænge af opgavens art. Giv en repræsentativ pris. 15.se svar Spørgsmål 7: Udskiftning af vindueselement henholdsvis under og over 120 x 140cm, er der påtænkt faste partier, eller oplukkelige? og er det stueetage, eller 5. sal her påtænkes? (dette har enorm stor betydning ang. Lift og økonomi i denne forbindelse) A.2 gulv. Spørgsmål 8.: Udskiftning af clikgulve, og udskiftning af flydende gulve. Hved er forskellen på disse 2 forskellige gulve? Hvad skal specifikt prissættes? Spørgsmål 9.: Udskiftning af strøer under gulvbelægning. Skal strøer klodses op? Og i så fald, hvilken opklodsning påtænkes der? Ca 5 cm eller ca 25 cm? (dette har 18. november 2013 Side 18

19 relativ stor betydning for økonomien) Spørgsmål 10: Udskiftning af (lim) laminatgulv. Hvad dækker laminatgulv over, og hvad betyder; (lim)?? Spørgsmål 11: Klargøring og polering af gulve. Hvad omfatter dette denne klargøring, og polering? Spørgsmål 12: Alle gulv ydelser spørges der på 1 kvm. Der er en verden til forskel om hvorvidt man skal evt. slibe polerer osv. 2 kvm eller om der skal slibes 30 kvm, hvorfor vi forslår at man evt deler gulvene op i katagorier kmv kvm. 50+ kvm. A.3 Køkken og garderobe. Spørgsmål 13: Udskiftning af køkkenelementer henholdsvis under og over 50 cm, skal disse samles på stedet eller kommer de samlede fra ekstern leverandør? og er disse placeret i individuelle/ pågældende lejligheder? Spørgsmål 14: Udskiftning af bordplade inkl montering af skruer og kantlister. hvilke kantlister påtænkes her? - r det en udskiftning af en ret / lige bordplade, eller er det en vinkel bordplade? C. Tillæg. Spørgsmål 15. Brug af lift pr dag. Hvilken lift påtænkes her?? (der er meget stor forskel på priser af liftleje, alt afhængig af rækkevidde og størrelse) Og er det inkl. bemanding? Vedr Malerydelser A.1 Døre og vinduer indendørs. Spørgsmål 1. Vinduer karm mål mere end 700 cm, hvor store og hvilken størrelse skal vi påregne? Spørgsmål 2. Dørkarme slibes og males, skal Se svar. 2.I denne opgave omfattes dørkarmen og slibning og maling af denne. 3.Dette er afhængig af dørens art. Dørblad er kun den ene side. 18. november 2013 Side 19

20 her indregnes paneler i processen? Spørgsmål 3. Dørblad slibes og males, er dette begge sider og er det glatte dørblade eller er det fyldningsdøre? A.2 Døre og vinduer udendørs. Spørgsmål 4. Vinduer karm mål mindre end 700 cm, hvad højde skal vi regne med og hvor mange rammer og ruder er der i disse partier? Spørgsmål 5. Vinduer karm mål mere end 700 cm, hvor bredde og hvad højde skal vi regne med og ramer og ruder i disse partier? A.3 Vægge og lofter. Spørgsmål 6. Afrensning af vægge, hvad skal afrenses? er det kun snavs? Spørgsmål 7 Forbehandling af væg, hvilken slags behandlinger skal indregnes? Spørgsmål 8 Den skimmel der er beskrevet, skal den afrenses af autoriseret firma? Spørgsmål 9. Opsætning af rutex, er dette inkl. lim? A.4 Gulv. Spørgsmål 10. Disse gulve under pos. A.4 (alle punkter) er det kun tale om betongulve? Spørgsmål 11: Maling en / to gange pr kvm. er dette epoxymaling? (Dette kræver certificeret arbejdskraft, hvorfor her spørges på materialet) Spørgsmål 12. Afrensning af gulv, hvad skal afrenses? A.5 Facade udvendigt. 4.Se svar på spørgsmål Se svar på spørgsmål Se svar på spørgsmål Se svar på spørgsmål Se svar på spørgsmål Ja dette er inkl lim 10.Se svar på spørgsmål Nej der er ikke tale om epoxymaling. 12..Se svar på spørgsmål Se svar på spørgsmål Se svar på spørgsmål Se svar på spørgsmål Se svar på spørgsmål Se svar på spørgsmål Se svar på spørgsmål Se svar på spørgsmål Dette afhænger af de enkelte boligorganisationer. 21.Hjælpematerialer dækker over alle materialer bortset fra primære materialer, der skal bruges til udførsel af opgaver. 18. november 2013 Side 20

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Leverandørvejledning. Håndværkerydelser

Leverandørvejledning. Håndværkerydelser Leverandørvejledning Håndværkerydelser Tildeling af opgaver via mail fra bestiller Du modtager en besked fra en bestiller, som indeholder 1) Enten en direkte bestilling til din virksomhed på en opgave

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere Miniudbud vejledning 2 Bestilling af håndværkere Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Guide til hushåndværker

Guide til hushåndværker Guide til hushåndværker 2 Guide til hushåndværker Trin for trin-guide For nogle afdelinger kan det være en rigtig god ide at indgå faste aftaler med en håndværker over længere tid, således at det er det

Læs mere

../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr

../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr ../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr IndholdsfortegneIse Køkken...3 Orientering....................... 3 Betingelser...4 Procedure...5 Minimumskrav......... 8 Egne notater / tegning...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Tilbudsliste distrikt 1

Tilbudsliste distrikt 1 Side 1 af 5 Herning Kommune Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Tilbudsliste distrikt 1 1. august 2013 Udgivelses: 02.08.2013 Revideret: 02.08.2013 Udarbejdet : PP Kontrolleret : AS Godkendt

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Miniudbud. bestilling af håndværkere

Miniudbud. bestilling af håndværkere Miniudbud bestilling af håndværkere Miniudbud Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller hvis

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen UDBUDSBREV Flytning af bohave for Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen Ærøvej 70 80 Ærøvej 94 96 Ærøvej 98 100 Ærøvej 102 104 Ærøvej 106 108 I Slagelse kommune. Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle forbedringsarbejder inde

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE RAMMEAFTALE OM IT-KONSULENTBISTAND TIL VEDLIGEHOLD, SUPPORT OG VIDEREUDVIKLING AF FAGSYSTEMER TIL DANMARKS MILJØPORTAL

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 GENERELLE OPLYSNINGER

VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 GENERELLE OPLYSNINGER VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 GENERELLE OPLYSNINGER Vurdering udført Myndighedstilladelser forevist for: af arkitekt : Henrik Lind nej Faktura fra EL-installatør forevist

Læs mere

Information til andelshaverne 27. august 2015

Information til andelshaverne 27. august 2015 Information til andelshaverne 27. august 2015 På den ekstraordinære generalforsamling i tirsdags den 25. august blev det besluttet at udskifte foreningens vinduer på hovedtrappen til nye vinduer med høj

Læs mere

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I SALGSPROCEDURE 1. Beboeren indleverer vedlagte skema (ANMODNING OM UDTRÆDEN AF ANDELSBOLIGFORENINGEN) til bestyrelsens salgskoordinator. (Se adresse i beboermappens side 1.1). Hvis man vil gøre brug af

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit.

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit. FORSIDE På grundlag af det udleverede udbudsmateriale iht. Udbudsbrev af 2015-04-01 - tilbyder undertegnede at præstere alle arbejder og leverancer som henhører under Den faste tilbudssum afgives i henhold

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr.

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 124-226965 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i en lejlighed indtager man forskellige roller.

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE Totalentrepriseudbud Egtved Idræts og Multicenter 09. TILUDSLISTE 1. TILUD Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende arbejde i henhold til udbudsbrev, udleverede beskrivelse, kontraktudkast,

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 Besigtigelse: 23.03.2011 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 23.03.2011 / 24.03.2011 Faktura fra EL-installatør

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Nyt køkken Boligorganisationen har det seneste år arbejdet på at få udarbejdet et udbud vedrørende køkkener til gavn for alle afdelinger, både dem som ønsker at udskifte

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet Rammeaftale 2013-1115-01 Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet November 2013 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 4 1.1 Ordregiver 1.1 4 1.2 Den udbudte ydelse 1.2 4 1.2.1 Ydelsen 1.2 4 1.2.1.1 Nærmere

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus MATERIALEBESKRIVELSE 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere