C4000 Standard og C4000 Advanced

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C4000 Standard og C4000 Advanced"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING C4000 Standard og C4000 Advanced Sikkerhedslysgitter DK

2 Betjeningsvejledning Dette dokument er beskyttet af loven om ophavsret. De derved erhvervede rettigheder forbliver firma SICK AG s. En mangfoldiggørelse af dokumentet eller af dele deraf er kun tilladt inden for rammerne af loven om ophavsret. En ændring eller forkortelse af dokumentet er forbudt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra SICK AG. 2 SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

3 Betjeningsvejledning Indhold Indhold 1 Til dette dokument Dette dokuments funktion Målgruppe Anvendelsesområde Informationsdybde Anvendte forkortelser Anvendte symboler Vedrørende sikkerheden Uddannet personale Apparatets anvendelsesområder Brug i overensstemmelse med formålet Generelle sikkerhedsregler og beskyttelsesforanstaltninger Miljørigtigt adfærd Produktbeskrivelse Specielle egenskaber Apparatets arbejdsmåde Apparatkomponenter Princippet lysgitter Kaskadekobling Apparatvarianter Eksempler på anvendelsesområder Displays Senderens driftsvisninger Modtagerens driftsvisninger Konfigurerbare funktioner Genstart-spærre Relæovervågning (EDM) Nød-stop Bypass Signalport (ADO) Strålekodning Rækkevidde Afblænding Fast afblænding Flydende afblænding Effektiv opløsning ved afblænding Indlæsning af afblændede områder Reduceret opløsning Sendertest Funktioner, som ikke kan kombineres Montage Beregning af minimumsafstanden Minimumsafstand til farestedet Mimimumsafstand til reflekterende flader Montering af apparatet Montering med Swivel-Mount-beslag Montering med side-beslag Montering af C4000 Guest med side-beslag Montering af C4000 Guest med Swivel-Mount-beslag Guest /WA65/ SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder 3

4 Indhold Betjeningsvejledning 6 El-installation Systemport M FJ Konfigureringsport M8 4 (serielt interface) Udvidelsesport M FJ Udvidelsesport M FJ Systemtilslutning C4000 Guest (M FJ) Relæovervågning (EDM) Reset-knappen Indlæsningsnøglekontakt Nød-stop Bypass-nøgleknap Signaludgang (ADO) Testindgang (sendertest) Applikationer med sens:control Idriftsættelse Status i display ved indkobling Justering af sender og modtager Kontrolinformationer Kontrollér inden første idriftsættelse Regelmæssig kontrol af beskyttelsesanordningen gennem uddannet personale Daglig kontrol af beskyttelsesanordningens funktionsdygtighed Konfiguration Udleveringsstand Forberedelse af konfigurationen Vedligeholdelse Fejlfinding Forholdsregler ved fejlfunktioner SICK-support Diagnose-LED ernes fejlvisning Fejlvisning på 7Gsegment-displayet C4000 s driftsvisninger Udvidet diagnose SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

5 Betjeningsvejledning Indhold 11 Tekniske data Datablad Datablad C4000 Guest Reaktionstid Afvigende reaktionstider Vægttabel Guest Hjørnespejl PNS75 og PNS Målskitser uden udvidelsesport C4000 Standard med afvinklet systemport og uden udvidelsesport med udvidelsesport M med udvidelsesport M Guest Swivel-Mount-beslag Side-beslag Swivel-Mount-beslag til C4000 Guest Hjørnespejl PNS Hjørnespejl PNS Ordredata Leveringsomfang System uden udvidelsesport C4000 Standard uden udvidelsesport C4000 Standard med vinklet systemtilslutning og uden udvidelsesport C4000 Advanced uden udvidelsesport C4000 Standard uden udvidelsesport med forkonfigurering C C4000 Standard uden udvidelsesport med forkonfigurering D C4000 Standard uden udvidelsesport med forkonfigurering E C4000 Standard uden udvidelsesport med forkonfigurering F C4000 Standard uden udvidelsesport med forkonfigurering R System med udvidelsesport C4000 Standard med udvidelsesport M C4000 Advanced med udvidelsesport M C4000 Standard med udvidelsesport M C4000 Advanced med udvidelsesport M C4000 Guest C4000 Standard Guest med lige systemtilslutning C4000 Standard Guest med vinklet systemtilslutning C4000 Advanced Guest med lige systemtilslutning C4000 Advanced Guest med vinklet systemtilslutning Ekstrafrontrude (svejsegnistbeskyttelse) Hjørnespejl Hjørnespejl PNS75 til beskyttelsesfeltets bredde 0 12 m (total) Hjørnespejl PNS125 til beskyttelsesfeltets bredde 4 18,5 m (total) Tilbehør /WA65/ SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder 5

6 Indhold Betjeningsvejledning 13 Bilag EF-overensstemmelseserklæring Tjekliste for producenten Tabelfortegnelse Illustrationsfortegnelse SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

7 Betjeningsvejledning Kapitel 1 1 Til dette dokument Til dette dokument Læs dette kapitel omhyggeligt, inden du arbejder med dokumentationen og C Dette dokuments funktion Denne betjeningsvejledning vejleder maskinfabrikantens hhv. maskinejerens tekniske personale til sikker montering, konfigurering, el-installation, idriftsættelse, og ved drift og vedligeholdelse af sikkerhedslysgitteret C4000. Denne betjeningsvejledning giver ingen vejledning til betjening af den maskine sikkerhedslysgitteret er eller bliver integreret i. Informationer hertil findes i maskinens betjeningsvejledning. 1.2 Målgruppe Denne betjeningsvejledning henvender sig til de planlæggere, konstruktører og ejere af installationer, som skal sikres gennem et eller flere sikkerhedslysgitre C4000. Den henvender sig også til personer, som skal integrere C4000 i en maskine, tage den i drift for første gang eller vedligeholder den. 1.3 Anvendelsesområde Denne betjeningsvejledning er en original betjeningsvejledning. Denne betjeningsvejledning gælder for sikkerhedslysgittre C4000 Standard eller C4000 Advanced med en af de efterfølgende typeskilt-påskrifter i feltet Operating Instructions: /TI /NA /UO /OE /WA /QB65 Dette dokument er bestanddel af SICK-artikelnummer (betjeningsvejledning C4000 Standard og C4000 Advanced i alle sprog, der kan leveres) /WA65/ SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder 7

8 Kapitel 1 Information Til dette dokument 1.4 Informationsdybde Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning indeholder informationer om montering fejlfinding og afhjælpning af fejl elektrisk installation artikelnumre idriftsættelse og konfiguration overensstemmelse og godkendelse vedligeholdelse af sikkerhedslysgitret C4000. Ved planlægning og installation af beskyttelsesanordninger som C4000 er det desuden nødvendigt at have teknisk fagviden, som ikke formidles gennem dette dokument. Principielt skal driften af C4000 foregå i henhold til de regler, der er blevet opstillet af myndighederne eller ved lov. Generelle informationer til ulykkesforebyggelse ved hjælp af opto-elektroniske beskyttelsesanordninger findes i kompetencebrochuren Guidelines Safe Machinery (Vejledning Sikre maskiner). Benyt også SICK-hjemmesiden i internettet på adressen: Her finder du: eksempelapplikationer en oversigt over ofte stillede spørgsmål til C4000 denne betjeningsvejledning på forskellige sprog til at læse og printe ud certifikater over typegodkendelsestest, EF-overensstemmelseserklæring og yderligere dokumenter ADO CDS EDM EFI ESPE OSSD 1.5 Anvendte forkortelser Application diagnostic output = konfigurerbar signalport, som viser en bestemt status af beskyttelsesanordningen SICK Configuration & Diagnostic Software = software til konfiguration og diagnose af sikkerhedslysgitteret C4000 External device monitoring = relæovervågning Enhanced function interface = sikker SICK-apparatkommunikation Electro-sensitive protective equipment = elektro-sensitiv beskyttelsesanordning (f.eks. C4000) Output signal switching device = signalport, som styrer sikkerhedsstrømkredsen 8 SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

9 Til dette dokument Betjeningsvejledning Kapitel 1 Anbefaling, Rød, Gul, Grøn Gør sådan 1.6 Anvendte symboler Anbefalinger hjælper ved beslutningstagning vedrørende anvendelsen af en funktion eller teknisk foranstaltning. ninger beskriver apparatdetaljer. Display-visninger gengiver 7Gsegment-displayens status på sender eller modtager: Vedvarende visning af tegn, fx U Blinkende visning af tegn, fx 8 Skiftende visning af tegn, fx L og 2 7Gsegment-displayens ciffervisning kan drejes 180 ved hjælp af CDS en. I dette dokument er 7Gsegment-displayens ciffervisning dog altid fremstillet i modus ikke drejet. LED-symboler beskriver diagnose-ledens status. Eksempler: Rød Den røde LED lyser konstant. Gul Den gule LED blinker. Grøn Den grønne LED er slukket. Handlingsinstrukser er markeret med en pil. Læs og overhold handlingsinstrukser nøje. OBS Advarsel! En advarsel henviser til en konkret eller potentiel fare. Det skal beskytte dig mod ulykker. Læs og overhold advarsler nøje! Softwareinformationer viser dig, hvor i CDS (Configuration & Diagnostic Software) du kan foretage de tilsvarende indstillinger. For direkte at komme til de nævnte dialogfelter, aktiveres i menuen på CDS View, Dialog box punktet File cards. Ellers føres du per assistent gennem de pågældende indstillinger. Når du benytter SICK-koblingsudstyret UE402, finder du funktionerne under samme navn, men til dels på andre steder i CDS-konfigureringsdialogen. Det er afhængig af den pågældende funktions gyldighedsområde. Detaljerede informationer findes i betjeningsvejledningen til UE402. Sender og modtager I billeder og tilslutningstegninger står symbolet for sender og for modtager. Begrebet farlig status I billederne i dette dokument bliver farlig status (standardbegreb) af maskinen altid fremstillet som bevægelse af en maskindel. I praksis findes der forskellige farlige status: maskinbevægelser strømførende dele synlig eller usynlig stråling en kombination af flere risici /WA65/ SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder 9

10 Kapitel 2 Vedrørende sikkerheden Betjeningsvejledning 2 Vedrørende sikkerheden Dette kapitel tjener din og operatørernes sikkerhed. Læs dette kapitel omhyggeligt, inden du arbejder med C4000 eller med maskiner der er beskyttet gennem C Uddannet personale Sikkkerhedslysgitter C4000 må kun monteres, tilsluttes, tages i drift og vedligeholdes af uddannet personale. Uddannet er den, som pga. sin faglige uddannelse og erfaring har tilstrækkelige kundskaber på området af det maskindrevne arbejdsmiddel, som skal kontrolleres og gennem ejeren er blevet instrueret i betjeningen og de gældende sikkerhedsregler og har et så godt kendskab til de relevante statslige regler for arbejderbeskyttelse, beskyttelse mod uheld, direktiver og generel anerkendte tekniske regler (f.eks. DINstandarder, VDE-regler, tekniske regler fra andre EF-medlemslande), at han/hun kan bedømme at det maskindrevne arbejdsmiddel er i en arbejdssikker stand og har adgang til betjeningsvejledningen og har læst den. Dette er som regel uddannet personale, som er ansat hos producenten af ESPE en eller personale, som hos ESPE ens producent blev uddannet tilsvarende, overvejende arbejder med kontrol af ESPE er og som har fået pålagt denne opgave af ejeren. 10 SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

11 Vedrørende sikkerheden Betjeningsvejledning Kapitel Apparatets anvendelsesområder Sikkerhedslysgitteret C4000 er en berøringsløs virkende beskyttelsesanordning (ESPE). Den fysikalske opløsning er på 14, 20, 30 eller 40 mm ved en maksimal bredde af beskyttelsesfeltet på 19 meter (fra en opløsning på 20 mm). Den mulige højde af beskyttelsesfeltet ligger mellem 300 og 1800 mm. Apparatet er en ESPE type 4 i henhold til EN 61496G1 og IEC 61496G2 og må derfor indsættes i styringer i henhold til kategori 4, se EN ISO 13849G1. Apparatets nød-stopovervågning svarer til stopkategori 0 iht. EN ISO Apparatet er egnet til: sikring af faresteder (finger- og håndbeskyttelse) sikring af farezoner sikring af tilgangsveje Det må kun være muligt at nå frem til faresteden gennem beskyttelsesfeltet. Sålænge der er personer i farezonen, må anlægget ikke startes. En fremstilling af de forskellige sikringsarter finder du i kapitel 3.3 Eksempler på anvendelsesområder på side 17. OBS Benyt sikkerhedslysgitteret kun som indirekte beskyttelsesanordning! En opto-elektronisk beskyttelsesanordning beskytter indirekte, fx ved at frakoble kraften på faretruende steder. Den kan ikke beskytte mod udslyngede dele eller udtrædende stråling. Gennemsigtige ting identificeres ikke. Afhængig af applikationen kan yderligere beskyttelsesanordninger foruden sikkerhedslysgitteret være nødvendige. Sikkerhedslysgitteret C4000 fungerer som et enkeltsystem, som består af sender og modtager eller i kombination med andre kaskadekoblede C4000-systemer. Herigennem kan beskyttelsesfeltet i stor udstrækning tilpasses sikkerhedskravene. 2.3 Brug i overensstemmelse med formålet Sikkerhedslysgitteret C4000 må kun anvendes i overensstemmelse med afsnit 2.2 Apparatets anvendelsesområder. Den må kun anvendes af fagkyndigt personale og kun på den maskine, hvorpå den af dertil uddannet personale er monteret og idriftsat iht. denne betjeningsvejledning. Ved enhver anden anvendelse samt ved forandringer på apparatet - også ved montering og installation - bortfalder SICK AG s garanti /WA65/ SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder 11

12 Kapitel 2 Vedrørende sikkerheden 2.4 Generelle sikkerhedsregler og beskyttelsesforanstaltninger Betjeningsvejledning OBS Sikkerhedsinformationer Vær opmærksom på følgende punkter for at garantere at sikkerhedslysgitteret C4000 kan anvendes sikkert og i overensstemmelse med formålet. Ved montering og brug af sikkerhedslysgitteret samt ved idriftsættelse og de gentagne tekniske servicering gælder de nationale/internationale lovforskrifter, især maskindirektivet 2006/42/EF direktivet om brugen af arbejdsmidler 2009/104/EF forskrifterne vedrørende forebyggelse af ulykker/sikkerhedsregler andre relevante sikkerhedsforskrifter Producenten og ejeren af den maskine, som sikkerhedslysgitteret anvendes på, er ansvarlige for, at alle gældende sikkerhedsforskrifter/-regler på eget ansvar afstemmes med de pågældende myndigheder samt at de overholdes. Desuden skal henvisningerne, især kontrolforskrifterne (se Kontrolinformationer på side 65) i denne betjeningsvejledning (som f.eks vedrørende brugen, monteringen, installationen eller integrationen i maskinstyringen) ubetinget overholdes. Ændringer på apparaternes konfigurationkan påvirke beskyttelsesfunktionen. Derfor skal beskyttelsesanordningen kontrolleres efter hver ændring af konfigurationen. Den person, som gennemfører ændringen, er også ansvarlig for at apparatets beskyttelsesfunktion opretholdes. Benyt til ændring af konfigurationen altid det af SICK anvendte password-hierarki, for at sikre, at kun autoriserede personer gennemfører ændringer på konfigurationen. Om nødvendigt hjælper SICK-serviceteamet gerne. Kontrollerne skal gennemføres af uddannet personale eller af hertil specielt beføjet personale, som har fået pålagt denne opgave, og de skal til enhver tid dokumenteres på en forståelig måde. Betjeningsvejledningen skal stilles den operatør til rådighed, som arbejder ved den maskine, hvor sikkerhedslysgitteret C4000 anvendes. Operatøren skal instrueres af uddannet personale og tilskyndes til at læse betjeningsvejledningen. Apparaternes eksterne spændingsforsyning skal i henhold til EN kunne tolerere et kort strømsvigt på 20 ms. Egnede netmodtagere fås som tilbehør hos SICK (Siemens serie 6 EP 1). 2.5 Miljørigtigt adfærd Sikkerhedslysgitteret C4000 er konstrueret således, at det mindst muligt belaster miljøet. Det forbruger kun et minimum af energi og ressourcer. Også på arbejdspladsen bør der altid tages hensyn til miljøet. Vær derfor opmærksom på følgende informationer vedrørende bortskaffelse af affald. Bortskaffelse Bortskaf ubrugelige eller irreparable apparater altid i henhold til de i landet gældende forskrifter vedrørende bortskaffelse af affald. Vi er gerne parate til at hjælpe med bortskaffelsen af disse apparater. Kontakt os. 12 SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

13 Produktbeskrivelse Betjeningsvejledning Kapitel 3 3 Produktbeskrivelse Dette kapitel informerer om sikkerhedslysgitteret C4000 specielle egenskaber. Det beskriver apparatets opbygning og arbejdsmåde, især i de forskellige driftsarter. Dette kapitel bør i hver fald læses, inden apparatet monteres, installeres og tages i drift. 3.1 Specielle egenskaber C4000 Standard beskyttelsesdrift efter eget valg med intern eller ekstern (realiseres på maskinen) genstart-spærre reset-knappen tilsluttes enten i kontaktskabet eller direkte til apparatet tilslutningsmulighed på apparatet for tilslutning af en nødstop-tast eller en bypassnøgleknap relæovervågning (EDM) 2 strålekodninger, som supplement til ikke-kodet drift, mulig konfigurerbar signalport (ADO) for bedre tilgængelighed statusvisning ved hjælp af 7Gsegment-display funktionsomfanget kan udvides vha. koblingsudstyr fra SICK-produktfamilien sens:control EFI-tilslutning. Funktionsudvidelse på C4000 med typeskilt-påskriften i feltet Software Version: og højere og koblingsudstyr fra SICK-produktfamilien sens:control kaskadekobling af op til tre C4000 C4000 Advanced Udover de funktioner, C4000 Standard-versionen har, byder Advanced-versionen på: afblænding af flere områder afblænding med en tolerance på op til 2 stråler flydende afblænding reduceret opløsning objektovervågning for områder med bevægelig afblænding /WA65/ SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder 13

14 Kapitel 3 Produktbeskrivelse 3.2 Apparatets arbejdsmåde Betjeningsvejledning Fig. 1: C4000 s apparatkomponenter Apparatkomponenter Host uden udvidelsesport eller - ved tilsluttet Guest 1 - med udvidelsesport Option: 1. Guest-system uden udvidelsesport eller - ved tilsluttet Guest 2 - med udvidelsesport Option: 2. Guest-system med eller uden udvidelsesport Databladet findes i kapitel 11 Tekniske data på side 74. Målskitser findes fra side Princippet lysgitter Sikkerhedslysgitteret C4000 består af en sende- og en modtagerenhed (Fig. 1). Mellem disse to ligger beskyttelsesfeltet, som defineres af beskyttelsesfeltets højde og bredde. Det pågældende systems størrelse bestemmer beskyttelsesfeltets højde. Beskyttelsesfeltets nøjagtige højde findes i Tab. 36ff. i afsnit 11.5 Målskitser fra side 85. Beskyttelsesfeltets bredde er afhængig af lysvejens længde mellem sender og modtager og må ikke overskride beskyttelsesfeltets maksimal tilladte bredde (se Tekniske data på side 74). Sender og modtager synkroniseres automatisk ved hjælp af optisk kommunikation. En elektrisk forbindelse mellem de to komponenter er ikke nødvendigt. C4000 er opbygget modulært. Alle optiske og elektriske komponenter er anbragt i et slankt og samtidig fordrejningsstivt profil. 14 SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

15 Produktbeskrivelse Betjeningsvejledning Kapitel Kaskadekobling Maksimalt tre C4000 kan forbindes serielt ved den såkaldte kaskadekobling, f.eks. for at realisere en sikker beskyttelse mod at træde bag om sikkerhedslysgitteret. Det apparat, der er forbundet med kontaktskabet er hovedsensoren, den såkaldte host. Følgesensorerne hedder guest (smlg. Fig. 1 på side 14). Apparater i udleveringsstand eller apparater, som endnu ikke blev anvendt i et kaskadekoblet system, kan forbindes med hinanden og danner straks en principielt funktionsdygtig kaskade. Vær opmærksom på følgende: Guest-systemer overtager herved evt. en på Host-systemet konfigureret strålekodning. En evt. konfigureret afblænding på guest-systemerne slettes. Hvis sikkerhedslysgitre i et kaskadekoblet system tages i drift, gemmes systempositionen (host, guest 1 eller guest 2) varigt i C4000-apparatets lager. Apparatet kan så ikke længere anvendes som standalone-apparat eller i en anden systemposition. Efter en demontering kan systemet derfor ikke forveksles, når det genopstilles. Den i C4000 lagrede systemposition tilbagestilles med CDS eller den Host-Guest Plug, som fås som tilbehør (se 12.7 Tilbehør på side 111). Fordele ved kaskadekobling ingen ekstra ekstern elektrisk fortrådning nødvendig. Hurtig sammenkobling De enkelte systemers opløsning og beskyttelsesfeltets højde må være forskelligt. Grænser ved kaskadekobling For hvert enkeltsystem skal den maksimale bredde af beskyttelsesfeltet være sikret! Det samlede antal stråler må ved ukodet drift være på maks. 480 stråler, ved kodet drift maks. 405 stråler. Den fleksible ledningslængde mellem to kaskadekoblede systemer må maks. være på 3 m Apparatvarianter Anbefaling Til de forskellige anvendelsesformål findes forskellige varianter af C4000 Standard/Advanced: Uden udvidelsesport, kan anvendes som standalone-system eller som sidste guest i et kaskadekoblet system Med udvidelsesport M26, kan anvendes som standalone-system, som host, som første eller anden guest i et kaskadekoblet system Med udvidelsesport M12, kan anvendes som standalone-system, som host, som første eller anden guest i et kaskadekoblet system Anvend denne konstruktionstype, hvis C4000 Guest skal anvendes. Guest med systemtilslutning M12, C4000-apparatvariant til meget små, trange monteringsforhold, kan kun anvendes som sidste guest i et kaskadekoblet system /WA65/ SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder 15

16 Kapitel 3 Produktbeskrivelse Betjeningsvejledning Tab. 1: Sammenligning af C4000-apparatvarianternes funktioner C4000 Standard C4000 Advanced Uden udvidelsesport Med udvidelsesport M26 Med udvidelsesport M12 Guest med systemtilslutning M12 Uden udvidelsesport Med udvidelsesport M26 Med udvidelsesport M12 Guest med systemtilslutning M12 Nød-stop kan tilsluttes direkte til apparatet Reset-knap kan tilsluttes direkte til apparatet Udgang for Reset nødvendig på apparatet Signaludgang (ADO) Relæovervågning (EDM) Reduceret opløsning Afblænding Indlæsning af afblændede områder Taktdrift Bypass Driftsartomstilling = Funktioner kan på apparater hentes via klemrækken i eltavlen fra C4000 s systemtilslutning! = Kun i forbindelse med ekstern koblingsudstyr eller busnode, f.eks. UE402 eller UE SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

17 Produktbeskrivelse Betjeningsvejledning Kapitel 3 Fig. 2: Sikring af farlige steder vha. et sikkerhedslysgitter C4000 (til venstre) Fig. 3: Sikring af farezoner vha. et sikkerhedslysgitter C4000 (til højre) 3.3 Eksempler på anvendelsesområder Fig. 4: Sikring af tilgangsveje med et sikkerhedslysgitter C4000 Fig. 5: C4000 Guest som beskyttelse mod at træde bagom (til venstre) C4000 Host med ed udvidelsesport M FJ Fig. 6: C4000 Host/Guest direkte på UE470 i taktdrift (til højre) C4000 Guest C4000 Guest UE470 Sikkerhedslysgitteret C4000 kan kun opfylde sine beskyttelsesfunktioner, hvis følgende forudsætninger er givet: Maskinens styring skal kunne påvirkes elektrisk. Maskinens farlige status skal til enhver tid kunne overføres i en sikker status. Sender- og modtagerenheden skal være placeret således, at objekter med sikkerhed detekteres af C4000, når de trænger ind i farezonen. Reset-knappen skal være anbragt således uden for farezonen at den ikke kan aktiveres af en person, der befinder sig indenfor farezonen. Desuden skal operatøren have overblik over hele farezonen, når reset-knappen trykkes. Ved opbygning og anvendelse af apparaterne skal der tages hensyn til de gældende, af myndighederne eller ved lov fastsatte, bestemmelser /WA65/ SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder 17

18 Kapitel 3 Produktbeskrivelse 3.4 Displays Betjeningsvejledning Sender og modtagerens LED er og 7Gsegment-display viser C4000 s driftsstatus. 7GsegmentGdisplayens ciffervisning kan drejes 180 ved hjælp af CDS en (Configuration & Diagnostic Software). I dette tilfælde slukkes punktet på 7Gsegment-displayen: Punkt synligt: Underkanten af 7Gsegment-displayens ciffervisning viser hen til konfigureringstilslutningen. Punkt ikke synligt: Underkanten af 7Gsegment-displayens ciffervisning viser hen til LEDvisningen. Apparatsymbol C4000 Host (receiver) eller C4000 Host (sender), kontekstmenu Configuration draft, Edit, option 7BsegmentBdisplay af det pågældende apparat. Fig. 7: Senderens visninger Senderens driftsvisninger Gul 7>segment-display Tab. 2: Betydning af senderens driftsvisninger Visning Betydning Gul Forsyningsspænding o.k. Systemfejl. Afbryd spændingsforsyningen til C4000 i mindst 3 sekunder. Kan problemet ikke afhjælpes, udskiftes enheden. Apparatet er i testmodus. Ukodet drift (vises kun kort tid efter indkobling af C4000) Drift med kodning 1 (vises kun kort tid efter indkobling af C4000) Drift med kodning 2 (vises kun kort tid efter indkobling af C4000) Andre visninger Alle andre visninger er fejlmeldinger. Læs efter i kapitel Fejlfinding på side SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

19 Produktbeskrivelse Betjeningsvejledning Kapitel 3 Fig. 8: Modtagerens visninger Modtagerens driftsvisninger Orange Rød Gul Grøn 7>segment-display Tab. 3: Betydning af modtagerens driftsvisninger Visning Orange Gul Rød Grøn Betydning Rensning eller justering nødvendigt Reset nødvendigt (på C4000 Guest uden funktion) System leverer signaler til frakobling af maskinen (koblingsudgangene er koblet fra) System er frit (koblingsudgangene trækker) Bypass aktiv Systemfejl. Afbryd spændingsforsyningen til C4000 i mindst 3 sekunder. Kan problemet ikke afhjælpes, udskiftes enheden. Dårlig justering på senderen. Læs efter i kapitel 7.2 Justering af sender og modtager på side 64. Drift med meget beskyttelsesfeltets bredde (vises kun kort tid efter indkobling af C4000) Drift med reduceret opløsning og/eller afblænding Ukodet drift (vises kun kort tid efter indkobling af C4000) Drift med kodning 1 (vises kun kort tid efter indkobling af C4000) Drift med kodning 2 (vises kun kort tid efter indkobling af C4000) Nød-stop aktiveret Andre visninger Alle andre visninger er fejlmeldinger. Læs efter i kapitel Fejlfinding på side /WA65/ SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder 19

20 Kapitel 4 Konfigurerbare funktioner Betjeningsvejledning 4 Konfigurerbare funktioner I dette afsnit beskrives de funktioner af sikkerhedslysgitteret C4000, der kan konfigureres individuelt. Disse funktioner kan til dels kombineres med hinanden. Et overblik over kombinationsmulighederne og mulige indskrænkninger findes i afsnit 4.11 Funktioner, som ikke kan kombineres på side 40. Til overførsel af allerede lagrede og kontrollerede konfigurationer fra en C4000 til identiske C4000 sikkerhedslysgitre anvendes konfigurations-toolet Clone Plug (se 12.7 Tilbehør på side 111). I et Clone Plug lagres efter hinanden konfigurationen af sender og modtager. Den lagrede konfiguration kan enten anvendes som backup eller til at klone. OBS Kontrollér beskyttelsesanordningen efter ændringer! Ændringer på apparaternes konfigurationkan påvirke beskyttelsesfunktionen. Derfor skal beskyttelsesanordningen kontrolleres efter hver ændring af konfigurationen (se afsnit 7.3 på side 65). Den person, som gennemfører ændringen, er også ansvarlig for at apparatets beskyttelsesfunktion opretholdes. Benyt til ændring af konfigurerationen altid det af SICK anvendte password-hierarki, for at sikre, at kun autoriserede personer gennemfører ændringer på konfigurationen. Om nødvendigt hjælper SICK-serviceteamet gerne. Ved opstart af konfigurations-programmet kan der lagres et applikationsnavn med maks. 22 tegn i apparatet. Anvend denne funktion som hukommelsesstøtte, f.eks. for at beskrive anvendelsen af den aktuelle apparatekonfiguration. Apparatsymbol C4000 Host (receiver) eller C4000 Host (sender), kontekstmenu Configuration draft, Edit, faneblad General, option Applikation name. Fig. 9: Skematisk fremstilling af beskyttelsesdriften 4.1 Genstart-spærre Maskinens farlige status () afbrydes når lysgitteret brydes () og frigives ikke igen (), før operatøren aktiverer reset-knappen. Pas på ikke at forveksle genstart-spærren med maskinens start-spærre. Start-spærren forhindrer at maskinen starter efter indkobling. Genstart-spærren forhindrer at maskinen genstartes efter en fejl eller når lysvejen er blevet afbrudt. Genstart-spærren kan etableres på to forskellige måder: Med C4000 s interne genstart-spærre: C4000 kontrollerer genstarten. Med maskinens genstart-spærre (ekstern): C4000 har ingen kontrol over genstarten. 20 SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Specifikation Stand: 06.10.2010 Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Tyskland Denne dokumentation

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse Systembeskrivelse Vægsavning Udgave: 29.8.06 10983333 da / 29.8.06 Producentadresse TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon Schweiz Telefon +41 (0) 44 / 952 18 18 Telefax +41 (0) 44

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

insight AS Interface gateway Side 4 Ny afstandsmåler DME5000 CAN-bus netværk for stregkodelæsere 2003 www.sick.dk SICK kundemagasin DME CLV Side 6

insight AS Interface gateway Side 4 Ny afstandsmåler DME5000 CAN-bus netværk for stregkodelæsere 2003 www.sick.dk SICK kundemagasin DME CLV Side 6 insight 3 2003 www.sick.dk SICK kundemagasin AS Interface gateway Side 4 DME Ny afstandsmåler DME5000 Side 6 CLV CAN-bus netværk for stregkodelæsere Side 20 02 Indhold Leder Leder.........................2

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af din notebook. Pas godt på brugsanvisningen, for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af Deres Netbook. Pas godt på brugsanvisningen for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af Deres Netbook. Pas godt på brugsanvisningen for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-da-13 98-109200.03 Version 1.3 DANSK Juridiske bestemmelser SMA Solar Technology AG Juridiske

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT HVAC Drive FC 102 1,1-90 kw www.danfoss.com/drives Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sådan læses denne 6 2 Introduktion til VLT HVAC Drive 11 2.1 Sikkerhed 11

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data

Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data Informationer om denne vejledning Denne vejledning bør altid opbevares i nærheden af Deres PC. Betjeningsvejledningen og indpakningsmaterialet bør opbevares, så den kan videregives til den ny ejer i tilfælde

Læs mere

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning DA_ECE_V2.5_A >>NDHOLDSFORTEGNELSE L INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sikkerhedsanvisninger 4 Becker MAP PILOT 5 Anvendelse 5 Udpakning

Læs mere