C4000 Standard og C4000 Advanced

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C4000 Standard og C4000 Advanced"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING C4000 Standard og C4000 Advanced Sikkerhedslysgitter DK

2 Betjeningsvejledning Dette dokument er beskyttet af loven om ophavsret. De derved erhvervede rettigheder forbliver firma SICK AG s. En mangfoldiggørelse af dokumentet eller af dele deraf er kun tilladt inden for rammerne af loven om ophavsret. En ændring eller forkortelse af dokumentet er forbudt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra SICK AG. 2 SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

3 Betjeningsvejledning Indhold Indhold 1 Til dette dokument Dette dokuments funktion Målgruppe Anvendelsesområde Informationsdybde Anvendte forkortelser Anvendte symboler Vedrørende sikkerheden Uddannet personale Apparatets anvendelsesområder Brug i overensstemmelse med formålet Generelle sikkerhedsregler og beskyttelsesforanstaltninger Miljørigtigt adfærd Produktbeskrivelse Specielle egenskaber Apparatets arbejdsmåde Apparatkomponenter Princippet lysgitter Kaskadekobling Apparatvarianter Eksempler på anvendelsesområder Displays Senderens driftsvisninger Modtagerens driftsvisninger Konfigurerbare funktioner Genstart-spærre Relæovervågning (EDM) Nød-stop Bypass Signalport (ADO) Strålekodning Rækkevidde Afblænding Fast afblænding Flydende afblænding Effektiv opløsning ved afblænding Indlæsning af afblændede områder Reduceret opløsning Sendertest Funktioner, som ikke kan kombineres Montage Beregning af minimumsafstanden Minimumsafstand til farestedet Mimimumsafstand til reflekterende flader Montering af apparatet Montering med Swivel-Mount-beslag Montering med side-beslag Montering af C4000 Guest med side-beslag Montering af C4000 Guest med Swivel-Mount-beslag Guest /WA65/ SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder 3

4 Indhold Betjeningsvejledning 6 El-installation Systemport M FJ Konfigureringsport M8 4 (serielt interface) Udvidelsesport M FJ Udvidelsesport M FJ Systemtilslutning C4000 Guest (M FJ) Relæovervågning (EDM) Reset-knappen Indlæsningsnøglekontakt Nød-stop Bypass-nøgleknap Signaludgang (ADO) Testindgang (sendertest) Applikationer med sens:control Idriftsættelse Status i display ved indkobling Justering af sender og modtager Kontrolinformationer Kontrollér inden første idriftsættelse Regelmæssig kontrol af beskyttelsesanordningen gennem uddannet personale Daglig kontrol af beskyttelsesanordningens funktionsdygtighed Konfiguration Udleveringsstand Forberedelse af konfigurationen Vedligeholdelse Fejlfinding Forholdsregler ved fejlfunktioner SICK-support Diagnose-LED ernes fejlvisning Fejlvisning på 7Gsegment-displayet C4000 s driftsvisninger Udvidet diagnose SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

5 Betjeningsvejledning Indhold 11 Tekniske data Datablad Datablad C4000 Guest Reaktionstid Afvigende reaktionstider Vægttabel Guest Hjørnespejl PNS75 og PNS Målskitser uden udvidelsesport C4000 Standard med afvinklet systemport og uden udvidelsesport med udvidelsesport M med udvidelsesport M Guest Swivel-Mount-beslag Side-beslag Swivel-Mount-beslag til C4000 Guest Hjørnespejl PNS Hjørnespejl PNS Ordredata Leveringsomfang System uden udvidelsesport C4000 Standard uden udvidelsesport C4000 Standard med vinklet systemtilslutning og uden udvidelsesport C4000 Advanced uden udvidelsesport C4000 Standard uden udvidelsesport med forkonfigurering C C4000 Standard uden udvidelsesport med forkonfigurering D C4000 Standard uden udvidelsesport med forkonfigurering E C4000 Standard uden udvidelsesport med forkonfigurering F C4000 Standard uden udvidelsesport med forkonfigurering R System med udvidelsesport C4000 Standard med udvidelsesport M C4000 Advanced med udvidelsesport M C4000 Standard med udvidelsesport M C4000 Advanced med udvidelsesport M C4000 Guest C4000 Standard Guest med lige systemtilslutning C4000 Standard Guest med vinklet systemtilslutning C4000 Advanced Guest med lige systemtilslutning C4000 Advanced Guest med vinklet systemtilslutning Ekstrafrontrude (svejsegnistbeskyttelse) Hjørnespejl Hjørnespejl PNS75 til beskyttelsesfeltets bredde 0 12 m (total) Hjørnespejl PNS125 til beskyttelsesfeltets bredde 4 18,5 m (total) Tilbehør /WA65/ SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder 5

6 Indhold Betjeningsvejledning 13 Bilag EF-overensstemmelseserklæring Tjekliste for producenten Tabelfortegnelse Illustrationsfortegnelse SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

7 Betjeningsvejledning Kapitel 1 1 Til dette dokument Til dette dokument Læs dette kapitel omhyggeligt, inden du arbejder med dokumentationen og C Dette dokuments funktion Denne betjeningsvejledning vejleder maskinfabrikantens hhv. maskinejerens tekniske personale til sikker montering, konfigurering, el-installation, idriftsættelse, og ved drift og vedligeholdelse af sikkerhedslysgitteret C4000. Denne betjeningsvejledning giver ingen vejledning til betjening af den maskine sikkerhedslysgitteret er eller bliver integreret i. Informationer hertil findes i maskinens betjeningsvejledning. 1.2 Målgruppe Denne betjeningsvejledning henvender sig til de planlæggere, konstruktører og ejere af installationer, som skal sikres gennem et eller flere sikkerhedslysgitre C4000. Den henvender sig også til personer, som skal integrere C4000 i en maskine, tage den i drift for første gang eller vedligeholder den. 1.3 Anvendelsesområde Denne betjeningsvejledning er en original betjeningsvejledning. Denne betjeningsvejledning gælder for sikkerhedslysgittre C4000 Standard eller C4000 Advanced med en af de efterfølgende typeskilt-påskrifter i feltet Operating Instructions: /TI /NA /UO /OE /WA /QB65 Dette dokument er bestanddel af SICK-artikelnummer (betjeningsvejledning C4000 Standard og C4000 Advanced i alle sprog, der kan leveres) /WA65/ SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder 7

8 Kapitel 1 Information Til dette dokument 1.4 Informationsdybde Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning indeholder informationer om montering fejlfinding og afhjælpning af fejl elektrisk installation artikelnumre idriftsættelse og konfiguration overensstemmelse og godkendelse vedligeholdelse af sikkerhedslysgitret C4000. Ved planlægning og installation af beskyttelsesanordninger som C4000 er det desuden nødvendigt at have teknisk fagviden, som ikke formidles gennem dette dokument. Principielt skal driften af C4000 foregå i henhold til de regler, der er blevet opstillet af myndighederne eller ved lov. Generelle informationer til ulykkesforebyggelse ved hjælp af opto-elektroniske beskyttelsesanordninger findes i kompetencebrochuren Guidelines Safe Machinery (Vejledning Sikre maskiner). Benyt også SICK-hjemmesiden i internettet på adressen: Her finder du: eksempelapplikationer en oversigt over ofte stillede spørgsmål til C4000 denne betjeningsvejledning på forskellige sprog til at læse og printe ud certifikater over typegodkendelsestest, EF-overensstemmelseserklæring og yderligere dokumenter ADO CDS EDM EFI ESPE OSSD 1.5 Anvendte forkortelser Application diagnostic output = konfigurerbar signalport, som viser en bestemt status af beskyttelsesanordningen SICK Configuration & Diagnostic Software = software til konfiguration og diagnose af sikkerhedslysgitteret C4000 External device monitoring = relæovervågning Enhanced function interface = sikker SICK-apparatkommunikation Electro-sensitive protective equipment = elektro-sensitiv beskyttelsesanordning (f.eks. C4000) Output signal switching device = signalport, som styrer sikkerhedsstrømkredsen 8 SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

9 Til dette dokument Betjeningsvejledning Kapitel 1 Anbefaling, Rød, Gul, Grøn Gør sådan 1.6 Anvendte symboler Anbefalinger hjælper ved beslutningstagning vedrørende anvendelsen af en funktion eller teknisk foranstaltning. ninger beskriver apparatdetaljer. Display-visninger gengiver 7Gsegment-displayens status på sender eller modtager: Vedvarende visning af tegn, fx U Blinkende visning af tegn, fx 8 Skiftende visning af tegn, fx L og 2 7Gsegment-displayens ciffervisning kan drejes 180 ved hjælp af CDS en. I dette dokument er 7Gsegment-displayens ciffervisning dog altid fremstillet i modus ikke drejet. LED-symboler beskriver diagnose-ledens status. Eksempler: Rød Den røde LED lyser konstant. Gul Den gule LED blinker. Grøn Den grønne LED er slukket. Handlingsinstrukser er markeret med en pil. Læs og overhold handlingsinstrukser nøje. OBS Advarsel! En advarsel henviser til en konkret eller potentiel fare. Det skal beskytte dig mod ulykker. Læs og overhold advarsler nøje! Softwareinformationer viser dig, hvor i CDS (Configuration & Diagnostic Software) du kan foretage de tilsvarende indstillinger. For direkte at komme til de nævnte dialogfelter, aktiveres i menuen på CDS View, Dialog box punktet File cards. Ellers føres du per assistent gennem de pågældende indstillinger. Når du benytter SICK-koblingsudstyret UE402, finder du funktionerne under samme navn, men til dels på andre steder i CDS-konfigureringsdialogen. Det er afhængig af den pågældende funktions gyldighedsområde. Detaljerede informationer findes i betjeningsvejledningen til UE402. Sender og modtager I billeder og tilslutningstegninger står symbolet for sender og for modtager. Begrebet farlig status I billederne i dette dokument bliver farlig status (standardbegreb) af maskinen altid fremstillet som bevægelse af en maskindel. I praksis findes der forskellige farlige status: maskinbevægelser strømførende dele synlig eller usynlig stråling en kombination af flere risici /WA65/ SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder 9

10 Kapitel 2 Vedrørende sikkerheden Betjeningsvejledning 2 Vedrørende sikkerheden Dette kapitel tjener din og operatørernes sikkerhed. Læs dette kapitel omhyggeligt, inden du arbejder med C4000 eller med maskiner der er beskyttet gennem C Uddannet personale Sikkkerhedslysgitter C4000 må kun monteres, tilsluttes, tages i drift og vedligeholdes af uddannet personale. Uddannet er den, som pga. sin faglige uddannelse og erfaring har tilstrækkelige kundskaber på området af det maskindrevne arbejdsmiddel, som skal kontrolleres og gennem ejeren er blevet instrueret i betjeningen og de gældende sikkerhedsregler og har et så godt kendskab til de relevante statslige regler for arbejderbeskyttelse, beskyttelse mod uheld, direktiver og generel anerkendte tekniske regler (f.eks. DINstandarder, VDE-regler, tekniske regler fra andre EF-medlemslande), at han/hun kan bedømme at det maskindrevne arbejdsmiddel er i en arbejdssikker stand og har adgang til betjeningsvejledningen og har læst den. Dette er som regel uddannet personale, som er ansat hos producenten af ESPE en eller personale, som hos ESPE ens producent blev uddannet tilsvarende, overvejende arbejder med kontrol af ESPE er og som har fået pålagt denne opgave af ejeren. 10 SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

11 Vedrørende sikkerheden Betjeningsvejledning Kapitel Apparatets anvendelsesområder Sikkerhedslysgitteret C4000 er en berøringsløs virkende beskyttelsesanordning (ESPE). Den fysikalske opløsning er på 14, 20, 30 eller 40 mm ved en maksimal bredde af beskyttelsesfeltet på 19 meter (fra en opløsning på 20 mm). Den mulige højde af beskyttelsesfeltet ligger mellem 300 og 1800 mm. Apparatet er en ESPE type 4 i henhold til EN 61496G1 og IEC 61496G2 og må derfor indsættes i styringer i henhold til kategori 4, se EN ISO 13849G1. Apparatets nød-stopovervågning svarer til stopkategori 0 iht. EN ISO Apparatet er egnet til: sikring af faresteder (finger- og håndbeskyttelse) sikring af farezoner sikring af tilgangsveje Det må kun være muligt at nå frem til faresteden gennem beskyttelsesfeltet. Sålænge der er personer i farezonen, må anlægget ikke startes. En fremstilling af de forskellige sikringsarter finder du i kapitel 3.3 Eksempler på anvendelsesområder på side 17. OBS Benyt sikkerhedslysgitteret kun som indirekte beskyttelsesanordning! En opto-elektronisk beskyttelsesanordning beskytter indirekte, fx ved at frakoble kraften på faretruende steder. Den kan ikke beskytte mod udslyngede dele eller udtrædende stråling. Gennemsigtige ting identificeres ikke. Afhængig af applikationen kan yderligere beskyttelsesanordninger foruden sikkerhedslysgitteret være nødvendige. Sikkerhedslysgitteret C4000 fungerer som et enkeltsystem, som består af sender og modtager eller i kombination med andre kaskadekoblede C4000-systemer. Herigennem kan beskyttelsesfeltet i stor udstrækning tilpasses sikkerhedskravene. 2.3 Brug i overensstemmelse med formålet Sikkerhedslysgitteret C4000 må kun anvendes i overensstemmelse med afsnit 2.2 Apparatets anvendelsesområder. Den må kun anvendes af fagkyndigt personale og kun på den maskine, hvorpå den af dertil uddannet personale er monteret og idriftsat iht. denne betjeningsvejledning. Ved enhver anden anvendelse samt ved forandringer på apparatet - også ved montering og installation - bortfalder SICK AG s garanti /WA65/ SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder 11

12 Kapitel 2 Vedrørende sikkerheden 2.4 Generelle sikkerhedsregler og beskyttelsesforanstaltninger Betjeningsvejledning OBS Sikkerhedsinformationer Vær opmærksom på følgende punkter for at garantere at sikkerhedslysgitteret C4000 kan anvendes sikkert og i overensstemmelse med formålet. Ved montering og brug af sikkerhedslysgitteret samt ved idriftsættelse og de gentagne tekniske servicering gælder de nationale/internationale lovforskrifter, især maskindirektivet 2006/42/EF direktivet om brugen af arbejdsmidler 2009/104/EF forskrifterne vedrørende forebyggelse af ulykker/sikkerhedsregler andre relevante sikkerhedsforskrifter Producenten og ejeren af den maskine, som sikkerhedslysgitteret anvendes på, er ansvarlige for, at alle gældende sikkerhedsforskrifter/-regler på eget ansvar afstemmes med de pågældende myndigheder samt at de overholdes. Desuden skal henvisningerne, især kontrolforskrifterne (se Kontrolinformationer på side 65) i denne betjeningsvejledning (som f.eks vedrørende brugen, monteringen, installationen eller integrationen i maskinstyringen) ubetinget overholdes. Ændringer på apparaternes konfigurationkan påvirke beskyttelsesfunktionen. Derfor skal beskyttelsesanordningen kontrolleres efter hver ændring af konfigurationen. Den person, som gennemfører ændringen, er også ansvarlig for at apparatets beskyttelsesfunktion opretholdes. Benyt til ændring af konfigurationen altid det af SICK anvendte password-hierarki, for at sikre, at kun autoriserede personer gennemfører ændringer på konfigurationen. Om nødvendigt hjælper SICK-serviceteamet gerne. Kontrollerne skal gennemføres af uddannet personale eller af hertil specielt beføjet personale, som har fået pålagt denne opgave, og de skal til enhver tid dokumenteres på en forståelig måde. Betjeningsvejledningen skal stilles den operatør til rådighed, som arbejder ved den maskine, hvor sikkerhedslysgitteret C4000 anvendes. Operatøren skal instrueres af uddannet personale og tilskyndes til at læse betjeningsvejledningen. Apparaternes eksterne spændingsforsyning skal i henhold til EN kunne tolerere et kort strømsvigt på 20 ms. Egnede netmodtagere fås som tilbehør hos SICK (Siemens serie 6 EP 1). 2.5 Miljørigtigt adfærd Sikkerhedslysgitteret C4000 er konstrueret således, at det mindst muligt belaster miljøet. Det forbruger kun et minimum af energi og ressourcer. Også på arbejdspladsen bør der altid tages hensyn til miljøet. Vær derfor opmærksom på følgende informationer vedrørende bortskaffelse af affald. Bortskaffelse Bortskaf ubrugelige eller irreparable apparater altid i henhold til de i landet gældende forskrifter vedrørende bortskaffelse af affald. Vi er gerne parate til at hjælpe med bortskaffelsen af disse apparater. Kontakt os. 12 SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

13 Produktbeskrivelse Betjeningsvejledning Kapitel 3 3 Produktbeskrivelse Dette kapitel informerer om sikkerhedslysgitteret C4000 specielle egenskaber. Det beskriver apparatets opbygning og arbejdsmåde, især i de forskellige driftsarter. Dette kapitel bør i hver fald læses, inden apparatet monteres, installeres og tages i drift. 3.1 Specielle egenskaber C4000 Standard beskyttelsesdrift efter eget valg med intern eller ekstern (realiseres på maskinen) genstart-spærre reset-knappen tilsluttes enten i kontaktskabet eller direkte til apparatet tilslutningsmulighed på apparatet for tilslutning af en nødstop-tast eller en bypassnøgleknap relæovervågning (EDM) 2 strålekodninger, som supplement til ikke-kodet drift, mulig konfigurerbar signalport (ADO) for bedre tilgængelighed statusvisning ved hjælp af 7Gsegment-display funktionsomfanget kan udvides vha. koblingsudstyr fra SICK-produktfamilien sens:control EFI-tilslutning. Funktionsudvidelse på C4000 med typeskilt-påskriften i feltet Software Version: og højere og koblingsudstyr fra SICK-produktfamilien sens:control kaskadekobling af op til tre C4000 C4000 Advanced Udover de funktioner, C4000 Standard-versionen har, byder Advanced-versionen på: afblænding af flere områder afblænding med en tolerance på op til 2 stråler flydende afblænding reduceret opløsning objektovervågning for områder med bevægelig afblænding /WA65/ SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder 13

14 Kapitel 3 Produktbeskrivelse 3.2 Apparatets arbejdsmåde Betjeningsvejledning Fig. 1: C4000 s apparatkomponenter Apparatkomponenter Host uden udvidelsesport eller - ved tilsluttet Guest 1 - med udvidelsesport Option: 1. Guest-system uden udvidelsesport eller - ved tilsluttet Guest 2 - med udvidelsesport Option: 2. Guest-system med eller uden udvidelsesport Databladet findes i kapitel 11 Tekniske data på side 74. Målskitser findes fra side Princippet lysgitter Sikkerhedslysgitteret C4000 består af en sende- og en modtagerenhed (Fig. 1). Mellem disse to ligger beskyttelsesfeltet, som defineres af beskyttelsesfeltets højde og bredde. Det pågældende systems størrelse bestemmer beskyttelsesfeltets højde. Beskyttelsesfeltets nøjagtige højde findes i Tab. 36ff. i afsnit 11.5 Målskitser fra side 85. Beskyttelsesfeltets bredde er afhængig af lysvejens længde mellem sender og modtager og må ikke overskride beskyttelsesfeltets maksimal tilladte bredde (se Tekniske data på side 74). Sender og modtager synkroniseres automatisk ved hjælp af optisk kommunikation. En elektrisk forbindelse mellem de to komponenter er ikke nødvendigt. C4000 er opbygget modulært. Alle optiske og elektriske komponenter er anbragt i et slankt og samtidig fordrejningsstivt profil. 14 SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

15 Produktbeskrivelse Betjeningsvejledning Kapitel Kaskadekobling Maksimalt tre C4000 kan forbindes serielt ved den såkaldte kaskadekobling, f.eks. for at realisere en sikker beskyttelse mod at træde bag om sikkerhedslysgitteret. Det apparat, der er forbundet med kontaktskabet er hovedsensoren, den såkaldte host. Følgesensorerne hedder guest (smlg. Fig. 1 på side 14). Apparater i udleveringsstand eller apparater, som endnu ikke blev anvendt i et kaskadekoblet system, kan forbindes med hinanden og danner straks en principielt funktionsdygtig kaskade. Vær opmærksom på følgende: Guest-systemer overtager herved evt. en på Host-systemet konfigureret strålekodning. En evt. konfigureret afblænding på guest-systemerne slettes. Hvis sikkerhedslysgitre i et kaskadekoblet system tages i drift, gemmes systempositionen (host, guest 1 eller guest 2) varigt i C4000-apparatets lager. Apparatet kan så ikke længere anvendes som standalone-apparat eller i en anden systemposition. Efter en demontering kan systemet derfor ikke forveksles, når det genopstilles. Den i C4000 lagrede systemposition tilbagestilles med CDS eller den Host-Guest Plug, som fås som tilbehør (se 12.7 Tilbehør på side 111). Fordele ved kaskadekobling ingen ekstra ekstern elektrisk fortrådning nødvendig. Hurtig sammenkobling De enkelte systemers opløsning og beskyttelsesfeltets højde må være forskelligt. Grænser ved kaskadekobling For hvert enkeltsystem skal den maksimale bredde af beskyttelsesfeltet være sikret! Det samlede antal stråler må ved ukodet drift være på maks. 480 stråler, ved kodet drift maks. 405 stråler. Den fleksible ledningslængde mellem to kaskadekoblede systemer må maks. være på 3 m Apparatvarianter Anbefaling Til de forskellige anvendelsesformål findes forskellige varianter af C4000 Standard/Advanced: Uden udvidelsesport, kan anvendes som standalone-system eller som sidste guest i et kaskadekoblet system Med udvidelsesport M26, kan anvendes som standalone-system, som host, som første eller anden guest i et kaskadekoblet system Med udvidelsesport M12, kan anvendes som standalone-system, som host, som første eller anden guest i et kaskadekoblet system Anvend denne konstruktionstype, hvis C4000 Guest skal anvendes. Guest med systemtilslutning M12, C4000-apparatvariant til meget små, trange monteringsforhold, kan kun anvendes som sidste guest i et kaskadekoblet system /WA65/ SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder 15

16 Kapitel 3 Produktbeskrivelse Betjeningsvejledning Tab. 1: Sammenligning af C4000-apparatvarianternes funktioner C4000 Standard C4000 Advanced Uden udvidelsesport Med udvidelsesport M26 Med udvidelsesport M12 Guest med systemtilslutning M12 Uden udvidelsesport Med udvidelsesport M26 Med udvidelsesport M12 Guest med systemtilslutning M12 Nød-stop kan tilsluttes direkte til apparatet Reset-knap kan tilsluttes direkte til apparatet Udgang for Reset nødvendig på apparatet Signaludgang (ADO) Relæovervågning (EDM) Reduceret opløsning Afblænding Indlæsning af afblændede områder Taktdrift Bypass Driftsartomstilling = Funktioner kan på apparater hentes via klemrækken i eltavlen fra C4000 s systemtilslutning! = Kun i forbindelse med ekstern koblingsudstyr eller busnode, f.eks. UE402 eller UE SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

17 Produktbeskrivelse Betjeningsvejledning Kapitel 3 Fig. 2: Sikring af farlige steder vha. et sikkerhedslysgitter C4000 (til venstre) Fig. 3: Sikring af farezoner vha. et sikkerhedslysgitter C4000 (til højre) 3.3 Eksempler på anvendelsesområder Fig. 4: Sikring af tilgangsveje med et sikkerhedslysgitter C4000 Fig. 5: C4000 Guest som beskyttelse mod at træde bagom (til venstre) C4000 Host med ed udvidelsesport M FJ Fig. 6: C4000 Host/Guest direkte på UE470 i taktdrift (til højre) C4000 Guest C4000 Guest UE470 Sikkerhedslysgitteret C4000 kan kun opfylde sine beskyttelsesfunktioner, hvis følgende forudsætninger er givet: Maskinens styring skal kunne påvirkes elektrisk. Maskinens farlige status skal til enhver tid kunne overføres i en sikker status. Sender- og modtagerenheden skal være placeret således, at objekter med sikkerhed detekteres af C4000, når de trænger ind i farezonen. Reset-knappen skal være anbragt således uden for farezonen at den ikke kan aktiveres af en person, der befinder sig indenfor farezonen. Desuden skal operatøren have overblik over hele farezonen, når reset-knappen trykkes. Ved opbygning og anvendelse af apparaterne skal der tages hensyn til de gældende, af myndighederne eller ved lov fastsatte, bestemmelser /WA65/ SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder 17

18 Kapitel 3 Produktbeskrivelse 3.4 Displays Betjeningsvejledning Sender og modtagerens LED er og 7Gsegment-display viser C4000 s driftsstatus. 7GsegmentGdisplayens ciffervisning kan drejes 180 ved hjælp af CDS en (Configuration & Diagnostic Software). I dette tilfælde slukkes punktet på 7Gsegment-displayen: Punkt synligt: Underkanten af 7Gsegment-displayens ciffervisning viser hen til konfigureringstilslutningen. Punkt ikke synligt: Underkanten af 7Gsegment-displayens ciffervisning viser hen til LEDvisningen. Apparatsymbol C4000 Host (receiver) eller C4000 Host (sender), kontekstmenu Configuration draft, Edit, option 7BsegmentBdisplay af det pågældende apparat. Fig. 7: Senderens visninger Senderens driftsvisninger Gul 7>segment-display Tab. 2: Betydning af senderens driftsvisninger Visning Betydning Gul Forsyningsspænding o.k. Systemfejl. Afbryd spændingsforsyningen til C4000 i mindst 3 sekunder. Kan problemet ikke afhjælpes, udskiftes enheden. Apparatet er i testmodus. Ukodet drift (vises kun kort tid efter indkobling af C4000) Drift med kodning 1 (vises kun kort tid efter indkobling af C4000) Drift med kodning 2 (vises kun kort tid efter indkobling af C4000) Andre visninger Alle andre visninger er fejlmeldinger. Læs efter i kapitel Fejlfinding på side SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

19 Produktbeskrivelse Betjeningsvejledning Kapitel 3 Fig. 8: Modtagerens visninger Modtagerens driftsvisninger Orange Rød Gul Grøn 7>segment-display Tab. 3: Betydning af modtagerens driftsvisninger Visning Orange Gul Rød Grøn Betydning Rensning eller justering nødvendigt Reset nødvendigt (på C4000 Guest uden funktion) System leverer signaler til frakobling af maskinen (koblingsudgangene er koblet fra) System er frit (koblingsudgangene trækker) Bypass aktiv Systemfejl. Afbryd spændingsforsyningen til C4000 i mindst 3 sekunder. Kan problemet ikke afhjælpes, udskiftes enheden. Dårlig justering på senderen. Læs efter i kapitel 7.2 Justering af sender og modtager på side 64. Drift med meget beskyttelsesfeltets bredde (vises kun kort tid efter indkobling af C4000) Drift med reduceret opløsning og/eller afblænding Ukodet drift (vises kun kort tid efter indkobling af C4000) Drift med kodning 1 (vises kun kort tid efter indkobling af C4000) Drift med kodning 2 (vises kun kort tid efter indkobling af C4000) Nød-stop aktiveret Andre visninger Alle andre visninger er fejlmeldinger. Læs efter i kapitel Fejlfinding på side /WA65/ SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder 19

20 Kapitel 4 Konfigurerbare funktioner Betjeningsvejledning 4 Konfigurerbare funktioner I dette afsnit beskrives de funktioner af sikkerhedslysgitteret C4000, der kan konfigureres individuelt. Disse funktioner kan til dels kombineres med hinanden. Et overblik over kombinationsmulighederne og mulige indskrænkninger findes i afsnit 4.11 Funktioner, som ikke kan kombineres på side 40. Til overførsel af allerede lagrede og kontrollerede konfigurationer fra en C4000 til identiske C4000 sikkerhedslysgitre anvendes konfigurations-toolet Clone Plug (se 12.7 Tilbehør på side 111). I et Clone Plug lagres efter hinanden konfigurationen af sender og modtager. Den lagrede konfiguration kan enten anvendes som backup eller til at klone. OBS Kontrollér beskyttelsesanordningen efter ændringer! Ændringer på apparaternes konfigurationkan påvirke beskyttelsesfunktionen. Derfor skal beskyttelsesanordningen kontrolleres efter hver ændring af konfigurationen (se afsnit 7.3 på side 65). Den person, som gennemfører ændringen, er også ansvarlig for at apparatets beskyttelsesfunktion opretholdes. Benyt til ændring af konfigurerationen altid det af SICK anvendte password-hierarki, for at sikre, at kun autoriserede personer gennemfører ændringer på konfigurationen. Om nødvendigt hjælper SICK-serviceteamet gerne. Ved opstart af konfigurations-programmet kan der lagres et applikationsnavn med maks. 22 tegn i apparatet. Anvend denne funktion som hukommelsesstøtte, f.eks. for at beskrive anvendelsen af den aktuelle apparatekonfiguration. Apparatsymbol C4000 Host (receiver) eller C4000 Host (sender), kontekstmenu Configuration draft, Edit, faneblad General, option Applikation name. Fig. 9: Skematisk fremstilling af beskyttelsesdriften 4.1 Genstart-spærre Maskinens farlige status () afbrydes når lysgitteret brydes () og frigives ikke igen (), før operatøren aktiverer reset-knappen. Pas på ikke at forveksle genstart-spærren med maskinens start-spærre. Start-spærren forhindrer at maskinen starter efter indkobling. Genstart-spærren forhindrer at maskinen genstartes efter en fejl eller når lysvejen er blevet afbrudt. Genstart-spærren kan etableres på to forskellige måder: Med C4000 s interne genstart-spærre: C4000 kontrollerer genstarten. Med maskinens genstart-spærre (ekstern): C4000 har ingen kontrol over genstarten. 20 SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Masterpact NW08-63

Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Masterpact NW08-63 Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Lær Masterpact at kende 2 Brug af Masterpact 8 Lær kontrolknapper og indikeringer at kende 8 Spænding af maksimalafbryderens hovedfjeder 9 Indkobling af maksimalafbryderen

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Adressering af ind- og ud gange på CXxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager

Adressering af ind- og ud gange på CXxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager APP-NOTE 610003 Beckhoff Application Note Date: 11/13/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Adressering af ind-

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere