C4000 Standard og C4000 Advanced

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C4000 Standard og C4000 Advanced"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING C4000 Standard og C4000 Advanced Sikkerhedslysgitter DK

2 Betjeningsvejledning Dette dokument er beskyttet af loven om ophavsret. De derved erhvervede rettigheder forbliver firma SICK AG s. En mangfoldiggørelse af dokumentet eller af dele deraf er kun tilladt inden for rammerne af loven om ophavsret. En ændring eller forkortelse af dokumentet er forbudt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra SICK AG. 2 SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

3 Betjeningsvejledning Indhold Indhold 1 Til dette dokument Dette dokuments funktion Målgruppe Anvendelsesområde Informationsdybde Anvendte forkortelser Anvendte symboler Vedrørende sikkerheden Uddannet personale Apparatets anvendelsesområder Brug i overensstemmelse med formålet Generelle sikkerhedsregler og beskyttelsesforanstaltninger Miljørigtigt adfærd Produktbeskrivelse Specielle egenskaber Apparatets arbejdsmåde Apparatkomponenter Princippet lysgitter Kaskadekobling Apparatvarianter Eksempler på anvendelsesområder Displays Senderens driftsvisninger Modtagerens driftsvisninger Konfigurerbare funktioner Genstart-spærre Relæovervågning (EDM) Nød-stop Bypass Signalport (ADO) Strålekodning Rækkevidde Afblænding Fast afblænding Flydende afblænding Effektiv opløsning ved afblænding Indlæsning af afblændede områder Reduceret opløsning Sendertest Funktioner, som ikke kan kombineres Montage Beregning af minimumsafstanden Minimumsafstand til farestedet Mimimumsafstand til reflekterende flader Montering af apparatet Montering med Swivel-Mount-beslag Montering med side-beslag Montering af C4000 Guest med side-beslag Montering af C4000 Guest med Swivel-Mount-beslag Guest /WA65/ SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder 3

4 Indhold Betjeningsvejledning 6 El-installation Systemport M FJ Konfigureringsport M8 4 (serielt interface) Udvidelsesport M FJ Udvidelsesport M FJ Systemtilslutning C4000 Guest (M FJ) Relæovervågning (EDM) Reset-knappen Indlæsningsnøglekontakt Nød-stop Bypass-nøgleknap Signaludgang (ADO) Testindgang (sendertest) Applikationer med sens:control Idriftsættelse Status i display ved indkobling Justering af sender og modtager Kontrolinformationer Kontrollér inden første idriftsættelse Regelmæssig kontrol af beskyttelsesanordningen gennem uddannet personale Daglig kontrol af beskyttelsesanordningens funktionsdygtighed Konfiguration Udleveringsstand Forberedelse af konfigurationen Vedligeholdelse Fejlfinding Forholdsregler ved fejlfunktioner SICK-support Diagnose-LED ernes fejlvisning Fejlvisning på 7Gsegment-displayet C4000 s driftsvisninger Udvidet diagnose SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

5 Betjeningsvejledning Indhold 11 Tekniske data Datablad Datablad C4000 Guest Reaktionstid Afvigende reaktionstider Vægttabel Guest Hjørnespejl PNS75 og PNS Målskitser uden udvidelsesport C4000 Standard med afvinklet systemport og uden udvidelsesport med udvidelsesport M med udvidelsesport M Guest Swivel-Mount-beslag Side-beslag Swivel-Mount-beslag til C4000 Guest Hjørnespejl PNS Hjørnespejl PNS Ordredata Leveringsomfang System uden udvidelsesport C4000 Standard uden udvidelsesport C4000 Standard med vinklet systemtilslutning og uden udvidelsesport C4000 Advanced uden udvidelsesport C4000 Standard uden udvidelsesport med forkonfigurering C C4000 Standard uden udvidelsesport med forkonfigurering D C4000 Standard uden udvidelsesport med forkonfigurering E C4000 Standard uden udvidelsesport med forkonfigurering F C4000 Standard uden udvidelsesport med forkonfigurering R System med udvidelsesport C4000 Standard med udvidelsesport M C4000 Advanced med udvidelsesport M C4000 Standard med udvidelsesport M C4000 Advanced med udvidelsesport M C4000 Guest C4000 Standard Guest med lige systemtilslutning C4000 Standard Guest med vinklet systemtilslutning C4000 Advanced Guest med lige systemtilslutning C4000 Advanced Guest med vinklet systemtilslutning Ekstrafrontrude (svejsegnistbeskyttelse) Hjørnespejl Hjørnespejl PNS75 til beskyttelsesfeltets bredde 0 12 m (total) Hjørnespejl PNS125 til beskyttelsesfeltets bredde 4 18,5 m (total) Tilbehør /WA65/ SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder 5

6 Indhold Betjeningsvejledning 13 Bilag EF-overensstemmelseserklæring Tjekliste for producenten Tabelfortegnelse Illustrationsfortegnelse SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

7 Betjeningsvejledning Kapitel 1 1 Til dette dokument Til dette dokument Læs dette kapitel omhyggeligt, inden du arbejder med dokumentationen og C Dette dokuments funktion Denne betjeningsvejledning vejleder maskinfabrikantens hhv. maskinejerens tekniske personale til sikker montering, konfigurering, el-installation, idriftsættelse, og ved drift og vedligeholdelse af sikkerhedslysgitteret C4000. Denne betjeningsvejledning giver ingen vejledning til betjening af den maskine sikkerhedslysgitteret er eller bliver integreret i. Informationer hertil findes i maskinens betjeningsvejledning. 1.2 Målgruppe Denne betjeningsvejledning henvender sig til de planlæggere, konstruktører og ejere af installationer, som skal sikres gennem et eller flere sikkerhedslysgitre C4000. Den henvender sig også til personer, som skal integrere C4000 i en maskine, tage den i drift for første gang eller vedligeholder den. 1.3 Anvendelsesområde Denne betjeningsvejledning er en original betjeningsvejledning. Denne betjeningsvejledning gælder for sikkerhedslysgittre C4000 Standard eller C4000 Advanced med en af de efterfølgende typeskilt-påskrifter i feltet Operating Instructions: /TI /NA /UO /OE /WA /QB65 Dette dokument er bestanddel af SICK-artikelnummer (betjeningsvejledning C4000 Standard og C4000 Advanced i alle sprog, der kan leveres) /WA65/ SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder 7

8 Kapitel 1 Information Til dette dokument 1.4 Informationsdybde Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning indeholder informationer om montering fejlfinding og afhjælpning af fejl elektrisk installation artikelnumre idriftsættelse og konfiguration overensstemmelse og godkendelse vedligeholdelse af sikkerhedslysgitret C4000. Ved planlægning og installation af beskyttelsesanordninger som C4000 er det desuden nødvendigt at have teknisk fagviden, som ikke formidles gennem dette dokument. Principielt skal driften af C4000 foregå i henhold til de regler, der er blevet opstillet af myndighederne eller ved lov. Generelle informationer til ulykkesforebyggelse ved hjælp af opto-elektroniske beskyttelsesanordninger findes i kompetencebrochuren Guidelines Safe Machinery (Vejledning Sikre maskiner). Benyt også SICK-hjemmesiden i internettet på adressen: Her finder du: eksempelapplikationer en oversigt over ofte stillede spørgsmål til C4000 denne betjeningsvejledning på forskellige sprog til at læse og printe ud certifikater over typegodkendelsestest, EF-overensstemmelseserklæring og yderligere dokumenter ADO CDS EDM EFI ESPE OSSD 1.5 Anvendte forkortelser Application diagnostic output = konfigurerbar signalport, som viser en bestemt status af beskyttelsesanordningen SICK Configuration & Diagnostic Software = software til konfiguration og diagnose af sikkerhedslysgitteret C4000 External device monitoring = relæovervågning Enhanced function interface = sikker SICK-apparatkommunikation Electro-sensitive protective equipment = elektro-sensitiv beskyttelsesanordning (f.eks. C4000) Output signal switching device = signalport, som styrer sikkerhedsstrømkredsen 8 SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

9 Til dette dokument Betjeningsvejledning Kapitel 1 Anbefaling, Rød, Gul, Grøn Gør sådan 1.6 Anvendte symboler Anbefalinger hjælper ved beslutningstagning vedrørende anvendelsen af en funktion eller teknisk foranstaltning. ninger beskriver apparatdetaljer. Display-visninger gengiver 7Gsegment-displayens status på sender eller modtager: Vedvarende visning af tegn, fx U Blinkende visning af tegn, fx 8 Skiftende visning af tegn, fx L og 2 7Gsegment-displayens ciffervisning kan drejes 180 ved hjælp af CDS en. I dette dokument er 7Gsegment-displayens ciffervisning dog altid fremstillet i modus ikke drejet. LED-symboler beskriver diagnose-ledens status. Eksempler: Rød Den røde LED lyser konstant. Gul Den gule LED blinker. Grøn Den grønne LED er slukket. Handlingsinstrukser er markeret med en pil. Læs og overhold handlingsinstrukser nøje. OBS Advarsel! En advarsel henviser til en konkret eller potentiel fare. Det skal beskytte dig mod ulykker. Læs og overhold advarsler nøje! Softwareinformationer viser dig, hvor i CDS (Configuration & Diagnostic Software) du kan foretage de tilsvarende indstillinger. For direkte at komme til de nævnte dialogfelter, aktiveres i menuen på CDS View, Dialog box punktet File cards. Ellers føres du per assistent gennem de pågældende indstillinger. Når du benytter SICK-koblingsudstyret UE402, finder du funktionerne under samme navn, men til dels på andre steder i CDS-konfigureringsdialogen. Det er afhængig af den pågældende funktions gyldighedsområde. Detaljerede informationer findes i betjeningsvejledningen til UE402. Sender og modtager I billeder og tilslutningstegninger står symbolet for sender og for modtager. Begrebet farlig status I billederne i dette dokument bliver farlig status (standardbegreb) af maskinen altid fremstillet som bevægelse af en maskindel. I praksis findes der forskellige farlige status: maskinbevægelser strømførende dele synlig eller usynlig stråling en kombination af flere risici /WA65/ SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder 9

10 Kapitel 2 Vedrørende sikkerheden Betjeningsvejledning 2 Vedrørende sikkerheden Dette kapitel tjener din og operatørernes sikkerhed. Læs dette kapitel omhyggeligt, inden du arbejder med C4000 eller med maskiner der er beskyttet gennem C Uddannet personale Sikkkerhedslysgitter C4000 må kun monteres, tilsluttes, tages i drift og vedligeholdes af uddannet personale. Uddannet er den, som pga. sin faglige uddannelse og erfaring har tilstrækkelige kundskaber på området af det maskindrevne arbejdsmiddel, som skal kontrolleres og gennem ejeren er blevet instrueret i betjeningen og de gældende sikkerhedsregler og har et så godt kendskab til de relevante statslige regler for arbejderbeskyttelse, beskyttelse mod uheld, direktiver og generel anerkendte tekniske regler (f.eks. DINstandarder, VDE-regler, tekniske regler fra andre EF-medlemslande), at han/hun kan bedømme at det maskindrevne arbejdsmiddel er i en arbejdssikker stand og har adgang til betjeningsvejledningen og har læst den. Dette er som regel uddannet personale, som er ansat hos producenten af ESPE en eller personale, som hos ESPE ens producent blev uddannet tilsvarende, overvejende arbejder med kontrol af ESPE er og som har fået pålagt denne opgave af ejeren. 10 SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

11 Vedrørende sikkerheden Betjeningsvejledning Kapitel Apparatets anvendelsesområder Sikkerhedslysgitteret C4000 er en berøringsløs virkende beskyttelsesanordning (ESPE). Den fysikalske opløsning er på 14, 20, 30 eller 40 mm ved en maksimal bredde af beskyttelsesfeltet på 19 meter (fra en opløsning på 20 mm). Den mulige højde af beskyttelsesfeltet ligger mellem 300 og 1800 mm. Apparatet er en ESPE type 4 i henhold til EN 61496G1 og IEC 61496G2 og må derfor indsættes i styringer i henhold til kategori 4, se EN ISO 13849G1. Apparatets nød-stopovervågning svarer til stopkategori 0 iht. EN ISO Apparatet er egnet til: sikring af faresteder (finger- og håndbeskyttelse) sikring af farezoner sikring af tilgangsveje Det må kun være muligt at nå frem til faresteden gennem beskyttelsesfeltet. Sålænge der er personer i farezonen, må anlægget ikke startes. En fremstilling af de forskellige sikringsarter finder du i kapitel 3.3 Eksempler på anvendelsesområder på side 17. OBS Benyt sikkerhedslysgitteret kun som indirekte beskyttelsesanordning! En opto-elektronisk beskyttelsesanordning beskytter indirekte, fx ved at frakoble kraften på faretruende steder. Den kan ikke beskytte mod udslyngede dele eller udtrædende stråling. Gennemsigtige ting identificeres ikke. Afhængig af applikationen kan yderligere beskyttelsesanordninger foruden sikkerhedslysgitteret være nødvendige. Sikkerhedslysgitteret C4000 fungerer som et enkeltsystem, som består af sender og modtager eller i kombination med andre kaskadekoblede C4000-systemer. Herigennem kan beskyttelsesfeltet i stor udstrækning tilpasses sikkerhedskravene. 2.3 Brug i overensstemmelse med formålet Sikkerhedslysgitteret C4000 må kun anvendes i overensstemmelse med afsnit 2.2 Apparatets anvendelsesområder. Den må kun anvendes af fagkyndigt personale og kun på den maskine, hvorpå den af dertil uddannet personale er monteret og idriftsat iht. denne betjeningsvejledning. Ved enhver anden anvendelse samt ved forandringer på apparatet - også ved montering og installation - bortfalder SICK AG s garanti /WA65/ SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder 11

12 Kapitel 2 Vedrørende sikkerheden 2.4 Generelle sikkerhedsregler og beskyttelsesforanstaltninger Betjeningsvejledning OBS Sikkerhedsinformationer Vær opmærksom på følgende punkter for at garantere at sikkerhedslysgitteret C4000 kan anvendes sikkert og i overensstemmelse med formålet. Ved montering og brug af sikkerhedslysgitteret samt ved idriftsættelse og de gentagne tekniske servicering gælder de nationale/internationale lovforskrifter, især maskindirektivet 2006/42/EF direktivet om brugen af arbejdsmidler 2009/104/EF forskrifterne vedrørende forebyggelse af ulykker/sikkerhedsregler andre relevante sikkerhedsforskrifter Producenten og ejeren af den maskine, som sikkerhedslysgitteret anvendes på, er ansvarlige for, at alle gældende sikkerhedsforskrifter/-regler på eget ansvar afstemmes med de pågældende myndigheder samt at de overholdes. Desuden skal henvisningerne, især kontrolforskrifterne (se Kontrolinformationer på side 65) i denne betjeningsvejledning (som f.eks vedrørende brugen, monteringen, installationen eller integrationen i maskinstyringen) ubetinget overholdes. Ændringer på apparaternes konfigurationkan påvirke beskyttelsesfunktionen. Derfor skal beskyttelsesanordningen kontrolleres efter hver ændring af konfigurationen. Den person, som gennemfører ændringen, er også ansvarlig for at apparatets beskyttelsesfunktion opretholdes. Benyt til ændring af konfigurationen altid det af SICK anvendte password-hierarki, for at sikre, at kun autoriserede personer gennemfører ændringer på konfigurationen. Om nødvendigt hjælper SICK-serviceteamet gerne. Kontrollerne skal gennemføres af uddannet personale eller af hertil specielt beføjet personale, som har fået pålagt denne opgave, og de skal til enhver tid dokumenteres på en forståelig måde. Betjeningsvejledningen skal stilles den operatør til rådighed, som arbejder ved den maskine, hvor sikkerhedslysgitteret C4000 anvendes. Operatøren skal instrueres af uddannet personale og tilskyndes til at læse betjeningsvejledningen. Apparaternes eksterne spændingsforsyning skal i henhold til EN kunne tolerere et kort strømsvigt på 20 ms. Egnede netmodtagere fås som tilbehør hos SICK (Siemens serie 6 EP 1). 2.5 Miljørigtigt adfærd Sikkerhedslysgitteret C4000 er konstrueret således, at det mindst muligt belaster miljøet. Det forbruger kun et minimum af energi og ressourcer. Også på arbejdspladsen bør der altid tages hensyn til miljøet. Vær derfor opmærksom på følgende informationer vedrørende bortskaffelse af affald. Bortskaffelse Bortskaf ubrugelige eller irreparable apparater altid i henhold til de i landet gældende forskrifter vedrørende bortskaffelse af affald. Vi er gerne parate til at hjælpe med bortskaffelsen af disse apparater. Kontakt os. 12 SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

13 Produktbeskrivelse Betjeningsvejledning Kapitel 3 3 Produktbeskrivelse Dette kapitel informerer om sikkerhedslysgitteret C4000 specielle egenskaber. Det beskriver apparatets opbygning og arbejdsmåde, især i de forskellige driftsarter. Dette kapitel bør i hver fald læses, inden apparatet monteres, installeres og tages i drift. 3.1 Specielle egenskaber C4000 Standard beskyttelsesdrift efter eget valg med intern eller ekstern (realiseres på maskinen) genstart-spærre reset-knappen tilsluttes enten i kontaktskabet eller direkte til apparatet tilslutningsmulighed på apparatet for tilslutning af en nødstop-tast eller en bypassnøgleknap relæovervågning (EDM) 2 strålekodninger, som supplement til ikke-kodet drift, mulig konfigurerbar signalport (ADO) for bedre tilgængelighed statusvisning ved hjælp af 7Gsegment-display funktionsomfanget kan udvides vha. koblingsudstyr fra SICK-produktfamilien sens:control EFI-tilslutning. Funktionsudvidelse på C4000 med typeskilt-påskriften i feltet Software Version: og højere og koblingsudstyr fra SICK-produktfamilien sens:control kaskadekobling af op til tre C4000 C4000 Advanced Udover de funktioner, C4000 Standard-versionen har, byder Advanced-versionen på: afblænding af flere områder afblænding med en tolerance på op til 2 stråler flydende afblænding reduceret opløsning objektovervågning for områder med bevægelig afblænding /WA65/ SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder 13

14 Kapitel 3 Produktbeskrivelse 3.2 Apparatets arbejdsmåde Betjeningsvejledning Fig. 1: C4000 s apparatkomponenter Apparatkomponenter Host uden udvidelsesport eller - ved tilsluttet Guest 1 - med udvidelsesport Option: 1. Guest-system uden udvidelsesport eller - ved tilsluttet Guest 2 - med udvidelsesport Option: 2. Guest-system med eller uden udvidelsesport Databladet findes i kapitel 11 Tekniske data på side 74. Målskitser findes fra side Princippet lysgitter Sikkerhedslysgitteret C4000 består af en sende- og en modtagerenhed (Fig. 1). Mellem disse to ligger beskyttelsesfeltet, som defineres af beskyttelsesfeltets højde og bredde. Det pågældende systems størrelse bestemmer beskyttelsesfeltets højde. Beskyttelsesfeltets nøjagtige højde findes i Tab. 36ff. i afsnit 11.5 Målskitser fra side 85. Beskyttelsesfeltets bredde er afhængig af lysvejens længde mellem sender og modtager og må ikke overskride beskyttelsesfeltets maksimal tilladte bredde (se Tekniske data på side 74). Sender og modtager synkroniseres automatisk ved hjælp af optisk kommunikation. En elektrisk forbindelse mellem de to komponenter er ikke nødvendigt. C4000 er opbygget modulært. Alle optiske og elektriske komponenter er anbragt i et slankt og samtidig fordrejningsstivt profil. 14 SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

15 Produktbeskrivelse Betjeningsvejledning Kapitel Kaskadekobling Maksimalt tre C4000 kan forbindes serielt ved den såkaldte kaskadekobling, f.eks. for at realisere en sikker beskyttelse mod at træde bag om sikkerhedslysgitteret. Det apparat, der er forbundet med kontaktskabet er hovedsensoren, den såkaldte host. Følgesensorerne hedder guest (smlg. Fig. 1 på side 14). Apparater i udleveringsstand eller apparater, som endnu ikke blev anvendt i et kaskadekoblet system, kan forbindes med hinanden og danner straks en principielt funktionsdygtig kaskade. Vær opmærksom på følgende: Guest-systemer overtager herved evt. en på Host-systemet konfigureret strålekodning. En evt. konfigureret afblænding på guest-systemerne slettes. Hvis sikkerhedslysgitre i et kaskadekoblet system tages i drift, gemmes systempositionen (host, guest 1 eller guest 2) varigt i C4000-apparatets lager. Apparatet kan så ikke længere anvendes som standalone-apparat eller i en anden systemposition. Efter en demontering kan systemet derfor ikke forveksles, når det genopstilles. Den i C4000 lagrede systemposition tilbagestilles med CDS eller den Host-Guest Plug, som fås som tilbehør (se 12.7 Tilbehør på side 111). Fordele ved kaskadekobling ingen ekstra ekstern elektrisk fortrådning nødvendig. Hurtig sammenkobling De enkelte systemers opløsning og beskyttelsesfeltets højde må være forskelligt. Grænser ved kaskadekobling For hvert enkeltsystem skal den maksimale bredde af beskyttelsesfeltet være sikret! Det samlede antal stråler må ved ukodet drift være på maks. 480 stråler, ved kodet drift maks. 405 stråler. Den fleksible ledningslængde mellem to kaskadekoblede systemer må maks. være på 3 m Apparatvarianter Anbefaling Til de forskellige anvendelsesformål findes forskellige varianter af C4000 Standard/Advanced: Uden udvidelsesport, kan anvendes som standalone-system eller som sidste guest i et kaskadekoblet system Med udvidelsesport M26, kan anvendes som standalone-system, som host, som første eller anden guest i et kaskadekoblet system Med udvidelsesport M12, kan anvendes som standalone-system, som host, som første eller anden guest i et kaskadekoblet system Anvend denne konstruktionstype, hvis C4000 Guest skal anvendes. Guest med systemtilslutning M12, C4000-apparatvariant til meget små, trange monteringsforhold, kan kun anvendes som sidste guest i et kaskadekoblet system /WA65/ SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder 15

16 Kapitel 3 Produktbeskrivelse Betjeningsvejledning Tab. 1: Sammenligning af C4000-apparatvarianternes funktioner C4000 Standard C4000 Advanced Uden udvidelsesport Med udvidelsesport M26 Med udvidelsesport M12 Guest med systemtilslutning M12 Uden udvidelsesport Med udvidelsesport M26 Med udvidelsesport M12 Guest med systemtilslutning M12 Nød-stop kan tilsluttes direkte til apparatet Reset-knap kan tilsluttes direkte til apparatet Udgang for Reset nødvendig på apparatet Signaludgang (ADO) Relæovervågning (EDM) Reduceret opløsning Afblænding Indlæsning af afblændede områder Taktdrift Bypass Driftsartomstilling = Funktioner kan på apparater hentes via klemrækken i eltavlen fra C4000 s systemtilslutning! = Kun i forbindelse med ekstern koblingsudstyr eller busnode, f.eks. UE402 eller UE SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

17 Produktbeskrivelse Betjeningsvejledning Kapitel 3 Fig. 2: Sikring af farlige steder vha. et sikkerhedslysgitter C4000 (til venstre) Fig. 3: Sikring af farezoner vha. et sikkerhedslysgitter C4000 (til højre) 3.3 Eksempler på anvendelsesområder Fig. 4: Sikring af tilgangsveje med et sikkerhedslysgitter C4000 Fig. 5: C4000 Guest som beskyttelse mod at træde bagom (til venstre) C4000 Host med ed udvidelsesport M FJ Fig. 6: C4000 Host/Guest direkte på UE470 i taktdrift (til højre) C4000 Guest C4000 Guest UE470 Sikkerhedslysgitteret C4000 kan kun opfylde sine beskyttelsesfunktioner, hvis følgende forudsætninger er givet: Maskinens styring skal kunne påvirkes elektrisk. Maskinens farlige status skal til enhver tid kunne overføres i en sikker status. Sender- og modtagerenheden skal være placeret således, at objekter med sikkerhed detekteres af C4000, når de trænger ind i farezonen. Reset-knappen skal være anbragt således uden for farezonen at den ikke kan aktiveres af en person, der befinder sig indenfor farezonen. Desuden skal operatøren have overblik over hele farezonen, når reset-knappen trykkes. Ved opbygning og anvendelse af apparaterne skal der tages hensyn til de gældende, af myndighederne eller ved lov fastsatte, bestemmelser /WA65/ SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder 17

18 Kapitel 3 Produktbeskrivelse 3.4 Displays Betjeningsvejledning Sender og modtagerens LED er og 7Gsegment-display viser C4000 s driftsstatus. 7GsegmentGdisplayens ciffervisning kan drejes 180 ved hjælp af CDS en (Configuration & Diagnostic Software). I dette tilfælde slukkes punktet på 7Gsegment-displayen: Punkt synligt: Underkanten af 7Gsegment-displayens ciffervisning viser hen til konfigureringstilslutningen. Punkt ikke synligt: Underkanten af 7Gsegment-displayens ciffervisning viser hen til LEDvisningen. Apparatsymbol C4000 Host (receiver) eller C4000 Host (sender), kontekstmenu Configuration draft, Edit, option 7BsegmentBdisplay af det pågældende apparat. Fig. 7: Senderens visninger Senderens driftsvisninger Gul 7>segment-display Tab. 2: Betydning af senderens driftsvisninger Visning Betydning Gul Forsyningsspænding o.k. Systemfejl. Afbryd spændingsforsyningen til C4000 i mindst 3 sekunder. Kan problemet ikke afhjælpes, udskiftes enheden. Apparatet er i testmodus. Ukodet drift (vises kun kort tid efter indkobling af C4000) Drift med kodning 1 (vises kun kort tid efter indkobling af C4000) Drift med kodning 2 (vises kun kort tid efter indkobling af C4000) Andre visninger Alle andre visninger er fejlmeldinger. Læs efter i kapitel Fejlfinding på side SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

19 Produktbeskrivelse Betjeningsvejledning Kapitel 3 Fig. 8: Modtagerens visninger Modtagerens driftsvisninger Orange Rød Gul Grøn 7>segment-display Tab. 3: Betydning af modtagerens driftsvisninger Visning Orange Gul Rød Grøn Betydning Rensning eller justering nødvendigt Reset nødvendigt (på C4000 Guest uden funktion) System leverer signaler til frakobling af maskinen (koblingsudgangene er koblet fra) System er frit (koblingsudgangene trækker) Bypass aktiv Systemfejl. Afbryd spændingsforsyningen til C4000 i mindst 3 sekunder. Kan problemet ikke afhjælpes, udskiftes enheden. Dårlig justering på senderen. Læs efter i kapitel 7.2 Justering af sender og modtager på side 64. Drift med meget beskyttelsesfeltets bredde (vises kun kort tid efter indkobling af C4000) Drift med reduceret opløsning og/eller afblænding Ukodet drift (vises kun kort tid efter indkobling af C4000) Drift med kodning 1 (vises kun kort tid efter indkobling af C4000) Drift med kodning 2 (vises kun kort tid efter indkobling af C4000) Nød-stop aktiveret Andre visninger Alle andre visninger er fejlmeldinger. Læs efter i kapitel Fejlfinding på side /WA65/ SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder 19

20 Kapitel 4 Konfigurerbare funktioner Betjeningsvejledning 4 Konfigurerbare funktioner I dette afsnit beskrives de funktioner af sikkerhedslysgitteret C4000, der kan konfigureres individuelt. Disse funktioner kan til dels kombineres med hinanden. Et overblik over kombinationsmulighederne og mulige indskrænkninger findes i afsnit 4.11 Funktioner, som ikke kan kombineres på side 40. Til overførsel af allerede lagrede og kontrollerede konfigurationer fra en C4000 til identiske C4000 sikkerhedslysgitre anvendes konfigurations-toolet Clone Plug (se 12.7 Tilbehør på side 111). I et Clone Plug lagres efter hinanden konfigurationen af sender og modtager. Den lagrede konfiguration kan enten anvendes som backup eller til at klone. OBS Kontrollér beskyttelsesanordningen efter ændringer! Ændringer på apparaternes konfigurationkan påvirke beskyttelsesfunktionen. Derfor skal beskyttelsesanordningen kontrolleres efter hver ændring af konfigurationen (se afsnit 7.3 på side 65). Den person, som gennemfører ændringen, er også ansvarlig for at apparatets beskyttelsesfunktion opretholdes. Benyt til ændring af konfigurerationen altid det af SICK anvendte password-hierarki, for at sikre, at kun autoriserede personer gennemfører ændringer på konfigurationen. Om nødvendigt hjælper SICK-serviceteamet gerne. Ved opstart af konfigurations-programmet kan der lagres et applikationsnavn med maks. 22 tegn i apparatet. Anvend denne funktion som hukommelsesstøtte, f.eks. for at beskrive anvendelsen af den aktuelle apparatekonfiguration. Apparatsymbol C4000 Host (receiver) eller C4000 Host (sender), kontekstmenu Configuration draft, Edit, faneblad General, option Applikation name. Fig. 9: Skematisk fremstilling af beskyttelsesdriften 4.1 Genstart-spærre Maskinens farlige status () afbrydes når lysgitteret brydes () og frigives ikke igen (), før operatøren aktiverer reset-knappen. Pas på ikke at forveksle genstart-spærren med maskinens start-spærre. Start-spærren forhindrer at maskinen starter efter indkobling. Genstart-spærren forhindrer at maskinen genstartes efter en fejl eller når lysvejen er blevet afbrudt. Genstart-spærren kan etableres på to forskellige måder: Med C4000 s interne genstart-spærre: C4000 kontrollerer genstarten. Med maskinens genstart-spærre (ekstern): C4000 har ingen kontrol over genstarten. 20 SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Der tages forbehold for alle rettigheder /WA65/

C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco

C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco BETJENINGSVEJLEDNING C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco Sikkerhedslysgitter DK Betjeningsvejledning Dette dokument er beskyttet af loven om ophavsret. De derved erhvervede rettigheder

Læs mere

C4000 Standard og C4000 Advanced

C4000 Standard og C4000 Advanced BETJENINGSVEJLEDNING C4000 Standard og C4000 Advanced Sikkerhedslysgitter da Betjeningsvejledning Dette dokument er beskyttet af loven om ophavsret. De derved erhvervede rettigheder forbliver firma SICK

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. C4000 Entry/Exit. Sikkerhedslysgitter

BETJENINGSVEJLEDNING. C4000 Entry/Exit. Sikkerhedslysgitter BETJENINGSVEJLEDNING Sikkerhedslysgitter da Betjeningsvejledning Dette dokument er beskyttet af loven om ophavsret. De derved erhvervede rettigheder forbliver firma SICK AG s. En mangfoldiggørelse af dokumentet

Læs mere

Sikkerheds-Laserscanner RLS 100

Sikkerheds-Laserscanner RLS 100 Sikkerheds-Laserscanner & B E T J E N I N G S V E J L E D N I N G Betjeningsvejledning Dette dokument er beskyttet af loven om ophavsret. De derved erhvervede rettigheder forbliver firma SICK AG s. En

Læs mere

M4000 Advanced, M4000 Advanced A/P og M4000 Area 60/80

M4000 Advanced, M4000 Advanced A/P og M4000 Area 60/80 BETJENINGSVEJLEDNING M4000 Advanced, M4000 Advanced A/P og M4000 Area 60/80 Flerstrålet sikkerhedslysbom da Betjeningsvejledning Dette dokument er beskyttet af loven om ophavsret. De derved erhvervede

Læs mere

Hvorfor skal man bruge lysbomme og lysgitre?

Hvorfor skal man bruge lysbomme og lysgitre? Hvorfor skal man bruge lysbomme og lysgitre? Lysbomme og lysgitre er produktionsvenlige sikkerheds-anordninger som ikke er i vejen for operatøren. Samtidigt ved operatøren at han kan stole på at sikkerhedssystemet

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Online-datablad. C4P-SA04530A00 detec4 Prime SIKKERHEDSLYSGITRE

Online-datablad. C4P-SA04530A00 detec4 Prime SIKKERHEDSLYSGITRE Online-datablad CP-SA00A00 detec Prime CP-SA00A00 detec Prime A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Systemdel Opløsning Beskyttelsesfelthøjde Rækkevidde Uden blinde

Læs mere

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE DANSK 1 Generelt 2 Montage 3 Vigtige begreber 4 Ibrugtagning / skift af batterier 5 Normal drift 5.1 Programmeringsfunktioner 5.1.1 Ændring af IB-koden eller indtastning af en personlig IB-kode 5.1.2 Indtastning

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Indholdsfortegnelse DANSK DANSK

Indholdsfortegnelse DANSK DANSK Indholdsfortegnelse DANSK 1 Generelt...126 2 Montering...126 3 Vigtige begreber...126 4 Lys- eller blinksignaler... 127 5 Ændring af adgangskoderne... 127 5.1 Sending efter indtastning af en adgangskode...

Læs mere

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Anvisninger til sikker brug i eksplosionsfarlige områder 1 Anvendelse Apparater, der indeholder egensikrede kredsløb, bruges til at drive

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning DGPS/Glonass-modtager AG-STAR Version: V5.20150602 3030247600-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug.

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning DGPS-modtager A101 Version: V3.20150602 3030246900-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Kolofon Dokument

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

Focus. Sikkerhedslysgitter og Sikkerhedslysbom. Godkendelser: Anvendelse: Fordele: eller rundt om risikoområder

Focus. Sikkerhedslysgitter og Sikkerhedslysbom. Godkendelser: Anvendelse: Fordele: eller rundt om risikoområder Sikkerhedslysgitter og Sikkerhedslysbom Focus Godkendelser: Anvendelse: eller rundt om risikoområder Fordele: En lysbom/lysgitter med alle muligheder funktion, beregnet til at anvendes hvor det er af højeste

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Installation og konfiguration

Installation og konfiguration Dometic Communication Unit Version 0.37 820 9505 18 - ed0110 Installation og konfiguration INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt 1.1. DCU som standardudstyr 4 1.2. DCU som eftermonteringssæt 4 1.3. Modeloversigt

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugsanvisning Q1 v1.3 (komprimeret), DK.doc. Brugsanvisning Q1. torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137

Brugsanvisning Q1 v1.3 (komprimeret), DK.doc. Brugsanvisning Q1. torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137 2009-06-15 1(9) Brugsanvisning Q1 Q-Fog AB bjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622149 Herrgårdsgatan 13 torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137 713 31 Nora Office tel:+46-(0)587-25640 SWEDEN org.nr 556699-3464

Læs mere

Online-datablad. C4P-EA03030A001000, C4P- SA03030A detec4 Prime SIKKERHEDSLYSGITRE

Online-datablad. C4P-EA03030A001000, C4P- SA03030A detec4 Prime SIKKERHEDSLYSGITRE Online-datablad CP-EA000A00000, CP- SA000A00000 detec Prime CP-EA000A00000, CP-SA000A00000 detec Prime A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Indeholdt i levering Anvendelse

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning.

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning. Robot nr: Kontrol af robotceller Nye / ændringer Dato for gennemgang. Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift Ja Nej Projektleder (ansvarlig indkøber) Robotintegrator Modtager (ansvarlig drift) Kompetent

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

T estbart sikkerhedslysgitter TGS. Driftsvejledning. TGS sikkerhedslysgitter

T estbart sikkerhedslysgitter TGS. Driftsvejledning. TGS sikkerhedslysgitter Driftsvejledning D r i f t s v e j l e d n i n g T estbart sikkerhedslysgitter TGS 8 010 474/05-08-03 SICK AG Industrial Safety Systems Tyskland Alle rettigheder forbeholdes 1 Driftsvejledning 2 8 010

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Online-datablad STR1-SASM10P5 STR1 BERØRINGSFRIE SIKKERHEDSAFBRYDERE

Online-datablad STR1-SASM10P5 STR1 BERØRINGSFRIE SIKKERHEDSAFBRYDERE Online-datablad STR1-SASM10P5 STR1 A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Systemdel Sensorprincip Bestillingsoplysninger Antal sikre udgange 2 Hjælpekontakt (AUX) 1

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Online-datablad MLG2-0880F511 MLG MÅLENDE AUTOMATIONSLYSGITRE

Online-datablad MLG2-0880F511 MLG MÅLENDE AUTOMATIONSLYSGITRE Online-datablad LG2-0880F511 LG A B C D E F H I J K L N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Bestillingsoplysninger Type Varenr. LG2-0880F511 1041150 Andre instrumentudførelser og tilbehør

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v4 CCI.Cam Visuel maskinovervågning Brugsanvisning Reference: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Versionsnummer: v4.01 2 1 Indledning...

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Signalkontakter. ON/OFF signalkontakter (OF)

Signalkontakter. ON/OFF signalkontakter (OF) Signalkontakter ON/OFF signalkontakter (OF) c standardudstyr: 4 OF pr. : v standard: 47076 v lavniveau: 47077 for v v til drawout version: 33098. c OF kontakterne angiver hovedkontakternes position c de

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v3

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v3 CCI.Cam Visuel maskinovervågning Brugsanvisning Reference: CCI.Cam v3 Indledning Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst Versionsnummer: v3.06 Indledning

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur Henvisning For at undgå en manipulation af kompaktalarmeringen, skal produktet opsættes mindst 3 meter oppe. Vær også opmærksom på gældende lokale bestemmelser for udendørs sirener. I nogle europæiske

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Læses grundigt inden ibrugtagning! Opbevares til senere brug Denne drifts- og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte maskiner er forpligtet til skriftligt

Læs mere

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART. BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80660609 07/2015 - Oversættelse af original driftsvejledningen

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-115DG uni-line H (DK) Med spændingssammenligning

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-115DG uni-line H (DK) Med spændingssammenligning Installations- og idriftsættelsesvejledning Synkroniseringsrelæ type FAS-115DG uni-line Synkronisering af generator til samleskinne Med spændingssammenligning Kompensation for bryderlukketid Indikation

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere