MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10"

Transkript

1 LEK MOS DK MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING ACVM 270, AMS 10 LEK LEK

2 2 LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06

3 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3 Anlæggets data 3 Information om anlægget Produktinformation 4 NIBE SPLIT udmærker sig ved 4 Funktionsprincip NIBE SPLIT 4 Frontpanel, indemodul Sådan anvendes frontpanelet 6 Menutyper 6 Hurtig flytning 6 Tastaturlås 6 Temperaturindstilling, varme Generelt 7 Driftsindstilling 7 Manuel ændring af rumtemperaturen 7 Grundindstilling 8 Efterjustering af grundindstillingen 8 Temperaturindstilling, køling Generelt 9 Styring af køledrift fra udeføleren i driftsindstilling AutoK 9 Styring af køledrift fra rumføleren 9 Temperaturindstilling, varmtvand Tilgængelig volumen (ACVM 270 med AMS 10-8) 10 Tilgængelig volumen (ACVM 270 med AMS 10-12) 10 Prioritering 10 Ekstra varmtvand 11 Vedligeholdelse Kontrol af sikkerhedsventiler i ACVM Trykmåler i ACVM Tømning af varmtvandsbeholderen 12 Tømning af beholder 12 Vedligeholdelse af AMS Sparetips 12 Afhjælpning ved driftsforstyrrelser Driftsindstilling "Kun tilskudsvarme" 14 Nøddrift 14 Alarmangivelser Hvad sker der ved alarm? 15 Anbefalede foranstaltninger 15 Kvittering af alarm 15 Til montøren Generelt til montøren Transport og opbevaring 16 Medfølgende komponenter 16 Opstilling 16 Dimensionering af ekspansionsbeholder 17 Manuel shuntregulering 17 Tømning af beholder 17 Anbefalet installationsrækkefølge 17 Rørinstallation Generelt 18 Systemkrav 18 Dimensioner og rørtilslutninger 18 Pumpekapacitetsdiagram 18 Tilslutning af klimaanlæg 18 Tilslutning af varmtvandsbeholder 19 Tilkobling af ekstern varmekilde 19 Overløb vekslerdel 19 Tilslutning af kølemedierør (medfølger ikke) 20 Sammenkoblinger 23 El-installation Generelt 26 El-komponenter 26 Tilslutning af strømforsyning 27 Automatsikring 27 Temperaturbegrænser 27 Tilslutning mellem ACVM 270 og AMS Indstilling maks. effekt, el-tilskudsvarme 28 Indstilling maks. kedeltemperatur 28 EBV-kort, position og el-diagram 28 Tilslutning af udendørs føler 28 Tilslutning af effektovervågning 28 Tilslutning af rundstyring/tarif 29 Tilslutning af eksterne kontakter 29 Alarmudgange 29 Sammenkoblingsspecifik tilslutning 30 Opstart og kontrol Forberedelser 31 Igangsætning 31 Indstilling systemflow varme 31 Indstilling systemflow, køling 32 Igangsætning af ACVM 270 uden AMS 10 tilkoblet 32 Kontrol af ekstern tilskudsvarme med intern el-patron blokeret 32 Kontrol af ekstern tilskudsvarme (ikke styret af ACVM 270) med intern el-patron som reserve 32 Installationskontrol 32 Rengøring af snavsfilter 32 Efterjustering 32 Tjekliste: Kontrol før igangsættelse 33 Andet Styring Display 34 Menutyper 34 Menustyring 34 Menutræ 35 Hovedmenuer [N] Varmtvandstemperatur [N] Fremløbsstemp [N] Fremløbsstemp [N] Udetemperatur [N] Varmepumpe 48 1

4 Indholdsfortegnelse 6.0 [N] Rumtemperatur [N] Ur [N] Øvrige indstillinger [S] Service menuer 51 Alarmliste Kvittering af alarm 57 Alarm med automatisk nulstilling 57 Temperaturbegrænseralarm 57 ACVM 270-alarm 57 AMS 10-alarm 58 Vamtvandsalarm 60 Fremløbsalarm 60 Udeføleralarm 61 El-diagram ACVM AMS Temperaturføler Følerplacering 69 Data for føler i AMS Data for føler i ACVM Komponentplacering Indedel 70 Udedel 72 Dimensioner Indedel 74 Udedel 75 Tekniske specifikationer Ydeevne, ACVM 270 og AMS Ydeevne, ACVM 270 og AMS Lydtryksniveauer 80 Tilbehør Tilbehør 81 Sikkerhedsforskrifter Advarsel 82 Forsigtig 82 Specielt for aggregater beregnet til R410A 83 Stikordsregister 84 2

5 Til boligejeren Generelt Generelt Anlæggets data Påfyldes af installatøren, når anlægget er installeret. Anlæggets data samt installationstjeklisten på side 33 skal udfyldes af installatøren for at garantien træder i kraft. Serienummer skal altid oplyses ved henvendelse til Vølund. Indedel: Installationsdato Tjekliste, side 33, udfyldt Montører Udedel: Varme Radiator Gulv Ventilatorkonvektor Køling Andet Gulv Ventilatorkonvektor Ikke relevant Ekstern varmekilde Sol Gas Olie Træ Piller El Tilbehør DPH 11 RE 10 RG 10 ESV22 VCC22 ACK22 SRB22 Indstillinger Udfyld afvigelser fra grundindstillinger. Menu Indstilling Menu NIBE SPLIT er et system til opvarmning, køling og varmtvand til mindre boliger. Systemet består af et udemodul (AMS 10), der optager energien i udeluften og sender den videre til indemodulet (ACVM 270), der varetager styringen og varmedistributionen i boligen. For at få de største udbytte af systemet NIBE SPLIT bør du gennemlæse afsnittet "Til boligejeren" i denne monterings- og betjeningsvejledning. NIBE SPLIT er et driftssikkert kvalitetsprodukt med lang levetid. Indstilling Dato: Underskrift: På grund af sikkerhed, må dette produkt kun bruges af personer, som har fået den nødvendige instruktion i anvendelsen af produktet. Børn må under ingen omstændigheder komme i kontakt med produktet. Med forbehold for konstruktionsændringer. NIBE

6 Til boligejeren Information om anlægget Information om anlægget Produktinformation NIBE SPLIT er et komplet, moderne varmepumpesystem, der tilbyder effektive tekniske muligheder for energibesparelse og reduceret CO2-udspil. Med indbygget varmtvandsbeholder, el-kassette, cirkulationspumpe og styresystem i indemodulet opnås en driftsikker og økonomisk varmeproduktion. Varmeoptagelsen sker fra udeluften gennem et udemodul (AMS 10), hvor kølemediet, der cirkulerer i et lukket system, overfører varmen fra varmekilden (udeluften) til indemodulet (ACVM 270). Dette betyder, at det hverken er nødvendigt med borehuller eller spiraler i undergrunden. NIBE SPLIT udmærker sig ved Optimal årsvarmefaktor takket være frekvensreguleret kompressor. Udedel med kompakte mål. Omdrejningsstyret cirkulationspumpe, der forsyner varmepumpen med det til driftslejligheden tilpassede systemflow. Optimerede driftsomkostninger. Kompressorens omdrejningstal tilpasses efter eksisterende behov. Integreret spiralvarmtvandsbeholder i ACVM 270. Indbygget ur til planlægning af ekstra varmtvand og sænkning/forøgelse af fremløbstemperaturen. Forberedt til styring af to klimaanlæg. Indbygget aktiv kølefunktion. Mulighed for at tilslutte eksterne varmekilder. 1. Kølemediet i AMS 10 optager varme fra udeluften og komprimeres derefter, hvilket forøger temperaturen yderligere. 2. Det varme kølemedie (nu i gasform) ledes ind i ACVM Kølemediet afgiver varme til videre fordeling i systemet. 4. Kølemediet (nu i væskeform) føres tilbage til AMS 10, og forløbet gentages. Ved at vende hele processen om, og dermed lade kølemediet i AMS 10 optage varmen fra vandet og slippe den ud i udeluften, kan varmepumpen i stedet producere kulde efter behov. ACVM 270 bestemmer, ved hjælp af indsamlet data fra temperaturfølere, hvornår AMS 10 skal og ikke skal køre. Ved ekstra varmebehov kan ACVM 270 tilkoble tilskudsvarme i form af den interne el-patron eller eventuelt tilkoble ekstern tilskudsvarme. Funktionsprincip NIBE SPLIT Funktion NIBE SPLIT er et system, der kan producere varme, varmt vand og kulde. Princippet bag varmeproduktion kan forenklet forklares på følgende måde: 4

7 Til boligejeren Frontpanel, indemodul Frontpanel, indemodul A I II III A B I II 50.0 C

8 Til boligejeren Frontpanel, indemodul Sådan anvendes frontpanelet Fra panelet udføres alle de mest almindelige indstillinger, og det er også herfra du instruerer computerstyringen om dine ønsker vedrørende temperatur mm., som varmepumpesystemet skal opfylde. For at kunne udnytte anlægget optimalt skal der være udført visse grundindstillinger (se side 8), og installationen skal i øvrigt være udført efter gældende anvisninger. Normalt vises menu 1.0 (temperaturen i varmtvandsbeholderen) på displayet. Ved at bruge plus- og minusknappen samt Enterknappen kan man bladre i menusystemet samt ændre den indstillede værdi i visse menuer. Menutyper Styringen er opdelt i forskellige menutyper afhængigt af, hvor "dybt" ind i styringen, man skal. Normal [N]: De indstillinger, du som kunde oftest har brug for. Udvidet [U]: Viser detaljerede menuer ud over servicemenuer. Service [S]: Viser alle menuer. Ændring af menutype sker i menu Hurtig flytning For hurtigt at komme tilbage til hovedmenuen fra en af undermenuerne kan du altid trykke på knappen: Tastaturlås I hovedmenuerne kan tastaturet aktiveres ved at trykke knapperne plus og minus ned samtidig. Nøglesymbolet vises nu på displayet. Deaktivering sker på samme måde. 6

9 Til boligejeren Temperaturindstilling, varme Temperaturindstilling, varme Generelt Indendørstemperaturen afhænger af flere forskellige faktorer. For at holde huset varmt i den varme årstid er solindstrålingen og den varme, husets personer og apparater afgiver, oftest tilstrækkelig. Når det bliver koldere udenfor, må man starte sit klimaanlæg. Jo koldere det bliver, jo varmere skal radiatorerne/gulvslangerne osv. være. Styring af varmeproduktionen Normalt opvarmer varmepumpen vandet (varmebæreren) til den temperatur, der er nødvendig ved en vis udetemperatur. Det sker automatisk på baggrund af indsamlede temperaturværdier fra udeføleren og føleren, der sidder på fremløbsrøret til klimaanlægget (fremløbsføler). Også ekstra tilbehør, såsom rumfølere, kan påvirke temperaturen. Først skal varmepumpen dog have den korrekte grundindstilling, se afsnittet "Grundindstilling". De temperaturoplysninger, som udeføleren (monteret på husets ydermur) sender til varmepumpens computerstyring, registrerer tidligt variationer i udetemperaturen. Det behøver altså ikke at blive koldt inde i huset, før reguleringssystemet aktiveres, men så snart temperaturen falder ude, hæves temperaturen på vandet til klimaanlægget (fremløbstemperaturen) inde i huset automatisk. Varmepumpens fremløbstemperatur (menu 2.0) vil svinge omkring den teoretisk ønskede værdi, der vises i parentes på displayet. Temperatur på klimaanlægget Den temperatur, som klimaanlægget skal have i forhold til udetemperaturen, bestemmer du selv ved valg af varmekurve og ved hjælp af knappen Forskydning varmekurve på varmepumpens frontpanel. Driftsindstilling Med knappen "Driftsindstilling" indstilles den ønskede driftsindstilling, hvad angår tilladelse/blokering af cirkulationspumpen eller tilskudsenergi. Valget behøver ikke blive bekræftet med Enter-knappen. Når der trykkes på knappen, vises den aktuelle driftsindstilling på displayet, og ved yderligere tastetryk ændres indstillingen. Når der trykkes på Enter-knappen, returneres der til normalt visningsniveau i displayet. For alle driftsindstillinger gælder, at tilskudsvarmen kun anvendes til frostsikring, hvis den er aktiveret i menusystemet. De forskellige driftsindstillinger er: 1. "Auto" ACVM 270 vælger automatisk driftsindstilling i forhold til udelufttemperaturen. Det betyder, at driftsindstillingen skifter mellem "Varme" og "Varmtvand". Den aktuelle driftsindstilling vises i parentes. Cirkulationspumpen tillades at være i drift, når der er behov for det. 2. "AutoK"* ACVM 270 vælger automatisk driftsindstilling (der kan nu også vælges køling) i forhold til udelufttemperaturen. Det betyder, at driftsindstillingen skifter mellem "Varme", "Køling" og "Varmtvand". Cirkulationspumpen tillades at være i drift, når der er behov for det. 3. "Varme" / "Ekstra varme" Der produceres kun varme og varmtvand. Cirkulationspumpen er i drift hele tiden. Hvis "Ekstra varme" vises, tillades tilskudsvarmen at være i drift ved behov. 4. "Køle"* / "Superkøling" Hvis tilskudsvarme er tilladt vises "Superkøling". Kompressoren kører da kun i køledrift. Ellers skifter driften mellem produktion af kulde eller varmtvand. Cirkulationspumpen er i drift hele tiden. Varmtvand produceres kun ved hjælp af el-patronen. 5. "Varmtvand" Der produceres kun varmtvand. Kun kompressor i drift. 6. "Kun tilskudsvarme" Kompressor blokeres. Funktionen aktiveres ved at holde knappen "driftsindstilling" inde i 7 sekunder. * For at kunne anvende kølefunktionerne skal systemet være konstrueret til at kunne håndtere lave temperaturer, og køling skal være aktiveret i menu Manuel ændring af rumtemperaturen Hvis man vil sænke eller forhøje indendørstemperaturen, drejer man drejeknappen "Forskydning varmekurve" mod uret henholdsvis med uret. En streg svarer til ca. 1 grads ændring af rumtemperaturen. BEMÆRK En forøgelse af rumtemperaturen kan "bremses" af termostaterne på radiatorerne eller gulvvarmen, hvorfor disse i så fald skal drejes op. 7

10 Til boligejeren Temperaturindstilling, varme Grundindstilling Til grundindstilling anvendes menu og drejeknappen "Forskydning varmekurve". Hvis rumtemperaturen ikke bliver som ønsket, kan det være nødvendigt at efterjustere. Hvis man ikke ved, hvilke værdier der skal indstilles, kan udgangsværdierne for varmeautomatikken hentes ud fra diagrammet. Varmekurve FRAMLEDNINGSTEMPERATUR + 5 C VÄRMEKURVA C - 5 FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (0) Menu Varmekurve Forskydning af varmekurve VÄRMEKURVA BEMÆRK Vent et døgn mellem indstillingerne, så temperaturerne når at stabilisere sig. Indstilling med diagram I diagrammet går man ud fra stedets dimensionerende udetemperatur og klimaanlæggets dimensionerede fremløbstemperatur. Der, hvor disse to værdier mødes, kan varmeautomatikkens kurvehældning aflæses. Dette indstilles under menuen Kurvehældning. Begrænsninger, der ikke fremgår af diagrammet, findes i form af styresystemets tilladte minimum- og maksimumtemperaturer. FRAMLEDNINGSTEMPERATUR + 5 C FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (-2) VÄRMEKURVA C UTETEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR + 5 C FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (+2) C UTETEMPERATUR Efterjustering af grundindstillingen Hvis rumtemperaturen ikke bliver som ønsket, kan det være nødvendigt at efterjustere. Koldt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, øges værdien Varmekurve i menu et trin. Hvis rumtemperaturen er for høj, sænkes værdien "Varmekurve" i menu et trin. Varmt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, drejes knappen "Forskydning varmekurve" et trin med uret. Hvis rumtemperaturen er for høj, drejes drejeknappen "Forskydning varmekurve" et trin mod uret. 9 8

11 Til boligejeren Temperaturindstilling, køling Temperaturindstilling, køling Generelt Forudsætningen for at køling skal kunne aktiveres er, at "Til" er valg i menu Kølesystem. BEMÆRK Klimaanlægget skal udføre køledriften. Indstillingen skal foretages af installatøren ved igangsætning af systemet. Hvis rumføler er tilsluttet, er det den, der starter og stopper køledrift sammen med udelufttemperaturen. Den længste beregnede fremløbstemperatur indstilles i menu Styring af køledrift fra udeføleren i driftsindstilling AutoK Hvis kølesystemet er valgt "Til" i menu 9.3.3, og udetemperaturen er højere end eller lig med den indstillede starttemperatur for køling i menu 8.2.4, starter kølingen. Når udetemperaturen falder til under den indstillede værdi minus den indstillede værdi i menu 8.2.5, standser køledriften. Den beregnede fremløbstemperatur bestemmes ud fra den valgte kølekurve i menu 2.2.2, og forskydningen for kølekurven i menu Begrænsninger, der ikke fremgår af diagrammet findes i kraft af styresystemets tilladte minimumtemperatur. framledningstemp. C k= k=2 k=3 Utetemp C Styring af køledrift fra rumføleren Hvis RG 10 findes, er betingelsen for køledrift, at rumtemperaturen har oversteget den indstillede rumtemperatur (menu 6.3) med den indstillede værdi i menu 8.2.5, samt at udetemperaturen er lig med eller højere end den indstillede værdi for udendørstemperaturen (menu 8.2.4). Når rumtemperaturen er faldet til under den indstillede rumtemperatur i menu 6.3 med den indstillede værdi i menu 8.2.5, eller udetemperaturen når under den indstillede værdi i menu med den indstillede værdi i menu 8.2.5, slås køling fra. 9

12 Til boligejeren Temperaturindstilling, varmtvand Temperaturindstilling, varmtvand Den indbyggede varmtvandsbeholder er af spiraltypen, og opvarmning sker via det cirkulerende vand, som varmepumpen varmer. Ved "normalt" forbrug er det tilstrækkeligt at køre varmepumpens kompressor for at forsyne boligens forskellige aftapningssteder med varmt vand. Temperaturen på varmtvandet i varmtvandsbeholderen varierer så mellem de indstillede værdier. I afsnittet 1.0 [N] Varmtvandstemperatur på side 44 findes en udførlig beskrivelse af menuindstillinger for varmtvandstemperatur. I denne indstilling sker der ingen produktion af varme eller kulde. Hvordan denne prioritering skal ske, kan du i et vist omfang påvirke via indstillinger på frontpanelet. Se "1.0 [N] Varmtvandstemperatur" på side 44. Tilgængelig volumen (ACVM 270 med AMS 10-8) l/min l/min 16 l/min Tilgængelig volumen (ACVM 270 med AMS 10-12) l/min l/min l/min Prioritering Hvis vandet i beholderen skal varmes, prioriterer varmepumpen dette og går med hele varmepumpeeffekten over i indstillingen varmtvand. 10

13 Til boligejeren Temperaturindstilling, varmtvand Ekstra varmtvand I samtlige funktioner for "Ekstra varmtvand" øges temperaturen på varmtvandet midlertidigt. Temperaturen øges først til et indstilleligt niveau med kompressoren i varmepumpen (menu 1.5), og derefter øges el-tilskudsvarmen, indtil stoptemperaturen er nået (menu 1.4). Midlertidig "Ekstra varmtvand" aktiveres manuelt, mens tidsbestemt aktiveres ved hjælp af udførte indstillinger i computerstyringen. Når et: "A" vises over -ikonen, er midlertidig ekstra varmtvand aktiv. "B" vises over -ikonen, er tidsbestemt ekstra varmtvand aktiv. BEMÆRK "Ekstra varmtvand" medfører normalt, at el-tilskudsvarmen aktiveres og dermed øger el-forbruget. "Ekstra varmtvand" kan aktiveres på tre forskellige måder: 1. Periodisk tidsbestemt ekstra varmtvand Intervallet mellem forøgelser vælges i menu 1.7. I menu 1.8 vises, hvornår den næste forøgelse skal ske. Den forhøjede temperatur opretholdes ved hjælp af el-tilskudsvarmen i en time. 2. Planlagt tidsbestemt ekstra varmtvand I undermenuerne under menu indstilles startog stoptid for den ugedag, man ønsker forøgelsen. Den forhøjede temperatur opretholdes ved hjælp af el-tilskudsvarmen i den valgte periode. 3. Midlertidig ekstra varmtvand Når der trykkes på knappen, vises den aktuelle indstilling af "ekstra varmtvand" på displayet (A), og når der igen trykkes på knappen, skifter indstillingen mellem 3 timer og frakoblet indstilling. Den forhøjede temperatur opretholdes ved hjælp af el-tilskudsvarmen, til periodetiden er udløbet. 11

14 Til boligejeren Vedligeholdelse Vedligeholdelse ACVM 270 og AMS 10 kræver minimal vedligeholdelse af dig efter igangsætningen. NIBE SPLIT indeholder mange komponenter, og der findes derfor indbyggede overvågningsfunktioner, der hjælper dig. Hvis der sker noget unormalt, vises meddelelser om driftsforstyrrelser i form af forskellige "alarm"-tekster på displayet. Kontrol af sikkerhedsventiler i ACVM 270 ACVM 270 er af installatøren blevet udstyret med en sikkerhedsventil til varmtvandsbeholderen samt en sikkerhedsventil til klimaanlægget. Klimaanlæggets sikkerhedsventil Klimaanlæggets sikkerhedsventil (FL2) skal være helt tæt. Eftersyn skal foretages jævnligt ifølge nedenstående vejledning: Åbn ventilen. Kontrollér, at der strømmer vand gennem ventilen. Hvis dette ikke sker, skal sikkerhedsventilen udskiftes. Luk ventilen igen. Klimaanlægget skal evt. genfyldes efter kontrol af sikkerhedsventilen, se afsnittet Påfyldning af klimaanlægget. Varmtvandsbeholderens sikkerhedsventil Varmtvandsbeholderens sikkerhedsventil kan undertiden slippe vand ud efter en varmtvandsaftapning. Udslippet skyldes, at det kolde vand, der tages ind i varmtvandsbeholderen, ekspanderer ved opvarmning, hvorved trykket øges, og sikkerhedsventilen åbnes. Også varmtvandsbeholderens sikkerhedsventil skal kontrolleres regelmæssigt. Sikkerhedsventilens udseende og placering varierer fra installation til installation. Kontakt din installatør for at få oplysninger. Trykmåler i ACVM 270 Klimaanlæggets arbejdsområde er normalt 0,5 1,5 bar i et lukket system. Kontroller dette på trykmåleren (BP5). Tømning af varmtvandsbeholderen Varmtvandsbeholderen er af spiraltypen og tømmes ud fra hævertprincippet. Dette kan enten ske gennem en aftapningsventil, der monteres på den indkommende koldtvandsledning, eller ved at stoppe en slange ned i koldtvandstilslutningen. Tømning af beholder Kontakt din installatør, hvis beholderen i ACVM 270 skal tømmes. Vedligeholdelse af AMS 10 AMS 10 er forsynet med styring og overvågningsudstyr. Alligevel skal der udføres et vist udvendigt vedligeholdelsesarbejde. Kontrollér regelmæssigt i løbet af hele året, at indsugningsgitteret ikke blokeres af løv, sne eller andet. Desuden skal man i vinterhalvåret holde øje med, at der ikke dannes for meget frost eller is under AMS 10. Stærk vind i kombination med kraftigt snefald kan medføre, at indsugnings- og udluftningsgitteret stoppes til. Kontrollér, at gitrene er frie for sne. Kontrollér også, at kondensvandafløbet under AMS 10 ikke er tilstoppet. Varmepumpens ydre kan efter behov rengøres med en fugtig klud. Dette skal dog gøres forsigtigt, så varmepumpen ikke ridses ved rengøringen. Undgå at skylle vand ind i gitteret eller på siderne, så der kan trænge vand ind i AMS 10. Undgå, at AMS 10 kommer i kontakt med alkaliske rengøringsmidler.! ADVARSEL! Roterende ventilator i AMS 10. Sparetips Din installation af NIBE SPLIT skal give varme og varmt vand efter dine ønsker ud fra de styreindstillinger, der er udført med de tilgængelige "midler". Indendørstemperaturen påvirker naturligvis energiforbruget. Derfor skal du være påpasselig med ikke at indstille en højere temperatur end nødvendigt. Andre velkendte faktorer, der påvirker energiforbruget, er f.eks. varmtvandsforbrug, hvor velisoleret boligen er, samt den temperatur, du ønsker. Husk også på at: Åbne termostatventilerne helt (undtagen i de rum, der af forskellige årsager ønskes køligere, f.eks. soveværelser). Termostatventiler i radiatorer og gulvslanger kan påvirke energiforbruget negativt. De bremser flowet ind klimaanlægget, hvilket varmepumpen vil kompensere for med en højere temperatur. Den vil så arbejde mere og dermed også bruge mere el-energi. 12

15 Til boligejeren Afhjælpning ved driftsforstyrrelser Afhjælpning ved driftsforstyrrelser Brug nedenstående liste til om muligt selv at finde og afhjælpe problemer, hvis der synes at være noget galt med varmen eller varmtvandet. Symptom Lav temperatur på varmtvandet eller manglende varmt vand. Lav rumtemperatur. Høj rumtemperatur. Kompressoren starter ikke. Displayet er slukket. Årsag Udløst gruppe- eller hovedsikring. Varmepumpe og el-kassette varmer ikke. Eventuelt jordfejlrelæ udløst. Kontakt (SF1) stillet i position 0. Stort behov for varmtvand. Starttemperatur på styresystemet indstillet for lavt. Eventuelt jordfejlrelæ udløst. Varmepumpe og el-kassette varmer ikke. Afhjælpning Kontrollér, og udskift brændte sikringer. Kontrollér og udskift evt. sprængte gruppeeller hovedsikringer. Nulstil jordfejlsrelæet. Udløses jordfejlsrelæet flere gange, tilkaldes el-installatør. Sæt kontakten i position 1. Vent nogle timer, og kontrollér, om varmtvandstemperaturen stiger. Justér starttemperaturindstillingen i menu 1.2. Nulstil jordfejlsrelæet. Udløses jordfejlsrelæet flere gange, tilkaldes el-installatør. Kontrollér og udskift evt. sprængte gruppeeller hovedsikringer. Fejlindstilling af "Kurvehældning", "Forskydning varmekurve" og/eller "Forskydning kø- Justér indstillingen. lekurve". Udløst gruppe- eller hovedsikring. Kontrollér, og udskift brændte sikringer. Varmepumpen i forkert driftsindstilling Skift driftsindstilling til "Auto" eller "AutoK" "Varmtvand" eller "Køling". Effektovervågning har begrænset effekten, Luk for en eller flere elforbrugere. da der er mange elforbrugere i ejendomme. Fejlindstilling af "Kurvehældning", "Forskydning varmekurve" og/eller "Forskydning kø- Justér indstillingen. lekurve". Varmepumpen i forkert driftsindstilling. Forkerte indstillinger for køling. Mindste tid mellem kompressorstarter eller tid efter strømtilslutning er ikke opnået. Alarm udløst. Ikke nulstillede alarmer. Skift driftsindstilling til "AutoK". Justér indstillingerne. Kontrollér menu 2.2.1, og Vent 30 minutter, og kontrollér, om kompressoren starter. Se afsnittet "Alarm". Aktivér driftsindstillingen "Kun tilskudsvarme". Kontrollér og udskift evt. sprængte gruppeeller hovedsikringer. Kontroller, at afbryderen til indedelen ikke er slået fra. Kontrollér, at afbryderen (SF1) står i normalposition (1). 13

16 Til boligejeren Afhjælpning ved driftsforstyrrelser Driftsindstilling "Kun tilskudsvarme" Ved driftsforstyrrelser der forårsager en lav indendørstemperatur kan du oftest aktivere indstillingen "Kun tilskudsvarme" i ACVM 270, hvilket betyder, at opvarmningen kun sker med el-patronen. Aktivér indstillingen ved at holde driftsindstillingsknappen inde i 7 sekunder. Husk på, at dette kun er en midlertidig løsning, da opvarmning med el-patron ikke giver nogen besparelse. Nøddrift Nøddrift aktiveres ved at sætte kontakten i position " ". Nøddrift anvendes, når styresystemet, og dermed driftsindstillingen "Kun tilskudsvarme", ikke fungerer, som det skal. Nøddrift aktiveres ved at sætte kontakten (SF1) i position " ". I nøddrift gælder følgende: Frontpanelet er slukket, og computerstyringen i ACVM 270 er frakoblet. AMS 10 er slukket, og kun cirkulationspumpen og elpatronen i ACVM 270 er aktive. Et el-trin på 4 kw et tilkoblet. El-patronen styres af en separat termostat (BT30). Varmeautomatikken er ikke i drift, hvorfor manuel shuntregulering er nødvendig. Tilkald installatør. 14

17 Til boligejeren Alarmangivelser Alarmangivelser Der er mange overvågningsfunktioner indbygget i NIBE SPLIT. For at gøre dig opmærksom på eventuelle forstyrrelser vil computerstyringen sende alarmsignaler, der kan aflæses på frontpanelets display. Forskellige alarmtyper Alarmer med automatisk nulstilling (behøver ikke kvitteres, men forsvinder, når årsagen til deres opståen er forsvundet). Vedvarende alarm, der kræver afhjælpning af dig eller installatør. Der findes en komplet liste over alarmer på side 57. Hvad sker der ved alarm? Baggrundsbelysningen på displayet begynder at blinke, og statuslampen lyser rød. Kompressoralarm og udefølerfejl ændrer driftsindstillingen til "Frostsikring" og sænker fremløbstemperaturen til den Anbefalede foranstaltninger mindst tilladte for at gøre dig opmærksom på, at noget er galt. 1. Læs på varmepumpens display, hvilken alarm der er opstået. 2. Visse alarmer har du som kunde mulighed for at afhjælpe. Se nedenstående tabel for eventuel afhjælpning. Hvis alarmen ikke afhjælpes eller ikke findes i tabellen, bør du kontakte din installatør. Alarmtekst på displayet Alarmbeskrivelse Kontrol/afhjælpning, inden installatør/service tilkaldes LP-ALARM Udløst lavtrykspressostat. Kontroller, at termostater til radiatorer/gulvvarmesystem ikke er lukkede (kun ved køledrift). HP-ALARM OU-strømfejl / OU kom. fejl Displayet er slukket. Udløst højtrykspressostat. Kontrollér, at termostater til radiatorer/gulvvarmesystem ikke er lukkede. Ved køledrift: Kontrollér, at luftstrømmen til AMS 10 ikke er blokeret. Udedel spændingsløs/kommunikationen afbrudt ikke er slået fra. Kontrollér, at eventuel afbryder til udedelen Kontrollér og udskift evt. sprængte gruppeeller hovedsikringer. Kontroller, at afbryderen til indedelen ikke er slået fra. Kontrollér, at afbryderen (SF1) står i normalposition (1). Kvittering af alarm Der er ingen fare ved at kvittere en alarm. Hvis årsagen til alarmen varer ved, vender alarmen tilbage. Når der opstår en alarm, kvitteres denne ved at tænde og slukke for spændingen til ACVM 270 med kontakten (SF1). Husk på, at der ved strømtilslutning forekommer en forsinkelse på 30 minutter, før varmepumpen sættes i gang igen. For at undgå forsinkelsen kan alarmen i stedet kvitteres i menu 9.7 (servicemenu). Hvis alarmen ikke kan nulstilles med kontakten (SF1), kan driftsindstillingen "Kun tilskudsvarme" aktiveres for igen at opnå et normalt temperaturniveau i boligen. Det er nemmest at gøre dette ved at holde knappen "Driftsindstilling" inde i 7 sekunder. BEMÆRK Tilbagevendende alarmer tyder på, at der er noget galt i installationen. Kontakt din installatør! 15

18 LEK LEK LEK LEK 5 m Til montøren Generelt til montøren Generelt til montøren Transport og opbevaring Udemodul AMS 10 AMS 10 skal transporteres og opbevares opretstående. Hvis varmepumpen skal løftes med løftesele uden emballage, skal den beskyttes som vist på billedet. Højre side af varmepumpen (set forfra) er tungere. Indemodul ACVM 270 ACVM 270 kan transporteres opretstående eller liggende på ryggen og skal opbevares opretstående og tørt. Medfølgende komponenter NIBE AB Utetemperatur givare Outdoor temperature sensor Aussentemperatur fühler Artikel Udeføler LEK Bøjler til 1-faset tilkobling Opstilling Udemodul AMS 10 AMS 10 anbringes udendørs på et fast underlag, helst betonfundament med markstativ nær væg eller vægmontering. Afstand fra jord til AMS 10 bør være mindst 200 mm. AMS 10 bør ikke installeres op ad støjfølsomme vægge, f.eks. op mod et soveværelse. Sørg for, at opstillingen ikke medfører gener for naboerne. Undgå at ridse varmepumpen under installationen. Der kan forekomme store mængder af kondensvand og smeltevand ved afrimning.dræn derfor opstillingsstedet effektivt, og sørg for, at vand ikke kan løbe ud på gange eller lignende flader i løbet af den periode, hvor der kan dannes is. Afstanden mellem AMS 10 og husvæg skal være mindst 150 mm. Der skal være mindst 1 meter frit område over AMS 10. AMS 10 må ikke placeres, så udeluften recirkuleres. AMS 10 må heller ikke placeres et vindfølsomt sted, eller hvor den kan udsættes for direkte hård vind. Dette medfører en lavere effekt og ringere virkningsgrad og har en negativ indvirkning på afrimningsfunktionen. Ved montering på væg skal det sikres, at vibrationer ikke overføres til huset. Sørg endvidere for, at væggen og beslaget kan bære varmepumpens vægt. Strømføler, 3-faset Sikkerhedsventil med manometer Lige kobling Kabelbindere 150 mm DPH 11 Dette produkt er påkrævet, når NIBE SPLIT installeres i et koldt klima, hvor smeltevandet kan fryse til is. 300 mm 300 mm (Placeret i en æske oven på emballagen.) Det medfølgende sæt ligger bag frontlågen i ACVM 270. Indemodul ACVM 270 Det anbefales, at ACVM 270 installeres i et rum med eksisterende gulvafløb, f.eks. i et bryggers eller fyrrum. 16

19 Til montøren Generelt til montøren Underlaget bør være fast, helst betongulv eller betonfundament. For at eliminere støj bør ACVM 270 i dårligt lydisolerede rum opstilles med bagsiden mod en ydervæg. Hvis dette ikke er muligt, skal placering op ad væg til soveværelse eller andet støjfølsomt rum undgås. Enheden rettes op med de indstillelige fødder. Rørføring skal udføres uden montering af rørholdere på indervægge til soveværelse/opholdsrum. Sørg for, at der er et frit område på ca. 500 mm foran og220 mm over produktet for eventuel fremtidig service. 2. Drej shunten til den ønskede position med hånden. Dimensionering af ekspansionsbeholder Intern volumen i ACVM 270 for beregning af ekspansionsbeholder er 280 l. Ekspansionsbeholderens volumen skal være mindst 5 % af den samlede volumen. Eksempeltabel Totalvolumen (l) Volumen, ekspansionsbeholder (l) Fortryk og maks. højdeforskel Trykekspansionsbeholderens fortryk skal dimensioneres efter den maksimale højde (H) mellem beholderen og den højest beliggende radiator, se figur. Et fortryk på 0,5 bar (5 mvp) medfører en maksimal tilladt højdeforskel på 5 m. Hvis fortrykket ikke er tilstrækkeligt, kan dette øges ved påfyldning gennem ventilen i ekspansionsbeholderen. Ekspansionsbeholderens fortryk skal være angivet på tjeklisten på side 33. Ændring af fortrykket påvirker beholderens mulighed for at optage vandets ekspansion. Tømning af beholder Beholderen i ACVM 270 tømmes ved at åbne ventilen (QM1) samt sikkerhedsventilen (FL2). BEMÆRK Når beholderen i ACVM 270 tømmes gennem ventilen (QM1), vil der fortsat stå vand i slangen og i varmeveksleren. Dette betyder, at der er større risiko for frost for varmeveksler, rør og ventiler ved lavere temperaturer, og der er endvidere en hygiejnisk risiko for slangen i varmtvandsdelen. H Manuel shuntregulering Når ACVM 270 er indstillet på nøddrift, er varmeautomatikken ikke i drift, og manuel shuntregulering er derfor nødvendig. 1. Tryk knappen ind, og lås den på (QN11). Anbefalet installationsrækkefølge 1. Slut ACVM 270 til klimaanlægget, koldtvands- og varmtvandsledninger samt eventuelle eksterne varmekilder. Se side 18. Se også sammenkoblingsbeskrivelserne på side 23 og fremefter. 2. Installer kølemedierørene ifølge beskrivelsen på side Tilslut effektovervågning, udeføler, eventuel rundstyring og eksterne kontakter samt kablet mellem ACVM 270 og AMS 10. Se side Slut indgående el til ACVM 270. Se side Følg anvisningerne vedrørende igangsætning på side

20 Til montøren Rørinstallation Rørinstallation Generelt Rørinstallationen skal udføres iht. gældende regler. ACVM 270 kan køre med en returtemperatur på op til ca. 65 C og en udgående temperatur fra enheden på 65 C. ACVM 270 er ikke udstyret med spærreventiler, men de skal monteres uden for indemodulet for at lette evt. fremtidig service. ACVM 270 kan tilsluttes til radiatorsystem, gulvvarmesystem og/eller ventilatorkonvektorer. Montér medfølgende sikkerhedsventil og manometer. Overløbsventil BEMÆRK Ved samtlige sammenkoblingstyper kræves der frit flow, og det kan derfor være nødvendigt at montere en overløbsventil. Systemkrav Dette kræves for minimumkonfiguration: Volumen på klimaanlægget skal mindst være 50 l. Til systemer med gulvkøling kræves mindst 100 l. Kan dette krav ikke opfyldes, skal der installeres en akkumuleringsbeholder (NIBE UKV). Flere sammenkoblingsmuligheder er beskrevet på side 23. Dimensioner og rørtilslutninger (42) Pumpekapacitetsdiagram dp [kpa] ,05 0,11 0,16 0,22 0,28 0,33 0,39 0,44 0,5 0,55 flö Tilkobling af ekstra cirkulationspumpe Ved tilkobling af ekstra cirkulationspumpe skal tryk, maks. flow osv. opfyldes. Se side 25 for placering. Tilslutning af klimaanlæg Rørtilslutning på klimaanlægget sker øverst. Det nødvendige sikkerhedsudstyr og spærreventiler (monteres så tæt på ACVM 270 som muligt) skal monteres. Montér udluftningsventiler der, hvor der er behov for det. Sikkerhedsventilen (FL2) skal monteres på (XL15) som vist på billedet. Afløbsrør fra sikkerhedsventilen skal tilsluttes i hele deres længde for at undgå vandsamlinger, og de skal anbringes frostfrit Ved tilslutning til systemer med termostater på alle radiatorer (strenge) monteres der enten en overløbsventil eller også afmonteres nogle af termostaterne, så der sikres tilstrækkelig gennemstrømning. Se afsnit Sammenkoblinger på side 23 for principskitse. XL1 XL2 XL3 XL4 XL13 XL14 XL15 Klimaanlæg frem, Ø 22 mm Klimaanlæg retur, Ø 22 mm Koldt vand (Ø 22 mm) Varmtvand (Ø 22 mm) Væskeledning kølemedium Gasledning kølemedie Tilslutning sikkerhedsventil, manometer BEMÆRK Udtrykket "Klimaanlæg", som benyttes i denne monterings- og betjeningsvejledning, angiver varme- eller kølesystem, som forsynes med varmt eller koldt vand fra ACVM 270 til opvarmning eller køling. 18

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031707 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031707 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS DK 1041-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031707 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3 Anlæggets data 3 Information

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031271 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031271 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS DK 0924-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031271 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3 Anlæggets data 3 Information

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS DK 1301-2 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3 Anlæggets data 3 Information om anlægget Produktinformation

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS DK 1410-4 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 HE 30 HEV 300 HEV 500 HBS 16 AMS 10-16 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3 Anlæggets data 3 Information

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS DK 1452-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 HE 30 HEV 300 HEV 500 HBS 16 AMS 10-16 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Anlæggets data Information

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS DK 1337-5 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Installationsvejledning MHI Ecolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Installatørhåndbog AXC 30

Installatørhåndbog AXC 30 LEK Installatørhåndbog AXC 0 Tilbehør IHB DK - Indholdsfortegnelse Generelt Indhold Komponentplacering Fælles el-tilslutning Tilslutning af kommunikation Tilslutning af strømforsyning Shuntstyret tilskudsvarme

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 0844-4 031131 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Instruktionsmanual Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Indholdsfortegnelse Indhold Side Sikkerhed 3 Placering af Mitsubishi udedel 6 Mitsubishi kølemiddels flow diagram 7 El diagram for Mitsubishi

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

FIGHTER 1150 A B C D E F G

FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231225 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING A B C D E F G Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregiste

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING. METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING

MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING. METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING Systemprincip 4 Funktionsprincip 4 Forkortelser 4 Frontpanel Display 5 Drejekontakt 6 Forskydning af varmekurve 6 Højre tastatur

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

Monterings og brugervejledning METROAIR 300. 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 1

Monterings og brugervejledning METROAIR 300. 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 1 Monterings og brugervejledning METROAIR 300 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 1 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 2 Brugervejledning Generelt

Læs mere

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK LEK LEK Brugerhåndbog Kompakt styring Tilbehør 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Monterings- og betjeningsvejledning MHI Split HMA100V, FDCW71, FDCW100 Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf.: 7027 0607 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC101 1 Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre

Læs mere

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0746-3 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 42-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310 VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1452-3 231339

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1452-3 231339 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1452-3 231339 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1219-3 431226 APH

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1219-3 431226 APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1219-3 431226 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 27. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Brugerhåndbog AG-DW10

Brugerhåndbog AG-DW10 Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1637-2 M11960 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Sikkerhedsanvisninger Genvinding Serienummer et godt valg 2 Konstruktion Display

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK Installatørhåndbog Bjergvarmepumpe LEK IHB DK 0927-1 031317 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1110-2 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR :

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR : VARMEPUMPE 08:928-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 6-8-10 08:928 Quickguide til VVS installatøren 1. Kontroller at METROAIR 6/8/10 leverancen består af Varmepumpe Fleksible slanger 2 stk.

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der findes en detaljeret

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1335-1 231521 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-3 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 32. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MO DK 0520-1 511260 R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel

Læs mere

Brugerhåndbog. METROAIR F F8 og F12. Luft-/vandvarmepumpe 08:936-1408 UBH DK 1435-2 331249 LEK LEK

Brugerhåndbog. METROAIR F F8 og F12. Luft-/vandvarmepumpe 08:936-1408 UBH DK 1435-2 331249 LEK LEK LEK Brugerhåndbog F8 og F12 Luft-/vandvarmepumpe LEK 08:936-1408 UBH DK 1435-2 331249 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Installations- og brugsvejledning

Installations- og brugsvejledning Installations- og brugsvejledning Tillykke med Deres nye håndklæderadiator. Vi håber, De vil glæde Dem over såvel design, som brugen af radiatoren i mange år. For at få optimal glæde af radiatoren, bedes

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-1 231379 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 3. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1210-1 031827 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1210-1 031827 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1210-1 031827 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 6 Medfølgende komponenter

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere