USA 2015 Tyskland 2015 Danmark tre Aktieinvesteringer med bund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund"

Transkript

1 USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 tre Aktieinvesteringer med bund

2 Denne brochure er en del af markedsføringen af USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospekterne, der er den bagvedliggende dokumentation for produkterne. Vi opfordrer dig til at bestille og læse prospektmaterialet, inden du investerer i USA 2015, Tyskland 2015 eller Danmark Hvis der er uoverensstemmelse mellem denne brochure og prospekterne, er det prospekterne, der gælder. Du kan bestille prospekterne hos din rådgiver i Jyske Bank. USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 udbydes alene til investorer i Danmark og må ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. Informationerne bygger på de forhold, der var gældende, da redigeringen af brochuren blev afsluttet den 31. maj 2010.

3 Investering i danske, tyske eller amerikanske aktier De seneste to år har aktiemarkederne været præget af store rutsjeture. Finanskrisen, som for alvor tog fart i september 2008, sendte hele verdens aktiemarkeder i frit fald. Siden da har kurserne bevæget sig heftigt op og ned, og der skal ikke meget til, førend kurserne får et dyk i de nervøse markeder. Der har dog igennem længere tid være positive tegn og tendens til stigende priser. Den foreløbige bund blev nået i marts 2009, og siden har kurserne bevæget sig opad dog med store udsving. Ønsker du som investor at investere i aktiemarkederne, men er nervøs for de store udsving og risikoen for en ny finanskrise, er her en ny mulighed. Jyske Bank lancerer nu tre strukturerede obligationer, som giver dig mulighed for at investere i amerikanske, tyske eller danske aktier uden at påtage dig den fulde aktiekursrisiko. Udgangspunktet for de tre investeringsmuligheder er følgende tre aktieindeks: USA: S&P 500-indekset, som omfatter de 500 største børsnoterede selskaber i USA Tyskland: DAX-indekset (Deutscher Aktien Index), som omfatter de 30 største børsnoterede selskaber i Tyskland Danmark: OMXC20-indekset, som omfatter de 20 største og mest omsatte børsnoterede selskaber i Danmark Ud fra hvert af disse aktieindeks har Royal Bank of Scotland (RBS) udviklet en strategi, som har til formål at holde risikoen ved eksponeringen mod aktieindekset på et på forhånd defineret niveau. Det opnås ved at have en varierende eksponering mod det underliggende aktieindeks. Igennem perioder med lav risiko stiger eksponeringen til højst 150%, og eksponeringen falder omvendt i perioder med øget risiko. Der er tale om en såkaldt risikokontrolstrategi. Strukturerede produkter, som eksponeres over for aktier via en sådan strategi, får forbedrede vilkår. Det vil sige kortere løbetid og/eller lavere udstedelseskurs sammenlignet med strukturerede produkter, som eksponeres overfor aktier via de oprindelige aktieindeks. De tre nye investeringsmuligheder er alle udstedt af RBS og har en løbetid på 5 år: USA 2015 udstedes til kurs 105 Tyskland 2015 udstedes til kurs 102,50 Danmark 2015 udstedes til kurs 102,50 Læs mere om de tre investeringer og strategien for risikokontrol på de følgende sider. Her kan du også finde informationer om vilkår og risiko. Salgsperioden løber frem til fredag den 25. juni 2010.

4 USA 2015 De amerikanske aktier er attraktivt prissat. Både i forhold til deres egen historik, i forhold til obligationer og også i forhold til det indtjeningsniveau, som virksomhederne historisk har vist, at de kan præstere, målt på forretningen af egenkapitalen. En af de seneste års positive bidragydere til den forbedrede konkurrenceevne nemlig svækkelsen af dollaren synes nu at blive en hæmsko. På baggrund af den seneste tids styrkelse af dollaren må vi forvente en vis konkurrenceevnemæssig modvind til de eksportorienterede aktier. Især fordi værdien af dollaren efter Jyske Banks vurdering ikke er blevet anstrengt men blot afspejler de grundlæggende forudsætninger. Jyske Bank mener, at dollaren for tiden er lettere undervurderet snarere end overvurderet. For hvert af de tre markeder USA, Tyskland og Danmark angiver vi en værdi for kurspotentialet på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er højt og 1 er lavt. Værdien afspejler Jyske Banks forventninger til de enkelte markeder. Kurspotentialet for det amerikanske aktiemarked er 3. Hvordan fungerer USA 2015? USA 2015 er en investering i det amerikanske aktiemarked, som det kommer til udtryk gennem aktieindekset S&P 500. Eksponeringen over for det amerikanske aktiemarked opnås gennem RBS risikokontrolindeks Risk Stabilised US Strategy II. Formålet med risikokontrolindekset er at holde risikoen på et konstant niveau. Det opnås ved, at indekset har en varierende eksponering over for det amerikanske aktiemarked. Indeksets eksponering mod markedet evalueres dagligt og mindskes, hvis udsvingene og dermed risikoen bliver større. Modsat stiger eksponeringen op til maksimalt 150%, hvis risikoen i markedet falder.

5 Fordele ved dynamisk eksponering mod markedet Historisk har det vist sig, at i perioder med høj risiko er aktiekurserne typisk faldende, mens kurserne typisk er stigende i perioder med lav risiko. Risikokontrol-mekanismen betyder, at der typisk er en højere eksponering mod stigninger og en lavere eksponering mod fald. Vilkårene for et struktureret produkt, som bygger på et risikokontrolindeks frem for det egentlige aktieindeks, er desuden markant bedre. Det betyder kortere løbetid og/eller lavere udstedelseskurs. Ulemper ved dynamisk eksponering mod markedet Oplever aktiekurserne kraftige stigninger i en periode med høj risiko, vil investorerne i USA 2015 kun deltage i en mindre del af stigningerne. Grafen nedenfor viser, hvordan risikokontrolindekset har klaret sig i forhold til S&P 500-indekset de seneste 5 år. Desuden viser grafen, hvor høj eksponeringen over for de underliggende S&P 500-aktier har været. Risikokontrolindekset følger bevægelserne i S&P 500-indekset, men har dog klaret sig lidt bedre gennem perioden. Det skyldes især, at der var en meget lav eksponering til markedet i starten af finanskrisen, hvor risikoen i markedet steg eksplosivt. Figur 1: Udviklingen i Risk Stabilised US Strategy II over for udviklingen i S&P 500-indekset % 125% 100% 75% 50% 25% 50 maj-05 maj-06 maj-07 maj-08 maj-09 maj-10 Eksponering (højre akse) Risikokontrolindeks S&P 500 Kilde: RBS, Bloomberg og Jyske Bank Note: Teoretisk beregnet data for risikokontrolindekset Tidligere kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling. Kursudviklingen kan blive negativ. 0% Vigtige egenskaber USA 2015 giver eksponering mod en stigning i det amerikanske aktiemarked der er ingen øvre grænse for det potentielle afkast den strukturerede obligation udstedes i danske kroner (DKK), så investorer med DKK som basisvaluta ikke bliver eksponeret mod ændringer i USD/DKK kursen Udstedelseskursen er 105 Investeringen er hovedstolsbeskyttet du modtager minimum 100% af din nominelle investering ved udløb Sikkerheden i den strukturerede obligation afhænger dog af RBS betalingsevne minimumskursen på 100 gælder kun ved udløb Investeringen er som udgangspunkt en køb-ogbehold-investering med en løbetid på fem år

6 S&P 500 S&P 500 er et aktieindeks, som indeholder de 500 største amerikanske børsnoterede virksomheder, målt på markedsværdi, og dækker 75% af det amerikanske aktiemarked. S&P 500-indekset er et af de mest anvendte amerikanske aktieindeks og anses for at være en af de førende indikatorer for den amerikanske økonomis tilstand. S&P 500-indekset blev lanceret i S&P 500-indekset er vægtet på markedsværdi. Det vil sige, at hvert selskabs vægt i indekset er bestemt ud fra selskabets størrelse i forhold til den samlede størrelse af alle selskaberne i indekset. De for tiden 20 største selskaber i indekset er: Top 20 i S&P 500-indekset og selskabernes vægt i indekset den 31. maj 2010: Exxon Mobil Corp. 2,9% Chevron Corp. 1,5% Apple Inc. 2,3% AT&T Inc. 1,5% Microsoft Corp. 2,1% Cisco Systems Inc. 1,4% Procter & Gamble 1,8% Pfizer Inc. 1,3% General Electric Co. 1,8% Coca-Cola Co. 1,2% Johnson & Johnson 1,7% Berkshire Hathaway Inc. 1,2% IBM Corp. 1,7% Google Inc. 1,2% Bank of America Corp. 1,6% Intel Corp. 1,2% JP Morgan Chase & Co. 1,6% Wal-Mart Stores Inc. 1,1% Wells Fargo & Co. 1,5% Hewlett-Packard Co. 1,1% USA 2015 kan passe til dig, hvis du Tror på, at de amerikanske aktier vil stige i værdi over de kommende fem år Ønsker bund under din investering i form af 100% beskyttelse af hovedstolen Har en investeringshorisont, der passer til løbetiden på fem år kan undvære pengene i fem år USA 2015 passer måske ikke til dig, hvis du Tror på, at de amerikanske aktier ikke vil stige i værdi over de kommende fem år kan få behov for pengene med kort varsel. USA 2015 er som udgangspunkt en køb-og beholdinvestering, da udviklingen i risikokontrolindekset først slår fuldt igennem ved udløb, og hovedstolsbe-skyttelsen gælder også kun ved udløb Ønsker en investering med fast rente Ikke tror, at RBS kan betale udløbskursen efter de fem år

7 Tyskland 2015 Tyskland ligger helt i front i det globale førerfelt indenfor eksport, kun overgået af Kina. De tyske virksomheder har således i de seneste år været i stand til at fastholde interessen for deres produkter på globalt plan. Set i forhold til landets størrelse er den tyske økonomis eksportstyrke ganske imponerende. Denne åbenhed og internationalisering slår naturligt nok igennem i de tyske børsnoterede selskaber. Også de seneste kvartalers svækkelse af euroen over for dollaren har været positiv for de tyske selskabers afsætning til lande uden for eurozonen. De tyske aktier er aktuelt attraktivt prissat. Lidt højere end de europæiske aktier samlet set, som igen er prissat meget attraktivt i forhold til deres egen historik, i globalt perspektiv og i forhold til de forventninger til vækst, der er aktuelt. Siden krisen for alvor meldte sin uvelkomne ankomst i midten af 2008, har udviklingen i arbejdsløsheden løbende overrasket positivt i Tyskland. Det har blandt andet betydet, at mens de amerikanske virksomheders restruktureringspotentiale er ved at være udtømt, er der fortsat mere at komme efter i Europa og Tyskland. Det er en indikation på, at indtjeningspotentialet i Tyskland fortsat er relativ stort de kommende år. For hvert af de tre markeder USA, Tyskland og Danmark angiver vi en værdi for kurspotentialet på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er højt og 1 er lavt. Værdien afspejler Jyske Banks forventninger til de enkelte markeder. Kurspotentialet for det tyske aktiemarked er 3½ til 4. Hvordan fungerer Tyskland 2015? Tyskland 2015 er en investering i det tyske aktiemarked, som det kommer til udtryk gennem aktieindekset DAX. Eksponeringen over for det tyske aktiemarked opnås gennem RBS risikokontrolindeks Risk Stabilised German Strategy. Formålet med risikokontrolindekset er at holde risikoen på et konstant niveau. Det opnås ved, at indekset i varierende grad er eksponeret over for det tyske aktiemarked. Indeksets eksponering mod markedet evalueres dagligt og mindskes, hvis udsvingene og dermed risikoen bliver større. Modsat stiger eksponeringen op til maksimalt 150%, hvis risikoen i markedet falder.

8 Fordele ved dynamisk eksponering mod markedet Historisk har det vist sig, at i perioder med høj risiko er aktiekurserne typisk faldende, mens kurserne typisk er stigende i perioder med lav risiko. Risikokontrol-mekanismen betyder, at der typisk er højere eksponering mod stigninger og lavere eksponering mod fald. Vilkårene for et struktureret produkt, som bygger på et risikokontrolindeks frem for det egentlige aktieindeks, er desuden markant bedre. Det betyder kortere løbetid og/eller lavere udstedelseskurs. Ulemper ved dynamisk eksponering mod markedet Oplever aktiekurserne kraftige stigninger i en periode med høj risiko, vil investorerne i Tyskland 2015 kun deltage i en mindre del af stigningerne. Grafen nedenfor viser, hvordan risikokontrolindekset har klaret sig i forhold til DAX-indekset de seneste 5 år. Desuden viser grafen, hvor høj eksponeringen over for de underliggende DAXaktier har været. Risikokontrolindekset følger DAX-indeksets bevægelser, men har dog klaret sig lidt bedre gennem perioden. Det skyldes især, at der var en meget lav eksponering til markedet i starten af finanskrisen, hvor risikoen i markedet også steg eksplosivt. Figur 2: Udviklingen i Risk Stabilised German Strategy overfor udviklingen i DAX-indekset maj-05 maj-06 maj-07 maj-08 maj-09 Eksponering (højre akse) Risikokontrolindeks DAX 150% 125% 100% 75% 50% 25% 0% Kilde: RBS, Bloomberg og Jyske Bank Note: Teoretisk beregnet data for risikokontrolindekset Tidligere kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling. Kursudviklingen kan blive negativ. Vigtige egenskaber Tyskland 2015 giver eksponering mod en stigning i det europæiske aktiemarked der er ingen øvre grænse for det potentielle afkast den strukturerede obligation udstedes i danske kroner (DKK), så investorer med DKK som basisvaluta ikke bliver eksponeret mod ændringer i EUR/DKK kursen Udstedelseskursen er 102,5 Investeringen er hovedstolsbeskyttet du modtager som minimum 100% af din nominelle investering ved udløb Sikkerheden i den strukturerede obligation afhænger dog af RBS betalingsevne Minimumskursen på 100 gælder kun ved udløb Investeringen er som udgangspunkt en købog-behold-investering med en løbetid på fem år

9 DAX Aktieindekset DAX indeholder de 30 største børsnoterede virksomheder i Tyskland, målt på markedsværdi. Det dækker dermed 80% af den samlede markedsværdi af alle de tyske børsnoterede selskaber. DAX-indekset anses for at være det ledende tyske aktieindeks og anvendes i en bred vifte af investeringer. DAX-indekset blev lanceret i Indekset er vægtet efter markedsværdi. Det vil sige, at hvert selskabs vægt i indekset er bestemt ud fra selskabets størrelse i forhold til den samlede størrelse af alle selskaberne i indekset. De for tiden 20 største selskaber i indekset er: Top 20 i DAX-indekset og selskabernes vægt i indekset den 31. maj 2010: Siemens 10,4% Münchener Rückversicherung 3,7% E.ON 9,5% Linde 2,7% BASF 7,8% BMW (Bayerische Motoren Werke) 2,3% Bayer 7,4% Deutsche Post 2,0% Allianz 7,3% Deutsche Boerse 1,8% Daimler 6,6% Adidas 1,6% SAP 5,9% Fresenius Medical Care 1,5% Deutsche Bank 5,8% Volkswagen 1,5% Deutsche Telekom 5,6% ThyssenKrupp 1,4% RWE 4,9% MAN 1,3% Tyskland 2015 kan passe til dig, hvis du Tror på, at de tyske aktier vil stige de kommende fem år Ønsker bund under investeringen i form af 100% beskyttelse af hovedstolen Har en investeringshorisont, der passer til løbetiden på fem år kan undvære pengene i fem år Tyskland 2015 passer måske ikke til dig, hvis du Tror på, at de tyske aktier ikke vil stige i værdi de kommende fem år kan få behov for pengene med kort varsel. Tyskland 2015 er som udgangspunkt en købog-behold-investering, da udviklingen i risikokontrolindekset først slår fuldt igennem ved udløb, og hovedstolsbe-skyttelsen gælder også kun ved udløb Ønsker en investering med fast rente Ikke tror, at RBS kan betale udløbskursen efter de fem år

10 Danmark 2015 De danske aktier har længe været i en liga for sig. Det skyldes ikke mindst, at den aktie, der vægter mest i OMXC20-indekset, nemlig Novo Nordisk, også er den aktie, som er steget mest. Samtidig er denne aktie højt prissat absolut set og meget højt prissat set i forhold til andre medicinalaktier. På den baggrund ser de danske aktier i en global sammenhæng ud til at være endog meget højt vurderet. Prisfastsættelsen for 2010 ser ud til at være anstrengt høj. Det skyldes i en vis udstrækning, at en fjerdedel af aktierne i indekset forventes at have en betydelig indtjeningsvækst i 2011, hvilket allerede er regnet ind i prisen. For hver af de tre markeder USA, Tyskland og Danmark angiver vi en værdi for kurspotentialet på en skala fra 1-5, hvor 5 er højt og 1 er lavt. Værdien afspejler Jyske Banks forventninger til de enkelte markeder. Kurspotentialet for det danske aktiemarked er 2. Hvordan fungerer Danmark 2015? Danmark 2015 er en investering i det danske aktiemarked, som det kommer til udtryk gennem aktieindekset OMXC20. Eksponeringen over for det danske aktiemarked opnås gennem RBS risikokontrolindeks Risk Stabilised Denmark Top 20 Strategy, som er sammensat af op til 20 af selskaberne i OMXC20 indekset. Formålet med risikokontrolindekset er at holde risikoen på et konstant niveau. Det opnås ved, at indekset har en varierende eksponering over for det danske aktiemarked. Indeksets eksponering mod markedet evalueres dagligt og mindskes, hvis udsvingene og dermed risikoen bliver større. Modsat stiger eksponeringen op til maksimalt 150%, hvis risikoen i markedet falder. Udbytte geninvesteres i risikokontrolindekset, hvorefter et syntetisk årligt udbytte på 2,5% bliver trukket fra. Risk Stabilised Denmark Top 20 Strategy investerer i mindst 13 og højst 20 af selskaberne i OMXC20-indekset. Kun selskaber med en vis omsætning medtages. Hvis der er mindre end 13 selskaber, som opfylder omsætningskriteriet, ligger risikokontrolindekset 100% i kontanter. Det er dog endnu ikke sket. Normalt er ca. 18 af de 20 selskaber medtaget.

11 Fordele ved dynamisk eksponering mod markedet Historisk har det vist sig, at i perioder med høj risiko er aktiekurserne typisk faldende, mens kurserne typisk er stigende i perioder med lav risiko. Risikokontrol-mekanismen betyder, at der typisk er en højere eksponering mod stigninger og en lavere eksponering mod fald. Vilkårene for et struktureret produkt, som bygger på et risikokontrolindeks frem for det egentlige aktieindeks er desuden markant bedre. Det betyder kortere løbetid og/eller lavere udstedelseskurs. Ulemper ved dynamisk eksponering mod markedet Oplever aktiekurserne kraftige stigninger i en periode med høj risiko, vil investorer i Danmark 2015 kun deltage i en mindre del af stigningerne. Grafen nedenfor viser, hvordan risikokontrolindekset har klaret sig i forhold til OMXC20-indekset over de seneste 5 år. Desuden viser grafen hvor høj eksponeringen overfor de underliggende OMXC20-aktier har været. Risikokontrolindekset følger OMXC20-indeksets bevægelser, men har dog klaret sig lidt bedre gennem perioden. Det skyldes især, at der var en meget lav eksponering til markedet i starten af finanskrisen, hvor risikoen i markedet også steg eksplosivt. Figur 3: Udviklingen i Risk Stabilised Denmark Top 20 Strategy overfor udviklingen i OMXC20-indekset maj-05 maj-06 maj-07 maj-08 maj % 125% 100% 75% 50% 25% 0% Eksponering (højre akse) Risikokontrolindeks OMXC20 Kilde: RBS, Bloomberg og Jyske Bank Note: Teoretisk beregnet data for risikokontrolindekset op til juni Derefter faktiske data. Tidligere kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling. Kursudviklingen kan blive negativ. Vigtige egenskaber danmark 2015 giver eksponering mod en stigning i det europæiske aktiemarked der er ingen øvre grænse for det potentielle afkast den strukturerede obligation udstedes i danske kroner (DKK) Udstedelseskursen er 102,5 minimumskursen på 100 gælder kun ved udløb Investeringen er hovedstolsbeskyttet Du modtager som minimum 100% af din nominelle investering ved udløb Sikkerheden i den strukturerede obligation afhænger dog af RBS betalingsevne Investeringen er som udgangspunkt en køb og behold investering med en løbetid på fem år

12 OMXC20 Aktieindekset indeholder de 20 største aktier, målt på markedsværdi ud af de 25 mest handlede aktier på Københavns Fondsbørs. OMXC20-indekset anses for at være det ledende danske aktieindeks. Det blev lanceret i 1989 og er tidligere kendt som KFX-indekset. OMXC20-indekset er vægtet på markedsværdi. Det vil sige, at hvert selskabs vægt i indekset er bestemt ud fra selskabets størrelse i forhold til den samlede størrelse af alle selskaberne i indekset. Det betyder, at selskaber som A.P. Møller, Novo Nordisk og Danske Bank vejer tungt i indekset. De 20 selskaber, som aktuelt indgår i indekset, er listet nedenfor: Selskaberne i OMXC20-indekset og selskabernes vægt i indekset den 31. maj 2010: Novo Nordisk 31,5% Danisco 2,4% Danske Bank 10,6% Jyske Bank 1,9% Vestas Wind Systems 9,2% Topdanmark 1,7% Carlsberg 7,6% Sydbank 1,6% A.P. Møller Mærsk B 7,0% William Demant Holding 1,6% A.P. Møller Mærsk A 6,8% TrygVesta 1,3% Novozymes 4,7% NKT Holding 1,0% FLSmidth 3,1% D/S Norden 1,0% Nordea Bank 3,0% Lundbeck 0,7% DSV 2,9% Genmab 0,3% Danmark 2015 kan passe til dig, hvis du Tror på, at de danske aktier vil stige i værdi over de kommende fem år Ønsker bund under investeringen i form af en 100% beskyttelse af hovedstolen Har en investeringshorisont, der passer til løbetiden fem år Kan undvære pengene i fem år Danmark 2015 passer måske ikke til dig, hvis du Tror på, at de danske aktier ikke vil stige i værdi over de kommende fem år kan få behov for pengene med kort varsel. Danmark 2015 er som udgangspunkt en købog-behold-investering, da udviklingen i risikokontrolindekset først slår fuldt igennem ved udløb, og hovedstolsbe-skyttelsen gælder også kun ved udløb Ønsker en investering med fast rente Ikke tror, at RBS kan betale indfrielseskursen efter de fem år

13 Fælles for de tre investeringer Informationerne på de følgende sider er gældende for alle de tre strukturerede obligationer; USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark Om risikoen Vær opmærksom på, at investeringer på aktiemarkedet kan blive udsat for store udsving. Ønsker du at sælge de strukturerede obligationer, før de udløber, kan kursen være væsentligt under 100. Sikkerheden i de strukturerede obligationer er afhængig af udsteders betalingsevne. RBS er udsteder af de strukturerede obligationer og dermed er det RBS, der er forpligtet til at betale indfrielseskursen på minimum 100. Skulle RBS gå konkurs, kan du risikere at tabe hele investeringen. For hver af de tre investeringsmuligheder har RBS udarbejdet et basisprospekt samt Final Terms, som vi opfordrer dig til at læse. Basisprospektet og Final Terms udgør tilsammen de juridiske dokumenter, der beskriver de specifikke forhold for den strukturerede obligation. I basisprospektets afsnit om Risk Factors kan du finde information om yderligere risici ved at investere i de strukturerede obligationer. Vi opfordrer dig til at læse basisprospektet og Final Terms, som du kan bestille hos din rådgiver i Jyske Bank. Sådan beregner vi afkast og udløbskurs Afkast på risikokontrolindekset Afkastet på risikokontrolindekset beregnes som den procentvise udvikling mellem startværdien for indekset og slutværdien for indekset: Slutværdi Startværdi Afkast indeks = Startværdi Startværdien udregnes ud fra 4 målepunkter som et gennemsnit af udviklingen i de første fire dage efter udstedelsen, og slutværdien udregnes ud fra 13 målepunkter som et gennemsnit af udviklingen i de sidste 12 måneder af løbetiden. Denne metode kan påvirke dit afkast både positivt og negativt, afhængig af markedsudviklingen. Metoden er illustreret i figur 4 nedenfor. Figur 4: Illustration af fastsættelse af startværdi og slutværdi Risikokontrolindeks Slutværdi 4observationer over 4 dage Kilde: Jyske Bank Den strukturerede obligations løbetid 13 observationer over 12 måneder

14 Udløbskurs Er afkastet på risikokontrolindekset negativt, bliver udløbskursen 100. Er afkastet på risikokontrolindekset positivt, beregnes udløbskursen som: Udløbskurs = Afkast Indeks Som minimum får du udbetalt kurs 100, når den strukturerede obligation udløber. Hvis afkastet på risikokontrolindekset er negativt, og den strukturerede obligation dermed udløber til kurs 100, går du glip af de renter, du kunne have fået eksempelvis på en bankkonto. Desuden mister du differencen mellem udstedelseskursen og den nominelle værdi af investeringen ved en udstedelseskurs på 102,5 er forskellen 2,5 kurspoint og ved 105 er forskellen 5 kurspoint. Det er kun ved udløb, at du er sikret mindst kurs 100. Sælger du før tid, kan kursen være væsentligt under 100, da den beregnes ud fra den aktuelle markedsrente og markedskurs på de bagvedliggende finansielle instrumenter. Mulige udløbskurser hvad kan 102,5 kr. og 105 kr. blive til? Tabellen nedenfor viser en række hypotetiske scenarier for udløbskursen den 15. juli Investering i USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 er sammenlignet med en investering i en obligation med fast rente med tilsvarende løbetid. Ud fra markedskursen den 31. maj 2010 vil en 4% statsobligation med udløb den 15. november 2015 give et afkast på omkring 1,85% om året. Udvikling i indekset for risikokontrol Udløbskurs for USA 2015 Tyskland 2015 eller Danmark 2015 Dansk statsobligation med udløb 15. november 2015 Investeret Investeret beløb: 102,50 kr. Beløb: 105 kr. 80 % 180,00 113,46 116,22 40 % 140,00 113,46 116,22 20 % 120,00 113,46 116,22 10 % 110,00 113,46 116,22 0 % 100,00 113,46 116,22-10 % 100,00 113,46 116,22-20 % 100,00 113,46 116,22-40 % 100,00 113,46 116,22 Køb og behold Vi anbefaler, at du som udgangspunkt beholder den strukturerede obligation, til den udløber, da udviklingen i risikokontrolindekset først ved udløb slår fuldt igennem i de finansielle instrumenter bag den strukturerede obligation.

15 Sådan er din investering sat sammen USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 er alle sat sammen af en obligationsdel og en investering i risikokontrolindekset via finansielle instrumenter. Her kan du se, hvordan investeringen er fordelt for USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark2015. Tallene tager udgangspunkt i markedsbetingelserne den 31. maj 2010: USA 2015 Du investerer Heraf forventes obligationsdelen at udgøre Forventet rest til investering i finansielle instrumenter Jyske Banks etableringsomkostninger 105,00 kr. * 83,40 kr. 17,10 kr. 4,50 kr. Tyskland 2015 Du investerer Heraf forventes obligationsdelen at udgøre Forventet rest til investering i finansielle instrumenter Jyske Banks etableringsomkostninger 102,50 kr. * 83,40 kr. 14,60 kr. 4,50 kr. Danmark 2015 Du investerer Heraf forventes obligationsdelen at udgøre Forventet rest til investering i finansielle instrumenter Jyske Banks etableringsomkostninger 102,50 kr. * 83,40 kr. 14,60 kr. 4,50 kr. * RBS sætter 83,40 kr. af for at sikre dig mindstekursen på 100 om 5 år.

16 Beskatning af investorer Jyske Bank A/S påtager sig intet ansvar for de skattemæssige konsekvenser af at købe, eje eller sælge de strukturerede obligationer. Det følgende er en generel beskrivelse af de nuværende danske skatteregler, der forventes at finde anvendelse for private investorer og selskaber hjemmehørende i Danmark. Vi gør opmærksom på, at de nævnte regler ikke er udtømmende. Købere, der er omfattet af specielle regler eller anvender værdipapirerne til erhvervsmæssige formål, er ikke behandlet i beskrivelsen. Inden beslutning om at investere i den strukturerede obligation, opfordrer vi investorer til at drøfte beskatningen med egen skatterådgiver for at fastslå de individuelle konsekvenser ved at købe, eje eller sælge USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark Generelt USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 beskattes efter lagerprincippet. Lagerprincippet indebærer, at gevinst og tab beskattes hvert år og gøres op som forskellen mellem værdien ved årets start og værdien ved årets slutning. Er den strukturerede obligation anskaffet i løbet af året, benyttes anskaffelsessummen i stedet for værdien ved årets begyndelse. Er den strukturerede obligation afstået i årets løb, anvendes afståelsessummen i stedet for værdien ved årets slutning. Privatpersoner, frie midler For privatpersoner gælder, at gevinster beskattes som kapitalindkomst. Tab kan trækkes fra i gevinster på finansielle instrumenter efter særlige regler. Der kan dog forekomme situationer, hvor et tab ikke kan udnyttes skattemæssigt. Den marginale skattesats for kapitalindkomst i 2010 er 50,2 % inkl. kirkeskat, men investors skattesats afhænger af investors øvrige indkomstforhold. Bemærk, at der ikke skal betales topskat af positiv nettokapitalindkomst på under kr. for enlige og kr. for ægtefæller. USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 er især interessant for private investorer med negativ kapitalindkomst eller positiv nettokapitalindkomst på under kr. for enlige og kr. for ægtefæller. Pensionsmidler Investor kan højst investere 20% af sin pensionsopsparing i den strukturerede obligation. En beholdning af øvrige værdipapirer, der er udstedt af RBS, skal trækkes fra de 20%. Gevinster og tab på pensionsmidler beskattes med 15%. Beskatningsgrundlaget opgøres årligt i overensstemmelse med lagerprincippet. Virksomhedsskatteordningen Investorer, der anvender virksomhedsskatteordningen, kan investere i USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark Gevinster og tab regnes med ved beregningen af den skattepligtige indkomst i det enkelte skatteår. Tab på kontrakter, anskaffet i virksomheden, er normalt omfattet af begrænsningen i fradraget, nævnt under privatpersoner, frie midler. Selskaber Gevinster og tab regnes med ved beregning af den skattepligtige selskabsindkomst i det enkelte skatteår. Selskabsindkomst beskattes med 25%.

17 Vilkår USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 Fondskode Udsteder The Royal Bank of Scotland N.V. Standard & Poor s Rating Service har i maj 2009 tildelt RBS karakteren A+ for langfristet gæld Investeringen er ikke omfattet af den danske indskydergarantiordning Læs mere om RBS i basisprospektet for produkterne Introduktionskurs DKK 105 DKK 102,5 DKK 102,5 i øvrigt uden handelsomkostninger. Dog betales depotgebyr. Nominel kurs Årlige omkostninger i pct. 0,86% 0,88% 0,88% Introduktionsperiode 14. juni 2010 til 25. juni 2010 Investeringsperiode 7. juli 2010 til 15. juli 2015 Investeringsvaluta De strukturerede obligationer udstedes i danske kroner (DKK) Stykstørrelse DKK Minimumsinvestering nominelt DKK Udløbskurs Hvis afkastet på risikokontrolindekset er negativt, bliver udløbskursen 100 Hvis afkastet på risikokontrolindekset er positivt, beregnes udløbskursen som: Udløbskurs = AfkastIndeks Som minimum får du udbetalt kurs 100, når den strukturerede obligation udløber. Afkastet på risikokontrolindekset beregnes som den procentvise udvikling mellem startværdien for indekset og slutværdien for indekset: Afkast indeks = Slutværdi Startværdi Startværdi Start- og slutværdi Mål for risikokontrol Startværdien udregnes som et gennemsnit af udviklingen i de første fire dage af løbetiden (4 målepunkter) og slutværdien udregnes som et gennemsnit af udviklingen i de sidste 12 måneder af løbetiden (13 målepunkter). Denne metode kan påvirke dit afkast både positivt og negativt, afhængig af markedsudviklingen. Risikoen måles som den historiske volatilitet gennem de seneste 20 dage Risikomålet for alle tre risikokontrolindeks er 15%.

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering JB Ti Aktier 2013 én samlet investering Denne brochure er en del af markedsføringen af JB Ti Aktier 2013 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Brasilianske Aktier 2 jyske invest brasilianske aktier Indhold afdelingsbrochure... 3 prospekt for jyske invest Brasilianske aktier...22 vedtægter for jyske

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

n y h e d s b r e v N r. 1 / 2 0 0 8 i n v e s t e r i n g s r å d g i v n i n g & f o r m u e p l e j e

n y h e d s b r e v N r. 1 / 2 0 0 8 i n v e s t e r i n g s r å d g i v n i n g & f o r m u e p l e j e Alm. Brand Invest n y h e d s b r e v N r. 1 / 2 0 0 8 i n v e s t e r i n g s r å d g i v n i n g & f o r m u e p l e j e ALM. BRAND INVEST NYHEDSBREV nr. 1 / 2008 Direktionen Orienterer / af direktør

Læs mere

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM Aktieoptioner Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

Fokus - indeksobligationer

Fokus - indeksobligationer Fokus - indeksobligationer Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Verdens ledende centralbanker, anført af Den Amerikanske Centralbank (FED), har indledt et pengepolitisk eksperiment af

Læs mere

KVARTALSNYT første KVARTAL 2013

KVARTALSNYT første KVARTAL 2013 KVARTALSNYT første kvartal 2013 2 Om Maj Invest Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

MINI Futures. Gearing i porteføljen

MINI Futures. Gearing i porteføljen MINI Futures Gearing i porteføljen Royal Bank of Scotland plc har fuldmagt til at repræsentere ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) i visse jurisdiktioner, og ABN AMRO Bank N.V. er et datterselskab (som defineret

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5016 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5015 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 HALVÅRSRAPPORT 2015 2 INDHOLD Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 8 Påtegninger 11 Ledelsespåtegning 11 Beretning og halvårsregnskab: 1. januar

Læs mere