USA 2015 Tyskland 2015 Danmark tre Aktieinvesteringer med bund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund"

Transkript

1 USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 tre Aktieinvesteringer med bund

2 Denne brochure er en del af markedsføringen af USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospekterne, der er den bagvedliggende dokumentation for produkterne. Vi opfordrer dig til at bestille og læse prospektmaterialet, inden du investerer i USA 2015, Tyskland 2015 eller Danmark Hvis der er uoverensstemmelse mellem denne brochure og prospekterne, er det prospekterne, der gælder. Du kan bestille prospekterne hos din rådgiver i Jyske Bank. USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 udbydes alene til investorer i Danmark og må ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. Informationerne bygger på de forhold, der var gældende, da redigeringen af brochuren blev afsluttet den 31. maj 2010.

3 Investering i danske, tyske eller amerikanske aktier De seneste to år har aktiemarkederne været præget af store rutsjeture. Finanskrisen, som for alvor tog fart i september 2008, sendte hele verdens aktiemarkeder i frit fald. Siden da har kurserne bevæget sig heftigt op og ned, og der skal ikke meget til, førend kurserne får et dyk i de nervøse markeder. Der har dog igennem længere tid være positive tegn og tendens til stigende priser. Den foreløbige bund blev nået i marts 2009, og siden har kurserne bevæget sig opad dog med store udsving. Ønsker du som investor at investere i aktiemarkederne, men er nervøs for de store udsving og risikoen for en ny finanskrise, er her en ny mulighed. Jyske Bank lancerer nu tre strukturerede obligationer, som giver dig mulighed for at investere i amerikanske, tyske eller danske aktier uden at påtage dig den fulde aktiekursrisiko. Udgangspunktet for de tre investeringsmuligheder er følgende tre aktieindeks: USA: S&P 500-indekset, som omfatter de 500 største børsnoterede selskaber i USA Tyskland: DAX-indekset (Deutscher Aktien Index), som omfatter de 30 største børsnoterede selskaber i Tyskland Danmark: OMXC20-indekset, som omfatter de 20 største og mest omsatte børsnoterede selskaber i Danmark Ud fra hvert af disse aktieindeks har Royal Bank of Scotland (RBS) udviklet en strategi, som har til formål at holde risikoen ved eksponeringen mod aktieindekset på et på forhånd defineret niveau. Det opnås ved at have en varierende eksponering mod det underliggende aktieindeks. Igennem perioder med lav risiko stiger eksponeringen til højst 150%, og eksponeringen falder omvendt i perioder med øget risiko. Der er tale om en såkaldt risikokontrolstrategi. Strukturerede produkter, som eksponeres over for aktier via en sådan strategi, får forbedrede vilkår. Det vil sige kortere løbetid og/eller lavere udstedelseskurs sammenlignet med strukturerede produkter, som eksponeres overfor aktier via de oprindelige aktieindeks. De tre nye investeringsmuligheder er alle udstedt af RBS og har en løbetid på 5 år: USA 2015 udstedes til kurs 105 Tyskland 2015 udstedes til kurs 102,50 Danmark 2015 udstedes til kurs 102,50 Læs mere om de tre investeringer og strategien for risikokontrol på de følgende sider. Her kan du også finde informationer om vilkår og risiko. Salgsperioden løber frem til fredag den 25. juni 2010.

4 USA 2015 De amerikanske aktier er attraktivt prissat. Både i forhold til deres egen historik, i forhold til obligationer og også i forhold til det indtjeningsniveau, som virksomhederne historisk har vist, at de kan præstere, målt på forretningen af egenkapitalen. En af de seneste års positive bidragydere til den forbedrede konkurrenceevne nemlig svækkelsen af dollaren synes nu at blive en hæmsko. På baggrund af den seneste tids styrkelse af dollaren må vi forvente en vis konkurrenceevnemæssig modvind til de eksportorienterede aktier. Især fordi værdien af dollaren efter Jyske Banks vurdering ikke er blevet anstrengt men blot afspejler de grundlæggende forudsætninger. Jyske Bank mener, at dollaren for tiden er lettere undervurderet snarere end overvurderet. For hvert af de tre markeder USA, Tyskland og Danmark angiver vi en værdi for kurspotentialet på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er højt og 1 er lavt. Værdien afspejler Jyske Banks forventninger til de enkelte markeder. Kurspotentialet for det amerikanske aktiemarked er 3. Hvordan fungerer USA 2015? USA 2015 er en investering i det amerikanske aktiemarked, som det kommer til udtryk gennem aktieindekset S&P 500. Eksponeringen over for det amerikanske aktiemarked opnås gennem RBS risikokontrolindeks Risk Stabilised US Strategy II. Formålet med risikokontrolindekset er at holde risikoen på et konstant niveau. Det opnås ved, at indekset har en varierende eksponering over for det amerikanske aktiemarked. Indeksets eksponering mod markedet evalueres dagligt og mindskes, hvis udsvingene og dermed risikoen bliver større. Modsat stiger eksponeringen op til maksimalt 150%, hvis risikoen i markedet falder.

5 Fordele ved dynamisk eksponering mod markedet Historisk har det vist sig, at i perioder med høj risiko er aktiekurserne typisk faldende, mens kurserne typisk er stigende i perioder med lav risiko. Risikokontrol-mekanismen betyder, at der typisk er en højere eksponering mod stigninger og en lavere eksponering mod fald. Vilkårene for et struktureret produkt, som bygger på et risikokontrolindeks frem for det egentlige aktieindeks, er desuden markant bedre. Det betyder kortere løbetid og/eller lavere udstedelseskurs. Ulemper ved dynamisk eksponering mod markedet Oplever aktiekurserne kraftige stigninger i en periode med høj risiko, vil investorerne i USA 2015 kun deltage i en mindre del af stigningerne. Grafen nedenfor viser, hvordan risikokontrolindekset har klaret sig i forhold til S&P 500-indekset de seneste 5 år. Desuden viser grafen, hvor høj eksponeringen over for de underliggende S&P 500-aktier har været. Risikokontrolindekset følger bevægelserne i S&P 500-indekset, men har dog klaret sig lidt bedre gennem perioden. Det skyldes især, at der var en meget lav eksponering til markedet i starten af finanskrisen, hvor risikoen i markedet steg eksplosivt. Figur 1: Udviklingen i Risk Stabilised US Strategy II over for udviklingen i S&P 500-indekset % 125% 100% 75% 50% 25% 50 maj-05 maj-06 maj-07 maj-08 maj-09 maj-10 Eksponering (højre akse) Risikokontrolindeks S&P 500 Kilde: RBS, Bloomberg og Jyske Bank Note: Teoretisk beregnet data for risikokontrolindekset Tidligere kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling. Kursudviklingen kan blive negativ. 0% Vigtige egenskaber USA 2015 giver eksponering mod en stigning i det amerikanske aktiemarked der er ingen øvre grænse for det potentielle afkast den strukturerede obligation udstedes i danske kroner (DKK), så investorer med DKK som basisvaluta ikke bliver eksponeret mod ændringer i USD/DKK kursen Udstedelseskursen er 105 Investeringen er hovedstolsbeskyttet du modtager minimum 100% af din nominelle investering ved udløb Sikkerheden i den strukturerede obligation afhænger dog af RBS betalingsevne minimumskursen på 100 gælder kun ved udløb Investeringen er som udgangspunkt en køb-ogbehold-investering med en løbetid på fem år

6 S&P 500 S&P 500 er et aktieindeks, som indeholder de 500 største amerikanske børsnoterede virksomheder, målt på markedsværdi, og dækker 75% af det amerikanske aktiemarked. S&P 500-indekset er et af de mest anvendte amerikanske aktieindeks og anses for at være en af de førende indikatorer for den amerikanske økonomis tilstand. S&P 500-indekset blev lanceret i S&P 500-indekset er vægtet på markedsværdi. Det vil sige, at hvert selskabs vægt i indekset er bestemt ud fra selskabets størrelse i forhold til den samlede størrelse af alle selskaberne i indekset. De for tiden 20 største selskaber i indekset er: Top 20 i S&P 500-indekset og selskabernes vægt i indekset den 31. maj 2010: Exxon Mobil Corp. 2,9% Chevron Corp. 1,5% Apple Inc. 2,3% AT&T Inc. 1,5% Microsoft Corp. 2,1% Cisco Systems Inc. 1,4% Procter & Gamble 1,8% Pfizer Inc. 1,3% General Electric Co. 1,8% Coca-Cola Co. 1,2% Johnson & Johnson 1,7% Berkshire Hathaway Inc. 1,2% IBM Corp. 1,7% Google Inc. 1,2% Bank of America Corp. 1,6% Intel Corp. 1,2% JP Morgan Chase & Co. 1,6% Wal-Mart Stores Inc. 1,1% Wells Fargo & Co. 1,5% Hewlett-Packard Co. 1,1% USA 2015 kan passe til dig, hvis du Tror på, at de amerikanske aktier vil stige i værdi over de kommende fem år Ønsker bund under din investering i form af 100% beskyttelse af hovedstolen Har en investeringshorisont, der passer til løbetiden på fem år kan undvære pengene i fem år USA 2015 passer måske ikke til dig, hvis du Tror på, at de amerikanske aktier ikke vil stige i værdi over de kommende fem år kan få behov for pengene med kort varsel. USA 2015 er som udgangspunkt en køb-og beholdinvestering, da udviklingen i risikokontrolindekset først slår fuldt igennem ved udløb, og hovedstolsbe-skyttelsen gælder også kun ved udløb Ønsker en investering med fast rente Ikke tror, at RBS kan betale udløbskursen efter de fem år

7 Tyskland 2015 Tyskland ligger helt i front i det globale førerfelt indenfor eksport, kun overgået af Kina. De tyske virksomheder har således i de seneste år været i stand til at fastholde interessen for deres produkter på globalt plan. Set i forhold til landets størrelse er den tyske økonomis eksportstyrke ganske imponerende. Denne åbenhed og internationalisering slår naturligt nok igennem i de tyske børsnoterede selskaber. Også de seneste kvartalers svækkelse af euroen over for dollaren har været positiv for de tyske selskabers afsætning til lande uden for eurozonen. De tyske aktier er aktuelt attraktivt prissat. Lidt højere end de europæiske aktier samlet set, som igen er prissat meget attraktivt i forhold til deres egen historik, i globalt perspektiv og i forhold til de forventninger til vækst, der er aktuelt. Siden krisen for alvor meldte sin uvelkomne ankomst i midten af 2008, har udviklingen i arbejdsløsheden løbende overrasket positivt i Tyskland. Det har blandt andet betydet, at mens de amerikanske virksomheders restruktureringspotentiale er ved at være udtømt, er der fortsat mere at komme efter i Europa og Tyskland. Det er en indikation på, at indtjeningspotentialet i Tyskland fortsat er relativ stort de kommende år. For hvert af de tre markeder USA, Tyskland og Danmark angiver vi en værdi for kurspotentialet på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er højt og 1 er lavt. Værdien afspejler Jyske Banks forventninger til de enkelte markeder. Kurspotentialet for det tyske aktiemarked er 3½ til 4. Hvordan fungerer Tyskland 2015? Tyskland 2015 er en investering i det tyske aktiemarked, som det kommer til udtryk gennem aktieindekset DAX. Eksponeringen over for det tyske aktiemarked opnås gennem RBS risikokontrolindeks Risk Stabilised German Strategy. Formålet med risikokontrolindekset er at holde risikoen på et konstant niveau. Det opnås ved, at indekset i varierende grad er eksponeret over for det tyske aktiemarked. Indeksets eksponering mod markedet evalueres dagligt og mindskes, hvis udsvingene og dermed risikoen bliver større. Modsat stiger eksponeringen op til maksimalt 150%, hvis risikoen i markedet falder.

8 Fordele ved dynamisk eksponering mod markedet Historisk har det vist sig, at i perioder med høj risiko er aktiekurserne typisk faldende, mens kurserne typisk er stigende i perioder med lav risiko. Risikokontrol-mekanismen betyder, at der typisk er højere eksponering mod stigninger og lavere eksponering mod fald. Vilkårene for et struktureret produkt, som bygger på et risikokontrolindeks frem for det egentlige aktieindeks, er desuden markant bedre. Det betyder kortere løbetid og/eller lavere udstedelseskurs. Ulemper ved dynamisk eksponering mod markedet Oplever aktiekurserne kraftige stigninger i en periode med høj risiko, vil investorerne i Tyskland 2015 kun deltage i en mindre del af stigningerne. Grafen nedenfor viser, hvordan risikokontrolindekset har klaret sig i forhold til DAX-indekset de seneste 5 år. Desuden viser grafen, hvor høj eksponeringen over for de underliggende DAXaktier har været. Risikokontrolindekset følger DAX-indeksets bevægelser, men har dog klaret sig lidt bedre gennem perioden. Det skyldes især, at der var en meget lav eksponering til markedet i starten af finanskrisen, hvor risikoen i markedet også steg eksplosivt. Figur 2: Udviklingen i Risk Stabilised German Strategy overfor udviklingen i DAX-indekset maj-05 maj-06 maj-07 maj-08 maj-09 Eksponering (højre akse) Risikokontrolindeks DAX 150% 125% 100% 75% 50% 25% 0% Kilde: RBS, Bloomberg og Jyske Bank Note: Teoretisk beregnet data for risikokontrolindekset Tidligere kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling. Kursudviklingen kan blive negativ. Vigtige egenskaber Tyskland 2015 giver eksponering mod en stigning i det europæiske aktiemarked der er ingen øvre grænse for det potentielle afkast den strukturerede obligation udstedes i danske kroner (DKK), så investorer med DKK som basisvaluta ikke bliver eksponeret mod ændringer i EUR/DKK kursen Udstedelseskursen er 102,5 Investeringen er hovedstolsbeskyttet du modtager som minimum 100% af din nominelle investering ved udløb Sikkerheden i den strukturerede obligation afhænger dog af RBS betalingsevne Minimumskursen på 100 gælder kun ved udløb Investeringen er som udgangspunkt en købog-behold-investering med en løbetid på fem år

9 DAX Aktieindekset DAX indeholder de 30 største børsnoterede virksomheder i Tyskland, målt på markedsværdi. Det dækker dermed 80% af den samlede markedsværdi af alle de tyske børsnoterede selskaber. DAX-indekset anses for at være det ledende tyske aktieindeks og anvendes i en bred vifte af investeringer. DAX-indekset blev lanceret i Indekset er vægtet efter markedsværdi. Det vil sige, at hvert selskabs vægt i indekset er bestemt ud fra selskabets størrelse i forhold til den samlede størrelse af alle selskaberne i indekset. De for tiden 20 største selskaber i indekset er: Top 20 i DAX-indekset og selskabernes vægt i indekset den 31. maj 2010: Siemens 10,4% Münchener Rückversicherung 3,7% E.ON 9,5% Linde 2,7% BASF 7,8% BMW (Bayerische Motoren Werke) 2,3% Bayer 7,4% Deutsche Post 2,0% Allianz 7,3% Deutsche Boerse 1,8% Daimler 6,6% Adidas 1,6% SAP 5,9% Fresenius Medical Care 1,5% Deutsche Bank 5,8% Volkswagen 1,5% Deutsche Telekom 5,6% ThyssenKrupp 1,4% RWE 4,9% MAN 1,3% Tyskland 2015 kan passe til dig, hvis du Tror på, at de tyske aktier vil stige de kommende fem år Ønsker bund under investeringen i form af 100% beskyttelse af hovedstolen Har en investeringshorisont, der passer til løbetiden på fem år kan undvære pengene i fem år Tyskland 2015 passer måske ikke til dig, hvis du Tror på, at de tyske aktier ikke vil stige i værdi de kommende fem år kan få behov for pengene med kort varsel. Tyskland 2015 er som udgangspunkt en købog-behold-investering, da udviklingen i risikokontrolindekset først slår fuldt igennem ved udløb, og hovedstolsbe-skyttelsen gælder også kun ved udløb Ønsker en investering med fast rente Ikke tror, at RBS kan betale udløbskursen efter de fem år

10 Danmark 2015 De danske aktier har længe været i en liga for sig. Det skyldes ikke mindst, at den aktie, der vægter mest i OMXC20-indekset, nemlig Novo Nordisk, også er den aktie, som er steget mest. Samtidig er denne aktie højt prissat absolut set og meget højt prissat set i forhold til andre medicinalaktier. På den baggrund ser de danske aktier i en global sammenhæng ud til at være endog meget højt vurderet. Prisfastsættelsen for 2010 ser ud til at være anstrengt høj. Det skyldes i en vis udstrækning, at en fjerdedel af aktierne i indekset forventes at have en betydelig indtjeningsvækst i 2011, hvilket allerede er regnet ind i prisen. For hver af de tre markeder USA, Tyskland og Danmark angiver vi en værdi for kurspotentialet på en skala fra 1-5, hvor 5 er højt og 1 er lavt. Værdien afspejler Jyske Banks forventninger til de enkelte markeder. Kurspotentialet for det danske aktiemarked er 2. Hvordan fungerer Danmark 2015? Danmark 2015 er en investering i det danske aktiemarked, som det kommer til udtryk gennem aktieindekset OMXC20. Eksponeringen over for det danske aktiemarked opnås gennem RBS risikokontrolindeks Risk Stabilised Denmark Top 20 Strategy, som er sammensat af op til 20 af selskaberne i OMXC20 indekset. Formålet med risikokontrolindekset er at holde risikoen på et konstant niveau. Det opnås ved, at indekset har en varierende eksponering over for det danske aktiemarked. Indeksets eksponering mod markedet evalueres dagligt og mindskes, hvis udsvingene og dermed risikoen bliver større. Modsat stiger eksponeringen op til maksimalt 150%, hvis risikoen i markedet falder. Udbytte geninvesteres i risikokontrolindekset, hvorefter et syntetisk årligt udbytte på 2,5% bliver trukket fra. Risk Stabilised Denmark Top 20 Strategy investerer i mindst 13 og højst 20 af selskaberne i OMXC20-indekset. Kun selskaber med en vis omsætning medtages. Hvis der er mindre end 13 selskaber, som opfylder omsætningskriteriet, ligger risikokontrolindekset 100% i kontanter. Det er dog endnu ikke sket. Normalt er ca. 18 af de 20 selskaber medtaget.

11 Fordele ved dynamisk eksponering mod markedet Historisk har det vist sig, at i perioder med høj risiko er aktiekurserne typisk faldende, mens kurserne typisk er stigende i perioder med lav risiko. Risikokontrol-mekanismen betyder, at der typisk er en højere eksponering mod stigninger og en lavere eksponering mod fald. Vilkårene for et struktureret produkt, som bygger på et risikokontrolindeks frem for det egentlige aktieindeks er desuden markant bedre. Det betyder kortere løbetid og/eller lavere udstedelseskurs. Ulemper ved dynamisk eksponering mod markedet Oplever aktiekurserne kraftige stigninger i en periode med høj risiko, vil investorer i Danmark 2015 kun deltage i en mindre del af stigningerne. Grafen nedenfor viser, hvordan risikokontrolindekset har klaret sig i forhold til OMXC20-indekset over de seneste 5 år. Desuden viser grafen hvor høj eksponeringen overfor de underliggende OMXC20-aktier har været. Risikokontrolindekset følger OMXC20-indeksets bevægelser, men har dog klaret sig lidt bedre gennem perioden. Det skyldes især, at der var en meget lav eksponering til markedet i starten af finanskrisen, hvor risikoen i markedet også steg eksplosivt. Figur 3: Udviklingen i Risk Stabilised Denmark Top 20 Strategy overfor udviklingen i OMXC20-indekset maj-05 maj-06 maj-07 maj-08 maj % 125% 100% 75% 50% 25% 0% Eksponering (højre akse) Risikokontrolindeks OMXC20 Kilde: RBS, Bloomberg og Jyske Bank Note: Teoretisk beregnet data for risikokontrolindekset op til juni Derefter faktiske data. Tidligere kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling. Kursudviklingen kan blive negativ. Vigtige egenskaber danmark 2015 giver eksponering mod en stigning i det europæiske aktiemarked der er ingen øvre grænse for det potentielle afkast den strukturerede obligation udstedes i danske kroner (DKK) Udstedelseskursen er 102,5 minimumskursen på 100 gælder kun ved udløb Investeringen er hovedstolsbeskyttet Du modtager som minimum 100% af din nominelle investering ved udløb Sikkerheden i den strukturerede obligation afhænger dog af RBS betalingsevne Investeringen er som udgangspunkt en køb og behold investering med en løbetid på fem år

12 OMXC20 Aktieindekset indeholder de 20 største aktier, målt på markedsværdi ud af de 25 mest handlede aktier på Københavns Fondsbørs. OMXC20-indekset anses for at være det ledende danske aktieindeks. Det blev lanceret i 1989 og er tidligere kendt som KFX-indekset. OMXC20-indekset er vægtet på markedsværdi. Det vil sige, at hvert selskabs vægt i indekset er bestemt ud fra selskabets størrelse i forhold til den samlede størrelse af alle selskaberne i indekset. Det betyder, at selskaber som A.P. Møller, Novo Nordisk og Danske Bank vejer tungt i indekset. De 20 selskaber, som aktuelt indgår i indekset, er listet nedenfor: Selskaberne i OMXC20-indekset og selskabernes vægt i indekset den 31. maj 2010: Novo Nordisk 31,5% Danisco 2,4% Danske Bank 10,6% Jyske Bank 1,9% Vestas Wind Systems 9,2% Topdanmark 1,7% Carlsberg 7,6% Sydbank 1,6% A.P. Møller Mærsk B 7,0% William Demant Holding 1,6% A.P. Møller Mærsk A 6,8% TrygVesta 1,3% Novozymes 4,7% NKT Holding 1,0% FLSmidth 3,1% D/S Norden 1,0% Nordea Bank 3,0% Lundbeck 0,7% DSV 2,9% Genmab 0,3% Danmark 2015 kan passe til dig, hvis du Tror på, at de danske aktier vil stige i værdi over de kommende fem år Ønsker bund under investeringen i form af en 100% beskyttelse af hovedstolen Har en investeringshorisont, der passer til løbetiden fem år Kan undvære pengene i fem år Danmark 2015 passer måske ikke til dig, hvis du Tror på, at de danske aktier ikke vil stige i værdi over de kommende fem år kan få behov for pengene med kort varsel. Danmark 2015 er som udgangspunkt en købog-behold-investering, da udviklingen i risikokontrolindekset først slår fuldt igennem ved udløb, og hovedstolsbe-skyttelsen gælder også kun ved udløb Ønsker en investering med fast rente Ikke tror, at RBS kan betale indfrielseskursen efter de fem år

13 Fælles for de tre investeringer Informationerne på de følgende sider er gældende for alle de tre strukturerede obligationer; USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark Om risikoen Vær opmærksom på, at investeringer på aktiemarkedet kan blive udsat for store udsving. Ønsker du at sælge de strukturerede obligationer, før de udløber, kan kursen være væsentligt under 100. Sikkerheden i de strukturerede obligationer er afhængig af udsteders betalingsevne. RBS er udsteder af de strukturerede obligationer og dermed er det RBS, der er forpligtet til at betale indfrielseskursen på minimum 100. Skulle RBS gå konkurs, kan du risikere at tabe hele investeringen. For hver af de tre investeringsmuligheder har RBS udarbejdet et basisprospekt samt Final Terms, som vi opfordrer dig til at læse. Basisprospektet og Final Terms udgør tilsammen de juridiske dokumenter, der beskriver de specifikke forhold for den strukturerede obligation. I basisprospektets afsnit om Risk Factors kan du finde information om yderligere risici ved at investere i de strukturerede obligationer. Vi opfordrer dig til at læse basisprospektet og Final Terms, som du kan bestille hos din rådgiver i Jyske Bank. Sådan beregner vi afkast og udløbskurs Afkast på risikokontrolindekset Afkastet på risikokontrolindekset beregnes som den procentvise udvikling mellem startværdien for indekset og slutværdien for indekset: Slutværdi Startværdi Afkast indeks = Startværdi Startværdien udregnes ud fra 4 målepunkter som et gennemsnit af udviklingen i de første fire dage efter udstedelsen, og slutværdien udregnes ud fra 13 målepunkter som et gennemsnit af udviklingen i de sidste 12 måneder af løbetiden. Denne metode kan påvirke dit afkast både positivt og negativt, afhængig af markedsudviklingen. Metoden er illustreret i figur 4 nedenfor. Figur 4: Illustration af fastsættelse af startværdi og slutværdi Risikokontrolindeks Slutværdi 4observationer over 4 dage Kilde: Jyske Bank Den strukturerede obligations løbetid 13 observationer over 12 måneder

14 Udløbskurs Er afkastet på risikokontrolindekset negativt, bliver udløbskursen 100. Er afkastet på risikokontrolindekset positivt, beregnes udløbskursen som: Udløbskurs = Afkast Indeks Som minimum får du udbetalt kurs 100, når den strukturerede obligation udløber. Hvis afkastet på risikokontrolindekset er negativt, og den strukturerede obligation dermed udløber til kurs 100, går du glip af de renter, du kunne have fået eksempelvis på en bankkonto. Desuden mister du differencen mellem udstedelseskursen og den nominelle værdi af investeringen ved en udstedelseskurs på 102,5 er forskellen 2,5 kurspoint og ved 105 er forskellen 5 kurspoint. Det er kun ved udløb, at du er sikret mindst kurs 100. Sælger du før tid, kan kursen være væsentligt under 100, da den beregnes ud fra den aktuelle markedsrente og markedskurs på de bagvedliggende finansielle instrumenter. Mulige udløbskurser hvad kan 102,5 kr. og 105 kr. blive til? Tabellen nedenfor viser en række hypotetiske scenarier for udløbskursen den 15. juli Investering i USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 er sammenlignet med en investering i en obligation med fast rente med tilsvarende løbetid. Ud fra markedskursen den 31. maj 2010 vil en 4% statsobligation med udløb den 15. november 2015 give et afkast på omkring 1,85% om året. Udvikling i indekset for risikokontrol Udløbskurs for USA 2015 Tyskland 2015 eller Danmark 2015 Dansk statsobligation med udløb 15. november 2015 Investeret Investeret beløb: 102,50 kr. Beløb: 105 kr. 80 % 180,00 113,46 116,22 40 % 140,00 113,46 116,22 20 % 120,00 113,46 116,22 10 % 110,00 113,46 116,22 0 % 100,00 113,46 116,22-10 % 100,00 113,46 116,22-20 % 100,00 113,46 116,22-40 % 100,00 113,46 116,22 Køb og behold Vi anbefaler, at du som udgangspunkt beholder den strukturerede obligation, til den udløber, da udviklingen i risikokontrolindekset først ved udløb slår fuldt igennem i de finansielle instrumenter bag den strukturerede obligation.

15 Sådan er din investering sat sammen USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 er alle sat sammen af en obligationsdel og en investering i risikokontrolindekset via finansielle instrumenter. Her kan du se, hvordan investeringen er fordelt for USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark2015. Tallene tager udgangspunkt i markedsbetingelserne den 31. maj 2010: USA 2015 Du investerer Heraf forventes obligationsdelen at udgøre Forventet rest til investering i finansielle instrumenter Jyske Banks etableringsomkostninger 105,00 kr. * 83,40 kr. 17,10 kr. 4,50 kr. Tyskland 2015 Du investerer Heraf forventes obligationsdelen at udgøre Forventet rest til investering i finansielle instrumenter Jyske Banks etableringsomkostninger 102,50 kr. * 83,40 kr. 14,60 kr. 4,50 kr. Danmark 2015 Du investerer Heraf forventes obligationsdelen at udgøre Forventet rest til investering i finansielle instrumenter Jyske Banks etableringsomkostninger 102,50 kr. * 83,40 kr. 14,60 kr. 4,50 kr. * RBS sætter 83,40 kr. af for at sikre dig mindstekursen på 100 om 5 år.

16 Beskatning af investorer Jyske Bank A/S påtager sig intet ansvar for de skattemæssige konsekvenser af at købe, eje eller sælge de strukturerede obligationer. Det følgende er en generel beskrivelse af de nuværende danske skatteregler, der forventes at finde anvendelse for private investorer og selskaber hjemmehørende i Danmark. Vi gør opmærksom på, at de nævnte regler ikke er udtømmende. Købere, der er omfattet af specielle regler eller anvender værdipapirerne til erhvervsmæssige formål, er ikke behandlet i beskrivelsen. Inden beslutning om at investere i den strukturerede obligation, opfordrer vi investorer til at drøfte beskatningen med egen skatterådgiver for at fastslå de individuelle konsekvenser ved at købe, eje eller sælge USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark Generelt USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 beskattes efter lagerprincippet. Lagerprincippet indebærer, at gevinst og tab beskattes hvert år og gøres op som forskellen mellem værdien ved årets start og værdien ved årets slutning. Er den strukturerede obligation anskaffet i løbet af året, benyttes anskaffelsessummen i stedet for værdien ved årets begyndelse. Er den strukturerede obligation afstået i årets løb, anvendes afståelsessummen i stedet for værdien ved årets slutning. Privatpersoner, frie midler For privatpersoner gælder, at gevinster beskattes som kapitalindkomst. Tab kan trækkes fra i gevinster på finansielle instrumenter efter særlige regler. Der kan dog forekomme situationer, hvor et tab ikke kan udnyttes skattemæssigt. Den marginale skattesats for kapitalindkomst i 2010 er 50,2 % inkl. kirkeskat, men investors skattesats afhænger af investors øvrige indkomstforhold. Bemærk, at der ikke skal betales topskat af positiv nettokapitalindkomst på under kr. for enlige og kr. for ægtefæller. USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 er især interessant for private investorer med negativ kapitalindkomst eller positiv nettokapitalindkomst på under kr. for enlige og kr. for ægtefæller. Pensionsmidler Investor kan højst investere 20% af sin pensionsopsparing i den strukturerede obligation. En beholdning af øvrige værdipapirer, der er udstedt af RBS, skal trækkes fra de 20%. Gevinster og tab på pensionsmidler beskattes med 15%. Beskatningsgrundlaget opgøres årligt i overensstemmelse med lagerprincippet. Virksomhedsskatteordningen Investorer, der anvender virksomhedsskatteordningen, kan investere i USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark Gevinster og tab regnes med ved beregningen af den skattepligtige indkomst i det enkelte skatteår. Tab på kontrakter, anskaffet i virksomheden, er normalt omfattet af begrænsningen i fradraget, nævnt under privatpersoner, frie midler. Selskaber Gevinster og tab regnes med ved beregning af den skattepligtige selskabsindkomst i det enkelte skatteår. Selskabsindkomst beskattes med 25%.

17 Vilkår USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 Fondskode Udsteder The Royal Bank of Scotland N.V. Standard & Poor s Rating Service har i maj 2009 tildelt RBS karakteren A+ for langfristet gæld Investeringen er ikke omfattet af den danske indskydergarantiordning Læs mere om RBS i basisprospektet for produkterne Introduktionskurs DKK 105 DKK 102,5 DKK 102,5 i øvrigt uden handelsomkostninger. Dog betales depotgebyr. Nominel kurs Årlige omkostninger i pct. 0,86% 0,88% 0,88% Introduktionsperiode 14. juni 2010 til 25. juni 2010 Investeringsperiode 7. juli 2010 til 15. juli 2015 Investeringsvaluta De strukturerede obligationer udstedes i danske kroner (DKK) Stykstørrelse DKK Minimumsinvestering nominelt DKK Udløbskurs Hvis afkastet på risikokontrolindekset er negativt, bliver udløbskursen 100 Hvis afkastet på risikokontrolindekset er positivt, beregnes udløbskursen som: Udløbskurs = AfkastIndeks Som minimum får du udbetalt kurs 100, når den strukturerede obligation udløber. Afkastet på risikokontrolindekset beregnes som den procentvise udvikling mellem startværdien for indekset og slutværdien for indekset: Afkast indeks = Slutværdi Startværdi Startværdi Start- og slutværdi Mål for risikokontrol Startværdien udregnes som et gennemsnit af udviklingen i de første fire dage af løbetiden (4 målepunkter) og slutværdien udregnes som et gennemsnit af udviklingen i de sidste 12 måneder af løbetiden (13 målepunkter). Denne metode kan påvirke dit afkast både positivt og negativt, afhængig af markedsudviklingen. Risikoen måles som den historiske volatilitet gennem de seneste 20 dage Risikomålet for alle tre risikokontrolindeks er 15%.

18 Juridisk dokumentation Børsnotering Køb og salg Hvis Jyske Bank annullerer investeringen Tildeling ved overtegning Ansvar USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 udbydes alene til investorer i Danmark og må ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. RBS har udarbejdet et basisprospekt samt Final Terms for hvert af produkterne, som vi opfordrer dig til at læse. Basisprospektet og Final Terms udgør tilsammen de juridiske dokumenter, der beskriver de specifikke forhold for den strukturerede obligation. Du kan bestille dokumenterne hos din rådgiver i Jyske Bank. USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 vil alle blive børsnoteret i Luxemburg. Jyske Bank A/S stiller under normale markedsvilkår daglige købsog salgskurser med et spænd på 2 kurspoint. Ønsker du på et senere tidspunkt at købe den strukturerede obligation, kan banken enten matche køb med tilsvarende salg af den strukturerede obligation, eller salg kan finde sted fra bankens egenbeholdning. Under unormale markedsforhold kan det være vanskeligt eller umuligt at købe og sælge USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark Sikkerheden for at opnå mindst kurs 100 gælder kun på udløbsdagen. Sælger du den strukturerede obligation inden udløb, løber du en risiko, da dagskursen beregnes ud fra den aktuelle markedskurs på de finansielle instrumenter og markedsrenten. Stigninger i risikokontrolindekset vil først ved udløb slå helt igennem i beregningen af kursen. Før udløb vil stigninger i risikokontrolindekset kun delvis slå igennem i kursen på den strukturerede obligation. Indtil den 29. juni 2010 forbeholder Jyske Bank A/S sig ret til at annullere udstedelserne. De enkelte udstedelser vil eksempelvis kun blive gennemført, hvis de viste vilkår kan opnås. Skulle en eller flere af udste delserne blive annulleret, gennemfører vi ikke købsordren og hæver ingen penge på din konto. Ved overtegning tildeler Jyske Bank de strukturerede obligationer i den rækkefølge, som ordrerne er modtaget, og resten af ordrerne annulleres. Jyske Bank A/S har udarbejdet denne brochure. Ved uoverensstemmelse mellem brochuren og basisprospektet samt Final Terms, vil det være basisprospektet og Final Terms, der gælder. Vi tilbyder USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 fra mandag den 14. juni til fredag den 25. juni 2010

19 JYSKE MARKETS

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering Tigerspring 2010 Der er fart over asien spring ud i en spændende investering 1 JAPAN SYDKOREA TAIWAN SINGAPORE HONGKONG Denne brochure er en del af markedsføringen af Tigerspring 2010 og er ikke en fuldstændig

Læs mere

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering JB Ti Aktier 2013 én samlet investering Denne brochure er en del af markedsføringen af JB Ti Aktier 2013 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

JB TI-FIRE 2014 Strukturerede Løsninger 29.04.2009

JB TI-FIRE 2014 Strukturerede Løsninger 29.04.2009 Strukturerede Løsninger 29.04.2009 Investér i aktier med et sikkerhedsnet Tror du på, at aktierne vil få et comeback over de kommende år? Så kan JB Ti-Fire 2014 være en attraktiv investering for dig. JB

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Amerikanske Aktier 2015

Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Investering med lav risiko i udviklingen i en kurv af amerikanske aktier samt den amerikanske dollar overfor den danske krone n EgnsINVEST tilbyder nu en

Læs mere

Danmark Top 20. Investér i danske aktiemarkeder

Danmark Top 20. Investér i danske aktiemarkeder Danmark Top 20 Investér i danske aktiemarkeder Tegnes til og med den 11. september 2009 Løbetid 3 år 2 Danmark Top 20 Danmark er gennem de seneste tre år blevet kåret som verdens tredje mest konkurrencedygtige

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

Attraktivt afkast med høj sikkerhed

Attraktivt afkast med høj sikkerhed Attraktivt afkast med høj sikkerhed PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 Tegningsperiode: 11. september - 1. oktober 2003 For at få den fulde information om produkterne henviser vi til prospektet,

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier www.sparekassenfaaborg.dk 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2016 Nordeuropæiske aktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen")

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver I denne oversigt kan du finde udviklingen på en række udvalgte aktiver. en for den seneste måned og år-til-dato vil blive opdateret primo hver måned med

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016

Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016 Alm. Brand Bank A/S Indlånsvilkår Nordisk Aktiekonto 2016 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen Nordisk Aktiekonto 2016 (herefter kaldet Aktiekontoen ) efter en grundig gennemgang

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Aktiekonto - Globale Aktier

Aktiekonto - Globale Aktier Aktiekonto - Globale Aktier Sæt aktier på kontoen Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekurserne stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Kontovilkår Hvo

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere