USA 2015 Tyskland 2015 Danmark tre Aktieinvesteringer med bund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund"

Transkript

1 USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 tre Aktieinvesteringer med bund

2 Denne brochure er en del af markedsføringen af USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospekterne, der er den bagvedliggende dokumentation for produkterne. Vi opfordrer dig til at bestille og læse prospektmaterialet, inden du investerer i USA 2015, Tyskland 2015 eller Danmark Hvis der er uoverensstemmelse mellem denne brochure og prospekterne, er det prospekterne, der gælder. Du kan bestille prospekterne hos din rådgiver i Jyske Bank. USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 udbydes alene til investorer i Danmark og må ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. Informationerne bygger på de forhold, der var gældende, da redigeringen af brochuren blev afsluttet den 31. maj 2010.

3 Investering i danske, tyske eller amerikanske aktier De seneste to år har aktiemarkederne været præget af store rutsjeture. Finanskrisen, som for alvor tog fart i september 2008, sendte hele verdens aktiemarkeder i frit fald. Siden da har kurserne bevæget sig heftigt op og ned, og der skal ikke meget til, førend kurserne får et dyk i de nervøse markeder. Der har dog igennem længere tid være positive tegn og tendens til stigende priser. Den foreløbige bund blev nået i marts 2009, og siden har kurserne bevæget sig opad dog med store udsving. Ønsker du som investor at investere i aktiemarkederne, men er nervøs for de store udsving og risikoen for en ny finanskrise, er her en ny mulighed. Jyske Bank lancerer nu tre strukturerede obligationer, som giver dig mulighed for at investere i amerikanske, tyske eller danske aktier uden at påtage dig den fulde aktiekursrisiko. Udgangspunktet for de tre investeringsmuligheder er følgende tre aktieindeks: USA: S&P 500-indekset, som omfatter de 500 største børsnoterede selskaber i USA Tyskland: DAX-indekset (Deutscher Aktien Index), som omfatter de 30 største børsnoterede selskaber i Tyskland Danmark: OMXC20-indekset, som omfatter de 20 største og mest omsatte børsnoterede selskaber i Danmark Ud fra hvert af disse aktieindeks har Royal Bank of Scotland (RBS) udviklet en strategi, som har til formål at holde risikoen ved eksponeringen mod aktieindekset på et på forhånd defineret niveau. Det opnås ved at have en varierende eksponering mod det underliggende aktieindeks. Igennem perioder med lav risiko stiger eksponeringen til højst 150%, og eksponeringen falder omvendt i perioder med øget risiko. Der er tale om en såkaldt risikokontrolstrategi. Strukturerede produkter, som eksponeres over for aktier via en sådan strategi, får forbedrede vilkår. Det vil sige kortere løbetid og/eller lavere udstedelseskurs sammenlignet med strukturerede produkter, som eksponeres overfor aktier via de oprindelige aktieindeks. De tre nye investeringsmuligheder er alle udstedt af RBS og har en løbetid på 5 år: USA 2015 udstedes til kurs 105 Tyskland 2015 udstedes til kurs 102,50 Danmark 2015 udstedes til kurs 102,50 Læs mere om de tre investeringer og strategien for risikokontrol på de følgende sider. Her kan du også finde informationer om vilkår og risiko. Salgsperioden løber frem til fredag den 25. juni 2010.

4 USA 2015 De amerikanske aktier er attraktivt prissat. Både i forhold til deres egen historik, i forhold til obligationer og også i forhold til det indtjeningsniveau, som virksomhederne historisk har vist, at de kan præstere, målt på forretningen af egenkapitalen. En af de seneste års positive bidragydere til den forbedrede konkurrenceevne nemlig svækkelsen af dollaren synes nu at blive en hæmsko. På baggrund af den seneste tids styrkelse af dollaren må vi forvente en vis konkurrenceevnemæssig modvind til de eksportorienterede aktier. Især fordi værdien af dollaren efter Jyske Banks vurdering ikke er blevet anstrengt men blot afspejler de grundlæggende forudsætninger. Jyske Bank mener, at dollaren for tiden er lettere undervurderet snarere end overvurderet. For hvert af de tre markeder USA, Tyskland og Danmark angiver vi en værdi for kurspotentialet på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er højt og 1 er lavt. Værdien afspejler Jyske Banks forventninger til de enkelte markeder. Kurspotentialet for det amerikanske aktiemarked er 3. Hvordan fungerer USA 2015? USA 2015 er en investering i det amerikanske aktiemarked, som det kommer til udtryk gennem aktieindekset S&P 500. Eksponeringen over for det amerikanske aktiemarked opnås gennem RBS risikokontrolindeks Risk Stabilised US Strategy II. Formålet med risikokontrolindekset er at holde risikoen på et konstant niveau. Det opnås ved, at indekset har en varierende eksponering over for det amerikanske aktiemarked. Indeksets eksponering mod markedet evalueres dagligt og mindskes, hvis udsvingene og dermed risikoen bliver større. Modsat stiger eksponeringen op til maksimalt 150%, hvis risikoen i markedet falder.

5 Fordele ved dynamisk eksponering mod markedet Historisk har det vist sig, at i perioder med høj risiko er aktiekurserne typisk faldende, mens kurserne typisk er stigende i perioder med lav risiko. Risikokontrol-mekanismen betyder, at der typisk er en højere eksponering mod stigninger og en lavere eksponering mod fald. Vilkårene for et struktureret produkt, som bygger på et risikokontrolindeks frem for det egentlige aktieindeks, er desuden markant bedre. Det betyder kortere løbetid og/eller lavere udstedelseskurs. Ulemper ved dynamisk eksponering mod markedet Oplever aktiekurserne kraftige stigninger i en periode med høj risiko, vil investorerne i USA 2015 kun deltage i en mindre del af stigningerne. Grafen nedenfor viser, hvordan risikokontrolindekset har klaret sig i forhold til S&P 500-indekset de seneste 5 år. Desuden viser grafen, hvor høj eksponeringen over for de underliggende S&P 500-aktier har været. Risikokontrolindekset følger bevægelserne i S&P 500-indekset, men har dog klaret sig lidt bedre gennem perioden. Det skyldes især, at der var en meget lav eksponering til markedet i starten af finanskrisen, hvor risikoen i markedet steg eksplosivt. Figur 1: Udviklingen i Risk Stabilised US Strategy II over for udviklingen i S&P 500-indekset % 125% 100% 75% 50% 25% 50 maj-05 maj-06 maj-07 maj-08 maj-09 maj-10 Eksponering (højre akse) Risikokontrolindeks S&P 500 Kilde: RBS, Bloomberg og Jyske Bank Note: Teoretisk beregnet data for risikokontrolindekset Tidligere kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling. Kursudviklingen kan blive negativ. 0% Vigtige egenskaber USA 2015 giver eksponering mod en stigning i det amerikanske aktiemarked der er ingen øvre grænse for det potentielle afkast den strukturerede obligation udstedes i danske kroner (DKK), så investorer med DKK som basisvaluta ikke bliver eksponeret mod ændringer i USD/DKK kursen Udstedelseskursen er 105 Investeringen er hovedstolsbeskyttet du modtager minimum 100% af din nominelle investering ved udløb Sikkerheden i den strukturerede obligation afhænger dog af RBS betalingsevne minimumskursen på 100 gælder kun ved udløb Investeringen er som udgangspunkt en køb-ogbehold-investering med en løbetid på fem år

6 S&P 500 S&P 500 er et aktieindeks, som indeholder de 500 største amerikanske børsnoterede virksomheder, målt på markedsværdi, og dækker 75% af det amerikanske aktiemarked. S&P 500-indekset er et af de mest anvendte amerikanske aktieindeks og anses for at være en af de førende indikatorer for den amerikanske økonomis tilstand. S&P 500-indekset blev lanceret i S&P 500-indekset er vægtet på markedsværdi. Det vil sige, at hvert selskabs vægt i indekset er bestemt ud fra selskabets størrelse i forhold til den samlede størrelse af alle selskaberne i indekset. De for tiden 20 største selskaber i indekset er: Top 20 i S&P 500-indekset og selskabernes vægt i indekset den 31. maj 2010: Exxon Mobil Corp. 2,9% Chevron Corp. 1,5% Apple Inc. 2,3% AT&T Inc. 1,5% Microsoft Corp. 2,1% Cisco Systems Inc. 1,4% Procter & Gamble 1,8% Pfizer Inc. 1,3% General Electric Co. 1,8% Coca-Cola Co. 1,2% Johnson & Johnson 1,7% Berkshire Hathaway Inc. 1,2% IBM Corp. 1,7% Google Inc. 1,2% Bank of America Corp. 1,6% Intel Corp. 1,2% JP Morgan Chase & Co. 1,6% Wal-Mart Stores Inc. 1,1% Wells Fargo & Co. 1,5% Hewlett-Packard Co. 1,1% USA 2015 kan passe til dig, hvis du Tror på, at de amerikanske aktier vil stige i værdi over de kommende fem år Ønsker bund under din investering i form af 100% beskyttelse af hovedstolen Har en investeringshorisont, der passer til løbetiden på fem år kan undvære pengene i fem år USA 2015 passer måske ikke til dig, hvis du Tror på, at de amerikanske aktier ikke vil stige i værdi over de kommende fem år kan få behov for pengene med kort varsel. USA 2015 er som udgangspunkt en køb-og beholdinvestering, da udviklingen i risikokontrolindekset først slår fuldt igennem ved udløb, og hovedstolsbe-skyttelsen gælder også kun ved udløb Ønsker en investering med fast rente Ikke tror, at RBS kan betale udløbskursen efter de fem år

7 Tyskland 2015 Tyskland ligger helt i front i det globale førerfelt indenfor eksport, kun overgået af Kina. De tyske virksomheder har således i de seneste år været i stand til at fastholde interessen for deres produkter på globalt plan. Set i forhold til landets størrelse er den tyske økonomis eksportstyrke ganske imponerende. Denne åbenhed og internationalisering slår naturligt nok igennem i de tyske børsnoterede selskaber. Også de seneste kvartalers svækkelse af euroen over for dollaren har været positiv for de tyske selskabers afsætning til lande uden for eurozonen. De tyske aktier er aktuelt attraktivt prissat. Lidt højere end de europæiske aktier samlet set, som igen er prissat meget attraktivt i forhold til deres egen historik, i globalt perspektiv og i forhold til de forventninger til vækst, der er aktuelt. Siden krisen for alvor meldte sin uvelkomne ankomst i midten af 2008, har udviklingen i arbejdsløsheden løbende overrasket positivt i Tyskland. Det har blandt andet betydet, at mens de amerikanske virksomheders restruktureringspotentiale er ved at være udtømt, er der fortsat mere at komme efter i Europa og Tyskland. Det er en indikation på, at indtjeningspotentialet i Tyskland fortsat er relativ stort de kommende år. For hvert af de tre markeder USA, Tyskland og Danmark angiver vi en værdi for kurspotentialet på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er højt og 1 er lavt. Værdien afspejler Jyske Banks forventninger til de enkelte markeder. Kurspotentialet for det tyske aktiemarked er 3½ til 4. Hvordan fungerer Tyskland 2015? Tyskland 2015 er en investering i det tyske aktiemarked, som det kommer til udtryk gennem aktieindekset DAX. Eksponeringen over for det tyske aktiemarked opnås gennem RBS risikokontrolindeks Risk Stabilised German Strategy. Formålet med risikokontrolindekset er at holde risikoen på et konstant niveau. Det opnås ved, at indekset i varierende grad er eksponeret over for det tyske aktiemarked. Indeksets eksponering mod markedet evalueres dagligt og mindskes, hvis udsvingene og dermed risikoen bliver større. Modsat stiger eksponeringen op til maksimalt 150%, hvis risikoen i markedet falder.

8 Fordele ved dynamisk eksponering mod markedet Historisk har det vist sig, at i perioder med høj risiko er aktiekurserne typisk faldende, mens kurserne typisk er stigende i perioder med lav risiko. Risikokontrol-mekanismen betyder, at der typisk er højere eksponering mod stigninger og lavere eksponering mod fald. Vilkårene for et struktureret produkt, som bygger på et risikokontrolindeks frem for det egentlige aktieindeks, er desuden markant bedre. Det betyder kortere løbetid og/eller lavere udstedelseskurs. Ulemper ved dynamisk eksponering mod markedet Oplever aktiekurserne kraftige stigninger i en periode med høj risiko, vil investorerne i Tyskland 2015 kun deltage i en mindre del af stigningerne. Grafen nedenfor viser, hvordan risikokontrolindekset har klaret sig i forhold til DAX-indekset de seneste 5 år. Desuden viser grafen, hvor høj eksponeringen over for de underliggende DAXaktier har været. Risikokontrolindekset følger DAX-indeksets bevægelser, men har dog klaret sig lidt bedre gennem perioden. Det skyldes især, at der var en meget lav eksponering til markedet i starten af finanskrisen, hvor risikoen i markedet også steg eksplosivt. Figur 2: Udviklingen i Risk Stabilised German Strategy overfor udviklingen i DAX-indekset maj-05 maj-06 maj-07 maj-08 maj-09 Eksponering (højre akse) Risikokontrolindeks DAX 150% 125% 100% 75% 50% 25% 0% Kilde: RBS, Bloomberg og Jyske Bank Note: Teoretisk beregnet data for risikokontrolindekset Tidligere kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling. Kursudviklingen kan blive negativ. Vigtige egenskaber Tyskland 2015 giver eksponering mod en stigning i det europæiske aktiemarked der er ingen øvre grænse for det potentielle afkast den strukturerede obligation udstedes i danske kroner (DKK), så investorer med DKK som basisvaluta ikke bliver eksponeret mod ændringer i EUR/DKK kursen Udstedelseskursen er 102,5 Investeringen er hovedstolsbeskyttet du modtager som minimum 100% af din nominelle investering ved udløb Sikkerheden i den strukturerede obligation afhænger dog af RBS betalingsevne Minimumskursen på 100 gælder kun ved udløb Investeringen er som udgangspunkt en købog-behold-investering med en løbetid på fem år

9 DAX Aktieindekset DAX indeholder de 30 største børsnoterede virksomheder i Tyskland, målt på markedsværdi. Det dækker dermed 80% af den samlede markedsværdi af alle de tyske børsnoterede selskaber. DAX-indekset anses for at være det ledende tyske aktieindeks og anvendes i en bred vifte af investeringer. DAX-indekset blev lanceret i Indekset er vægtet efter markedsværdi. Det vil sige, at hvert selskabs vægt i indekset er bestemt ud fra selskabets størrelse i forhold til den samlede størrelse af alle selskaberne i indekset. De for tiden 20 største selskaber i indekset er: Top 20 i DAX-indekset og selskabernes vægt i indekset den 31. maj 2010: Siemens 10,4% Münchener Rückversicherung 3,7% E.ON 9,5% Linde 2,7% BASF 7,8% BMW (Bayerische Motoren Werke) 2,3% Bayer 7,4% Deutsche Post 2,0% Allianz 7,3% Deutsche Boerse 1,8% Daimler 6,6% Adidas 1,6% SAP 5,9% Fresenius Medical Care 1,5% Deutsche Bank 5,8% Volkswagen 1,5% Deutsche Telekom 5,6% ThyssenKrupp 1,4% RWE 4,9% MAN 1,3% Tyskland 2015 kan passe til dig, hvis du Tror på, at de tyske aktier vil stige de kommende fem år Ønsker bund under investeringen i form af 100% beskyttelse af hovedstolen Har en investeringshorisont, der passer til løbetiden på fem år kan undvære pengene i fem år Tyskland 2015 passer måske ikke til dig, hvis du Tror på, at de tyske aktier ikke vil stige i værdi de kommende fem år kan få behov for pengene med kort varsel. Tyskland 2015 er som udgangspunkt en købog-behold-investering, da udviklingen i risikokontrolindekset først slår fuldt igennem ved udløb, og hovedstolsbe-skyttelsen gælder også kun ved udløb Ønsker en investering med fast rente Ikke tror, at RBS kan betale udløbskursen efter de fem år

10 Danmark 2015 De danske aktier har længe været i en liga for sig. Det skyldes ikke mindst, at den aktie, der vægter mest i OMXC20-indekset, nemlig Novo Nordisk, også er den aktie, som er steget mest. Samtidig er denne aktie højt prissat absolut set og meget højt prissat set i forhold til andre medicinalaktier. På den baggrund ser de danske aktier i en global sammenhæng ud til at være endog meget højt vurderet. Prisfastsættelsen for 2010 ser ud til at være anstrengt høj. Det skyldes i en vis udstrækning, at en fjerdedel af aktierne i indekset forventes at have en betydelig indtjeningsvækst i 2011, hvilket allerede er regnet ind i prisen. For hver af de tre markeder USA, Tyskland og Danmark angiver vi en værdi for kurspotentialet på en skala fra 1-5, hvor 5 er højt og 1 er lavt. Værdien afspejler Jyske Banks forventninger til de enkelte markeder. Kurspotentialet for det danske aktiemarked er 2. Hvordan fungerer Danmark 2015? Danmark 2015 er en investering i det danske aktiemarked, som det kommer til udtryk gennem aktieindekset OMXC20. Eksponeringen over for det danske aktiemarked opnås gennem RBS risikokontrolindeks Risk Stabilised Denmark Top 20 Strategy, som er sammensat af op til 20 af selskaberne i OMXC20 indekset. Formålet med risikokontrolindekset er at holde risikoen på et konstant niveau. Det opnås ved, at indekset har en varierende eksponering over for det danske aktiemarked. Indeksets eksponering mod markedet evalueres dagligt og mindskes, hvis udsvingene og dermed risikoen bliver større. Modsat stiger eksponeringen op til maksimalt 150%, hvis risikoen i markedet falder. Udbytte geninvesteres i risikokontrolindekset, hvorefter et syntetisk årligt udbytte på 2,5% bliver trukket fra. Risk Stabilised Denmark Top 20 Strategy investerer i mindst 13 og højst 20 af selskaberne i OMXC20-indekset. Kun selskaber med en vis omsætning medtages. Hvis der er mindre end 13 selskaber, som opfylder omsætningskriteriet, ligger risikokontrolindekset 100% i kontanter. Det er dog endnu ikke sket. Normalt er ca. 18 af de 20 selskaber medtaget.

11 Fordele ved dynamisk eksponering mod markedet Historisk har det vist sig, at i perioder med høj risiko er aktiekurserne typisk faldende, mens kurserne typisk er stigende i perioder med lav risiko. Risikokontrol-mekanismen betyder, at der typisk er en højere eksponering mod stigninger og en lavere eksponering mod fald. Vilkårene for et struktureret produkt, som bygger på et risikokontrolindeks frem for det egentlige aktieindeks er desuden markant bedre. Det betyder kortere løbetid og/eller lavere udstedelseskurs. Ulemper ved dynamisk eksponering mod markedet Oplever aktiekurserne kraftige stigninger i en periode med høj risiko, vil investorer i Danmark 2015 kun deltage i en mindre del af stigningerne. Grafen nedenfor viser, hvordan risikokontrolindekset har klaret sig i forhold til OMXC20-indekset over de seneste 5 år. Desuden viser grafen hvor høj eksponeringen overfor de underliggende OMXC20-aktier har været. Risikokontrolindekset følger OMXC20-indeksets bevægelser, men har dog klaret sig lidt bedre gennem perioden. Det skyldes især, at der var en meget lav eksponering til markedet i starten af finanskrisen, hvor risikoen i markedet også steg eksplosivt. Figur 3: Udviklingen i Risk Stabilised Denmark Top 20 Strategy overfor udviklingen i OMXC20-indekset maj-05 maj-06 maj-07 maj-08 maj % 125% 100% 75% 50% 25% 0% Eksponering (højre akse) Risikokontrolindeks OMXC20 Kilde: RBS, Bloomberg og Jyske Bank Note: Teoretisk beregnet data for risikokontrolindekset op til juni Derefter faktiske data. Tidligere kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling. Kursudviklingen kan blive negativ. Vigtige egenskaber danmark 2015 giver eksponering mod en stigning i det europæiske aktiemarked der er ingen øvre grænse for det potentielle afkast den strukturerede obligation udstedes i danske kroner (DKK) Udstedelseskursen er 102,5 minimumskursen på 100 gælder kun ved udløb Investeringen er hovedstolsbeskyttet Du modtager som minimum 100% af din nominelle investering ved udløb Sikkerheden i den strukturerede obligation afhænger dog af RBS betalingsevne Investeringen er som udgangspunkt en køb og behold investering med en løbetid på fem år

12 OMXC20 Aktieindekset indeholder de 20 største aktier, målt på markedsværdi ud af de 25 mest handlede aktier på Københavns Fondsbørs. OMXC20-indekset anses for at være det ledende danske aktieindeks. Det blev lanceret i 1989 og er tidligere kendt som KFX-indekset. OMXC20-indekset er vægtet på markedsværdi. Det vil sige, at hvert selskabs vægt i indekset er bestemt ud fra selskabets størrelse i forhold til den samlede størrelse af alle selskaberne i indekset. Det betyder, at selskaber som A.P. Møller, Novo Nordisk og Danske Bank vejer tungt i indekset. De 20 selskaber, som aktuelt indgår i indekset, er listet nedenfor: Selskaberne i OMXC20-indekset og selskabernes vægt i indekset den 31. maj 2010: Novo Nordisk 31,5% Danisco 2,4% Danske Bank 10,6% Jyske Bank 1,9% Vestas Wind Systems 9,2% Topdanmark 1,7% Carlsberg 7,6% Sydbank 1,6% A.P. Møller Mærsk B 7,0% William Demant Holding 1,6% A.P. Møller Mærsk A 6,8% TrygVesta 1,3% Novozymes 4,7% NKT Holding 1,0% FLSmidth 3,1% D/S Norden 1,0% Nordea Bank 3,0% Lundbeck 0,7% DSV 2,9% Genmab 0,3% Danmark 2015 kan passe til dig, hvis du Tror på, at de danske aktier vil stige i værdi over de kommende fem år Ønsker bund under investeringen i form af en 100% beskyttelse af hovedstolen Har en investeringshorisont, der passer til løbetiden fem år Kan undvære pengene i fem år Danmark 2015 passer måske ikke til dig, hvis du Tror på, at de danske aktier ikke vil stige i værdi over de kommende fem år kan få behov for pengene med kort varsel. Danmark 2015 er som udgangspunkt en købog-behold-investering, da udviklingen i risikokontrolindekset først slår fuldt igennem ved udløb, og hovedstolsbe-skyttelsen gælder også kun ved udløb Ønsker en investering med fast rente Ikke tror, at RBS kan betale indfrielseskursen efter de fem år

13 Fælles for de tre investeringer Informationerne på de følgende sider er gældende for alle de tre strukturerede obligationer; USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark Om risikoen Vær opmærksom på, at investeringer på aktiemarkedet kan blive udsat for store udsving. Ønsker du at sælge de strukturerede obligationer, før de udløber, kan kursen være væsentligt under 100. Sikkerheden i de strukturerede obligationer er afhængig af udsteders betalingsevne. RBS er udsteder af de strukturerede obligationer og dermed er det RBS, der er forpligtet til at betale indfrielseskursen på minimum 100. Skulle RBS gå konkurs, kan du risikere at tabe hele investeringen. For hver af de tre investeringsmuligheder har RBS udarbejdet et basisprospekt samt Final Terms, som vi opfordrer dig til at læse. Basisprospektet og Final Terms udgør tilsammen de juridiske dokumenter, der beskriver de specifikke forhold for den strukturerede obligation. I basisprospektets afsnit om Risk Factors kan du finde information om yderligere risici ved at investere i de strukturerede obligationer. Vi opfordrer dig til at læse basisprospektet og Final Terms, som du kan bestille hos din rådgiver i Jyske Bank. Sådan beregner vi afkast og udløbskurs Afkast på risikokontrolindekset Afkastet på risikokontrolindekset beregnes som den procentvise udvikling mellem startværdien for indekset og slutværdien for indekset: Slutværdi Startværdi Afkast indeks = Startværdi Startværdien udregnes ud fra 4 målepunkter som et gennemsnit af udviklingen i de første fire dage efter udstedelsen, og slutværdien udregnes ud fra 13 målepunkter som et gennemsnit af udviklingen i de sidste 12 måneder af løbetiden. Denne metode kan påvirke dit afkast både positivt og negativt, afhængig af markedsudviklingen. Metoden er illustreret i figur 4 nedenfor. Figur 4: Illustration af fastsættelse af startværdi og slutværdi Risikokontrolindeks Slutværdi 4observationer over 4 dage Kilde: Jyske Bank Den strukturerede obligations løbetid 13 observationer over 12 måneder

14 Udløbskurs Er afkastet på risikokontrolindekset negativt, bliver udløbskursen 100. Er afkastet på risikokontrolindekset positivt, beregnes udløbskursen som: Udløbskurs = Afkast Indeks Som minimum får du udbetalt kurs 100, når den strukturerede obligation udløber. Hvis afkastet på risikokontrolindekset er negativt, og den strukturerede obligation dermed udløber til kurs 100, går du glip af de renter, du kunne have fået eksempelvis på en bankkonto. Desuden mister du differencen mellem udstedelseskursen og den nominelle værdi af investeringen ved en udstedelseskurs på 102,5 er forskellen 2,5 kurspoint og ved 105 er forskellen 5 kurspoint. Det er kun ved udløb, at du er sikret mindst kurs 100. Sælger du før tid, kan kursen være væsentligt under 100, da den beregnes ud fra den aktuelle markedsrente og markedskurs på de bagvedliggende finansielle instrumenter. Mulige udløbskurser hvad kan 102,5 kr. og 105 kr. blive til? Tabellen nedenfor viser en række hypotetiske scenarier for udløbskursen den 15. juli Investering i USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 er sammenlignet med en investering i en obligation med fast rente med tilsvarende løbetid. Ud fra markedskursen den 31. maj 2010 vil en 4% statsobligation med udløb den 15. november 2015 give et afkast på omkring 1,85% om året. Udvikling i indekset for risikokontrol Udløbskurs for USA 2015 Tyskland 2015 eller Danmark 2015 Dansk statsobligation med udløb 15. november 2015 Investeret Investeret beløb: 102,50 kr. Beløb: 105 kr. 80 % 180,00 113,46 116,22 40 % 140,00 113,46 116,22 20 % 120,00 113,46 116,22 10 % 110,00 113,46 116,22 0 % 100,00 113,46 116,22-10 % 100,00 113,46 116,22-20 % 100,00 113,46 116,22-40 % 100,00 113,46 116,22 Køb og behold Vi anbefaler, at du som udgangspunkt beholder den strukturerede obligation, til den udløber, da udviklingen i risikokontrolindekset først ved udløb slår fuldt igennem i de finansielle instrumenter bag den strukturerede obligation.

15 Sådan er din investering sat sammen USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 er alle sat sammen af en obligationsdel og en investering i risikokontrolindekset via finansielle instrumenter. Her kan du se, hvordan investeringen er fordelt for USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark2015. Tallene tager udgangspunkt i markedsbetingelserne den 31. maj 2010: USA 2015 Du investerer Heraf forventes obligationsdelen at udgøre Forventet rest til investering i finansielle instrumenter Jyske Banks etableringsomkostninger 105,00 kr. * 83,40 kr. 17,10 kr. 4,50 kr. Tyskland 2015 Du investerer Heraf forventes obligationsdelen at udgøre Forventet rest til investering i finansielle instrumenter Jyske Banks etableringsomkostninger 102,50 kr. * 83,40 kr. 14,60 kr. 4,50 kr. Danmark 2015 Du investerer Heraf forventes obligationsdelen at udgøre Forventet rest til investering i finansielle instrumenter Jyske Banks etableringsomkostninger 102,50 kr. * 83,40 kr. 14,60 kr. 4,50 kr. * RBS sætter 83,40 kr. af for at sikre dig mindstekursen på 100 om 5 år.

16 Beskatning af investorer Jyske Bank A/S påtager sig intet ansvar for de skattemæssige konsekvenser af at købe, eje eller sælge de strukturerede obligationer. Det følgende er en generel beskrivelse af de nuværende danske skatteregler, der forventes at finde anvendelse for private investorer og selskaber hjemmehørende i Danmark. Vi gør opmærksom på, at de nævnte regler ikke er udtømmende. Købere, der er omfattet af specielle regler eller anvender værdipapirerne til erhvervsmæssige formål, er ikke behandlet i beskrivelsen. Inden beslutning om at investere i den strukturerede obligation, opfordrer vi investorer til at drøfte beskatningen med egen skatterådgiver for at fastslå de individuelle konsekvenser ved at købe, eje eller sælge USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark Generelt USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 beskattes efter lagerprincippet. Lagerprincippet indebærer, at gevinst og tab beskattes hvert år og gøres op som forskellen mellem værdien ved årets start og værdien ved årets slutning. Er den strukturerede obligation anskaffet i løbet af året, benyttes anskaffelsessummen i stedet for værdien ved årets begyndelse. Er den strukturerede obligation afstået i årets løb, anvendes afståelsessummen i stedet for værdien ved årets slutning. Privatpersoner, frie midler For privatpersoner gælder, at gevinster beskattes som kapitalindkomst. Tab kan trækkes fra i gevinster på finansielle instrumenter efter særlige regler. Der kan dog forekomme situationer, hvor et tab ikke kan udnyttes skattemæssigt. Den marginale skattesats for kapitalindkomst i 2010 er 50,2 % inkl. kirkeskat, men investors skattesats afhænger af investors øvrige indkomstforhold. Bemærk, at der ikke skal betales topskat af positiv nettokapitalindkomst på under kr. for enlige og kr. for ægtefæller. USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 er især interessant for private investorer med negativ kapitalindkomst eller positiv nettokapitalindkomst på under kr. for enlige og kr. for ægtefæller. Pensionsmidler Investor kan højst investere 20% af sin pensionsopsparing i den strukturerede obligation. En beholdning af øvrige værdipapirer, der er udstedt af RBS, skal trækkes fra de 20%. Gevinster og tab på pensionsmidler beskattes med 15%. Beskatningsgrundlaget opgøres årligt i overensstemmelse med lagerprincippet. Virksomhedsskatteordningen Investorer, der anvender virksomhedsskatteordningen, kan investere i USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark Gevinster og tab regnes med ved beregningen af den skattepligtige indkomst i det enkelte skatteår. Tab på kontrakter, anskaffet i virksomheden, er normalt omfattet af begrænsningen i fradraget, nævnt under privatpersoner, frie midler. Selskaber Gevinster og tab regnes med ved beregning af den skattepligtige selskabsindkomst i det enkelte skatteår. Selskabsindkomst beskattes med 25%.

17 Vilkår USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 Fondskode Udsteder The Royal Bank of Scotland N.V. Standard & Poor s Rating Service har i maj 2009 tildelt RBS karakteren A+ for langfristet gæld Investeringen er ikke omfattet af den danske indskydergarantiordning Læs mere om RBS i basisprospektet for produkterne Introduktionskurs DKK 105 DKK 102,5 DKK 102,5 i øvrigt uden handelsomkostninger. Dog betales depotgebyr. Nominel kurs Årlige omkostninger i pct. 0,86% 0,88% 0,88% Introduktionsperiode 14. juni 2010 til 25. juni 2010 Investeringsperiode 7. juli 2010 til 15. juli 2015 Investeringsvaluta De strukturerede obligationer udstedes i danske kroner (DKK) Stykstørrelse DKK Minimumsinvestering nominelt DKK Udløbskurs Hvis afkastet på risikokontrolindekset er negativt, bliver udløbskursen 100 Hvis afkastet på risikokontrolindekset er positivt, beregnes udløbskursen som: Udløbskurs = AfkastIndeks Som minimum får du udbetalt kurs 100, når den strukturerede obligation udløber. Afkastet på risikokontrolindekset beregnes som den procentvise udvikling mellem startværdien for indekset og slutværdien for indekset: Afkast indeks = Slutværdi Startværdi Startværdi Start- og slutværdi Mål for risikokontrol Startværdien udregnes som et gennemsnit af udviklingen i de første fire dage af løbetiden (4 målepunkter) og slutværdien udregnes som et gennemsnit af udviklingen i de sidste 12 måneder af løbetiden (13 målepunkter). Denne metode kan påvirke dit afkast både positivt og negativt, afhængig af markedsudviklingen. Risikoen måles som den historiske volatilitet gennem de seneste 20 dage Risikomålet for alle tre risikokontrolindeks er 15%.

18 Juridisk dokumentation Børsnotering Køb og salg Hvis Jyske Bank annullerer investeringen Tildeling ved overtegning Ansvar USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 udbydes alene til investorer i Danmark og må ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. RBS har udarbejdet et basisprospekt samt Final Terms for hvert af produkterne, som vi opfordrer dig til at læse. Basisprospektet og Final Terms udgør tilsammen de juridiske dokumenter, der beskriver de specifikke forhold for den strukturerede obligation. Du kan bestille dokumenterne hos din rådgiver i Jyske Bank. USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 vil alle blive børsnoteret i Luxemburg. Jyske Bank A/S stiller under normale markedsvilkår daglige købsog salgskurser med et spænd på 2 kurspoint. Ønsker du på et senere tidspunkt at købe den strukturerede obligation, kan banken enten matche køb med tilsvarende salg af den strukturerede obligation, eller salg kan finde sted fra bankens egenbeholdning. Under unormale markedsforhold kan det være vanskeligt eller umuligt at købe og sælge USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark Sikkerheden for at opnå mindst kurs 100 gælder kun på udløbsdagen. Sælger du den strukturerede obligation inden udløb, løber du en risiko, da dagskursen beregnes ud fra den aktuelle markedskurs på de finansielle instrumenter og markedsrenten. Stigninger i risikokontrolindekset vil først ved udløb slå helt igennem i beregningen af kursen. Før udløb vil stigninger i risikokontrolindekset kun delvis slå igennem i kursen på den strukturerede obligation. Indtil den 29. juni 2010 forbeholder Jyske Bank A/S sig ret til at annullere udstedelserne. De enkelte udstedelser vil eksempelvis kun blive gennemført, hvis de viste vilkår kan opnås. Skulle en eller flere af udste delserne blive annulleret, gennemfører vi ikke købsordren og hæver ingen penge på din konto. Ved overtegning tildeler Jyske Bank de strukturerede obligationer i den rækkefølge, som ordrerne er modtaget, og resten af ordrerne annulleres. Jyske Bank A/S har udarbejdet denne brochure. Ved uoverensstemmelse mellem brochuren og basisprospektet samt Final Terms, vil det være basisprospektet og Final Terms, der gælder. Vi tilbyder USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 fra mandag den 14. juni til fredag den 25. juni 2010

19 JYSKE MARKETS

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer Investering over 2½ år i fire Emerging Markets valutaer Med den strukturerede obligation JB 4WD 2012 kan du investere i fire valutaer

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Denne brochure er en del af markedsføringen af Bølgebryder 2010 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering Tigerspring 2010 Der er fart over asien spring ud i en spændende investering 1 JAPAN SYDKOREA TAIWAN SINGAPORE HONGKONG Denne brochure er en del af markedsføringen af Tigerspring 2010 og er ikke en fuldstændig

Læs mere

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering JB Ti Aktier 2013 én samlet investering Denne brochure er en del af markedsføringen af JB Ti Aktier 2013 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Svenska Handelsbanken AB (publ) Grundprospekt 2014, Tilläg till Grundprospekt

Læs mere

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017 Jyske Bank September 2014 JB Danske Bank 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2014 og Final

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Denne brochure er en del af markedsføringen af BMW 2015, og den er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Base Prospectus 2013

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13 Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019 Side 1 af 13 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO 2019... 4 Baggrunden for JB NOVO 2019... 5 Diagram over afkastmuligheder for JB NOVO 2019... 6 Forklaring til

Læs mere

Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver Investering i nordiske aktier

Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver Investering i nordiske aktier Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver 2011 Investering i nordiske aktier Strukturerede Løsninger 09.06.2009 Investering i nordiske aktier De finansielle markeder og økonomierne har over de seneste kvartaler

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

JB DANSKE BANK Side 1 af 15

JB DANSKE BANK Side 1 af 15 18-05-2017 JB DANSKE BANK 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB DANSKE BANK 2020... 4 Baggrunden for JB DANSKE BANK 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB DANSKE BANK 2020...

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

JB NOVO NORDISK Side 1 af 15

JB NOVO NORDISK Side 1 af 15 09-06-2017 JB NOVO NORDISK 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO NORDISK 2020... 4 Baggrunden for JB NOVO NORDISK 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB NOVO NORDISK 2020...

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018

Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018 Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB BMW 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2015 og Final

Læs mere

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NORDEA 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

JB DB Side 1 af 15

JB DB Side 1 af 15 16-06-2017 JB DB 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB DB 2020... 4 Baggrunden for JB DB 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB DB 2020... 5 Forklaring til afkastmulighederne

Læs mere

JB BMW Side 1 af 16

JB BMW Side 1 af 16 03-03-2017 JB BMW 2020 Side 1 af 16 Indhold Vigtig information... 3 Om JB BMW 2020... 4 Baggrunden for JB BMW 2020... 4 Diagram over afkastmulighederne for JB BMW 2020... 6 Forklaring til afkastmulighederne

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Likviditetsrisiko 2% Rente Aktiebonus 2011 % Rente +Aktiebonus 2011 Beskatning Generelt Privatpersoner Selskaber, fonde mv.

Likviditetsrisiko 2% Rente Aktiebonus 2011 % Rente +Aktiebonus 2011 Beskatning Generelt Privatpersoner Selskaber, fonde mv. % Re 2% Rente +Aktiebonus 2011 www.djs.dk 2% Rente + Aktiebonus 2011 Den Jyske Sparekasse udbyder nu 2% Rente + Aktiebonus 2011, hvor renten afhænger af de løbende udsving i de europæiske aktier. 2% Rente

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

JB TI-FIRE 2014 Strukturerede Løsninger 29.04.2009

JB TI-FIRE 2014 Strukturerede Løsninger 29.04.2009 Strukturerede Løsninger 29.04.2009 Investér i aktier med et sikkerhedsnet Tror du på, at aktierne vil få et comeback over de kommende år? Så kan JB Ti-Fire 2014 være en attraktiv investering for dig. JB

Læs mere

Ejendomsindekseret obligation

Ejendomsindekseret obligation Ejendomsindekseret obligation Garantiobligation knyttet til prisudviklingen i tyske ejendomme Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Tyske Ejendomme 2006/2012 - Ejendomsinvestering med

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft. Investeringsforeningen Spred din risiko og få investeringer med grokraft Investeringsforeningen I perioden 6.-19. juni 2001 åbner vi en ny afdeling, som udnytter mulighederne på de internationale obligationsmarkeder.

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

Bull & Bear certifikater

Bull & Bear certifikater Produktliste af 07.12.2015 Bull & Bear certifikater Produktliste Et certifikat er et børsnoteret værdipapir, hvis værdi følger udviklingen i et andet aktiv, det underliggende aktiv. Med certifikater kan

Læs mere

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Brochure final version NB Højrente II Marts 2006 Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Præsentation af NB Højrente II Nykredit Bank tilbyder et EUR denomineret obligation, hvor renten fastsættes på baggrund

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

JB BMW 2020 II. Side 1 af 16

JB BMW 2020 II. Side 1 af 16 13-10-2017 JB BMW 2020 II Side 1 af 16 Indhold Vigtig information... 3 Om JB BMW 2020 II... 4 Baggrunden for JB BMW 2020 II... 5 Forklaring til afkastmulighederne for JB BMW 2020 II... 8 Afkasttabeller

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Danske Bank Råvarer 2013 Nye råvareindekserede obligationer Danske Bank udbyder to nye obligationer, hvor kursen følger udviklingen i et underliggende råvareindeks. Der er fastsat et loft for afkastet

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

JB WAL-MART 2020 II. Side 1 af 16

JB WAL-MART 2020 II. Side 1 af 16 13-10-2017 JB WAL-MART 2020 II Side 1 af 16 Indhold Vigtig information... 3 Om JB WAL-MART 2020 II... 4 Baggrunden for JB WAL-MART 2020 II... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB Wal-mart 2020 ii...

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

ETN-skolen ETN-skolen 2016

ETN-skolen ETN-skolen 2016 ETN-skolen Agenda 17.30 17.40 Velkomst 17.40 18.15 Analytikerindlæg 18.15 19.00 Grundlæggende info 19.00 19.10 Pause 19.10 19.50 Anvendelse 19.50 20.00 Praktiske informationer ETN et marked i vækst ETN

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 Investeringer i grøn energi har for mange danske investorers vedkommende været synonymt med

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Danmark Top 20. Investér i danske aktiemarkeder

Danmark Top 20. Investér i danske aktiemarkeder Danmark Top 20 Investér i danske aktiemarkeder Tegnes til og med den 11. september 2009 Løbetid 3 år 2 Danmark Top 20 Danmark er gennem de seneste tre år blevet kåret som verdens tredje mest konkurrencedygtige

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

Amerikanske Aktier 2015

Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Investering med lav risiko i udviklingen i en kurv af amerikanske aktier samt den amerikanske dollar overfor den danske krone n EgnsINVEST tilbyder nu en

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder Markedsføringsmateriale af 25.03.2015 Bull & Bear certifikater Nye muligheder Certifikater er for den aktive og erfarne investor med en klar forventning til det underliggende aktiv. BULL BEAR Hvis du forventer

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Danske Bank Norden 2011

Danske Bank Norden 2011 Danske Bank Norden 2011 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund vi så i 1. kvartal 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det danske indeks ser svagt ud. Til gengæld er oplægget for de tre amerikanske indeks meget opløftende. DAX kæmper med at holde sig

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear. Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer En vigtig komponent hvis dine investeringer skal op i gear Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Det internationale marked

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere