Det er knap to måned siden, jeg gav udvalget en udførlig redegørelse for de. principper, der gælder for miljøkravene til IØ Fondens engagementer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er knap to måned siden, jeg gav udvalget en udførlig redegørelse for de. principper, der gælder for miljøkravene til IØ Fondens engagementer."

Transkript

1 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 98 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET TALEPUNKTER Til: Udenrigsministeren J.nr.: 73.D.204.i CC: Bilag: Fra: Emne: Erhvervsinstrumenter i udviklingsbistand. MPU alm. del. Samråd d. 11. maj 2005 spørgsmål nr. I, M, N, O og P vedr. IØ Fonden og svinefarme. Talepunkt. Rev Dato: 9. maj 2005 Samrådsspørgsmål I: Udenrigsministeren bedes kommentere artiklen Minister vildleder Folketinget i Fagbladet, som blev lagt på nettet den 23. marts 2005, kl Samrådsspørgsmål M: Vil ministeren oplyse om status for IØ-fondens engagement i svineproduktion i Østeuropa, Rusland og Ukraine? Samrådsspørgsmål N: Vil ministeren oplyse, hvilke miljøkrav og hvilke krav til den veterinære rådgivning og tilsyn, der stilles til svineproduktion støttet af IØ-fonden, og vil ministeren herunder oplyse, om der stilles krav om, at svineproduktion skal overholde EU-regler og danske regler? Samrådsspørgsmål O: Vil ministeren oplyse, om der er etableret et tilsyn med overholdelse af de miljøkrav og de krav til den veterinære rådgivning, der stilles til svineproduktion støttet af IØ-fonden? Samrådsspørgsmål P: Hvad er ministerens holdning til IØ-fondens fremtidige virke i Østeuropa, Rusland og Ukraine, hvilke miljøkrav og krav til den veterinære rådgivning vil ministeren stille, og hvilke krav til tilsyn med overholdelse af kravene vil ministeren stille? Besvarelse: Det er knap to måned siden, jeg gav udvalget en udførlig redegørelse for de principper, der gælder for miljøkravene til IØ Fondens engagementer. Jeg nævnte ved den lejlighed, at jeg vil holde udvalget orienteret om resultatet af

2 2 den undersøgelse af miljøforanstaltninger særlig gyllehåndtering - som IØ Fonden har bedt den internationale rådgiver- og ingeniørvirksomhed Carl Bro om at gennemføre. Der foreligger nu en foreløbig rapport om svineprojektet Poldanor. IØ har sendt udvalgets medlemmer en kopi af rapporten. Resultatet vedrører den del af undersøgelsen, som blev sat i gang for at undersøge miljøregler relateret til gyllehåndtering hos svineproducenten Poldanor i Polen. Som jeg tidligere har nævnt for udvalget, var IØ inde i projektet med en aktieinvestering i årene Der blev i perioden endvidere ydet et lån. Lånet blev ydet på IØ s normale vilkår og tilbagebetalt af Poldanor i perioden Jeg har i går i flyet fra Grønland modtaget et eksemplar af undersøgelsen. Den viser, at de 15 svinefarme, Poldanor driver i Polen, overholder de polske regler og efterlever de danske regler. Der er én undtagelse. Den vedrører perioden for udbringning af gylle om efteråret til marker til hvede og triticale. Det er i henhold til rapporten tilladt i Polen, og sker i øvrigt kun i begrænset omfang. Jeg har forstået, at Poldanor vil stoppe den praksis. Det bør de gøre snarest mulig. Men jeg vil gerne understrege, at da IØ s medejerskab af Poldanor -2-

3 3 ophørte i 2000 har hverken IØ eller Udenrigsministeriet mulighed for længere at påvirke den daglige drift af Poldanors farme. Poldanor opererer nu under polsk lovgivning og tilrettelæggelsen af den daglige drift er et spørgsmål mellem Poldanor og de polske myndigheder. Så var der kritikken af Carl Bro s første delresultat, som kom frem efter eksperternes besøg i Polen december sidste år. Her konkluderer undersøgelsen, at de miljøinstitutioner, der har udtalt sig, har udtalt sig om danske forhold. De har ikke haft adgang til materialet fra Carl Bro, inden de udtalte sig i generelle vendinger. Dette er blevet udlagt som en specifik kritik. Men det er der altså ikke belæg for iflg. undersøgelsen. Staldindretninger, opbevaring af gylle, lokalisering og myndighedsgodkendelser er i orden. Der er én undtagelse fra de danske regler, der vedrører en farm tæt på bymæssig bebyggelse, nærmere betegnet 300 meter fra en sådan. Det synes jeg er meget tæt. Problemet er iflg. undersøgelsen, at Poldanor har overtaget en eksisterende farm, der har de nødvendige tilladelser. -3-

4 4 Alle Poldanors gyllebeholdere opfylder afstandskravene i den danske husdyrgødningsbekendtgørelse. Der er flere aspekter. Men udvalget har modtaget rapporten direkte fra IØ og har nok haft bedre tid til at læse konklusionerne, end jeg har. Grundlæggende er jeg imidlertid glad for rapporten ikke giver grundlag for alvorlig kritik af IØ s retningslinier eller opfølgningen på disse. Gældende regler, som jeg beskrev dem i det sidste samråd, har i alle tilfælde været fulgt ved IØ s engagement i farmenes etablering. * * * * * Så er jeg blevet bedt om at svar på et spørgsmål (bogstav) I, der stammer fra Fagbladet den 23. marts. Jeg vil gerne gøre udvalget opmærksom på, at dette spørgsmål tidligere er stillet som 20-spørgsmål S 518 fra Per Clausen. Jeg besvarede spørgsmålet i Folketingets spørgetid den 6. april i år. Carl Bro har som en del af undersøgelsen af Poldanor vurderet materiale i form af to artikler med tilhørende fotos, som Fagbladet viderebragte under overskriften Minister vildleder Folketinget. Der er tale om, at holdet af -4-

5 5 eksperter fra Carl Bro har gennemgået artikler og fotos, besigtiget de lokaliteter, der er omtalt af 3F. Endvidere har Carl Bro interviewet Poldanors ledelse for at finde ud af de faktiske forhold. På baggrund af undersøgelserne konkluderer Carl Bro, at 3F s artikler og fotos ikke dokumenterer, at Poldanor overtræder danske miljøregler. Undersøgelsens konklusioner er en grundig tilbagevisning af Fagbladets påstande. Jeg er glad for, at den sag om Poldanor nu er på plads, og at det har vist sig at virksomheden i al væsentligt lever op til det, som man med rette kan forvente af den, og at der ikke er hold i den meget voldsomme kritik, der er blevet fremført. * * * * Jeg vil samtidig gerne gøre opmærksom på, at det var en større miljøundersøgelse, som IØ satte i værk i december sidste år. Den omfattede Poldanor samt de i alt 11 aktive svineprojekter i Central- og Østeuropa. Foruden de 11 projekter er der et aktivt projekt, som er i opstartfasen i Rusland. Det forhold, at projektet er under opstart betyder, at der endnu ikke er produktion eller et færdigt anlæg at undersøge. -5-

6 6 Denne undersøgelse er ikke færdig. Jeg har fået oplyst, at rapporten kan være klar i begyndelsen af juni i år. Og det er så svaret på spørgsmål I og M. * * * * Veterinær rådgivning og tilsyn med investeringer, som IØ er inde i, skal efterleve alle lokale love og regler på området. Når det drejer sig om de nye EU-lande vil disse afspejle EU s regler. Familie- og Forbrugerministeren har tænkt sig at orientere Fødevareudvalget om reglerne for veterinær rådgivning i EU. Udvalget har spurgt til tilsyn med overholdelse af miljøkrav. Det spørgsmål har IØ bidraget til besvarelsen af. IØ har oplyst følgende. Jeg citerer: Det er projektselskabernes bestyrelser, der har ansvaret for at sikre, at den daglige ledelse af svineprojekterne overholder de gældende miljøkrav samt de lokale krav til veterinær rådgivning. Det fremgår af IØ s aftalegrundlag med projekterne, at der årligt udarbejdes en miljørapport. Denne miljørapport diskuteres først i projektselskabets bestyrelse og sendes herefter til IØ. -6-

7 7 IØ er repræsenteret i syv bestyrelser og deltager som oftest i minimum fire bestyrelsesmøder om året i hvert af projekterne. Desuden aflægger IØ s miljøekspert jævnligt besøg på alle svineprojekter, hvilket senest er sket i første kvartal af IØ s bestyrelsesmedlemmer har flere års erfaring fra deltagelse i landbrugsprojekter. Medlemmerne har god baggrund for også at vurdere miljøforholdene i projekterne. Citat slut. Som det er udvalget bekendt, er det IØ s bestyrelse, der har ansvaret for IØ s overordnede retningslinjer, herunder på miljøområdet og indenfor andre etiske spørgsmål. Fonden er en selvejende institution. Det er direktionens ansvar at sikre, at bestyrelsens beslutninger, herunder de centrale retningslinjer, bliver fulgt i praksis. Hermed har jeg også svaret på spørgsmål N, O og P. Danmark er ikke tjent med virksomheder, der forurener Østeuropa. Vi har altid nydt bred anseelse for den indsats, vi har ydet for miljøet i de baltiske lande. Det skal vi blive ved med. Det siger sig selv, at det ikke kan accepteres, at en fond som IØ bliver forbundet med miljøsvineri. Heldigvis viste det sig ikke at være tilfældet i de polske farme, der er blevet undersøgt. Lad os nu se fremad og komme videre. -7-

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ 11/06 Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. KØBENHAVN

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution Tilsyn Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2014 Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1 Leder Birgit Simonsen Konst. Leder Linna Mosegaard Hansen Bestyrelsesformand Knud Haaning Andersen Tilsynsførende Afd. leder:

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

BEKLAGE. klager over sundhedspersonale,

BEKLAGE. klager over sundhedspersonale, Etik-debat Af Talli Ungar Felding Jeg skal hermed BEKLAGE Min etiknævnssag en klage fra en forsvarsadvokat på vegne af en tidligere klient er efter otte måneders sagsbehandling blevet afsluttet. Jeg blev

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker. August 2007

Beretning til Statsrevisorerne om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker. August 2007 Beretning til Statsrevisorerne om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker August 2007 BERETNING OM ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIETS ENGAGEMENT I DE INTERNATIONALE

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Dansk Fartøjsforsikring A/S. Fra begyndelsen af 2013 vil der gælde skærpede krav til ledelse, kapital og drift for alle forsikringsselskaber

Dansk Fartøjsforsikring A/S. Fra begyndelsen af 2013 vil der gælde skærpede krav til ledelse, kapital og drift for alle forsikringsselskaber Juni 2010 Dansk Fartøjsforsikring A/S NYT FRA DFFF ruster sig til fremtiden Fra begyndelsen af 2013 vil der gælde skærpede krav til ledelse, kapital og drift for alle forsikringsselskaber i EU. DFFF s

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter

Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter Dokumentets dato 29 nov 2011 Dato for 09 jan 2012 08:32 offentliggørelse SKM-nummer SKM2012.13.HR Myndighed Højesteret Sagsnummer 2. afdeling,

Læs mere

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009.

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009. Kendelse af 23. december 2010 (J.nr. 2010-0021377) Påbud om overholdelse af en række pligter i henhold til hvidvaskloven tiltrådt. Hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 12, samt 34, stk. 1 og stk. 7. (Elisabeth

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere