5.2 Analyse af Berlingske Tidende Analyse af Politiken Komparativ analyse...116

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5.2 Analyse af Berlingske Tidende...85 5.3 Analyse af Politiken...102 5.4 Komparativ analyse...116"

Transkript

1 Indhold Indhold Indledning Beskrivelser af erhvervsjournalistikken Specialets intention og afgrænsnin ger Problemformulering Overordnet metodisk forståelsesramme Specialets struktur Formalia Teoretisk forståelsesramme - Hvordan kan man anskue erhvervsjournalistik? Mediernes ideale rolle i demokratiet Public Relations organiseret manipulation af offentligheden? Offentlighedsmodellen afspejles i Pressenævnets idealer Omnibusavisen fremkomsten af nye genrer Erhvervsrettet journalistik - erhvervsjournalistik i støbeskeen Omnibusavisen i nutiden Omnibusavisernes fortolkning af deres rolle i samfundet Omnibusavisens læsere Journalistikken og indholdet i avisen Journalistik, hvad er det? Erhvervsjournalistikkens kendetegn Erhvervsjournalistens rolleopf attelse Erhvervsjournalistikkens visuelle udtryk Erhvervsjournalistikkens visuelle udtryk i Jyllands -Posten Erhvervsjournalistikkens visuelle udtryk i Berlingske Tidende Erhvervsjournalistikkens visuelle udtryk i Politiken Opsummering af erhvervsjournalistikkens visuelle udtryk i JP, Berlingske Tidende og Politiken Kvantitativ metode Metodisk fremgangsmåde Indledende manøvrer Udarbejdelse af undersøgelsesdesign Kodningsprocessen Forklaring af undersøgelsens variabler Form Indhold Vinkling Prioritering Kvantitativ analyse Analyse af Jyllands-Postens erhvervsjournalistik Formmæssige elementer i JPs erhvervsjournalistik Indholdsmæssige elementer i JPs erhvervsjournalistik Vinkling Prioritering Opsamling af karakteristika ved JPs erhvervsjournalistik... 83

2 5.2 Analyse af Berlingske Tidende Formmæssige elementer i Berlingske Tidendes erhvervsjournalistik Indholdsmæssige elementer i Berlingske Tidendes erhvervsjournalistik Vinkling Prioritering Opsamling af karakteristika ved Berlingske Tidendes erhvervsjournalistik Analyse af Politiken Formmæssige elementer i Politikens erhvervsjournalistik Indholdsmæssige elementer i Politikens erhvervsjournalistik Vinkling Prioritering Opsamling af karakteristika ved Politikens erhvervsjournalistik Komparativ analyse Saglighed Alsidighed Neutralitet Afsluttende kommentarer til den kvantitative analyse Udvælgelse og analyse af Jyllands-Postens, Berlingske Tidendes og Politikens prototypiske artikler Formålet med at opstille prototyperne Parametre for udvælgelsen af prototyperne Metode til analyse af prototyperne Fremgangsmåde i analysen Analyseredskaber JPs prototypiske artikler Udvælgelse af JPs prototypiske artikler Analyse af JPs prototypiske artikler Sammenfatning af træk ved JPs prototypiske artikler Berlingske Tidendes prototypiske artikler Udvælgelse Berlingske Tidendes prototypiske artikler Analyse af Berlingske Tidendes prototypiske artikler Sammenfatning af træk ved Berlingske Tidendes prototypiske artikler Politikens prototypiske artikler Udvælgelse af Politikens prototypiske artikler Analyse af Politikens prototypiske artikler Sammenfatning af træk ved Politikens prototypiske artikler Jyllands-Postens, Berlingske Tidendes og Politikens prototypiske artikler anskuet i forhold til de journalistiske idealer Jyllands-Postens, Berlingske Tidendes og Politikens erhvervsjournalistiske profil Jyllands-Postens erhvervsjournalistiske profil Berlingske Tidendes erhvervsjournalistiske profil Politikens erhvervsjournalistiske profil De ufarlige artikler Den ufarlige journalistik? Litteraturliste Abstract...210

3 1. Indledning side 3 1. Indledning Dette er et speciale om erhvervsjournalistik. Nærmere bestemt er det en analyse af erhvervsjournalistikken i Morgenavisen Jyllands-Posten, Berlingske Tidende og Politiken. 1 Nyheder om aktie- og obligationskurser, virksomheder og penge har fået relevans for rigtigt mange læsere. Aktieinvestering er blevet en folkesygdom. Rundt omkring i landet sidder oldeforældre, direktører og studerende og grubler over, hvor de skal placere deres sparepenge. Det store spørgsmål er: Hvordan finder man de aktier, der giver det højest mulige afkast ved den lavest mulige risiko? (l. 1-9) (Fondsbørsens sande Superliga, JP Privat Investering, ). Denne sygdom har bredt sig til de fleste medier - også til omnibusaviserne og publicservicestationerne - og erhvervsjournalistikken er således blevet tildelt en hel del ressourcer gennem en årrække. At disse medier har opprioriteret stofområdet ses blandt andet af at: - Jyllands-Posten og Berlingske Tidende har hver et dagligt erhvervstillæg og Politiken bringer dagligt flere sider om erhverv og penge. - DR morgen sender mandag til fredag Pengenyt; onsdag sender TV-avisen Pengemagasinet; Ajour på P1 sender et kvarters erhvervs - og økonomiske nyheder mandag til fredag; Orientering, ligeledes på P1, sender ugemagasinet Markedspladsen. - TV2 har indledt et samarbejde med Børsen, og sender mandag til fredag TV2 Finans i forbindelse med Nyhederne. På DRs og TV2s hjemmesider og tekst-tv er der ligeledes afsat en hel del plads til erhvervsnyheder. I en tid hvor flertallet af danskerne angiver tv som deres primære nyhedskilde, er Jyllands-Posten, Berlingske Tidende og Politiken ramt af en økonomisk krise med stor nedgang i annonceomsætningen, hvilket stiller dem i en position, hvor de er nødt til kæmpe hårdt for at fastholde markedsandele. Det har de gjort gennem fyringer samt nedskæringer i den redaktionelle tekstmængde. Sammenholdt med læsernes stigende interesse for at investere, fremstår erhvervsjournalistikken i de tre aviser derfor som et område, hvor der er mulighed for at positionere sig overfor læserne og dermed undgå yderligere økonomiske problemer. Erhvervsjournalistikken i de tre aviser er interessant ud fra et forskningsmæssigt synspunkt, idet erhvervsjournalistikken kan anskues som mediering af traditionelle nyhedsjournalistiske 1 Gennem specialet vil vi ligeledes benævne Morgenavisen Jyllands-Posten, Jyllands-Posten samt JP. Berlingske Tidende vil vi også benævne Berlingske.

4 1. Indledning side 4 udvælgelseskrit erier og tiltag for at fastholde læserne - og dermed også annonceindtægterne - ved at bringe journalistik, som tager udgangspunkt i læserne og som interesserer dem. 1.1 Beskrivelser af erhvervsjournalistikken Erhvervsjournalistikken er et område som forskningsmæssigt er sparsomt belyst. Omtalen af erhvervsjournalistik i den faglitteratur vi har været i besiddelse af, begrænser sig til to sætninger. Peter Kramhøft skriver i Journalistik med omtanke: Af opprioriterede stofområder i medierne kan nævnes såvel erhvervsstoffet, det økonomiske stof, familie - og forbrugerstoffet i bredeste forstand, samt livsstilsstoffet, der tidligere var henvist til ugebladene. (Kramhøft, 71). Denne sætning kan selvsagt ikke i sig selv udgøre en indgangsvinkel til analysen af erhvervsjournalistik. Den anden sætning er lidt mere uddybende og findes i artiklen Allround overklassereporter hvor Knud Vilby skriver at tendensen indenfor journalistikken er et øget fokus på samfundets top, herunder virksomheders informationschefer og direktioner. Reduktionen i antallet af arbejdsmarkedsjournalister betyder på det helt praktiske plan, at der er færre journalister, der har kontinuerlige kontakter med tillidsmænd og menige medarbejdere på store arbejdspladser. Trenden i trykte og elektroniske medier er i stedet gået i retning af den økonomiske journalistik og erhvervsjournalistikken. Hvor man i gamle dage havde fast kontakt med fællestillidsmanden på den store arbejdsplads for at følge med i det faglige, så har erhvervsjournalisten nu fast kontakt med informationschefen og om muligt direktionen eller dens højre hånd for at vide, hvordan det går på hjemme- og eksportmarkedet. Det ene udelukker i princippet ikke det andet, kunne man hævde, men i virkelighedens verden med pressede journalistiske arbejdspladser gør det. Der må prioriteres, og arbejdsmarkedsjournalistikken er blevet prioriteret ned. (Kabel, 243) Vilby beskriver her, hvorledes erhvervsjournalistikkens vækst sker på bekostning af arbejdsmarkedsjornalistikken, hvilket har betydet at fokus i journalistikken har flyttet sig fra arbejdsmarkedet til hjemme- og eksportmarkedet. Journalistikken er blevet mere elitær. Grunden til at dette er sket, berører han desværre ikke. Pressens omtale af erhvervsjournalistikken er dog lidt mere omfangsrig end faglitteraturens. Blandt omtalerne kan nævnes en artikel fra Børsens Nyhedsmagasin, hvor kommunikationseksperter vurderer, at mere end halvdelen af alle historier i erhvervspressen sættes i gang af erhvervslivet. Artiklen citerer blandt andre Jørn Henrik Petersen som er leder af Institut for Journalistik på Odense Universitet. Han siger: Erhvervslivet sidder på magten, men erhvervslederne har naturligvis en indlysende interesse i at fastholde myten om, at medierne har

5 1. Indledning side 5 magten. Det giver jo en større frihed til én selv, når man siger at de andre har magten. Og videre: Antallet af sider med erhvervsstof er blevet kolossalt stort i forhold til det vel nok lidt beskårne antal erhvervsjournalister i medieverdenen. Det indebærer en indlysende risiko for, at den anden part kommer til at sætte dagsordenen. (Erhvervslivet styrer medierne, Børsens Nyhedsmagasin ). Artiklen problematiserer således mediernes manglende ressourcer, og kæder dem direkte sammen med erhvervslivets store indflydelse på erhvervsjournalistikken. Dermed er artiklens argumentation at avisernes økonomiske krise, og den deraf følgende redaktionelle ressourcemangel, har stor indflydelse på erhvervsjournalistikken. I en artikel fra Dansk Presse siger advokat dr. jur. Jesper Berning under rubrikken For lyserødt: Der er en klar forskel på, hvordan pressen behandler for eksempel en storbank og en sidegade vekselerer. I det første tilfælde er man tilbøjelig til at gå ud fra, at virksomheden har opført sig korrekt, og det smitter af på journalistens grundighed og tilgangsvinkel. I det andet tilfælde går man ud fra, at der er noget galt, og man er derfor langt mere kritisk. (For lyserødt, Dansk Presse, 08/99). Artiklens forklaring på erhvervsjournalistikkens positive omtale af virksomheder adskiller sig fra forklaringen i Børsens Nyhedsmagasin: Det er ikke blot ressourcemangel, men også journalisternes forudindtagede holdning til større virksomheder, som udmønter sig i den positive omtale. Således skildres erhvervsjournalistikken i artiklerne dels som et område, der er blevet opprioriteret, dels som et område, der er under stort arbejdsmæssigt pres, er under stor indflydelse fra erhvervslivet og som er præget af journalisternes forudindtagede holdninger til de virksomheder, de skriver om. Anskuet fra den offentlige debats synspunkt, må dette siges at være en sprængfarlig cocktail! 1.2 Specialets intention og afgrænsninger At vi ikke har haft forskningsbaseret viden om erhvervsjournalistik til rådighed under udarbejdelsen af specialet, har betydet at vores analyser har karakter af grundforskning. Idet vi anskuer erhvervsjournalistikken i omnibusavisen som en mediering af traditionelle

6 1. Indledning side 6 nyhedsjournalistiske udvælgelseskriterier og et ønske om at fastholde læsere, har resultaterne fra den eksisterende journalistikforskning, som hovedsageligt har beskæftiget sig med nyhedsjournalistikken, udelukkende kunnet anskues som et udgangspunkt for vores undersøgelse, idet den ikke har beskæftiget sig med den specifikke blandingsform; erhvervsjournalistik. I dette speciale vil fokus således være en undersøgelse af selve erhvervsjournalistikken mens faktorerne, som spiller ind på erhvervsjournalistikken, vil have status af referenceramme. Specialets konklusioner begrænser sig dermed til at omfatte den konkrete erhvervsjournalistik, som vi har undersøgt empirisk: JPs, Berlingske Tidendes og Politikens erhvervsjournalistik. 1.3 Problemformulering På baggrund af ovenstående betragtninger kan rummet for erhvervsjournalistikken i JP, Berlingske Tidende og Politiken illustreres således: De tre aviser = Samfundsborgere Annoncer Erhvervsjournalistikken i de tre aviser Læserne Erhvervslivet/annoncører = Aktionærer Erhvervsjournalistikken i de tre aviser lader sig dermed indplacere mellem læserne, den økonomisk trængte avis, samt erhvervslivets dobbeltrolle som både objekt for journalistikken og som annoncør. Denne splittelse leder os til at stille spørgsmålet: Hvorledes sikrer erhvervsjournalistikken sin integritet når læsernes, mediets og erhvervslivets interesser banker på redaktionsdøren? Med henblik på at afklare omfanget af denne splittelse har vi opstillet følgende problemformulering: For at indkredse forholdet mellem journalistiske idealer og de tre avisers erhvervsjournalistik, ønsker vi at opstille Jyllands-Postens, Berlingske Tidendes og Politikens erhvervsjournalistiske profil.

7 1. Indledning side 7 Således definerer vi den erhvervsjournalistiske profil som erhvervsjournalistikkens kendetegn i den pågældende avis sammenholdt med journalistiske idealer. 1.4 Overordnet metodisk forståelsesramme Da der som nævnt ikke foreligger forskningsbaseret viden om erhvervsjournalistik, endsige undersøgelser af erhvervsjournalistikken i JP, Berlingske og Politiken, er dette speciale funderet på et empirisk studie, idet det er vores eneste mulighed for at opnå en fyldestgørende indsigt i fænomenet erhvervsjournalistik i de tre aviser. Dette empiriske studie omfatter analyse af erhvervsjournalistiske artikler fra de tre aviser og dette studie suppleres af en teoretisk indkredsning af måder at anskue erhvervsjournalistik på. Vi valgte at undersøge tre dagblade, fordi denne type medie kan betragtes som dansk journalistiks grundstamme. Denne status får medietypen fordi den tegner sig for størstedelen af landets journalistiske arbejdspladser, samt fordi det er dagbladsjournalistikken, som dagens journalistelever bruger størstedelen af deres skoletid på (Frandsen, 12). At vi valgte omnibusaviserne Jyllands-Posten, Berlingske Tidende og Politiken som fokus skyldes, at vi herved vil have et afgrænset tekstkorpus, som vi vil have mulighed for at analysere indgående inden for specialets pladsmæssige rammer, samt at de tre aviser kan betegnes som udtømmende for én type medie: Danske, landsdækkende omnibusaviser. Vi har fundet at metoden til at opnå den mest udtømmende opfyldelse af vores problemformulering, var en kombination af en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse af de tre avisers erhvervsjournalistik. Vi betragter den kvantitative og den kvalitative undersøgelse som komplementære, hvilket vil sige at de tilsammen giver os en større forståelse af erhvervsjournalistikken, end vi kunne have opnået med kun én af disse typer undersøgelse. Dette står i modsætning til det faktum, at medieforskningen traditionelt har anset den kvantitative og den kvalitative tilgang som to uforenelige videnskabelig paradigmer. 2 Den metode vi har anvendt i den kvantitative undersøgelse af erhvervsjournalistikken er baseret på vores sunde fornuft. Dog har vi i udarbejdelsen af metoden hentet en del basisviden i nordmanden 2 Dermed lægger vi os op ad Stig Hjarvards betragtninger i Forholdet mellem kvantitative og kvalitative paradigmer i medieforskningen (Hjarvard, 1997).

8 1. Indledning side 8 Ottar Helleviks grundbog om forskningsmetode indenfor sociologi og statsvidenskab (Hellevik,1999). Med henblik på at sikre gyldigheden af vores konklusioner, har vi til den kvantitative undersøgelse udvalgt det størst mulige tekstkorpus i forhold til specialets omfang. På denne baggrund har vi valgt at analysere JPs, Berlingske Tidendes og Politikens erhvervsjournalistik gennem en uge, samt de tre avisers erhvervsjournalistik på sektionsfors ider gennem en måned. Denne fordeling af empirien giver os mulighed for at kombinere ugeanalysens dybde med månedsanalysens bredde: Ugeanalysen består af en optælling af alt redaktionelt stof i de tre aviser, samt en kodning af alle erhvervsjournalistiske artikler i aviserne. Månedsanalysen er en kodning af alle erhvervsjournalistiske artikler som optræder på sektionsforsider gennem en måned. Den kvantitative undersøgelse består således af en optælling af sammenlignelige data på tværs af artikler. Den kvalitative undersøgelse består af en udvælgelse og en tekstanalyse af prototypiske artikler fra hver af de tre aviser. Med prototypiske artikler mener vi artikler som kan betragtes som typiske for den enkelte avis. Udvælgelsen af disse prototypiske artikler sker blandt ugeundersøgelsens artikler og på baggrund af resultaterne fra den kvantitative undersøgelse. Selve analysen af de prototypiske artikler vil være præget af en fænomenologisk indgang til teksterne, og vil begrænse sig til at fremdrage den enkelte teksts væsentligste karakteristika anskuet i forhold til specialets problemformulering. Perioden hvor vi indsamlede vores empiri var fra den til den Heraf udgør perioden fra og med den til og med den vores kvantitative ugeundersøgelse og perioden fra og med den til og med den vores kvantitative månedsundersøgelse. Dermed strækker empirien sig over en periode som var præget af to markante føljetoner i medierne: Valgkampen op til det tredobbelte valg den 20. november, samt efterveerne af terrorangrebet mod USA den 11. september. Vi har i analysen været opmærksomme på, at disse to

9 1. Indledning side 9 temaer i et eller andet omfang har påvirket nyhedsdækningen i undersøgelsesperioden. Præcist i hvilket omfang er vi dog ikke i stand til at vurdere. 3 At vi på trods af disse faktorer alligevel har indsamlet empirien i denne periode skyldes, at vi skønner, at verdensøkonomien - og dermed også erhvervsjournalistikken i omnibusaviserne - har ændret sig efter den 11. september, og at en analyse på baggrund af empiri indsamlet før 11. september vil være utidssvarende for en undersøgelse af erhvervsjournalistikken i de tre aviser. Metoden som ligger bag vores undersøgelse, har ikke til hensigt at være generaliserbar i traditionel kvantitativ forstand. Dog mener vi som nævnt, gennem vores empiriske undersøgelse at have kvalificeret vores konklusioner vedrørende erhvervsjournalistikken i de tre aviser noget bedre, end hvis vi udelukkende havde undersøgt erhvervsjournalistikken ved hjælp af én metode eller et langt mindre empirisk korpus. 1.5 Specialets struktur Efter denne indledning vil vi i andet kapitel præsentere specialets teoretiske forståelsesramme. Heri vil vi diskutere hvorledes man kan anskue erhvervsjournalistikken, og herunder diskutere journalistikkens ideale rolle i demokratiet, undersøge omnibusavisens og den erhvervsrettede journalistiks historiske og genremæssige grundlag, samt diskutere hvorledes vi kan beskæftige os med erhvervsjournalistens rolleopfattelse. Andet kapitel danner således den teoretiske baggrund for specialets følgende kapitler. I tredje kapitel udforsker vi erhvervsjournalistikkens visuelle udtryk. Vi vil i dette kapitel beskæftige os med erhvervsjournalistikkens overordnede layoutelementer, som ikke omfattes af hverken den kvantitative eller den kvalitative undersøgelse, og vi beskæftiger os således med elementer der er overordnede den enkelte artikel. Dette gøres med henblik på at skabe et overblik over erhvervsjournalistikkens visuelle udtryk, og derigennem give en introduktion til de tre avisers erhvervsjournalistik. 3 Vi vurderer at de to temaer kan have haft to mulige virkninger på avisernes nyhedsdækning: Valget vil sandsynligvis få aviserne til at optone deres specifikke ideologiske profil, mens terrorangrebet sandsynligvis vil få aviserne til at optone fællesskab og ligheder.

10 1. Indledning side 10 Fjerde kapitel omhandler den kvantitative metode og gennemgår hvilken tilgang til den kvantitative undersøgelse vi har anvendt. Femte kapitel er en analyse af resultater fra den kvantitative undersøgelse, og munder ud i en komparativ analyse der sammenligner de tre avisers erhvervsjournalistik på baggrund af den kvantitative analyse. Sjette kapitel beskriver den metode vi har anvendt i udarbejdelsen af det kvalitative undersøgelsesdesign, herunder hvorledes vi har udvalgt de prototypiske artikler på baggrund af resultater fra den kvantitative analyse. Derefter følger udvælgelse og tekstanalyse af prototypiske artikler fra Jyllands -Posten, Berlingske Tidende og Politiken. Kapitlet slutter med en sammenligning af træk fra de prototypiske artikler. Slutteligt vil vi i syvende afsnit opstille den erhvervsjournalistiske profil for hver af de tre aviser som den fremstår på baggrund af vores kvantitative og kvalitative analyse, samt set i lyset af de journalistiske idealer. I samme kapitel ønsker vi afslutningsvis at diskutere forskellige perspektiver ved erhvervsjournalistikkens karakteristika Formalia Bilag er at finde i en separat bilagsmappe, hvis opbygning følger opbygningen i opgaven. Således hedder bilagene til kapitel 1 eksempelvis bilag 1.1 og bilag 1.2 etcetera. Grundet denne opbygning vil enkelte bilag forekomme flere gange i opgaven, da der refereres til dem fra flere forskellige kapitler. Denne opbygning er valgt for at læseren ikke skal bladre rundt i den omfattende bilagsmappe, men i stedet kan bladre fortløbende. Hvis læseren måtte ønske det, kan optællinger af avisernes samlede mængde redaktionelt stof, samt databasen med alle undersøgelsens artikler, rekvireres hos os. Specialet er udarbejdet i fællesskab, og vi står begge inde for hele opgaven. Formelt hæfter vi for følgende afsnit: Anna Kvist Knorborg: Kapitel 2 & 6. Annabeth Garvold: Kapitel 5. I teksten har vi benyttet pausekommatering.

11 2. Teoretisk forståelsesramme side Teoretisk forståelsesramme - Hvordan kan man anskue erhvervsjournalistik? Vores hensigt med dette kapitel er at gøre rede for vores teoretiske tilgang til emnet erhvervsjournalistik. Overordnet set bevæger vi os indenfor demokrati- og kommunikationsforskningen, men inddrager også konkret empirisk materiale som baggrund for vores tilgang til analysen af erhvervsjournalistik. Kapitlets hovedfunktion kan formuleres i spørgsmålet: Hvordan kan man anskue erhvervsjournalistik? Når et så basalt spørgsmål alligevel medfører et så omfattende sideantal, skyldes det, at vi ønsker at argumentere for en forståelse af erhvervsjournalistik som et område, hvor karakteristika fra nyhedsjournalistik og servicejournalistik mødes, hvilket er en opfattelse, som står i modsætning til den traditionelle dikotomi mellem de to. Denne argumentation kræver en lang række mellemregninger. I kapitlets første afsnit præsenterer vi Habermas teori om offentlighedsstrukturens forfald og i forlængelse af den, anskuer vi public relations i forhold til erhvervsjournalistik. Dernæst vil vi vise at Pressenævnets vejledende retningslinjer spejler Habermas opfattelse af mediernes ideale funktion i samfundet. Andet afsnit undersøger omnibusavisernes historiske og genremæssige grundlag og den erhvervsrettede journalistiks udvikling. I tredje afsnit fokuserer vi på hver enkelt af de tre omnibusavisers fortolkning af deres samfundsfunktion og rolle som formidlere, hvilket sættes i perspektiv i et afsnit om, hvem omnibusaviserne formidler til nemlig deres læsere. Fjerde afsnit omhandler journalistikken og indholdet i avisen, for på den baggrund at diskutere erhvervsjournalistikkens stilling i omnibusavisen. Slutteligt vil femte afsnit indkredse erhvervsjournalistens rolleopfattelse. 2.1 Mediernes ideale rolle i demokratiet Borgerlig offentlighed (1962) er et hovedværk indenfor moderne demokratiforskning. I bogen beskæftiger Jürgen Habermas sig med forholdet mellem offentlighed og privatområde i det vestlige samfund gennem forskellige historiske faser. Dette forhold kan opstilles grafisk i følgende model over offentlighedsstrukturen:

12 2. Teoretisk forståelsesramme side 12 Samfund Privat område Offentlighed som område Navn: Intimsfære Kulturel offentlighed Genstand: Religion, følelse, Religiøs forkyndelse seksualitet Sted: Hjemmet Kulturhuse Institution: Familien Foreningen Navn: Social sfære Politisk offentlighed Genstand: Privatøkonomi herunder produktion, samt køb og salg af varer Politik og samfundsøkonomi herunder sociale forhold Sted: Arbejdspladser og Parlament butikker Institution: Virksomheden Partiet Stat Statsapparat der skal sikre: 1. almene produktionsbetingelser 2. almene retsforhold 3. den nationale totalkapitals reproduktion 4. samt regulere konflikten mellem lønarbejdere og kapital. (Alt dette sker ved økonomiske (skat, tilskud), juridiske (love, domstole), ideologiske (skoler, radio, tv) og fysiskvoldelige indgreb i samfundet (militær og politi). (Mortensen, 12) Offentlighedsmodellen afspejler ikke virkeligheden, men de ideale rammer for virkeligheden, således som de tegnede sig i borgerskabets historiske selvforståelse (Drotner, 43). Modellen er bygget op omkring en række modsætninger, der består af to led: Samfund vs. stat, privat- vs. offentligt område, intimsfære vs. socialsfære og kulturel offentlighed vs. politisk offentlighed. Modellens væsentligste modsætningspar er stat vs. samfund, fordi staten, ifølge modellen, ikke skal tjene sine egne behov, men derimod den fælles almene vilje, og dermed kun udføre de funktioner, som almenheden pålægger den. Offentligheden (den kulturelle og den politiske) fungerer som koblingen mellem de private samfundsmedlemmer og staten. Til intimsfæren hører privatpersoners familie, religion, seksualitet med mere. Til socialsfæren hører privatpersoners økonomiske interesser. Til den kulturelle offentlighed hører de almene problemer, som udspringer af livet i intimsfæren, mens almene problemer, som udspringer af livet i socialsfæren, hører til den politiske offentlighed. Således er begge offentligheders funktion udelukkende at beskæftige sig med almene problemer (Mortensen,17). I den borgerlige selvforståelse er det ikke tilladt at blande de fire områder sammen - især elementer fra det private område må ikke ekspliciteres i offentligheden. I offentligheden skal man optræde som svævende frit i rummet, man skal opgive sine personlige interesser og se på helhedens vel. (Mortensen, 23). I den politiske offentlighed gælder det om at formulere de fællesproblemer staten skal løse, og derfor er der ikke plads til egoistiske behov. I praksis er det dog uundgåeligt ikke at blande modellens forskellige områder, og derfor skal modellen ovenfor netop ses som en abstraktion.

13 2. Teoretisk forståelsesramme side 13 Det afgørende reguleringsprincip i offentligheden skal være det offentlige ræsonnement, hvilket vil sige, at såvel staten som samfundet skal styres via debat og diskussion. Til at sikre dette udvikler det borgerlige samfund pressen, som ved at oplyse og skabe et forum for fremførelse af synspunkter om statens styrelse, skal sikre sammenhæng mellem bor gerne, og dermed sikre forbindelse mellem staten og samfundet (Mortensen, 25). Offentlighedsmodellen viser at den borgerlige selvforståelse består af to historiske lag: et ældre og et yngre. Det ældre lægger især vægt på, at staten skal gribe så lidt ind i samfundets private områder som muligt. Det yngre ønsker også at fremhæve de såkaldte positive grundlovsrettigheder (som er borgernes krav på visse ydelser), der medfører, at staten - stadig via en offentlig diskussion - skal gribe regulerende ind i en række forhold, som henhører under samfundets private område (Mortensen, 30). Det yngre lag medfører risiko for korrumpering fra to sider: Erhvervsorganisationerne og arbejderbevægelsen. Ingen af delene undgås i praksis: Private producenter og deres interesseorganisationer ytrer krav om, at staten skal varetage den fælleskapitalistiske interesse ved, at den enkelte kapitalejer sikres optimale betingelser for handel og produktion. Samtidig slutter virksomheder sig sammen i brancheorganisationer, og fusioner reducerer aktørernes antal, og dermed øges de større virksomheders samfundsmæssige betydning. Arbejderbevægelsen vil derimod søge at tilegne sig staten som redskab for eksempelvis socialpolitik. I den borgerlige offentlighed, hvor egeninteresser skal holdes ude, må ovenstående interessekonflikt mellem egen- og almeninteresser kamufleres som diskussion af fællesinteressen. Denne kamuflering medfører at betydningen af den offentlige debat reduceres fra at være et middel til erkendelse af almenvellet, til dels at være legitimation af egeninteresser, der er formuleret i det private område, dels at være orienteringsorgan for kompromisser, der er indgået i det skjulte (Mortensen, 34). Den borgerlige selvforståelses yngre lag ligger til grund for Habermas kritik af, at ytringsfriheden, en af demokratiets hjørnesten, i dag er gået tabt, og at vi i stedet for at have medier hvori den demokratiske debat foregår, har fået et mediesystem hvor der lefles for laveste fællesnævner: Medierne kommunikerer ikke med modtagerne som deres ligeværdige medspillere, men betragter derimod læserne som konsumenter, hvis umiddelbare smag skal tilfredsstilles, således at de ikke vender det pågældende (kommercielle) medie ryggen (Habermas, 181).

14 2. Teoretisk forståelsesramme side 14 Mens pressen tidligere bare kunne formidle og forsterke privatfolk samlet til publikums offentlige resonnement, bliver dette nå omvendt først preget av massemediene. På veien fra private skribenteres journalistikk og til massemediernes offentlige tjenesteydelser forandrer offentlighetssfæren seg ved at privatinteresser strømmer inn i og får en privilegeret stilling der selv om disse privatinteresser på ingen måte lenger eo ipso er representative for privatfolks interesse som publikum. Skillet mellom offentlighet og privatsfære impliserte at konkurransen mellom private interesser prinsipielt ble overlatt markedets regulering og holdt utenfor den offentlige meningsstrid. Men i den grad forretningsmessig reklame legger beslag på offentligheden, øver privatfolk som privateiere uformidlet innv irkning på privatfolk som publikum. (Habermas, 176) Medierne opnår på den måde en dobbeltrolle, som i sin natur må betegnes som udemokratisk, fordi de præger publikum under påskud af at agere i offentlighedens interesse, hvor dét som i virkeligheden ske r er, at mediet plejer egne og andres privatinteresser. Habermas stiller sig således kritisk i forhold til senkapitalismens medier. Journalistikken snyder læseren til at tro, at han deltager i en åben debat, men alle vigtige beslutninger er taget længe før læseren blev inddraget. I stedet for at kommunikere med modtageren som samfundsborger, ser vort samfund læseren som konsument. Konsument af kapitalistiske medier og andre produkter. Netop servicejournalistikken, som er blevet meget fremtrædende, har eksplicit denne modtageropfattelse, hvilket vi kommer nærmere ind på i afsnit Samme sted vil vi komme ind på andre holdninger til følgerne af sammenblandingen af offentlighedsmodellens områder. Habermas offentlighedsmodels status som ideal er vigtig at have in mente i det følgende, hvor vi vil diskutere public relations status i offentligheden og dernæst vise, at Dansk Pressenævn overtager offentlighedsmodellens idealer Public Relations organiseret manipulation af offentligheden? Habermas anser public relations (PR) som organiseret manipulation af offentligheden. Meningspleie skiller seg fra reklame ved at den uttrykkelig gjør brug av offentligheten som en politisk offentlighet. Privat reklame henvender seg alltid til andre privatfolk, i den grad det er spørgsmål om dem som forbrukere, public relations er adressert til den offentlige mening, til privatfolk som publikum og ikke umiddelbart som konsumenter. Avsenderen innhyller sine forretningsmæssige hensikter ved å spille rollen som en som er interessert i det offentlige vel. (Habermas, 180). Reklamen bruger annoncen som middel til at afsætte produkter, mens PR går ud over reklamen og griber direkte ind i den offentlige meningsdannelse ved at skabe nyheder og udnytte anledninger som vækker opmærksomhed. PR udnytter de veje, som medierne har skabt til at plante eget materiale i medierne. Dermed er skellet mellem nyhed og annonce visket ud, og det bliver umuligt for publikum at skelne private og offentlige interesser fra hinanden i medierne.

15 2. Teoretisk forståelsesramme side 15 Denne opfattelse af PR bærer præg af en opfattelse af kommunikation som en kanyle, man indsprøjter i modtageren for at påvirke ham med sine holdninger, men således ser virkeligheden ikke ud: En virksomhed har ikke direkte adgang til publikums hjerne, og må i større eller mindre omfang legitimere sine handlinger i forhold til offentligheden (pressen). Således vil offentligheden have en holdnings-/handlings -regulerende funktion i retning af at kontrollere at virksomhedernes kommunikation stemmer ove rens med deres handlinger, og at deres handlinger stemmer overens med god etik. På den måde er pressen ikke helt så hjælpeløs overfor PR som Habermas giver udtryk for. PRs påvirkning af den offentlige debat, er interessant i forbindelse med erhvervsjournalistik. Erhvervsjournalistikken har blandt andet virksomheder og erhvervsøkonomi som objekt, og virksomhederne vil gerne til orde i den offentlige debat. Det vil de forsøge gennem PR. Hvis medierne forvalter deres rolle i forlængelse af offentlighedsmodellens idealer, opstår en interessekonflikt mellem PR-udøvere og medierne, fordi medierne skal holde privatinteresser ude af medierne, mens virksomhederne vil forsøge af fremføre synspunkter som kan dreje den offentlige debat til deres fordel Offentlighedsmodellen afspejles i Pressenævnets idealer Pressenævnet er oprettet til at vejlede medierne i eksempelvis ovennævnte interessekonflikter og andre etiske spørgsmål. Nævnet fungerer som en kontrolinstans, der, med hjemmel i loven, sørger for at mediernes praksis ikke fjerner sig for langt fra mediernes ideale rolle. Pressenævnet ligger under Medieansvarsloven og dermed er pressen underlagt den lovgivende magt. Pressenævnet har formuleret følgende grundlæggende retningsliner for mediernes funktion i Danmark: Sikringen af ytringsfriheden i Danmark står nøje i forbindelse med massemediernes frie adgang til at indsamle informationer og nyheder og til at offentliggøre dem så korrekt som muligt. Den frie kommentar er en del af ytringsfrihedens udøvelse. Under varetagelse af disse opgaver bør massemedierne anerkende hensynet til den enkelte borgers krav på respekt for den personlige integritet og privatlivets fred og til behovet for beskyttelse mod ubeføjet krænkelse. Under brud på god presseskik henhører også hindring af berettiget offentliggørelse af informationer af væsentlig betydning for offentligheden, samt eftergivenhed over for udenforståendes krav om indflydelse på massemediernes indhold, hvis eftergivenheden kan medføre tvivl om massemediernes frie og uafhængige stilling. Brud på god presseskik foreligger endvidere, hvis en journalist pålægges opgaver, som er i strid med nærværende presseetiske regler. En journalist bør ikke pålægges opgaver, der strider mod hans samvittighed eller overbevisning. (Bilag 2.1)

16 2. Teoretisk forståelsesramme side 16 Af ovenstående fremgår det, at massemedierne både har rettigheder og pligter i deres virke. Rettighederne indebærer frihed til at indsamle og offentliggøre informationer af interesse for offentligheden. Pligterne indebærer at respektere privatlivets fred, at offentliggøre alle informationer af relevans for offentligheden, samt at værne om massemediernes frie og uafhængige stilling. I bogen Ljusets riddare och djävulens advokater arbejder den svenske medieforsker Torsten Thurén - ligesom Habermas i sin offentlighedsmodel - med en ikke -historisk idealopfattelse af mediernes funktion, som han kalder de klassiske principper. De klassiske principper pålægger medierne fire funktioner: Informationsfunktionen: Medierne skal levere informationer om s amfundet til borgerne. Kommentarfunktionen: Medierne skal kommentere hændelser. Granskningsfunktionen: Medierne skal granske magthaverne og være en kontrolinstans - en slags samfundets revisor. Gruppekommunikations-funktionen: Medierne bør fremme kommunikationen mellem politiske, faglige og ideologiske grupper i samfundet (Thurén, 17). Af mediernes fire funktioner er informations- og granskningsfunktionen de vigtigste. De fire funktioner skal danne borgernes beslutningsgrundlag i demokratiet, og dermed er opfyldelse af de fire funktioner mediernes eksistensberettigelse i samfundet. De klassiske principper kan sammenfattes i begreberne: Saglighed - Journalisten må ikke medvirke til at give et forkert billede af virkeligheden. Alsidighed Publikum skal have et korrekt og et fuldstændigt billede af virkeligheden. Neutralitet Det har diskuteredes hvorvidt journalister skal tage stilling i deres artikler. Generelt kan man sige at der er forskellige krav til neutraliteten i forskellige journalistiske genrer. I rene nyhedsartikler fordres neutralitet, hvorimod dette krav er mindre i forbindelse med reportager, interviews og lignende (Thurén, 20-23). Thurén pointerer, at disse klassiske principper ikke gør krav på at beskrive virkeligheden, men at de derimod er en teoretisk model eller et ideal, som journalisten skal stræbe efter, selvom det er uopnåeligt. Thurén opstiller dermed de klassiske principper som noget relativt, hvormed der

17 2. Teoretisk forståelsesramme side 17 menes, at man i journalistikken har et glidende spektrum med de klassiske principper i den ene ende og manipulation og propaganda i den anden. Disse klassiske principper afspejles i alle Pressenævnets synspunkter: A. Korrekte meddelelser 1. Det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte. 2. Kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt. 3. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. 4. Angreb og svar bør, hvor det er rimeligt, bringes i sammenhæng og på samme måde. 5. Det skal gøres klart, hvad der er faktiske oplysninger, og hvad der er kommentarer. 6. Overskrifter og mellemrubrikker skal i form og indhold have dækning i den pågældende artikel eller udsendelse. Det samme gælder de såkaldte spisesedler. 7. Berigtigelse af urigtige meddelelser skal find e sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytterne eller seerne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen. B. Adfærd i strid med god presseskik 1. Meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. 2. Selvmord eller selvmordsforsøg bør ikke omtales, medmindre klar almen interesse kræver eller begrunder offentlig omtale, og i så fald bør omtalen være så skånsom som muligt. 3. Ofre for forbrydelser eller ulykker skal vises det størst mulige hensyn. Det samme gælder vidner og pårørende til de implicerede. Ved indsamling og gengivelse af billedmateriale skal der vises hensynsfuldhed og takt. 4. Der bør opretholdes en klar skillelinje mellem annoncering og redaktionel tekst. Tekst og billeder foranlediget af direkte eller indirekte merkantile interesser bør kun bringes, hvis et klart journalistisk kriterium taler for offentliggørelse. 5. Andres tillid må ikke misbruges. Der bør vises særligt hensyn over for personer, som ikke kan ventes at være klar over virkningerne af deres udtalelser. Andres følelser, uvidenhed eller svigtende herredømme bør ikke misbruges. (Bilag 2.1) Overskriften Korrekte meddelelser viser, at Pressenævnet tager idealerne om saglighed, alsidighed og neutralitet alvorligt. Journalisten og redaktionen skal håndhæve de kla ssiske principper og har et socialt ansvar for både publikum og kilder i vurderingen af kildernes intentioner og virkningerne af kildernes udsagn (A2 og A3). Hvis journalisterne kritiserer nogen, skal de kritiserede have mulighed for at forsvare sig, hvilket igen afspejler idealer om saglighed, alsidighed og neutralitet. At kommentarer tydeligt skal markeres, skal gøre det muligt for læseren, at skelne mellem meninger og fakta, og dermed forhindre journalisten i at misbruge sin autoritet ved at påvirke læseren med sin egen overbevisning. Dette skal sikre neutralitet. Kravet om saglighed og alsidighed skal ligeledes sikre, at læseren ikke vildledes af saftige rubrikker, som ikke dækker virkeligheden. Hvis der sker fejl og man er kommet til at videregive ukorrekte

18 2. Teoretisk forståelsesramme side 18 meddelelser skal dette berigtiges på eget initiativ og i en sådan form, at publikum har mulighed for at blive opmærksom på det. Dette sikrer korrekte meddelelser og dermed de klassiske principper. Adfærd, der betegnes som værende i strid med god presseskik, er situationer, hvor de klassiske principper ikke efterleves. Sagligheden og alsidigheden efterleves ikke hvis man går efter manden i stedet for bolden og krænker privatpersoner, hvis handlinger eller situation offentligheden ikke har en interesse i at vide noget om. Ligeledes er det vigtigt for de klassiske principper, at merkantile interesser ikke kommer til orde, med mindre det kan retfærdiggøres i forhold til et journalistisk kriterium. 4 Kommer merkantile interesser til orde, vil journalisten miste sin neutralitet, og som følge deraf også sagligheden og alsidigheden. Det sociale ansvar behandles også i sin negative form: Journalisten må ikke misbruge andre, som er i god tro, til sin egen (eller den gode histories) fordel. Derved vil journalisten miste sin neutrale status. Det, som kendetegner Pressenævnets vejledning er de forholdsvis vage formuleringer, der lægger ansvaret for fortolkning i hænderne på den udøvende journalist eller redaktion (med mindre der bliver indgivet en klage til Pressenævnet). For eksempel står der at massemediernes skal have fri adgang til at indsamle informationer og nyheder og til at offentliggøre dem så korrekt som muligt (A1). En sådan formulering vil til enhver tid kunne diskuteres og journalisten vil til enhver tid kunne hævde, at han vitterligt gengav, hvad han mente var korrekt. Punkt A5s formulering lægger op til en forståelse af forholdet mellem faktuelle oplysninger og kommentarer som værende absolut, hvilket det ikke altid er: I den almindelige nyhedsartikel er fakta og kommentar ofte viklet ind i hinanden, fordi de samme kilder bruges både som kommentatorer og faktaformidlere. Når troværdigheden i en artikels argumentation baseres på kildernes autoritet, er det en svær opgave for journalisten at skelne mellem kildens egne interesser (som afspejles via det lys kilden fremstiller sagen i) og de rent håndgribelige fakta, som kilden præsenterer (A2). 4 Disse journalistiske kriterier, som vil kunne retfæ rdiggøre omtale foranlediget af merkantile interesser, vil vi behandle yderligere i afsnit

19 2. Teoretisk forståelsesramme side 19 Problemstillingen omkring partsindlæg og særinteresser behandles i punkt B4. Der bør opretholdes en klar skillelinje mellem annoncering og redaktionel tekst. Tekst og billeder foranlediget af direkte eller indirekte merkantile interesser bør kun bringes, hvis et klart journalistisk kriterium taler for offentliggørelse. Denne formulering er vag, taget i betragtning, at de journalistiske kriterier ikke er entydige, og at 7 ud af 10 virksomheder opruster deres kommunikationsindsats (Mandag Morgen Monitor, ). Således vil man kunne forvente et stadigt større pres på journalisterne fra virksomheders PR-tiltag, når de skal udvælge stof. Grænsen mellem annoncering og redaktionel tekst bliver dermed yderligere udvisket, når virksomheder tilrettelægger deres informationsindsats efter journalisternes nyhedskriterier. Kernespørgsmålet er i denne sammenhæng, hvorvidt der er tale om annoncering, hvis det er virksomheden selv, som har taget initiativet til en artikel. Pressenævnet lægger op til, at svaret ligger hos den enkelte journalists integritet. På baggrund af en række tilfælde hvor virksomheder har klaget over pressens omtale af dem, har Pressenævnet formuleret følgende retningslinjer for erhvervsjournalistikken: Erhvervsvirksomheder og ledende erhvervsfolk har, på samme måde som personer, der deltager i den offentlige politiske eller kulturelle debat, ofte en interesse i medieomtale, bl.a. i kraft af den interesse, der skabes om virksomhedens forhold og produkter. Lige så interesseret som erhvervsvirksomheder er i positiv og rosende omtale, lige så kraftig er modstanden imod negativ og eventuel nedsættende omtale af virksomhed eller produkter. I betragtning af erhvervslivets indflydelse på samfunds- og erhvervsudviklingen er der en betydelig almen interesse i mediedækning, uanset om den ud fra virksomhedernes synsvinkel ikke har nogen positiv markedsføringsmæssig værdi. Af samme grund må aktørerne i erhvervslivet i højere grad end almindelige privatpersoner tåle at være underkastet mediernes vurdering. Der må således på det erhvervsjournalistiske område gælde forholdsvis vide rammer for mediernes vurdering. (Bilag 2.2) Pressenævnets vurdering er, at fordi erhvervslivet og erhvervsledere har stor indflydelse på samfunds - og erhvervsudviklingen og derfor har stor interesse i positiv omtale, (mens negativ omtale kan volde stor skade på virksomhedens indtjening), har journalisterne større beføjelser, når de undersøger og skriver om erhvervslivet, end hvis det havde drejet sig om privatpersoner. Dermed er journalistens beføjelser i forhold til de klassiske principper udvidet, og journalisten har større spillerum til at granske forholdene i erhvervslivet, førend man kan tale om at han krænker de klassiske principper. Pressenævnets formuleringer spejler mediernes særlige status i det danske demokrati, hvilket stiller medierne i den situation, at de hele tiden skal balancere på en knivsæg, som ikke lader sig indfange i medieloven. Medieudvalget opsummerer det således: Medierne adskiller sig bl.a. fra

20 2. Teoretisk forståelsesramme side 20 demokratiets andre grundpiller ved i det daglige at blive ledet og fremstillet af mennesker, der hverken er demokratisk valgt eller offentligt udpeget til at varetage denne funktion. ( ) Det betyder ( ), at der individuelt er forbundet et meget betydeligt ansvar med at lede eller arbejde for medievirksomheder. Moralsk er det er ansvar, der rækker videre end de rammer, der er fastsat lovmæssigt, men som på den anden side ikke kan defineres entydigt for alle medievirksomheder og medietyper. (Medieudvalget 1996, in Kramhøft, 24) Pressenævnets retningslinier er dermed Thuréns klassiske principper udfoldet i den danske presselovgivning. Som modpol til de klassiske principper står virksomheders PR-tiltag. Erhvervsjournalisterne i danske landsdækkende omnibusaviser udfolder sig dermed i det spektrum, som Thurén benævner spektret mellem de klassiske principper og manipulation og propaganda. Den erhvervsjournalistik, som vi vil undersøge, bringes som nævnt i de landsdækkende omnibusaviser. Derfor vil vi nu opregne de specifikke karakteristika for denne type medie. Her først mediets historiske fremkomst. 2.2 Omnibusavisen fremkomsten af nye genrer Med omnibusavisen opstod den journalistik vi kender i dag; nye genrer og en ny journalistrolle udvikledes. Udviklingen skete på grund af en række forskellige faktorer, som vi vil skitsere i dette afsnit. 5 Før 1870 fandtes der to typer aviser i Danmark, nyheds - og avertissementsaviser og en liberal meningspresse. Den første type hørte til i provinsen. Den havde primært en informationsformidlende funktion og den information, man havde brug for, var primært af økonomisk art. Avisen blev som regel skrevet og udgivet af den lokale bogtrykker. Den sidste type havde en holdningsorganiserende funktion og var domineret af embedsmænd, der aktivt diskuterede avisens artikler og selv skrev en del af dem. Meningspressen var vokset frem i takt med udviklingen af den borgerlige offentlighed, og i denne type avis legitimerede borgerne sig som borgere via debat. Meningspressen var ikke tilknyttet et bestemt parti, hvilket afspejler holdningen, at politik ikke måtte være knyttet til et bestemt parti, men i stedet skulle hænge tæt 5 Afsnit 2.2 og herunder bygger hovedsageligt på Andersen 1977; Bruhn Jensen 1997; Thomsen 1971; Thomsen 1988, 1989 og 1991; Drotner 1996.

Presseetikken i den lokale ugeavis

Presseetikken i den lokale ugeavis Presseetikken i den lokale ugeavis 25. september 2013 Ugeavisernes efterårsseminar Holger Rosendal, Danske Medier Nye presseetiske regler Politisk fokus på området Beretning om medieansvar 29. februar

Læs mere

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014

SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 SPECIALRAPPORT Journalistiske kvaliteter 1999-2014 Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen.

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen. Kendelse afsagt den 6. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0028 [Datteren] og [Svigersønnen] mod Gråsten Avis Gråsten Avis har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 2017-80-0014, [Datteren] og [Svigersønnen]

Læs mere

ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik?

ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik? ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik? MEDLEMSMØDE I DANSK FORENING FOR MARKEDSFØRINGSRET 3. MAJ 2016 SØREN SANDFELD JAKOBSEN PROFESSOR, PH.D. JURIDISK INSTITUT Agenda Hvad er

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Dansk Journalistforbund og Danske Medier. Notat om justering af de vejledende regler for god presseskik. 8. marts 2013

Dansk Journalistforbund og Danske Medier. Notat om justering af de vejledende regler for god presseskik. 8. marts 2013 Dansk Journalistforbund og Danske Medier Notat om justering af de vejledende regler for god presseskik 8. marts 2013 Efter folketingshøringen om medieansvar 9. maj 2012 nedsatte Dansk Journalistforbund

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Pressens frihed og pressens ansvar

Pressens frihed og pressens ansvar Pressens frihed og pressens ansvar Pressens frihed og pressens ansvar Muhammedtegningerne den 30. september 2005 er blevet skelsættende for vores tilgang til pressens frihed og ansvar i Danmark, ligesom

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse.

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse. Kendelse afsagt den 19. april 2017 Sag nr. 17-70-01112 [Klager] mod Friedanskere.net [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Imod Frihed 3. december 2016 bragt på Frie Danskeres hjemmeside,

Læs mere

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis Kendelse afsagt den 23. maj 2017 Sag nr. 17-70-01121 Foreningen Far mod Midtjyllands Avis Foreningen Far har klaget til Pressenævnet over læserbrevet Et bredere perspektiv af vold i familien bragt af Midtjyllands

Læs mere

kereglerpressee erpresseetiskere seetiskereglerp om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne GUIDE

kereglerpressee erpresseetiskere seetiskereglerp om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne GUIDE GUIDE erpresseetiskere kereglerpressee seetiskereglerp 20 Gammel Strand 46 Skindergade 7 1202 København K 1159 København K 3342 8000 3397 4000 dj@journalistforbundet.dk mail@danskemedier.dk journalistforbundet.dk

Læs mere

Politikens journalistik og etik Politiken er uafhængig af politiske partier, organisationer, økonomiske interesser, grupperinger og enkeltpersoners

Politikens journalistik og etik Politiken er uafhængig af politiske partier, organisationer, økonomiske interesser, grupperinger og enkeltpersoners Politikens journalistik og etik Politiken er uafhængig af politiske partier, organisationer, økonomiske interesser, grupperinger og enkeltpersoners indflydelse. Denne uafhængighed er en forudsætning for

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information.

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information. Kendelse afsagt den 31. august 2017 Sag nr. 17-70-01171 Foreningen Far mod Dagbladet Information Foreningen Far har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01160, Foreningen Far mod dagbladet

Læs mere

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal København C. København den 8. januar Klage over skjult reklame for Falck på P4

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal København C. København den 8. januar Klage over skjult reklame for Falck på P4 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 8. januar 2008 Klage over skjult reklame for Falck på P4 Flemming Jensen har ved mail af 5. november

Læs mere

Journalister i Danmark

Journalister i Danmark Landerapport Journalister i Danmark Morten Skovsgaard, Arjen van Dalen, Syddansk Universitet 7. februar 2017 Journalisters baggrund Den typiske danske journalist er midt i 40 erne og har en bachelorgrad

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Per Mouritsen Professor i politisk teori og medborgerskabsstudier Institut for Statskundskab, AU Udgangspunktet DR og (måske) TV2 er sidste

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Ordforklaring side 73

Ordforklaring side 73 Ordforklaring side 73 I retten har man en forsvarer, det har man ikke i BT og Ekstra Bladet! Hvad du ser er nyheder hvad du ved er baggrund hvad du føler er opinion! Interviewerens kunst består i at stille

Læs mere

Høring om medieansvar

Høring om medieansvar Kulturudvalget, Retsudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 192, REU Alm.del Bilag 408 Offentligt Side 1 af 7 Høring om medieansvar Oplæg af formand for Danske Medier, Per Lyngby Thomas Jefferson var i 1776

Læs mere

GUIDE. om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne

GUIDE. om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne GUIDE pressee etiskere reglerp om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne Dansk Journalistforbund Danske Medier glerpres esseetis tiskereg GUIDE presseetiske regler 2013 Dansk Journalistforbund

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han Demokratiteori Robert Dahl I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han potentere dog at opfyldelse af disse fem punkter ikke automatisk giver ét ideelt demokrati og

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

RETNINGSLINJE OM YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIER

RETNINGSLINJE OM YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIER RETNINGSLINJE OM YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIER Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIE R SIDE 2 /

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet København den 1. november 2005 Opslag om 50 % finansiering af to phd.-stipendier af forskningspuljen om public service-medier Regeringen

Læs mere

Nedenstående program- og presseetiske emner er at betragte som retningslinier for det redaktionelle

Nedenstående program- og presseetiske emner er at betragte som retningslinier for det redaktionelle KNR's programetik KNRs programetik - retningslinier for programetik og god presseskik Det er grundlæggende, at KNR som led i sin public service forpligtelse tager et afgørende hensyn, der underbygger ytrings-

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 12. november 2012 Sagsnr: 2012-012574 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, december 2009 Indhold Kursus i medborgerskab ved

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

F-modul 1: Faglitteraturens genrer

F-modul 1: Faglitteraturens genrer F-modul 1: Faglitteraturens genrer Genre [sjangre] betyder egentlig slægt. Når vi har med tekster at gøre, er der tekster der kan grupperes efter nogle fælles træk. De er med andre ord i slægt med hinanden.

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD 11. DECEMBER 2006 1. STRATEGISK MÅLSÆTNING FINANSFORBUNDET KOMMUNIKATIONSSTABEN Magasinet Finans er et værdibaseret blad, der

Læs mere

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen.

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen. FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium 15. 16. marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen udfoldes? 1 Jan Thykær Baggrund - Jan Thykær Statskundskab AU 1991

Læs mere

BILAG 2. TEORI OG METODE

BILAG 2. TEORI OG METODE BILAG 2. TEORI OG METODE Teori Vi benytter os af kvalitativ metode. Det hører med til denne metode, at man har gjort rede for egne holdninger og opfattelser af anvendte begreber for at opnå transparens

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Indledning og problemstilling

Indledning og problemstilling Indledning og problemstilling Det er svært at blive ældre, når ens identitet har været tæt forbundet med dét at være fysisk aktiv. Men det går jo ikke kun på undervisningen, det har noget med hele tilværelsen

Læs mere

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR Dette er en stærkt forkortet version af det samlede notat fra de pædagogiske dage. Den forkortede version omridser i korte

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V København den 23. april 2008 Afgørelse vedrørende klage fra Den Tyrkiske Ambassade i Danmark Radio-

Læs mere

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM Uge 33 12-16 Hvad er samfundsfag? Dette forløb er et introduktionsforløb til samfundsfag. Eleverne skal stifte bekendtskab med, hvad samfundsfags indhold og metoder er. I samfundsfag skal eleverne blandt

Læs mere

Kodes for én kategori. Kodes for én kategori. Fremgår i toppen af artiklen. Skrives dd.mm.åå

Kodes for én kategori. Kodes for én kategori. Fremgår i toppen af artiklen. Skrives dd.mm.åå V1. Udgiver 1 = Politiken 2 = Jyllands-Posten 3 = Berlingske 4 = Information 5 = Weekendavisen 6 = Nyhedsbureau V2. Længde i ord 11 = Kort (0-500) 12 = Mellem (501-1000) 13 = Lang (1001

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01068 Journalista.dk mod Sjællandske Medier Netmediet Journalista.dk har klaget over artiklen Fejlagtigt hængt ud for skyhøje topmødeudgifter bragt på

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Høring om den fremtidige mediestøtte

Høring om den fremtidige mediestøtte Institution Gade By Att. Navn 9. marts 2011 Høring om den fremtidige mediestøtte Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte er for øjeblikket i gang med at udarbejdet et grundlag for regeringens

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Forskning i medierne om socialt udsatte børn og unge

Forskning i medierne om socialt udsatte børn og unge Forskning i medierne om socialt udsatte børn og unge Videndeling og videnspredning Danske Professionshøjskolers årsmøde, 12. maj 2016 Lars Kabel, Roger Buch og Kresten Roland Johansen Danmarks Medie- og

Læs mere

TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt.

TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt. TV 2s programetik Programetiske værdier og journalistisk etik på TV 2 TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt. TV 2s programmer skal være troværdige,

Læs mere

Læseplan for faget samfundsfag

Læseplan for faget samfundsfag Læseplan for faget samfundsfag Indledning Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i Folkeskolen i 8. og 9. klasse. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb. Samfundsfagets formål er at udvikle elevernes

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME

REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt.... 3 2. Hvad er problemet med skjult reklame?.... 3 3. Aviser, blade og andre skrevne medier..... 5 4. Radio-

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

Vetoret i aktionæroverenskomster (ejeraftaler) - mindretalsbeskyttelse

Vetoret i aktionæroverenskomster (ejeraftaler) - mindretalsbeskyttelse - 1 Vetoret i aktionæroverenskomster (ejeraftaler) - mindretalsbeskyttelse af aktionærer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et salg af aktier i Dong Energy til en udenlandsk investeringsbank

Læs mere

Kodemanual: Pressenævnssager

Kodemanual: Pressenævnssager Bilag 3 Kodemanual: Pressenævnssager Kodekategori Variabler Beskrivelse Sagsnummer Skriv tal Fremgår af sagsoversigten i kendelser. Bruges også som reference i logbogen. År Skriv årstal Angiver hvornår

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

Jytte Scharlings talepapir. Jeg er blevet bedt om at sige noget om. Erfaring fra nævnets behandling af sager

Jytte Scharlings talepapir. Jeg er blevet bedt om at sige noget om. Erfaring fra nævnets behandling af sager Kulturudvalget, Retsudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 192, REU Alm.del Bilag 408 Offentligt Pressenævnet Jytte Scharlings talepapir TAK FOR INDBYDEL- SEN Jeg har glædet mig til at deltage i denne høring

Læs mere

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær"

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende én aktionær Finanstilsynet 20. februar 2014 BØRS J.nr. 6373-0033 /mbd Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær" Efter indstilling fra Finanstilsynet har Det Finansielle Råd den 19. februar

Læs mere

Beskriv stridspunkterne i den aktuelle politiske diskussion om DRs rolle og public service tankegangen i Danmark i dag

Beskriv stridspunkterne i den aktuelle politiske diskussion om DRs rolle og public service tankegangen i Danmark i dag PUBLIC SERVICE Hvad er public service og hvilken betydning har public service forpligtelserne for DR og TV2? Public service. En simpelt oversættelse siger, at public service betyder i folkets tjeneste.

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv.

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv. Kendelse afsagt den 3. august 2017 Sag nr. 17-70-01144 [Klager] mod Radio24syv [Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i en radioudsendelse i Radio24syv den 3. maj 2017, idet han mener, at

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 27. juni 2013 Sagsnr: 2013-005767 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere