Ild i pejsen året Rundt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ild i pejsen året Rundt"

Transkript

1 Ild i pejsen året Rundt Udfordringen: Vi ønsker at styrke indtjeningen i Kvitaavatn Fjellstoge a/s til et niveau, hvor det er muligt for os aktionærer at påbegynde større renoveringer og igangsætte tiltag, som sikrer en hensigtsmæssig udvikling de kommende år. Eksempler herpå er opgradering af badefaciliteterne med et egentlig Sauna/Badehus, færdiggørelse af Det nye Tun med yderligere hytter, renovering af de sanitære installationer i Arnes Hus, mere hensigtsmæssige indkvarteringsmulighed for personale m.m.. Listen er lang, og en forudsætning herfor er en styrkelse af vor indtjening. Midlet hertil kalder vi Ild i pejsen året Rundt. I vintersæsonen udnyttes kapaciteten fuldt ud, og der er kun marginale muligheder for at øge indtjening i denne del af året. Det er ikke muligt at hæve priserne yderligere da markedet er meget konkurrencepræget. Det gælder såvel for vore gæster som for os selv som aktionærer. Som aktionærer ser vi nærmere frem til en prissænkning. Om foråret, sommeren og efteråret har vi i de seneste år oplevet en stadig stigende efterspørgsel. Dette er meget positivt, da vi har meget ledig kapacitet i denne del af året. Vi har gennemført en række tiltag, som understøtter dette: Navneændringen til Gaustatoppen Vandrehjem, større tilgængelighed via elektronisk booking, helårsåbent, annoncering efter større grupper/private fester m.m. Disse tiltag er hjulpet godt på vej af en generel voksende opmærksomhed i Norge omkring Gaustatoppen. Selve destinationen er nu Norges 7. største alpine anlæg. De gode fællesfaciliteter er et af vore stærkeste kort som vintersted. De skaber nemlig mulighederne for samvær, hygge og erfaringsudveksling med de andre gæster og værtsparret. Herved adskiller vi os fra alle de nye hyttecentre m.m., som sælger traditionel hytteferie i Norge, her er ingen: Tophall, Downhall, legerum, biograf, møderum saunaer m.m.. Men ligeså hårdt pres der er på disse faciliteter om vinteren, ligeså ubenyttede henstår de den øvrige 2/3 dele af året. Årsagen hertil er, at kun i vintersæsonen kan Hovedbygningens værelser sælges, og det da overvejende til stamgæster og aktionærer ellers er de usælgelige. Resultatet er at gæsterne i stedet bor og opholder sig i separate værelser ( Arnes Hus, Odds Hus, Det Nye og Gamle Tun) spredt i hele området, hvis de ikke hænger ud i et af de to gæstekøkkener. Hovedbygningen står gabende tom og kold. Receptionen har åbent nogle få timer når der er morgenmadsservering i spisesalen. Løsningen: Denne situation ønsker vi at ændre ved at bringe hovedbygningen og dens faciliteter i spil året rundt. Hovedbygningen skal være gæsternes førstevalg forår, sommer og efterår. Der skal være liv, varme og mulighed for at træffe de andre gæster, få en snak med værtsparret - som vi kender det fra om vinteren. Vi kalder projektet: Ild i pejsen året Rundt. Vejen hertil er en renovering af fjeldstuens værelser til et fremtidigt niveau hvor disse bliver gæsternes førstevalg og ikke som nu sidstevalg. Værelserne foreslås, blandt flere løsninger som bestyrelsen stadig overvejer, ombygget fra nuværende 15 stk. 6 personers køjerum til fremtidige 17 stk. familieværelser med dobbeltseng, to yderligere senge, som kan vippes ned efter behov samt en indsat unit med bad og toilet. Den nødvendige plads skabes ved at

2 rykke facaden frem og erstatte den renoveringsmodne gamle facade af en ny med energiglas fra gulv til loft. De ekstra to værelser etableres for enden af gangen, hvor trappe og fællestoiletter nedlægges. Den skitserede løsning er vist i det efterfølgende. (Her indsættes to billeder fra Uffe, Værelset i dag og værelset som det kan blive, endvidere en henvisning til Hvor hele Uffes oplæg kan ses) Hvad koster en sådan renovering: Facaden og vinduerne i værelsesfløjen er nu så nedslidte og utætte, at noget under alle omstændigheder skal gøres. Det samme gælder de fælles toiletfaciliteter i værelsesfløjet. Umiddelbart er der således to løsninger. Den lille Løsning i form af en opfriskning eller en mere gennemgribende løsning Den store Løsning. Den lille Løsning : Renovering og isolering af facaden og gavlen, nye vinduer, nye håndvaske og spejle, ny gulvvinyl og maling af de 15 værelser. Fællestoiletter opfriskes Den store løsning : Fremrykning af facaden og ny facade, glas fra gulv til loft i værelserne, ny gavl, nyt møblement, badeværelse med bad og toilet, nyopførelse af to værelser ved enden af gangen i alt 17 værelser NOK 1.0 1,5 mio. NOK mio. Den lille Løsning vil bortset fra energibesparelse være en status quo løsning set med gæsternes øjne. Naturligvis vil det være positivt at værelserne nu fremtræder nymalede m.m.. Men det grundlæggende problem, det manglende badeværelse, er ikke løst denne investering gør IKKE det at bo i Hovedbygningen til gæsternes førstevalg. Det styrker ikke vor indtjening nævneværdigt. Det er kun Den store Løsning, som løfter værelserne til et niveau, så de bliver gæsternes foretrukne og bringer Hovedbygningen i spil året rundt. Hvad er effekten? Den samlede effekt af den store renovering består af flere dele: Forår Sommer - Vinter Hovedbygningen kommer i spil året rundt. Attraktiviteten som vandrehjem vokser betydeligt. Mere fleksible oplæg til attraktive grupper, som nu også kan bebo Hovedbygningen, hvilket de hidtil har afvist ved kursusafholdelse, bryllupper m.m. Vi får flere værelser med eget bad og toilet, som er de mest efterspurgte. Mere rationel rengøring i sommerhalvåret når værelserne ligger samlet frem for spredte enheder. Nye målgrupper er indenfor rækkevidde mindre møder og konferencer. Mere liv i hovedbygningen skaber øget omsætning i kiosken/receptionen. Vinter Flere værelser med bad og toilet, som er de mest efterspurgte. Gæsterne betaler med de gældende priser i vintersæsonen NOK i tillæg pr. nat pr. værelse herfor. Året rundt

3 2 yderligere værelser til udlejning. Gennemsnitlig omsætning på eksisterende værelser NOK Energibesparelse Mere ensartet driftskoncept med fokus på Hovedbygningen Og for os aktionærer vil dette betyde, at vi også selv i langt højere grad vil kunne få adgang til værelser med bad og toilet. Den samlede meromsætning foranlediget af en sådan renovering er særdeles vanskelig at forudsige. I bestyrelsen har vi anlagt en meget konservativ og forsigtig tilgang. Vi har beregnet de direkte besparelser på energi og rengøring og en vækst i indtjeningen ved, at eksisterende værelser i hovedbygningen fremtidigt sælges med tillægget for bad og toilet. Dette udgør til sammen årligt ca. NOK Effekt ved renovering Energibesparelse. Værelsesfløjens energiforbrug ændres fra 12 % til 7 % af samlet elforbrug Besparelse ved mere rationel sommerrengøring 80 timer x NOK 125,- Tillæg for eget bad og toilet, eksisterende 15 værelser, vintersæson 90 dage, NOK 200 gennemsnit/døgn/værelse Samlet effekt årligt NOK I ovennævnte er IKKE medregnet indtjening fra de to yderligere værelser og ved større grupper eller andet. Vi har taget udgangspunkt i de sikre penge frem for fugle på taget! Finansiering: De hidtidige kalkulationer viser et behov for NOK mio. til renoveringen. I det efterfølgende er der opstillet en model til at fremskaffe i alt NOK 5.5 mio. til byggeriet. Bliver det billigere er økonomien blot forholdsvis bedre. Helt afgørende for finansieringen er, at denne ikke bliver belastende for selskabet på en måde, som begrænser fremtidig udvikling. Derfor har vi i bestyrelsen stillet det krav til finansieringen, at den helt sikkert kan rummes indenfor de driftsbesparelser, som opnås ved renoveringen, sammen med det tillæg for eget bad og toilet som fremtidig opkræves ved uændret udlejning af de 15 værelser, altså de førnævnte i alt ca. NOK årligt. Vi opererer i forslaget til finansiering med en kombination af tre prioriterede finansieringskanaler. 1. Først udbydes 40 nye aktier til kr En udvidelse af egenkapitalen med op til i alt NOK Dernæst banklån til restfinansiering op til NOK 5.5 mio. 3. For at begrænse behovet for vækst i indtjeningen til afvikling af lånet hæves det årlige kontingent fra nuværende kr. 200,- til kr ,- foreløbig for tre år. AD 1. Aktietegning styrkelse af egenkapitalen. Der nytegnes aktier a kr ,- op til maksimalt 40 stk. Antallet af aktionærer udvides fra nuværende 110 stk. til fremtidig maksimalt 150 stk. Prisen for nye aktier er fastsat ud fra en vurdering af aktuel markedsværdi, altså et skøn over, hvad markedet er parat til at betale.

4 En sammenligning med hvad de nuværende aktionærer betalte i 1993 er vanskeligt. Da var alt meget entusiastisk og meget risikobetonet. I dag er selskabet veletableret og risikoen langt mindre. Nuværende aktionærer, betalte i 1993 kr Havde vi aktionærer i stedet investeret det samme beløb i aktier på Københavns Fondsbørn, ville den enkelte aktieinvestering i de mellemliggende år være vokset i værdi til i alt ca. kr Aktieindekset på Københavns Fondsbørs (OMXC20) er cirka femdoblet i denne periode! Nye aktier får samme rettigheder og forpligtelser som eksisterende aktier. De nuværende regler, om at en aktionær kun kan eje en aktie og kun kan medbringe én fuldmagt til generalforsamlinger, beskytter mod at der utilsigtet opstår familiedynastier. Tegningen gennemføres i to etaper sommeren og efteråret Der udarbejdes et attraktivt prospekt med budgetter m.m. 1. Etape: Internt i nuværende aktionærers familie/vennekreds samt blandt inviterede: Flest mulige af de i alt 40 aktier søges solgt i 1. etape. Nuværende aktionærers ægtefælde/samlever og deres børn tilbydes hver at tegne en aktie. Aktien navnenoteres og ingen person kan besidde mere end en aktie. Hensigten med denne aktietegning er at tilgodese de af de nuværende aktionærer, som mener, de vil få fordelings/arve problemer internt i familien med blot en aktie. Ønsker en aktionær ikke at gøre brug af ovennævnte tilbud kan en aktionær invitere én anden person fra egen familie eller vennekreds til at blive fremtidig aktionær. Samtidig udarbejder bestyrelsen en liste på maksimalt ti personer/familier, som via en særlig indsats, for eksempel frivilligt arbejde i efterårsferien, tilbydes at tegne en aktie. Ved overtegning inden fastlagt dato foretages lodtrækning, alternativt fortsættes i 2. Etape. 2. Etape: Åben tegning af eventuelt usolgte aktier Tiloversblevne aktier, som ikke måtte blive solgt i Etape I udbydes herefter til salg. Dette foregår efter princippet først til mølle tilbuddet er gældende indtil alle 40 aktier er solgt. Dette er en åben aktietegning, hvor alle kan tegne en aktie. Der indbygges en regel om, at hver enkelt aktionær skal godkendes af bestyrelsen og at bestyrelsen i særlige tilfælde kan afvise et ønske om at købe en aktie. 2. Optagelse af lån Standardmodellen herfor hos Tinn Sparebank, Rjukan er lån med variabel rente pt. 4 % af lånets hovedstol, som afdrages over 20 år med lige store årlige afdrag. Ydelsen er således større des nyere og større lånet er; idet renten beregnes af den aktuelle restgæld. 4 % er en konkurrencedygtig rente i Norge, idet renteniveauet mellem Norge og Danmark ikke umiddelbart kan sammenlignes. Ulempen er, at renten er variabel. Banken har i sommer utrykt en mundtlig parathed til at se positivt på henvendelse om lån. Et lån i norske kroner eliminerer valutarisikoen, da vor indtjening ligeledes er i norske kroner. Et lån i anden valuta, f.eks. i danske kroner, vil medføre en valutarisiko, lånet bliver dyrere at afvikle, hvis den norske krone fortsætter med at stige i kurs. Enkelte aktionærer har tilbudt lånekapital på sammenlignelige vilkår. Hvorfor dette kan supplere et banklån. Dette udvider ikke den samlede låneramme. Lånebehovet er beløbet som resterer i at fremskaffe i alt NOK 5.5 mio. efter afslutningen af aktietegningen, som maksimalt indbringer 3.0 mio.

5 3. Øget kontingentindbetaling mindre aktionærbetaling. Aktionærer betaler et årligt kontingent, aktuelt på kr. 200,-. Hvis dette hæves til kr ,- kan kontingentet i betydelig grad medvirke i finansieringen. 150 aktionærer vil årligt indbetale kr til sammenligning med at de nuværende 110 aktionærer indbetaler kr årligt. Kontingentforhøjelsen er tænkt som midlertidig, gældende for tre år, hvorefter behovet revurderet ud fra omsætningen og effekten af renoveringen indtil da. Aktionærbetalingen nedsættes i samme periode med 10 %. Den er herefter henholdsvis 60 % og 30 % af listeprisen for ophold med og uden pension. Go or No Go Aktietegningen begrænser behovet for at optage lån, hvilket igen begrænser behovet for vækst i omsætningen til at tilbagebetale og forrente et nyt lån. Det er generalforsamlingen i Kvitåvatn Fjellstoge a/s som kan træffe beslutninger om en finansiering og et byggeri og ingen andre. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til indenfor aftalte rammer at gennemføre beslutningerne. Der indbygges en stopklods i projektet, et no go, som generalforsamlingen udsteder til bestyrelsen.. Projektet påbegyndes kun såfremt, der senest d. 20. oktober 2013, ved udgangen af efterårsugen, er nytegnet for mindst kr i ny aktiekapital, svarende til at mindst 27 af de udbudte 40 aktier er solgt ellers stoppes det. Dette svarer til, at der maksimalt optages lån for kr. 3,5 mio. En sådan forudsætning vil være en del af det mandat, som bestyrelsen opererer under, og som foreslås vedtaget af generalforsamlingen juni Der kan således opstilles to yderpunktsscenarier for finansieringen. Et hvor der er tegnet et minimum af aktier, og et hvor der er fuldtegnet af aktier. Ved samlet investering NOK Acceptabelt minimum Best Case Fuldtegnet af aktier Antal nytegnede aktier 27 stk./kr stk./kr Ny aktiekapital NOK NOK Lånebehov efter aktietegning NOK NOK Renter 1. år 4 % af lånebehovet NOK NOK Afdrag 1. år 1/20 af hovedstol NOK NOK Øget kontingent v. kr NOK NOK Nettoomkostning ved finansiering (NOK ) (NOK ) Effekten af skattemæssig afskrivning og skat af overskud er ikke medtaget, idet det kun i meget begrænset form ændrer beregningen. Alt efter aktietegningens succes skal der optages lån for maksimalt mio. for at finansiere renoveringen til i alt 5.5 mio. Når lånoptagelse kombineres med en kontingentøgning til kr skal overskuddet styrkes med NOK årligt ved lånoptagelse på NOK 3.5 mio. og NOK årligt ved lån på NOK 2.5 mio. afhængigt af, om der er 27 eller 40 nye aktionærer.

6 Denne vækst forudsætter ikke egentlig nysalg, men opnås alene gennem besparelser og det eksisterende tillæg for indlogering på værelse med eget bad og toilet beregnet for de 15 værelser for den kendte udlejning. Dette er beregnet til i alt NOK årligt. Hvad betyder op til 40 nye aktionærer? Aktionærernes eget ophold begrænses i vintersæsonen af aktionærkvoten på 16 udlejningsværelser. Denne foreslås udvidet til 18 værelser med tilkomsten af yderligere to værelser. Kvoten udnyttes kun i uge 7, i de øvrige uger er der masser af plads indenfor kvoten. I jule- og nytårsugerne har der været tradition for helt at se bort fra kvoten, også her er der plads til yderligere aktionærer, som bestiller allerede i september. Jo større andel af aktierne, der sælges til eksisterende aktionærers familier, som allerede har aktionærrettigheder, des mindre bliver presset fra nye aktionærer. Det er bestyrelsens forventninger, at det øgede pres af aktionærer ikke i nævneværdig grad og kun undtagelsesvis vil begrænse pladsen for fuldt betalende gæster. Yderligere aktionærer vil formodentlig betyde et fald i den gennemsnitlige alder blandt aktionærerne og supplere med frisk blod i forhold til frivilligt arbejde, bestyrelsesarbejde m.v.. Den ambassadøreffekt som aktionærkredsen udgør i forhold til at sælge ophold vil blive udvidet. Aktionærer, som ønsker at sælge sin aktie til aktiens indre værdi har aktuelt kunne modtage kr ,- herfor. Værdien efter en fuldtegnet aktietegning vil være ,-. Dette oplæg tegner bestyrelsen forslag i februar måned Processen er imidlertid dynamisk og fortsætter frem til aktionærmøderne d. 17. og 18. april Tilpasninger og justeringer vil således løbende finde sted. Bestyrelsen Februar 2013 Vedhæftet : Tidsplan.

KVITÅVATN FJELLSTOGE A/S

KVITÅVATN FJELLSTOGE A/S KVITÅVATN FJELLSTOGE A/S Referat fra ordinær generalforsamling Søndag d. 16. juni kl. 13.30 17.00 på Himmelbjergegnen Natur og Idrætsefterskole. Vesterled 1, 8680 Ry. Referatet godkendt af dirigenten d.

Læs mere

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads Hans Korsgaard Mange går med en drøm... Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads 1 Jeg ved, at mange mennesker går med en drøm om at købe en campingplads.

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Strategi for lån A/B Lindstrand Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3 Grundprincipperne

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE

mm.>,.-?:.. ' I-'. - V, *- ;!-^V ;  '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.'' Å D V o KATE mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE Indholdsfortegnelse: Udstykning 1 Beslutningskompetence 2 Handelspris 2 Ansvarsfraskrivelse 3 Offentlig støtte 3 Økonomi

Læs mere

Fuld tid i egen bolig

Fuld tid i egen bolig Fuld tid i egen bolig Attraktive seniorbofællesskaber med sigte på længst mulig tid i egen bolig Oktober 2011 Karl Vogt-Nielsen, Claus Syberg-Henriksen og Marianne Malmgren CASA Fuld tid i egen bolig Attraktive

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

Farvel Kuben Bo og goddag Entré

Farvel Kuben Bo og goddag Entré Farvel Kuben Bo og goddag Entré andelsboliger og ejerlejligheder 03 Sammen er vi stærkere 16 Nedsæt energiforbruget 22 Energistyring er sund fornuft og god økonomi MARTS 2010... en del af Dan-Ejendomme

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Fonden for. Billige Boliger i København. Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed. Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl.

Fonden for. Billige Boliger i København. Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed. Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl. Fonden for Billige Boliger i København Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl. Januar 2006 INDHOLD Forord 1. Resume 2. Baggrund træk af det københavnske boligmarked

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 21. august 2015 J.nr. 122-0030 Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Læs mere

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning: Aktieaflønning eller aktieoptioner en ny udvikling... 3 2. Hvorfor aktieløn? Virksomhedernes

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Indledning... 5 2. Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 8 3. Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

OPSPARING TIL BOLIGFORMÅL

OPSPARING TIL BOLIGFORMÅL BETÆNKNING vedrørende OPSPARING TIL BOLIGFORMÅL BETÆNKNING NR. 361 1964 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE I Udvalgets nedsættelse og baggrunden herfor 5 II Oversigt over udvalgets

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere