SYGEPLEJERSKE. Mennesker, mod og medfølelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEPLEJERSKE. Mennesker, mod og medfølelse"

Transkript

1 SYGEPLEJERSKE Mennesker, mod og medfølelse

2 HVORFOR SYGEPLEJERSKE? SYGEPLEJE ER ET FAG: Med ansvar, afveksling, udfordring og udvikling Hvor du kan hjælpe andre og gøre en forskel Som giver et hav af job- og karrieremuligheder MILITÆRET Du kan få en rådighedskontrakt med Forsvarets reaktionsstyrker og blive udsendt med Danmarks felthospital til områder i krig. Sygeplejersker på rådighedskontrakt har til daglig job i det civile liv, fx på et hospital. HJEMMESYGEPLEJE Dit sygeplejefaglige arbejde udføres samtidig med, at du er gæst i patientens eget hjem. Det borgerrettede sundhedsvæsen og de udfordringer, dette medfører, er en væsentlig del af fremtiden. SUNDHEDSPLEJE Hvis du tager en specialuddannelse som sundhedsplejerske, kan du fx komme til at besøge og følge familier med nyfødte børn, og du kan undersøge og undervise skoleelever. Du vejleder også ældre og patienter med kroniske sygdomme om bl.a. kost og ernæring og rygestop. LÆGER UDEN GRÆNSER Du kan fx blive tilknyttet et mobilt udrykningshold, der tager ud til krigs- og katastrofeområder over hele verden. HOSPICE På et hospice kan du arbejde med at gøre den sidste tid for døende mennesker så god som mulig. OG MEGET MERE Arbejdstilsynet, undervisning, medicinalindustrien, fængsler, forlystelsesparker, virksomheder, udlandet MANGFOLDIGE MULIGHEDER Med en uddannelse som professionsbachelor i sygepleje har du rigtig mange jobmuligheder både i Danmark og i udlandet. Du kan arbejde inden for et område, der interesserer dig specielt. Du har gode muligheder for at videreuddanne dig enten ved at specialisere dig eller supplere med andre fagområder. BØRNEAFDELING Du kommer til at arbejde med børn i alle aldre og med mange forskellige sygdomme. Du spiller også en vigtig rolle for forældrene til de syge børn. SKADESTUEN/AKUT MODTAGEAFSNIT Arbejdet på en skadestue er uforudsigeligt og omfatter alt fra behandling af små sår til større ulykker, hvor flere er kommet til skade. På et akut modtageafsnit igangsætter, koordinerer og visiterer du undersøgelse af patienter, som er henvist af en læge for at få afdækket, hvad de fejler. Du støtter desuden patienterne og evt. pårørende undervejs. GYNÆKOLOGISK SENGEAFSNIT Du beskæftiger dig med sygepleje til kvinder og koncentrerer dig om de problemer, der knytter sig til de forskellige kvindesygdomme. INTENSIVE AFSNIT Sygeplejersker på intensive afsnit beskæftiger sig med patienter, der ofte ikke kan tage vare på sig selv. Derfor skal du kunne udføre alt fra personlig hygiejne til specialiseret sygepleje. PSYKIATRI Du møder mennesker med forskellige psykiatriske lidelser enten som indlagt eller i eget hjem. Du møder disse mennesker både i den akutte fase og i den rehabiliterende fase. LEDELSE Drift, udvikling og strategier på sygehus, bosteder, hjemmesygeplejen og lignende kan blive dit arbejdsområde, hvis du vælger at udbygge din sygeplejerskeuddannelse med en uddannelse i ledelse eller offentlig administration. LÆGEPRAKSIS Mange praktiserende læger har sygeplejersker ansat. I en lægepraksis har du egne konsultationer, hvor du fx tager blodprøver og vaccinerer. RYKKER FORDOMME OG GRÆNSER I mange år havde jeg et ufaglært fuldtidsjob. Efter finanskrisen brød ud, begyndte jeg dog at tænke på, hvad der skulle ske, hvis jeg blev fyret. Jeg tog et smut forbi Uddannelsesguiden.dk og noterede de ting, jeg var interesseret i. Sygeplejerske var det fag, der stod fremhævet. Dette havde jeg slet ikke regnet med, men efter nogen tid gik det op for mig, at det var det, jeg ville trods mine tidligere fordomme om faget. Jeg har nok altid set sygepleje som et kvindefag. ROLF ODGAARD JÆGENØ CHRISTENSEN STUDERENDE LÆS MERE PÅ

3 En studerende fortæller ALDRIG TO DAGE, DER ER ENS Det tiltaler mig at hjælpe andre, og i arbejdet med mennesker er der aldrig to dage, der er ens. Sygeplejerskeuddannelsen er fascinerende, fordi den både indeholder de bløde værdier som empati og omsorg og den mere teoretiske viden som anatomi og fysiologi. Det tiltaler mig at hjælpe andre, og i arbejdet med mennesker er der aldrig to dage, der er ens. Den akutte og kritiske del af sygeplejefaget har virkelig fanget min opmærksomhed under studiet, og jeg har en drøm om at opleve at være sygeplejerske på en akutafdeling, som fx skadestuen. Jeg har også mange andre drømme inden for faget, som jeg gerne vil afprøve. Derfor er det utroligt positivt og inspirerende, at sygeplejerskeuddannelsen åbner rigtig mange døre for den færdiguddannede sygeplejerske. Der er noget for enhver smag. TRE SPÆNDENDE TING VED MIN UDDANNELSE: Vekselvirkningen mellem teori og praksis Undervisningen i anatomi og fysiologi, da man får øjnene op for, hvor fantastisk kroppen er skruet sammen Der er et rigtig godt socialt miljø på uddannelsen TRE TING, DER HAR UDFORDRET MIG: Sygeplejefaget er i konstant udvikling, og det er derfor en stor udfordring at holde sig opdateret inden for sygeplejeteorien At skulle skabe en god og tillidsfuld relation til patienten At anvende den teoretiske viden fra skolen i praksis - både på afdelingen, i hjemmesygeplejen og ikke mindst i psykiatrien SARAH HOLM KROHN STUDERENDE LÆS MERE PÅ

4 UDDANNELSE MED UDFORDRINGER Uddannelsen varer 3½ år og er opbygget af 14 moduler med hver sit tema. Du gennemgår to moduler hvert semester. Uddannelsen veksler mellem teoretisk undervisning på University College Nordjylland i Aalborg eller Hjørring og klinisk undervisning på sygehuse, i psykiatrien, i hjemmesygeplejen og sundhedsplejen. Den kliniske undervisning udgør knap halvdelen af uddannelsen, så du får god mulighed for undervejs i dine studier at bruge din teoretiske viden i det virkelige liv. FAG PÅ UDDANNELSEN Du får undervisning i sygepleje under hele uddannelsen. Derudover får du en række fag fra flere forskellige fagområder: SUNDHEDSVIDENSKAB Ergonomi, Ernæringslære og diætik, Farmakologi, Folkesundhed, Sundhedsinformatik, Sygdomslære, Videnskabsteori og forskningsmetode NATURVIDENSKAB Anatomi, Fysiologi og genetik, Biokemi og biofysik, Mikrobiologi og hygiejne HUMANIORA Filosofi, Religion og etik, Kommunikation, Psykologi, Pædagogik SAMFUNDSVIDENSKAB Jura, Organisation og ledelse, Sociologi og sundhedsantropologi UDDANNELSENS INDHOLD SEMESTER MODUL CENTRALE SPØRGSMÅL I MODULET 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester Fag og profession Sundhed og sygdom Grundlæggende klinisk virksomhed Somatisk sygdom og lidelse Tværprofessionel virksomhed Relationer og interaktioner Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Psykisk syge patienter, borgere og udsatte grupper Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Akut og kritisk syge patienter og borgere Kompleks klinisk virksomhed Selvstændig professionsudøvelse Valgmodul Sygepleje (praksis-, udviklingsog forskningsviden) Bachelorprojekt Introduktion til sygepleje og arbejdet som sygeplejerske Hvornår er en patient syg? Og hvad kan du gøre for at hjælpe? Sygepleje og samspillet mellem patient og sygeplejerske Viden om fysiske sygdomme og smertelindring Samspillet med andre sundhedsprofessioner i et patientforløb Mennesker med eksistentielle problemer og i krise Forskellige livsopfattelser og livsvilkår samt sundhedsfremme Kommunikation og vejledning i individuelle patientforløb Kultur og livsanskuelse Arbejde med sygeplejefaglige problemer Menneskers oplevelser og reaktioner ved kritisk sygdom Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte patienter og grupper af patienter Ledelse, evaluering og kvalitetsudvikling Fordybelse i fag, du selv vælger, i et teoretisk eller klinisk forløb Viden om og refleksion over patient- og borgerrettet sygepleje

5 UDDANNELSE I VIRKELIGHEDEN I klinisk undervisning lærer du at udføre sygepleje i autentiske sammenhænge hos patienter og borgere på sygehuse, i psykiatrien, i hjemmeplejen og i sundhedsplejen. Du lærer at udføre professionel sygepleje med vægt på en relation, som bygger på tillid og respekt. Du bliver tilknyttet en klinisk vejleder, som er en sygeplejerske, der har ansvar for at tilrettelægge dit læringsforløb i samarbejde med dig. KLINISK UNDERVISNING I NORDJYLLAND Hvis du læser i Hjørring, foregår den kliniske undervisning fortrinsvis i den nordlige del af Region Nordjylland. Læser du i Aalborg, vil du fortrinsvis modtage klinisk undervisning i den sydlige del af regionen. Du kan se et kort over praktikstederne på UDLANDSOPHOLD Drømmer du om at rejse til udlandet? Så har du gode muligheder som sygeplejerskestuderende. Du kan både tage et teoretisk og et klinisk undervisningsforløb på udenlandske sygehuse og uddannelsessteder. Oplevelser i fjerne kulturer Jeg valgte at tage et studieophold i udlandet for at få nogle kulturforandringer og se sygeplejen udført på en anden måde. Jeg drog alene af sted til Cebu på Filippinerne, hvor jeg var på en skadestue. En af de oplevelser, jeg husker meget tydeligt, var, da vi fik en nybagt mor ind, som havde født i en ambulance. Min makker og jeg fik til opgave at tage os af det nyfødte barn, mens to andre skulle tage sig af den nybagte mor. Som det første skulle navlestrengen klippes ude i ambulancen, og med det samme fik jeg stukket den her klistrede baby i armene. Og så gik det hurtigt ind til min makker, som havde sat varme lamper op, så vi kunne arbejde med den lille baby. Og det var en velskabt lille drenge, som havde god lungekapacitet, 10 fingre og 10 tæer. Ellers var min opgave at gøre den lille baby i stand, dvs. han blev vasket lidt og fik fint tøj på og en lille hue. Og så skulle jeg ellers holde ham varm, indtil moren var færdig med sine undersøgelser. ET MÅL I SIGTE - SYGEPLEJERSKE! Jeg har altid haft et stort ønske om at uddanne mig til sygeplejerske. Det var et mål, jeg sigtede mod, fra jeg startede på social- og sundhedshjælperuddannelsen og fortsatte på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Med de to uddannelser i bagagen begyndte jeg på sygeplejerskeuddannelsen. Her blev jeg fagligt udfordret ift. at skulle udøve sygepleje til patienter med komplekse problemstillinger. Jeg oplevede, at jeg via studiet fik de fornødne teoretiske kompetencer, der skulle til for, at jeg kunne agere som sygeplejerske. Som en del af min uddannelse var jeg på udlandsophold på et hospital i England. Det var virkelig spændende, og her blev min horisont på alle måder udvidet. Efter otte år i jobbet som sygeplejerske valgte jeg at læse videre til kandidat i sygepleje (cand.cur.). Med en kandidatuddannelse fik jeg muligheden for at blive underviser på Sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg. Jeg elsker at undervise og brænder for mit fag mit mål som underviser er nået, når jeg ser, at den studerende i løbet af studiet udvikler sig til at blive en kompetent sygeplejerske, der oplever stolthed ved sit arbejde. TANJA CHRÆMMER SYGEPLEJERSKE, CAND.CUR. ADJUNKT PÅ SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN En lille god oplevelse på den ellers meget travle og hektiske filippinske skadestue. DITTE ØRNBØL STUDERENDE

6 UFORUDSIGELIGT ARBEJDE Jeg arbejder til dagligt på Akut- og Traumecenteret (Skade/Modtagelsen) på Aalborg Sygehus. En af de ting, der gør mit job spændende, er helt klart uforudsigeligheden. Jeg elsker, at det næsten dagligt sker, at man det ene øjeblik står i en situation med en stabil patient - hvilket de fleste patienter trods alt er - for dernæst at få besked på at skulle gøre klar til at modtage en patient med fx meget lavt blodtryk eller vejtrækningsbesvær. Jeg synes, det er utrolig spændende og en kontant udfordring at modtage og være med til at behandle de kritiske syge og/eller ustabile patienter. Desuden oplever jeg også, at der i skade/modtagelse, men også da jeg var på intensivafdelingen, bliver forventet af mig som sygeplejerske, at jeg kan iværksætte den indledende behandling af den kritiske patient, inden lægen kommer. Dette aspekt af mit job er kilde til konstant udfordring. DENNIS MØLLER SYGEPLEJERSKE AKUT- OG TRAUMECENTERET, AALBORG SYGEHUS LÆS MERE PÅ

7 STUDIEMILJØ Uanset om du vælger at læse til sygeplejerske i Hjørring eller Aalborg, vil du møde et spændende og inspirerende studiemiljø med engagerede og fagligt dygtige undervisere, som både kan give dig udfordringer og støtte dig undervejs i din uddannelse. Du får også gode fysiske rammer og faciliteter, som er nødvendige for den faglige del af din uddannelse, men som du også kan udnytte uden for studiet til socialt samvær med dine medstuderende. I starten af uddannelsen bliver du del af en gruppe på ca. 10 studerende. Hver gruppe tilknyttes en tutor, som skal være med til at tage godt imod dig som ny studerende. Der er også en underviser knyttet til gruppen. Underviseren bearbejder sammen med jer forskellige problemstillinger, der handler om sygepleje. Udover gruppearbejdet vil du komme til at deltage i klasseundervisning, forelæsninger og projektarbejde. INDFLYDELSE Du kan selv være med til at få indflydelse på studielivet på University College Nordjylland ved at involvere dig i Studieråd, De Studerendes Råd (DSR) og arbejdsgrupper, der udvikler uddannelsen. Studierådet repræsenterer sygeplejestuderende og DSR repræsenterer studerende i de forskellige uddannelser. Rådene arbejder tæt sammen med ledelsen om bl.a. undervisning, studiemiljø, idrætsdag, kulturelle arrangementer, fester og fredagsbar. HJÆLP UNDERVEJS Som studerende kan du få hjælp og vejledning ved studievejlederne, hvis du oplever problemer undervejs i studiet. Studievejlederne kan bl.a. oplyse dig om, hvordan du søger orlov, om du er berettiget til merit, hvornår du kan komme til omprøve, og hvad du evt. kan gøre for at løse private problemer i forhold til studiet. Studievejlederne har tavshedspligt og respekt for dig, dine interesser og behov. STUDIEMILJØ I AALBORG Uddannelsen til sygeplejerske i Aalborg foregår i et stort pulserende uddannelseshus, hvor du kommer til at gå sammen med studerende, der læser til ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder og radiograf. Du bliver en del af et godt studiemiljø på tværs både fagligt og socialt. Der er fx fælles fredagscafé og fester, og på selve uddannelsen er ét af modulerne tværfagligt og fælles for studerende på alle fem uddannelser. STUDIEMILJØ I HJØRRING I Hjørring kommer du som sygeplejerske til at dele rammer med studerende, der læser til pædagog, lærer og natur- og kulturformidling i et nyt og inspirerende studiemiljø med moderne undervisningsfaciliteter. Studiemiljøet er specielt designet til at skabe plads til videndeling, kreativitet, samvær og sammenhold, så du har de bedste betingelser for et på alle måder fedt studieliv. ADGANGSKRAV OG OPTAGELSE Du kan søge ind på sygeplejerskeuddannelsen via to kvoter. Vi optager halvdelen af de studerende via kvote 1 og halvdelen via kvote 2. Vi har 131 studiepladser i Hjørring og 192 i Aalborg. ADGANGSKRAV VIA KVOTE 1 Adgangskrav for optagelse via kvote 1 er en gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx, hf, gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF) og udenlandske gymnasiale uddannelser, der kan omregnes til dansk eksamensgennemsnit). Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi dem med de højeste eksamensgennemsnit. Der optages efter 7-trinsskalaen. Gennemsnit efter 13-skalaen omsættes til 7-trinsskalaen. ADGANGSKRAV VIA KVOTE 2 Optagelse i kvote 2 er betinget af, at du opfylder adgangskravene. Derudover findes der udvælgelseskriterier, som vi anvender i helhedsvurderingen af din ansøgning. Optagelse i kvote 2 er ikke betinget af, at du opfylder samtlige udvælgelseskriterier, men det kan være en fordel. Muligvis har du andre kvalifikationer, som kan sidestilles med de beskrevne udvælgelseskriterier.

8 Du kan opfylde adgangskravene i kvote 2 på fem forskellige måder 1. Du kan være ansøger, der har en adgangsgivende gymnasial uddannelse med et gennemsnit, der ikke rækker til optagelse via kvote 1. Desuden foretages en helhedsvurdering på baggrund af følgende udvælgelseskriterier: Gennemsnittet på den adgangsgivende gymnasiale eksamen (alle retninger + GIF) vægtes. Niveau og karakter i følgende fag vægtes: dansk, engelsk, kemi, bioteknologi, fysik, biologi og matematik, samfundsfag og psykologi. Beståede eksaminer på anden lang- eller mellemlang videregående uddannelse indgår ligeledes i vurderingen. 2. Du kan være ansøger med en adgangsgivende social- og sundhedsassistentuddannelse med dansk C, naturfag C og engelsk D. Desuden foretages en helhedsvurdering på baggrund af følgende udvælgelseskriterier: Karakteren i de specifikke adgangskrav og ved prøver gennem uddannelsen vægtes. 3. Du kan være ansøger med 4 gymnasiale enkeltfag og 9 måneders erhvervserfaring. De 4 gymnasiale fag skal være: 1. Dansk A, 2. Engelsk B, 3. Et af følgende: Matematik B, fysik B, kemi B, biologi B eller bioteknologi A, 4. Samfundsfag C eller psykologi C. Desuden foretages en helhedsvurdering på baggrund af følgende udvælgelseskriterier: Karakteren og et eventuelt højere niveau i de enkelte fag vægtes. 4. Du kan være udenlandsk ansøger med en adgangsgivende udenlandsk eksamen, som ikke kan omregnes til en dansk eksamenskvotient. Er din adgangsgivende eksamen fra et ikkenordisk land, skal du som udgangspunkt have bestået Studieprøven i dansk eller have andre tilsvarende kvalifikationer i dansk. Som hovedregel må Studieprøven ikke være mere end 5 år gammel. 5. Du kan være ansøger, som ikke opfylder adgangskravene, men på baggrund af en positiv kompetencevurdering(ikv) sidestilles med de fastsatte adgangskrav til uddannelsen. Ansøgning om IKV (dispensation fra adgangskravet) skal være skriftlig og behandles i kvote 2. Anvend gerne skemaet på Kontakt studievejledningen, inden du søger om IKV. Vi anbefaler, at ansøgningen sendes til uddannelsen inden 15. januar, så den kan være færdigbehandlet inden 15. marts. Desuden kan følgende aktiviteter indgå i helhedsvurderingen af ansøgere i kvote 2: Omsorgsrelateret erhvervsarbejde svarende til 30 timer/uge i minimum 3 måneder. Eksempler: Vikar i hjemmeplejen, handicaphjælper, humanitært arbejde og lignende. Andet erhvervsarbejde. Arbejde i udlandet i minimum 3 sammenhængende måneder. Udlandsophold uden erhvervsarbejde i minimum 3 sammenhængende måneder. Højskoleophold og fritidsarbejde. Du søger optagelse via Den Koordinerede Tilmelding. Du kan finde ansøgningsskemaer på ww.optagelse.dk. Vi har studiestart to gange om året, i uge 35 og i uge 6, men du kan kun søge optagelse én gang om året. I din ansøgning kan du notere, om du ønsker studiestart til februar, og det forsøger vi så vidt muligt at tage hensyn til. Forskellige kvalifikationer kan erhverves sideløbende, men der kan kun lægges aktiviteter af en samlet varighed på 12 måneder til grund for vurderingen. Du skal selv pege på, hvilke aktiviteter der skal medregnes i de 12 måneder. Alle ansøgere i kvote 2 skal sammen med ansøgningen sende en motivationsbeskrivelse, hvor du beskriver din motivation og dine personlige kvalifikationer for at søge studiet. ANSØGNINGSFRISTER Senest 15. marts kl (kvote 2) Senest 5. juli kl (kvote 1) ansøgere med udenlandske eksamener skal dog søge senest 15. marts. SÅDAN SØGER DU IND Hjælp til ansøgning Hvis du er i tvivl om adgangskrav, kriterier i kvote 2, motivationsbeskrivelse eller har andre spørgsmål om optagelse, kan du få hjælp ved vores studievejledere. De kan også hjælpe dig med flere oplysninger om uddannelsens opbygning og indhold. Du kan finde studievejledernes kontaktoplysninger på eller ringe på følgende telefonnumre: Hjørring - Tlf Aalborg - Tlf

9 UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Sygeplejerskeuddannelsen Hjørring Skolevangen Hjørring Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Selma Lagerløfs Vej Aalborg Øst

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker?

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker? Bliv bioanalytiker Hvad laver en bioanalytiker? Bioanalytikere arbejder typisk på hospitalslaboratorier, hvor de analyserer prøver fra patienter, for eksempel blod- og vævsprøver. Nogle prøver tager bioanalytikeren

Læs mere

Sygeplejerske. - en verden af muligheder

Sygeplejerske. - en verden af muligheder Sygeplejerske - en verden af muligheder 1 Sygeplejerske - en verden af muligheder Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Shultz ISBN 87-7266-310-3 Grafisk Enhed

Læs mere

Træf det rette valg VIA Uddannelsesguide 2014. VIA University College

Træf det rette valg VIA Uddannelsesguide 2014. VIA University College Træf det rette valg VIA Uddannelsesguide 2014 2 Find din vej 2014 Kolofon Redaktion: Kommunikationsafdelingen Lisbeth Katborg Bjerre (ansv.) Design: 1508 A/S Tryk: Bording A/S Sat i: VIA Type Oplag: 20.000

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen ODENSE Socialrådgiveruddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Socialrådgiver uddannelsen SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN Få en bred vifte af karrieremuligheder Hvad er du interesseret i? Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013 STUDIEGUIDE 2013 Super FEDT Studiemiljø Alt lige fra fredagsbar, fester og foredrag til engagerede undervisere og det nyeste grej Sådan kommer du ind Har du det, der skal til? Tjek vores adgangskrav og

Læs mere

Studieophold i Thailand 9/9-10-29/10-10: Sygeplejerskeuddannelsen s09v

Studieophold i Thailand 9/9-10-29/10-10: Sygeplejerskeuddannelsen s09v Kontaktoplysninger Navn: Skole: University College Nordjylland, Aalborg, Hold: s09v Studieland: Bangkok, Thailand, Ramathibodi Hospital, pediatric wards. Motivation for praktikplads i udlandet Min motivation

Læs mere

Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler

Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler PROFESSIONS- HØJSKOLEN Katja Bender Sebbelov Kommunikationsmedarbejder T 41 89 70 65 kbs@ucc.dk Ledelsessekretariatet Campus Carlsberg 1799 København V T 41 89 70 00 www.ucc.dk Lærer Pædagog Pædagogisk

Læs mere

E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen

E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen 2014 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Ashorn Quelle Sendt pr. e-mail: viauc@via.dk, hm@viauc.dk, baq@viauc.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold i Bangkok Sygeplejerske studerende

Rejsebrev fra udvekslingsophold i Bangkok Sygeplejerske studerende Rejsebrev fra udvekslingsophold i Bangkok Sygeplejerske studerende Udveksling til: Thailand Navn: Louise Andersen E-mail: louiseandersenn@gmail.com Evt. rejsekammerat: Pernille Jensen Hjem-institution:

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer

socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer Socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens

Læs mere

Jura Ba.jur. & cand.jur. Introduktion til Jura

Jura Ba.jur. & cand.jur. Introduktion til Jura Jura Ba.jur. & cand.jur. Introduktion til Jura Der er jura i næsten alt, hvad du foretager dig. Når du f.eks. køber et par nye bukser i en tøjbutik, er der en masse bagvedliggende regler, der bestemmer,

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura

Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura Med en uddannelse i erhvervsjura får du en alsidig viden om erhvervsjura og erhvervsøkonomi. Du får en indføring i de dele af juraen og økonomien, der

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012 Bacheloruddannelser 2012 Bachelor Programmes 2012 Where University Means Business Her i brochuren kan du læse om alle CBS bacheloruddannelser. Vi tilbyder en bred vifte af erhvervsrettede universitetsstudier

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

school of ph a r m aceu t ic a l science s k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceut- uddannelsen

school of ph a r m aceu t ic a l science s k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceut- uddannelsen school of ph a r m aceu t ic a l sciences k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceutuddannelsen Indholdsfortegnelse Landets største SIDE 3 Farmaceut en karrierevej brolagt med lægemidler SIDE 4

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

HJERNE ALENT PERIMENT

HJERNE ALENT PERIMENT HJERNE ALENT PERIMENT 2 INDHOLD Uddannelsens opbygning 4 Optagelse 6 Studiemiljø 6 Her holder vi til 7 HTX PÅ AALBORG TEKNISKE GYMNASIUM En teknisk studentereksamen giver dig et seriøst afsæt til en videregående

Læs mere