Strategi for Udvikling af Sygeplejen Sygehus Lillebælt Årsberetning 2012 Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Udvikling af Sygeplejen 2009 2012 Sygehus Lillebælt Årsberetning 2012 Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus"

Transkript

1 Strategi for Udvikling af Sygeplejen Sygehus Lillebælt Årsberetning 2012 Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus 1

2 Forord Denne årsberetning omhandler arbejdet med Strategi for Udvikling af Sygeplejen, SUS, i Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus. Med årsberetningen er ønsket at give et overblik over afdelingens indsatsområder og projekter i det forgangne år og samtidig runde arbejdet med SUS af. SUS har medført, at Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus, har arbejdet strategisk og bevidst med beskrivelse og dokumentation af forskellige projekter til gavn for patienter og personale. SUS har således været meget udbytterigt og givtigt for Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus og hele personalet. Og der skal derfor lyde en kæmpe stor tak til personalet, som med et stort engagement og gå-på-mod har deltaget særdeles aktivt i forskellige projekter. Håbet med denne årsberetning er, at mange kan og vil søge inspiration og der igennem kunne få ideer og tanker til udvikling af projekter. Relevant materiale og dokumentation for udviklingsprojekter m.m. er så vidt det er muligt understøttet af relevante links. Hvor dette ikke er muligt kan materiale rekvireres ved kontakt til udviklingssygeplejerske, cand.cur Jannie C Frølund Med disse ord vil Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus ønske alle en god læsning

3 Område 1. Det gode møde mellem mennesker Resultater fra LUP 2009:» Sp Har du tillid til, at du har fået den rette sygeplejefaglige behandling og pleje i ambulatoriet? - Reumatologisk Ambulatorium: 98,1% - Gastroenterologisk Ambulatorium: 98,4% - Endokrinologisk Ambulatorium: Utilstrækkeligt datamateriale - Lungeklinikken: 97,8% - Hæmatologisk Ambulatorium: 99,2%» Sp Har du tillid til, at du har fået den rette sygeplejefaglige behandling, mens du var indlagt? - Gastroenterologisk og Lungemedicinsk sengeafsnit: 89,9% - Hæmatologisk sengeafsnit: 100% Resultater fra LUP 2010:» Sp Har du tillid til, at du har fået den rette sygeplejefaglige behandling og pleje i ambulatoriet? - Reumatologisk Ambulatorium: 97% - Gastroenterologisk Ambulatorium: 97% - Endokrinologisk Ambulatorium: 99% - Lungeklinikken: 97% - Hæmatologisk Ambulatorium: 98%» Sp Har du tillid til, at du har fået den rette sygeplejefaglige behandling, mens du var indlagt? - Gastroenterologisk og Lungemedicinsk sengeafsnit: 91% - Hæmatologisk sengeafsnit: Utilstrækkeligt datamateriale

4 Område 1. Det gode møde mellem mennesker Resultater fra LUP 2011:» Sp Har du tillid til, at du har fået den rette sygeplejefaglige behandling og pleje i ambulatoriet? - Reumatologisk Ambulatorium: 98,4 % - Gastroenterologisk Ambulatorium: 99,2 % - Endokrinologisk Ambulatorium: 97,4 % - Lungeklinikken: 97,4 % - Hæmatologisk Ambulatorium: 100 %» Sp Har du tillid til, at du har fået den rette sygeplejefaglige behandling, mens du var indlagt? - Gastroenterologisk og Lungemedicinsk sengeafsnit: 93,4 % - Hæmatologisk sengeafsnit: 100 %

5 Område 1. Det gode møde mellem mennesker Hvor mange af plejepersonalet har gennemført kommunikationskursus (lægeforeningens)? - Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus begynder på kommunikationskursus i

6 Område 1. Det gode møde mellem mennesker Servicemål: kontaktpersonordning» Læge: - Endokrinologisk Ambulatorium: 92,5 % - Gastroenterologisk Ambulatorium: 77,5 % - Lungemedicinsk Ambulatorium: 2,5 % - Reumatologisk Ambulatorium: 90 % - Hæmatologisk Ambulatorium: 100 % - Medicinsk sengeafsnit A120/A220: 80 %/92,5 % - Hæmatologisk sengeafsnit: 100 %» Sygeplejerske: - Endokrinologisk Ambulatorium: 79 % - Gastroenterologisk Ambulatorium: 88 % - Lungemedicinsk Ambulatorium: 87,5 % - Reumatologisk Ambulatorium: 75,5 % - Hæmatologisk Ambulatorium: 100 % - Medicinsk sengeafsnit A120/A220: 87,5 %/85 % - Hæmatologisk sengeafsnit: 90 %

7 Område 1. Det gode møde mellem mennesker Servicemål: kontaktpersonordning» Kontaktperson - Endokrinologisk Ambulatorium: 97,5 % - Gastroenterologisk Ambulatorium: 100 % - Lungemedicinsk Ambulatorium: 87,5 % - Reumatologisk Ambulatorium: 90 % - Hæmatologisk Ambulatorium: 100 % - Medicinsk sengeafsnit A120/A220: 95 %/97,5 % - Hæmatologisk sengeafsnit: 100 %

8 Område 1. Det gode møde mellem mennesker Bliver der afholdt/dokumenteret» Indlæggelsessamtaler: Ja, der afholdes og dokumenteres indlæggelsessamtaler i de medicinske sengeafsnit og i Hæmatologisk Ambulatorium. Er ikke relevant i Medicinsk Ambulatorium.» Udskrivelsessamtaler: Ja, der afholdes og dokumenteres udskrivelsessamtaler i Hæmatologisk Sengeafsnit. I Medicinsk Sengeafsnit bliver der afholdt udskrivelsessamtaler, men disse bliver ikke dokumenteret Har der været afholdt dialogmøde eller er der igangsat andre former for brugerinddragelsesaktiviteter? - Frølund, JC. Projekt vedr. Patient feedback. Der er udarbejdet projektbeskrivelse i Projektet er påbegyndt i

9 Område 2: Rekruttering og fastholdelse Antal ansatte i plejen (fuldtidsstillinger) 2010: Antal sygeplejersker: 106,32 inkl. udviklingssygeplejerske, kvalitetsmedarbejder og projektsygeplejersker Antal social- og sundhedsassistenter: 31,06 Antal ansatte i plejen (fuldtidsstillinger) 2011: Antal sygeplejersker inkl. udviklingssygeplejerske, kvalitetsmedarbejder og projektsygeplejersker: 110,35 Antal social- og sundhedsassistenter: 25,06 Antal ansatte i plejen (fuldtidsstillinger) 2012: Antal sygeplejersker inkl. udviklingssygeplejerske, kvalitetsmedarbejder og projektsygeplejersker: 119,30 Antal social- og sundhedsassistenter: 24,55

10 Område 2: Rekruttering og fastholdelse MTU 2010: Hvor mange har afholdt MUS : 44%* Har du en skriftlig kompetenceudviklingsplan? : 39%* Jeg oplever, at mine MUS har været tilfredsstillende : 4,4** Jeg oplever, at der følges op på min kompetenceudviklingsplan : 3,8** Afdelingsindeks for udvikling: 3,2** MTU 2011: Hvor mange har afholdt MUS : 60%* Har du en skriftlig kompetenceudviklingsplan? : 52%* Jeg oplever, at mine MUS har været tilfredsstillende : 3,9** Jeg oplever, at der følges op på min kompetenceudviklingsplan : 3,9** Afdelingsindeks for udvikling: 3,8** *Tallene viser hvor mange der har afholdt MUS og har en skriftlig kompetenceudviklingsplan indenfor de seneste 12 måneder. **Tallet er baseret på en gennemsnitlig vurdering ud fra en score på mellem 1 og 5, hvor 5 er maksimum

11 Område 2: Rekruttering og fastholdelse MTU 2012: Hvor mange har afholdt MUS : 77%* Har du en skriftlig kompetenceudviklingsplan? : 72%* Jeg oplever, at mine MUS har været tilfredsstillende : 3,8** Jeg oplever, at der følges op på min kompetenceudviklingsplan : 3,8** Afdelingsindeks for udvikling: 3,8** *Tallene viser hvor mange der har afholdt MUS og har en skriftlig kompetenceudviklingsplan indenfor de seneste 12 måneder. **Tallet er baseret på en gennemsnitlig vurdering ud fra en score på mellem 1 og 5, hvor 5 er maksimum

12 Område 2: Rekruttering og fastholdelse Sygefravær i plejegruppen i 2010: 3,8 % Sygefravær i plejegruppen i 2011: 4,29 % Sygefravær i plejegruppen i 2012: 5,4 % Antal opslåede plejestillinger i 2012: Hæmatologisk Ambulatorium: 3 sygeplejevikariater, 1 barselsvikariat som lægesekretær og 1 vikariat i HKFE, Hæmatologisk Klinisk Forsknings Enhed Hæmatologisk Sengeafsnit: 1 sygeplejevikariat AVA: 4 sygeplejerskestillinger Medicinsk Ambulatorium: 1 sygeplejevikariat i Lungepakken og 1 sygeplejerskestilling i diabetes ambulatoriet Medicinsk Sengeafsnit: 2 vikariater for SSA, 3 sygeplejerskestillinger og 4 sygeplejevikariater

13 Område 3: Lederudvikling, lederrekruttering og ledelse af talenter Antal ledere: Oversygeplejersker: 1 Afdelingssygeplejersker: 5 Souschefer: 2 Uddannelse: Antal ansatte med diplom i ledelse:» Påbegyndt: 6» Afsluttet: 3

14 Område 3: Lederudvikling, lederrekruttering og ledelse af talenter Antal medarbejdere som har deltaget i RSD lederuddannelse: 2 Antal medarbejdere som har deltaget i RSD lederspireforløb: Ingen

15 Område 4:Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis Uddannelse Afsluttet Cand./master (navn/uddannelse/stilling): - Kirsten D Bisgaard / cand.cur, MPM / Oversygeplejerske - Jannie C Frølund / cand.cur / Udviklingssygeplejerske - Kirsten Bro Brask / cand.cur / Kvalitetskoordinator - Betina Broch / Master i palliation / sygeplejerske Cand./masterstuderende (navn/uddannelse/stilling): - Anne Kristine Sommer / stud.cur / timelønnet sygeplejerske Ph.d. grad (navn og stilling): - Ingen Ph.d. studerende (navn og stilling): - Ingen

16 Område 4:Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis Antal publicerede artikler (titel/forfatter/tidsskrift, evt. link): - Frølund, JC. Direkte patientfeedback skal sikre kvalitetsniveauet. 2012; 5

17 Område 4:Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis Antal posters (titel/forfatter, evt. link): - Poster vedr. projekt Hjemmebehandling Frølund, J.C. ECRS 2012, European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium Poster vedr. projekt FOKUS et udviklingsprojekt i AVA Christensen, T.B., Hedegaard, L., Roslev, J. og Røndbjerg, J. Sygeplejesymposium i Vingsted - Poster vedr. projekt Håndhygiejne blandt patienter i selvbetjent café Christoffersen, C., Bylov, K. Sygeplejesymposium i Vingsted - Poster vedr. projekt Hvem sagde livskvalitet? Lystlund, H., Eg, M., Thomsen, A., Juul, K. og Broch, B. Sygeplejesymposium i Vingsted

18 Område 4:Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis Antal posters (titel/forfatter, evt. link): - Poster vedr. projekt Hvem sagde trivsel? - Udvikling af social kapital i Hæmatologisk sengeafsnit Bergsøe, M.E og Pedersen, B.L. - Poster vedr. projekt Hvad kan stamafdelingerne tilbyde alvorligt syge patienter? Stoklund, A.R., Oehlenschlaeger, L. og Frølund, J.C. Sygeplejesymposium i Vingsted - Poster vedr. Triage Et kvalitetsudviklingsprojekt i Medicinsk afdeling, Vejle Sygehus Erlandsen, M., Haulrich, L. Sygeplejesymposium i Vingsted - Poster vedr. Internt Metodekursus Frølund, JC, Bisgaard, KB Sygeplejesymposium i Vingsted - Poster vedr. Patient feedback Frølund, JC, Bisgaard, KB Sygeplejesymposium i Vingsted

19 Område 4:Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis Antal abstrakts (titel/forfatter, evt. link): Antal oplæg ved nationale og internationale konferencer (titel, forfatter, evt. link): - Hvad kan stamafdelingerne tilbyde alvorligt syge patienter Stoklund, A.R. ved FSGOS Landsseminar for Gyn. Sygeplejersker 2. oktober ppt - Screening for udvikling af hjerte-kar-sygdom blandt patienter med leddegigt en sygeplejefaglig ph.d. Frølund, JC Præsentation kan rekvireres

20 Område 4:Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis Nationale og internationale aktiviteter (gæster på SLB eller deltagelse i udlandet/oplæg/oplægsholdere, evt. links) - Oplæg i Nordisk Netværk for gastroenterologiske sygeplejersker: Sygeplejens udvikling gennem de sidste 10 år Topp, B. Dokumentation kan rekvireres - Oplæg i Fagligt Forum Region Syd for gastroenterologiske sygeplejersker: Sygeplejekonsultationer til patienter med levercirrhose Dokumentation kan rekvireres Topp, B. - Deltagelse i Den motiverende samtale hos IBD patienter. Enhancing patient and physician communication in IBD - Training on motivational interviewing! Topp, B. - To sygeplejersker deltog i: The 10th Acta Oncologica Symposium: European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium (ECRS) 2012

21 Område 4:Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis Nationale og internationale aktiviteter (gæster på SLB eller deltagelse i udlandet/oplæg/oplægsholdere, evt. links) - Frølund, JC. Videnskabsteori. Anæstesiuddannelsen, Odense - Frølund, JC. Videnskabsteori. Intensivuddannelsen, Odense - Frølund, JC. Dokumentation og kvalitetsudvikling i intensiv afdeling, Intensiv specialuddannelsen, Odense - Frølund, JC. Kliniske retningslinjer. Efteruddannelsen for intensiv sygeplejersker, Odense Dokumentation kan rekvireres

22 Område 4:Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis Udviklingsprojekter (med projektbeskrivelse og igangsat i 2012, ansvarlig/dokumentation): - Projekt Internt Metodekursus for social- og sundhedsassistenter Frølund, J.C. - Projekt Internt Metodekursus for sygeplejersker på SLB Frølund, J.C. https://rsd.plan2learn.dk/underviser/underviserkurser.aspx - Projekt FOKUS et udviklingsprojekt i AVA Christensen, T.B., Hedegaard, L., Roslev, J. og Røndbjerg, J. Sygeplejesymposium i Vingsted - Projekt Håndhygiejne blandt patienter i selvbetjent café Christoffersen, C., Bylov, K. Sygeplejesymposium i Vingsted - Projekt Hvem sagde livskvalitet? - Udvikling af den palliative indsats på Hæmatologisk sengeafsnit, Vejle sygehus Lystlund, H., Eg, M., Thomsen, A., Juul, K. og Broch, B. Sygeplejesymposium i Vingsted

23 Område 4:Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis Udviklingsprojekter (med projektbeskrivelse og igangsat i 2012, ansvarlig/dokumentation): - Projekt Gode arbejdsgange et samarbejde mellem Roche, Dansk Standard og Reumatologisk Ambulatorium. Sygeplejerske Kathe Jensen, Medicinsk Ambulatorium kan kontaktes for yderligere - Projekt Etiske problemstillinger ved patientidentifikation i patientnære relationer Jensen, K., Skyum, M.D. og Köllner T.H. - Projekt med Designskolen i Kolding, hvor bachelorstuderende har arbejdet med patienternes oplevelser i venteværelset Information om projektet kan rekvireres - Projekt Hvad kan stamafdelingerne tilbyde alvorligt syge patienter? Stoklund, A.R., Oehlenschlaeger, L. og Frølund, J.C. Sygeplejesymposium i Vingsted - Projekt Triage Et kvalitetsudviklingsprojekt i Medicinsk afdeling, Vejle Sygehus Erlandsen, M., Haulrich, L. Sygeplejesymposium i Vingsted - Projekt Hvem sagde trivsel? - Udvikling af social kapital i Hæmatologisk sengeafsnit Bergsøe, M.E og Pedersen, B.L. Data kan rekvireres

24 Område 4:Uddannelse, udvikling og forskning i klinisk praksis Udviklingsprojekter (med projektbeskrivelse og igangsat i 2012, ansvarlig/dokumentation): - Projekt Ernæring i Medicinsk Sengeafsnit et kvalitetsudviklingsprojekt Andreasen, PA, Jensen, CG, Bruhn, WS. Data kan rekvireres - Projekt Forflytningsvurdering i Medicinsk Afdeling et kvalitetsudviklingsprojekt Utoft, E, Poulios, P, Hansen, JM. Data kan rekvireres - Projekt SSA elever udarbejdelse af nyt program for elever Smedegaard, J, Rudebeck, M, Ludvigsen, HS Data kan rekvireres - Projekt Tværsektoriel læringsprojekt. Et samarbejdsprojekt med UCL og Medicinsk Afdeling Fuhlendorff, A. - Projekt Implementering af pakker fra Patientsikkert Sygehus - et LBD projekt Fuhlendorff, A. Data kan rekvireres - Projekt Palliation i Hæmatologien Johnsen, L., Axelsen, L., Tuesen, L., Thomsen, A.B., Broch, B. og Sørensen, M.

25 Område 5:Sygeplejens image og omdømme Initiativer der har understøttet sygeplejens image og omdømme, underbygges af dokumenter der kan henvises til samt rekvireres: MTU 2010 Enheden har et godt image: 4,2* *Tallet er baseret på en gennemsnitlig vurdering ud fra en score på mellem 1 og 5, hvor 5 er maksimum MTU 2011 Enheden har et godt image: 4,2* *Tallet er baseret på en gennemsnitlig vurdering ud fra en score på mellem 1 og 5, hvor 5 er maksimum MTU 2012 Enheden har et godt image: 4,4* *Tallet er baseret på en gennemsnitlig vurdering ud fra en score på mellem 1 og 5, hvor 5 er maksimum

26 Område 5:Sygeplejens image og omdømme Artikler i forskellige medier (titel/forfatter/tidsskrift eller andre medier): Åbent hus eller lignende aktiviteter (beskrives): - Åbent Hus arrangement på Vejle Sygehus oktober 2012

27 Område 5:Sygeplejens image og omdømme Initiativer der har understøttet sygeplejens image og omdømme, underbygges af dokumenter der kan henvises til samt rekvireres: - Ajourføring af intra- og internet - Revidering af diverse informationspjecer - Årsberetning for Sygeplejersker og sekretærer i Hæmatologisk Ambulatorium 2011 Årsberetning, Hæmatologisk Ambulatorium - Arbejdet med systematisk kompetenceudvikling i Hæmatologisk Sengeafsnit

28 Område 6: Kreativitet & nyskabelse i udøvelsen af den professionelle sygepleje Opgaveflytningsinitiativer/aktiviteter:

29 Område 6: Kreativitet & nyskabelse i udøvelsen af den professionelle sygepleje Innovative opgaveløsninger : Initiativer/aktiviteter bedste praksis : Initiativer i forbindelse med brugerinddragelse (titel/ forfatter/tidsskrift/evt. link): - Frølund, JC. Projekt vedr. Patient feedback. Der er udarbejdet projektbeskrivelse i Projektet er påbegyndt i

30 Område 6: Kreativitet & nyskabelse i udøvelsen af den professionelle sygepleje Nye smarte måder at arbejde på f.eks. med indførelse af ny teknologi og/eller telemedicin (titel/ forfatter/tidsskrift/evt. link): - Cetrea Cancer Diagnostics, Udviklingsprojekt med fokus på Lungecancer Projektleder Lotte Zeuten Bilde Jørgensen kan kontaktes mhp. projektplan Innovation: SUS Sygehus Lillebælt Årsberetning 2012