Referat Netværksmøde og temaeftermiddag om brugerinddragelse i et nordjysk perspektiv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Netværksmøde og temaeftermiddag om brugerinddragelse i et nordjysk perspektiv."

Transkript

1 Referat Netværksmøde og temaeftermiddag om brugerinddragelse i et nordjysk perspektiv. Tidspunkt: torsdag, 22. januar Sted: Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15 & Medicinerhuset, Aalborg Universitetshospital, Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg Deltagere til arrangementet: Navn Arbejdssted Anette Højer Mikkelsen Aalborg Universitetshospital Anja Petersen ViBIS Anna Marie Høstgaard Institut for Medicin & Sundhedsteknologier, AAU Camilla Krogh Psykiatrien, Region Nordjylland Erik Elgaard Sørensen Aalborg Universitetshospital Helle Haslund Aalborg Universitetshospital Iben Mortensen Sundhed & Sammenhæng, Region Nordjylland Lena Højgaard ViBIS Malene Østergaard Terp Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien Michala Djurhuus ViBIS Peter Barner ViBIS Stefan T. Paschke Kræftens Bekæmpelse, Region Nord Thora Grothe Thomsen Roskilde og Køge Sygehuse Tina Johnson PH Metropol Kathrine Hoffmann Kusk Aalborg Universitetshospital Program for arrangementet: 1. Velkomst v./ Anja Petersen, ViBIS 2. Præsentation & diskussion af Forskningsprogrammet: Patienten i Front Forskning i Centrum v./ Erik Elgaard Sørensen 3. Frokost 1

2 4. Åbent arrangement: I inddragelsens tegn 5. Afrunding og opsamling Ad. 1 Velkomst Anja Petersen, ViBIS, byder velkommen. Ad. 2 Præsentation af Forskningsprogrammet: Patienten i Front Forskning i Centrum Erik Elgaard Sørensen introducerer til forskningsprogrammet: Patienten i Front - Forskning i Centrum, der handler om at inddrage patienter og pårørende i forskning. Erik er forskningsleder, lektor, cand.cur., ph.d. ved Aalborg Universitetshospital, Forskningsenhed for klinisk sygepleje, der blev etableret i Baggrund Udviklingen går stærkt, og som sundhedsprofessionel skal man kunne følge med, hvis man skal forbedre sygeplejen. Derfor er det nødvendigt at udfordre rutinerne, hvilket der bliver lagt stor vægt på i forskningsprogrammet. Samtidig er der et behov for at integrere forskning i den daglige praksis, og det har været afsæt for at inddrage patienter og pårørende, så også deres viden, ønsker og livssituation inddrages i behandlingsforløbet. Formål Formålet er, at den forskningsgenererede viden skal tilbage og virke i praksis og være med til at forbedre klinisk sygepleje, styrke den sygeplejefaglige professionalitet og være til gavn for patienter og pårørende. I den forbindelse er der tre indsatsområder for forskningsprogrammet: 1. Klinisk sygepleje 2. Sundhedsvæsen i forandring herunder den teknologiske udvikling 3. Innovation og implementering 2

3 På tværs af indsatsområderne skal patienter og pårørende inddrages, så den genererede viden i sidste ende kommer tilbage til patienterne. Metode Hvert projekt udspringer af refleksioner i klinisk praksis, og sygeplejersker i klinisk praksis indgår som medforskere. Derudover er der tale om en bred metodisk ramme. Status Der har fra begyndelsen været stor interesse og engagement i forskningsprogrammet, hvor alle klinikker er med. Således er der i alt 35 forskningsprojekter i klinisk praksis ved opstart i og 74 sygeplejersker i klinisk praksis, der deltager som medforskere. Tilgange til inddragelse I forskningsprogrammet er der ikke én fast definition af inddragelse. Derimod benyttes en bred og pragmatisk tilgang til inddragelse. Men når det gælder inddragelse af patienter og pårørende i forskning, bliver det gjort ud fra følgende: - Patientoplevelser genereres i forskningsprocessen - Patienter involveres i forskningsprocessen - Undersøgelse af aspekter ved patienter Perspektiver I sidste ende er det meningen, at forskningsprogrammet skal forbedre klinisk sygepleje, hvilket skal være til gavn for patienter og pårørende. Det skal blandt andet ske ved at sikre et fælles forskningsmiljø, forskningssamarbejde og læring, en nær og anvendelsesorienteret forskning, samtidig implementering af viden og en patient og pårørendeinddragelse med værdi for alle. 3

4 Ad. 3 Diskussion ledet af Vidensforum for Brugerinddragelse Efter Eriks oplæg er der tid til en diskussion af inddragelse af brugerne i forskning. Nogle af de spørgsmål, der blev drøftet, var følgende: Spørgsmål: Du fortalte om, at de kliniske sygeplejersker tænkes ind som medforskere, men hvordan tænker I patienter og pårørende ind som medforskere? Svar: Vi involverer patienterne før selve forskningen begynder. Det gør vi blandt andet ved at undersøge patienternes oplevelser og, afhængigt af projektet, inddrager vi patienterne på mange forskellige niveauer. Spørgsmål: Tænker I patientforeninger ind i det inddragende arbejde? Svar: Ja, vi har inviteret patientforeninger med til strategiplanlægningen, så vi har et klart patientperspektiv med. Det gør vi, fordi det er afgørende, at patienter og pårørende tænkes ind, før vi går i gang med selve forskningsdesignet. Spørgsmål: Har nogle af jeres projekter fokus på organisatorisk inddragelse? Svar: Nogle feedbackmøder er blevet oplevet som tunge, hvorfor der er behov for at gentænke, hvordan man kan inddrage på det niveau. Kommentar: Det handler om at påvirke kulturen og få patientudsagnene med i det videre arbejde. Ofte er den bedste feedback, den der kommer på vej ud af klinikken, og det stiller krav til efterfølgende refleksion og ikke kun umiddelbart under feedback mødet. Ad. 4 Frokost Ad. 5 Åbent arrangement i inddragelsens tegn Foruden deltagerne fra Vidensforum var der omkring 100 deltagere til det åbne arrangement, hvor Aalborg Universitet havde inviteret seks oplægsholder til et tema om inddragelse. 4

5 Ad. 5.1 Velkomst Malene Terp, sygeplejerske, cand.jur. og ph.d.-studerende ved Aalborg Universitetshospital Psykiatrien, byder velkommen på vegne af Vidensforum for Brugerinddragelse og Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje. Malene vil agere moderator resten af temaeftermiddagen. Ad. 5.2 Hvordan inddrager du brugerne fra start til slut i dit forskningsprojekt? Se Anna Marie Balling Høstgaards slides. Anna Marie Balling Høstgaard er lektor, ph.d. og tandlæge på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved Aalborg Universitet. Anna Marie fortæller om, hvordan det er muligt at inddrage brugerne fra start til slut i et forskningsprojekt. Baggrund En evaluering af sundhedsteknologiske systemer, der foretages på et sent tidspunkt i processen, har flere svagheder. For lever teknologien ikke op til dets formål, kan det være vanskeligt at ændre, det koster penge og tager tid. Erfaringen er derfor, at brugerne ofte må leve med nogle lappeløsninger. Desuden viser mange erfaringer, at en forudsætning for en succesfuld implementering - og anvendelse - af ny sundhedsteknologi er, at brugerne involveres i udviklingsprocessen. Evalueringsmetoden: Konstruktiv teknologievaluering har netop til formål at understøtte inddragelse af brugerne i hele udviklingsprocessen. Metoden angiver trin for trin, hvordan man inddrager brugerne i de forskellige faser. Formål Formålet med projektet er at understøtte, at teknologien bedst muligt lever op til dets formål, og understøtte slutbrugernes indflydelse på hele udviklingsprocessen. Anna Marie forklarer, at evalueringsmetoden skal sikre, at 5

6 brugerne bliver inddraget, så der bliver opbygget et medejerskab, der giver mulighed for læring og feedback. Metoden: Konstruktiv teknologi-evaluering Der er enkelte forudsætninger, der skal være opfyldt for at benytte metoden: 1. Ledelsen på alle niveauer anerkender slutbrugerne som en vigtig videns ressource i forhold til udviklingen af e-sundhed. 2. Evalueringen skal forløbe som en parallel aktivitet sammen med de øvrige processer Selve metoden består af fem faser: 1. Forsknings- og planlægningsfase hvor relevante grupper identificeres og repræsentanter udvælges. 2. Design- og udviklingsfase der afdækker krav, ønsker og behov. Evaluators rolle er her meget vigtig til at sikre, at brugernes interesser ikke skubbes til side af eksempelvist et teknisk sprog. 3. Udformningsfasen. Her tager teknologien fysisk form. 4. Implementerings- og diffusions fase 5. Summativ evaluering der evaluerer på, om produktet lever op til at understøtte brugerne i den funktion, den skal benyttes til. Det væsentlige er, at brugeren inddrages fra begyndelsen, da de store beslutninger ellers vil være taget, og brugerne får derved mindre indflydelse på den teknologiske udvikling. Ad. 5.3 Når sexlivets krydderi må undværes Se Anette Højer Mikkelsens slides. Anette Højer Mikkelsen er specialist i sexologisk rådgivning, klinisk sygeplejespecialist, cand.cur. på klinik Kvinde-Barn & Urinvejskirurgi ved Aalborg Universitetshospital. Hun fortæller om, hvordan fund fra et studie af patienter og partner oplevelse af sexlivets forandring efter operation inddrages i 6

7 en klinisk praksis, hvor patient- og pårørendeinddragelse er i front. Baggrund Efter operation for kræft i prostata oplever % af mændene at få erektionsproblemer, ved blærecancer er det 90 %. Resultater Forskningen fra studiet viser, at erektil dysfunktion har konsekvenser for mandens identitet, maskulinitet, lyst til og interesse for sex, seksuel tilfredsstillelse og påvirker nærhed og intimitet i parforholdet. Disse fund har bidraget til den måde man i klinisk praksis afdækker den sexologiske anamnese, så den i højere grad inddrager patienten og de pårørende. Ad. 5.4 Et livsperspektiv på brugerinddragelse Se Camilla Kroghs slides Camilla Krogh fortæller om sin personlige oplevelse af, hvordan det føles at være bruger af systemet, og af de tilbud man får i psykiatrien. Camilla er psykisk sårbar. Hun er uddannet industriel designer og arbejder i dag som konsulent for psykiatriledelsen i Region Nordjylland. Føler sig ikke set Camilla oplever, hvordan hun og de sundhedsprofessionelle mangler et fælles ståsted. Blandt andet oplever hun gentagne gange, at hun af sine behandlere beskrives som havende manglende sygdomsindsigt, mens hun kæmper for at holde fast i hendes tidligere liv, fordi hun føler, at hun derved holder fast i sin fremtid og ikke i det billede, som hun på daværende tidspunkt har af et menneske med skizofreni. Ender med at tale samme sprog Camilla beskriver sig selv som heldig, fordi hun finder et lys. I den forbindelse 7

8 forklarer hun, hvor vigtigt det er, at hun møder sundhedsprofessionelle, der er nysgerrige, møder hende på en anden måde og prøver at sætte sig ind i hendes værdisæt. Blandt andet får hun etableret et partnerskab med sin psykiater og boligstøtteperson. Sammen har de et rum, hvor de finder et sprog sammen, og hvor hun føler sig set og hørt. Desuden finder Camilla ud af, at der er noget at kæmpe for, og hun vil gerne være med til at forandre psykiatrien. Ad. 5.5 Kaffepause og netværk Ad. 5.6 Når brugerne er med til at designe. Eksempler fra hverdagsliv med diabetes Se Pernille Bertelsens slides. Pernille Bertelsen fortæller om MaXi-projektet, der har til formål at designe IT, der kan støtte børn og deres forældre i deres hverdag med diabetes. I projektet bliver familierne inddraget for at afklare deres behov for teknologier. Pernille Bertelsen arbejder til daglig som lektor og er ph.d. ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet. Baggrund Fokus i projektet er på hverdagslivet for patienter med kronisk sygdom, og projektet handler om at udvikle metoder, der involverer brugerne, og teknologi, der støtter borgere med diabetes til en nemmere hverdag. Forskellige måder at arbejde med brugerinddragelse Udgangspunktet er, at når det handler om brugerinddragelse, er der ikke tale om one size fits all. I den forbindelse præsenterer Pernille tre modeller for, hvordan det er muligt at arbejde med brugerinddragelse: 1. User-centered design 2. Co-operative 3. User-driven 8

9 Valg af model bør ifølge Pernille altid afhænge af konteksten. I MaXi-projektet er der tale om anvendelsen af brugerdrevet innovation. Konkret betyder det, at der i projektet bliver ledt efter alt det, der ikke nødvendigvis er synligt ved første øjekast. Til at illustrere sin pointe anvender Pernille en metafor om et isbjerg: Det handler om at forsøge at vende isbjerget på hovedet, for der er meget mere nedenunder, der kan berige og udvide kendskabet, hvis vi ellers leder efter og spørger ind til det Formålet med at inddrage brugerne og være åben fra begyndelsen er, at man på det tidspunkt i processen ikke kender løsningen. Derfor skal man give plads til, at man kan blive overrasket over de mange muligheder, der åbner sig, hvis man ellers tør lytte til brugerne. Læring af brugerne Projektet handlede om at lære af brugere. Her var en vigtig præmis synet på den kroniske sygdom, der ikke kun omhandlede den enkelte borger, men også de pårørende. Derfor er det i projektet både patienten selv og de pårørende, der skal inddrages. For at få indsigter fra deltagerne benytter projektet metoden User Innovation Management, som er en interaktiv læringsproces, der får deltagerne til at sætte ord på, hvad de har behov for i deres hverdag. I forbindelse med projektet er der oprettet en hjemmeside, der introducerer til User Innovationen Management: klik her (siden er imidlertid ude af drift, men skulle gerne snart fungere igen). Der er yderligere udgivet en bog fra Aalborg Universitetsforlag om UIM-metoden, se her Resultat Projektet viser, at en tidlig involvering af familierne førte forskningsprocessen i retningen af helt andre teknologier end det forskerne fra start havde forstillet sig. I forskningsprojektet indgik blandt andet samarbejde med butikker og restauranter om test af prototyper, der havde som formål at vejlede familierne ved indkøb af varer eller ved besøg på restaurant. Derudover bidrog forskningsprojektet til udvikling af metoden User Innovation Management, der 9

10 handler om tidlig involvering af patienter og pårørende i udvikling af nye tiltag eller teknologier. Ad. 5.7 Forskning med og om forældre til præmature børn Postdoc, ph.d. Helle Haslund fra Aalborg Universitetshospitals Klinik Kvinde- Barn & Urinvejskirurgi fortæller om sin forskning, der handler om at kvalificere og udvikle den sundhedsfaglige omsorg til familier med præmature børn. I forskningsprojektet blev forældrenes perspektiv og hverdagspraksis undersøgt gennem et omfattende etnografisk feltarbejde i og ud fra familiernes hjem. Den omfattende involvering af forældrene i forskningsprocessen genererede viden om kompleksiteten i forældreskabet til præmature børn i en dansk nutidig kontekst. En viden der kan bidrage til at nuancere og styrke involveringen af og samarbejdet med forældrene i klinisk praksis fremadrettet. Baggrund Forældrene er den samlende kraft i en familie og kan moderere ricisien ved præmaturitet. Samtidig er risikoen for at føde for tidligt stigende. Derfor vælger Helle i sin forskning at fokusere på forældreskab, hvor hun blandt andet undersøger, hvordan forældreskab og familieliv praktiseres og forestilles. Metode Helle har et antropologisk ståsted og forsøger herigennem at opnå et indefra perspektiv. Dermed kommer hun i sin forskning tæt på forældrene, som hun desuden gør medforskere, hvilket har gjort det muligt at forfølge det, der er i spil. Resultater Forskningen har blandt andet haft nogle implikationer for praksis og medført, at vejledningen til forældre ved udskrivelse er blevet kvalificeret. Derudover er der blevet etableret forældre-cafeer under indlæggelse med mulighed for erfaringsudveksling 10

11 Ad. 5.8 Vi udvikler en app sammen Se Malene Terp og Camilla Kroghs slides. Malene Terp, sygeplejerske, cand.cur. og ph.d.-studerende ved Aalborg Universitetshospital Psykiatrien, og Camilla Krogh, der er industriel designer og arbejder som konsulent for psykiatriledelsen i Region Nordjylland, fortæller om, hvordan man kan bruge metoden participatory design til at inddrage psykiatriske patienter i udviklingen af nye teknologier. I det konkrete forskningsprojekt har metoden blandt andet resulteret i udviklingen af en app til patienter med skizofreni. Det er Malene, der står bag projektet, mens Camilla har bidraget med indsigter til app en, da hun er psykisk sårbar. Baggrund Det er anerkendt, at metoden participatory design kan bidrage til inddragelse af patienter i udvikling af nye teknologier, men der eksisterer begrænset viden om anvendelsen af tilgangen inden for det psykiatriske speciale. Tilgangen undersøges i dette forskningsprojekt, hvor visionen har været at udvikle en personcentreret psykiatri, der opleves værdifuld af slutbrugerne. Udviklingen af en app Erfaringerne med forskellige participatoriske teknikker har åbnet op for the black box og dermed genereret nye indsigter om patientperspektivet. Det har resulteret i en udviklingsproces, hvor patienterne er inddraget som co-designere i tilblivelsen af en smartphone applikationen MindFrame, som unge med skizofreni kan bruge til at følge og monitorere deres behandling. MindFrame systemet er en personcentreret og fleksibel praksis, hvor anvendelsen af smartphone teknologi giver mulighed for, at patienten tager en aktiv rolle i egen behandling. App en giver både indsigt i de områder, der er defineret som vigtige af patienterne og samtidig kan patienterne evaluere på egen behandling. Dermed tilbydes patienterne et støttende samarbejde, der responderer på deres behov, og som er tilgængeligt, der hvor livet leves. 11

12 Organisatorisk inddragelse I MindFrame er der med inspiration fra User Innovation Management, UIM, arbejdet med patientinddragelse på et organisatorisk niveau. Patienterne, alle unge med ny-diagnosticeret skizofreni, er blevet involveret tidligt i udviklingsprocessen for at sikre, at de har fået en stemme i processen og mulighed for at definere, hvilke områder der er vigtige for dem. Malene og Camilla viser i den forbindelse en kort film, der viser, at unge med skizofreni gerne vil inddrages i de services, som de anvender under behandlingen. Se filmen her: Partnerships in mental health care Skabelsen af et trygt rum for patienterne For at skabe et trygt rum til inddragelsen af patienterne, blev metoden Graffisk Scaffolding anvendt som ramme for at undgå fagtekniske sprogbarrierer. De grafiske metoder var med til at forklare og illustrere den løbende udvikling af app en. Samtidig gav det mulighed for en løbende deltagelse fra patienternes side, der gerne skulle give deres mening til kende ved de forskellige steps. Ad. 6 Afrunding og opsamling Anja takker Aalborg Universitetshospital for de spændende oplæg og ikke mindst Charlotte Bjørnes fra Forskningsenhed for klinisk sygepleje, Aalborg Universitetshospital, der har stået for det store arbejde med at få temadagen op at stå. Næste arrangement i Vidensforum for Brugerinddragelse bliver onsdag d. 4. marts kl. 13:15 til 16:15 på ViBIS, Kompagnistræde 22, 1. sal, 1208 København K. Arrangementet kommer blandt andet til at handle om beslutningsstøtteværktøjer, der kan understøtte dialogen mellem patient og læge. Derudover er der også et arrangement i Vidensforum onsdag den 27. maj, der blandt andet kommer ind på patienter som undervisere. 12

13 Anja opfordrer desuden til, at man sender information om relevante arrangementer og spændende projekter, der kunne komme med i Vidensforums efterårsprogram til Michala Djurhuus på 13

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

PATIENTER SOM UNDERVISERE

PATIENTER SOM UNDERVISERE PATIENTER SOM UNDERVISERE - i praksis Anne Marie Rieffestahl, konceptansvarlig Judit Vibe Madsen, konceptansvarlig CEKU den 27.5.2015 Netværksarrangement ViBIS Konceptet: Patienter som undervisere Baggrund:

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde?

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? PATIENTPERSPEKTIVET Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk PATIENTPERSPEKTIVET En kilde til viden Bente Martinsen,

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere

Mobil adgang til logistikdata

Mobil adgang til logistikdata 2012 Samarbejde Partnere Capgemini Systematic A/S Regionshospitalet Randers Caretech Innovation, Alexandra Instituttet Budget 1.100.000 kr. Projektperiode 1. januar 2012 til 31. august 2012 Projektet er

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER Anvendelse af brugerdreven innovation i forbindelse med udvikling af elektroniske plejeplaner til kritisk syge patienter på intensivafdelinger i Danmark BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER René

Læs mere

Projekt Familieliv i forandring

Projekt Familieliv i forandring Projekt Familieliv i forandring Præsentation af Projekt Familieliv i forandring DKDK Årskursus 2014 Centerleder Ulla Thomsen, Kallerupvej Chefkonsulent Steen Kabel, Inquiry Partners Agenda: Kort præsentation

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm.

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm. Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail:lottrodk@rm.dk En ideologi og en praksis der indebærer engagement i patienternes

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12. Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.30 Introduktion til uddannelsen v/ PUP - uddannelsens formål, indhold, pædagogiske principper og metoder - uddannelsens indhold koblet til implementeringsprocessens faser:

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Anne Lippert, Overlæge, vice-institutleder, Dansk Institut for Medicinsk

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED AFSÆT I LOUISIANAS FORLØB FOR ASYLSØGENDE BØRN OG UNGE Unge uledsagede asylansøgere sætter drager

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE

Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE Justine Grønbæk Pors, PhD Jgp.mpp@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Copenhagen Business School Udfordringer for velfærdsledere Stigende

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Endnu mere patientsikkert

Endnu mere patientsikkert Nr. 29 8. september 2014 INDHOLD: Fremgang for patientsikkerheden Få indblik i Brugerproces 2014 Nordsjællands Hospital med i landsdækkende tv-projekt Simulationstræning på barselsgangen får støtte fra

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Tværfaglig konference Egenomsorg og

Tværfaglig konference Egenomsorg og Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Tværfaglig konference Egenomsorg og patientuddannelse Den kroniske syge patient på sygehuset og i hjemmet Mellem sårbarhed og handlekraft 22. september 2011 i Aarhus

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Vi udvikler en app sammen!

Vi udvikler en app sammen! I facilitator s o n g ad lt s i th Inspiration to r AIM: To generate insights in the context to be designed for METHOD: Observations and informal interviews WHO: Young adults enrolled in early intervention

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

SKA temaeftermiddag. Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder

SKA temaeftermiddag. Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder SKA temaeftermiddag Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder DANSKE PATIENTER 17 medlemsforeninger Repræsenterer 79 patientforeninger Tilsammen ca. 862.000 medlemmer VIBIS Videnscenter for Brugerinddragelse

Læs mere

DEESKALERINGSPROJEKT i region Sjælland

DEESKALERINGSPROJEKT i region Sjælland DEESKALERINGSPROJEKT i region Sjælland Forebyggelse af Vold og Tvang - deeskalering Lene Lauge Berring 27. november 2014 1 VOLD TVANG DEESKALERING Vold Tvang Deeskalering Videnskabeligt udgangspunkt Tvang

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Vi udvikler en app sammen!

Vi udvikler en app sammen! I facilitator s o n g ad lt s i th Inspiration to r AIM: To generate insights in the context to be designed for METHOD: Observations and informal interviews WHO: Young adults enrolled in early intervention

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

1 www.regionshospitalet-horsens.dk

1 www.regionshospitalet-horsens.dk 1 www.regionshospitalet-horsens.dk Arkitektur & Lindring, PAVI 2014 Hvorfor er omgivelserne vigtige? Projektet finansieres af: Familien Hede Nielsens Fond, Hospitalsenheden Horsens og Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder.

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. TO UNDERSØGELSER PROGRAM Om ViBIS og vores arbejde Hvad er patientinddragelse? Hvorfor er patientinddragelse vigtigt? To undersøgelser

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum

Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum Dagsorden 1 2 3 4 Projektet og baggrund for projektet Den innovative organisation Centrale udfordringer for uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

Patientinddragelse. Kick-off konference 13. Juni 2012. Fra brugerinddragelse til kvalitetsforbedring i. Børne- og Ungdomspsykiatrien

Patientinddragelse. Kick-off konference 13. Juni 2012. Fra brugerinddragelse til kvalitetsforbedring i. Børne- og Ungdomspsykiatrien Patientinddragelse Kick-off konference 13. Juni 2012 Fra brugerinddragelse til kvalitetsforbedring i Børne- og Ungdomspsykiatrien Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Universitetsfunktionen 2 Anne Kamuk

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Seksualitet og folkehelse Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Agenda 16.00-16.40: Perspektiver på seksualitet og helse 16.40-17.30: Gruppediskussioner

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Hvordan kan brugere inddrages? Om brugerinddragelse og brugerperspektiver

Hvordan kan brugere inddrages? Om brugerinddragelse og brugerperspektiver Hvordan kan brugere inddrages? Om brugerinddragelse og brugerperspektiver Lotte Huniche, Lektor, Syddanske Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning Birthe Dinesen, Lektor, Aalborg Universitet,

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Kommunikativ omsorgsetik

Kommunikativ omsorgsetik Kommunikativ omsorgsetik -et aktionsforskningsprojekt i Kardiologisk sengeafdeling -Aalborg Sygehus Disposition T - historik - forskningen - forandringsprocessen - resultater - om at lytte - før forandringen

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd Forskning i Fremtiden DaSys forskningskonference, 16. November 2011 Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd 2 En fremtid for forskning i sygepleje Er der en fremtid for sygeplejen? Hvad er fremtiden

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Og hvad kan man ellers få ud af det?

Og hvad kan man ellers få ud af det? Brugerinddragelse i storskala Hvordan får man 500 læger, sygeplejersker, lægesekretærer og andre sundhedsfaglige til at vurdere 3 kliniske It-systemer? Og hvad kan man ellers få ud af det? Kaspar Cort

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab DEBAT: Hvor langt er vi med at implementere sundhedsteknologi, innovation og lederskab i Danmark? DEN LEDENDE SYGEPLEJERSKE 2014 med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab KONFERENCE DEN 26.

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I. BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! Velkommen til Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.V 2. OKTOBER 2013 hos Syddansk Sundhedsinnovation Forskerparken

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan?

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? En inspirationspjece til politiske og administrative ledere i sundhedsvæsenet December 2008 1 Indhold Formål 3 Patientinddragelse på forskellige niveauer

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen 10-12 Hjertesundhed og social ulighed hvad virker og hvad virker

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

- styrkelse af det tværsektorielle

- styrkelse af det tværsektorielle Projekt Velfærdsledelse - styrkelse af det tværsektorielle samarbejde Frederiksberg Kommune og PC Frederiksberg Oktober 2011 april 2013 Program Projektets historik - Formål og baggrund Udklip fra undersøgelsesresultater

Læs mere

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Forår 2015

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Forår 2015 Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune Forår 2015 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil

Læs mere

en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling)

en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling) en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling) Kan intervenere udelukkende på baggrund af viden om diagnoser

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen Charlotte Ranzau Dall, kvalitetskoordinator Jette B. Falk-Sørensen, klinisk udviklingssygeplejerske Gynækologisk og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere