Referat Netværksmøde og temaeftermiddag om brugerinddragelse i et nordjysk perspektiv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Netværksmøde og temaeftermiddag om brugerinddragelse i et nordjysk perspektiv."

Transkript

1 Referat Netværksmøde og temaeftermiddag om brugerinddragelse i et nordjysk perspektiv. Tidspunkt: torsdag, 22. januar Sted: Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15 & Medicinerhuset, Aalborg Universitetshospital, Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg Deltagere til arrangementet: Navn Arbejdssted Anette Højer Mikkelsen Aalborg Universitetshospital Anja Petersen ViBIS Anna Marie Høstgaard Institut for Medicin & Sundhedsteknologier, AAU Camilla Krogh Psykiatrien, Region Nordjylland Erik Elgaard Sørensen Aalborg Universitetshospital Helle Haslund Aalborg Universitetshospital Iben Mortensen Sundhed & Sammenhæng, Region Nordjylland Lena Højgaard ViBIS Malene Østergaard Terp Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien Michala Djurhuus ViBIS Peter Barner ViBIS Stefan T. Paschke Kræftens Bekæmpelse, Region Nord Thora Grothe Thomsen Roskilde og Køge Sygehuse Tina Johnson PH Metropol Kathrine Hoffmann Kusk Aalborg Universitetshospital Program for arrangementet: 1. Velkomst v./ Anja Petersen, ViBIS 2. Præsentation & diskussion af Forskningsprogrammet: Patienten i Front Forskning i Centrum v./ Erik Elgaard Sørensen 3. Frokost 1

2 4. Åbent arrangement: I inddragelsens tegn 5. Afrunding og opsamling Ad. 1 Velkomst Anja Petersen, ViBIS, byder velkommen. Ad. 2 Præsentation af Forskningsprogrammet: Patienten i Front Forskning i Centrum Erik Elgaard Sørensen introducerer til forskningsprogrammet: Patienten i Front - Forskning i Centrum, der handler om at inddrage patienter og pårørende i forskning. Erik er forskningsleder, lektor, cand.cur., ph.d. ved Aalborg Universitetshospital, Forskningsenhed for klinisk sygepleje, der blev etableret i Baggrund Udviklingen går stærkt, og som sundhedsprofessionel skal man kunne følge med, hvis man skal forbedre sygeplejen. Derfor er det nødvendigt at udfordre rutinerne, hvilket der bliver lagt stor vægt på i forskningsprogrammet. Samtidig er der et behov for at integrere forskning i den daglige praksis, og det har været afsæt for at inddrage patienter og pårørende, så også deres viden, ønsker og livssituation inddrages i behandlingsforløbet. Formål Formålet er, at den forskningsgenererede viden skal tilbage og virke i praksis og være med til at forbedre klinisk sygepleje, styrke den sygeplejefaglige professionalitet og være til gavn for patienter og pårørende. I den forbindelse er der tre indsatsområder for forskningsprogrammet: 1. Klinisk sygepleje 2. Sundhedsvæsen i forandring herunder den teknologiske udvikling 3. Innovation og implementering 2

3 På tværs af indsatsområderne skal patienter og pårørende inddrages, så den genererede viden i sidste ende kommer tilbage til patienterne. Metode Hvert projekt udspringer af refleksioner i klinisk praksis, og sygeplejersker i klinisk praksis indgår som medforskere. Derudover er der tale om en bred metodisk ramme. Status Der har fra begyndelsen været stor interesse og engagement i forskningsprogrammet, hvor alle klinikker er med. Således er der i alt 35 forskningsprojekter i klinisk praksis ved opstart i og 74 sygeplejersker i klinisk praksis, der deltager som medforskere. Tilgange til inddragelse I forskningsprogrammet er der ikke én fast definition af inddragelse. Derimod benyttes en bred og pragmatisk tilgang til inddragelse. Men når det gælder inddragelse af patienter og pårørende i forskning, bliver det gjort ud fra følgende: - Patientoplevelser genereres i forskningsprocessen - Patienter involveres i forskningsprocessen - Undersøgelse af aspekter ved patienter Perspektiver I sidste ende er det meningen, at forskningsprogrammet skal forbedre klinisk sygepleje, hvilket skal være til gavn for patienter og pårørende. Det skal blandt andet ske ved at sikre et fælles forskningsmiljø, forskningssamarbejde og læring, en nær og anvendelsesorienteret forskning, samtidig implementering af viden og en patient og pårørendeinddragelse med værdi for alle. 3

4 Ad. 3 Diskussion ledet af Vidensforum for Brugerinddragelse Efter Eriks oplæg er der tid til en diskussion af inddragelse af brugerne i forskning. Nogle af de spørgsmål, der blev drøftet, var følgende: Spørgsmål: Du fortalte om, at de kliniske sygeplejersker tænkes ind som medforskere, men hvordan tænker I patienter og pårørende ind som medforskere? Svar: Vi involverer patienterne før selve forskningen begynder. Det gør vi blandt andet ved at undersøge patienternes oplevelser og, afhængigt af projektet, inddrager vi patienterne på mange forskellige niveauer. Spørgsmål: Tænker I patientforeninger ind i det inddragende arbejde? Svar: Ja, vi har inviteret patientforeninger med til strategiplanlægningen, så vi har et klart patientperspektiv med. Det gør vi, fordi det er afgørende, at patienter og pårørende tænkes ind, før vi går i gang med selve forskningsdesignet. Spørgsmål: Har nogle af jeres projekter fokus på organisatorisk inddragelse? Svar: Nogle feedbackmøder er blevet oplevet som tunge, hvorfor der er behov for at gentænke, hvordan man kan inddrage på det niveau. Kommentar: Det handler om at påvirke kulturen og få patientudsagnene med i det videre arbejde. Ofte er den bedste feedback, den der kommer på vej ud af klinikken, og det stiller krav til efterfølgende refleksion og ikke kun umiddelbart under feedback mødet. Ad. 4 Frokost Ad. 5 Åbent arrangement i inddragelsens tegn Foruden deltagerne fra Vidensforum var der omkring 100 deltagere til det åbne arrangement, hvor Aalborg Universitet havde inviteret seks oplægsholder til et tema om inddragelse. 4

5 Ad. 5.1 Velkomst Malene Terp, sygeplejerske, cand.jur. og ph.d.-studerende ved Aalborg Universitetshospital Psykiatrien, byder velkommen på vegne af Vidensforum for Brugerinddragelse og Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje. Malene vil agere moderator resten af temaeftermiddagen. Ad. 5.2 Hvordan inddrager du brugerne fra start til slut i dit forskningsprojekt? Se Anna Marie Balling Høstgaards slides. Anna Marie Balling Høstgaard er lektor, ph.d. og tandlæge på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved Aalborg Universitet. Anna Marie fortæller om, hvordan det er muligt at inddrage brugerne fra start til slut i et forskningsprojekt. Baggrund En evaluering af sundhedsteknologiske systemer, der foretages på et sent tidspunkt i processen, har flere svagheder. For lever teknologien ikke op til dets formål, kan det være vanskeligt at ændre, det koster penge og tager tid. Erfaringen er derfor, at brugerne ofte må leve med nogle lappeløsninger. Desuden viser mange erfaringer, at en forudsætning for en succesfuld implementering - og anvendelse - af ny sundhedsteknologi er, at brugerne involveres i udviklingsprocessen. Evalueringsmetoden: Konstruktiv teknologievaluering har netop til formål at understøtte inddragelse af brugerne i hele udviklingsprocessen. Metoden angiver trin for trin, hvordan man inddrager brugerne i de forskellige faser. Formål Formålet med projektet er at understøtte, at teknologien bedst muligt lever op til dets formål, og understøtte slutbrugernes indflydelse på hele udviklingsprocessen. Anna Marie forklarer, at evalueringsmetoden skal sikre, at 5

6 brugerne bliver inddraget, så der bliver opbygget et medejerskab, der giver mulighed for læring og feedback. Metoden: Konstruktiv teknologi-evaluering Der er enkelte forudsætninger, der skal være opfyldt for at benytte metoden: 1. Ledelsen på alle niveauer anerkender slutbrugerne som en vigtig videns ressource i forhold til udviklingen af e-sundhed. 2. Evalueringen skal forløbe som en parallel aktivitet sammen med de øvrige processer Selve metoden består af fem faser: 1. Forsknings- og planlægningsfase hvor relevante grupper identificeres og repræsentanter udvælges. 2. Design- og udviklingsfase der afdækker krav, ønsker og behov. Evaluators rolle er her meget vigtig til at sikre, at brugernes interesser ikke skubbes til side af eksempelvist et teknisk sprog. 3. Udformningsfasen. Her tager teknologien fysisk form. 4. Implementerings- og diffusions fase 5. Summativ evaluering der evaluerer på, om produktet lever op til at understøtte brugerne i den funktion, den skal benyttes til. Det væsentlige er, at brugeren inddrages fra begyndelsen, da de store beslutninger ellers vil være taget, og brugerne får derved mindre indflydelse på den teknologiske udvikling. Ad. 5.3 Når sexlivets krydderi må undværes Se Anette Højer Mikkelsens slides. Anette Højer Mikkelsen er specialist i sexologisk rådgivning, klinisk sygeplejespecialist, cand.cur. på klinik Kvinde-Barn & Urinvejskirurgi ved Aalborg Universitetshospital. Hun fortæller om, hvordan fund fra et studie af patienter og partner oplevelse af sexlivets forandring efter operation inddrages i 6

7 en klinisk praksis, hvor patient- og pårørendeinddragelse er i front. Baggrund Efter operation for kræft i prostata oplever % af mændene at få erektionsproblemer, ved blærecancer er det 90 %. Resultater Forskningen fra studiet viser, at erektil dysfunktion har konsekvenser for mandens identitet, maskulinitet, lyst til og interesse for sex, seksuel tilfredsstillelse og påvirker nærhed og intimitet i parforholdet. Disse fund har bidraget til den måde man i klinisk praksis afdækker den sexologiske anamnese, så den i højere grad inddrager patienten og de pårørende. Ad. 5.4 Et livsperspektiv på brugerinddragelse Se Camilla Kroghs slides Camilla Krogh fortæller om sin personlige oplevelse af, hvordan det føles at være bruger af systemet, og af de tilbud man får i psykiatrien. Camilla er psykisk sårbar. Hun er uddannet industriel designer og arbejder i dag som konsulent for psykiatriledelsen i Region Nordjylland. Føler sig ikke set Camilla oplever, hvordan hun og de sundhedsprofessionelle mangler et fælles ståsted. Blandt andet oplever hun gentagne gange, at hun af sine behandlere beskrives som havende manglende sygdomsindsigt, mens hun kæmper for at holde fast i hendes tidligere liv, fordi hun føler, at hun derved holder fast i sin fremtid og ikke i det billede, som hun på daværende tidspunkt har af et menneske med skizofreni. Ender med at tale samme sprog Camilla beskriver sig selv som heldig, fordi hun finder et lys. I den forbindelse 7

8 forklarer hun, hvor vigtigt det er, at hun møder sundhedsprofessionelle, der er nysgerrige, møder hende på en anden måde og prøver at sætte sig ind i hendes værdisæt. Blandt andet får hun etableret et partnerskab med sin psykiater og boligstøtteperson. Sammen har de et rum, hvor de finder et sprog sammen, og hvor hun føler sig set og hørt. Desuden finder Camilla ud af, at der er noget at kæmpe for, og hun vil gerne være med til at forandre psykiatrien. Ad. 5.5 Kaffepause og netværk Ad. 5.6 Når brugerne er med til at designe. Eksempler fra hverdagsliv med diabetes Se Pernille Bertelsens slides. Pernille Bertelsen fortæller om MaXi-projektet, der har til formål at designe IT, der kan støtte børn og deres forældre i deres hverdag med diabetes. I projektet bliver familierne inddraget for at afklare deres behov for teknologier. Pernille Bertelsen arbejder til daglig som lektor og er ph.d. ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet. Baggrund Fokus i projektet er på hverdagslivet for patienter med kronisk sygdom, og projektet handler om at udvikle metoder, der involverer brugerne, og teknologi, der støtter borgere med diabetes til en nemmere hverdag. Forskellige måder at arbejde med brugerinddragelse Udgangspunktet er, at når det handler om brugerinddragelse, er der ikke tale om one size fits all. I den forbindelse præsenterer Pernille tre modeller for, hvordan det er muligt at arbejde med brugerinddragelse: 1. User-centered design 2. Co-operative 3. User-driven 8

9 Valg af model bør ifølge Pernille altid afhænge af konteksten. I MaXi-projektet er der tale om anvendelsen af brugerdrevet innovation. Konkret betyder det, at der i projektet bliver ledt efter alt det, der ikke nødvendigvis er synligt ved første øjekast. Til at illustrere sin pointe anvender Pernille en metafor om et isbjerg: Det handler om at forsøge at vende isbjerget på hovedet, for der er meget mere nedenunder, der kan berige og udvide kendskabet, hvis vi ellers leder efter og spørger ind til det Formålet med at inddrage brugerne og være åben fra begyndelsen er, at man på det tidspunkt i processen ikke kender løsningen. Derfor skal man give plads til, at man kan blive overrasket over de mange muligheder, der åbner sig, hvis man ellers tør lytte til brugerne. Læring af brugerne Projektet handlede om at lære af brugere. Her var en vigtig præmis synet på den kroniske sygdom, der ikke kun omhandlede den enkelte borger, men også de pårørende. Derfor er det i projektet både patienten selv og de pårørende, der skal inddrages. For at få indsigter fra deltagerne benytter projektet metoden User Innovation Management, som er en interaktiv læringsproces, der får deltagerne til at sætte ord på, hvad de har behov for i deres hverdag. I forbindelse med projektet er der oprettet en hjemmeside, der introducerer til User Innovationen Management: klik her (siden er imidlertid ude af drift, men skulle gerne snart fungere igen). Der er yderligere udgivet en bog fra Aalborg Universitetsforlag om UIM-metoden, se her Resultat Projektet viser, at en tidlig involvering af familierne førte forskningsprocessen i retningen af helt andre teknologier end det forskerne fra start havde forstillet sig. I forskningsprojektet indgik blandt andet samarbejde med butikker og restauranter om test af prototyper, der havde som formål at vejlede familierne ved indkøb af varer eller ved besøg på restaurant. Derudover bidrog forskningsprojektet til udvikling af metoden User Innovation Management, der 9

10 handler om tidlig involvering af patienter og pårørende i udvikling af nye tiltag eller teknologier. Ad. 5.7 Forskning med og om forældre til præmature børn Postdoc, ph.d. Helle Haslund fra Aalborg Universitetshospitals Klinik Kvinde- Barn & Urinvejskirurgi fortæller om sin forskning, der handler om at kvalificere og udvikle den sundhedsfaglige omsorg til familier med præmature børn. I forskningsprojektet blev forældrenes perspektiv og hverdagspraksis undersøgt gennem et omfattende etnografisk feltarbejde i og ud fra familiernes hjem. Den omfattende involvering af forældrene i forskningsprocessen genererede viden om kompleksiteten i forældreskabet til præmature børn i en dansk nutidig kontekst. En viden der kan bidrage til at nuancere og styrke involveringen af og samarbejdet med forældrene i klinisk praksis fremadrettet. Baggrund Forældrene er den samlende kraft i en familie og kan moderere ricisien ved præmaturitet. Samtidig er risikoen for at føde for tidligt stigende. Derfor vælger Helle i sin forskning at fokusere på forældreskab, hvor hun blandt andet undersøger, hvordan forældreskab og familieliv praktiseres og forestilles. Metode Helle har et antropologisk ståsted og forsøger herigennem at opnå et indefra perspektiv. Dermed kommer hun i sin forskning tæt på forældrene, som hun desuden gør medforskere, hvilket har gjort det muligt at forfølge det, der er i spil. Resultater Forskningen har blandt andet haft nogle implikationer for praksis og medført, at vejledningen til forældre ved udskrivelse er blevet kvalificeret. Derudover er der blevet etableret forældre-cafeer under indlæggelse med mulighed for erfaringsudveksling 10

11 Ad. 5.8 Vi udvikler en app sammen Se Malene Terp og Camilla Kroghs slides. Malene Terp, sygeplejerske, cand.cur. og ph.d.-studerende ved Aalborg Universitetshospital Psykiatrien, og Camilla Krogh, der er industriel designer og arbejder som konsulent for psykiatriledelsen i Region Nordjylland, fortæller om, hvordan man kan bruge metoden participatory design til at inddrage psykiatriske patienter i udviklingen af nye teknologier. I det konkrete forskningsprojekt har metoden blandt andet resulteret i udviklingen af en app til patienter med skizofreni. Det er Malene, der står bag projektet, mens Camilla har bidraget med indsigter til app en, da hun er psykisk sårbar. Baggrund Det er anerkendt, at metoden participatory design kan bidrage til inddragelse af patienter i udvikling af nye teknologier, men der eksisterer begrænset viden om anvendelsen af tilgangen inden for det psykiatriske speciale. Tilgangen undersøges i dette forskningsprojekt, hvor visionen har været at udvikle en personcentreret psykiatri, der opleves værdifuld af slutbrugerne. Udviklingen af en app Erfaringerne med forskellige participatoriske teknikker har åbnet op for the black box og dermed genereret nye indsigter om patientperspektivet. Det har resulteret i en udviklingsproces, hvor patienterne er inddraget som co-designere i tilblivelsen af en smartphone applikationen MindFrame, som unge med skizofreni kan bruge til at følge og monitorere deres behandling. MindFrame systemet er en personcentreret og fleksibel praksis, hvor anvendelsen af smartphone teknologi giver mulighed for, at patienten tager en aktiv rolle i egen behandling. App en giver både indsigt i de områder, der er defineret som vigtige af patienterne og samtidig kan patienterne evaluere på egen behandling. Dermed tilbydes patienterne et støttende samarbejde, der responderer på deres behov, og som er tilgængeligt, der hvor livet leves. 11

12 Organisatorisk inddragelse I MindFrame er der med inspiration fra User Innovation Management, UIM, arbejdet med patientinddragelse på et organisatorisk niveau. Patienterne, alle unge med ny-diagnosticeret skizofreni, er blevet involveret tidligt i udviklingsprocessen for at sikre, at de har fået en stemme i processen og mulighed for at definere, hvilke områder der er vigtige for dem. Malene og Camilla viser i den forbindelse en kort film, der viser, at unge med skizofreni gerne vil inddrages i de services, som de anvender under behandlingen. Se filmen her: Partnerships in mental health care Skabelsen af et trygt rum for patienterne For at skabe et trygt rum til inddragelsen af patienterne, blev metoden Graffisk Scaffolding anvendt som ramme for at undgå fagtekniske sprogbarrierer. De grafiske metoder var med til at forklare og illustrere den løbende udvikling af app en. Samtidig gav det mulighed for en løbende deltagelse fra patienternes side, der gerne skulle give deres mening til kende ved de forskellige steps. Ad. 6 Afrunding og opsamling Anja takker Aalborg Universitetshospital for de spændende oplæg og ikke mindst Charlotte Bjørnes fra Forskningsenhed for klinisk sygepleje, Aalborg Universitetshospital, der har stået for det store arbejde med at få temadagen op at stå. Næste arrangement i Vidensforum for Brugerinddragelse bliver onsdag d. 4. marts kl. 13:15 til 16:15 på ViBIS, Kompagnistræde 22, 1. sal, 1208 København K. Arrangementet kommer blandt andet til at handle om beslutningsstøtteværktøjer, der kan understøtte dialogen mellem patient og læge. Derudover er der også et arrangement i Vidensforum onsdag den 27. maj, der blandt andet kommer ind på patienter som undervisere. 12

13 Anja opfordrer desuden til, at man sender information om relevante arrangementer og spændende projekter, der kunne komme med i Vidensforums efterårsprogram til Michala Djurhuus på 13

Anette Højer Mikkelsen Specialist i sexologisk rådgivning Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur. Klinik Kvinde- Barn og Urinvejskirurgi

Anette Højer Mikkelsen Specialist i sexologisk rådgivning Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur. Klinik Kvinde- Barn og Urinvejskirurgi Når sexlivets krydderi må undværes Hvordan inddrages fund fra et studie af patienter og partner oplevelser af sexlivets forandringer efter operation i en klinisk praksis, hvor patient og pårørendeinddragelse

Læs mere

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum Forskningsstrategi for klinisk sygepleje 2013-2018 Patienten i front Forskning i centrum 2 FORSKNINGSSTRATEGI FOR KLINISK SYGEPLEJE 2013-2018 FORORD Forskningsstrategi for Klinisk Sygepleje 2013-2018 er

Læs mere

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 8.30 16.25 i Medicinerhusets Auditorium Tilmelding (bindende) til k.kusk@rn.dk

Læs mere

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Tidspunkt: Onsdag, 12. december, 2012-13:30 til 16:00 Sted: Syddansk Universitet, J. B. Winsløvs Vej 19, stuen,

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Dokumentation - For, om og med patienten Dokumentationskonferencen 2015. dasys@dasys.dk dasys.dk

Dokumentation - For, om og med patienten Dokumentationskonferencen 2015. dasys@dasys.dk dasys.dk Dokumentation - For, om og med patienten Dokumentationskonferencen 2015 dasys@dasys.dk dasys.dk Formål at samle udsagn fra dokumentationskyndige for at undersøge hvilke krav danske sygeplejersker stiller,

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Alkoholscreening på sygehuse i Region Nordjylland: Et kvalitativt studie af sundhedsprofessionelles oplevelser med screeningspraksis

Alkoholscreening på sygehuse i Region Nordjylland: Et kvalitativt studie af sundhedsprofessionelles oplevelser med screeningspraksis Alkoholscreening på sygehuse i Region Nordjylland: Et kvalitativt studie af sundhedsprofessionelles oplevelser med screeningspraksis Kathrine Hoffmann Kusk 1, Lise Nørregaard Søndergaard 2, Mona Østergaard

Læs mere

PATIENTER SOM UNDERVISERE

PATIENTER SOM UNDERVISERE PATIENTER SOM UNDERVISERE - i praksis Anne Marie Rieffestahl, konceptansvarlig Judit Vibe Madsen, konceptansvarlig CEKU den 27.5.2015 Netværksarrangement ViBIS Konceptet: Patienter som undervisere Baggrund:

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Erfaringer med at involvere patienter i forskning gennem brugerråd.

Erfaringer med at involvere patienter i forskning gennem brugerråd. Erfaringer med at involvere patienter i forskning gennem brugerråd. 8. Nationale rehabiliteringskonference 26. 10.15 På Brugerrådets vegne: Kim Hørslev-Petersen Kong Christian X s Gigthospital, Center

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland P O L I T I K Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politikken udtrykker vores fælles holdning til,

Læs mere

Referat Netværksarrangement Inddragelse af pårørende og lokalsamfund i samarbejde med mennesker med sindslidelser.

Referat Netværksarrangement Inddragelse af pårørende og lokalsamfund i samarbejde med mennesker med sindslidelser. Referat Netværksarrangement Inddragelse af pårørende og lokalsamfund i samarbejde med mennesker med sindslidelser. Tidspunkt: Torsdag, 28. november, 2013-13:30 til 16:00 Sted: CFK Center for Folkesundhed

Læs mere

Hvordan kan involvering af klinisk personale, patienter og pårørende bidrage til forandring af psykiatrisk sundhedspraksis?

Hvordan kan involvering af klinisk personale, patienter og pårørende bidrage til forandring af psykiatrisk sundhedspraksis? Hvordan kan involvering af klinisk personale, patienter og pårørende bidrage til forandring af psykiatrisk sundhedspraksis? Professor Niels Buus Faculty of Nursing and Midwifery, Sydney University, Institut

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

TELEKAT- projektet hjælp til selvhjælp til patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL)

TELEKAT- projektet hjælp til selvhjælp til patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) Nordisk Konference: Egenomsorg ved kronisk sygdom. 3. december 2010 København TELEKAT- projektet hjælp til selvhjælp til patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) Ved Birthe Dinesen, adjunkt,

Læs mere

Livsstil, fælles energi og mestring

Livsstil, fælles energi og mestring Livsstil, fælles energi og mestring 24. november 2015 Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Livsstil, fælles energi og mestring Konference for medarbejdere og borgere i psykiatrien Der er ulighed

Læs mere

Patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab

Patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab Vision for patienten som partner Patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab 2 Forord Med visionen»patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab«vil

Læs mere

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Anæstesiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Ole Toftdahl Sørensen

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Unga in i Norden: Referencegruppemøde

Unga in i Norden: Referencegruppemøde Unga in i Norden: Referencegruppemøde Roskilde Universitet 13. april 2015 Trine Wulf Andersen Lektor, phd Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning wulf@ruc.dk Program 11.00 11.15: Velkommen v/ Trine

Læs mere

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab Visionen Patient, pårørende og sundhedsvæsen - Et stærkt og udviklende partnerskab Vores fælles sundhedsvæsen Visionen er et sundhedsvæsen, som borgerne i regionen opfatter som deres. Det gør de, fordi

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Psykiatrisk sygepleje

Psykiatrisk sygepleje FORSKNINGSKONFERENCE Psykiatrisk sygepleje Fra forskning til praksis fra praksis til forskning Program 9:30-10:00 Registrering og kaffe 10:00-10:05 Velkomst ved sygeplejefaglig direktør, Ole Ryttov, Psykiatrien,

Læs mere

Referat samt evalueringsreferat fra fjerndeltagelsen

Referat samt evalueringsreferat fra fjerndeltagelsen Referat samt evalueringsreferat fra fjerndeltagelsen Møde i vidensforum for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet netværksgruppen om fremtidens patient. Dato: 10. januar 2012 Sted: Virum Deltagere i Virum

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Projektarbejdsformen og skabende processer som udgangspunkt for inkluderende fællesskaber i dagtilbud Udviklingsprojekt i Aalborg Kommune 2012 Indledning Hvorfor

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital samt Sektion for

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

Telemedicin fra patientens synsvinkel

Telemedicin fra patientens synsvinkel Telemedicin fra patientens synsvinkel Annette Wandel Chefkonsulent Danske Patienter Danske Patienter Paraplyorganisation for patientforeninger Både patienter med fysiske og psykiske lidelser 17 medlemsorganisationer

Læs mere

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse Helle Schnor Formand Psykiatriske Udviklingschef, ph.d., cand.cur Psykiatrisk Center Glostrup helle.schnor@regionh.dk Tlf: 38 64 05 03/ 2250 9837 Patientuddannelse i et hverdagslivsperspektiv Sundhedsfremme

Læs mere

Patient- og pårørende centrering i sygeplejen

Patient- og pårørende centrering i sygeplejen Dilemma i kræftsygeplejen - fra kurativ til palliativ pleje og behandling Patient- og pårørende centrering i sygeplejen Landskursus 2013 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling,

Læs mere

Brugerinddragelse i forskning

Brugerinddragelse i forskning Brugerinddragelse i forskning Anne Lee Sygeplejerske, cand. scient. san. Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) Syddansk Universitet Hvad er en bruger? Hvad er brugerinddragelse?

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET HVEM ER VI? 1998: Enheden for Brugerundersøgelser etableres 2009: Enheden flytter til Frederiksberg Hospital 2014: Navneændring til Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Skolen for Recovery. Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale

Skolen for Recovery. Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale Skolen for Recovery Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale Region Hovedstadens Psykiatri Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Psykiatrisk Center Ballerup

Læs mere

KRITERIER for INDDRAGELSE

KRITERIER for INDDRAGELSE KRITERIER for INDDRAGELSE Patient Pårørende Organisatorisk VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet INDHOLD Hvad er PATIENTINDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er ORGANISATORISK

Læs mere

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Peer-Støtte i Region Hovedstaden Erfaringer, der gør en forskel Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Her kan du blive klogere på hvad peer-støtte er, og læse om de begreber

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

User Innovation Management og Maxi projektet

User Innovation Management og Maxi projektet User Innovation Management og Maxi projektet Pernille Bertelsen Forskningsgruppen for Tekno-Antropologi og Participation Institut for Planlægning Aalborg Universitet (Annne Marie Kanstrup og Christian

Læs mere

IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv

IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv Dorte Stigaard, direktør Sundheds- og velfærdsteknologi.. hvad handler det om? at reformere sundhedssektoren at gøre det bedre

Læs mere

Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare

Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare Innovationschef Alexandra Instituttet A/S Jane Clemensen: Sygeplejerske, cand.cur., PhD. indenfor Pervasive Healthcare Hvad er Pervasive Healthcare? PH betyder

Læs mere

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo 30. oktober 2013 Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo Indledning (knap 10 min.) (GC): Rigtig hjertelig

Læs mere

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet U& K, Okt ober Dorthe Nielsen Studieleder for Kandidat uddannelsen i Klinisk Sygepleje Hvorfor

Læs mere

Den vellykkede patientforløbskoordinering på tværs af sektorer, relateret til ældre medicinske hjertepatienter

Den vellykkede patientforløbskoordinering på tværs af sektorer, relateret til ældre medicinske hjertepatienter Den vellykkede patientforløbskoordinering på tværs af sektorer, relateret til ældre medicinske hjertepatienter Vibeke Høgh Sygeplejerske, master i klinisk sygepleje, ph.d studerende, post doc Klinik Hjerte-Lunge,

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Feedbackmøder i relation til patientforløb. -Samtaler med patienter om oplevelser i deres patientforløb- Hvordan?

Feedbackmøder i relation til patientforløb. -Samtaler med patienter om oplevelser i deres patientforløb- Hvordan? Feedbackmøder i relation til patientforløb -Samtaler med patienter om oplevelser i deres patientforløb- Hvordan? Brugbare dialoger - indsigt til nye handlemuligheder Præsentationen i dag Feedbackmøder

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

NYE TRENDS. i samarbejde og organisering. Konference

NYE TRENDS. i samarbejde og organisering. Konference NYE TRENDS i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 NYE TRENDS i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Din viden, min viden - bedre sammen Region Syddanmarks strategi for patient- og pårørendeinddragelse

Din viden, min viden - bedre sammen Region Syddanmarks strategi for patient- og pårørendeinddragelse Din viden, min viden - bedre sammen Region Syddanmarks strategi for patient- og pårørendeinddragelse 2015-2018 Gældende for de somatiske sygehuse i Region Syddanmark FORSLAG ENDNU IKKE GODKENDT Grafisk

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN

FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Du inviteres til konference om udvikling af den kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen.

Læs mere

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012. Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012. Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012 Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London Møde nr. 5 Medlemmer: Flemming Pless

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Sygeplejens identitet Projektbeskrivelse Udarbejdet af Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppe Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Dato: 15. oktober 2014

Læs mere

Telehomecare forskning

Telehomecare forskning Matchmakingkonference 2011 Telehomecare forskning Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet Ved Birthe Dinesen, lektor, PHD, cand.scient.adm. Agenda 1. Kort præsentation 2. Telehomecare

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak 1 Præsentation Om projektet Viden fra litteraturen Resultater: Involvering i

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

Uddannelse- og forskningssamarbejde. (SPIRs Indsatsområde 3)

Uddannelse- og forskningssamarbejde. (SPIRs Indsatsområde 3) Uddannelse- og forskningssamarbejde (SPIRs Indsatsområde 3) Nærværende dokument beskriver Udviklingsenheden SPIRs plan for etablering af et tværsektorielt samarbejde om forskningsprojekter inden for psykiatri

Læs mere

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indsatsområder Et af temaerne

Læs mere

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12. Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.30 Introduktion til uddannelsen v/ PUP - uddannelsens formål, indhold, pædagogiske principper og metoder - uddannelsens indhold koblet til implementeringsprocessens faser:

Læs mere

Patientoplevet kvalitet. Erfaring med Feedbackmøder

Patientoplevet kvalitet. Erfaring med Feedbackmøder Patientoplevet kvalitet Erfaring med Feedbackmøder Samtaler om patienternes oplevelser af patientforløb Kvalitetskonsulent Jeanett Struck Müller Feedback møder Samtaler om patienternes oplevelser af patientforløb

Læs mere

Morten Freil Direktør

Morten Freil Direktør Morten Freil Direktør ALLE ØNSKER INDDRAGELSE. Men hvad er det vi/i vil? HVAD ER PATIENTINDDRAGELSE? Det handler blandt andet om, at personalet anerkender, at man ikke kan forvalte andre menneskers liv

Læs mere

Brugerstyret psykiatri

Brugerstyret psykiatri Brugerstyret psykiatri Hvad betyder det i praksis? Til ledere og medarbejdere i Psykiatrien »Brugeren af Psykiatrien skal sikres afgørende bestemmelse over sit behandlingsforløb...«brugerstyret psykiatri

Læs mere

Broen til Bedre Sundhed PRÆSENTATION. Region Sjælland

Broen til Bedre Sundhed PRÆSENTATION. Region Sjælland Broen til Bedre Sundhed BROEN TIL BEDRE SUNDHED PRÆSENTATION Region Sjælland BROEN TIL BEDRE SUNDHED INTERVENTION Velkommen til Broen til Bedre Sundhed! Et unikt udviklingsprogram med aktiviteter indenfor

Læs mere

Forskningsmæssige og teoretiske aspekter af brugerinddragelse

Forskningsmæssige og teoretiske aspekter af brugerinddragelse Forskningsmæssige og teoretiske aspekter af brugerinddragelse Peter Kjær, Center for Health Management Institut for Organisation Copenhagen Business School Varedeklaration Hvem er jeg? Et organisationsteoretisk

Læs mere

HÆMATOLOGISK AFDELING R

HÆMATOLOGISK AFDELING R Karakteristika for hæmatologiske patientforløb Hæmatologiske sygdomme kræver ofte langvarig behandling og medfører at patienternes immunforsvar er svært påvirket. At leve med et svært påvirket immunforsvar

Læs mere

Telerehabilitering af hjertepatienter

Telerehabilitering af hjertepatienter Telerehabilitering af hjertepatienter Ved Birthe Dinesen, Lektor, Forskningsleder Teledi@log, Leder af Laboratoriet for Telehealth & Telerehabilitering, IN,SMI, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi,

Læs mere

Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Tlf: Mobil:

Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Tlf: Mobil: Medlemsliste for dasys Forskningsråd, august 2012 Indstillet af Navn, stilling og ansættelsessted Interessområde Formand udpeget af Dasys bestyrelse Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter,

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

PROPAs MASTER CLASS 7. NOVEMBER 2016

PROPAs MASTER CLASS 7. NOVEMBER 2016 PROPAs MASTER CLASS 7. NOVEMBER 2016 Den ærede Patient - patienten i centrum v/mads Koch Hansen, lægelig direktør på Sygehus Lillebælt SYGEHUS LILLEBÆLT: SPECIALSYGEHUS, AKUTSYGEHUS OG RYGCENTER SYGEHUSETS

Læs mere

Patienten i Front Forskning i Centrum

Patienten i Front Forskning i Centrum Patienten i Front Forskning i Centrum Et forskningsprogram med fokus på patient- og pårørendeinddragelse Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Sdr. Skovvej 15 9000 Aalborg

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger:

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger: Borgeren i centrum har i længere tid været et plus-ord i den offentlige sektor. At sætte borgeren i centrum har været omdrejningspunkt for en række forskellige bevægelser: Forsøg på at komme væk fra en

Læs mere

Nyhedsbrev Specialuddannelsen for sygeplejersker i Psykiatrisk sygepleje

Nyhedsbrev Specialuddannelsen for sygeplejersker i Psykiatrisk sygepleje Nyhedsbrev Specialuddannelsen for sygeplejersker i Psykiatrisk sygepleje MAY 11, 2015 ÅRGANG 1, NUMMER 3 Hvad arbejdes der med på specialuddannelsen på hold 17? Det summer af PSYKIATRISK SYGEPLEJE i lokalerne

Læs mere