3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for"

Transkript

1 DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2015 Dagsordenen justeres løbende fra d. 11 marts indtil 1 uge før generalforsamlingen og afsluttes ved mødet på Møllegården, Møllegårdsvej 3, 4320 Lejre, lørdag d. 11. april kl 14. Stemmeret og valgbarhed forudsætter, at kontingentet er indgået på bankkontoen senest d. 11. marts. Vælger du at brevstemme (som svar på fremsendt mail) skal brevstemmen være os i hænde senest den d. 7. april kl. 24. Her følger dagsordenen: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Bestyrelsen foreslår Karin Siff Munck som dirigent og??? som referent. Stemmetællere vælges på mødet, om fornødent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. 4. Etisk Råds beretning Der har ikke været nogen sager for etisk råd i årets løb. Beretningen skal derfor ikke godkendes. 5. Forelæggelse af revideret årsregnskab 6. Fremlæggelse af budget for den kommende periode: Budgettet ses i regnskabet. 7. Fastsættelse af kontingent Der foreslås i det væsentlige uændrede kontingenter, således: Abonnent 150 kr, Studerende 100 kr. Personligt medlem 200 kr, Fagligt medlem 600 kr (brancheorganisation, forening, skole, behandler, forhandler) LNS terapeutgruppen 900 kr incl fagligt medlemskab af LNS

2 LNS terapeutgruppen for faglige medlemmer af en medlemsforening 500 kr Nyt forslag: kontingent for en medlemsforening, der forbereder at indgå i LNS' ISO 9001 kvalitets-certificering: 2000 kr. årligt 8. Indkomne forslag Benævnelsen naturterapeut udgår af LNS' vokabularium og erstattes af ordet helseudøver. Bestyrelsens anbefaling: at der ikke stemmes derom, men at der indsamles diskussionsbidrag til vejledning for bestyrelsen. 9. Valg af op til 4 medlemmer til bestyrelsen for 2 år Se kandidatpræsentation nederst i dokumentet. Ikke på valg: Annette Kurtzmann, Michael Brown På valg: Lillian Wong, (pt. best.medlem) Moorggan Gersdorff, (pt. best.medlem) Mogens Ehrich, (pt. best.medlem) Vera Holbech Marcher (pt. best.medlem) alle fire 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen Nedenstående er opstillet. Heidie Graversen (nyopstiller) Knud Broager (nyopstiller) Erling Helmer Jensen (genopstiller) Poul Feilberg (genopstiller) Henrik Isager (genopstiller) Karin Siff Munck (genopstiller) Ditte Lustrup (genopstiller) Joseph I. Blytner (genopstiller) Kirsten Kragh (genopstiller) Rita Pommer (genopstiller) Steen Braase (genopstiller) Søren Refstrup (genopstiller) Annie Thygesen Andersen (genopstiller)

3 Astrid Wiig (genopstiller) Lena Pultz (genopstiller) John Boel (genopstiller) 11. Valg af revisor Reg. Revisor Finn Erik Rasmussen genopstiller 12. Valg til etisk råd Ikke på valg: Kirsten Thagaard Jensen, Anni Klint På valg: Casper Caspersen (genopstiller) 13. Eventuelt og afslutning Præsentation af en medlemsforening I øvrigt kan alt drøftes PRÆSENTATION AF KANDIDATER Til bestyrelsen: Vera Holbech Marcher: Medlem af LNS siden Til daglig Qigong instruktør med uddannelse i Kina og opfølgende kurser i Danmark. Akupressør, hjælper, fokus på naturlig sundhed og fremtidens medicin. Jeg har igennem årene været hhv. suppleant, næstformand og formand i LNS ad flere gange. Senest afgik jeg som formand i Arbejder som medredaktør på NaturHelse og LNS webside, udsender nyhedsbreve, laver foredragsaftener og varetager medlemspleje. Arrangør af LNS messerne. Aktiv i kosttilskud- og presseudvalget og plejer kontakten til politikerne. I min forstand skal LNS være bredtfavnende, arbejde tværfagligt, være platform for holistisk og spirituel livsstil, være åben for nytænkning, arbejde på at implementere denne og i det hele taget være på forkant med naturlig sundhed. Lillian Wong Bestyrelsesmedlem i Urtemedicinsk Forening. Eksamineret akupunktør med diplom i akupunktur og anerkendt af den danske sundhedsstyrelse som registreret alternativ

4 behandler (RAB) gennem Praktiserende Akupunktører (PA). Diplomuddannet herbolog i den kinesiske urtemedicin. Tildelt 4. Duan i Daoyin Yangsheng Gong og æret med titlen "Ru Shi Di Zi" (tæt personlig elev) af prof. Zhang Guangde, Beijing Sportsuniversitet. Mange supplerende uddannelser. Suppleant i 2011 og bestyrelsesmedlem i 2012 i LNS. LNS tilbyder et interessant panel indenfor alternativ-komplementær medicin og arbejder på forkant med udviklingen. Det kan jeg godt lide. Har lejlighedsvis repræsenteret LNS i SRab. Moorggan Gersdorff Arbejder til daglig som psykologisk udviklingskonsulent i mit eget center, MOORGGAN, tidligere Caberlain har eksisteret siden 1989, og er et privat behandlingsog undervisningscenter med speciale i pædagogiske og psykologiske behandlinger og kurser. Har siden begyndelsen af 1980 erne arbejdet med NLP-psykologi og Klinisk Hypnose. Siden min fødsel har jeg haft varme hænder og er blevet seende efter et uheld i For mig er det vigtigt, at vi får /bevarer vor personlige ret og frihed til at vælge naturmedicin og alternativ behandling på lige fod med det officielle sygehusvæsens forskellige tilbud. Det er vigtigt for mig, at vi har ret til at bestemme over vor egen krop og skæbne! Mogens Ehrich Har en fortid som statistiker og IT-konsulent for lægevidenskabelig forskning, hvor jeg i varierende omfang har været medansvarlig for mange forskningsprojekter. Jeg begyndte som regressionsterapeut i 1985 og er siden 1986 kursusudbyder om anvendt e-sans og åndsvidenskab. Medlem af LNS' bestyrelse siden 2001, kvalitetschef siden 2006, formand i et par år, og fra 2010 næstformand. Jeg forsker stadig, og min aktuelle forskning har vist, at folk med e-sans møder op hos alternative behandlere ca. 7 gange så tit som folk uden e-sans. Det er mine særlige passioner at etablere et fagligt hjemsted for forskningen vedrørende de finere energier, og at etablere et organisatorisk fællesskab for den alternative sektor byggende på den e-sans, som sektorens behandlere har til fælles, dels med hinanden, dels med næsten alle klienter. Michael Brown Bestyrelsesmedlem siden Er LNS' mest kyndige IT-mand. Annette Kurtzmann Jeg er uddannet arkitekt og har i mange år arbejdet som projektleder på en tegnestue. Er uddannet Reiki- og krystalhealer i Dharamshala, Indien, Belvaspata-healer i Irland/Danmark og healer derudover bl.a gennem energitegninger. Dyrker hatha yoga og underviser i tibetansk yoga.

5 Spiritualitet, naturlig sundhed og holisme er vigtige parameter i mit liv, og jeg ønsker at fremme kendskabet, videreudviklingen og bevarelsen af plantemedicin, alternative behandlinger mm - også på politisk plan, både nationalt og internationalt. Til suppleant-listen: Annie Thygesen Andersen Hele mit liv har jeg forsøgt at være til gavn i det samfund jeg er en del af. Hver gang jeg har mødt modstand eller haft nederlag, bliver situationen altid vendt til det bedste.derfor føler jeg mig heldig. En artikel ud fra de erfaringer jeg har gjort mig vedrørende epilepsi ligger på foreningens hjemmeside. Jeg har dog mange andre erfaringer fra mit virke som zoneterapeut og mit liv som helhed. Jeg ønsker et godt liv for alle levende væsener, og også for de der ikke længere er her fysisk. Ikke alle kender følelsen af at have kontakt, men det gør jeg. I mit arbejdsliv har jeg arbejdet med analyse af: Papir - Fødemidler - Gødning - Hormoner - Enzymer Stomi - Selvstændig Zoneterapi klinik Jeg er blevet meget opmærksom på, at vore fødevarer er svære at købe som oprindelig næring. Fødevareindustrien kan spare store summer ved af benytte manipulerede sukkerstoffer, hvilket er svært at gennemskue for forbrugerne. Men hvad forbrugeren ikke kan, det kan kroppen, og megen sygdom kan undgås, hvis føden ikke var så kompliceret. Astrid Wiig Kostvejleder. Underviser i motion i Ældresagen. Hjælper LNS på messer. Ditte Lustrup Har en brændene passion for sundhed og ernæring og har siden jeg var teenager slugt den ene sundhedsbog efter den anden. Pt. studerer jeg sundhed og ernæring på Ankerhus i Sorø og har mange års praktisk erfaring med arbejde i ernærings- og sundheds branchen. Jeg har desuden en master i NLP og er meget interesseret i hvordan vores psykiske velbefindene påvirker vores helbred og sundhed. Ved siden af mine studier driver jeg en sundhedsblog, 'rawfoodbloggen.com' hvor jeg deler min viden samt lækre opskrifter fra eget køkken. HC. Andersen siger at 'at rejse er at leve', et udsagn jeg kun kan give ham ret i. Min lyst til eventyr har bragt mig vidt omkring, ligefra sprogrejse i Brighton og udflugt til Tjekkiet, til udvekslingselev i Italien og Frankrig, samt et 3 mrd. højskole ophold i New Zealand og 2 rejser på egen hånd til henholdvsvis Frankrig og Californien USA. Rejser der alle har givet mig stor indsigt i mig selv, livet og andre kulturer.

6 Erling Helmer Jensen Repræsenterer LNS i NSK, Nordisk Samarbejds Komité for Komplementær- Alternativ behandling. Uddannelse: Højere Handelseksamen, Teknikumingeniør, SFH Psykoterapeut, SFH Biomediciner gennemført u/afsluttende eksamen, GB Clairvoyant, FDZ Anatomi, fysiologi, sygdomslære, SFKH Homøopat, OPP MBTI Coach. Karriere: Salgschef, Produktions- og udviklingschef, Adm. Direktør, Alternativ behandler m/ca klienter. Beskæftigelseskonsulent. Interesse: Fysisk, psykisk og spirituel udvikling. Personlig: 65 år og p.t. Heidie Graversen Aktiv i eget regi og med foreningen Børns-Trivsel. Yoga i Herlev kommune. Stress hjælp, krise hjælp og chok-traume oplevelser er mine spidskompetencer som psykoterapeut og stress coach. Et liv i balance, Coaching People siden Det handler om mennesker, fokus, relationer & livskvalitet. Tværfaglig kursus- og konsulent virksomhed. Trivsels træning til virksomheder, stat & kommuner. Henrik Isager Speciallæge, dr.med., tidligere bestyrelsesmedlem i LNS. Formand for foreningen Orthomolekylære Læger. Tidligere bestyrelsesmedlem medlem af ViFABs bestyrelse, udpeget af LNS. John Boel Selvstændig akupunktør. Mangeårigt medlem af LNS, nu æresmedlem. Joseph Immanuel Blytner Mangeårig suppleant. Præsenterer LNS på messer. Karin Siff Munck Lektor UCC, cand.cur. RAB godkendt kinesiolog. Mangeårigt LNS medlem. Kirsten Kragh Har vekslende været suppleant og bestyrelsesmedlem siden Fra 2005 til nu kasserer for LNS. Har altid været interesseret i åndsvidenskab og spirituel udvikling. Har en uddannelse som psykoterapeut. Knud Broager Engageret i overordnet helseforståelse og har en stor indsigt i alternative behandlingsmetoder og litteratur. Holder foredrag om kolloid sølv. Bor på Orø med sin hustru Wivi.

7 Lena Pultz: Jeg er uddannet fysiurgisk massør på A.M. massageskole i 2001 og akupunktør på helseskolen i Søborg i Uddannelse i kranio-sakral terapi hos Stanley Rosenberg. Jeg synes at det er vigtigt at arbejde med at påvirke sundhedssystemet til at se mennesket som en helhed og ikke små enkeltdele uden sammenhæng. Samtidig er det vigtig at få anerkendt naturmedicin og terapi som behandligsformer på lige fod og/eller supplement til de nuværende behandlingsformer. Det er også nødvendigt at holde fast i et højt niveau af faglighed hos os terapeuter for på den måde at vise at vi har meget at give. Poul Feilberg Formand for LNS i 2005 og initiativtager til implementeringen af ISO certificeringen til fremme af LNS formål. Har i mere end 17 år drevet sit eget konsulentfirma, Feicon, med ekspertise indenfor ledelsessystemer, forretningsudvikling og kursusvirksomhed. Erfaring inden for mange forskellige brancher. Rita Pommer Uddannet i traditionel kinesisk medicin, bl.a. i Kina. Sygeplejerske. Tidligere bestyrelsesmedlem i LNS, nu suppleant. Steen Braase Medlem af LNS i mere end 20 år. Har været aktiv i fagligt råd, tidl. aktiv i LNS bestyrelse, nu som suppleant og gennemgående medansvarlig for messerne. Min interesse er Healing. --- ellers er mit virke Underholdning -Skuespiller- Foredragsholder Søren Refstrup Formand for Stoffrit Danmark. Vores krop er udviklet af og i samspil med naturens produkter, som består af tusindvis af forskellige naturlige kemiske stoffer, og det er min klare opfattelse, at det er at spille russisk roulette med vores helbred at fylde kemiske stoffer på den, som den ikke kender fra sin udviklingshistorie eller som den kemisk set ikke kender. Jeg tror, at dette også - måske især - omfatter de fødevarer, vi spiser i det daglige, som jeg derfor personligt går op i skal være økologiske. Jeg kunne fx godt tænke mig, at arbejde med en indsats for at få folk til at tænke mere i at vælge økologiske fødevarer - kunne mange foreninger fx gå sammen om sådan noget? Når man kikker i dagligvarebutikkerne er der helt klart mulighed for at øge udbuddet og mængden af økologi.