Guidet Familie-Centreret Omsorg. Effekt og oplevelse af struktureret kommunikation i NICU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guidet Familie-Centreret Omsorg. Effekt og oplevelse af struktureret kommunikation i NICU"

Transkript

1 Guidet Familie-Centreret Omsorg Effekt og oplevelse af struktureret kommunikation i NICU

2 GFO-studiet Ph.d studie, Janne Weis, CCRN, Cand.Cur., ph.d. stud. Hovedvejleder: Professor Ingrid Egerod Medvejledere: Seniorforsker Vibeke Zoffmann og professor Gorm Greisen

3 Agenda Baggrund for studiet Delstudier GFO-interventionen Implementering af GFO RCT studiet Interview-studie Konklusion

4 Baggrund At føde før tid og være indlagt i en neonatalafdeling er en stressfuld oplevelse og en stor udfordring for forældre Stress oplevelsen kan vare ved i måneder til år efter udskrivelsen Forældre er i risiko for at udvikle efterfødselsreaktioner i form af fødsels-depression eller post-traumatisk stress Effektiv sygeplejerske-forældre-kommunikation er vigtig med henblik på at sikre støtte tilpasset til den enkelte families værdier, behov og bekymringer

5 Familie-centreret pleje Respekt og værdighed. Sundhedsprofessionelle lytter til og anerkender patienters og familiers perspektiver og valg. Patientens viden, værdier, tro og kulturelle baggrund integreres I planlægning og udførelse af pleje. Deling af information. Sundhedsprofessionelle kommunikerer og deler fuldstændig og objektiv information med patienter og pårørende på måder der er støttende og anvendelige. Patienter og familier får rettidig, fuldstændig og præcis information så de kan deltage i omsorg og beslutningstagning Deltagelse Patienter og familier opfordres til og støttes i at deltage i omsorg og beslutnings-tagning i den udstrækning, de ønsker det Samarbejde Patienter og familier inddrages også på et overordnet institutions niveau. Ledere i sundhedsvæsnet samarbejder med patienter og familier med henblik på udvikling, implementering og evaluering af programmer og politikker; design af faciliteter i sundhedsvæsnet; og i uddannelse af professionelle, såvel som udførelse af omsorg

6 Studiet Studie A: Et implementerings-studie med evaluering af et rammeprogram for systematisk træning af sygeplejersker i at anvende GFO i praksis. Generering af kvalitative og kvantitative data med henblik på at vurdere at interventionen blev leveret som tænkt samt beskrive væsentlige faktorer af betydning for succesfuld implementering Studie B: Et randomiseret kontrolleret studie (RCT) til at bestemme effekt af GFO i en travl neonatalafdeling Studie C: Et kvalitativt studie til at bestemme den kliniske betydning af GFO gennem semi-strukturerede interviews

7 Formål med GFO Sikre, at forældres personspecifikke perspektiver udfoldes med henblik på at støtte deres håndtering af følelsesmæssige reaktioner; Støtte forældres håndtering af forældrerollen i neonatalafdelingen; Støtte til løsning af aktuelle problemer; Aftale plejeplaner og planer for samarbejde for den kommende tid

8 GFO mekanismer GFO er en sygeplejerske-forældre kommunikations intervention Struktureret dialog Refleksion Anvendelse af person-centreret kommunikation

9 GFO Planlagte samtaler (1 time) Indlæggelsessamtale i akut kritisk fase Værdiklargørende samtale i stabil fase Udskrivnings- eller overflytningssamtale i udskrivningsfase Opfølgende samtaler Samtaler efter behov i løbet af indlæggelsen (20 minutter) GFO moduler Invitation til samarbejde til at introducere processen Udfyldelse af refleksionsark som forberedelse til samtale Udfyldelse af ark med aftale om plejeplan og samarbejde som afslutning på hver samtale GFO kommunikation Spejling Aktiv lytning Værdiklargørende respons

10 Struktureret dialog Jævnlig afholdelse af samtaler i hele forløbet Samtaler af op til en times varighed i et privat rum Planlægning af samtaler var nyt for en del sygeplejersker. I vanlig pleje før interventionen blev samtaler som oftest afholdt ad hoc når sygeplejerskerne udførte pleje-opgaver omkring børnene

11 Refleksion Forældre forberedelse med anvendelse af semistrukturerede refleksions-ark: Indlæggelsessamtale Værdiklargørende dialog Udskrivningssamtale Støtte ark: Invitation til samarbejde Aftale om planer

12 GFO Refleksionsark Acute Critical Phase Stable phase Reflection sheets Content of reflection sheets Examples Invitation to collaborate Admission dialogue Values Clarifying dialogue Clarification of roles, collaboration, and use of reflection sheets Six questions on parents experiences and current issues 17 unfinished sentences for both parents to accomplish reflection on values, experiences and needs We will collaborate on We have different roles It is important that we understand each other s views How did you experience pregnancy, giving birth, and admission to NICU? Do you experience any particular issues causing you problems Do you need more information regarding your baby s care? The worst about premature labor was I wish I could. I feel like a parent when I experience collaboration with the healthcare-professionals. Discharge Phase All phase s Transfer or Discharge dialogue Negotiated plan (used in all dialogues) Six questions on parents experiences of the NICU stay, positive and negative views of discharge, and need for further information Space provided for summarizing current issues discussed in the dialogue, and noting negotiated plans. How did you experience admission to NICU? What are your positive or negative expectations? Do you need more information before discharge? Parent perspective: Nurse perspective: Plans:

13 Person-centreret kommunikation Fremme fælles beslutningstagning om pleje og behandling baseret på udforskning af forældres perspektiver Tilpasning af information og diskussion af planer der tilgodeser specifikke behov hos den enkelte familie Deling af sygeplejerskers professionelle viden og forældrenes private viden til gavn for barn og familie Kommunikations- strategier: Spejling, aktiv lytning og værdiklargørende respons

14 Implementeringsstudie Formål At evaluere og tilpasse et systematisk GFO implementeringsprogram og bestemme gennemførbarhed af GFO i en højintensiv neonatalafdeling

15 Implementering af GFO Struktureret træningsprogram for sygeplejersker: GFO-viden: Workshops GFO-udførelse: Supervision, feedback, dialog om lydoptaget forældre-samtale GFO-certificering: Gennemført foregående trin tilfredsstillende; bestå skriftlig test 25 sygplejersker gennemførte alle trin i træningsprogrammet og blev certificerede i at anvende GFO som tænkt.

16 Barrierer for implementering GFO praksis-optagelse Faktorer i kontekst såvel som relateret til ledere og kolleger påvirkede sygeplejerskernes træning Et område, der var undervurderet fra starten Tiltag for at fremme implementering: Synlighed Fremme ejerskab gennem øget information og inddragelse Resultat Reduceret træningstid Fra accepterende ejerskab til aktivt ejerskab

17 Formål med RCT studie At undersøge effekt af GFO på forældre stress og forældre-oplevet støtte fra sygeplejersker Hypoteser: GFO reducerer forældre-rapporteret stress GFO øger forældre-rapporteret sygeplejerske-støtte

18 Undersøgelsessted, deltagere og metoder Sted: Højintensiv neonatalafdeling Deltagere: forældre til børn født før 34. gestationsuger. 74 forældre i interventionsgruppe; 60 forældre i kontrolgruppe Metode: Randomiseret kontrolleret studie med anvendelse af forældre-rapporteret outcome. Måle-instrumenter: Parental stress scale: NICU (PSS:NICU) (Miles et al 1993) Nurse parent support tool (NPST) (Miles et al 1999)

19 Grupper Interventionsgruppe modtager GFO Standard pleje gruppe modtager standard pleje skal tilbydes indlæggelsessamtale efter afdelingens normale retningslinjer GFO-trænede sygeplejersker tilknyttes som PAS for begge grupper. Randomisering sker først efter tilknytning af sygeplejerske.

20 Resultat: Forskel mellem grupperne GFCC mean (SD) N=74 Standard Care mean (SD) N=60 Difference GFCC vs. Standard Care 95% CI P-value PSS:NICU Total stress score Subscales Sights and sounds Infant behaviour 2.70 (.67) 2.84 (.71) ; (.74) 2.99 (.76) ; (.80) 2.75 (.80) ; Parental role 2.86 (.98) 2.79 (1.00) ; NPST Nurse support 4.14 (.48) 4.16 (.60) ;.21.86

21 Resultat: Forskel i stress score / køn Stress score mean Mothers (SD) N=75 Stress score mean Fathers (SD) N=59 Difference Fathers vs mothers 95% CI P-value PSS:NICU Total stress score Subscales Sights and sounds Infant behavior Parental Role 2.91 (.70) 2.58 (.64) ; * 2.90 (.74) 2.74 (.78) ; (.87) 2.48 (.68) ; * 3.09 (.74) 2.51 (.90) ; *

22 Konklusion Forældre oplever stress Mødre oplever mere stress end fædre Ikke muligt at vise effekt af GFO Foreslår nye studier, der undgår evt. afsmitning mellem grupper Inkluderer skalaer, der er følsomme for at bedømme menneskelige interaktioner og reaktioner

23 Formål med interview studie At undersøge hvordan forældre til tidligt fødte børn oplever anvendelse af GFO samt At sammenligne hvordan forældre, der modtager GFO versus standard pleje, beskriver sygeplejerske-forældre kommunikation i neonatalafdelingen

24 Interview studie 12 interviews gennemført 3-6 måneder efter udskrivelsen 10 interviews med begge forældre og to individuelle interviews med mødre Deltagere: En undergruppe af forældre, der havde deltaget i det randomiserede studie 22 forældre til børn født før eller svarende til 34 gestationsuger 13 forældre modtog GFO; 9 forældre standard pleje Mødres gennemsnitalder: 31 år (24 38), Fædre: 33 år (26 38); Gennemsnits indlæggelsestid i NICU: 41 dage (6 86) Gennemstnits gestationsalder: 28+4 uger (24+0 to 33+1)

25 Interview-deltagere - karakteristika Parent number Study allocation Mother s age, years Father s age, years Infant GA, weeks NICU stay, days M1,F1 GFCC No M2, F2 GFCC No M3, F3 GFCC triplets 73 Yes M4, F4 GFCC Yes M5, F5 GFCC twins 23 No M6 GFCC Yes M7, F7 GFCC Yes M8, F8 SC Yes M9, F9 SC Yes M10, F10 SC No M11 SC No M12, F12 SC triplets 59 Yes Transfer to local hospital

26 Data analyse Tematisk analyse (Braun & Clarke 2006) Induktiv og deduktiv analyse kombineret Seks analysefaser Gøre sig bekendt med data Ekstrahere og samle data i meningsfulde grupper med dannelse af første koder Re-fokusering af analysen på det tematiske niveau, hvor første koder sorteres under potentielle temaer Gennemgang af temaer og koder på ny, hvor temaer forfines og der skabes et tilfredsstillende tematisk kort over data Endelig definering og navngivning af temaer Udarbejdelse af rapport over analysen

27 Fund Samlende tema: Forældre mestrer som personer, forældre og par gennem udviklingsstøttende relationer med sygeplejersker

28 Tre inter-relaterede temaer I GFO kommunikation Opdage og udtrykke følelser Nå et dybere niveau af kommunikation Opnå gensidig forståelse

29 At opdage og udtrykke følelser Forældres erkendelse af deres følelser og bekymringer blev støttet gennem anvendelse af refleksionsark At samtalerne var planlagte hjalp forældrene til at prioritere tid til forberedelse

30 At opdage og udtrykke følelser GFCC-M1: Du er så optaget af dit barn du kan ikke tage dig af din egen situation. Jeg er så glad for, at vi blev inviterede til at deltage og fik mulighed for at udfylde disse ark. GFCC-M5: Det var lidt svært at finde tid men det føltes godt at gennemgå sætningerne og få tid til at tænke over situationen for alting gik så hurtigt i afdelingen. Det var rart at have disse spørgsmål til at hjælpe mig med at tænke tingene igennem.

31 At opdage og udtrykke følelser SC-M10: vi forstod ikke helt hvorfor vi hellere skulle gøre ting på en måde end en anden. Det var ikke før efter udskrivelsen at jeg blev klar over, at vi faktisk havde brug for flere forklaringer. SC-F12: Der er så meget du skal tænke på som forældre også praktiske ting som den rette måde at søge om sygeorlov og du har bare ikke overskud til det. Måske bliver du ikke klar over hvad du skulle have gjort før du kommer hjem, og så er det måske for sent.

32 At nå et dybere niveau i kommunikationen Planlagte samtaler oplevedes som meningsfulde af forældrene I samtalen udfoldedes forældrenes perspektiver Forældrene huskede vigtige emner, der gerne ville drøfte med sygeplejersken, når de havde forberedt sig

33 At nå et dybere niveau i kommunikationen GFCC-M4: Det betød bare så meget for mig at tale tingene igennem. For du kan altid diskutere ting med familie og venner, men en sygeplejerske ved noget om det og kender også til ting, der kan bekymre dig GFCC-F5: Vi talte sammen hele tiden [i afdelingen] men det var anderledes. Vi talte om ting på et dybere niveau [i samtalen] men det var anderledes. Ja, vi talte om helt andre ting end i dagligdagen i afdelingen. GFCC-F5: [At have udfyldt refleksionsarkene på forhånd] gør det lettere at huske ting i samtalen i stedet for blot at diskutere det der dukkede op i samtalen var tanker tænkt på forhånd

34 At nå et dybere niveau i kommunikationen SC-M9: Jeg oplevede det [hud-mod-hud kontakt med barnet] så hårdt hårdt hårdt... Jeg kunne ikke se at det gavnede hende. Da hun var allermest sårbar fandt jeg det langt mindre stressende at sidde og holde om hende I kuvøsen men jeg talte ikke med sygeplejerskerne om mine tanker. SC-F8: De gjorde det også [sygeplejerskerne blev og snakkede] fordi de godt kunne lide os. Det var tydeligt at det ikke var alle der var nogle [forældre] de havde helt andre relationer med.

35 At opnå gensidig forståelse Sygeplejersker opnåede indsigt i forældrenes liv Øget indsigt gjorde det muligt for sygeplejerskerne at tilpasse information og plejeplaner til den enkelte forældres bekymring og ønsker Forældre fik indsigt i hinandens oplevelser Fælles beslutningstagning blev fremmet mellem sygeplejersker og forældre

36 At opnå gensidig forståelse GFCC-M1: Hun mødte os hvor vi var og lyttede til os. Men hun forberedte os også på de næste skridt. GFCC-F2: Det var en proces for os at tale spørgsmålene i refleksionsarkene igennem. Jeg tror vi var helt uforberedte på nogle af de forskelle der var mellem os vi vidste vi så forskelligt på nogle ting, men at blive tvunget til at reflektere over det det var det jeg oplevede som mest værdifuldt efterfølgende. GFCC-M5: [At have konkrete planer] gjorde det muligt for mig at have kontrol over situationen også at vide hvornår det ville være ok for mig at gå en tur da dette også var vigtigt i forhold til at jeg selv kunne komme mig igen.

37 At opnå gensidig forståelse SC-F10: Du kan komme ind i en negativ spiral, hvor du bliver overvældet af al den generelle information, du kan finde. Vi havde brug for en, der satte sig ned og talte vores konkrete situation igennem med os. SC-M11: Jeg tror ikke jeg fortalte nogen, at jeg var meget vred. Jeg gjorde bare mere ud af at sige, hvordan jeg ønskede tingene gjort, og hvad jeg gerne ville gøre selv. SC-F12: Alting var så kaotisk vi bad ikke om mere information vi levede bare og forsøgte at følge med.

38 Tre inter-relaterede temaer I GFO kommunikation Opdage og udtrykke følelser Nå et dybere niveau af kommunikation Opnå gensidig forståelse

39 Konklusion Resultaterne af studiet bidrager til den eksisterende viden om forældres stress og vigtigheden af kommunikation mellem forældre og sundhedsprofessionelle GFO sikrer struktureret anvendelse af støttende kommunikation mellem sygeplejersker og forældre, og dette oplevedes gavnligt af forældrene Denne type intervention har potentiale til at fremme sygeplejerskers sensitivitet for at identificere personspecifikke behov og bekymringer

40 Artikler publiceret om GFO Weis J, Zoffmann V, Greisen G, Egerod I (2013) The effect of person-centred communication on parental stress in a NICU: a randomised clinical trial. Acta Paediatrica, 102, Weis J, Zoffmann V, Egerod I (2013 Enhancing person-centred communication in NICU: a comparative thematic analysis. Nursing in Critical Care. DOI: /nicc Online ahead of print. Weis J, Zoffmann V, Egerod I (2014) Improved nurse-parent communication in NICU: Evaluation and adjustment of an implementation strategy. Journal of Clinical Nursing. Online ahead of print.

Guidet Egen-Beslutning. Vibeke Zoffmann

Guidet Egen-Beslutning. Vibeke Zoffmann Guidet Egen-Beslutning Vibeke Zoffmann August 2005 2 Indholdsfortegnelse Indledning s. Facts om Guidet Egen-Beslutning s. Bedre samarbejde om sukkersygen - viser vejen s. Hun kom overens med sin sukkersyge

Læs mere

Guidet Egen-Beslutning kan udløse et potentiale til forandring. Vibeke Zoffmann, Seniorforsker

Guidet Egen-Beslutning kan udløse et potentiale til forandring. Vibeke Zoffmann, Seniorforsker Guidet Egen-Beslutning kan udløse et potentiale til forandring Vibeke Zoffmann, Seniorforsker Definition 1 Guidet Egen-Beslutning (GEB) er en metode, der er udviklet til at facilitere meningsfuld og effektiv

Læs mere

Kvindens oplevelse af presseperioden. Udgivelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg

Kvindens oplevelse af presseperioden. Udgivelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg Dansk resumé Titel: Kvindens oplevelse af presseperioden Forfattere: Nina Angeline Nielo & Janni Beyer Pedersen Udgivelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg Dato:

Læs mere

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut.

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. I artiklen beskrives arbejdet i familier der er ramt af en reaktion i forbindelse med graviditet og

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

Den gamle patients oplevelse af information forud for transkateter aortaklapimplantation.

Den gamle patients oplevelse af information forud for transkateter aortaklapimplantation. Opgaveskriver: Trine Maria Dam Pløger. Holdnummer: 324 Uddannelses-/modul betegnelse: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse/ afgangsmodul. Opgavens art: Afgangsprojekt.

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Pårørendes oplevelse af afdeling 4141 - en spørgeskemaundersøgelse

Pårørendes oplevelse af afdeling 4141 - en spørgeskemaundersøgelse Pårørendes oplevelse af afdeling 4141 en spørgeskemaundersøgelse Resumé Mål At undersøge, i hvor høj grad de pårørendes behov og ønsker bliver imødekommet på afdeling RT 4141. Baggrund Fra politisk side

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Bente Borg Christensen

Bente Borg Christensen Masterprojekt Guidet Egen-Beslutning i psykiatrisk sygepleje Et kvalitetsudviklingsprojekt af Bente Borg Christensen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet nr. 7/2006

Læs mere

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Annemarie Dencker Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg børn som pårørende på hospitaler.indd 1 18-09-2009 14:50:35 Børn som pårørende på hospitaler:

Læs mere

Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler

Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler 62 Klinisk Sygepleje 26. årgang nr. 4 2012 Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler How do nurses take the patient perspective at hospital admission ORIGINALARTIKEL

Læs mere

Fødende kvinders oplevelser med sundhedsvæsenet - en kvalitativ undersøgelse

Fødende kvinders oplevelser med sundhedsvæsenet - en kvalitativ undersøgelse Fødende kvinders oplevelser med sundhedsvæsenet - en kvalitativ undersøgelse Specialets omfang: 215.598 anslag med mellemrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...0 1 Abstract...3 2 Indledning...4

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Landskursus for neonatalsygeplejersker 2011 10 11. Maj, Odense

Landskursus for neonatalsygeplejersker 2011 10 11. Maj, Odense Landskursus for neonatalsygeplejersker 2011 10 11. Maj, Odense Referat v. Tenna Salmonsen, A6 Skejby Sygehus. Dialog og samarbejde mellem forældre og neonatalsygeplejersken v. Janne Weis, Neonatal afd,

Læs mere

Direkte patientfeedback som

Direkte patientfeedback som 54 Sygeplejersken 21/2009 Medinddragelse Direkte patientfeedback som Af Marianne Nybro Grum, cand.cur., Karen Skjødt Hansen og Marie Fuglsang, cand.scient.soc., Charlotte Fiil Sestoft og Hanne Danielsen,

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Kontaktpersonordningen Hvordan fungerer den? Undersøgelse af en børneafdeling

Kontaktpersonordningen Hvordan fungerer den? Undersøgelse af en børneafdeling 52 Klinisk Sygepleje 27. årgang nr. 1 2013 Originalartikel Kontaktpersonordningen Hvordan fungerer den? Undersøgelse af en børneafdeling The contact person system How does it work? A study at a children

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Guidet Egen-Beslutning. Vibeke Zoffmann PhD MPH Sygeplejerske Seniorforsker Steno Diabetes Center

Guidet Egen-Beslutning. Vibeke Zoffmann PhD MPH Sygeplejerske Seniorforsker Steno Diabetes Center Guidet Egen-Beslutning Vibeke Zoffmann PhD MPH Sygeplejerske Seniorforsker Steno Diabetes Center Guidet Egen-Beslutning Første idé til metoden GEB Idéen om manglende konsistens mellem filosofien empowerment

Læs mere

KORT MEN GODT? En etnografisk undersøgelse af et teknologistøttet døgnhofteforløb

KORT MEN GODT? En etnografisk undersøgelse af et teknologistøttet døgnhofteforløb KORT MEN GODT? En etnografisk undersøgelse af et teknologistøttet døgnhofteforløb REMOTE REHABILITATION AND SUPPORT Caretech Innovation & Regionshospitalet Silkeborg Remote Rehabilitation and Support Projektet

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere