Mit ophold på Svanevig Hospice, som pårørende i anledning af min mand Knud Henriksens sygdom og død.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mit ophold på Svanevig Hospice, som pårørende i anledning af min mand Knud Henriksens sygdom og død."

Transkript

1 NYHEDSBREV maj 2011 STØTTEFORENINGEN FOR SVANEVIG HOSPICE Svanevig Hospice i Bandholm perioden 22. november 28. november 2010 v/jette Henriksen Mit ophold på Svanevig Hospice, som pårørende i anledning af min mand Knud Henriksens sygdom og død. Knud ønskede at slutte sit liv her på jorden på Svanevig Hospice, og ønskede at jeg også var der. Allerede ved ankomsten fornemmer man den ro der er på stedet, selv om jeg kom farende efter en tur Næstved Østermark - Bandholm, fordi jeg var indlagt i Næstved sammen med Knud, så der skulle lidt nyt/rent tøj til samt sengetøj til mig selv. Hele bygningen som er meget lys og venlig emmede af ro. Lejligheden består af en stor stue med den skønneste udsigt samt et stort badeværelse. I lejligheden er der en dejlig dobbelt sovesofa, hvor jeg overnattede, samt en skøn otiumstol som jeg sad i den sidste nat ved siden af Knuds seng. Der var også en dejlig spisestue/køkken, hvor maden blev stillet frem på en buffet, så man havde mulighed for at spise sammen, hvis man havde lyst til dette, men da Knud ikke var i stand til at komme ud af sengen, spiste vi i lejligheden, maden var rigtig skøn og som pårørende kunne du spise med for 100 kr. om dagen. Der var morgensang hver morgen, selv om vi ikke selv kunne deltage, kunne vi høre det, når vi lukkede døren op. Så var der levende lys overalt. Vores datter overnattede i en af gæstelejligheden fredag til lørdag grundet snevejr, og der blev taget ligeså godt i mod hende, hun kunne også spise med for samme beløb som mig, når bare man bestilte det dagen før. Der var stor opmærksomhed fra personalets side, de kiggede diskret ind med mellemrum, såvel som lægen kiggede forbi et par gange i løbet af dagen. Der var mange frivillige, som gav et nap med, bl.a. tog en af dem fat i mig, om ikke jeg skulle gå til et bestemt foredrag, der blev afholdt om aftenen, så skulle hun nok sidde hos Knud. Plejepersonalet var lige

2 sådan meget opmærksom på, hvordan jeg havde det, og tilbød flere gange at jeg skulle gå en tur eller lignende, og de skulle nok blive hos Knud. Men Knud havde det bedst med, at jeg var hos ham, så det blev til en enkelt tur i omegnen af Bandholm i snevejr lørdag den 27. november. Man følte sig hele tiden velkommen og da Knud var død den 28. november om morgenen, blev der ude i receptionen sat et lille digt og tændt et lys for Knud, det var så smukt. Den ro, empati og overskud der var på Svanevig Hospice tror jeg, man skal opleve. Når man er i sådan en presset situation, er det dejligt, at man fornemmer at de gør alt for at hjælpe. Jeg kan ikke forestille mig en værdigere måde at dø på, når det ikke kunne finde sted i eget hjem. Jeg har i dag modtaget en dejlig skriftlig hilsen fra Svanevig Hospice, hvor de også gør opmærksom på, at de kontakter mig pr. telefon for en op følgende snak. Bliv medlem af Støtteforeningen Kontingent Enkelt medlem 100 kr. Firma/forening 500 kr. Gave??? reg.nr konto nr , SPAR Lolland. Bidrag/gaver til Støtteforeningen kan fradrages i skat, når beløbet er over 500 kr. og maksimalt kr. årligt. Ægtefæller har ret til hver sit fradrag årligt. Det er dog en forudsætning for fradrag, at bidragyderen oplyser sit cpr.nr., som Støtteforeningen herefter indberetter til SKAT. Hjælp os med at spare papir og porto send en mail til hvis du kan undvære den trykte udgave af Nyhedsbrevet. I stedet vil du få tilsendt det elektronisk, hver gang det udkommer. Oplys gerne både navn, adresse og telefonnummer i samme mail. Hospiceforum opfordrer alle medlemmer til at få tilsendt deres nyhedsmail. Tilmelding kan ske på vælg Nyheder derefter vælg Hospice Nyt Anemone smykker Hvis dine smykker bliver anløbne, kan du pudse dem med: et flydende sølvrens produkt med en fast sølvcreme eller læg et stykke stanniol i en skål, drys groft salt på stanniolen, læg smykket ovenpå og hæld kogende vand i skålen, indtil smykket er dækket, efter et lille øjeblik er smykket rent, skyld efter og tør. Det er en fordel at have vedhæng og gummisnor gemt hver for sig, da gummisnoren kan være årsag til, at vedhænget hurtigere bliver anløbent. Indlæggelse på Hospice er gratis

3 Hospice Forum Danmarks generalforsamling og årsmøde den 9. april 2011 v/inger Vibeke Svanekier Hospice Forum Danmark (HFD) er en landsdækkende forening, der målrettet arbejder på at udbrede hospicetanken og forbedre vilkårene for døende mennesker og deres pårørende. Især er de frivilliges indsats et vigtigt element i foreningens arbejde. Medlemsskaren er bl.a. hospicestøtteforeninger og hospicebestyrelser. På dette års generalforsamling på Dalum Landbrugsskole i Odense den 10. april deltog i alt otte fra vores område. Der var således repræsentanter både fra bestyrelsen for Svanevig Hospice, bestyrelsen for Støtteforeningen for Svanevig Hospice samt for gruppen af frivillige. Formiddagen var forbeholdt generalforsamlingen, hvor formanden Tove Videbæk (TV), aflagde beretning for årets omfattende aktiviteter. Det vil føre for vidt på her at gengive det samlede referat af TV s beretning, men det kan anbefales at læse beretningens fulde ordlyd på hjemmesiden I dette Nyhedsbrev kan vi dog i det følgende fremhæve enkelte punkter bl.a. afholdelse af Frivilligheds seminar 6. marts 2010, og et nyt planlagt seminar for frivillige den 29. oktober 2011 i Vejle. Ligesom der har været afholdt kontaktmøder for hospicebestyrelser og for bestyrelser for støtteforeninger. Som noget nyt har HFD desuden stået for afvikling af en konference for frivilligkoordinatorer. Som det også fremgår af HFD s vedtægter arbejdes der ihærdigt på at sikre optimale betingelser for det frivillige arbejde, og det gælder både forskellige tilbud som konferencer i Danmark og støtte og vejledning til oprettelse af Hospice Forum i andre nordiske lande. Den 7. oktober 2012 er 20-års dagen for etablering af det første hospice i Danmark, og i den anledning er der indledt et arbejde mhp. udgivelse af et jubilæumsskrift. Men allerede den 15. september 2011 er der markering af et andet jubilæum, idet HFD denne dag markerer, at det er 10 år siden foreningen blev oprettet. TV berettede om, at der nu er 17 hospicer og en palliativ enhed i Danmark, hvilket giver i alt 208 sengepladser, som dog forventes at være udbygget til 257 pladser i Der henvises årligt patienter til hvert hospice, men kun 50% af disse patienter bliver indlagt. Under generalforsamlingen blev det besluttet at fastholde kontingentsatserne, og der blev foretaget en enkelt vedtægtsændring, som er overordnet den vedtægtsændring, som blev foretaget på generalforsamling for Støtteforeningen for Svanevig Hospice vedr. 14 om opløsning af foreningen. Under punktet med valg til bestyrelsen blev samtlige bestyrelsesmedlemmer genvalgt Efter generalforsamlingen bød eftermiddagen traditionen tro på nogle interessante foredrag. Årets to indlæg havde enslydende overskrifter, nemlig Hospiceudviklingen i de næste 10 år. De to foredragsholdere var hhv. sygeplejerske, cand.cur. Kirsten Kopp (KK), hospicechef gennem næsten 16 år ved Sct. Maria Hospicecenter i Vejle og cand.psych. Niels Peter Agger (PA), der er forfatter, foredragsholder og terapeut. PA er engageret i det palliative felt, og han var med til at etablere Hospice Forum Danmark for 10 år siden. KK s manuskript og PA s disposition findes på Man kan sige, at begge foredragsholdere kiggede i krystalkuglen og fremlagde spændende visioner for fremtidens hospice. Man kan sige, at begge foredragsholdere kiggede i krystalkuglen og fremlagde spændende visioner for fremtidens hospice. Der var mange paralleller mellem de to oplæg, selvom tilgangen naturligvis var lidt forskellig ud fra den hverdag og virkelighed, de to færdes i.

4 Referatet i dette Nyhedsbrev er derfor blot nogle stikord som en kombination af visioner fra begge indledere. En del omtale gik på, at der vil ske store ændringer i sygdomme, behandlinger og patientgrupper, f.eks. vil patienter og pårørende i fremtiden også være mere velinformerede. Det forventes, at mange flere vil blive udskrevet fra hospice og senere genindlagt. Der vil komme en øget efterspørgsel, så hospice vil i virkeligheden blive behovsskabende og altså ikke kun behovsdækkende. Det forventes, at der vil blive oprettet nogle få børnehospice, og der vil blive etableret flere hjemmehospice og vågetjenester. Formentlig vil alternativ behandling i langt højere grad end i dag blive kombineret med konventionel behandling, og vi vil få mennesker fra flere forskellige kulturer på hospice, ligesom vi må forvente, at patienter med demens og andre hjerneskader vil blive indlagt på hospice. Det forventes, at antallet af ansatte inden for denne sektor vil blive fordoblet, og det samme gælder antallet af frivillige medarbejdere. Der vil blive sat fokus på eutanasi (aktiv dødshjælp) og selvmord og ændrede ritualer i forbindelse med dødsfald og begravelser. Kravene til de ansattes uddannelse og til tværfagligt samarbejde vil øges og styrkes, og der vil være stor fleksibilitet i arbejdet og arbejdstiden, ligesom kravene til dokumentation og elektroniske hjælpemidler øges. Alt i alt nogle tankevækkende indlæg, som det helt klart kan anbefales at nærlæse på I pauserne både formiddag, middag og eftermiddag var det muligt at se nærmere på markedspladsen, hvor støtteforeningerne præsenterede deres forskellige foldere, årsskrifter og salgsvarer. Her kunne vi også blive inspireret ved en snak med andre støtteforeninger. Og vi kunne igen i år glæde os over en rigtig stor interesse ved udstillingen og salgsartiklerne fra Støtteforeningens for Svanevig Hospice. Kommende arrangementer Mandag d. 20. juni 2011 fra kl : Åbne haver Krummingen, Nagelsti, Nykøbing F. Søndag d. 28. august 2011 fra kl Koncert med Fangekoret kl Gunslevholm Idrætsefterskole, Stubbekøbingvej 95, Nr. Alslev Se i øvrigt vedlagte program Støtteforeningens bestyrelse Hjørdis Høegh-Andersen, formand, tlf.: Inger Vibeke Svanekier, næstformand og bestyrelsens repr. i Hospicebestyrelsen, tlf.: Karen Melchior Jensen, sekretær, tlf.: Arne Høegh, tlf.: Gudrun Henriksen, tlf.: Poul Erik Carlsen, suppleant, tlf.: Pia Pape, suppleant, tlf.: Torill Hetting, kasserer, tlf.:

5 Støtteforeningen for Svanevig Hospice Indbyder til åbne haver Mandag den 20. juni kl hos Gudrun Henriksen, Krummingen 10 og hos Birthe Sønderup, Krummingen 11, Nagelsti på Lolland tæt ved Nykøbing F. Der er mulighed for køb af kaffe/te/kage Og der er salg af Støtteforeningens effekter samt pileflet og planter Hvis vejret er godt - kan medbragt mad nydes i en af haverne, tag tæpper eller stole med Entre 20 kr. som dækker adgang til begge haver Støtteforeningen for Svanevig Hospice Markerer hospicedagen med en koncert med Fangekoret fra Vridsløselille Koncerten finder sted søndag den 28. august 2011 kl på Gunslevholm Idrætsefterskole, Stubbekøbingvej 95, 4840 Nørre Alslev Koret synger under ledelse af den dygtige korleder Louise Adrian Hvis vejret er godt - kan medbragt mad nydes fra kl på plænen forud for koncerten Medbring tæpper eller stole Kaffe/te/kage kan købes Entre: 100 kr. Billetter kan købes ved indgangen eller reserveres ved henvendelse til Hjørdis Høegh-Andersen, tlf , mail: eller Gudrun Henriksen, , mail: Overskuddet fra arrangementet går til Støtteforeningens arbejde

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift SVANEVIG HOSPICE Årsskrift 2010 2 Indholdsfortegnelse 3 Indvielse og det første år Af Birgitte Andersen, bestyrelsesformand Den 20. januar 2010 var en meget stor og festlig dag. Svanevig Hospice blev indviet

Læs mere

NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lollandsfondens 100 års jubilæum, den 28. september 2012 v/ Gert Meyer

Læs mere

NYHEDSBREV MAJ 2014 ------------------------------------------------------------------------------

NYHEDSBREV MAJ 2014 ------------------------------------------------------------------------------ NYHEDSBREV MAJ 2014 ------------------------------------------------------------------------------ Musikterapien på Svanevig Hospice v/ musikterapeut Marie Falk De fleste af os har oplevet, at musik har

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Kamillus Hjørring

Referat fra Generalforsamling 2011 i Kamillus Hjørring Tidspunkt: 16. marts 2011 kl. 19.30 Sted: Sognegården, Torvet 4, Hjørring Referat fra Generalforsamling 2011 i Kamillus Hjørring Deltagere: Bestyrelsesmedlemmerne Erik Schou, Bjarne Hougaard, Claus Foged,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Nyt fra redaktionen. Så lykkedes det. Et år, hvor medlemsbladet udkom hele 4 gange. Det er en dejlig fornemmelse at sidde med. Det er meget lang tid siden, jeg har kunnet

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

Juni 2014, nr. 102. ICD-klubbens blad

Juni 2014, nr. 102. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Juni 2014, nr. 102 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Formanden har ordet side 2 Fra læser til læser side 5 Seminar 2014 side 6 Livsstilscentret Brædstrup side 12 Aktivitetskalender side

Læs mere

NYHEDSBREV. En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen

NYHEDSBREV. En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 10 april 2012 En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord Generalforsamling 2012 Årets generalforsamling

Læs mere

31. årgang Vinter Nr. 4

31. årgang Vinter Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Vinter Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4 - vinter 2014-2015 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for unge... 4 Ægtefælle/samleverdag

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 4. Juli 2008 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Seniornyt. Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2013

Seniornyt. Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2013 Seniornyt Nr. 2 maj 2013 29. årgang Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark Senior- Nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-Danmark Nr. 2, marts 2013, 29. årg. Udkommer 4 gange årligt og

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Peter Røntved Andersen 6037 9931 askoe206@hotmail.com Kontakt vedr. dræn Foreningens repræsentant i Digelag og Butiksforening Kasserer Knud-Erik

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere