CURRICULUM VITAE Fokus på ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CURRICULUM VITAE Fokus på ledelse"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Fokus på ledelse CHARLOTTE DELMAR Institutledelsen, Institut for Folkesundhed Leder af Sektion for Sygepleje, campus Aarhus og campus Emdrup Professor Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Health Institut for Folkesundhed og Institut for Klinisk Medicin Sektion for Sygepleje Høgh Guldbergsgade 6A (bygning 1633) 8000 Aarhus C Personlige oplysninger: CPR: Nationalitet: Dansk Familie status: Gift, to børn (søn 15 år og datter 26 år) Adresse: Højdevej 1, 9000 Aalborg Telefon: Mobil: Arbejde: Privat:

2 Uddannelse Master of Public Governance (MPG), Aalborg Universitet (indtil nu 26 ECTS) 1999 Ph.d., Det Humanistiske Fakultet, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Kandidatuddannelse (cand.cur.), Aarhus Universitet Diplomuddannelse i uddannelse og undervisning, Aarhus Universitet En narrativ beskrivelse Dette CV er relateret min ledelseserfaring og er en narrativ beskrivelse af de sidste 20 års virke. Gennemgående er udvalgte kernekompetencer, kendetegnet ved: Jeg har altid turdet og villet gå forrest og har fundet en succesfuld vej. Jeg er brobygger mellem forskellige fagprofessionelle, institutioner og vidensniveauer. Jeg har såvel klinisk akademisk som universitær erfaring. Jeg har altid arbejdet med integration af klinik, forskning/udvikling, uddannelse og innovation. Jeg er i stand til at udvikle en samarbejdende kultur, der har resulteret i synlige resultater og vækst både for den enkelte person og for den respektive organisation. Jeg har et stort netværk, som jeg er god til at vedligeholde. Januar : Eksamensopgaver, MPG Samtlige fem eksamensopgaver drejer sig om organisation og ledelse af forskning. Jeg har valgt cases med følgende emner: Etablering og udbygning af en forskningsorganisation ud fra en tom skal, identifikation af stake- og shareholders i det universitære system, kommunikationsstrategi i en politisk kontekst og omdømmeledelse, personligt lederskab og autencitet samt ledelse af vidensmedarbejdere. Jeg skal til eksamen i faget strategisk HRM den 23. januar 2015, hvor jeg har skrevet om udvikling af en bæredygtig akademisk kultur. Maj : Institutledelsen, Institut for Folkesundhed, Health, Aarhus Universitet Institut for Folkesundhed indbefatter otte sektioner: Sygepleje, Idræt, Almen Medicin, Bio statistik, Epidemiologi, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Miljø, Arbejde & Sundhed, Sundhedsfremme & Sundhedsvæsen. Sektionslederne udgør sammen med Institutleder Institutledelsen. Budget: kr. ca. 100 mill. (ca. 70 mill. STÅ og 30 mill. Basismidler) Udarbejdelse af strategiplan for Institut for Folkesundhed indenfor områderne; forskning, talent, uddannelse og videns formidling til omgivende samfund Indførelse af ny decentraliseret økonomistruktur Eksterne bevillinger; principper og håndtering Indførelse af ny stipendiestruktur Principper for etablering af tværsektorielle forskergrupper ved Instituttet Omlægning af information til Instituttets hjemmeside m.v. Udarbejdelse af retningslinjer for adjungeringer og konkret stillingtagen til to ansøgere 2

3 Vurdering og beslutninger om nyansættelser ved Instituttet Etablering af biostatistisk supportfunktion ved Instituttet Kommissorium til arbejdsgruppe vedr. fordeling af undervisning mellem sektionerne Høringssvar til universitetsledelsens beslutningsforslag vedr. problemanalyse Høringssvar vedr. standarder for ansvarlig forskningspraksis ved Health Maj : Sektionsleder, Sektion for Sygepleje, campus Aarhus og campus Emdrup Processen med denne stilling tog sin begyndelse allerede i december 2012, hvor daværende sektionsleder valgte anden udfordring. Jeg blev af sektionens medarbejdere peget på som ny leder, idet jeg fra min tid på Aalborg Sygehus havde et godt omdømme og gode erfaringer med at skabe en positiv atmosfære og anerkendende kultur. Sektionen havde netop gennemført en psykisk arbejdsmiljøundersøgelse, som i den grad kaldte på kulturforandring. Jeg var imidlertid nytiltrådt og ansat i et tidsbegrænset professorat. En af de nuværende lektorer påtog sig derfor opgaven under forudsætning af hjælp fra mig. Således delte vi i perioden februar februar 2014 opgaverne i daglig ledelse og strategisk ledelse, hvor jeg især tog mig af sidstnævnte. Denne løsning varede indtil februar 2014, hvor sektionslederen af forskellige årsager valgte at fokusere på sin forskning. Igen med stor medarbejderopbakning og indfrielse af tidsubegrænset professorat, sagde jeg ja tak til stillingen som formel ansat sektionsleder. Jeg har allerede skabt god grobund for en samarbejdende tillidskultur, hvilket jeg har kunnet måle på nylig afholdte MUS og daglige tilkendegivelser. Sektionen har d.d. 16 fastansatte VIP, 7 eksterne lektorer, 2 adjungerede lektorer, 1 adjungeret professor, 5 eksterne undervisere, 1 sekretær og 24 ph.d. studerende. Der er 1 adjunktur til Emdrup og 1 lektorat til Aarhus i bedømmelse med ansættelse inden for første kvartal Af denne stab er jeg også leder af ledere: 1 studieleder, 1 uddannelsesleder (master i klinisk sygepleje) og 5 kursusledere. Der optages årligt 70 kandidatstuderende og 35 masterstuderende. Budget for sektionen: Budgetramme til diverse kr samt løn kr. ca. 9 mill. Som professor har jeg endvidere varetaget sektionens interesser i Ph.d. udvalget for Health, Aarhus Universitet samt Forskningsudvalg, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Vendt en dårlig psykisk arbejdsmiljøundersøgelse hen mod en tillidsskabende kultur. I proces med etablering af professorat finansieret af Bispebjerg Hospital. Udbygning og konsolidering af stillingsfællesskaber med hospitaler og VIA - Aarhus Universitetshospital - Regionshospitalet Herning - Regionshospitalet Viborg - Regionshospitalet Silkeborg - Køge Sygehus - Gentofte Hospital - Hvidovre Hospital - VIA, Region Midt 3

4 Udbygning af forsknings- og uddannelsesmiljøet i Emdrup, herunder sikret lokalekapacitet, fastansættelse af yderligere en adjunkt første kvartal 2015, tilknytning af et forskningsprogram med dertilhørende forskningsleder og ph.d. studerende. Skaffet økonomiske midler til udenlandsk ph.d. studerende (Tromsø), som har haft positivt udbytte og forlænget sit ophold fra ½ - 1½ år Tiltrukket udenlandske gæsteforelæsere Intensiveret samarbejdet med VIA med bl.a. deltagelse i deres FoU udvalg. Etableret samarbejde med UCN, UC Lillebælt og VIA - Økonomiske aftaler - Paraply projekt om teoriudvikling både i uddannelse og klinik Medlem af Forskningsudvalget, Institut for Folkesundhed, september Medlem af Ph.d. udvalget, Health, december januar I tilknytning til Ph.d. udvalget haft adskillige opgaver i underudvalgene - Obligatoriske, valgfrie og generiske kurser - økonomi og faglig relevans - Merit og ækvivalens vurderinger Marts : Leder af Forskningsprogrammet: Kommunikation og Etik, på tværs af hele Aarhus Universitetshospital (AUH) Den 8. marts 2012 godkendte Forskningsrådet AUH etablering af forskningsprogrammet, som et ud af fire programmer. Jeg fik den udfordring at danne en forskergruppe, som inden for en periode på 5 år forventes at udvikle sig til at være en bæredygtig forskningsorganisation. Forskningsrådet AUH blev etableret 1. april 2011, efter fusion af Aarhus Sygehus og Skejby Sygehus. Rådet har som en væsentlig opgave at rådgive hospitalsledelsen om strategiske og konkrete forskningsspørgsmål samt indstille til uddeling af forskerpriser, forskningsbevillinger m.v. Rådet består af 8 kliniske professorer, 3 forskningsrepræsentanter fra andre sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer, 2 repræsentanter fra hospitalsledelsen og lederen af Forskningsstøtteenheden. Samtidig etableres MVU forskningsudvalg, som har til opgave at medvirke til opbygning af forskningsmiljøer for sundhedsprofessionelle med en professionsbachelor som udgangspunkt. Forskningsprogrammet: Ingen basis økonomiske midler fra AUH i perioden Fra 2014 bevilliget kr pr. år til sekretærbistand, foredrag m.v. Fra diverse fonde er hjemtaget kr Medlem af Forskningsrådet AUH, siden september Medlem af MVU Forskningsudvalg AUH, siden september Ansvarlig arrangør af Forskningssymposium AUH, afviklet 21. november Nylig aflagte resultatrapport fra forskningsprogrammet til Forskningsrådet AUH, november 2014 er vedlagt som bilag 1. Resultatrapporten fik stor positiv feed-back. Brobyggeri. I forskergruppen deltager forskere på flere forskellige uddannelsesniveauer fra bachelorniveau til erfarne postdocs og koordinerende lærestolsprofessorer. Der deltager flere forskellige faggrupper og forskerne kommer fra forskellige institutioner såsom AUH, Aalborg UH, Sektion for Sygepleje AU, Psykologisk Institut AU, Institut for Kultur og Samfund/filosofi AU, Universitetet i Tromsø, VIA, Aarhus Kommune. 4

5 November 2001 April 2010: Forsknings- og innovationsledelsen ved Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital Aalborg Sygehus ansatte i efteråret 2001 en forskningschef i stabsfunktion til cheflægen, som senere også fik titlen forsknings- og innovationschef. Jeg var i stabsfunktion til chefsygeplejersken og fortsat en del af Direktionen fra min tidligere stilling som case manager. Således blev forskningsledelsen udgjort af forsknings- og innovationschef Hans Gregersen, leder af forskningen i sygepleje Charlotte Delmar, cheflæge Tove Nilsson og chefsygeplejerske Vibeke Deding. Fra etablerings-fasen af idéklinikken (Innovation AHSIC), 2008 indgik jeg i fælles strategisk ledelse med forsknings- og innovationschefen, hvor jeg fik særlig ansvar for organisatorisk innovation, herunder opstart af projektet Medarbejderdreven Innovation. Vi ansatte i fællesskab medarbejdere og jeg var fungerende daglig leder af idéklinikken ved forsknings- og innovationschefen længerevarende rejser indtil vi ansatte leder af idéklinikken Kjeld Lisby pr. 1. april Idéklinikken var et resultat af Innovationsstrategi 2008 med et budget på ca. 14 mill. Tværdisciplinært samarbejde om etablering og opbygning af Aalborg Sygehus til universitetshospital. Tværdisciplinært samarbejde om etablering, opbygning og skabelse af forskningsmiljø, Forskningens Hus. Dagligt samarbejde med forsknings- og innovationschefen mangeartede planlægningsopgaver og strategier omhandlende multidisciplinære forskningsaktiviteter, fx Forskningens Dag. Selvstændig ansvarlig for planlægning og gennemførsel af i alt 9 årlige internat tværfaglige og tværdisciplinære seminarer for kliniske professorer og forskningsansvarlige, Medlem af organisationskomiteen, XII Nordiske konference for Dekaner og universitetshospitalsledelser. Vellykket planlægning og afvikling ved Aalborg Sygehus august Styregruppe, Nordjysk Center for Sundhed og Biomedicinsk Teknologi, et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Aalborg Sygehus, februar maj Næst - formand i Forskningsrådet ved Aalborg Sygehus, februar januar 2005, derefter nedlagt. Medlem af Strategisk Råd for Forskning, Region Nordjylland, august 2009 april Bestyrelsen for Public Health forskning, Region Nordjylland, april 2008 august Styregruppen for Medicinsk Bibliotek ved Aalborg Sygehus, marts april Idéklinikken, særlig ansvarlig for organisationsinnovation, herunder projekt KASK (EU, InterReg funded projekt) indtil juni

6 Januar 2000 August 2011: Grundlægger og leder af Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje (FoKSy) Oprettelsen af FoKSy var i første omgang afledt af den første strategi for den sundhedsvidenskabelige forskning ved Aalborg Sygehus. I daværende strategi blev der peget på udvikling af selvstændig forskning inden for sygeplejen som et potentielt vækstområde. En fremsynet hospitalsledelse gav mig således frie hænder til at føre dette til handling. Formålet var (og er stadig) at bidrage til udvikling og implementering af ny viden i klinisk praksis. Således blev FokSy oprettet som både en central og en tværgående funktion af afdelinger/centre i hele sygehuset. Den særlige praksisforankring, som integreret i sygehusets organisation har dannet model for opbygning af lignende forskningsafdelinger i Danmark og Norge. For yderligere uddybning henvises til hvor historik og organisation er beskrevet. Budgetansvarlig for basismidler (kr anno 2011 samt eksterne fondsmidler). Etablering, opbygning og videre udvikling af forskningsenheden. Etableringen tog sin begyndelse marts 1999 efter endt forsvar af Ph.d. afhandling. Jeg gik direkte på barselsorlov men arbejdede på at få fysiske rammer m.v. klar til januar Renovation af kontorer i Stengade, indkøb af møbler og teknologi samt beslutning om basis økonomi. Åbningsreception 31.marts Første strategi (første ph.d. studerende uddannet i 2004). Anden strategi Tredje strategi Forskningsleder, forskningsprogrammet Omsorgsetik i klinisk sygepleje den gode, kloge og rigtige sygepleje ; forankret i hospitalsledelsen med en tværgående funktion af afdelinger/centre. Projektarbejdet forløb i perioden Ideen opstod i 2005 længe før det blev et politisk tilløbsstykke at organisere forskningen i programmer og tematiserede satsninger. 13 projekter fra forskellige afdelinger på Aalborg Universitetshospital er formidlet i antologien af samme navn, udgivet på Klims Forlag Sammen med en af bidragsyderne formidles aktuelt bogens potentiale til danske University Colleges som forslag til basis bog i bacheloruddannelsen og forslag til implementeringsarbejde til kliniske efteruddannelser. Antologien har fået en flot anmeldelse. Før formaliteter var på plads og Aalborg Sygehus fik akademisk status i regi af Aarhus Universitetshospital (1. januar 2003) var der skabt rammer og udformet strategi, mål og handleplaner for opbygning af en selvstændig forskningsorganisation (FoKSy). Ph.d. studerende på alle fire fakulteter ved Aalborg Universitet samt på Syddansk Universitet og Aarhus Universitet (jf akademisk CV, punkt 4.1). Således vide erfaringer med forskellige forløb, indskrivnings- og evalueringsprocedurer. I opbygningen af FoKSy har jeg haft succes med at skabe en engageret udviklingskultur samt støtte talenter fra ikke-akademiske kompetencer til opnåelse af udviklings- og/eller akademiske kompetencer. 6

7 Landskendt for sin sammenhængskraft, Aalborg Sygehus og FoKSy. Skabt et godt omdømme, som bl.a er branded gennem 13 årsberetninger, kontakt til medier, herunder jævnlige møder med journalist Søren Beukel Bak, Nordjyske samt efterspurgt keynote (37 inviterede) vedrørende opbygning af en sammenhængende forskningsorganisation og innovation. Skabt grundlaget for at FoKSy er en forskningsorganisation i fortsat vækst og udpeget til spydspidsfunktion ved Aalborg Universitetshospital (i dag under ledelse af lektor Erik Elgaard Sørensen, som er den anden ph.d. studerende, uddannet i 2006). Januar 1994 December 1999: Case manager i Direktionen, Aalborg Sygehus - med fokus på udvikling og uddannelse i klinikken, stabsfunktion til chefsygeplejerske Vibeke Deding (som tiltrådte april 1996, og afløste chefsygeplejerske Bodil Thomsen). Uddannelsesrapport for det samlede antal elever/studerende på tværs af fag og i praktik på Aalborg Sygehus. Strategi for udvikling af klinisk sygepleje ved Aalborg Sygehus 1997, evalueret 2000 og Strategi for kompetenceudvikling, november Strategi for tværdisciplinær kvalitetsudvikling, medlem af Kvalitetsudvalget ved Aalborg Sygehus, januar december Værdier for sygeplejen ved Aalborg Sygehus, Etablering af en klinisk uddannelse i sygeplejefaglig supervision ved Aalborg Sygehus. Initiativtager, planlægger, underviser og kursusleder. Etablering af klinisk Etisk Komité ved Aalborg Sygehus. Udvikling af et IT indrapporteringssystem for projekter i klinisk sygepleje Initiativtager, planlægger, underviser og kursusleder på det første projektkursus som forberedelse til en udviklings- og forskningsorganisation. Kvalificering til projektarbejde, målrettet ledere og udviklingssygeplejersker. 5 kurser. Initiativtager og leder af de stadig eksisterende sygeplejekonferencer for hele sygehuset. Nu afvikles disse hvert andet år. Etablering af staff meetings for sygeplejersker med forskellige foredrag, temadage samt projektdage. Styregruppe for rekruttering af sygeplejersker. Rekruttering fra bl.a. Sverige og Norge. Samarbejde med Sygeplejeskolen i forbindelse med bidrag til udvikling af sygeplejerskeuddannelsen på forskellige teoretiske og kliniske niveauer. Et forbilledligt parløb gennem 15 år med chefsygeplejerske Vibeke Deding i forbindelse med forskellige ledelses- og udviklingsopgaver. Andre erfaringer med relevans for ledelse Erfaringer fra nationale og internationale finansieringskilder Bedømmelseskomiteer: Novo Nordisk Fonden: Gennem 6 år,

8 Forskningsrådet AUH: Gennem 3 år, 2011 MVU udvalget AUH: Gennem 3 år, 2011 DSRs to Forskningsfonde: Gennem 11 år, 2003 Forskningsinitiativet for den Nordlige del af Aarhus Universitetshospital: Gennem 2 år, UCN: Gennem 4 år, Bevillinger KASK/EU InterReg.: Sammen med forsknings-og innovationschefen, kr. 14 mill. til opstart af Idéklinikken og samarbejde med Oslo Universitetshospital, Norge og Sahlgrenska Universitetshospital, Sverige (2008). Det strategiske Forskningsråd: Sammen med Det Kardio-vaskulære Forskningscenter ved Aalborg Universitetshospital, en del af kr. 20 mill. til 7 Ph.d. studerende. Jeg deltager med ph.d. studerende (Vibeke Høgh) i regi af forskningsprogrammet: Rehabilitering af patienter med Atrie Flimmer (2009- ). I perioden eksterne bevilliger til diverse forskningsformål i alt: kr (se venligst bilag 2) Andet organisatorisk arbejde Bestyrelsen, Folkeuniversitetet i Nordjylland, juni august Bestyrelsen, Hospice Mariager Fjord & Center for Palliative Care, juni januar Bestyrelsen, Vendsyssel Sygeplejeskole, februar februar Bestyrelsen, Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, januar januar Bestyrelsen, Sygeplejeetisk komité i Danmark, oktober 2002 maj Bestyrelsen, Privatskolen Klostermarksskolen i Aalborg, februar 1994 februar Udviklingsrådet, Sundheds CVU Nordjylland, januar december Rådgiver. Etablering af multi-disciplinært forskningscenter, den perinatale periode, Aalborg Sygehus, december juni Styregruppe, udvikling af kompetencer ved Geriatrisk afdeling, Aalborg Sygehus, evalueret december Ansvarlig for adskillige internationale og nationale konferencer siden 1996 (se venligt akademisk CV, punkt 8.1). Fremhæves til nærværende ansøgning: I 2013 et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, - samarbejde med psykologiprofessor Svend Brinkman samt professorne Lene Tanggaard og Finn Thorbjørn Hansen, alle det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. I tillæg til bedømmelse af akademiske kvalifikationer har jeg siddet i ansættelseskomiteer, senest november 2014 ved Hospitalsenheden Vest (postdoc) men også Glostrup Hospital (forskningsleder 2007, 2009). Udpeget som Aalborg Ambassadør af Aalborg Kommune, Fra tilligemed udpeget til Ambassadør komité, bestående af 5 personer. Videnskabelige råd og bestyrelser Bestyrelsen, European Academy of Caring Science (EACS), april 2013 Expertgruppen, DenHeart, nationalt projekt, januar

9 Vice-præsident, Nordic College of Caring Science (NCCS), marts 2012 marts Fellow, European Academy of Nursing Science (EANS), december 2012 Følgegruppe til nyoprettet uddannelse, Master i Klinisk Sygepleje, Aarhus Universitet, maj juni Styregruppe og formand for udvalget vedr. 1. uddannelsesår, Vendsyssel Sygeplejeskole: fra elevuddannelse til mellemlang videregående uddannelse, ny organisering og udvikling af curriculum, godkendt af Sundhedsstyrelsen Vigtigste internationale samarbejder Sahlgrenska Academy og Universitetshospital, Centre for Person-Centred Care, Sverige ved professor Inger Ekmann, 2012 Kaiser Permanente, San Francisco Bay Area, USA, (visiting Fellow), Tromsø Universitet, Institut for Helse- og omsorgsfag, Norge, 2013 University College Diakonova, Oslo, Norge (professor II), 2013 Medlem af Tænketanken Developing Human Caring Models for Research, Education and Practice på tværs af USA, 2006 Åbo Akademi, Socialvetenskapliga Institutionen, Vasa; Finland, 2005 Hull University & Bournemonth University, UK,

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg.

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg. DSR - områder Udfordringer Anbefalinger til DSR Finansiering Rekruttering og fastholdelse af forskere samt forskeruddannelse af sygeplejersker kræver finansiering. Det er vanskeligt for sygeplejersker

Læs mere

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Målsætning Som universitetshospital vil vi gennemføre forskning ved alle sygehusets afdelinger med henblik på at forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering,

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Stillingsfællesskaber

Stillingsfællesskaber HE, AU Udkast - 18. januar 2013 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i flere og flere samarbejdsrelationer

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde?

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? PATIENTPERSPEKTIVET Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk PATIENTPERSPEKTIVET En kilde til viden Bente Martinsen,

Læs mere

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM Årsmøde DMCG-PAL 2015 Netværk for palliative sygeplejersker i RM Helle N. Matthiesen Det Palliative Team Aarhus Universitetshospital Hvad er en palliativ sygeplejerske på basisniveau? En sygeplejerske

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH AARHUS UNIVERSITY Forskningsstøtteenheden UHH 1 Hvorfor har AU/AUH en forskningsstøtteenhed? Hvorfor er jeg her i dag? FSEs kunder Aarhus Universitet (forskere og ledelse) Aarhus Universitetshospital (forskere

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Tine Curtis, Forskningschef Lars Lund, Konsulent Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning Hvorfor vil kommunen

Læs mere

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser Syddansk Universitet Udviklingsprocessen 2004: Ledelsen besluttede at gennemføre en ekstern audit af uddannelsesområdet på SDU med EVA som operatør 2005: Den

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade CV 2002 2006: Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus 2006 2010: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2008 2010: Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Cand.Scient.San, Aarhus

Læs mere

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH AU CAREER PARTNERSKABSBROCHURE 1 BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH OG FÅ DIREKTE KONTAKT TIL 2.300 SUNDHEDSVIDENSKABELIGE KANDIDATOG PH.D.-STUDERENDE 2 PARTNERSKABSBROCHURE AU CAREER VELKOMMEN TIL AU CAREER,

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING

BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING Baggrunden for initiativ 3: En styrket og synlig videnudveksling På det samfundsvidenskabelige fakultetet skaber vi ny viden gennem vores forskning. Vores

Læs mere

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Baggrund for specialuddannelsen I 2006 blev der udarbejdet et forslag til specialuddannelse i kræftsygepleje, der afløste

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Fra forskning til diagnostik og behandling

Fra forskning til diagnostik og behandling Oktober 2013 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Fra forskning til diagnostik og behandling Forskningsstrategi 2013-2018 INDHOLD Forord... 3 Et solidt fundament at bygge videre på... 4 Sådan styrker

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Formål Det lægelige videreuddannelsesråd arbejder for at fremme udvikling af kvalitet og effektivitet i lægelig videreuddannelse

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014 Brobyggerne Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd Maj 2014 De ti projekter 1. Ledelse i akutmodtagelser: Seks hospitaler i fire regioner 2. Klyngeledelse med øre til fremtiden: Dagtilbud

Læs mere

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V)

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Årsrapport 2013 Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Et forskningscenter etableret i et samarbejde mellem Deakin University, Australien, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Anne Holmen Professor i parallelsproglighed Om CIP Oprettet i 2008 efter beslutning fra bestyrelsen for Københavns Universitet for at understøtte

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Fra sygdom til hverdagsliv

Fra sygdom til hverdagsliv Forskningsprogram: Fra sygdom til hverdagsliv - rehabilitering på Aarhus Universitetshospital Center for forskning i rehabilitering, Klinisk Institut Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital 2010

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

TEMADAG SYGEPLEJE I DEN PALLIATIVE INDSATS EN ARBEJDSDAG OM KOMPETENCEUDVIKLINGEN I FREMTIDEN. Mandag d. 10.juni kl. 9.00 16.00

TEMADAG SYGEPLEJE I DEN PALLIATIVE INDSATS EN ARBEJDSDAG OM KOMPETENCEUDVIKLINGEN I FREMTIDEN. Mandag d. 10.juni kl. 9.00 16.00 TEMADAG SYGEPLEJE I DEN PALLIATIVE INDSATS EN ARBEJDSDAG OM KOMPETENCEUDVIKLINGEN I FREMTIDEN Mandag d. 10.juni kl. 9.00 16.00 Dansk Sygeplejeråd, Skt. Annæ Plads 30, Kvæsthuset 1008 København K Intro

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 Projektbeskrivelse Kort udgave Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 De personlige hensyn i plejen af afhængige ældre Det stigende antal ældre og en begrænset økonomi har gennem mange år ført til en stigende

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Fysioterapeuter og ledelse Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Min baggrund Uddannet i 1985 Blev afdelingsfysioterapeut i 1989 Bispebjerg Hospital Overfysioterapeut Klinik for rygmarvskader 1996 Rigshospitalet

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27 Indhold Forord................................. 9 Forfatterpræsentation......................... 11 Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation 1 Geriatri en problemorienteret tilgang............. 17

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

SCIENCE organisation

SCIENCE organisation SCIENCE organisation Direktion Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets virksomhed. De fire prodekaner repræsenterer dekanen i forhold til tre af fakultetets kerneopgaver:

Læs mere