CURRICULUM VITAE Fokus på ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CURRICULUM VITAE Fokus på ledelse"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Fokus på ledelse CHARLOTTE DELMAR Institutledelsen, Institut for Folkesundhed Leder af Sektion for Sygepleje, campus Aarhus og campus Emdrup Professor Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Health Institut for Folkesundhed og Institut for Klinisk Medicin Sektion for Sygepleje Høgh Guldbergsgade 6A (bygning 1633) 8000 Aarhus C Personlige oplysninger: CPR: Nationalitet: Dansk Familie status: Gift, to børn (søn 15 år og datter 26 år) Adresse: Højdevej 1, 9000 Aalborg Telefon: Mobil: Arbejde: Privat:

2 Uddannelse Master of Public Governance (MPG), Aalborg Universitet (indtil nu 26 ECTS) 1999 Ph.d., Det Humanistiske Fakultet, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Kandidatuddannelse (cand.cur.), Aarhus Universitet Diplomuddannelse i uddannelse og undervisning, Aarhus Universitet En narrativ beskrivelse Dette CV er relateret min ledelseserfaring og er en narrativ beskrivelse af de sidste 20 års virke. Gennemgående er udvalgte kernekompetencer, kendetegnet ved: Jeg har altid turdet og villet gå forrest og har fundet en succesfuld vej. Jeg er brobygger mellem forskellige fagprofessionelle, institutioner og vidensniveauer. Jeg har såvel klinisk akademisk som universitær erfaring. Jeg har altid arbejdet med integration af klinik, forskning/udvikling, uddannelse og innovation. Jeg er i stand til at udvikle en samarbejdende kultur, der har resulteret i synlige resultater og vækst både for den enkelte person og for den respektive organisation. Jeg har et stort netværk, som jeg er god til at vedligeholde. Januar : Eksamensopgaver, MPG Samtlige fem eksamensopgaver drejer sig om organisation og ledelse af forskning. Jeg har valgt cases med følgende emner: Etablering og udbygning af en forskningsorganisation ud fra en tom skal, identifikation af stake- og shareholders i det universitære system, kommunikationsstrategi i en politisk kontekst og omdømmeledelse, personligt lederskab og autencitet samt ledelse af vidensmedarbejdere. Jeg skal til eksamen i faget strategisk HRM den 23. januar 2015, hvor jeg har skrevet om udvikling af en bæredygtig akademisk kultur. Maj : Institutledelsen, Institut for Folkesundhed, Health, Aarhus Universitet Institut for Folkesundhed indbefatter otte sektioner: Sygepleje, Idræt, Almen Medicin, Bio statistik, Epidemiologi, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Miljø, Arbejde & Sundhed, Sundhedsfremme & Sundhedsvæsen. Sektionslederne udgør sammen med Institutleder Institutledelsen. Budget: kr. ca. 100 mill. (ca. 70 mill. STÅ og 30 mill. Basismidler) Udarbejdelse af strategiplan for Institut for Folkesundhed indenfor områderne; forskning, talent, uddannelse og videns formidling til omgivende samfund Indførelse af ny decentraliseret økonomistruktur Eksterne bevillinger; principper og håndtering Indførelse af ny stipendiestruktur Principper for etablering af tværsektorielle forskergrupper ved Instituttet Omlægning af information til Instituttets hjemmeside m.v. Udarbejdelse af retningslinjer for adjungeringer og konkret stillingtagen til to ansøgere 2

3 Vurdering og beslutninger om nyansættelser ved Instituttet Etablering af biostatistisk supportfunktion ved Instituttet Kommissorium til arbejdsgruppe vedr. fordeling af undervisning mellem sektionerne Høringssvar til universitetsledelsens beslutningsforslag vedr. problemanalyse Høringssvar vedr. standarder for ansvarlig forskningspraksis ved Health Maj : Sektionsleder, Sektion for Sygepleje, campus Aarhus og campus Emdrup Processen med denne stilling tog sin begyndelse allerede i december 2012, hvor daværende sektionsleder valgte anden udfordring. Jeg blev af sektionens medarbejdere peget på som ny leder, idet jeg fra min tid på Aalborg Sygehus havde et godt omdømme og gode erfaringer med at skabe en positiv atmosfære og anerkendende kultur. Sektionen havde netop gennemført en psykisk arbejdsmiljøundersøgelse, som i den grad kaldte på kulturforandring. Jeg var imidlertid nytiltrådt og ansat i et tidsbegrænset professorat. En af de nuværende lektorer påtog sig derfor opgaven under forudsætning af hjælp fra mig. Således delte vi i perioden februar februar 2014 opgaverne i daglig ledelse og strategisk ledelse, hvor jeg især tog mig af sidstnævnte. Denne løsning varede indtil februar 2014, hvor sektionslederen af forskellige årsager valgte at fokusere på sin forskning. Igen med stor medarbejderopbakning og indfrielse af tidsubegrænset professorat, sagde jeg ja tak til stillingen som formel ansat sektionsleder. Jeg har allerede skabt god grobund for en samarbejdende tillidskultur, hvilket jeg har kunnet måle på nylig afholdte MUS og daglige tilkendegivelser. Sektionen har d.d. 16 fastansatte VIP, 7 eksterne lektorer, 2 adjungerede lektorer, 1 adjungeret professor, 5 eksterne undervisere, 1 sekretær og 24 ph.d. studerende. Der er 1 adjunktur til Emdrup og 1 lektorat til Aarhus i bedømmelse med ansættelse inden for første kvartal Af denne stab er jeg også leder af ledere: 1 studieleder, 1 uddannelsesleder (master i klinisk sygepleje) og 5 kursusledere. Der optages årligt 70 kandidatstuderende og 35 masterstuderende. Budget for sektionen: Budgetramme til diverse kr samt løn kr. ca. 9 mill. Som professor har jeg endvidere varetaget sektionens interesser i Ph.d. udvalget for Health, Aarhus Universitet samt Forskningsudvalg, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Vendt en dårlig psykisk arbejdsmiljøundersøgelse hen mod en tillidsskabende kultur. I proces med etablering af professorat finansieret af Bispebjerg Hospital. Udbygning og konsolidering af stillingsfællesskaber med hospitaler og VIA - Aarhus Universitetshospital - Regionshospitalet Herning - Regionshospitalet Viborg - Regionshospitalet Silkeborg - Køge Sygehus - Gentofte Hospital - Hvidovre Hospital - VIA, Region Midt 3

4 Udbygning af forsknings- og uddannelsesmiljøet i Emdrup, herunder sikret lokalekapacitet, fastansættelse af yderligere en adjunkt første kvartal 2015, tilknytning af et forskningsprogram med dertilhørende forskningsleder og ph.d. studerende. Skaffet økonomiske midler til udenlandsk ph.d. studerende (Tromsø), som har haft positivt udbytte og forlænget sit ophold fra ½ - 1½ år Tiltrukket udenlandske gæsteforelæsere Intensiveret samarbejdet med VIA med bl.a. deltagelse i deres FoU udvalg. Etableret samarbejde med UCN, UC Lillebælt og VIA - Økonomiske aftaler - Paraply projekt om teoriudvikling både i uddannelse og klinik Medlem af Forskningsudvalget, Institut for Folkesundhed, september Medlem af Ph.d. udvalget, Health, december januar I tilknytning til Ph.d. udvalget haft adskillige opgaver i underudvalgene - Obligatoriske, valgfrie og generiske kurser - økonomi og faglig relevans - Merit og ækvivalens vurderinger Marts : Leder af Forskningsprogrammet: Kommunikation og Etik, på tværs af hele Aarhus Universitetshospital (AUH) Den 8. marts 2012 godkendte Forskningsrådet AUH etablering af forskningsprogrammet, som et ud af fire programmer. Jeg fik den udfordring at danne en forskergruppe, som inden for en periode på 5 år forventes at udvikle sig til at være en bæredygtig forskningsorganisation. Forskningsrådet AUH blev etableret 1. april 2011, efter fusion af Aarhus Sygehus og Skejby Sygehus. Rådet har som en væsentlig opgave at rådgive hospitalsledelsen om strategiske og konkrete forskningsspørgsmål samt indstille til uddeling af forskerpriser, forskningsbevillinger m.v. Rådet består af 8 kliniske professorer, 3 forskningsrepræsentanter fra andre sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer, 2 repræsentanter fra hospitalsledelsen og lederen af Forskningsstøtteenheden. Samtidig etableres MVU forskningsudvalg, som har til opgave at medvirke til opbygning af forskningsmiljøer for sundhedsprofessionelle med en professionsbachelor som udgangspunkt. Forskningsprogrammet: Ingen basis økonomiske midler fra AUH i perioden Fra 2014 bevilliget kr pr. år til sekretærbistand, foredrag m.v. Fra diverse fonde er hjemtaget kr Medlem af Forskningsrådet AUH, siden september Medlem af MVU Forskningsudvalg AUH, siden september Ansvarlig arrangør af Forskningssymposium AUH, afviklet 21. november Nylig aflagte resultatrapport fra forskningsprogrammet til Forskningsrådet AUH, november 2014 er vedlagt som bilag 1. Resultatrapporten fik stor positiv feed-back. Brobyggeri. I forskergruppen deltager forskere på flere forskellige uddannelsesniveauer fra bachelorniveau til erfarne postdocs og koordinerende lærestolsprofessorer. Der deltager flere forskellige faggrupper og forskerne kommer fra forskellige institutioner såsom AUH, Aalborg UH, Sektion for Sygepleje AU, Psykologisk Institut AU, Institut for Kultur og Samfund/filosofi AU, Universitetet i Tromsø, VIA, Aarhus Kommune. 4

5 November 2001 April 2010: Forsknings- og innovationsledelsen ved Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital Aalborg Sygehus ansatte i efteråret 2001 en forskningschef i stabsfunktion til cheflægen, som senere også fik titlen forsknings- og innovationschef. Jeg var i stabsfunktion til chefsygeplejersken og fortsat en del af Direktionen fra min tidligere stilling som case manager. Således blev forskningsledelsen udgjort af forsknings- og innovationschef Hans Gregersen, leder af forskningen i sygepleje Charlotte Delmar, cheflæge Tove Nilsson og chefsygeplejerske Vibeke Deding. Fra etablerings-fasen af idéklinikken (Innovation AHSIC), 2008 indgik jeg i fælles strategisk ledelse med forsknings- og innovationschefen, hvor jeg fik særlig ansvar for organisatorisk innovation, herunder opstart af projektet Medarbejderdreven Innovation. Vi ansatte i fællesskab medarbejdere og jeg var fungerende daglig leder af idéklinikken ved forsknings- og innovationschefen længerevarende rejser indtil vi ansatte leder af idéklinikken Kjeld Lisby pr. 1. april Idéklinikken var et resultat af Innovationsstrategi 2008 med et budget på ca. 14 mill. Tværdisciplinært samarbejde om etablering og opbygning af Aalborg Sygehus til universitetshospital. Tværdisciplinært samarbejde om etablering, opbygning og skabelse af forskningsmiljø, Forskningens Hus. Dagligt samarbejde med forsknings- og innovationschefen mangeartede planlægningsopgaver og strategier omhandlende multidisciplinære forskningsaktiviteter, fx Forskningens Dag. Selvstændig ansvarlig for planlægning og gennemførsel af i alt 9 årlige internat tværfaglige og tværdisciplinære seminarer for kliniske professorer og forskningsansvarlige, Medlem af organisationskomiteen, XII Nordiske konference for Dekaner og universitetshospitalsledelser. Vellykket planlægning og afvikling ved Aalborg Sygehus august Styregruppe, Nordjysk Center for Sundhed og Biomedicinsk Teknologi, et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Aalborg Sygehus, februar maj Næst - formand i Forskningsrådet ved Aalborg Sygehus, februar januar 2005, derefter nedlagt. Medlem af Strategisk Råd for Forskning, Region Nordjylland, august 2009 april Bestyrelsen for Public Health forskning, Region Nordjylland, april 2008 august Styregruppen for Medicinsk Bibliotek ved Aalborg Sygehus, marts april Idéklinikken, særlig ansvarlig for organisationsinnovation, herunder projekt KASK (EU, InterReg funded projekt) indtil juni

6 Januar 2000 August 2011: Grundlægger og leder af Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje (FoKSy) Oprettelsen af FoKSy var i første omgang afledt af den første strategi for den sundhedsvidenskabelige forskning ved Aalborg Sygehus. I daværende strategi blev der peget på udvikling af selvstændig forskning inden for sygeplejen som et potentielt vækstområde. En fremsynet hospitalsledelse gav mig således frie hænder til at føre dette til handling. Formålet var (og er stadig) at bidrage til udvikling og implementering af ny viden i klinisk praksis. Således blev FokSy oprettet som både en central og en tværgående funktion af afdelinger/centre i hele sygehuset. Den særlige praksisforankring, som integreret i sygehusets organisation har dannet model for opbygning af lignende forskningsafdelinger i Danmark og Norge. For yderligere uddybning henvises til hvor historik og organisation er beskrevet. Budgetansvarlig for basismidler (kr anno 2011 samt eksterne fondsmidler). Etablering, opbygning og videre udvikling af forskningsenheden. Etableringen tog sin begyndelse marts 1999 efter endt forsvar af Ph.d. afhandling. Jeg gik direkte på barselsorlov men arbejdede på at få fysiske rammer m.v. klar til januar Renovation af kontorer i Stengade, indkøb af møbler og teknologi samt beslutning om basis økonomi. Åbningsreception 31.marts Første strategi (første ph.d. studerende uddannet i 2004). Anden strategi Tredje strategi Forskningsleder, forskningsprogrammet Omsorgsetik i klinisk sygepleje den gode, kloge og rigtige sygepleje ; forankret i hospitalsledelsen med en tværgående funktion af afdelinger/centre. Projektarbejdet forløb i perioden Ideen opstod i 2005 længe før det blev et politisk tilløbsstykke at organisere forskningen i programmer og tematiserede satsninger. 13 projekter fra forskellige afdelinger på Aalborg Universitetshospital er formidlet i antologien af samme navn, udgivet på Klims Forlag Sammen med en af bidragsyderne formidles aktuelt bogens potentiale til danske University Colleges som forslag til basis bog i bacheloruddannelsen og forslag til implementeringsarbejde til kliniske efteruddannelser. Antologien har fået en flot anmeldelse. Før formaliteter var på plads og Aalborg Sygehus fik akademisk status i regi af Aarhus Universitetshospital (1. januar 2003) var der skabt rammer og udformet strategi, mål og handleplaner for opbygning af en selvstændig forskningsorganisation (FoKSy). Ph.d. studerende på alle fire fakulteter ved Aalborg Universitet samt på Syddansk Universitet og Aarhus Universitet (jf akademisk CV, punkt 4.1). Således vide erfaringer med forskellige forløb, indskrivnings- og evalueringsprocedurer. I opbygningen af FoKSy har jeg haft succes med at skabe en engageret udviklingskultur samt støtte talenter fra ikke-akademiske kompetencer til opnåelse af udviklings- og/eller akademiske kompetencer. 6

7 Landskendt for sin sammenhængskraft, Aalborg Sygehus og FoKSy. Skabt et godt omdømme, som bl.a er branded gennem 13 årsberetninger, kontakt til medier, herunder jævnlige møder med journalist Søren Beukel Bak, Nordjyske samt efterspurgt keynote (37 inviterede) vedrørende opbygning af en sammenhængende forskningsorganisation og innovation. Skabt grundlaget for at FoKSy er en forskningsorganisation i fortsat vækst og udpeget til spydspidsfunktion ved Aalborg Universitetshospital (i dag under ledelse af lektor Erik Elgaard Sørensen, som er den anden ph.d. studerende, uddannet i 2006). Januar 1994 December 1999: Case manager i Direktionen, Aalborg Sygehus - med fokus på udvikling og uddannelse i klinikken, stabsfunktion til chefsygeplejerske Vibeke Deding (som tiltrådte april 1996, og afløste chefsygeplejerske Bodil Thomsen). Uddannelsesrapport for det samlede antal elever/studerende på tværs af fag og i praktik på Aalborg Sygehus. Strategi for udvikling af klinisk sygepleje ved Aalborg Sygehus 1997, evalueret 2000 og Strategi for kompetenceudvikling, november Strategi for tværdisciplinær kvalitetsudvikling, medlem af Kvalitetsudvalget ved Aalborg Sygehus, januar december Værdier for sygeplejen ved Aalborg Sygehus, Etablering af en klinisk uddannelse i sygeplejefaglig supervision ved Aalborg Sygehus. Initiativtager, planlægger, underviser og kursusleder. Etablering af klinisk Etisk Komité ved Aalborg Sygehus. Udvikling af et IT indrapporteringssystem for projekter i klinisk sygepleje Initiativtager, planlægger, underviser og kursusleder på det første projektkursus som forberedelse til en udviklings- og forskningsorganisation. Kvalificering til projektarbejde, målrettet ledere og udviklingssygeplejersker. 5 kurser. Initiativtager og leder af de stadig eksisterende sygeplejekonferencer for hele sygehuset. Nu afvikles disse hvert andet år. Etablering af staff meetings for sygeplejersker med forskellige foredrag, temadage samt projektdage. Styregruppe for rekruttering af sygeplejersker. Rekruttering fra bl.a. Sverige og Norge. Samarbejde med Sygeplejeskolen i forbindelse med bidrag til udvikling af sygeplejerskeuddannelsen på forskellige teoretiske og kliniske niveauer. Et forbilledligt parløb gennem 15 år med chefsygeplejerske Vibeke Deding i forbindelse med forskellige ledelses- og udviklingsopgaver. Andre erfaringer med relevans for ledelse Erfaringer fra nationale og internationale finansieringskilder Bedømmelseskomiteer: Novo Nordisk Fonden: Gennem 6 år,

8 Forskningsrådet AUH: Gennem 3 år, 2011 MVU udvalget AUH: Gennem 3 år, 2011 DSRs to Forskningsfonde: Gennem 11 år, 2003 Forskningsinitiativet for den Nordlige del af Aarhus Universitetshospital: Gennem 2 år, UCN: Gennem 4 år, Bevillinger KASK/EU InterReg.: Sammen med forsknings-og innovationschefen, kr. 14 mill. til opstart af Idéklinikken og samarbejde med Oslo Universitetshospital, Norge og Sahlgrenska Universitetshospital, Sverige (2008). Det strategiske Forskningsråd: Sammen med Det Kardio-vaskulære Forskningscenter ved Aalborg Universitetshospital, en del af kr. 20 mill. til 7 Ph.d. studerende. Jeg deltager med ph.d. studerende (Vibeke Høgh) i regi af forskningsprogrammet: Rehabilitering af patienter med Atrie Flimmer (2009- ). I perioden eksterne bevilliger til diverse forskningsformål i alt: kr (se venligst bilag 2) Andet organisatorisk arbejde Bestyrelsen, Folkeuniversitetet i Nordjylland, juni august Bestyrelsen, Hospice Mariager Fjord & Center for Palliative Care, juni januar Bestyrelsen, Vendsyssel Sygeplejeskole, februar februar Bestyrelsen, Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, januar januar Bestyrelsen, Sygeplejeetisk komité i Danmark, oktober 2002 maj Bestyrelsen, Privatskolen Klostermarksskolen i Aalborg, februar 1994 februar Udviklingsrådet, Sundheds CVU Nordjylland, januar december Rådgiver. Etablering af multi-disciplinært forskningscenter, den perinatale periode, Aalborg Sygehus, december juni Styregruppe, udvikling af kompetencer ved Geriatrisk afdeling, Aalborg Sygehus, evalueret december Ansvarlig for adskillige internationale og nationale konferencer siden 1996 (se venligt akademisk CV, punkt 8.1). Fremhæves til nærværende ansøgning: I 2013 et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, - samarbejde med psykologiprofessor Svend Brinkman samt professorne Lene Tanggaard og Finn Thorbjørn Hansen, alle det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. I tillæg til bedømmelse af akademiske kvalifikationer har jeg siddet i ansættelseskomiteer, senest november 2014 ved Hospitalsenheden Vest (postdoc) men også Glostrup Hospital (forskningsleder 2007, 2009). Udpeget som Aalborg Ambassadør af Aalborg Kommune, Fra tilligemed udpeget til Ambassadør komité, bestående af 5 personer. Videnskabelige råd og bestyrelser Bestyrelsen, European Academy of Caring Science (EACS), april 2013 Expertgruppen, DenHeart, nationalt projekt, januar

9 Vice-præsident, Nordic College of Caring Science (NCCS), marts 2012 marts Fellow, European Academy of Nursing Science (EANS), december 2012 Følgegruppe til nyoprettet uddannelse, Master i Klinisk Sygepleje, Aarhus Universitet, maj juni Styregruppe og formand for udvalget vedr. 1. uddannelsesår, Vendsyssel Sygeplejeskole: fra elevuddannelse til mellemlang videregående uddannelse, ny organisering og udvikling af curriculum, godkendt af Sundhedsstyrelsen Vigtigste internationale samarbejder Sahlgrenska Academy og Universitetshospital, Centre for Person-Centred Care, Sverige ved professor Inger Ekmann, 2012 Kaiser Permanente, San Francisco Bay Area, USA, (visiting Fellow), Tromsø Universitet, Institut for Helse- og omsorgsfag, Norge, 2013 University College Diakonova, Oslo, Norge (professor II), 2013 Medlem af Tænketanken Developing Human Caring Models for Research, Education and Practice på tværs af USA, 2006 Åbo Akademi, Socialvetenskapliga Institutionen, Vasa; Finland, 2005 Hull University & Bournemonth University, UK,

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen

Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen Nr 3 oktober 2010 Tema om forskning Flere sygeplejersker tager ph.d.-grad Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen Lederforeningen: Vi vil have tillidsrepræsentanter for lederne Interview Sygeplejeforskningens

Læs mere

Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab Aarhus Universitet

Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Forskningsprofil og strategi

Forskningsprofil og strategi Forskningsprofil og strategi For Hospitalsenhed Midt 01.09.12 Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning Forskning på Hospitalsenhed Midt I Hospitalsenhed Midt indgår Regionshospital Viborg, Regionshospital

Læs mere

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Forventelig periodedækning: 2009-2014 Bestyrelsen i FSNS anbefaler arbejdsgruppen at mødes kontinuerligt mhp. en løbende opdatering af området.

Læs mere

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Årsrapport 2011 Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Rapportering fra

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19.

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i projektledelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET indhold HÆDER 4 FORSKNING 5 UDDANNELSE OG UNDERVISNING 16 ORGANISATION 20 SYND NYT SUND NYT er et medarbejderblad til alle ansatte på Det

Læs mere

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser 17. august 2015 Mødested: Blangstedgårdsvej, lokale F1.29 Starttidspunkt: 12.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødeleder: SOPE Referent: Bianca Dreyer Hyre Deltagere: Lena

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i narkotika- og alkoholindsatser Masteruddannelsen

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Beskrivelse af Tværfaglig Klinisk Studieenhed (TKS) ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus Lillebælt

Beskrivelse af Tværfaglig Klinisk Studieenhed (TKS) ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus Lillebælt CAST Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Syddansk Universitet J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 6550 3842 Fax: 6550 3281 Beskrivelse af Tværfaglig Klinisk

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende D E T S U N D H E D S V I D EN S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Tiltrædelsesforelæsning: Professionel omsorg for patient og pårørende hvor svært kan det være?

Tiltrædelsesforelæsning: Professionel omsorg for patient og pårørende hvor svært kan det være? 8 Klinisk Sygepleje 27. årgang Nr. 2 2013 tiltrædelsesforelæsning Tiltrædelsesforelæsning: Professionel omsorg for patient og pårørende hvor svært kan det være? Charlotte Delmar Tiltrædelsesforelæsning

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Læs mere

Kvalitet og Patientsikkerhed i sundhedsvæsenet

Kvalitet og Patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Kvalitet og Patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Kortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer Anne Hjøllund Christiansen Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet KORA, Det

Læs mere

Årsværk. Mio. kr. 2.200 5.000 1.800. Uddannelsesindtægter 4.000 1.400. VIP årsværk. Eksterne projekter 1.000 3.000.

Årsværk. Mio. kr. 2.200 5.000 1.800. Uddannelsesindtægter 4.000 1.400. VIP årsværk. Eksterne projekter 1.000 3.000. Mio. kr. Årsværk 2.200 5.000 1.800 Uddannelsesindtægter 4.000 1.400 VIP årsværk 1.000 Eksterne projekter 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3.000 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Beretning og påtegning

Læs mere

Historiografisk afsnit

Historiografisk afsnit Historiografisk afsnit De institutionelle miljøer Bilag: Historiografisk analyse af de institutionelle miljøer 1. De institutionelle miljøer Afhandlingen bærer titlen: Sygeplejevidenskab - myte eller

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 31. august 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

Rekruttering af vækstlag

Rekruttering af vækstlag Rekruttering af vækstlag Forskertalentudvikling ved HEALTH (HE), AU Indholdsfortegnelse: s.1 1. Det fælles udgangspunkt s. 2 2. Rekruttering og talentudvikling. Prægraduat niveau s. 3-5 2.1. Formaliseret

Læs mere

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling...

Læs mere

Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010

Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010 Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om Aalborg Universitet

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere