CURRICULUM VITAE Fokus på ledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CURRICULUM VITAE Fokus på ledelse"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Fokus på ledelse CHARLOTTE DELMAR Institutledelsen, Institut for Folkesundhed Leder af Sektion for Sygepleje, campus Aarhus og campus Emdrup Professor Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Health Institut for Folkesundhed og Institut for Klinisk Medicin Sektion for Sygepleje Høgh Guldbergsgade 6A (bygning 1633) 8000 Aarhus C Personlige oplysninger: CPR: Nationalitet: Dansk Familie status: Gift, to børn (søn 15 år og datter 26 år) Adresse: Højdevej 1, 9000 Aalborg Telefon: Mobil: Arbejde: Privat:

2 Uddannelse Master of Public Governance (MPG), Aalborg Universitet (indtil nu 26 ECTS) 1999 Ph.d., Det Humanistiske Fakultet, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Kandidatuddannelse (cand.cur.), Aarhus Universitet Diplomuddannelse i uddannelse og undervisning, Aarhus Universitet En narrativ beskrivelse Dette CV er relateret min ledelseserfaring og er en narrativ beskrivelse af de sidste 20 års virke. Gennemgående er udvalgte kernekompetencer, kendetegnet ved: Jeg har altid turdet og villet gå forrest og har fundet en succesfuld vej. Jeg er brobygger mellem forskellige fagprofessionelle, institutioner og vidensniveauer. Jeg har såvel klinisk akademisk som universitær erfaring. Jeg har altid arbejdet med integration af klinik, forskning/udvikling, uddannelse og innovation. Jeg er i stand til at udvikle en samarbejdende kultur, der har resulteret i synlige resultater og vækst både for den enkelte person og for den respektive organisation. Jeg har et stort netværk, som jeg er god til at vedligeholde. Januar : Eksamensopgaver, MPG Samtlige fem eksamensopgaver drejer sig om organisation og ledelse af forskning. Jeg har valgt cases med følgende emner: Etablering og udbygning af en forskningsorganisation ud fra en tom skal, identifikation af stake- og shareholders i det universitære system, kommunikationsstrategi i en politisk kontekst og omdømmeledelse, personligt lederskab og autencitet samt ledelse af vidensmedarbejdere. Jeg skal til eksamen i faget strategisk HRM den 23. januar 2015, hvor jeg har skrevet om udvikling af en bæredygtig akademisk kultur. Maj : Institutledelsen, Institut for Folkesundhed, Health, Aarhus Universitet Institut for Folkesundhed indbefatter otte sektioner: Sygepleje, Idræt, Almen Medicin, Bio statistik, Epidemiologi, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Miljø, Arbejde & Sundhed, Sundhedsfremme & Sundhedsvæsen. Sektionslederne udgør sammen med Institutleder Institutledelsen. Budget: kr. ca. 100 mill. (ca. 70 mill. STÅ og 30 mill. Basismidler) Udarbejdelse af strategiplan for Institut for Folkesundhed indenfor områderne; forskning, talent, uddannelse og videns formidling til omgivende samfund Indførelse af ny decentraliseret økonomistruktur Eksterne bevillinger; principper og håndtering Indførelse af ny stipendiestruktur Principper for etablering af tværsektorielle forskergrupper ved Instituttet Omlægning af information til Instituttets hjemmeside m.v. Udarbejdelse af retningslinjer for adjungeringer og konkret stillingtagen til to ansøgere 2

3 Vurdering og beslutninger om nyansættelser ved Instituttet Etablering af biostatistisk supportfunktion ved Instituttet Kommissorium til arbejdsgruppe vedr. fordeling af undervisning mellem sektionerne Høringssvar til universitetsledelsens beslutningsforslag vedr. problemanalyse Høringssvar vedr. standarder for ansvarlig forskningspraksis ved Health Maj : Sektionsleder, Sektion for Sygepleje, campus Aarhus og campus Emdrup Processen med denne stilling tog sin begyndelse allerede i december 2012, hvor daværende sektionsleder valgte anden udfordring. Jeg blev af sektionens medarbejdere peget på som ny leder, idet jeg fra min tid på Aalborg Sygehus havde et godt omdømme og gode erfaringer med at skabe en positiv atmosfære og anerkendende kultur. Sektionen havde netop gennemført en psykisk arbejdsmiljøundersøgelse, som i den grad kaldte på kulturforandring. Jeg var imidlertid nytiltrådt og ansat i et tidsbegrænset professorat. En af de nuværende lektorer påtog sig derfor opgaven under forudsætning af hjælp fra mig. Således delte vi i perioden februar februar 2014 opgaverne i daglig ledelse og strategisk ledelse, hvor jeg især tog mig af sidstnævnte. Denne løsning varede indtil februar 2014, hvor sektionslederen af forskellige årsager valgte at fokusere på sin forskning. Igen med stor medarbejderopbakning og indfrielse af tidsubegrænset professorat, sagde jeg ja tak til stillingen som formel ansat sektionsleder. Jeg har allerede skabt god grobund for en samarbejdende tillidskultur, hvilket jeg har kunnet måle på nylig afholdte MUS og daglige tilkendegivelser. Sektionen har d.d. 16 fastansatte VIP, 7 eksterne lektorer, 2 adjungerede lektorer, 1 adjungeret professor, 5 eksterne undervisere, 1 sekretær og 24 ph.d. studerende. Der er 1 adjunktur til Emdrup og 1 lektorat til Aarhus i bedømmelse med ansættelse inden for første kvartal Af denne stab er jeg også leder af ledere: 1 studieleder, 1 uddannelsesleder (master i klinisk sygepleje) og 5 kursusledere. Der optages årligt 70 kandidatstuderende og 35 masterstuderende. Budget for sektionen: Budgetramme til diverse kr samt løn kr. ca. 9 mill. Som professor har jeg endvidere varetaget sektionens interesser i Ph.d. udvalget for Health, Aarhus Universitet samt Forskningsudvalg, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Vendt en dårlig psykisk arbejdsmiljøundersøgelse hen mod en tillidsskabende kultur. I proces med etablering af professorat finansieret af Bispebjerg Hospital. Udbygning og konsolidering af stillingsfællesskaber med hospitaler og VIA - Aarhus Universitetshospital - Regionshospitalet Herning - Regionshospitalet Viborg - Regionshospitalet Silkeborg - Køge Sygehus - Gentofte Hospital - Hvidovre Hospital - VIA, Region Midt 3

4 Udbygning af forsknings- og uddannelsesmiljøet i Emdrup, herunder sikret lokalekapacitet, fastansættelse af yderligere en adjunkt første kvartal 2015, tilknytning af et forskningsprogram med dertilhørende forskningsleder og ph.d. studerende. Skaffet økonomiske midler til udenlandsk ph.d. studerende (Tromsø), som har haft positivt udbytte og forlænget sit ophold fra ½ - 1½ år Tiltrukket udenlandske gæsteforelæsere Intensiveret samarbejdet med VIA med bl.a. deltagelse i deres FoU udvalg. Etableret samarbejde med UCN, UC Lillebælt og VIA - Økonomiske aftaler - Paraply projekt om teoriudvikling både i uddannelse og klinik Medlem af Forskningsudvalget, Institut for Folkesundhed, september Medlem af Ph.d. udvalget, Health, december januar I tilknytning til Ph.d. udvalget haft adskillige opgaver i underudvalgene - Obligatoriske, valgfrie og generiske kurser - økonomi og faglig relevans - Merit og ækvivalens vurderinger Marts : Leder af Forskningsprogrammet: Kommunikation og Etik, på tværs af hele Aarhus Universitetshospital (AUH) Den 8. marts 2012 godkendte Forskningsrådet AUH etablering af forskningsprogrammet, som et ud af fire programmer. Jeg fik den udfordring at danne en forskergruppe, som inden for en periode på 5 år forventes at udvikle sig til at være en bæredygtig forskningsorganisation. Forskningsrådet AUH blev etableret 1. april 2011, efter fusion af Aarhus Sygehus og Skejby Sygehus. Rådet har som en væsentlig opgave at rådgive hospitalsledelsen om strategiske og konkrete forskningsspørgsmål samt indstille til uddeling af forskerpriser, forskningsbevillinger m.v. Rådet består af 8 kliniske professorer, 3 forskningsrepræsentanter fra andre sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer, 2 repræsentanter fra hospitalsledelsen og lederen af Forskningsstøtteenheden. Samtidig etableres MVU forskningsudvalg, som har til opgave at medvirke til opbygning af forskningsmiljøer for sundhedsprofessionelle med en professionsbachelor som udgangspunkt. Forskningsprogrammet: Ingen basis økonomiske midler fra AUH i perioden Fra 2014 bevilliget kr pr. år til sekretærbistand, foredrag m.v. Fra diverse fonde er hjemtaget kr Medlem af Forskningsrådet AUH, siden september Medlem af MVU Forskningsudvalg AUH, siden september Ansvarlig arrangør af Forskningssymposium AUH, afviklet 21. november Nylig aflagte resultatrapport fra forskningsprogrammet til Forskningsrådet AUH, november 2014 er vedlagt som bilag 1. Resultatrapporten fik stor positiv feed-back. Brobyggeri. I forskergruppen deltager forskere på flere forskellige uddannelsesniveauer fra bachelorniveau til erfarne postdocs og koordinerende lærestolsprofessorer. Der deltager flere forskellige faggrupper og forskerne kommer fra forskellige institutioner såsom AUH, Aalborg UH, Sektion for Sygepleje AU, Psykologisk Institut AU, Institut for Kultur og Samfund/filosofi AU, Universitetet i Tromsø, VIA, Aarhus Kommune. 4

5 November 2001 April 2010: Forsknings- og innovationsledelsen ved Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital Aalborg Sygehus ansatte i efteråret 2001 en forskningschef i stabsfunktion til cheflægen, som senere også fik titlen forsknings- og innovationschef. Jeg var i stabsfunktion til chefsygeplejersken og fortsat en del af Direktionen fra min tidligere stilling som case manager. Således blev forskningsledelsen udgjort af forsknings- og innovationschef Hans Gregersen, leder af forskningen i sygepleje Charlotte Delmar, cheflæge Tove Nilsson og chefsygeplejerske Vibeke Deding. Fra etablerings-fasen af idéklinikken (Innovation AHSIC), 2008 indgik jeg i fælles strategisk ledelse med forsknings- og innovationschefen, hvor jeg fik særlig ansvar for organisatorisk innovation, herunder opstart af projektet Medarbejderdreven Innovation. Vi ansatte i fællesskab medarbejdere og jeg var fungerende daglig leder af idéklinikken ved forsknings- og innovationschefen længerevarende rejser indtil vi ansatte leder af idéklinikken Kjeld Lisby pr. 1. april Idéklinikken var et resultat af Innovationsstrategi 2008 med et budget på ca. 14 mill. Tværdisciplinært samarbejde om etablering og opbygning af Aalborg Sygehus til universitetshospital. Tværdisciplinært samarbejde om etablering, opbygning og skabelse af forskningsmiljø, Forskningens Hus. Dagligt samarbejde med forsknings- og innovationschefen mangeartede planlægningsopgaver og strategier omhandlende multidisciplinære forskningsaktiviteter, fx Forskningens Dag. Selvstændig ansvarlig for planlægning og gennemførsel af i alt 9 årlige internat tværfaglige og tværdisciplinære seminarer for kliniske professorer og forskningsansvarlige, Medlem af organisationskomiteen, XII Nordiske konference for Dekaner og universitetshospitalsledelser. Vellykket planlægning og afvikling ved Aalborg Sygehus august Styregruppe, Nordjysk Center for Sundhed og Biomedicinsk Teknologi, et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Aalborg Sygehus, februar maj Næst - formand i Forskningsrådet ved Aalborg Sygehus, februar januar 2005, derefter nedlagt. Medlem af Strategisk Råd for Forskning, Region Nordjylland, august 2009 april Bestyrelsen for Public Health forskning, Region Nordjylland, april 2008 august Styregruppen for Medicinsk Bibliotek ved Aalborg Sygehus, marts april Idéklinikken, særlig ansvarlig for organisationsinnovation, herunder projekt KASK (EU, InterReg funded projekt) indtil juni

6 Januar 2000 August 2011: Grundlægger og leder af Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje (FoKSy) Oprettelsen af FoKSy var i første omgang afledt af den første strategi for den sundhedsvidenskabelige forskning ved Aalborg Sygehus. I daværende strategi blev der peget på udvikling af selvstændig forskning inden for sygeplejen som et potentielt vækstområde. En fremsynet hospitalsledelse gav mig således frie hænder til at føre dette til handling. Formålet var (og er stadig) at bidrage til udvikling og implementering af ny viden i klinisk praksis. Således blev FokSy oprettet som både en central og en tværgående funktion af afdelinger/centre i hele sygehuset. Den særlige praksisforankring, som integreret i sygehusets organisation har dannet model for opbygning af lignende forskningsafdelinger i Danmark og Norge. For yderligere uddybning henvises til hvor historik og organisation er beskrevet. Budgetansvarlig for basismidler (kr anno 2011 samt eksterne fondsmidler). Etablering, opbygning og videre udvikling af forskningsenheden. Etableringen tog sin begyndelse marts 1999 efter endt forsvar af Ph.d. afhandling. Jeg gik direkte på barselsorlov men arbejdede på at få fysiske rammer m.v. klar til januar Renovation af kontorer i Stengade, indkøb af møbler og teknologi samt beslutning om basis økonomi. Åbningsreception 31.marts Første strategi (første ph.d. studerende uddannet i 2004). Anden strategi Tredje strategi Forskningsleder, forskningsprogrammet Omsorgsetik i klinisk sygepleje den gode, kloge og rigtige sygepleje ; forankret i hospitalsledelsen med en tværgående funktion af afdelinger/centre. Projektarbejdet forløb i perioden Ideen opstod i 2005 længe før det blev et politisk tilløbsstykke at organisere forskningen i programmer og tematiserede satsninger. 13 projekter fra forskellige afdelinger på Aalborg Universitetshospital er formidlet i antologien af samme navn, udgivet på Klims Forlag Sammen med en af bidragsyderne formidles aktuelt bogens potentiale til danske University Colleges som forslag til basis bog i bacheloruddannelsen og forslag til implementeringsarbejde til kliniske efteruddannelser. Antologien har fået en flot anmeldelse. Før formaliteter var på plads og Aalborg Sygehus fik akademisk status i regi af Aarhus Universitetshospital (1. januar 2003) var der skabt rammer og udformet strategi, mål og handleplaner for opbygning af en selvstændig forskningsorganisation (FoKSy). Ph.d. studerende på alle fire fakulteter ved Aalborg Universitet samt på Syddansk Universitet og Aarhus Universitet (jf akademisk CV, punkt 4.1). Således vide erfaringer med forskellige forløb, indskrivnings- og evalueringsprocedurer. I opbygningen af FoKSy har jeg haft succes med at skabe en engageret udviklingskultur samt støtte talenter fra ikke-akademiske kompetencer til opnåelse af udviklings- og/eller akademiske kompetencer. 6

7 Landskendt for sin sammenhængskraft, Aalborg Sygehus og FoKSy. Skabt et godt omdømme, som bl.a er branded gennem 13 årsberetninger, kontakt til medier, herunder jævnlige møder med journalist Søren Beukel Bak, Nordjyske samt efterspurgt keynote (37 inviterede) vedrørende opbygning af en sammenhængende forskningsorganisation og innovation. Skabt grundlaget for at FoKSy er en forskningsorganisation i fortsat vækst og udpeget til spydspidsfunktion ved Aalborg Universitetshospital (i dag under ledelse af lektor Erik Elgaard Sørensen, som er den anden ph.d. studerende, uddannet i 2006). Januar 1994 December 1999: Case manager i Direktionen, Aalborg Sygehus - med fokus på udvikling og uddannelse i klinikken, stabsfunktion til chefsygeplejerske Vibeke Deding (som tiltrådte april 1996, og afløste chefsygeplejerske Bodil Thomsen). Uddannelsesrapport for det samlede antal elever/studerende på tværs af fag og i praktik på Aalborg Sygehus. Strategi for udvikling af klinisk sygepleje ved Aalborg Sygehus 1997, evalueret 2000 og Strategi for kompetenceudvikling, november Strategi for tværdisciplinær kvalitetsudvikling, medlem af Kvalitetsudvalget ved Aalborg Sygehus, januar december Værdier for sygeplejen ved Aalborg Sygehus, Etablering af en klinisk uddannelse i sygeplejefaglig supervision ved Aalborg Sygehus. Initiativtager, planlægger, underviser og kursusleder. Etablering af klinisk Etisk Komité ved Aalborg Sygehus. Udvikling af et IT indrapporteringssystem for projekter i klinisk sygepleje Initiativtager, planlægger, underviser og kursusleder på det første projektkursus som forberedelse til en udviklings- og forskningsorganisation. Kvalificering til projektarbejde, målrettet ledere og udviklingssygeplejersker. 5 kurser. Initiativtager og leder af de stadig eksisterende sygeplejekonferencer for hele sygehuset. Nu afvikles disse hvert andet år. Etablering af staff meetings for sygeplejersker med forskellige foredrag, temadage samt projektdage. Styregruppe for rekruttering af sygeplejersker. Rekruttering fra bl.a. Sverige og Norge. Samarbejde med Sygeplejeskolen i forbindelse med bidrag til udvikling af sygeplejerskeuddannelsen på forskellige teoretiske og kliniske niveauer. Et forbilledligt parløb gennem 15 år med chefsygeplejerske Vibeke Deding i forbindelse med forskellige ledelses- og udviklingsopgaver. Andre erfaringer med relevans for ledelse Erfaringer fra nationale og internationale finansieringskilder Bedømmelseskomiteer: Novo Nordisk Fonden: Gennem 6 år,

8 Forskningsrådet AUH: Gennem 3 år, 2011 MVU udvalget AUH: Gennem 3 år, 2011 DSRs to Forskningsfonde: Gennem 11 år, 2003 Forskningsinitiativet for den Nordlige del af Aarhus Universitetshospital: Gennem 2 år, UCN: Gennem 4 år, Bevillinger KASK/EU InterReg.: Sammen med forsknings-og innovationschefen, kr. 14 mill. til opstart af Idéklinikken og samarbejde med Oslo Universitetshospital, Norge og Sahlgrenska Universitetshospital, Sverige (2008). Det strategiske Forskningsråd: Sammen med Det Kardio-vaskulære Forskningscenter ved Aalborg Universitetshospital, en del af kr. 20 mill. til 7 Ph.d. studerende. Jeg deltager med ph.d. studerende (Vibeke Høgh) i regi af forskningsprogrammet: Rehabilitering af patienter med Atrie Flimmer (2009- ). I perioden eksterne bevilliger til diverse forskningsformål i alt: kr (se venligst bilag 2) Andet organisatorisk arbejde Bestyrelsen, Folkeuniversitetet i Nordjylland, juni august Bestyrelsen, Hospice Mariager Fjord & Center for Palliative Care, juni januar Bestyrelsen, Vendsyssel Sygeplejeskole, februar februar Bestyrelsen, Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, januar januar Bestyrelsen, Sygeplejeetisk komité i Danmark, oktober 2002 maj Bestyrelsen, Privatskolen Klostermarksskolen i Aalborg, februar 1994 februar Udviklingsrådet, Sundheds CVU Nordjylland, januar december Rådgiver. Etablering af multi-disciplinært forskningscenter, den perinatale periode, Aalborg Sygehus, december juni Styregruppe, udvikling af kompetencer ved Geriatrisk afdeling, Aalborg Sygehus, evalueret december Ansvarlig for adskillige internationale og nationale konferencer siden 1996 (se venligt akademisk CV, punkt 8.1). Fremhæves til nærværende ansøgning: I 2013 et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, - samarbejde med psykologiprofessor Svend Brinkman samt professorne Lene Tanggaard og Finn Thorbjørn Hansen, alle det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. I tillæg til bedømmelse af akademiske kvalifikationer har jeg siddet i ansættelseskomiteer, senest november 2014 ved Hospitalsenheden Vest (postdoc) men også Glostrup Hospital (forskningsleder 2007, 2009). Udpeget som Aalborg Ambassadør af Aalborg Kommune, Fra tilligemed udpeget til Ambassadør komité, bestående af 5 personer. Videnskabelige råd og bestyrelser Bestyrelsen, European Academy of Caring Science (EACS), april 2013 Expertgruppen, DenHeart, nationalt projekt, januar

9 Vice-præsident, Nordic College of Caring Science (NCCS), marts 2012 marts Fellow, European Academy of Nursing Science (EANS), december 2012 Følgegruppe til nyoprettet uddannelse, Master i Klinisk Sygepleje, Aarhus Universitet, maj juni Styregruppe og formand for udvalget vedr. 1. uddannelsesår, Vendsyssel Sygeplejeskole: fra elevuddannelse til mellemlang videregående uddannelse, ny organisering og udvikling af curriculum, godkendt af Sundhedsstyrelsen Vigtigste internationale samarbejder Sahlgrenska Academy og Universitetshospital, Centre for Person-Centred Care, Sverige ved professor Inger Ekmann, 2012 Kaiser Permanente, San Francisco Bay Area, USA, (visiting Fellow), Tromsø Universitet, Institut for Helse- og omsorgsfag, Norge, 2013 University College Diakonova, Oslo, Norge (professor II), 2013 Medlem af Tænketanken Developing Human Caring Models for Research, Education and Practice på tværs af USA, 2006 Åbo Akademi, Socialvetenskapliga Institutionen, Vasa; Finland, 2005 Hull University & Bournemonth University, UK,

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG Vedr. samarbejdet mellem Health, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Risskov, Region Midtjylland om psykiatrisk forskning og registrering Dato: 14.06.2012

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for professorer Indhold Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for klinisk lærestolsprofessor ved Klinisk

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER SØREN KJÆRGAARD INSTITUT FOR FOLKESUNDHED AARHUS FACULTY OF HEALTH SCIENCES præsen TATION 1 HVORFOR SKAL VI ENGAGERE OS I ET SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE? Kommunerne

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 8.30 16.25 i Medicinerhusets Auditorium Tilmelding (bindende) til k.kusk@rn.dk

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Navn på opstiller Privatadresse Tlf.nr. E-mail adresse Stilling Arbejdssted Beskriv kort hvad du gerne vil bidrage med/sætte fokus

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET

HEALTH AARHUS UNIVERSITET Møde den: 30. juni 2016 kl. 13.00-16.00 Frokoststuen 1260 Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ask Vest Christiansen, Loni Ledderer, Klavs Madsen, Kim Overvad, Torben Sigsgaard Afbud: Charlotte

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2001-2005 Strategiplan for udvikling af forskningen ved Aalborg Sygehus Aalborg Sygehus er et af landets største sygehuse. Sygehusets primære opgave er at sikre behandling og pleje af

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital samt Sektion for

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet U& K, Okt ober Dorthe Nielsen Studieleder for Kandidat uddannelsen i Klinisk Sygepleje Hvorfor

Læs mere

Den vellykkede patientforløbskoordinering på tværs af sektorer, relateret til ældre medicinske hjertepatienter

Den vellykkede patientforløbskoordinering på tværs af sektorer, relateret til ældre medicinske hjertepatienter Den vellykkede patientforløbskoordinering på tværs af sektorer, relateret til ældre medicinske hjertepatienter Vibeke Høgh Sygeplejerske, master i klinisk sygepleje, ph.d studerende, post doc Klinik Hjerte-Lunge,

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Anæstesiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Ole Toftdahl Sørensen

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7.

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. Kandidatuddannelsen i folkesundhed Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. marts 2012 Kandidatuddannelsen i folkesundhed ved AAU Et flervidenskabeligt og tværfagligt

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier VEJLEDNING om anvendelse af undervisningsportfolier Denne vejledning retter sig til ansøgere til videnskabelige stillinger og bedømmelsesudvalg nedsat af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledningen

Læs mere

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens 2016-2018 Hospitalsenheden Horsens Forskningsenheden Formål og indsatsområder Formålet med Forskningsenheden ved Hospitalsenheden Horsens (HEH)

Læs mere

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsstrategi 2010-2015 Forskningsstrategi 2010-2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse Helle Schnor Formand Psykiatriske Udviklingschef, ph.d., cand.cur Psykiatrisk Center Glostrup helle.schnor@regionh.dk Tlf: 38 64 05 03/ 2250 9837 Patientuddannelse i et hverdagslivsperspektiv Sundhedsfremme

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL Institut for Regional Sundhedsforskning Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL 2008-2011 2. udgave juni 2012 Indholdsfortegnelse Vision... 3 Forskning Forskningspublikationer...

Læs mere

Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Tlf: Mobil:

Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Tlf: Mobil: Medlemsliste for dasys Forskningsråd, august 2012 Indstillet af Navn, stilling og ansættelsessted Interessområde Formand udpeget af Dasys bestyrelse Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter,

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

4) Til drøftelse og beslutning: Ekstern finansiering Indsats område: Styrkelse af Ekstern finansiering. Forslag om indsats vedhæftet.

4) Til drøftelse og beslutning: Ekstern finansiering Indsats område: Styrkelse af Ekstern finansiering. Forslag om indsats vedhæftet. Møde den: 15. september 2016 kl. 13.00-16.00, Bygning 1264, lokale 220 Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Loni Ledderer, Klavs Madsen, Kim Overvad, Torben Sigsgaard Afbud: Ask Vest Christiansen,

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU.

Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU. Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU. 1 HVAD DÆKKER DET OVER? Et fælles politik papir Holdningsbearbejdende Medinddrages i vores daglige aktiviteter Inspiration til specifikke

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale)

Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale) Den 24. februar 2017 Gældende fra dato for sidste underskrift Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale) Aftalen er en delaftale under

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland OVERLIGGERNOTAT Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Baggrund Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus Universitet

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET NOTAT

HEALTH AARHUS UNIVERSITET NOTAT Møde den: 15. juni 2017 kl. 13.00 16.00, Bygning 1261, lokale 118 Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ask Vest Christiansen, Charlotte Delmar, Loni Ledderer, Klavs Madsen, Claus Vinther

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum Forskningsstrategi for klinisk sygepleje 2013-2018 Patienten i front Forskning i centrum 2 FORSKNINGSSTRATEGI FOR KLINISK SYGEPLEJE 2013-2018 FORORD Forskningsstrategi for Klinisk Sygepleje 2013-2018 er

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 5. marts 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. januar 2015 kl. 12:00 i Olof Palmes Alle 15, lokale 13 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Mobil: 2230 8757

Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Mobil: 2230 8757 September 2009 Center for Kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje (Centre for Clinical Guidelines - a National Danish Clearinghouse for Nursing) Indledning Dette oplæg har til formål

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Forskning i klinisk sygepleje

Forskning i klinisk sygepleje 1 2 3 Forskning i klinisk sygepleje Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital Strategi for forskning i klinisk sygepleje 2009 2013 - et bidrag til et stærkt og troværdigt universitetshospital Forord

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat af mødet den 10. marts 2009 i Forskningsudvalget. Aarhus Universitet

AARHUS UNIVERSITET. Referat af mødet den 10. marts 2009 i Forskningsudvalget. Aarhus Universitet Referat af mødet den 10. marts 2009 i Forskningsudvalget Aarhus Universitet Deltagere: Prorektor Nina Smith (formand) Prodekan Johnny Laursen (HUM) Prodekan Troels Nørager Prodekan Else Tønnesen (SUN)

Læs mere

Til dekanatet. Vedr.:

Til dekanatet. Vedr.: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til dekanatet SAGSNOTAT 1. JULI 2010 Vedr.: Anvendelse af vejledere og eksaminatorer på bachelorkandidat-

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

master i rehabilitering

master i rehabilitering Efteruddannelse ENKELTFAG Master i master i rehabilitering Projektledelse Psykosocial rehabilitering Tværkulturel rehabilitering Aktiviteters betydning for sundhed i en rehabiliteringskontekst Borgere

Læs mere

REKTORS JULETALE Søauditorierne 18. december 2009

REKTORS JULETALE Søauditorierne 18. december 2009 REKTORS JULETALE Søauditorierne 18. december 2009 Aarhus Universitet Aarhus Universitet i fortsat udvikling med vækst på helt centrale områder Rekordoptag i 2009 Større forskningsbevillinger Betydelig

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråds forskningskonference 16. november 2011 Store auditorium, Herlev Hospital Koncerndirektør

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH 2 FORORD Formålet med denne handleplan er at fremme en bedre kønsmæssig balance blandt VIP

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet

Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet [1] BAGGRUND Sexologisk Forskningscenter (SeFo) er en forsknings- og undervisningsenhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

595forskningspublikationer198ansatte

595forskningspublikationer198ansatte Nøgletal 28-213 Institut for Regional Sundhedsforskning 595forskningspublikationer198ansatte 4centre345peerreviewedartikler 21professorer 4enheder68Ph.d.studerende Indholdsfortegnelse Vision. 3 Forskning

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde

KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde Idéklinikken. Alternativ behandling af gode ideer KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde Hans Gregersen Forsknings- og Innovationschef Kick-off konference 18 august 2009 Hvor kom

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

Om kvalitetsudvalget Uddannelses- og Forskningsministeriet

Om kvalitetsudvalget Uddannelses- og Forskningsministeriet Page 1 of 6 Bestyrelsesmøde nr. 72, den 29. april 2014 Pkt. 8. Bilag 3 Om kvalitetsudvalget Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser (Kvalitetsudvalget) blev nedsat af regeringen i

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 1. Generelle bemærkninger Stillingsstrukturen omfatter lærere, der med

Læs mere

3. Kommunikationsstrategi 2013

3. Kommunikationsstrategi 2013 1 Referat fra 20. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Tirsdag d. 10. december, 2013 kl. 11.00 15.00 Sted Mødeleder Referent Tove Lindhardt Leanne Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Sagsbehandler: Peder Andersen

Læs mere