SYGEPLEJERSKEN. Der er langt fra Sydsudan til Gentofte. Forhenværende patienter arbejder for god udskrivning. Kom med til Sygeplejefestival 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEPLEJERSKEN. Der er langt fra Sydsudan til Gentofte. Forhenværende patienter arbejder for god udskrivning. Kom med til Sygeplejefestival 2014"

Transkript

1 Forhenværende patienter arbejder for god udskrivning Kom med til Sygeplejefestival 2014 SYGEPLEJERSKEN DANISH JOURNAL OF NURSING NR JUNI ÅRGANG Der er langt fra Sydsudan til Gentofte Tidlige omsorgsbesøg hjælper risikopatienter Personlig hygiejne i en historisk kontekst

2

3

4 8 INDHOLD KORT 7 Højtuddannede sygeplejersker udnyttes ikke nok Sygeplejersker skal have mere gennemslagskraft på den forskning og udvikling i sundhedssektoren for at styrke udvikling af praksis, mener redaktøren af en ny bog. 24 TEMA OM DEN GODE UDSKRIVNING 20 Udskrivelsen begynder under indlæggelsen Et lille korps af tidligere patienter tager rundt på de psykiatriske centre i Region Hovedstaden for at undervise nuværende patienter, pårørende og personale i en ny udskrivningsguide. De tidligere patienter giver mange tro på et liv efter indlæggelsen. 23 Guiden giver et godt overblik Nogle afsnit på Psykiatrisk Center Amager har arbejdet med udskrivningsguiden siden marts Patienter, pårørende og personale har taget godt imod den. BAGGRUND 24 Fra Sydsudan til Gentofte Det skulle have været en rutinetur for den erfarne sygeplejerske Merete Rønnow, da hun i februar tog tre måneder til Sydsudan. Men opholdet forløb langtfra som planlagt PÅ JOB: Aktiv rehabilitering for kræftpatienter I Vordingborg Kommune hjælper sygeplejerske Helle Darville Larsen og fysioterapeut Britt Svensson kræftpatienterne med at blive klar til at leve livet. Fysisk træning og socialt samvær er grundlaget i rehabiliteringsforløbet. 48 Test giver hjemmeplejen viden om risikopatienter Sygeplejersker i hjemmeplejen kan bidrage til at nedbringe antallet af svingdørspatienter ved at forebygge genindlæggelse med en hurtig og effektiv indsats. Det mener sygeplejerske Kirsten Vandsted fra Brøndby Kommune. NYT FRA DSR DIN ORGANISATION 40 Positiv reguleringsordning betyder ekstra lønstigning Reguleringsordningens udmøntning bliver positiv og lægges oveni de generelle lønstigninger pr. 1. oktober Det betyder ca. 250 kr. ekstra om måneden på lønsedlen Sygeplejersker advarer: Socialt udsatte lander mellem to stole 35 pct. af landets i alt godt kommunalt ansatte sygeplejersker oplever ofte problemer, når socialt udsatte som f.eks. misbrugere og hjemløse udskrives fra hospitalerne til videre behandling i kommunen. SOMMEREKSTRA 31 Lær Sygeplejersken.dk at kende 36 Fire bøger til ferien SYGEPLEJEFESTIVAL 19 Invitér en kollega til Sygeplejefestival 44 En festival for sygeplejen 75 Kom med til Sygeplejefestival SYGEPLEJERSKEN

5 FAGLIG INFORMATION 56 Udgående sygeplejersketeam forebygger indlæggelser 58 Når patienten passer sig selv 59 Komplementær behandling uden kompromis 61 Dansk Selskab for Familiesygepleje har set dagens lys FAG 62 Sundhedsfremme i det palliative arbejde Gennem ændret praksis på gynækologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital bliver den palliative indsats over for uhelbredeligt syge og døende styrket via netværkssamtaler med patientens og de pårørendes perspektiv som omdrejningspunkt. 68 Tre centrale temaer i indlæggelsessamtalen Tid, kommunikative kompetencer og fagligt skøn udgør væsentlige temaer i indlæggelsessamtalen, viser en undersøgelse fra fire døgnafsnit på Odense Universitetshospital. 76 Teori T om bredde- og dybdefaglighed hos sygeplejersker Teori T er udviklet som en nytænkning af vigtige kompetencer i sygeplejen på grund af de mange omstillinger i sundhedsvæsenet. 82 Den personlige hygiejnes historie I 2013 diskuterede man i Danmark, hvor hyppigt mennesker med plejebehov skulle have mulighed for at komme i brusebad. Vanerne har ændret sig, og forfatteren sætter den personlige hygiejne ind i en historisk kontekst. I HVERT NUMMER 8 Studerende i praksis 11 Dilemma 17 Kulturjournalen 17 Statistikken 18 Historisk 27 5 faglige minutter 28 Anmeldelser 32 Parentes 51 Debat/Navne 53 Mindeord 54 Facebook 56 Fagtanker 60 Fra forsker til fag 87 Stillingsannoncer 89 Kurser/møder/meddelelser 91 Kontakt Patientinddragelse fra Sorø til solskinsø Juni har stået i Bornholms tegn. Først fulgte vi alle situationen omkring Danish Crown, der som bekendt endte med en redning af ikke bare 190 arbejdspladser, men også hverdagen for mange familier. Og dernæst på dagen hvor medarbejderne stemte ja til redningsplanen kunne en lettet borgmester åbne dette års folkemøde. Folkemødet satte på ny publikumsrekord, og jeg må sige, at Folkemødet år for år er blevet mere folkeligt og et sted, man som organisation bør være til stede, hvis man vil være med til at sætte dagsordenen og udbygge alliancer. Sygeplejerskerne satte et flot aftryk på Folkemødet. Mange medlemmer lagde vejen forbi Allinge, og ingen var i tvivl om, at sygeplejerskerne var til stede i debatterne såvel som i gadebilledet. Dansk Sygeplejeråd var i år bl.a. med til at sætte fokus på psykisk syge og kronisk syge, herunder på patientinddragelse. Patientinddragelse var også temaet for mit besøg hos patientvejlederne i Sorø i Region Sjælland, som det ses i dette nummer af Sygeplejersken. Det er tydeligt, at den meget komplekse lovgivning med udredningsret, (udvidet) frit sygehusvalg og direktivet om grænseoverskridende sundhed har været med til at give flere muligheder for patienterne, men det har også gjort systemet sværere at gennemskue. Derfor bliver patientvejledernes rolle fremadrettet større og mere betydningsfuld. Det er vigtigt at inddrage patientvejlederne, for de kan også være en stor hjælp for de fagpersoner, som arbejder i klinikken, hvor hverdagens travlhed ikke giver mulighed for at fordybe sig i komplekse problemstillinger. Samspillet mellem klinikere og patientvejledere er således afgørende for udviklingen af sundhedsvæsenet og for patienternes indblik i de mange muligheder og problemstillinger, der kendetegner nutidens sundhedsvæsen. God sommer! Grete Christensen, formand Forsideillustrationer Simon Klein-Knudsen istock NÆSTE NUMMER UDKOMMER 15. AUGUST Læs bl.a.: Tema om sygeplejerskers kropssprog På job: Ældres sygdomme skal tages i opløbet Fag: Teori og Praksis: Samtalen om seksualitet

6 SYGEPLEJERSKEN Chefredaktør, ansvarlig efter medieansvarsloven Sigurd Nissen-Petersen (På barselsorlov 1. juni 31. juli 2014) Konstitueret chefredaktør 1. juni 31. juli 2014: Administrerende direktør Anne Granborg Tlf.: Redaktionssekretær Henrik Boesen Tlf.: Mobil: Redaktionssekretær Lotte Havemann Tlf.: Journalist Susanne Bloch Kjeldsen Tlf.: Journalist Mille Dreyer-Kramshøj Tlf.: Journalist Christina Sommer Tlf Journalist Pelle Lundberg Jørgensen Tlf.: Fagredaktør Jette Bagh Tlf.: Layouter Mathias Nygaard Justesen Tlf.: Layouter Anita Raun Brogaard Tlf.: Sekretær Kurser, møder, meddelelser Birgit Nielsen Tlf.: Distribueret oplag 1. januar 30. juni 2013: ekspl. Medlem af Dansk Fagpresse Årsabonnement 840,00 kr. + moms Løssalg: 64,00 kr. + moms Kontakt Dansk Mediaforsyning på Ændring af medlemsoplysninger: Kontakt Medlemsregisteret Tlf Udgiver Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads København K Tlf ISSN Tryk ColorPrint Annoncer Dansk Mediaforsyning Elkjærvej 19, st Åbyhøj Tlf Fax Stillingsannoncer: Forretningsannoncer: Hvis Sygeplejersken udebliver, kan du sende en mail til: Oplys medlemsnummer. Redaktionen forbeholder sig ret til elektronisk lagring og udgivelse af de faglige artikler i tidsskriftet. Redaktionen påtager sig intet ansvar for materialer, der indsendes uopfordret. Holdninger, der tilkendegives i artikler og andre indlæg, udtrykker ikke nødvendigvis Dansk Sygeplejeråds synspunkter. Chefredaktøren er ansvarlig for bladets indhold. Tidligere patienter arbejder for bedre udskrivninger Tekst Christina Sommer NåR DU SKal UDSKRIVES til DIG, DER HaR VæREt INDlaGt på EN psykiatrisk afdeling GUIDE til DIN UDSKRIVElSE Gem den. Du får brug for den. I samarbejde med tidligere patienter fra det brugerdrevne Projekt Din Gode Udskrivning ønsker Region Hovedstadens Psykiatri at klæde patienterne bedre på til deres udskrivelse. Arbejdet tager udgangspunkt i en 40 sider lang guide, og erfaringerne er positive. For mange psykiatriske patienter er dét at blive udskrevet efter en indlæggelse noget nær uoverkommeligt. Men det er heldigvis oftest den vej, det går, og for at sikre så gode udskrivelser som muligt er Region Hovedstadens Psykiatri gået sammen med det uafhængige og brugerdrevne Projekt Din Gode Udskrivning. Samarbejdet begyndte allerede så småt i 2010 og resulterede i 2011 i en 40 sider lang guide, som er skrevet i tæt samarbejde mellem tidligere og nuværende patienter samt medarbejdere i psykiatrien. Den er nu udkommet i 2. oplag og skal udleveres til alle patienter, der er indlagt på regionens psykiatriske centre i syv døgn eller flere, fortæller projektleder i Projekt Din Gode Udskrivning, Klavs Serup Rasmussen og tilføjer: Man er ikke færdigbehandlet, bare fordi man bliver udskrevet, og her giver tidligere patienter udtryk for, at udskrivningsguiden bidrager til at skabe ro i sindet. Den understøtter borgerens behov for at få bekræftet normali teten, og den viser, at det er OK og helt almindeligt at have det, sådan som den enkelte har det. Seminarer og workshops De 11 kapitler i udskrivningsguiden Når du skal udskrives til dig, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling kommer bl.a. ind på de helt almindelige reaktioner på en indlæggelse. Patienterne kan også få et overblik over, hvilken hjælp de med rimelighed kan forvente af bl.a. kommune og netværk efter udskrivelsen. Der er tips til, hvordan man som patient kan forkæle sig selv, og hvor man kan søge hjælp, både til at komme videre, og hvis man akut får det værre igen. For at få den forholdsvis omfangsrige guide bragt ordentligt i spil på regionens psykiatriske centre tager Klavs Serup Rasmussen sammen med andre tidligere patienter i øjeblikket rundt og besøger centrene. De holder bl.a. seminarer for forskellige personalegrupper, hvor de gennemgår guiden med baggrund i deres egne erfaringer, og de afholder også workshops, hvor både medarbejdere og nuværende patienter deltager. Region Hovedstadens Psykiatri har længe haft fokus på at få involveret patienterne mere i deres behandling, og her er Projekt Din gode Udskrivning et vigtigt tiltag, mener vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Anne Hertz. Hun siger: Udskrivningsguiden er et meget konkret redskab, som patienterne kan bruge selv og sammen med andre og medarbejderne i psykiatrien til at forberede sig på livet efter en indlæggelse. Patienternes egen forberedelse er rigtig vigtig for en god udskrivning, for patientens ejerskab til processen, og for at der kommer til at ske det, som patienterne selv ønsker og har brug for. Læs mere om den gode udskrivning af psykiatripatienter på side SYGEPLEJERSKEN

7 DIAGNOSEN Illustration: Gitte Skov Det tager tid at vænne sig til andedammen, når man som sygeplejerske har været udsendt til krigsområder. Læs på side 24 om sygeplejerske Merete Rønnow, som bl.a. har været udstationeret i Sydsudan. Højtuddannede sygeplejersker udnyttes ikke nok Sygeplejersker skal have mere gennemslagskraft på den forskning og udvikling, der foregår i sundhedssektoren. Det kan styrke udvikling af praksis, mener redaktøren af en ny bog. Tekst Marianne Bom Forsknings- og Udviklingskultur i Klinisk Praksis hedder en ny bog, som er udgivet af Region Sjælland med forskningslektor Bibi Hølge-Hazelton som redaktør. Bogen består af 12 artikler, der har som fælles omdrejningspunkt, hvordan sygeplejefaglig forskning og udvikling kan få større gennemslagskraft i praksis til gavn for patienter og samfund. Sygeplejersker har alt for lidt impact på den forskning og udvikling, der foregår i sundhedssektoren. Du kan bare se på sygeplejerskers tilstedeværelse i råd, nævn og fonde, hvor sygeplejen fylder alt for lidt, siger Bibi Hølge-Hazelton, der er forskningslektor på Københavns Universitet og på Roskilde-Køge Sygehuse i Region Sjælland. Forklaringen på sygeplejerskernes hidtil ikke så kraftige aftryk er, at det er relativt nyt, at de kan tage kandidatuddannelser og ph.d. Det er så nyt, at sundhedssektoren endnu ikke har gjort sig klart, hvordan de højtuddannede sygeplejerskers kompetencer kan gøre nytte i praksis. Det er vigtigt at få en stillingsstruktur på plads, som giver mulighed for både at forske og arbejde med udvikling i klinisk praksis, mener Bibi Hølge-Hazelton. Ellers risikerer man, at de kompetencer, som sygeplejerskerne har fået ved op til seks års ekstra uddannelse, ikke kommer i spil. Vi skal ikke gentage den fejl, der er gjort med lægerne. Mange af dem tager en ph.d., men får et job bagefter, hvor de ikke bruger deres kompetencer, siger hun. I dag er der store forskelle på sygeplejerskers betingelser for at arbejde med forskning og udvikling fra sted til sted. Bibi Hølge-Hazelton har noteret en bekymring i ledelserne over, om de akademiserede sygeplejersker vil arbejde for fjernt fra praksis. Men den bekymring er der ikke grund til, siger hun. De fleste kandidat- og ph.d.-projekter har et praksisnært fokus. Den nye bog handler også om udvikling af forsknings- og udviklingskultur inden for andre mellemlange videregående professioner både på strategisk og helt jordnært plan. Den er skrevet af forskere, forskningsstuderende, udviklingssygeplejersker og -terapeuter, ledende oversygeplejersker og en vicedirektør i Region Sjælland. Læs mere om udvikling af sygeplejen på side 48. Her bringes det andet interview i en serie på tre om udviklingssygeplejersker. Læs også anmeldelse af bogen på side 29 i dette nummer af Sygeplejersken. SYGEPLEJERSKEN

8 Mød Sygeplejersken på Facebook og Twitter På Facebook og Twitter kan du debattere faglige emner. Vær med på facebook.com/fagbladetsygeplejersken Oplevelse og måling af smerter er et komplekst fænomen Gülsen Agar, sygeplejestuderende på modul 4 på UCSJ, Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse Det var en af mine første dage på en ortopædkirurgisk afdeling. Jeg var inde og følge en patient gennem det meste af hendes indlæggelsesforløb, og da vi begge kommer fra Tyrkiet, var denne patient særlig interessant for mig. Kvinden kunne hverken tale eller forstå dansk, så jeg havde også lidt en tolkefunktion for hende. Det var helt okay for mig, da jeg på den måde kom lidt tættere ind på patienten. Patienten skulle have foretaget et brisement forcé. Det kommer af fransk brisement brydning + forcé nødtvungen), dvs. opbrydning og udretning af en knogle, der er vokset galt sammen, eller, som i dette tilfælde, af et stift led i knæet, da hun ikke kunne strække det helt ud. Dagen efter patienten blev opereret, havde hun postoperative smerter, altså akutte nociceptive smerter af somatisk art. Hun skulle efter planen tilmed starte sit genoptræningsforløb. Da der kom en fysioterapeut ind til patienten for at starte genoptræningen, ville han vide, hvor ondt patienten havde. Denne information skulle han åbenbart bruge for at vurdere, hvilke øvelser patienten kunne foretage. Han sagde, at jeg skulle spørge, hvor ondt patienten havde på en skala fra 1 til 10. Han ville altså have hende til at placere smerterne på en numerisk rangskala, der er en metode til at måle smerteintensitet på. Men selv om det er meget naturligt for en dansker at anvende en skala fra 1 til 10, var det altså ikke noget, man direkte kunne oversætte til tyrkisk. Jeg prøvede mig frem, så godt jeg kunne, men patienten kunne ikke forstå, hvad jeg mente med en skala og nogle tal. Hendes smerter kunne kun beskrives med ord og de fysiske reaktioner, hun udviste. Hun sagde, at hun havde meget ondt, og at smerterne kom indefra. I vores kultur 8 SYGEPLEJERSKEN Arkivfoto: Scanpix En sygeplejestuderende fra Tyrkiet passer en patient fra sit eget land og bliver opmærksom på, at smerter ikke kan placeres på en numerisk rangskala i alle kulturer. ville man aldrig angive smerteintensiteten med et tal. På den måde fik jeg både for mig selv og over for fysioterapeuten bekræftet, at måden, mennesker udtrykker smerter på, bl.a. afhænger af kulturen og ikke kan generaliseres. Er du sygeplejestuderende, og har du oplevet en situation, hvor du lærte noget af en patient, en pårørende eller en fagperson i sundhedssektoren, så skriv til os. Send din historie til Den må højst fylde tegn uden mellemrum. Du får 500 kr., når din historie bliver bragt i Sygeplejersken.

9 TAK FORDI I BÆRER HÅBET leverer viden og gode råd til dig, der arbejder i psykiatrien. En ny evaluering viser, at 7 ud af 10 af jer synes, at hjemmesiden i høj grad er relevant. Og at den har forstærket jeres fokus på, at hver femte kommer sig af sygdommen. Det har stor betydning for mennesker med skizofreni, at I holder fast i håbet og mulighederne. Bliv ved med det og bliv ved med at bruge Psykiatrifonden er en humanitær organisation, som støtter og styrker mennesker med psykisk sygdom og sætter mental sundhed på dagsordenen - både hos den enkelte og i samfundet. Camilla, civilingeniør, foredragsholder og blogger for Psykiatrifonden. Lever med skizofreni.

10 Sygeplejersker opererer på grise Tekst og foto Lars Horn Som det første sted i verden tilbyder Aalborg Universitetshospital efteruddannelse af sygeplejersker i robotkirurgi. Dette job blev tidligere kun varetaget af læger, men uddannelsen her er kommet i stand på initiativ af sygeplejerske Jane Petersson (t.v.). Hun er urologisk operationssygeplejerske og var den første, der for nogle år siden fik godkendt en hjemmestrikket uddannelse til RNFA (Registered Nurse First Assistant). I starten af juni øvede sygeplejersker fra Norge, Sverige og USA sig på bedøvede grise i Aalborg. Her er det svenske Linda Söderkvist (t.h.), som får kyndig vejledning af Jane Petersson. Der er planlagt nye kursusdage i efteråret Ny hjemmeside er sygeplejerskers videnbank Sygeplejersken har fået ny hjemmeside. Samtlige faglige artikler fra tidsskriftet tilbage fra 1997 og til i dag er blevet tagget med søgeord, og arkivet rummer nu faglige artikler og udgør dermed en videnbank om dansk og international sygepleje. Når du bruger artikelsøgefunktion på Sygeplejersken.dk, søger du udelukkende i artikler fra Sygeplejersken. På Sygeplejersken.dk kan du også finde faglige opdateringer, fakta, nyheder og medlemsrabatter. Det er dit fagblad plus meget mere. Se hjemmesiden på Sygeplejersken.dk 10 SYGEPLEJERSKEN

11 Redaktion: Jette Bagh Illustration: Pia Olsen DILEMMA Brug pengene fornuftigt Prioritering i sundhedsvæsnet er en vanskelig opgave. Men når patienten er meget gammel og meget dyr at behandle, ligger de nemme løsninger ligefor. Fire sygeplejersker, som har været veninder siden deres elevtid, mødes til spisning, hygge og faglige diskussioner hjemme hos Iben. Arbejde, erfaring og efteruddannelse har bragt dem til et liv indenfor vidt forskellige grene af sygeplejen, og deres specialer rummer psykiatri, sundhedspleje, undervisning, ledelse, intensiv og palliativ sygepleje. Anne fra intensiv afdeling fortæller om en 82-årig kvinde med fremskreden ALS (amyotrofisk lateral sklerose), som er indlagt og i respiratorbehandling. Kvinden er stadig mentalt velfungerende. Hun har i flere år været afhængig af megen hjælp og er nu blevet tilknyttet respirationscenteret, hvor beslutningen om udskrivelse til hjemmet med et respiratorteam er taget. Det vil tage uger at oplære et respirationshold, og imens er kvinden indlagt på intensiv afdeling. Anne siger: Tænk, hun er jo en gammel kone, hvorfor kan hun ikke bare få lov til at dø? For alle de ressourcer, der sættes af til denne ene gamle kvinde, kunne man glæde og gavne rigtig mange andre patienter. En diskussion om livsbevarende behandling, assisteret selvmord og aktiv dødshjælp begynder. Svar 2. Denne situation er nok meget velkendt: En beretning om en patient. Et menneske med et særligt behov, der fordrer en særlig indsats for at bevare livet. Ind sniger der sig rimelighedsbetragtninger, der tager udgangspunkt i økonomi og rationaler. Diskussioner i krydsfeltet mellem livsverden og systemverden bliver sjældent konstruktive. Etiske perspektiver kan inddrages i rationelle drøftelser, når muligheder og barrierer skal udfoldes for at kaste lys over konsekvenser for forskellige grupper. Det er vigtigt at holde det etiske perspektiv, når der drøftes etik. Her er der tale om et habilt menneske, som ønsker at leve. Derfor er fordringen til sygeplejersken at støtte kvinden uden skelen til alder og omkostninger ved at respektere kvindens ret til selvbestemmelse, forudsat at det ikke krænker andres rettigheder og livsmål. Endvidere er det vigtigt at være opmærksom på sygeplejerskens forpligtelser, når der opstår interessekonflikter. Diskussionen om behandling og pleje af kvinden, der lider af ALS og er 82 år, skal derfor tage udgangspunkt i kvindens aktuelle livssituation, ønsker og behov. Af Grete Bækgaard Thomsen, sygeplejerske, MPG, sundhedschef i Lemvig Kommune. Hvad tænker du om Annes spørgsmål? Hvad synes du om beslutningen om at udskrive den gamle kvinde med et respiratorteam? Læs, hvad to sygeplejersker med særlig interesse for etik mener om spørgsmålene. Svar 1. Damen er mentalt velfungerende. Det vil sige, at hun selv har været med til at træffe beslutningen om at komme hjem med assisteret hjælp. Og da hun i flere år har været afhængig af megen hjælp, ved hun, hvad hun vender hjem til. Medmindre beslutningen er truffet under pres eller tvang eller med tilbagehold af oplysninger, er beslutningen med stor sandsynlighed kompetent og dermed etisk i orden at agere på for det sundhedsfaglige team. Vedrørende temaet om alder og behandlingsomkostninger kan man som læser godt blive lidt forskrækket, når der efterfølgende anvendes ord som assisteret selvmord og aktiv dødshjælp. Ikke mindst, når det slet ikke, ifølge casen, er noget, damen selv har bragt på bane. Det må formodes, at det er temaer, venindegruppen har drøftet i et generelt perspektiv uden direkte sammenhæng til den aktuelle case. Hvis ikke, kan man få en fornemmelse af en uetisk drøftelse, da damens egne holdninger og ønsker ikke synes at have været centrale for betragtningerne. Af Dorte E.M. Holdgaard, RN, exam.art., SD, MPA, etik- og kvalitetskonsulent, formand for Lokal Klinisk Etisk Komité ved Aalborg Universitetshospital. Har du et dilemma, du gerne vil have belyst? Send det til fagredaktør Jette Bagh på Det må højst fylde 900 tegn uden mellemrum. Husk navn og medlemsnummer på din mail. SYGEPLEJERSKEN

12 Ro på i retspsykiatrien Sygeplejersker i retspsykiatrien i Nykøbing Sjælland har udviklet alternative strategier til at berolige patienterne. Med enkle hjælpemidler og øget brug af fysisk aktivitet, massage og samtale er det lykkedes at nedbringe brugen af tvang og p.n.-medicin betragteligt. Tekst Annette Hagerup Mere motion, lydhørhed og massage = mindre tvang og mindre p.n.-medicin. Det er den korte overskrift for både patienter og personale på den lukkede Retspsykiatriske afdeling P4 i Nykøbing Sjælland. Afdelingen er et mønstereksempel på, hvordan man med enkle, lavpraktiske midler kan forebygge tvang og mindske patienters brug af beroligende p.n. (pro necessitate = efter behov) -medicin. Midlerne har f.eks. været ballstick, fluesmækkere og bordtennisbolde samt masser af motion og frisk luft. Og metoderne virker over al forventning, fortæller sygeplejerske på P4, Katrine Melby Christiansen. Vores brug af beroligende p.n.-medicin er mere end halveret fra 2012 til i dag. Nemlig fra 540 udleveringer i 2012 til 182 i Samtidig har vi færre bæltefikseringer, og de, der fikseres, ligger i bælte i kortere tid end før. Afdeling P4 har siden 2012 været med i gennembrudsprojektet om mindskelse af tvang i psykiatrien. Et landsdækkende projekt, der er finansieret af satspuljemidler, og som løber frem til og med Vi har valgt at satse på en model, der fokuserer på fysisk aktivitet, og søger systematisk at bruge bevægelse og kropslig kontakt i vores tilgang til patienten. Fem medarbejdere har bl.a. været på en uges kursus på Lanzarote med titlen Psykiatri i bevægelse, fortæller Katrine Melby Christiansen, som er tovholder på P4 s projekt. Afdelingen har 10 patienter og en personalegruppe på 20, hvoraf de fem er sygeplejersker. Patienterne er i gennemsnit indlagt i 1,6 år. Vi har siden 2012 arbejdet systematisk på at nedbringe brugen af p.n.-medicin. Vi har bl.a. kigget på, i hvilke situationer patienterne typisk beder om p.n. Kan vi evt. erstatte medicinen med en samtale her og nu? Nogle falder til ro, hvis de kommer op på kondicyklen, andre hvis vi får dem ned at sidde i en kuglestol, der stimulerer sanserne og betyder, at de igen kan mærke deres krop, fortæller Katrine Melby Christiansen. Hun har arbejdet i psykiatrien i halvandet år. De foreløbige erfaringer viser også, at mange urolige patienter har stor glæde af ballstick-massagebolde. Ofte bruger patienten dem selv til massage under fodsålerne. Andre gange giver personalet patienterne ballstick-massage rundt om på kroppen. Ballstick virker med det samme ved at flytte fokus fra tankerne til kroppen. Massagen tager toppen af uroen og betyder ofte, at patienten kan undvære sin p.n.-medicin. Patienterne er hos os i lang tid, og de har brug for en fast struktur i hverdagen. Der skal ikke så meget til, før der opstår uro i gruppen. Det kan f.eks. ske, hvis aftensmaden er forsinket, og de er sultne og utålmodige. I de situationer gælder det om hurtigt at finde på noget, der kan aflede opmærksomheden og deeskalere situationen. Det kan f.eks. være fluesmækker-hockey, hvor vi deler patienter og personale op i to hold og udstyrer dem med fluesmækkere og bordtennisbolde. Vi spiller typisk i entréen med et mål i hver ende, og så handler det ganske enkelt om at score i modstanderens mål. Det handler om at være lydhøre overfor patienterne. Det skaber ro på afdelingen. Hver eftermiddag holdes f.eks. et summemøde, hvor dagens hændelser gennemgås og drøftes. Hvad var godt? Hvad var skidt? Det er også her, man kan aftale, hvad der skal ske om aftenen. Det er f.eks. meget populært at træne i afdelingens idrætshus, som man frit kan råde over i aftentimerne. Samtidig med at der er kommet øget fokus på bevægelse, er der også kommet større bevågenhed på kosten. Både blandt P4 s patienter og personale. Og det har givet bonus. En patient har f.eks. tabt sig 30 kg på et år ved hjælp af kostomlægning og målrettet træning. Har du lyst til at blive Marte Har Har du du Meo lyst lyst terapeut? til til at at blive blive - Meo uddannelse Marte Marte Meo Meo terapeut? terapeut? - Marte Meo uddannelse - Marte Meo uddannelse Du lærer at: Du arbejde lærer professionelt at: med at skabe kontakt Du arbejde lærer professionelt at: med positiv ledelse dokumentere arbejde professionelt tiltag, der med forebygger at skabe konflikter kontakt arbejde med professionelt video og med redigering at positiv skabe ledelse kontakt skabe arbejde dokumentere et professionelt sundt tiltag, arbejdsmiljø der med forebygger positiv og livkvalitet ledelse konflikter skabe dokumentere arbejde forandring med video tiltag, og og der udvikling redigering forebygger konflikter arbejde skabe et med sundt video arbejdsmiljø og redigering og livkvalitet skabe et forandring sundt arbejdsmiljø og udvikling og livkvalitet skabe forandring og udvikling Yderligere oplysninger: 20 Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger: Studiestart: september februar i Studiestart: Roskilde Studiestart: februar 2012 Varighed: i Roskilde februar 2012 i Roskilde 24 undervisningsdage over Varighed: 1½ år Varighed: 24 undervisningsdage 24 over undervisningsdage 1½ år Pladser: over 1½ år Højst 12 deltagere Pladser: Pladser: Højst 12 deltagere Højst 12 deltagere Marte Meo Kommunikation Marte Meo Marte Kommunikation Meo Kommunikation 12 SYGEPLEJERSKEN

13 VERDEN RUNDT Aalborg Universitet opruster sygeplejeforskningen Oprettelsen af endnu et lektorat i klinisk sygepleje på Aalborg Universitet betyder, at nordjyske sygeplejersker fremover kan tage en kandidatuddannelse i Aalborg med klinisk sygeplejefagligt indhold. Tekst Susanne Bloch Kjeldsen Aalborg Universitet har oprettet et lektorat i klinisk sygeplejeforskning udover de to lektorater, de har i forvejen. Det nye lektorat skal være med til at styrke undervisningen i klinisk sygepleje på universitetets kandidatuddannelse i Videnskab og Teknologi. Det er en uddannelse, som tilbydes professionsbachelorer inden for sundhedsuddannelserne, og kandidattitlen hedder cand.scient. i klinisk videnskab og teknologi. Hidtil har nordjyske sygeplejersker været nødt til at rejse til Aarhus og Odense, hvis de har villet studere fagets inderside og tage en cand.cur.-uddannelse. Ifølge dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet, Egon Toft, halter Nordjylland bagefter uddannelsesmæssigt. Vores forskningsaktiviteter vokser eksplosivt, og hvis vi skal leve op til de krav, der er til os som forskningsinstitution, er der ingen tvivl om, at det er en god idé at opruste sygeplejeforskningen, siger Egon Toft. Fik afslag på cand.cur.-uddannelse Aalborg Universitet har tidligere søgt om tilladelse til at udbyde en cand.cur.-uddannelse på linje med Aarhus og Odense, men har fået afslag. Derfor forsøger universitetet sig nu med et andet tilbud til sygeplejersker, som ønsker at fordybe sig i fagets inderside, men som ikke vil rejse til Aarhus eller Odense. Indholdet i den kandidatuddannelse, vi ansøgte om, ville være magen til cand. cur., som den kendes andre steder fra. Selv om vi havde fået en cand.cur.-kandidatuddannelse, var den nok ikke blevet helt så blød, for vi har en mere praktiskteknisk tilgang. Vi er et anvendelsesorienteret universitet, hvor det, man studerer, skal kunne omsættes direkte i klinikken, siger Egon Toft. Opbakning til det praksisnære Aalborg Universitet har i forvejen to lektorater i klinisk sygepleje. Birgitte Schantz Lauersen er foruden lektor i klinisk sygepleje og sexologi også daglig leder af Sexologisk Forskningscenter. Erik Elgaard Sørensen er foruden lektor i klinisk sygepleje også forskningsleder på Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje på Aalborg Universitetshospital. Vi oplever en enorm opbakning til, at sygeplejersker forsker i det praksisnære. Vi har i øjeblikket 14 ph.d.-studerende, og vi vil gerne have flere. Vi har en strategi for forskning i klinisk sygepleje, der siger, at vi inden udgangen af 2018 skal have mindst én sygeplejerske på ph.d.-niveau i hver af de otte klinikker, og den strategi er godkendt af den udvidede hospitalsledelse, siger Erik Elgaard Sørensen. Han håber, at Aalborg Universitet med sin satsning på forskning og klinisk sygepleje kan lokke nogle nordjyske sygeplejersker til at studere videre, som måske ellers ikke ville gå i gang med en videreuddannelse et andet sted. Ifølge Erik Elgaard Sørensen betyder det nye lektorat, at kandidatuddannelsen i videnskab og teknologi allerede fra efteråret kan indeholde en toning i klinisk sygepleje. Læs mere på Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje: Nordmænd lufter hunde Norske sygeplejersker bruger deres arbejdstid på mange andre ting end sygepleje, viser en ny undersøgelse fra Norsk Sykepleierforbund (NSF). Nogle patienter har kun hunden som selskab, siger amtsformand Laila Wilhelmsen fra NSF Nordland og forklarer, at hvis patienten er for dårlig til at gå, bliver hundeluftning en sygeplejeopgave, da alternativet ellers er at aflive hunden. Vores medlemmer gør alt muligt for deres patienter. Ringer efter folk, lufter hund, bestiller varer, gør rent, laver mad og rydder op, siger hun til NRK Nordland. Kritik af forbud mod shorts Den amerikanske sygeplejeskole School of Nursing, University of Texas at Austin, er kommet i modvind på de sociale medier efter at have hængt skilte op med påklædningsregler for de sygeplejestuderende. Skiltene forbød bl.a. korte shorts og nederdele, og bluser der afslørede kavalergang, fordi det ifølge skolen var forstyrrende for undervisningsmiljøet. Dekan for akademiske anliggender Gayle Timmerman mener, at skiltene er blevet misforstået: Som en professionel skole vil vi signalere, at vi ønsker, de studerende har et professionelt udtryk, siger hun i en pressemeddelelse ifølge The Daily Texan. Skiltene, der bl.a. blev kritiseret for kun at være målrettet kvindelige studerendes påklædning, er nu blevet fjernet igen. Flest dilemmaer i patientpleje Britiske forskere har forsøgt at identificere de dilemmaer, der gør størst indtryk på sygeplejestuderende under deres uddannelse, De mest hyppige dilemmaer, som de 294 studerende i undersøgelsen oplevede, var i situationer vedrørende patientpleje, samtykke og udnyttelse eller misbrug af de studerende. I ca. halvdelen af tilfældene var det andre sygeplejersker, som var årsag til dilemmaet. Undersøgelsen My mentor kicked a dying woman s bed Analysing UK nursing students most memorable professionalism dilemmas er udgivet i Journal of Advanced Nursing den 10. juni SYGEPLEJERSKEN

Der er langt fra Sydsudan til Gentofte. Kom med til Sygeplejefestival 2014. Forhenværende patienter arbejder for god udskrivning

Der er langt fra Sydsudan til Gentofte. Kom med til Sygeplejefestival 2014. Forhenværende patienter arbejder for god udskrivning Forhenværende patienter arbejder for god udskrivning Kom med til Sygeplejefestival 2014 SYGEPLEJERSKEN DANISH JOURNAL OF NURSING NR. 8 27. JUNI 2014 114. ÅRGANG Der er langt fra Sydsudan til Gentofte Tidlige

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Hvordan kom vi i gang Epistaxis patienter en sårbar gruppe

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

I DSR står du stærkere. Har du holdninger og ambitioner på vores fags vegne, får du en stærk platform i Dansk Sygeplejeråd

I DSR står du stærkere. Har du holdninger og ambitioner på vores fags vegne, får du en stærk platform i Dansk Sygeplejeråd I DSR står du stærkere Har du holdninger og ambitioner på vores fags vegne, får du en stærk platform i Dansk Sygeplejeråd I DSR står du stærkere Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-92_2016 Foto: Lizette Kabré

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015 Telefon 38 64 50 00 Dato: 10. september 2015 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Kære kollega. Velkommen til vores første nyhedsbrev og god læselyst.

Kære kollega. Velkommen til vores første nyhedsbrev og god læselyst. Kære kollega. Velkommen til vores første nyhedsbrev og god læselyst. KORT OM NETVÆRKET Vi er en gruppe sygeplejersker fra medicinske afdelinger i hovedstadsområdet, som har fundet sammen i frustrationen

Læs mere

Anbefalinger fra DSR og SLS. Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet

Anbefalinger fra DSR og SLS. Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet Anbefalinger fra DSR og SLS Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet Anbefalinger fra Dansk Sygeplejeråd og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning

Læs mere

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til?

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? 4/2016 Sjælland & Øerne Tema: Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? Det går ikke! Læs de stærke beretninger Henriks kommentar Ingen senere tilbagetrækning uden bedre forebyggelse 69,5 år. Så

Læs mere

Livsstil, fælles energi og mestring

Livsstil, fælles energi og mestring Livsstil, fælles energi og mestring 24. november 2015 Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Livsstil, fælles energi og mestring Konference for medarbejdere og borgere i psykiatrien Der er ulighed

Læs mere

deres autorisation anerkendt i Danmark

deres autorisation anerkendt i Danmark Klinisk etiske komitéer. Lægeløftet, lovgivning og sammenhæng mellem fagetiske regler. Mogens K. Skadborg, Formand, Dansk Selskab for Klinisk Etik Indledningsvis vil jeg gerne takke redaktionen for muligheden

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs.

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs. Genoptræning ning Udført af: Forebyggelse og Sundhed (Forebyggelse og Sundhed) Antal besvarelser: 29 Udførelsestidspunkt: 7-6-2 8:2:28 Info: Dataindsamlingen afsluttet. Genoptræning ning Hvor foregik din

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab DEBAT: Hvor langt er vi med at implementere sundhedsteknologi, innovation og lederskab i Danmark? DEN LEDENDE SYGEPLEJERSKE 2014 med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab KONFERENCE DEN 26.

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SUNDHEDSPOLITIK En sammenhængende og forebyggende sundhedspolitik Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik Grafisk

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Såvel regioner som Sundhedsstyrelsen har fokus på de pårørende til alvorligt syge og døende. I hvert fald på papiret. Regionerne har udar-

Såvel regioner som Sundhedsstyrelsen har fokus på de pårørende til alvorligt syge og døende. I hvert fald på papiret. Regionerne har udar- 1 af 6 04-08-2014 11:39 Såvel regioner som Sundhedsstyrelsen har fokus på de pårørende til alvorligt syge og døende patienter. I hvert fald på papiret. Regionerne har udar- 2 af 6 04-08-2014 11:39 bejdet

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Få en flyvende start som ny sygeplejerske Fremtidens arbejdsplads for fremtidens sygeplejersker SYGEHUS THY-MORS Mentoring Redskab til faglig og personlig udvikling.

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital samt Sektion for

Læs mere

INTRODUKTION TIL UDSKRIVNINGSGUIDEN

INTRODUKTION TIL UDSKRIVNINGSGUIDEN INTRODUKTION TIL UDSKRIVNINGSGUIDEN TIL MEDARBEJDERE OG PATIENTER I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI SKREVET AF TIDLIGERE PATIENTER I SAMARBEJDE MED PÅRØRENDE OG MEDARBEJDERE FRA PSYKIATRIEN 2014 PROJEKT

Læs mere

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere!

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! TTEAM - Tema 35 43 13. februar 6. april 2016 2017 Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! Det ambulante område i Region

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Udveksling til Bodø, Norge Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Cecilie Kragh Jespersen E-mail: cecilie_kragh3@hotmail.com Tlf. nr. 2878 1830 Evt. rejsekammerat: Betina Winsig Hansen og Ditte Struwe Bødker

Læs mere

HER & NU DET VIGTIGSTE

HER & NU DET VIGTIGSTE Til Region og kommuner i Region Hovedstaden 2015 HER & NU DET VIGTIGSTE Når man på en arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en recovery-medarbejder, vil der i medarbejdergruppen altid opstå en række

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Camilla Wolf Olsen udveksling til Helsinki/Helsingfors i Finland i modul 11

Camilla Wolf Olsen udveksling til Helsinki/Helsingfors i Finland i modul 11 Første rejsebrev fra Finland Camilla Wolf Olsen udveksling til Helsinki/Helsingfors i Finland i modul 11 Periode fra den 27/1 2014 til den 21/4 2014 1 Hvorfor jeg valgte at tage på udveksling til Finland

Læs mere

Tværfaglig behandling og omsorg er vi i mål?

Tværfaglig behandling og omsorg er vi i mål? DER ER SØGT OM GODKENDELSE AF EFTERUDDANNELSES FONDEN FOR ALMEN PRAKSIS Palliation 2014 Tværfaglig behandling og omsorg er vi i mål? KONFERENCE DEN 23. og 24. april 2014 Scandic Aarhus City Hør talere

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Sverige Navn: Maiken Lindgaard Hansen Rejsekammerat: Line Linn Jensen Hjem-institution: VIA University College, Viborg Værst-institution/Universitet: School

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

introduktion til udskrivningsguiden

introduktion til udskrivningsguiden introduktion til udskrivningsguiden Til medarbejdere og patienter i Region Hovedstadens Psykiatri skrevet af tidligere patienter i samarbejde med pårørende og medarbejdere fra psykiatrien 2014 Projekt

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

FORRÅELSE. NYHEDSbladet. BEHOLD FAGLIGHEDEN Det er vigtigt at kommunikere med kollegerne og være samlet om emnet.

FORRÅELSE. NYHEDSbladet. BEHOLD FAGLIGHEDEN Det er vigtigt at kommunikere med kollegerne og være samlet om emnet. FORRÅELSE Konferencen om forråelse, indtrykkene fra årets konference giver stadig genlyd rundt omkring på arbejdspladserne. Assistent klubben a holdte sin årlige konference for medlemmerne midt i marts

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Rumænien Navn: Kristina Kaas Sørensen E-mail: Kristinakaas@gmail.com Tlf. nr. 31373249 Evt. rejsekammerat: Mai Dalsgaard Lassen Hjem-institution: VIA University

Læs mere

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo 30. oktober 2013 Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo Indledning (knap 10 min.) (GC): Rigtig hjertelig

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse Helle Schnor Formand Psykiatriske Udviklingschef, ph.d., cand.cur Psykiatrisk Center Glostrup helle.schnor@regionh.dk Tlf: 38 64 05 03/ 2250 9837 Patientuddannelse i et hverdagslivsperspektiv Sundhedsfremme

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Erfaringer fra udvikling og implementering af metoden

Erfaringer fra udvikling og implementering af metoden Erfaringer fra udvikling og implementering af metoden Læring og mestring i forskningsprojektet Kompetenceudvikling og samarbejde mellem erfaren patient / bruger og fagperson Implementering i organisationen

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Tortosa, Tarragona, Spanien Navn: Pernille Lundholm Rasmussen E-mail: pernillelundholm@hotmail.com Tlf. nr. 004521134265 Evt. rejsekammerat: Rejser alene

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup

Livsstilscenter Brædstrup Baggrund Livsstilscentret åbnede på Brædstrup Sygehus i 1996 Eneste af sin art i Danmark Modtager patienter fra hele landet Danmarks højst beliggende sygehus, 112 meter over havets overflade Målgrupper

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

Velkommen til uddannelse i virkeligheden

Velkommen til uddannelse i virkeligheden Nyhedsbrev for UCN Professionshøjskolen University College Nordjylland Særnummer August 2008 Velkommen til uddannelse i virkeligheden > Nyhedsbrev for UCN > Junivørsiti kålædsj > Vores uddannelser > Nordjyllands

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Kære alle I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for jeres store bidrag til Nursing Europe samt jeres deltagelse som International Clinical Placement. Vi modtager mellem 15 20

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Rejserapport. Navn: Katrine Winkler Sørensen. Rejsekammerat: Lone Kristensen. Hjem-institution: Viborg Sygeplejeskole

Rejserapport. Navn: Katrine Winkler Sørensen. Rejsekammerat: Lone Kristensen. Hjem-institution: Viborg Sygeplejeskole Rejserapport Navn: Katrine Winkler Sørensen Rejsekammerat: Lone Kristensen Hjem-institution: Viborg Sygeplejeskole Værts-institution/Universitet: Agder Universitet Praktikplads/Hospital: Frivoltun, Grimstad

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Sammenhæng giver færre indlæggelser

Sammenhæng giver færre indlæggelser Sammenhæng giver færre indlæggelser Psykiatriens Hus er et meget konkret udtryk for en ny tankegang. Her er der fokus på sammenhængen mellem behandlingstilbud og livet under og efter behandlingen. Resultaterne

Læs mere