3 Det Etiske Råd Nye talerør til etikken 9 Fem gode tips fra webmasteren 10 Etik til alle 12 Medlemmer af Det Etiske Råd 2010 Det Etiske Råds

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 Det Etiske Råd 2010 5 Nye talerør til etikken 9 Fem gode tips fra webmasteren 10 Etik til alle 12 Medlemmer af Det Etiske Råd 2010 Det Etiske Råds"

Transkript

1 Årsberetning 2010

2 3 Det Etiske Råd Nye talerør til etikken 9 Fem gode tips fra webmasteren 10 Etik til alle 12 Medlemmer af Det Etiske Råd 2010 Det Etiske Råds aktiviteter Medicin ej blot til sygdom, også til optimering! 19 Teknologiens etiske dilemmaer 22 Rådets sammensætning pr. januar 2011

3 Det Etiske Råd 2010 DET ER ABSOLUT EN UDFORDRING at kommunikere om komplicerede bioetiske emner. Og det gør det ikke nemmere, at mange af de teknikker og metoder, der danner grundlag for Rådets anbefalinger, ofte først får indflydelse på vores liv flere år ude i fremtiden. Ikke desto mindre er det Rådets arbejde at klarlægge og udrede etiske dilemmaer, inden den nye teknologi bliver en del af vores hverdag. På samme måde er Rådet forpligtet til at have fokus på de evigt aktuelle debatter om fx abort, aktiv dødshjælp og organdonation og det stiller krav til kommunikationen! For at løse Rådets formidlingsopgaver, har vi i 2010 taget flere værktøjer i brug: vi har i samarbejde med Danmarks Radio fået produceret tre tv-udsendelser, vi har skruet op for frekvensen af debatarrangementer, og vi er i fuld gang med at udnytte mulighederne på Rådets website. Alt sammen i bestræbelserne på at gøre Rådets arbejde endnu mere synligt og tilgængeligt for politikere og borgere. I 2010 stod Rådet over for en større udskiftning af medlemmer, heriblandt Peder Agger. Vi vil gerne sige Peder tak for hans arbejde som formand i Rådet igennem de seneste tre år. Peder har gjort et kolossalt arbejde især med hans engagement i det internationale arbejde, hans fokus på natur, miljø og fødevarer og ikke mindst hans målrettede indsats for at udvikle Rådets kommunikationsplatforme. Vi glæder os til at fortsætte dette arbejde og videreudvikle Rådets rolle som central samfundsdebattør. Jacob Birkler Lise Wied Kirkegaard 3

4 formidling og debat

5 Nye talerør til etikken Det Etiske Råd har altid haft formidling og debat som en af sine vigtigste opgaver. På trods af en bred palet af produkter og events fra den klassiske redegørelse til konferencer og debatmøder kan det være vanskeligt at formidle de vigtige og svære etiske dilemmaer ud til den brede befolkning. I 2010 tog Rådet atter udfordringen op, hvilket resulterede i nye samarbejdspartnere og et øget fokus på nye og eksisterende kommunikationskanaler. HVEM VIL HA ET ÆBLE?, gjalder det fra rådsmedlem Rikke Bagger Jørgensen i et forsøg på at overdøve de 150 gymnasieelever, der er samlet i aulaen på Køge gymnasium en formiddag i oktober Eleverne har været piloter på Det Etiske Råds undervisningssite hvor en ny case om GMO netop er blevet lanceret. Rådet har samarbejdet med udvalgte gymnasieklasser og afholder i forbindelse med lanceringen en formiddag med debat om GMO på Køge Gymnasium. De indbudte oplægsholdere tæller både rådsmedlemmer, debattører og politikere. Vi vil gerne gøre en særlig indsats i forholdet til de unge, hvor den kommunikative tilgang gør det oplagt at bruge en lidt anden form. Ikke desto mindre er både vores temasider og Etisk Forum for Unge en stor succes, og vi vil udnytte erfaringer fra disse tiltag, når vi planlægger nye kommunikationsaktiviteter, siger formand Jacob Birkler. Casen om GMO er den nyeste i rækken af de syv cases, der kan læses på Debat á la forsamlingshus På Køge Gymnasium er Mickey Gjerris, der er lektor på KU og teolog, i gang med at holde brandtale imod brugen af GMO er. Det at blande sig i naturen på en så detaljeret måde er grundlæggende forkert og unaturligt, er blandt andet et af hans budskaber. Budskaber, holdninger og etisk argumentation var også tre vigtige komponenter, da Rådet i sommeren og efteråret 2010 afholdte seks debatarrangementer på henholdsvis Café Katz og CaféTeatret i København. Powerpoint-slides måtte lade livet for Det Levende Ord, når rådsmedlemmer gik i clinch med eksterne debattører og diskussionslystne tilhørere. Denne for nogle lidt gammeldags form kan umiddelbart lede 5

6 Nye talerør til etikken tankerne hen på formidlingsklenodier som Højlunds forsamlingshus, men det ser Rådets formand som en vigtig styrke for Rådet: Det er vigtigt, at vi rejser debatter på forskellige platforme, så alle kommer til orde. Der er en særlig intimitet forbundet med det at diskutere i et åbent forum, hvor man kan se hinanden i øjnene, siger Jacob Birkler. Etik-tv Men det var ikke kun de klassiske formidlingsformer, der blev støvet af og tilpasset 2010-formatet, for Rådet blev også en del af Danmarks Radios videnskabssatsning Danskernes Akademi. Den 7. december 2010 blev den første etik-udsendelse ud af tre vist på DR2. Udsendelsen Kroppen som genbrug omhandlede organdonation og foldede blandt andet spørgsmålet om informeret og formodet samtykke ud, samtidig med at seerne fik indblik i Rådets historie og virke. Herefter fulgte udsendelserne Aktiv dødshjælp debatten der ikke vil dø og Fosterdiagnostik og etik. Men hvorfor skal Rådet overhovedet på skærmen? Et samarbejde med Danmarks Radio er en god mulighed for at nå ud til rigtig mange danskere. Desuden er Danskernes Akademi en platform, der på en sober og lødig måde kan præsentere debattens enighed og uenighed og ikke mindst nuancerne indimellem, mener formand Jacob Birkler. Alle udsendelser er tilgængelige på Danskernes Akademis videns- og undervisningsportal samt på Rådets eget website. Fremtidens borgere fremtidens medier På Køge Gymnasium begynder en formiddag med etik og GMO på skoleskemaet at lakke mod enden. Arrangementet slutter med at daværende formand for Rådet, Peder Agger, opfordrer de unge til at være kritiske, engagerede og at tage stilling, for: Det er jer, der er fremtidens borgere og beslutningstagere, som han formulerer det. Det er da også de såkaldte fremtidsborgere, nemlig de unge, der er den primære målgruppe på Rådets temasider, hvorimod Rådets hovedsite skal være tilgængeligt og brugervenligt for alle og dermed ramme en bredere målgruppe. Det gøres ifølge formand Jacob Birkler ved at have et konstant fokus på behov og udvikling: Rådets kommunikation skal inddrage hele spændvidden fra den hurtige nyhed på hjemmesiden til den udførlige rapport i elektronisk bogform, fra det korte videoklip på nettet til den længere videoformidling. Kort sagt bliver Rådets fremtidige kommunikation langt mere 6 DET ETISKE RÅD ÅRSBERETNING 2010

7 fleksibel. Det skyldes ikke mindst, at Rådet nu har fået et website, der kan omfavne mange forskellige genrer og imødekomme de behov og krav, som vi og vores målgrupper har til webmediet. Vi skal hele tiden have fokus på medieudviklingen, så Rådet kan møde sine målgrupper på de platforme, hvor de er, slutter Jacob Birkler. > Links

8

9 Fem gode tips fra webmasteren Rådets nye website gik i luften i oktober 2010 læs webmasterens fem gode tips til at navigere rundt på sitet. WEBMASTER Jesper Møller-Fink har været ansvarlig for at få Rådets nye website i luften. Her er hans bud på, hvad du er nødt til at browse forbi, når du besøger 1) Video-interviews med Rådets medlemmer Min yndlingssektion på sitet. Det er interessant at få indsigt i, hvilke tanker medlemmerne har gjort sig om Rådet og ikke mindst om deres egen rolle og med levende billeder kommer man bare lidt tættere på! Samtidig kan jeg godt lide, at medlemmernes udsagn er så forskellige, det afspejler bredden i Rådet. 2) Nyhedsfeed og nyhedsbrev Endelig har vi fået vores egen distributionskanal! For at gøre den så synlig som muligt, er den placeret på forsiden af sitet, så du med det samme får sidste nyt om Rådet eller medlemmerne, når du åbner siden. Hvis du ikke er til løbende RSS-feeds, kan du tilmelde dig nyhedsbrevet, der udkommer en gang om måneden og som giver et samlet overblik over månedens vigtigste nyheder. 3) Anbefalinger Rådets anbefalinger er den kategori af formidling, der er mest læst på websitet og derfor har den fået sin helt egen fane. Vi udvider løbende i takt med, at Rådet udarbejder nye anbefalinger, men allerede nu kan du finde Rådets holdninger til emner som stamceller, organdonation og kunstig befrugtning. 4) Kalender Her får du et nemt og hurtigt overblik over, hvilke arrangementer Rådet afholder i den nærmeste fremtid, rådsmøder og arbejdsgruppemøder samt internationale møder, som Rådet deltager i. 5) Temauniverser På denne platform vil jeg næsten sige, at der er dømt fri leg. Under temauniverserne har vi samlet alle Rådets større digitale projekter, fra undervisning i genetik til temasites om fx menneskelig optimering. Det giver god mulighed for at fordybe sig i et bestemt emne. 9

10 Etik for alle Læs formandens vision for Rådet i 2011 DET ER VIGTIGT, at Rådet stadig kommer ud og gør opmærksom på sig selv og sine aktiviteter, fordi etik angår alle og har betydning for alle. Det Etiske Råd er sat i verden for at udbrede, debattere og skabe gode rammer for debat om de etiske spørgsmål. Det er en af Rådets vigtigste opgaver og samtidig en af de sværeste. Vi ved, at kendskabsgraden til Rådet er stor i befolkningen, men vi kunne godt tænke os at gøre etik endnu mere nærværende i folks bevidsthed, for det kræver både eftertanke og omtanke at kunne navigere i en verden, hvor teknologien nogle gange løber stærkere, end vi kan følge med. Rådet skal ikke tale til danskerne, men tale med danskerne. Rådet er ikke det, der ved mest eller ved bedst, men vi vil gerne være dem, der sætter gang i debatten. Vi vil gerne vise omverdenen, at Rådet ikke er et professionelt bekymringsorgan, der er sat i verden for at bremse alle teknologiske fremskridt og mistænkeliggøre gode initiativer og fremdrift i samfundet. I stedet må vi fortsat pejle efter de stigende og mange forskellige veje, hvorigennem danskerne kommunikerer og desuden tale samme sprog. Vi skal derfor spille på mange strenge. Det skrevne og det talte. Lyd og billede. Det korte og det lange. Det specifikke og det generelle. Det hurtige og det langsomme. Det handler både om at kunne favne bredt, men også om at kunne fokusere på nogle helt specifikke målgrupper. Kommunikation betyder meddelelse, og vi skal netop dele vores aktiviteter med hele den danske befolkning. Det er der intet nyt i, men i dag foregår den offentlige kommunikation og debat gennem mange forskellige kommunikationsveje, som vi skal være bedre til at benytte os af. Til gengæld er det så også op til borgere, fagfolk og interessenter at gribe bolden, når vi kaster den. Eller sagt med andre ord: vi åbner ballet og I er alle inviteret! 10 DET ETISKE RÅD ÅRSBERETNING 2010

11

12 Medlemmer af Det Etiske Råd 2010 Det Etiske Råd er en samfundsinstitution, der i dialog med politikere og befolkning sætter menneskenære etiske emner til debat. Rådet er et uafhængigt råd, der skal rådgive politikerne og skabe offentlig debat om etiske spørgsmål i forbindelse med nye bioteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer. Rådets 17 medlemmer er udpeget af Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd og en række ministerier. Medlemmerne udpeges for en treårig periode; loven giver mulighed for genudpegning en gang. 12 DET ETISKE RÅD ÅRSBERETNING 2010

13 LENE JENSEN Cand. polit. Lene Jensen er født 1964 og er direktør i Danmarks Bløderforening og i Sjældne Diagnoser. Her arbejder hun for, at mennesker med blødersygdomme og andre sjældne sygdomme får samme muligheder som andre i samfundet. Lene Jensen har været næstformand for Socialdemokratiet samt medlem af Folketinget fra THOMAS G. JENSEN Dr. med. Thomas G. Jensen er født 1961 og er professor i Medicinsk Genetik ved Aarhus Universitet. Han arbejder med genterapi og stamcelleforskning og han er derudover en flittig foredragsholder og debattør af bioetiske emner. Thomas G. Jensen er formand for Dansk Selskab for Medicinsk Genetik og medlem af Nordisk Bioetik Komite. RIKKE BAGGER JØRGENSEN Ph.d. Rikke Bagger Jørgensen er født 1950 og er seniorforsker ved Risøs Forskningscenter for Vedvarende Energi. Hun forsker i klimaforandringernes effekter på biodiversitet og planteproduktion. Rikke Bagger Jørgensen er medlem af Nordisk Bioetik Komité og sidder i bestyrelsen for Center for Bioetik og Risikovurdering. LENE KATTRUP Cand. med. vet, dyrlæge Lene Kattrup er født i 1954 og har arbejdet som praktiserende dyrlæge i en årrække. Desuden erfaring fra beskæftigelse i medicinalsektoren, offentlig fødevarekontrol, forsikringsbranchen m.m. Er samfundsdebattør med fokus på etiske emner relateret til natur og miljø, forbrugerbeskyttelse og sygdomsforebyggelse samt pleje- og omsorgsfunktioner. Igennem mange år en særlig interesse for dyreværn og dyrevelfærd. PEDER MOURITSEN Landmandsuddannet Peder Mouritsen er født 1957 og ejer et landbrug, der producerer mælk fra 320 køer, opfeder 180 tyrekalve og op til slagtesvin årligt. Peder Mouritsen er beskæftiget med erhvervs- og virksomhedspolitik, engageret i en række erhvervsforeninger og formand for Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter. ELSEBETH GERNER NIELSEN Cand. rer. soc. Elsebeth Gerner Nielsen er født 1960 og er rektor for Designskolen Kolding. Hun har gennem sin karriere beskæftiget sig med kultur og folkeoplysning. Hun var medlem af Folketinget for Radikale Venstre fra , og fra var hun kulturminister. KARIN VERLAND Læge Karin Verland er født 1958 og driver firmaet Phoenixpharma, der leverer konsulentydelser inden for medicinalbranchen. Karin Verland har haft en række ledende stillinger inden for medicinalvirksomheder og virksomheder, der laver udstyr til hospitaler. Hun har været formand for Lægemiddelindustriforeningen og sidder i en række bestyrelser i dansk erhvervsliv. PETER ØHRSTRØM Dr. scient. Peter Øhrstrøm er født 1949 og er professor i informationsvidenskab ved Aalborg Universitet. Hans forskning omfatter emner som tidsbegrebet, logik og etik. Peter Øhrstrøm sidder i repræsentantskabet for Teknologirådet og har i en årrække siddet i den regionale videnskabsetiske komité i Aalborg. PEDER AGGER Cand. scient. Formand for Det Etiske Råd Peder Agger er født 1940 og er professor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitet. Han beskæftiger sig med miljøplanlægning og naturbeskyttelse. Han er ved siden af Det Etiske Råd engageret i Planfagligt Udvalg og forretningsudvalget i Danmarks Naturfredningsforening og har tidligere siddet i blandt andre Det Økologiske Råd og Naturrådet. JON ANDERSEN Cand. jur. Jon Andersen er født 1947 og er kommitteret hos Folketingets Ombudsmand. Her beskæftiger han sig med sager, der har EU-retlige aspekter og sager, der har at gøre med tortur og nedværdigende behandling. Jon Andersen har undervist i mange år ved Københavns Universitet og er forfatter til flere lærebøger om forvaltningsret. KLAVS BIRKHOLM Journalist Klavs Birkholm er født 1947 og arbejder selvstændigt som foredragsholder, underviser og samfundsdebattør. Han beskæftiger sig særligt med natursyn, menneskesyn og folkestyrets idé og historie. Igennem mange år var Klavs Birkholm radiovært på P1 s Agenda, og han har været højskoleforstander og redaktør, blandt andet ved Dagbladet Information. JACOB BIRKLER Ph.d., cand. mag. Jacob Birkler er født 1974 og har været lektor på jordemoderuddannelsen i Esbjerg siden 2004, hvor han underviser i etik. Han er uddannet filosof med en ph.d. i medicinsk etik. Jacob Birkler er derudover flittig foredragsholder samt forfatter til adskillige lærebøger om etik i sundhedsvæsenet. BIRTE BOELT Cand. agro. Birte Boelt er født 1960 og er forskningsleder ved Institut for Genetik og Bioteknologi på Aarhus Universitet. Hun arbejder med forskning i fødevarer, jordbrugsproduktion og miljø. Birte Boelt sidder desuden i en række udvalg inden for fødevareområdet blandt andet det EU- baserede Plants for the Future. NIELS JØRGEN CAPPELØRN Dr.phil. et theol. h.c. Niels Jørgen Cappelørn er født 1945 og er direktør for Søren Kierkegaard Forskningscentret ved Københavns Universitet. ELISABETH DONS CHRISTENSEN Cand. mag og cand. theol. GUNNA CHRISTIANSEN Dr. med. Gunna Christiansen er født 1940 og er professor og institutleder ved Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi på Aarhus Universitet. Hun forsker i mikroorganismers molekylære biologi og har arbejdet med gensplejsning siden Gunna Christiansen er engageret i en række forskningsnetværk og er medejer af en biotekvirksomhed. LOTTE HVAS Dr. med. Næstformand i Det Etiske Råd. Lotte Hvas er født 1954 og er praktiserende læge samt tilknyttet Forskningsenheden for Almen Praksis ved Københavns Universitet. Som forsker og debattør interesserer Lotte Hvas sig specielt for forebyggelsens etik, screening og fosterdiagnostik. Lotte Hvas forsvarede i 2008 doktorafhandlingen: Medicin til raske en syg ide? Medikalisering og risikotænkning i almen praksis belyst ved kvinders overgangsalder. Elisabeth Dons Christensen er født 1944 og er biskop i Ribe Stift. Som biskop administrerer hun Folkekirkens forhold inden for Ribe Stift. Elisabeth Dons Christensen har tidligere fungeret som gymnasielærer og er formand for Ribe Katedralskole.

14 Det Etiske Råds aktiviteter HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR Vedrørende høring om forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (målretning af kontaktpersonordningen, elektroniske medicinoplysninger og Det Danske Vaccinationsregister) Vedrørende høring af udkast til Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (tvungen opfølgning efter udskrivning) Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR Det Etiske Råds kommentarer til Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring, april 2010 Vedrørende udkast af 22. juni 2010: Redegørelse om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger i forbindelse med patientbehandling Det Etiske Råds kommentarer til forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. og lov om ændring af sundhedsloven Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelser til psykiatriloven Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af apotekerloven Vedrørende udkast til bekendtgørelse om betaling for bestemte behandlinger med kunstig befrugtning Medlemmer af arbejdsgruppen Forebyggelsens Etik skriver debatindlæg om sundhed på arbejdspladsen på Politikens website National Ethics Councils Forum i Bruxelles møde for etiske råd og komiteer i EU-landene UDTALELSE Anvendelse af levende børn som donorer (brev til indenrigs- og sundhedsministeren fra Det Etiske Råd og Børnerådet) DEBATARRANGEMENT om aktiv dødshjælp på CaféTeatret i København DEBATARRANGEMENT om organdonation på CaféTeatret i København Lancering af gymnasiecase om GMO på undervisningssitet Erhvervspraktikanter Seminar i Kenya arrangeret af FNs organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation UNESCO Udsendelse om organdonation og Det Etiske Råd sendt i Danskernes Akademi på DR HØRINGSSVAR National Ethics Councils Forum i Madrid møde for etiske råd og komiteer i EU-landene Lancering af gymnasiecase om stamcellekød på undervisningssitet J A N U A R Homo artefakt sociale robotter og cyborgteknologi F E B R U A R Vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje (betænkningstid forud for tvangsbehandling, oppegående tvangsfiksering på Sikringsafdelingen, udvidet eksternt tilsyn med tvangsfikseringer m.v.) M A R T S Global Summit i Singapore mødeforum arrangeret af World Health Organisation, FN UNDERVISNINGSMATERIALE Etisk Forum for Unge 2011: Organdonation livet og døden REDEGØRELSE Vores mad og det globale klima etik til en varmere klode A P R I L M A J DEBATARRANGEMENT om reproduktionsteknikker på Café Katz i København DEBATARRANGEMENT om GMO på Café Katz i København J U N I Lancering af Rådets nye website og nye visuelle identitet Medlemmer af arbejdsgruppen Forebyggelsens Etik skriver debatindlæg om gentest på Politikens website J U L I A U G U S T S E P T E M B E R DEBATARRANGEMENT om Klima og fødevarer på CaféTeatret i København DEBATARRANGEMENT om gentest på CaféTeatret i København O K T O B E R REDEGØRELSE Det Fælles Medicinkort fortrolighed og tilgængelig i sundhedssektoren N O V E M B E R REDEGØRELSE Medicinsk optimering etiske overvejelser og anbefalinger REDEGØRELSE Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker D E C E M B E R

15

16 edicinsk optimering

17 Medicin - ej blot til sygdom, også til optimering! ER DET GODT ELLER DÅRLIGT, hvis flere mennesker i fremtiden vælger den medicinske vej til endnu bedre præstationer og evner i forbindelse med uddannelse, på jobbet eller i privatlivet? Begrebet medicinsk optimering vækker bekymring hos nogle, mens andre ser det som en legal udvidelse af det moderne menneskes muligheder. I november 2010 udgav Rådet redegørelsen Medicinsk optimering etiske overvejelser og anbefalinger. BEFOLKNINGENS HOLDNING til medicinforbrug flytter sig i disse år. Det sker samtidig med, at hjernestimulerende medicintyper, som fx methylphenidat (Ritalin) og modafinil, udvikles og udbredes mere og mere. Det er medicin, der blandt andet bruges til at behandle børn og voksne, der er diagnosticeret med adfærdslidelsen ADHD. Men udover sygdomsbehandling kan også raske mennesker bruge præparaterne til at forbedre deres koncentration og hukommelse. I USA har man i løbet af de seneste par år kunnet se en tendens til, at raske hjernedoper sig, og også i Danmark tyder undersøgelser på, at tendensen er på vej. Udviklingen rummer masser af etiske dilemmaer, for medicinsk optimering rejser ikke blot spørgsmål om de risici, der er ved at påvirke den raske hjerne. Den giver også anledning til en debat om, hvorvidt alle midler til forbedring af menneskelige evner etisk set er lige acceptable. Hovedoverskrifterne for de etiske problemer ved medicinsk optimering er blandt andre autenticitet, retfærdighed og sameksistens mellem mennesker. I redegørelsen giver Rådet i alt fire anbefalinger, hvoraf der er enstemmighed om to. Den første af de to anbefalinger, som alle rådsmedlemmer tilslutter sig, angår behovet for at rejse en offentlig debat om emnet, mens den anden er en opfordring til uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser om at indføre en klar politik om brugen af præstationsfremmende medicin. De to øvrige anbefalinger angår, hvorvidt der bør indføres særskilt lovgivning for at forhindre eller begrænse medicinsk optimering og indikationsområdet for præstationsfremmende medicin. 15

18 Medicin - ej blot til sygdom, også til optimering! Klavs Birkholm Medlem af Det Etiske Råd og formand for Rådets arbejdsgruppe om medicinsk optimering Hvad er din holdning til, at medicin er ved at skifte fra udelukkende at være et sygdomsafhjælpende middel til at blive et hjælpemiddel, der kan optimere et menneskes evner? Det er en kedelig udvikling af flere grunde. For det første fordi medicinsk optimering manipulerer med menneskets hjerne, uden at vi til bunds forstår de biologiske virkninger og følgevirkninger. For det andet fordi medicinsk optimering skaber unfair vilkår i den almindelige kappestrid om job og anerkendelse. For det tredje fordi medicinsk optimering kan gøre os fremmed for vores egne præstationer, så snart dopingeffekten fordamper. Og for det fjerde fordi medicinsk optimering kan gøre os alle til slaver i en ubønhørlig jagt på det perfekte. Hvordan bør det danske samfund forholde sig til denne tendens? Medicinsk optimering truer samfundet, fordi fænomenet kan fremkalde en hidtil uset intolerance. Meningen med at tage medicin for at forbedre hukommelse, koncentration og følelsesmæssig balance er jo at dække over vores svagheder. Indtil nu har vi altid accepteret, at nogle er mere kede af det, andre mere glade, nogle er generte, andre buser på, nogle er hurtigt opfattende, andre skal have mere tid. Hele vores samfundsfællesskab bygger på forskelligheden. Men nu starter jagten på det perfekte menneske og dem, der ikke perfektionerer sig, er selv ude om det. Den udvikling bør samfundet beskytte sig selv imod. Hvem bør være ansvarlig for at løse problemet? Meningen med folkestyret er jo, at de politiske organer, i særdeleshed folketing og regering, skal fastsætte samfundets udviklingsretning og de værdier, der skal bygges på i overensstemmelse med vælgerflertallets ønsker. Så det siger sig selv, at den omsiggribende tendens til medicinsk optimering nu også er på vej på folkestyrets dagsorden. 16 DET ETISKE RÅD ÅRSBERETNING 2010

19 Peder Agger Formand for Det Etiske Råd Hvad er din holdning til, at medicin er ved at skifte fra udelukkende at være et sygdomsafhjælpende middel til at blive et hjælpemiddel, der kan optimere et menneskes evner? Hjælpemidler, der kan optimere menneskers evner, er noget, vi har kendt til længe. Og jeg nægter her at skelne medicin fra rusmidler. Jeg drikker kaffe om aftenen for at holde mig vågen, tager vitaminer om vinteren for at holde snue på afstand og nipper til velkomstdrikken for at fjerne min generthed. Som sådan ser jeg ikke noget afgørende nyt. Men hvis brugen af optimerende stoffer nu er ved at udbrede sig, i et omfang og på måder vi ikke kan overskue, er der alligevel god grund til at gå frem med forsigtighed. Hvordan bør det danske samfund forholde sig til denne tendens? Da konsekvenserne kan være mangeartede, bør udviklingen overvåges nøje. Her tænker jeg ikke kun på den ødelæggende ulighed, som i stigende grad præger vores samfund, og som også kan forventes at slå igennem på dette område, så de i forvejen velstillede blot opnår endnu en fordel. Jeg tænker først og fremmest på faren for, at den ønskede virkning ledsages af mere eller mindre uforudsete bivirkninger. Selv har jeg altid af den grund holdt mig på afstand af nye stoffer, men til gengæld indtaget så meget des mere af dem, vi allerede kender: kaffen, alkoholen og tobakken. Hvem bør være ansvarlig for at løse problemet? Det offentlige bør tage ansvar for at gennemføre den nødvendige overvågning og forskning, tage sig af de mennesker, som rammes af følgerne af overdrevent brug, og så i øvrigt gennem oplysning, undervisning og hensigtsmæssige afgifter, m.m. søge at mindske misbrug. At gribe til lovgivning med forbud og straf tror jeg ikke meget på. Det kan let gøre mere skade end gavn. Forbuddet mod hash er her et eksempel til eftertanke. Man kan ikke lovgive sig ud af alle problemer. Nogle gange, som her, er oplyst debat det mest virkningsfulde.

20 omtanke

21 Teknologiens etiske dilemmaer Det Etiske Råd forholder sig til teknologier, der har potentiale til at ændre vores verden fuldstændigt. I hvert fald hvis de bliver brugt til alt det, det faktisk er muligt at bruge dem til. En af Rådets væsentligste opgaver er at gøre opmærksom på, at nye teknologier bruges med omtanke i forhold til de nuværende værdier, vores samfund bygger på. I 2010 UDGAV RÅDET redegørelser, udtalelser og høringssvar, hvoraf størstedelen havde nye teknologier som omdrejningspunkt. Desuden fik Rådet produceret tre udsendelser om etik til Danmarks Radio om henholdsvis organdonation, aktiv dødshjælp og fosterdiagnostik. De første to temaer er klassiske etiske dilemmaer, mens fosterdiagnostik netop er et godt eksempel på en teknologi, det kan blive nødvendigt at sætte grænser for i fremtiden, fordi det kan vende op og ned på helt grundlæggende værdier i vores samfund. Samfundsregulering eller frit valg Eksemplet med fosterdiagnostik tager udgangspunkt i, at det måske snart er muligt at udføre fosterdiagnostik ved at tage en blodprøve fra moderen i 8. graviditetsuge. Det betyder, at kvinden kan få en stor mængde information om fosteret allerede inden grænsen for fri abort ved udløbet af 12. graviditetsuge. Og jo bedre, forskerne bliver til at forstå de enkelte geners funktion, jo flere oplysninger kan kvinden få om det kommende barns egenskaber. Det kan fx være oplysninger om barnets køn, faderskabet, alvorlige sygdomme og dispositioner for en række mere eller mindre alvorlige sygdomme som brystkræft, astma og diabetes. Men ingen ved, hvor grænsen går for, hvad vi kan få at vide om et menneskes egenskaber ved at kende dets gener, så måske bliver der på et tidspunkt tale om meget mere detaljerede informationer. Spørgsmålet er nu, om vi som samfund vil give mulighed for, at en gravid kvinde kan få udført en provokeret abort, hvis fosteret har nogle egenskaber eller dispositioner, hun ikke bryder sig om? Er det ligegyldigt, om et fravalg sker på grund af barnets køn, faderskabet eller en disposition for brystkræft, diabetes eller astma? Hvis man vil svare på spørgsmålene, kan det være frugtbart at begynde med at spørge til, hvad 19

22 Teknologiens etiske dilemmaer der vil ske, hvis vi slet ikke begrænser brugen af metoderne. Vil det ændre vores opfattelse af dette at få børn, fordi vi hen ad vejen vil blive mindre og mindre tolerante i forhold til, hvilke afvigelser vi vil godtage hos det kommende barn? Og vil vi i så fald også få en anden opfattelse af at være forældre, fordi vores holdning til barnet allerede fra begyndelsen vil være en anden end nu? Og vil dette i sidste ende smitte af på den måde, vi er sammen i familien på? Hvis svarene på de tre spørgsmål er ja, er det ikke en overdrivelse at sige, at fosterdiagnostikken kan ændre vores verden fuldstændigt, hvis vi lader der være frit valg på alle hylder! De fleste af os lærer et langt stykke af vejen os selv og spillereglerne for samværet med den anden at kende gennem det liv, vi lever, de holdninger, vi støder på, og hos vores familie. Så hvis livet med hinanden og holdningerne til hinanden ændrer sig, så ændrer vores verden og vores billede af os selv sig også! Optimering, it-teknologi og stamcelleforskning I 2010 har Rådet taget stilling og givet anbefalinger til teknologier, der potentielt kan ændre vores verden og måske allerede er i gang med det. Rådets stillingtagen lægger op til en brug af teknikkerne, som ikke rummer alt for store faldgruber for det enkelte menneske og vores fælles liv med hinanden. Hvordan anbefalinger om denne brug skal udformes, har medlemmerne dog ikke altid været enige om. I redegørelsen Medicinsk optimering etiske overvejelser og anbefalinger er et af spørgsmålene, om brugen af optimerende medicin på arbejdsmarkedet og i uddannelsessektoren kan svække grundlaget for vores solidaritet og samfundsfællesskab, fordi det enkelte menneske selv gøres ansvarlig for sin arbejdsevne og sit talent. I redegørelsen Det fælles medicinkort tilgængelighed og fortrolighed i sundhedssektoren bliver det blandt andet diskuteret, hvordan det enkelte menneskes integritet og selvbestemmelse kan bibeholdes nu, hvor de nye IT-teknologier gør det muligt at give en bred kreds af personer adgang til oplysninger om den enkelte borgers medicinforbrug. Endelig er et af problemerne i redegørelsen Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker, om forskning i at lave æg- og sædceller ud fra menneskelige kropsceller bør tillades i betragtning af den ændring af den menneskelige reproduktion, en sådan forskning i princippet kunne føre med sig. 20 DET ETISKE RÅD ÅRSBERETNING 2010

Medicinsk optimering. Etiske overvejelser og anbefalinger

Medicinsk optimering. Etiske overvejelser og anbefalinger Medicinsk optimering Etiske overvejelser og anbefalinger Medicinsk optimering Etiske overvejelser og anbefalinger Medicinsk optimering Etiske overvejelser og anbefalinger Det Etiske Råd 2010 ISBN: 978-87-91112-10-2

Læs mere

Etiske aspekter. ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker

Etiske aspekter. ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker

Læs mere

Sociale robotter. Udtalelse fra Det Etiske Råd. Det Etiske Råd, 2010. Grafisk tilrettelægning: Det Etiske Råd Illustrationer: Oncotype

Sociale robotter. Udtalelse fra Det Etiske Råd. Det Etiske Råd, 2010. Grafisk tilrettelægning: Det Etiske Råd Illustrationer: Oncotype Sociale robotter Udtalelse fra Det Etiske Råd Det Etiske Råd, 2010 Grafisk tilrettelægning: Det Etiske Råd Illustrationer: Oncotype Publikationen kan læses og hentes på Det Etiske Råds hjemmeside, www.etiskraad.dk

Læs mere

Indhold. 5 1: Indledning

Indhold. 5 1: Indledning Årsberetning 2004 DET ETISKE RÅD ÅRSBERETNING 2004 3 Indhold 5 1: Indledning 7 2: Det Etiske Råds indsatsområder i 2004 7 Patent på menneskers gener og stamceller 9 Etisk Forum for Unge 2005 11 Seminar

Læs mere

Endnu en politisk sæson går på hæld

Endnu en politisk sæson går på hæld ALTINGET VELFÆRDSTEKNOLOGI - DEBAT 2013-14 SIDE 1 Endnu en politisk sæson går på hæld Og selv om velfærdsteknologi stadig er en relativ ny disciplin på Christiansborgs støvede gange, så har der i løbet

Læs mere

biosam Biobanker biosam resumé og redigeret udskrift af høring i folketinget den 2. oktober 2002

biosam Biobanker biosam resumé og redigeret udskrift af høring i folketinget den 2. oktober 2002 biosam Biobanker resumé og redigeret udskrift af høring i folketinget den 2. oktober 2002 biosam Biobanker - Beskyttelse af humangenetisk materiale Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere

Etik og prioritering i sundhedsvæsenet. hvorfor det er så svært

Etik og prioritering i sundhedsvæsenet. hvorfor det er så svært Etik og prioritering i sundhedsvæsenet hvorfor det er så svært Etik og prioritering i sundhedsvæsenet hvorfor det er så svært Etik og prioritering i sundhedsvæsenet hvorfor det er så svært Det Etiske

Læs mere

Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del

Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Mikroinsemination og præimplantationsdiagnostik REDEGØRELSE DET ETISKE RÅD 2003 Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Mikroinsemination

Læs mere

2 juni 2001. Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Hiv og aids

2 juni 2001. Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Hiv og aids 2 juni 2001 Tema: Hiv og aids Tidsskrift om forebyggelse 6 11 18 8 Leder... s. 3 Interview: Synlig og mere udfarende Sådan ser den ud ny medicinaldirektør Jens Kristian Gøtrik gerne, at Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Indledning 2 - Hvorfor er BoPaM vigtig? 2

Indledning 2 - Hvorfor er BoPaM vigtig? 2 Indholdsfortegnelse Kommunikationsstrategi: Side: Indledning 2 - Hvorfor er BoPaM vigtig? 2 Hvad er kommunikationsproblemet? 3 Vision, mission og værdier 3 Kommunikationsmål og budskaber 4 - Målsætning

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Udviklingslande og klimaændringer 5. Synspunkter på klimaforandringerne 6

Udviklingslande og klimaændringer 5. Synspunkter på klimaforandringerne 6 NR 1 MARTS 2009 UDGIVET AF TEKNOLOGIRÅDET WWW.TEKNO.DK PROJEKT Fremtidens sundhedsvæsen 4 HØRING Udviklingslande og klimaændringer 5 PROJEKT Synspunkter på klimaforandringerne 6 PROJEKT PRISE PRIvacy and

Læs mere

Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9.- og 10.-klasser.

Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9.- og 10.-klasser. ETISK FORUM FOR UNGE Organdonation - LIVET OG DØDEN Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9.- og.-klasser. ETISK FORUM FOR UNGE Etisk Forum for Unge 2011 Organdonation - livet og døden ISBN: 978-87-91112-93-5

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasse. Tilrettelagt af Det Etiske Råd.

Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasse. Tilrettelagt af Det Etiske Råd. Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasse. Tilrettelagt af Det Etiske Råd. Det perfekte menneske? Med dette undervisningshæfte søsætter Det Etiske Råd et Etisk Forum for Unge med temaet

Læs mere

Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i høring.

Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i høring. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K DET ETISKE RÅD Ravnsborggade 2, 4. sal 2200 København N Tel +45 35 37 58 33 www.etiskraad.dk J.nr.: 1101822 Dok.: 445416/UH 24. februar

Læs mere

EVALUERING AF VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE 2011-2013

EVALUERING AF VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE 2011-2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2013 VIDENSRÅDET FOR FOREBYGGELSE EVALUERING AF VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE 2011-2013 INDHOLD

Læs mere

Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Udgiver: Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Frederiksgade 78B, 1. 8000 Aarhus E-mail: frise@frise.dk Tlf.: 98 12 24 24 www.frise.dk Redaktør: Marianne

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s.

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG #2 2015 På vej mod fremtiden Tema med alt om planerne for det ny PTU s. 6-23 Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener

Læs mere

Indhold. Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. Forord... s. 6. Kapitel 1: Introduktion om debatoplæggets formål og baggrund... s.

Indhold. Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. Forord... s. 6. Kapitel 1: Introduktion om debatoplæggets formål og baggrund... s. Indhold Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen Manuskript: Mette Breinholdt, Mediemageriet Redaktion: Anna Paldam Folker, Katrine Finke, Anne Rygaard Bennedsen, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

Videnregnskab 2003. Videnregnskab 2003 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2003. Videnregnskab 2003 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2003 Videnregnskab 2003 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 4 Kræftens Bekæmpelses viden/værdigrundlag 7 Biologisk kræftforskning 8 Epidemiologisk kræftforskning

Læs mere

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk ISSN 0105 3981 1 Fremtider kan ikke beregnes. Fremtider kan kun vælges. På

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere