Medlemmer af UCSFs bestyrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemmer af UCSFs bestyrelse"

Transkript

1 Medarbejdere i UCSF pr. 1. december 2002 Forskningsleder, ekstern lektor, sociolog, ph.d., sygeplejerske Lis Adamsen Seniorforsker, kultursociolog, ph.d. Helle Timm Seniorforsker, ekstern lektor, dr. i folkesundhedsvidenskab, sygeplejerske Lis Wagner Adjunkt, ph.d.-studerende, cand.cur., sygeplejerske Ingrid Egerod Ph.d.-studerende, cand. psych. Julie Midtgaard Rasmussen Projektfysioterapeut Morten Quist Pedersen (UCSF, projekt Krop & Kræft ) Forskningssygeplejerske Christina Andersen (UCSF og Finsencentret, projekt Krop & Kræft ) Bibliotekar Anders Larsen Sekretær, korrespondent Bente Kronborg Sekretær, korrespondent Randi Pihl Johansson Deltidsansatte studentermedarbejdere Datalogistuderende Martin Høyer Sociologistuderende Katrine Kirstein Psykologistuderende Lasse Knutsen Piccoline Cecilie Bolvinkel Medlemmer af UCSFs bestyrelse Sygeplejedirektør Margit Asser (formand) Sankt Hans Hospital sygeplejedirektør i H:S Vicedirektør Torben Laurén Københavns Amts Sygehus Gentofte - vicedirektør i Kbh. Amt Professor, overlæge, dr.med. Mikael Rørth Rigshospitalet - Rigshospitalet Centerdirektør, professor, overlæge, dr.med. Bent Ottesen Rigshospitalet - Sundhedsvidenskabelige Fakultet Hospitalsdirektør Jørgen Jørgensen Rigshospitalet - Hospitalsdirektør i H:S Professor Jørgen Viby Mogensen Rigshospitalet - Ledelsesforum Sundhedsfaglig vicedirektør Ole Faber Københavns Amt, Sygehusdirektoratet - Direktoratet i Kbh. Amt Professor, mag.scient.soc. Bjørn Holstein Københavns Universitet, Institut for Social Medicin - Det Sundheds- og Samfundsvidenskabelige område Overlæge, dr.med. Henrik Sillesen Københavns Amts Sygehus Gentofte Det Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd De finansierer UCSFs forskning Rigshospitalet Hvidovre Hospital Amager Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Sct. Hans Hospital Amtssygehuset i Gentofte Amtssygehuset i Herlev Amtssygehuset i Glostrup Steno Diabetes Center H:S Sygeplejeskole Københavns Amts Sygepleje- og Radiografskole Hillerød Sygehus Indenrigs- og Sundhedsministeriet Socialministeriet Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd Kulturministeriets udvalg for Idrætsforskning H:S Forskningspulje Lundbeckfonden Egmont Fonden Novo Nordisk Fonden Sygekassernes Helsefond Apotekerfonden af 1991 Hjerteforeningen Kræftens Bekæmpelse Det Kommunale Momsfond Fonden af 1870 Fysioterapeuternes Forskningsfond Gangstedfonden Aase og Einar Danielsens Fond Familien Hede Nielsens Fond Fabrikant Einar Willumsens Mindelegat Else og Mogens Wedell-Wedellborgs Fond Dansk Sygeplejeråds Forskningsfond AIDS-fondet AIDS-puljen Kvindeligt Arbejderforbund Kunstner Nes Lerpa Pedan A/S Reebok Danmark Gillette Group Danmark Ansvarshavende redaktør Lis Adamsen Grafisk design Signe Frei Tryk Boye Reklame/Marketing A/S Udgivet efterår 2002

2 ABSTRACTSAMLING UCSF 2002

3 Foreword The principal functions of the University hospitals Centre for Nursing and Care Research (UCSF) include research as well as teaching and counseling in health promotion and care. Over the past year, the UCSF staff have achieved and published results of both research projects and Ph.D. studies. The purpose of the collection of abstracts presented herewith is to provide colleagues engaged in research, and who are based in hospitals and in nursing schools, with an overview of the Centre s various research projects and where their results are currently presented or published. The collection will be continuously updated on our homepage (www.ucsf.dk). We hope that this collection will serve both as a source of inspiration as well as a practical tool for identifying researchers who are best qualified to teach and to provide guidance within any particular thematic field. Finally, we hope that the research projects and Ph.D. dissertations in themselves will inspire and support clinical enthusiasts in their ongoing research efforts. The aims, methods and results of all of the research projects are communicated to the students of the UCSF s one-year research course in basic research methodology. To date, 271 persons have completed this course while an additional 44 are currently attending it. Research results have also been announced in various national forums, and more recently these results have been reported and published internationally. As research and theoretic development work hand-inhand to influence practice, the UCSF s future research strategy will be to continue ensuring the development of new thinking and to support the many research initiatives within practice. In this way, it is hoped that research will continuously maintain its contribution to the critical evaluation and development of that clinical practice which is the reality for our patients today. The UCSF takes this occasion to extend its deepest thanks to those who have supported the work of the Centre to date. More specifically, this includes those who have contributed with and financed research projects as well as retired and current Committee members, colleagues, and key individuals. Special thanks are extended to the many patients and their families as well as to the nurses and doctors, amongst others, who have been involved and collaborated with us in our multidisciplinary initiatives. Lis Adamsen Research Leader Helle Timm Senior Researcher The UCSF has been financially sponsored equally by the H:S (Association of Hospitals in the Capitol area) and the Copenhagen County since In all, 10 hospitals within the Capitol area have contributed to the functioning of the Centre. The University Hospital provides rooms and office space as required and covers the Centre s running costs. Furthermore, the Steno Diabetes Centre, the Copenhagen Hospitals Cooperation, the Copenhagen County s nursing schools, and the Hilleroed Hospital are all associated members of the Centre. A Committee of nine members, representing health science research and administration, executively leads the UCSF. 2

4 Forord Hovedopgaverne i Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning (UCSF) er forskning, undervisning og vejledning inden for sundhedsfremme, omsorg og pleje. I de forløbne år har UCSFs medarbejdere gennemført og publiceret resultater fra forskningsprojekter og ph.d.-studier. Idéen med den foreliggende abstractsamling er at give forskningsengagerede medarbejdere på sygehuse og sygeplejeskoler et indblik i centrets forskellige forskningsprojekter samt et overblik over, hvor resultaterne er publiceret og præsenteret. Abstractsamlingen vil blive løbende ajourført på vores hjemmeside (www.ucsf.dk). Vi håber, at abstractsamlingen vil vise sig at være brugbar dels som idé- og inspirationskilde, dels som et praktisk redskab til at finde ud af, hvilke forskere der kan yde undervisning og vejledning inden for hvilke temaer. Endelig håber vi, at forskningsprojekter og ph.d.-afhandlinger vil inspirere og understøtte kliniske ildsjæle i deres forskningsbestræbelser. For samtlige forskningsprojekter gælder, at problemstillinger, metoder og resultater er formidlet til studerende på UCSFs etårige forskerkursus i grundlæggende forskningsmetodologi. Kurset er gennemført af i alt 271 kursister, og 44 kursister er undervejs. Herudover er der sket en formidling af forskningsresultaterne ved diverse fora nationalt. Gennem de senere år er der endvidere gennemført formidling og publicering af resultater internationalt. Da forskning og teoriudvikling indgår som de bærende elementer i samspillet med praksis, vil UCSFs fremtidige forskningsstrategi fortsat bestå i at producere ny viden og samtidig støtte de mange forskningsinitiativer i praksis. Forhåbentlig vil forskningen fortsat bidrage til kritisk vurdering og udvikling af den kliniske praksis, der er dagligdag for vor tids patienter. UCSF retter en varm tak til alle, der har støttet centret. Tak til de der har bidraget til og finansieret forskningen, tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere samt øvrige nøglepersoner. Samtidig takkes de mange patienter og pårørende, sygeplejersker, læger mv., som har indgået i og samarbejdet med os i vores tværfaglige forskningsinitiativer. Lis Adamsen Forskningsleder Helle Timm Seniorforsker Siden 1997 har UCSF været ligeligt finansieret af H:S og Københavns Amt. Det betyder, at i alt ti sygehuse i hovedstadsområdet bidrager til centrets drift. Rigshospitalet stiller lokaler til rådighed og finansierer centrets almene driftsudgifter. Ydermere er Steno Diabetes Center, H:S og Københavns Amts Sygeplejeskoler samt Hillerød Sygehus associerede medlemmer. UCSF ledes af en bestyrelse bestående af ni medlemmer, der repræsenterer sundhedsvidenskabelig forskning og administration. 3

5 Contents Brother in Arms How Men with Cancer Experience a Sence of Comradeship through Group Intervention which Combines Physical Activity With Information Relay Lis Adamsen, Julie Midtgaard Rasmussen, Line Sønderby Pedersen Body and Cancer A Body-focused Programme Designed For Cancer Patients Undergoing Chemotherapy - A Randomised Controlled Trial Lis Adamsen m.fl. Sociological Perspectives on Self-help Groups Reflections on Conceptualisation and Social Processes Lis Adamsen, Julie Midtgaard Rasmussen From Victim to Agent The clinical and social significance of self-help group participation for people with life-threatening diseases Lis Adamsen Exploring and Encouraging through Social Interaction 14 A Qualitative Study of Nurses Participation in Self-help Groups for Cancer Patients Lis Adamsen, Julie Midtgaard Rasmussen Continuous Video Recording A new clinical research tool for studying the nursing care of cancer patients Christina Andersen, Lis Adamsen Care at the National University Hospital Views of patients and staff Lis Adamsen, Jesper Fisker, Jan K. Madsen Discrepancy between patients perpectives, staff s documentation and reflections on basic nursing care.. 20 Lis Adamsen, Marianne Tewes Moving Forward in a Role as a Researcher Research courses reinforce clinical nurses in researchbased practice Lis Adamsen, Kristian Larsen, Lene Bjerregaard, Jan K. Madsen Danish Research-active Clinical Nurses Overcome Barriers in Research Utilization Lis Adamsen, Kristian Larsen, Jan K. Madsen, Lene Bjerregaard Introduction to a Master of Health Science Programme Lis Adamsen, Kristian Larsen Clinical Nursing Definitions, Core Areas and Clinical Research Lis Adamsen The User s Perspective in the Danish Hospital Sector. 30 Helle Timm Serious Illness, Compassionate Leave and Death Helle Timm Nursing Care for the Homeless An Evaluation of Nursing on Wheels Helle Timm Life Following Diagnosis and Treatment of Cervical Cancer Helle Timm Inertia in the Clinical Ward Lis Wagner, Leif Olsen Evaluation of the Skaevinge Project - ten years on Lis Wagner The Danish Nursing Research Strategy Lis Wagner Mechanical Ventilator Weaning in the Context of Critical Care Nursing (Dissertation) Ingrid Egerod Uncertain Terms of Sedation in ICU How nurses and physicians manage and describe sedation for mechanically ventilated patients Ingrid Egerod Documentation and Quality Improvement Ingrid Egerod Real Nurses Take Care of Patients A study of nurses self-concept Ingrid Egerod The Body, Cancer and Phychological Well-being A descriptive, prospective study of self-reported depression and anxiety associated with physical training provided as a supplementary psychosocial intervention for cancer patients undergoing chemotherapy (Dissertation) Julie Midtgaard Rasmussen Health as Social Capital New understanding about and development of social networks and communities which stimulates social support Julie Midtgaard Rasmussen Apprenticeship, Known and Unappreciated Aspects an observation study on apprenticeship in nursing education (Dissertation) Kristian Larsen Nurse Students Learning in Practice Kristian Larsen No Teaching, but Still Learning Patients as teachers for nurse students in practice Kristian Larsen There is no Gap per se, Between Theory and Practice 64 Research knowledge and clinical knowledge are develped in fidderent contexts and follow their own logic Kristian Larsen, Lis Adamsen, Jan K. Madsen, Lene Bjerregard To have ones Heart in the Right Place Cultural Sociological perspectives on a political and professional puclic organisation and the staff employed during major top-down initiated changes (Dissertation) Birgit Gundorph-Malling Social Support and Coping of Danish Aids Patients (Dissertation) Eva Hertz Knowledge Makes the Difference Experience gained through experiments with knowledge centres in the field of the disabled (Dissertation) Leif Olsen UCSF Publications Internaltional Conferences Future Research and Documentation in Relation to Abdominal Hysterectomi Lis Wagner, Anne Mette Carlslund 4

6 Indholdsfortegnelse Soldaterkammerater Hvordan mænd med kræft oplever kammeratskab gennem en gruppeaktivitet, som kombinerer fysisk aktivitet med information Lis Adamsen, Julie Midtgaard Rasmussen, Line Sønderby Pedersen Krop og kræft En kropsorienteret indsats til kræftpatienter i kemoterapi - et klinisk kontrolleret forsøg Lis Adamsen m.fl. Sociologiske perspektiver på selvhjælpsgrupper Overvejelser om begrebsdannelse og sociale processer Lis Adamsen, Julie Midtgaard Rasmussen Fra offer til aktør Den kliniske og sociale betydning af at deltage i selvhjæpsgrupper for mennesker med livstruende sygdomme Lis Adamsen Den sociale interaktion som kontekst Et kvalitativt studie af sygeplejerskers deltagelse i selvhjælpsgrupper for kræftpatienter Lis Adamsen, Julie Midtgaard Rasmussen Kontinuerlig videooptagelse En ny forskningsmetode til belysning af kræftplejen Chrstina Andersen, Lis Adamsen Omsorg på Riget Patient- og personalesynspunkter Lis Adamsen, Jesper Fisker, Jan K. Madsen Uoverensstemmelse mellem patienternes perspektiver, personalets dokumentation og refleksioner inden for den grundlæggende sygepleje Lis Adamsen, Marianne Tewes På vej mod forskerrollen Forskerkurser understøtter kliniske sygeplejersker i udviklingen af en forskningsbaseret praksis Lis Adamsen, Kristian Larsen, Lene Bjerregaard, Jan K. Madsen Danske forskningsaktive kliniske sygeplejersker overvinder barrierer i anvendelsen af forskning Lis Adamsen, Kristian Larsen, Jan K. Madsen, Lene Bjerregaard Introduktion til en sundhedsfaglig kandidatuddannelse Lis Adamsen, Kristian Larsen Klinisk sygepleje Definitioner, kerneområder og klinisk forskning Lis Adamsen Brugerperspektivet i det danske sygehusvæsen Helle Timm Alvorlig sygdom, plejeorlov og død Helle Timm Gadesygepleje til hjemløse Evaluering af Sygepleje på hjul Helle Timm Livet efter livmoderhalskræft og -behandling Helle Timm Inerti i den kliniske hverdag Lis Wagner, Leif Olsen Fremtidig forskning og dokumentation set i relation til abdominal hysterectomi Lis Wagner, Anne Mette Carlslund Strategi for dansk sygeplejeforskning Lis Wagner Sygepleje til respiratorpatienter Sygeplejerskers beslutninger og handlinger i forbindelse med aftrapning af respiratorbehandling (Ph.d.-projekt) Ingrid Egerod Usikker terminologi for sedering i intensivafdelingen. 49 Hvorledes sygeplejersker og læger forvalter og italesætter sedering til respiratorpatienter Ingrid Egerod Dokumentation og kvalitetsudvikling Ingrid Egerod En rigtig sygeplejerske passer patienter en undersøgelse af sygeplejerskers selvopfattelse Ingrid Egerod Krop, kræft og psykisk velbefindende En despriptiv, prospektiv undersøgelse af selvrapporteret depression og angst i forbindelse med afprøvning af fysisk træning som komplementær psykosocial intervention til kræftpatienter i kemoterapi (Ph.d-projekt) Julie Midtgaard Rasmussen Sundhed som social kapital Tilbud om ny forståelse og udvikling af sociale netværk og fællesskaber, der kan tilvejebringe sociale støtte Julie Midtgaard Rasmussen Praktikuddannelse, kendte og miskendte sider Et observationsstudie af praktikuddannelse inden for sygeplejerskeuddannelsen (Ph.d.-projekt) Kristian Larsen Sygeplejestuderendes læring i praksis Kristian Larsen Ingen lærer men læring Patienter som lærere for sygeplejestuderende i praksis Kristian Larsen Der er ingen kløft i sig selv mellem teori og praksis.. 65 Forskningssviden og klinisk viden udvikles i forskellige sammenhænge og følger deres egen logik Kristian Larsen, Lis Adamsen, Jan K. Madsen, Lene Bjerregard Med hjertet på rette sted Kultursociologiske perspektiver på en politisk og professionel offentlig organissation og personalets synspunkter i forbindelse med top-down initierede ændringer (Ph.-d-projekt) Birgit Gundorph-Malling Social støtte og coping af danske patienter (Ph.d.-projekt) Eva Hertz Viden der gør forskel Erfaringsdannelse fra forsøg med videnscentre på handicapområdet (Ph.d.-projekt) Leif Olsen UCSF publikationer Internaltionale konferencer Evaluering af Skævinge projektet - 10 år efter Lis Wagner 5

7 Brothers in Arms How Men with Cancer Experience a Sense of Comradeship through Group Intervention which Combines Physical Activity with Information Relay Background: Current research in the treatment and rehabilitation of cancer identified men as underprivileged and underestimated. Emotional support and interventions to assist cancer patients in coping with the disease have highlighted intimacy as an important factor for women, appealing to their preference for small group discussion rather than more action-oriented activities, which may appeal more to men. In 1999 a programme was developed and designed exclusively for men. The programme was structured into weekly group intervention sessions and combined physical activity with information Objective: The objective was to investigate how a group intervention programme (16 weeks), designed for men with cancer (n=17), affects their sense of well-being and has a positive impact on their ability to cope with the physical, psychological and social consequences of living with cancer. Design and methods: This was a prospective, exploratory and descriptive study with method triangulation. Semi-structured focus group interviews were held, as well as a number of participant observation sessions. Udgivelser/published: c Adamsen L, Midtgaard Rasmussen J, Sønderby Pedersen L. Brothers in arms : how men with cancer experience a sense of comradeship through group intervention which combines physical activity with information relay. J Clin Nurs 2001;10(4): c Adamsen L, Midtgaard Rasmussen J, Sønderby Pedersen L. Evaluering af Styrk Dig Selv - et tilbud til mænd med kræft. København: Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning; Præsenteret ved/presented at: c International Council of Nurses, ICN 22nd Quadrennial Congress, A new Era for Action, København, juni 2001, København, Danmark. c MASCC ISO (Multinational Association of Supportive Care in Cancer) 13th International Symposium. Juni 2001, København, Danmark. c Nordisk kongres om Mænd og Kræft. Marts 2002, Stockholm, Sverige. Results: 17 men signed up for the programme. Seven men withdrew due to deteriorating condition caused by the illness. The men were all between 21 and 71 years of age (the average age being 56 years). Space was made for sarcasm, irony and humour and was necessary to maintain a special male-trust culture. The close-knit relationships fostered between the participants stimulated a sense of solidarity and commitment amongst them. Conclusion: Despite differences in the individuals physical capacity, the study confirms that activity-oriented intervention appeals to men with cancer. The research points to new thinking in relation to gender, group dynamics and social processes as well as new implications for clinical nursing practice in cancer care. Gender, Cancer, Male, Physical activity, Group intervention, Method triangulation. 6

8 Soldaterkammerater Hvordan mænd med kræft oplever kammeratskab gennem en gruppeaktivitet, som kombinerer fysisk aktivitet med information Forskningsleder, sociolog, ph.d., sygeplejerske Lis Adamsen Psykolog, ph.d.-stud. Julie Midtgaard Rasmussen BA (antropologi) Line Sønderby Pedersen Baggrund: Eksisterende forskning i psykosocial behandling, rehabilitering og pleje viser, at mænd med kræft er et eksempel på en underprioriteret og underbelyst gruppe. Emotionel støtte til kræftpatienter er baseret på kvindelige samværsformer: Intimitet og samtale i mindre grupper uden hensyn til, at mænd muligvis foretrækker andre tilbud. I 1999 påbegyndtes et udviklingsprojekt på Københavns Amtssygehus i Herlev, hvor mænd med kræft i en gruppe blev tilbudt fysisk aktivitet kombineret med information i form af undervisning. tiltale nogle mænd med kræft. Forskningen peger på nye perspektiver inden for køns- og kropsforskningen samt undersøgelse af de sociale processer i grupper. Ydermere åbnes nye muligheder og implikationer i den kliniske sygepleje og rehabilitering som helhed. Køn, Kræft, Mænd, Fysisk aktivitet, Gruppeintervention, Metode triangulering. Formål: Formålet med forskningen var at belyse om og hvordan, et ugentligt gruppeprogram (16 uger) specielt udviklet til mænd med kræft (n=17) ville påvirke mændenes kropslige velvære og styrke for derigennem at øge deres evne til at magte de fysiske, psykologiske og sociale konsekvenser af et liv med kræft. Design og metode: Undersøgelsen havde et eksplorativt og deskriptivt design med metode-triangulering: Semistrukturerede kvalitative fokusgruppeinterview og deltagerobservation blev anvendt som forskningsmetode. Resultater: 17 mænd tilmeldte sig. Syv ophørte undervejs på grund af forværring af sygdomstilstand eller død. Deltagerne var i alderen år med en gennemsnitsalder på 56 år. Aktiviteterne gav mændene en oplevelse af øget kropsfornemmelse, ny energi og fysisk potentiale. Der udviklede sig hurtigt en mandekultur præget af humor og tillid. Aktiviteterne gav mændene en tæt og meningsfuld relation til ligestillede samt en samværs- og fællesskabsfølelse, der gav anledning til personlig motivation samt gensidig solidaritets- og ansvarsfølelse. Konklusion: På trods af betydelige forskelle blandt de enkelte mænds fysiske kapacitet bekræfter undersøgelsen, at aktivitets- og handlingsorienteret intervention kan 7

9 Body and Cancer A Body-focused Programme Designed For Cancer Patients Undergoing Chemotherapy - A Randomised Controlled Trial Background: Body and Cancer is a multidisciplinary, 5-year cross-scientific research initiative. The overall hypothesis is that positive results can be achieved by strengthening the individual s sense of well being while reducing symptoms and side effects. Aim: To strengthen the cancer patient, who is undertaking chemotherapy, through physically oriented efforts as well as by offering the individual new forms of social networks. Intervention: A Body Package including physical exercise, body awareness, massage, and relaxation, body programme which involves groups of 7-9 participants, 9 hours weekly, over 6 weeks. Design and Methods: Prospective, longitudinal, clinical controlled trial in three phases. Quantitative methods: Physiological (VO2max, RM, BMI, etc.) and psychometric tests (EORTC, QLQ, SF-36, HAD, etc.). Qualitative methods: In-dept interviews, patient diary, video recording, etc. Results: The first phase was completed in October patients between years of age (mean 42), with different diagnoses have been included. The population s (n=25) average attendance throughout the intervention period and participation in the programme was 66.5% (minimum 31%; maximum 90.6%). The results showed an increase in the individual s physical strength (Repetition Maximum) (29.4%) as well as improved physical condition/fitness (VO2 Max) (17.3%) and 56% experienced increased well being. 56% of the patients experienced the intervention to be anxiety reducing, 36% of the patients experienced reduced depression (HAD) and finally 44% of the patients experienced an improved social function (SF-36). Conclusion: Cancer patients, despite their illness and aggressive treatment, are capable of achieving a natural form of fatigue that leads to new meaning, energy, resources and enhanced well being. Integrating physical training in groups as a corner stone in the treatment of cancer creates the possibility of strengthening the cancer patient s ability to act and retain their personality and self-confidence. Status: As per October 2002, 75 cancer patients have been included in the project. The project is a collaborative effort between the Finsen Centre (Dept. of Oncology and Haematology), the University Hospital Centre for Nursing and Care Research (UCSF) and the Copenhagen Muscle Research Centre (CMRC) all located at the University Hospital of Copenhagen. Udgivelser/published: c Adamsen L, Rasmussen JM. Body and cancer: a physically oriented contribution for cancer patients undergoing chemotherapy. Egmont Fonden: årsskrift 2001 (Annual Report 2001). København: Egmont Fondens Støtte og bevillingsadministration; p c Adamsen L, Andersen C, Møller T. Projekt Krop og Kræft: en kropsorienteret indsats til kræftpatienter i kemoterapi: et klinisk kontrolleret forsøg. In: Carlstedt E, Lindén L, editors. Udviklingsaktiviteter: sygepleje Rigshospitalet København: Rigshospitalet; p Præsenteret ved/presented at: c FS13 National Congress 2002 Rehabilitering hvordan kan vi støtte og styrke det raske hos den syge 1-3 November 2002, Denmark. c 2nd International Conference in Nursing Research (A journey through time and space) October 2002, Sao Paulo, Brazil. c 18th UICC (Union Internationale Contre le Cancer) International Cancer Congress, Sharing new knowledge Strengthening the team! Juni 2002, Oslo, Norge. c Rehabilitation of cancer patients, S.K.A. organization of cancer departments in Eastern Denmark. Herlev County Hospital, 22 May 2002, Copenhagen, Denmark. c Danish Sociology Congress, The Sociology and the 21st. century August 2000, Copenhagen, Denmark. c The concept behind the intervention Body Programme and the research methods used have been presented at project days and symposiums for researchers and health professionals. 8

10 Krop og kræft En kropsorienteret indsats til kræftpatienter i kemoterapi - et klinisk kontrolleret forsøg Forskningsleder, sociolog, ph.d., sygeplejerske Lis Adamsen Ph.d.-stud., cand.psych. Julie Midtgaard Rasmussen Professor, overlæge, dr.med. Mikael Rørth (Onkologisk Klinik, Finsen Centret) Professor, overlæge, dr. med. Niels Borregaard. (Hæmatologisk Klinik) Forskningssygeplejerske Christina Andersen (Onkologisk Klinik, UCSF) Projektfysioterapeut Morten Quist Forskningssygeplejerske Tom Møller (Hæmatologisk Klinik) BA psych. (Hons) Lasse Knutsen Samarbejdspartner: Professor, dr.med. Bengt Saltin (CMRC) Baggrund: Projekt Krop og Kræft er et femårigt tværvidenskabeligt forskningsinitiativ. Det antages, at der kan opnås positive resultater med hensyn til den enkelte kræftsyges styrke og kropslige velbefindende, reduktion af bivirkninger samt at begunstige socialt samvær og handlekompetence Formål: Det er projektets formål via en kropslig orienteret indsats at styrke den enkelte kræftsyge under kemoterapi samt tilbyde nye sociale samværsformer. (RM) (29,4%) samt forbedret fysisk tilstand/kondition (VO 2 Max) (17,3%) og 56% angiver øget velbefindende. 56% oplevede interventionen angstnedsættende, og 36% at den virkede depressionsnedsættende (HAD). 44% oplevede en forbedret social funktion (SF-36). Konklusion: Kræftpatienter er på trods af deres sygdom og aggressive behandling i stand til at opnå en naturlig træthed, som fører til fornyet energi, øgede ressourcer samt øget velbefindende. Ved at integrere fysisk træning i grupper i behandlingen af kræftpatienter forbedres muligheden for at styrke den enkeltes handlekompetence og selvtillidsfølelse. Status: Pr. oktober 2002 har 75 patienter været inkluderet i projektet. Forskningsinitiativet er et samarbejdsprojekt mellem tre forskningscentre på Rigshospitalet: Finsencentret (onkologisk samt hæmatologisk klinik), Copenhagen Muscle Research Centre (CMRC), Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og Omsorgsforskning (UCSF). Intervention: En såkaldt kropspakke der består af fysisk træning, kropsbevidsthedstræning, massage og afspænding. Kropspakken tilbydes kræftpatienter i grupper af syv til ni deltagere i alt ni timer ugentligt i seks uger. Design og metode: Projektet er tilrettelagt som et prospektivt klinisk kontrolleret forsøg i tre faser. Der anvendes kvantitative fysiologiske tests (VO2Max, RM) og psykometriske tests (EORTC, SF-36, HAD etc.) samt kvalitative forskningsmetoder (kropsdagbog, interview, videooptagelser etc.). Resultater: Den første fase afsluttedes i oktober 2001 med inklusion af 25 patienter mellem år (gennemsnit 42 år) med forskellige diagnoser og sygdomsstadier. Populationens (n=25) gennemsnitlige deltagelse gennem hele interventionsperioden samt deltagelse i programmet var 66,5% (min. 31%; max. 90,6%). Resultaterne viste øget fysisk styrke for den enkelte 9

11 Sociological Perspectives on Self-help Groups: Reflections on Conceptualisation and Social Processes Background: Self-help groups are a growing phenomenon across national borders and social/political systems. They affect the individual participants activity level, strengthening of their self-perception and sense of belonging. Aim: The paper discusses two themes: Firstly, professional involvement in self-help groups and secondly sociological evidence on self-help groups in postmodern society. Methods: The methodological approach chosen is cross-sectional analysis of empirical findings, which is used for concept evaluation. Selected sociological theory is brought into the discussion of the role and significance of self-help groups. Findings: New empirical sociological evidence shows that health care professionals nurses, psychologists, and social workers have become an integrated part and thus essential actors in self-help groups within as well as outside the framework of the formal health care system. Involvement in self-help groups is a relatively new area of nursing practice and nursing research and serves an important function in that it sheds light on a rather unique form of social practice that is partly organized and managed by the participants themselves. By implementing modern sociological theory, which does in fact discuss social processes and relations as well as network formation, it is possible to investigate group processes unique to self-help groups and whether self-help groups potentially suppress or liberate at the individual as well as at the institutional level. Self-help groups, Sociological theory, Conceptualisation, Professional involvement, Post-modern society. Udgivelser/published: c Adamsen L, Midtgaard Rasmussen J. Sociological perspectives on self-help groups: reflections on conceptualization and social processes. J Adv Nurs 2001;35(6): c Adamsen L. Selvhjælpsgrupper i en skandinavisk velfærdstradition. In: Hegland TJ, Skov Henriksen L, Juul Kristensen C, Krogstrup HK, editors. Sammenbrud eller sammenhold: nogle udviklingstendenser for velfærdsamfundet. København: Akademisk Forlag; p c Adamsen L, Hertz E. Selvhjælpsgrupper status og perspektivering: en diskussion af internationale og danske forskningsresultater. København: Universitetshospitalernes Center for Sygeplejeforskning; Præsenteret ved/presented at: c Den frivillige sektor i Norden demokrati, integration og velfærd. 29. til 31. august, Nordisk Sociolog Kongres. Reykjavik, Island c The 1994 ARNOVA Annual Conference, Berkeley, USA. Oktober Conclusions: The pronounced professional involvement leads us to question if it would not be time to re-conceptualise the self-help phenomenon, which on the one hand presupposes professional interaction and on the other hand introduces consultative services in connection with group processes. This indicates that it is necessary to introduce new aspects and themes for discussion in the health care debate and the work that go beyond the predominantly individual oriented treatment and care function. 10

12 Sociologiske perspektiver på selvhjælpsgrupper: Overvejelser om begrebsdannelse og sociale processer Forskningsleder, sociolog, ph.d., sygeplejerske Lis Adamsen Ph.d.-stud., cand.psych. Julie Midtgaard Rasmussen Baggrund: Selvhjælpsgrupper er et stigende fænomen på tværs af landegrænser og sociale og politiske systemer. Deltagelse i selvhjælpsgrupper kan influere positivt på den enkelte deltagers aktivitetsniveau samt styrke den enkeltes selvværd og tilhørsforhold. Konklusion: Den udtalte professionelle involvering fører til spørgsmålet om, hvorvidt tiden er inde til en re-konceptualisering af selvhjælpsgruppebegrebet, som fremover på den ene side indbefatter og tager højde for professionel interaktion og på den anden side introducerer rådgivning og vejledning i forbindelse med gruppeprocesser. Dette indikerer, at det er nødvendigt at introducere nye aspekter og temaer i diskussionen om sundhedsydelserne og en praksis, der rækker ud over de individuelt orienteret behandlings- og plejefunktioner. Selvhjælpsgrupper, Sociologisk teori, Konceptualisering, Professionel involvering, Postmoderne samfund. Formål: I artiklen diskuteres to temaer: For det første professionel involvering i selvhjælpsgrupper og for det andet sociologisk evidens vedrørende selvhjælpsgrupper i det postmoderne samfund. Metoder: Den valgte metodiske tilgang er tværgående analyse af empiriske forskningsresultater, som efterfølgende anvendes til begrebsevaluering. Udvalgt sociologisk teori bringes ind i en diskussion af selvhjælpsgruppers rolle og betydning. Resultater: Nyere empirisk sociologisk forskning viser, at sundhedsprofessionelle (sygeplejersker, psykologer og socialarbejdere) er blevet en integreret del og dermed væsentlige aktører i selvhjælpsgrupper såvel inden for som uden for det formelle behandlingssystem. Involvering i selvhjælpsgrupper er et relativt nyt område af sygeplejepraksis og forskning, og denne praksis er væsentlig, idet den viser en unik form for social aktivitet delvist organiseret og styret af deltagerne selv. Ved at implementere moderne sociologisk teori, som diskuterer de sociale processer og relationer såvel som netværksdannelse, er det muligt at undersøge de gruppeprocesser, som er unikke for selvhjælpsgrupper, samt hvorvidt selvhjælpsgrupper virker potentielt undertrykkende eller frigørende såvel på det individuelle som på det institutionelle niveau. 11

13 From Victim to Agent the clinical and social significance of self-help group participation for people with life-threatening diseases Aim: The main objective of the paper is to discuss the ways in which self-help groups can be useful to persons with life-threatening diseases like cancer or HIV/ Aids. The paper offers an outline of the central characteristics of self-help groups, highlighted by the participants themselves. Background: Self-help groups are a growing phenomenon across national borders. New empirical sociological studies show that nurses have become important agents in self-help groups, both within and outside the public healthcare system. However, research on self-help groups is a relatively new area within nursing studies yet it serves an important function in shedding light on a rather unique form of social practice organised and managed partly by the participants themselves. Method: Qualitative interviews designed to examine how participants evaluate their experiences with self-help groups. The study includes 53 self-help group participants suffering from cancer or HIV/Aids. Findings: Contact with other people, forming of friendships, new networks and increased self-confidence are some of the effects indicated by the participants. Participation in a self-help group has a positive impact on the patients ability to cope with the psychological and social consequences of living with a life-threatening disease. Conclusions: It is evident that the positive effects of self-help groups are due mainly to their inherent capacity for universalising personal problems, which, in itself, legitimises the scientific relevance of self-help groups. There is no evidence to indicate that self-help groups have a positive influence on the life expectancy of participants who suffer from cancer or HIV/Aids, but it should be noted that this is not the explicit concern when groups are formed. By their very existence self-help groups indicate the need for a re-evaluation of the scope and focus of the individualized care and nursing. The clinical and social significance of selfhelp group participation has not been sufficiently accounted for. Self-help groups, Qualitative methods, Participant experience, Third network, Clinical and social significance. Udgivelser/published: c Adamsen L. From victim to agent : the clinical and social significance of self-help group participation for people with life-threatening diseases. Scand J Caring Sci 2002;16(3): c Adamsen L, Guldager E, Gundorph-Malling B, Hertz E. Selvhjælpsgrupper for mennesker med livstruende sygdomme: en tværgående evaluering af udvalgte selvhjælpsinitiativer, der har deres udspring i sygehusregi. København: Akademisk Forlag; c Adamsen L, Hertz E. Selvhjælpsgrupper indenfor SUM-programmet og tilgrænsende områder: en sammenfatning af forskningsmæssige resultater. København: Akademisk Forlag; Præsenteret ved/presented at: c 3rd Lublin - Copenhagen Symposium september Hvidovre Hospital, København, Danmark. c Nordisk Sociolog Konference: Collaboration between patients organisations and health care professionals. 1995, Helsinki, Finland. c På faglige konferencer i Danmark for sundhedsprofessionelle, patientforeninger og administratorer. 12

14 Fra offer til aktør Den kliniske og sociale betydning af at deltage i selvhjælpsgrupper for mennesker med livstruende sygdomme Forskningsleder, sociolog, ph.d., sygeplejerske Lis Adamsen Formål: Formålet med artiklen er at diskutere, på hvilken måde selvhjælpsgrupper kan være gavnlige for personer med livstruende sygdomme som kræft eller HIV/aids. I artiklen fremhæves de centrale kendetegn ved selvhjælpsgrupper med udgangspunkt i deltagernes erfaringer. Konklusion: Det er evident, at virkningerne, der er ved deltagelse i selvhjælpsgrupper, hovedsageligt skyldes deres evne til at almengøre personligt belastende problemer, hvilket i sig selv legitimerer deres videnskabelige relevans. Der findes ingen videnskabelig evidens for selvhjælpsgruppers potentielle positive indflydelse på deltagernes forventede levealder. Men dette er ikke den eksplicitte hensigt, når grupperne dannes. Ved deres blotte eksistens indikerer selvhjælpsgrupperne, at der er behov for en reevaluering af den individorienterede omsorg og sygepleje. Den kliniske og sociale betydningsfuldhed af selvhjælpsgruppedannelser er ikke tilstrækkeligt udnyttet samfundsmæssigt. Selvhjælpsgrupper, Kvalitative metoder, Deltagererfaring, Det tredje netværk, Klinisk og social betydning. Baggrund: Tendensen er, at selvhjælpsgrupper breder sig på tværs af lande, og nyere empiriske, sociologiske undersøgelser viser, at sygeplejersker er blevet betydningsfulde aktører i selvhjælpsgrupper både inden for og uden for den offentlige sektor. Forskning i selvhjælpsgrupper er imidlertid et relativt nyt område inden for sygeplejeforskning. Ikke desto mindre repræsenterer selvhjælpsgrupper en unik form for social praksis. Metode: Kvalitative interview der fokuserer på deltagernes erfaringer med selvhjælpsgruppearbejdet. Undersøgelsen inkluderede 53 selvhjælpsgruppe-deltagere, der havde kræft eller HIV/aids. Resultater: Kontakt med andre mennesker, nye venskaber, nye former for netværk og øget selvtillid er nogle af de værdier, som fremhæves af deltagerne. Selvhjælpsgrupper kan have en positiv indflydelse på patienternes evne til at mestre de psykologiske og sociale konsekvenser af at leve med en livstruende sygdom. 13

15 Exploring and Encouraging through Social Interaction a Qualitative Study of Nurses Participation in Self-help Groups for Cancer Patients Background: Self-help groups are a growing phenomenon across national borders. Current sociological empirical evidence shows that nurses and other health care professionals have become an integral part of self-help groups. Aim: The aim of the study is to describe and highlight the experiences of cancer patients (n=21) and oncology nurses (n=12) with self-help groups. These experiences are drawn on to illustrate the characteristics of professional involvement in self-help groups for cancer patients. Method: Data were obtained by individual qualitative interviews. Findings: The results show that the nurse functions as a social networker and uses her contextual competence by consciously encouraging relationships between fellow patients. Furthermore, the study illustrates that the nurse s involvement with self-help groups for cancer patients serves as a complementary dimension to the traditional nursing discourse. Udgivelser/published: c Adamsen L, Midtgaard Rasmussen J. Exploring and encouraging through social interaction: a qualitative study of nurses participation in self-help groups for cancer patients. Cancer Nurs. In press c Adamsen L. Selvhjælpsgrupper: en positiv udfordring til det professionaliserede omsorgsarbejde. In: Persson B, Petersen J, Truelsen R, editors. Fokus på sygeplejen København: Munksgaard; p Præsenteret ved/presented at: c 8. Nordiske social og hälso-politiske Forskerseminar. Stockholm c På faglige symposier i Skandinavien og Danmark for forskere, patientforeninger, frivillige organisationer, sundhedsprofessionelle og sygehusledelser. Conclusion: It is concluded that where individualised care is supported through social practice and where personal issues are exchanged and negotiated, the nurse facilitates a milieu of togetherness in self-help groups for cancer patients. The concept of self-help groups is a valuable contribution to new theories and service development in psychosocial care and complies with the understanding of the post-modern individual, who is seen to be primarily responsible for negotiating, socializing and making his/her own decisions. Self-help groups, Cancer patients, Nurses, Social network, Nursing theory, Qualitative interviews. 14

16 Den sociale interaktion som kontekst Et kvalitativt studie af sygeplejerskers deltagelse i selvhjælpsgrupper for kræftpatienter Forskningsleder, sociolog, ph.d., sygeplejerske Lis Adamsen Ph.d.-stud., cand.psych. Julie Midtgaard Rasmussen Baggrund: Selvhjælpsgrupper er et voksende fænomen på tværs af lande. Nyere sociologisk empirisk forskning viser, at sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle er blevet en integreret del af selvhjælpsgrupper. Formål: Formålet med undersøgelsen er at belyse kræftpatienters (n=21) og kræftsygeplejerskers (n=12) erfaringer med selvhjælpsgrupper. På baggrund heraf diskuteres væsentlige karakteristika ved professionel involvering i selvhjælpsgrupper for kræftpatienter. Konklusion: Det konkluderes, at den individorienteret omsorg med fordel kan suppleres af en orientering mod en social praksis, hvor sygeplejersken faciliterer et fællesskab, hvor patienter kan reflektere sig i hinanden. Hermed er selvhjælpsgruppe-konceptet et værdifuldt bidrag til udviklingen af ny teoridannelse og psykosocial intervention. Selvhjælpsgrupper er i overensstemmelse med trenden i det postmoderne samfund, der ser individet som i stand til at forhandle og skabe sociale netværk. Selvhjælpsgrupper, Kræftpatienter, Sygeplejersker, Sociale netværk, Sygeplejeteori, Kvalitativt interview. Metode: Data blev indsamlet ved hjælp af individuelle kvalitative interviews. Resultater: Resultaterne viser, at sygeplejersken fungerer igangsættende og understøttende i opbygningen af sociale netværk. Hun gør brug af kontekstuel kompetence ved bevidst at opmuntre til, at der kan skabes relationer mellem ligestillede patienter. Undersøgelsen belyser endvidere, at sygeplejerskernes involvering i selvhjælpsgrupper for kræftpatienter repræsenterer en komplementær dimension til den traditionelle sygeplejediskurs. 15

17 Continuous Video Recording A new clinical research tool for studying the nursing care of cancer patients Aim: The aim of this study was to clarify issues concerning the patient-nurse interaction during Pulsed Dose Rate (PDR) brachytherapy at the Finsen Centre, The University Hospital of Copenhagen. Background: Cancer diagnosis, response and survival rates as well as the side effects of radiation therapy are well described in international literature. However, apparently no scientific data exist on the reactions and behaviour of cancer patients during stressful irradiation treatments nor on nursing performance in these situations. The study involved gynaecological and anal cancer patients. Treatment needles (10-20 cm) were implanted in the tumours of these patients during the PDR brachytherapy. This treatment was administered during a minute period each hour, for duration of hours. Patients were partially isolated and immobilized, and typically positioned on the back or side. In preparation for the therapy, patients had to fast and drink sparingly. Observation and nursing care could only be performed during pauses in the treatment. Continuous video recording, Clinical research tools, Cancer patients, Pulsed dose rate (PDR) brachytherapy, Communication, Treatment sessions, Patient behaviour, Negligent nursing. Udgivelser/pubished: c Andersen C, Adamsen L. Continuous videorecording: a new clinical research tool for studying the nursing care of cancer patients. J Adv Nurs 2001;35(2): Præsenteret ved/presented at: c International Council of Nurses, ICN 22nd Quadrennial Congress, København, juni 2001, København, Danmark. c 18th UICC International Cancer Congress. Sharing new knowledge - strengthening the team. 30. juni-5. juli Oslo, Norway. Method: This paper is based on 142 hours of continuous video recording of patients undergoing PDR brachytherapy. Data were collected on five patients and 17 nurses. Findings: The study shows that nurses were with patients for approximately 27% of the available time. The majority (75%) of any communication with patients centred on physical care. Although patients were in a stressful situation, they did not anticipate receiving any psychological support from nursing staff. Patients showed individual patterns of behaviour and coping. Conclusions: Continuous video recording, as a research tool can document accurately interaction and behaviour between cancer patients and nursing staff. Video recording discloses examples of both eminent and negligent nursing care and as such can be a useful tool for instruction and for future research. The credibility, validity and limitations of using video recording are discussed. 16

18 Kontinuerlig videooptagelse En ny forskningsmetode til belysning af kræftplejen Forskningssygeplejerske Christina Andersen Forskningsleder, sociolog, ph.d., sygeplejerske Lis Adamsen Formål: I undersøgelsen indgår gynækologiske og anale kræftpatienter, der har modtaget PDR-mikroSelektronbehandling i Finsencentret på Rigshospitalet. Konklusion: Videooptagelserne viste eksempler på både en eminent og en mangelfuld sygeplejepraksis, og denne forskningsmetode kan dermed fungere som et værdifuldt bidrag i fremtidig forskning og i undervisning af involveret personale. Pålidelighed, gyldighed og begrænsninger ved at bruge videooptagelser som forskningsmetode diskuteres. Kontinuerlig videooptagelse, Kliniske forskningsmetoder, Kræftpatienter, Kommunikation. Baggrund: I den internationale og nationale litteratur er diagnose, respons, overlevelsesrater og bivirkninger af strålebehandling velbeskrevet. Hvorimod kræftpatienters erfaringer, reaktioner og adfærd samt synspunkter på såvel behandling som på den udførte sygepleje ved PDR-mikroSelektronbehandling ikke er belyst forskningsmæssigt. Ved Pulse Dose Rate (PDR)-mikroSelektronbehandling forstås indvendig strålebehandling, der gives indeni kræftsvulsten via implanterede nåle. Behandlingen gives som en puls (interval) af minutters varighed i timen i timer, hvor patienterne skal ligge alene, være sengeliggende, typisk placeret i ryg- eller sideleje, immobiliseret og delvist fikseret. Patienterne må intet spise kun drikke sparsomt, har blære- og epidualkatetet, og de bliver TV-overvåget. Sygeplejerskerne har kun adgang til patientstuen, når der ikke er radioaktiv stråling på stuen og kan derfor kun udføre observationer og pleje, når der er pause i behandlingen. Metode: 142 timers videooptagelser af fem patienter der modtog indvendig strålebehandling. 17 sygeplejersker var inkluderet. Resultater: Plejepersonalet var hos patienterne i 27% af den tid, der var mulighed for mellem behandlingsintervallerne. Hovedparten (75%) af plejepersonalets kommunikation med patienterne vedrørte fysisk pleje (indvendig strålebehandling, bivirkninger, grundlæggende sygepleje). Uagtet at patienterne befandt sig i en belastende livssituation, forventede de ikke at modtage psykisk støtte fra plejepersonalet. 17

19 Care at the National University Hospital Views of patients and staff Purpose: The purpose of the investigation was to describe the extension of selected care achievements at different somatic wards evaluated by both patients and staff and to describe specific differences in the care. The patients were asked about their attitude to 22 care achievements: information, communication, dialogue, contributory influence, feeling of security, the staff s ability to comfort, to be respectful and humane, to involve relation etc. The staff evaluates their own effort towards the patients at similar fields and evaluate the conditions of the care work. Field of problems: How do the patients experience the care when hospitalised? How does the staff evaluate their own effort towards the patients? Method: The subject is a descriptive cross-sectional investigation. The data material consist of: Data obtained via questionnaires from 310 patients hospitalised at Medical Haematological, Neurological, Orthopaedic Surgical and Thoracic Surgical wards. Per cent of reply 72%. Data were also obtained via questionnaires from 230 staff members. The per cent of reply for auxiliary nurses 63% and for doctors 33%. Udgivelser/published: c Adamsen L, Fisker J, Madsen JK. Omsorg på Riget : patient og personalesynspunkter. København: Universitetshospitalernes Center for Sygeplejeforskning; c Adamsen L, Fisker J, Madsen JK. Resumé af undersøgelsen: Omsorg på Riget : patient og personalesynspunkter. Kbh.: Universitetshospitalernes Center for Sygeplejeforskning; Præsenteret ved/presented at: c Second Biennial International Nursing Conference. Nursing at the Treshold of the 21st Centrury. Connecting Conversations of Nursing Practice. December Palmerston North, New Zealand. c Præsenteret på adskillige fag og temadage på afdelinger på Rigshospitalet, Hvidovre og Amtssygehuset i Herlev. Results: The criticism is gradually spread over different types of patients with an average of 4.5 points of criticism per patient. In spite of the patients generally positive evaluation, points of criticism are raised. The patients appreciate that the staff is respectful and humane. They receive information and feel actively involved. 25% of 184 patients had read their medical record. Conclusions: The staff evaluation of the care is more positive than the patients evaluation. The four department profiles bring forward different themes for future improvements when the patient criticism is taken into account. The study showed that care and nursing practice can be identified by research and a researchbased practice might be developed cross wide specialities and technology. Evaluation, Patients, Staff, Criticism, Questionnaire. 18

20 Omsorg på Riget Patient- og personalesynspunkter Forskningsleder, sociolog, ph.d., sygeplejerske Lis Adamsen Cand.scient.pol., ph.d. Jesper Fisker BA psych. Jan K. Madsen Formål: Formålet med undersøgelsen Omsorg på Riget var at beskrive udbredelsen af udvalgte omsorgsydelser på forskellige somatiske afdelinger, bedømt af såvel patienter som personale samt at beskrive afdelingsspecifikke forskelle i omsorgen. Patienterne har vurderet 22 omsorgsydelser: information, kommunikation, dialog, medindflydelse, følelse af tryghed, personalets evne til at trøste, at udvise respekt og medmenneskelighed, inddrage de pårørende mv. Personalet har tillige vurderet deres indsats over for patienterne på de tilsvarende områder. Problemstillinger: Hvordan oplever patienterne omsorgen, når de er indlagt? Hvordan vurderer personalet deres egen indsats over for patienterne? îdentificere væsentlige områder i omsorgsarbejdet, hvor en evidensbaseret praksis burde udvikles på tværs af sygdomsspecialer og teknologi. Evaluering, Patienter, Personale, Kritik, Spørgeskema. Metode: Deskriptiv tværsnitsundersøgelse. Datamaterialet består af: Data indhentet via spørgeskema fra 310 patienter indlagt på Medicinsk Hæmatologisk, Neuromedicinsk, Ortopædkirurgisk og Thoraxkirurgisk afdelinger. Svarprocent 72%. Samt data indhentet via spørgeskema fra 230 personalemedlemmer. Svarprocent for plejepersonalet 63%, for læger 33%. Resultater: Kritikken er jævnt fordelt over forskellige typer af patienter med et gennemsnit på 4,5 kritikpunkter pr. patient. På trods af de generelt positive bedømmelser fra patienternes side rejses kritikpunkter. Undersøgelsen viste, at patienterne oplever, at de får modstridende informationer, at personalet ikke trøster i tilstrækkeligt omfang samt, at de føler sig usikre omkring udskrivningssituationen. Patienterne vurderer, at de møder respekt, medmenneskelighed og dialog samt, at de får information og føler sig aktivt involveret. 25% af patienterne havde behov for at læse deres egen journal. Konklusion: Personalets bedømmelse af de ydede omsorgsydelser er mere positiv end patienternes vurdering af samme. Der er i fremstillingen af de fire afdelingsprofiler gengivet adskillige problemstillinger, hvor der i fremtiden kan ske forbedringer, hvis sundhedspersonalet formår at inddrage patientkritikken. Undersøgelsen viser, at det metodologisk er muligt at 19

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden?

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Har Kvalitet og Patientsikkerhed særlige muligheder? Mogens Hørder

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Systematisk sundhedspædagogik i patientuddannelse hvorfor og hvordan? Ingrid Willaing Forskningsleder, Patient Education Research

Systematisk sundhedspædagogik i patientuddannelse hvorfor og hvordan? Ingrid Willaing Forskningsleder, Patient Education Research Systematisk sundhedspædagogik i patientuddannelse hvorfor og hvordan? Ingrid Willaing Forskningsleder, Patient Education Research Oplæg 1 Hvorfor en sundhedspædagogisk tilgang? Hvordan arbejder man sundhedspædagogisk?

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens?

Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens? Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens? Morten Freil Direktør www.danskepatienter.dk Nordisk kongres: Sygehuse i Fremtiden, Randers 10. september 2010 Outline of the presentation Future patients

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Introduktion til spørgeskemaer. Tom Møller Ph.d. MPH sygeplejerske UCSF 2012

Introduktion til spørgeskemaer. Tom Møller Ph.d. MPH sygeplejerske UCSF 2012 Introduktion til spørgeskemaer Tom Møller Ph.d. MPH sygeplejerske UCSF 2012 Hvorfor spørgeskema? Videnskabeligt paradigme? Antagelser? Hvad måles? Fordele muligheder svagheder barrierer? Patient Reported

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra

Læs mere

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d.

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Kræftafdelingen Plan Baggrundsbegreber (social støtte og socialt netværk)

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Danskernes reaktion påde norske retningslinjer

Danskernes reaktion påde norske retningslinjer Danskernes reaktion påde norske retningslinjer Lars Merinder: psykiater, ph.d. og daglig leder i videnscenter for rusmiddelpsykiatri Lotte Sønderby: psykolog og mpa. Konstituteret formand i Dansk Fagligt

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Knowledge translation within occupational therapy

Knowledge translation within occupational therapy Knowledge translation within occupational therapy -aspects influencing implementation of evidence-based occupational therapy in stroke rehabilitation Hanne Kaae Kristensen April 2011 1 Et evidensbaseret

Læs mere

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla 15.9.16. Metropol, København Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Martin Lindhardt Nielsen, Overlæge,

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE. Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME. Indledning.

LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE. Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME. Indledning. LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE AF KIRSTEN LOMBORG D. 14. NOVEMBER 1997 BLAD NR. 46 LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME Inspireret af sygeplejeteoretikerne Patricia

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

LIVS OVERGANGE OG DIABETES

LIVS OVERGANGE OG DIABETES LIVS OVERGANGE OG DIABETES ASSOCIATE PROFESSOR BODIL RASMUSSEN FACULTY OF HEALTH DEAKIN UNIVERSITY DIABETES FORENINGEN NOVEMBER 2014 OUTLINE AF PRÆSENTATION Kort definition af livsovergange og turning

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb MalmöHögskola Kulturochsamhälle(K3) Kultur ochmedieproduktion2008 Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb AfLouiseLidangKrøyer Englishtitle: Kidsunderanewparadigm? Conceptsandpracticesofchildren

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Forældres oplevelse af symptomer på stress i børneintensive afsnit en kvalitativ metasyntese

Forældres oplevelse af symptomer på stress i børneintensive afsnit en kvalitativ metasyntese Forældres oplevelse af symptomer på stress i børneintensive afsnit en kvalitativ metasyntese Præsentation af kandidatspeciale udarbejdet af intensivspecialsygeplejerske og cand. cur. Rikke Hessing Simonsen

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

The story of Friluftsfrämjandet a non-profit Outdoor association, educate group leaders 1892 Urbanisation Physical activities as healthcare, a ski organization 1900 Railway expansion Healthier children

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

NÅR KROPPEN BLIVER EN MASKINE VI OVERVÅGER

NÅR KROPPEN BLIVER EN MASKINE VI OVERVÅGER NÅR KROPPEN BLIVER EN MASKINE VI OVERVÅGER SUNDHEDSAPPS KONFERENCE SDU Informations- videnskab 1 PERSONALIA PETER DANHOLT, MAIL: pdanholt@cc.au.dk INFORMATIONSVIDENSKAB, AARHUS FORSKNING: SUNDHED & TEKNOLOGI,

Læs mere

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk.

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk. Back to basics - systemic virtues for social work and clinical practise in future society Maturana: 100% of human existence is about love, all pain and suffering for which people search for help is of

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical and Computer Engineering Who am I? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ ASE, Leading the group in Signal Processing and

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Fremtidens patient brugerinddragelse i udviklingen af sundhedsvæsnets fremtidige rammer. - metodernes muligheder og begrænsninger

Fremtidens patient brugerinddragelse i udviklingen af sundhedsvæsnets fremtidige rammer. - metodernes muligheder og begrænsninger Fremtidens patient brugerinddragelse i udviklingen af sundhedsvæsnets fremtidige rammer - metodernes muligheder og begrænsninger Slides i denne serie må ikke anvendes uden skriftlig tilladelse fra ArchiMed

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere