Bestyrelsens beretning ved ERRIA A/S generalforsamling den 24. april 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning ved ERRIA A/S generalforsamling den 24. april 2014."

Transkript

1 Bestyrelsens beretning ved ERRIA A/S generalforsamling den 24. april Velkommen. Det glæder altid bestyrelsen, at en del af vores aktionærer møder op til ERRIA s generalforsamling. I dag kan vi heldigvis fremlægge et tilfredsstillende resultat for det Direktionen kalder ÅR 1. Jeg vil med dirigentens tilladelse i umiddelbar tilslutning til bestyrelsens beretning bede økonomichef Thomas Halling om at gennemgå selve regnskabet og under dagsordenens punkt 9. Eventuelt bede adm. dir. Henrik Andersen om at knytte nogle bemærkninger til ERRIA s fremadrettede 3 forretningsområder. M/V ERRIA Vietnam sejlede 7. marts 2013 ud af vore bøger og så var en æra som et egentligt rederi, der startede med coaster fart styret fra Marstal i 1992, endegyldigt slut Og dog! Vi har fortsat store ship management opgaver for Dong og Wattenfall og yderligere større og mindre ship management aftaler er kommet til i årets løb og senest en management aftale for Kirk Kapital s flåde af produkttanskibe. Det er vi glade for, også fordi vi derfor direkte og indirekte medvirker til beskæftigelse, udvælgelse og træning af en stor blandet flok af søfolk fra alverdens lande. Vi har fået et nyt ben : inspektion af second hand skibe for hovedsagligt sydamerikanske kunder og vore rejsende inspektører har besøgt mere end 50 værfter og besigtiget og prøvesejlet over 100 skibe, hvor vi enten har vendt tommelfingeren op eller ned på kundens vegne. En stor tillidserklæring til inspektørernes viden og dømmekraft ofte under meget vanskelige forhold på fjerne lokationer. I Syd- og Latinamerika har vi nu ship consulting opgaver for olieindustrien i Argentina, Brasilien, Columbia, Venezuela og senest Mexico opgaverne ligger hovedsagligt på værfter i Asien, og vi vil forstærke vor indsats i Sydamerika både overfor slutkunder og værfter. Vi har derfor kontorer både i Venezuela og i Brasilien. Årets største begivenhed var naturligt nok købet af Maersk s containerservice i Vietnam med 282 mand. (I dag ERRIA Container Service ltd). Det skete efter en uges meget hektiske forhandlinger i maj, hvor Henrik Andersen og jeg bogstaveligt talt var låst inde på et hotelværelse i HCMC med 5 telefonlinjer til sælgers forskelige interessenter rundt om på kloden. Maersk er en stor organisation! Resultatet blev en earn-out model og alle strakte sig langt for at sikre et bæredygtigt langtidssikret koncept for virksomheden, der primært havde og kun i lidt mindre grad stadig har Maersk Line, som kunde.(det er for resten anden afdeling i det store firma). Ledelsen har derfor en stor opgave i at sikre en større markedsandel, hvor vi i Vietnam alene anslår potentialet for ECS er dobbelt så stort på 2-3 års sigt. Nogle aktionærer vil måske med nogen rette sige, at ERRIA skal holde sig til sin core business, men købet af ECS ligger ikke så langt fra hvad Saigon Shipping Company beskæftiger sig indenfor logistic & transport. Gennem SSCO s 49 % ejerskab af ECS havde vi allerede en interesse i container service markedet, og det er derfor naturligt, at vi udnyttede muligheden for at overtage den samlede ledelse med Henrik Andersen som formand. 1

2 Saigon Shipping Company har afleveret et pænt positivt regnskab og vi tror fortsat på en positiv udvikling i vort andet hjemland Vietnam. Økonomi: Året viste samlet en omsætningsstigning på 69% til 79,1 mio.kr., hvoraf ECS udgør 26 mio.kr, men også ship consulting og ship management havde en pæn stigning på 5,6 % til 52,4 mio. kr. Årets EBITDA realiseredes med 9,9 mio.kr. mod 2,0 mio.kr. i 2012 Den resterende gæld til Danske Bank blev i året planmæssigt nedbragt med 2 mio. kr. til 13 mio.kr. og vil efter planen være fuldt afviklet senest i Selskabet beskæftigede ved regnskabsårets afslutning 319 medarbejdere hovedsagligt i Danmark og i Vietnam. Vi har i dag ca. 790 aktionærer. En glædelig stigning på ca 13 %. De 7 største aktionærer tegner sig for 81 %. Aktiekursen steg i året med 151,4% fra primo ,4 til ultimo 18,6, svarende til en børsværdi på ca. 147 mio. DKK. Bestyrelsen foreslår der ikke udbetales udbytte. Bestyrelsens honorarer bliver fremover: Formanden kr Næstformanden kr Menige medlemmer kr Formanden for Revisionsudvalget kr Honorarerne er stadig i den lave ende i forhold til tilsvarende børsnoterede selskaber, men rimelige. Ship Management Der er sket flere store ændringer i Ship Management i løbet af 2013 som led i processen om at samle fokus og styrker på kerneområderne. Det polske datterselskab Dano Sp. Z o.o blev frasolgt, og ISPS samarbejdet med Uni-Tankers blev opsagt og er nu helt afsluttet. Derudover afleverede Ship Management, som ovenfor nævnt i marts 2013 M/V Erria Vietnam til en norsk køber. Skibet var det sidste eget skib i management. Dette betyder også fremover, at Ship Management nu kun har andre rederes skibe i management. Ultimo 2013 har vi forskellige managementaftaler for 24 skibe i i størrelsen fra tug boats på 200 DWT til de største LNG tankere på DWT, hvor Ship management afdelingen leverer 2

3 serviceydelser til blandt andet energiselskaberne Vattenfall og DONG Energy, det Canadiske tankskibsrederi Teekay og investeringsselskabet Kirk Kapital s 6 skibe. Ship Management beskæftiger 10 medarbejdere og har åbnet nyt reparationsværksted på Prøvestenen i København for at kunne foretage flere reparationer in-house og udvide servicetilbud til primært eksisterede kunder og deres skibe. ERRIA indgik ved udgangen af året en ny aftale med investeringsselskabet KIRK Kapital om driften af deres 6 MR-Tankskibe. ERRIA skal fremover varetage det daglige operationelle og tekniske tilsyn med skibene samt give rådgivning om energioptimering. Årets omsætning i ship management segmentet var 11,1 mio med et EBIT på 3,6 mio. Shipdesign og Consulting 2013 var et travlt år for Consulting som globalt i 2013 gennemførte mere end 100 inspektioner af skibe i forskellige størrelser og typer, fra mindre slæbebåde til Very Large Crude Carrier VLCC for kunder fordelt over det meste af verden. Det store Antal af inspektioner er fortsat ind i Blandt årets opgaver var færdiggørelse af færgen M/F Isefjord til Hundested Rørvig overfarten, hvor ERRIA gennem byggefasen har ført tilsyn med bygning på Western Marine shipyard i Bangladesh. Færgen var den første nybygning værftet har leveret til europæiske rederier og en kvalitets standard væsentlig over, hvad der ellers leveres til det lokale marked. Tilsynet med nybygningen på værftet i Bangladesh beskriver meget godt den måde Consulting arbejder på med nybygningstilsyn, hvor hovedvægten er, at sikre at kunden får den kvalitet og det produkt han har betalt for, men samtidig rådgiver værftet, for at sikre bedst mulig udnyttelse af de rammer og resurser værfterne har til rådighed. Færgen har nu været i drift det meste af et år og har fungeret uden driftsstop i perioden til rederiets store tilfredshed. Nybygningstilsyn af en kemikalietanker på Jiangsu værftet i Kina for det Argentinske NATIONAL Shipping og det pågår fortsat i 2013 med store forsinkelser fra værftets side. Projektet på SADRA værftet med bygning af 4 stk AFRAMAX tankere til det Venezuelanske olieselskab PDVSA fortsatte i 2013, hvor alle blokke til det andet skib nu står færdige og klar til at blive samlet i værftets tørdok. Første skib SORICAMA på billedet ligger klar ved værftet til prøvetur, øvrigt det største skib Consulting til d.d. har udført nybygningstilsyn på. PDVSA har ikke endeligt bekræftet om det sidste af de 4 skibe skal bygges, men vort faste hold værftet bestående af 7 inspektører af forskellige nationaliteter har for de flestes vedkommende været med på mange sites gennem årene og forstår at indrette sig og udføre effektiv supervision under vanskelige forhold. 3

4 Året 2013 blev også året hvor et af de store projekter på det Portugisiske værft ENVC i Vina de Castello, blev genoptaget. Værftet skal levere to af verdens største asfalttankere, hvor det er muligt at transportere last, der konstant er opvarmet op til 250 grader Celcius. Projektet skrider nu fremad og der er netop blevet udført tanktest af propellersystem på testanlæg i Tyskland. PDVSA har ønsket indsat yderligere ressourcer på projektet således at der kan indhentes noget af den tabte tid, begge skibe forventes afleveret fra værftet i 2017 Consulting gik med financering fra Søfartsstyrelsens maritime fond ind i rådgivningssegmentet for energioptimering af skibe. Hvor andre leverandører og konsulenthuse fokuserer på enkelte tiltag af større dimission så som optimering af design af skrog og propeller, har Consulting fokusset på den energi, der bruges i maskinrummet og aptering, samt sammenhængen mellem de forskellige systemer. De foreløbige resultater er meget positive og bringer ny viden på banen, som blandt andet allerede bruges med henblik på at gøre ERRIA mere synligt på det danske marked. Målet er at udvikle et software program for energy optimering af skibe, som vi som konsulenter kan sælge til de rederier, der ikke selv har den fornødne viden og tekniske organisation til rådighed. Aktiviteten i det Syd og mellemamerikanske marked har været stigende, og Consulting har i det forgange år markedsført nybygningstilsyn og rådgivning til dette marked, idet bl.a. brasilianske rederier og værfter lader flere større og mindre projekter udføre i Asien bl.a. på de kinesiske værfter, hvor Consulting gennem mange år har oparbejdet betydelige kompetencer. Consulting har opnået gode og nære relationer til kunder i Sydamerika og bliver oftere og oftere inviteret til at deltage i budrunder og rådgivning på større og mindre opgaver. (Billede af inspektør Aidan) I dag har vi 23 højt udannede medarbejdere fordelt på 3 sites samt kontoret i København, dette tal forventes i løbet af 2014 at blive øget til +30 medarbejdere når projektet i Portugal komme op på fulde omdrejninger. Årets omsætning i Consulting segmentet blev DKK 41.3 mio med et EBIT på 10.4 mio Vietnam LOGISTIC Med købet af Maersk's 51% ejerandel af AP Møller Saigon Shipping Ltd. udvidede ERRIA 1. juni 2013 sin eksponering mod containerhåndtering, Efter købet udgør ERRIA's samlede direkte og indirekte ejerandel således i alt 68%. Efter overtagelsen af majoriteten omdøbtes selskabet til Erria Container Services Ltd. og dermed var etableringen af koncernens tredje forretningssegment, Logistics, en realitet. ERRIA's ambition for Logisitics segmentet er at anvende koncernens betydelige erfaring fra Vietnam til at udvikle og udvide den stærke position, som ECS har. 4

5 ECS har efter overtagelsen udviklet sig som forventet og bidraget til en væsentlig stigning i koncernens omsætning og indtjening allerede i ECS beskæftiger 282 medarbejdere fordelt på 12 lokaliteter i Vietnam, med hovedkontor i Ho Chi Minh City. ERRIAs 34.1% ejerskab i Saigon Shipping J/S Company forbliver uændret. Selskabet er inde i en god udvikling og har for første gang i flere år givet overskud. SSCO s datterselskab Sunrise Logistics Co Ltd udviklede sig fortsat positivt. Sunrise Logistics driver 2 warehouses i Ho Chi Minh City. Selskabet har øget både omsætning og indtjening i 2013, og udviklingen fortsætter ind i 2014, hvor selskabet undersøger mulighederne for at udvide med endnu et warehouse i Ho Chi Minh City. SSCOs fokus går mere og mere i retning af landbaserede logistik- og havneoperationer, mens rederiaktiviteterne får mindre og mindre betydning. Det har absolut et stort potentiale, men vil kræve betydelige langsigtede investeringer, som der skal søges nye investorer til. Aktiviteterne fremadrettet og forventningerne til 2014 ERRIA's forretningsgrundlag, strategi og muligheder er i dag tydeligvis markant anderledes end for bare få år siden. Ledelsens og medarbejderes hårde arbejde har sammen med gode samarbejdspartnere og loyale forretningsforbindelser skabt en helt ny basis for at udnytte de globale konkurrencemæssige fordele, som vores engagement med en række værfter, olieselskaber og rederier hvoraf mange nye er kommet til i årets løb- giver os. Vi har særligt fokus på yderligere at kunne udbygge vore consulting aktiviteter for de sydamerikanske olieselskaber, hvor vi med nybygningsopgaver på værfter udenfor Sydamerika har opnået lidt en unik ekspertise. Vi føler vi har godt greb i Container Servicemarkedet i Vietnam, men også her holder vi øjnene åbne for nye muligheder i regionen. Når det er sagt, er tilgangen til arbejdet den samme, som den altid har været i ERRIA! Vi vil være kundernes foretrukne partner, som er kendt for at levere optimale og integrerede løsninger uanset hvor i verden de møder os. Med et værdigrundlag der bygger på respekt, ærlighed og viljen til at altid at gøre tingene bedst muligt, har vi på den baggrund etableret gensidige tillidsforhold til vore kunder og samarbejdspartnere. Det er nøgleforudsætningen for vores mål om at blive verdens bedste maritime serviceudbyder. Med fokus rettet skarpt mod udvikling, tilførsel af kompetencer og højere produktivitet vil vi øge vores aktivitetsniveau og styrke indtjeningen i 2014, og dermed tage næste skridt i retning af at realisere visionen. 5

6 Afslutning: Aktiviteterne i alle 3 forretningsområder forventes at udvikle sig positivt, hvilket i 2014 allerede på nuværende tidspunkt har skabt behov for ansættelse af flere specialister inden for både Consulting og Ship Management. På denne baggrund estimeres et EBITDA der er bedre end det realiserede i Jeg vil afslutningsvis på bestyrelsens vegne takke vore aktionærer, medarbejdere, banker og revision for et fornuftigt samarbejde om struktureringen af det nye ERRIA. Jeg vil herefter med dirigentens tilladelse bede økonomichef Thomas Halling gennemgå selve regnskabet. På bestyrelsens vegne Kaare Vagner Formand 6

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.23 Den uafhængige revisors erklæringer.

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.23 Den uafhængige revisors erklæringer. Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Brev fra ledelsen. 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Hovedpunkter i 2013 og 2014 4 Strategi, forretningsområder og mål 5 Finansiel rapportering..

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind

Læs mere

Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning

Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 København K Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev, 23. april

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling i SP Group. Tak, fordi I har taget jer tid til at være her

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Bestyrelsens beretning for 2013 fremlægges i år sammen med administrerende direktør Niels Smedegaard.

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys!

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys! NORDIC NYT 7 April 2010 1 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Et helt nyt rederi har set dagens lys! Hvor svært kan det være? Måske ikke præcist sådan har kampråbet lydt, da Clippers tankskibssektion

Læs mere

Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen.

Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen. DFDS generalforsamling, København d. 22. marts 2013 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank.

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank. 1 Danske Banks generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Kære aktionærer, Så er der igen gået et år, siden jeg sidst

Læs mere

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics Årsrapport 2012 Global Transport and Logistics Indhold LEDELSESBERETNING Global transport og logistik 2 Fremgang i et svært marked 4 Hoved- og nøgletal 6 Strategi og finansielle målsætninger 7 Regnskabsberetning

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere

Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07

Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07 Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07 PROFIL Thrane & Thrane er verdens førende producent af udstyr og systemer til global, mobil kommunikation baseret på avanceret satellit- og radioteknologi.

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2012 Udtalelser om forventninger til fremtiden Årsrapporten indeholder udtalelser om forventninger til fremtiden. Sådanne udtalelser er underlagt risici og usikkerheder,

Læs mere

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job Tillægget er udgivet af Frederikshavn Kommune, Marcod og Erhvervshus Nord Det blå kraftcenter Frederikshavn Skagen 2012 4&6 markante 10 Stærk maritim 18&19 havneudvidelser klynge Frederikshavn og Skagen

Læs mere

Forsiden: Medarbejdere i kantinen i NNIT s nye hovedkvarter. I februar og marts 2012 flyttede langt hovedparten af NNIT s medarbejdere i Danmark ind

Forsiden: Medarbejdere i kantinen i NNIT s nye hovedkvarter. I februar og marts 2012 flyttede langt hovedparten af NNIT s medarbejdere i Danmark ind årsrapport 2012 12 Forsiden: Medarbejdere i kantinen i NNIT s nye hovedkvarter. I februar og marts 2012 flyttede langt hovedparten af NNIT s medarbejdere i Danmark ind i den nyopførte bygning i Søborg.

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Bestyrelsesformandens beretning Bestyrelsesformand, Jørgen Huno Rasmussen Kære aktionærer og øvrige gæster, velkommen til Trygs generalforsamling. For

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ NR. 1 - MAJ 2015 RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ 7 MINUTTER PÅ FLASKE NYE CERTIFICERINGER TIL HAVNEN LOGISTIK SKAL DER TIL NYT WEBSITE BEDSTE REGNSKAB TIL

Læs mere

Styret vækst. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December. A/S Dantherm Holding

Styret vækst. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December. A/S Dantherm Holding Styret vækst Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December A/S Dantherm Holding Årsrapport 2004 Dantherm Koncernens profil Forretningsgrundlag Dantherm Koncernen er

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97 ÅRSRAPPORT 2007 CVR-nr. 20 92 18 97 Indhold KONCERNREGNSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1 LEDELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3 LEDELSESBERETNING 4 CORPORATE GOVERNANCE 14 KONCERNOVERSIGT 15

Læs mere

BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30. Aktionærmagasin 2014

BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30. Aktionærmagasin 2014 BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30 Aktionærmagasin 2014 På ARoS i Aarhus afholdt Schouw & Co. i september 2014 et symposium med deltagelse

Læs mere

Axcel solgte i starten af januar sin majoritetsaktiepost i IT-selskabet Netcompany, der er en af Danmarks førende it-konsulentvirksomheder.

Axcel solgte i starten af januar sin majoritetsaktiepost i IT-selskabet Netcompany, der er en af Danmarks førende it-konsulentvirksomheder. NEWS 05 MARTS 2011 WWW.AXCEL.DK AXCELS SELSKABER NETVÆRKER NYE EJERE TIL NETCOMPANY TEMPERAMENT TIL KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER Axcel samlede i marts 2011 formænd og CEO s i vores 15 selskaber til et netværksarrangement.

Læs mere

Årsberetning 2009/2010

Årsberetning 2009/2010 Årsberetning 2009/2010 Nr. 1 i Danmark For 3 år siden satte vi os et klart mål. SSG skulle være markedsleder i Danmark. Ikke blot i størrelse men også målt på kvalitet, kompetence og evnen til at kunne

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

Årsrapport. CVR-nr.: 15 70 13 15

Årsrapport. CVR-nr.: 15 70 13 15 Årsrapport 12 CVR-nr.: 15 70 13 15 Indhold Selskabsoplysninger 2 Koncernoverblik 3 Brev til aktionærerne Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 5-6 Året i hovedtræk og forventninger til 2013 7-9 Strategisk

Læs mere