News. NORDEN satser stort på små skibe. Inde i bladet. efterår 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "News. NORDEN satser stort på små skibe. Inde i bladet. efterår 2006"

Transkript

1 News efterår 2006 NORDEN satser stort på små skibe Efter de seneste år at have udvidet flåden voldsomt inden for de to midterste tørlastsegmenter, Handymax og Panamax, satser NORDEN nu også fuldtonet på det mindste segment, Handysize, der er betegnelsen for tørlastskibe mellem 10 og tdw. NORDEN vil primært fokusere på Handyzise skibe i størrelsesordenen tdw. Det er der tre rigtig gode grunde til, fortæller Christian Ingerslev, siden september 2006 general manager for NORDENs Handysize segment. Der er en stor generel efterspørgsel efter transporter i denne kategori, der er de seneste år ikke tilført nettotonnage til segmentet, og med en flåde af Handysize skibe i NORDENs portefølje vil vi både kunne yde bedre service til vores eksisterende kunder og få en god platform til at nå nye kunder, siger han. Godt potentiale Vores analyser viste, at der er et godt potentiale, hvis vi går ind i segmentet netop nu. Efter en årrække, hvor de store segmenter har stjålet dele af lastmængden, vurderer vi, at denne udvikling er stoppet nu, og at det, der er tilbage, vil blive i segmentet pga. bl.a. havnerestriktioner. Der er samtidig en stigende efterspørgsel efter transport af værdifulde laster i mindre partier, hvor modtageren af lasten ikke ønsker at binde for mange penge i store lagre, men hellere vil have mindre laster, når bare de er just-in-time. Derfor synes en række kunder, at small is beautiful. Inde i bladet Brand på kajen Uden varsel slog et lyn ned på terminalområdet, mens m.t. NORDEUROPA lå til kajs med t benzin ombord Vinterklargøring Ombygning af tørlastskib til issejlads åbner nye muligheder Helt nye veje i rekrutteringen Stort fremstød over for unge skal sikre flere ansøgere til Det Blå Danmark Norient Product Pool udfordrede kunderne Årets Pool Party stod i adventurekonkurrencernes tegn Fortsættes side 2

2 Fortsat fra side 1 Det glemte segment Handysize segmentet har i dag en aldrende flåde, hvor 61% er over 20 år gammel. Der er de seneste år ikke tilført ny nettotonnage, og der er et begrænset nybygningsprogram i de kommende år. Handysize er på mange måder det glemte segment, og der er lige nu et godt vindue til at gå ind i segmentet. Det understøttes samtidig af, at mange af vores kunder efterspørger, at vi også kan levere transporter i dette segment, siger Christian Ingerslev. Organisationen på plads NORDEN opererer i dag en flåde på ca. 10 Handysize skibe på spotmarkedet og i time charter og ser nu efter muligheder for at tilføre mere langsigtet kapacitet, navnlig inden for de større Handysize skibe ( tdw). Samtidig er NORDENs organisation nu blevet gearet til den nye satsning: Foruden Christian Ingerslev er tre medarbejdere udpeget til at stå for Handysize segmentet. Afdelingen vil få et tæt samarbejde med udekontorerne for det er afgørende for succesen, at NORDEN udnytter mulighederne for at bundle transporterne i de forskellige segmenter og er i stand til at tilbyde kunderne transportløsninger i alle segmenter. Tilfredsstillende halvårsresultat Resultatet for 1. halvår blev USD 88 mio. inklusive avancer fra salg af skibe på USD 39 mio. I samme periode sidste år var resultatet på USD 167 mio. inklusive avancer fra salg af skibe på USD 19 mio. Resultatet er opnået i lavere fragtmarkeder for både tørlast og tank, der i gennemsnit lå henholdsvis 39% og 7% under niveauet for samme periode sidste år. Resultatet anses på denne baggrund at være tilfredsstillende. Tørlastafdelingens resultat var USD 74 mio. inkl. avancer fra skibe på USD 39 mio. og Tankafdelingens på USD 21 mio. Her har der ikke været salg af skibe i perioden. Positiv udvikling i markederne I slutningen af halvåret og fortsat ind i 3. kvartal er både tørlast- og tankmarkederne blevet styrket mere end forventet. Det skyldes, at den globale økonomiske vækst fortsat er på et relativt højt niveau. For tørlastmarkedet betyder det, at efterspørgslen efter stål, jern og cement i Kina fortsat er høj, mens det for tankmarkedet betyder vækst i olieforbruget. 2

3 Fakta om Handy size Betegnelse for tørlastskibe på tdw. Målt på antal skibe, det største af de fire tørlastsegmenter med skibe ialt. Kan servicere havne med lavt vand og lille kaj, derfor meget fleksible. Typisk fragter inden for det enkelte kontinent (coastal transporter), snarere end mellem kontinenterne (oceankryds). Mere spredte handelsmønstre end større skibe: Mange lastetyper og destinationer. Mere spot, mindre time charter og mindre volatilitet i fragtrater. Andre parametre end blot størrelse tæller, f.eks. tid, fleksibilitet og værdi af lasten. Mange just-in-time laster med hyppigere leverancer, mindre partier og dyrere råvarer. NORDEN udvider og opjusterer I løbet af 2. kvartal har NORDEN udvidet sine aktiviteter inden for tørlastmarkedet, så de nu også omfatter Handysize segmentet (se artiklen s. 1-3). Udvidelsen af flåden fortsætter, og siden årsskiftet er den aktive flåde blevet udvidet fra 124 til 133 skibe. For hele 2006 forventer NORDEN et resultat i niveauet USD mio. inklusive avancer fra salg af skibe på USD 56 mio. Det er en opjustering med USD 50 mio. i forhold til forventningerne efter 1. kvartal. Nye skibe i søen Efter en rolig start på året har markederne rettet sig, og NORDEN er godt på vej mod endnu et godt resultat. Det er på ny skabt ved en langsigtet afdækning af tonnagen, gode kunderelationer, en effektiv drift og en solid indsats fra alle NORDENs medarbejdere til lands og til søs, i kombination med en række nye tiltag. NORDENs model for succes har i hele Rederiets historie været kombinationen af den sunde kerneforretning, et vågent øje for nye muligheder i markedet og en parathed til forandring. Og det vil den fortsat være. Som de af jer, der deltog på NORDEN Weekend 2006, der i år stod i dansens tegn, vil kunne bekræfte, er vi i NORDEN altid parate til at lære nye trin og færdigheder (se artiklen s. 16). Men vi ved også, hvornår vi skal holde fast i kernen, vores basisfærdigheder, uden at miste det, vi allerede mestrer og har opnået. Derfor blev NORDEN Weekend 2006 også startskuddet for processen med at drøfte vores kerneværdier og målene for NORDENs fremtidige udvikling. Stærke værdier og klare mål skal være det stærke fundament, der tillader os at forblive innovative og forfølge spændende muligheder. I dette nummer af NORDEN News vil du kunne læse om nogle af de nye skibe, NORDEN netop har sat i søen, bl.a. vores store satsning på Handysize segmentet, ombygningen af m.v. NORDKAP til NORDENs første isklasse tørlastskib og de nye veje, vi går i rekrutteringen og i samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne for at sikre fortsat tilgang af talenter, der kan hjælpe os med at udvikle de næste trin. God læselyst. CARSTEN MORTENSEN 3

4 Brand på kajen Velfungerende sikkerhedsprocedurer og godt sømandskab afværgede en større katastrofe, da et lyn den 18. juli pludselig slog ned i tankanlægget på Motiva Terminalen i Providence, Rhode Island i USA, mens m.t. NORDEUROPA lå til kajs med t benzin ombord. Her er kaptajn Leif Nielsens beretning om de dramatiske minutter M.T. NORDEUROPA FIK KRAFTIG SODSVÆRTNING PÅ HELE STYRBORD SIDE. Lyn uden varsel M.t. NORDEUROPA ankom til Motiva Terminal 18. juli om morgenen på rejsen fra Boston til New Haven i Connecticut. Vi lossede t benzin fra kl til 22.00, og den efterfølgende tankinspektion og prøvetagning af benzinen før vores næste havneanløb i New Haven var netop i gang, da det omkring kl pludseligt begyndte at lyne i horisonten. Vores losning ville være færdig ca , og det meddelte vi til personalet på kajen. Vores overstyrmand så ud af vinduet i lastkontrolrummet, at vejret hurtigt ændrede sig, og at det blev mere og mere skyet, og han gik op på broen for at observere vejret. Klokken ca tog vinden meget pludseligt voldsomt til, og vores vindmåler viste vindstyrker på mellem 80 og 90 knob. Der opstod en såkaldt Microburst (pludseligt opstået uvejr) med vindstyrker på op mod 100 knob (180 km/t), og uden varsel kom der lynnedslag i terminalområdet, fortæller kaptajn Leif Nielsen, m.t. NORDEUROPA. 4

5 BRANDEN RASEDE PÅ KAJEN PÅ MOTIVA TERMINALEN I PROVIDENCE I FLERE TIMER. LANDGANGSBROEN BLEV TRUKKET I STYKKER, DA M.T. NORDEUROPA TRAK FRA LAND. PÅ DÆKKET SES RESTER AF BRANDSKUM. Brandalarm Nu går det stærkt. Overstyrmanden går fra broen til lastkontrolrummet. Tredjeofficeren i lastkontrolrummet modtager en besked over radioen fra en af dæksmatroserne om at stoppe lossepumperne øjeblikkeligt. Overstyrmanden, som i mellemtiden er ankommet i lastekontrolrummet, aktiverer straks (kl ) lossepumpens nødstop og skibets brandalarm. Jeg bliver tilkaldt af lyden af alarmen og skynder mig op på broen. Da jeg ankommer, ser jeg flammer slikke op ad siderne på m.t. NORD- EUROPA og alarmerer straks US Coast Guard. Overstyrmanden har mødt maskinmestrene i gangen og givet besked om at starte hovedmaskinen, og kl bliver kontrollen over maskinen overgivet til os på broen. På dette tidspunkt har NORDEUROPAs brandslukningpumpe været i aktion i et stykke tid, og overstyrmanden beordrer brandpumpe nr. 2 sat i gang og skum tilført, siger han. Hurtigt væk fra kajen Kl kan jeg se, at brandslukningen fra NORDEUROPA ikke kan slukke branden alene og beslutter mig for at flytte skibet øjeblikkeligt fra terminalen, trods spændte trosser, monteret landgangsbro og tilkoblet losseslange. Første forsøg på at trække fra kaj gør vi kl ved dead slow astern (meget langsomt bak), men det mislykkes. Der er for stor modstand fra trosserne. Vi sejler derefter lidt fremad for at få en accelerationsstrækning. Ved andet forsøg ved half astern (halv kraft bak) kl lykkes det NORDEUROPA at komme fri fra kajen. Trosserne springer, og losseslangen rives over. På dette tidspunkt bekæmper mandskabet stadig en brand fra den nu overrevne losseslange og en mindre brand i en trosse forrest på skibet. Kl slår vi maskinen på stop, og skibet driver nu i en sikker afstand fra terminalen, der fortsat brænder : Vi får branden på trossen i forskibet slukket, og fem minutter senere har vi også fået slukket branden i losseslangen ved skibets manifold (fordeler til tankene). Vi holder derefter NORDEUROPA på positionen for at afvente, at US Coast Guards inspektører kommer ombord. De kommer ombord kl den 19. juli, og lodsen ankommer kl Efter tilladelse til at sejle til Jamestown sejler skibet kl , fortæller Leif Nielsen. Toppræstation Godt sømandskab og rådsnar handling begrænsede skadevirkningerne fra branden. Det var en toppræstation fra hele besætningens side. Ombord på NORDEUROPA var der 17 besætningsmedlemmer: 13 filippinske besætningsmedlemmer og fire danske officerer, anført af kaptajn Leif Nielsen. De har alle fået en personlig påskønnelse fra NORDEN, fortæller Lars Lundegaard, der som chef for Teknisk afdeling er overordnet ansvarlig for skibenes drift og sikkerheden ombord. M.t. NORDEUROPA slap med små skader: Sodsværtning på skibet og udskiftning af 12 trosser, landgangsbro, en redningskrans og et røgsignal. Samtidig har vi skullet efterfylde fem ton ny skumvæske, og alle systemer har skullet afprøves, inden skibet fik lov til at sejle videre, og det har selvfølgelig kostet nogle sejldage. Vi kan takke hele besætningen for, at skaderne blev så begrænsede. De handlede efter alle forskrifter og gjorde præcis, som de skulle, under nogle helt ekstreme forhold og under et stort tidspres. Vi har efterfølgende arbejdet tæt sammen med den amerikanske kystvagt og de lokale myndigheder for at få klarlagt hændelsesforløbet fuldstændigt, fortæller han. Branden rasede på havnen i Providence, Rhode Island, New England i flere timer, og efterslukningen stod på i næsten to døgn, før ilden var slukket helt.. 5

6 Vinterklargøring Hidtil har NORDENs tørlastskibe kun besejlet isfrie destinationer, men nu åbnes der op for helt nye muligheder. M.v. NORDKAP ombygges i disse dage til vintersejlads i St. Lawrence /Saguanay Rivers i Canada NORDEN har i en årrække haft kontrakt med den store canadiske aluminiumsproducent Alcan om transport af bauxit fra Vestafrika til Canada, hvor der sker raffinering af bauxit til alumina til brug i aluminiumsproduktion. Raffineringen er meget energikrævende og sker derfor i Canada, hvor der er store forekomster af naturlige energikilder, bl.a. hydroenergi (vandkraft). Langvarig aftale Transporterne har hidtil foregået i sommerhalvåret med NORDENs almindelige Handymax tørlastskibe. Ved et kundemøde faldt snakken på Alcans vinterleveran- cer, og at Alcan havde behov for fornyelse af deres vinterflåde og aftaler om vinterfragt med isskibe. NORDEN spurgte, om det evt. kunne være en idé at ombygge et tørlastskib, m.v. NORDKAP, til isklasseskib som alternativ til nybygget istonnage, da der ville være flere års leveringstid på denne. NORDENs Tekniske afdeling foretog en økonomisk kalkule af ombygningen, som Alcan fandt interessant. Næste skridt var en specifikation af ombygningen og de særlige krav til issejlads, som skibet skulle opfylde, bl.a. forstærkning af skrog, forøget maskinkraft og varmekapacitet i aptering. Dette skete blandt andet i samarbejde med klassifikationsfirmaet Bureau Veritas, og der blev udarbejdet forslag til en særligt tilpasset løsning, så NORDKAP ville kunne besejle det ønskede område i Canada. Der er nu truffet aftale om ombygningen og en langvarig aftale om vintersejlads for Alcan. Rokeringer giver kompetenceløft NORDENs Tørlastafdeling har gennemført en større rokade på udekontorerne. NORDENs hidtidige leder af kontoret i Shanghai, Andreas Hjort Simonsen, er tiltrådt en stilling som senior chartering manager i Handymax afdelingen i København. Ny chef for kontoret i Shanghai bliver den hidtidige chef på kontoret i Mumbai, Michael Bonderup. Og ny chef i Indien er Jesper W.L. Pedersen, der kommer fra en stilling som assistant chartering manager på kontoret i Annapolis. Rokeringerne er et led i NORDENs strategi for løbende udvikling af organisationen. Udvikling af best practice Rokaden giver hver enkelt en række nye spændende faglige og personlige muligheder og giver samtidig NORDEN som organisation et løft, siger Jacob Meldgaard, chef for tørlastområdet. Hver gang en medarbejder kommer ud, rykker et andet sted hen, skifter jobområde eller bliver integreret tilbage på hovedkontoret, giver det nye erfaringer og vinkler på opgaverne. Det rusker op i de måder, vi gør tingene på i dag. På den måde sikrer vi en løbende udvikling af vores best practice, og at vi ikke gør tingene på den og den måde, fordi sådan har vi altid gjort det, men fordi det er bedste måde at gøre dem på. Derfor har både private og offentlige virksomheder i en årrække haft obligatorisk turnus for at sikre spredning af erfaring og kompetencer i organisationen. Denne måde at udvikle organisationen på vil også være en vigtig del af kompetenceudviklingen i NORDEN i fremtiden, siger han. 6

7 NORDKAP I DOK PÅ QINGDAO BEIHEI SHIPYARD, KINA, HVOR SKIBETS SKROG FORSTÆRKES, OG MOTORKRAFT OG VARMEKAPACITET I APTERINGEN FORØGES. Opgave ud over det sædvanlige Det har været en stor udfordring, fortæller Jens Christensen fra NORDENs Tekniske afdeling, som er projektansvarlig for ombygningen. En sådan ombygning har så vidt vi ved ikke været prøvet før, så foruden at løse den aktuelle opgave, får vi også nogle vigtige erfaringer omkring tilpasning af NORDENs tonnage til særlige kundekrav. NORDKAP skulle have været på almindeligt fem-års værftbesøg i marts Da NORDKAP er under dansk flag, er der en række særlige danske krav til støj, aptering mm., vi samtidig skulle opgradere til. Disse opgaver fremrykkede vi så og slog dem sammen med ombygningen til vintersejlads, forklarer Jens Christensen. Da opgaven med isforstærkning indeholder en række stål-arbejder i alt skulle der anvendes 400 t stål sendte vi i juni/ juli opgaven i udbud hos en række kinesiske værfter, som er særligt konkurrencedygtige på disse opgaver. I midten af juli valgte vi værft. I midten af august kom NORDKAP i dok, og vi forventer levering i Atlanten senest 22. november, fortæller han. Kan åbne nye døre For NORDEN er opgaven interessant af flere årsager, fastslår NORDENs USAchef Thomas Jarde. Vi supplerer de sommertransporter, vi i forvejen har for en af verdens største producenter af aluminium, med en langvarig time-charter for vintertrafik. Vi får erfaringer med tilpasning af tørlasttonnagen. Og endelig får vi nogle værdifulde erfaringer med istransporter på tørlastmarkedet, og det kan åbne nye døre markedsmæssigt på sigt, f.eks. transporter i Østersøen, Sortehavet eller ved Grønland, siger han. Jesper W.L. Pedersen Michael Bonderup Andreas Hjort Simonsen Baggrund: Elev i NORDEN i og assistant chartering manager på NORDENs kontor i Annapolis fra 2003 til sommeren 2006 med ansvar for US baserede kontrakt- og spotkunder. Ny opgave: Chef for NORDENs kontor i Mumbai. Hvad kan du tilføre stillingen: Konsolidering af forretningen, kontakter og kundeforhold. Erfaring med opsøgende arbejde. Masser af gå-på-mod. Det skal man have et sted, hvor strømmen pludselig kan forsvinde halve og hele dage, trafik og infrastruktur er i en helt anden liga end i USA eller Vesteuropa, vejret svinger fra grader og kraftig monsunregn kan give oversvømmelse i gaderne. Baggrund: Har været i NORDEN siden 2002, herunder to år som chef for NORDENs kontor i Mumbai, som han havde ansvaret for etableringen af i Ny opgave: Chef for NORDENs kontor i Shanghai. Hvad kan du tilføre stillingen: Entreprenørskab. Jeg har været med til at starte NORDENs kontor i Mumbai helt fra scratch. Den pionerånd kan jeg bruge til at føre NORDENs aktiviteter i Kina over i næste fase, nu hvor kontoret er vel etableret og forretningen konsolideret. Baggrund: Elev i NORDEN , assistant chartering manager i Handymax befragtning , assistant chartering manager på NORDENs kontor i Shanghai 2004, daglig leder af NORDENs kontor i Shanghai Ny opgave: Senior chartering manager med ansvar for Handymax Atlanten/USA. Hvad kan du tilføre stillingen: Udvikling af forretningen og udbygning af relationer. I Kina etableres forretningerne på baggrund af opsøgende arbejde, tæt samspil med kunderne og lange processer. Jeg har også fået skærpet min åbenhed for andre synsmåder og kulturer gennem opholdet. Det kan jeg anvende i udvikling af forretning og kunderelationer og i opsøgende opgaver. 7

8 Kontrol af rejsen På papiret begynder min opgave først, når skibets rejse er slut, og lasten er leveret, men i virkeligheden er jeg med fra start med gode råd om lastekontraktens udformninger og mine erfaringer med de juridiske klausuler i kontrakterne HENRIK WAHLSTRØM Henrik Wahlstrøm har arbejdet med shipping siden Han har sejlet på verdenshavene i en periode, arbejdet i operations og befragtning med indkøb af bunkers (olie), analyse og planlægning. Han har været controller i NORDENs Tørlastafdeling siden Han tager sig af det, der i fagsproget hedder controlling af fragtopgaver på rejsebasis, dvs. enkeltstående fragtopgaver. Alle detaljer er vigtige Når kontrakten (certepartiet) om en last tegnes, aftales lasteog lossehavn, antal laste- eller lossedage eller last pr. dag, hvilke tider i havnene, der regnes som liggetid, og hvilke tidsvinduer rederiet har, dvs. inden for hvilke dage kan og skal lastningen og losningen foregå. Der aftales en samlet pris ud fra de givne forudsætninger. Alle detaljer er vigtige, for de har indvirkning på udregning af den endelige pris, forklarer Henrik Wahlstrøm. Balancefragt Som hovedregel betaler befragteren rederiet 90-95% af den aftalte pris, inden skibet ankommer til lossehavnen. Efter losningen udarbejder rederiet en opgørelse over balancefragten, dvs. det resterende økonomiske mellemværende mellem rederiet og befragteren. Ting, der kan tælle ind her, er f.eks., om skibet har skullet vente længere, før det kunne laste/losse, end aftalt i tidsplanen. Så skal befragteren betale en demurrage (meromkostning). Kan befragteren laste eller losse skibet hurtigere end aftalt i kontrakten, betaler rederiet omvendt en dispatch (bonus) til befragteren. Liggetid i havnen Afgørende for balancefragten er også skibets liggetid i både laste- og lossehavnen. Hvor lang tid er der reelt brugt på lastning og losning i forhold til det forudsatte, og hvor meget af denne tid tæller med i regnskabet? I kontrakten defineres hvilke tidspunkter, der tæller med i liggetiden i den enkelte havn, ty- pisk fastsat ud fra havnens normale bemanding. Det betyder f.eks. nogle gange, at tiden fra fredag kl. x til mandag kl. y ikke tæller med i skibets liggetid, selv om der i praksis kan foregå lastning og losning med tilkaldt personale. Det er derfor vigtigt, at vi optimerer enten liggetiderne i kontrakterne ud fra vores kendskab til havnene eller at vi tilpasser skibets ankomst, så skibene ikke har dyrebare dage i havnen, vi ikke får betaling for, fortæller Henrik Wahlstrøm. Stort regnestykke Controllingopgaven og opgørelsen af balancefragten er derfor et større regnestykke med mange variable. Udgangspunktet for beregningerne er skibets statement of facts, skibets logbog for havneopholdene. Her står der bl.a. hvornår skibet er ankommet, hvornår lastning/losning er påbegyndt og afsluttet, hvilke begivenheder der har ført til evt. forsinkelser, og her nævnes alle øvrige forhold, der har haft indvirkning på lastningen og losningen. Dokumentet underskrives af kaptajnen og agenten, før skibet forlader havnen, og anerkendes derfor bredt i den efterfølgende dialog mellem rederi og befragter. En præcis havnelogbog er derfor alfa og omega for, at jeg kan gøre et godt stykke arbejde, siger Henrik Wahlstrøm. Kvalitetssikring Erfaringerne fra opgørelsen af de enkelte fragtopgaver samles op og anvendes aktivt ved udarbejdelsen af nye kontrakter i befragtningsafdelingerne og i operations, forklarer han. Er der nogle forhold vedr. opgørelse af liggetider, der skal indarbejdes i kontrakterne for udvalgte havne? Er der udvalgte havne, hvor dokumenterne fra havnene og skibets statement of facts bør komme hurtigere frem til NORDEN for at sikre en smidig sagsgang over for kunderne? Og bør dokumentet med statements of facts fra nogle skibe beskrive udvalgte hændelser mere detaljeret for at kunne afklare betalingsspørgsmålet tydeligere? Denne feed-back er med til løbende at forbedre kvaliteten af vores controlling, siger Henrik Wahlstrøm. 8

9 NORDEN HOLDER LØBENDE KONTAKTEN MED DE 50 STUDERENDE FRA WORKSHOPPEN VED LIGE, BL.A. VAR DE INVITERET MED TIL NAVN- GIVNINGEN AF M.V. NORD MARINER I JIAN- GYIN I KINA. ECHO ZHANG PÅ NORDENS KONTOR I SHANGHAI. Udvidet samarbejde med kinesiske talenter NORDEN indgik sidste år et samarbejde med Shanghai Maritime University (SMU), som er en af Kinas førende institutioner inden for maritime uddannelser. Samarbejdet blev indledt med, at der blev indstiftet to programmer, hvor NORDEN årligt giver legater til fem studerende og to professorer på SMU, som udmærker sig. De første legater blev overrakt af Prinsesse Alexandra i Beijing 30. november 2005 under en del pomp og pragt. Siden har samarbejdet mellem NORDEN og SMU udviklet sig meget og en hel del mere, end NORDEN umiddelbart havde forestillet sig, fortæller chefen for NORDENs operationer i Asien, Peter Borup. Workshop med studerende I marts 2006 holdt NORDENs ledelse en workshop i Shanghai med 50 studerende fra SMU, der var udvalgt, fordi de havde skrevet de bedste essays om fremtiden for kinesisk shipping og om deres egne ønsker til deres fremtidige karriere. De mange essays blev drøftet i workshops og holdt op mod NORDENs forretningsmodel og virke. En af konklusionerne var, at de studerende ikke som tidligere kun går op i lønnen, men nu lægger stor og stigende vægt på at blive inddraget i beslutningerne, på at få et selvstændigt ansvar og på at udvikle sig fagligt og personligt, bl.a. gennem rejser og ophold i udlandet. Det var rart at få de input, for det bekræfter, at NORDEN med den organisering, vi har valgt på vores udekontorer, herunder kontoret i Kina, vil have gode muligheder for at tiltrække de kinesiske talenter fremover, siger Peter Borup. Trainee program Som en udløber af samarbejdet har NORDEN også lavet et trainee-program, hvor studerende fra SMU skal på 1-årige ophold i NORDENs hovedsæde i København. Den første student Echo Zhang rejser til København ved årsskiftet. Hun har siden marts været ansat som trainee på NORDENs kontor i Shanghai, hvor hun bl.a. hjælper med udarbejdelse af shippingkontrakter. Fra slutningen af året vil NORDEN ansætte yderligere to studerende fra SMU på Shanghai-kontoret. Med andre øjne Det er også blevet aftalt, at to professorer fra SMU snart kommer på et 3-måneders udvekslingsophold hos NORDEN i København. Her vil de blive introduceret til driften af NORDENs tørlast- og tankafdelinger, og de vil blive indført i markedsforhold og i NORDENs strategi. Dét besøg venter vi os rigtig meget af, for vi vil efterfølgende få en tæt dialog med dem om deres indtryk. Hvor har NORDEN set med deres øjne nogle særlige styrker, og hvor har vi nogle udviklingspunkter? Vi vil også få værdifulde input om forskellene på vestlig og kinesisk shipping, som vi vil kunne bruge i strategiarbejdet og i hverdagen på kontoret i Shanghai, siger Peter Borup, der i øvrigt netop er blevet udnævnt til adjungeret professor ved SMU. Her skal han to til fire gange om året afholde workshops om shippingstrategi for de studerende. Det vil give os gode input om kinesisk shipping af i dag og i morgen og samtidig bringe os i tæt dialog med de studerende, som på længere sigt vil tegne branchen i Kina, og på den måde lære en række talenter at kende, og det er to af hovedmålene med samarbejdet, tilføjer han. Aftalen med SMU strækker sig foreløbig over fem år. 9

10 Helt nye veje i Med små mobiltelefonfilm, pågående brochurer, en stor kampagnehjemmeside og en rejsende udstilling gennemfører den samlede danske rederi- og skibsfartsbranche i den kommende tid et stort fremstød over for de unge på alle danske ungdomsuddannelser om Det Blå Danmark og de mange spændende karrieremuligheder til lands og til vands. NORDEN er aktivt med på flere fronter. Landsdækkende karavane Målet med kampagnen er at sikre flere medarbejdere i fremtiden, hvor der samtidig bliver færre unge, så kampen om de gode hoveder bliver hård. Derfor tager kampagnen mange nye virkemidler i brug. Under mottoet World careers i Det Blå Danmark deltager Danmarks Rederiforening og en række rederier sammen med værftsindustrien, maritime myndigheder og -uddannelsesinstitutioner, offshore virksomheder og søfartsrelaterede industrier med en fælles stand på den årlige Uddannelseskaravane, der fra midten af september til slutningen af februar 2007 besøger ca. 150 gymnasier, handelsgymnasier og tekniske uddannelser i Danmark. Her vil en iøjnefaldende udstilling, pågående brochurer og fem små mobiltelefonfilm om unge, der er ansat i forskellige grene af Det Blå Danmark, slå et slag for en karriere inden for områderne Skib, Shipping, Maritim service, Maritim industri og Offshore. Standen præsenteres hvert sted af to unge ansatte eller studerende fra de forskellige grene af Det Blå Danmark til søs eller til lands. Dem kan de unge på skolerne stille spørgsmål til og høre erfaringer fra. Fra NORDEN deltager Simon Olesen og Lars Søstrup fra skibsofficersuddannelsen og Christian Hornum og Christian Fossing Hansen, der er shipping trainees. Hver deltager de en uge ad gangen i løbet af efteråret. Stor opmærksomhed Standen for Det Blå Danmark er meget iøjnefaldende og interaktiv, fortæller Simon Olesen, der bliver juniorofficer til sommer og skal deltage på Uddannelseskaravanen i begyndelsen af oktober, når den kommer til Midtsjælland. Brochurerne for de forskellige karriereretninger er fulde af gode facts. De fem små film om unge, der allerede er ansat i skibsfartsbranchen, og portrættet af dem og deres travle og spændende hverdage tager virkelig kegler. De giver en god forståelse af, hvad man kan vente sig. Jeg glæder mig meget til at komme ud og fortælle om mine egne erfaringer, selv om vi selv- 10

11 Med NORDEN til Shanghai Fem små mobiltelefonfilm skildrer hverdagen for unge, der er ansat i forskellige grene af Det Blå Danmark. Her kan man møde: Martin, der er uddannet som maskinmester og arbejder som superintendent engineer; Gorm, der er skibsmægler og snart tager af sted for at åbne firmaets nye kontor i Beijing; Martin, der er skibsofficer på verdens største containerskib samt en ingeniør i off-shore industrien. Den femte film giver et portræt af Gry Rostrup fra NORDEN, der efter to års uddannelse som trainee netop er tiltrådt sin nye stilling som assistant chartering manager i Shanghai. Filmen skildrer hendes sidste uge i København op til afrejsen og hendes første uge i Shanghai og er en collage af hendes egne videooptagelser på mobiltelefonen: Arbejde i Amaliegade, flytning, vacciner, farvelfest, afgang fra København, ankomst til Shanghai og de første indtryk fra den nye hverdag i Kina. Filmene kan ses på Det Blå Danmarks i øvrigt veludbyggede kampagnehjemmeside og man kan også få de små film sendt til sin telefon. GRY ROSTRUP rekrutteringen følgelig skal fremhæve de generelle forhold og ikke hverve medarbejdere direkte til hver vores virksomhed. Jeg kan nu nok ikke helt undgå at fortælle om NORDEN, betoner han. Effekten af den store satsning vil kunne måles allerede til sommer på antallet af unge, der søger en karriere inden for en af Det Blå Danmarks sektorer. Kort og blåt om dansk skibsfart Som en af verdens førende shipping nationer er Danmark ledende inden for containerfart, produkttankskibe, køleskibsfart og offshore, såvel som alle andre segmenter af international skibsfart. De danske rederier udgør kernen i Det Blå Danmark, der i alt beskæftiger ca personer i Danmark og udlandet. De danske skibe dækker hele verden og har omkring havneanløb årligt. Danmark transporterer 10% af verdenshandlen, svarende til ca. 1 mia. tons gods årligt. Skibsfarten er Danmarks mest globaliserede erhverv. De danske rederier indtjener hvert år 140 mia. kr., svarende til op mod 10% af BNP. Den danske handelsflåde er den yngste i verden (ca. 7 år). Danske rederier har afgivet ordrer på nye skibe til en værdi af 75 mia. kr. 11

12 PETER BORUP, LAURENTIU PARASCHIV, NIELS JØRGEN IVERSEN, MORTAN GAASEDAL, CARSTEN MORTENSEN OG JOE ZHAO VED NAVNGIVNINGEN AF M.V. NORD MARINER PÅ CHENGXI SHIPYARD I KINA 28. AUGUST Flåde status Primo september 2006 består NORDENs flåde af følgende skibe: Tørlast Tank Total Aktiv flåde - Egen flåde Certepartier med købsoption Andre certepartier Total antal skibe Til levering - Til egen flåde Certepartier med købsoption Andre certepartier Totalt antal til levering Overblik: Bevægelser i NORDENs flåde TØRLAST NORDEN har 18. juli 2006 erklæret købsoption på m.v. NORD WHALE (bygget 2004; tdw på 11,9 m; 189,8 m LOA; 32,26 m beam). Skibet forventes overtaget i oktober M.v. NORD GLIMT (bygget 2000; tdw på 11,9 m; 189,8 m LOA; 32,26 m beam) er solgt og forventes leveret til den nye ejer i november august 2006 overtog NORDEN m.v. NORD MARINER, der blev navngivet på Chengxi Shipyard i Jiangyin i Kina. NORD MARINER ( tdw på 12,54 m; 190,0 m LOA; m beam) er bestykket med kraner og grabber og er NORDENs første dobbeltskrogede tørlastskib. NORDEN har 30. aug erklæret købsoption på m.v. NORD OCEAN (bygget 2003; tdw på 12 m; 189,9 m LOA; 32,26 m beam). Skibet forventes overtaget i december TANK 25. september 2006 overtog NORDEN m.t. NORD THUMBELI- NA, der blev navngivet på GSI Shipyard International i Guangzhou i Kina. NORD THUMBELINA ( tdw på 11,617 m; 182, 86 m LOA; 27,43 m beam) er søsterskib til m.t. NORD PRINCESS. 12

13 Medarbejdernyt TIL LANDS Nye medarbejdere Maj 2. maj 2006: Pooja Dhawal Jhamb, ansat som assistant manager på NORDENs kontor i Mumbai. 15. maj 2006: Lewis Lew, ansat som operations manager på NORDENs kontor i Singapore. 15. maj 2006: Nancy Worthington, ansat som administrative assistant på NORDENs kontor i Annapolis. Juni 15. juni 2006: Muk Mukhlisin ansat som chartering manager i Tørlastafdelingen, Panamax, på NORDENs kontor i Singapore. Juli 1. juli 2006: Casper Sylvester Andersen, 30, ansat som assistant superintendent i Teknisk afdeling. 1. juli 2006: Jullian Yao, ansat som secretary på NORDENs kontor i Shanghai. 1. juli 2006: Anne-Grethe Ringhus Hansen, 58, ansat som vikar for Susanne Fauerskov i Crew Accounting under hendes barselsorlov. 15. juli 2006: Malene Ørgaard Ege, 30, ansat som HR assistant i Human Resources. August 1. august 2006: Peter Sand, 32, ansat som executive assistant i Management. 1. august 2006: Joachim Holt Reimers, 19, ansat som piccolo i Intern Service. 1. august 2006: Søren Rysgaard, 39, ansat som senior chartering manager i Tørlastafdelingen på NORDENs kontor i Singapore. 1. august 2006: Christian Munk Jensen, 22, ansat som trainee. Christian vil tilbringe det første år i Operations i Tankafdelingen/Norient Product Pool A/S. 1. august 2006: Jesper Rosenlund Nielsen, 22, ansat som trainee. Jesper vil tilbringe det første år i Tørlastafdelingen fordelt på Projects/Chartering. 1. august 2006: Oliver Ritz Plambech, 23, ansat som trainee. Oliver vil tilbringe det første år i Chartering Handymax i Tørlastafdelingen. 1. august 2006: Søren Tolbøll Nielsen, 22, ansat som trainee. Søren vil tilbringe det første år i Operations Panamax i Tørlastafdelingen. 1. august 2006: Christopher Hollyoak Frederiksen, 20, ansat som trainee. Christopher vil tilbringe det første år i Control i Tørlastafdelingen 1. august 2006: Peter Koch Hansen, 23, ansat som trainee. Peter vil tilbringe det første år Operations Handymax i Tørlastafdelingen. 7. august 2006: Helge Petersen, 22, ansat som IT Trainee i IT-afdelingen. September 1. september 2006: Christian Ingerslev, 37, ansat som general manager i NORDENs nye Handysize afdeling i Tørlast. Christian kommer fra en stilling som direktør for det italienske rederi d Amico i Singapore. 1. september 2006: Henrik Gordon Nielsen, 31, ansat som operations manager i Operations Handymax i Tørlastafdelingen. 1. september 2006: Charlotte Elkjær, 36, ansat som chartering assistant i Handymax Chartering i Tørlastafdelingen. 1. september 2006: Lis Nielsen, 55, ansat som financial assistant i Finansafdelingen. 1. september 2006: Thomas Hedegaard Andersen, 32, ansat som superintendent i Teknisk afdeling. Stillingsskift og udnævnelser Juni 1. juni 2006: Lise K. Larsen, udnævnt fra assistant operations manager til operations manager i Handymax i Tørlastafdelingen. 1. juni 2006: Erik Brink Terkildsen, udnævnt fra assistant operations manager til operations manager i Handymax i Tørlastafdelingen. Juli 31. juli 2006: Gry Rostrup udlært som elev og fra 1. september 2006 ansat som assistant chartering manager i Tørlastafdelingen på NORDENs kontor i Shanghai. 31. juli 2006: Jacob Koch Nielsen udlært som elev og fremover ansat som assistant operations manager i Tørlastafdelingen. 31. juli 2006: Jakob Borgård Jørgensen udlært som elev og fremover ansat som assistant chartering manager i Tørlastafdelingen på NORDENs kontor i Annapolis. August 1. august 2006: Kent Pischiutta, general manager i Panamax i Tørlastafdelingen overgået til stilling som general manager i Projects i Tørlastafdelingen. 1. august 2006: Alex Christiansen overgået fra stilling som chartering manager på NORDENs kontor i Singapore til ny stilling som general manager i Panamax chartering i Tørlastafdelingen. 1. august 2006: Dorte Nielsen, overgået fra stilling som senior operations manager i Operations Panamax til samme stilling på NORDENs kontor i Singapore. 1. august 2006: Andreas Hjort Simonsen, overgået fra stilling som leder af NORDENs kontor i Shanghai til ny stilling som senior chartering manager i Handymax i Tørlastafdelingen. September 1. september 2006: Jesper W.L. Pedersen overgået fra stilling som assistant chartering manager på NORDENs kontor i Annapolis til ny stilling som general manager på NORDENs kontor i Mumbai. Oktober 1. oktober: Michael Bonderup overgået fra stilling som general manager på NORDENs kontor i Mumbai til ny stilling som general manager på NORDENs kontor i Shanghai. 1. oktober 2006: Mikkel Fruergaard, udnævnt fra chartering manager til senior chartering manager i Panamax i Tørlastafdelingen. 1. oktober 2006: Adam Nielsen, udnævnt fra assistant chartering manager til chartering manager på NORDENS kontor i Shanghai. 13

14 NORDEN kalender 19. oktober 2006 Navngivning af Hull nr. 1240, (Panamax tdw), Sanoyas Shipyard, Japan 20. oktober 2006 Navngivning af Hull No. S-810 (Handysize tdw), Hakodate Shipyard, Japan 14. november 2006 Navngivning (Panamax tdw), Universal Shipyard, Japan 29. november 2006: Offentliggørelse af regnskabsresultat for 3. kvartal december 2006 Navngivning af Hull nr. SC-097 (Handymax tdw), Tsuneichi Cebu, Indonesien Mærkedage Juli 3. juli 2006: Hanne Lausten, financial assistant i Finansafdelingen, fyldte 50 år. 6. juli 2006: Erling Engmark, fleet manager i Teknisk afdeling, fyldte 50 år. August 1. august 2006: Finn Sørensen, senior operations manager i Tørlastafdelingen, fejrede sit 25- års jubilæum i NORDEN. 16. august 2006: Henning Frølich Jørgensen, senior operations manager i Tørlastafdelingen, holdt reception og gik på pension efter 8½ års ansættelse i NORDEN. September 11. september 2006: Ole Clausen, senior claims manager i Tørlastafdelingen fyldte 50 år. TIL SØS Nye medarbejdere Juni 15. juni 2006: Henning Bendtsen, 58, ansat som skibsfører tilgår m.v. NORD ASIA. 19. juni 2006: Søren Kromann, 47, ansat som overstyrmand tilgår m.t. NORD MERMAID. 30. juni 2006: Preben Mack, 59, ansat som 1. maskinmester tilgår m.t. NORD MERMAID. Juli 4. juli 2006: John Greve Olsen, 59, ansat som 1. maskinmester tilgår m.t. NORD PRINCESS. 5. juli 2006: Runi Johannesen, 47, ansat som skibsfører tilgår m.v. NORD POL. 5. juli 2006: Palle Sand, 48, ansat som overstyrmand tilgår m.t. NORD ASIA. 24. juli 2006: Tomislav Rodin, 51, ansat som overstyrmand tilgår m.t. NORD ATLANTIC. August 1. august 2006: Terje Dam, 37, ansat som overstyrmand tilgår m.t. NORD PRINCESS. 1. august 2006: Henrik Bruun, 47, ansat som overstyrmand tilgår m.t. NORD STEALTH. 6. august 2006: Frank Møller, 34, ansat som 1. maskinmester tilgår m.t. NORD PRINCESS. 6. august 2006: Søren Madsen, 55, ansat som 1. maskinmester tilgår m.t. NORD ATLANTIC. 6. august 2006: Eivin Gledisheygg, 44, ansat som 1. maskinmester tilgår m.t. NORD EUROPA. 23. august 2006: Lars Michael Hansen, 36, ansat som overstyrmand tilgår m.t. NORD MERMAID. Stillingsskift og udnævnelser Juli 11. juli 2006: Lars Biilmann overgået fra stilling som overstyrmand til ny stilling som skibsfører på m.t. NORD MERMAID. September 1. september 2006: Kaj Vistisen overgået fra stilling som overstyrmand til ny stilling som skibsfører på m.v. NORD KRAFT. Oktober 1. oktober 2006: Nikolaj Damgaard Lambertsen, overgået fra en stilling som assistant operations manager i Norient Product Pool til ny stilling som operations manager i Norient Product Pool, Singapore. Nikolaj vil få til opgave at etablere en operations desk i Singapore som derefter, i efteråret 2007, vil blive overtaget af en nyuddannet trainee fra København. Mærkedage August 6. august 2006: Jørgen Rytter Sørensen, maskinchef på NORD STEALTH, fyldte 60 år. Jørgen startede i NORDEN den 28. februar September 18. september 2006: John Greve Olsen, 1. maskinmester på NORD PRINCESS, fyldte 60 år. John startede første gang i NORDEN den 13. december 1989.

15 Norient Product Pool udfordrede kunderne Der blev budt på udfordringer ud over det sædvanlige, da Norient Product Pool 20. september for anden gang afholdt Pool Party for kunder og forretningsforbindelser. 125 deltog i arrangementet, der i år igen stod i adventure konkurrencernes tegn. Efter en fælles frokost fik alle mulighed for en ridetur på en mekanisk rodeotyr, at spille klassisk roulette og deltage i skydekonkurrencer på computer. For dem, der havde lyst, var der også mulighed for at gå barfodsture på glasskår og for at hugge brædder over med de bare næver. Inden middagen var der trylleshow, efterfulgt af face-to-face tryllerier for de enkelte gæster, mens de nød en drink inden middagen. Aftenen i Pakhus 11 på havnefronten i København sluttede med underholdning fra det danske comedy-band Papkasseshowet, hvorefter dem, der stadig var friske, fortsatte i det københavnske natteliv. For de golfkyndige bød Norient Product Pool også på en 18-hullers golfturnering på Hørsholm Golfklub dagen efter. Her var der deltagelse af 20 gæster. 15

16 Parat til nye trin NORDEN bød i mere end én forstand medarbejderne op til dans på den årlige NORDEN Weekend, der i år fandt sted på Ystads Saltsjöbad ved den svenske skærgårdskyst. Programmet bød på bl.a. europæiske standarddanse, amerikansk squaredance, irsk riverdance, den brasilianske kampdans capoeira, storby hiphop, kinesisk tai-chi og latinamerikansk salsa, og der var både instruktion, vejledning og bedømmelse fra professionelle fagfolk. Inden dansegulvet blev givet fri, skød direktør Carsten Mortensen nemlig arrangementet i gang med en status over året, der var gået, og med også at byde medarbejderne op til en omfattende pas-de-deux om NORDENs værdier og grundlag i fremtiden. Den kraftige vækst i NORDEN, de mange nye ydelser, vi tilbyder kunderne, og den stigende konkurrence i markederne gør det uomgængeligt nødvendigt at have en stærk kultur, stærke værdier, klare mål og en stærk vision, som sigtelinjer for fortsat vækst i fremtiden. Vi skal alle kende retningen for vores næste trin og kunne udføre dem i praksis ligesom i dansen, forklarede Carsten Mortensen. Derfor igangsætter NORDEN en bred proces i organisationen om sine nye VMVer: Vision, Mission, Værdier. 30 NORDEN ledere fra alle områder i organisationen har udarbejdet et nyt grundlag, der snart vil blive udrullet i hver enkelt afdeling, på hvert udekontor og evt. på hvert skib. Processen vil kunne medføre ændringer i hverdagen, beslutningsprocessen og i kommunikationen og vores arbejde med strategi fremover. Målet er at fremme en kultur, hvor gensidige krav er naturlige, fremhævede han. Som noget nyt var der på NORDEN Weekenden i år deltagelse fra både NORDENs skibe og udekontorer. Mere end tyve kom oversøisk fra. Hele programmet foregik derfor på engelsk, og det betød bl.a., at vinderfilmen fra sidste års NORDEN weekend, CNN Live med Jens Fehrn-Christensen i rollen som talkshowværten Larry Kings bror, Jens King, i år kunne ses eller genses i en udgave med engelske undertekster. Dansen foregik dog med kropssprog. MEDARBEJDERNES PARTNERE VAR DOMMERE. FOR AT KUNNE DØMME RETFÆRDIGT MÅTTE DE SELV LÆRE DE SVÆRE TRIN FØRST. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Amaliegade København K Danmark Ledelse Telefon: Telefax: Tørlastafdeling Telefon: Telefax: Teknisk Afdeling Telefon: Telefax: Telefon: Telefax: Tankafdeling Telefon: Telefax: Norient Product Pool A/S Telefon: Telefax: Ansvarshavende chefredaktør: Carsten Mortensen Artikler: Bottomline Communications A/S Layout og grafisk produktion: Boje & Mobeck as

News. Nyt hovedkvarter skal sikre plads til vækst. Inde i bladet. vinter 2006

News. Nyt hovedkvarter skal sikre plads til vækst. Inde i bladet. vinter 2006 News vinter 2006 Nyt hovedkvarter skal sikre plads til vækst Inde i bladet Kick-off NORDENs nye vision, mission og værdier er nu på plads og godt på vej ud i hele organisationen 5 Efter 116 år i det historiske

Læs mere

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie News forår 2007 10 år med stærk vækst i Singapore Da NORDEN i 1997 åbnede sit første kontor uden for Danmark, i Singapore, var det bemandet med blot én medarbejder og fokuseret på tankaktiviteter. Fem

Læs mere

På plads i Bryghuset. Grobund for vækst. Næstbedst i verden igen. Skibet er ladet med... mennesker SOMMER 2008

På plads i Bryghuset. Grobund for vækst. Næstbedst i verden igen. Skibet er ladet med... mennesker SOMMER 2008 SOMMER 2008 På plads i Bryghuset Stor reportage fra første arbejdsdag i NORDENs nye hovedkvarter. Side 3-5 Næstbedst i verden igen For fjerde år i træk er NORDEN blandt de bedste til at skabe økonomiske

Læs mere

Et kontinent af muligheder

Et kontinent af muligheder News sommer 2006 Tæt på kunderne Efter to ekstraordinært gode år med supercyklus i shippingbranchen tegner 2006 foreløbig til at blive et mere normalt år, med markant lavere fragtrater og et større udbud

Læs mere

Fokus på effektiv flådeledelse

Fokus på effektiv flådeledelse Sommer 2009 Fokus på effektiv flådeledelse Mindre spild, færre indkøb og lavere omkostninger til f.eks. overtid er de første resultater af indsatsen for at optimere driften af flåden yderligere Side 3-4

Læs mere

Gennembrud i Handysize. Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5.

Gennembrud i Handysize. Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5. FORÅR 2009 VENTETIDER SKAL KORTES Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5 Gennembrud i Handysize Side 6-7 VAGTSKIFTE I BESTYRELSEN

Læs mere

MÅLET ER FORTSAT VÆKST

MÅLET ER FORTSAT VÆKST efterår 2009 MÅLET ER FORTSAT VÆKST NORDEN har solgt skibe og aflyst ordrer for at styrke konkurrenceevnen. Men ordreprogrammet giver stadig gode muligheder for at vokse Side 2 og side 6-7 FRA VERDENS

Læs mere

NORDEN styrker Handysize og Post-Panamax. Kold modtagelse. Blåt og grønt. Nedtælling FORÅR 2008

NORDEN styrker Handysize og Post-Panamax. Kold modtagelse. Blåt og grønt. Nedtælling FORÅR 2008 FORÅR 2008 NORDEN styrker Handysize og Post-Panamax Nyt poolsamarbejde vil give kritisk masse og være til fordel for kunderne. Side 4-5 Blåt og grønt Intelligent software skal nedsætte brændstofforbruget

Læs mere

NORDEN og miljøet. Fuld kraft frem på bemandingsområdet. Handysize vokser. NORDEN er klar til OMXC20 VINTER 2007/2008

NORDEN og miljøet. Fuld kraft frem på bemandingsområdet. Handysize vokser. NORDEN er klar til OMXC20 VINTER 2007/2008 VINTER 2007/2008 NORDEN og miljøet Spot på effektiv energiudnyttelse, forbedret forbrænding, forskning og udvikling. Side 4-5 Handysize vokser NORDEN opererer nu 18 skibe i segmentet og har 22 skibe til

Læs mere

TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010. Side 4. Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9.

TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010. Side 4. Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9. forår 2010 Mere tid til kunder og service TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010 Side 4 Mere kul til Filippinerne Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9

Læs mere

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Vinter 2008 NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Godt blik for muligheder Side 4-5 De klarer paragrafferne Side 8-9 Et slag for langvarigt samarbejde Bagsiden 2 NORDEN news vinter 2008 Coming up 7.

Læs mere

SOMMER 2011. Skulder ved skulder. Side 3. Dansk hjælp til Japan efter tsunamien. Nye skibe til Tank. Side 4-5. Side 6. 43% flere søfolk.

SOMMER 2011. Skulder ved skulder. Side 3. Dansk hjælp til Japan efter tsunamien. Nye skibe til Tank. Side 4-5. Side 6. 43% flere søfolk. SOMMER 2011 Skulder ved skulder Dansk hjælp til Japan efter tsunamien Side 4-5 100 skibslaster til USA Side 3 Nye skibe til Tank Side 6 43% flere søfolk Side 8 2 NORDEN news sommer 2011 NORDENkalender

Læs mere

NPP er løftet til verdens 2. største

NPP er løftet til verdens 2. største sommer 2012 NPP er løftet til verdens 2. største produkttankpool Den har levet op til sit formål: At øge indtjeningen relativt til de to partnere Side 4, 5, 6 og 7 NORDEN forbereder rensning af ballastvand

Læs mere

4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering

4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering forår 2013 Biomasse fra USA til Europa Side 3 Investering i tørlastskibe Side 10 og 11 Sejlede kun for vind og vejr Side 13 4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering NORDEN imødekommer

Læs mere

NEWS NORDEN. åbner kontor i Australien. Finanserne styrket med 3 nye lån. 4 nye eco tankskibe til NORDEN NORDEN. til tops for klimaindsats

NEWS NORDEN. åbner kontor i Australien. Finanserne styrket med 3 nye lån. 4 nye eco tankskibe til NORDEN NORDEN. til tops for klimaindsats NEWS vinter 2014 NORDEN åbner kontor i Australien Tørlast har store ambitioner i Australien Side 4-9 Finanserne styrket med 3 nye lån Side 10 NORDEN til tops for klimaindsats Side 12-13 4 nye eco tankskibe

Læs mere

VINTER 2011 TØRLAST- TEAM. nyt team skal skaffe flere kontrakter. Side 3. Side 11. Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010. Side 4-5.

VINTER 2011 TØRLAST- TEAM. nyt team skal skaffe flere kontrakter. Side 3. Side 11. Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010. Side 4-5. VINTER 2011 TØRLAST- TEAM I USA STORMER FREM Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010 Side 4-5 nyt team skal skaffe flere kontrakter Side 3 DELING AF VIDEN SKAL GØRE NORDEN MERE EFFEKTIV Side 11

Læs mere

NEWS. NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr. Gode udsigter for jernmalm. Prinsessen i dok. Tørlast-team styrket

NEWS. NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr. Gode udsigter for jernmalm. Prinsessen i dok. Tørlast-team styrket NEWS EFTERÅR 2013 NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr 15-20 gange om måneden lastes der kul primært til verdens største kulforbruger, Kina Side 4 Gode udsigter for jernmalm Side 10 Prinsessen i dok Side

Læs mere

NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast

NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast NEWS Forår 2015 Tørlast mere fleksibel og effektiv 5 afdelinger bliver til 2 en for skibe med kraner, en for skibe uden kraner Side 4, 5 og 6 NPP fylder 10 år Side 10 og 11 Formanden gennem 20 år afmønstrer

Læs mere

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys!

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys! NORDIC NYT 7 April 2010 1 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Et helt nyt rederi har set dagens lys! Hvor svært kan det være? Måske ikke præcist sådan har kampråbet lydt, da Clippers tankskibssektion

Læs mere

DANMARK UDDANNELSER 2015

DANMARK UDDANNELSER 2015 DANMARK UDDANNELSER 2015 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Det Blå Danmark - uddannelse 2015 ISSN 1395-4466 Oplag: 15.000 DANMARK UDDANNELSER 2015 Foto: Niels Winther Shipping Ansvarshavende redaktør René

Læs mere

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører UDDANNELSER 2013 Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører Bladet Søfart Foreningen til Søfartens Fremme udgiver bladet Søfart. Det er det maritime Danmarks brancheblad og udkommer 43 gange om året.

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

PIRATKURVEN ER KNÆKKET

PIRATKURVEN ER KNÆKKET PIRATKURVEN ER KNÆKKET antallet AF KAPRINGER ER HALVERET Generalforsamling Indkaldelse og årsberetning Torm Gertrud Vi var om bord i Zhuhai Fuldt hus på SIMAC 42 er tilmeldt dualen Nr. 1 2012 LEDER Udsigt

Læs mere

Mærsk Seeker Store drenge - stort legetøj Vi var om bord i Singapore. MarNav Kursusvirksomhed WW sikrer beskæftigelse på Ærø

Mærsk Seeker Store drenge - stort legetøj Vi var om bord i Singapore. MarNav Kursusvirksomhed WW sikrer beskæftigelse på Ærø Mærsk Seeker Store drenge - stort legetøj Vi var om bord i Singapore MarNav Kursusvirksomhed WW sikrer beskæftigelse på Ærø DIS-sagen Afklaring af søfarendes rettigheder nødvendig Nr. 3 2012 The elephant

Læs mere

13 døgns. brandslukning. Generalforsamling Fuld opbakning til DIS-sagen. Kompetencer i verdensklasse Søfartens Lederes nye vision

13 døgns. brandslukning. Generalforsamling Fuld opbakning til DIS-sagen. Kompetencer i verdensklasse Søfartens Lederes nye vision Generalforsamling Fuld opbakning til DIS-sagen Kompetencer i verdensklasse Søfartens Lederes nye vision Tema: Havvindmøller Giver jobs til søs og på havne 13 døgns brandslukning charlotte mærsk læs overstyrmandens

Læs mere

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen.

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen. ONSHORE: OPSAGT sådan kommer du videre Søfartens Ledere nr. 2 2015 Offshore oliebranchen i knæ TEMA: fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen Karriere-barriere: Alt for få praktikpladser

Læs mere

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser PFA s nye pensionsordning Sådan tilpasser du din pension Søfartens Ledere nr. 3 2014 CEO Søren Thomsen, Esvagt: Dansk besætning er en god forretning Michael Meisel Gjorde linjehavne klar til Triple E Læs

Læs mere

Indhold: Waves JULi 2009

Indhold: Waves JULi 2009 Indhold: Lederen side 2 Ny bestyrelse i Danmarks Rederiforening side 3 Nybygningsprogram trimmet side 4 Navngivning af to nye skibe side 5 Den rejsende hjælper side 6 Årsregnskab 2008 side 8 Æresborger

Læs mere

Søfartens Ledere NR. 1 2011

Søfartens Ledere NR. 1 2011 Søfartens Ledere NR. 1 2011 Den skriftlige beretning 2010, regnskab/budget mv. omdeles på generalforsamlingen. Kan også rekvireres hos Søfartens Ledere. > Lagkage til APMofficerer m.v.h. SL > Regnskab

Læs mere