NORDIC NYT 3. Aktierne blev næsten revet væk. Allerede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDIC NYT 3. Aktierne blev næsten revet væk. Allerede"

Transkript

1 NORDIC NYT 3 Juli 2007 Information til investorerne i Nordic Tankers A/S Overtegnet fire til fem gange Nordic Tankers introduktion på OMX-Københavns Fondsbørs blev en succes. Udbuddet af stk. nye aktier blev overtegnet fire til fem gange, og selvom man efterfølgende benyttede sig af sin såkaldte overallokeringsret på yderligere stk. nye aktier så imødekom det langt fra efterspørgslen. De nye aktier blev introduceret med et udbudsinterval på kr. 82 til 94, hvilket bl.a. nogle af de gamle Difko-investorer på møder kritiserede som for lavt. Det viste sig dog, at være særdeles fornuftigt, idet børsen op til udbuddet blev præget af betydelige kursfald ikke mindst blandt rederierne. På den baggrund blev udbudskursen af Nordea fastsat til kr. 85 pr. aktie á nominelt kr. 10,-. Aktierne blev næsten revet væk. Allerede dagen efter den første udbudsdag måtte der således lukkes for private investorer for beløb til og med kr. 2 mio. Denne gruppe investorer fik efterfølgende tilbudt 100 aktier og 10 pct. af hvad de havde ønsket herudover. Første noteringsdag med champagne Første noteringsdag tirsdag den 12. juni blev fulgt med stor spænding af såvel direktion og bestyrelse som mange af de eksterne rådgivere. Alle var inviteret til brunch med champagne på OMX- Københavns Fondsbørs. Her bød adm. direktør Jan Ovesen velkommen og overrakte gaver, inden han sammen med selskabets formand Mogens Buschard og adm. direktør Flemming Sørensen symbolsk underskrev et dokument om at Nordic Tankers nu var optaget til notering. Straks ved handlens åbning steg kursen fra udbudskursen 85 og sluttede sidst på dagen i kurs 90 ved en ganske betydelig handel. Dog var det påfaldende at næsten al handel skete i nye aktier. Af tekniske årsager var aktien de første par børsdage opdelt i to fondskoder - en for gamle aktier og en for nye. Det førte i øvrigt til det lidt utilsigtede, at man i en periode kunne observere en kursforskel på nye og gamle aktier et forhold der intet reelt belæg var for. For større private investorer og institutionelle investorer var efterspørgslen tilsvarende stor. Også her måtte der rationeres kraftigt. Tildelingen er sket individuelt. Der er ved tildelingen bl.a. taget hensyn til selskabets ønske om en god spredning af aktierne, og det skønnes, at udbuddet har betydet en tilgang af ca nye aktionærer. Kun i det omfang investorer lader deres aktier navnenotere, har Nordic Tankers kendskab til den enkelte aktionær. Loven siger dog, at aktionærer der ejer mere end fem pct. af aktiekapitalen, skal indberette dette til OMX-Københavns Fondsbørs. På nuværende tidspunkt har alene selskabets formand, direktør Mogens Buschard, meddelt, at han nu ejer 5,14 pct. af den registrerede kapital. Inden selskabet gik på børsen, var der ifølge børsprospektet tre personer som ejede mere end fem pct. af aktiekapitalen. Tillykke og velkommen på OMX-Københavns Fondsbørs! Adm. direktør Jan Ovesen byder velkommen til Flemming K. Sørensen, CEO for Nordic Tankers. I midten rederiets formand, direktør Mogens Buschard. Derefter ventede alle i spænding på, at der blev åbnet for handlen med aktierne. Det sker i dag elektronisk, så råbende og skrigende fondsbørsvekselerer var skiftet ud med en storskærm og en sagligt informerende medarbejder fra OMX.

2 2 Trofaste ejere Det var blevet spået, at de gamle investorer i Difko 47 ville benytte børsnoteringen til at sælge ud af deres aktier. En anonym investor blev således i dagbladet Børsen citeret for, at de gamle anpartshavere ville stå i kø for at score gevinsten af selskabets fremgang gennem de senere år. Sådan kom det som bekendt slet ikke til at gå. Snarere tværtimod. Da det blev muligt at handle aktier i Nordic Tankers var noget af det mest påfaldende, at der stort set ikke blev handlet i gamle aktier. Siden er aktiekoderne for nye og gamle blevet til én, så det er ikke længere muligt at opdele handlen, men det skønnes at kun meget få gamle investorer er trådt ud af selskabet. At man ville holde ved, var bestemt også det indtryk direktion og bestyrelse fik efter tre investormøder i København, Odense og Århus. På særdeles velbesøgte møder blev der flittigt spurgt til børsintroduktionen, men selvom der også var kritiske bemærkninger, så sluttede alle tre møder med stor applaus og gode ønsker for selskabets fremtid. Der var fuldt hus i Ingeniørforeningens store mødesal i København, da gamle Difko-47 investorer blev orienteret om børsintroduktionen. Tilsvarende opbakning var der møderne i Odense og Århus En stor dag! Børsnoteringen af Nordic Tankers er nu vel overstået. Der er skabt en platform, hvorfra vi nu kan manøvrere både mere smidigt og mere ambitiøst med det mål at skabe et betydende dansk rederi indenfor især tank- og specialskibe. Forberedelserne har været mange og lange, men vi har aldrig været i tvivl om at projektet var shipshape. Alligevel var det naturligvis med antydning af søsyge, vi den 12. juni var inviteret til børspremiere i København. Forud var gået nogle dage, hvor aktiemarkedet generelt var negativt, og hvor ikke mindst rederierne måtte notere kraftige fald. Det betød også, at vi måtte affinde os med en tegningskurs lavere, end vi have håbet og forventet. Men da handlen blev givet fri, var det med en klar pil opad. Siden har kursen udviklet sig stabilt og synes at have fundet sit leje. Mogens Buschard (fmd. f. best.) / Flemming K. Sørensen (adm. dir.) En af de mest positive oplevelser har været, at næsten alle vore gamle investorer i Difko 47 valgte at blive aktionærer i det nye Nordic Tankers. De første par dage blev nye og gamle aktier noteret hver for sig, og omsætningen blandt de gamle var meget, meget beskeden. Det tager vi som udtryk for en massiv opbakning fra selskabets oprindelige anpartsejere. Noget udsalg, som et dagblad havde annonceret, blev der slet ikke tale om. Vi er i dag mellem og aktionærer nogen større end andre, men fortsat med en meget stor spredning. Det er et godt og spændende grundlag at videreudvikle selskabet på. Og vi er allerede i gang. Skibe er solgt fra og nye er kommet til. Handler som alle styrker vort ønske om at konsolidere og ekspandere rederiet. Vi står i dag med en flåde og et nybygningsprogram som er et godt afsæt for fortsat udvikling. Der er grund til at sige tak til alle i rederiet såvel som udenfor som har ydet en indsats i forbindelse med børsnoteringen. Der er trukket stor veksler på mange, men vi er overbeviste om, at de nok skal blive indfriet, og at Nordic Tankers formår at finde en synlig plads i rækken af danske rederier. Vi glæder os til samarbejdet med nye og gamle ejere. Vi har ikke stolte traditioner og en agtværdig historie som grundlag for vort virke dem skal vi først til at skabe og skrive. Men i en tæt dialog med ejere og gode samarbejdspartnere sætter vi nu tryk på kedlerne. Vi trækker måske ikke den bredeste kølvandsstribe efter os endnu men den er blevet synlig og blevet opdaget af endnu flere.

3 3 Stor presseinteresse Der har været særdeles stor interesse for Nordic Tankers børsnotering i pressen. Arbejdet er blevet fulgt løbende, og resultatet har været mange markante artikler næsten alle med et positivt indhold. Det blev derfor også besluttet at invitere pressen til et møde hos Nordea i forbindelse med offentliggørelsen af prospektet. Også dette resulterede i flere store artikler. Udover den danske presse har også udenlandske maritime fagblade løbende fulgt Nordic Tankers. Dels er det ikke hver dag et rederi noteres på børsen, og dels er det formentlig første gang en såkaldt tonnage provider optages på en anerkendt børs. Mange af artiklerne vil man kunne læse på Nordic Tankers webside, som i forbindelse med børsintroduktionen er blevet kraftigt udbygget. Det er også muligt her løbende at følge handlen med aktien, idet siden er koblet direkte op med noteringen på OMX-Københavns Fondsbørs. Som en særlig service er det muligt at tilmelde sig med en mailadresse, så man fremover automatisk får besked, når der indsættes nyheder på hjemmesiden. Pressemødet hos Nordea gav masser af positiv omtale i dagspressen. Fra venstre er det Jens Lauritzen, Nordea Corporate Finance bankens ankermand på børsintroduktionen Mogens Buschard, formand for Nordic Tankers, Flemming K. Sørensen, adm. direktør for Nordic Tankers og Claus Breintenbeuch, direktør for Nordic Tankers. Omkring trykt information er det værd at minde om, at man fremover alene vil modtage dette, hvis aktierne er noteret på navn. Det gælder også alle gamle Difko-47 investorer. Det gamle kartotek over investorer er nu makuleret og eksisterer ikke længere. Difko-47 likvideret På en papirgeneralforsamling besluttede et enigt repræsentantskab sammen med bestyrelsen at likvidere det gamle anpartsselskab Difko-47. Det følger nu de sædvanlige procedurer omkring opløsning af selskaber med proklama i Statstidende m.v. Men i løbet af nogle måneder er det gamle, oprindelige selskab fra 1984 en saga blot. Dermed er Danmarks største anpartsselskab nogensinde med stk. anparter overgået til historien. Det er i øvrigt besluttet, at eventuelle ikke placerbare værdier i selskabet skal sendes til Georg Stage Fonden, hvor de bl.a. vil blive brugt til at vedligeholde og opretholde det gamle sejlskoleskib. Delta og Daisy solgt Nordic Tankers har solgt sine to multipurpose fragtskibe CEC Daisy og CEC Delta. Køber er CEC Shipmanagement A/S et selskab i Clipper-gruppen, der i forvejen ejede 20 pct. af de to skibe. Overtagelsen fandt sted den 1. juni Salget skal ses i lyset af Nordic Tankers beslutning om indtil videre at koncentrere sig om produkt- og specialtankskibe. Efter salget ejer rederiet ikke længere tørlastskibe. Daisy og Delta er bygget på Nordsøværftet i Ringkøbing i henholdsvis 1991 og De blev købt i 2002 og har siden sammen med en række tilsvarende skibe sejlet i den såkaldte CEC-pool under Clipper. Begge skibe har i de år Nordic har ejet dem præsteret pæne indsejlinger. Salgsprisen ønskes ikke oplyst, men er et pænt stykke over anskaffelsessummen.

4 4 To nye kemikalietankskibe på vej fra værfter i Sydkorea Nordic Tankers har købt to nye kemikalietankskibe. Samtidig er ejerforholdene omkring de tre eksisterende kemikalietankskibe ændret. Fra det græske rederi Minerva Marine er købt den tons dødvægt store IMO2 tanker New Trader. Skibet er netop afleveret fra Samhoværftet i Sydkorea, og det ventes at det overtages medio august, når skibet er i Europa. Det har været overvejet at sætte skibet under dansk flag, men en række betydelige ekstra omkostninger til bl.a. apteringen betød, at det endte med NIS (Norsk International Skibsregister). Det nye skib vil få navnet Nordic Stockholm. I forhold til Copenhagen og Oslo er det bl.a. indrettet med radar tankmåling og har desuden kapacitet til 10 grader højere lastetemperatur. Den anden nybygning er netop ved at blive færdiggjort ved Sekwang Heavy Industries også i Sydkorea. Det er en tons dødvægt stor kemikalietanker bygget til Evalend Shipping i Grækenland. Også dette skib kommer under norsk flag med navnet Nordic Helsinki. Det overtages i løbet af september umiddelbart efter afleveringen fra værftet. Skibet minder meget om den anden nybygning, men er ca. én pct. større på kubik og dødvægt.

5 5 Samtidig med købet af de to nybygninger er der med Eitzen indgået aftale om, at Nordic Tankers køber den norske reders andele i Sichem Copenhagen og Sichem Oslo, mens Nordic sælger sin andel i Sichem Pearl til Eitzen. Sichem Copenhagen og Sichem Oslo der ændrer navne til henholdsvis Nordic Copenhagen og Nordic Oslo vil således fremover være 100 pct. ejet af Nordic Tankers. Tilsvarende ejes Sichem Pearl fremover alene af Eitzen. Handlerne betyder, at Nordic Tankers til september vil have fire næsten identiske kemikalietankskibe, og således bliver en betydelig deltager i City Class-poolen, der administreres af Eitzen Chemical. Fremover bliver Nordic Tankers da også direkte medlem af denne pool. Med fire kemikalietankskibe lever rederiet op til sit erklærede mål om at konsolidere og ekspandere sit engagement indenfor dette segment. De to nye skibe minder i størrelse og udseende meget om de sejlende kemikalietankskibe. Her er det Nordic Copenhagen fuldt lastet på vej til kaj ved Vopak-terminalen i Hamburg. Både Copenhagen og Oslo vil ved førstgivne lejlighed få påmalet deres nye Nordic-navne og ændret skorstensmærke, så ingen er i tvivl om hvem der ejer skibene!

6 6 Besøg hos ministeren Erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen nærer betydelig interesse for det danske rederierhverv, og han forventer at Danmarks position som en af verdens førende søfartsnationer vil blive styrket yderligere i fremtiden. Ministeren har derfor også fulgt Nordic Tankers tilblivelse med stor interesse senest noteringen på OMX-Københavns Fondsbørs. Selskabets formand, direktør Mogens Buschard, var derfor sammen med direktør Claus Breitenbauch, Nordic Tankers, inviteret til møde med ministeren på hans kontor på Slotsholmen. Her fik man lejlighed til at fortælle Bendt Bendtsen historien om det gamle kommanditselskab, som efter mange svære år er genopstået som et moderne, ambitiøst rederi. Især konceptet bygget op omkring udlicitering af en række nøglefunktioner vakte ministerens interesse, og det glædede ham, at det blå Danmark har fået endnu en betydelig deltager. Bendt Bendtsen lagde på mødet ikke skjul på, at han forventer at rederierhvervet i de kommende år vil ekspandere yderligere, og at de politiske initiativer regeringen har taget, vil betyde at nye rederier vil etablere sig i Danmark. I den forbindelse pegede ministeren på, at det nu er muligt at indregistrere skibe i Danmark uden betydelige meromkostninger et signal der også havde adresse til Nordic Tankers. Bendt Bendtsen oplyste, at han sammen med Søfartsstyrelsen og Danmarks Rederiforening har taget initiativer til at sikre den nødvendige tilgang af højt kvalificerede danske officerer. Mogens Buschard takkede på Nordic Tankers vegne for besøget og ministerens interesse, og lovede at bestyrelsen på et kommende møde vil diskutere mulighederne for at sætte et eller flere skibe under dansk flag. Fint besøg hos søfartens minister Bendt Bendtsen på hans kontor på Slotsholmen i København. Til venstre for ministeren direktør i Nordic Tankers, Claus Breitenbauch, og til højre formand for Nordic Tankers, Mogens Buschard.

7 7 Udlodning og beskatning af aktier v/ Statsautoriseret revisor Per Buhl Nielsen, Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Før børsnoteringen af Nordic Tankers A/S blev K/S Difko XLVII (47) s (Difko 47) aktier i selskabet udloddet til kommanditisterne med 300 stk. aktier á 10 kr. pr. anpart. Dette antal fremkommer efter, at Nordic Tankers A/S forhøjede aktiekapitalen til 51 mio. kr., således at der herefter var 5,1 mio. stk. aktier á 10 kr. Fordelt på anparter giver det 300 stk. aktier pr. anpart. Beslutningen om udlodningen af aktier blev taget den 21. maj Bestyrelsen besluttede samtidig efter at have konfereret med selskabets rådgivere og SKAT, at værdien af de udloddede aktier skulle fastsættes ud fra kursgennemsnittet af de første 6 noteringsdage på Fondsbørsen. Dette vægtede kursgennemsnit ud fra de første 6 dages slutkurser og omsætning på såvel gamle som nye aktier er beregnet til kurs 90. Værdien af de udloddede aktier er således fastsat til 90 kr. pr. aktie, svarende til kr. pr. anpart i Difko 47. Som der tidligere er informeret om, er udlodningen skattemæssigt at betragte som et salg i 2007, og salgssummen er således på kr. pr. anpart. I løbet af foråret har Difko 47 afhændet et antal egne anparter til Nordic Tankers A/S for at tilpasse det samlede antal faktiske anparter til stk. før udlodningen. Dette salg har medført en salgssum for aktier på 144 kr. pr. anpart, som fordeles på kommanditisterne. Den samlede salgssum for kommanditisterne i Difko 47 har således været på kr. pr. anpart. For at beregne fortjenesten skal der herfra trækkes anskaffelsessummen for aktierne. Denne anskaffelsessum udgør 252 kr. pr. anpart, der har været ejet fra før 2003, og stigende anskaffelsessummer for anparter, der er købt i 2003 og senere. Hertil kommer den enkelte investors andel i anskaffelsessummerne fra de anparter, som Difko 47 gennem årene har købt og taget tilbage (egne anparter). Den samlede anskaffelsessum fordeles ligeligt på kommanditisterne med kr. pr. anpart. For en investor, der kun har anparter, der har været ejet fra før 2003, kan den samlede anskaffelsessum derfor opgøres til kr. pr. anpart, og den skattepligtige fortjeneste kan derfor beregnes til kr. pr. anpart ( ) for en sådan kommanditist. For en kommanditist med anparter, købt i 2003 og senere, vil fortjenesten pr. anpart være lavere. Fortjenesten beskattes i indkomståret 2007 for personer som hovedregel som aktieindkomst, d.v.s. med 28% af samlet aktieindkomst op til kr. ( kr. i alt for ægtefæller), og med 43% af aktieindkomst herover. Som hovedregel har ejertiden for personer ikke nogen betydning. Skatten indregnes i skatten for 2007, og eventuel restskat forfalder til efteråret 2008 eller løbende over Dog kan man forudbetale skatten på sædvanlig vis, hvis man vil undgå at skulle betale rentetillæg. I forbindelse med ændrede regler fra og med 2006 er der en overgangsregel, der i visse tilfælde kan medføre beskatning af avancer på aktier, ejet under 3 år, som kapitalindkomst. Det fører for vidt her at komme ind på de konkrete betingelser herfor, men der vil i så fald skulle ske en opdeling af avancen på aktier, ejet henholdsvis over og under 3 år pr. 21. maj 2007 (se nedenfor under selskaber). For selskaber, der har fået udloddet aktier, er ejertiden af aktierne af stor betydning, idet fortjenester på aktier, der har været ejet i mere end 3 år er skattefrit, medens fortjenester på aktier, ejet under 3 år, er skattepligtige som selskabsindkomst med en beskatning på 25%. Her er datoen 21. maj 2004 således afgørende, da fortjeneste på aktier, knyttet til anparter tegnet/købt før 21. maj 2004 vil være skattefrie, og på anparter, købt derefter skattepligtige. Har selskabet anparter fra både før og efter den 21. maj 2004 gælder den såkaldte gennemsnitsmetode, når den samlede fortjeneste skal fordeles. I den tidligere udsendte Orientering til investorerne var vist et simpelt eksempel på denne metodes virkemåde, hvortil henvises. Som det også var nævnt i orienteringen spiller også anskaffelsestidspunkter for andelen af de anparter, som Difko 47 havde købt op som egne anparter, ind på den endelige beregning. Der er tale om komplicerede regnestykker for at fordele en fortjeneste, når disse egne anparters anskaffelsestidspunkter skal indregnes for den enkelte investor. Kort fortalt vil der for f.eks. en selskabsinvestor, som udelukkende har anparter, der er anskaffet før 21. maj 2004, blive henført ca. 4,5% af den samlede fortjeneste til efter 21. maj Dette beløb vil dermed være skattepligtigt. Udlodningsværdien på 90 kr. pr. aktie er samtidig den fremadrettede anskaffelsessum på de udloddede aktier til brug for beregning af fortjenesten ved et senere salg på Fondsbørsen. Fortjeneste beskattes hos personer som aktieindkomst efter reglerne for børsnoterede aktier. Tab kan kun fradrages i fortjenester på andre børsnoterede aktier og udbytter fra børsnoterede aktier i salgsåret eller senere år. For selskaber vil en fortjeneste ved et salg på Fondsbørsen inden for 3 års ejertid, d.v.s. inden være skattepligtig og ved salg herefter skattefrit. Tab ved salg inden for 3 års ejertid kan kun modregnes i fortjenester på andre børsnoterede aktier, medens tab på aktier, der har været ejet i mere end 3 år, ikke kan fratrækkes.

8 Flådelisten Nordic Tankers flåde ser med de seneste køb og salg således ud: Nordic Hanne, TDW produkttankskib bygget på B&W i 1987, beskæftiget i Torm-poolen. Ejerandel 100 pct. På vej til New York. Nordic Lisbeth, TDW produkttankskib bygget i Sydkorea i 2006, beskæftiget i Torm-poolen. Ejerandel 100 pct. Har netop været i Houston, USA. Nordic TBN001 (TBN = To Be Named), TDW produkttankskib, bygges på New Times Shipbuilding i Kina til levering i august Ventes at indgå i Torm-poolen. Ejerandel 100 pct. Nordic Copenhagen, TDW kemikalietanker bygget i 2005 i Sydkorea og beskæftiget i Eitzen Chemical-poolen. Ejerandel 100 pct.. Sejler i Nordeuropa. Nordic Oslo, TDW kemikalietanker bygget i 2005 i Sydkorea og beskæftiget i Eitzen Chemical-poolen. Ejerandel 100 pct. Sejler i Fjernøsten. Nordic Stockholm, TDW kemikalietanker bygget i 2007 i Sydkorea. Ejerandel 100 pct.. Ventes overtaget medio august og vil derefter indgå i Eitzens City Class-poolen. Nordic Helsinki, TDW kemikalietanker bygget i 2007 i Sydkorea. Ejerandel 100 pct. Ventes overtaget i løbet af september og vil derefter indgå i City Class-poolen. Nordic Ruth, TDW produkttankskib bygget i 2000 i Sydkorea, beskæftiget i Mærsk-poolen. Ejerandel 75 pct. Indgår i Mærsk-poolen. Sejler kystfart i Argentina. Nordic Pia, TDW produkttankskib bygget i 2006 i Kina, beskæftiget i Mærsk-poolen. Ejerandel 75 pct. Sejler i Caribien. Nordic TBN004 (TBN = To Be Named), TDW produkttankskib, bygges på Hyundai Mipo Dockyard i Sydkorea til levering juni Ventes at indgå i Mærsk-poolen. Ejerandel 50 pct. Nordic TBN005 (TBN = To Be Named), TDW produkttankskib, bygges på Hyundai Mipo Dockyard i Sydkorea til levering november Ventes at indgå i Mærsk-poolen. Ejerandel 50 pct. Interesserede kan i øvrigt løbende følge skibenes positioner på Nordic Tankers egen webside Med Nordic Hanne på salgslisten vil Nordic Lisbeth om kort tid formentlig være det største skib i Nordics flåde. Det tons dødvægt store skib er her fotograferet under losning i Amsterdam. Det lille skib på siden af Lisbeth er i færd med at bunkre brændstof til den videre sejlads. NORDIC NYT udgives af Nordic Tankers A/S, Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Ansvarshavende redaktør: Adm. direktør Flemming Krusell Sørensen. Indholdet er intern information til selskabernes ejere, ansatte og forretningsforbindelser og må ikke uden samtykke videregives til andre.

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys!

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys! NORDIC NYT 7 April 2010 1 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Et helt nyt rederi har set dagens lys! Hvor svært kan det være? Måske ikke præcist sådan har kampråbet lydt, da Clippers tankskibssektion

Læs mere

Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008

Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008 Ledelsesberetning CVR-nr. 76 35 17 16 1 Selskabsoplysninger Selskab Nordic Tankers A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro CVR-nr.: 76 35 17 16 Hjemstedskommune:

Læs mere

NORDIC NYT 8. Ingen andre aktionærer ejer efter emissionen mere end fem pct. af aktiekapitalen,

NORDIC NYT 8. Ingen andre aktionærer ejer efter emissionen mere end fem pct. af aktiekapitalen, NORDIC NYT 8 September 2010 1 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Ny kapital og nye aktionærer Aktieemissionen i maj forløb særdeles tilfredsstillende og blev fuldtegnet. Men den betød også

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere Tænk, hvor har vi i det danske samfund dog rige muligheder for fortsat vækst hvis bare vi vil. Et citat fra LETTs bog om vækst og innovation gennem rettidige og gode generationsskifter. Som en aktiv deltager

Læs mere

AjourSpots. Revision, rådgivning og skat. Marts 2008. Læs bl.a. om: Derfor har vækstvirksomheder succes

AjourSpots. Revision, rådgivning og skat. Marts 2008. Læs bl.a. om: Derfor har vækstvirksomheder succes Revision, rådgivning og skat AjourSpots Marts 2008 Læs bl.a. om: Derfor har vækstvirksomheder succes Beskatning af tab og fortjeneste på aktier og investeringsbeviser Tænk klima ind i forretningen Baby

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen 26. marts 2014 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til denne helt specielle generalforsamling. Når jeg anvender udtrykket speciel er det fordi, at der gennem mange år har været en konsolidering

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet FONDSRÅDET Beretning fra Fondsrådet 2000 Fondsrådet København, juni 2001 ISBN 87-7011-227-4 ISSN 1397-4572 Fondsrådets årsberetninger findes også på Finanstilsynets hjemmeside http://www.ftnet.dk ISBN

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Jyske Invest Generalforsamling 17. marts 2009 Bestyrelsens beretning 2008 var uden al tvivl det værste år i Jyske Invests historie, ja det er formentlig det værste år i nyere dansk økonomisk historie.

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Ny aktieskat for personer side 3 Vi arbejder

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

1Investering i aktier

1Investering i aktier 1Investering i aktier et godt tilbud? De fleste danskere interesserer sig for deres privatøkonomi, og hvordan man får pengene til at række længst muligt. Mange går efter det gode tilbud i supermarkedet.

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering

4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering forår 2013 Biomasse fra USA til Europa Side 3 Investering i tørlastskibe Side 10 og 11 Sejlede kun for vind og vejr Side 13 4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering NORDEN imødekommer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2010

statsautoriserede revisorer 2-2010 statsautoriserede revisorer 2-21 Løn contra udbytte 2 Tid til generationsskifte? 3 Pas på overskrifterne 4 Fidus eller ej 4 Detailrigdom contra overblik 5 Aktieavancebeskatning 21 5 Den rigtige ledelse

Læs mere

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens?

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens? værdi nyt fra Alm. Brand Invest Overvads overblik Grækenland: Sol, strand og snart bankerot? Hvem bestyrer dine penge? Mød bestyrelsen i Alm. Brand Invest Alt andet end pension Om hvordan vi bruger skattelettelserne

Læs mere

Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk

Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Energien i Randers side 3 Boligmarkedet side 6 Hvad bringer det nye år? Ny arvelov side 8 På vegne af Mortensen &

Læs mere

SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER

SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER BUTIKKEN LEVER OG HAR DET GODT SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER ASSET MANAGEMENT I TYSKLAND Nr. 3 November 2013 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 VELKOMMEN Kære læser. Der sker meget i K/S-branchen i øjeblikket.

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

PANDORA på børsen. Oktober 2010 www.axcel.dk

PANDORA på børsen. Oktober 2010 www.axcel.dk News04 Oktober 2010 www.axcel.dk PANDORA på børsen PANDORA, som kapitalfonden Axcel erhvervede 60% af i 2008, blev den 5. oktober noteret på NASDAQ OMX Copenhagen efter salget af 41,56% af aktierne efter

Læs mere

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r RevisoR P o s t e n Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet Side 4 MiFid det nye modeord Side 4 revisorskifte i utide

Læs mere