NORDIC NYT 3. Aktierne blev næsten revet væk. Allerede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDIC NYT 3. Aktierne blev næsten revet væk. Allerede"

Transkript

1 NORDIC NYT 3 Juli 2007 Information til investorerne i Nordic Tankers A/S Overtegnet fire til fem gange Nordic Tankers introduktion på OMX-Københavns Fondsbørs blev en succes. Udbuddet af stk. nye aktier blev overtegnet fire til fem gange, og selvom man efterfølgende benyttede sig af sin såkaldte overallokeringsret på yderligere stk. nye aktier så imødekom det langt fra efterspørgslen. De nye aktier blev introduceret med et udbudsinterval på kr. 82 til 94, hvilket bl.a. nogle af de gamle Difko-investorer på møder kritiserede som for lavt. Det viste sig dog, at være særdeles fornuftigt, idet børsen op til udbuddet blev præget af betydelige kursfald ikke mindst blandt rederierne. På den baggrund blev udbudskursen af Nordea fastsat til kr. 85 pr. aktie á nominelt kr. 10,-. Aktierne blev næsten revet væk. Allerede dagen efter den første udbudsdag måtte der således lukkes for private investorer for beløb til og med kr. 2 mio. Denne gruppe investorer fik efterfølgende tilbudt 100 aktier og 10 pct. af hvad de havde ønsket herudover. Første noteringsdag med champagne Første noteringsdag tirsdag den 12. juni blev fulgt med stor spænding af såvel direktion og bestyrelse som mange af de eksterne rådgivere. Alle var inviteret til brunch med champagne på OMX- Københavns Fondsbørs. Her bød adm. direktør Jan Ovesen velkommen og overrakte gaver, inden han sammen med selskabets formand Mogens Buschard og adm. direktør Flemming Sørensen symbolsk underskrev et dokument om at Nordic Tankers nu var optaget til notering. Straks ved handlens åbning steg kursen fra udbudskursen 85 og sluttede sidst på dagen i kurs 90 ved en ganske betydelig handel. Dog var det påfaldende at næsten al handel skete i nye aktier. Af tekniske årsager var aktien de første par børsdage opdelt i to fondskoder - en for gamle aktier og en for nye. Det førte i øvrigt til det lidt utilsigtede, at man i en periode kunne observere en kursforskel på nye og gamle aktier et forhold der intet reelt belæg var for. For større private investorer og institutionelle investorer var efterspørgslen tilsvarende stor. Også her måtte der rationeres kraftigt. Tildelingen er sket individuelt. Der er ved tildelingen bl.a. taget hensyn til selskabets ønske om en god spredning af aktierne, og det skønnes, at udbuddet har betydet en tilgang af ca nye aktionærer. Kun i det omfang investorer lader deres aktier navnenotere, har Nordic Tankers kendskab til den enkelte aktionær. Loven siger dog, at aktionærer der ejer mere end fem pct. af aktiekapitalen, skal indberette dette til OMX-Københavns Fondsbørs. På nuværende tidspunkt har alene selskabets formand, direktør Mogens Buschard, meddelt, at han nu ejer 5,14 pct. af den registrerede kapital. Inden selskabet gik på børsen, var der ifølge børsprospektet tre personer som ejede mere end fem pct. af aktiekapitalen. Tillykke og velkommen på OMX-Københavns Fondsbørs! Adm. direktør Jan Ovesen byder velkommen til Flemming K. Sørensen, CEO for Nordic Tankers. I midten rederiets formand, direktør Mogens Buschard. Derefter ventede alle i spænding på, at der blev åbnet for handlen med aktierne. Det sker i dag elektronisk, så råbende og skrigende fondsbørsvekselerer var skiftet ud med en storskærm og en sagligt informerende medarbejder fra OMX.

2 2 Trofaste ejere Det var blevet spået, at de gamle investorer i Difko 47 ville benytte børsnoteringen til at sælge ud af deres aktier. En anonym investor blev således i dagbladet Børsen citeret for, at de gamle anpartshavere ville stå i kø for at score gevinsten af selskabets fremgang gennem de senere år. Sådan kom det som bekendt slet ikke til at gå. Snarere tværtimod. Da det blev muligt at handle aktier i Nordic Tankers var noget af det mest påfaldende, at der stort set ikke blev handlet i gamle aktier. Siden er aktiekoderne for nye og gamle blevet til én, så det er ikke længere muligt at opdele handlen, men det skønnes at kun meget få gamle investorer er trådt ud af selskabet. At man ville holde ved, var bestemt også det indtryk direktion og bestyrelse fik efter tre investormøder i København, Odense og Århus. På særdeles velbesøgte møder blev der flittigt spurgt til børsintroduktionen, men selvom der også var kritiske bemærkninger, så sluttede alle tre møder med stor applaus og gode ønsker for selskabets fremtid. Der var fuldt hus i Ingeniørforeningens store mødesal i København, da gamle Difko-47 investorer blev orienteret om børsintroduktionen. Tilsvarende opbakning var der møderne i Odense og Århus En stor dag! Børsnoteringen af Nordic Tankers er nu vel overstået. Der er skabt en platform, hvorfra vi nu kan manøvrere både mere smidigt og mere ambitiøst med det mål at skabe et betydende dansk rederi indenfor især tank- og specialskibe. Forberedelserne har været mange og lange, men vi har aldrig været i tvivl om at projektet var shipshape. Alligevel var det naturligvis med antydning af søsyge, vi den 12. juni var inviteret til børspremiere i København. Forud var gået nogle dage, hvor aktiemarkedet generelt var negativt, og hvor ikke mindst rederierne måtte notere kraftige fald. Det betød også, at vi måtte affinde os med en tegningskurs lavere, end vi have håbet og forventet. Men da handlen blev givet fri, var det med en klar pil opad. Siden har kursen udviklet sig stabilt og synes at have fundet sit leje. Mogens Buschard (fmd. f. best.) / Flemming K. Sørensen (adm. dir.) En af de mest positive oplevelser har været, at næsten alle vore gamle investorer i Difko 47 valgte at blive aktionærer i det nye Nordic Tankers. De første par dage blev nye og gamle aktier noteret hver for sig, og omsætningen blandt de gamle var meget, meget beskeden. Det tager vi som udtryk for en massiv opbakning fra selskabets oprindelige anpartsejere. Noget udsalg, som et dagblad havde annonceret, blev der slet ikke tale om. Vi er i dag mellem og aktionærer nogen større end andre, men fortsat med en meget stor spredning. Det er et godt og spændende grundlag at videreudvikle selskabet på. Og vi er allerede i gang. Skibe er solgt fra og nye er kommet til. Handler som alle styrker vort ønske om at konsolidere og ekspandere rederiet. Vi står i dag med en flåde og et nybygningsprogram som er et godt afsæt for fortsat udvikling. Der er grund til at sige tak til alle i rederiet såvel som udenfor som har ydet en indsats i forbindelse med børsnoteringen. Der er trukket stor veksler på mange, men vi er overbeviste om, at de nok skal blive indfriet, og at Nordic Tankers formår at finde en synlig plads i rækken af danske rederier. Vi glæder os til samarbejdet med nye og gamle ejere. Vi har ikke stolte traditioner og en agtværdig historie som grundlag for vort virke dem skal vi først til at skabe og skrive. Men i en tæt dialog med ejere og gode samarbejdspartnere sætter vi nu tryk på kedlerne. Vi trækker måske ikke den bredeste kølvandsstribe efter os endnu men den er blevet synlig og blevet opdaget af endnu flere.

3 3 Stor presseinteresse Der har været særdeles stor interesse for Nordic Tankers børsnotering i pressen. Arbejdet er blevet fulgt løbende, og resultatet har været mange markante artikler næsten alle med et positivt indhold. Det blev derfor også besluttet at invitere pressen til et møde hos Nordea i forbindelse med offentliggørelsen af prospektet. Også dette resulterede i flere store artikler. Udover den danske presse har også udenlandske maritime fagblade løbende fulgt Nordic Tankers. Dels er det ikke hver dag et rederi noteres på børsen, og dels er det formentlig første gang en såkaldt tonnage provider optages på en anerkendt børs. Mange af artiklerne vil man kunne læse på Nordic Tankers webside, som i forbindelse med børsintroduktionen er blevet kraftigt udbygget. Det er også muligt her løbende at følge handlen med aktien, idet siden er koblet direkte op med noteringen på OMX-Københavns Fondsbørs. Som en særlig service er det muligt at tilmelde sig med en mailadresse, så man fremover automatisk får besked, når der indsættes nyheder på hjemmesiden. Pressemødet hos Nordea gav masser af positiv omtale i dagspressen. Fra venstre er det Jens Lauritzen, Nordea Corporate Finance bankens ankermand på børsintroduktionen Mogens Buschard, formand for Nordic Tankers, Flemming K. Sørensen, adm. direktør for Nordic Tankers og Claus Breintenbeuch, direktør for Nordic Tankers. Omkring trykt information er det værd at minde om, at man fremover alene vil modtage dette, hvis aktierne er noteret på navn. Det gælder også alle gamle Difko-47 investorer. Det gamle kartotek over investorer er nu makuleret og eksisterer ikke længere. Difko-47 likvideret På en papirgeneralforsamling besluttede et enigt repræsentantskab sammen med bestyrelsen at likvidere det gamle anpartsselskab Difko-47. Det følger nu de sædvanlige procedurer omkring opløsning af selskaber med proklama i Statstidende m.v. Men i løbet af nogle måneder er det gamle, oprindelige selskab fra 1984 en saga blot. Dermed er Danmarks største anpartsselskab nogensinde med stk. anparter overgået til historien. Det er i øvrigt besluttet, at eventuelle ikke placerbare værdier i selskabet skal sendes til Georg Stage Fonden, hvor de bl.a. vil blive brugt til at vedligeholde og opretholde det gamle sejlskoleskib. Delta og Daisy solgt Nordic Tankers har solgt sine to multipurpose fragtskibe CEC Daisy og CEC Delta. Køber er CEC Shipmanagement A/S et selskab i Clipper-gruppen, der i forvejen ejede 20 pct. af de to skibe. Overtagelsen fandt sted den 1. juni Salget skal ses i lyset af Nordic Tankers beslutning om indtil videre at koncentrere sig om produkt- og specialtankskibe. Efter salget ejer rederiet ikke længere tørlastskibe. Daisy og Delta er bygget på Nordsøværftet i Ringkøbing i henholdsvis 1991 og De blev købt i 2002 og har siden sammen med en række tilsvarende skibe sejlet i den såkaldte CEC-pool under Clipper. Begge skibe har i de år Nordic har ejet dem præsteret pæne indsejlinger. Salgsprisen ønskes ikke oplyst, men er et pænt stykke over anskaffelsessummen.

4 4 To nye kemikalietankskibe på vej fra værfter i Sydkorea Nordic Tankers har købt to nye kemikalietankskibe. Samtidig er ejerforholdene omkring de tre eksisterende kemikalietankskibe ændret. Fra det græske rederi Minerva Marine er købt den tons dødvægt store IMO2 tanker New Trader. Skibet er netop afleveret fra Samhoværftet i Sydkorea, og det ventes at det overtages medio august, når skibet er i Europa. Det har været overvejet at sætte skibet under dansk flag, men en række betydelige ekstra omkostninger til bl.a. apteringen betød, at det endte med NIS (Norsk International Skibsregister). Det nye skib vil få navnet Nordic Stockholm. I forhold til Copenhagen og Oslo er det bl.a. indrettet med radar tankmåling og har desuden kapacitet til 10 grader højere lastetemperatur. Den anden nybygning er netop ved at blive færdiggjort ved Sekwang Heavy Industries også i Sydkorea. Det er en tons dødvægt stor kemikalietanker bygget til Evalend Shipping i Grækenland. Også dette skib kommer under norsk flag med navnet Nordic Helsinki. Det overtages i løbet af september umiddelbart efter afleveringen fra værftet. Skibet minder meget om den anden nybygning, men er ca. én pct. større på kubik og dødvægt.

5 5 Samtidig med købet af de to nybygninger er der med Eitzen indgået aftale om, at Nordic Tankers køber den norske reders andele i Sichem Copenhagen og Sichem Oslo, mens Nordic sælger sin andel i Sichem Pearl til Eitzen. Sichem Copenhagen og Sichem Oslo der ændrer navne til henholdsvis Nordic Copenhagen og Nordic Oslo vil således fremover være 100 pct. ejet af Nordic Tankers. Tilsvarende ejes Sichem Pearl fremover alene af Eitzen. Handlerne betyder, at Nordic Tankers til september vil have fire næsten identiske kemikalietankskibe, og således bliver en betydelig deltager i City Class-poolen, der administreres af Eitzen Chemical. Fremover bliver Nordic Tankers da også direkte medlem af denne pool. Med fire kemikalietankskibe lever rederiet op til sit erklærede mål om at konsolidere og ekspandere sit engagement indenfor dette segment. De to nye skibe minder i størrelse og udseende meget om de sejlende kemikalietankskibe. Her er det Nordic Copenhagen fuldt lastet på vej til kaj ved Vopak-terminalen i Hamburg. Både Copenhagen og Oslo vil ved førstgivne lejlighed få påmalet deres nye Nordic-navne og ændret skorstensmærke, så ingen er i tvivl om hvem der ejer skibene!

6 6 Besøg hos ministeren Erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen nærer betydelig interesse for det danske rederierhverv, og han forventer at Danmarks position som en af verdens førende søfartsnationer vil blive styrket yderligere i fremtiden. Ministeren har derfor også fulgt Nordic Tankers tilblivelse med stor interesse senest noteringen på OMX-Københavns Fondsbørs. Selskabets formand, direktør Mogens Buschard, var derfor sammen med direktør Claus Breitenbauch, Nordic Tankers, inviteret til møde med ministeren på hans kontor på Slotsholmen. Her fik man lejlighed til at fortælle Bendt Bendtsen historien om det gamle kommanditselskab, som efter mange svære år er genopstået som et moderne, ambitiøst rederi. Især konceptet bygget op omkring udlicitering af en række nøglefunktioner vakte ministerens interesse, og det glædede ham, at det blå Danmark har fået endnu en betydelig deltager. Bendt Bendtsen lagde på mødet ikke skjul på, at han forventer at rederierhvervet i de kommende år vil ekspandere yderligere, og at de politiske initiativer regeringen har taget, vil betyde at nye rederier vil etablere sig i Danmark. I den forbindelse pegede ministeren på, at det nu er muligt at indregistrere skibe i Danmark uden betydelige meromkostninger et signal der også havde adresse til Nordic Tankers. Bendt Bendtsen oplyste, at han sammen med Søfartsstyrelsen og Danmarks Rederiforening har taget initiativer til at sikre den nødvendige tilgang af højt kvalificerede danske officerer. Mogens Buschard takkede på Nordic Tankers vegne for besøget og ministerens interesse, og lovede at bestyrelsen på et kommende møde vil diskutere mulighederne for at sætte et eller flere skibe under dansk flag. Fint besøg hos søfartens minister Bendt Bendtsen på hans kontor på Slotsholmen i København. Til venstre for ministeren direktør i Nordic Tankers, Claus Breitenbauch, og til højre formand for Nordic Tankers, Mogens Buschard.

7 7 Udlodning og beskatning af aktier v/ Statsautoriseret revisor Per Buhl Nielsen, Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Før børsnoteringen af Nordic Tankers A/S blev K/S Difko XLVII (47) s (Difko 47) aktier i selskabet udloddet til kommanditisterne med 300 stk. aktier á 10 kr. pr. anpart. Dette antal fremkommer efter, at Nordic Tankers A/S forhøjede aktiekapitalen til 51 mio. kr., således at der herefter var 5,1 mio. stk. aktier á 10 kr. Fordelt på anparter giver det 300 stk. aktier pr. anpart. Beslutningen om udlodningen af aktier blev taget den 21. maj Bestyrelsen besluttede samtidig efter at have konfereret med selskabets rådgivere og SKAT, at værdien af de udloddede aktier skulle fastsættes ud fra kursgennemsnittet af de første 6 noteringsdage på Fondsbørsen. Dette vægtede kursgennemsnit ud fra de første 6 dages slutkurser og omsætning på såvel gamle som nye aktier er beregnet til kurs 90. Værdien af de udloddede aktier er således fastsat til 90 kr. pr. aktie, svarende til kr. pr. anpart i Difko 47. Som der tidligere er informeret om, er udlodningen skattemæssigt at betragte som et salg i 2007, og salgssummen er således på kr. pr. anpart. I løbet af foråret har Difko 47 afhændet et antal egne anparter til Nordic Tankers A/S for at tilpasse det samlede antal faktiske anparter til stk. før udlodningen. Dette salg har medført en salgssum for aktier på 144 kr. pr. anpart, som fordeles på kommanditisterne. Den samlede salgssum for kommanditisterne i Difko 47 har således været på kr. pr. anpart. For at beregne fortjenesten skal der herfra trækkes anskaffelsessummen for aktierne. Denne anskaffelsessum udgør 252 kr. pr. anpart, der har været ejet fra før 2003, og stigende anskaffelsessummer for anparter, der er købt i 2003 og senere. Hertil kommer den enkelte investors andel i anskaffelsessummerne fra de anparter, som Difko 47 gennem årene har købt og taget tilbage (egne anparter). Den samlede anskaffelsessum fordeles ligeligt på kommanditisterne med kr. pr. anpart. For en investor, der kun har anparter, der har været ejet fra før 2003, kan den samlede anskaffelsessum derfor opgøres til kr. pr. anpart, og den skattepligtige fortjeneste kan derfor beregnes til kr. pr. anpart ( ) for en sådan kommanditist. For en kommanditist med anparter, købt i 2003 og senere, vil fortjenesten pr. anpart være lavere. Fortjenesten beskattes i indkomståret 2007 for personer som hovedregel som aktieindkomst, d.v.s. med 28% af samlet aktieindkomst op til kr. ( kr. i alt for ægtefæller), og med 43% af aktieindkomst herover. Som hovedregel har ejertiden for personer ikke nogen betydning. Skatten indregnes i skatten for 2007, og eventuel restskat forfalder til efteråret 2008 eller løbende over Dog kan man forudbetale skatten på sædvanlig vis, hvis man vil undgå at skulle betale rentetillæg. I forbindelse med ændrede regler fra og med 2006 er der en overgangsregel, der i visse tilfælde kan medføre beskatning af avancer på aktier, ejet under 3 år, som kapitalindkomst. Det fører for vidt her at komme ind på de konkrete betingelser herfor, men der vil i så fald skulle ske en opdeling af avancen på aktier, ejet henholdsvis over og under 3 år pr. 21. maj 2007 (se nedenfor under selskaber). For selskaber, der har fået udloddet aktier, er ejertiden af aktierne af stor betydning, idet fortjenester på aktier, der har været ejet i mere end 3 år er skattefrit, medens fortjenester på aktier, ejet under 3 år, er skattepligtige som selskabsindkomst med en beskatning på 25%. Her er datoen 21. maj 2004 således afgørende, da fortjeneste på aktier, knyttet til anparter tegnet/købt før 21. maj 2004 vil være skattefrie, og på anparter, købt derefter skattepligtige. Har selskabet anparter fra både før og efter den 21. maj 2004 gælder den såkaldte gennemsnitsmetode, når den samlede fortjeneste skal fordeles. I den tidligere udsendte Orientering til investorerne var vist et simpelt eksempel på denne metodes virkemåde, hvortil henvises. Som det også var nævnt i orienteringen spiller også anskaffelsestidspunkter for andelen af de anparter, som Difko 47 havde købt op som egne anparter, ind på den endelige beregning. Der er tale om komplicerede regnestykker for at fordele en fortjeneste, når disse egne anparters anskaffelsestidspunkter skal indregnes for den enkelte investor. Kort fortalt vil der for f.eks. en selskabsinvestor, som udelukkende har anparter, der er anskaffet før 21. maj 2004, blive henført ca. 4,5% af den samlede fortjeneste til efter 21. maj Dette beløb vil dermed være skattepligtigt. Udlodningsværdien på 90 kr. pr. aktie er samtidig den fremadrettede anskaffelsessum på de udloddede aktier til brug for beregning af fortjenesten ved et senere salg på Fondsbørsen. Fortjeneste beskattes hos personer som aktieindkomst efter reglerne for børsnoterede aktier. Tab kan kun fradrages i fortjenester på andre børsnoterede aktier og udbytter fra børsnoterede aktier i salgsåret eller senere år. For selskaber vil en fortjeneste ved et salg på Fondsbørsen inden for 3 års ejertid, d.v.s. inden være skattepligtig og ved salg herefter skattefrit. Tab ved salg inden for 3 års ejertid kan kun modregnes i fortjenester på andre børsnoterede aktier, medens tab på aktier, der har været ejet i mere end 3 år, ikke kan fratrækkes.

8 Flådelisten Nordic Tankers flåde ser med de seneste køb og salg således ud: Nordic Hanne, TDW produkttankskib bygget på B&W i 1987, beskæftiget i Torm-poolen. Ejerandel 100 pct. På vej til New York. Nordic Lisbeth, TDW produkttankskib bygget i Sydkorea i 2006, beskæftiget i Torm-poolen. Ejerandel 100 pct. Har netop været i Houston, USA. Nordic TBN001 (TBN = To Be Named), TDW produkttankskib, bygges på New Times Shipbuilding i Kina til levering i august Ventes at indgå i Torm-poolen. Ejerandel 100 pct. Nordic Copenhagen, TDW kemikalietanker bygget i 2005 i Sydkorea og beskæftiget i Eitzen Chemical-poolen. Ejerandel 100 pct.. Sejler i Nordeuropa. Nordic Oslo, TDW kemikalietanker bygget i 2005 i Sydkorea og beskæftiget i Eitzen Chemical-poolen. Ejerandel 100 pct. Sejler i Fjernøsten. Nordic Stockholm, TDW kemikalietanker bygget i 2007 i Sydkorea. Ejerandel 100 pct.. Ventes overtaget medio august og vil derefter indgå i Eitzens City Class-poolen. Nordic Helsinki, TDW kemikalietanker bygget i 2007 i Sydkorea. Ejerandel 100 pct. Ventes overtaget i løbet af september og vil derefter indgå i City Class-poolen. Nordic Ruth, TDW produkttankskib bygget i 2000 i Sydkorea, beskæftiget i Mærsk-poolen. Ejerandel 75 pct. Indgår i Mærsk-poolen. Sejler kystfart i Argentina. Nordic Pia, TDW produkttankskib bygget i 2006 i Kina, beskæftiget i Mærsk-poolen. Ejerandel 75 pct. Sejler i Caribien. Nordic TBN004 (TBN = To Be Named), TDW produkttankskib, bygges på Hyundai Mipo Dockyard i Sydkorea til levering juni Ventes at indgå i Mærsk-poolen. Ejerandel 50 pct. Nordic TBN005 (TBN = To Be Named), TDW produkttankskib, bygges på Hyundai Mipo Dockyard i Sydkorea til levering november Ventes at indgå i Mærsk-poolen. Ejerandel 50 pct. Interesserede kan i øvrigt løbende følge skibenes positioner på Nordic Tankers egen webside Med Nordic Hanne på salgslisten vil Nordic Lisbeth om kort tid formentlig være det største skib i Nordics flåde. Det tons dødvægt store skib er her fotograferet under losning i Amsterdam. Det lille skib på siden af Lisbeth er i færd med at bunkre brændstof til den videre sejlads. NORDIC NYT udgives af Nordic Tankers A/S, Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Ansvarshavende redaktør: Adm. direktør Flemming Krusell Sørensen. Indholdet er intern information til selskabernes ejere, ansatte og forretningsforbindelser og må ikke uden samtykke videregives til andre.

NORDIC NYT 1. Halvårsresultat præget af kursfald

NORDIC NYT 1. Halvårsresultat præget af kursfald NORDIC NYT 1 Oktober 2006 Information til investorerne i Difko 47/Nordic Tankers A/S Halvårsresultat præget af kursfald Driften i Nordic Tankers blev for første halvår af 2006 præget af kursfald og manglende

Læs mere

NORDIC NYT 2. 3. kvartal med overskud på 15,4 mio. kr.

NORDIC NYT 2. 3. kvartal med overskud på 15,4 mio. kr. NORDIC NYT 2 December 2006 Information til investorerne i Difko 47/Nordic Tankers A/S 3. kvartal med overskud på 15,4 mio. kr. Nordic Tankers A/S kom ud af årets 3. kvartal med et overskud på 15,4 mio.

Læs mere

NORDIC NYT 4. Nordic Tankers sejler en usikker. Bak op bag dit rederi bak op bag bestyrelsen! Januar 2008

NORDIC NYT 4. Nordic Tankers sejler en usikker. Bak op bag dit rederi bak op bag bestyrelsen! Januar 2008 NORDIC NYT 4 Januar 2008 Information til investorerne i Nordic Tankers A/S Bak op bag dit rederi bak op bag bestyrelsen! Nordic Tankers sejler en usikker fremtid i møde. Skal vi undgå det, er der brug

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

NORDIC NYT 5. Så har vi brug for din støtte igen!

NORDIC NYT 5. Så har vi brug for din støtte igen! NORDIC NYT 5 April 2008 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Så har vi brug for din støtte igen! Den 23. april kl. 15.00 holdes den første ordinære generalforsamling i Nordic Tankers A/S efter

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Skatteåret 2005 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 1. Beskatning ved investering af pensionsmidler side 4 2. Beskatning ved privat investering af frie

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 12. september 2007 kl. 17.00 afholdtes der ekstraordinær generalforsamling på selskabets adresse Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Guide til lagerbeskatning - februar 2008

Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Siden foråret 2005 har investeringsforeningerne haft mulighed for at udstede såkaldte lagerbeskattede investeringsbeviser. Hvis du har investeret frie midler i

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

NORDIC NYT 10. Nordic er trimmet men markedet fortsat negativt

NORDIC NYT 10. Nordic er trimmet men markedet fortsat negativt NORDIC NYT 10 Oktober 2012 1 Information til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S Nordic er trimmet men markedet fortsat negativt Nordic Shipholding befinder sig i en vanskelig situation. Som mange andre

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity?

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Finansanalytikerforeningen 22. januar 2007 Ole Mikkelsen Direktør i SPEAS, (afdelingschef i Nykredit) Eksponering mod Private

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes - 1 Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning - 1 Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har som SKM2016.633.LSR valgt at offentliggøre

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT.

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT. 1 Brugte anparter praksisændring SKM2009.261.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT s styresignal af 14/4 2009, jf. SKM2009.261.SKAT, efterlader uløste spørgsmål i henseende til beskatningen

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2009 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2009 Hermed specifikation af

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere